Sunteți pe pagina 1din 648

Index în imagini Căutarea după imagini

Pentru siguranţă
1 Citiţi-le neapărat cu atenţie
şi securitate

Panoul de Modul de citire a grupului de instrumente, diferitelor


2
instrumente lămpi de avertizare şi lămpi indicatoare etc.

Funcţionarea
3 fiecărei Deschiderea şi închiderea portierelor şi geamurilor,
reglarea înainte de conducere etc.
componente

4 Conducerea Operaţii şi recomandări necesare pentru conducerea


autoturismului

5 Sistemul audio Utilizarea sistemului audio

Dotările
6 Utilizarea dotărilor interioare etc.
interioare

Întreţinerea Îngrijirea autoturismului dumneavoastră şi procedurile


7
şi îngrijirea de întreţinere

Când apar Ce trebuie să faceţi în cazul unei defecţiuni sau într-o


8
probleme situaţie de urgenţă

Specificaţii Specificaţiile autoturismului, funcţiile ce pot fi


9
autoturism personalizate etc.

Căutarea în funcţie de simptom


Index
Căutarea în ordine alfabetică

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2 CUPRINS

Pentru informarea Afişajul multi-informaţional


dumneavoastră ............................8 (cu afişaj monocrom) ...... 108
Citirea acestui manual..................10 Afişajul multi-informaţional
Modul de căutare..........................11 (cu afişaj color)................ 111
Index în imagini ............................12 Informaţii despre consumul de
combustibil ...................... 117
Pentru siguranţă şi
1 Funcţionarea fiecărei
securitate 3
componente
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă
Înainte de a porni la drum ....30 3-1. Informaţii despre chei
Pentru conducerea în Chei................................... 120
siguranţă............................32 3-2. Deschiderea, închiderea şi
Centuri de siguranţă ............34 blocarea portierelor
Sistem suplimentar de siguranţă Portiere.............................. 132
şi airbag .............................39 Portbagajul (sedan)........... 139
Măsuri de precauţie referitoare Hayon (wagon).................. 143
la gazele de eşapament ....51 Sistemul inteligent de
1-2. Siguranţa copiilor acces şi pornire............... 148
Sistemul de activare/dezacti- 3-3. Reglarea scaunelor
vare manuală airbag..........52 Scaunele faţă .................... 166
Informaţii referitoare la siguranţa Bancheta ........................... 168
copiilor ...............................54 Memorare poziţie de
Scaunele pentru copii ..........55 conducere ....................... 170
1-3. Sistemul de alarmă antifurt Tetierele ............................ 172
Sistemul de imobilizare 3-4. Reglarea volanului
electronică a motorului ......78 şi a oglinzilor
Sistem de închidere Volan ................................. 174
dublă..................................87 Oglindă retrovizoare
Alarmă .................................89 exterioară ........................ 176
Oglinzile retrovizoare
2 Panou de instrumente exterioare ........................ 179
3-5. Deschiderea şi închiderea
geamurilor
2. Panou de instrumente
Geamuri acţionate
Lămpile de avertizare şi
electric............................. 182
indicatoarele ......................98
Grupul de instrumente .......101

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3

4-4. Alimentarea cu combustibil


4 Conducere Deschiderea buşonului rezervo-
rului de combustibil ......... 247
4-1. Înainte de a porni la drum 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense
Conducerea Sistemul Toyota Safety
autoturismului ..................186 Sense.............................. 251 1

Bagajele şi încărcătura ......198 PCS (sistemul de siguranţă


Tractarea unei remorci.......200 pre-coliziune) .................. 255
LDA (sistemul de alertă la 2
4-2. Procedurile de conducere
părăsirea benzii de
Butonul pentru pornirea rulare).............................. 263
motorului (contact)
Faza lungă automată ........ 269 3
(autoturisme fără sistem
inteligent de acces RSA (Asistenţă semne
şi pornire).........................209 rutiere)............................. 275
Butonul pentru pornirea 4-6. Utilizarea sistemelor de 4
motorului (contact) asistenţă la conducere
(autoturisme cu sistem Sistem de control viteză de
inteligent de acces croazieră ......................... 280 5
şi pornire).........................212 Limitatorul de viteză .......... 283
Transmisia Multidrive.........219 Sistemul Stop & Start ........ 286
Transmisia manuală ..........225 Sistemele de asistenţă la 6
Maneta pentru conducere ....................... 297
semnalizatoare ................228 4-7. Sfaturi de conducere
Frână de ajutor ..................229 Sfaturi pentru conducerea pe 7
4-3. Acţionarea luminilor şi timp de iarnă ................... 303
ştergătoarelor
Buton pentru faruri .............232
8
Buton lămpi de ceaţă .........240
Ştergătoarele şi spălătorul
de parbriz.........................242
9
Ştergătorul şi spălătorul
de lunetă..........................246

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4 CUPRINS

Utilizarea meniului „SETUP”


5 Sistem audio (setare)
(meniul „TEL”) ................. 361
5-1. Operaţii principale 5-8. Sistem audio Bluetooth®
Tipurile de sisteme Utilizarea unui player portabil
audio................................308 Bluetooth®
activat ............................ 364
Butoanele audio de pe
volan ................................311 5-9. Telefonul Bluetooth®
Port AUX/port USB ............312 Efectuarea unui apel ......... 368
5-2. Utilizarea sistemului audio Primirea unui apel ............. 370
Utilizarea optimă a sistemului Când vorbiţi la telefon ....... 371
audio................................313 5-10. Bluetooth®
5-3. Utilizarea radioului Bluetooth® ......................... 373
Utilizarea radioului .............315
5-4. Redarea unui CD audio şi 6 Dotările interioare
a discurilor MP3/WMA
Utilizarea CD playerului .....321 6-1. Utilizarea sistemului de aer
5-5. Utilizarea unui dispozitiv condiţionat şi a
extern dispozitivului de dezaburire
Utilizarea unui iPod............332 Sistemul manual de aer
Utilizarea unui dispozitiv condiţionat....................... 382
de memorie USB .............341 Sistemul automat de aer
Utilizarea portului AUX.......349 condiţionat....................... 388
5-6. Utilizarea dispozitivelor Încălzirea rapidă................ 395
Bluetooth® Dispozitive pentru încălzirea
scaunelor ........................ 397
Sistem audio/telefon
Bluetooth® ......................350 6-2. Utilizarea luminilor interioare
Utilizarea comenzilor audio Lista luminilor interioare .... 399
de pe volan ......................356 • Comutatorul principal lumini
Înregistrarea unui dispozitiv individuale/interioare ..... 400
Bluetooth® .....................357 • Luminile
5-7. Meniul „SETUP” (setare) individuale/interioare ..... 400
Utilizarea meniului „SETUP” • Luminile individuale ...... 400
(setare) (meniul
„Bluetooth*”) ....................358

*: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5

6-3. Utilizarea compartimentelor


de depozitare 7 Întreţinerea şi îngrijirea
Lista compartimentelor de
depozitare........................402
7-1. Întreţinerea şi îngrijirea
• Torpedo .........................403 Curăţarea şi protecţia exte-
• Compartiment de depozitare riorului autoturismului ...... 426 1
din consolă ....................404 Curăţarea şi protecţia interio-
• Consolă superioară .......404 rului autoturismului .......... 430
• Suporturile pentru pahare/ 7-2. Întreţinere 2
suporturile pentru Cerinţe privind
sticle ..............................405 întreţinerea...................... 433
• Cutia pentru monede .....407 3
7-3. Lucrări de întreţinere
Dotări portbagaj (sedan) ....408 executate de utilizator
Dotări compartiment Măsuri de precauţie
pentru bagaje (wagon).....410 referitoare la lucrările de 4
6-4. Utilizarea altor dotări întreţinere efectuate de
interioare utilizator........................... 436
Alte dotări interioare...........417 Capotă............................... 440 5
• Parasolar .......................417 Poziţionarea cricului
de atelier ......................... 442
• Oglinda de pe parasolar 417
Compartimentul motor....... 443 6
• Priză electrică ................418
Anvelope ........................... 458
• Cotieră ...........................419 Sistem de avertizare presiune în
• Extinderea portbagajului/ anvelope ......................... 475 7
compartimentului Jante ................................. 477
pentru bagaje ................420
Filtru aer condiţionat.......... 480
• Parasolar trapă panoramică Bateria telecomenzii/ 8
(wagon) .........................421 cheii electronice .............. 482
• Cârlige pentru haine ......423 Verificarea şi înlocuirea
• Mânerele de sprijin ........423 siguranţelor fuzibile ......... 485 9
Becuri ................................ 490

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6 CUPRINS

Dacă aveţi o pană de cauciuc


8 Când apar probleme (autoturisme cu trusă de
depanare anvelope) ........ 560
Dacă motorul nu
8-1. Informaţii importante
porneşte .......................... 575
Luminile de avarie..............508
Dacă maneta schimbătorului
Dacă autoturismul trebuie de viteze nu poate fi comutată
oprit în caz de din poziţia P .................... 577
urgenţă ............................509
Dacă nu puteţi decupla
8-2. Proceduri de efectuat în frâna de parcare.............. 578
cazul unei urgenţe
Dacă cheia electronică nu
Dacă autoturismul trebuie funcţionează
tractat...............................511 corespunzător ................. 582
Dacă aveţi impresia că ceva nu Dacă acumulatorul autoturis-
funcţionează corect .........518 mului este descărcat ....... 585
Sistemul de întrerupere a Dacă sistemul hibrid se
alimentării cu combustibil supraîncălzeşte............... 590
(motor pe benzină) ..........519
Dacă autoturismul
Dacă se aprinde o lampă de se împotmoleşte.............. 593
avertizare sau dacă se
declanşează o avertizare
sonoră..............................520
Dacă este afişat un mesaj de
avertizare .........................527
Dacă aveţi pană de cauciuc
(autoturisme cu roată de
rezervă) ...........................544

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7

Specificaţiile
9
autoturismului

9-1. Specificaţii
Date privind întreţinerea
(combustibilul, nivelul uleiului 1
etc.)..................................596
Informaţii despre
combustibili ......................616 2
9-2. Personalizarea
Funcţii ce pot fi
personalizate ...................619 3
9-3. Articole de iniţializat
Articole de iniţializat ...........628
4
Index

5
Ce trebuie făcut dacă...
(Depanarea) .............................630
Index alfabetic ............................634
6

În cazul autoturismelor echipate cu sistem de navigaţie sau sistem


multimedia, consultaţi „Manualul de utilizare a sistemului de navi-
gaţie şi multimedia” pentru informaţii referitoare la echipamentele
listate mai jos.
• Sistemul de navigaţie • Sistemul audio/video
• Sistemul de monitorizare a
zonei din spate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8

Pentru informarea dumneavoastră

Manual de utilizare principal


De reţinut că acest manual este valabil pentru toate modelele şi toate
echipamentele, inclusiv cele opţionale. Prin urmare, s-ar putea să găsiţi unele
explicaţii pentru echipamente care nu sunt instalate pe autoturismul
dumneavoastră.
Toate specificaţiile din acest manual sunt valabile la momentul publicării.
Totuşi, datorită politicii Toyota de îmbunătăţire permanentă a produselor, ne
rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, fără notificare
prealabilă.
În funcţie de specificaţii, modelul prezentat în figuri poate diferi de
autoturismul dumneavoastră în privinţa echipamentelor.

Accesorii, piese de schimb şi modificări ale autoturismului


Toyota
În prezent, pe piaţă este disponibilă o mare varietate de piese de schimb şi
accesorii Toyota originale cât şi neoriginale pentru autoturismele Toyota.
Dacă este necesară înlocuirea unor piese sau accesorii originale Toyota ale
autoturismului, Toyota recomandă folosirea de piese de schimb şi accesorii
originale Toyota. Pot fi folosite şi piese sau accesorii neoriginale, dar de
aceeaşi calitate. Toyota nu-şi poate asuma niciun fel de responsabilitate şi nu
garantează piesele de schimb şi accesoriile care nu sunt produse originale
Toyota şi nici înlocuirea sau montarea unor astfel de componente. În plus,
defecţiunile sau problemele de performanţă rezultate ca urmare a folosirii de
piese sau accesorii Toyota neoriginale nu sunt acoperite de garanţie.

Instalarea unui sistem de transmisie RF


Instalarea unui sistem de transmisie RF pe autoturismul dumneavoastră ar
putea afecta sistemele electronice, de exemplu:
● Sistemul de injecţie combustibil multipunct/sistemul secvenţial de injecţie
combustibil multipunct
● Sistemul de control al vitezei de croazieră (dacă există în dotare)
● Sistemul antiblocare frâne
● Sistemul airbag SRS
● Sistemul de pretensionare a centurilor de siguranţă
Verificaţi cu un dealer autorizat Toyota sau alt atelier service specializat
măsurile de precauţie şi instrucţiunile speciale referitoare la instalarea unui
sistem de transmisie RF.
Pentru informaţii suplimentare privind benzile de frecvenţă, nivelurile de
intensitate a semnalului, poziţionarea antenei şi recomandările de instalare a
sistemelor de transmisie RF, consultaţi orice dealer autorizat Toyota sau
atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
9

Casarea autoturismului dumneavoastră Toyota


Airbagul cu sistem autocontrol şi sistemele de pretensionare a centurilor de
siguranţă din autoturismul Toyota conţin produse chimice explozive. Dacă
autoturismul este casat cu airbagurile şi sistemele de pretensionare a
centurilor de siguranţă nedemontate, acest lucru poate provoca un accident,
cum ar fi un incendiu. Apelaţi la dealerul sau atelierul autorizat Toyota sau la
alt atelier specializat pentru demontarea şi eliminarea airbagurilor SRS şi
sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranţă, înainte de a casa
autoturismul.

Autoturismul dumneavoastră conţine baterii şi/sau acumulatori. Nu le


aruncaţi poluând mediul, ci participaţi la colectarea selectivă a acestora
(Directiva 2006/66/CE).

AVERTIZARE

■ Măsuri generale de precauţie în timpul mersului


Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice şi a medicamentelor: Nu
conduceţi niciodată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor
care vă afectează capacitatea de a conduce autoturismul. Băuturile
alcoolice şi anumite medicamente întârzie timpul de reacţie, afectează
judecata şi reduc coordonarea, ceea ce poate cauza un accident soldat cu
răniri grave sau mortale.
Conducere preventivă: Conduceţi întotdeauna preventiv. Anticipaţi greşelile
pe care ceilalţi şoferi sau pietoni le-ar putea face şi fiţi pregătiţi să evitaţi
accidentele.
Distragerea atenţiei şoferului: Concentraţi-vă întotdeauna întreaga atenţie
asupra conducerii. Acţiunile care distrag atenţia şoferului, cum ar fi reglarea
comenzilor, vorbitul la telefonul mobil sau cititul pot provoca un accident, cu
rănirea gravă sau mortală a şoferului, pasagerilor sau altor persoane.
■ Măsuri generale de precauţie referitoare la siguranţa copiilor
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în autoturism şi nu lăsaţi cheia la
îndemâna copiilor.
Copiii pot să pornească autoturismul sau să comute maneta schimbătorului
de viteze în poziţia neutră. Există de asemenea pericolul de rănire a
copiilor, dacă aceştia se joacă acţionând geamurile sau alte funcţii ale
autoturismului. În plus, creşterea sau scăderea excesivă a temperaturii în
autoturism poate fi fatală pentru copii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
10

Citirea acestui manual


AVERTISMENT:
Explică reguli care, dacă nu sunt respectate, pot conduce la
rănirea gravă sau mortală a persoanelor.

NOTĂ:
Explică reguli care, dacă nu sunt respectate, pot conduce la
avarierea sau defectarea autoturismului sau a echipamentelor
acestuia.

1 2 3 Indică proceduri de operare sau de lucru. Respectaţi


etapele în ordine numerică.

Indică operaţiunea (apăsare,


rotire etc.) efectuată pentru
a acţiona butoane şi alte
dispozitive.

Indică rezultatul unei


operaţiuni (de ex. se
deschide un capac).

Indică ce componentă sau


poziţie este explicată.

Acesta înseamnă „Interzis”;


„Nu faceţi acest lucru” sau
„Nu permiteţi acest lucru”.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
11

Modul de căutare
■ Căutarea după nume
• Index alfabetic ............ P. 634

■ Căutarea după poziţia de


instalare
• Index în imagini ............ P. 12

■ Căutarea după simptom sau


sunet
• Ce trebuie făcut dacă...
(Depanarea) ............... P. 630

■ Căutarea după titlu


• Cuprins........................... P. 2

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
12 Index în imagini

Index în imagini

■ Exteriorul (Sedan)

1 Portierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 132
Încuierea/descuierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 132
Deschiderea/închiderea geamurilor portierelor . . . . . . . . . . . P. 182
Blocarea/deblocarea cu ajutorul cheii mecanice*1 . . . . . . . . . P. 582
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 532
2 Portbagajul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 139
Deschiderea din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 139
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 532
3 Oglinzile retrovizoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
Reglarea unghiului oglinzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
Rabatarea oglinzilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 180
Dezaburirea oglinzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384, 391

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 13

4 Ştergătoarele de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 242


Măsuri de precauţie pe timp de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 303
Pentru prevenirea îngheţării (dispozitivul de degivrare ştergătoare
parbriz)*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384, 391
Măsuri de precauţie la spălarea autoturismului . . . . . . . . . . . . P. 427
5 Clapeta rezervorului de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 247
Metoda de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 247
Tipul de combustibil/capacitatea rezervorului de combustibil . . . . P. 601
6 Anvelopele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 458
Dimensiunile anvelopelor/presiunea în anvelope . . . . . . . . . . P. 613
Anvelopele de iarnă/lanţurile antiderapante . . . . . . . . . . . . . . P. 303
Verificarea/rotaţia/sistemul de avertizare presiune
în anvelope*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 458
Procedura în caz de pană de cauciuc . . . . . . . . . . . . . . . P. 544, 560
7 Capota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
Deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 602
Procedura în caz de supraîncălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 590

Becurile lămpilor exterioare pentru conducere


(Metoda de înlocuire: P. 490, Capacităţi: P. 615)

8 Farurile/lămpile de poziţie faţă/luminile


de zi*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232

9 Proiectoarele de ceaţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 240


Lampa de viraj/ceaţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 236
10 Lămpile de semnalizare schimbare direcţie . . . . . . . . . . . . P. 228
11 Lămpile de poziţie spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
12 Stopuri

13 Lămpi de marşarier*2
Comutarea manetei schimbătorului de viteze în poziţia R . . . . . P. 219, 225
14 Lămpile pentru plăcuţa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . P. 232
15 Lampă ceaţă spate*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 240

*1: Dacă există în dotare


* 2: Pot fi amplasate pe partea opusă, în funcţie de regiune.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
14 Index în imagini

■ Exteriorul (Wagon)

1 Portierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 132
Încuierea/descuierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 132
Deschiderea/închiderea geamurilor portierelor . . . . . . . . . . . P. 182
Blocarea/deblocarea cu ajutorul cheii mecanice*1 . . . . . . . . . P. 582
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 532
2 Hayonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 143
Deschiderea din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 143
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 532
3 Oglinzile retrovizoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
Reglarea unghiului oglinzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
Rabatarea oglinzilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 180
Dezaburirea oglinzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384, 391

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 15

4 Ştergătoarele de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 242


Măsuri de precauţie pe timp de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 303
Pentru prevenirea îngheţării (dispozitivul de degivrare ştergătoare
parbriz)*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384, 391
Măsuri de precauţie la spălarea autoturismului . . . . . . . . . . . . P. 427
5 Clapeta rezervorului de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 247
Metoda de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 247
Tipul de combustibil/capacitatea rezervorului de combustibil . P. 601
6 Anvelopele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 458
Dimensiunile anvelopelor/presiunea în anvelope . . . . . . . . . . P. 613
Anvelopele de iarnă/lanţurile antiderapante . . . . . . . . . . . . . . P. 303
Verificarea/rotaţia/sistemul de avertizare presiune
în anvelope*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 458
Procedura în caz de pană de cauciuc . . . . . . . . . . . . . . . P. 544, 560
7 Capota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
Deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 602
Procedura în caz de supraîncălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 590

Becurile lămpilor exterioare pentru conducere


(Metoda de înlocuire: P. 490, Capacităţi: P. 615)

8 Farurile/lămpile de poziţie faţă/luminile


de zi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232

9 Proiectoarele de ceaţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 240


Lampa de viraj/ceaţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 236
10 Lămpile de semnalizare schimbare direcţie . . . . . . . . . . . . P. 228
11 Lămpile de poziţie spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
12 Stopuri
13 Lămpi de marşarier*2
Comutarea manetei schimbătorului de viteze în poziţia R . . . . . P. 219, 225
14 Lămpile pentru plăcuţa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . P. 232
15 Lampă ceaţă spate*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 240

*1: Dacă există în dotare


*2: Pot fi amplasate pe partea opusă, în funcţie de regiune.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
16 Index în imagini

■ Tabloul de bord (autoturisme cu volanul pe stânga)

1 Butonul pentru pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . P. 209, 212


Pornirea motorului/comutarea modurilor . . . . . . . . . . . . . P. 209, 212
Oprirea de urgenţă a motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 509
Când motorul nu porneşte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 575
Mesaje de avertizare*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 527
2 Maneta schimbătorului de viteză (transmisie Multidrive). . . . . . . . P. 219
Schimbarea poziţiei selectorului de viteze. . . . . . . . . . . . . . . . P. 219
Măsuri de precauţie referitoare la tractare. . . . . . . . . . . . . . . . P. 511
Când maneta schimbătorului de viteze nu poate fi comutată. . . . . . . . P. 577
Maneta schimbătorului de viteze (transmisie manuală) . . . . . . . . . P. 225
Schimbarea poziţiei selectorului de viteze. . . . . . . . . . . . . . . . P. 225
Măsuri de precauţie referitoare la tractare. . . . . . . . . . . . . . . . P. 511
3 Contoarele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 104
Citirea contoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 104
Reglarea lămpilor panoului de instrumente . . . . . . . . . . . P. 106, 114
Lămpile de avertizare/indicatoarele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 98
Când se aprind lămpile de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 520

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 17

4 Afişaj multi-informaţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 108, 111


Displayul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 108, 111
Când se afişează mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 527
5 Butonul frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 229
Aplicarea/eliberarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 229
Măsuri de precauţie pe timp de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 304
Avertizarea sonoră/mesajul de avertizare . . . . . . . . . . . . P. 522, 531
6 Maneta de semnalizare schimbare direcţie. . . . . . . . . . . . . P. 228
Butonul pentru faruri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
Farurile/lămpile de poziţie faţă/lămpile de poziţie spate/
luminile de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
Proiectoarele de ceaţă*1/lampa de ceaţă spate*1 . . . . . . . . . P. 240
7 Maneta de comandă ştergătoare şi spălător parbriz . . . . . P. 242
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 242
Completarea lichidului de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 456
8 Butonul pentru lumini de avarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 508
9 Butonul de deschidere clapetă rezervor de combustibil . . . . . . . . P. 249
10 Maneta de eliberare a capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
11 Maneta de blocare/eliberare a volanului reglabil pe
două direcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 174
12 Sistemul manual de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 382
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 382
Dispozitiv de dezaburire lunetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384
Sistemul automat de aer condiţionat. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 388
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 388
Dispozitiv de dezaburire lunetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 391
13 Sistemul audio*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 308
Sistemul de navigaţie/Sistemul multimedia*1, 2

*1: Dacă există în dotare


*2: Pentru autoturismele echipate cu un sistem de navigaţie sau sistem multimedia, consultaţi
„Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie şi multimedia”.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
18 Index în imagini

■ Butoanele (autoturisme cu volanul pe stânga)

1 Butoanele de acţionare electrică a geamurilor. . . . . . . . . . P. 182


2 Butonul de blocare a portierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 135
3 Butonul de blocare a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 182
4 Butoanele de memorare a poziţiei de conducere*1 . . . . . . P. 170
5 Butonul pentru dezactivarea sistemului
Stop & Start*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 286
6 Butoane reglare electrică a oglinzilor retrovizoare
exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
7 Butonul de reglare manuală nivel fascicul ‘
de lumină*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 235
8 Butonul VSC OFF (dezactivare sistem de control
al stabilităţii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 298
9 Butonul PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune)*1 . . . . . . P. 255

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 19

1 Padelele de schimbare a treptelor de viteze de la volan*1 . . . . . . . P. 221


2 Butoanele indicatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 108, 112
3 Butonul LDA (sistem de alertă la părăsirea benzii
de rulare)*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 263
4 Buton limitator de viteză*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 283
5 Buton control viteză de croazieră*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 280
6 Comenzile pentru telefon*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 356
7 Butonul pentru comandă vocală*1, 2
8 Comenzile audio de pe volan*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 311

1 Butoanele dispozitivelor pentru încălzirea scaunelor


din faţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 397
2 Butonul „SPORT”*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 220

*1: Dacă există în dotare


*2: Pentru autoturismele echipate cu un sistem de navigaţie sau sistem multimedia, consultaţi
„Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie şi multimedia”.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
20 Index în imagini

■ Interiorul (autoturisme cu volanul pe stânga)

1 Airbagurile SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39
2 Covoraşele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30
3 Scaunele din faţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 166
4 Scaunele din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 168
5 Tetierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 172
6 Centurile de siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34
7 Compartimentul de depozitare din consolă . . . . . . . . . . . . P. 404
8 Butoanele interioare de blocare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 135
9 Suporturile pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 405
10 Suporturile pentru sticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 405
11 Mânerele de sprijin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 423

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 21

1 Oglinda retrovizoare interioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 176


2 Parasolarele*2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 417
3 Oglinzile de pe parasolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 417
4 Luminile individuale/interioare*3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 400
5 Butonul pentru parasolarul trapei panoramice*1 . . . . . . . . P. 421
6 Consola de plafon*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 404

*1: Dacă există în dotare


*2: Nu utilizaţi niciodată un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe un scaun protejat cu un
AIRBAG ACTIV în faţa acestuia,
deoarece poate provoca DECESUL sau
RĂNIREA GRAVĂ a COPILULUI.
(→P. 62)
*3: În figură este prezentată partea din faţă, dar acestea sunt prevăzute şi în spate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
22 Index în imagini

■ Tabloul de bord (autoturisme cu volanul pe dreapta)

1 Butonul pentru pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . P. 209, 212


Pornirea motorului/comutarea modurilor . . . . . . . . . . . . . P. 209, 212
Oprirea de urgenţă a motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 509
Când motorul nu porneşte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 575
Mesaje de avertizare*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 527
2 Maneta schimbătorului de viteză (transmisie Multidrive). . . . . . . . P. 219
Schimbarea poziţiei selectorului de viteze. . . . . . . . . . . . . . . . P. 219
Măsuri de precauţie referitoare la tractare. . . . . . . . . . . . . . . . P. 511
Când maneta schimbătorului de viteze nu poate fi comutată. . . . . . . . P. 577
Maneta schimbătorului de viteze (transmisie manuală) . . . . . . . . . P. 225
Schimbarea poziţiei selectorului de viteze. . . . . . . . . . . . . . . . P. 225
Măsuri de precauţie referitoare la tractare. . . . . . . . . . . . . . . . P. 511
3 Contoarele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 104
Citirea contoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 104
Reglarea lămpilor panoului de instrumente . . . . . . . . . . . P. 106, 114
Lămpile de avertizare/indicatoarele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 98
Când se aprind lămpile de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 520

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 23

4 Afişaj multi-informaţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 108, 111


Displayul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 108, 111
Când se afişează mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 527
5 Butonul frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 229
Aplicarea/eliberarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 229
Măsuri de precauţie pe timp de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 304
Avertizarea sonoră/mesajul de avertizare . . . . . . . . . . . . P. 522, 531
6 Maneta de semnalizare schimbare direcţie. . . . . . . . . . . . . P. 228
Butonul pentru faruri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
Farurile/lămpile de poziţie faţă/lămpile de poziţie spate/
luminile de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 232
Proiectoarele de ceaţă*1/lampa de ceaţă spate . . . . . . . . . . . P. 240
7 Maneta de comandă ştergătoare şi spălător parbriz . . . . . P. 242
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 242
Completarea lichidului de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 456
8 Butonul pentru lumini de avarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 508
9 Butonul de deschidere clapetă rezervor de combustibil . . . . . . . . P. 249
10 Maneta de eliberare a capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 440
11 Maneta de blocare/eliberare a volanului reglabil pe două
direcţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 174
12 Sistemul manual de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 382
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 382
Dispozitiv de dezaburire lunetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 384
Sistemul automat de aer condiţionat. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 388
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 388
Dispozitiv de dezaburire lunetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 391
13 Sistemul audio*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 308
Sistemul de navigaţie/Sistemul multimedia*1, 2

*1: Dacă există în dotare


*2: Pentru autoturismele echipate cu un sistem de navigaţie sau un sistem multimedia, consultaţi
„Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie şi multimedia”.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
24 Index în imagini

■ Butoanele (autoturisme cu volanul pe dreapta)

1 Butonul de reglare manuală nivel fascicul de lumină*1 . . . . . . . . . P. 235


2 Butoane reglare electrică a oglinzilor retrovizoare
exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 179
3 Butonul pentru dezactivarea sistemului
Stop & Start*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 286
4 Butonul de blocare a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 182
5 Butonul de blocare a portierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 135
6 Butoanele de acţionare electrică a geamurilor. . . . . . . . . . P. 182
7 Butoanele de memorare a poziţiei de conducere*1 . . . . . . P. 170
8 Butonul PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune)*1 . . . . . . P. 255
9 Butonul VSC OFF (dezactivare sistem de control al
stabilităţii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 298

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 25

1 Padelele de schimbare a treptelor de viteze de la volan*1 . . . . . . . P. 221


2 Butoanele indicatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 108, 112
3 Butonul LDA (sistem de alertă la părăsirea
benzii de rulare)*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 263
4 Buton limitator de viteză*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 283
5 Buton control viteză de croazieră*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 280
6 Comenzile pentru telefon*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 356
7 Butonul pentru comandă vocală*1, 2
8 Comenzile audio de pe volan*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 311

1 Butoanele dispozitivelor pentru încălzirea scaunelor


din faţă*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 397
2 Butonul „SPORT”*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 220

*1: Dacă există în dotare


*2: Pentru autoturismele echipate cu un sistem de navigaţie sau un sistem multimedia, consultaţi
„Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie şi multimedia”.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
26 Index în imagini

■ Interiorul (autoturisme cu volanul pe dreapta)

1 Airbagurile SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39
2 Covoraşele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30
3 Scaunele din faţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 166
4 Scaunele din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 168
5 Tetierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 172
6 Centurile de siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34
7 Compartimentul de depozitare din consolă . . . . . . . . . . . . P. 404
8 Butoanele interioare de blocare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 135
9 Suporturile pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 405
10 Suporturile pentru sticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 405
11 Mânerele de sprijin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 423

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
Index în imagini 27

1 Oglinda retrovizoare interioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 176


2 Parasolarele*2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 417
3 Oglinzile de pe parasolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 417
4 Luminile individuale/interioare*3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 400
5 Butonul pentru parasolarul trapei panoramice*1 . . . . . . . . P. 421
6 Butonul pentru dezactivare senzor de mişcare*1 . . . . . . . . P. 92
Consola de plafon*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 404

*1: Dacă există în dotare


*2: Nu utilizaţi niciodată un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe un scaun protejat cu un
AIRBAG ACTIV în faţa acestuia,
deoarece poate provoca DECESUL sau
RĂNIREA GRAVĂ a COPILULUI.
(→P. 62)
*3: În figură este prezentată partea din faţă, dar acestea sunt prevăzute şi în spate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
28 Index în imagini

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
29

Pentru siguranţă şi
securitate
1
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă
Înainte de a porni la drum ....30
Pentru conducerea în
siguranţă............................32
Centuri de siguranţă ............34
Sistem suplimentar de
siguranţă şi airbag .............39
Măsuri de precauţie referitoare
la gazele de eşapament ....51
1-2. Siguranţa copiilor
Sistemul de activare/
dezactivare
manuală airbag..................52
Informaţii referitoare la
siguranţa
copiilor ...............................54
Scaunele pentru copii ..........55
1-3. Sistemul de alarmă antifurt
Sistemul de imobilizare
electronică a motorului ......78
Sistem de închidere
dublă..................................87
Alarmă .................................89

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
30 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

Înainte de a porni la drum

Covoraşe
Utilizaţi numai covoraşe proiectate special pentru autoturisme de
acelaşi model şi tip ca autoturismul dumneavoastră. Asiguraţi-le ferm
de mocheta autoturismului.
1 Introduceţi cârligele de reţinere
(clemele) în capsele din
covoraş.

2 Rotiţi butonul superior ale


fiecărui cârlig de reţinere
(clemă) pentru a fixa covoraşul. *
*: Aliniaţi întotdeauna marcajele .

Forma cârligelor de reţinere (cleme) poate diferi de cea prezentată


în figură.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 31

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate cauza alunecarea covoraşului şoferului,
putând împiedica acţionarea corectă a pedalelor în timpul mersului. Astfel
autoturismul ar putea accelera brusc sau ar putea fi mai dificil de oprit.
Aceasta ar putea duce la producerea unui accident soldat cu răniri grave sau
mortale. 1
■ La instalarea covoraşului pentru şofer
● Nu utilizaţi covoraşe proiectate pentru alte modele sau pentru autoturisme

Pentru siguranţă şi securitate


fabricate în ani diferiţi, chiar dacă sunt covoraşe originale Toyota.
● Nu utilizaţi decât covoraşe proiectate pentru partea şoferului.
● Instalaţi întotdeauna corect covoraşul, folosind cârligele de reţinere
(clemele) furnizate.
● Nu utilizaţi două sau mai multe covoraşe suprapuse.
● Nu aşezaţi covoraşul întors, respectiv cu partea superioară în jos.
■ Înainte de a porni la drum
● Asiguraţi-vă că aţi fixat bine covoraşul,
în poziţia corectă, cu toate cârligele de
reţinere (clemele) furnizate. Această
operaţie trebuie efectuată numai după
curăţarea podelei autoturismului.
● Cu motorul oprit şi maneta schim-
bătorului de viteze în poziţia P
(transmisie Multidrive) sau N
(transmisie manuală), apăsaţi complet
fiecare pedală până la podea, pentru a
vă asigura că acţionarea pedalei nu
este împiedicată de covoraş.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
32 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

Pentru conducerea în siguranţă

Pentru conducerea în siguranţă, reglaţi scaunul şi oglinzile în


poziţie corespunzătoare înainte să porniţi la drum.

Poziţia corectă în timpul mersului


1 Reglaţi unghiul spătarului astfel
încât, aşezat drept pe scaun, să
nu trebuiască să vă aplecaţi
spre înainte pentru a acţiona
volanul. (→P. 166)
2 Reglaţi scaunul astfel încât să
puteţi apăsa complet pedalele,
iar braţele dumneavoastră să
fie uşor flexate la nivelul cotului
atunci când apucaţi volanul.
(→P. 166)
3 Blocaţi tetiera, astfel încât centrul tetierei să fie cât mai aproape de
partea superioară a urechilor. (→P. 172)
4 Purtaţi corect centura de siguranţă. (→P. 34)

Utilizarea corectă a centurilor de siguranţă


Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că toţi ocupanţii poartă centura
de siguranţă. (→P. 34)
Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile de
siguranţă ale autoturismului, asiguraţi-l într-un scaun pentru copii
corespunzător dimensiunilor sale.
(→P. 55)

Reglarea oglinzilor
Asiguraţi-vă că puteţi vedea clar spre înapoi prin reglarea
corespunzătoare a oglinzilor retrovizoare interioară şi exterioare.
(→P. 176, 179)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 33

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului în timpul mersului.
În caz contrar, şoferul poate pierde controlul asupra autoturismului.
● Nu aşezaţi perne pe spătarele scaunelor şoferului şi pasagerului. 1
Perna poate împiedica aşezarea corectă în timpul mersului şi poate
reduce eficienţa centurii de siguranţă şi a tetierei.
● Nu aşezaţi niciun obiect sub scaunele din faţă.

Pentru siguranţă şi securitate


Obiectele aşezate sub scaunele din faţă se pot bloca între şinele
scaunelor, nepermiţând fixarea corectă a scaunelor în poziţie. Aceasta
poate cauza un accident, putând fi de asemenea deteriorat mecanismul
de reglare.
● Când conduceţi pe distanţe mari, faceţi pauze regulate, înainte de a vă
simţi obosit.
De asemenea, dacă vă simţiţi obosit sau somnoros în timp ce conduceţi,
nu vă forţaţi pentru a continua deplasarea şi faceţi imediat o pauză.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
34 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

Centuri de siguranţă

Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că toţi ocupanţii poartă


centura de siguranţă.

Utilizarea corectă a centurilor de siguranţă


● Extindeţi centura diagonală
astfel încât să treacă peste
umăr, dar fără a veni în contact
cu gâtul şi fără a aluneca de pe
umăr.
● Poziţionaţi centura transversală
cât mai jos posibil peste
coapse.
● Reglaţi poziţia spătarului.
Aşezaţi-vă cu spatele drept
rezemat de spătarul scaunului.
● Nu răsuciţi centura de siguranţă.

Fixarea şi eliberarea centurii de siguranţă


1 Pentru a fixa centura de
siguranţă, împingeţi clema de
fixare în cataramă până când
se aude un clic.
2 Pentru a elibera centura de
siguranţă, apăsaţi butonul de
Butonul
deblocare.
de deblocare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 35

Reglarea centurii pe înălţime (scaunele din faţă)


1 Împingeţi în jos ancora centurii
diagonale în timp ce apăsaţi
butonul de deblocare.
2 Împingeţi în sus ancora centurii
diagonale. 1
Mişcaţi glisiera în sus şi în jos,
după caz, până când auziţi un clic.

Pentru siguranţă şi securitate


Sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă (scaunele
din faţă şi locurile laterale din spate)
Sistemele de pretensionare
permit reţinerea rapidă a ocu-
pantului prin retractarea centurilor
de siguranţă când autoturismul
este supus unor anumite tipuri de
impact frontal sau lateral sever.
S-ar putea ca sistemele de
pretensionare să nu se activeze în
cazul unui impact frontal minor,
unui impact lateral minor, unui
impact din spate sau la răsturnarea
autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
36 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

■ Retractor cu blocare de urgenţă (ELR)


Retractorul va bloca centura de siguranţă în momentul unei frânări bruşte sau
al unui impact. De asemenea, acesta se poate bloca dacă vă înclinaţi prea
repede spre înainte. O mişcare lentă şi lină va permite centurii să se extindă,
conferindu-vă libertate de mişcare.
■ Utilizarea centurii de siguranţă la scaunul pentru copii
Centurile de siguranţă ale autoturismului au fost concepute în principal pentru
persoane adulte.
● Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile de
siguranţă ale autoturismului, utilizaţi un scaun pentru copii corespunzător
dimensiunilor sale. (→P. 55)
● Când copilul este suficient de mare pentru a purta corect centura de
siguranţă, respectaţi instrucţiunile referitoare la utilizarea centurii de
siguranţă. (→P. 34)
■ Înlocuirea centurii după activarea sistemului de pretensionare
Dacă autoturismul este implicat în mai multe coliziuni, sistemul de
pretensionare se va activa la prima coliziune, dar nu se va mai activa la cea
de-a doua sau la următoarele.
■ Reglementări referitoare la centura de siguranţă
Dacă în ţara dumneavoastră există regulamente referitoare la centurile de
siguranţă, vă rugăm contactaţi un dealer autorizat Toyota sau un atelier
service autorizat pentru înlocuirea sau instalarea centurilor de siguranţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 37

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul rănirilor în


cazul unei frânări bruşte, viraj brusc sau al unui accident.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la răniri mortale sau grave.
■ Purtarea centurii de siguranţă
● Asiguraţi-vă că toţi pasagerii poartă centura de siguranţă.
1
● Fixaţi-vă întotdeauna centura de siguranţă corect.
● Fiecare centură de siguranţă poate fi utilizată doar de către o singură

Pentru siguranţă şi securitate


persoană. Nu utilizaţi o centură de siguranţă pentru mai multe persoane
simultan, inclusiv copii.
● Toyota recomandă aşezarea copiilor pe locurile din spate, asiguraţi în
permanenţă cu centura de siguranţă şi/sau într-un scaun pentru copii
adecvat.
● Nu înclinaţi scaunul mai mult decât este necesar pentru a asigura o poziţie
corespunzătoare. Centura de siguranţă are eficienţă maximă atunci când
pasagerii stau în poziţie dreaptă şi bine instalaţi în scaune.
● Nu poziţionaţi centura diagonală pe sub braţ.
● Aşezaţi întotdeauna centura de siguranţă ferm şi cât mai jos peste
coapse.
■ Femei însărcinate
Trebuie să consulte medicul şi să poarte
centura de siguranţă în mod corect.
(→P. 34)
Femeile însărcinate trebuie să pozi-
ţioneze centura transversală cât mai jos
posibil peste coapse, în acelaşi fel ca
ceilalţi pasageri. Derulaţi complet centura
diagonală şi poziţionaţi-o peste torace.
Evitaţi contactul cu centura la nivelul
zonei abdominale.
Dacă centura de siguranţă nu este fixată
corespunzător, nu numai femeia
însărcinată, ci şi fătul poate muri sau
suferi traumatisme grave în caz de
frânare bruscă sau coliziune.
■ Persoanele cu anumite afecţiuni
Trebuie să consulte medicul şi să poarte centura de siguranţă în mod
corect.
■ Când în autoturism se află copii
→P. 68

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
38 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

AVERTIZARE

■ Sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă


Dacă sistemul de pretensionare s-a activat, lampa de avertizare SRS se va
aprinde. În acest caz, centura de siguranţă nu va mai putea fi utilizată, ci va
trebui înlocuită la orice dealer autorizat Toyota sau la un alt atelier service
specializat.
■ Reglarea pe înălţime
Poziţionaţi întotdeauna centura diagonală peste centrul umărului. Centura
nu trebuie să alunece de pe umăr şi nu trebuie poziţionată lângă gât.
Nerespectarea acestor recomandări poate reduce eficienţa centurii în caz
de accident şi poate duce la răniri grave sau mortale în caz de oprire
bruscă, viraj brusc sau accident. (→P. 35)
■ Deteriorarea şi uzarea centurii de siguranţă
● Nu permiteţi deteriorarea centurilor de siguranţă prin prinderea în portieră
a centurii, a clemei de fixare sau a cataramei.
● Verificaţi periodic sistemul centurilor de siguranţă. Verificaţi să nu existe
tăieturi, zone destrămate sau componente slăbite. Nu utilizaţi o centură de
siguranţă deteriorată până când aceasta nu este înlocuită. Centurile de
siguranţă avariate nu pot proteja un pasager împotriva rănirilor mortale
sau grave.
● Asiguraţi-vă că centura şi clema de fixare sunt bine blocate şi că centura
de siguranţă nu este răsucită.
Dacă centura de siguranţă nu funcţionează corect, contactaţi imediat
dealerul autorizat Toyota sau un atelier service specializat.
● Dacă autoturismul a fost implicat într-un accident grav, înlocuiţi ansamblul
scaunelor, inclusiv centurile, chiar dacă nu există deteriorări evidente.
● Nu încercaţi să instalaţi, demontaţi, modificaţi, dezasamblaţi sau eliminaţi
centurile de siguranţă. Apelaţi la un dealer autorizat Toyota sau la un
atelier service specializat pentru efectuarea oricăror reparaţii necesare.
Manevrarea greşită a sistemului de pretensionare poate afecta
funcţionarea corectă a acestuia, provocând decesul sau rănirea gravă a
ocupanţilor.
● Asiguraţi-vă întotdeauna că centura diagonală este trecută prin cârligul de
ghidare, atunci când utilizaţi centura. Poziţionarea incorectă a centurii
poate reduce gradul de protecţie în cazul unui accident şi poate conduce
la răniri grave în caz de coliziune sau oprire bruscă.
● Asiguraţi-vă întotdeauna că centura nu este răsucită sau prinsă în ghidaj
şi că spătarul este reglat în poziţie corectă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 39

Sistem suplimentar de siguranţă şi airbag

Airbagurile SRS se declanşează atunci când autoturismul este


implicat în anumite tipuri de impacturi majore, care pot cauza
rănirea gravă a ocupanţilor. Împreună cu centurile de siguranţă,
airbagurile contribuie la reducerea riscului de rănire gravă sau
1
mortală.

Pentru siguranţă şi securitate


◆ Airbaguri SRS frontale
1 Airbagul SRS pentru şofer/airbagul frontal pasager
Contribuie la protejarea capului şi toracelui şoferului şi
pasagerului faţă împotriva impactului cu componentele interioare
ale autoturismului
2 Airbag SRS la nivelul genunchilor
Contribuie la protejarea şoferului
◆ Airbaguri SRS laterale şi la nivelul capului
3 Airbagurile SRS laterale
Contribuie la protejarea trunchiului ocupanţilor din faţă
4 Airbagurile SRS perdea
Contribuie la protejarea în primul rând a capului ocupanţilor
locurilor laterale

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
40 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

Componentele sistemului airbag

1 Senzorii de impact frontal 8 Airbag şofer


2 Comutatorul pentru activare/ 9 Buton cataramă centură de
dezactivare manuală airbag siguranţă şofer
3 Airbag frontal pasager 10 Airbagul la nivelul genunchilor
4 Senzorii de impact lateral (faţă) pentru şofer
5 Sistemele de pretensionare a 11 Lampă de avertizare sistem
centurilor de siguranţă şi suplimentar de siguranţă
limitatoarele de forţă 12 Lampa indicatoare „AIRBAG
6 Airbaguri laterale PASAGER”
7 Airbaguri la nivelul capului 13 Ansamblu de senzori pentru
airbag
14 Senzorii de impact lateral
(spate)
15 Senzor de poziţie scaun şofer

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 41

Componentele principale ale sistemului airbag SRS sunt ilustrate mai


sus. Sistemul airbag SRS este controlat de ansamblul de senzori
pentru airbag. La declanşarea airbagurilor, în dispozitivele de umflare
se produce o reacţie chimică ce are ca rezultat umplerea rapidă a
airbagului cu un gaz netoxic, pentru a împiedica deplasarea spre
înainte a ocupanţilor.
1
AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS

Pentru siguranţă şi securitate


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la răniri grave sau fatale.
● Şoferul şi toţi pasagerii trebuie să poarte centurile de siguranţă
corespunzător.
Airbagurile SRS sunt echipamente suplimentare care trebuie folosite
împreună cu centurile de siguranţă.
● Airbagul SRS pentru şofer se declanşează cu o forţă foarte mare şi poate
cauza rănirea gravă sau mortală a şoferului, în special dacă acesta se află
prea aproape de airbag.
Deoarece zona de risc la umflarea airbagului pentru şofer o reprezintă
primii 50 – 75 mm (2 – 3 in.), pentru siguranţă, şoferul trebuie să se
poziţioneze la o distanţă de 250 mm (10 in.) faţă de airbag. Această
distanţă se măsoară de la centrul volanului până la stern. Dacă distanţa
este mai mică de 250 mm (10 in.), vă puteţi schimba poziţia de conducere
în mai multe moduri:
• Deplasaţi complet scaunul spre înapoi, într-o poziţie din care să
ajungeţi cu uşurinţă la pedale.
• Înclinaţi puţin spătarul scaunului. Deşi designul autoturismelor este
diferit, mulţi şoferi pot să se poziţioneze la distanţa de 250 mm (10 in.)
faţă de airbag, chiar dacă scaunul este tras la maximum spre înainte,
prin simpla înclinare a spătarului spre înapoi. Dacă vederea înainte
este obstrucţionată la înclinarea spătarului, înălţaţi-vă folosind o pernă
tare şi stabilă sau înălţaţi scaunul dacă autoturismul este dotat cu
această funcţie.
• Dacă volanul este reglabil, atunci coborâţi-l. Astfel, airbagul va fi
îndreptat spre torace, şi nu spre cap sau gât.
Scaunul trebuie reglat conform recomandărilor de mai sus, păstrând însă
controlul asupra pedalelor şi volanului şi vizibilitatea asupra comenzilor
tabloului de bord.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
42 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS


● Airbagul SRS frontal pentru pasager se declanşează cu o forţă foarte
mare şi poate cauza rănirea gravă sau mortală a acestuia, în special dacă
acesta se află prea aproape de airbag. Pasagerul din faţă trebuie să stea
cât mai departe de airbag, cu spătarul scaunului reglat în poziţie verticală.
● Aşezarea şi/sau asigurarea incorectă a sugarilor şi a copiilor poate duce la
rănirea gravă sau mortală a acestora în momentul declanşării airbagurilor.
Sugarul sau copilul care este prea mic pentru a folosi centura de siguranţă
trebuie asigurat corect într-un scaun pentru copii. Toyota recomandă
insistent ca toţi sugarii şi copiii să fie aşezaţi pe un loc din spate şi
asiguraţi corect. Scaunele din spate sunt locuri mai sigure pentru sugari şi
copii decât scaunul pasagerului din faţă. (→P. 55)
● Nu staţi pe marginea scaunului şi nu vă
sprijiniţi de planşa de bord.

● Nu lăsaţi copilul să stea în faţa


airbagului SRS frontal pentru pasager
sau să stea pe genunchii acestui
pasager.
● Nu permiteţi ocupanţilor scaunului din
faţă să ţină obiecte pe genunchi.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 43

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS


● Nu vă sprijiniţi de portieră, de bordura
plafonului sau de stâlpii frontali, laterali
şi din spate.
1

Pentru siguranţă şi securitate


● Nu permiteţi nimănui să stea în
genunchi pe scaunul pasagerului, să se
aplece spre portieră sau să-şi scoată
capul sau mâinile în afară.

● Nu ataşaţi nimic şi nu vă sprijiniţi de


planşa de bord, de partea centrală a
volanului sau de porţiunea inferioară a
tabloului de bord.
Obiectele astfel ataşate pot fi proiectate
spre ocupanţii autoturismului în
momentul declanşării airbagurilor SRS
frontale pentru şofer şi pasagerul din
faţă şi a airbagurilor la nivelul
genunchilor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
44 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS


● Nu ataşaţi nimic de portieră, parbriz,
geamurile laterale, de stâlpii frontali şi
din spate, de bordura plafonului şi de
mânerul de sprijin. (Autoturisme cu
trusă de depanare a anvelopelor:
Exceptând eticheta pentru limită de
viteză →P. 564)

● Autoturisme fără sistem inteligent de


acces şi pornire: Nu ataşaţi de inelul
cheii obiecte grele, ascuţite sau dure,
de exemplu alte chei şi accesorii.
Acestea pot împiedica declanşarea
airbagului SRS la nivelul genunchilor
sau pot fi proiectate spre şofer de forţa
de umflare a airbagului, ceea ce poate fi
extrem de periculos.
● Nu atârnaţi umeraşe sau alte obiecte dure de cârligele pentru haine. Toate
aceste obiecte pot fi proiectate spre ocupanţii autoturismului şi îi pot răni
grav sau mortal, în cazul declanşării airbagurilor SRS la nivelul capului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 45

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la airbagurile SRS


● Dacă apărătoarea din vinilin se află în zona de declanşare a airbagului
SRS la nivelul genunchilor, trebuie să o scoateţi.
● Nu utilizaţi accesorii pentru scaune care acoperă zonele de declanşare a
airbagurilor SRS, deoarece acestea pot împiedica umflarea airbagurilor.
1
Aceste accesorii pot împiedica activarea corectă a airbagurilor laterale,
pot duce la dezactivarea sistemului sau la declanşarea accidentală a
airbagurilor laterale, ceea ce poate duce la rănirea gravă sau mortală a

Pentru siguranţă şi securitate


ocupanţilor.
● Nu loviţi şi nu apăsaţi puternic zonele care conţin componentele
airbagurilor SRS.
Aceste acţiuni pot provoca defectarea sistemului suplimentar de siguranţă
şi airbag.
● Nu atingeţi părţile componente imediat după declanşarea airbagurilor
SRS, deoarece acestea pot fi fierbinţi.
● Dacă aerul devine greu de respirat după declanşarea airbagurilor SRS,
deschideţi o portieră sau un geam pentru a intra aer curat sau părăsiţi
autoturismul dacă o puteţi face în deplină siguranţă. Pentru a preveni
iritaţia pielii, îndepărtaţi cât mai repede prin spălare orice reziduu.
● Dacă se deteriorează sau se fisurează zonele de depozitare ale
airbagurilor SRS, cum ar fi partea centrală a volanului şi capitonajul
stâlpilor frontali şi din spate, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
oricărui atelier service specializat, pentru a le înlocui.
■ Modificarea şi eliminarea componentelor sistemului suplimentar de
siguranţă şi airbag
Nu casaţi autoturismul şi nu efectuaţi niciuna din următoarele modificări fără
să consultaţi în prealabil un dealer autorizat Toyota sau orice atelier service
specializat. Airbagurile SRS se pot defecta sau se pot declanşa (umfla)
accidental, provocând răniri grave sau mortale.
● Instalarea, demontarea, dezasamblarea şi repararea airbagurilor SRS.
● Reparaţiile, modificările, scoaterea sau înlocuirea volanului, tabloului de
bord, planşei de bord, scaunelor sau tapiţeriei, a stâlpilor frontali/laterali
sau din spate ori a bordurii plafonului.
● Reparaţiile sau modificările aripii faţă, barei de protecţie faţă sau părţii
laterale a habitaclului.
● Montarea unei grile de protecţie (bare antişoc, grilaje de protecţie etc.), a
unui plug de zăpadă sau troliu.
● Modificările la sistemul de suspensii al autoturismului.
● Instalarea dispozitivelor electronice de genul sisteme radio bidirecţionale
mobile (transmiţătoare RF) şi CD-playere.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
46 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

■ Dacă se declanşează (se umflă) airbagurile SRS


● Airbag-urile SRS pot menţine uşoare vânătăi, arsuri, echimoze, etc.,
produse de gazele fierbinţi ca urmare a declanşării (umflării) acestora cu
mare viteză.
● Se va auzi un zgomot puternic şi va fi eliminat un praf alb.
● Componentele modulului airbag (butucul volanului, capacul airbagului şi
dispozitivul de umflare), ca şi scaunele faţă, stâlpii frontali şi bordura
plafonului pot fi fierbinţi câteva minute. S-ar putea ca şi airbagul să fie
fierbinte.
● Parbrizul se poate fisura.
■ Condiţiile de declanşare a airbagurilor SRS (airbagurile SRS frontale)
● Airbagurile SRS frontale se vor declanşa dacă gravitatea impactului frontal
depăşeşte nivelul pragului proiectat (nivel de forţă corespunzător unui
impact frontal al autoturismului la o viteză de aproximativ 20 - 30 km/h (12 -
18 mph) cu un obstacol fix care nu se deplasează sau nu se deformează).
Totuşi, această viteză limită va fi considerabil mai mare în următoarele
situaţii:
• Dacă autoturismul loveşte un obiect, cum ar fi un autovehicul parcat sau
un stâlp, care se poate deplasa sau deforma la impact
• Dacă autoturismul este implicat într-o coliziune cu intrare sub un vehicul
mai înalt, cum ar fi o coliziune în care botul autoturismului intră sub
platforma unui camion
● În funcţie de tipul impactului, s-ar putea să se activeze numai sistemele de
pretensionare a centurilor de siguranţă.
■ Condiţiile de declanşare a airbagurilor SRS (airbagurile SRS laterale şi la
nivelul capului)
● Airbagurile SRS laterale şi airbagurile la nivelul capului se vor declanşa
dacă gravitatea impactului depăşeşte nivelul pragului proiectat (nivel ce
corespunde unei forţe de impact produse de coliziunea unui autoturism de
1500 kg (3300 lb.) cu cabina unui autovehicul din direcţie perpendiculară pe
orientarea autoturismului, la o viteză de aproximativ 20-30 km/h [12-18
mph]).
● Airbagurile SRS de la nivelul capului se pot declanşa de asemenea în cazul
unui impact frontal sever.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 47

■ Situaţii în care se pot declanşa (umfla) airbagurile SRS, altele decât o


coliziune
S-ar putea ca airbagurile SRS frontale şi airbagurile SRS perdea să se
declanşeze şi dacă se produce un impact sever în partea inferioară a
autoturismului. Câteva exemple vă sunt prezentate în figură.
● Lovirea unei borduri, margini de pavaj
sau suprafeţe dure
● Căderea sau saltul peste o groapă 1
adâncă
● „Aterizarea” dură sau căderea

Pentru siguranţă şi securitate


autoturismului

■ Tipuri de impact care s-ar putea să nu declanşeze airbagurile SRS


(airbagurile frontale)
Airbagurile SRS frontale nu sunt proiectate să se declanşeze dacă
autoturismul este implicat într-un impact lateral sau din spate, dacă se
răstoarnă sau dacă este implicat într-un impact frontal la viteză mică. Dar, de
câte ori un impact de orice tip provoacă o încetinire suficientă a
autoturismului, s-ar putea ca airbagurile SRS frontale să se declanşeze.
● Impact din lateral
● Impact din spate
● Răsturnare autoturism

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
48 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

■ Tipuri de coliziune care s-ar putea să nu declanşeze airbagul SRS


(airbagurile SRS laterale şi la nivelul capului)
S-ar putea ca airbagurile SRS laterale şi la nivelul capului să nu se
declanşeze dacă impactul lateral se produce sub un anumit unghi sau
autoturismul este lovit din lateral, însă nu în zona habitaclului.
● Impact din lateral în altă parte a
autoturismului decât în zona habitaclului
● Impact din lateral la un anumit unghi

Airbagurile SRS laterale nu sunt proiectate să se declanşeze dacă


autoturismul este implicat într-o coliziune frontală sau din spate, dacă se
răstoarnă sau dacă autoturismul este implicat într-o coliziune laterală la
viteză mică.
● Impact frontal
● Impact din spate
● Răsturnare autoturism

Airbagurile SRS perdea nu sunt proiectate să se declanşeze dacă


autoturismul este implicat într-un impact din spate, dacă se răstoarnă sau
dacă este implicat într-un impact lateral ori frontal la viteză mică.
● Impact din spate
● Răsturnare autoturism

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 49

■ Când trebuie să vă adresaţi unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat
În următoarele cazuri, autoturismul va necesita verificare şi/sau reparaţii.
Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer sau service autorizat Toyota,
ori unui alt atelier de service specializat.
● Oricare dintre airbagurile SRS s-a declanşat.
● Partea din faţă a autoturismului este
avariată sau deformată sau a fost 1
implicată într-un accident insuficient de
puternic pentru a declanşa airbagurile

Pentru siguranţă şi securitate


SRS frontale.

● Zona portierelor sau zonele încon-


jurătoare ale acestora sunt avariate sau
deformate, sau autoturismul a fost
implicat într-un accident care nu a fost
suficient de puternic pentru a declanşa
airbagurile SRS laterale şi cele la nivelul
capului.

● Partea centrală a volanului, planşa de


bord de lângă airbagul frontal pentru
pasager sau zona inferioară a tabloului
de bord este zgâriată, fisurată sau
prezintă alt tip de deteriorare.

● Suprafaţa scaunelor dotate cu airbaguri


laterale este zgâriată, fisurată sau
prezintă alte deteriorări.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
50 1-1. Pentru utilizarea în siguranţă

● Zonele din stâlpii frontali, stâlpii din


spate sau de la baza plafonului, care
conţin airbagurile perdea, sunt zgâriate,
fisurate sau prezintă alte deteriorări.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-1. Pentru utilizarea în siguranţă 51

Măsuri de precauţie referitoare la gazele


de eşapament

Gazele de eşapament conţin substanţe toxice pentru organismul


uman, dacă sunt inhalate.
1

AVERTIZARE

Pentru siguranţă şi securitate


Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon (CO) toxic, care este incolor
şi inodor. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la pătrunderea gazelor de
eşapament în autoturism şi cauza un accident ca urmare a ameţelii sau
periclita grav sau mortal sănătatea ocupanţilor.
■ Aspecte importante în timpul mersului
● Ţineţi închis portbagajul (sedan) sau hayonul (wagon).
● Dacă simţiţi miros de gaze de eşapament în habitaclu, deşi portbagajul
(sedan) sau hayonul (wagon) este închis, deschideţi geamurile şi adresaţi-
vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier
service specializat pentru verificarea autoturismului.
■ Când parcaţi
● Dacă autoturismul se află într-o zonă insuficient ventilată sau închisă, cum
ar fi într-un garaj, opriţi motorul.
● Nu părăsiţi autoturismul lăsându-l cu motorul pornit timp îndelungat.
Dacă nu puteţi evita o astfel de situaţie, parcaţi autoturismul într-un spaţiu
deschis şi verificaţi ca gazele de eşapament să nu pătrundă în habitaclu.
● Nu lăsaţi autoturismul cu motorul pornit într-o zonă cu troiene de zăpadă
sau atunci când ninge. Dacă se formează troiene în jurul autoturismului în
timp ce motorul este în funcţiune, gazele de eşapament se pot acumula,
pătrunzând în habitaclu.
■ Tubulatura de evacuare
Sistemul de evacuare trebuie verificat periodic. Dacă există orificii sau fisuri
cauzate de coroziune, o îmbinare deteriorată sau un zgomot anormal la
evacuare, duceţi autoturismul pentru verificare şi reparaţii la un dealer sau
service autorizat Toyota ori la un alt atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
52 1-2. Siguranţa copiilor

Sistemul de activare/dezactivare manuală


airbag

Acest sistem dezactivează airbagul frontal pasager.


Dezactivaţi airbagurile doar atunci când pe locul pasagerului din
faţă montaţi un scaun pentru copii.

1 Indicator „PASSENGER
AIRBAG” (airbag pasager)
 Autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire
Indicatorul se aprinde atunci când
sistemul airbag este ACTIVAT
(numai când contactul de pornire
este în poziţia „ON”).
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Indicatorul se aprinde atunci când sistemul airbag este ACTIVAT (numai
când contactul de pornire este în modul IGNITION ON).
2 Comutatorul pentru activare/
dezactivare manuală airbag

Dezactivarea airbagului frontal pentru pasager


Introduceţi cheia în contactul şi
rotiţi-o în poziţia „OFF”.
Indicatorul „OFF” se aprinde.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 53

■ Informaţii despre indicatorul „PASSENGER AIRBAG” (airbag pasager)


Dacă apare una din următoarele probleme, este posibil să existe o defecţiune
în sistem. Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat pentru verificarea autoturismului.
● Nu se aprinde niciuna dintre lămpile indicatoare „ON” sau „OFF”.
● Indicatorul nu se schimbă când comutatorul pentru activare/dezactivare
manuală a airbagului este trecut în poziţia „ON” sau „OFF”. 1

AVERTIZARE

Pentru siguranţă şi securitate


■ Când instalaţi un scaun pentru copii
Din motive de siguranţă, instalaţi întotdeauna scaunul pentru copii pe unul
din locurile din spate. Dacă nu poate fi folosit un loc din spate, puteţi utiliza
scaunul din faţă, atâta timp cât comutatorul pentru activare/dezactivare
manuală a airbagului este în poziţia „OFF”.
Dacă sistemul de activare/dezactivare manuală a airbagului este pe „ON”,
impactul puternic la declanşarea (umflarea) airbagului poate provoca
rănirea gravă sau chiar fatală.
■ Când scaunul pentru copii nu este instalat pe scaunul pasagerului din
faţă
Asiguraţi-vă să sistemul de activare/dezactivare a airbagului este în poziţia
„ON”.
Dacă acesta este în poziţia „OFF”, este posibil ca airbagul să nu se
declanşeze în cazul unui accident, ceea ce ar putea provoca rănirea gravă
sau chiar mortală.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
54 1-2. Siguranţa copiilor

Informaţii referitoare la siguranţă pentru


copii

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie atunci când în


autoturism se află copii.
Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile
de siguranţă ale autoturismului, asiguraţi-l într-un scaun pentru
copii corespunzător dimensiunilor sale.

