Sunteți pe pagina 1din 10

Canon de rugăciune pentru bolnavi

Rugăciunile începătoare:
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care
pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și
dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe
noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne
pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin-
decă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie
împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne irtă nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Doamne miluieşte (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru!
1
Psalmul 50

1. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta


2. Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
3.Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma
curateste.
4. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este
pururea.
5. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti
Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.
6. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica
mea.
7. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale
intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie.
8. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos
decat zapada ma voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele
cele smerite.
10. Intoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele
stergele.
11. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste
intru cele dinlauntru ale mele.
12. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua de la
mine.
13. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma
intareste.
14. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale si cei necredinciosi la Tine
se vor intoarce.
15. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul
mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
17. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita
2
Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fa bine, Doamne, intru buna voirea Ta, Sionului, si sa se zideasca
zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Cântarea 1
De demult, prin marea despărţită cu toiagul, ca prin pustie a trecut
Israel şi în chipul crucii, Domnul pregăteşte Calea mântuirii noastre.
Să-I aducem cântări de laudă Lui Dumnezeu Cel Minunat, că s-a
Preaslăvit.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine
Mântuitorule Iisuse Hristoase, ne rugăm Ţie şi cerem Mila Ta.
Uşurează boala robului Tău (numele) şi zi-ne nouă precum
sutaşului: Mergi, că fiul tău este sănătos!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Cu rugăciuni şi cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al Lui
Dumnezeu şi Te rugăm miluieşte-ne pe noi. Cu cuvântul ridică-l pe
cel din pat (numele) ca şi pe slăbănogul, zicându-i: Iertate îţi sunt
greşelile tale!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sărutăm cu credinţă
Chipul Tău Doamne, Iisuse Hristoase, şi celui bolnav (numele) Te
rugăm dăruieşte-i vindecare, cum ai vindecat-o pe sluga sutaşului. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Doamnă
Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare ştiută a tuturor, nu ne trece cu
vederea pe cei care cădem la Tine. Te rugăm ascultă rugămintea
noastră şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască
sănătate bolnavului (numele) ca împreună cu noi să Te preaslăvească.

3
Cântarea 3
Cel care dintru nefiinţă pe toate le-ai adus cu Cuvântul zidindu-le,
cu Duhul săvârşindu-le, Dumnezeule Preaînalt şi Atotţiitor, întru
dragostea Ta mă întăreşte!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Cel căzut la pământ în grea suferinţă Ţi se roagă Dumnezeule
Multmilostiv, Iisuse Hristoase, şi împreună cu noi Te
roagă (numele) să-i dăruieşti sănătate sufletului şi trupului său,
precum lui Iezechiel care Ţi se tânguia Ţie.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Caută Doamne la smerenia noastră şi nu pomeni fărădelegile
noastre şi pentru credinţa bolnavului (numele) cu cuvântul vindecă-i
boala ca şi celui lepros, ca să slăvească, Doamne Dumnezeule,
Numele Tău în veci!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Biserica pe care ai
sfinţit-o Iisuse Hristoase, nu o da spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe
cel care se află pe patul durerii, că ne rugăm în ea şi să nu zică cei
necredincioşi: Unde este Dumnezeul lor? Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin! Către Chipul Tău Preacurat, Născătoare de
Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm: Auzi rugăciunea robilor
Tăi şi mântuieşte-l pe cel care zace în boală(numele) ca ridicându-se
din suferinţă, să împlinească făgăduinţele făcute pe patul durerii!

Sedealna
Pe mine cel care zac rănit de patimi în patul păcatului, cercetează-
mă şi vindecă-mă ca pe soacra lui Petru şi ca pe cel slăbănog care şi-a
luat patul şi s-a dus! Te rugăm, Doamne, cercetează-l pe cel
bolnav (numele) şi milostiveşte-Te de el, Dumnezeule Multmilostiv,
Care ai purtat suferinţele neamului nostru! Iisuse Hristoase
Dumnezeul nostru, Cel care permiţi bolile şi le tămăduieşti, Cel care
dai iertare tuturor celor care se pocăiesc de păcate, Unule Iubitorule de
oameni Numai pe Tine, Te ştim Răbdător şi Milostiv, Doctor al
4
sufletelor şi al trupurilor noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh! Pe pat aflându-mă (numele)eu păcătosul plâng. Dăruieşte-mi
iertare, Doamne Dumnezeule şi mă ridică din boala aceasta şi de
păcatele săvârşite în tinereţe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, slobozire dăruieşte-mi. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte, ridică-mă din patul
durerii, că a slăbit tăria mea şi cu totul sunt cuprins de necaz. Maica
Domnului Preacurată, vindecă suferinţele cumplite, că Tu eşti
Ajutătoarea creştinilor!

