Sunteți pe pagina 1din 1

Reclasificam – tool box – erclass – reclassify

Input raster – utilizare_r – cursuri de apa 5, terenuri arabile neirigate – 7 , paduri de foioase – 7 ,
pasuni – 9 = valori puse in functie de harta noastra

Val _pante: 1, 2, 3

Vulnerab – 9 cel mai putin vulnerabil, 7 – mediu, 5- cel mai puternic vulnerab in tabel

Save as : utilizare_cl in raster

- Rezultatul trebuie sa aiba 3 valori: 5, 7, 9

Schimbam culorile - rosu, galben, verde in fct de vulnerabilitate

Legenda

- Rosu mare
- Galben medie
- Verde mica

Titlul: Harta vulnerabilitatii la inundatii in functie de utilizarea terenului in arealul localitatii Brasov

Click localitati – simbol – gri deschis (fill color) cu gri inchis (outline)

Dubluclick pe lengenda – style – alegem cu titlu + descriere

Export: vulnerabilitate_utilizare