● Se recomandă aşezarea copiilor pe locurile din spate pentru a se


preveni contactul accidental al acestora cu maneta schimbătorului
de viteze, maneta ştergătoarelor de parbriz etc.
● Utilizaţi sistemul de blocare a portierelor din spate pentru siguranţa
copiilor sau butonul de blocare a geamurilor pentru a preveni
deschiderea de către copii a portierei în timpul mersului sau
acţionarea accidentală a geamurilor acţionate electric.
● Nu lăsaţi copiii mici să acţioneze echipamente care le-ar putea
prinde sau strivi părţi ale corpului, cum ar fi geamurile acţionate
electric, capota, portbagajul (sedan), hayonul (wagon), scaunele
etc.

AVERTIZARE

Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în autoturism şi nu lăsaţi cheia la


îndemâna copiilor.
Copiii pot să pornească autoturismul sau să comute maneta schimbătorului
de viteze în poziţia neutră. Există de asemenea pericolul de rănire a copiilor
dacă aceştia se joacă acţionând geamurile sau alte funcţii ale
autoturismului. În plus, creşterea sau scăderea excesivă a temperaturii în
autoturism poate fi fatală pentru copii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 55

Scaune pentru copii

Înainte de montarea scaunului pentru copii în autoturism,


trebuie avute în vedere anumite măsuri de precauţie, diferitele
tipuri de scaune pentru copii, precum şi metodele de montare,
etc., menţionate în prezentul manual. 1
● Utilizaţi un scaun pentru copii când călătoriţi cu un copil mic în
cazul căruia nu se poate folosi corect centura de siguranţă

Pentru siguranţă şi securitate


transversală. Pentru siguranţa copilului, instalaţi scaunul pentru
copii pe un loc de pe banchetă. Respectaţi metoda de instalare
indicată în manualul de utilizare al scaunului.
● Se recomandă utilizarea unui scaun pentru copii original Toyota,
pentru siguranţă sporită în acest automobil. Scaunele pentru copii
originale Toyota sunt fabricate special pentru automobilele
Toyota. Ele se pot achiziţiona de la retaileri Toyota.

Cuprins
De reţinut ................................................................................ P. 55
Scaun pentru copii .................................................................. P. 57
Utilizarea scaunului pentru copii ............................................. P. 61
Metoda de instalare a unui scaun pentru copii
• Fixat cu o centură de siguranţă........................................... P. 64
• Fixat cu o ancoră rigidă ISOFIX .......................................... P. 69
• Cu ancora de fixare (pentru chinga superioară).................. P. 76

De reţinut
● Prioritizaţi şi respectaţi avertismentele, precum şi legile şi
reglementările referitoare la scaunele pentru copii.
● Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile de
siguranţă ale autoturismului, asiguraţi-l într-un scaun pentru copii.
● Alegeţi un scaun pentru copii corespunzător vârstei şi înălţimii
copilului.
● Reţineţi că nu toate scaunele pentru copii se potrivesc în toate
automobilele.
Înainte de utiliza sau a achiziţiona un scaun pentru copii, verificaţi
compatibilitatea acestuia cu poziţia locurilor din automobil. (→P. 64, 69)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
56 1-2. Siguranţa copiilor

AVERTIZARE

■ Când călătoriţi cu un copil


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Pentru o protecţie eficientă în caz de accident şi frânare bruscă, copilul
trebuie asigurat corespunzător, folosind centurile de siguranţă sau un
scaun pentru copii corect instalat. Pentru detalii de instalare, consultaţi
manualul de utilizare furnizat cu scaunul pentru copii. În acest manual sunt
prezentate instrucţiuni generale de montare.
● Toyota recomandă insistent folosirea unui scaun pentru copii
corespunzător greutăţii şi dimensiunilor copilului, instalat pe locurile din
spate. Conform statisticilor, copilul instalat pe un loc din spate şi asigurat
corect este mai protejat decât cel care stă pe scaunul din faţă.
● Ţinerea copilului în braţe de către dumneavoastră sau altcineva nu poate
înlocui scaunul pentru copii. În caz de accident, copilul se poate izbi de
parbriz sau poate fi strivit între persoana care-l ţine şi interiorul
autoturismului.
■ Manevrarea scaunului pentru copii
Dacă scaunul pentru copii nu este fixat corespunzător, copilul sau ceilalţi
pasageri pot fi răniţi grav sau chiar mortal în caz de frânare bruscă, viraj
brusc sau accident.
● Dacă autoturismul ar suferi un impact puternic într-un accident, etc., este
posibil ca scaunului pentru copii să i se provoace daune mai greu vizibile.
Într-un astfel de caz, nu mai reutilizaţi scaunul respectiv pentru copii.
● În funcţie de tipul scaunului pentru copii, montarea poate fi dificilă sau
chiar imposibilă. Într-un astfel de caz, verificaţi dacă scaunul pentru copii
corespunde instalării în autoturism. (→P. 64, 69) Montaţi şi respectaţi
normele de utilizare după citirea cu atenţie a metodei de fixare a scaunului
pentru copii din prezentul manual, precum şi a manualului de utilizare
furnizat cu scaunul.
● Ţineţi scaunul pentru copii asigurat corect pe banchetă, chiar dacă nu este
folosit. Nu lăsaţi scaunul pentru copii în habitaclu dacă nu este corect
asigurat.
● Dacă este necesară detaşarea scaunului pentru copii, scoateţi-l din
autoturism sau depozitaţi-l în portbagaj.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 57

Scaun pentru copii


Montaţi scaunul pentru copii disponibil în autoturism după
confirmarea următoarelor elemente.
■ Standarde pentru scaunele pentru copii
Utilizaţi un scaun pentru copii care se conformează normei ECE
R44*1 sau ECE R129*1, 2. 1

Următoarea marcă de omologare apare pe scaunele pentru copii


conforme acestor norme.

Pentru siguranţă şi securitate


Verificaţi dacă scaunul pentru copii poartă o marcă de omologare.
Exemplu de număr de regle-
mentare afişat
1 Marca de omologare ECE
R44*3
Se indică limitele de greutate
a copilului, aplicabile pentru
marca de omologare ECE
R44.
2 Marca de omologare ECE
R129*3
Se indică limitele de înălţime
a copilului precum şi valorile
de greutate valabile pentru
marca de omologare ECE
R129.
*1: ECE R44 şi ECE R129 sunt reglementări ONU referitoare la scaunele
pentru copii.
* 2
: Este posibil ca scaunele pentru copii menţionate în tabel să nu fie
disponibile în afara ţărilor UE.
*3: Marca afişată poate să fie diferită, în funcţie de produs.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
58 1-2. Siguranţa copiilor

■ Grupa de greutate (doar ECE R44)


Acest tabel cu Grupa de greutate este necesar pentru confirmarea
compatibilităţii scaunului pentru copii. Confirmaţi în concordanţă cu
tabelul de compatibilitate a scaunului pentru copii. (→P. 64, 71).
Scaunele pentru copii care se conformează standardului ECE R44
sunt disponibile în 5 grupe, în funcţie de greutatea copilului.

Grupa de greutate Greutatea copilului Vârsta de referinţă*


până la 10 kg
Grupa 0 aprox. 9 luni
(22 lb.)
până la 13 kg
Grupa 0+ aprox. 1,5 ani
(28 lb.)
9 - 18 kg
Grupa I de la 9 luni - aprox. 4 ani
(20 - 39 lb.)
15 - 25 kg
Grupa II 3 ani - aprox. 7 ani
(34 - 55 lb.)
22 - 36 kg
Grupa III 6 ani - aprox. 12 ani
(49 - 79.)
*: Intervalul de vârstă reprezintă o aproximare standard. Alegeţi în funcţie de
greutatea copilului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 59

■ Tipuri de metode de instalare a scaunelor pentru copii


Verificaţi în manualul de utilizare furnizat cu scaunul pentru copii
modalitatea de montare a acestuia.
Metoda de instalare Pagina

Fixarea centurii de

Pentru siguranţă şi securitate


P. 64
siguranţă

Fixarea ancorei
P. 69
rigide ISOFIX

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
60 1-2. Siguranţa copiilor

Metoda de instalare Pagina


 Sedan

Ataşarea
ancorelor de fixare
P. 76
(pentru chinga  Wagon
superioară)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 61

Utilizarea scaunului pentru copii


■ Când instalaţi un scaun pentru copii pe locul pasagerului din
faţă
Pentru siguranţa copilului, instalaţi un scaun pentru copii pe un loc
de pe banchetă. Dacă instalarea scaunului pentru copii pe locul
pasagerului din faţă este inevitabilă, reglaţi scaunul pasagerului 1
după cum urmează şi instalaţi scaunul pentru copii.
● Ridicaţi spătarul cât mai mult

Pentru siguranţă şi securitate


posibil.
● Deplasaţi scaunul în poziţia
cea mai din spate.
● Ridicaţi scaunul complet.
● Dacă tetiera împiedică insta-
larea corectă a scaunului
pentru copii şi poate fi
demontată, scoateţi tetiera.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
62 1-2. Siguranţa copiilor

AVERTIZARE

■ Utilizarea scaunului pentru copii


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Nu utilizaţi niciodată un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers pe scaunul din faţă atunci când
comutatorul pentru activare/dezactivare
manuală a airbagului este în poziţia
„ON”. (→P. 52)
În cazul unui accident, forţa rezultată
din umflarea rapidă a airbagului pentru
pasagerul din faţă poate răni grav sau
chiar mortal copilul.
● Pe parasolarul pentru pasager se află o
etichetă (nişte etichete) interzicând
montarea unui scaun pentru copii
orientat-cu spatele la sensul de mers pe
scaunul pasagerului din faţă.
Detaliile de pe etichetă(te) sunt
prezentate în imaginea de mai jos.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 63

AVERTIZARE

■ Utilizarea scaunului pentru copii


● Montaţi scaunul pentru copii orientat cu
faţa în sensul de mers pe scaunul din
faţă doar dacă acest lucru este
inevitabil. Când instalaţi un scaun
1
pentru copii orientat cu faţa la sensul de
mers pe scaunul pasagerului din faţă,
împingeţi scaunul cât mai în spate

Pentru siguranţă şi securitate


posibil. Nerespectarea acestor reco-
mandări poate conduce la răniri mortale
sau grave în cazul declanşării (umflării)
airbagului.
● Nu permiteţi copilului, chiar dacă este
asigurat într-un scaun pentru copii, să-
şi sprijine capul sau altă parte a corpului
de portieră sau de zona scaunului, de
stâlpul din faţă sau spate, sau de
bordura plafonului, deoarece acestea
sunt zonele de acţiune a airbagurilor
SRS laterale şi pentru cap. Este foarte
periculos, copilul putând fi rănit grav
sau mortal dacă airbagurile SRS
laterale şi perdea se umflă.
● Când montaţi un scaun Junior, asiguraţi-vă întotdeauna că centura
diagonală este poziţionată pe centrul umărului copilului. Centura va fi
poziţionată departe de gât, dar astfel încât să nu poată să alunece de pe
umărul copilului.
● Utilizaţi un scaun pentru copii corespunzător vârstei şi dimensiunilor
copilului şi montaţi-l pe bancheta din spate.
● Dacă scaunul şoferului atinge scaunul
pentru copii şi nu permite instalarea
corectă a acestuia, montaţi scaunul
pentru copii pe scaunul dreapta spate
(autoturisme cu volanul pe stânga),
respectiv pe scaunul stânga spate
(autoturisme cu volanul pe dreapta).
(→P. 66, 73)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
64 1-2. Siguranţa copiilor

Scaun pentru copii fixat cu o centură de siguranţă


◆ Verificarea posibilelor poziţii de instalare şi a Grupei de
greutate pentru scaunele pentru copii fixate cu centură de
siguranţă.
1 Verificaţi [Grupa de greutate] corespunzătoare din tabelul cu
greutăţi pentru copii (→P. 58)
(Ex. 1) La greutatea de 12 kg, [Grupa de greutate 0+]
(Ex. 2) La greutatea de 15 kg, [Grupa de greutate I]
2 Verificaţi şi selectaţi poziţia posibilă corespunzătoare a scaunului
pentru copii şi tipul adecvat de scaun la [Scaune pentru copii
fixate cu CENTURĂ DE SIGURANŢĂ - tabelul Compatibilitate şi
Scaune pentru copii recomandate]. (→P. 64)
◆ Scaune pentru copii fixate cu CENTURĂ DE SIGURANŢĂ -
tabelul Compatibilitate şi Scaune pentru copii recomandate
Dacă scaunul dumneavoastră pentru copii este din categoria
„universal”, puteţi să-l instalaţi pe poziţiile menţionate cu U sau UF
în tabelul de mai jos (UF este numai pentru scaune orientate cu
faţa spre sensul de mers). Categoria de scaune pentru copii şi
grupa de greutate se pot găsi în manualul scaunului.
Dacă scaunul dumneavoastră pentru copii nu este din categoria
„universal” (sau dacă nu găsiţi informaţii în tabelul de mai jos),
consultaţi „lista autoturismelor” referitoare la scaunele pentru copii
pentru a găsi informaţii despre compatibilitate sau întrebaţi
retailerul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 65

Poziţie de instalare
Scaunul
Scaunul din spate
pasagerului din faţă
Comutatorul pentru Scaune
Grupe de activare/ pentru copii
greutate dezactivare
Loc recomandate
manuală airbag Central
lateral 1
ON OFF
(dezacti-
(activat) vat)

Pentru siguranţă şi securitate


0
Până la 10 kg X U*1 U U
(22 lb.) „TOYOTA G 0+,
BABY SAFE PLUS”
0+ „TOYOTA MINI”
Până la 13 kg X U*1 U U
(28 lb.)
Cu spatele
la sensul
de mers -
Grupa I X
9 - 18 kg Cu faţa la U*1, 2 U*2 U*2 „TOYOTA DUO+”
(20 - 39 lb.) sensul de
deplasare

UF*1, 2
„TOYOTA KIDFIX
II, III XP SICT”
15 – 36 kg UF*1, 2 U*1, 2 U*2 U*2 (Pot fi montate la
(34 - 79 lb.) suporturile de
prindere ISOFIX.)

Semnificaţia literelor din tabelul de mai sus:


X: Poziţii incompatibile pentru copiii din această grupă de greutate.
U: Compatibil cu scaune pentru copii tip „universal”, omologate
pentru această grupă de greutate.
UF: Compatibil cu scaune pentru copii tip „universal” orientate cu faţa
în sensul de mers, omologate pentru această grupă de greutate.
*1: Reglaţi unghiul spătarului la poziţia verticală maximă. Deplasaţi scaunul
din faţă complet spre înapoi. Dacă se poate regla înălţimea scaunului
pasagerului, mişcaţi-l în poziţie perfect verticală.
*2: Dacă tetiera interferează cu scaunul pentru copii şi poate fi demontată,
scoateţi tetiera.
În caz contrar, fixaţi tetiera în poziţia cea mai înaltă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
66 1-2. Siguranţa copiilor

La fixarea unor tipuri de scaune pentru copii pe bancheta din spate,


este posibil să nu se poată utiliza corespunzător centurile de
siguranţă de lângă scaunul pentru copii fără a-l obstrucţiona sau fără
a afecta eficienţa centurilor. Verificaţi dacă centura de siguranţă este
aşezată ferm peste umăr şi jos peste coapse. Dacă nu, sau dacă
obstrucţionează scaunul pentru copii, mişcaţi-o în altă poziţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau
mortală.
Este posibil ca scaunele pentru copii menţionate în tabel să nu fie
disponibile în afara ţărilor UE.
● Când montaţi un scaun pentru copii pe locurile din spate, reglaţi
scaunul din faţă pentru a nu incomoda copilul sau scaunul pentru
copii.
● Când instalaţi un scaun pentru copii cu bază de susţinere, dacă
scaunul pentru copii incomodează spătarul la prinderea lui în baza
de susţinere, reglaţi spătarul spre înapoi până când permite
instalarea corectă.
● Când montaţi un scaun pentru
copii cu faţa la sensul de depla-
sare, dacă există un spaţiu între
scaunul pentru copii şi spătar,
reglaţi unghiul spătarului până
când se obţine un contact bun.

În cazul în care ancora centurii


diagonale este în faţa ghidajului
centurii de siguranţă a scaunu-
lui pentru copii, deplasaţi perna
scaunului spre înainte.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 67

● Când montaţi scaunul Junior, în cazul în care copilul din scaunul


pentru copii stă într-o poziţie prea verticală, reglaţi unghiul
spătarului în cea mai confortabilă poziţie. Iar în cazul în care ancora
centurii diagonale este în faţa ghidajului centurii de siguranţă a
scaunului pentru copii, deplasaţi perna scaunului spre înainte.
◆ Instalarea scaunului pentru copii cu ajutorul centurii de
siguranţă 1

Instalaţi scaunul pentru copii conform manualului de instrucţiuni

Pentru siguranţă şi securitate


furnizat cu scaunul pentru copii.
1 Scaun pasager faţă:
Dacă instalarea scaunului pentru copii pe scaunul pasagerului
din faţă este inevitabilă, consultaţi P. 61 pentru reglarea
scaunului pasagerului din faţă.
Scaunul din spate:
Dacă tetiera împiedică instalarea corectă a scaunului pentru
copii şi poate fi demontată, scoateţi tetiera. În caz contrar, fixaţi
tetiera în poziţia cea mai înaltă. (→P. 172)
2 Treceţi centura de siguranţă
peste scaunul pentru copii şi
introduceţi clema de fixare în
cataramă. Asiguraţi-vă că
centura nu este răsucită.
Fixaţi bine centura de sigu-
ranţă la scaunul pentru copii
în conformitate cu indicaţiile
furnizate cu acesta.
3 Dacă scaunul pentru copii nu
este dotat cu dispozitiv de
blocare (o funcţie de blocare
a centurii de siguranţă),
asiguraţi scaunul pentru copii
cu o clemă de blocare.

4 După instalarea scaunului pentru copii, balansaţi-l înainte şi


înapoi pentru a vă asigura că este fixat ferm. (→P. 68)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
68 1-2. Siguranţa copiilor

◆ Demontarea unui scaun pentru copii instalat cu centura de


siguranţă
Apăsaţi butonul de eliberare a cataramei centurii şi retractaţi
complet centura de siguranţă.
La eliberarea cataramei, scaunul pentru copii se poate ridica brusc din
cauza reculului pernei scaunului. Eliberaţi catarama în timp ce ţineţi
apăsat scaunul pentru copii.
Având în vedere că centura de siguranţă se rulează automat, returnaţi-o
încet în poziţia de depozitare.

■ Când instalaţi un scaun pentru copii


Pentru instalarea scaunului pentru copii, aţi putea avea nevoie de o clemă de
blocare. Urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorul scaunului. Dacă
scaunul pentru copii nu este dotat cu clemă de blocare, vă puteţi procura
următorul articol de la orice dealer autorizat Toyota, ori de la un alt atelier
service specializat: Clemă de blocare scaun pentru copii
(cod piesă 73119-22010)

AVERTIZARE

■ Când instalaţi un scaun pentru copii


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Nu lăsaţi copiii să se joace cu centura de siguranţă. Dacă centura se
răsuceşte în jurul gâtului copilului, poate cauza sufocarea copilului sau
alte răniri grave ce pot provoca decesul. Dacă se întâmplă acest lucru şi
catarama nu poate fi desfăcută, utilizaţi o foarfecă pentru a tăia centura.
● Asiguraţi-vă că centura şi clema sunt ferm blocate şi că centura de
siguranţă nu este răsucită.
● Mişcaţi scaunul pentru copii spre stânga şi dreapta, înainte şi înapoi
pentru a vă asigura că s-a fixat ferm.
● După asigurarea scaunului pentru copii, nu reglaţi niciodată scaunul.
● Când montaţi un scaun Junior, asiguraţi-vă întotdeauna că centura
diagonală este poziţionată pe centrul umărului copilului. Centura va fi
poziţionată departe de gât, dar astfel încât să nu poată să alunece de pe
umărul copilului.
● Respectaţi toate instrucţiunile de instalare furnizate de producătorul
scaunului pentru copii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 69

Scaun pentru copii fixat cu o ancoră rigidă ISOFIX


■ Ancore rigide ISOFIX (Scaun pentru copii cu sistem ISOFIX)
Ancorele inferioare sunt desti-
nate scaunelor laterale din
spate. (Etichetele care indică
poziţia punctelor de ancorare 1
sunt lipite pe scaune.)

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
70 1-2. Siguranţa copiilor

■ Verificarea grupei de Greutate şi a clasei de Mărime referitor la


scaunele pentru copii cu ISOFIX conform ECE R44
1 Verificaţi [Grupa de greutate] corespunzătoare din tabelul cu
greutăţi pentru copii (→P. 58)
(Ex. 1) La greutatea de 12 kg, [Grupa de greutate 0+]
(Ex. 2) La greutatea de 15 kg, [Grupa de greutate I]
2 Verificarea clasei de mărime
Selectaţi clasa de Mărime corespunzătoare pentru [Grupa de
greutate] verificată în etapa 1 de la [Scaune pentru copii fixate
cu ISOFIX (ECE R44) - tabelul Compatibilitate şi Scaune pentru
copii recomandate] (→P. 71)*.
(Ex. 1) La [Grupa de greutate 0+], clasa de mărime cores-
punzătoare este [C], [D], [E].
(Ex. 2) La [Grupa de greutate I], clasa de mărime cores-
punzătoare este [A], [B], [B1], [C], [D].
*: Cu toate acestea, listele marcate cu [X] nu se pot selecta, chiar dacă
există clasa de mărime corespunzătoare în tabelul de compatibilitate de
la [Poziţia în scaun]. Selectaţi totodată produsul desemnat de [Scaunele
pentru copii recomandate] (→P. 72), dacă lista este marcată cu [IL].

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 71

■ Scaune pentru copii fixate cu ISOFIX (ECE R44) - tabelul


Compatibilitate şi Scaune pentru copii recomandate
Scaunele pentru copii ISOFIX se împart în „clase de mărime”
diferite. În funcţie de „clasa de mărime”, îl puteţi utiliza în poziţia de
scaun în autoturism menţionată în tabelul de mai jos. Pentru a afla
„clasa de mărime” şi „grupa de greutate” a scaunului
dumneavoastră pentru copii, consultaţi manualul scaunului. 1

Dacă scaunul dumneavoastră pentru copii nu are „clasă de


mărime” (sau dacă nu găsiţi informaţii în tabelul de mai jos),

Pentru siguranţă şi securitate


consultaţi „lista autoturismelor” pentru a găsi informaţii despre
compatibilitate sau întrebaţi retailerul.

Clasă de mărime Descriere


Scaune pentru copii cu înălţime mare şi cu faţa spre
A
sensul de mers
Scaune pentru copii cu înălţime redusă şi cu faţa spre
B
sensul de mers
Scaune pentru copii cu înălţime redusă şi cu faţa spre
B1
sensul de mers
Scaune pentru copii de dimensiuni normale şi cu spatele
C
spre sensul de mers
Scaune pentru copii de dimensiuni reduse şi cu spatele
D
spre sensul de mers
E Scaun pentru sugari cu spatele spre sensul de mers
F Scaun pentru sugari (landou) orientat lateral-stânga
G Scaun pentru sugari (landou) orientat lateral-dreapta

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
72 1-2. Siguranţa copiilor

Poziţie de instalare
Scaun Scaune pentru
Grupe de Clasă de Scaunul din spate
faţă copii
greutate mărime
recomandate
Scaun
Loc lateral Central
pasager
F X X X
Port-bebe —
G X X X
0 „TOYOTA G 0+,
Până la 10 kg E X IL X BABY SAFE
(22 lb.) PLUS cu
FIXARE ISOFIX,
PLATFORMĂ
E X IL X DE BAZĂ”
0+ „TOYOTA MINI”
Până la 13 kg „TOYOTA MIDI”
(28 lb.)
D X IL X „TOYOTA MINI”
C X IL X „TOYOTA MIDI”

D X IL X

C X IL X

IUF*
B X X „TOYOTA MIDI”
Grupa I IL*
9 - 18 kg
(20 - 39 lb.) IUF* „TOYOTA DUO+”
B1 X X
IL* „TOYOTA MIDI”

IUF*
A X X „TOYOTA MIDI”
IL*

Semnificaţia literelor din tabelul de mai sus:


X: Poziţia scaunului nu este compatibilă cu scaunele ISOFIX pentru
copii din această grupă de greutate şi/sau clasă de mărime.
IUF: Compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa în
sensul de mers din categoria scaunelor „universale” omologate
pentru această grupă de greutate.
IL: Compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii, din categoria
scaunelor pentru „anumite autovehicule”, „limitate” sau „semi-
universale” aprobate pentru această grupă de greutate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 73

*: Dacă tetiera interferează cu scaunul pentru copii şi poate fi demontată,


scoateţi tetiera.
În caz contrar, fixaţi tetiera în poziţia cea mai înaltă.
La fixarea unor tipuri de scaune pentru copii pe bancheta din spate,
este posibil să nu se poată utiliza corespunzător centurile de
siguranţă de lângă scaunul pentru copii fără a-l obstrucţiona sau fără
a afecta eficienţa centurilor. Verificaţi dacă centura de siguranţă este 1
aşezată ferm peste umăr şi jos peste coapse. Dacă nu, sau dacă
obstrucţionează scaunul pentru copii, mişcaţi-o în altă poziţie.

Pentru siguranţă şi securitate


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau
mortală.
Este posibil ca scaunele pentru copii menţionate în tabel să nu fie
disponibile în afara ţărilor UE.
● Când montaţi un scaun pentru copii pe locurile din spate, reglaţi
scaunul din faţă pentru a nu incomoda copilul sau scaunul pentru
copii.
● Dacă utilizaţi un „TOYOTA G
0+, BABY SAFE PLUS cu
FIXARE ISOFIX, PLATFORMĂ
DE BAZĂ”, blocaţi piciorul de
susţinere acolo unde se poate
vedea parţial al 4-lea orificiu.

● Când utilizaţi sistemul „TOYOTA MINI” sau „TOYOTA MIDI”, reglaţi


piciorul de susţinere şi racordurile ISOFIX astfel:
1 Blocaţi racordurile ISOFIX
acolo unde se poate vedea
numărul 4.
2 Blocaţi piciorul de susţinere
acolo unde se poate vedea 4
orificii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
74 1-2. Siguranţa copiilor

■ Scaune pentru copii i-Size (Mărime-i) fixate cu ISOFIX (ECE


R129) - Tabel de compatibilitate
Dacă scaunul dumneavoastră este din categoria „i-Size” (Mărime-i), îl
puteţi instala pe poziţiile menţionate cu i-U în tabelul de mai jos.
Categoria de scaun pentru copii este menţionată în manualul
scaunului.

Poziţie de instalare
Scaun faţă Scaunul din spate
Scaun pasager Loc lateral Central
Scaune pentru
copii i-Size X i-U* X
(Mărime-i)

Semnificaţia literelor din tabelul de mai sus:


X: Incompatibil cu scaune pentru copii i-Size (Mărime-i).
i-U: Compatibil cu scaune pentru copii „universale” i-Size (Mărime-i)
cu faţa spre sensul de mers şi cu spatele spre sensul de mers.
*: Dacă tetiera interferează cu scaunul pentru copii şi poate fi demontată,
scoateţi tetiera.
În caz contrar, fixaţi tetiera în poziţia cea mai înaltă.
La fixarea unor tipuri de scaune pentru copii pe bancheta din spate,
este posibil să nu se poată utiliza corespunzător centurile de
siguranţă de lângă scaunul pentru copii fără a-l obstrucţiona sau fără
a afecta eficienţa centurilor. Verificaţi dacă centura de siguranţă este
aşezată ferm peste umăr şi jos peste coapse. Dacă nu, sau dacă
obstrucţionează scaunul pentru copii, mişcaţi-o în altă poziţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau
mortală.
● Când montaţi un scaun pentru copii pe locurile din spate, reglaţi
scaunul din faţă pentru a nu incomoda copilul sau scaunul pentru
copii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 75

■ Instalarea cu ancoră rigidă ISOFIX (sistemul de prindere


ISOFIX a scaunului de copil)
Instalaţi scaunul pentru copii conform manualului de instrucţiuni
furnizat cu scaunul pentru copii.
1 Dacă tetiera împiedică instalarea corectă a scaunului pentru
copii şi poate fi demontată, scoateţi tetiera. În caz contrar, fixaţi
1
tetiera în poziţia cea mai înaltă. (→P. 172)
2 Verificaţi poziţiile barelor

Pentru siguranţă şi securitate


speciale de fixare a scaunu-
lui pentru copii şi instalaţi
scaunul pentru copii pe
scaunul autoturismului.
Barele sunt montate în spaţiul
dintre perna banchetei şi spătar.

3 După instalarea scaunului pentru copii, balansaţi-l înainte şi


înapoi pentru a vă asigura că este fixat ferm. (→P. 68)

AVERTIZARE

■ Când instalaţi un scaun pentru copii


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● După asigurarea scaunului pentru copii, nu reglaţi niciodată scaunul.
● Când utilizaţi punctele de ancorare inferioare, asiguraţi-vă că nu există
obiecte străine în jurul punctelor de ancorare şi că centura de siguranţă nu
s-a prins în spatele scaunului pentru copii.
● Respectaţi toate instrucţiunile de instalare furnizate de producătorul
scaunului pentru copii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
76 1-2. Siguranţa copiilor

Cu ancora de fixare (pentru chinga superioară)


■ Ancore de fixare (pentru cureaua superioară)
Ancorele de fixare sunt destinate scaunului lateral spate.
Utilizaţi ancore de fixare la fixarea chingii superioare.
 Sedan  Wagon
Chinga Ancorele de fixare Chinga superioară
superioară

Ancorele de fixare

■ Fixarea chingii superioare la ancora de fixare


Instalaţi scaunul pentru copii conform manualului de instrucţiuni
furnizat cu scaunul pentru copii.
1 Ridicaţi tetiera în poziţia cea
mai înaltă.
Dacă tetiera împiedică instala-
rea corectă a scaunului pentru
copii sau a chingii superioare,
iar tetiera poate fi demontată,
scoateţi tetiera.
(→P. 172)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-2. Siguranţa copiilor 77

2 Deschideţi capacul ancorei de fixare, prindeţi cârligul în ancoră şi


strângeţi chinga superioară.
Asiguraţi-vă că aceasta este bine fixată. (→P. 172)
Când instalaţi scaunul pentru copii cu tetiera ridicată, aveţi grijă ca
chinga superioară să treacă pe sub tetieră.
 Sedan  Wagon
1

Pentru siguranţă şi securitate


Cârlig
Chinga superioară
Chinga superioară Cârlig

AVERTIZARE

■ Când instalaţi un scaun pentru copii


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Prindeţi ferm chinga superioară şi verificaţi ca centura să nu fie răsucită.
● Nu prindeţi chinga superioară decât la ancora de fixare.
● După asigurarea scaunului pentru copii, nu reglaţi niciodată scaunul.
● Respectaţi toate instrucţiunile de instalare furnizate de producătorul
scaunului pentru copii.
● Dacă instalaţi scaunul pentru copii cu tetiera ridicată, după ridicarea
tetierei şi apoi prinderea ancorei de fixare, nu coborâţi tetiera.

NOTĂ

■ Ancore de fixare (pentru cureaua superioară)


Dacă nu le folosiţi, aveţi grijă să închideţi capacul. Dacă rămâne deschis,
capacul se poate deteriora.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
78 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

Sistemul de imobilizare electronică a


motorului

Cheile autoturismului au transpondere încorporate, care împie-


dică pornirea motorului în cazul în care o cheie nu a fost
înregistrată în prealabil în computerul de bord al autoturismului.
Acest sistem este proiectat pentru a preveni furtul autoturismului,
dar nu garantează siguranţa absolută împotriva tuturor furturilor de
autoturisme.

 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire


Lampa indicatoare clipeşte după
scoaterea cheii din contact pentru
a indica faptul că sistemul
funcţionează.
Lampa indicatoare încetează să
clipească după introducerea cheii
cu cod în contact pentru a indica
faptul că sistemul a fost
dezactivat.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Lampa indicatoare clipeşte după ce contactul de pornire este adus în
poziţia OFF pentru a indica faptul că sistemul funcţionează.
Lampa indicatoare încetează să clipească după ce contactul de
pornire este adus în modul ACCESSORY sau IGNITION ON pentru a
indica faptul că sistemul a fost dezactivat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 79

■ Întreţinerea sistemului
Autoturismul este dotat cu un tip de sistem de imobilizare electronică a
motorului care nu necesită întreţinere.
■ Condiţiile care ar putea duce la defectarea sistemului
● Dacă mânerul cheii vine în contact cu un obiect metalic
● Când cheia este foarte aproape sau atinge o cheie a sistemului de
securitate (cheie cu transponder încorporat) a unui alt autoturism 1

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
80 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

■ Certificări ale sistemului de imobilizare electronică a motorului


(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 81

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
82 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 83

■ Certificări ale sistemului de imobilizare electronică a motorului


(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire)

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
84 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 85

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
86 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului


Nu modificaţi şi nu demontaţi sistemul. Dacă sistemul este modificat sau
demontat, nu mai poate fi garantată funcţionarea corectă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 87

Sistemul de închidere dublă∗

Accesul neautorizat în autoturism este împiedicat prin


dezactivarea funcţiei de deblocare a portierelor atât din
interiorul, cât şi din exteriorul autoturismului.
1
Autoturismele cu acest sistem au
etichete pe ambele geamuri

Pentru siguranţă şi securitate


laterale din faţă.

Activarea sistemului de închidere dublă


1 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire), asiguraţi-vă că au ieşit toţi
pasagerii şi că toate portierele sunt închise.
2 Utilizând funcţia de acces (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire):
Atingeţi senzorul de blocare de pe mânerul exterior al portierei de
două ori în interval de 5 secunde.
Utilizând telecomanda:
Apăsaţi de două ori în interval de 5 secunde.

Dezactivarea sistemului de închidere dublă


Utilizând funcţia de acces (autoturisme cu sistem inteligent de acces
şi pornire):
Apucaţi mânerul exterior al portierei şoferului.
Utilizarea telecomenzii:
Apăsaţi butonul .

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
88 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

AVERTIZARE

■ Precauţii legate de sistemul de închidere dublă


Nu activaţi niciodată sistemul de închidere dublă atunci când în autoturism
se află persoane, deoarece portierele nu pot fi deschise din interior.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 89

Alarma∗

Alarma
Alarma avertizează prin sunete şi lumini atunci când este detectată o
intruziune.
1
Alarma se va declanşa în următoarele situaţii dacă a fost setată în
prealabil:
● O portieră sau portbagaj/hayon blocat(ă) se deblochează sau se

Pentru siguranţă şi securitate


deschide fără a folosi funcţia de acces (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire) sau telecomanda. (Portierele se
blochează din nou, automat.)
● Este deschisă capota.
● Dacă există în dotare, senzorul de mişcare detectează prezenţa
unei persoane în habitaclu. (În autoturism a pătruns o persoană
neautorizată.)

Setarea sistemului de alarmă


Închideţi portierele, portbagajul/
hayonul şi capota şi blocaţi toate
portierele.
Sistemul se va activa automat
după 30 de secunde.
Lampa indicatoare nu mai rămâne
aprinsă, ci începe să clipească
atunci când sistemul este activat.

Dezactivarea sau oprirea alarmei


Executaţi una din operaţiile de mai jos pentru a dezactiva sau opri
alarma.
● Deblocaţi portierele sau portbagajul/hayonul cu ajutorul funcţiei de
acces (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire) sau cu
ajutorul telecomenzii.
● Porniţi motorul. (Alarma se va opri sau dezactiva după câteva
secunde.)

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
90 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

■ Întreţinerea sistemului
Autoturismul este dotat cu un tip de sistem de alarmă care nu necesită
întreţinere.
■ Ce trebuie să verificaţi înainte de a încuia autoturismul
Pentru a preveni declanşarea accidentală a alarmei şi furtul autoturismului,
asiguraţi-vă că:
● În autoturism nu este nicio persoană.
● Geamurile au fost închise înainte de a seta alarma.
● Nu aţi lăsat în autoturism obiecte de valoare sau alte obiecte personale.
■ Declanşarea alarmei
Alarma se poate declanşa în următoarele situaţii:
(Dacă opriţi alarma, se dezactivează sistemul de alarmă.)
● Portiera este deblocată cu ajutorul cheii.

● O persoană aflată în autoturism deschi-


de o portieră, hayonul sau capota.

● Acumulatorul este reîncărcat sau înlo-


cuit în timp ce autoturismul este încuiat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 91

■ Dacă acumulatorul este deconectat


Dezactivaţi sistemul de alarmă.
Dacă acumulatorul este deconectat înainte de a dezactiva alarma, este
posibil ca sistemul să se declanşeze în momentul reconectării
acumulatorului.
■ Blocarea portierelor prin intermediul sistemului de alarmă
● În momentul activării alarmei, portierele şi hayonul se blochează automat
pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate. 1
● Nu lăsaţi cheia în interiorul autoturismului dacă alarma este activată şi
asiguraţi-vă că nu aveţi cheia în autoturism când reîncărcaţi sau înlocuiţi

Pentru siguranţă şi securitate


acumulatorul.

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului


Nu modificaţi şi nu demontaţi sistemul. Dacă sistemul este modificat sau
demontat, nu mai poate fi garantată funcţionarea corectă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
92 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

Senzorul de mişcare (dacă există în dotare)


Senzorul de mişcare detectează o persoană străină sau mişcare în
autoturism. La detectarea unei pătrunderi neautorizate sau a unei
mişcări, se va declanşa alarma.
Acest sistem este proiectat pentru a împiedica şi preveni furtul
autoturismului, dar nu garantează siguranţa absolută împotriva
pătrunderii prin efracţie.
■ Setarea senzorului de mişcare
Senzorul de mişcare va fi setat automat atunci când se activează
alarma. (→P. 89)
■ Dezactivarea senzorului de mişcare
Dacă lăsaţi animale de companie sau obiecte în mişcare în
habitaclu, nu uitaţi să dezactivaţi senzorul de mişcare înainte să
activaţi alarma, întrucât acesta va reacţiona la mişcările sesizate în
interiorul autoturismului.
1 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „lock” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
2 Apăsaţi butonul pentru de-
zactivarea senzorului de
mişcare.
Dacă apăsaţi din nou butonul,
senzorul de mişcare se va
reactiva.

■ Dezactivarea şi reactivarea automată a senzorului de mişcare


● Alarma rămâne activată chiar dacă senzorul de mişcare a fost dezactivat.
● Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: După dezactivarea
senzorului de mişcare, dacă aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK”
sau deblocaţi portierele cu telecomanda, senzorul de mişcare se va
reactiva.
Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: După dezactivarea
senzorului de mişcare, dacă apăsaţi contactul de pornire sau deblocaţi
portierele folosind funcţia de acces sau telecomanda, senzorul de mişcare
se va reactiva.
● Senzorul de mişcare se va reactiva în mod automat după dezactivarea
sistemului de alarmă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 93

■ Observaţii privind detecţia asigurată de senzorul de mişcare


Senzorul poate declanşa alarma în următoarele situaţii:
● În autoturism se află persoane sau ani-
male de companie.

● Autoturismul este parcat într-un loc cu

Pentru siguranţă şi securitate


zgomot şi vibraţii excesive, cum ar fi într-un
garaj.

● Curăţarea gheţii sau a zăpezii de pe


autoturism cauzează autoturismului
şocuri sau vibraţii repetate.

● Rafalele de vânt sau alţi curenţi de aer


provoacă mişcarea unei folii anti-îngheţ
parbriz.

● În autoturism se află articole instabile, cum ar fi accesoriile care se


balansează sau hainele agăţate de cârlige.
● Un geam este deschis.
● Autoturismul este într-o spălătorie automată sau instalaţie de spălare cu
mare presiune.
● Autoturismul este supus la impacturi, cum ar fi în caz de grindină, fulgere
sau alte tipuri de impacturi şi vibraţii repetate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
94 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

■ Certificat

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
1-3. Sistemul de alarmă antifurt 95

Pentru siguranţă şi securitate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
96 1-3. Sistemul de alarmă antifurt

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
97

Panou de instrumente 2
2. Panou de instrumente
Lămpile de avertizare şi
indicatoarele ......................98
Grupul de instrumente .......104
Afişajul multi-informaţional
(cu afişaj
monocrom) ......................108
Afişajul multi-informaţional
(cu afişaj color) ................111
Informaţii despre consumul de
combustibil.......................117

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
98 2. Panou de instrumente

Lămpile de avertizare şi indicatoarele


Lămpile de avertizare şi indicatoarele din panoul de instrumente
şi panoul central informează şoferul despre starea diverselor
sisteme ale autoturismului.
În scop explicativ, următoarea ilustraţie afişează toţi indicatorii
şi toate lămpile de avertizare aprinse.

 Autoturisme cu afişaj monocrom

 Autoturisme cu afişaj color

Unităţile de măsură utilizate pe afişajul vitezometrului, turometrului şi a


altor indicatoare pot diferi, în funcţie de tipul motorului, transmisiei, etc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 99

Lămpile de avertizare
Lămpile de avertizare vă informează cu privire la defecţiunile din
oricare din sistemele autoturismului.

*1 *1, 2
Lampă de avertizare Indicatorul pentru
sistem de anularea sistemului Stop
(roşu) frânare (→P. 520) (motor & Start (→P. 522)
diesel)
Lampa de avertizare
*1 Lampă de avertizare *1 sistem servodirecţie 2
defecţiune (→P. 520) asistată electric
(→P. 521)

Panou de instrumente
*1 Lampă de avertizare
Lampă de avertizare
nivel scăzut de
SRS (→P. 520)
combustibil (→P. 522)

*1 Lampă de atenţionare
Lampă de avertizare
centură de siguranţă
ABS (→P. 521)
(→P. 522)
Lămpi de atenţionare
*1 Lampă de avertizare centură de siguranţă
sistem de pasager spate
frânare (→P. 521) (pe panoul central)
(galben) (→P. 522)
*1, 2
Lampă de avertizare Indicator frână de
PCS (→P. 521) parcare (→P. 522)
(Dacă există
în dotare)
*1, 2 *1
Lampă de avertizare
Indicator „AFS OFF”
generală
(→P. 522)
(Dacă există (→P. 523)
în dotare)
*1 *1
Lampă de avertizare
Indicator antiderapare
presiune în anvelope
(→P. 522)
(Dacă există (→P. 523)
în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
100 2. Panou de instrumente

*1: Aceste lămpi se aprind când contactul de pornire este adus în poziţia „ON”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire) pentru
a indica efectuarea verificării sistemului. Lămpile se sting imediat după
pornirea motorului sau după câteva secunde. Este posibil să existe o
defecţiune în sistem dacă o lampă nu se aprinde sau dacă lămpile nu se
sting. Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat pentru verificarea autoturismului.
*2: Lampa clipeşte pentru a indica o defecţiune.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 101

Indicatoarele
Indicatoarele informează şoferul despre starea de funcţionare a
diferitelor sisteme ale autoturismului.
Indicator lămpi de Lampă indicator sistem
semnalizare schimbare de imobilizare (pe
direcţie (→P. 228) panoul central) (→P. 78)
Indicator sistem de
Indicator fază lungă
control viteză de
(→P. 233) (Dacă există croazieră (→P. 280)
în dotare)
2
*4
Indicatorul lămpilor de Indicator „SET” sistem
poziţie spate control al vitezei de

Panou de instrumente
(→P. 232) (Dacă există croazieră (→P. 280)
în dotare)
*4
Indicator proiectoare de Indicator limitator de
(Dacă există ceaţă (→P. 240) viteză (→P. 283)
în dotare) (Dacă există
în dotare)
*4
Indicator LDA (sistem de
Indicator lampă de ceaţă
alertă la părăsirea benzii
spate (→P. 240)
(Dacă există
de rulare) (→P. 263)
în dotare)
*1, 3
Indicator fază lungă Indicator „AFS OFF”
(Dacă există automată (→P. 269) (→P. 234)
în dotare) (Dacă există
în dotare)
*1, 2 *1, 4
Lampa indicatoare
Indicator antiderapare
pentru conducere eco
(→P. 298)
(Dacă există (→P. 103)
în dotare)
*1, 3 *1, 4
Indicator sistem Stop &
Indicator VSC OFF
Start
(→P. 298)
(motor (→P. 286)
diesel)
*1, 3, 5
Indicatorul pentru
Indicator preîncălzire
anularea sistemului Stop
(motor motor (→P. 209)
(motor & Start (→P. 286)
diesel)
diesel)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
102 2. Panou de instrumente

*1 *1, 3
Indicatorul Auto P-off Lampă de avertizare
(→P. 230) PCS (→P. 256)
(Dacă există (Dacă există
în dotare) în dotare)
*4 *5
Indicator poziţie
Indicator „SPORT”
schimbător de viteze
(→P. 220)
(→P. 222) (Dacă există
(Dacă există în dotare)
în dotare)
*4
Indicator poziţie Indicator frână de
schimbător de viteze parcare
(→P. 222) (→P. 229)
(Dacă există
în dotare)
*1, 4 Indicator pentru
Indicator trepte de viteze temperatură
(→P. 225) (Dacă există exterioară joasă
(Dacă există în dotare) (→P. 107)
în dotare)
Lampă indicator
„AIRBAG
PASAGER” (pe
panoul central)
(→P. 52)
*1: Aceste lămpi se aprind când contactul de pornire este adus în poziţia „ON”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire) pentru
a indica efectuarea verificării sistemului. Lămpile se sting imediat după
pornirea motorului sau după câteva secunde. Este posibil să existe o
defecţiune în sistem dacă o lampă nu se aprinde sau dacă lămpile nu se
sting. Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat pentru verificarea autoturismului.
*2: Lampa clipeşte pentru a indica faptul că sistemul funcţionează.
*3: Lampa se aprinde când sistemul este oprit.
*4: Această lampă se aprinde pe afişajul multi-informaţional.
*5: La autoturismele cu afişaj color, această lampă se aprinde pe afişajul
multi-informaţional.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 103

■ Lampa indicatoare pentru conducere eco (dacă există în dotare)


În cursul accelerării în modul de con-
ducere ecologică (conducerea Eco),
lampa indicatoare conducere Eco se
aprinde. Dacă acceleraţia depăşeşte
Zona de conducere Eco şi când
autoturismul este oprit, lampa de stinge.
Lampa indicatoare conducere Eco nu va
funcţiona în următoarele situaţii:
● Schimbătorul de viteze este în altă
2
poziţie decât D.
● Autoturismul este condus în modul „SPORT” (→P. 220)
● Dacă există în dotare, padela de la volan este acţionată în timp ce

Panou de instrumente
schimbătorul este în poziţia D
● Viteza autoturismului este de aproximativ 130 km/h (80 mph) sau mai mare.

AVERTIZARE

■ Dacă nu se aprinde o lampă de avertizare pentru sistemul de siguranţă


Dacă, atunci când porniţi motorul, nu se aprinde o lampă de avertizare
pentru sistemul de siguranţă, cum ar fi lampa de avertizare ABS sau pentru
airbaguri SRS, aceasta ar putea însemna că sistemele respective nu sunt
active pentru a vă proteja în caz de accident, ceea ce ar putea duce la răniri
grave sau mortale. Imediat ce apare o astfel de problemă, duceţi
autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service
specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
104 2. Panou de instrumente

Instrumente şi indicatoare
 Autoturisme cu afişaj monocrom

 Autoturisme cu afişaj color

Unităţile de măsură utilizate pentru vitezometru pot diferi în funcţie de


zonă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 105

1 Turometru
Afişează turaţia motorului, măsurată în rotaţii pe minut.
2 Afişajul multi-informaţional
Prezintă şoferului o varietate de date referitoare la deplasare. (→P. 108,
111)
3 Vitezometru
Afişează viteza de deplasare.
4 Indicator nivel de combustibil
Afişează cantitatea de combustibil rămasă în rezervor. 2
5 Ceasul
Afişează ora.

Panou de instrumente
6 Afişaj temperatură exterioară
→P. 107

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
106 2. Panou de instrumente

7 Afişaj pentru contorul de kilometraj şi contorul de parcurs


Afişează următoarele elemente.
● Contorul de kilometraj
Afişează distanţa totală parcursă de autoturism.
● Contorul de parcurs
Afişează distanţa parcursă de la ultima resetare a contorului.
Contoarele de parcurs A şi B pot fi utilizate pentru a înregistra şi indica
independent diferite distanţe.
● Informaţii necesare pentru întreţinere (motoarele 1WW şi 2WW)
Afişează distanţa rămasă de parcurs până când trebuie schimbat uleiul
de motor. Dacă înaintea distanţei apare „-”, înseamnă că termenul
schimbării uleiului a fost depăşit. Schimbaţi uleiul de motor la orice
dealer sau service autorizat Toyota, ori la alt atelier service specializat.
• Afişează informaţiile necesare pentru întreţinere când contactul de
pornire este adus în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
• Metoda de resetare a informaţiilor necesare pentru întreţinere (→P.
449)
● Timpul de funcţionare a sistemului Stop & Start (motoare 1WW şi
2WW cu afişaj monocrom)
Afişează cât timp motorul a fost oprit datorită funcţionării sistemului
Stop & Start în timpul deplasării respective.
● Timpul total de funcţionare a sistemului Stop & Start (motoare
1WW şi 2WW cu afişaj monocrom)
Afişează timpul total în care motorul a fost oprit datorită funcţionării
sistemului Stop & Start de la ultima resetare a sistemului.
● Timpul de funcţionare a sistemului Stop & Start (motoare 1WW şi
2WW cu afişaj color)
Afişează timpul scurs de la oprirea motorului până la repornirea lui cu
sistemul Stop & Start.
● Afişaj iluminare tablou de bord (autoturisme cu afişaj monocrom)
Afişează displayul pentru controlul iluminării contorului.
8 Indicatorul de temperatură lichid de răcire motor
Afişează temperatura lichidului de răcire.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 107

Schimbarea displayului
Comută elementele de pe afişajul
kilometrajului şi contorului de par-
curs la apăsarea butonului „TRIP”.
• Când este afişat contorul de
parcurs, menţinerea butonului
„TRIP” apăsat va reseta contorul
de parcurs.
• Când este afişat displayul ilumi-
nare tablou de bord, menţinerea 2
apăsării butonului „TRIP” va
determina reglarea luminozităţii
contorului, cu lămpile de poziţie

Panou de instrumente
spate aprinse.

■ Contoarele şi displayul se iluminează atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Afişaj temperatură exterioară
● În următoarele situaţii, s-ar putea să nu se afişeze temperatura exterioară
corectă sau modificarea valorii afişate să dureze mai mult decât normal.
• Când autoturismul este oprit sau la conducerea cu viteze mici (sub
20 km/h [12 mph])
• Când temperatura exterioară se schimbă brusc (la intrarea/ieşirea dintr-
un garaj, tunel etc.)
● Dacă pe display apare mesajul „--”, este posibil ca în sistem să fi intervenit o
defecţiune.
Duceţi autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service
specializat.
● Intervalul de temperatură care se poate afişa este de la -40°C (-40°F) la
50°C (122°F).
Când temperatura exterioară scade sub 3°C (37°F), afişajul de temperatură
clipeşte.

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea motorului şi a componentelor acestuia


● Nu permiteţi ca acul indicator al turometrului să ajungă în zona roşie, zonă
ce indică turaţia maximă a motorului.
● Motorul se poate supraîncălzi, dacă indicatorul de temperatură motor este
în zona roşie („H”). În acest caz, opriţi imediat autoturismul într-un loc
sigur şi verificaţi motorul după răcirea completă a acestuia. (→P. 590)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
108 2. Panou de instrumente

Afişajul multi-informaţional (cu afişaj


monocrom)

Conţinutul afişajului
Afişajul multi-informaţional vă prezintă o varietate de date referitoare
la deplasare.
● Informaţiile referitoare la
conducere
● Mesajele de avertizare
(→P. 527)
● Displayul pentru zona indicator
conducere Eco (→P. 109)

Informaţiile referitoare la conducere


Funcţiile afişate pot fi alternate la
apăsarea butonului „DISP”.
● Consumul mediu de combu-
stibil şi consumul curent de
combustibil
Afişează consumul mediu de
combustibil de când a fost
resetată ultima dată funcţia.
• Funcţia poate fi resetată prin apăsarea butonului „DISP” mai mult de 1
secundă, când este afişat consumul mediu de combustibil.
• Utilizaţi consumul mediu de combustibil afişat ca referinţă.
Afişează rata curentă a consumului de combustibil.
Utilizaţi consumul curent de combustibil afişat ca referinţă.
● Autonomia de parcurs
Afişează distanţa maximă estimată care mai poate fi parcursă cu
cantitatea de combustibil rămasă în rezervor.
• Distanţa este calculată pe baza consumului mediu de combustibil. De
aceea, este posibil ca distanţa reală care mai poate fi parcursă să difere
de cea afişată.
• Dacă se alimentează doar o cantitate mică de combustibil, s-ar putea ca
valorile afişate să nu fie actualizate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 109

La alimentare, aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK”


(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).
În cazul în care se alimentează combustibil fără a comuta contactul de
pornire în poziţia „LOCK”, este posibil ca displayul să nu fie actualizat.
● Viteza medie a autoturismului
Afişează viteza medie a autoturismului de la ultima pornire a
motorului.
● Timpul scurs
Afişează timpul scurs de la pornirea motorului.
● Setarea 2
Setările următoarelor elemente pot fi modificate.
• Limba

Panou de instrumente
Selectaţi pentru a schimba limba pe display. (→P. 619)
• Unităţi
Selectaţi pentru a schimba unităţile de măsură la consumul de
combustibil şi temperatura exterioară. (→P. 619)
• Lampă indicatoare pentru conducere eco
Selectaţi pentru a activa/dezactiva Lampa indicatoare pentru conducere
eco. (→P. 109)
• Sistem Stop & Start
Selectaţi pentru a modifica setarea sistemului stop & start. (→P. 286)
• Ceas
Selectaţi pentru a regla orele şi minutele. (→P. 110)
• Format ceas
Selectaţi pentru a modifica formatul ceasului (orei).
• Sistem de avertizare presiune în anvelope
Selectaţi pentru a seta sistemul de avertizare pentru presiunea din
anvelope. (→P. 460)
● Displayul pentru consumul mediu de combustibil şi zona indicator
conducere Eco (dacă există în dotare)
Afişează consumul mediu de combustibil de la resetarea funcţiei.
Sugerează zona de conducere Eco şi raportul de conducere Eco
pe baza acceleraţiei.
■ Displayul pentru zona indicator conducere eco (dacă există în dotare)
Sugerează zona de conducere Eco şi
raportul de conducere Eco pe baza
acceleraţiei.
1 Raportul de conducere Eco pe baza
acceleraţiei
Dacă acceleraţia depăşeşte zona de
conducere Eco, partea dreaptă a
displayului pentru zona de conducere Eco
clipeşte, iar lampa indicatoare pentru
conducere Eco se stinge. (→P. 103)
2 Zona de conducere Eco

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
110 2. Panou de instrumente

■ După deconectarea şi reconectarea bornelor acumulatorului


Se vor reseta următoarele date de informare:
● Timpul scurs
● Consum mediu de combustibil
● Autonomia de parcurs
● Viteza medie a autoturismului
■ Displayul cu cristale lichide
S-ar putea să apară puncte sau pete de lumină pe display. Acest fenomen
este caracteristic ecranelor cu cristale lichide, dar puteţi utiliza în continuare
ecranul, fără probleme.
■ Suspendarea automată a displayului de setare
În următoarele situaţii, displayul de setare va fi suspendat.
● Dacă apare un mesaj
● Când autoturismul se pune în mişcare
■ Setarea ceasului
Ceasul poate fi reglat cu ajutorul meniului de setări.
1 Pentru reglarea orei, apăsaţi butonul
„DISP”.
După setarea orei, aşteptaţi 5 secunde
până dispare bara, apoi confirmaţi
introducerea orei.
2 Pentru reglarea minutelor, apăsaţi
butonul „DISP”.
După setarea minutelor, aşteptaţi 5 secunde până dispare bara, apoi
confirmaţi introducerea minutelor.

AVERTIZARE

■ Afişarea informaţiilor la temperaturi scăzute


Lăsaţi să se încălzească interiorul autoturismului înainte de a utiliza
displayul. La temperaturi extrem de scăzute, monitorul de afişare poate
răspunde mai lent, iar modificările de afişaj pot avea un decalaj.
De exemplu, există un decalaj între schimbarea treptelor de viteze de către
şofer şi numărul noii trepte care apare pe afişaj. Acest decalaj vă poate face
să comutaţi din nou într-o treaptă inferioară, provocând frânarea rapidă şi
excesivă prin intermediul motorului, ceea ce ar putea duce la un accident
soldat cu răniri grave sau mortale.
■ Recomandări în timpul setării displayului
Deoarece motorul trebuie să funcţioneze pe perioada setării displayului,
asiguraţi-vă că autoturismul este parcat într-un loc suficient ventilat. Într-un
spaţiu închis, de exemplu un garaj, gazele de eşapament care conţin
monoxid de carbon (CO) toxic se pot acumula şi pătrunde în autoturism.
Acest lucru poate provoca decesul sau afecta grav sănătatea ocupanţilor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 111

Afişajul multi-informaţional (cu afişaj color)

Conţinutul afişajului
Afişajul multi-informaţional vă prezintă o serie de date referitoare la
autoturism.
● Pictogramele de meniu
Afişează următoarele informaţii
când este selectată o picto- 2
gramă.
(→P. 112)

Panou de instrumente
Unele informaţii pot fi afişate
automat, în funcţie de situaţie.

Informaţiile referitoare la conducere


Selectaţi pentru a afişa diferite date referitoare la conducere. (→P. 112)

Displayul sistemului de navigaţie (dacă există în dotare)


Selectaţi pentru a afişa următoarele informaţii referitoare la sistemul
de navigaţie.
• Ghidarea pe traseu
• Afişarea busolei (nordul în sus/direcţia de mers în sus)

Displayul sistemului audio (dacă există în dotare)


Selectaţi pentru a permite alegerea unei surse audio sau a unei piese
de pe indicator, cu ajutorul butoanelor indicatoarelor.

Informaţii pentru sistemul de asistenţă la conducere (dacă


există în dotare)
Selectaţi pentru a se afişa starea operaţională a următoarelor
sisteme:
• LDA (Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare) (→P. 263)
• RSA (Asistenţă semne rutiere) (→P. 275)

Afişarea mesajelor de avertizare


Selectaţi pentru a afişa mesajele de avertizare şi măsurile ce trebuie
luate în cazul detectării unei defecţiuni. (→P. 527)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
112 2. Panou de instrumente

Afişarea setărilor
Selectaţi pentru a modifica setările de afişare a contoarelor şi setările
de operare pentru unele funcţii ale autoturismului. (→P. 114)

Utilizarea butoanelor indicatoarelor


Afişajul multi-informaţional este
acţionat de la butoanele indica-
toarelor.
1 Introducere/setare
2 Selectaţi un element/schimbaţi
paginile
3 Revenirea la ecranul anterior

Informaţiile referitoare la conducere


● Consum curent de combustibil (afişaj zonă/afişaj numeric)*1
Afişează rata curentă a consumului de combustibil.
● Consumul mediu de combustibil (după resetare*2/după pornire/
după alimentare)*1
Afişează consumul mediu de carburant de la resetarea funcţiei,
pornirea motorului sau alimentarea autoturismului
Utilizaţi consumul mediu de combustibil afişat ca referinţă.
● Timpul de funcţionare a sistemului Stop & Start (dacă există în
dotare) (după resetare*2/după pornire)*3
Afişează durata de timp în care motorul este oprit datorită
funcţionării sistemului Stop & Start de la resetarea sistemului şi
pornirea motorului.
● Viteza medie a autoturismului (după resetare*2/după pornire)*1
Afişează viteza medie a autoturismului de când funcţia a fost
resetată şi motorul a fost pornit
● Timpul scurs (după resetare*2/după pornire)*1
Afişează timpul scurs de când funcţia a fost resetată şi motorul a
fost pornit

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 113

● Distanţa (autonomia de parcurs/după pornire)*1


Afişează distanţa maximă estimată care mai poate fi parcursă cu
cantitatea de combustibil rămasă în rezervor şi respectiv distanţa
condusă după ce motorul a fost pornit
• Distanţa este calculată pe baza consumului mediu de
combustibil. De aceea, este posibil ca distanţa reală care mai
poate fi parcursă să difere de cea afişată.
• Dacă se alimentează doar o cantitate mică de combustibil, s-ar
putea ca valorile afişate să nu fie actualizate.
Când alimentaţi, aduceţi contactul de pornire în poziţia OFF. 2

Dacă autoturismul este alimentat fără să fie adus contactul de


pornire în poziţia OFF, s-ar putea ca valorile afişate să nu fie

Panou de instrumente
actualizate.
● Afişaj dezactivat
Se afişează un ecran întunecat.
* : Se pot înregistra la Informaţii referitoare la conducere 1 şi 2. (→P. 114)
1

*2: Proceduri de resetare:


• Selectaţi o funcţie pentru resetare folosind butoanele indicatoarelor şi
apoi apăsaţi şi menţineţi pentru resetare.
• Dacă se pot reseta mai multe funcţii, apar casete de bifare alături de
funcţiile respective.
*3: Se pot înregistra la Informaţii referitoare la conducere 3. (→P. 114)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
114 2. Panou de instrumente

Afişarea setărilor
Setările următoarelor elemente pot fi modificate, consultaţi P. 619.
Pentru funcţiile care se pot activa sau dezactiva, butoanele de funcţii între
„on” şi „off” la fiecare apăsare pe .

● (LDA [Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare])*1

Selectaţi reglarea sensibilităţii LDA (Sistemul de avertizare la


părăsirea benzii de rulare).
● (RSA [Asistenţă semne rutiere])*1

Selectaţi activarea/dezactivarea RSA (Asistenţă semne rutiere).


● AFS (Sistemul de faruri adaptive)
Selectaţi activarea/dezactivarea AFS (Sistemul de faruri adaptive).

● (Ceas)

Selectaţi reglarea orei sau setarea formatului orar.

● (Iluminare tablou de bord)

Selectaţi reglarea luminozităţii tabloului de bord.