Cântarea 4
Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău
pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire: Slavă
Puterii Tale, Doamne!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Cuprins de deznădejdea chinurilor cumplite şi de apropierea
morţii, la viaţă întoarce-mă Hristoase (numele) şi dăruieşte-le
mângâiere celor care plâng, ca împreună să lăudăm minunile Tale
sfinte.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Înaintea Ta Ziditorule ne căim de păcate, că nu vrei moartea
păcătosului. Înviază-l şi dă-i sănătate bolnavului (numele) ca
ridicându-se să-Ţi slujească Ţie, mărturisind împreună cu noi
Bunătatea Ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lacrimile lui Manase,
pocăinţa ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit şi grabnic i-
ai mântuit. Primeşte rugăciunile noastre, dăruindu-i sănătate
bolnavului (numele) pentru care Te rugăm. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin! Dăruieşte-ne nouă Mila Ta, Maică Sfântă, că
întotdeauna nădăjduim la Tine şi cere sănătate
bolnavului (numele) întinzând mâinile Tale tămăduitoare către
Domnul Dumnezeul nostru.

5
Cântarea 5
Dumnezeule nevăzut, pe Pământ Te-ai arătat şi cu Voia Ta cu
oamenii ai vieţuit, iar noi închinându-ne la Tine alergăm ca să Te
slăvim, să Te lăudăm şi să-Ţi mulţumim pentru toate, Iubitorule de
oameni.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o, iar acum
smerindu-ne Te rugăm, Iisuse Hristoase Dumnezeule, să-l ridici din
porţile morţii pe bolnavul (numele) că Tu
eşti Calea, Adevărul şi Viaţa tuturor, Doamne!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Înviind pe fiul văduvei şi lacrimile ei prefăcându-le în bucurie,
izbăveşte-l de boală şi pe robul Tău (numele) care pătimeşte, ca şi
mâhnirea noastră să se prefacă în bucurie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Ai tămăduit-o numai cu
atingerea pe soacra lui Petru, bolnavă de friguri, şi acum milostiveşte-
Te de bolnavul (numele) ca sculându-se să-Ţi slujească Ţie, precum
Iona. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Întinaţi, păcătoşi,
lipsiţi de îndrăzneală către Tine, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu,
smerindu-ne să strigăm: roagă-L pe Fiul Tău, Iisus, ca să-i dea
sănătate trupească bolnavului (numele).

Cântarea 6
Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins şi slăbeşte duhul
meu, dar întinde Stăpâne mâna Ta cea sfântă şi ca pe Petru,
Îndreptătorule, mântuieşte-mă.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Având nemărginită milostivire şi milă Iisuse Hristoase,
Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu ai înviat-o prin Petru
pe Tavita şi acum ridică-l pe cel bolnav (numele) din suferinţă,
auzindu-i pe rugătorii Bisericii.

6
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel care ai dus
neputinţele întregii lumi, Iisuse Hristoase şi pe Eneu prin Pavel
tămăduindu-l, pe Tine Te rugăm acum ca pe cel bolnav (numele) să-l
vindeci, pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Schimbă în bucurie,
Iisuse Hristoase, plânsul celor intristaţi pentru cel care pătimeşte, ca
primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite,
slăvindu-Te pe Tine Cel din Treime, Unule Dumnezeu. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi fraţilor să ne rugăm Maicii
Lui Dumnezeu pentru bolnavul (numele) că Ea are putere să-i vindece
pe bolnavi, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovniceşte! Slăbănogit
de felurite păcate şi de nenumărate fărădelegi, sufletul meu Te rog
ridică-l, Doamne, cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, ca pe
slăbănogul cel de demult! Te chem pe Tine, Cel plin de daruri
Iisuse Hristoase şi Te rog dăruieşte-mi vindecare! Cel care ţii cu
mâinile Tale marginile lumii, Dumnezeule Iisuse, Cel care cu Tatăl şi
cu Duhul Sfânt împreună Împărăţeşti, bolile le tămăduieşti, patimile le
curăţeşti, pe cei orbi îi luminezi şi pe cel slăbănog l-ai vindecat cu
Dumnezeiescul Cuvânt, făcându-l să-şi ia patul şi să meargă, pe Tine
Te chemăm: Cel plin de daruri Hristoase, dăruieşte-mi
vindecare (numele)! Vino Doamne să Te Slăvim, să Te Lăudăm şi
să-Ţi Mulţumim!

Cântarea 7
Cei trei tinerii care nu s-au închinat chipului de aur, au cântat în
mijlocul cuptorului încins: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
cuvântat, Doamne!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! O, Preasfântă Cruce a Lui Hristos, cinstite Lemn de Viaţă
Dătător, prin Tine moartea a pierit şi morţii au înviat şi acum pe
bolnavul (numele) vindecă-l şi îl învie, precum în vremurile Elenei –
pe fecioara cea moartă.
7
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Doamne, ai vindecat prin cuvânt boala cea cumplită şi
îndelungată a lui Iov, care bolnav şi plin de viermi stătea pe gunoi şi
Ţi se ruga. Pentru bolnavul (numele) ne rugăm Ţie: Ca un Bun,
vindecă-l nevăzut cu rugăciunile Sfinţilor Tăi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Ştim cu toţii că trebuie
să murim, fiind aceasta Voia Ta Doamne, dar Te rugăm, Milostive,
dăruieşte sănătate bolnavului (numele) şi preschimbă moartea în viaţă,
dăruind mângâiere celor îndureraţi. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Mijloceşte şi ajută sărăciei noastre, Născătoare de
Dumnezeu, că Tu ştii şi vremea şi ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să
dea bolnavului (numele) sănătate şi iertare păcatelor.

Cântarea 8
Ca să-I slujească Dumnezeului Cel Viu, au răbdat în mijlocul
văpăii tinerii în Babilon şi au cântat minunată cântare Dumnezeiască
zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudaţi-L!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Stăpâne arată-i milă robului Tău (numele) aflat în boală şi
tămăduieşte-l, Milostive Iisuse Hristoase Dumnezeule! Nu-l da încă
morţii spre judecată, ca să-Ţi aducă pocăinţă! Că Tu Însuţi ai zis: Nu
voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu!
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Doamne Dumnezeule, minunile Tale preaslăvite şi la noi acum
vor ajunge: pe cei răi goneşte-i, neputinţele surpă-le, rănile
tămăduieşte-le, bolile vindecă-le şi de orice farmece şi răni izbăveşte-
ne (numele)!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse, Care ai
potolit vânturile mării şi în bucurie ai prefăcut frica ucenicilor,
potoleşte acum cumplitele boli care îl chinuiesc pe robul
Tău (numele) ca bucurându-ne să Te lăudăm pe Tine în veci. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Te rugăm Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară, scapă-ne de răutăţile care ne-au aprins, de
8
defăimările oamenilor răi, de feluritele neputinţe, de otrăvire, de
farmece, de înşelările celui întunecat şi de moartea năpraznică.

Cântarea 9
Moise Te-a văzut în rug pe muntele Sinai, pe Tine Cea care în
pântece ai purtat focul Dumnezeirii, iar Daniel Te-a văzut munte
netăiat şi Isaia Te numeşte toiag odrăslit din rădăcina lui David.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Izvorule al Vieţii, Dătătorule de Milă, Iisuse Hristoase, nu-Ţi
întoarce faţa Ta de la noi! Uşurează-i suferinţele celui chinuit de
boală (numele) şi ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu, ca neîncetat
să Te slăvească cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.
Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se
roagă! Crezând glasul Evangheliei căutăm făgăduinţa Ta,
Hristoase: Cereţi şi vi se va da vouă! Pentru aceasta şi acum stând Te
rugăm: Ridică-l sănătos din pat, pe (numele) cel surpat de chinul
nesuferit ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Dumnezeule
Iisuse Hristoase, Te rugăm împreună cu acest bolnav, chinuit de
suferinţă, de nevăzutele sale răni lăuntrice, să asculţi rugăciunile
noastre şi pentru rugăciunile Maicii Tale Te rugăm dăruieşte-i
vindecare celui bolnav (numele) ca toţi să Te preamărim. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin! Maica Domnului, Preacurată, ne
rugăm Ţie ca împreună cu toţi Sfinţii, Îngerii, Arhanghelii, Proorocii,
Patriarhii, Apostolii, Preacuvioşii şi cu Drepţii să vă rugaţi Lui
Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate
bolnavului (numele) ca împreună cu toţi să Te preamărim.

9
Rugăciune de mulţumire

Doamne Dumnezeule Multmilostiv şi Preaplin de Iubire, Îţi


mulţumim că asculţi această rugăminte a noastră! Plini de pocăintă
pentru nesfârşitele noastre păcate Te rugăm Doamne îndură-Te de noi,
cei mici, neajutoraţi şi slabi, iară-ne şi păzeşte-ne de ispititor! Prin
smerenie, post şi rugăciune, prin faptele, gândurile şi vorbele noastre
bune, Îţi cerem ajutor Ţie, Doamne, Maicii Sfinte, Sfântului Înger
Păzitor, ca să rămânem sănătoşi pe calea îngustă care duce Spre
Împărăţia Ta! Îţi mulţumim, Doamne pentru viaţă, pentru îndurarea Ta
şi pentru toate Darurile Tale Sfinte! Te iubim, Te slăvim şi Te
preacinstim Doamne Dumnezeule! Slavă Ţie! Amin!

10

S-ar putea să vă placă și