● Setările
Selectaţi meniul pentru a seta următoarele elemente.

• Setare (RSA [Asistenţă semne rutiere])*1


Selectaţi setarea RSA (Asistenţă semne rutiere).

• Setare (Sistemul Stop & Start)*1


Selectaţi setarea priorităţii sistemului Stop & Start. (→P. 291)

• setare (sistem de avertizare presiune în anvelope)*1


Selectaţi setarea sistemului de avertizare presiune în anvelope. (→P. 460)
• Unităţi de măsură
Selectaţi pentru a schimba unitatea de măsură la consumul de
combustibil şi temperatura exterioară.

• (Lampa indicatoare pentru conducere eco)*1


Selectaţi activarea/dezactivare lămpii indicatoare pentru conducere
Eco. (→P. 103)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 115

• Informaţii de conducere de la 1 la 3
Selectaţi pentru a alege până la 2 elemente care să apară pe un ecran
de Informaţii referitoare la conducere; se pot configura maximum 3
ecrane de Informaţii referitoare la conducere.
• Displayul pop-up
Selectaţi setarea afişajelor pop-up*2, care pot să apară în unele situaţii,
„on/off”.
• Iniţializarea
Setările înregistrate sau modificate vor fi şterse sau readuse la starea
lor implicită.
2
● Limbă
Selectaţi pentru a schimba limba pe display.

Panou de instrumente
*1: Dacă există în dotare
*2: Afişajul timpului de funcţionare a sistemului Stop & Start (dacă există în
dotare), afişajul ghidării pe traseu al sistemului de navigaţie (dacă există
în dotare) şi afişajul apelurilor primite al sistemului hands-free pentru
telefon (dacă există în dotare).

■ Displayul pop-up
În unele situaţii, precum efectuarea unei operaţii de comutare, pe afişajul
multi-informaţional apare temporar un display pop-up.
Funcţia display pop-up poate fi setată activat/dezactivat.
■ Dezactivarea automată a displayului de setare
În următoarele situaţii, displayul de setare în care pot fi modificate setările cu
ajutorul butoanelor indicatoarelor se va dezactiva automat.
● Dacă apare un mesaj de avertizare în timp ce este afişat displayul de setare
● Când autoturismul se pune în mişcare în timp ce este afişat displayul de
setare
■ Displayul cu cristale lichide
S-ar putea să apară puncte sau pete de lumină pe display. Acest fenomen
este caracteristic displayurilor cu cristale lichide, dar displayul poate fi utilizat
în continuare fără probleme.
■ Displayul pentru zona indicator conducere eco (dacă există în dotare)
Sugerează zona de conducere Eco şi
raportul de conducere Eco pe baza
acceleraţiei.
1 Zona de conducere Eco

2 Raportul de conducere Eco pe baza


acceleraţiei
Dacă autoturismul depăşeşte zona de
conducere Eco, zona verde dispare şi
Lampa indicatoare conducere eco se
stinge. (→ P. 103)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
116 2. Panou de instrumente

AVERTIZARE

■ Afişarea informaţiilor la temperaturi scăzute


Lăsaţi să se încălzească interiorul autoturismului înainte de a utiliza afişajul
multi-informaţional cu cristale lichide. La temperaturi extrem de scăzute,
monitorul de afişare poate răspunde mai lent, iar modificările de afişaj pot
avea un decalaj.
De exemplu, există un decalaj între schimbarea treptelor de viteze de către
şofer şi numărul noii trepte care apare pe afişaj. Acest decalaj vă poate face
să comutaţi din nou într-o treaptă inferioară, provocând frânarea rapidă şi
excesivă prin intermediul motorului, ceea ce ar putea duce la un accident
soldat cu răniri grave sau mortale.
■ Recomandări în timpul setării displayului
Deoarece motorul trebuie să funcţioneze pe perioada setării displayului,
asiguraţi-vă că autoturismul este parcat într-un loc suficient ventilat. Într-un
spaţiu închis, de exemplu un garaj, gazele de eşapament care conţin
monoxid de carbon (CO) toxic se pot acumula şi pătrunde în autoturism.
Acest lucru poate provoca decesul sau afecta grav sănătatea ocupanţilor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
2. Panou de instrumente 117

Informaţii despre consumul de


combustibil∗

Informaţiile referitoare la consumul de combustibil pot fi afişate


pe ecranul sistemului de navigaţie sau al sistemului multimedia.

Afişează ecranul cu informaţii despre parcurs sau ecranul cu


înregistrarea anterioară 2
Apăsaţi butonul „CAR” (maşină) şi apoi selectaţi pe ecran „Trip
information” (informaţii despre parcurs) sau „Past record”

Panou de instrumente
(înregistrarea anterioară).

Informaţii despre parcurs


1 Viteza medie a autoturismului
2 Autonomia de deplasare
3 Consumul de combustibil
anterior pe minut
4 Consumul curent de
combustibil
5 Resetare date-informaţii despre
parcurs
6 Timpul scurs
7 Apare ecranul „Past record” (înregistrare anterioară)
Consumul mediu de combustibil în ultimele 15 minute este împărţit,
pe culori, în consumuri medii anterioare şi consumuri medii de la
ultima aducere a contactului de pornire în poziţia „ON” (autoturisme
fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire). Utilizaţi
consumul mediu de combustibil afişat ca referinţă.
Aceste ilustraţii sunt doar simple exemple şi pot exista mici diferenţe
faţă de condiţiile curente.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
118 2. Panou de instrumente

Înregistrare anterioară
1 Cel mai bun consum de
combustibil înregistrat
2 Înregistrarea consumului de
combustibil anterior
3 Consumul curent de
combustibil
4 Resetare date înregistrări
anterioare
5 Actualizare date înregistrări anterioare
6 Apare ecranul „Trip information” (informaţii despre parcurs)
Aceste ilustraţii sunt doar simple exemple şi pot exista mici diferenţe
faţă de condiţiile curente.

■ Resetarea datelor
Prin selectarea „Clear” (ştergere) pe ecranul „Trip information” (informaţii
despre parcurs) se resetează datele cu informaţii despre parcurs.
Prin selectarea „Clear” (ştergere) pe ecranul „Past record” (înregistrare
anterioară) se resetează datele înregistrate anterior.
■ Actualizare date înregistrări anterioare
Prin selectarea „Update” (actualizare) pe ecranul „Past record” (înregistrare
anterioară) se actualizează datele înregistrate anterior.
De asemenea, consumul mediu de combustibil de pe afişajul multi-
informaţional va fi resetat în acelaşi timp.
■ Autonomia de deplasare
Afişează distanţa maximă estimată care mai poate fi parcursă cu cantitatea
de combustibil rămasă în rezervor.
Această distanţă este calculată pe baza consumului mediu de combustibil.
De aceea, este posibil ca distanţa reală care mai poate fi parcursă să difere
de cea afişată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
119

Funcţionarea
fiecărei componente 3
3-1. Informaţii despre chei
Chei ...................................120
3-2. Deschiderea, închiderea şi
blocarea portierelor
Portiere ..............................132
Portbagajul (sedan) ...........139
Hayon (wagon) ..................143
Sistemul inteligent de
acces şi pornire ...............148
3-3. Reglarea scaunelor
Scaunele faţă.....................166
Bancheta............................168
Memorare poziţie de
conducere........................170
Tetierele.............................172
3-4. Reglarea volanului
şi a oglinzilor
Volan..................................174
Oglindă retrovizoare
exterioară.........................176
Oglinzile retrovizoare
exterioare.........................179
3-5. Deschiderea şi închiderea
geamurilor
Geamuri acţionate
electric .............................182

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
120 3-1. Informaţii despre chei

Cheile

Cheile
Următoarele chei sunt livrate împreună cu autoturismul.
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
1 Cheile
Acţionarea telecomenzii
2 Plăcuţa cu codul cheii

 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire


1 Chei electronice
• Acţionarea sistemului inteligent
de acces şi pornire (→P. 148)
• Acţionarea telecomenzii
2 Chei mecanice
3 Plăcuţa cu codul cheii

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 121

Telecomandă
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
1 Blocarea tuturor portierelor şi a
portbagajului/hayonului
(→P. 133)
2 Deblocaţi portbagajul/hayonul
3 Deblocarea tuturor portierelor şi
a portbagajului/hayonului
(→P. 133)

 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire


3
1 Blocarea tuturor portierelor şi a
portbagajului/hayonului

Funcţionarea fiecărei componente


(→P. 133)
2 Deblocarea tuturor portierelor şi
a portbagajului/hayonului
(→P. 133)
3 Deblocaţi portbagajul/hayonul

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
122 3-1. Informaţii despre chei

Utilizarea cheii (dacă există în dotare)


Apăsaţi butonul pentru a deplia
cheia.
Pentru pliere, apăsaţi butonul şi
apoi pliaţi cheia.

Utilizarea cheii mecanice (dacă există în dotare)


Scoateţi cheia mecanică.
După utilizarea cheii mecanice,
plasaţi-o în interiorul cheii elec-
tronice. Păstraţi permanent cheia
mecanică în cheia electronică.
Dacă bateria cheii electronice s-a
descărcat sau funcţia de acces nu
operează corect, aveţi nevoie de
cheia mecanică. (→P. 582)

■ Când trebuie să lăsaţi cheia autoturismului valetului de parcare


(autoturisme cu volanul pe dreapta, cu sistem inteligent de acces şi
pornire)
Încuiaţi torpedoul, în funcţie de circumstanţe. (→P. 403)
Păstraţi cheia mecanică şi înmânaţi valetului doar cheia electronică.
■ Dacă vă pierdeţi cheile
Un set nou de chei originale poate fi executat de orice dealer autorizat Toyota
sau atelier service specializat, utilizând una din celelalte chei şi codul cheii
ştanţat pe plăcuţa cu codul cheii. Păstraţi plăcuţa într-un loc sigur, de
exemplu în portofel, dar nu în autoturism.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 123

■ Când călătoriţi cu avionul


Dacă luaţi cheia cu telecomandă la bordul unui avion, asiguraţi-vă că nu
apăsaţi pe niciunul din butoanele de pe cheie atunci când sunteţi în interiorul
aeronavei. Dacă aveţi o cheie în geantă, asiguraţi-vă că butoanele nu pot fi
apăsate accidental. Apăsarea unui buton poate determina emiterea de unde
radio de către cheia electronică, ce pot interfera cu funcţionarea aeronavei.
■ Condiţii care afectează funcţionarea
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
S-ar putea ca funcţiile telecomenzii să nu opereze normal în următoarele
situaţii:
● Aproape de un releu TV, un post de radio, o centrală electrică, un aeroport
sau orice unitate care generează unde radio puternice sau zgomot electric
● Când transportaţi un radio portabil, un telefon mobil sau orice alt dispozitiv
de comunicaţii radio 3
● Când în apropiere sunt mai multe chei cu telecomandă
● Când cheia cu telecomandă intră în contact cu / se află sub un obiect

Funcţionarea fiecărei componente


metalic
● Când în apropiere este utilizată o telecomandă (care emite unde radio)
● Când cheia cu telecomandă a fost lăsată lângă un aparat electric, cum ar fi
un computer
● Dacă pe lunetă sunt lipite folii fumurii cu conţinut metalic sau obiecte
metalice
● Sedan: dacă pe copertina portbagajului este aşezat un obiect metalic
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 152

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
124 3-1. Informaţii despre chei

■ Descărcarea bateriei cheii


 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Dacă telecomanda nu funcţionează, înseamnă că bateria cheii s-a descărcat.
Dacă este necesar, înlocuiţi bateria. (→P. 482)
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
● Durata standard de viaţă a bateriei este între 1 şi 2 ani. (Bateria se descarcă
şi în situaţia în care cheia electronică nu este folosită.) Dacă sistemul
inteligent de acces şi pornire sau telecomanda nu funcţionează sau dacă
zona de acţiune se reduce, este posibil ca bateria să se fi descărcat. Dacă
este necesar, înlocuiţi bateria. (→P. 482)
● Dacă bateria este aproape descărcată, la oprirea motorului se va declanşa
o alarmă în habitaclu. (→P. 150, 542)
● Pentru a preveni deteriorarea gravă, nu lăsaţi cheia electronică la o distanţă
mai mică de 1 m (3 ft.) faţă de următoarele aparate electrice care emit
câmpuri magnetice:
• Televizoare
• Computere
• Telefoane mobile sau fără fir şi încărcătoare de baterii
• Telefoane mobile sau fără fir puse la încărcat
• Plite ceramice
• Lămpi de birou
■ Înlocuirea bateriei cheii
→P. 482
■ Personalizarea
Setările (de exemplu pentru sistemul de închidere centralizată cu
telecomandă) pot fi modificate.
(Funcţii personalizabile →P. 619)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 125

■ Certificatul telecomenzii (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi


pornire)

Funcţionarea fiecărei componente

Prin prezenta, VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE declară că


acest produs A03TAA respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
126 3-1. Informaţii despre chei

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 127

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
128 3-1. Informaţii despre chei

Prin prezenta, VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE declară că


acest produs A03RAA respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 129

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
130 3-1. Informaţii despre chei

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-1. Informaţii despre chei 131

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea cheii


● Nu scăpaţi cheile pe jos, nu le supuneţi la şocuri puternice şi nu le îndoiţi.
● Nu expuneţi cheile la temperaturi ridicate pentru perioade îndelungate de
timp.
● Nu udaţi cheile şi nu le spălaţi într-un aparat de spălare cu ultrasunete etc.
● Nu ataşaţi de chei materiale metalice sau magnetice şi nu aşezaţi cheile în
apropierea unor materiale de acest tip.
● Nu dezasamblaţi cheile.
● Nu lipiţi etichete sau orice alte materiale pe suprafaţa cheii cu funcţie de
telecomandă.
● Nu aşezaţi cheile lângă obiecte care produc câmpuri magnetice, ca de 3
exemplu, televizoare, sisteme audio şi cuptoarele cu inducţie sau lângă
echipamente medicale electrice, ca de exemplu, aparatură de frecvenţă
joasă pentru terapie.

Funcţionarea fiecărei componente


■ Purtarea la dumneavoastră a cheii electronice (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire)
Purtaţi cheia electronică la o distanţă de minimum 10 cm (3,9 in.) faţă de
aparatura electrică aflată în funcţiune. Undele radio emise de aparatura
electrică pe o rază de 10 cm (3,9 in.) faţă de cheia electronică pot interfera
cu cheia, cauzând funcţionarea defectuoasă a acesteia.
■ În cazul unei defecţiuni a sistemului inteligent de acces şi pornire sau a
altor probleme referitoare la cheie (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire)
Duceţi autoturismul împreună cu toate cheile electronice furnizate la un
dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat.
■ Dacă aţi pierdut o cheie electronică (autoturisme cu sistem inteligent
de acces şi pornire)
Dacă aţi pierdut o cheie electronică, riscul de furt al autoturismului creşte
semnificativ. Vizitaţi imediat orice dealer autorizat Toyota sau atelier service
specializat, având la dumneavoastră toate cheile electronice rămase,
furnizate odată cu autoturismul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
132 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Portiere

Autoturismul poate fi blocat şi deblocat cu ajutorul sistemului


inteligent de acces şi pornire, cu telecomanda sau cu butonul de
blocare a portierelor.

Încuierea şi descuierea portierelor din exteriorul autoturismului


◆ Funcţia de acces (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire)
Purtaţi la dumneavoastră cheia electronică pentru a utiliza această
funcţie.
1 Apucaţi mânerul portierei
faţă pentru a descuia portie-
rele.
Asiguraţi-vă că atingeţi senzorul
de pe spatele mânerului.
Portierele nu pot fi deblocate
timp de 3 secunde de la blocare.
2 Atingeţi senzorul de încuiere
(cavitatea din partea superi-
oară a mânerului portierei)
pentru a încuia portierele.
Verificaţi ca portiera să fie
încuiată corect.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 133

◆ Telecomanda
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
1 Blocarea tuturor portierelor şi
a portbagajului/hayonului
Verificaţi ca portiera să fie încu-
iată corect.
2 Deblocarea tuturor portiere-
lor şi a portbagajului/hayo-
nului

 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire


3
1 Blocarea tuturor portierelor şi
a portbagajului/hayonului

Funcţionarea fiecărei componente


Verificaţi ca portiera să fie
încuiată corect.
2 Deblocarea tuturor portiere-
lor şi a portbagajului/hayo-
nului

◆ Cheia
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
1 Blochează toate portierele
2 Deblochează toate portierele

 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire


Portierele pot fi de asemenea blocate şi deblocate cu cheia
mecanică. (→P. 582)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
134 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Semnale de funcţionare
Luminile de avarie clipesc pentru a indica faptul că portierele şi portbagajul/
hayonul au fost blocate/deblocate. (Încuiere: o dată; Deblocare: de două ori)
■ Funcţia antifurt
Dacă nu deschideţi o portieră în aproximativ 30 secunde după descuierea
autoturismului, sistemul antifurt îl reîncuie automat.
■ Dacă portiera nu poate fi încuiată de senzorul de blocare din partea
superioară a mânerului portierei
Dacă portiera nu se încuie la atingerea
zonei de deasupra senzorului, încercaţi
să o încuiaţi atingând simultan atât zona
de deasupra, cât şi pe cea de sub senzor.

■ Avertizare sonoră închidere necorespunzătoare a portierei (autoturisme


cu sistem inteligent de acces şi pornire)
Dacă încercaţi să blocaţi portierele atunci când una dintre portiere nu este
închisă complet, se va emite o avertizare sonoră continuă timp de 5 secunde.
Închideţi bine portiera pentru a opri avertizarea sonoră şi blocaţi din nou
autoturismul.
■ Setarea alarmei (dacă există în dotare)
Încuierea portierelor va seta sistemul de alarmă. (→P. 89)
■ Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire sau telecomanda nu
funcţionează corect
Utilizaţi cheia mecanică pentru a încuia şi descuia portierele. (→P. 582)
Înlocuiţi bateria cheii cu una nouă dacă cea veche s-a descărcat. (→P. 482)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 135

Încuierea şi descuierea portierelor din interiorul autoturismului


◆ Buton de blocare a portierelor
1 Blochează toate portierele
2 Deblochează toate portierele
Sedan: Portbagajul este de
asemenea blocat/deblocat.

◆ Buton interior de blocare 3

1 Blochează portiera

Funcţionarea fiecărei componente


2 Deblochează portiera
Portierele din faţă pot fi
deschise trăgând de mânerele
interioare chiar dacă butoanele
de blocare se află în poziţia
blocat.

Blocarea din exterior a portierelor din faţă fără a folosi cheia


1 Mutaţi butonul de blocare interior în poziţia „LOCK“.
2 Închideţi uşa în timp ce trageţi de mânerul uşii.
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Portiera nu poate fi blocată atunci când cheia este în contact.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Portiera nu poate fi blocată atunci când contactul de pornire este în
modul ACCESSORY sau ON, respectiv atunci când cheia electronică
a rămas în autoturism.
În funcţie de poziţia cheii electronice, este posibil ca aceasta să nu fie
detectată corect, iar portiera să fie blocată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
136 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Sistemul de blocare a portierelor spate pentru siguranţa copiilor


Portiera nu poate fi deschisă din
interior dacă butoanele de blocare
au fost activate.
1 Deblocare
2 Blocare
Aceste sisteme de blocare pot fi
activate pentru a preveni deschi-
derea portierelor din spate de către
copii. Apăsaţi pe butoanele
portierelor din spate pentru a le
bloca.

Sistemele de încuiere şi descuiere automată a portierelor


Următoarele funcţii pot fi activate sau dezactivate:
Funcţie Operare
Funcţia de blocare a portierelor
asociată cu poziţia schimbătorului Mutarea schimbătorul de viteze din
treapta P încuie toate portierele.
de viteze*1
Funcţia de deblocare a portierelor Mutarea manetei schimbătorului de
asociată cu poziţia schimbătorului viteze în poziţia P deblochează
de viteze*1 toate portierele.
Toate portierele se blochează când
Funcţia de blocare a portierelor viteza autoturismului este de aproxi-
asociată cu viteza de rulare mativ 20 km/h (12 mph) sau mai
mare.*2
Toate portierele se deblochează la
deschiderea uşii şoferului în decurs
de 45 de secunde de la aducerea
Funcţia de deblocare a portierelor contactului de pornire în poziţia
asociată portierei şoferului „LOCK” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau în
poziţia „off” (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
*1: Autoturisme cu transmisie Multidrive
*2: Odată ce funcţia acţionează, ea nu va mai acţiona din nou înainte de aducerea
contactului de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem inteligent de
acces şi pornire) sau în poziţia „off” (autoturisme cu sistem inteligent de acces
şi pornire), sau în cazul deschiderii şi închiderii unei portiere.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 137

■ Activarea şi dezactivarea funcţiilor (autoturisme fără sistem de


navigaţie sau multimedia)
Pentru a activa sau dezactiva funcţiile, urmaţi procedura de mai jos.
1 Închideţi toate portierele şi aduceţi contactul de pornire în poziţia
„ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau
în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
Efectuaţi operaţia 2 în interval de 10 secunde.
2 Treceţi schimbătorul de
viteze în treapta P sau N şi
menţineţi apăsat butonul de
blocare a portierelor de la
şofer ( sau butonul
3
) timp de circa 5
secunde, după care eliberaţi

Funcţionarea fiecărei componente


butonul.
Poziţiile manetei schimbătorului de viteze şi ale butoanelor
corespunzătoare funcţiei pe care doriţi să o activaţi sunt indicate în
următorul tabel.
Aplicaţi aceeaşi procedură pentru a anula funcţia.

Poziţia manetei Poziţia butonului


Funcţie schimbătorului de de blocare a
viteze portierei
Funcţia de blocare a portierelor
asociată poziţiei manetei schimbă-
torului de viteze*
P
Funcţia de deblocare a portierelor
asociată poziţiei manetei schimbă-
torului de viteze*
Funcţia de blocare a portierelor
asociată cu viteza de rulare
N
Funcţia de deblocare a portierelor
asociată portierei şoferului
*: Autoturisme cu transmisie Multidrive
Când operaţia de activare sau dezactivare este finalizată, toate
portierele sunt blocate şi apoi deblocate.

■ Sistemul de descuiere a portierelor în momentul impactului


Dacă autoturismul suferă un impact puternic, se vor descuia toate portierele.
În funcţie de forţa impactului sau de tipul de accident, este totuşi posibil ca
sistemul să nu funcţioneze.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
138 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Condiţii care afectează funcţionarea


 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 123
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 152
■ Personalizarea
Setările (de ex. sistemul de blocare şi deblocare automată a portierelor) pot fi
modificate. (Funcţii ce pot fi personalizate →P. 619)

AVERTIZARE

■ Pentru prevenirea unui accident


Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă în timpul conducerii.
În caz contrar, portiera se poate deschide, iar un pasager poate să cadă din
autoturism, putând fi rănit mortal sau grav.
● Asiguraţi-vă că toate portierele sunt închise corespunzător.
● Nu trageţi de mânerele portierelor în timpul mersului.
Aveţi grijă mai ales la portiera şoferului, deoarece aceasta se poate
deschide chiar dacă butonul interior de blocare este în poziţia de blocare.
● Dacă pe locurile din spate se află copii, activaţi butoanele de blocare
pentru siguranţa copiilor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 139

Portbagajul (sedan)

Portbagajul se poate bloca/debloca şi deschide/închide prin


aplicarea următoarelor proceduri.

Blocarea şi deblocarea portbagajului


◆ Funcţia de acces (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire)
Purtaţi la dumneavoastră cheia electronică pentru a utiliza această
funcţie.
3
1 Deblochează portbagajul
Portbagajul nu poate fi deblocat

Funcţionarea fiecărei componente


timp de 3 secunde de la blocare.
La părăsirea autoturismului,
încuiaţi din nou portbagajul.
După ce a fost deschis şi apoi
închis, portbagajul nu se blo-
chează automat.
2 Blochează toate portierele şi
portbagajul
Verificaţi dacă portbagajul este încuiat bine.
◆ Telecomanda
→P. 121
◆ Butonul de blocare a portierelor
→P. 135

Deschiderea portbagajului
Ridicaţi capacul portbagajului în
timp ce împingeţi în sus butonul
de deschidere portbagaj.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
140 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Închiderea portbagajului
Utilizând mânerul portbagajului,
coborâţi portbagajul fără să
aplicaţi forţă în lateral şi apăsaţi
portbagajul în jos din exterior
pentru a-l închide.

■ Lumină portbagaj
Lumina se aprinde atunci când se deschide portbagajul.
■ Dacă nu puteţi deschide portbagajul
Dacă dispozitivul pentru deschiderea portbagajului nu funcţionează, este
posibil să existe o problemă la sistemul de deschidere a portbagajului.
Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service
specializat pentru verificarea autoturismului.
Următorii paşi pot fi efectuaţi ca măsură de urgenţă, pentru a asigura
deschiderea portbagajului din interior.
1 Rabataţi spătarul banchetei din dreapta. (→P. 168)
2 Trageţi de maneta de deblocare de
urgenţă.

■ Condiţii care afectează funcţionarea sistemului inteligent de acces şi


pornire sau a telecomenzii
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 123
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 152

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 141

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Înainte de a porni la drum
● Asiguraţi-vă că aţi închis complet capacul portbagajului. Dacă nu este
închis complet, capacul portbagajului se poate deschide brusc şi lovi
obiectele învecinate sau bagajele din portbagaj pot fi proiectate în afara
autoturismului, cauzând un accident.
● Nu permiteţi copiilor să se joace în portbagaj.
Dacă un copil se încuie accidental în portbagaj, acesta poate suferi un şoc
termic sau se poate sufoca.
● Nu permiteţi copiilor să deschidă sau să închidă capacul portbagajului.
În caz contrar, capacul portbagajului se poate deschide brusc sau copilul 3
îşi poate prinde mâinile, capul sau gâtul la închiderea capacului
portbagajului.

Funcţionarea fiecărei componente


■ Aspect important în timpul mersului
Nu permiteţi niciodată vreunei persoane să călătorească în portbagaj. În
cazul unei frânări bruşte, viraj brusc sau al unei coliziuni, acea persoană
poate fi rănită mortal sau grav.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
142 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVERTIZARE

■ Utilizarea portbagajului
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la prinderea unor părţi ale
corpului, cauzând răniri grave.
● Îndepărtaţi orice greutate de pe capacul portbagajului, cum ar fi zăpada
sau gheaţa, înainte de a-l deschide. Nerespectarea acestei recomandări
poate cauza reînchiderea capacului portbagajului imediat după
deschidere.
● Când deschideţi sau închideţi capacul portbagajului, verificaţi cu atenţie
dacă zona din jur este sigură.
● Dacă este cineva în apropiere, asiguraţi-vă că persoana este în siguranţă
şi anunţaţi că veţi deschide sau închide capacul portbagajului.
● Aveţi grijă la deschiderea sau închiderea capacului portbagajului atunci
când bate vântul, deoarece acesta se poate mişca brusc dacă vântul este
puternic.
● Capacul portbagajului poate să se
închidă brusc dacă nu este deschis
complet. Capacul portbagajului este
mai dificil de deschis sau închis atunci
când autoturismul se află pe o pantă
decât pe teren orizontal, de aceea aveţi
grijă la capacul portbagajului care se
poate deschide sau închide de la sine.
Asiguraţi-vă că aţi deschis complet şi aţi
asigurat capacul portbagajului înainte
de a folosi portbagajul.
● Când închideţi capacul portbagajului,
aveţi deosebită grijă să nu vă prindeţi
degetele etc.
● Când închideţi capacul portbagajului,
apăsaţi-l uşor pe suprafaţa exterioară.
S-ar putea să vă prindeţi mâinile dacă
închideţi complet capacul portbagajului
folosind mânerul.
● Nu ataşaţi la capacul portbagajului alte accesorii decât cele originale
Toyota. Aceste greutăţi suplimentare pe capacul portbagajului pot cauza
reînchiderea bruscă a acestuia după deschidere.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 143

Hayon (wagon)

Hayonul se poate bloca/debloca şi deschide/închide prin


aplicarea următoarelor proceduri.

Deblocarea şi blocarea hayonului


◆ Funcţia de acces (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire)
Purtaţi la dumneavoastră cheia electronică pentru a utiliza această
funcţie.
3
1 Deblocarea hayonului
Hayonul nu poate fi deblocat

Funcţionarea fiecărei componente


timp de 3 secunde de la blocare.
La părăsirea autoturismului,
încuiaţi din nou hayonul. După
ce a fost deschis şi apoi închis,
hayonul nu se blochează
automat.
2 Blochează toate portierele
Verificaţi ca portiera să fie încuiată corect.
◆ Telecomanda
→P. 121
◆ Butonul de blocare a portierelor
→P. 135

Deschiderea hayonului
Ridicaţi hayonul ţinând simultan
apăsat butonul de deschidere a
hayonului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
144 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Închiderea hayonului
Coborâţi hayonul apucând de
mânerul acestuia, apoi apăsaţi pe
hayon dinspre exterior pentru a-l
închide.

■ Iluminarea portbagajului
Lampa din portbagaj se aprinde la deschiderea hayonului.
■ Dacă butonul pentru deschiderea hayonului nu poate fi acţionat
Dacă dispozitivul pentru deschiderea hayonului nu funcţionează, este posibil
să existe o problemă la sistemul de deschidere a hayonului. Adresaţi-vă
imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
Următorii paşi pot fi efectuaţi ca măsură de urgenţă, pentru a asigura
deschiderea hayonului din interior.
1 Scoateţi capacul de pe capitonajul
hayonului.
Folosiţi o lavetă pentru a împiedica
zgârierea caroseriei.

2 Mişcaţi maneta motorului de acţionare a


hayonului.

■ Condiţii care afectează funcţionarea sistemului inteligent de acces şi


pornire sau a telecomenzii
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 123
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
→P. 152

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 145

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Înainte de a porni la drum
● Asiguraţi-vă că aţi închis complet hayonul. Dacă hayonul nu este închis
complet, acesta se poate deschide brusc în timpul mersului, putând cauza
un accident.
● Nu lăsaţi copiii să se joace în portbagaj.
Dacă un copil se încuie accidental în portbagaj, poate suferi un şoc termic
sau se poate răni.
● Nu permiteţi copiilor să deschidă sau să închidă hayonul.
În caz contrar, hayonul poate se poate deplasa accidental sau copilul îşi
poate prinde mâinile, capul sau gâtul în hayonul care se închide. 3
■ Aspecte importante în timpul mersului
● În timpul deplasării, hayonul trebuie să fie închis.

Funcţionarea fiecărei componente


Dacă hayonul este lăsat deschis, acesta se poate lovi de obiectele
învecinate sau bagajele din portbagaj pot fi proiectate în afara
autoturismului, cauzând accidente.
În plus, gazele de eşapament pot pătrunde în habitaclu, cauzând decesul
sau periclitarea gravă a sănătăţii. Închideţi hayonul înainte de a urca la
volan.
● Nu permiteţi niciodată vreunei persoane să călătorească în portbagaj. În
cazul unei frânări bruşte, viraj brusc sau al unei coliziuni, acea persoană
poate fi rănită mortal sau grav.
■ Acţionarea hayonului
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la prinderea unor părţi ale corpului,
cauzând decesul sau răniri grave.
● Eliminaţi orice surplus de greutate de pe hayon, cum ar fi zăpada, înainte
de a-l deschide. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza
reînchiderea hayonului imediat după deschidere.
● Când deschideţi sau închideţi hayonul, verificaţi cu atenţie dacă zona din
jur este sigură.
● Dacă este cineva în apropiere, asiguraţi-vă că este în siguranţă şi anunţaţi
că hayonul se va deschide sau închide.
● Aveţi grijă la deschiderea sau închiderea hayonului atunci când bate
vântul, deoarece hayonul se poate mişca brusc dacă vântul este puternic.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
146 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVERTIZARE

● Hayonul poate să se închidă brusc dacă


nu este deschis complet. Este mai dificil
de deschis hayonul atunci când
autoturismul se află în pantă decât pe
teren orizontal; de aceea, aveţi grijă la
hayonul care se poate deschide sau
închide de la sine. Asiguraţi-vă că
hayonul este deschis complet şi bine
fixat înainte de a folosi portbagajul.
● Când închideţi hayonul, aveţi deosebită
grijă să nu vă prindeţi degetele etc.
● La închiderea hayonului, apăsaţi-l uşor
pe suprafaţa exterioară. S-ar putea să
vă prindeţi mâinile dacă închideţi
complet hayonul folosind mânerul.

● Nu trageţi de tija de susţinere cu amortizor pentru a închide hayonul şi nu


vă agăţaţi de tijă.
În caz contrar, vă puteţi prinde mâinile sau tija de susţinere se poate rupe,
cauzând un accident.
● Dacă pe hayon este fixat un suport de biciclete sau alte obiecte grele,
hayonul se poate închide brusc după deschidere, cauzând prinderea şi
rănirea mâinilor, capului sau gâtului persoanei. Pentru instalarea unui
dispozitiv suplimentar pe hayon, se recomandă utilizarea unui dispozitiv
original Toyota.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 147

NOTĂ

■ Tije de susţinere cu amortizor ale hayonului


Hayonul este echipat cu tije de susţinere cu amortizor care să susţină
hayonul în poziţie.
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate provoca deteriorarea tijei de susţinere cu
amortizor a hayonului, ducând la defectarea acestuia.
● Nu ataşaţi obiecte străine, cum ar fi
autocolante, folii de plastic sau etichete
adezive, de tija de susţinere cu
amortizor.
● Nu atingeţi tijele de susţinere cu
amortizor cu mănuşi sau orice alt 3
Tijă de susţinere
material textil.
cu amortizor
● Nu ataşaţi pe hayon alte accesorii decât

Funcţionarea fiecărei componente


cele originale Toyota.
● Nu puneţi mâna pe tija de susţinere cu
amortizor şi nu aplicaţi forţe laterale.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
148 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Sistemul inteligent de acces şi pornire∗

Pentru efectuarea următoarelor operaţii, este suficient să aveţi


la dumneavoastră cheia electronică, de exemplu în buzunar.
Şoferul trebuie să poarte întotdeauna asupra sa cheia
electronică.

● Deblocarea şi blocarea portierelor (→P. 132)


● Deblocarea şi blocarea portbagajului (→P. 139)
● Deblochează şi blochează hayonul (→P. 143)
● Pornirea şi oprirea motorului (→P. 212)

■ Localizarea antenei
 Sedan
1 Antenele din exteriorul habitaclului
2 Antena de pe portbagaj
3 Antena din portbagaj
4 Antenele din interiorul habitaclului

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 149

 Wagon
1 Antenele din exteriorul habitaclului
2 Antena de pe partea exterioară a
portbagajului
3 Antena din interiorul portbagajului
4 Antenele din interiorul habitaclului

■ Zona de acţiune (zonele în care poate fi detectată cheia electronică)

Funcţionarea fiecărei componente


Când blocaţi sau deblocaţi portierele  Sedan
Sistemul poate fi activat când cheia
electronică este la maxim 0,7 m (2,3 ft.)
de oricare dintre mânerele portierelor
din faţă.
Când porniţi motorul sau când
schimbaţi modurile butonului la motor
Sistemul poate fi acţionat atunci când
cheia electronică este în interiorul
autoturismului.  Wagon

Când blocaţi sau deblocaţi portbagajul/


hayonul
Sistemul poate fi activat când cheia
electronică este la maxim 0,7 m (2,3 ft.)
faţă de butonul de deschidere a
portbagajului/hayonului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
150 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Alarmele şi indicatoarele de avertizare


Pentru a preveni furtul autoturismului şi accidentele cauzate de utilizarea
greşită a acestuia, autoturismul este dotat cu o combinaţie de alarme
interioare şi exterioare. Luaţi măsuri corespunzătoare în funcţie de mesajul
de avertizare de pe afişajul multi-informaţional. (→P. 527)
Următorul tabel descrie condiţiile şi procedurile de corectare în cazul în care
se declanşează doar alarmele.

Alarma Situaţie Procedură de corectare


Aţi încercat să blocaţi
portierele cu ajutorul funcţiei Recuperaţi cheia elec-
Alarma interioară de acces în timp ce cheia tronică şi blocaţi din
emite un singur electronică se afla încă în nou portierele
sunet, iar alarma habitaclu sau în portbagaj
exterioară emite o Aţi încercat să ieşiţi din
dată timp de 10 Aduceţi contactul de
autoturism şi să blocaţi
secunde pornire în poziţia OFF
portierele fără a aduce în
şi blocaţi din nou
prealabil contactul de
portierele
pornire în poziţia off
Alarma exterioară Aţi încercat să blocaţi
emite o singură autoturismul când una din Închideţi toate portie-
dată timp de 5 portiere, portbagajul sau rele şi blocaţi-le din nou
secunde hayonul erau deschise
Contactul de pornire a fost
comutat în modul
ACCESSORY atunci când Aduceţi contactul de
portiera şoferului era pornire în poziţia OFF
Alarma interioară deschisă (sau aceasta a şi închideţi portiera
emite continuu o fost deschisă în timp ce şoferului
avertizare sonoră contactul de pornire era în
modul ACCESSORY)
Aţi oprit motorul în timp ce
Închideţi portiera
portiera şoferului era
şoferului
deschisă
Când contactul de pornire
era în modul IGNITION ON
sau ACCESSORY, s-a
Treceţi schimbătorul de
Alarma interioară încercat deschiderea
viteze în treapta P şi
emite continuu portierei şi ieşirea din
opriţi motorul
autoturism cu maneta
schimbătorului de viteze în
altă poziţie decât P

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 151

Alarma Situaţie Procedură de corectare


Când contactul de pornire
era în modul IGNITION ON
sau ACCESSORY, aţi închis Treceţi schimbătorul de
Alarma interioară portiera şoferului după ce aţi viteze în treapta P,
şi cea exterioară părăsit autoturismul cu opriţi motorul şi
sună continuu cheia electronică asupra închideţi din nou
dumneavoastră şi cu portiera şoferului
maneta schimbătorului de
viteze în altă poziţie decât P
Bateria cheii electronice Înlocuiţi bateria cheii
este descărcată electronice
Alarma interioară Aţi încercat să porniţi
scoate un singur Porniţi motorul având 3
motorul fără să aveţi cheia
sunet cheia electronică
electronică sau cheia
asupra
electronică nu funcţiona
dumneavoastră*

Funcţionarea fiecărei componente


corespunzător
Aţi închis portiera şoferului
după ce aţi părăsit
Opriţi motorul şi
autoturismul cu cheia
închideţi din nou
Alarma interioară electronică asupra
portiera şoferului
sună o singură dumneavoastră, iar motorul
dată, iar alarma nu a fost oprit
exterioară sună de Un pasager a părăsit
3 ori autoturismul cu cheia Aduceţi din nou cheia
electronică asupra sa şi a electronică în
închis portiera, iar motorul autoturism
nu fusese oprit

*: Dacă motorul nu porneşte atunci când cheia electronică este în habitaclu,


înseamnă că bateria acesteia s-a descărcat sau că sunt probleme cu
recepţionarea semnalului de la cheie. (→P. 583)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
152 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Funcţia de protecţie a acumulatorului


În următoarele cazuri, sistemul inteligent de acces şi pornire se dezactivează
pentru a preveni descărcarea acumulatorului autoturismului şi a bateriilor
cheii electronice.
● Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire nu a fost folosit cel puţin 5 zile
● Când cheia electronică a fost ţinută cel puţin 10 minute la o distanţă de
aproximativ 1 m (3 ft.) de autoturism
Sistemul se va reactiva când...
● Autoturismul este blocat prin atingerea zonei senzorului de blocare de pe
mânerul portierei.
● Autoturismul este blocat/deblocat cu ajutorul telecomenzii. (→P. 133)
● Autoturismul este blocat/deblocat cu ajutorul cheii mecanice. (→P. 582)
■ Condiţii care afectează funcţionarea
Sistemul inteligent de acces şi pornire utilizează unde radio slabe. În
următoarele situaţii, comunicarea dintre cheia electronică şi autoturism poate
fi afectată, împiedicând sistemul inteligent de acces şi pornire şi telecomanda
să funcţioneze corect. (Modalităţi de remediere: →P. 582)
● Dacă bateria cheii electronice s-a descărcat
● Aproape de un releu TV, o centrală electrică, o staţie de benzină, o staţie de
emisie radio, un ecran mare, un aeroport sau orice instalaţie care
generează unde radio puternice sau zgomote electrice
● Când transportaţi un radio portabil, un telefon mobil, un telefon fără fir sau
orice alte dispozitive de comunicaţii wireless
● Când cheia electronică intră în contact cu următoarele obiecte metalice sau
este acoperită de acestea
• Carduri la care sunt ataşate folii de aluminiu
• Cutii de ţigări cu folie de aluminiu în interior
• Portmonee sau poşete cu ornamente metalice
• Monede
• Dispozitive de încălzire a mâinilor confecţionate din metal
• Suporturi media, ca de exemplu CD-uri sau DVD-uri
● Dacă în apropiere sunt mai multe chei electronice
● Dacă în apropiere este utilizată o altă telecomandă (care emite unde radio)
● Când purtaţi sau utilizaţi cheia electronică împreună cu următoarele articole
care emit unde radio
• Cheia electronică a altui autoturism sau o telecomandă care emite unde
radio
• Computer personal sau asistent digital personal (PDA)
• Playere audio digitale
• Sisteme portabile de jocuri
● Dacă pe lunetă sunt lipite folii fumurii cu conţinut metalic sau obiecte
metalice
● Sedan: dacă pe copertina portbagajului este aşezat un obiect metalic

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 153

■ Observaţie pentru funcţia de acces


● Chiar şi atunci când cheia electronică se află în raza de acţiune (aria de
detectare), este posibil ca sistemul să nu funcţioneze corespunzător în
următoarele cazuri.
• Cheia electronică este prea aproape de geam sau de mânerul exterior al
portierei, aproape de sol sau la înălţime atunci când se blochează sau
deblochează portierele.
• Cheia electronică este aproape de sol sau la înălţime sau este prea
aproape de centrul barei de protecţie spate, în momentul blocării/
deblocării portbagajului sau hayonului.
• Cheia electronică se află pe tabloul de bord, pe suportul de cabluri
(sedan), pe copertina portbagajului (wagon), pe podea sau în torpedou,
când motorul este pornit sau la schimbarea modului contactului de
pornire.
● Nu lăsaţi cheia electronică pe tabloul de bord sau lângă buzunarele
portierelor atunci când părăsiţi autoturismul. În funcţie de condiţiile de 3
recepţie a undelor radio, s-ar putea ca acestea să fie detectate de antena
din exteriorul autoturismului şi portierele să se blocheze din exterior,
blocând astfel cheia electronică în interiorul autoturismului.

Funcţionarea fiecărei componente


● Când cheia electronică se află în aria de acoperire, portierele pot fi blocate
sau deblocate de oricine.
● Chiar şi atunci când cheia electronică nu se află în autoturism, motorul
poate fi pornit atunci când cheia electronică este aproape de geam.
● Portierele se pot debloca sau bloca dacă pe mânerul portierei cade o
cantitate mare de apă, cum ar fi în timpul ploii sau într-o spălătorie auto,
atunci când cheia electronică se află în aria de acoperire. (Portierele se vor
bloca automat după aproximativ 30 secunde dacă portierele nu sunt
deschise şi închise.)
● Dacă în timpul spălării autoturismului, cheia este ţinută lângă autoturism,
apa aplicată pe mânerul uneia din portiere poate cauza blocarea şi
deblocarea repetată a acesteia. În acest caz, aşezaţi cheia la distanţă de
cel puţin 2 m (6 ft.) faţă de autoturism, având grijă să nu o pierdeţi.
● Dacă în timpul spălării autoturismului cheia se află în interiorul acestuia, apa
aplicată pe mânerul uneia din portiere poate determina declanşarea unui
semnal sonor sau afişarea unui mesaj. În acest caz, blocarea tuturor
portierelor va determina ştergerea mesajului şi încetarea semnalului sonor.
● Dacă zona senzorului este acoperită cu noroi, gheaţă, zăpadă etc., este
posibil ca portierele să nu poată fi blocate. În acest caz, încercaţi din nou să
blocaţi portierele după curăţarea zonei senzorului sau să le blocaţi atingând
zona senzorului de sub mânerul portierei.
● Dacă purtaţi mănuşi când apucaţi mânerul portierei, este posibil ca aceasta
să nu se blocheze/deblocheze.
● Dacă telecomanda este folosită la blocarea portierelor când cheia
electronică se află lângă autoturism, există posibilitatea ca portiera să nu se
deblocheze cu ajutorul sistemului inteligent de acces şi pornire. (Utilizaţi
telecomanda pentru a debloca portierele.)
● O intrare bruscă în raza de acţiune sau acţionarea bruscă a mânerului
portierei poate împiedica deblocarea portierelor. În acest caz, readuceţi
mânerul portierei în poziţia iniţială şi asiguraţi-vă că portierele s-au deblocat
înainte de a acţiona din nou mânerul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
154 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Dacă nu conduceţi autoturismul mai mult timp


Pentru a preveni furtul autoturismului, nu lăsaţi cheia electronică la mai puţin
de 2 m (6 ft.) de acesta.
■ Pentru buna funcţionare a sistemului
Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră cheia electronică atunci când
acţionaţi sistemul. Nu apropiaţi prea mult cheia electronică de autoturism
când acţionaţi sistemul din afara autoturismului.
În funcţie de poziţia şi modul de păstrare a cheii electronice, s-ar putea ca
aceasta să nu fi fost detectată corect, iar sistemul să nu funcţioneze
corespunzător. (Alarma se poate declanşa accidental sau sistemul de
prevenire a blocării portierelor s-ar putea să nu funcţioneze.)
■ Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire nu funcţionează
corespunzător
● Blocarea şi deblocarea portierelor: Utilizaţi cheia mecanică. (→P. 582)
● Pornirea motorului: →P. 583
■ Personalizarea
Setările (de exemplu, pentru sistemul inteligent de acces şi pornire) pot fi
schimbate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 619)
■ Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire a fost dezactivat într-o
setare personalizată
● Blocarea şi deblocarea portierelor:
Utilizaţi telecomanda sau cheia mecanică. (→P. 121, 582)
● Pornirea motorului şi comutarea modurilor contactului de pornire: →P. 583
● Oprirea motorului: →P. 214

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 155

■ Certificarea sistemului inteligent de acces şi pornire

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
156 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 157

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
158 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 159

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
160 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 161

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
162 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 163

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
164 3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-2. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor 165

AVERTIZARE

■ Recomandări privind interferenţa cu dispozitivele electronice


● Persoanele având implantate stimulatoare cardiace sau de resincronizare
cardiacă ori defibrilatoare cardiace trebuie să stea la o distanţă rezonabilă
faţă de antenele sistemului inteligent de acces şi pornire. (→P. 149)
Undele radio pot afecta funcţionarea acestor echipamente. Dacă este
necesar, funcţia de acces poate fi dezactivată. Pentru informaţii
suplimentare, ca de exemplu frecvenţa undelor radio şi temporizarea
undelor radio emise, adresaţi-vă unui dealer sau service autorizat Toyota,
ori unui alt atelier service specializat. Apoi, consultaţi un medic pentru a
vedea dacă trebuie dezactivată funcţia de acces.
● Persoanele care utilizează dispozitive medicale electrice, altele decât
stimulatoarele, defibrilatoarele sau resincronizatoarele cardiace
3
implantabile, trebuie să consulte producătorul pentru informaţii referitoare
la funcţionarea dispozitivelor sub influenţa undelor radio.
Undele radio pot avea efecte neprevăzute asupra funcţionării acestor

Funcţionarea fiecărei componente


dispozitive medicale.
Pentru dezactivarea funcţiei de acces, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
166 3-3. Reglarea scaunelor

Scaune faţă

Procedura de reglare
 Scaunul reglabil manual
1 Manetă reglare poziţie scaun
2 Manetă reglare înclinare spătar
scaun
3 Manetă reglare înălţime scaun
(pe partea şoferului)
4 Buton reglare suport lombar
(dacă este în dotare pentru
partea şoferului)

 Scaunul reglabil electric


1 Buton reglare poziţie scaun
2 Buton reglare înclinaţie spătar
scaun
3 Buton de reglare înclinaţie
pernă scaun (faţă)
4 Buton reglare pe înălţime
5 Buton reglare suport lombar (pe
partea şoferului)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-3. Reglarea scaunelor 167

AVERTIZARE

■ Când se reglează poziţia scaunului


● Când reglaţi poziţia scaunului, aveţi grijă să nu răniţi ceilalţi pasageri prin
glisarea scaunului.
● Pentru a nu vă răni, nu ţineţi mâinile sub scaun sau în apropierea pieselor
în mişcare.
Vă puteţi prinde mâinile sau degetele în mecanismul scaunului.
■ Reglarea scaunului
● Pentru a reduce riscul de a aluneca pe sub centură în timpul unei coliziuni,
nu înclinaţi scaunul mai mult decât este necesar.
Dacă scaunul este prea înclinat, centura transversală poate aluneca peste
coapse, aplicând forţa de apăsare direct asupra abdomenului, respectiv
centura diagonală poate intra în contact cu gâtul, mărind riscul de rănire 3
gravă sau mortală în cazul unui accident.
Reglarea nu se va face în timp ce autoturismul se află în mişcare,
deoarece scaunul se poate deplasa brusc, iar şoferul poate pierde

Funcţionarea fiecărei componente


controlul asupra autoturismului.
● Scaun cu reglare manuală: După reglarea scaunului, asiguraţi-vă că
acesta este blocat în poziţie.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
168 3-3. Reglarea scaunelor

Bancheta

Spătarele scaunelor din spate pot fi rabatate complet spre


înainte.

Rabatarea spătarelor scaunelor spate


■ Înainte de rabatare
1 Aşezaţi cataramele centurilor
de siguranţă ca în imagine.

2 Coborâţi fiecare tetieră în


timp ce apăsaţi pe butonul de
deblocare.

■ Rabatarea completă a spătarelor


Trageţi de manetă pentru a
debloca spătarul, apoi rabataţi
complet spătarul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-3. Reglarea scaunelor 169

■ Readucerea spătarelor în poziţie (sedan)


Înclinaţi spătarul până când se blochează
în poziţie, ţinând de centura de siguranţă
pentru a preveni prinderea acesteia între
spătar şi partea interioară-laterală a
autoturismului.
Asiguraţi-vă că diagonala centurii trece
prin ghidaj şi că centura de siguranţă
este în poziţie, înainte de a rabata
scaunul atunci când readuceţi spătarul
în poziţie verticală.

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie. Nerespectarea acestor măsuri 3


poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când rabataţi spătarele scaunelor din spate

Funcţionarea fiecărei componente


● Nu rabataţi spătarele scaunelor atunci când autoturismul este în mişcare.
● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă plană, aplicaţi ferm frâna de parcare şi
mutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P (transmisie Multidrive)
sau N (transmisie manuală).
● Nu permiteţi nimănui să se aşeze pe un spătar rabatat sau în portbagaj/
compartimentul de bagaje în timpul mersului.
● Nu lăsaţi copiii să intre în portbagaj/compartimentul de bagaje.
■ După readucerea spătarelor scaunelor spate în poziţie verticală
● Asiguraţi-vă că spătarul este blocat
ferm în poziţie, împingându-l uşor
înainte şi înapoi.
Dacă spătarul nu este blocat ferm,
marcajul roşu de pe maneta de blocare/
eliberare a spătarului va fi vizibil.
Asiguraţi-vă că marcajul roşu nu este
vizibil.
● Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă nu sunt răsucite sau prinse în
spătar.

NOTĂ

■ Aşezarea cataramelor centurilor de siguranţă


Cataramele centurilor de siguranţă spate şi cotierele trebuie aranjate
înainte de a rabata spătarele scaunelor din spate. (→P. 168, 419)
■ Când spătarul scaunului dreapta spate este rabatat (sedan)
Asiguraţi-vă că încărcătura din portbagajul extins nu deteriorează chinga
centurii de siguranţă pentru locul central din spate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
170 3-3. Reglarea scaunelor

Memorarea poziţiei de conducere∗

Această funcţie reglează automat scaunul şoferului conform


preferinţelor.

Sistem de memorare a poziţiei de


Poziţia dumneavoastră preferată de conducere (poziţia scaunului
şoferului) poate fi memorată şi reapelată prin apăsarea unui buton.
Se pot introduce în memorie două poziţii diferite de conducere.
■ Procedura de înregistrare
1 Autoturisme cu transmisie multidrive:
Verificaţi dacă maneta schimbătorului de viteze este în poziţia P.
Autoturisme cu transmisie manuală
Verificaţi dacă frâna de parcare este cuplată.
2 Aduceţi contactul de pornire în modul IGNITION ON.
3 Reglaţi scaunul şoferului în poziţia dorită.
4 În timp ce menţineţi apăsat
butonul „SET” sau în interval
de 3 secunde de la apăsarea
acestuia, apăsaţi butonul „1”
sau „2” până se aude o
avertizare sonoră.
Dacă butonul selectat a fost
presetat deja, poziţia memorată
anterior va fi suprascrisă.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-3. Reglarea scaunelor 171

■ Procedura de reapelare
1 Autoturisme cu transmisie multidrive:
Verificaţi dacă maneta schimbătorului de viteze este în poziţia P.
Autoturisme cu transmisie manuală
Verificaţi dacă frâna de parcare este cuplată.
2 Aduceţi contactul de pornire în modul IGNITION ON.
3 Apăsaţi butonul „1” sau „2”
pentru poziţia de conducere
pe care doriţi să o reapelaţi,
până ce se declanşează
avertizarea sonoră.
3

Funcţionarea fiecărei componente


■ Pentru a opri operaţia de reapelare a poziţiei într-o poziţie intermediară
Efectuaţi oricare din următoarele operaţii:
● Apăsaţi butonul „SET”.
● Apăsaţi butonul „1” sau „2”.
● Acţionaţi oricare dintre butoanele de reglare.
■ Poziţiile scaunului care pot fi memorate (→P. 166)
Poziţiile reglate pot fi înregistrate, cu excepţia poziţiei reglate cu butonul
pentru suportul lombar.
■ Acţionarea sistemului de memorare a poziţiei de conducere după
aducerea contactului de pornire în poziţia OFF
Poziţiile înregistrate ale scaunului pot fi activate după maxim 180 secunde de
la deschiderea portierei şoferului şi alte 60 secunde de la reînchiderea
acesteia.
■ Pentru a utiliza corect funcţia de memorare a poziţiei de conducere
Dacă scaunul se află deja în poziţia maximă posibilă şi scaunul este acţionat
în aceeaşi direcţie, poziţia înregistrată poate fi uşor diferită în momentul
reapelării.

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie la reglarea scaunului


Aveţi grijă ca în timpul reglării scaunului să nu loviţi pasagerul din spate sau
ca toracele dumneavoastră să nu ajungă prea aproape de volan.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
172 3-3. Reglarea scaunelor

Tetiere

Toate scaunele sunt prevăzute cu tetiere.

1 Înălţare
Trageţi tetiera în sus.
2 Coborâre
Apăsaţi tetiera în jos în timp ce Butonul de
apăsaţi butonul de blocare/ blocare/
deblocare. deblocare

■ Demontarea tetierelor
 Scaun faţă
1 Introduceţi capătul unei şurubelniţe cu
cap plat în slot.
Slotul se află în partea dreaptă a
ancorei tetierei din dreapta.

2 Apăsând pe şurubelniţă simultan cu menţinerea apăsată a butonului de


blocare/eliberare, trageţi tetiera în sus.
 Scaunul din spate
Trageţi de tetieră în timp ce apăsaţi
butonul de blocare/deblocare.

Butonul de blocare/deblocare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-3. Reglarea scaunelor 173

■ Montarea tetierelor
Aliniaţi tetiera la orificiile de instalare şi
împingeţi-o în jos în poziţia de fixare.

■ Reglarea tetierelor pe înălţime (scaunele din faţă)


Asiguraţi-vă că tetierele sunt reglate astfel
încât centrul tetierei să fie cât mai
aproape de partea superioară a urechilor
ocupantului. 3

Funcţionarea fiecărei componente


■ Reglarea tetierelor banchetei
Ridicaţi întotdeauna tetiera cu o treaptă
faţă de poziţia de bază atunci când este
utilizată.

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la tetiere


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie referitoare la tetiere.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
● Folosiţi tetiera destinată scaunului respectiv.
● Reglaţi întotdeauna tetierele în poziţia corectă.
● După reglarea tetierelor, apăsaţi-le în jos pentru a vă asigura că s-au
blocat în poziţie.
● Nu conduceţi cu tetierele demontate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
174 3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor

Volan

Procedura de reglare
1 Ţineţi volanul şi apăsaţi pe
manetă.

2 Reglaţi poziţia volanului până în


poziţia dorită, prin mutarea
acestuia pe orizontală şi
verticală.
După reglare, trageţi în sus
maneta pentru a fixa volanul.

Claxonul
Pentru a claxona, apăsaţi pe sau
aproape de semnul .

■ După reglarea volanului


Asiguraţi-vă că volanul este blocat.
Dacă volanul nu este blocat, claxonul s-ar putea să nu funcţioneze.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor 175

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie în timpul conducerii


Nu reglaţi volanul.
În caz contrar, şoferul poate pierde controlul asupra autoturismului putând
provoca un accident soldat cu deces sau rănire gravă.
■ După reglarea volanului
Asiguraţi-vă că volanul este blocat.
În caz contrar, volanul se poate mişca brusc, putând cauza un accident
urmat de posibile răniri grave sau chiar deces.

Funcţionarea fiecărei componente

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
176 3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor

Oglinda retrovizoare interioară

Poziţia oglinzii retrovizoare poate fi reglată pentru a se asigura o


vizibilitate corespunzătoare spre înapoi.

Reglarea înălţimii oglinzii retrovizoare (autoturisme cu oglindă


retrovizoare interioară cu funcţie automată anti-orbire)
Oglinda retrovizoare poate fi reglată pe înălţime pentru adaptarea la
poziţia dumneavoastră de conducere.
Reglaţi oglinda retrovizoare pe
înălţime prin deplasarea acesteia
în sus şi în jos.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor 177

Funcţia anti-orbire
 Oglinda retrovizoare interioară cu funcţie manuală anti-orbire
Lumina farurilor autovehiculelor din spate reflectată de oglindă poate
fi redusă prin acţionarea manetei.
1 Poziţie normală
2 Poziţie anti-orbire

 Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie automată anti-orbire

Funcţionarea fiecărei componente


În funcţie de gradul de luminozitate al farurilor autovehiculelor din
spate, lumina reflectată este redusă automat.
Schimbarea modului funcţiei
automate anti-orbire în ACTIVAT/
DEZACTIVAT
Când funcţia automată anti-orbire
este în modul ACTIVAT, indicatorul
se aprinde.
Funcţia se va seta în modul ON ori
de câte ori contactul de pornire Lampă de control
este adus în poziţia „ON”
(autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi
pornire).
Prin apăsarea butonului, funcţia trece în modul DEZACTIVAT. (De
asemenea, indicatorul se va stinge.)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
178 3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor

■ Pentru a preveni erorile senzorilor (autoturisme cu oglindă retrovizoare


interioară cu funcţie automată anti-orbire)
Pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare a senzorilor, nu-i atingeţi
şi nu-i acoperiţi.

AVERTIZARE

Nu reglaţi poziţia oglinzii în timpul mersului.


În caz contrar, şoferul poate pierde controlul asupra autoturismului putând
provoca un accident soldat cu răniri grave sau mortale.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor 179

Oglinzi retrovizoare exterioare

Procedura de reglare
1 Pentru selectarea oglinzii
retrovizoare de reglat, apăsaţi
butonul.
1 Stânga
2 Dreapta

3
2 Pentru reglarea oglinzii, apăsaţi
butonul.

Funcţionarea fiecărei componente


1 Înălţare
2 Dreapta
3 Coborâre
4 Stânga

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
180 3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor

Rabatarea oglinzilor
 Tipul cu reglare manuală
Apăsaţi oglinda spre partea din
spate a autoturismului.

 Tipul cu acţionare electrică


Apăsaţi butonul pentru a rabata
oglinzile.
Apăsaţi din nou butonul pentru a le
readuce în poziţia iniţială.

■ Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi acţionate când


 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Contactul de pornire este în poziţia „ACC” sau „ON”.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Contactul de pornire este în modul ACCESSORY sau IGNITION ON.
■ Când oglinzile sunt aburite
Oglinzile retrovizoare exterioare se pot curăţa cu ajutorul dispozitivelor de
dezaburire a oglinzilor. Activaţi dispozitivul de dezaburire a lunetei pentru a
activa dispozitivele de dezaburire a oglinzilor retrovizoare exterioare.
(→P. 384, 391)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-4. Reglarea volanului şi a oglinzilor 181

AVERTIZARE

■ În timpul deplasării
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate provoca pierderea controlului autoturismului
putând cauza decesul sau rănirea gravă a ocupanţilor.
● Nu reglaţi oglinzile.
● Nu conduceţi cu oglinzile rabatate.
● Înainte de a porni la drum, ambele oglinzi, atât de pe partea şoferului, cât
şi de pe partea pasagerului din faţă, trebuie reglate corespunzător.
■ Când o oglindă se află în mişcare
Pentru a evita accidentarea şi defectarea oglinzii, aveţi grijă să nu vă
prindeţi mâna între portieră şi oglinda respectivă.
3
■ Când dispozitivele de dezaburire a oglinzilor sunt în funcţiune
Nu atingeţi suprafeţele oglinzilor retrovizoare exterioare, deoarece acestea
sunt foarte fierbinţi şi vă pot produce arsuri.

Funcţionarea fiecărei componente


NOTĂ

■ Dacă trebuie să îndepărtaţi gheaţa de pe oglindă


Nu acţionaţi butonul de comandă şi nu răzuiţi suprafaţa oglinzii. Folosiţi un
spray de degivrare pentru a îndepărta gheaţa.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
182 3-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor

Geamurile acţionate electric∗

Procedurile de deschidere şi închidere


Geamurile acţionate electric pot fi deschise şi închise cu următoarele
butoane.
Acţionarea butonului deplasează geamurile astfel:
1 Închidere
2 Închidere printr-o singură
apăsare*
3 Deschidere
4 Deschidere printr-o singură
apăsare*
*: Pentru a opri deplasarea geamului,
acţionaţi butonul în sens opus.

Buton de blocare a geamului


Apăsaţi butonul de blocare pentru
a bloca butoanele de la geamurile
pasagerilor.
Utilizaţi acest buton pentru a
împiedica deschiderea sau
închiderea accidentală a unui
geam de către copii.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
3-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor 183

■ Geamurile pot fi acţionate electric atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Acţionarea electrică a geamurilor după oprirea motorului
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Geamurile acţionate electric pot fi acţionate încă aproximativ 45 de secunde,
chiar şi după aducerea contactului de pornire în poziţia „ACC” sau „LOCK”.
Acestea nu pot fi însă acţionate după ce a fost deschisă o portieră din faţă.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Geamurile acţionate electric pot fi acţionate încă aproximativ 45 secunde
după aducerea contactului de pornire în modul ACCESSORY sau în poziţia
OFF. Acestea nu pot fi însă acţionate după ce a fost deschisă o portieră din
3
faţă.
■ Funcţia antiprindere

Funcţionarea fiecărei componente


Dacă un obiect este prins între geam şi rama acestuia, mişcarea geamului
este întreruptă şi se deschide uşor geamul.
■ Dacă geamurile acţionate electric nu se închid normal
Dacă funcţia antiprindere nu funcţionează normal şi nu se poate închide un
geam, efectuaţi următoarele operaţii cu ajutorul butonului de acţionare
electrică a geamului portierei respective.
● După oprirea autoturismului, geamul poate fi închis prin menţinerea
butonului geamului electric în poziţia de închidere cu o singură apăsare, în
timp ce contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
● Dacă geamul nu poate fi închis nici prin efectuarea operaţiilor descrise mai
sus, iniţializaţi funcţia aplicând procedura următoare.
1 Menţineţi apăsat butonul de acţionare electrică a geamului în poziţia de
închidere printr-o singură apăsare. Menţineţi în continuare apăsat
butonul încă 6 secunde după închiderea geamului.
2 Menţineţi apăsat butonul de acţionare electrică a geamului în poziţia de
deschidere printr-o singură apăsare. Menţineţi în continuare apăsat
butonul încă 2 secunde după deschiderea completă a geamului.
3 Menţineţi din nou apăsat butonul de acţionare electrică a geamului în
poziţia de închidere printr-o singură apăsare. Menţineţi în continuare
apăsat butonul încă 2 secunde după închiderea geamului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
184 3-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor

Dacă eliberaţi butonul în timpul deplasării geamului, reluaţi procedura de la


început. Dacă geamul continuă să se închidă dar apoi se redeschide puţin
chiar şi după executarea corectă a operaţiei de mai sus, duceţi imediat
autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un service specializat pentru
a fi verificat.

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la răniri personale grave.
■ Când închideţi geamurile
● Şoferul este responsabil de operarea tuturor geamurilor acţionate electric,
inclusiv de operarea lor pentru pasageri. Pentru a preveni operarea
accidentală, în special de către un copil, nu lăsaţi un copil să opereze
geamurile acţionate electric. Este posibil ca ceilalţi pasageri sau copilul
să-şi prindă părţi ale corpului în geamurile acţionate electric. De
asemenea, când transportaţi un copil, este recomandabil să folosiţi
butonul de blocare a geamului. (→P. 182)
● Asiguraţi-vă că niciun pasager nu are nicio parte a corpului într-o poziţie în
care ar putea fi prinsă la acţionarea unuia dintre geamuri.
● Când părăsiţi autoturismul, aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire), luaţi cheia şi ieşiţi
împreună cu copilul. Poate exista o operare accidentală, datorită
zburdălniciei copilului etc., ceea ce poate duce la un accident.
■ Funcţia antiprindere
● Nu folosiţi niciodată o parte a corpului pentru a activa intenţionat funcţia
antiprindere.
● S-ar putea ca funcţia antiprindere să nu se activeze dacă între geam şi
rama acestuia se prinde ceva exact înainte de închiderea completă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
185

Conducere 4
4-1. Înainte de a porni la drum 4-4. Alimentarea cu combustibil
Conducerea Deschiderea buşonului rezer-
autoturismului ..................186 vorului de combustibil ......247
Bagajele şi încărcătura ......198 4-5. Efectul de siguranţă Toyota
Tractarea unei remorci ......200 Efectul de siguranţă
4-2. Procedurile de conducere Toyota..............................251
Butonul pentru pornirea PCS (sistemul de siguranţă
motorului (contact) pre-coliziune) ...................255
(autoturisme fără sistem LDA (sistemul de alertă la
inteligent de acces părăsirea benzii
şi pornire).........................209 de rulare) .........................263
Butonul pentru pornirea Faza lungă automată .........269
motorului (contact) RSA (Asistenţă semne
(autoturisme cu sistem rutiere) .............................275
inteligent de acces
4-6. Utilizarea sistemelor de
şi pornire).........................212
asistenţă la conducere
Transmisia Multidrive.........219
Sistem de control viteză de
Transmisia manuală ..........225 croazieră..........................280
Maneta pentru Limitatorul de viteză...........283
semnalizatoare ................228
Sistemul Stop & Start.........286
Frână de ajutor ..................229
Sistemele de asistenţă la
4-3. Acţionarea luminilor şi conducere........................297
ştergătoarelor
4-7. Sfaturi de conducere
Buton pentru faruri.............232
Sfaturi pentru conducerea pe
Buton lămpi de ceaţă.........240 timp de iarnă....................303
Ştergătoarele şi spălătorul
de parbriz ........................242
Ştergătorul şi spălătorul
de lunetă..........................246

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
186 4-1. Înainte de a porni la drum

Conducerea autoturismului

Pentru siguranţa în timpul conducerii, trebuie respectate


următoarele proceduri.

Pornirea motorului
→P. 209, 212

Conducerea
 Transmisia Multidrive
1 Cu pedala de frână apăsată, treceţi maneta schimbătorul de viteze
în treapta D sau M. (→P. 219)
2 Eliberaţi frâna de ajutor. (→P. 229)
3 Eliberaţi treptat pedala de frână şi apăsaţi uşor pedala de
acceleraţie pentru a pleca de pe loc.
 Transmisia manuală
1 Cu pedala de ambreiaj apăsată complet, treceţi maneta
schimbătorului de viteze în treapta 1. (→P. 225)
2 Eliberaţi frâna de ajutor. (→P. 229)
3 Eliberaţi treptat pedala de ambreiaj. În acelaşi timp, apăsaţi uşor
pedala de acceleraţie pentru a accelera autoturismul.

Oprirea
 Transmisia Multidrive
1 Cu maneta schimbătorului de viteze în poziţia D sau M, apăsaţi
pedala de frână.
2 Dacă este nevoie, aplicaţi frâna de ajutor.
Dacă autoturismul va staţiona mai mult timp, comutaţi maneta
schimbătorului de viteze în poziţia P sau N. (→P. 219)
 Transmisia manuală
1 Cu pedala de ambreiaj apăsată complet, apăsaţi pedala de frână.
2 Dacă este nevoie, aplicaţi frâna de ajutor.
Dacă autoturismul va staţiona mai mult timp, comutaţi maneta
schimbătorului de viteze în poziţia N. (→P. 225)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 187

Parcarea
 Transmisia Multidrive
1 Cu maneta schimbătorului de viteze în poziţia D sau M, apăsaţi
pedala de frână.
2 Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P. (→P. 219)
3 Cuplaţi frâna de parcare. (→P. 229)
4 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire) pentru a opri motorul.
5 Blocaţi portiera şi asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră cheia.
Dacă parcaţi pe un drum înclinat, blocaţi roţile după cum este necesar.
 Transmisia manuală
1 Cu pedala de ambreiaj apăsată, apăsaţi şi pedala de frână.
4
2 Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia N.(→P. 225)
Când parcaţi pe un drum înclinat, comutaţi maneta schimbătorului de

Conducere
viteze în poziţia 1 sau R, după caz.
3 Cuplaţi frâna de parcare. (→P. 229)
4 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire) pentru a opri motorul.
5 Blocaţi portiera şi asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră cheia.
Dacă parcaţi pe un drum înclinat, blocaţi roţile după cum este necesar.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
188 4-1. Înainte de a porni la drum

Pornirea pe un drum în rampă abruptă


 Transmisia Multidrive
1 Asiguraţi-vă că frâna de parcare este activată şi aduceţi maneta
schimbătorului de viteze este în poziţia D sau M.
2 Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie.
3 Eliberaţi frâna de ajutor.
 Transmisia manuală
1 După ce cuplaţi frâna de parcare şi apăsaţi complet pedala de
ambreiaj, selectaţi treapta 1 de viteză.
2 Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie, în timp ce eliberaţi treptat
pedala de ambreiaj.
3 Frâna de parcare va fi eliberată automat. (→P. 229)

■ Când porniţi pe un drum în rampă


Este disponibil sistemul de asistenţă la pornirea în rampă. (→P. 297)
■ Conducerea pe timp ploios
● Conduceţi cu atenţie atunci când plouă, deoarece vizibilitatea este redusă,
geamurile se pot aburi şi drumul poate deveni alunecos.
● Conduceţi cu atenţie atunci când începe să plouă, deoarece suprafaţa
drumului va deveni alunecoasă.
● Nu rulaţi cu viteză mare pe autostradă atunci când plouă, deoarece între
anvelope şi suprafaţa de rulare se poate forma un strat de apă, care va
împiedica direcţia şi frânele să funcţioneze corect.
■ Turaţia motorului în timpul mersului (autoturisme cu transmisie
Multidrive)
În următoarele condiţii, turaţia motorului poate creşte în timpul mersului.
Acest lucru se întâmplă datorită trecerii automate într-o treaptă superioară
sau inferioară de viteze pentru adaptarea la condiţiile de rulare. Acest lucru
nu indică o accelerare bruscă.
● Autoturismul este interpretat ca fiind condus în pantă sau în rampă
● Când pedala de acceleraţie este eliberată
● Când pedala de frână este apăsată în timpul selectării modului sport.
● Când autoturismul decelerează brusc din cauza pedalei de frână apăsate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 189

■ Rodajul noului dumneavoastră autoturism Toyota


Pentru a mări durata de viaţă a autoturismului, se recomandă respectarea
următoarelor măsuri de precauţie:
● În primii 300 km (200 mile):
Evitaţi opririle bruşte.
● În primii 800 km (500 mile):
Nu tractaţi o remorcă.
● În primii 1.000 km (600 miles):
• Nu conduceţi cu viteze foarte mari.
• Evitaţi accelerarea bruscă.
• Nu conduceţi mult timp în trepte inferioare de viteze.
• Nu conduceţi cu o viteză constantă mai mult timp.
■ Durata de rulare la ralanti înaintea opririi motorului (motoare diesel)
Pentru a preveni defectarea turbocompresorului, lăsaţi motorul la ralanti
imediat după ce aţi condus la viteze mari sau după urcarea unui drum în
rampă.

Condiţii de parcurs Durată la ralanti 4

Conducere obişnuită în oraş Nu este necesar

Conducere
Viteză constantă de aprox. Aproximativ
Conducere cu 80 km/h (50 mph) 20 de secunde
viteză mare Viteză constantă de aprox. Aproximativ
100 km/h (62 mph) 1 minut
Abordarea unei rampe abrupte sau conducerea la
Aproximativ
o viteză constantă de 100 km/h (62 mph) sau mai
2 minute
mare (conducerea pe circuit de curse etc.)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
190 4-1. Înainte de a porni la drum

■ Conducerea autoturismului în străinătate


Respectaţi legislaţia rutieră din ţara respectivă şi verificaţi dacă este
disponibil combustibilul corespunzător. (→P. 601)

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când porniţi autoturismul (autoturisme cu transmisie Multidrive)
În timpul staţionării cu motorul pornit, ţineţi întotdeauna piciorul pe pedala
de frână. Acest lucru împiedică punerea în mişcare a autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 191

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ În timpul mersului
● Pentru a nu apăsa greşit pe pedale, nu conduceţi autoturismul dacă nu
sunteţi familiarizat cu amplasarea pedalelor de frână şi de acceleraţie.
• Apăsarea accidentală a pedalei de acceleraţie în locul pedalei de frână
va determina accelerarea bruscă, ceea ce ar putea provoca un
accident.
• Când rulaţi spre înapoi, s-ar putea să vă rotiţi corpul, ceea ce duce la
acţionarea pedalelor cu dificultate. Asiguraţi-vă că acţionaţi pedalele în
mod corect.
• Asiguraţi-vă că vă păstraţi o poziţie corectă la volan, chiar şi atunci
când mişcaţi foarte puţin autoturismul. Acest lucru vă permite apăsarea
corespunzătoare a pedalelor de frână şi de acceleraţie.
• Apăsaţi pedala de frână cu piciorul drept. Apăsarea pedalei de frână cu
piciorul stâng poate întârzia răspunsul în situaţii de urgenţă, ceea ce 4
poate provoca un accident.
● Nu conduceţi peste şi nu opriţi autoturismul lângă materiale inflamabile.

Conducere
Sistemul de evacuare şi gazele de eşapament pot fi foarte fierbinţi. Aceste
piese fierbinţi pot produce un incendiu dacă în apropiere există materiale
inflamabile.
● Nu opriţi motorul în timpul mersului. Oprirea motorului în timpul mersului
nu va cauza pierderea controlului frânei sau direcţiei, dar servofrâna şi
servodirecţia nu vor acţiona. Astfel, frânarea şi manevrarea autoturismului
vor fi mai dificile, deci trebuie să ieşiţi din trafic şi să opriţi imediat ce este
posibil.
Cu toate acestea, în cazul unei urgenţe, cum ar fi imposibilitatea opririi
normale a autoturismului: →P. 509
● Când coborâţi o pantă abruptă, folosiţi frâna de motor (comutaţi într-o
treaptă de viteze inferioară) pentru a menţine o viteză de siguranţă.
Folosirea continuă a frânelor poate duce la supraîncălzirea acestora şi la
scăderea eficacităţii. (→P. 220)
● Nu reglaţi poziţiile volanului, scaunului sau oglinzilor retrovizoare
interioară şi exterioare în timpul mersului.
În caz contrar, riscaţi să pierdeţi controlul asupra autoturismului, cu pericol
de accidente.
● Asiguraţi-vă întotdeauna că niciun pasager să nu îşi scoate mâinile, capul
sau ală parte a corpului în afara autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
192 4-1. Înainte de a porni la drum

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când conduceţi pe suprafeţe alunecoase
● Frânarea, accelerarea şi manevrarea bruscă a volanului pot duce la
patinarea roţilor şi reducerea abilităţii de control a autoturismului, ceea ce
poate provoca un accident.
● Accelerarea bruscă, aplicarea frânei de motor prin schimbarea treptelor de
viteză sau variaţiile de turaţie a motorului pot cauza deraparea
autoturismului, care poate conduce la accidente.
● După ce aţi rulat prin bălţi, apăsaţi uşor pedala de frână pentru a vă
asigura că frânele funcţionează corect. Plăcuţele de frână ude pot
împiedica funcţionarea corectă a frânelor. Dacă numai plăcuţele de pe o
parte sunt ude, împiedicând funcţionarea corectă a frânelor, controlul
direcţiei poate fi afectat, ceea ce poate provoca un accident.
■ Când comutaţi maneta schimbătorului de viteze
● Autoturisme cu transmisie Multidrive: Nu lăsaţi autoturismul să ruleze spre
înapoi dacă maneta schimbătorului de viteze este într-o treaptă de
deplasare spre înainte, nici să se deplaseze spre înainte cu maneta
schimbătorului de viteze în poziţia R.
În caz contrar, s-ar putea ca motorul să se oprească, frâna şi
manevrabilitatea autoturismului pot fi afectate, provocând un accident sau
avarierea autoturismului.
● Autoturisme cu transmisie Multidrive: Nu comutaţi maneta schimbătorului
de viteze în poziţia P cu autoturismul în mişcare.
În caz contrar, puteţi provoca avarierea transmisiei şi, implicit, pierderea
controlului asupra autoturismului.
● În timpul deplasării înainte, nu selectaţi poziţia R.
În caz contrar, cutia de viteze se poate defecta şi puteţi pierde controlul
asupra autoturismului.
● În timpul deplasării înapoi nu manevraţi maneta schimbătorului de viteze.
În caz contrar, puteţi provoca avarierea transmisiei şi, implicit, pierderea
controlului asupra autoturismului.
● Comutarea manetei schimbătorului de viteze în poziţia N în timpul
mersului va decupla motorul de la transmisie. Frâna de motor nu este
disponibilă cât timp este selectată poziţia N.
● Autoturisme cu transmisie Multidrive: Aveţi grijă să nu manevraţi maneta
schimbătorului de viteze cu pedala de acceleraţie apăsată.
Aducerea manetei schimbătorului de viteze în altă poziţie decât P poate
duce la o accelerare neaşteptat de rapidă a autoturismului, cu posibile
accidente.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 193

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Dacă auziţi un scrâşnet de la frâne (indicatorii de uzură a plăcuţelor de
frână)
Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau unui
service specializat pentru înlocuirea plăcuţelor de frână.
Discul de frână se poate deteriora dacă plăcuţele nu sunt înlocuite la timp.
Doar plăcuţele de frână faţă: Nivelurile moderate de uzură a plăcuţelor de
frână şi a discului permit o frânare îmbunătăţită pe faţă. Astfel, discurile se
pot uza mai rapid decât discurile de frână obişnuite. De aceea, atunci când
înlocuiţi plăcuţele de frână, Toyota vă recomandă să măsuraţi grosimea
discurilor.
Este periculos să conduceţi autoturismul dacă s-au depăşit limitele de
uzură a plăcuţelor de frână şi/sau discurilor de frână.
■ Când autoturismul este oprit 4
● Nu turaţi motorul.
Dacă autoturismul este în altă treaptă de viteze decât P (autoturisme cu
transmisie Multidrive) sau N, acesta poate accelera brusc şi neaşteptat,

Conducere
provocând un accident.
● Autoturisme cu transmisie Multidrive: Pentru a preveni accidentele
cauzate de deplasarea necontrolată a autoturismului, ţineţi întotdeauna
pedala de frână apăsată atunci când motorul funcţionează şi acţionaţi
frâna de parcare dacă este necesar.
● Dacă autoturismul este oprit pe o suprafaţă înclinată, pentru a preveni
accidentele cauzate de deplasarea spre înainte sau înapoi a
autoturismului, apăsaţi întotdeauna pedala de frână şi cuplaţi frâna de
parcare dacă este cazul.
● Evitaţi supraturarea sau suprasolicitarea motorului.
Funcţionarea motorului la turaţii mari atunci când autoturismul este oprit
poate conduce la supraîncălzirea sistemului de evacuare, ceea ce ar
putea cauza un incendiu dacă se găsesc materiale inflamabile în
apropiere.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
194 4-1. Înainte de a porni la drum

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când autoturismul este parcat
● Dacă aţi parcat la soare, nu lăsaţi ochelari, brichete, tuburi de spray sau
doze cu băuturi răcoritoare în autoturism.
În caz contrar, pot apărea următoarele situaţii:
• Gazul din brichetă sau din tubul de spray poate să se scurgă,
provocând un incendiu.
• Temperatura din autoturism poate provoca deformarea sau fisurarea
lentilelor sau ramelor de plastic ale ochelarilor.
• Dozele de băuturi răcoritoare se pot fisura, provocând pulverizarea
conţinutului în interiorul autoturismului şi un scurtcircuit la
componentele electrice ale acestuia.
● Nu lăsaţi brichete în autoturism. Dacă o brichetă se află de exemplu în
torpedou sau pe podea, aceasta se poate aprinde accidental la încărcarea
bagajelor sau la reglarea scaunului, provocând un incendiu.
● Nu ataşaţi discuri adezive pe parbriz sau geamuri. Nu amplasaţi
recipiente, cum ar fi cele pentru împrospătarea aerului, pe tabloul de bord
sau planşa de bord. Discurile adezive sau recipientele pot acţiona ca
lentile, provocând un incendiu în autoturism.
● Nu lăsaţi portiera sau geamul deschis dacă geamul curbat este placat cu o
folie metalizată, cum ar fi una argintie. Razele soarelui reflectate pot face
ca geamul să acţioneze ca o lentilă, provocând un incendiu.
● Acţionaţi întotdeauna frâna de parcare, comutaţi maneta schimbătorului
de viteze în poziţia P (autoturisme cu transmisie Multidrive), opriţi motorul
şi blocaţi autoturismul.
Nu lăsaţi autoturismul nesupravegheat cu motorul funcţionând.
● Nu atingeţi tubulatura de evacuare dacă motorul este pornit sau imediat
după ce aţi oprit motorul.
Dacă nu respectaţi aceste recomandări, există pericolul de arsuri.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 195

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când dormiţi în autoturism
Opriţi întotdeauna motorul.
În caz contrar, dacă mişcaţi accidental maneta schimbătorului de viteze sau
apăsaţi pedala de acceleraţie, puteţi provoca un accident sau un incendiu
ca urmare a supraîncălzirii motorului. Mai mult, dacă autoturismul este
parcat într-o zonă insuficient ventilată, gazele de eşapament se pot
acumula şi pătrunde în habitaclu, putând periclita grav sau mortal sănătatea
ocupanţilor.
■ Când frânaţi autoturismul
● Dacă frânele sunt ude, conduceţi cu atenţie sporită.
Distanţa de frânare creşte atunci când frânele sunt ude, putând duce la o
frânare diferită pe cele două laturi ale autoturismului. De asemenea, este
posibil ca acţionarea frânei de parcare să nu garanteze oprirea fermă a
autoturismului. 4

● Dacă servofrâna nu funcţionează, nu rulaţi prea aproape de alte vehicule


şi evitaţi coborârea pantelor sau abordarea virajelor strânse care impun

Conducere
frânarea.
În acest caz frânarea este totuşi posibilă, dar va necesita mai multă forţă
aplicată pedalei decât în mod obişnuit. De asemenea, distanţa de frânare
va creşte. Solicitaţi imediat repararea sistemului de frânare.
● Dacă motorul se opreşte, nu apăsaţi repetat pedala de frână.
Fiecare apăsare a pedalei utilizează rezerva de energie pentru
servofrâne.
● Sistemul de frânare constă din 2 sisteme hidraulice individuale: Dacă unul
dintre sisteme se defectează, celălalt va funcţiona în continuare. În acest
caz, pedala de frână trebuie apăsată mai tare decât de obicei, iar distanţa
de frânare va creşte.
Solicitaţi imediat repararea frânelor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
196 4-1. Înainte de a porni la drum

NOTĂ

■ În timpul mersului
● În timpul conducerii, nu apăsaţi simultan pedalele de acceleraţie şi de
frână, deoarece astfel se poate limita randamentul motorului.
● Autoturisme cu transmisie multidrive:
Nu utilizaţi pedala de acceleraţie şi nu apăsaţi simultan pedalele de
acceleraţie şi de frână pentru a menţine autoturismul staţionar pe un drum
înclinat.
● Autoturisme cu transmisie manuală:
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni deteriorarea
ambreiajului, transmisiei şi cuplajelor.
• Comutaţi treptele de viteze doar după ce pedala de ambreiaj este
complet apăsată. După schimbarea treptei, nu eliberaţi ambreiajul
brusc.
• Nu vă sprijiniţi piciorul pe pedala de ambreiaj atunci când conduceţi
autoturismul.
• Când porniţi de pe loc deplasându-vă spre înainte, folosiţi numai
treapta 1.
• Nu utilizaţi pedala de ambreiaj pentru a ţine autoturismul pe loc la
oprirea în rampă.
• Nu cuplaţi treapta R dacă autoturismul este încă în mişcare.
■ Când parcaţi autoturismul (autoturisme cu transmisie Multidrive)
Comutaţi întotdeauna maneta schimbătorului de viteze în poziţia P. În caz
contrar, autoturismul se poate pune în mişcare sau poate accelera subit
dacă apăsaţi accidental pedala de acceleraţie.
■ Prevenirea avarierii componentelor autoturismului
● Nu rotiţi complet volanul, indiferent de sens, şi nu-l menţineţi mult timp în
această poziţie.
În caz contrar, se poate defecta servodirecţia.
● Când conduceţi pe un drum cu denivelări, conduceţi cât mai lent cu putinţă
pentru a nu deteriora roţile, planşeul etc.
● Numai pentru autoturismele cu motor diesel: Asiguraţi-vă că menţineţi
motorul la ralanti imediat după ce conduceţi cu viteză mare sau abordaţi o
rampă. Opriţi motorul doar după ce turbocompresorul se răceşte.
În caz contrar, turbocompresorul se poate defecta.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 197

NOTĂ

■ Dacă aveţi pană de cauciuc în timpul mersului


O roată cu pană sau deteriorată poate avea următoarele consecinţe. Ţineţi
strâns volanul şi apăsaţi treptat pedala de frână pentru a încetini.
● Autoturismul poate fi greu de controlat.
● Autoturismul scoate sunete anormale sau prezintă vibraţii.
● Autoturismul se înclină anormal.
Ce trebuie să faceţi în cazul unei pene de cauciuc. (→P. 544, 560)
■ Când întâlniţi şosele inundate
Nu rulaţi pe drumuri inundate după o ploaie torenţială etc. În caz contrar, se
pot produce următoarele defecţiuni grave.
● Oprirea motorului
● Scurtcircuit la componentele electrice
● Defectarea motorului cauzată de pătrunderea apei
Dacă rulaţi pe un drum inundat şi apa pătrunde în autoturism, adresaţi-vă 4
unui dealer autorizat Toyota sau unui service specializat, pentru verificarea
următoarelor:

Conducere
● Funcţionarea sistemului de frânare
● Eventualele schimbări în calitatea şi cantitatea uleiului şi a lichidelor
folosite de motor, transmisie etc.
● Starea de lubrifiere a rulmenţilor, a articulaţiilor suspensiilor (dacă este
posibil) şi a funcţionării tuturor articulaţiilor, rulmenţilor etc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
198 4-1. Înainte de a porni la drum

Bagaje şi încărcătură

Reţineţi următoarele informaţii despre măsurile de precauţie


privind depozitarea, capacitatea de încărcare şi sarcina.

AVERTIZARE

■ Ce nu trebuie să transportaţi în portbagaj


Următoarele încărcături pot provoca un incendiu dacă sunt transportate în
portbagaj.
● Canistre de benzină
● Tuburi de spray
■ Măsuri de precauţie privind depozitarea
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la împiedicarea apăsării
corespunzătoare a pedalelor, blocarea vizibilităţii şoferului sau lovirea
şoferului ori a pasagerilor de obiectele proiectate, putându-se produce un
accident.
● Depozitaţi bagajele şi încărcătura în portbagaj ori de câte ori este posibil.
● Sedan: Pentru a împiedica alunecarea bagajelor şi a încărcăturii spre
înainte în timpul frânării, nu stivuiţi bagajele în portbagajul extins. Aşezaţi
încărcătura şi bagajele cât mai jos posibil în portbagaj.
● Wagon: Nu stivuiţi bagajele în portbagaj astfel încât acestea să
depăşească înălţimea spătarelor.
● La rabatarea scaunelor din spate, nu aşezaţi obiecte lungi direct în spatele
scaunelor din faţă.
● Nu permiteţi niciodată vreunei persoane să călătorească în portbagaj.
Acest spaţiu nu este destinat pasagerilor. Pasagerii trebuie să
călătorească pe scaune, purtând corect centurile de siguranţă.
● Nu aşezaţi încărcătura sau bagajele în următoarele locuri sau pe acestea:
• La picioarele şoferului
• Pe scaunul pasagerului faţă sau pe locurile din spate (când articolele
sunt aşezate unele peste altele)
• Copertina portbagajului (sedan)
• Copertina portbagajului (wagon)
• Tabloul de bord
• Planşa de bord
• În compartimentul de depozitare auxiliar sau sertar, dacă nu au capac
● Asiguraţi toate obiectele aflate în habitaclu.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 199

AVERTIZARE

■ Încărcarea şi distribuirea bagajelor


● Nu supraîncărcaţi autoturismul.
● Nu distribuiţi încărcătura neuniform.
Încărcarea necorespunzătoare poate afecta controlul direcţiei sau al
frânării, ceea ce poate conduce la un accident cu urmări grave sau chiar
fatale.

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
200 4-1. Înainte de a porni la drum

Tractarea unei remorci

Acest autoturism a fost conceput în principal pentru transportul


pasagerilor. Tractarea unei remorci va afecta manevrabilitatea,
performanţa, frânarea, durabilitatea şi consumul de combustibil.
Siguranţa şi satisfacţia dumneavoastră depind de folosirea
corectă a echipamentelor adecvate şi de stilul precaut de
conducere. Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi
pasageri, nu supraîncărcaţi autoturismul sau remorca.
Pentru a tracta o remorcă în siguranţă, conduceţi autoturismul
cu maximă atenţie, în conformitate cu caracteristicile remorcii şi
condiţiile de rulare.
Garanţiile Toyota nu acoperă daunele sau defecţiunile cauzate
de tractarea unei remorci în scopuri comerciale.
Pentru informaţii referitoare la reglementările rutiere ale
anumitor ţări, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui
atelier service specializat.

◆ Limitarea sarcinilor
Înainte de tractare, verificaţi sarcina maximă remorcabilă admisă,
GVM (masa totală maximă autorizată), MPAC (sarcina maximă
autorizată pe axe) şi sarcina permisă pe bara de tractare.
(→P. 596)
◆ Cârligul/dispozitivul de tractare
Toyota recomandă utilizarea barei/cablurilor Toyota pentru
autoturismul dumneavoastră. Se pot utiliza şi alte produse de
acelaşi tip şi de o calitate comparabilă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 201

Aspecte importante privind încărcarea remorcii


■ Masa totală a remorcii şi sarcina maximă pe cupla de tractare
1 Greutatea totală a remorcii
Masa netă a remorcii plus
sarcina încărcată nu vor depăşi
sarcina maximă remorcabilă.
Depăşirea acestei sarcini este
periculoasă. (→P. 596)
Când tractaţi o remorcă, utilizaţi
o cuplă de frecare sau un
stabilizator de frecare (dispozitiv
de control balans).
2 Sarcina permisă pe bara de tractare
Sarcina remorcii trebuie să fie alocată astfel încât sarcina pe cupla de
tractare să fie mai mare de 25 kg (55,1 lb) sau 4% din sarcina maximă
remorcabilă. Sarcina pe cupla de tractare nu va depăşi masa indicată. 4
(→P. 596)
■ Eticheta cu informaţii (eticheta producătorului)

Conducere
1 Greutate maximă autoturism
Suma maselor şoferului,
pasagerilor, încărcăturii, cârligu-
lui de tractare, masa totală la gol
şi a barei de tractare nu trebuie
să depăşească cu mai mult de
100 kg (220,5 lb.) masa totală
maximă autorizată a autoturis-
mului. Depăşirea acestei sarcini
este periculoasă.
2 Capacitate maximă admisă pe puntea spate
Sarcina suportată de axa spate nu trebuie să depăşească sarcina
maximă autorizată pe axa spate cu 15% sau mai mult. Depăşirea
acestei sarcini este periculoasă.
Valorile pentru sarcina maximă remorcabilă au fost deduse din testările
efectuate la nivelul mării. Reţineţi că puterea motorului şi sarcina
maximă remorcabilă se reduc la altitudini mari.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
202 4-1. Înainte de a porni la drum

AVERTIZARE

■ Când se depăşeşte masa totală maximă autorizată a autoturismului


sau sarcina maximă autorizată pe axă
Nu depăşiţi limita de viteză stabilită pentru tractarea unei remorci în zone
aglomerate sau 100 km/h (62 mph), în funcţie de care valoare este mai
mică.
Dacă nu respectaţi această măsură de precauţie, există riscul unui
accident, cauzând rănirea gravă sau mortală.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 203

Poziţiile de instalare a cârligului/ dispozitivului de tractare şi


cârligului de tractare cu rotulă
 Sedan
1 460 mm (18,1 in.)
2 460 mm (18,1 in.)
3 460 mm (18,1 in.)
4 460 mm (18,1 in.)
5 460 mm (18,1 in.)
6 460 mm (18,1 in.)

Conducere
7 1.110 mm (43,7 in.)
8 35 mm (1,4 in.)
9 369 mm (14,5 in.)*1
374 mm (14,7 in.)*2
392 mm (15,4 in.)*3
391 mm (15,4 in.)*4
10 320 mm (12,6 in.)
11 385 mm (15,2 in.)
12 575 mm (22,6 in.)

*1: anvelope 205/60R16*5


*2: anvelope 215/55R17 sau 225/45R18*5
*3: anvelope 205/60R16 cu înălţimea autoturismului până la*5
*4: anvelope 215/55R17 cu înălţimea autoturismului până la*5
*5: Pentru a afla tipul autoturismului, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau unui atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
204 4-1. Înainte de a porni la drum

 Wagon
1 460 mm (18,1 in.)
2 460 mm (18,1 in.)
3 460 mm (18,1 in.)
4 460 mm (18,1 in.)
5 460 mm (18,1 in.)
6 460 mm (18,1 in.)

7 1.180 mm (46,5 in.)


8 37 mm (1,5 in.)
9 369 mm (14,5 in.)*1
375 mm (14,8 in.)*2
393 mm (15,5 in.)*3
391 mm (15,4 in.)*4
10 387 mm (15,2 in.)
11 452 mm (17,8 in.)
12 643 mm (25,3 in.)

*1: anvelope 205/60R16*5


*2: anvelope 215/55R17 sau 225/45R18*5
*3: anvelope 205/60R16 cu înălţimea autoturismului până la*5
*4: anvelope 215/55R17 cu înălţimea autoturismului până la*5
*5: Pentru a afla tipul autoturismului, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau unui atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 205

■ Informaţii referitoare la anvelope


● Când tractaţi o remorcă, creşteţi presiunea în anvelope cu 20,0 kPa
(0,2 kgf/cm2 sau bar, 3 psi) peste valoarea recomandată. (→P. 613)
● Creşteţi presiunea în anvelopele remorcii în funcţie de masa totală a
remorcii şi de valorile recomandate de producătorul remorcii.
■ Lămpile remorcii
La instalarea lămpilor remorcii, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat, deoarece instalarea incorectă poate cauza
deteriorarea lămpilor autoturismului. La instalarea lămpilor remorcii,
respectaţi reglementările locale.
■ Programul de rodaj
Toyota recomandă să nu tractaţi o remorcă cu un autoturism echipat cu
componente noi ale grupului motopropulsor, în primii 800 de km (500 de
mile).
■ Întreţinerea
● Dacă utilizaţi autoturismul la tractare, întreţinerea trebuie efectuată mai
frecvent, din cauza unei sarcini mai mari în comparaţie cu cea care 4
acţionează asupra autoturismului în condiţii normale de deplasare.
● După aproximativ 1.000 km (600 mile) de tractare, strângeţi din nou toate

Conducere
şuruburile de fixare ale cârligului de tractare cu rotulă şi dispozitivului de
tractare.
■ Verificări de siguranţă înainte de tractare
● Asiguraţi-vă că nu se depăşeşte sarcina maximă pentru bara/echipamentul
de tractare şi cârligul de tractare cu rotulă. Reţineţi că sarcina pe cupla de
tractare a remorcii se va adăuga la sarcina suportată de autoturism.
Asiguraţi-vă de asemenea că sarcina totală suportată de autoturism se
încadrează în limitele de încărcare admise. (→P. 201)
● Asiguraţi-vă că încărcătura remorcii este bine fixată.
● Va trebui să adăugaţi două oglinzi retrovizoare exterioare suplimentare
dacă oglinzile standard nu asigură vizibilitate bună a traficului din spate.
Reglaţi braţele de extensie ale acestor oglinzi pe ambele părţi ale
autoturismului pentru a avea întotdeauna vizibilitate maximă spre înapoi.

NOTĂ

■ Când ranforsarea barei de protecţie spate este din aluminiu


Asiguraţi-vă că porţiunea din oţel a dispozitivului de tractare nu intră în
contact direct cu acea zonă.
Dacă oţelul şi aluminiul intră în contact, are loc o reacţie asemănătoare
coroziunii, care va slăbi porţiunea respectivă, ceea ce ar putea provoca
avarierea acesteia. Aplicaţi un strat de protecţie anticorozivă pe piesele
care intră în contact cu dispozitivul de tractare din oţel.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
206 4-1. Înainte de a porni la drum

Ghidarea
Manevrabilitatea autoturismului va fi diferită în cazul tractării unei
remorci. Pentru a preveni accidentele, rănirea gravă sau mortală,
respectaţi următoarele în cazul tractării:
■ Verificarea conexiunilor dintre remorcă şi lămpi
Opriţi autoturismul şi verificaţi funcţionarea conexiunii dintre
remorcă şi lămpi după ce aţi condus pentru o perioadă scurtă de
timp, dar şi înainte de a porni la drum.
■ Exersarea conducerii cu o remorcă ataşată
● Când tractaţi o remorcă, puteţi exersa virajele, oprirea şi
deplasarea în marşarier într-o zonă fără trafic sau cu trafic redus.
● Când tractaţi o remorcă, atunci când vă deplasaţi în marşarier,
ţineţi de partea cea mai apropiată a volanului şi rotiţi în sens orar
pentru a vira remorca la stânga, respectiv în sens antiorar pentru
a vira la dreapta. Rotiţi întotdeauna puţin câte puţin pentru a
preveni erorile de manevrare. Pentru a reduce riscul de accident,
executaţi deplasarea în marşarier ghidat de altă persoană.
■ Creşterea distanţei între autovehicule
La o viteză de 10 km/h (6 mph), distanţa faţă de autovehiculul din
faţă trebuie să fie egală sau mai mare cu lungimea autoturismului
dumneavoastră, cu tot cu remorcă. Evitaţi frânarea bruscă,
deoarece puteţi provoca derapaje. În caz contrar, puteţi scăpa
autoturismul de sub control. Acest lucru este valabil în special pe
suprafeţe umede sau alunecoase.
■ Accelerarea/acţionarea volanului/virarea bruscă
Executarea virajelor strânse în timpul tractării poate duce la
ciocnirea remorcii de autoturism. Reduceţi viteza din timp atunci
când vă apropiaţi de viraje şi abordaţi-le cu viteză redusă şi cu
atenţie, pentru a evita frânarea bruscă.
■ Aspecte importante privind virajele
Roţile remorcii vor rula mai aproape de interiorul curbei decât roţile
autoturismului. Pentru a permite acest lucru, abordaţi virajele mai
larg decât în mod normal.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-1. Înainte de a porni la drum 207

■ Aspecte importante privind stabilitatea


Mişcarea autoturismului datorată denivelărilor şi vântului lateral
puternic va afecta manevrabilitatea. De asemenea, s-ar putea ca
autoturismul să se balanseze la trecerea pe lângă autobuze sau
camioane mari. Uitaţi-vă des în oglinda retrovizoare atunci când
treceţi pe lângă astfel de autovehicule. Imediat ce intervine o astfel
de balansare a autoturismului, începeţi să încetiniţi uşor, prin
apăsarea secvenţială a pedalei de frână. În momentul frânării,
menţineţi întotdeauna autoturismul în linie dreaptă.
■ Trecerea pe lângă alte autovehicule
Ţineţi cont de lungimea totală a autoturismului plus remorca şi
asiguraţi-vă că distanţa dintre dumneavoastră şi celălalt
autovehicul este suficient de mare pentru a schimba benzile de
rulare.
■ Informaţii referitoare la transmisie 4

 Transmisia Multidrive

Conducere
Pentru a menţine eficienţa frânei de motor, când utilizaţi frâna de
parcare, nu folosiţi treapta D a transmisiei. Selectaţi o treaptă de
viteză adecvată în modul M.
 Transmisia manuală
Pentru a menţine eficienţa frânei de motor, când utilizaţi frâna de
parcare, nu folosiţi treapta 6 a transmisiei.
■ Dacă motorul se supraîncălzeşte
Tractarea unei remorci încărcate pe drumuri lungi în rampă, la
temperaturi de peste 30°C (85°F) poate duce la supraîncălzirea
motorului. Dacă indicatorul de temperatură a lichidului de răcire
motor confirmă supraîncălzirea, dezactivaţi imediat sistemul de aer
condiţionat, trageţi pe dreapta şi opriţi într-un loc sigur. (→P. 590)
■ Când parcaţi autoturismul
Aşezaţi întotdeauna cale de blocare atât sub roţile autoturismului,
cât şi sub cele ale remorcii. Cuplaţi ferm frâna de parcare şi mutaţi
maneta schimbătorului de viteze în poziţia P pentru transmisia
Multidrive, respectiv în poziţia 1 sau R pentru transmisia manuală.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
208 4-1. Înainte de a porni la drum

AVERTIZARE

Respectaţi toate instrucţiunile descrise în această secţiune. Nerespectarea


acestor măsuri poate cauza un accident soldat cu răniri grave sau chiar
mortale.
■ Măsuri de precauţie la tractarea unei remorci
La tractarea unei remorci, asiguraţi-vă că nu se depăşesc limitele de
încărcare admise.
(→P. 201)
■ Pentru prevenirea unui accident sau a rănirii
● Nu tractaţi o remorcă cu roata de rezervă temporară montată pe
autoturism.
● Nu tractaţi o remorcă dacă anvelopa montată a fost reparată folosind trusa
de depanare anvelope.
● Nu folosiţi sistemul de control al vitezei de croazieră (dacă există în
dotare) când tractaţi o remorcă.
■ Viteza autoturismului în timpul tractării
Respectaţi viteza maximă legală pentru tractarea unei remorci.
■ Înainte de abordarea unei pante prelungite
Reduceţi viteza şi comutaţi într-o treaptă inferioară de viteze. Totuşi, la
abordarea unei pante abrupte sau a unei pante prelungite, nu comutaţi
brusc într-o treaptă inferioară de viteze.
■ Acţionarea pedalei de frână
Nu apăsaţi pedala de frână frecvent sau timp îndelungat.
În caz contrar, frâna se poate supraîncălzi sau îi poate slăbi eficacitatea.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 209

Contact pornire (autoturisme fără sistem


inteligent de acces şi pornire)

Pornirea motorului
 Transmisia Multidrive
1 Apăsaţi butonul pentru frâna de parcare pentru a verifica dacă
frâna de parcare este setată. (→P. 229)
Indicatorul frânei de parcare se aprinde.
2 Asiguraţi-vă că poziţia de comutare este P.
3 Apăsaţi puternic pedala de frână.
4 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „START” pentru a porni
motorul.
 Transmisia manuală (motor pe benzină) 4
1 Apăsaţi butonul pentru frâna de parcare pentru a verifica dacă
frâna de parcare este setată. (→P. 229)

Conducere
Indicatorul frânei de parcare se aprinde.
2 Verificaţi dacă selectorul de viteze este în poziţia N.
3 Apăsaţi puternic pedala de ambreiaj.
4 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „START” pentru a porni
motorul.
 Transmisia manuală (motor diesel)
1 Apăsaţi butonul pentru frâna de parcare pentru a verifica dacă
frâna de parcare este setată. (→P. 229)
Indicatorul frânei de parcare se aprinde.
2 Verificaţi dacă selectorul de viteze este în poziţia N.
3 Apăsaţi puternic pedala de ambreiaj.
4 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „ON”.
Se aprinde lampa indicatoare .
5 După stingerea indicatorului, aduceţi contactul de pornire în
poziţia „START” pentru a porni motorul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
210 4-2. Procedurile de conducere

Schimbarea poziţiilor contactului de pornire


1 „LOCK” (blocare)
Volanul este blocat şi cheia poate fi
scoasă din contact. (Autoturisme
cu transmisie Multidrive: Cheia
poate fi scoasă din contact numai
dacă poziţia de comutare este P.)
2 „ACC” (accesorii)
Anumite componente electrice,
cum ar fi sistemul audio, pot fi
utilizate.
3 „ON“ (activat)
Toate componentele electrice pot fi utilizate.
4 „START” (pornire)
Pentru pornirea motorului.

■ Rotirea cheii din poziţia „ACC” în poziţia „LOCK”


1 Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P (transmisie
Multidrive) sau N (transmisie manuală). (→P. 219, 225)
2 Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-
o în poziţia „LOCK”.

■ Dacă motorul nu porneşte


S-ar putea ca sistemul de imobilizare electronică a motorului să nu fi fost
dezactivat. (→P. 78)
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Dacă nu puteţi decupla maneta de blocare a volanului
La pornirea motorului, contactul de
pornire poate da senzaţia că este blocat
în poziţia „LOCK”. Pentru a-l elibera, rotiţi
cheia în timp ce rotiţi uşor volanul spre
stânga sau dreapta.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 211

■ Funcţia de avertizare cheie în contact


Dacă portiera şoferului este deschisă atunci când contactul de pornire se află
în poziţia „LOCK” sau „ACC”, se va declanşa o avertizare sonoră pentru a vă
aminti să scoateţi cheia din contact.

AVERTIZARE

■ La pornirea motorului
Porniţi motorul doar după ce v-aţi aşezat pe scaunul şoferului. Sub nicio
formă nu apăsaţi pedala de acceleraţie atunci când porniţi motorul.
În caz contrar, puteţi provoca un accident şi vă puteţi răni grav sau mortal.
■ Măsuri de precauţie în timpul mersului
Nu aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” în timpul mersului. Dacă,
în caz de urgenţă, trebuie să opriţi motorul în timpul mersului, aduceţi
contactul de pornire numai în poziţia „ACC” pentru a opri motorul. Dacă
motorul este oprit în timpul mersului, se poate produce un accident.
(→P. 509)
4

NOTĂ

Conducere
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului
Nu lăsaţi contactul de pornire în poziţia „ACC” sau „ON” mai mult timp cu
motorul oprit.
■ La pornirea motorului
● Nu acţionaţi demarorul mai mult de 30 de secunde odată. Demarorul şi
cablurile electrice se pot supraîncălzi.
● Nu turaţi motorul rece.
● Dacă motorul porneşte greu sau se opreşte frecvent, adresaţi-vă imediat
unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat pentru
verificarea autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
212 4-2. Procedurile de conducere

Buton pentru pornirea motorului (autoturisme


cu sistem inteligent de acces şi pornire)

Dacă aveţi cheia electronică asupra dumneavoastră, puteţi porni


motorul sau schimba modurile contactului de pornire efectuând
operaţiile de mai jos.

Pornirea motorului
 Transmisia Multidrive
1 Apăsaţi butonul pentru frâna de parcare pentru a verifica dacă
frâna de parcare este setată. (→P. 229)
Indicatorul frânei de parcare se aprinde.
2 Asiguraţi-vă că poziţia de comutare este P.
3 Apăsaţi puternic pedala de frână.
Indicatorul contactului de pornire devine verde. Dacă ledul nu se aprinde
în culoarea verde, motorul nu poate porni.
4 Apăsaţi contactul de pornire.
Demarorul va fi acţionat până la
pornirea motorului sau timp de
maximum 30 secunde, în funcţie
de care interval este mai scurt.
Ţineţi pedala de frână apăsată
până când motorul porneşte.
Motorul poate fi pornit din orice
mod al contactului de pornire.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 213

 Transmisia manuală
1 Apăsaţi butonul pentru frâna de parcare pentru a verifica dacă
frâna de parcare este setată. (→P. 229)
Indicatorul frânei de parcare se aprinde.
2 Verificaţi dacă selectorul de viteze este în poziţia N.
3 Apăsaţi puternic pedala de ambreiaj.
Indicatorul contactului de pornire devine verde. Dacă ledul nu se aprinde
în culoarea verde, motorul nu poate porni.
4 Apăsaţi contactul de pornire.
Demarorul va fi acţionat până la
pornirea motorului sau timp de
maximum 30 secunde, în funcţie
de care interval este mai scurt.
Ţineţi pedala de ambreiaj apăsată
până când motorul porneşte.
4
Numai pentru autoturismele cu
motor diesel: se aprinde
indicatorul. Motorul va porni după

Conducere
stingerea lămpii indicatoare.
Motorul poate fi pornit din orice
mod al contactului de pornire.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
214 4-2. Procedurile de conducere

Oprirea motorului
 Transmisia Multidrive
1 Opriţi autoturismul.
2 Comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P.
3 Cuplaţi frâna de parcare. (→P. 229)
4 Apăsaţi contactul de pornire.
5 Eliberaţi pedala de frână şi verificaţi dacă indicatorul contactului de
pornire este stins.
 Transmisia manuală
1 Opriţi autoturismul.
2 Mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia N.
3 Cuplaţi frâna de parcare. (→P. 229)
4 Apăsaţi contactul de pornire.
5 Eliberaţi pedala de frână şi verificaţi dacă indicatorul contactului de
pornire este stins.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 215

Comutarea modurilor contactului de pornire


Modurile pot fi schimbate apăsând contactul de pornire cu pedala de
frână (autoturisme cu transmisie Multidrive) sau pedala de ambreiaj
(autoturisme cu transmisie manuală) eliberată. (Modul este comutat la
fiecare apăsare a butonului.)
1 Off*
Luminile de avarie pot fi utilizate.
2 Modul ACCESSORY
Anumite componente electrice,
cum ar fi sistemul audio, pot fi
utilizate.
Lampa de control a butonului de
pornire a motorului se aprinde în
portocaliu.
3 Modul IGNITION ON 4
Toate componentele electrice pot fi utilizate.
Lampa de control a butonului de pornire a motorului se aprinde în

Conducere
portocaliu.
*: În cazul autoturismelor cu transmisie Multidrive, dacă maneta schim-
bătorului de viteze este în altă poziţie decât P atunci când opriţi motorul,
contactul de pornire va fi adus în modul ACCESSORY, nu în poziţia OFF.

La oprirea motorului cu maneta schimbătorului de viteze în altă


poziţie decât P (Autoturisme cu transmisie Multidrive)
Dacă motorul este oprit cu maneta schimbătorului de viteze în altă
poziţie decât P, contactul de pornire nu va fi adus în poziţia OFF, ci în
modul ACCESSORY. Efectuaţi procedura următoare pentru a aduce
butonul în poziţia OFF:
1 Asiguraţi-vă că frâna de parcare este cuplată.
2 Comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P.
3 Verificaţi dacă indicatorul de pe contactul de pornire este luminat în
culoarea portocalie şi apoi apăsaţi o dată contactul de pornire.
4 Verificaţi dacă indicatorul de pe butonul contactul de pornire este
dezactivat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
216 4-2. Procedurile de conducere

■ Funcţia de decuplare automată


 Autoturisme cu transmisie Multidrive
Dacă lăsaţi autoturismul în modul ACCESSORY mai mult de 20 de minute sau în
modul IGNITION ON (motorul nu este în funcţiune) mai mult de o oră cu maneta
schimbătorului de viteze în poziţia P, contactul de pornire va fi adus automat în
poziţia OFF. Totuşi, această funcţie nu poate preveni complet descărcarea
acumulatorului. Nu lăsaţi autoturismul cu contactul de pornire în modul
ACCESSORY sau IGNITION ON timp îndelungat cu motorul oprit.
 Autoturisme cu transmisie manuală
Dacă lăsaţi autoturismul în modul ACCESSORY mai mult de 20 de minute
sau în modul IGNITION ON (motorul nu este în funcţiune) mai mult de o oră,
motorul se opreşte automat. Totuşi, această funcţie nu poate preveni complet
descărcarea acumulatorului. Nu lăsaţi autoturismul cu contactul de pornire în
modul ACCESSORY sau IGNITION ON timp îndelungat cu motorul oprit.
■ Acţionarea contactului de pornire
Pentru acţionarea contactului de pornire, este suficientă o apăsare scurtă şi
fermă. Dacă butonul este apăsat incorect, s-ar putea ca motorul să nu
pornească, respectiv ca modul contactului de pornire să nu se schimbe. Nu
este nevoie să menţineţi apăsat butonul.
■ Descărcarea bateriei cheii electronice
→P. 124
■ Situaţii care afectează funcţionarea
→P. 152
■ Informaţii referitoare la sistemul inteligent de acces şi pornire
→P. 153
■ Dacă motorul nu porneşte
S-ar putea ca sistemul de imobilizare electronică a motorului să nu fi fost
dezactivat. (→P. 78)
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Blocarea volanului
După aducerea contactului de pornire în poziţia OFF şi deschiderea şi
închiderea portierelor, volanul va fi blocat datorită funcţiei de blocare a
acestuia. Acţionarea din nou a contactului de pornire dezactivează automat
funcţia de blocare a volanului.
■ Dacă nu puteţi decupla maneta de blocare a volanului
Indicatorul de control verde de pe butonul
pentru pornirea motorului va începe să
clipească şi pe afişajul multifuncţional va
apărea un mesaj. Apăsaţi din nou butonul
pentru pornirea motorului, în timp ce rotiţi
volanul în ambele direcţii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 217

■ Prevenirea supraîncălzirii motorului de blocare a volanului


Pentru a preveni supraîncălzirea motorului de blocare a volanului, acest
motor poate fi suspendat dacă motorul autoturismului este pornit şi oprit în
mod repetat într-o perioadă scurtă de timp.
În acest caz, evitaţi acţionarea motorului. După aproximativ 10 secunde,
motorul de blocare a volanului îşi va relua funcţionarea.
■ Dacă indicatorul butonului pentru motor clipeşte în culoare portocalie
S-ar putea să existe o defecţiune în sistem. Duceţi imediat autoturismul la un
dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru verificare.
■ Dacă bateria cheii electronice s-a descărcat
→P. 582

AVERTIZARE

■ La pornirea motorului
Porniţi motorul doar după ce v-aţi aşezat pe scaunul şoferului. Sub nicio
formă nu apăsaţi pedala de acceleraţie atunci când porniţi motorul.
În caz contrar, puteţi provoca un accident şi vă puteţi răni grav sau mortal. 4

■ Măsuri de precauţie în timpul conducerii


Dacă apare o problemă la motor în timpul mersului, nu blocaţi şi nu

Conducere
deschideţi portierele până când autoturismul nu se opreşte complet şi în
siguranţă. În această situaţie, activarea dispozitivului de blocare a volanului
poate duce la un accident soldat cu răniri grave sau mortale.
■ Oprirea motorului în caz de urgenţă
Dacă doriţi să opriţi de urgenţă motorul în timpul mersului, apăsaţi şi
menţineţi apăsat contactul de pornire mai mult de 2 secunde sau apăsaţi-l
scurt succesiv cel puţin de 3 ori. (→P. 509)
Totuşi, nu atingeţi contactul de pornire în timpul mersului decât în situaţii de
urgenţă. Oprirea motorului în timpul mersului nu va cauza pierderea
controlului frânei sau direcţiei, dar servofrâna şi servodirecţia nu vor
acţiona. Astfel, frânarea şi manevrarea autoturismului vor fi mai dificile, deci
trebuie să ieşiţi din trafic şi să opriţi imediat ce este posibil.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
218 4-2. Procedurile de conducere

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului


● Nu lăsaţi contactul de pornire în modul ACCESSORY sau IGNITION ON
mai mult timp fără ca motorul să funcţioneze.
● Dacă indicatorul contactul de pornire este aprins, contactul de pornire nu
este dezactivat. La ieşirea din autoturism, verificaţi întotdeauna dacă este
dezactivat contactul de pornire.
● La autoturismele cu transmisie Multidrive, nu opriţi motorul cu maneta
schimbătorului de viteze în altă poziţie decât P. Dacă motorul este oprit cu
schimbătorul de viteze în altă poziţie, contactul de pornire nu se va
dezactiva, ci va trece în modul ACCESSORY. Dacă autoturismul este
lăsat în modul ACCESSORY, se poate produce descărcarea
acumulatorului.
■ La pornirea motorului
● Nu turaţi motorul rece.
● Dacă motorul porneşte greu sau se opreşte frecvent, adresaţi-vă imediat
unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat pentru
verificarea autoturismului.
■ Simptome care indică o defecţiune la contactul de pornire
În cazul în care contactul de pornire pare să funcţioneze oarecum diferit
decât de obicei, cum ar fi cu uşoare blocaje, s-ar putea să existe o
defecţiune. Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 219

Transmisia Multidrive∗

Schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze

Când contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme

Conducere
fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire), mişcaţi maneta schimbătorului de viteze cu pedala de
frână apăsată.
Când comutaţi maneta schimbătorului de viteze între poziţiile
P şi D, asiguraţi-vă că autoturismul este complet oprit.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
220 4-2. Procedurile de conducere

Funcţia poziţiei de comutare

Poziţia
schimbătorului de Funcţie
viteze
P Parcarea autoturismului/pornirea motorului
R Rularea în marşarier
N Poziţia neutră
D Conducerea normală*1
Conducerea în modul sport de schimbare secvenţială
M
a treptelor de viteză, cu 7 trepte de viteză*2 (→P. 222)

*1: Pentru a economisi consumul de combustibil şi pentru a reduce zgomotul,


mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia D, pentru conducere normală.
* 2
: Prin selectarea treptelor de viteză în modul M, puteţi controla forţa de
accelerare şi forţa frânei de motor.

Selectarea unui mod de conducere


Apăsaţi butonul.
Pentru accelerare puternică şi
conducere în zone montane.
Apăsaţi încă o dată pe buton
pentru a reveni la modul normal.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 221

Selectarea treptelor de viteză în poziţia D (autoturisme cu padele


schimbare viteze la volan)
Pentru conducerea cu utilizarea selectării temporare a treptelor de
viteză, acţionaţi padela de schimbare a vitezelor „-” în timp ce maneta
schimbătorului de viteze este în poziţia D. Schimbarea treptei de
viteză face posibilă selectarea nivelului forţei frânei de motor. Treapta
de viteză pot fi apoi selectată prin acţionarea padelelor de schimbare
a treptelor de viteze de la volan „–” şi „+”.
1 Trecerea într-o treaptă supe-
rioară de viteze
2 Trecerea într-o treaptă inferi-
oară de viteze
Treapta de viteză selectată, de la 1
la 7, va fi indicată pe afişajul multi-
informaţional. 4

Pentru a reveni la conducerea în


poziţia normală D, padela de

Conducere
schimbare a treptelor de viteze
de la volan „+” trebuie menţinută
apăsată un timp.

■ Treptele de viteză şi funcţiile acestora


● Puteţi alege între 7 niveluri ale forţei frânei de motor.
● O treaptă de viteză inferioară va asigura o forţă mai mare de
frânare decât o treaptă de viteză superioară, crescând şi turaţia
motorului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
222 4-2. Procedurile de conducere

Schimbarea treptei de viteză în modul sport de schimbare


secvenţială a treptelor de viteză, cu 7 trepte de viteză
Pentru a accesa modul sport cu schimbare secvenţială a vitezelor, cu
7 trepte de viteză, comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia
M. Treptele de viteze pot fi selectate prin acţionarea manetei
schimbătorului de viteze sau a padelelor „-” şi „+” de schimbare a
vitezelor de la volan (dacă există în dotare), fiind posibilă conducerea
în treapta de viteză aleasă.
1 Trecerea într-o treaptă supe-
rioară de viteze
2 Trecerea într-o treaptă infe-
rioară de viteze
Viteza se schimbă cu câte o
treaptă la fiecare acţionare a
manetei schimbătorului de viteze
sau a padelei de schimbare a
treptelor de viteze de la volan.
Treapta de viteză selectată, de la 1
la 7, va fi indicată pe afişajul multi-
informaţional.

Totuşi, chiar cu maneta schimbătorului de viteze în poziţia M, treptele


de viteze se vor schimba automat dacă turaţia motorului este prea
mare sau prea mică.
■ Funcţiile treptelor de viteze
● Puteţi selecta între 7 niveluri ale forţei de acceleraţie şi forţei
frânei de motor.
● O treaptă inferioară de viteză va asigura o forţă mai mare de
accelerare şi de frânare motor decât o treaptă superioară de
viteză, iar turaţia motorului va creşte de asemenea.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 223

■ Când autoturismul se opreşte cu maneta schimbătorului de viteze în


poziţia M
● Cutia de viteze va trece automat într-o treaptă de viteze inferioară, la M1,
atunci când autoturismul s-a oprit.
● După o oprire, autoturismul va porni în M1.
● Când autoturismul este oprit, transmisia este setată la M1.
■ Padela de schimbare a treptelor de viteză de la volan (dacă există în
dotare)
● Când este acţionată padela de la volan cu schimbătorul în poziţia D, se va
selecta automat o treaptă de viteză, în funcţie de viteza autoturismului şi
condiţiile de rulare.
● Dezactivarea automată a selecţiei treptelor de viteză cu schimbătorul în
poziţia D
Selecţia treptelor de viteză din poziţia D va fi dezactivată în următoarele
situaţii:
• Când autoturismul se opreşte
• Dacă pedala de acceleraţie este apăsată mai mult timp decât intervalul 4
prestabilit într-o treaptă de viteze
• Când maneta schimbătorului de viteze este în altă poziţie decât D

Conducere
■ Avertizarea sonoră de trecere într-o treaptă inferioară restricţionată
Pentru a asigura siguranţa şi performanţele de conducere, s-ar putea ca
trecerea într-o treaptă inferioară de viteze să fie uneori restricţionată. În unele
cazuri, s-ar putea să nu fie posibilă trecerea într-o treaptă inferioară de
viteze, chiar dacă acţionaţi maneta schimbătorului de viteze sau padela de
schimbare a treptelor de viteze de la volan (dacă există în dotare).
(Avertizarea sonoră se va auzi de două ori.)
■ Când conduceţi cu sistemul de control al vitezei de croazieră activat
(dacă există în dotare)
Chiar şi la efectuarea următoarelor operaţii cu intenţia de a activa frâna de
motor, frâna de motor nu se va activa deoarece sistemul de control al vitezei
de croazieră nu va fi dezactivat.
● Când conduceţi în modul D sau în modul sport de schimbare secvenţială a
vitezelor, cu 7 trepte de viteză, reducând treapta de viteză la 6, 5 sau 4.
(→P. 280)
● Când comutaţi în modul sport în timpul conducerii cu poziţia D. (→P. 221)
■ Dezactivarea automată a modului „Sport”
Când contactul de pornire este adus în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire) după conducerea în modul sport, modul este
dezactivat automat.
■ Dacă schimbătorul de viteze nu poate fi mutat din poziţia P
→P. 577

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
224 4-2. Procedurile de conducere

■ Dacă indicatorul M nu este afişat după trecerea manetei schimbătorului


de viteze în poziţia M
Este posibil să indice o defecţiune la sistemul de transmisie. Duceţi imediat
autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat
pentru verificare.
■ G AI-SHIFT
Comanda G AI-SHIFT este comutată automat la o treaptă de viteză adecvată
în timpul rulării în modul sport, în funcţie de stilul de condus şi de condiţiile de
drum.
Comanda G AI-SHIFT acţionează automat când modul de conducere este
setat la modul sport cu maneta schimbătorului de viteză în poziţia D. (Funcţia
va fi dezactivată dacă modul de conducere este setat la normal sau dacă
maneta schimbătorului de viteze este pusă în poziţia M.)

AVERTIZARE

■ Când conduceţi pe suprafeţe alunecoase


Nu acceleraţi şi nu schimbaţi treptele de viteză brusc.
Schimbările bruşte la frânarea motorului pot provoca rotirea sau deraparea
autoturismului, provocând la un accident.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 225

Transmisie manuală∗

Schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze


Apăsaţi complet pedala de
ambreiaj înainte de a acţiona
maneta schimbătorului de viteze
şi apoi eliberaţi-o încet.

Comutarea manetei schimbătorului de viteze în poziţia R


Aduceţi schimbătorul de viteze în
4
poziţia R, ridicând simultan inelul
de pe schimbător.

Conducere
Indicatorul treptelor de viteze
Displayul indicatorului treptelor de viteză ajută şoferul în obţinerea
unui consum economic de combustibil şi nivel redus de emisii, în
limitele performanţelor motorului.
1 Trecerea într-o treaptă
superioară de viteze
2 Trecerea într-o treaptă
inferioară de viteze

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
226 4-2. Procedurile de conducere

■ Displayul indicatorului treptelor de viteze


Indicatorul treptelor de viteză nu se afişează când şoferul ţine piciorul pe
pedala de ambreiaj.
■ Vitezele maxime la care puteţi comuta într-o treaptă inferioară de viteze
Respectaţi tabelul următor cu vitezele maxime la care puteţi comuta într-o
treaptă inferioară de viteze pentru a preveni turarea excesivă a motorului.
 Motor pe benzină
km/h (mph)

Poziţia schimbătorului Viteză maximă


de viteze Motor 1ZR-FAE Motor 2ZR-FAE
1 48 (30) 53 (33)
2 89 (55) 98 (61)
3 130 (81) 143 (89)
4 175 (109) 193 (120)

 Motor diesel
km/h (mph)

Poziţia schimbătorului Viteză maximă


de viteze Motor 1WW Motor 2WW
1 43 (27) 40 (25)
2 86 (53) 81 (50)
3 136 (85) 127 (79)
4 193 (120) 180 (112)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 227

AVERTIZARE

■ Displayul indicatorului treptelor de viteze


Pentru siguranţă, şoferul nu trebuie să privească doar la display. Urmăriţi
displayul, atunci când aceasta se poate face în siguranţă, ţinând cont în
acelaşi timp de condiţiile reale de trafic şi de starea drumului. În caz contrar,
se poate produce un accident.

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea cutiei de viteze


● Nu comutaţi maneta schimbătorului de
viteze în poziţia R fără a apăsa pedala
de ambreiaj.

● Nu ridicaţi inelul manetei decât atunci când comutaţi maneta Conducere


schimbătorului în poziţia R.
● Comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia R numai când
autoturismul staţionează.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
228 4-2. Procedurile de conducere

Manetă semnalizatoare de direcţie

Instrucţiuni de operare
1 Viraj la dreapta
2 Schimbare bandă de rulare la
dreapta (împingeţi parţial ma-
neta şi eliberaţi-o)
Lămpile de semnalizare schimbare
direcţie din dreapta vor clipi de 3
ori.
3 Schimbare bandă de rulare la
stânga (împingeţi parţial mane-
ta şi eliberaţi-o)
Lămpile de semnalizare schimbare
direcţie din stânga vor clipi de 3 ori.
4 Viraj la stânga

■ Lămpile de semnalizare schimbare direcţie pot fi acţionate atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Dacă indicatoarele clipesc mai rapid decât de obicei
Asiguraţi-vă că nu s-a ars becul unei lămpi de semnalizare schimbare direcţie
din faţă sau din spate.
■ Dacă lămpile de semnalizare schimbare direcţie încetează să clipească
înainte să fie efectuată schimbarea benzii de rulare
Acţionaţi din nou maneta.
■ Personalizarea
Numărul de clipiri ale lămpilor de semnalizare schimbare direcţie la
schimbarea benzii de rulare poate fi modificat. (Funcţii ce pot fi personalizate
→P. 619)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 229

Frâna de ajutor

Instrucţiuni de operare
1 Acţionează frâna de ajutor
În timpul acţionării: Lampa
indicatoare pentru frâna de parcare
va clipi
După acţionare: Lampa indicatoare
pentru frâna de parcare va lumina
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
pentru frâna de parcare dacă
apare o situaţie de urgenţă şi este
necesară acţionarea frânei de
parcare în timpul mersului.
2 Eliberarea frânei de parcare
4
Acţionaţi butonul pentru frâna de
parcare în timp ce apăsaţi pedala
de frână. Asiguraţi-vă că lampa

Conducere
indicatoare pentru frâna de parcare
se stinge.

■ Acţionarea frânei de parcare


● Când contactul de pornire nu este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire), frâna de parcare nu poate fi eliberată
de la butonul pentru frâna de parcare.
● Autoturisme cu sistem Stop & Start: Când motorul este oprit cu sistemul
Stop & Start, frâna de parcare nu va fi eliberată chiar dacă se acţionează
butonul pentru frâna de parcare, ci motorul va reporni. Frâna de parcare
poate fi eliberată după pornirea motorului, fie prin menţinerea butonului
pentru frâna de parcare tras până la repornirea motorului, fie ridicând
butonul încă o dată după repornirea motorului şi dispariţia mesajului
„PARKING BRAKE INOPERABLE” („Frână de parcare indisponibilă”) de pe
afişajul multi-informaţional.
■ Funcţia de eliberare automată (autoturisme cu transmisie manuală)
Frâna de parcare se eliberează automat în timpul pornirii autoturismului,
facilitând astfel pornirea.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
230 4-2. Procedurile de conducere

■ Funcţia de acţionare automată (autoturisme cu transmisie manuală)


Pentru ca frâna de parcare să nu rămână neacţionată, ea va fi aplicată
automat în următoarele condiţii:
● Autoturismul este oprit.
● Contactul de pornire este adus în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
■ Modul de acţionare automată (autoturisme cu transmisie manuală)
Funcţia de acţionare automată (mod) este reglată iniţial în poziţia ON
(activat), dar poate fi trecută de la ON la OFF (dezactivat) şi invers în funcţie
de situaţie.
● Trecerea modului de acţionare automată de la ON (activat) la OFF
(dezactivat):
1 Opriţi autoturismul pe o suprafaţă orizontală şi aduceţi contactul de
pornire în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi
pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
2 Ţineţi apăsat butonul frânei de
parcare cel puţin 5 secunde
Lampa indicatoare Auto P-off se va
aprinde.

● Trecerea modului de acţionare automată de la OFF (dezactivat) la ON


(activat):
1 Opriţi autoturismul pe o suprafaţă orizontală şi aduceţi contactul de
pornire în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi
pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
2 Menţineţi apăsat butonul frânei de parcare cel puţin 5 secunde
Lampa indicatoare Auto P-off se va stinge.
● Dezactivarea temporară a funcţiei de acţionare automată este disponibilă
pentru situaţii specifice (la spălătorie, tractare, etc.).
Pentru dezactivarea temporară a funcţiei de acţionarea automată a frânei
de parcare, acţionaţi butonul frânei de parcare în timp ce opriţi motorul
autoturismului.
Dacă butonul este acţionat cel puţin 5 secunde, modul de acţionare
automată trece de la ON la OFF.
■ Sunetul de acţionare a frânei de parcare
Când frâna de parcare este acţionată, se poate auzi un zgomot de la motor
(un şuierat). Aceasta nu indică existenţa unei defecţiuni.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-2. Procedurile de conducere 231

■ Dacă sistemul se supraîncălzeşte


Sistemul poate deveni nedisponibil temporar, pentru a preveni
supraîncălzirea cauzată de acţionarea repetată a butonului.
În acest caz, dacă lăsaţi sistemul să se răcească o perioadă scurtă de timp,
acesta va reveni la funcţionarea normală.
■ Când există o defecţiune în sistem
Lampa de avertizare se aprinde sau clipeşte. (→P. 520)
■ Utilizarea pe timp de iarnă
→P. 303

AVERTIZARE

■ Când parcaţi autoturismul


● Asiguraţi-vă că lampa indicatoare pentru frâna de parcare se aprinde.
Dacă frâna de parcare nu este acţionată, autoturismul de poate pune în
mişcare, ceea ce poate duce la producerea unui accident.
● Nu lăsaţi un copil singur în autoturism. Frâna de parcare ar putea să se
elibereze accidental, caz în care există pericolul deplasării autoturismului, 4
ceea ce poate provoca un accident cu răniri grave sau mortale.

Conducere
NOTĂ

■ Când parcaţi autoturismul


Înainte de a părăsi autoturismul, cuplaţi frâna de parcare, comutaţi maneta
schimbătorului de viteze în poziţia P (Multidrive) sau 1 ori R (transmisie
manuală) şi asiguraţi-vă că autoturismul rămâne pe loc.
■ Când sistemul se defectează
Opriţi autoturismul într-un loc sigur şi verificaţi mesajele de avertizare.
(→P. 527)
■ Când nu puteţi decupla frâna de parcare din cauza unei defecţiuni
Utilizaţi scula de decuplare a frânei de parcare pentru a o elibera manual.
(→P. 578)
Conducerea autoturismului cu frâna de parcare cuplată duce la
supraîncălzirea componentelor frânei, ceea ce poate afecta performanţele
de frânare, mărind uzura frânelor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
232 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

Buton pentru faruri

Farurile pot fi acţionate manual sau automat.

Instrucţiuni de operare
1 Se aprind lămpile de
poziţie faţă şi spate,
lămpile plăcuţei de
înmatriculare şi ale
tabloului de bord.
2 Se aprind farurile şi
toate lămpile menţiona-
te mai sus.
3 Farurile şi toate lămpile
(Dacă există menţionate mai sus se
în dotare)
aprind şi se sting
automat când contactul
de pornire este în
poziţia „ON” (autoturis-
me fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau
în modul IGNITION ON
(autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi
pornire).
4 Se aprind luminile de zi. (→P. 237)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 233

Aprinderea farurilor pentru faza lungă


1 Cu farurile aprinse, împingeţi
maneta spre înainte pentru a
aprinde faza lungă.
Trageţi maneta înapoi în poziţia
centrală pentru a stinge faza lungă.
2 Trageţi maneta spre dumnea-
voastră pentru a aprinde faza
lungă.
Eliberaţi maneta pentru a le stinge. Puteţi semnaliza cu faza lungă atunci
când farurile sunt aprinse sau stinse.

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
234 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

AFS (dacă există în dotare)


AFS (sistem adaptiv de iluminare faţă) măreşte vizibilitatea în
intersecţii sau în curbe, prin reglarea automată a unghiului lateral al
farurilor, în funcţie de viteza autoturismului şi de gradul unghiului
format de roţi, controlate de acţiunea volanului.
Funcţionează la viteze de 10km/h (6 mph) sau mai mari.
■ Dezactivarea sistemului AFS
1 Selectaţi „AFS” de pe ecranul
de afişare a setărilor.
(→P. 112)
2 Apăsaţi butonul de pe
volan.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 235

Butonul de reglare manuală a nivelului fasciculului de lumină al


farurilor (autoturisme cu faruri cu halogen)
Înălţimea fasciculului de lumină al farurilor poate fi reglată în funcţie
de numărul de pasageri şi de gradul de încărcare a autoturismului.
1 Ridică nivelul farurilor
2 Coboară nivelul farurilor

■ Ghid pentru setările butonului rotativ

Număr de pasageri şi condiţii de încărcare 4


Poziţie buton
Ocupanţi Sarcină bagaje

Conducere
Şofer Fără 0
Şofer şi pasager
Fără 0
faţă
Toate locurile ocupate Fără 1
Toate locurile ocupate Portbagajul încărcat 3
Şofer Portbagajul încărcat 4

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
236 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

Sistemul Follow me home (lumini de însoţire) (dacă există în


dotare)
Acest sistem permite aprinderea farurilor pentru 30 secunde, când
contactul de pornire este în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
După aducerea contactului de
pornire în poziţia „LOCK”
(autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau OFF
(dezactivat) (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi
pornire), trageţi maneta înspre
dumneavoastră şi eliberaţi-o când
comutatorul de lumini este în
poziţia sau .
Trageţi din nou maneta spre dumneavoastră şi apoi eliberaţi-o pentru a
stinge luminile.

Luminile de viraj (dacă există în dotare)


La îndeplinirea oricăreia din următoarele condiţii, cu farurile (faza
scurtă) aprinse, se aprind şi luminile de viraj pentru a lumina pe
direcţia de deplasare a autoturismului. Astfel se asigură o vizibilitate
excelentă la conducerea în intersecţii sau parcarea pe timp de
noapte.
● Volanul este acţionat.
● Maneta de semnalizare schimbare direcţie este acţionată
● Maneta schimbătorului de viteze este în poziţia R (ambele lumini de
viraj, stânga şi dreapta)
Totuşi, când viteza autoturismului este de cel puţin 35 km/h (21 mph),
luminile de viraj nu se aprind. Când luminile de viraj sunt aprinse iar
viteza autoturismului depăşeşte 40 km/h (24 mph), acestea se vor
stinge.
Dacă luminile de viraj sunt aprinse mai mult de 30 de minute, ele se
vor stinge automat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 237

■ Sistem de iluminare pe timp de zi


Pentru ca autoturismul să fie observat mai bine de ceilalţi şoferi, luminile de zi
se aprind automat atunci când motorul este pornit şi frâna de parcare este
decuplată. Sistemul de iluminare pe timp de zi nu este conceput pentru a fi
utilizat pe timp de noapte.
■ Senzorul de control aprindere faruri (dacă există în dotare)
Este posibil ca senzorul să nu funcţioneze
corect dacă de parbriz este ataşat un
obiect care poate bloca senzorul.
În aceste situaţii, obiectele respective
împiedică senzorul să detecteze nivelul
luminii ambientale şi pot provoca
funcţionarea defectuoasă a sistemului de
aprindere automată a farurilor.

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
238 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

■ Sistemul automat de stingere a luminilor


 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
● Când butonul pentru lumini este în poziţia „AUTO”, farurile şi toate lămpile
se sting automat, când contactul de pornire este adus în poziţia „ACC” sau
„LOCK”.
● Când butonul pentru lumini este în poziţia , proiectoarele de ceaţă se
sting automat când contactul de pornire este adus în poziţia „ACC” sau
„LOCK”.
● Când butonul pentru lumini este în poziţia , farurile şi proiectoarele de
ceaţă se sting automat, când contactul de pornire este adus în poziţia
„ACC” sau „LOCK”.
Lămpile de poziţie faţă şi lămpile de poziţie spate se sting automat după 20
de minute.
Pentru a aprinde din nou luminile, aduceţi contactul de pornire în poziţia „ON”
sau aduceţi butonul pentru lumini în poziţia o dată apoi din nou în poziţia

sau .
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
● Când butonul pentru lumini este în poziţia „AUTO”, farurile şi toate lămpile
se sting automat, când contactul de pornire este adus în modul
ACCESSORY sau în modul dezactivat (OFF).
● Când butonul pentru lumini este în poziţia , proiectoarele de ceaţă se
sting automat dacă contactul de pornire este adus în modul ACCESSORY
sau în modul dezactivat (OFF).
● Când butonul pentru lumini este în poziţia , farurile şi proiectoarele de
ceaţă se sting automat dacă contactul de pornire este adus în modul
ACCESSORY sau în modul dezactivat (OFF).
Lămpile de poziţie faţă şi lămpile de poziţie spate se sting automat după 20
de minute.
Pentru a aprinde din nou luminile, aduceţi contactul de pornire în modul
IGNITION ON sau aduceţi butonul pentru lumini în poziţia o dată şi apoi

din nou în poziţia sau .


■ Avertizarea sonoră lumini aprinse
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Se aude o avertizare sonoră când contactul de pornire este adus în poziţia
„LOCK” sau „ACC”, iar portiera şoferului este deschisă în timp ce lămpile sunt
aprinse.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Se declanşează o avertizare sonoră atunci când contactul de pornire este
adus în poziţia OFF sau în modul ACCESSORY şi se deschide portiera
şoferului în timp ce luminile sunt aprinse.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 239

■ Sistemul de reglare automată a nivelului fasciculului farurilor


(autoturisme cu faruri cu leduri)
Nivelul fasciculului de lumină al farurilor este reglat automat în funcţie de
numărul de pasageri şi de gradul de încărcare a autoturismului, astfel încât
lumina farurilor să nu incomodeze ceilalţi participanţi la trafic.

■ Dacă indicatorul clipeşte...


S-ar putea să indice o defecţiune în sistem. Adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Personalizări care pot fi configurate de un dealer autorizat Toyota sau la
un atelier service specializat
Setările pentru sensibilitatea senzorului de lumină pot fi modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 626)

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului


Nu lăsaţi luminile aprinse mai mult timp decât este necesar atunci când 4
motorul este oprit.

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
240 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

Buton lămpi de ceaţă∗

Lămpile de ceaţă asigură vizibilitate excelentă în condiţii dificile


de conducere, pe timp de ploaie şi ceaţă.

 Butonul pentru proiectoarele de ceaţă şi lămpile de ceaţă


1 Stingerea proiectoarelor
de ceaţă şi lămpilor de
ceaţă.
2 Proiectoarele de ceaţă se
aprind.
3 Proiectoarele de ceaţă şi
lămpile de ceaţă spate se
aprind.
La eliberarea inelului mane-
tei, acesta revine în poziţia
.
Dacă rotiţi încă o dată inelul
manetei, se sting doar
lămpile de ceaţă spate.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 241

 Butonul pentru lămpile de ceaţă spate


1 Lampa de ceaţă spate se
stinge.
2 Lampa de ceaţă spate se
aprinde.
La eliberarea inelului mane-
tei, acesta revine în poziţia
.
Dacă rotiţi încă o dată inelul
manetei, se sting doar
lămpile de ceaţă spate.

Conducere
■ Luminile de ceaţă pot fi utilizate atunci când
 Autoturisme cu buton pentru proiectoarele de ceaţă şi lămpile de ceaţă
spate
Proiectoarele de ceaţă: Farurile sau luminile de poziţie faţă sunt aprinse.
Lampă ceaţă spate: Proiectoarele de ceaţă sunt aprinse.
 Autoturisme cu buton pentru lămpile de ceaţă spate
Farurile sau luminile de poziţie faţă sunt aprinse.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
242 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

Ştergătoare şi spălător parbriz

Acţionarea manetei ştergătoarelor


Funcţionarea ştergătoarelor este selectată prin mişcarea manetei,
după cum urmează:
 Ştergătoare de parbriz cu funcţionare intermitentă
1 Funcţionare intermitentă
2 Funcţionare cu viteză redusă
3 Funcţionare cu viteză mare
4 Funcţionare temporară

5 Creşte frecvenţa de ştergere


intermitentă a ştergătorului
6 Reduce frecvenţa de ştergere
intermitentă a ştergătorului

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 243

7 Funcţionarea dublă a ştergătorului/


spălătorului de parbriz
Ştergătoarele funcţionează
automat.
Dacă farurile sunt aprinse,
spălătoarele de faruri se vor
activa o dată. Şi apoi, spălătorul
de faruri va acţiona la fiecare a
cincea acţionare a manetei.
(dacă există în dotare)
 Ştergătoare de parbriz cu senzor de ploaie
Cu modul „AUTO” selectat, ştergătoarele funcţionează automat dacă
senzorul detectează picăturile de ploaie. Sistemul reglează automat
frecvenţa de ştergere în raport cu volumul de apă.
1 Funcţionarea ştergătoarelor cu
senzor de ploaie 4

2 Viteză mică de ştergere

Conducere
3 Viteză mare de ştergere
4 Funcţionare temporară

5 Sensibilitatea senzorului
(crescută)
6 Sensibilitatea senzorului
(redusă)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
244 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

7 Funcţionarea dublă a
ştergătorului/spălătorului de
parbriz
Ştergătoarele funcţionează
automat.
Dacă farurile sunt aprinse,
spălătoarele de faruri se vor
activa o dată. Şi apoi, spălătorul
de faruri va acţiona la fiecare a
cincea acţionare a manetei.
(dacă există în dotare)

■ Ştergătorul şi spălătorul de parbriz pot fi acţionate atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Senzor de ploaie (autoturisme echipate cu ştergătoare de parbriz cu
senzor de ploaie)
Senzorul de ploaie evaluează intensitatea
ploii.

Dacă maneta ştergătorului este adusă în poziţia „AUTO” când contactul de


pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi
pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire), ştergătorul va trece o dată peste parbriz pentru a arăta că
modul „AUTO” este activ.
Dacă sensibilitatea ştergătorului este reglată la nivel mai mare, este posibil
ca ştergătorul să treacă o dată peste parbriz pentru a confirma modificarea
sensibilităţii.
■ Dacă nu se pulverizează lichid de spălare
Verificaţi dacă duzele spălătorului nu sunt blocare şi dacă există lichid de
spălare parbriz în rezervor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor 245

■ Funcţiile ştergătorului de parbriz


Dispozitivele de dezaburire a lunetei şi oglinzilor retrovizoare exterioare se
activează automat când activaţi ştergătoarele.

AVERTIZARE

■ Recomandări privind utilizarea ştergătoarelor de parbriz în modul


„AUTO”
Ştergătoarele de parbriz se pot activa accidental dacă senzorul este atins
sau dacă în modul „AUTO” parbrizul este supus la vibraţii. Aveţi grijă să nu
vă prindeţi degetele în ştergătoarele de parbriz.
■ Măsuri de precauţie referitoare la lichidul de spălare
Dacă este frig, nu utilizaţi lichidul de spălare până când nu se încălzeşte
parbrizul. Lichidul poate îngheţa pe parbriz, reducând vizibilitatea. Aceasta
poate cauza producerea unui accident soldat cu răniri grave sau mortale.

NOTĂ
4

■ Când parbrizul este uscat


Nu folosiţi ştergătoarele, deoarece acestea pot deteriora parbrizul.

Conducere
■ Când nu este pulverizat lichid de spălare din duză
Dacă trageţi maneta spre dumneavoastră şi o menţineţi continuu în această
poziţie, pompa pentru lichidul de spălare se poate defecta.
■ Când se înfundă o duză de spălare
Nu încercaţi să o desfundaţi cu un ac sau cu un alt obiect. Duza se va
deteriora.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
246 4-3. Acţionarea luminilor şi ştergătoarelor

Ştergătorul şi spălătorul de lunetă∗

Acţionarea manetei ştergătoarelor


Prin rotirea capătului manetei, se activează ştergătorul şi spălătorul
de lunetă.
1 Funcţionare intermitentă
2 Funcţionare normală
3 Funcţionare combinată
spălător/ştergător
4 Funcţionare combinată
spălător/ştergător

■ Ştergătorul şi spălătorul de lunetă pot fi acţionate


Când contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).

NOTĂ

■ Când geamul lunetei este uscat


Nu folosiţi ştergătoarele, pentru că pot deteriora luneta.
■ Când rezervorul de lichid de spălare este gol
Nu utilizaţi această funcţie, deoarece pompa de lichid de spălare se poate
supraîncălzi.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-4. Alimentarea cu combustibil 247

Deschiderea buşonului rezervorului de


combustibil

Parcurgeţi următorii paşi pentru a deschide buşonul


rezervorului de combustibil.

Înainte de alimentarea cu combustibil


● Închideţi toate portierele şi geamurile şi aduceţi contactul de pornire
în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi
pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire).
● Verificaţi tipul de combustibil.

4
■ Tipuri de combustibili
 Motor pe benzină
Zona UE:

Conducere
benzină fără plumb conformă cu standardul european EN228, cifră octanică
95 sau mai mare
Cu excepţia zonei UE:
benzină fără plumb cu cifră octanică 95 sau mai mare
 Motor diesel
Motorină conformă cu standardul european EN590 (Motorină cu un conţinut
de sulf foarte scăzut max. 10 ppm)
■ Folosirea benzinei amestecate cu etanol la un motor pe benzină
Toyota permite folosirea benzinei amestecate cu etanol în cazul în care
conţinutul de etanol este de max. 10%. Asiguraţi-vă că benzina cu etanol ce
va fi folosită are o cifră octanică mai mare decât valoarea indicată mai sus.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
248 4-4. Alimentarea cu combustibil

AVERTIZARE
■ Alimentarea cu combustibil a autoturismului
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie la alimentarea cu combustibil.
Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la răniri personale
grave sau chiar fatale.
● Atingeţi autoturismul sau orice altă suprafaţă metalică pentru a vă
descărca de electricitate statică.
Scânteile produse de descărcarea electricităţii statice pot provoca
aprinderea vaporilor de combustibil.
● Prindeţi cu degetele adânciturile de pe buşonul rezervorului de combustibil
şi rotiţi-l uşor pentru a-l scoate.
Este posibil sa auziţi un sunet atunci când slăbiţi buşonul rezervorului de
combustibil. Înainte de a scoate complet buşonul, aşteptaţi până dispare
sunetul.
Pe vreme călduroasă, combustibilul sub presiune poate fi pulverizat afară
prin ştuţul de umplere, putând cauza răniri.
● Nu permiteţi niciunei persoane care nu s-a descărcat de electricitate
statică să se apropie de un rezervor deschis.
● Nu inhalaţi vapori de combustibil.
Combustibilul conţine substanţe care pot dăuna organismului dacă sunt
inhalate.
● Nu fumaţi în timp ce alimentaţi cu combustibil.
În caz contrar, combustibilul se poate aprinde cauzând un incendiu.
● Nu reveniţi la autoturism şi nu atingeţi nicio persoană sau obiect încărcat
electrostatic.
Acest lucru ar putea să ducă la creşterea electricităţii statice, ceea ce ar
putea provoca un incendiu.
■ La alimentarea cu combustibil
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni revărsarea
combustibilului din rezervor:
● Introduceţi în siguranţă pistolul de alimentare al pompei în ştuţul de
umplere.
● Opriţi alimentarea atunci când pistolul de alimentare al pompei se opreşte
automat.
● Nu umpleţi rezervorul până la refuz.

NOTĂ
■ Alimentarea cu combustibil
Nu vărsaţi combustibil în timpul alimentării.
Nerespectarea acestei recomandări poate conduce la defecţiuni ale
autoturismului, cum ar fi funcţionarea anormală a sistemelor de evacuare,
avarierea componentelor sistemului de alimentare cu combustibil sau
deteriorarea suprafeţelor vopsite ale autoturismului.
■ Maneta de eliberare de urgenţă a clapetei buşonului rezervorului de
combustibil
● Nu trageţi cu putere de manetă.
● Nu utilizaţi maneta decât în situaţii de urgenţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-4. Alimentarea cu combustibil 249

Deschiderea buşonului rezervorului de combustibil


1 Apăsaţi butonul de deschidere
a clapetei buşonului rezervo-
rului de combustibil.

2 Rotiţi uşor buşonul rezervorului


de combustibil pentru a-l
scoate, apoi fixaţi buşonul pe
spatele clapetei rezervorului de
combustibil.
4

Conducere
■ Când clapeta rezervorului de combustibil nu se poate deschide prin
apăsarea butonului din interior
Trageţi uşor maneta spre înapoi (nu
lateral), aşa cum se indică în ilustraţie.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
250 4-4. Alimentarea cu combustibil

Închiderea buşonului rezervorului de combustibil


După alimentare, rotiţi buşonul
rezervorului de combustibil până
auziţi un declic. Odată eliberat
buşonul, acesta se va roti uşor în
sens opus.

AVERTIZARE

■ Când înlocuiţi buşonul rezervorului de combustibil


Nu folosiţi decât buşoane de rezervor de combustibil originale Toyota,
proiectate pentru tipul dumneavoastră de autoturism. În cazul nerespectării
acestei recomandări, există pericolul izbucnirii unui incendiu sau a altui
incident care ar putea provoca deces sau rănire gravă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 251

Sistemul Toyota Safety Sense∗

Sistemul Toyota Safety Sense (Efectul de siguranţă Toyota)


constă din următoarele sisteme de conducere asistată şi
conferă o experienţă de conducere confortabilă şi în siguranţă.

◆ PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune)


→P. 255
◆ LDA (sistemul de alertă la părăsirea benzii de rulare)
→P. 263
◆ Faza lungă automată
→P. 269
4
◆ RSA (Asistenţă semne rutiere)
→P. 275

Conducere
Înregistrările datelor autoturismului
Sistemul de siguranţă pre-coliziune este prevăzut cu un computer
sofisticat care înregistrează anumite date, precum:
• Cât de puternic (sau dacă) a apăsat şoferul pedala de acceleraţie
şi/sau de frână
• Viteză autoturism
• Starea de funcţionare a funcţiilor sistemului de siguranţă pre-
coliziune
• Informaţii (precum distanţa şi viteza relativă între autoturismul
dumneavoastră şi cel din faţă sau alt obiect)
Sistemul de siguranţă pre-coliziune nu înregistrează conversaţii,
sunete sau imagini.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
252 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

● Utilizarea datelor
Toyota poate utiliza datele înregistrate în aceste computere pentru
a diagnostica defecţiunile, a face cercetări şi a dezvolta şi a
îmbunătăţi calitatea.
Toyota nu va divulga unei terţe părţi datele înregistrate, exceptând
următoarele situaţii:
• când există consimţământul proprietarului autoturismului sau al
concesionarului, dacă autoturismul este achiziţionat în leasing
• ca răspuns la o solicitare oficială a poliţiei, a unui tribunal sau a
unei agenţii guvernamentale
• Pentru utilizare de către Toyota într-un proces juridic
• pentru scopuri de cercetare, când datele nu sunt asociate cu un
anumit autoturism sau proprietar de autoturism

Senzor frontal
Senzorul frontal este amplasat pe
partea superioară a parbrizului.
Constă din 2 tipuri de senzori,
fiecare din aceştia detectând in-
formaţiile necesare pentru acţio-
narea sistemelor de conducere
asistată.
1 Senzori cu laser
2 Senzor de cameră monocular

AVERTIZARE

Senzorul frontal utilizează laseri pentru detectarea autovehiculelor din faţa


autoturismului dumneavoastră. Senzorul frontal este clasat ca produs laser
din clasa 1M în conformitate cu standardul IEC 60825-1. În condiţii normale
de utilizare, aceşti laseri nu sunt dăunători pentru ochi. Totuşi, trebuie
respectate următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la pierderea vederii sau la deficienţe
vizuale severe.
● Pentru a evita expunerea periculoasă la radiaţiile laser, nu încercaţi
niciodată să demontaţi senzorul frontal (de exemplu, să scoateţi lentilele).
Când este demontat, senzorul frontal este clasat ca produs laser din clasa
3B în conformitate cu standardul IEC 60825-1. Laserele din clasa 3B sunt
periculoase şi prezintă riscul de leziune oculară în caz de expunere
directă.
● Nu încercaţi să priviţi în senzorul frontal cu o lupă, microscop sau alt
instrument optic de la o distanţă mai mică de 100 mm (3,9 in.).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 253

AVERTIZARE

Eticheta de clasificare laser

Eticheta explicativă laser

Conducere
Date de emisie laser
Putere medie maximă: 45 mW
Durată impuls: 33 ns
Lungime undă: 905 nm
Divergenţă (orizontală × verticală): 28° × 12°

NOTĂ

■ Senzor frontal
Respectaţi următoarele recomandări pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare a senzorului:
● Nu lipiţi autocolante, inclusiv auto-
colante transparente, sau alte articole la
exteriorul parbrizului în faţa senzorului
frontal (zona haşurată din ilustraţie).
A: Din partea de sus a parbrizului până
la circa 10 cm (4,0 in.) sub partea de jos
a senzorului frontal
B: Aproximativ 20 cm (7,9 in.) (Câte
aproximativ 10 cm [4,0 in.] în părţile
dreapta şi stânga de la centrul senzorului
frontal)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
254 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

NOTĂ

● Nu instalaţi şi nu ataşaţi nimic în partea


de la interior a parbrizului, sub senzorul
frontal (zona haşurată din ilustraţie).
A: Aproximativ 10 cm (4,0 in.) (De la
partea de jos a senzorului frontal)
B: Aproximativ 20 cm (7,9 in.) (Câte
aproximativ 10 cm [4,0 in.] în părţile
dreapta şi stânga de la centrul
senzorului frontal)
● Nu aplicaţi folii fumurii pe parbriz.
● Dacă o parte a parbrizului din faţa senzorului frontal este aburită sau
acoperită cu condens sau gheaţă, folosiţi dezaburitorul de parbriz pentru a
elimina ceaţa, condensul sau gheaţa.
● Păstraţi parbrizul permanent curat.
Sistemul de siguranţă pentru prevenirea coliziunii ar putea să nu
funcţioneze corect dacă parbrizul este murdar sau acoperit cu o peliculă
uleioasă, picături de apă, zăpadă, etc.
Dacă partea de la interior a parbrizului unde este instalat senzorul frontal
este murdară, nu încercaţi să scoateţi senzorul. Adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
● Pentru parbrizul trebuie înlocuit, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.
● Nu montaţi o antenă în faţa senzorului.
● Nu vărsaţi lichide pe senzor.
● Nu lăsaţi să bată în senzor lumini puternice.
● Nu deterioraţi sau nu permiteţi ca lentilele senzorului frontal să se
murdărească.
Când curăţaţi partea de la interior a parbrizului, evitaţi contactul între
agentul de curăţare a sticlei şi lentile. De asemenea, nu atingeţi lentilele.
Pentru curăţarea corespunzătoare a senzorului frontal, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
● Nu modificaţi poziţia de montaj sau orientarea senzorului şi nu-l
demontaţi. Orientarea senzorului este reglată cu precizie.
● Nu supuneţi senzorul la impact puternic şi nu-l dezasamblaţi.
● Nu instalaţi un dispozitiv electronic sau un dispozitiv care emite unde
electrice puternice în apropierera senzorului frontal.
● Nu puneţi obiecte reflectorizante pe tabloul de bord.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 255

PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune)∗

Sistemul de siguranţă pentru prevenirea coliziunii utilizează


senzorul frontal pentru detectarea autovehiculelor din faţa
autoturismului dumneavoastră. Când sistemul determină că
există un risc major de coliziune frontală cu un autovehicul,
avertizarea de pre-coliziune recomandă şoferului să ia măsuri de
evitare iar presiunea de frânare potenţială va fi majorată pentru a
ajuta şoferul să evite coliziunea.
Dacă sistemul determină că există un risc major de coliziune
frontală cu un autovehicul, se aplică automat frânele pentru a
ajuta la evitarea coliziunii sau la reducerea impactului asupra
ocupanţilor autoturismului şi a acestuia din urmă în coliziune.
Momentul de avertizare asupra pre-coliziunii poate fi modificat sau 4
sistemul poate fi activat/dezactivat, după caz, prin acţionarea
butonului. (→P. 256)

Conducere
◆ Avertizarea pre-coliziune
Când sistemul determină că
există un risc major de coliziune
frontală cu un autovehicul, se
va declanşa un semnal sonor
iar un mesaj de avertizare se va
afişa pe ecranul multi-informaţii
pentru a îndemna şoferul să ia
măsuri de evitare.

◆ Asistenţa la frânare pre-coliziune


Când sistemul determină că există un risc major de coliziune
frontală cu un autovehicul, sistemul aplică o forţă de frânare mai
mare în comparaţie cu forţa cu care este apăsată pedala de frână.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
256 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

◆ Funcţia de frânare pre-coliziune


Când sistemul determină că există un risc major de coliziune
frontală cu un autovehicul, acesta îl avertizează pe şofer. Dacă
sistemul determină că există un risc major de coliziune frontală cu
un autovehicul, se aplică automat frânele pentru a ajuta la evitarea
coliziunii sau la reducerea vitezei de coliziune.

Modificarea sistemului de siguranţă pre-coliziune


■ Modificarea momentului de avertizare pre-coliziune
La fiecare apăsare a butonului
PCS, programarea în timp a
avertizării se modifică după
cum urmează:
1 Departe (operaţia începe mai
devreme)
2 Mijloc (setare implicită)
3 Aproape (operaţia începe
mai târziu)
La apăsarea butonului PCS
pentru activarea sistemului, pe
ecranul multi-informaţional se
afişează programarea curentă
de avertizare în timp.
■ Dezactivarea sistemului de siguranţă pre-coliziune
Apăsaţi butonul PCS timp de
cel puţin 3 secunde.
Lumina de avertizare PCS se
aprinde, iar pe ecranul multi-
informaţional apare un mesaj.
Pentru a activa sistemul, apăsaţi
din nou butonul PCS.
Autoturisme fără sistem inte-
ligent de acces şi pornire:
Sistemul este activat la fiecare
aducere a contactului de pornire
în poziţia „ON”.

Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: Sistemul este


activat la fiecare aducere a contactului de pornire în modul IGNITION
ON.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 257

■ Condiţii de utilizare
Sistemul de siguranţă pre-coliziune este activat şi determină riscul mare de
coliziune frontală cu un autovehicul (exceptând motocicletele şi bicicletele).
● Avertizarea pre-coliziune:
• Viteza autovehiculului este de aproximativ 15 la 140 km/h (10 - 87 mph).
• Viteza relativă între autoturismul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă
este mai mare de aproximativ 15 km/h (10 mph).
● Asistenţa la frânare pre-coliziune:
• Viteza autovehiculului este de aproximativ 30 la 80 km/h (19 - 50 mph).
• Viteza relativă între autoturismul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă
este mai mare de aproximativ 30 km/h (19 mph).
● Funcţia de frânare pre-coliziune:
• Viteza autovehiculului este de aproximativ 10 la 80 km/h (7 - 50 mph).
• Viteza relativă între autoturismul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă
este mai mare de aproximativ 10 km/h (7 mph).
Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze în următoarele situaţii:
● Dacă borna bateriei a fost deconectată şi reconectată iar apoi autoturismul 4
nu a mai fost utilizat o anumită perioadă de timp
● Dacă VSC este dezactivat (numai funcţia de avertizare pre-coliziune va fi

Conducere
operaţională)
● Dacă lampa de avertizare PCS clipeşte sau este aprinsă
■ Dezactivarea sistemului de frânare pre-coliziune
● Dacă apare oricare din următoarele situaţii în timp ce operează funcţia de
frânare pre-coliziune, aceasta va fi dezactivată:
• Pedala de acceleraţie este apăsată puternic.
• Volanul este rotit brusc sau abrupt.
● Dacă autoturismul este oprit prin operarea funcţiei de frânare pre-coliziune,
funcţionarea funcţiei de pre-coliziune va fi dezactivată după ce autoturismul
a fost oprit timp de aproximativ 2 secunde.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
258 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

■ Condiţii în care sistemul poate funcţiona chiar dacă nu există riscul unei
coliziuni
În următoarele situaţii senzorul poate detecta un obiect, provocând sistemul
să determine dacă există posibilitatea unei coliziuni frontale şi să acţioneze.

1 Când există un obiect (semn de circulaţie, grilaj de protecţie, etc.) pe


marginea drumului, la intrarea într-o curbă
2 Când treceţi pe lângă un autovehicul care circulă din sens contrar la
abordarea unui viraj
3 Când treceţi pe lângă un autovehicul care circulă din sens opus în timpul
executării unui viraj la stânga sau la dreapta
4 Când autoturismul se apropie cu viteză mare de un autovehicul din faţă
5 Când autoturismul se apropie cu viteză mare de o barieră electrică de
taxare, barieră dintr-o zonă de parcare sau altă barieră care se deschide
şi se închide
6 Când autoturismul se apropie de un pasaj, semn rutier, panou publicitar,
etc.
7 Când partea frontală a autoturismului este ridicată sau coborâtă
8 Când senzorul este aliniat incorect din cauza unui impact puternic asupra
lui, etc.
9 Când există un obiect structural (panou publicitar, corp de iluminat public,
etc.) în partea de sus a unui drum care urcă în pantă
10 Când există un obiect din metal (capac de canal, placă de oţel, etc.) în
partea de jos a unui drum care coboară în pantă

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 259

11 La apropierea de un obiect suspendat la mică înălţime şi care poate


atinge autoturismul, precum un banner sau crengi de copac
12 În caz de conducere prin ceaţă densă sau fum
13 Când autoturismul este lovit de apă sau zăpadă de la un autovehicul din
faţă, etc.
14 În cazul unui obiect reflectorizant, denivelare, proeminenţă, etc. la
suprafaţa drumului
15 Când autoturismul este parcat într-un loc în care există un obiect
suspendat la înălţimea senzorului frontal
16 La trecerea foarte apropiată de un obiect (autovehicul oprit, parapet, etc.)
■ Situaţii în care sistemul de siguranţă pre-coliziune ar putea să nu
funcţioneze corect
Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze corect în următoarele situaţii:

Conducere
1 La conducerea pe drumuri cu viraje strânse sau suprafeţe denivelate
2 Dacă un autovehicul trece brusc prin faţa autoturismului dumneavoastră,
cum ar fi într-o intersecţie
3 Dacă un autovehicul vă taie calea brusc
4 Dacă autoturismul dumneavoatră derapează
5 Când partea frontală a autoturismului este ridicată sau coborâtă
6 Când parbrizul este murdar sau acoperit cu picături de ploaie, condens,
gheaţă, zăpadă, etc.
7 Când senzorul este aliniat incorect din cauza unui impact puternic asupra
lui, etc.
8 Când un autovehicul din faţă este un reflector laser slab (partea din spate
a autovehiculului coborâtă, foarte murdară, etc.)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
260 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

9 Când o lumină foarte puternică, precum soarele sau farurile din sens
opus, bate direct în senzorul frontal
10 La conducerea în condiţii de intemperii, cum ar fi ploaie torenţială, ceaţă,
ninsoare sau furtună de nisip
11 Când mediul înconjurător este întunecat, precum un tunel sau pe timpul
nopţii
■ Dacă lumina de avertizare PCS clipeşte, iar pe ecranul multi-
informaţional apare un mesaj de avertizare
Sistemul de siguranţă pre-coliziune poate fi temporar indisponibil sau în cazul
unei posibile defecţiuni în sistem.
● În următoarele situaţii, lumina indicatoare şi mesajul dispar iar sistemul
devine operaţional la revenirea condiţiilor normale de funcţionare:
• Dacă zona din jurul senzorului frontal este foarte caldă, ca atunci când
autoturismul a staţionat la soare
• Când parbrizul este aburit sau acoperit de condens sau gheaţă
• Dacă zona din faţa senzorului frontal este obstrucţionată, ca atunci când
capota este deschisă
● Dacă lumina de avertizare PCS continuă să clipească sau dacă mesajul de
avertizare nu dispare, înseamnă că sistemul ar putea fi defect. Adresaţi-vă
imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
■ Dacă sistemele TRC şi VSC sunt dezactivate
● Dacă sistemele TRC şi VSC sunt dezactivate (→P. 299), funcţiile sistemelor
de frânare pre-coliziune asistată şi de frânare pre-coliziune sunt de
asemenea dezactivate. Cu toate acestea, funcţia de avertizare pre-coliziune
va continua să fie operaţională.
● Lumina de avertizare PCS se aprinde, iar pe ecranul multi-informaţional
apare un mesaj de avertizare. (→P. 534)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 261

AVERTIZARE

■ Limitările sistemului de siguranţă pre-coliziune


● Şoferul este unicul responsabil pentru conducerea în siguranţă. Conduceţi
întotdeauna cu prudenţă, având grijă să observaţi zonele din jur.
Nu utilizaţi în nicio situaţie sistemul de siguranţă pre-coliziune în locul
operaţiilor de frânare normală. Acest sistem nu va preveni coliziunile şi nu
va diminua pagubele ori rănirile în toate situaţiile. Nu va bazaţi întru totul
pe acest sistem. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la accidente
cu urmări grave sau fatale.
Deşi sistemul este conceput pentru a ajuta la evitarea şi reducerea
impactului unei coliziuni, eficienţa sa se poate modifica în funcţie de
diverse condiţii (→P. 257). Ca atare, este posibil ca sistemul să nu
asigure întotdeauna acelaşi nivel de performanţă.
● Funcţia de frânare pre-coliziune ar putea să nu funcţioneze dacă şoferul
efectuează anumite operaţii. Dacă pedala de acceleraţie este apăsată
puternic sau dacă este rotit volanul, sistemul îl poate determina pe şofer
să ia măsuri de evitare şi posibil chiar să împiedice funcţia de frânare pre- 4
coliziune să opereze.
● În unele situaţii, în timp ce funcţia de frânare pre-coliziune operează,

Conducere
această operaţie poate fi dezactivată dacă pedala de acceleraţie este
apăsată puternic sau dacă este rotit volanul iar sistemul determină şoferul
să ia măsuri de evitare.
● Se aplică o forţă foarte mare de frânare în timp ce funcţia de frânare pre-
coliziune este activă. În plus, deoarece autoturismul se poate pune în
mişcare după acţionarea funcţiei de frânare pre-coliziune, şoferul trebuie
să apese pedala de frână, după caz.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
262 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie referitoare la funcţiile de asistenţă ale sistemului


Prin intermediul avertizărilor şi controlul frânării, sistemul de siguranţă pre-
coliziune este destinat să asiste şoferul în evitarea coliziunilor prin procesul
PRIVEŞTE-APRECIAZĂ-ACŢIONEAZĂ. Gradul de asistenţă pe care o
poate asigura sistemul are anumite limite, de aceea ţineţi cont de
următoarele aspecte importante.
● Asistarea şoferului în supravegherea drumului
Sistemul de siguranţă pre-coliziune nu poate detecta decât autovehiculele
aflate exact în faţa autoturismului dumneavoastră, şi numai pe o rază de
acţiune limitată. Acesta nu permite conducerea neglijentă sau neatentă, şi
nu este un sistem care poate asista şoferul în condiţii de vizibilitate
scăzută. Şoferul trebuie să fie în continuare foarte atent la zona din jurul
autoturismului.
● Asistarea şoferului în efectuarea unei aprecieri corecte
La încercarea de a estima riscul unei coliziuni, singurele date disponibile
pentru sistemul de siguranţă pre-coliziune sunt cele despre autovehiculele
detectate de sistem exact în faţa autoturismului dumneavoastră. De
aceea, este absolut necesar ca şoferul să fie permanent vigilent şi să
aprecieze dacă există vreun risc de coliziune într-o situaţie dată.
● Asistarea şoferului la luarea măsurilor
Funcţiile de asistenţă la frânare pre-coliziune şi frânare pre-coliziune sunt
prevăzute pentru evitarea unei coliziuni sau reducerea gravităţii unei
coliziuni, ca atare ele acţionează numai când sistemul a stabilit un risc
mare de coliziune. Sistemul în sine nu este capabil să evite automat o
coliziune sau să oprească autoturismul în siguranţă fără ca şoferul să
efectueze nişte operaţii corespunzătoare. Din acest motiv, la apariţia unei
situaţii periculoase, şoferul trebuie să acţioneze direct şi imediat, în
interesul siguranţei tuturor persoanelor implicate.

NOTĂ

■ Pentru a evita o defecţiune a sistemului


În următoarele situaţii, dezactivaţi sistemul de siguranţă pre-coliziune.
Sistemul poate funcţiona chiar dacă nu există riscul unei coliziuni.
● La inspectarea autoturismului cu un dispozitiv de testare cu tambur
precum un dinamometru de şasiu sau un tester de vitezometru, ori cu un
dispozitiv de echilibrare a roţilor
● La transportul autoturismului cu vaporul, camionul sau mijloace similare
de transport
● Când partea din faţă a autoturismului este ridicată sau coborâtă, cum ar fi
atunci când se utilizează anvelope de altă mărime decât cea specificată
sau în cazul în care componentele suspensiei sunt modificate
● La tractarea autoturismului

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 263

LDA (sistemul de alertă la părăsirea benzii


de rulare)*

Prezentare generală a funcţiei


În timpul conducerii pe un drum cu marcaje între benzi, acest sistem
recunoaşte marcajele utilizând o cameră pe post de senzor pentru a
alerta şoferul când automobilul deviază de la banda sa.
Dacă sistemul anticipează că autoturismul poate să devieze de la
banda de rulare, alertează şoferul prin intermediul unei avertizări
sonore şi indicaţii pe afişajul multi-informaţional.
Senzor frontal

Conducere
Activarea sistemului LDA
Apăsaţi butonul LDA pentru a
activa sistemul.
Indicatorul LDA se aprinde.
Apăsaţi iar butonul pentru a
dezactiva sistemul LDA.
Sistemul LDA rămâne activat sau
dezactivat chiar dacă contactul de
pornire este adus în poziţia „ON”
(autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi
pornire).

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
264 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

Condiţii de funcţionare
● Când viteza autoturismului este de aproximativ 50 km/h (32 mph)
sau mai mare.
● Când lăţimea benzii este mai mare de aproximativ 3 m (9,8 ft.).
● Când conduceţi pe un drum drept sau într-un viraj cu o rază mai
mare de aproximativ 150 m (492 ft.).

Indicaţia de pe afişajul multi-informaţional


Când interiorul ambelor linii ale
benzii devine alb:
Indică faptul că ambele linii,
dreaptă şi stângă, sunt detectate.
Dacă automobilul deviază de la
banda de rulare, linia de pe partea
din care a deviat clipeşte în
portocaliu. (→P. 535)

Când interiorul unei linii a benzii


devine alb:
Indică faptul că marcajul liniei de
pe partea albă este detectat.
Dacă autoturismul deviază de pe
partea cu linia detectată, linia va
clipi în portocaliu. (→P. 535)

Când interiorul ambelor linii ale


benzii sunt negre:
Indică faptul că nicio linie nu este
detectată sau că sistemul LDA
este temporar dezactivat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 265

■ Dezactivarea temporară a funcţiilor sistemului LDA


Dacă intervine oricare dintre situaţiile de mai jos, funcţiile sistemului LDA vor
fi dezactivate temporar. Funcţiile se vor activa din nou după revenirea la
condiţiile de funcţionare necesare.
● Este acţionată maneta de semnalizare schimbare direcţie.
● Viteza autoturismului se află în afara gamei de viteze în care intervin
funcţiile sistemului LDA.
● Când liniile de demarcare a benzii de rulare nu pot fi recunoscute în timpul
mersului.
● Când se aude avertizarea la părăsirea benzii de rulare.
Funcţia de avertizare la părăsirea benzii de rulare nu va interveni timp de
mai multe secunde după ce a fost activată, chiar dacă autoturismul
părăseşte din nou banda de rulare.
■ Avertizarea la părăsirea benzii de rulare
În funcţie de nivelul volumului sunetului sistemului audio sau de zgomotul
produs de ventilatorul aerului condiţionat, când sistemul audio sau
4
ventilatorul sunt în funcţiune, poate fi dificil să auziţi avertizarea sonoră.
■ După ce autoturismul a fost parcat la soare

Conducere
S-ar putea ca LDA să nu fie disponibil şi se va afişa un mesaj de avertizare
(→P. 535) pe o perioadă scurtă, după ce porniţi la drum. Când temperatura
din habitaclu scade, iar temperatura din jurul senzorului frontal (→P. 263)
permite funcţionarea acestuia, se vor activa funcţiile.
■ Dacă există linie de demarcare a benzii de rulare doar pe o parte a
autoturismului
Avertizare la părăsirea benzii de rulare nu va opera pe partea pe care nu se
poate recunoaşte linia de demarcare a benzii de rulare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
266 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

■ Condiţii în care s-ar putea ca funcţia să nu opereze corect


În anumite situaţii, este posibil ca senzorul frontal să nu poată să recunoască
liniile de demarcare, făcând ca funcţia de avertizare la părăsirea benzii de rulare
să nu opereze corect. Totuşi, acest lucru nu indică o defecţiune.
● Când conduceţi printr-o zonă cum ar fi o staţie de taxare, o traversare sau
înaintea unui punct de control
● Când conduceţi într-un viraj strâns
● Când marcajele benzilor de rulare sunt extrem de înguste sau extrem de late
● Când autoturismul se înclină excesiv într-o parte din cauza unei încărcături mari
sau a presiunii necorespunzătoare în anvelope
● Când distanţa dintre autoturismul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă este
extrem de mică
● Când liniile de demarcare a benzii de rulare sunt galbene (Acestea pot fi
recunoscute mai greu de către sistem comparativ cu liniile de demarcare albe.)
● Când liniile de demarcaţie a benzii de rulare sunt întrerupte, „puncte în relief”,
(marcaje rutiere în relief) sau pietre
● Când marcajele de benzi sunt în curbă etc.
● Când liniile de demarcare a benzii de rulare sunt mascate sau parţial mascate
de nisip, murdărie etc.
● Când pe carosabil apar umbre paralele cu liniile de demarcare a benzii de rulare
sau dacă o umbră acoperă liniile de demarcare a benzii de rulare
● Când conduceţi pe o suprafaţă de drum foarte lucioasă, de exemplu din beton
● Când conduceţi pe o suprafaţă de drum lucioasă datorită luminii reflectate
● Când conduceţi într-o zonă unde gradul de iluminare se schimbă rapid, de
exemplu la intrarea în sau ieşirea dintr-un tunel
● Când lumina soarelui sau a farurilor autovehiculelor care circulă din sens contrar
se reflectă direct în lentilele camerei
● Când conduceţi pe drumuri care se ramifică sau se unesc
● Când conduceţi pe o suprafaţă de drum udă datorită ploii, ploii torenţiale căzute
anterior, bălţilor etc.
● Când autoturismul este supus unor mişcări verticale puternice, cum ar fi la
rularea pe un drum accidentat sau peste denivelări
● Când luminozitatea farurilor este redusă datorită murdăriei de pe lentile sau
unghiul farurilor este reglat incorect
● Când conduceţi pe un drum cu serpentine sau drumuri denivelate
● Când conduceţi pe drumuri accidentate sau neasfaltate
● Dacă parbrizul este murdar, respectiv dacă există picături de ploaie, condens
sau gheaţă pe parbriz.
● Când dispozitivul de încălzire suflă la picioare, partea superioară a parbrizului
se poate aburi, producând un efect negativ.
● Când curăţaţi parbrizul la interior, atingerea lentilei sau contactul acesteia cu
soluţie de curăţare poate avea un efect negativ.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 267

■ Când înlocuiţi anvelopele


În funcţie de anvelopele utilizate, s-ar putea să nu se asigure performanţe
suficiente.
■ Mesajele de avertizare pentru sistemul LDA
Mesajele de avertizare sunt utilizate pentru a indica o defecţiune în sistem
sau pentru a atenţiona şoferul cu privire la faptul că trebuie să conducă
preventiv.
■ Personalizarea
Sensibilitatea senzorului sistemului LDA se poate modifica.
(Funcţii care se pot personaliza: →P. 619)

AVERTIZARE

■ Înainte de a utiliza LDA


Nu vă bazaţi numai pe sistemul LDA. Sistemul LDA nu conduce auto-
turismul automat, nici nu reduce nivelul atenţiei cu care trebuie să
conduceţi. Ca urmare, şoferul trebuie să îşi asume întotdeauna întreaga
responsabilitate pentru înţelegerea zonei din jur, pentru acţionarea 4
volanului pentru corectarea trasei autoturismului şi pentru conducerea în
siguranţă.

Conducere
Conducerea neadecvată sau neglijentă poate duce la un accident.
■ Pentru a preveni acţionarea accidentală a sistemului LDA
Dezactivaţi sistemul LDA cu ajutorul butonului LDA atunci când acesta nu
se află în uz.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
268 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

AVERTIZARE

■ Situaţii inadecvate pentru sistemul LDA


Nu utilizaţi sistemul LDA în următoarele situaţii.
În caz contrar, s-ar putea ca sistemul să nu funcţioneze corect, ceea ce
poate cauza producerea unui accident.
● Când conduceţi cu anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, o roată de
rezervă sau un echipament similar
● Când pe marginea drumului se află obiecte sau structuri care ar putea fi
confundate cu liniile de demarcare a benzii de rulare (cum ar fi balustrade,
borduri, stâlpi reflectorizanţi etc.)
● Când conduceţi pe drumuri înzăpezite
● Când liniile de demarcare a benzii de rulare de pe drum sunt greu de
observat datorită ploii, ninsorii, ceţii, nisipului, murdăriei etc.
● Când pe carosabil există linii vizibile rămase de la reparaţiile rutiere sau
dacă resturile vechilor linii de demarcare a benzii de rulare sunt încă
vizibile pe carosabil
● Când conduceţi pe un drum cu unele benzi de rulare închise pentru
întreţinere sau conduceţi pe o bandă de rulare de uz temporar

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea sau funcţionarea incorectă a sistemului


LDA
● Nu modificaţi farurile şi nu lipiţi autocolante pe suprafaţa lămpilor.
● Nu modificaţi suspensia. Dacă suspensia trebuie reparată, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
● Nu montaţi şi nu aşezaţi nimic pe capotă sau grila radiatorului. De
asemenea, nu montaţi bare suplimentare de protecţie frontală (bare
antişoc, bară kangaroo etc.).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 269

Faza lungă automată∗

Faza lungă automată utilizează un senzor frontal montat în


autoturism pentru a evalua luminozitatea sistemului de
iluminare stradală, a luminilor autovehiculelor care circulă din
sens contrar şi ale celor aflate în faţă etc., activând sau
dezactivând automat faza lungă în funcţie de necesităţi.

Activarea sistemului de control fază lungă automată


Împingeţi maneta spre planşa de
bord cu butonul pentru faruri în
poziţia .
Indicatorul pentru faza lungă
automată se aprinde atunci când 4
farurile se aprind automat pentru a
indica faptul că sistemul este
activat.

Conducere

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
270 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

Condiţii de aprindere sau stingere automată a fazei lungi


Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare, faza lungă va fi
aprinsă automat:
● Viteza autoturismului este mai mare de aproximativ 40 km/h
(25 mph).
● Zona din faţa autoturismului este întunecată.
● Nu există autovehicule care circulă din sens contrar sau aflate în
faţă ale căror faruri sau lămpi de poziţie spate sunt aprinse.
● Există puţine proiectoare de iluminare stradală pe drumul aflat în
faţă.
Dacă este îndeplinită oricare dintre condiţiile următoare, faza lungă va
fi stinsă automat:
● Viteza autoturismului scade sub aproximativ 30 km/h (19 mph).
● Zona din faţa autoturismului nu este întunecată.
● Autovehiculele care circulă din sens contrar sau aflate în faţă au
farurile sau lămpile de poziţie spate aprinse.
● Există numeroase proiectoare de iluminare stradală pe drumul aflat
în faţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 271

Aprinderea/stingerea manuală a fazei lungi


■ Comutarea la faza scurtă
Trageţi maneta în poziţia
iniţială.
Indicatorul pentru faza lungă
automată se stinge.
Împingeţi maneta spre planşa
de bord pentru a activa din nou
sistemul de control fază lungă
automată.

■ Comutarea la faza lungă


Rotiţi butonul de lumini în
poziţia .
4
Indicatorul pentru faza lungă
automată se stinge şi se aprinde
indicatorul pentru faza lungă.

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
272 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

■ Faza lungă automată poate fi acţionată atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Informaţii referitoare la capacitatea de detectare a senzorului cu cameră
● Faza lungă nu poate fi stinsă automat în următoarele situaţii:
• Când apar brusc autovehicule care circulă din sens contrar de după o
curbă
• Când autoturismul este depăşit de un altul
• Când autovehiculele care circulă din sens contrar sau aflate în faţă dispar
din raza vizuală ca urmare a unor serpentine, separatoare de benzi sau
copaci aflaţi pe marginea drumului
● S-ar putea ca faza lungă să se stingă dacă se detectează un autovehicul
care circulă din sens contrar ce utilizează proiectoarele de ceaţă fără a avea
farurile aprinse.
● Luminile caselor, sistemul de iluminare stradală, semafoarele cu lumina
roşie activată şi panourile de afişaj sau semnele iluminate pot cauza
stingerea fazei lungi.
● Următorii factori pot afecta perioada de timp după care se aprinde sau
stinge faza lungă:
• Luminozitatea farurilor, proiectoarelor de ceaţă şi lămpilor de poziţie
spate ale autovehiculelor care circulă din sens contrar sau ale celor aflate
în faţă
• Deplasarea şi direcţia autovehiculelor care circulă din sens contrar sau
ale celor aflate în faţă
• Când autovehiculul care circulă din sens contrar sau cel aflat în faţă are
luminile funcţionale doar pe o parte a autovehiculului
• Când autovehiculul care circulă din sens contrar sau cel aflat în faţă este
un autovehicul pe două roţi
• Starea drumului (drum înclinat, viraj, starea suprafeţei carosabilului etc.)
• Numărul de pasageri şi nivelul de încărcare
● Faza lungă poate fi aprinsă sau stinsă pe neaşteptate.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 273

● În situaţiile de mai jos, s-ar putea ca sistemul să nu poată detecta corect


nivelul iluminării din zona înconjurătoare şi să orbească sau deranjeze
pietonii prin aprinderea fazei lungi. De aceea, ar fi de preferat să aprindeţi şi
stingeţi manual faza lungă, decât să vă bazaţi pe sistemul de control fază
lungă automată.
• Pe vreme nefavorabilă (ploaie, ninsoare, ceaţă, furtună de nisip etc.)
• Vizibilitatea prin parbriz este obstrucţionată de ceaţă, aburire, gheaţă,
murdărie etc.
• Parbrizul este murdar sau deteriorat.
• Senzorul frontal este deformat sau murdar.
• Temperatura senzorului frontal este extrem de ridicată.
• Nivelul iluminării din zona înconjurătoare este egal cu acela al farurilor,
lămpilor de poziţie spate sau proiectoarelor de ceaţă.
• Autovehiculele din faţă au farurile sau poziţiile spate stinse, murdare, cu
culoare schimbătoare sau incorect reglate.
• Când conduceţi într-o zonă cu treceri frecvente de la luminozitate la
întuneric.
• Când conduceţi frecvent şi repetat pe drumuri în rampă/în pantă, pe
drumuri cu suprafeţe accidentate, denivelate sau neregulate (cum ar fi 4
drumuri pietruite, macadam etc.).
• Când abordaţi frecvent şi repetat viraje sau conduceţi pe un drum cu

Conducere
serpentine.
• Există în faţa autoturismului un obiect foarte reflectorizant, cum ar fi un
semn rutier sau o oglindă.
• Spatele vehiculului din faţă este foarte reflectorizant, cum ar fi un
container pe un camion.
• Farurile autoturismului sunt deteriorate sau murdare.
• Autoturismul este înclinat ca urmare a unei pene de cauciuc, tractării unei
remorci etc.
• Şoferul consideră că faza lungă poate cauza probleme sau
inconveniente celorlalţi şoferi sau pietonilor din apropiere.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
274 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

■ Dacă se afişează un mesaj de avertizare pentru faza lungă automată...


S-ar putea să indice o defecţiune în sistem. Adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat.

AVERTIZARE

■ Limite referitoare la faza lungă automată


Nu vă bazaţi exclusiv pe faza lungă automată. Conduceţi întotdeauna
prudent, având grijă să observaţi împrejurimile şi să aprindeţi sau stingeţi
manual faza lungă dacă este cazul.

NOTĂ

■ Observaţii referitoare la utilizarea sistemului de control fază lungă


automată
Respectaţi următoarele recomandări pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare a sistemului de control fază lungă automată.
● Nu supraîncărcaţi autoturismul.
● Nu modificaţi autoturismul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 275

RSA (Asistenţă semne rutiere)

Prezentare generală a funcţiei


RSA recunoaşte semnele de circulaţie specifice cu ajutorul senzorului
frontal şi oferă informaţii şoferului pe ecranul multi-informaţional.
Dacă sistemul apreciază că autoturismul este condus peste limita de
viteză, executând acţiuni interzise, etc., în raport cu semnele de
circulaţie recunoscute, el îl alertează pe şofer cu ajutorul unui afişaj
de avertizare şi un semnal sonor de avertizare*.
*: Acest reglaj trebuie personalizat.
Senzor frontal

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
276 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

Indicaţia de pe afişajul multi-informaţional


După ce senzorul frontal recunoaşte un semn de circulaţie, acesta
este afişat pe ecranul multi-informaţional la trecerea autoturismului pe
lângă semn.
● Dacă s-a selectat funcţia
informaţii pentru sistemul de
asistenţă la conducere, se pot
afişa maximum 3 semne de
circulaţie.
(→P. 111)

● Dacă s-a selectat altceva decât


funcţia informaţii pentru
sistemul de asistenţă la
conducere, se poate afişa un
semn cu limita de viteză sau un
semn de anulare totală.
(→P. 111)
Nu se afişează semne de
depăşire interzisă şi limită de
viteză cu marcare suplimentară.
Totuşi, dacă sunt recunoscute
alte semne în afară de cele de
limită de viteză, ele sunt
enumerate sub semnul de limită
de viteză curent.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 277

Tipuri de semne rutiere recunoscute


Sunt recunoscute următoarele tipuri de semne rutiere, inclusiv
panouri electronice şi cele care clipesc.

Tipul Afişajul multi-informaţional

Limita de viteză începe/se termină

Ploaie
Limită de viteză cu
marcare
suplimentară
(Afişată simultan Gheaţă
cu limita de viteză) 4

Conducere
Drum în pantă*

(Exemplu de Există marcare


afişaj) suplimentară
(Conţinut
nerecunoscut)

Depăşire interzisă începe/se termină

Anulare totală
(Toate restricţiile anulate. Revenire la
regulament rutier implicit.)

*: Dacă semnalizatorul de direcţie nu este acţionat la schimbarea benzilor,


marcajul nu apare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
278 4-5. Sistemul Toyota Safety Sense

Afişaj avertizări
În următoarele situaţii, sistemul RSA alertează şoferul cu ajutorul unui
afişaj de avertizare.
● Când viteza autoturismului depăşeşte pragul de avertizare aplicat
limitei de viteză a semnului afişat pe ecranul multi-informaţional,
culoarea semnului se inversează.
● Dacă se detectează că autoturismul dumneavoastră este în
depăşire atunci când nu apare niciun semn de depăşire interzisă pe
ecranul multi-informaţional, semnul clipeşte.

■ Dezactivarea automată a afişării semnului RSA


Unul sau mai multe semne se dezactivează automat în următoarele situaţii.
● Nu se recunoaşte un semn nou la o anumită distanţă.
● Drumul se modifică din cauza unui viraj la stânga sau la dreapta, etc.
■ Condiţii în care s-ar putea ca funcţia să nu opereze sau să nu detecteze
corect
În următoarele situaţii, RSA nu funcţionează normal şi ar putea să nu recunoască
semne, să afişeze semne incorecte, etc. Totuşi, acest lucru nu indică o
defecţiune.
● Când senzorul frontal este aliniat incorect din cauza unui impact puternic asupra
lui, etc.
● Pe parbriz, lângă senzorul frontal, se află murdărie, zăpadă, autocolante, etc.
● În condiţii de intemperii, cum ar fi ploaie torenţială, ceaţă, ninsoare sau furtuni
de nisip
● Lumina de la un autovehicul care vine din sens opus, de la soare, etc., intră în
senzorul frontal.
● Semnul este mic, murdar, decolorat, înclinat sau îndoit, iar în cazul unui panou
electronic, contrastul este slab.
● Total sau parţial, semnul este mascat de frunzele unui copac, de un stâlp, etc.
● Semnul este vizibil pentru senzorul frontal doar pentru a scurtă perioadă de
timp.
● Locul (curbă, schimbare bandă de rulare, etc.) este incorect apreciat.
● Chiar dacă este un semn nepotrivit pentru banda de rulare curentă, el apare
imediat după ramificaţia unei autostrăzi sau pe o bandă adiacentă chiar înainte
de fuziune.
● Sunt lipite autocolante la spatele autovehiculului din faţă.
● Este recunoscut un semn asemănător unui semn compatibil cu sistemul.
● Autoturismul este condus într-o ţară cu direcţie diferită de circulaţie.
● Semnele de viteză de pe drumurile laterale pot fi detectate şi afişate (dacă sunt
poziţionate în unghiul de vedere al senzorului frontal) în timp ce autovehiculul
rulează pe drumul principal.
● Semnele de sens giratoriu de viteză de ieşire pot fi detectate şi afişate (dacă
sunt poziţionate în unghiul de vedere al senzorului frontal) în timpul rulării într-un
sens giratoriu.
● Informaţiile de viteză afişate pe aparatul de măsură şi cele afişate pe sistemul
de Navigaţie (dacă există în dotare) pot fi diferite din cauza sistemului de
Navigaţie care foloseşte date cartografice.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-5. Sistemul Toyota Safety Sense 279

■ Conducerea autoturismului într-o ţară cu unităţi de viteză diferite


Deoarece sistemul RSA recunoaşte semnele pe baza unităţilor setate pe
contor, trebuie să modificaţi tipul de unitate setat al aparatului de măsură.
Reglaţi unitatea de viteză setată a contorului la unitatea de viteză a semnelor
rutiere din locaţia curentă. (→P. 619)
■ Activarea/dezactivarea sistemului

1 Selectaţi de pe ecranul setărilor


(→P. 111)
2 Apăsaţi butonul de pe volan.

■ Afişarea semnului pentru limită de viteză


Dacă contactul de pornire a fost oprit ultima dată în timp ce era afişat un
semn de limită de viteză pe ecranul multi-informaţional, acelaşi semn apare
4
din nou când contactul de pornire este adus în poziţia „ON” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).

Conducere
■ Personalizarea
Setările pentru afişajul de avertizare, avertizare sonoră*, pragul de avertizare
accelerare, etc., se pot modifica.
(Funcţie care se poate personaliza: →P. 619)
*: Dacă s-a depăşit o limită de viteză cu marcare suplimentară, avertizarea
sonoră nu funcţionează.

AVERTIZARE

■ Înainte de a utiliza RSA


Nu vă bazaţi numai pe sistemul RSA. RSA este un sistem care susţine
şoferul prin asigurarea de informaţii, dar nu înlocuieşte viziunea proprie şi
de conştientizare a acestuia. Conduceţi prudent acordând atenţie deosebită
regulilor de circulaţie.
Conducerea necorespunzătoare sau neglijentă poate cauza producerea
unui accident neaşteptat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
280 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

Sistemul de control al vitezei de croazieră∗

Prezentare generală a funcţiilor


Utilizaţi sistemul de control al vitezei de croazieră pentru a menţine
viteza setată fără să apăsaţi pedala de acceleraţie.
1 Indicatorul sistemului de control
al vitezei de croazieră
2 Indicatorul „SET”
3 Buton pentru sistemul de
control al vitezei de croazieră

Setarea vitezei autoturismului


1 Apăsaţi butonul „ON-OFF”
pentru a activa sistemul de
control al vitezei de croazieră.
Indicatorul sistemului de control al
vitezei de croazieră se va aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru a
dezactiva sistemul de control al
vitezei de croazieră.

2 Acceleraţi sau deceleraţi auto-


turismul la viteza dorită şi
apăsaţi maneta în jos pentru a
seta viteza de croazieră.
Indicatorul „SET” se va aprinde.
Viteza autoturismului în momentul
eliberării manetei devine viteza
setată.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 281

Reglarea vitezei setate


Pentru a modifica viteza setată, acţionaţi maneta până la obţinerea
vitezei dorite.
1 Creşterea vitezei
2 Reducerea vitezei
Reglarea fină: Împingeţi scurt
maneta în sensul dorit.
Reglarea grosieră: Menţineţi ma-
neta împinsă în sensul dorit.

Viteza setată va creşte sau descreşte după cum urmează:


Reglarea fină: Cu aproximativ 1,6 km/h (1 mph) la fiecare acţionare a
manetei.
4
Reglarea grosieră: Viteza setată va creşte sau descreşte continuu
până la eliberarea manetei.

Conducere
Dezactivarea şi revenirea la controlul vitezei de croazieră
constante
1 Trăgând spre dumneavoastră
maneta, sistemul de control al
vitezei de croazieră constante
este dezactivat.
Sistemul se dezactivează de ase-
menea dacă apăsaţi pedala de
frână sau de ambreiaj (numai
transmisie manuală).
2 Împingerea manetei în sus
reactivează sistemul de control
al vitezei de croazieră con-
stante.
Revenirea este posibilă atunci când viteza autoturismului este mai mare
de aproximativ 40 km/h (25 mph).

■ Sistemul de control al vitezei de croazieră poate fi setat atunci când


● Maneta schimbătorului de viteze este în poziţia D, sau a fost selectată
treapta 4 sau superioară din M. (autoturisme cu transmisie Multidrive)
● A fost selectată treapta 4 sau superioară cu padela de schimbare viteze.
(autoturisme cu padelă de schimbare viteze)
● Viteza autoturismului este mai mare de aproximativ 40 km/h (25 mph).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
282 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Accelerarea după setarea vitezei autoturismului


● Puteţi să acceleraţi normal. După accelerare, se va reveni la viteza setată.
● Viteza setată poate fi crescută chiar şi fără dezactivarea sistemului de
control al vitezei de croazieră, accelerând autoturismul la viteza dorită şi
apoi împingând maneta în jos pentru a seta noua viteză.
■ Dezactivarea sistemului automat de control al vitezei de croazieră
Sistemul de control al vitezei de croazieră nu va mai menţine viteza
autoturismului în oricare din următoarele situaţii.
● Viteza efectivă a autoturismului scade cu mai mult de aproximativ 16 km/h
(10 mph) sub viteza presetată.
În acest caz, viteza setată memorată nu este reţinută.
● Viteza efectivă a autoturismului scade sub aproximativ 40 km/h (25 mph).
● Este activat VSC+ (sistemul de control al stabilităţii vehiculului).
● Limitatorul de viteză este activat (dacă există în dotare).
■ Dacă pe afişajul multi-informaţional apare un mesaj de avertizare pentru
sistemul de control al vitezei de croazieră
Apăsaţi o dată butonul „ON-OFF” pentru dezactivarea sistemului şi apoi
apăsaţi din nou butonul pentru reactivarea sistemului.
Dacă nu puteţi seta viteza de croazieră sau dacă sistemul de control al vitezei
de croazieră este dezactivat imediat după activare, s-ar putea să existe o
defecţiune la sistemul de control al vitezei de croazieră. Adresaţi-vă imediat
unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat pentru
verificarea autoturismului.

AVERTIZARE

■ Pentru a preveni acţionarea accidentală a sistemului de control al


vitezei de croazieră
Dezactivaţi sistemul de control al vitezei de croazieră cu butonul „ON-OFF”
atunci când nu este folosit.
■ Situaţii inadecvate pentru utilizarea sistemului de control al vitezei de
croazieră
Nu utilizaţi sistemul de control al vitezei de croazieră în niciuna din
următoarele situaţii.
În caz contrar, riscaţi pierderea controlului asupra autoturismului, ceea ce
poate conduce la un accident soldat cu răniri grave sau mortale.
● În condiţii de trafic intens
● Pe drumuri cu viraje strânse
● Pe drumuri cu serpentine
● Pe drumuri alunecoase, cum ar fi cele acoperite cu apă, gheaţă sau
zăpadă
● Pe pante abrupte
Viteza autoturismului poate să depăşească valoarea setată la coborârea
unei pante abrupte.
● Când autoturismul dumneavoastră tractează o remorcă sau în timpul
tractării în caz de urgenţă

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 283

Limitatorul de viteză∗

Viteza maximă dorită poate fi setată de la butonul de control al


vitezei de croazieră.
Limitatorul de viteză previne depăşirea vitezei setate.

Setarea vitezei autoturismului


Apăsaţi butonul pentru a activa
limitatorul de viteză.
Apăsaţi încă o dată butonul pentru
a dezactiva limitatorul de viteză.

Acceleraţi sau deceleraţi până la

Conducere
viteza dorită şi apăsaţi pe manetă
pentru a seta viteza maximă
dorită.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
284 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

Reglarea vitezei setate


1 Creşterea vitezei
2 Reducerea vitezei
Ţineţi maneta apăsată până la
obţinerea vitezei dorite.
Pentru un reglaj fin al vitezei,
împingeţi uşor maneta în sus sau
în jos şi eliberaţi-o.

Dezactivarea şi reluarea funcţiei limitatorului de viteză


1 Anularea
Trageţi maneta spre dumnea-
voastră pentru a dezactiva funcţia
limitatorului de viteză.
2 Revenirea la sistemul de con-
trol al vitezei de croazieră
Pentru a reveni la utilizarea limita-
torului de viteză, împingeţi maneta
în sus.

■ Limitatorul de viteză poate fi acţionat atunci când


Viteza autoturismului este mai mare de circa 30 km/h (18 mph).
■ Depăşirea vitezei setate
În următoarele situaţii, viteza autoturismului depăşeşte viteza setată şi
afişajul Multi-informaţional va fi evidenţiat:
● Când apăsaţi complet pedala de acce-
leraţie
● Când coborâţi un drum în pantă (se
declanşează şi o avertizare sonoră)

■ Dezactivarea automată a limitatorului de viteză


Viteza setată se anulează automat la activarea sistemului de control al vitezei
de croazieră.
■ Dacă indicatorul limitatorului de viteză se stinge
S-ar putea să indice o defecţiune în sistem. Adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 285

AVERTIZARE

■ Pentru a evita acţionarea accidentală a limitatorului de viteză


Când nu folosiţi sistemul, dezactivaţi butonul pentru limitarea vitezei.
■ Situaţii necorespunzătoare pentru utilizarea limitatorului de viteză
Nu utilizaţi limitatorul de viteză în niciuna din următoarele situaţii.
În caz contrar, puteţi pierde controlul autoturismului ceea ce poate conduce
la răniri personale grave sau fatale.
● Pe drumuri alunecoase, cum ar fi cele acoperite cu apă, gheaţă sau
zăpadă
● Pe pante abrupte
● Când tractaţi o remorcă sau în cazul tractării de urgenţă

Conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
286 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

Sistemul Stop & Start∗

Sistemul Stop & Start opreşte şi reporneşte motorul în funcţie


de acţionarea pedalei de ambreiaj pentru oprirea şi pornirea
autoturismului.

Oprirea motorului
1 Cu pedala de ambreiaj apăsată complet, opriţi autoturismul. Apoi
comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia N.
2 Eliberaţi pedala de ambreiaj.
Indicatorul Stop & Start se va
aprinde.

Repornirea motorului
Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului de viteze este în poziţia N şi
apăsaţi pedala de ambreiaj.
Indicatorul Stop & Start se va stinge.
(În această situaţie, eliberarea pedalei de ambreiaj nu va duce la oprirea
din nou a motorului.)

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 287

Dezactivarea sistemului Stop & Start


Apăsaţi butonul de dezactivare
Stop & Start pentru a dezactiva
sistemul Stop & Start.
Indicatorul de dezactivare Stop &
Start se va aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru a
reactiva sistemul Stop & Start.

■ Reactivarea automată a sistemului Stop & Start


Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: Chiar şi după
dezactivarea sistemului Stop & Start prin acţionarea butonului de
dezactivare a sistemului Stop & Start, acesta va fi reactivat automat
odată ce contactul de pornire este adus în poziţia „LOCK” şi apoi în
4
poziţia „START”.
Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: Chiar şi după

Conducere
dezactivarea sistemului Stop & Start prin acţionarea butonului de
dezactivare a sistemului Stop & Start, acesta va fi reactivat automat
odată ce contactul de pornire este decuplat, apoi motorul este
pornit.
■ Dacă se apasă butonul de dezactivare a sistemului Stop &
Start în timp ce autoturismul este oprit
● Când motorul este oprit cu ajutorul sistemului Stop & Start,
apăsarea butonului de anulare a sistemului Stop & Start va
reporni motorul.
Data următoare când autoturismul este oprit (după ce sistemul
Stop & Start a fost dezactivat). motorul nu va fi oprit.
● Cu sistemul Stop & Start dezactivat, apăsarea butonului de
anulare a sistemului Stop & Start va duce la reactivarea
sistemului, dar nu va opri motorul.
Începând cu oprirea următoare a autoturismului (după ce
sistemul Stop & Start a fost activat), motorul va fi oprit.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
288 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Condiţii de funcţionare
● Sistemul Stop & Start este operaţional atunci când sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
• Pedala de ambreiaj nu este apăsată.
• Maneta schimbătorului de viteze este în poziţia N.
• Motorul este încălzit adecvat.
• Temperatura exterioară este -5°C (23°F) sau mai ridicată.
• Dispozitivul de dezaburire a parbrizului este oprit.
• Sistemul de încălzire rapidă este oprit.
• Frâna de parcare nu este în funcţiune. (→P. 229)
• Capota este închisă. (→P. 289)
• Centura de siguranţă a şoferului este fixată.
• Portiera şoferului este închisă.
● S-ar putea ca motorul să nu fie oprit cu ajutorul sistemului Stop & Start în
următoarele circumstanţe. Aceasta nu indică o defecţiune a sistemului Stop
& Start.
• Sistemul de aer condiţionat este utilizat când temperatura ambientală
este ridicată sau scăzută.
• Acumulatorul nu este suficient de încărcat, sau este supus unei
reîncărcări periodice.
• Cantitatea de vacuum pentru servofrâna este scăzută.
• Autoturismul este oprit pe o suprafaţă înclinată.
• Volanul este acţionat
• Traficul sau alte situaţii determină oprirea repetată a autoturismului,
rezultând o durată mare de timp în care motorul este oprit de sistemul
Stop & Start.
• La mare altitudine.
• Temperatura lichidului de răcire motor este extrem de ridicată sau
scăzută.
• Temperatura lichidului bateriei este extrem de ridicată sau scăzută.
• Bateria a fost înlocuită recent sau bornele bateriei au fost deconectate
recent.
Când situaţiile de mai sus se îmbunătăţesc, sistemul Stop & Start va opri şi
reporni motorul începând cu următoarea oprire a autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 289

■ Funcţia de pornire automată a motorului


● În următoarele situaţii, motorul va reporni automat când acesta este oprit cu
sistemul Stop & Start. (Pentru ca motorul să fie oprit din nou cu sistemul
Stop & Start, conduceţi autoturismul o data.)
• Sistemul de aer condiţionat este pornit.
• Sistemul de dezaburire a parbrizului este pornit.
• Sistemul de încălzire rapidă este pornit.
• Butonul frânei de parcare este acţionat. (→P. 229)
• Volanul este acţionat.
• Centura de siguranţă a şoferului este nefixată.
• Portiera şoferului este deschisă.
• Butonul de anulare Stop & Start este apăsat.
• Autoturismul începe să ruleze pe un drum înclinat.
● În următoarele situaţii, motorul ar putea reporni automat când acesta este
oprit cu sistemul Stop & Start. (Pentru ca motorul să fie oprit din nou cu
sistemul Stop & Start, conduceţi autoturismul o data.)
• Pedala de frână este pompată sau apăsată puternic.
• Este folosit sistemul de aer condiţionat. 4
• Acumulatorul nu este încărcat suficient.
■ Frâna de parcare
● Chiar dacă se întrunesc condiţiile de repornire automată a motorului în timp

Conducere
ce se cuplează frâna de parcare, motorul nu reporneşte imediat. Motorul
reporneşte la cuplarea frânei de parcare.
● Dacă se apasă butonul frânei de parcare în timp ce motorul reporneşte,
repornirea motorului se poate anula. Dacă operaţia s-a anulat, motorul
reporneşte la cuplarea frânei de parcare.
■ Capota
● Dacă este deschisă capota în timp ce motorul este oprit de sistemul Stop &
Start, motorul nu poate fi repornit de sistemul Stop & Start sau de funcţia de
pornire automată a motorului. Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în N
şi reporniţi motorul cu acţionarea contactului de pornire. (→P. 209, 212)
● Chiar şi atunci când capota este închisă după pornirea motorului cu capota
deschisă, sistemul Stop & Start nu funcţionează. Închideţi capota, decuplaţi
contactul de pornire, aşteptaţi puţin, după accea porniţi motorul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
290 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Cânt trebuie utilizat sistemul Stop & Start


● Dacă motorul este oprit cu sistemul Stop & Start iar maneta schimbătorului
de viteze este dusă în altă poziţie decât N cu pedala ambreiajului eliberată,
se declanşează o avertizare sonoră iar indicatorul Stop & Start clipeşte.
Acest lucru indică doar faptul că motorul este oprit de către sistemul Stop &
Start, nu că motorul a fost oprit complet.
● Utilizaţi sistemul Stop & Start atunci când opriţi temporar autoturismul la
stop, intersecţii etc. Când opriţi autoturismul pentru o perioadă mai mare de
timp, opriţi motorul complet.
● Când sistemul nu funcţionează, este dezactivat sau are o defecţiune, apar
mesaje de avertizare şi avertizarea sonoră pentru a-l informa pe şofer.
(→P. 529)
● Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: Chiar atunci când
contactul de pornire este apăsat în timpul unei opriri a motorului, acesta nu
reporneşte. Porniţi motorul ducând maneta schimbătorului de viteze în N şi
executaţi o pornire normală a motorului.
● Când motorul reporneşte după ce a fost oprit cu sistemul Stop & Start, priza
electrică poate fi temporar inutilizabilă, dar acest lucru nu indică o
defecţiune.
● Instalarea şi eliminarea componentelor electrice şi a dispozitivelor wireless
pot afecta sistemul Stop & Start; adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.
■ Dacă parbrizul se abureşte în timp ce motorul este oprit de sistemul
Stop & Start
Porniţi dispozitivul de dezaburire a parbrizului. (Motorul va porni datorită
funcţiei de pornire automată a motorului.) (→P. 384, 391)
Dacă parbrizul se abureşte frecvent, apăsaţi butonul de dezactivare a
sistemului Stop & Start pentru a dezactiva sistemul.
■ Sistemul de aer condiţionat în timpul opririi motorului cu sistemul Stop
& Start (autoturisme dotate cu sistem de aer condiţionat)
În timp ce motorul este oprit cu sistemul Stop & Start, sistemul de aer
condiţionat (funcţiile de răcire, încălzire şi dezumidificare) este dezactivat şi
nu face decât să sufle sau să opreasca suflarea aerului. Pentru a preveni
dezactivarea sistemului de aer condiţionat, dezactivaţi sistemul Stop & Start
apăsând butonul de dezactivare Stop & Start.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 291

Schimbarea duratei de oprire la ralanti cu sistemul de aer


condiţionat pornit
■ Modificarea setării cu afişajul multi-informaţional
Afişaj monocrom:
1 Selectaţi „STOP & START” de pe ecranul de setări şi ţineţi
apăsat butonul „DISP”. (→P. 108)
2 Selectaţi reglajul dorit şi ţineţi
apăsat butonul „DISP”.

4
Afişaj color:
1 Folosiţi butoanele indicatoarelor pentru a selecta „Setare ”

Conducere
şi apăsaţi . (→P. 112)
2 Selectaţi reglajul dorit şi
apăsaţi .

■ Modificarea setării cu butonul de dezactivare Stop & Start


De fiecare dată când butonul de dezactivare Stop & Start este
apăsat şi menţinut cel puţin 3 secunde, sistemul comută între
modul normal şi extins. Starea sistemului poate fi verificată pe
ecranul setărilor de pe afişajul multi-informaţional. (→P. 108, 111)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
292 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Funcţia de protecţie a sistemului Stop & Start


Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: Când sistemul audio
emite un sunet extrem de puternic, s-ar putea ca acesta să fie dezactivat
automat pentru a se reduce consumul bateriei.
Dacă se întâmplă acest lucru, aducerea contactului de pornire în poziţia
„LOCK” şi apoi în poziţia „ACC” sau „ON” reactivează sistemul audio.
Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: Când sistemul audio
emite un sunet extrem de puternic, s-ar putea ca acesta să fie dezactivat
automat pentru a se reduce consumul bateriei.
Dacă se întâmplă acest lucru, aducerea contactului de pornire în poziţia OFF
şi apoi în modul ACCESSORY sau IGNITION ON reactivează sistemul audio.
■ Înlocuirea bateriei
→P. 587
■ Afişarea stării sistemului Stop & Start
● Doar afişaj color: Starea de funcţionare a sistemului Stop & Start apare pe
afişajul multi-informaţional.

Afişează durata curentă de oprire a


motorului. (Timpul de oprire a motorului
de către sistemul Stop & Start.)

● Starea de funcţionare a sistemului Stop & Start poate apărea pe afişajul


multi-informaţional.
Afişaj monocrom:
Apăsaţi butonul TRIP de pe volan. (→P. 107)
Afişaj color:
Selectaţi (Informaţii referitoare la conducere) de la pictogramele
meniului (→P. 111)

Starea A:

Afişează durata cumulată în care motorul


este oprit de către sistemul Stop & Start
(Afişaj monocrom)
de la momentul pornirii motorului până la
oprirea acestuia.

(Afişaj color)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 293

Starea B:

Afişează durata cumulată în care motorul


este oprit de către sistemul Stop & Start
(Afişaj monocrom)
de la resetarea anterioară până când
sistemul este din nou resetat.

(Afişaj color)

Afişajul stării B se poate reseta.


Afişaj monocrom:
Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul TRIP de pe volan când pe ecranul multi-
informaţional apare ECO ODO.
Afişaj color:
Apăsaţi şi menţineţi astfel de pe volan când pe ecranul multi- 4
informaţional apare starea sistemului Stop & Start.
■ Mesajele de pe afişajul multi-informaţional

Conducere
Când motorul nu poate fi oprit de către sistemul Stop & Start, când motorul
reporneşte automat în timp ce este oprit de sistemul Stop & Start şi când
motorul este oprit de sistemul Stop & Start iar maneta schimbătorului de
viteze este adusă în altă poziţie decât N, cu pedala de ambreiaj eliberată, pe
ecranul multi-informaţional apare următoarele mesaje.
● Când motorul nu poate fi oprit de către sistemul Stop & Start (Afişaj color)

Mesaj Detalii/Acţiuni
• Sistemul de aer condiţionat este utilizat
când temperatura ambientală este ridicată
sau scăzută.
„Pentru controlul → Funcţionează prompt când diferenţa
climatizării” între temperatura setată şi temperatura
din habitaclu este mică.
• Sistemul de dezaburire a parbrizului este
pornit.
• Sistemul de încălzire rapidă este pornit.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
294 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

Mesaj Detalii/Acţiuni
• Valoarea de încărcare a acumulatorului
poate fi redusă.
→ Oprirea motorului este temporar
interzisă pentru a prioritiza încărcarea
acumulatorului, dar dacă motorul este
acţionat pentru scurt timp, se permite
oprirea acestuia.
• Se poate produce o încărcare de
reîmprospătare (Exemple: La scurt timp
după înlocuirea acumulatorului, scoaterea
bornelor acumulatorului, etc.)
→ După o încărcare de reîmprospătare de
aproximativ 5 la 40 de minute, sistemul
poate fi acţionat.
„Încărcare • Probabil că motorul a fost pornit cu capota
acumulator” deschisă.
→ Închideţi capota, decuplaţi contactul
de pornire, aşteptaţi puţin, după accea
porniţi motorul.
• S-ar putea ca acumulatorul să fie rece.
→ Funcţionarea motorului pentru o
scurtă perioadă permite sistemului să
recupereze datorită creşterii tempe-
raturii în compartimentul motor.
• S-ar putea ca acumulatorul să fie extrem
de fierbinte.
→ Dacă motorul este oprit şi compar-
timentul motor este lăsat să se
răcească suficient, sistemul se
remediază.
• Sarcina de servofrână a scăzut.
• Autoturismul este exploatat la cotă
„Pentru sistemul
ridicată.
de frânare”
→ Când servofrâna generează o sarcină
predeterminată, sistemul revine.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 295

Mesaj Detalii/Acţiuni
„Centura de
Centura de siguranţă a şoferului nu este
siguranţă şofer
fixată.
desfăcută”
„Capota
Este deschisă capota.
deschisă”

● Când motorul reporneşte automat în timp ce este oprit de către sistemul


Stop & Start (Afişaj color)

Mesaj Detalii/Acţiuni
• Sistemul de aer condiţionat este pornit sau
se foloseşte aerul condiţionat.
„Pentru controlul
• Sistemul de dezaburire a parbrizului este
climatizării”
pornit.
• Sistemul de încălzire rapidă este pornit.
Pedala de frână este apăsată puternic în 4
continuare sau este pompată.
„Pentru sistemul
→ Când de la servofrână se generează o
de frânare”
sarcină predeterminată prin conduce-

Conducere
rea autoturismului, sistemul revine.
Valoarea de încărcare a acumulatorului
poate fi redusă.
→ Motorul este repornit pentru a
„Încărcare
prioritiza încărcarea acumulatorului.
acumulator”
Funcţionarea motorului pentru o
scurtă perioadă permite sistemului să
recupereze.

„Volan rotit” Volanul este rotit.

„Centura de
Centura de siguranţă a şoferului nu este
siguranţă şofer
fixată.
desfăcută”

● Când maneta schimbătorului de viteze este adusă în altă poziţie decât N, cu


pedala de ambreiaj eliberată în timp ce motorul este oprit de către sistemul
Stop & Start

Mesaj Ce trebuie făcut


„Sistemul Stop & Start este
→ Comutaţi maneta schimbătorului de
activ. Treceţi în N şi apăsaţi
viteze în poziţia N şi apăsaţi ambre-
pe ambreiaj pentru
iajul. Motorul reporneşte.
repornire.”

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
296 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Dacă indicatorul de dezactivare a sistemului Stop & Start continuă să


clipească
S-ar putea să existe o defecţiune în sistemul Stop & Start. Adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

AVERTIZARE

■ Când sistemul Stop & Start este în funcţiune


● Menţineţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia N şi apăsaţi pedala
de frână sau aplicaţi frâna de parcare pentru siguranţă, în timp ce motorul
este oprit de sistemul Stop & Start (cu indicatorul Stop & Start aprins).
Pot avea loc accidente datorită funcţiei de pornire automată a motorului.
● Nu părăsiţi autoturismul cu motorul oprit de sistemul Stop & Start (cu
indicatorul Stop & Start aprins).
Pot avea loc accidente datorită funcţiei de pornire automată a motorului.
● Asiguraţi-vă că motorul nu este oprit de funcţia Stop & Start atunci când
autoturismul este într-o zonă slab ventilată. Motorul poate reporni datorită
funcţiei de pornire automată a motorului, determinând acumularea de
gaze de eşapament şi pătrunderea acestora în autoturism, afectând astfel
grav sănătatea ocupanţilor sau chiar cauzând decesul.

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului


Dacă au loc oricare din situaţiile următoare, este posibil ca sistemul Stop &
Start să nu funcţioneze corect, astfel, solicitaţi verificarea autoturismului la
orice dealer autorizat Toyota sau la un atelier specializat.
● În timp ce centura de siguranţă a şoferului este fixată, lampa de
atenţionare centură de siguranţă clipeşte.
● Chir şi atunci când centura de siguranţă a şoferului este fixată, lampa de
atenţionare centură de siguranţă rămâne aprinsă.
● Chiar dacă portiera şoferului este închisă, avertizarea de portieră deschisă
apare pe ecranul multi-informaţional, sau lumina interioară se aprinde
atunci când butonul pentru lumină interioară este în poziţia pentru portieră.
● Chiar dacă portiera şoferului este deschisă, avertizarea de portieră
deschisă nu apare pe ecranul multi-informaţional, nici lumina interioară nu
se aprinde atunci când butonul pentru lumină interioară este în poziţia
pentru portieră.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 297

Sisteme de asistenţă la conducere

Pentru a asigura o deplasare sigură şi conducere performantă,


următoarele sisteme acţionează automat, ca răspuns la diferitele
situaţii de parcurs. Cu toate acestea, trebuie să reţineţi că aceste
sisteme sunt suplimentare şi că nu trebuie să vă bazaţi exclusiv
pe acestea atunci când conduceţi.

◆ ABS (sistemul antiblocare frâne)


Previne blocarea roţilor la frânare bruscă sau atunci când frânaţi pe
o suprafaţă alunecoasă.
◆ Asistenţa la frânare
Generează un nivel superior de forţă de frânare după apăsarea
pedalei de frână atunci când sistemul detectează o situaţie de 4
oprire de urgenţă.
◆ VSC (sistemul de control al stabilităţii)

Conducere
Ajută şoferul să controleze derapajul la o schimbare bruscă de
direcţie sau la virare pe drumuri alunecoase.
◆ VSC+ (sistemul de control al stabilităţii+)
Asigură control cooperant al sistemelor ABS, TRC, VSC şi EPS.
Contribuie la menţinerea stabilităţii direcţiei în momentul unei
schimbări bruşte de direcţie pe suprafeţele alunecoase, controlând
direcţia autoturismului.
◆ TRC (sistemul de control al tracţiunii)
Contribuie la menţinerea forţei de cuplu şi previne patinarea roţilor
faţă la pornirea autoturismului sau la accelerarea pe suprafeţe
alunecoase.
◆ Sistem de asistenţă la pornirea în rampă
Contribuie la prevenirea deplasării spre înapoi a autoturismului la
pornirea pe un drum înclinat sau pe pantele alunecoase.
◆ EPS (servodirecţia asistată electric)
Acţionează un motor electric pentru a reduce efortul necesar rotirii
volanului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
298 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

◆ PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune) (dacă există în dotare)


→P. 255
◆ Semnalul la frânarea de urgenţă
În cazul unei frânări bruşte, luminile de varie încep automat să
clipească pentru a avertiza şoferul din spate.

Când sistemele TRC/VSC sunt în funcţiune


Indicatorul antiderapare va clipi
atunci când sistemele TRC/VSC
sunt în funcţiune.

Dezactivarea sistemului TRC


Dacă autoturismul se împotmoleşte în noroi, nisip sau zăpadă,
sistemul TRC poate reduce forţa transmisă de la motor la roţi.

Apăsarea butonului pentru a dezactiva sistemul vă poate

permite să balansaţi autoturismul pentru a-l elibera.


Pentru a dezactiva sistemul TRC,
apăsaţi scurt şi eliberaţi butonul

Pe afişajul multi-informaţional va fi
afişat „TRC OFF”.

Apăsaţi din nou butonul


pentru a reactiva sistemul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 299

■ Dezactivarea ambelor sisteme TRC şi VSC

Pentru a dezactiva sistemele TRC şi VSC, apăsaţi şi menţineţi astfel


timp de cel puţin 3 secunde în timp ce autoturismul este oprit.
Lampa de control VSC OFF se aprinde, iar pe ecranul multi-informaţional
apare „TRC OFF”.*

Apăsaţi din nou pentru a reactiva sistemele.


*: În cazul autoturismelor cu PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune),
funcţiile de asistenţă la frânare pre-coliziune şi frânare pre-coliziune vor fi
şi ele dezactivate. (→P. 260)
■ Când pe afişajul multi-informaţional apare mesajul care indică
dezactivarea sistemului TRC, chiar dacă nu a fost apăsat butonul VSC
OFF
TRC şi asistenţa la pornirea în rampă nu pot fi acţionate. Adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat. 4
■ Zgomote şi vibraţii cauzate de sistemele ABS, asistenţă la frânare, VSC,
TRC şi asistenţă la pornirea în rampă

Conducere
● La pornirea motorului sau imediat după punerea autoturismului în mişcare,
dacă pedala de frână este apăsată în mod repetat, se poate auzi un sunet
din compartimentul motor. Acest sunet nu indică faptul că a survenit o
defecţiune la unul din aceste sisteme.
● S-ar putea să apară oricare dintre situaţiile următoare atunci când sistemele
de mai sus funcţionează. Niciuna din aceste situaţii nu indică o defecţiune.
• S-ar putea să simţiţi vibraţii în caroserie şi volan.
• S-ar putea să auziţi un sunet de la motor după ce opriţi autoturismul.
• Pedala de frână poate să pulseze uşor după activarea sistemului ABS.
• Pedala de frână se poate mişca uşor în jos după activarea sistemului
ABS.
■ Sunete produse la activarea sistemului EPS
Când volanul este rotit, se poate auzi un sunet produs de motorul electric (un
şuierat). Aceasta nu indică existenţa unei defecţiuni.
■ Reactivarea automată a sistemelor TRC şi VSC
După dezactivarea sistemelor TRC şi VSC, sistemele vor fi reactivate
automat în următoarele situaţii:
● Când contactul de pornire este adus în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
● Dacă este dezactivat doar sistemul TRC, acesta va fi activat atunci când
viteza autoturismului creşte
Dacă sunt dezactivate ambele sisteme TRC şi VSC, reactivarea automată
nu se va produce nici după creşterea vitezei autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
300 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

■ Eficacitatea redusă a EPS


Eficacitatea EPS scade pentru a preveni supraîncălzirea sistemului, atunci
când manevraţi frecvent volanul o perioadă mai mare de timp. În consecinţă,
s-ar putea să simţiţi că volanul se mişcă mai greu. Dacă se întâmplă acest
lucru, încetaţi manevrarea excesivă a volanului sau opriţi autoturismul şi opriţi
motorul. Sistemul EPS ar trebui să revină la starea normală în 10 minute.
■ Condiţii de funcţionare a sistemul de asistenţă la pornirea în rampă
Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă va acţiona când sunt îndeplinite
următoarele patru condiţii;
● Transmisia Multidrive: Maneta schimbătorului de viteze este în altă poziţie
decât N sau P (la pornirea înainte/înapoi pe o pantă ascendentă).
● Transmisie manuală: Maneta schimbătorului de viteze este în altă poziţie
decât R la pornirea înainte pe o pantă ascendentă sau în poziţia R la
pornirea înapoi pe o pantă ascendentă.
● Autoturismul este oprit.
● Pedala de acceleraţie nu este apăsată.
● Frâna de parcare nu este cuplată.
■ Dezactivarea sistemului de asistenţă la pornirea în rampă
Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă se va dezactiva în următoarele
situaţii;
● Transmisia Multidrive: Maneta schimbătorului de viteze este adusă în
poziţia N sau P.
● Transmisie manuală: Maneta schimbătorului de viteze este adusă în poziţia
R la pornirea înainte pe o pantă ascendentă sau din poziţia R la pornirea
înapoi pe o pantă ascendentă.
● Pedala de acceleraţie este apăsată.
● Frâna de parcare este aplicată.
● Pedala de frână este eliberată după aproximativ 2 secunde.
■ Condiţii de funcţionare a semnalizării la frânarea de urgenţă
Semnalizarea la frânarea de urgenţă va funcţiona atunci când sunt îndeplinite
următoarele trei condiţii:
● Luminile de avarie sunt dezactivate.
● Viteza efectivă a autoturismului este peste 55 km/h (35 mph).
● Pedala de frână este apăsată într-o manieră care face sistemul să
aprecieze în funcţie de decelerarea autoturismului că aceasta este o
operaţie de frânare bruscă.
■ Dezactivarea automată a semnalizării la frânarea de urgenţă
Semnalizarea la frânarea de urgenţă va fi dezactivată în oricare dintre
situaţiile următoare:
● Luminile de avarie sunt activate.
● Pedala de frână este eliberată.
● Sistemul apreciază în funcţie de decelerarea autoturismului că aceasta nu
este o operaţie de frânare bruscă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere 301

AVERTIZARE

Oricare dintre următoarele situaţii poate provoca un accident cu răniri grave


sau fatale:
■ Sistemul ABS nu funcţionează eficient atunci când
● Limitele de aderenţă a anvelopelor au fost depăşite (de exemplu,
anvelope foarte uzate sau drum acoperit cu zăpadă).
● Apare fenomenul de acvaplanare în timp ce rulaţi cu viteză mare pe
drumuri ude sau alunecoase.
■ S-ar putea ca distanţa de oprire să fie mai mare decât în condiţii
normale atunci când sistemul ABS funcţionează
Sistemul ABS nu a fost conceput să micşoreze distanţa de oprire a
autoturismului. În special în următoarele situaţii, menţineţi întotdeauna o
distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă:
● Când conduceţi pe drumuri cu praf, pietriş sau zăpadă
● Când conduceţi cu lanţuri antiderapante
● Când treceţi peste denivelările suprafeţei drumului 4

● Când conduceţi pe drumuri cu gropi sau suprafeţe denivelate


■ S-ar putea ca sistemul TRC să nu funcţioneze eficient atunci când

Conducere
Controlul optim al direcţiei şi puterea necesară nu pot fi obţinute atunci când
conduceţi pe suprafeţe alunecoase, chiar dacă sistemul TRC funcţionează.
Conduceţi cu atenţie autoturismul în condiţii în care există riscul să pierdeţi
stabilitatea şi forţa motorului.
■ Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă nu funcţionează eficient
când
● Nu vă bazaţi excesiv pe sistemul de asistenţă la pornirea în rampă. Este
posibil ca sistemul de asistenţă la pornirea în rampă să nu funcţioneze
eficient pe suprafeţe înclinate şi pe drumuri acoperite cu gheaţă.
● Spre deosebire de frâna de parcare, sistemul de asistenţă la pornirea în
rampă nu este destinat menţinerii autoturismului staţionar o perioadă mai
lungă de timp. Nu încercaţi să utilizaţi sistemul de asistenţă la pornirea în
rampă pentru menţinerea autoturismului pe un drum în rampă, deoarece
există riscul producerii unui accident.
■ Când sistemul VSC este activat
Indicatorul antiderapare clipeşte. Conduceţi întotdeauna cu grijă şi atent.
Conducerea imprudentă poate duce la producerea unui accident. Procedaţi
cu maximă atenţie atunci când clipeşte lampa indicatoare.
■ Când sistemele TRC/VSC sunt dezactivate
Conduceţi cu atenţie sporită, adaptând viteza autoturismului la condiţiile de
drum. Deoarece acestea sunt sisteme care asigură stabilitatea
autoturismului şi forţa de tracţiune, nu dezactivaţi sistemele TRC/VSC dacă
acest lucru nu este necesar.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
302 4-6. Utilizarea sistemelor de asistenţă la conducere

AVERTIZARE

■ Înlocuirea anvelopelor
Asiguraţi-vă că toate anvelopele au dimensiunile, marca, profilul căii de
rulare şi indicele de sarcină specificate. În plus, asiguraţi-vă că anvelopele
sunt umflate la nivelul de presiune recomandat.
Sistemele ABS, TRC şi VSC nu vor funcţiona corespunzător dacă sunt
instalate anvelope diferite pe autoturism.
Pentru informaţii suplimentare despre înlocuirea anvelopelor sau roţilor,
adresaţi-vă dealerului autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat.
■ Utilizarea anvelopelor şi suspensiilor
Utilizarea de anvelope cu probleme sau modificarea suspensiei va afecta
sistemele de asistenţă la conducere şi poate cauza defectarea sistemului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-7. Sfaturi de conducere 303

Sfaturi pentru conducerea pe timp de iarnă

Pe timp de iarnă, efectuaţi pregătirile şi verificările necesare


înainte de a urca la volanul autoturismului. Adaptaţi-vă stilul de
conducere la condiţiile meteo.

Pregătiri pentru conducerea pe timp de iarnă


● Utilizaţi lichide corespunzătoare pentru temperaturile exterioare
predominante.
• Uleiul de motor
• Lichidul de răcire motor
• Lichidul de spălare
● Apelaţi la un tehnician pentru inspectarea stării acumulatorului.
● Echipaţi autoturismul cu anvelope de zăpadă sau achiziţionaţi un 4
set de lanţuri antiderapante pentru anvelopele din faţă.
Asiguraţi-vă că toate anvelopele sunt de aceeaşi dimensiune şi marcă şi

Conducere
că lanţurile corespund dimensiunii anvelopelor.

Înainte de a porni la drum


Efectuaţi următoarele proceduri, în funcţie de condiţiile de drum.
● Nu încercaţi să deschideţi forţat un geam sau să acţionaţi un
ştergător îngheţat. Turnaţi apă caldă peste zona îngheţată pentru a
topi gheaţa. Ştergeţi imediat apa pentru a preveni îngheţul.
● Pentru a asigura funcţionarea normală a ventilatorului sistemului de
climatizare, îndepărtaţi zăpada acumulată pe fantele de admisie
aer din faţa parbrizului.
● Verificaţi şi îndepărtaţi excesul de gheaţă sau zăpadă ce se poate
acumula pe lămpile exterioare, pe acoperişul autoturismului, pe
şasiu, în jurul anvelopelor sau pe frâne.
● Îndepărtaţi zăpada sau noroiul de pe încălţăminte înainte de a intra
în autoturism.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
304 4-7. Sfaturi de conducere

În timpul mersului
Acceleraţi treptat, păstraţi o distanţă sigură între autoturism şi auto-
vehiculul din faţă şi conduceţi cu viteză redusă, adecvată condiţiilor
de drum.

Când parcaţi autoturismul


Parcaţi autoturismul şi comutaţi maneta schimbătorului de viteze în
poziţia P (transmisie Multidrive) sau în poziţia R (transmisie manuală),
fără să acţionaţi frâna de parcare. Frâna de parcare poate îngheţa,
nemaiputând fi eliberată ulterior. Dacă este necesar, blocaţi roţile
pentru a preveni patinarea sau punerea autoturismului în mişcare.
Alegerea lanţurilor antiderapante
Lanţurile antiderapante trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare
anvelopelor.
Dimensiunea lanţurilor este diferită pentru fiecare dimensiune de
anvelopă.
1 Lanţ lateral
(diametru 3,0 mm [0,12 in.])
2 Lanţ transversal
(diametru 4,0 mm [0,16 in.])

Norme privind utilizarea lanţurilor antiderapante


● Normele privind utilizarea lanţurilor antiderapante variază în funcţie
de regiunea în care vă aflaţi şi de tipul de drum. Consultaţi de
fiecare dată reglementările locale înainte de a instala lanţurile
antiderapante.
● Instalaţi lanţurile pe anvelopele din faţă.
● Strângeţi din nou lanţurile după ce aţi rulat 0,5 - 1,0 km (1/4 - 1/2 mile).

■ Lanţurile antiderapante
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie la instalarea şi scoaterea
lanţurilor.
● Instalaţi şi demontaţi lanţurile antiderapante într-un loc sigur.
● Instalaţi lanţurile numai pe anvelopele din faţă. Nu instalaţi lanţurile
antiderapante pe anvelopele din spate.
● Instalaţi lanţurile antiderapante ţinând cont de instrucţiunile din manualul
care însoţeşte lanţurile.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
4-7. Sfaturi de conducere 305

AVERTIZARE

■ Conducerea cu anvelope de zăpadă


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul
accidentelor.
În caz contrar, puteţi pierde controlul autoturismului şi puteţi cauza rănirea
gravă sau mortală a pasagerilor.
● Utilizaţi anvelope de dimensiunea specificată pentru autoturismul
dumneavoastră.
● Menţineţi presiunea de umflare recomandată în anvelope.
● Nu conduceţi cu viteze mai mari decât limita de viteză legală sau limita de
viteză specificată pentru anvelopele de zăpadă utilizate.
● Anvelopele de zăpadă trebuie montate pe toate roţile.
■ Conducerea cu lanţuri antiderapante montate
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul
accidentelor.
În caz contrar, puteţi pierde controlul autoturismului şi puteţi cauza rănirea 4
gravă sau mortală a pasagerilor.
● Nu conduceţi cu viteze care depăşesc limita de viteză pentru lanţurile

Conducere
antiderapante utilizate sau 50 km/h (30 mph), oricare din aceste valori
este mai mică.
● Evitaţi să conduceţi pe drumuri cu denivelări sau să treceţi peste gropi.
● Evitaţi accelerarea bruscă, manevrarea bruscă a volanului, frânarea
bruscă şi acţiunile de comutare a treptelor de viteze care pot duce la
aplicarea bruscă a frânei de motor.
● Încetiniţi suficient de mult înainte de abordarea unui viraj pentru a vă
asigura că puteţi menţine controlul asupra autoturismului.

NOTĂ

■ Depanarea sau înlocuirea anvelopelor de zăpadă (autoturisme cu


sistem de avertizare presiune în anvelope)
Pentru depanarea sau înlocuirea anvelopelor de zăpadă, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
Aceasta, deoarece ventilele şi senzorii sistemului de avertizare presiune în
anvelope vor fi afectaţi la demontarea sau montarea anvelopelor.
■ Montarea lanţurilor antiderapante (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
S-ar putea ca ventilele şi senzorii sistemului de avertizare presiune în
anvelope să nu funcţioneze corect când montaţi lanţuri antiderapante pe
roţi.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
306 4-7. Sfaturi de conducere

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
307

Sistem audio 5
5-1. Operaţii principale 5-6. Utilizarea dispozitivelor
Tipurile de sisteme audio...308 Bluetooth®
Butoanele audio de pe Sistem audio/telefon
volan ................................311 Bluetooth® ......................350
Port AUX/port USB ............312 Utilizarea comenzilor audio
de pe volan ......................356
5-2. Utilizarea sistemului audio
Înregistrarea unui dispozitiv
Utilizarea optimă a sistemului
Bluetooth®
audio................................313
357
5-3. Utilizarea radioului
5-7. Meniul „SETUP” (setare)
Utilizarea radioului .............315
Utilizarea meniului „SETUP”
5-4. Redarea unui CD audio şi (setare)(meniul
a discurilor MP3/WMA „Bluetooth*”) ....................358
Utilizarea CD playerului .....321 Utilizarea meniului „SETUP”
5-5. Utilizarea unui dispozitiv (setare) (meniul „TEL”) ....361
extern 5-8. Sistem audio Bluetooth®
Utilizarea unui iPod............332 Utilizarea unui player portabil
Utilizarea unui dispozitiv Bluetooth®
de memorie USB .............341 activat ............................364
Utilizarea portului AUX ......349 5-9. Telefonul Bluetooth®
Efectuarea unui apel..........368
Primirea unui apel..............370
Când vorbiţi la telefon ........371
5-10. Bluetooth®
Bluetooth® .........................373

*: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
308 5-1. Operaţii principale

Tipurile de sisteme audio∗


 Autoturisme cu sistem multimedia sau sistem de navigaţie
Deţinătorii de modele echipate cu sistem multimedia sau sistem de
navigaţie trebuie să consulte „Manualul de utilizare a sistemului de
navigaţie şi multimedia”.
 Autoturisme fără sistem multimedia sau sistem de navigaţie
CD player şi radio AM/FM

● Tip A

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-1. Operaţii principale 309

● Tip B

● Tip C

Sistem audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
310 5-1. Operaţii principale

■ Utilizarea telefoanelor mobile


Este posibil ca sunetul radioului să se audă cu interferenţe, dacă în
autoturism sau în apropiere este utilizat un telefon mobil în timpul funcţionării
sistemului audio.

AVERTIZARE

■ Certificarea pentru CD-player


Acesta este un produs laser clasa I.
● Nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să reparaţi playerul pe cont propriu.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
● Energia laser: Nu este periculoasă

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului


Nu ţineţi sistemul audio pornit mai mult decât necesar, dacă motorul este
oprit.
■ Pentru a evita defectarea sistemului audio
Nu vărsaţi băuturi sau alte lichide pe sistemul audio.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-1. Operaţii principale 311

Comenzile de pe volan pentru sistemul


audio

Unele funcţii audio pot fi controlate cu butoanele de pe volan.


Operarea poate să difere în funcţie de tipul sistemului audio sau
a sistemului de navigaţie. Pentru detalii, consultaţi manualul
furnizat împreună cu sistemul audio sau sistemul de navigaţie.

Acţionarea sistemului audio cu butoanele de pe volan


1 Buton pentru volum
• Creşte/reduce volumul
• Apăsare şi menţinere apăsa-
tă: Creşte/ reduce continuu
volumul
2 Buton „MODE”
• Porneşte sistemul, selectea-
5
ză sursa audio
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a opri sunetul sau

Sistem audio
întrerupe operaţia curentă. Pentru anulare, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul din nou.
3 Modul radio:
• Apăsare: selectează un post de radio
• Apăsare şi menţinere apăsată: caută în sus/jos
CD, disc MP3/WMA, Bluetooth®, iPod sau mod USB:
• Apăsare: Selectează piesă/fişier/melodie
• Apăsare şi menţinere apăsată: Selectaţi un folder sau album
(disc MP3/WMA, Bluetooh® sau USB)

AVERTIZARE

■ Pentru a reduce riscul unui accident


Aveţi grijă atunci când acţionaţi comenzile audio de pe volan.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
312 5-1. Operaţii principale

Port AUX/port USB∗

Conectaţi un iPod, dispozitiv de memorie USB sau un player


audio portabil la portul AUX/USB conform indicaţiilor de mai jos.
Apăsaţi butonul „MODE” pentru a selecta „iPod”, „USB” sau
„AUX”.

Conectarea cu utilizarea portului AUX/portului USB


■ iPod-ul
Deschideţi capacul şi conectaţi
un iPod utilizând un cablu
pentru iPod.
Activaţi alimentarea iPod-ului
dacă nu este deja activată.

■ Dispozitivul de memorie USB


Deschideţi capacul şi conectaţi dispozitivul de memorie USB.
Porniţi alimentarea dispozitivului de memorie USB dacă nu este deja
pornită.
■ Playerul audio portabil
Deschideţi capacul şi conectaţi playerul audio portabil.
Porniţi alimentarea playerului audio portabil dacă nu este deja pornită.

AVERTIZARE

■ În timpul deplasării
Nu conectaţi dispozitive şi nu acţionaţi butoanele dispozitivelor.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-2. Utilizarea sistemului audio 313

Utilizarea optimă a sistemului audio∗

Setările pentru calitatea sunetului, balansul volumului şi ASL


pot fi reglate.

1 Afişează meniul „SETUP”


(Setare).
2 Schimbă următoarele setări
• Calitatea sunetului şi
balansul volumului
→P. 314
Setarea pentru calitatea
sunetului şi balans poate fi
modificată pentru a obţine un
sunet optim.
• Controlul automat al
volumului sonor
→P. 314 5
3 Selectarea modului

Sistem audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
314 5-2. Utilizarea sistemului audio

Utilizarea funcţiei control audio


■ Schimbarea modurilor de calitate a sunetului
1 Apăsaţi butonul „SETUP” (Setare).
2 Rotiţi butonul căutare/derulare pentru a selecta „Sound Setting”
(Setare sunet).
3 Apăsaţi butonul rotativ.
4 Rotiţi butonul conform modului dorit.
Se pot selecta „BASS” (sunete joase), „TREBLE” (sunete înalte),
„FADER”, „BALANCE” (balans), sau „ASL” (control automat al
volumului).
5 Apăsaţi butonul rotativ.
■ Reglarea calităţii sunetului
Rotirea butonului căutare/derulare reglează nivelul sunetului.

Modul Modul Rotire spre Rotire spre


Nivel
calitate sunet afişat stânga dreapta
„BASS”
Joase* (sunete -5 – 5
joase)
Nivel minim Nivel ridicat
„TREBLE”
Înalte* (sunete -5 – 5
înalte)
Comută
Balans „FADER” Comută
F7 – R7 sunetul în
volum faţă/spate (atenuare) sunetul în faţă
spate
Balans Comută Comută
„BALANCE”
volum L7 – R7 sunetul în sunetul în
(balans)
stânga/dreapta stânga dreapta

*: Calitatea sunetului este reglată separat pentru fiecare mod audio.


■ Reglarea controlului automat al sunetului (ASL) (dacă există în
dotare)
După selectarea ASL, rotirea butonului căutare/derulare spre
dreapta modifică nivelul ASL în ordinea LOW, MID şi HIGH (mic,
mediu şi mare).
Rotirea butonului spre stânga opreşte funcţia ASL.
ASL reglează automat volumul şi calitatea tonalităţii, în funcţie de viteza
autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-3. Utilizarea radioului 315

Funcţionarea radioului∗

Apăsaţi pe butonul „MODE” (mod) până apare „AM” sau „FM”.

 Tip A

1 Setare AF/cod regiune/mod TA 5 Buton mod AM/FM

Sistem audio
2 Butonul căutare/derulare: 6 Afişează lista posturilor
Reglare frecvenţă sau selectare 7 Căutare frecvenţă
opţiuni
8 Reglarea volumului sau
3 Buton Înapoi activarea ori dezactivarea
4 Butoane selectare posturi radio sistemului audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
316 5-3. Utilizarea radioului

 Tip B

1 Setare AF/cod regiune/mod TA 5 Buton mod AM/FM


2 Butonul căutare/derulare: 6 Afişează lista posturilor
Reglare frecvenţă sau selectare 7 Căutare frecvenţă
opţiuni
8 Reglarea volumului sau
3 Buton Înapoi activarea ori dezactivarea
4 Butoane selectare posturi radio sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-3. Utilizarea radioului 317

 Tip C

1 Setare AF/cod regiune/mod TA 5 Scanare pentru posturi


2 Butonul căutare/derulare: recepţionabile
Reglarea frecvenţei sau 6 Căutare frecvenţă
selectarea opţiunilor/afişează 7 Reglarea volumului sau 5
lista posturilor de radio activarea ori dezactivarea
3 Butoane selectare posturi radio sistemului audio

Sistem audio
4 Buton mod AM/FM

Setarea posturilor presetate


1 Căutarea posturilor dorite prin rotirea butonului căutare/derulare
sau apăsarea laturii „∧” sau „∨” a butonului „SEEK TRACK”.
2 Menţineţi apăsat butonul pentru selectarea postului dorit până când
auziţi un bip.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
318 5-3. Utilizarea radioului

Scanarea posturilor de radio (doar tip C)


■ Scanarea posturilor de radio presetate
1 Ţineţi apăsat butonul „SCAN” până auziţi un bip.
2 Când aţi găsit postul dorit, apăsaţi încă o dată pe buton.
■ Scanarea tuturor posturilor de radio din gamă
1 Apăsaţi butonul „SCAN”.
Toate posturile recepţionabile vor fi redate 5 secunde fiecare.
2 Când aţi găsit postul dorit, apăsaţi încă o dată pe buton.

Utilizarea listei de posturi


■ Actualizarea listei de posturi
1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista cu posturi de radio.
2 Apăsaţi [UPDATE] (actualizare) pentru a actualiza lista.
În timpul căutării se va afişa mesajul „Updating” (actualizare) şi apoi
posturile disponibile vor fi listate pe display.
Pentru a anula procesul de actualizare, apăsaţi butonul pentru înapoi
(tip A şi B) sau [BACK] (înapoi) (tip C).
■ Selectarea unui post din lista de posturi
1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista cu posturi de radio.
2 Rotiţi butonul căutare/derulare pentru a selecta un post radio.
3 Apăsaţi butonul pentru reglarea postului.
Pentru a reveni la displayul anterior, apăsaţi butonul pentru înapoi (tip A
şi B) sau [BACK] (înapoi) (tip C).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-3. Utilizarea radioului 319

RDS (sistem de date radio)


Această funcţie permite radioului să recepţioneze posturi de radio.
■ Recepţia posturilor de radio din aceeaşi reţea
1 Apăsaţi butonul „SETUP” (Setare).
2 Rotiţi butonul căutare/derulare la „RADIO” şi apăsaţi butonul.
3 Rotiţi butonul conform modului dorit: „FM AF” sau „Region code”
(cod regiune).
4 Apăsaţi butonul pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
Mod FM AF activat:
Este selectat postul de radio cu cea mai bună recepţie din reţea.
Mod cod regiune activat:
Se selectează postul de radio cu cea mai bună recepţie din
reţea, care difuzează acelaşi program.
■ Informaţii despre trafic
1 Apăsaţi butonul „SETUP” (Setare).
2 Rotiţi butonul căutare/derulare la „RADIO” şi apăsaţi butonul. 5

3 Aduceţi butonul în modul „FM TA”.

Sistem audio
4 Apăsaţi butonul pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
Modul FM TA On:
Sistemul trece automat la informaţiile despre trafic dacă
recepţionează un semnal care difuzează informaţii despre trafic.
Se revine la postul de radio anterior după încheierea informaţiilor
despre trafic.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
320 5-3. Utilizarea radioului

■ Sistemul EON (semnal amplificare alte reţele) (pentru funcţia de anunţuri


despre trafic)
Dacă postul RDS (cu date EON) pe care-l ascultaţi nu difuzează un program
cu informaţii despre trafic, iar sistemul audio este în modul TA (anunţuri
despre trafic), radioul va trece automat la un post care difuzează un program
cu informaţii despre trafic din lista EON AF, în momentul începerii difuzării
informaţiilor despre trafic.
■ Dacă acumulatorul este deconectat
Presetările posturilor sunt şterse.
■ Sensibilitatea recepţiei
● Este dificil de menţinut în permanenţă recepţia perfectă a radioului din
cauza poziţiei în continuă mişcare a antenei, a diferenţelor de semnal şi a
obiectelor înconjurătoare, cum ar fi trenuri, emiţătoare etc.
● Sedan: Antena radio este montată în interior, pe lunetă. Pentru a menţine o
recepţie clară a radioului, nu ataşaţi folii metalice fumurii sau alte obiecte
metalice pe reţeaua antenei montate pe interiorul lunetei.
● Antenă scurtă: Antenele radio sunt montate în al treilea geam lateral spate
şi pe partea din spate a acoperişului. Pentru a menţine o recepţie clară a
radioului, nu ataşaţi folii fumurii cu conţinut metalic sau alte obiecte metalice
pe reţeaua antenei montate pe interiorul geamului al treilea lateral. Antena
de pe partea din spate a acoperişului poate fi demontată de la bază, prin
rotire.
● Antenă tip aripioară de rechin: Antena radio este montată pe acoperiş, în
spate.
■ Radio cu sistem audio digital (DAB)
Antena radio opţională şi tunerul sunt necesare pentru utilizarea radioului cu
sistem de emisie audio digital (DAB).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 321

Utilizarea CD playerului∗

Introduceţi un disc sau apăsaţi butonul „MODE” pentru a iniţia


ascultarea unui CD.

 Tip A

1 Ejectare disc 6 Redarea repetată

Sistem audio
2 Butonul căutare/derulare: 7 Redarea
Selectare fişier sau afişare 8 Afişare listă foldere
mesaj text
9 Selectarea unei piese,
3 Selectarea unui folder derularea rapidă înainte sau
4 Buton Înapoi înapoi
5 Redarea aleatorie 10 Reglarea volumului sau
activarea ori dezactivarea
sistemului audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
322 5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA

 Tip B

1 Ejectare disc 6 Redarea


2 Butonul căutare/derulare: 7 Selectarea unui folder
Selectare fişier sau afişare 8 Afişare listă foldere
mesaj text
9 Selectarea unei piese,
3 Buton Înapoi derularea rapidă înainte sau
4 Redarea aleatorie înapoi
5 Redarea repetată 10 Reglarea volumului sau
activarea ori dezactivarea
sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 323

 Tip C

1 Ejectare disc 6 Redarea


2 Butonul căutare/derulare: 7 Selectarea unui folder
Selectare fişier sau afişare listă 8 Căutare redare
foldere 5
9 Selectarea unei piese,
3 Afişare mesaj text derularea rapidă înainte sau
4 Redarea aleatorie înapoi

Sistem audio
5 Redarea repetată 10 Reglarea volumului sau
activarea ori dezactivarea
sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
324 5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA

Încărcarea CD-urilor sau discurilor MP3 şi WMA


Introduceţi un disc.

Ejectarea CD-urilor sau discurilor MP3 şi WMA


Apăsaţi butonul ejectare şi scoateţi discul.

Utilizarea CD-playerului
■ Selectarea unei piese
Rotiţi butonul căutare/derulare ori apăsaţi „∧” sau „∨” de pe butonul
„SEEK TRACK” pentru deplasarea înainte sau înapoi până se
afişează numărul piesei dorite.
■ Selectarea unei piese din lista de piese
1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista de piese.
2 Rotiţi şi apăsaţi butonul căutare/derulare pentru a selecta o
piesă.
Pentru a reveni la afişarea anterioară, apăsaţi butonul „LIST” (listă) sau
butonul pentru înapoi (tip A şi B), ori butonul sau [BACK] (tip C).
■ Scanarea piesei (doar tip C)
1 Apăsaţi butonul „SCAN”.
Vor fi redate primele 10 secunde din fiecare piesă.
Pentru anulare, apăsaţi din nou butonul.
2 Apăsaţi din nou butonul când găsiţi piesa dorită.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 325

■ Derularea rapidă înainte şi înapoi a pieselor


Pentru a derula repede înainte sau înapoi, ţineţi apăsat „∧” sau „∨”
de pe butonul „SEEK TRACK”.
■ Redarea aleatorie
Apăsaţi [RDM].
Pentru anulare, reapăsaţi butonul [RDM].
■ Redarea repetată
Apăsaţi butonul [RPT].
Pentru anulare, reapăsaţi butonul [RPT].
■ Comutarea displayului
Apăsaţi butonul căutare/derulare (tip A şi B) sau butonul „TEXT” (tip C).
Titlul piesei, numele artistului şi titlul CD sunt afişate pe display.
Pentru a reveni la afişarea anterioară, apăsaţi butonul rotativ sau
butonul pentru înapoi (tip A şi B), butonul „TEXT” sau [BACK]
(tip C).

Redarea discurilor în format MP3 şi WMA


5
■ Selectarea pe rând a folderelor
Apăsaţi pe latura „∧” sau „∨” de pe butonul „FOLDER” (tip A),

Sistem audio
[<] sau [>] (tip B şi C) pentru a selecta folderul
dorit.
■ Selectarea unui folder din lista de foldere
1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista de foldere.
2 Rotiţi şi apăsaţi butonul căutare/derulare pentru a selecta un
folder şi un fişier.
Pentru a reveni la displayul anterior, apăsaţi pentru înapoi (tip A şi B)
sau [BACK] (înapoi) (tip C).
Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul rotativ (tip C).
■ Revenirea la primul folder

Ţineţi apăsat pe „∨” de pe butonul „FOLDER” (tip A) sau pe


[<] (tip B şi C) până auziţi un bip.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
326 5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA

■ Scanarea unui folder (doar tip C)


1 Ţineţi apăsat butonul „SCAN” până auziţi un bip.
Vor fi redate primele 10 secunde din primul fişier al fiecărui folder.
2 Când aţi găsit folderul dorit, apăsaţi din nou butonul.
■ Selectarea fişierelor
Rotiţi butonul căutare/derulare sau apăsaţi „∧” ori „∨” de pe butonul
„SEEK TRACK” pentru a selecta fişierul dorit.
■ Scanarea fişierelor dintr-un folder (doar tip C)
1 Apăsaţi butonul „SCAN”.
Vor fi redate primele 10 secunde din fiecare fişier.
2 Când aţi găsit fişierul dorit, apăsaţi butonul din nou.
■ Derularea rapidă înainte şi înapoi a fişierelor
Pentru a derula repede înainte sau înapoi, ţineţi apăsat „∧” sau „∨”
de pe butonul „SEEK TRACK”.
■ Redarea aleatorie
Prin apăsarea butonului [RDM], modurile alternează în
următoarea ordine:
Folder random (folder aleatoriu)→Disc random (disc aleatoriu)→Off
(dezactivare)
■ Redarea repetată
Prin apăsarea butonului [RPT] modurile alternează în
următoarea ordine:
Repetare fişier→Repetare folder*→Dezactivare
*: Disponibil cu excepţia cazului în care este selectată opţiunea RDM
(redare aleatorie)
■ Comutarea displayului
Apăsaţi butonul căutare/derulare (tip A şi B) sau butonul „TEXT” (tip C).
Titlul piesei, numele artistului şi titlul albumului (doar MP3) sunt afişate
pe display.
Pentru a reveni la afişarea anterioară, apăsaţi butonul rotativ sau
butonul pentru înapoi (tip A şi B), ori butonul „TEXT” sau [BACK]
(tip C).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 327

■ Afişaj
Se pot afişa maximum 24 de caractere.
În funcţie de conţinutul înregistrat, caracterele ar putea să nu se afişeze
corect sau deloc.
■ Mesaje de eroare
Dacă este afişat un mesaj de eroare, consultaţi următorul tabel şi luaţi
măsurile corespunzătoare. Dacă problema nu se remediază, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

Mesaj Cauză Proceduri de corectare


• Discul este murdar
• Curăţaţi discul.
„CD CHECK” sau deteriorat.
• Introduceţi discul
(verificare CD) • Discul este introdus
corect.
cu faţa în jos.
Există o defecţiune în
„ERROR” (eroare) Ejectaţi discul.
sistem.
Aşteptaţi puţin şi
apăsaţi pe butonul
Operaţia s-a oprit din „MODE”.
cauza temperaturii Dacă CD-ul nu poate fi 5
„WAIT” (aşteptaţi)
ridicate din interiorul redat, adresaţi-vă unui
playerului. dealer autorizat Toyota

Sistem audio
sau oricărui atelier
service specializat.
„NO SUPPORT” (lipsă CD-ul nu conţine fişiere
Ejectaţi discul.
fişiere) în format MP3/WMA.

■ Discurile ce pot fi utilizate


Pot fi utilizate discurile cu marcajele de mai jos.
S-ar putea ca discurile să nu poată fi redate, în funcţie de formatul de
înregistrare, de caracteristicile discurilor sau din cauza zgârieturilor, murdăriei
sau deteriorării.

Este posibil ca CD-urile cu caracteristici de protecţie la copiere să nu fie


redate corespunzător.
■ Funcţia de protecţie a CD playerului
Pentru a proteja componentele interne, redarea este întreruptă imediat ce se
detectează o problemă, în timp ce CD playerul funcţionează.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
328 5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA

■ Dacă un CD este lăsat în CD player sau în poziţia de ejectare mai mult


timp
CD-ul se poate deteriora şi s-ar putea să nu mai fie redat corespunzător.
■ CD-urile pentru curăţarea lentilelor
Nu utilizaţi CD-uri pentru curăţarea lentilelor. În acest caz, CD playerul se
poate defecta.
■ Fişierele MP3 şi WMA
MP3 (MPEG Audio LAYER3) este un format standard de comprimare audio.
Fişierele pot fi comprimate la aproximativ 1/10 din dimensiunea originală cu
ajutorul comprimării MP3.
WMA (Windows Media Audio) este un format Microsoft de comprimare audio.
Acest format comprimă datele audio la o dimensiune mai mică decât cea a
formatului MP3.
Există o limită a standardelor de fişier MP3 şi WMA şi a formatelor/
conţinuturilor media înregistrate de acestea, care pot fi utilizate.
● Compatibilitatea cu fişierele MP3
• Standarde compatibile
MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
• Frecvenţe de eşantionare compatibile
MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16; 22,05; 24 (kHz)
• Rată de biţi compatibilă (compatibilă cu VBR)
MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
• Moduri de canale compatibile: stereo, joint stereo, dual channel şi
monaural
● Compatibilitatea cu fişierele WMA
• Standarde compatibile
WMA Ver. 7, 8, 9
• Frecvenţe de eşantionare compatibile
32; 44,1; 48 (kHz)
• Rate de biţi compatibile (compatibile doar cu redarea pe 2 canale)
Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)
● Medii compatibile
Mediile care pot fi utilizate pentru redarea MP3 şi WMA sunt CD-R şi CD-
RW.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze în unele cazuri, în funcţie de
starea CD-R-ului sau a CD-RW-ului. S-ar putea ca redarea să nu
funcţioneze sau să se facă pe sărite dacă discul este zgâriat sau prezintă
amprente.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 329

● Formate de disc compatibile


Pot fi utilizate următoarele formate de disc.
• Formate disc: CD-ROM Mode 1 şi Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 şi Form 2
• Formate de fişiere: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
S-ar putea ca fişierele MP3 şi WMA scrise în orice alt format decât cele
de mai sus să nu poată fi redate corect, iar numele de fişiere/foldere să
nu fie afişate corect.
Aspectele referitoare la standarde şi limitări sunt următoarele.
• Ierarhia maximă a folderelor: 8 niveluri
• Lungimea maximă a numelor folderului/fişierului: 32 de caractere
• Numărul maxim de foldere: 192 (inclusiv directorul rădăcină)
• Numărul maxim de fişiere pe disc: 255
● Numele fişierelor
Singurele fişiere care pot fi recunoscute ca MP3/WMA şi redate sunt cele
cu extensia .mp3 sau .wma.
● Mai multe sesiuni
Deoarece sistemul audio este compatibil cu mai multe sesiuni, puteţi să
redaţi discurile care conţin fişiere MP3 sau WMA. Cu toate acestea, doar
prima sesiune poate fi redată.
● Etichetele ID3 şi WMA 5
Etichetele ID3 pot fi adăugate la fişierele MP3, făcând posibilă înregistrarea
titlului piesei, a numelui artistului etc.

Sistem audio
Sistemul este compatibil cu etichetele ID3 Ver. 1.0, 1.1 şi Ver. 2.2, 2.3.
(Numărul de caractere are la bază ID3 Ver. 1.0 şi 1.1.)
Etichetele WMA pot fi adăugate în fişierele WMA, făcând posibilă
înregistrarea titlului piesei şi a numelui artistului în mod similar cu filele ID3.
● Redarea MP3 şi WMA
Dacă introduceţi un disc care conţine fişiere MP3 sau WMA, sunt verificate
mai întâi toate fişierele de pe disc. După finalizarea verificării fişierelor, este
redat primul fişier MP3 sau WMA. Pentru ca verificarea să fie mai rapidă,
vă recomandăm să nu copiaţi decât fişiere MP3 sau WMA şi să nu creaţi
foldere inutile.
Dacă discurile conţin o combinaţie de date-muzică şi date în format MP3
sau WMA, nu pot fi redate decât datele-muzică.
● Extensii
Dacă extensiile de fişier .mp3 şi .wma sunt utilizate pentru alte fişiere decât
MP3 şi WMA, acestea vor fi greşit recunoscute şi redate ca fişiere MP3 şi
WMA. Aceasta poate avea ca rezultat o interferenţă puternică şi
deteriorarea difuzoarelor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
330 5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA

● Redare
• Pentru a reda fişierul MP3 cu calitate constantă a sunetului, vă
recomandăm o rată de biţi fixă de 128 kbps şi o frecvenţă de eşantionare
de 44,1 kHz.
• S-ar putea ca redarea CD-R sau CD-RW să nu funcţioneze în unele
cazuri, în funcţie de caracteristicile discului.
• Pe piaţă există o mare varietate de produse freeware şi alte softuri de
codare pentru fişierele MP3 şi WMA şi, în funcţie de starea codării şi a
formatului de fişier, poate rezulta o calitate scăzută a sunetului sau
zgomot la începutul redării. În unele cazuri, s-ar putea ca redarea să nu
funcţioneze deloc.
• Dacă aţi înregistrat pe disc alte tipuri de fişiere decât MP3 şi WMA, s-ar
putea ca recunoaşterea discului să dureze mai mult, iar în alte cazuri să
nu funcţioneze deloc.
• Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-4. Redarea unui CD audio şi a discurilor MP3/WMA 331

NOTĂ

■ Discuri şi adaptoare ce nu pot fi utilizate


Nu utilizaţi următoarele tipuri ce discuri.
De asemenea, nu utilizaţi adaptoare pentru discuri de 8 cm (3 in.), discuri
duale sau imprimabile.
Procedând astfel, se poate deteriora playerul şi/sau funcţia de introducere/
ejectare a discului.

Sistem audio
● Discuri cu alte diametre decât 12 cm (4,7 in.).
● Discuri de calitate inferioară sau deformate.
● Discuri cu suprafaţă de înregistrare transparentă sau translucidă.
● Discurile care au ataşată bandă, abţibilduri sau eticheta CD-R, sau cele cu
eticheta dezlipită.
■ Precauţii referitoare la player
Dacă nu respectaţi măsurile de precauţie de mai jos, puteţi afecta serios
discurile sau playerul.
● Nu introduceţi în fanta pentru discuri alte obiecte în afara discurilor.
● Nu lubrifiaţi playerul.
● Feriţi discurile de contactul direct cu lumina soarelui.
● Nu încercaţi să demontaţi nicio componentă a playerului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
332 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

Utilizarea unui iPod∗

Conectarea unui iPod vă permite să savuraţi muzica prin


intermediul difuzoarelor autoturismului. Apăsaţi pe butonul
„MODE” (mod) până apare afişat „iPod”.

Conectarea unui iPod


→P. 312

Panoul de comandă
 Tip A

1 Butonul căutare/derulare: 6 Mod meniu iPod


Selectare meniu iPod/melodie 7 Afişare listă melodii
sau afişare mesaj text
8 Selectarea unei piese,
2 Buton Înapoi derularea rapidă înainte sau
3 Redarea aleatorie înapoi
4 Redarea repetată 9 Reglarea volumului sau
5 Redarea activarea ori dezactivarea
sistemului audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 333

 Tip B

1 Butonul căutare/derulare: 6 Mod meniu iPod


Selectare meniu iPod/melodie 7 Afişare listă melodii
sau afişare mesaj text
8 Selectare melodie, derulare
2 Buton Înapoi rapidă înainte/înapoi 5
3 Redarea aleatorie 9 Reglarea volumului sau
4 Redarea repetată activarea ori dezactivarea

Sistem audio
5 Redarea sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
334 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

 Tip C

1 Butonul căutare/derulare: 5 Redarea


Selectare meniu iPod/melodie 6 Mod meniu iPod
sau afişare listă melodii
7 Selectare melodie, derulare
2 Afişare mesaj text rapidă înainte/înapoi
3 Buton pentru redare aleatorie 8 Reglarea volumului sau
sau înapoi activarea ori dezactivarea
4 Redarea repetată sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 335

Selectarea unui mod de redare


1 Apăsaţi butonul [MENU] (meniu) pentru a selecta modul
meniu iPod.
2 Rotirea butonului căutare/derulare în sens orar schimbă modul de
redare în următoarea ordine:
„Playlists” (listă redare) → „Artists” (artişti) → „Albums” (albume) →
„Songs” (melodii) → „Podcasts” (podcasturi) → „Genres” (genuri) →
„Composers” (compozitori) → „Audiobooks” (cărţi audio)
3 Apăsaţi butonul rotativ pentru a selecta modul de redare dorit.
■ Lista modurilor de redare

Mod de Prima A doua A treia A patra


redare selecţie selecţie selecţie selecţie
„Playlists” Selectare
Selectare
(liste de liste de - -
melodii
redare) redare
„Artists” Selectare Selectare Selectare 5
-
(artişti) artişti albume melodii
„Albums” Selectare Selectare
- -

Sistem audio
(albume) albume melodii
„Songs” Selectare
- - -
(melodii) melodii
„Podcasts” Selectare Selectare
- -
(podcast-uri) podcast-uri Episoade
„Genres” Selectare Selectare Selectare Selectare
(genuri) gen artişti albume melodii
„Composers” Selectare Selectare Selectare
-
(compozitori) compozitori albume melodii
„Audiobooks” Selectare Selectare
- -
(cărţi audio) cărţi audio capitol

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
336 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

■ Selectarea unei liste


1 Rotiţi butonul căutare/derulare pentru a afişa prima listă de
selecţie.
2 Apăsaţi butonul pentru a selecta elementul dorit.
Apăsarea butonului trece la a doua listă de selecţie.
3 Repetaţi aceeaşi procedură pentru selectarea elementului dorit.
Pentru a reveni la lista de selecţii anterioară, apăsaţi butonul pentru
înapoi (tip A şi B) sau [BACK] (tip C).

Selectarea melodiilor
Rotiţi butonul căutare/derulare sau apăsaţi „∧” ori „∨” de pe butonul
„SEEK TRACK” pentru a selecta melodia dorită.

Selectarea unei melodii din lista cu melodii


1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista cu melodii.
2 Rotiţi butonul căutare/derulare pentru a selecta o melodie.
3 Apăsaţi butonul rotativ pentru a reda o melodie.
Pentru a reveni la displayul anterior, apăsaţi butonul pentru înapoi (tip A şi
B) sau [BACK] (înapoi) (tip C).

Derularea rapidă înainte şi înapoi a melodiilor


Apăsaţi şi menţineţi apăsat „∧” sau „∨” de pe butonul „SEEK TRACK”.

Redarea aleatorie
Prin apăsarea butonului [RDM], modurile alternează în
următoarea ordine:
Track shuffle (piesă aleatorie) → Album shuffle (album aleatoriu) →
Off (dezactivare).

Redarea repetată
Apăsaţi [RPT].
Pentru anulare, reapăsaţi butonul [RPT].

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 337

Comutarea displayului
Apăsaţi butonul căutare/derulare (tip A şi B) sau butonul „TEXT” (tip C).
Titlul piesei, numele artistului şi titlul albumului sunt afişate pe display.
Pentru a reveni la afişarea anterioară, apăsaţi butonul rotativ sau butonul
pentru înapoi (tip A şi B), ori butonul „TEXT” sau [BACK] (tip C).

■ Despre iPod

● „Made for iPod” (pentru iPod) şi „Made for iPhone” (pentru iPhone) se referă
la faptul că un accesoriu electronic a fost proiectat pentru a fi conectat în
mod specific la iPod, respectiv la iPhone şi a fost certificat de dezvoltator
5
pentru a îndeplini standardele de performanţă Apple.
● Apple nu este responsabil de utilizarea acestui dispozitiv sau de

Sistem audio
conformitatea acestuia în privinţa standardelor de siguranţă şi de
reglementare. Ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui accesoriu cu iPod
sau iPhone poate afecta funcţionarea transmisiei radio.
● iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
■ Funcţiile iPod
● Când un iPod este conectat şi sursa audio comută în modul iPod, iPod-ul va
relua redarea din acelaşi punct în care a fost utilizat ultima dată.
● În funcţie de tipul de iPod conectat la sistem, s-ar putea ca anumite funcţii
să nu fie disponibile. Deconectarea şi apoi reconectarea dispozitivului poate
rezolva anumite disfuncţionalităţi.
● Când este conectat la sistem, iPod-ul nu poate fi acţionat cu propriile
comenzi. Dacă este necesar, utilizaţi în schimb comenzile sistemului audio
al autoturismului.
■ Probleme legate de iPod
Pentru a rezolva majoritatea problemelor întâlnite la utilizarea unui iPod,
deconectaţi iPod-ul de la conexiunea iPod a autoturismului şi resetaţi-l.
Pentru instrucţiuni privind resetarea unui iPod, consultaţi Manualul de
utilizare iPod.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
338 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

■ Display
→P. 327
■ Mesajele de eroare
Dacă este afişat un mesaj de eroare, consultaţi următorul tabel şi luaţi
măsurile corespunzătoare. Dacă problema nu se remediază, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

Mesaj Cauză/Proceduri de corectare


Acest mesaj indică o problemă la iPod sau la
„iPod error” (eroare iPod)
conexiunile sale.
„NO SONGS” (lipsă Acest mesaj indică faptul că nu există date
melodii) muzicale în iPod.
Acest mesaj indică faptul că versiunea de
“UPDATE YOUR iPod”
iPod nu este compatibilă. Actualizaţi software-
(actualizaţi-vă iPod-ul)
ul de iPod la ultima versiune.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 339

■ Modele compatibile
Următoarele dispozitive iPod®‚ iPod nano®‚ iPod classic®, iPod touch® şi
iPhone® pot fi utilizate cu acest sistem:
● Realizate pentru
• iPod touch (generaţia a 4-a)
• iPod touch (generaţia a 3-a)
• iPod touch (Final 2009)
• iPod touch (generaţia a 2-a)
• iPod touch (generaţia 1-a)
• iPod classic (Final 2009)
• iPod classic (generaţia a 2-a)
• iPod classic (generaţia 1)
• iPod (generaţia a 5-a)
• iPod nano (generaţia a 6-a)
• iPod nano (generaţia a 5-a)
• iPod nano (generaţia a 4-a)
• iPod nano (generaţia a 3-a)
• iPod nano (generaţia a 2-a)
• iPod nano (generaţia 1-a)
• iPhone 4
5
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Sistem audio
În funcţie de diferenţele dintre modele sau versiunile software etc., unele
modele pot fi incompatibile cu acest sistem.
Opţiunile cu referire la standarde şi limitări sunt următoarele:
● Numărul maxim de liste din dispozitiv: 9999
● Numărul maxim de melodii din dispozitiv: 65535
● Numărul maxim de melodii per listă: 65535

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
340 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie în timpul conducerii


Nu conectaţi dispozitivul iPod şi nu acţionaţi butoanele.
În caz contrar, puteţi provoca un accident urmat de rănirea gravă sau chiar
mortală a ocupanţilor.

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea iPod-ului şi a terminalului acestuia


● Nu lăsaţi iPod-ul în autoturism. Temperatura din habitaclu poate creşte
foarte mult.
● Nu apăsaţi şi nu presaţi inutil iPod-ul atunci când acesta este conectat.
● Nu introduceţi obiecte străine în port.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 341

Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB∗

Conectarea unui dispozitiv de memorie USB vă permite să


savuraţi muzica prin intermediul difuzoarelor autoturismului.
Apăsaţi pe butonul „MODE” (mod) până apare afişat „USB”.

Conectarea unei memorii USB


→P. 312

Panoul de comandă
 Tip A

Sistem audio

1 Butonul căutare/derulare: 6 Redarea


Selectare fişier sau afişare 7 Afişare listă foldere
mesaj text
8 Selectarea unui fişier,
2 Selectarea unui folder derularea rapidă înainte sau
3 Buton Înapoi înapoi
4 Redarea aleatorie 9 Reglarea volumului sau
5 Redarea repetată activarea ori dezactivarea
sistemului audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
342 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

 Tip B

1 Butonul căutare/derulare: 6 Selectarea unui folder


Selectare fişier sau afişare 7 Afişare listă foldere
mesaj text
8 Selectarea unui fişier,
2 Buton Înapoi derularea rapidă înainte sau
3 Redarea aleatorie înapoi
4 Redarea repetată 9 Reglarea volumului sau
5 Redarea activarea ori dezactivarea
sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 343

 Tip C

1 Butonul căutare/derulare: 6 Selectarea unui folder


Selectare fişier sau afişare listă 7 Căutare redare
foldere
8 Selectarea unui fişier,
2 Afişare mesaj text derularea rapidă înainte sau 5
3 Buton pentru redare aleatorie înapoi
sau înapoi 9 Reglarea volumului sau

Sistem audio
4 Redarea repetată activarea ori dezactivarea
5 Redarea sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
344 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

Selectarea unui folder


■ Selectarea pe rând a folderelor
Apăsaţi pe latura „∧” sau „∨” de pe butonul „FOLDER” (tip A) ori
[<] sau [>] (tip B şi C) pentru a selecta folderul
dorit.
■ Selectarea unui folder din lista de foldere
1 Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul căutare/
derulare (tip C).
Se va afişa lista de foldere.
2 Rotiţi şi apăsaţi butonul căutare/derulare pentru a selecta un
folder şi un fişier.
Pentru a reveni la displayul anterior, apăsaţi butonul pentru înapoi (tip A
şi B) sau [BACK] (înapoi) (tip C).
Apăsaţi butonul „LIST” (listă) (tip A şi B) sau butonul rotativ (tip C).

Scanarea primului fişier din toate folderele (doar tip C)


1 Ţineţi apăsat butonul „SCAN” până auziţi un bip.
Vor fi redate primele 10 secunde din primul fişier al fiecărui folder.
2 Când aţi găsit folderul dorit, apăsaţi din nou butonul.

Selectarea fişierelor
Rotiţi butonul căutare/derulare sau apăsaţi „∧” ori „∨” de pe butonul
„SEEK TRACK” pentru a selecta fişierul dorit.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 345

Scanarea fişierelor dintr-un folder (doar tip C)


1 Apăsaţi butonul „SCAN”.
Vor fi redate primele 10 secunde din fiecare fişier.
2 Când aţi găsit fişierul dorit, apăsaţi din nou butonul.

Derularea rapidă înainte şi înapoi a fişierelor


Pentru a derula repede înainte sau înapoi, ţineţi apăsat „∧” sau „∨” de
pe butonul „SEEK TRACK”.

Redarea aleatorie
Prin apăsarea butonului [RDM], modurile alternează în
următoarea ordine:
Folder random (folder aleatoriu)→Disc random (disc aleatoriu)→Off
(dezactivare)

Redarea repetată
Prin apăsarea butonului [RPT], modurile alternează în
5
următoarea ordine:
File repeat (repetare fişier)→Folder repeat (repetare folder)*→Off

Sistem audio
(dezactivare)
*: Disponibil cu excepţia cazului în care este selectată opţiunea RDM (redare
aleatorie)

Comutarea displayului
Apăsaţi butonul căutare/derulare (tip A şi B) sau butonul „TEXT” (tip
C).
Titlul piesei, numele artistului şi titlul albumului (doar MP3) sunt afişate pe
display.
Pentru a reveni la displayul anterior, apăsaţi butonul pentru înapoi (tip A şi
B) sau [BACK] (înapoi) (tip C).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
346 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

■ Funcţiile dispozitivului de memorie USB


● În funcţie de memoria USB conectată la sistem, este posibil ca dispozitivul
să nu poată fi operabil, iar anumite funcţii să nu fie disponibile.
Dacă dispozitivul este inoperabil sau o funcţie nu este disponibilă datorită
unei disfuncţionalităţi (care contravine unei specificaţii a sistemului),
deconectarea şi reconectarea dispozitivului încă odată poate rezolva
problema.
● Dacă dispozitivul cu memorie USB tot nu-şi începe funcţionarea după ce a
fost deconectat şi reconectat, formataţi memoria.
■ Display
→P. 327
■ Mesajele de eroare
Dacă este afişat un mesaj de eroare, consultaţi următorul tabel şi luaţi
măsurile corespunzătoare. Dacă problema nu se remediază, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

Mesaj Cauză/Proceduri de corectare


Acest mesaj indică o problemă la dispozitivul
„USB Error” (eroare USB)
de memorie USB sau conexiunea acestuia.
„NO MUSIC” (lipsă Acest mesaj arată că nu sunt incluse fişiere
muzică) MP3/WMA în dispozitivul de memorie USB.

■ Dispozitivul de memorie USB


● Dispozitive compatibile
Dispozitive de memorie USB care pot fi utilizate pentru redarea formatelor
MP3 şi WMA
● Formate dispozitive compatibile
Se pot utiliza următoarele formate pentru dispozitive:
• Formate de comunicaţie USB: USB2.0 FS (12mbps)
• Formate de fişiere: FAT16/32 (Windows)
• Clasă corespondentă: Clasa Mass storage
Este posibil ca fişierele MP3 şi WMA scrise în orice alt format decât cele
de mai sus să nu poată fi redate corect, iar numele de fişiere şi foldere să
nu fie afişate corect.
Opţiunile referitoare la standarde şi limitări sunt următoarele:
• Ierarhia maximă a folderelor: 8 niveluri
• Numărul maxim de foldere dintr-un dispozitiv: 999 (inclusiv directorul
rădăcină)
• Numărul maxim de fişiere dintr-un dispozitiv: 9999
• Numărul maxim de fişiere per folder: 255

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 347

● Fişiere MP3 şi WMA


MP3 (MPEG Audio LAYER 3) este un format standard de comprimare
audio.
Cu ajutorul comprimării MP3, fişierele se pot comprima la aproximativ 1/10
din dimensiunea originală.
WMA (Windows Media Audio) este un format de comprimare audio
Microsoft.
Acest format comprimă datele audio la o dimensiune mai mică decât
formatul MP3.
Există o limită pentru standardele fişierelor MP3 şi WMA care poate fi
utilizată şi pentru suporturile media/formatele pe care se înregistrează
fişierele.
● Compatibilitatea cu fişierele MP3
• Standarde compatibile
MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III,
MPEG2.5)
• Frecvenţe de eşantionare compatibile
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32; 44,1; 48 (kHz)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16; 22,05; 24 (kHz)
MPEG2.5: 8; 11,025; 12 (kHz)
• Rate de biţi compatibile (compatibile cu VBR)
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kbps) 5
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32-160 (kbps)
MPEG2.5: 32-160 (kbps)
• Moduri de canale compatibile: stereo, joint stereo, dual channel şi

Sistem audio
monaural
● Compatibilitatea cu fişierele WMA
• Standarde compatibile
WMA Ver. 9
• Frecvenţe de eşantionare compatibile
HIGH PROFILE 32; 44,1; 48 (kHz)
• Rate de biţi compatibile
HIGH PROFILE 32-320 (kbps, VBR)
● Numele fişierelor
Singurele fişiere ce pot fi recunoscute ca MP3/WMA şi apoi redate sunt cele
cu extensia .mp3 sau .wma.
● Etichetele ID3 şi WMA
La fişierele MP3 se pot adăuga etichete ID3, făcând posibilă înregistrarea
titlului piesei, numelui artistului etc.
Sistemul este compatibil cu etichetele ID3 Ver. 1.0, 1.1 şi Ver. 2.2, 2.3, 2.4.
(Numărul de caractere are la bază ID3 Ver. 1.0 şi 1.1.)
La fişierele WMA se pot adăuga etichete WMA, făcând posibilă
înregistrarea titlului piesei şi a numelui artistului în mod similar cu etichetele
ID3.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
348 5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern

● Redarea MP3 şi WMA


• Dacă introduceţi un dispozitiv care conţine fişiere MP3 sau WMA, toate
fişierele de pe dispozitivul de memorie USB sunt verificate. După
finalizarea verificării fişierelor, este redat primul fişier MP3 sau WMA.
Pentru ca verificarea fişierelor să fie mai rapidă, vă recomandăm să nu
includeţi decât fişiere MP3 sau WMA şi să nu creaţi foldere inutile.
• Dacă memoria USB este conectată şi sursa audio este trecută în modul
memorie USB, atunci memoria USB va începe redarea primului fişier al
primului folder.
Dacă acest dispozitiv este deconectat şi apoi reconectat (iar conţinutul nu
a fost modificat), memoria USB va relua redarea din punctul în care a fost
utilizată ultima oară.
● Extensiile
Dacă extensiile de fişier .mp3 şi .wma sunt utilizate pentru alte fişiere decât
MP3 şi WMA, acestea vor fi sărite (neredate).
● Redare
• Pentru a reda fişierele MP3 cu calitate constantă a sunetului, vă
recomandăm o rată de biţi fixă de 128 kbps şi o frecvenţă de eşantionare
de 44,1 kHz.
• Pe piaţă există o mare varietate de produse freeware şi alte softuri de
codare pentru fişierele MP3 şi WMA şi, în funcţie de starea codării şi a
formatului de fişier, poate rezulta o calitate slabă a sunetului sau zgomot
la începutul redării.
În unele cazuri, este posibil ca redarea să nu funcţioneze deloc.
• Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation în SUA şi în alte ţări.

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie în timpul conducerii


Nu conectaţi memoria USB şi nu acţionaţi butoanele.
În caz contrar, puteţi provoca un accident urmat de rănirea gravă sau chiar
mortală a ocupanţilor.

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului de memorie USB şi a


terminalului acestuia
● Nu lăsaţi dispozitivul de memorie USB în autoturism. Temperatura din
habitaclu poate creşte foarte mult.
● Nu apăsaţi şi nu presaţi inutil dispozitivul de memorie USB atunci când
este conectat.
● Nu introduceţi obiecte străine în port.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-5. Utilizarea unui dispozitiv extern 349

Utilizarea portului AUX∗

Acest port poate fi utilizat pentru a conecta un dispozitiv audio


portabil şi a reda muzica de pe acesta prin intermediul
difuzoarelor autoturismului. Apăsaţi pe butonul „MODE” (mod)
până apare afişat „AUX”.

Conectarea unui player portabil


→P. 312

■ Funcţionarea dispozitivelor audio portabile conectate la sistemul audio


Volumul poate fi reglat cu ajutorul comenzilor audio ale autoturismului. Toate
celelalte reglaje trebuie efectuate pe dispozitivul audio portabil.
■ Când utilizaţi un dispozitiv audio portabil conectat la priză
S-ar putea să apară perturbaţii în timpul redării. Utilizaţi sursa de alimentare a
dispozitivului audio portabil.

Sistem audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
350 5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth®


Sistemul audio/telefonul Bluetooth®

Utilizând comunicaţia wireless Bluetooth®, se pot efectua


următoarele:

◆ Sistemul audio Bluetooth®


Sistemul audio Bluetooth® permite utilizatorilor să asculte muzica
redată de un player audio digital portabil (player portabil) prin
difuzoarele autoturismului cu ajutorul comunicaţiei wireless.
Acest sistem audio este compatibil cu Bluetooth®, un sistem
wireless de date care poate reda muzică de pe un player portabil,
fără să utilizeze cabluri de conectare. Dacă playerul dumnea-
voastră portabil nu este compatibil cu Bluetooth®, atunci sistemul
audio Bluetooth® nu va funcţiona.
◆ Telefon Bluetooth® (sistem hands-free pentru telefon)
Acest sistem este compatibil cu tehnologia Bluetooth®, care
permite efectuarea sau primirea apelurilor telefonice fără utilizarea
de cabluri conectate la telefonul mobil şi la sistem şi fără utilizarea
telefonului mobil.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth® 351

Fluxul de înregistrare/conectare a dispozitivului

1. Înregistraţi dispozitivul Bluetooth® care va fi utilizat cu


sistemul audio (→P. 357)

2. Conectaţi dispozitivul Bluetooth® înregistrat care va fi


utilizat (→P. 358, 359)

3. Setaţi conectarea automată a dispozitivului


(→P. 359)

4. Verificaţi condiţiile de conectare a dispozitivului 5


Bluetooth® (→P. 352)

Sistem audio
Pentru a fi utilizat pentru Pentru a fi utilizat pentru telefon
audio cu hands-free

5. Sistem audio 5. Telefon cu Bluetooth®


Bluetooth® (→P. 364) (→P. 368)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
352 5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth®

Unitatea audio
 Tip A
1 Condiţie de conectare
Bluetooth®
Dacă nu apare afişat „BT”, nu
puteţi utiliza sistemul audio/tele-
fonul Bluetooth®.
2 Afişare meniu setări
3 Buton căutare/derulare
Selectează elemente precum
meniu şi număr
Rotire: Selectează un element
Apăsare: Introduce elementul selectat
Apăsare şi menţinere apăsată: Afişează informaţii cu un volum
prea mare pentru a fi afişate în acelaşi timp pe display (în funcţie de
dispozitivul audio Bluetooth®)
4 Buton telefon deschis
Porneşte sistemul hands-free/lansează un apel
5 Buton telefon închis
Opreşte sistemul hands-free/încheie un apel/respinge un apel
6 Selectează apelări rapide
7 Display
Sunt afişate mesaje, nume, numere etc.
Nu pot fi afişate caractere minuscule şi caractere speciale.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth® 353

 Tip B
1 Condiţie de conectare
Bluetooth®
Dacă nu apare afişat „BT”, nu
puteţi utiliza sistemul audio/tele-
fonul Bluetooth®.
2 Afişare meniu setări
3 Buton căutare/derulare
Selectează elemente precum
meniu şi număr
Rotire: Selectează un element
Apăsare: Introduce elementul selectat
4 Buton telefon deschis
Porneşte sistemul hands-free/lansează un apel
5 Buton telefon închis
Opreşte sistemul hands-free/încheie un apel/respinge un apel
6 Apăsare şi menţinere apăsată: Afişează informaţii cu un volum 5
prea mare pentru a fi afişate în acelaşi timp pe display (în funcţie de
dispozitivul audio Bluetooth®)

Sistem audio
7 Selectează apelări rapide
8 Display
Sunt afişate mesaje, nume, numere etc.
Nu pot fi afişate caractere minuscule şi caractere speciale.

Microfon

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
354 5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth®

Lista de meniuri a sistemului audio/telefon Bluetooth®


Pentru a accesa un meniu, apăsaţi butonul căutare/derulare şi
navigaţi prin meniuri cu ajutorul butonului.

Primul meniu Al doilea meniu Al treilea meniu Detalii de operare


„Paring” Înregistrarea unui
-
(sincronizare) dispozitiv Bluetooth®
„List Phone” Listarea telefoanelor
-
(listare telefoane) mobile înregistrate
„List audio”
Listarea playerelor
(listare -
portabile înregistrate
dispozitive audio)
„Passkey” (cod Schimbarea codului
-
de acces) de acces
Setarea conectării
„BT Power” automate a
(activare/ - dispozitivului ca
„Bluetooth*” dezactivare BT) activată sau
dezactivată
„Device name”
(denumire
dispozitiv) Afişarea stării
„Bluetooth* info”
„Device address” dispozitivului
(adresă
dispozitiv)
Setarea displayului
de confirmare a
„Display setting”
- conectării automate
(setare display)
ca activat sau
dezactivat
„Reset”(resetare) - Iniţializarea setărilor

*: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth® 355

Primul meniu Al doilea meniu Al treilea meniu Detalii de operare


„Add contacts”
Adăugarea unui nou
(adăugare
număr de telefon
contacte)
„Add SD”
Înregistrarea unui
(adăugare
număr de apelare
număr apelare
rapidă
rapidă)
„Phonebook” „Delete call Ştergerea unui
(agendă history” (ştergere număr salvat în
telefonică) istoric apeluri) istoricul de apeluri
„Delete contacts” Ştergerea unui
(ştergere număr salvat în
contacte) agenda telefonică
„TEL” „Delete
phonebook” Ştergerea datelor din
(ştergere agendă agenda telefonică
telefonică)
„Call Volume” Setarea volumului 5
(volum apel) apelului
„HF sound „Ring tone

Sistem audio
Setarea volumului
setting” (setare Volume” (volum
soneriei
sunet HF) sonerie)
„Ring tone” Setarea tonului de
(sonerie) apel
„Transfer
Transferarea
history” (transfer -
istoricului de apeluri
istoric apeluri)

■ Funcţiile sistemului audio/telefonului Bluetooth®


În funcţie de dispozitivul Bluetooth®, este posibil ca anumite funcţii să nu fie
disponibile.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
356 5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth®

Utilizarea comenzilor audio de pe volan∗

Butoanele de pe volan pot fi utilizate pentru operarea unui


telefon mobil sau player digital audio portabil (player portabil)
conectat.

Acţionarea unui telefon Bluetooth® folosind butoanele de pe


volan
1 Volum
Volumul apelului poate fi reglat
de la acest buton.
2 Butonul „telefon deschis”
Porneşte sistemul hands-free/
iniţiază un apel
3 Butonul „telefon închis”
Dezactivează sistemul hands-
free/ încheie un apel/ respinge
un apel

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-6. Utilizarea dispozitivelor Bluetooth® 357

Înregistrarea unui dispozitiv Bluetooth®

Înainte de utilizarea sistemului audio/telefonului Bluetooth®,


este necesară înregistrarea dispozitivului Bluetooth® în sistem.
Respectaţi procedura de mai jos pentru a înregistra (sincroniza)
dispozitivul:

Modalitatea de înregistrare a dispozitivului Bluetooth®


1 Apăsaţi butonul „SETUP” (setare) şi selectaţi „Bluetooth*” cu
butonul căutare/derulare.
2 Apăsaţi butonul şi selectaţi „Pairing” (sincronizare) de la buton.
Va fi afişat un cod de acces.
3 Dispozitive Bluetooth® incompatibile cu SSP (Secure Simple
Pairing): Introduceţi codul de acces în dispozitiv.
Dispozitive Bluetooth® compatibile cu SSP (Secure Simple
Pairing): Selectaţi „Yes” (da) pentru a înregistra dispozitivul. În 5
funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil ca acesta să se
înregistreze automat.

Sistem audio
Dacă dispozitivul Bluetooth® este prevăzut cu funcţie player şi funcţie
telefon mobil, atunci ambele funcţii vor fi înregistrate simultan. Odată
cu ştergerea dispozitivului se vor şterge şi aceste două funcţii.
Dacă este apăsat butonul pentru telefon deschis şi modul „TEL” se
introduce când nu este înregistrat niciun telefon, se va afişa automat
ecranul pentru înregistrare.
*: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
358 5-7. Meniul „SETUP” (setare)

Utilizarea meniului „SETUP” (setare)


(meniul „Bluetooth*”)∗

Înregistrarea dispozitivului Bluetooth® în sistem permite


sistemului să funcţioneze. Pentru dispozitivele înregistrate se
pot utiliza următoarele funcţii:

Înregistrarea unui player portabil


Selectaţi „Pairing” (sincronizare) cu butonul căutare/derulare (→P. 354) şi
efectuaţi procedura de înregistrare a unui player portabil. (→P. 357)

Listarea telefoanelor mobile înregistrate


Selectaţi „List phone” (listare telefoane) cu butonul căutare/derulare.
(→P. 354) Se va afişa lista cu telefoanele mobile înregistrate.
● Conectarea telefonului mobil înregistrat la sistemul audio
1 Selectaţi numele telefonului mobil pe care doriţi să-l conectaţi cu
butonul căutare/derulare.
2 Selectaţi „Select” (selectare) utilizând butonul rotativ.
● Ştergerea unui telefon mobil înregistrat
1 Selectaţi numele telefonului mobil pe care doriţi să-l ştergeţi cu
butonul căutare/derulare.
2 Selectaţi „Delete” (ştergere) utilizând butonul rotativ.
3 Apăsaţi [YES] (da).

∗: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.


∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-7. Meniul „SETUP” (setare) 359

Listarea playerelor portabile înregistrate


Selectaţi „List audio” (listare dispozitive audio) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354) Se va afişa lista cu playerele portabile
înregistrate.
● Conectarea playerului portabil înregistrat la sistemul audio
1 Selectaţi numele playerului portabil pe care doriţi să-l conectaţi
cu butonul căutare/derulare.
Selectaţi „Select” (selectare) utilizând butonul rotativ.
2
● Ştergerea playerului portabil înregistrat
1 Selectaţi numele playerului portabil pe care doriţi să-l ştergeţi cu
butonul căutare/derulare.
2 Selectaţi „Delete” (ştergere) utilizând butonul rotativ.
3 Apăsaţi [YES] (da).

Schimbarea codului de acces


1 Selectaţi „Passkey” (cod de acces) cu butonul căutare/derulare.
5
(→P. 354)
2 Selectaţi un cod de acces cu 4 până la 8 cifre utilizând butonul

Sistem audio
rotativ.
Introduceţi numărul, câte o singură cifră odată.
3 După ce a fost introdus întregul număr de înregistrat ca şi cod de
acces, apăsaţi butonul din nou.
Când codul de acces pe care doriţi să-l înregistraţi are 8 cifre, reapăsarea
butonului nu este necesară.

Setarea conectării automate a dispozitivului ca activată sau


dezactivată
Dacă „BT power” este activat, dispozitivul înregistrat se va conecta
automat când contactul de pornire este în poziţia „ACC” (autoturisme
fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau in modul ACCESSORY
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).
1 Selectaţi „BT power” (activare/dezactivare BT) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354)
2 Selectaţi „ON” sau „OFF” de la butonul rotativ.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
360 5-7. Meniul „SETUP” (setare)

Afişarea stării dispozitivului


Selectaţi „Bluetooth* info” cu butonul căutare/derulare. (→P. 354)
● Afişarea numelui dispozitivului
Selectaţi „Device name” (nume dispozitiv) cu butonul rotativ.
● Afişarea adresei dispozitivului
Selectaţi „Device address” (adresă dispozitiv) cu butonul rotativ.
*: Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
Setarea displayului de confirmare a conectării automate ca activat
sau dezactivat
Dacă „Display setting” (setare display) este activat, starea de
conexiune a playerului portabil se va afişa când contactul de pornire
este în poziţia „ACC” sau „ON” (autoturisme fără sistem inteligent de
acces şi pornire) sau in modul ACCESSORY sau IGNITION ON
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).
1 Selectaţi „Display setting” (setare display) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354)
2 Selectaţi „ON” sau „OFF” de la butonul rotativ.

Iniţializarea
Selectaţi „Reset” (resetare) cu butonul căutare/derulare. (→P. 354)
● Iniţializarea setărilor de sunet
Selectaţi „Sound Setting” (setare sunet) cu butonul rotativ şi apăsaţi
[YES] (da).
Pentru detalii referitoare la setările de sunet: →P. 313
● Iniţializarea informaţiilor despre dispozitiv
Selectaţi „Car Device Info” (informaţii dispozitiv auto) cu butonul
rotativ şi apăsaţi [YES] (da).
Se vor iniţializa conectarea automată a dispozitivului portabil, displayul de
confirmare a conectării automate şi codul de acces.
● Iniţializarea tuturor setărilor
Selectaţi „All Initialize” (iniţializare toate) cu butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-7. Meniul „SETUP” (setare) 361

Utilizarea meniului „SETUP” (setare)


(meniul „TEL*”)∗

Adăugarea unui nou număr de telefon


Selectaţi „Add contacts” (adăugare contacte) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354)
● Transferarea tuturor contactelor de pe telefonul mobil
Selectaţi „Overwrite all” (suprascriere toate) cu butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).
● Transferarea unui contact de pe telefonul mobil
Selectaţi „Add one contact” (adăugare un contact) cu butonul
rotativ şi apăsaţi [YES] (da).
Setarea apelării rapide
1 Selectaţi „Add SD” (adăugare SD) cu butonul căutare/derulare. (→P. 354)
2 Selectaţi datele dorite utilizând butonul rotativ.
3 Apăsaţi butonul presetat dorit (de la [1] la [5]).
5
Pentru detalii referitoare la setarea apelărilor rapide din istoricul de apeluri:
→P. 369
Pentru detalii referitoare la ştergerea apelărilor rapide: →P. 368

Sistem audio
Ştergerea istoricului de apeluri
Selectaţi „Delete call history” (ştergere istoric apeluri) cu butonul
căutare/derulare. (→P. 354)
● Ştergerea istoricului de apeluri iniţiate
Selectaţi „Outgoing Calls” (apeluri iniţiate) cu butonul căutare/derulare.
1
2 Selectaţi numărul de telefon dorit utilizând butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).
Pentru a şterge toate datele din istoricul de apeluri iniţiate, apăsaţi
[ALL] (toate) şi apoi [YES] (da).
● Ştergerea istoricului de apeluri primite
1 Selectaţi „Incoming Calls” (apeluri primite) cu butonul căutare/
derulare.
2 Selectaţi numărul de telefon dorit utilizând butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).
Pentru a şterge toate datele din istoricul de apeluri primite, apăsaţi
[ALL] (toate) şi apoi [YES] (da).

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
362 5-7. Meniul „SETUP” (setare)

● Ştergerea istoricului de apeluri pierdute


1 Selectaţi „Missed Calls” (apeluri pierdute) cu butonul căutare/
derulare.
2 Selectaţi numărul de telefon dorit utilizând butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).
Pentru a şterge toate datele din istoricul de apeluri pierdute, apăsaţi
[ALL] (toate) şi apoi [YES] (da).
● Ştergerea unui număr din toate istoricele de apeluri (apeluri
efectuate, apeluri primite şi apeluri pierdute)
1 Selectaţi „All Calls” (toate apelurile) cu butonul căutare/derulare.
2 Selectaţi numărul de telefon dorit utilizând butonul rotativ şi
apăsaţi [YES] (da).
Pentru a şterge toate datele din istoricele de apeluri, apăsaţi
[ALL] (toate) şi apoi [YES] (da).
Ştergerea unui număr de telefon înregistrat
1 Selectaţi „Delete contacts” (ştergere contacte) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354)
2 Selectaţi numărul de telefon dorit utilizând butonul rotativ şi apăsaţi
[YES] (da).
Pentru a şterge toate numerele de telefon înregistrate, selectaţi „All
delete” (ştergere toate) cu butonul rotativ şi apăsaţi [YES] (da).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-7. Meniul „SETUP” (setare) 363

Ştergerea agendei telefonice a unui alt telefon mobil


1 Selectaţi „Delete Phonebook” (ştergere agendă telefonică) cu
butonul căutare/derulare. (→P. 354)
2 Selectaţi agenda telefonică dorită cu butonul rotativ şi apăsaţi
[YES] (da).

Setarea volumului apelului


1 Selectaţi „Call Volume” (volum apel) cu butonul căutare/derulare.
(→P. 354)
2 Reglarea volumului de apel.
Pentru a reduce volumul: Rotiţi butonul în sens antiorar.
Pentru a mări volumul: Rotiţi butonul în sens orar.

Setarea volumului soneriei


1 Selectaţi „Ring tone Volume” (volum sonerie) cu butonul căutare/
derulare. (→P. 354)
2 Reglarea volumului soneriei. 5
Pentru a reduce volumul: Rotiţi butonul în sens antiorar.
Pentru a mări volumul: Rotiţi butonul în sens orar.

Sistem audio
Setarea soneriei
1 Selectaţi „Ring tone” (sonerie) cu butonul căutare/derulare. (→P.
354)
2 De la butonul rotativ, selectaţi o sonerie [1 - 3]. Pentru a seta
soneria selectată, apăsaţi butonul.

Transferarea istoricului de apeluri


Selectaţi „Transfer history” (transferare istoric) cu butonul căutare/
derulare (→P. 354) şi apăsaţi [YES] (da).

■ Numărul de telefon
Se pot salva până la 1000 de nume.
■ Istoric apeluri
În fiecare din memoriile istoricului de apeluri efectuate, primite şi pierdute pot
fi salvate maxim 10 numere.
■ Limitarea numărului de caractere
Un număr de telefon care depăşeşte 24 de caractere nu poate fi înregistrat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
364 5-8. Sistem audio Bluetooth®

Utilizarea unui player portabil Bluetooth®


activat∗
 Tip A

1 Butonul căutare/derulare: 6 Redare/pauză


Selectare piesă sau afişare 7 Selectarea unei piese,
mesaj text derularea rapidă înainte sau
2 Buton Înapoi înapoi
3 Redarea aleatorie 8 Butonul de pornire/volum:
4 Redarea repetată Reglarea volumului sau
activarea ori dezactivarea
5 Redarea
sistemului audio

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-8. Sistem audio Bluetooth® 365

 Tip B

1 Butonul căutare/derulare: 5 Redarea


Selectarea unei piese 6 Redare/pauză
2 Afişare mesaj text 7 Selectarea unei piese,
3 Buton pentru redare aleatorie derularea rapidă înainte sau 5
sau înapoi înapoi
4 Redarea repetată 8 Butonul de pornire/volum:

Sistem audio
Reglarea volumului sau
activarea ori dezactivarea
sistemului audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
366 5-8. Sistem audio Bluetooth®

Selectarea şi scanarea unui album


■ Selectarea unui album
Apăsaţi [<] sau [>] pentru a selecta albumul dorit.
■ Scanarea primei piese din toate albumele (doar tip B)
1 Ţineţi apăsat butonul „SCAN” până auziţi un bip.
Vor fi redate primele 10 secunde ale primei piese din fiecare album.
2 Când aţi găsit albumul dorit, apăsaţi din nou butonul.

Selectarea şi scanarea pieselor


■ Selectarea unei piese
Apăsaţi latura „∧„ sau „∨” a butonului „SEEK TRACK” pentru a
selecta piesa dorită.
■ Scanarea pieselor dintr-un album (doar tip B)
1 Apăsaţi butonul „SCAN”.
Vor fi redate primele 10 secunde din fiecare piesă.
2 Când aţi găsit piesa dorită, apăsaţi din nou butonul.

Derularea rapidă înainte şi înapoi a pieselor


Apăsaţi şi menţineţi apăsat „∧” sau „∨” de pe butonul „SEEK TRACK”.

Redarea aleatorie
Prin apăsarea butonului [RDM], modurile alternează în
următoarea ordine:
Album random (album aleatoriu)→All track random (toate piesele
aleatoriu)→Off (dezactivare).

Redarea repetată
Prin apăsarea butonului [RPT], modurile alternează în
următoarea ordine:
Track repeat (repetare piesă)→Album repeat (repetare album)→Off
(dezactivare).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-8. Sistem audio Bluetooth® 367

Redarea şi oprirea pieselor


Apăsaţi pe ( ).

Comutarea displayului
Apăsaţi butonul căutare/derulare (tip A) sau butonul „TEXT” (tip B).
Titlul piesei şi numele artistului sunt afişate pe display.
Pentru a reveni la afişarea anterioară, apăsaţi butonul rotativ sau butonul
pentru înapoi (tip A) ori butonul „TEXT” sau [BACK] (tip B).

■ Funcţiile sistemului audio Bluetooth®


În funcţie de tipul de player portabil conectat la sistem, este posibil ca
anumite funcţii să nu fie disponibile.
■ Display
→P. 327

Sistem audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
368 5-9. Telefonul Bluetooth®

Efectuarea unui apel∗

Pentru a introduce modul „TEL”, apăsaţi butonul pentru telefon


deschis.

Apelare prin selectarea unui nume


1 Selectaţi „Phonebook” (agenda telefonică) cu butonul căutare/
derulare.
2 Selectaţi numele dorit de la butonul rotativ şi apăsaţi butonul pentru
telefon deschis.
Dacă apăsaţi [Add S. Dial] (adăugare apelare rapidă) şi unul
din butoanele de apelare rapidă (de la [1] la [5]) când
numele este selectat, acesta se poate înregistra ca apelare rapidă.

Apelarea rapidă
1 Selectaţi „Speed Dials” (apelări rapide) cu butonul căutare/
derulare.
2 Apăsaţi butonul presetat dorit (de la [1] la [5]) şi
apăsaţi butonul pentru telefon deschis.
Pentru a şterge o apelare rapidă înregistrată, după selectarea
butonului presetat dorit (de la [1] la [5]) apăsaţi
[DELETE] (ştergere) şi apoi [YES] (da).

Apelare prin introducerea unui număr


1 Selectaţi „Speed Dials” (apelări rapide) cu butonul căutare/
derulare.
2 Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi butonul pentru telefon
deschis.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-9. Telefonul Bluetooth® 369

Apelarea unui număr din istoricul de apeluri


1 Selectaţi „All calls” (toate apelurile), „Missed calls” (apeluri
pierdute), „Incoming calls” (apeluri primite) sau „Outgoing calls”
(apeluri iniţiate) cu butonul căutare/derulare.
2 Selectaţi numărul dorit de la butonul rotativ şi apăsaţi butonul
pentru telefon deschis.
Se pot efectua următoarele operaţii:
● Înregistrarea unui număr de apelare rapidă
Apăsaţi [Add S. Dial] (adăugare apelare rapidă) şi apoi
apăsaţi butonul presetat dorit (de la [1] la [5]).
● Ştergerea numărului selectat
Apăsaţi [DELETE] (ştergere) şi apoi [YES] (da).

Sistem audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
370 5-9. Telefonul Bluetooth®

Primirea unui apel

Acceptarea unui apel


Apăsaţi butonul pentru telefon deschis.

Respingerea unui apel


Apăsaţi butonul pentru telefon închis.

Primirea unui apel când sunteţi angajat în alt apel


Apăsaţi butonul pentru telefon deschis.
Dacă reapăsaţi butonul de telefon deschis veţi reveni la apelul anterior.

Reglarea volumului soneriei la primirea unui apel


Pentru a reduce volumul: Rotiţi butonul pornire/volum în sens antiorar.
Pentru a mări volumul: Rotiţi butonul pornire/volum în sens orar.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-9. Telefonul Bluetooth® 371

Când vorbiţi la telefon

Transferarea unui apel


Un apel poate fi transferat între telefonul mobil şi sistem în momentul
apelării, la primirea unui apel sau în timpul unui apel. Aplicaţi una din
următoarele metode:
a. Utilizaţi telefonul mobil.
Pentru utilizarea telefonului, consultaţi manualul telefonului mobil.
b. Apăsaţi * [PHONE] (telefon).
*: Această operaţie poate fi efectuată doar la transferarea unui apel de pe
un telefon mobil în sistem, în timpul unui apel.

Trecerea în surdină a vocii dumneavoastră


Apăsaţi [MUTE] (surdină).

Introducerea cifrelor
5
Apăsaţi [0-9] şi cu butonul căutare/derulare introduceţi cifrele
dorite.

Sistem audio
• Pentru a trimite cifrele introduse, apăsaţi [SEND]
(trimitere).
• La final, apăsaţi [EXIT] (ieşire) pentru a reveni la ecranul
anterior.

Setarea volumului apelului


Pentru a reduce volumul: Rotiţi butonul pornire/volum în sens antiorar.
Pentru a mări volumul: Rotiţi butonul pornire/volum în sens orar.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
372 5-9. Telefonul Bluetooth®

■ În timpul convorbirii telefonice


● Nu vorbiţi în acelaşi timp cu interlocutorul.
● Volumul vocii recepţionate trebuie menţinut la un nivel scăzut. În caz
contrar, va creşte efectul de ecou.
■ Reglarea automată a volumului
Când autoturismul ajunge la viteza de 80 km/h (50 mph) sau mai mult,
volumul creşte automat. Volumul revine la nivelul anterior dacă viteza
autoturismului scade la 70 km/h (43 mph) sau sub această valoare.
■ Funcţiile sistemului de apeluri telefonice
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca anumite funcţii să nu fie
disponibile.
■ Situaţii în care este posibil ca sistemul să nu vă recunoască vocea
● Când conduceţi pe un drum accidentat
● Când conduceţi cu viteză mare
● Când fluxul de aer ieşit din fantele de ventilaţie este îndreptat spre microfon
● Când ventilatorul sistemului de aer condiţionat emite un zgomot puternic

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-10. Bluetooth® 373

Bluetooth®
■ Când utilizaţi sistemul audio/telefonul Bluetooth®
● Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze în următoarele situaţii:
• Playerul portabil nu suportă Bluetooth®
• Telefonul mobil se află în afara zonei de acoperire
• Dispozitivul Bluetooth® este oprit
• Bateria dispozitivului Bluetooth® este descărcată
• Dispozitivul Bluetooth® nu este conectat la sistem
• Dispozitivul Bluetooth® se află în spatele scaunului, în
torpedou sau în compartimentul de depozitare din consolă ori
dispozitivul este acoperit de un material metalic sau este în
contact cu acesta
● Este posibilă o întârziere când conectarea telefonului se
efectuează în cursul redării audio prin Bluetooth®.
● În funcţie de tipul de player audio portabil conectat la sistem,
este posibil ca operaţia să fie uşor diferită şi anumite funcţii să nu
fie disponibile. 5

■ La transferul proprietăţii autoturismului

Sistem audio
Iniţializaţi sistemul pentru a preveni accesarea neautorizată a
datelor personale. (→P. 360)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
374 5-10. Bluetooth®

■ Despre sistemul Bluetooth®


Bluetooth este marcă înre-
gistrată a Bluetooth SIG, Inc.

■ Modele compatibile
● Specificaţii Bluetooth®:
Ver. 1,1 sau superioară (recomandată: Ver. 2,1 + EDR sau supe-
rioară)
● Profilele următoare:
• A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0 sau
superioară (recomandată: Ver. 1,2 sau superioară)
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1,0 sau
superioară (Recomandată: Ver. 1.3 sau superioară)
Playerele portabile trebuie să respecte specificaţiile de mai sus
pentru a putea fi conectate la sistemul audio Bluetooth®. Cu toate
acestea, vă informăm că în funcţie de tipul de player portabil este
posibil ca unele funcţii să fie limitate.
● Telefon mobil
• HFP (Hands Free Profile) Ver. 1,0 sau superioară
(Recomandată: Ver. 1.5)
• OPP (Object Push Profile) Ver. 1.1
• PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-10. Bluetooth® 375

■ Certificarea

Sistem audio

Prin prezenta, Panasonic Corporation declară că acest produs


YEP0PTA184 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
376 5-10. Bluetooth®

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-10. Bluetooth® 377

Sistem audio

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
378 5-10. Bluetooth®

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
5-10. Bluetooth® 379

AVERTIZARE

■ Măsuri de precauţie în timpul conducerii


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni producerea
unui accident soldat cu răniri grave sau mortale.
● Nu folosiţi telefonul mobil.
● Nu conectaţi dispozitivul Bluetooth® şi nu acţionaţi butoanele.
■ Recomandări privind interferenţa cu dispozitivele electronice
● Unitatea audio este prevăzută cu antene Bluetooth®. Persoanele care au
implantate stimulatoare cardiace, resincronizatoare sau defibrilatoare
cardiace implantabile trebuie să stea la o distanţă rezonabilă faţă de
antenele Bluetooth®.
Undele radio pot afecta funcţionarea acestor dispozitive.
● Înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth®, persoanele care folosesc alte
echipamente medicale electrice decât stimulatoarele, defibrilatoarele sau
resincronizatoarele cardiace implantabile trebuie să consulte producătorul
acestora pentru informaţii referitoare la funcţionarea echipamentelor sub
influenţa undelor radio. Undele radio pot avea efecte neprevăzute asupra
funcţionării acestor dispozitive medicale.
5
NOTĂ

Sistem audio
■ Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului Bluetooth®
Nu lăsaţi dispozitivul Bluetooth® în autoturism. Temperatura din interiorul
autoturismului poate deveni ridicată, cauzând deteriorarea dispozitivului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
380 5-10. Bluetooth®

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
381

Dotările interioare 6
6-1. Utilizarea sistemului de aer 6-3. Utilizarea compartimentelor
condiţionat şi a de depozitare
dispozitivului de dezaburire Lista compartimentelor de
Sistemul manual de aer depozitare........................402
condiţionat .......................382 • Torpedo .........................403
Sistemul automat de aer • Compartiment de depozitare
condiţionat .......................388 din consolă ....................404
Încălzirea rapidă ................395
• Consolă superioară .......404
Dispozitive pentru încălzirea
• Suporturile pentru pahare/su-
scaunelor .........................397
porturile pentru sticle....... 405
6-2. Utilizarea luminilor interioare
• Cutia pentru monede.....407
Lista luminilor interioare.....399
Dotări portbagaj (sedan) ....408
• Comutatorul principal lumini
Dotări compartiment
individuale/interioare .....400
pentru bagaje (wagon).....410
• Luminile individuale/
6-4. Utilizarea altor dotări
interioare .......................400
interioare
• Luminile individuale .......400 Alte dotări interioare...........417
• Parasolar .......................417
• Oglinda de pe
parasolar .......................417
• Priză electrică................418
• Cotieră...........................419
• Extinderea portbagajului/
compartimentului
pentru bagaje ................420
• Parasolar trapă panoramică
(wagon) .........................421
• Cârlige pentru haine ......423
• Mânerele de sprijin ........423

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
382 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Sistemul manual de aer condiţionat∗

Panoul de comandă

A Autoturisme fără dispozitiv de degivrare ştergătoare de parbriz


B Autoturisme fără încălzire rapidă
: Acest buton este de asemenea disponibil la autoturismele
care nu sunt dotate cu sistem de aer condiţionat. Chiar
dacă indicatorul butonului va începe să clipească la
apăsarea butonului, niciun sistem nu va funcţiona.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 383

■ Modificarea setării temperaturii (autoturisme fără sistem de


aer condiţionat)
Rotiţi butonul rozetă de reglare a temperaturii în sens orar (cald)
sau în sens antiorar (rece).
Acest sistem va alimenta doar aer la temperatura ambientală dacă
butonul rozetă este rotit în sens antiorar (rece).
■ Modificarea setării temperaturii (autoturisme cu sistem de aer
condiţionat)
Rotiţi butonul rozetă de reglare a temperaturii în sens orar (cald)
sau în sens antiorar (rece).
Dacă butonul nu este apăsat, sistemul va distribui aer la
temperatura ambientală sau aer încălzit.
■ Reglarea vitezei ventilatorului
Rotiţi butonul rozetă de reglare a vitezei ventilatorului în sens orar
(creştere) sau în sens antiorar (reducere).
Apăsaţi sau pentru a opri ventilatorul.
■ Selectarea modului de distribuţie a fluxului de aer
Pentru a schimba direcţia
fluxului de aer, apăsaţi
sau . 6

Fantele de aer utilizate îşi


modifică poziţia la fiecare
apăsare a butonului. Dotările interioare
1 Aerul este redirecţionat
spre partea superioară a
habitaclului.
2 Aerul este direcţionat spre
partea superioară a ha-
bitaclului şi spre picioare.
3 În principal, aerul este
direcţionat spre picioare.
4 Aerul este direcţionat spre
picioare iar dispozitivul de
dezaburire parbriz
funcţionează.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
384 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Alte funcţii
■ Comutarea între modul admisie aer din exterior în modul
recirculare aer
Apăsaţi butonul .
Modurile alternează între aer din exterior (indicator OFF - dezactivat) şi
recirculare a aerului (indicator ON - activat) la fiecare apăsare a
butonului.
■ Dezaburirea parbrizului
Dispozitivele de dezaburire sunt utilizate pentru dezaburirea
parbrizului şi geamurilor laterale.
Apăsaţi butonul .
Dacă utilizaţi modul recirculare aer, aduceţi butonul mod admisie aer din
exterior/recirculare aer în modul admisie aer din exterior. (S-ar putea să
comute automat.)
Pentru a dezaburi parbrizul şi geamurile laterale rapid, creşteţi fluxul de
aer şi temperatura.
Pentru a reveni la modul anterior, reapăsaţi după ce
parbrizul se dezabureşte.
■ Dezaburirea lunetei şi a oglinzilor retrovizoare exterioare
Dispozitivele de dezaburire sunt utilizate pentru a dezaburi luneta şi
a elimina picăturile de ploaie, roua şi gheaţa de pe oglinzile
retrovizoare exterioare.

Apăsaţi butonul .
Dispozitivele de dezaburire sunt dezactivate automat după un timp. Prin
reapăsarea butonului se dezactivează dispozitivul de dezaburire a
lunetei.
■ Dispozitiv pentru dezgheţare parbriz (dacă există în dotare)
Această funcţie este utilizată pentru a preveni depunerea gheţii pe
parbriz şi pe lamele ştergătoarelor.

Apăsaţi butonul .
Dispozitivul de degivrare ştergătoare de parbriz se dezactivează
automat după un timp. Dispozitivul de degivrare se va dezactiva şi dacă
reapăsaţi butonul.
■ Funcţia de încălzire rapidă (dacă există în dotare)
→P. 395

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 385

Fantele de aer
■ Amplasarea fantelor de aer
Poziţia fantelor de aer şi
volumul de aer se modifică în
funcţie de modul de distribuţie a
fluxului de aer selectat.

■ Reglarea poziţiei şi deschiderea/închiderea fantelor de


ventilaţie
 Fante de aer centrale  Fantele de aer din dreapta şi
stânga

Dotările interioare

1 Flux direct de aer la stânga sau la dreapta, în sus sau în jos.


2 Rotiţi butonul pentru a deschide sau a închide fanta de ventilaţie.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
386 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Aburirea geamurilor
● Geamurile se aburesc uşor dacă în autoturism este o umiditate crescută.
Prin aducerea butonului în poziţia activat, aerul din fantele de
ventilaţie va fi dezumidificat şi parbrizul se va dezaburi într-un mod eficient.
● Dacă aduceţi butonul în poziţia dezactivat, geamurile se pot
aburi mai repede.
● Geamurile se pot aburi dacă folosiţi modul recirculare aer.
■ Modul admisie aer din exterior/recirculare aer
● Când conduceţi pe drumuri cu praf, în tuneluri sau în trafic aglomerat,
aduceţi butonul pentru modul admisie aer din exterior/recirculare aer în
poziţia pentru modul recirculare aer. Această metodă împiedică pătrunderea
aerului din exterior în habitaclu.
● Autoturisme cu sistem de aer condiţionat: În timpul operaţiei de răcire,
setarea modului recirculare aer va răci de asemenea eficient habitaclul.
■ Când temperatura aerului exterior ajunge aproape de 0°C (32°F)
(autoturisme cu sistem de aer condiţionat)
S-ar putea ca funcţia de dezumidificare să nu funcţioneze chiar şi după
apăsarea butonului .
■ Ventilaţia şi mirosurile de la aerul condiţionat
● Pentru a permite admisia aerului proaspăt, setaţi sistemul de aer condiţionat
pe modul admisie aer din exterior.
● În cursul utilizării, s-ar putea ca diverse mirosuri din interiorul şi exteriorul
autoturismului să pătrundă şi să se acumuleze în sistemul de aer
condiţionat. Aceasta poate apoi determina emanarea acestor mirosuri prin
fantele de ventilaţie.
● Pentru a reduce apariţia unor potenţiale mirosuri neplăcute:
Se recomandă ca sistemul de aer condiţionat să fie setat pe modul aer
exterior înainte de oprirea autoturismului.
■ Sistemul de aer condiţionat funcţionează când motorul este oprit
datorită sistemului Stop & Start (autoturisme cu sistem Stop & Start)
Când motorul este oprit datorită operaţiunilor sistemului Stop & Start, funcţiile
de răcire, încălzire şi dezumidificare ale sistemului de aer condiţionat se
dezactivează şi este refulat numai aer la temperatura ambiantă, existând
chiar posibilitatea ca şi refularea aerului la temperatura ambiantă să se
oprească. Pentru a preveni oprirea sistemului de aer condiţionat, apăsaţi
butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a-l dezactiva.
■ Când parbrizul este aburit şi motorul este oprit datorită sistemului Stop
& Start (autoturisme cu sistem Stop & Start)
Apăsaţi butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a reporni
motorul şi aduceţi butonul în poziţia activat pentru a dezaburi
parbrizul. Simpla apăsare pe va reporni motorul şi va dezaburi
parbrizul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 387

Dacă parbrizul se abureşte continuu, apăsaţi butonul de dezactivare a


sistemului Stop & Start şi abţineţi-vă de la utilizarea sistemului Stop & Start.
■ Când dinspre sistemul de aer condiţionat vine un miros în timp ce
motorul este oprit datorită sistemului Stop & Start (autoturisme cu
sistem Stop & Start)
Apăsaţi butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a reporni
motorul.
■ Filtrul de aer condiţionat
→P. 480

AVERTIZARE

■ Pentru a preveni aburirea parbrizului


● Nu utilizaţi în timpul răcirii aerului pe vreme extrem de umedă.
Diferenţa dintre temperatura aerului exterior şi cea a parbrizului poate
determina aburirea suprafeţei exterioare a parbrizului, obstrucţionând
vizibilitatea.
● Nu aşezaţi pe tabloul de bord obiecte
ce ar putea acoperi fantele de aer. În
caz contrar, fluxul de aer poate fi
obturat, împiedicând dispozitivele de
dezaburire parbriz să funcţioneze.

■ Pentru a preveni arsurile

Dotările interioare
● Nu atingeţi suprafaţa oglinzilor retrovizoare exterioare când dispozitivele
de dezaburire ale acestora funcţionează.
● Nu atingeţi geamul în partea inferioară a parbrizului sau lângă stâlpii
frontali când dispozitivul de degivrare ştergătoare de parbriz funcţionează.
(autoturisme cu dispozitiv de degivrare ştergătoare de parbriz)

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului


Nu menţineţi sistemul de aer condiţionat în funcţiune mai mult timp decât
necesar atunci când motorul este oprit.

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră (R-134a)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
388 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Sistemul automat de aer condiţionat∗

Fantele de ventilaţie şi turaţia ventilatorului se reglează automat


în funcţie de temperatura setată.

Panoul de comandă
Ilustraţia de mai jos este pentru autoturisme cu volanul pe stânga.
Poziţionarea butoanelor este inversată la autoturismele cu volanul pe
dreapta.

A Autoturisme fără dispozitiv de degivrare ştergătoare de parbriz


B Autoturisme fără încălzire rapidă

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 389

■ Reglarea temperaturii setate

Rotirea spre dreapta măreşte temperatura iar rotirea

butonului rotativ spre stânga coboară temperatura.


Temperatura pentru scaunul şoferului şi scaunul pasagerului din faţă
poate fi setată separat. (→P. 390)
■ Reglarea vitezei ventilatorului
Apăsaţi „∨” (reducere) sau „∧” (creştere) de pe butonul .
Pe display apare viteza ventilatorului. (7 niveluri)
Apăsaţi sau pentru a opri ventilatorul.
■ Selectarea modului de distribuţie a fluxului de aer
Pentru a schimba direcţia
fluxului de aer, apăsaţi
sau .
Fantele de aer utilizate îşi
modifică poziţia la fiecare
apăsare a butonului.
1 Aerul este redirecţionat
spre partea superioară a
habitaclului. 6

2 Aerul este direcţionat spre


partea superioară a ha-
bitaclului şi spre picioare. Dotările interioare
3 În principal, aerul este
direcţionat spre picioare.
4 Aerul este direcţionat spre
picioare iar dispozitivul de
dezaburire parbriz funcţio-
nează.
■ Alte funcţii
● Comutarea între modurile admisie aer din exterior şi aer
recirculat (→P. 391)
● Dezaburirea parbrizului (→P. 391)
● Dezaburirea lunetei şi a oglinzilor retrovizoare exterioare
(→P. 391)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
390 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Utilizarea modului automat

1 Apăsaţi butonul .

Sistemul de aer condiţionat va începe să funcţioneze. Fantele de


ventilaţie şi turaţia ventilatorului se reglează automat în funcţie de
temperatura setată.
2 Reglaţi setarea temperaturii.
■ Indicatorul modului automat
Dacă se setează viteza ventilatorului sau modurile de distribuţie a
fluxului de aer, indicatorul modului automat se stinge. Însă modul
automat pentru funcţiile care nu sunt modificate se menţine.
■ Reglarea separată a temperaturii pentru scaunele şoferului şi
pasagerului (modul „DUAL”)
Pentru a activa modul „DUAL”, efectuaţi una din operaţiile de mai
jos:

● Apăsaţi butonul .

● Rotiţi spre dreapta sau spre stânga. (Reglaţi valoarea

temperaturii pe partea pasagerului.)


Când modul „DUAL” este activat, indicatorul se aprinde.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 391

Alte funcţii
■ Comutarea între modul admisie aer din exterior în modul
recirculare aer
Apăsaţi butonul .
Modurile alternează între aer din exterior (indicator OFF - dezactivat) şi
recirculare a aerului (indicator ON - activat) la fiecare apăsare a butonului.
■ Dezaburirea parbrizului
Dispozitivele de dezaburire sunt utilizate pentru dezaburirea
parbrizului şi geamurilor laterale.
Apăsaţi butonul .
Dacă utilizaţi modul recirculare aer, aduceţi butonul mod admisie aer din
exterior/recirculare aer în modul admisie aer din exterior. (S-ar putea să
comute automat.)
Pentru a dezaburi parbrizul şi geamurile laterale rapid, creşteţi fluxul de
aer şi temperatura.
Pentru a reveni la modul anterior, reapăsaţi după ce
parbrizul se dezabureşte.
■ Dezaburirea lunetei şi a oglinzilor retrovizoare exterioare
Dispozitivele de dezaburire sunt utilizate pentru a dezaburi luneta şi
a elimina picăturile de ploaie, roua şi gheaţa de pe oglinzile
retrovizoare exterioare. 6
Apăsaţi butonul .

Dotările interioare
Dispozitivele de dezaburire sunt dezactivate automat după un timp. Prin
reapăsarea butonului se dezactivează dispozitivul de dezaburire a
lunetei.
■ Dispozitiv pentru dezgheţare parbriz (dacă există în dotare)
Această funcţie este utilizată pentru a preveni depunerea gheţii pe
parbriz şi pe lamele ştergătoarelor.
Apăsaţi butonul .
Dispozitivul de degivrare ştergătoare de parbriz se dezactivează
automat după un timp. Dispozitivul de degivrare se va dezactiva şi dacă
reapăsaţi butonul.
■ Funcţia de încălzire rapidă (dacă există în dotare)
→P. 395
■ Personalizarea ventilatorului (dacă există în dotare)
Setarea vitezei ventilatorului în timpul utilizării modului automat
poate fi personalizată. (→P. 619)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
392 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Fantele de aer
■ Amplasarea fantelor de aer
Poziţia fantelor de aer şi
volumul de aer se modifică în
funcţie de modul de distribuţie a
fluxului de aer selectat.

■ Reglarea poziţiei şi deschiderea/închiderea fantelor de


ventilaţie
 Fante de aer centrale  Fantele de aer din dreapta şi
stânga

1 Flux direct de aer la stânga sau la dreapta, în sus sau în jos.


2 Rotiţi butonul pentru a deschide sau a închide fanta de ventilaţie.

■ Utilizarea modului automat


Viteza ventilatorului se reglează automat, în funcţie de setarea temperaturii şi
condiţiile ambientale.
Astfel, ventilatorul se poate opri un timp până când aerul cald sau rece este

disponibil imediat după apăsarea butonului .

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 393

■ Aburirea geamurilor
● Geamurile se aburesc uşor dacă în autoturism este o umiditate crescută.
Prin aducerea butonului în poziţia activat, aerul din fantele de
ventilaţie va fi dezumidificat şi parbrizul se va dezaburi într-un mod eficient.
● Dacă aduceţi butonul în poziţia dezactivat, geamurile se pot
aburi mai repede.
● Geamurile se pot aburi dacă folosiţi modul recirculare aer.
■ Modul admisie aer din exterior/recirculare aer
● Când conduceţi pe drumuri cu praf, în tuneluri sau în trafic aglomerat,
aduceţi butonul pentru modul admisie aer din exterior/recirculare aer în
poziţia pentru modul recirculare aer. Această metodă împiedică pătrunderea
aerului din exterior în habitaclu. În timpul operaţiei de răcire, setarea
modului recirculare aer va răci de asemenea eficient habitaclul.
● Modul admisie aer din exterior/recirculare aer poate fi comutat automat, în
funcţie de temperatura setată sau de temperatura din interiorul
autoturismului.
■ Dacă temperatura exterioară scade la aproximativ 0°C (32°F)
S-ar putea ca funcţia de dezumidificare să nu funcţioneze chiar şi după
apăsarea butonului .
■ Ventilaţia şi mirosurile de la aerul condiţionat
● Pentru a permite admisia aerului proaspăt, setaţi sistemul de aer condiţionat
pe modul admisie aer din exterior.
● În cursul utilizării, s-ar putea ca diverse mirosuri din interiorul şi exteriorul
autoturismului să pătrundă şi să se acumuleze în sistemul de aer 6
condiţionat. Aceasta poate apoi determina emanarea acestor mirosuri prin
fantele de ventilaţie.

Dotările interioare
● Pentru a reduce apariţia unor eventuale mirosuri:
• Se recomandă ca sistemul de aer condiţionat să fie setat în modul
admisie aer din exterior înainte de oprirea autoturismului.
• Momentul de pornire a ventilatorului poate fi întârziat un pic imediat după
pornirea sistemului de aer condiţionat în modul AUTO.
■ Sistemul de aer condiţionat funcţionează când motorul este oprit
datorită sistemului Stop & Start (autoturisme cu sistem Stop & Start)
Când motorul este oprit datorită operaţiunilor sistemului Stop & Start, funcţiile
de răcire, încălzire şi dezumidificare ale sistemului de aer condiţionat se
dezactivează şi este refulat numai aer la temperatura ambiantă, existând
chiar posibilitatea ca şi refularea aerului la temperatura ambiantă să se
oprească. Pentru a preveni oprirea sistemului de aer condiţionat, apăsaţi
butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a-l dezactiva.
■ Când parbrizul este aburit şi motorul este oprit datorită sistemului Stop
& Start (autoturisme cu sistem Stop & Start)
Apăsaţi butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a reporni
motorul şi aduceţi butonul în poziţia activat pentru a dezaburi
parbrizul. Simpla apăsare pe va reporni motorul şi va dezaburi
parbrizul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
394 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Dacă parbrizul se abureşte continuu, apăsaţi butonul de dezactivare a


sistemului Stop & Start şi abţineţi-vă de la utilizarea sistemului Stop & Start.
■ Când dinspre sistemul de aer condiţionat vine un miros în timp ce
motorul este oprit datorită sistemului Stop & Start (autoturisme cu
sistem Stop & Start)
Apăsaţi butonul de dezactivare a sistemului Stop & Start pentru a reporni
motorul.
■ Filtrul de aer condiţionat
→P. 480

AVERTIZARE

■ Pentru a preveni aburirea parbrizului


● Nu utilizaţi butonul în timpul răcirii aerului pe vreme extrem de
umedă. Diferenţa dintre temperatura aerului exterior şi cea a parbrizului
poate determina aburirea suprafeţei exterioare a parbrizului,
obstrucţionând vizibilitatea.
● Nu aşezaţi pe tabloul de bord obiecte
ce ar putea acoperi fantele de aer. În
caz contrar, fluxul de aer poate fi
obturat, împiedicând dispozitivele de
dezaburire parbriz să funcţioneze.

■ Pentru a preveni arsurile


● Nu atingeţi suprafaţa oglinzilor retrovizoare exterioare când dispozitivele
de dezaburire ale acestora funcţionează.
● Nu atingeţi geamul în partea inferioară a parbrizului sau lângă stâlpii
frontali când dispozitivul de degivrare ştergătoare de parbriz funcţionează.
(autoturisme cu dispozitiv de degivrare ştergătoare de parbriz)

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului


Nu menţineţi sistemul de aer condiţionat în funcţiune mai mult timp decât
necesar atunci când motorul este oprit.

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră (R-134a)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 395

Sistemul de încălzire rapidă∗

Această funcţie este utilizată pentru a menţine ridicată


temperatura în habitaclu, pe vreme rece.

Activarea/dezactivarea
Sistemul de încălzire rapidă
porneşte după circa 30 secunde de
la apăsarea butonului şi are nevoie
de încă 55 secunde pentru
încălzire.

■ Sistemul de încălzire rapidă poate fi acţionat atunci când


● Motorul este pornit.
● Temperatura exterioară este scăzută.
● Temperatura lichidului de răcire este scăzută.
■ Caracteristicile normale ale funcţiei de încălzire rapidă
Următoarele situaţii nu indică o defecţiune.
6
● Când funcţia de încălzire rapidă este activată/dezactivată, se poate degaja
puţin fum şi un miros slab de la sistemul de evacuare de sub podea.
● Dacă funcţia de încălzire rapidă este folosită pe vreme deosebit de rece, se
poate observa o emisie de abur la evacuare. Dotările interioare
● Când funcţia de încălzire rapidă este dezactivată, puteţi auzi un sunet în
compartimentul motor timp de 2 minute, până la închiderea completă a
sistemului de încălzire rapidă.
■ După dezactivarea funcţiei de încălzire rapidă
Vă recomandăm să nu reporniţi sistemul de încălzire rapidă timp de 10
minute după oprirea acestuia. În caz contrar, se poate auzi un zgomot la
cuplarea sistemului de încălzire.
■ Când alimentaţi cu combustibil
Motorul trebuie oprit. La oprirea motorului, sistemul de încălzire rapidă se
dezactivează.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
396 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

AVERTIZARE

■ Pentru a preveni posibile arsuri sau avarierea autoturismului


● Nu atingeţi dispozitivul de încălzire
rapidă sau tubulatura de evacuare
deoarece acestea sunt fierbinţi.
● Nu lăsaţi substanţe inflamabile, cum ar
fi combustibilul, în apropierea dispozi-
tivului de încălzire rapidă sau a
tubulaturii de evacuare. Pericol de
incendiu.

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea autoturismului


● Nu activaţi şi dezactivaţi repetat sistemul de încălzire rapidă într-un
interval de 5 minute, deoarece astfel veţi scurta durata de viaţă a
componentelor. Dacă motorul trebuie pornit şi oprit în mod repetat la
intervale scurte de timp (când autoturismul este utilizat în scopuri
comerciale), dezactivaţi sistemul de încălzire rapidă.
● Nu modificaţi şi nu deschideţi sistemul de încălzire rapidă fără să
consultaţi un dealer autorizat Toyota sau un atelier service specializat. În
caz contrar, puteţi cauza un incendiu sau defectarea sistemului.
● Fiţi atenţi să nu vărsaţi apă sau alte lichide pe dispozitivul de încălzire
rapidă sau pe pompa de combustibil a acestuia. În acest caz, sistemul se
poate defecta.
● Aveţi grijă ca orificiile de admisie şi evacuare ale sistemului de încălzire
rapidă să nu fie obturate cu apă, zăpadă, gheaţă, noroi etc. În acest caz,
sistemul se poate defecta.
● Dacă observaţi anomalii, ca de exemplu, scurgeri de lichid, fum sau
funcţionare defectuoasă a sistemului de încălzire rapidă, dezactivaţi
sistemul şi apelaţi la un dealer autorizat Toyota sau la un service
specializat pentru verificarea autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire 397

Dispozitivele pentru încălzirea scaunelor∗


1 Autoturisme cu volanul pe
stânga: Pentru scaunul
şoferului
Autoturisme cu volanul pe
dreapta: Pentru scaunul
pasagerului faţă
2 Autoturisme cu volanul pe
stânga: Pentru scaunul
pasagerului faţă
Autoturisme cu volanul pe dreapta: Pentru scaunul şoferului
3 Activat
Lampa indicatoare se aprinde.
4 Reglează temperatura scaunului
Cu cât rotiţi mai mult butonul în sus, cu atât mai mult va creşte temperatura
scaunului.

■ Dispozitivele pentru încălzirea scaunelor pot fi folosite atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent 6
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).

AVERTIZARE Dotările interioare

● Totuşi, se va proceda cu atenţie pentru ca persoanele din categoriile


următoare să nu se rănească la contactul cu scaunele, când încălzirea
este activată:
• Sugari, copii mici, bătrâni, bolnavi şi persoane cu dizabilităţi fizice
• Persoane cu pielea sensibilă
• Persoane într-o stare avansată de oboseală
• Persoane care au consumat alcool sau medicamente ce induc
somnolenţă (somnifere, medicamente pentru răceală etc.)
● Respectaţi următoarele recomandări, pentru a preveni arsurile minore sau
supraîncălzirea:
• Nu acoperiţi scaunele cu pături sau perne când utilizaţi dispozitivul de
încălzire a scaunului.
• Nu utilizaţi dispozitivul pentru încălzirea scaunului mai mult decât este
necesar.

∗: Dacă există în dotare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
398 6-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

NOTĂ

● Nu aşezaţi pe scaun obiecte grele cu suprafeţe neregulate şi nu înfigeţi


obiecte ascuţite în scaun (ace, cuie etc.).
● Pentru a preveni descărcarea acumulatorului, nu utilizaţi funcţia de
încălzire a scaunelor când motorul este oprit.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-2. Utilizarea luminilor interioare 399

Lista luminilor interioare

1 Luminile individuale (→P. 400)


2 Luminile individuale/interioare (→P. 400) 6
3 Lampă contact de pornire (dacă există în dotare)
4 Luminile de acces (dacă există în dotare)
5 Iluminarea consolei Dotările interioare
6 Luminile de acces din portierele faţă

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
400 6-2. Utilizarea luminilor interioare

Comutatorul principal pentru luminile individuale/interioare


 Autoturisme fără senzor de  Autoturisme cu senzor de
mişcare mişcare

1 Poziţie portieră
Luminile individuale/interioare se aprind la deschiderea unei portiere. Se
sting la închiderea portierelor.
2 „OFF” (dezactivat)
Luminile individuale/interioare se pot aprinde sau stinge separat.

Luminile individuale/interioare
Activarea/dezactivarea
Luminile individuale/interioare se
aprind/sting la deschiderea/închi-
derea unei portiere când comu-
tatorul principal pentru lumini
individuale/interioare se află în
poziţia pentru portieră.

Luminile individuale
Activarea/dezactivarea
Luminile individuale se aprind/sting
la deschiderea/închiderea unei
portiere când comutatorul principal
pentru lumini individuale/interioare
se află în poziţia pentru portieră.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-2. Utilizarea luminilor interioare 401

■ Sistemul de iluminare pentru acces


 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Luminile se aprind/sting automat în funcţie de poziţia contactului de pornire,
dacă portierele sunt blocate/deblocate şi dacă portierele sunt deschise/
închise.
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Luminile se aprind/sting automat în funcţie de modul în care se află contactul
de pornire, de prezenţa cheii electronice, dacă portierele sunt blocate/
deblocate şi dacă portierele sunt deschise/închise.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului
Dacă luminile următoare rămân aprinse atunci când este dezactivat contactul
de pornire, luminile se sting automat după 20 minute:
● Luminile individuale
● Luminile individuale/interioare
■ Personalizarea
Setările (de ex. timpul scurs până la stingerea automată a luminilor) pot fi
modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 626)

NOTĂ

Pentru a preveni descărcarea acumulatorului, nu lăsaţi luminile aprinse mai


mult decât este necesar atunci când motorul nu merge. 6

Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
402 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Lista compartimentelor de depozitare

1 Cutia pentru monede 5 Suporturile pentru pahare*


2 Consola de plafon* 6 Compartiment de depozitare
3 Torpedo din consolă
4 Suporturile pentru sticle 7 Suporturile pentru pahare
*: Dacă există în dotare
AVERTIZARE

● Nu lăsaţi în spaţiile de depozitare ochelari, brichete sau tuburi de spray


deoarece, în cazul creşterii temperaturii în habitaclu, se pot produce
următoarele:
• Ochelarii se pot deforma din cauza căldurii sau se pot fisura dacă intră
în contact cu alte obiecte depozitate.
• Brichetele sau tuburile de spray pot exploda. Dacă intră în contact cu
alte obiecte depozitate, bricheta se poate aprinde, iar tubul de spray
poate elibera gaz, cauzând un incendiu.
● Ţineţi capacele compartimentelor de depozitare închise în timpul mersului
sau când nu le folosiţi.
În caz de frânare bruscă sau virare bruscă, se poate produce accidentarea
unui ocupant prin lovirea de un capac deschis sau de articolele aflate în
interior.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 403

Torpedo
 Autoturisme cu volanul pe stânga
Trageţi în sus mânerul pentru a
deschide torpedoul.

 Autoturisme cu volanul pe dreapta


Torpedoul poate fi deschis trăgând de mâner şi poate fi blocat şi
deblocat cu cheia.
1 Deschidere
2 Blocare
3 Deblocare

Lampa din torpedou se aprinde când sunt aprinse lămpile de poziţie spate. Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
404 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Compartiment de depozitare din consolă


Autoturisme cu capac pentru com-
partimentul de depozitare în
consolă:
1 Trageţi maneta pentru deblo-
care.
2 Glisaţi cotiera.
3 Pentru deschidere, trageţi ma-
neta în sus şi ridicaţi cotiera.

Consola de plafon (dacă există în dotare)


Apăsaţi capacul.
Consola de plafon este utilă pentru
depozitarea temporară a obiectelor
mici.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 405

Suporturile pentru pahare/Suporturile pentru sticle


■ Suporturile pentru pahare
 Faţă, tipul A  Faţă, tipul B

Autoturisme cu capac pentru Autoturisme cu capac pentru


suporturile de pahare: Deschideţi compartimentul de depozitare în
capacul suportului pentru pahare. consolă:
Glisaţi cotiera.
 Spate (dacă există în dotare)

Dotările interioare

Lăsaţi în jos cotiera şi deschideţi


capacul.
■ Suporturile pentru sticle
 Faţă  Spate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
406 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

■ Suportul pentru pahare din faţă (tip B) poate fi mutat


Poziţia poate fi schimbată prin glisarea
acestuia înainte şi înapoi.

■ Când puneţi o sticlă în suportul pentru sticle


● Închideţi buşonul.
● S-ar putea ca sticla să nu poată fi depozitată, în funcţie de dimensiune şi
formă.

AVERTIZARE

● Nu aşezaţi în suportul de pahare decât pahare sau doze de băuturi.


Alte obiecte pot cădea din suport în cazul unui accident sau al frânării
bruşte, provocând rănirea ocupanţilor. Dacă este posibil, acoperiţi
băuturile fierbinţi pentru a preveni eventuale arsuri.
● Nu aşezaţi în suportul de sticle decât sticle.
În cazul unui accident sau al frânării bruşte, alte obiecte pot cădea din
suport, provocând rănirea ocupanţilor.

NOTĂ

● Pentru a preveni daunele, aşezaţi suporturile de pahare înainte de a


coborî cotiera.
● Nu aşezaţi sticle deschise sau pahare şi recipiente din hârtie care conţin
lichide, în suporturile pentru sticle. Conţinutul acestora se poate vărsa, iar
paharele din sticlă se pot sparge.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 407

Cutia pentru monede


Trageţi de manetă în sus.

Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
408 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Dotări portbagaj (sedan)

Cârlige de amarare (dacă există în dotare)


Cârligele de amarare sunt desti-
nate asigurării diverselor obiecte
în portbagaj.

AVERTIZARE

Pentru a evita rănirea, reaşezaţi cârligele în poziţiile lor atunci când nu le


folosiţi.

Centura pentru fixarea trusei de prim ajutor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 409

Mocheta portbagajului
1 Trageţi în sus mânerul când
ridicaţi mocheta portbagajului.

2 Mânerul poate fi agăţat de


marginea portbagajului.

NOTĂ

Nu lăsaţi mânerul pentru mocheta portbagajului agăţat de marginea 6


acestuia. Mocheta portbagajului se poate deteriora.

Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
410 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Dotări compartiment pentru bagaje


(wagon)

Cârlige de amarare (dacă există în dotare)


Ridicaţi cârligele pentru utilizare.
Cârligele de amarare sunt destinate asigurării diverselor obiecte în
portbagaj.
 Autoturisme fără şine de podea  Autoturisme cu şine de podea

■ Cârligele de amarare pot fi mutate (autoturisme cu şine de podea)


Prin împingerea şi menţinerea butonului
central, cârligele de amarare pot fi
deplasate înainte sau înapoi.

AVERTIZARE

Pentru a evita rănirea, reaşezaţi cârligele în poziţiile lor atunci când nu le


folosiţi.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 411

Compartimentele auxiliare de depozitare


 Faţă
Ridicaţi panoul frontal din po-
deaua portbagajului.

 Spate
1 Trageţi în sus mânerul când
ridicaţi panoul posterior din
podeaua portbagajului.

6
2 Apăsaţi panoul posterior din
podeaua portbagajului.

Dotările interioare

 Lateral
Ridicaţi panoul lateral stânga sau
dreapta din podeaua port-
bagajului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
412 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

AVERTIZARE

■ La deschiderea/scoaterea panourilor din podeaua portbagajului


Când deschideţi/închideţi panourile din podeaua portbagajului, nu
amplasaţi nimic pe ele. În caz contrar, vă puteţi prinde degetele sau se
poate produce un accident, provocând rănirea.
■ În timpul deplasării
Nu conduceţi autoturismul când oricare din panourile din podeaua
portbagajului este deschis. Articolele din consola de plafon pot să cadă,
rănind pasagerii.

Panoul lateral din podeaua portbagajului (dacă există în dotare)


Panoul lateral al podelei port-
bagajului poate fi utilizat pentru
separarea portbagajului.
Trageţi panoul lateral din port-
bagaj în sus pentru a-l scoate.

Copertina portbagajului (dacă există în dotare)


■ Când utilizaţi copertina portbagajului
Extindeţi copertina portba-
gajului şi prindeţi-o în dispo-
zitivele de ancorare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 413

■ Demontarea copertinei portbagajului


Copertina portbagajului poate fi scoasă respectând procedura de
mai jos.
1 Trageţi de maneta de deblo-
care
2 Ridicaţi

■ Depozitarea copertinei portbagajului (autoturisme fără şine de podea)


1 Scoateţi panourile laterale din podeaua
portbagajului şi deschideţi panoul pos-
terior al podelei portbagajului.

2 Deplasaţi maneta de deblocare înspre 6


partea stângă a compartimentului
auxiliar de depozitare şi aşezaţi-o în

Dotările interioare
acest compartiment.

3 Trageţi puţin de partea frontală a co-


pertinei portbagajului şi pliaţi copertina
spre înainte, pentru depozitare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
414 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

AVERTIZARE

■ Când instalaţi/depozitaţi copertina portbagajului


Asiguraţi-vă de instalarea/depozitarea corectă a copertinei portbagajului.
Nerespectarea acestei recomandări poate conduce la răniri grave în caz de
frânare bruscă sau coliziune.
■ Atenţionare referitoare la copertina portbagajului
● Nu aşezaţi niciun obiect pe copertina portbagajului pentru a evita riscul de
rănire gravă sau fatală.
● Nu lăsaţi copiii să se urce pe copertina portbagajului. Urcarea pe copertina
portbagajului poate cauza avarierea copertinei şi poate conduce la
accidentarea gravă sau fatală a copilului.

Plasă de separare (dacă există în dotare)


1 Deschideţi capacul.

2 Scoateţi plasa şi fixaţi cârligele


din stânga şi din dreapta în
ancore.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare 415

Scoaterea plasei de separare


Plasa de separare poate fi scoasă respectând procedura de mai jos.
1 Apăsaţi butonul de deblocare
2 Ridicaţi

■ Depozitarea plasei de separare (autoturisme fără şine de podea)


1 Scoateţi panourile laterale din podeaua
portbagajului şi deschideţi panoul pos-
terior al podelei portbagajului.

2 Mutaţi înspre înainte şi în jos cârligul


plasei de separare şi aşezaţi plasa de 6
separare în compartimentul auxiliar de
depozitare.

Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
416 6-3. Utilizarea compartimentelor de depozitare

AVERTIZARE

■ La utilizarea plasei de separare


Verificaţi fixarea cârligelor în poziţia
corectă pe ancore. Nerespectarea
acestei recomandări poate conduce la
răniri grave în caz de frânare bruscă sau
coliziune.

■ Precauţii la depozitare
Deoarece rolul plasei de separare nu este acela de a proteja şoferul şi
pasagerii de orice tip de bagaj depozitat în portbagaj ce ar putea fi proiectat,
verificaţi ca bagajele să fie bine fixate, chiar dacă se utilizează plasa de
separare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-4. Utilizarea altor dotări interioare 417

Alte caracteristici ale interiorului

Parasolare
1 Pentru a aşeza parasolarul în
poziţie frontală, rabataţi-l în jos.
2 Pentru a aşeza parasolarul în
poziţie laterală, rabataţi-l în jos,
desprindeţi-l din cârlig şi rotiţi-l
lateral.

Oglinda de pe parasolar
Glisaţi capacul pentru a-l
deschide.
Lumina se aprinde când se
deschide capacul.

Dotările interioare
Dacă luminile de pe parasolar rămân aprinse atunci când contactul de pornire
este adus în poziţia OFF, luminile se sting automat după 20 minute.

NOTĂ

Pentru a preveni descărcarea acumulatorului, nu lăsaţi luminile de pe


parasolar aprinse mult timp atunci când motorul nu merge.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
418 6-4. Utilizarea altor dotări interioare

Priză electrică
Utilizaţi-o ca sursă de alimentare electrică pentru aparate electronice ce
funcţionează la mai puţin de 12 VCC /10 A (consum de putere 120 W).

■ Priza electrică poate fi folosită atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ACC” sau „ON” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) ori în modul ACCESSORY sau IGNITION ON
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).

NOTĂ

● Pentru a evita deteriorarea prizei, puneţi-i capacul când nu o folosiţi.


Obiectele străine sau lichidele care ating contactele prizei pot cauza un
scurtcircuit.
● Pentru a preveni descărcarea acumulatorului, nu utilizaţi priza mai mult
decât este necesar, când motorul nu merge.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-4. Utilizarea altor dotări interioare 419

Cotiera
Rabataţi cotiera pentru a o folosi.

NOTĂ

Pentru a preveni deteriorarea cotierei, nu aplicaţi o forţă prea mare asupra


acesteia.

Dotările interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
420 6-4. Utilizarea altor dotări interioare

Extinderea portbagajului/compartimentului pentru bagaje (dacă


există în dotare)
Obiectele lungi pot fi încărcate în autoturism prin utilizarea spaţiului
portbagajului şi al banchetei din spate.
1 Rabataţi cotiera în jos.

2 Deschideţi capacul uşiţei de


acces în portbagaj/compar-
timent pentru bagaje.

AVERTIZARE

Asiguraţi-vă că uşiţa de acces în portbagaj/compartimentul pentru bagaje


este închisă când nu este folosită.
În caz de frânare bruscă, obiectele din portbagaj/compartimentul pentru
bagaje pot fi aruncate în habitaclu, provocând rănirea ocupanţilor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-4. Utilizarea altor dotări interioare 421

Parasolarul trapei panoramice (wagon) (dacă există în dotare)


Utilizaţi butoanele de pe plafon pentru a deschide sau închide
parasolarul trapei panoramice.
1 Închidere
Pentru a opri trapa în poziţia între-
deschis, apăsaţi uşor butonul.
2 Deschidere
Pentru a opri trapa în poziţia între-
deschis, apăsaţi uşor butonul.

■ Parasolarul trapei panoramice poate fi acţionat atunci când


Contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem inteligent
de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
inteligent de acces şi pornire).
■ Funcţia antiprindere
Dacă un obiect este detectat între parasolarul trapei panoramice şi rama
acesteia în timpul închiderii, deplasarea este întreruptă iar parasolarul se
deschide puţin.
■ Dacă parasolarul trapei panoramice nu poate fi închis automat 6
Dacă butonul este menţinut apăsat, parasolarul trapei panoramice se poate
închide manual. Dacă funcţia automată nu va opera în timp ce parasolarul
trapei panoramice este închis, ţineţi apăsat butonul şi deschideţi complet
parasolarul trapei panoramice. Apoi veţi putea să folosiţi din nou funcţia Dotările interioare
automată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
422 6-4. Utilizarea altor dotări interioare

AVERTIZARE

■ Când închideţi parasolarul trapei panoramice


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la răniri personale
grave.
● Asiguraţi-vă că niciun pasager nu va fi pus în pericol în cazul acţionării
parasolarului trapei panoramice.
● Nu lăsaţi copiii să acţioneze parasolarul trapei panoramice.
Dacă la închidere parasolarul loveşte un ocupant, acesta îi poate provoca
rănirea gravă sau mortală.
■ Funcţia antiprindere
● Nu încercaţi să vă prindeţi vreo parte a corpului pentru a activa intenţionat
funcţia antiprindere.
● S-ar putea ca funcţia antiprindere să nu se activeze dacă între parasolarul
trapei panoramice şi rama acesteia se prinde ceva chiar înainte de
închiderea completă.
■ Pentru a preveni arsurile sau accidentarea
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
● Chiar dacă a fost instalată funcţia antiprindere, asiguraţi-vă că pasagerii
nu îşi prind mâinile sau capul în parasolarul trapei panoramice atunci când
acesta se închide. De asemenea, pentru că este posibil ca funcţia
antiprindere să nu se activeze chiar înainte de închidere, asiguraţi-vă că
nicio persoană nu îşi prinde degetele sau alte părţi ale corpului în trapă.
● Acţiunea de deschidere sau închidere a parasolarului trapei panoramice
poate fi oprită prin apăsarea butonului.
● Dacă parasolarul trapei panoramice nu se închide (de exemplu, datorită
unei defecţiuni la funcţia antiprindere), parasolarul poate fi închis ţinând
apăsat butonul.
● Funcţia antiprindere se poate activa şi când condiţiile de mediu sau de
trafic aplică o sarcină sau un impact asupra trapei, similară prinderii în
trapă a unui obiect străin.
● Partea inferioară a acoperişului va deveni fierbinte dacă autoturismul este
parcat în soare o perioadă mare de timp. Nu atingeţi spaţiul dintre partea
inferioară a acoperişului şi parasolarul acoperişului, deoarece vă puteţi
arde.
● Nu atingeţi nicio componentă brută sau cu muchii de pe partea inferioară a
acoperişului, deoarece vă puteţi răni.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
6-4. Utilizarea altor dotări interioare 423

Cârlige pentru haine


Cârligele pentru haine sunt pre-
văzute pe mânerele de sprijin din
spate.

AVERTIZARE

Nu agăţaţi de cârlig umeraşe de haine sau alte obiecte dure şi ascuţite.


Dacă se declanşează airbagurile SRS perdea, aceste obiecte pot fi
proiectate în habitaclu, provocând răniri grave sau mortale.

Mânerele de sprijin
Un mâner de sprijin instalat în
plafon poate fi utilizat pentru a
sprijini corpul ocupantului în timp
ce stă pe scaun. 6

Dotările interioare

AVERTIZARE

Nu utilizaţi mânerul de sprijin atunci când urcaţi sau coborâţi din autoturism
sau pentru a vă ridica de pe scaun.

NOTĂ

Pentru a preveni deteriorarea mânerelor de prindere, nu agăţaţi de mânere


obiecte grele sau alte greutăţi.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
424 6-4. Utilizarea altor dotări interioare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
425

Întreţinerea şi îngrijirea 7
7-1. Întreţinerea şi îngrijirea
Curăţarea şi protecţia exte-
riorului autoturismului ......426
Curăţarea şi protecţia inte-
riorului autoturismului ......430
7-2. Întreţinere
Cerinţe privind
întreţinerea ......................433
7-3. Lucrări de întreţinere
executate de utilizator
Măsuri de precauţie referitoare
la lucrările de întreţinere
efectuate de utilizator ......436
Capotă ...............................440
Poziţionarea cricului
de atelier..........................442
Compartimentul motor .......443
Anvelope............................458
Sistem de avertizare presiune
în anvelope ......................475
Jante ..................................477
Filtru aer condiţionat ..........480
Bateria telecomenzii/
cheii electronice...............482
Verificarea şi înlocuirea
siguranţelor fuzibile..........485
Becuri.................................490

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
426 7-1. Întreţinerea şi îngrijirea

Curăţarea şi protecţia exteriorului


autoturismului

Efectuaţi următoarele proceduri pentru a proteja autoturismul şi


a-l menţine în condiţii optime:

● Pentru a înlătura murdăria şi praful, stropiţi abundent cu apă


întreaga caroserie, începând cu acoperişul autoturismului, pasajele
roţilor şi planşeul.
● Spălaţi caroseria folosind un burete sau o lavetă moale, eventual
piele de căprioară.
● Pentru urmele greu de înlăturat, folosiţi o soluţie pe bază de săpun
şi clătiţi din abundenţă cu apă.
● Ştergeţi bine toate urmele de apă.
● Aplicaţi ceară pe caroseria autoturismului dacă stratul rezistent la
apă începe să se deterioreze.
Dacă apa nu formează picături pe o suprafaţă curată, aplicaţi ceară când
caroseria este rece.

■ Spălătoriile automate
● Rabataţi oglinzile şi demontaţi antena (antena scurtă) înainte de a spăla
autoturismul. Începeţi spălarea autoturismului dinspre partea din faţă.
Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că aţi reinstalat antena (antena
scurtă) şi aţi extins oglinzile.
● Periile utilizate în spălătoriile auto automate pot zgâria suprafaţa caroseriei
şi pot afecta vopseaua.
● Autoturisme cu ştergătoare de parbriz cu senzor de ploaie: Opriţi
ştergătoarele înainte de a spăla autoturismul.
■ Instalaţiile de spălare cu jet sub presiune
● Nu permiteţi apropierea duzelor sistemului automat de spălare de geamurile
autoturismului.
● Înainte de a porni autoturismul, asiguraţi-vă că este închisă corect clapeta
rezervorului de combustibil.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-1. Întreţinerea şi îngrijirea 427

■ Jante din aliaj (dacă există în dotare)


● Curăţaţi imediat orice urmă de murdărie cu un detergent neutru. Nu folosiţi
perii aspre sau soluţii de curăţare abrazive. Nu folosiţi soluţii chimice de
curăţat concentrate sau dure.
Folosiţi acelaşi detergent slab şi acelaşi tip de ceară folosite anterior.
● Nu aplicaţi detergent pe jante cât timp sunt fierbinţi, de exemplu după ce aţi
parcurs o distanţă mare pe vreme toridă.
● După spălarea cu detergent, îndepărtaţi imediat detergentul de pe jante.
■ Barele de protecţie şi bandourile laterale
Nu folosiţi soluţii de curăţare abrazive.

AVERTIZARE

■ Când spălaţi autoturismul


Nu permiteţi pătrunderea apei în compartimentul motor. În caz contrar,
componentele electrice etc. pot provoca un incendiu.
■ Recomandări referitoare la tubulatura de evacuare
Tubulatura de evacuare se încinge din cauza gazelor de eşapament.
Când spălaţi autoturismul, aveţi grijă să nu atingeţi tubulatura de evacuare
până când aceasta nu s-a răcit suficient, deoarece dacă atingeţi tubulatura
fierbinte vă puteţi arde.
■ La spălarea parbrizului (autoturisme echipate cu ştergătoare de parbriz
cu senzor de ploaie)
Comutaţi maneta ştergătoarelor de
parbriz în poziţia OFF.
Dacă maneta este în poziţia „AUTO”, De
ştergătoarele se pot activa brusc în 7
următoarele situaţii, ceea ce ar putea
avea ca urmări prinderea mâinilor sau
Întreţinerea şi îngrijirea

accidentări grave, precum şi deteriorarea


lamelelor ştergătoarelor.
● Când atingeţi cu mâna partea superioară a parbrizului unde se află
senzorul de ploaie
● Când o lavetă umedă sau un obiect similar este ţinut aproape de senzorul
de ploaie
● Dacă un obiect izbeşte parbrizul
● Dacă atingeţi direct corpul senzorului de ploaie sau dacă un obiect izbeşte
senzorul de ploaie

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
428 7-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea vopselei şi coroziunea caroseriei şi


componentelor (jante din aliaj etc.)
● Spălaţi autoturismul imediat în următoarele cazuri:
• După ce aţi condus în zonele de coastă
• După ce aţi condus pe o şosea unde s-a împrăştiat sare
• Dacă pe suprafaţa vopsită există urme de gudron sau răşini de copaci
• Dacă pe suprafaţa vopsită există insecte moarte, urme de insecte sau
excremente de păsări
• După ce aţi condus într-o zonă poluată cu funingine, emisii de fum
uleios, praf de cărbune, pulbere de fier sau substanţe chimice
• Dacă autoturismul este foarte murdar de praf sau noroi
• Dacă pe caroserie au fost vărsate lichide, cum ar fi benzen sau benzină
● Dacă vopseaua este ciobită sau zgâriată, remediaţi imediat aceste
defecte.
● Pentru a preveni coroziunea jantelor în timpul depozitării, îndepărtaţi orice
urme de murdărie de pe roţi şi alegeţi un loc cu umiditate scăzută.
■ Curăţarea lămpilor exterioare
● Spălaţi cu atenţie. Nu folosiţi substanţe organice şi nu frecaţi cu o perie
aspră.
Acestea pot deteriora suprafaţa lentilelor.
● Nu aplicaţi ceară pe suprafaţa lămpilor.
Ceara poate deteriora lentilele.
■ Instalarea antenei şi precauţii referitoare la demontare (antenă scurtă)
● Înainte de a urca la volan, asiguraţi-vă că antena este instalată.
● După demontarea antenei, cum ar fi la intrarea într-o spălătorie automată,
depozitaţi antena într-un loc adecvat, pentru a nu se pierde. De
asemenea, înainte de a urca la volan, reinstalaţi antena în poziţia sa
iniţială.
■ Pentru a preveni deteriorarea braţelor ştergătoarelor de parbriz
Atunci când ridicaţi braţele ştergătoarelor, ridicaţi mai întâi ştergătorul din
dreptul şoferului şi repetaţi procedura pentru ştergătorul din dreptul
pasagerului. Când aşezaţi ştergătoarele în poziţia iniţială, poziţionaţi mai
întâi ştergătorul de pe partea pasagerului din faţă.
■ La intrarea într-o spălătorie automată (autoturisme cu ştergătoare de
parbriz cu senzor de ploaie)
Aduceţi maneta ştergătoarelor de parbriz în poziţia OFF. Dacă maneta este
în poziţia „AUTO”, ştergătoarele se pot activa şi lamele acestora se pot
deteriora.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-1. Întreţinerea şi îngrijirea 429

NOTĂ

■ Când apelaţi la o spălare cu jet de înaltă presiune


Nu apropiaţi vârful duzei de spălare de următoarele componente şi
instrumente (capac din cauciuc sau răşină) sau conectori. Componentele
se pot deteriora dacă intră în contact cu apa la înaltă presiune.
● Componente aferente tracţiunii
● Componente de direcţie
● Componente de suspensie
● Componente de frână

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
430 7-1. Întreţinerea şi îngrijirea

Curăţarea şi protecţia interiorului


autoturismului

Următoarele proceduri vă ajută să protejaţi interiorul auto-


turismului şi să-l menţineţi în condiţii optime:

Protejarea interiorului autoturismului


Curăţaţi orice urmă de noroi şi praf cu un aspirator. Ştergeţi
suprafeţele murdare cu o lavetă înmuiată în apă caldă.

Curăţarea suprafeţelor din piele


● Curăţaţi orice urmă de noroi şi praf cu un aspirator.
● Curăţaţi orice urmă de noroi sau praf cu o lavetă moale înmuiată în
detergent diluat.
Folosiţi o soluţie diluată constând din apă şi aproximativ 5% detergent
neutru pentru lână.
● Stoarceţi apa din lavetă şi ştergeţi bine toate urmele de detergent
rămase.
● Ştergeţi suprafaţa cu o lavetă uscată şi moale pentru a elimina
umezeala rămasă. Suprafeţele din piele trebuie să se usuce la
umbră şi trebuie ventilate.

Curăţarea suprafeţelor din piele sintetică


● Curăţaţi murdăria neaderentă cu un aspirator.
● Cu un burete sau o lavetă moale, aplicaţi o soluţie de săpun neutru
pe suprafaţa din piele sintetică.
● Lăsaţi soluţia să acţioneze timp de câteva minute. Îndepărtaţi
murdăria şi soluţia cu o lavetă curată şi umedă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-1. Întreţinerea şi îngrijirea 431

■ Îngrijirea suprafeţelor din piele


Toyota recomandă curăţarea interiorului autoturismului de cel puţin două ori
pe an, astfel încât să se conserve calitatea acestuia.
■ Curăţarea covoraşelor cu şampon
În comerţ sunt disponibile câteva soluţii de curăţare cu spumă. Folosiţi un
burete sau o perie pentru a aplica spuma. Frecaţi în mişcări circulare
suprapuse. Nu utilizaţi apă. Ştergeţi suprafeţele murdare şi lăsaţi-le să se
usuce. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când covoraşul este foarte
bine uscat.
■ Centuri de siguranţă
Curăţaţi cu un săpun neutru şi apă caldă, folosind o lavetă sau un burete. În
plus, verificaţi periodic dacă centurile de siguranţă prezintă urme de uzură
excesivă, destrămare sau tăieturi.

AVERTIZARE

■ Apa în autoturism
● Nu împroşcaţi sau vărsaţi lichid în autoturism. În caz contrar,
componentele electrice etc. se pot defecta sau pot provoca un incendiu.
● Nu permiteţi umezirea componentelor SRS sau a cablajelor electrice din
autoturism.
(→P. 40)
Orice defecţiune electrică poate cauza declanşarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a airbagurilor, putând provoca răniri grave sau fatale.
■ Curăţarea interiorului autoturismului (în special a tabloului de bord)
Nu utilizaţi ceară de lustruit sau soluţie de polişare. Aceasta va favoriza
reflectarea tabloului de bord în parbriz, obturând câmpul vizual al şoferului, 7
ceea ce poate conduce la accidente soldate cu răniri grave sau mortale.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
432 7-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Detergenţii de curăţare
● Nu folosiţi următoarele tipuri de detergent, deoarece ar putea decolora
interiorul autoturismului sau suprafeţele acoperite cu vopsea:
• Zonele fără scaune: Substanţe organice, cum ar fi benzen sau benzină,
soluţii alcaline sau acide, vopsea sau înălbitor
• Scaune: Soluţii alcaline sau acide, cum ar fi diluant, benzen sau alcool
● Nu utilizaţi ceară de lustruit sau soluţie de polişare. Suprafaţa tabloului de
bord sau suprafaţa vopsită a altor componente interioare se poate
deteriora.
■ Prevenirea deteriorării suprafeţelor din piele
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni deteriorarea
suprafeţelor din piele.
● Curăţaţi imediat praful şi murdăria de pe suprafeţele din piele.
● Nu expuneţi autoturismul la lumina directă a soarelui mai mult timp.
Parcaţi autoturismul la umbră, mai ales în timpul verii.
● Nu lăsaţi pe scaune obiecte din vinilin, plastic sau care conţin ceară,
deoarece se pot lipi de suprafeţele din piele dacă temperatura din
interiorul autoturismului creşte semnificativ.
■ Apa pe podea
Nu spălaţi podeaua autoturismului cu apă.
Sistemele autoturismului, cum ar fi sistemul audio, se pot avaria dacă apa
intră în contact cu componentele electrice, cum ar fi cele ale sistemului
audio, de pe sau de sub podeaua autoturismului. Apa poate cauza de
asemenea ruginirea caroseriei.
■ Când curăţaţi suprafaţa interioară a parbrizului (autoturisme cu LDA
[sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare] şi fază lungă
automată)
Aveţi grijă să nu atingeţi senzorul camerei (→P. 263).
Dacă se zgârie sau loveşte accidental camera, s-ar putea ca sistemul LDA
şi faza lungă automată să nu mai funcţioneze corespunzător sau să se
producă o defecţiune.
■ Curăţirea părţii interioare a lunetei sau a celui de-al treilea geam lateral
dreapta
● Nu folosiţi soluţie de curăţat geamuri pentru spălarea lunetei sau a celui
de-al treilea geam lateral dreapta (wagon), deoarece puteţi deteriora
reţeaua sistemului de dezaburire a lunetei sau antena. Folosiţi o lavetă
înmuiată în apă caldă pentru a şterge uşor geamul. Ştergeţi geamul cu
mişcări paralele cu reţeaua dispozitivului de încălzire sau cu antena.
● Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să deterioraţi reţeaua dispozitivului de
încălzire sau antena.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-2. Întreţinere 433

Cerinţe legate de întreţinere

Pentru a asigura o conducere în siguranţă şi economică,


îngrijirea zilnică şi întreţinerea periodică sunt aspecte esenţiale.
Toyota recomandă următoarele proceduri de întreţinere.

Întreţinerea periodică
Lucrările de întreţinere trebuie să fie efectuate la intervalele spe-
cificate, în funcţie de programul de întreţinere.
Pentru informaţii complete referitoare la programul de întreţinere, citiţi
„Carnetul de service Toyota” sau „Broşura de garanţie Toyota”.

Întreţinerea efectuată de utilizator


Cum se efectuează întreţinerea de către utilizator?
Multe din lucrările de întreţinere pot fi executate cu uşurinţă de
dumneavoastră dacă aveţi puţină îndemânare şi câteva scule adecvate.
Reţineţi totuşi că anumite lucrări de întreţinere necesită scule şi abilităţi
speciale. Aceste lucrări sunt executate cel mai bine de către personal
calificat. Chiar dacă aveţi experienţă în executarea lucrărilor de întreţinere,
vă recomandăm ca aceste lucrări şi reparaţii să fie executate sub
îndrumarea unui dealer autorizat Toyota sau a personalului calificat. Orice
dealer sau service autorizat Toyota va ţine evidenţa lucrărilor de
întreţinere, ceea ce vă va fi util dacă aveţi nevoie vreodată de service în
garanţie. Dacă vă adresaţi unui alt atelier service specializat decât un 7
dealer sau service autorizat Toyota, pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere, vă recomandăm să cereţi să vi se ţină evidenţa acestor lucrări.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
434 7-2. Întreţinere

■ Unde vă adresaţi pentru lucrările de întreţinere?


Pentru a menţine autoturismul în cea mai bună stare posibilă, Toyota
recomandă ca toate lucrările de întreţinere, service şi toate celelalte inspecţii
şi reparaţii să fie executate de un dealer autorizat Toyota sau de un atelier
service specializat. Pentru lucrările de reparaţii şi service acoperite de
garanţie, vă rugăm să vă adresaţi unui dealer sau service autorizat Toyota,
care foloseşte pentru reparaţii de orice complexitate piese de schimb
originale Toyota. Puteţi apela de asemenea la dealeri Toyota sau ateliere
service autorizate pentru lucrări de reparaţii şi service care nu sunt acoperite
de garanţie, deoarece membrii reţelei Toyota vă pot oferi asistenţă
specializată pentru orice fel de probleme.
Dealerul autorizat Toyota sau atelierul service specializat va executa toate
lucrările de întreţinere a autoturismului corect şi economic, datorită
experienţei de care dispun în domeniul autoturismelor Toyota.
■ Autoturismul necesită reparaţii?
Fiţi atent la schimbările de comportament ale autoturismului, la zgomote şi
avertismentele vizuale care indică necesitatea unor intervenţii service.
Câteva indicii importante sunt:
● Motorul nu porneşte, funcţionează neregulat sau scoate un zgomot anormal
● Scădere apreciabilă a puterii motorului
● Zgomote ciudate de la motor
● Scurgeri de lichid sub autoturism (picăturile de apă de la sistemul de aer
condiţionat, dacă acesta a funcţionat, sunt un fenomen normal.)
● Schimbare în sunetul tobei de eşapament (Aceasta poate indica o scurgere
periculoasă de monoxid de carbon. Conduceţi cu geamurile deschise şi
solicitaţi imediat verificarea sistemului de evacuare.)
● Anvelope dezumflate; şuierat strident la abordarea unui viraj strâns; uzură
neuniformă a anvelopelor
● Autoturismul are tendinţa de a trage într-o parte atunci când rulaţi în linie
dreaptă
● Zgomote ciudate de la suspensie
● Pierderea eficacităţii frânelor, pedala de frână sau ambreiaj opune
rezistenţă mică; pedala aproape atinge podeaua, autoturismul are tendinţa
de a trage într-o parte la frânare
● Temperatura lichidului de răcire a motorului este permanent mai ridicată
decât normal
Dacă observaţi unele din aceste simptome, duceţi autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, cât mai repede posibil.
S-ar putea ca autoturismul să necesite reglaje sau reparaţii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-2. Întreţinere 435

AVERTIZARE

■ Dacă autoturismul nu este întreţinut corespunzător


Acest lucru poate avea drept consecinţe avarierea autoturismului şi rănirea
sau decesul pasagerilor.
■ Manevrarea acumulatorului
Plăcile şi bornele acumulatoarelor ca şi accesoriile aferente conţin plumb şi
compuşi de plumb care pot afecta creierul. Spălaţi-vă pe mâini după
manevrarea acumulatorului. (→P. 453)

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
436 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Precauţii legate de executarea pe cont


propriu a lucrărilor de întreţinere

Dacă executaţi pe cont propriu lucrările de întreţinere, respectaţi


procedurile corecte aşa cum sunt prezentate în aceste secţiuni.

Articole Piese şi scule


Starea • Bicarbonat de
• Apă caldă • Vaselină
acumulatorului sodiu
(→P. 453) • Cheie convenţională (pentru şuruburile clemelor bornelor)
 Motor pe benzină
• Utilizaţi numai „Toyota Super Long Life Coolant” sau
un lichid de răcire similar de foarte bună calitate, pe
bază de etilenglicol, fără silicaţi, amine, nitriţi sau
boraţi, cu durată lungă de utilizare datorată
tehnologiei acidului organic hibrid. Toyota Super
Long Life Coolant este un amestec de 50% lichid de
răcire şi 50% apă deionizată.
Nivelul lichidului • Pâlnie (utilizată doar la adăugarea lichidului de răcire)
de răcire a  Motor diesel
motorului • Lichid de răcire „Toyota Genuine Premium Long Life
(→P. 451) Coolant 1WW/2WW” sau echivalent. Produsul
concentrat „Toyota Genuine Premium Long Life
Coolant 1WW/2WW” trebuie să fie un amestec de
50% lichid de răcire şi 50% apă deionizată.
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat, pentru detalii privind
utilizarea unui alt lichid de răcire motor avizat, de o
calitate similară.
• Pâlnie (utilizată doar la adăugarea lichidului de răcire)
 Motor pe benzină
• „Toyota Genuine Motor Oil” sau echivalent
• Lavetă sau prosop de hârtie, pâlnie (utilizate doar
pentru completarea uleiului)
 Motor diesel
Nivelul uleiului de • Ulei de motor „Toyota Genuine Motor Oil 5W-30
motor Premium Fuel Economy for 1WW/2WW engines”
(→P. 446) pentru motoare 1WW/2WW.
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat, pentru detalii privind
utilizarea unui alt ulei de motor avizat, de o calitate
similară.
• Lavetă sau prosop de hârtie, pâlnie (utilizate doar
pentru completarea uleiului)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 437

Articole Piese şi scule


Siguranţe fuzibile • Siguranţă fuzibilă cu acelaşi amperaj ca şi cea
(→P. 485) originală
• Becuri cu acelaşi cod şi putere ca şi cele originale
Becurile • Şurubelniţă cu cap în cruce
(→P. 490) • Şurubelniţă cu cap plat
• Cheie pentru roţi
Radiatorul,
condensatorul şi
sistemul inter- ⎯
mediar de răcire
(→P. 453)
Presiunea în
• Manometru pentru
anvelope • Sursă aer comprimat
presiune în anvelope
(→P. 475)
Lichid de spălare • Apă sau lichid de spălare cu antigel (pe timpul iernii)
(→P. 456) • Pâlnie

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
438 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVERTIZARE

Compartimentul motor conţine multe mecanisme şi lichide care se pot mişca


brusc, se pot încălzi sau încărca electric. Pentru a evita producerea de
accidente sau chiar decesul, respectaţi următoarele precauţii.
■ Când lucraţi la compartimentul motor
● Ţineţi mâinile, hainele sau sculele la distanţă de ventilatoarele şi cureaua
pentru accesorii aflate în mişcare.
● Aveţi grijă să nu atingeţi motorul, radiatorul, galeria de evacuare etc.
imediat după ce aţi condus, deoarece acestea pot fi fierbinţi. Uleiul şi
celelalte lichide pot fi de asemenea fierbinţi.
● Nu lăsaţi niciun obiect uşor inflamabil, cum ar fi hârtii sau lavete, în
compartimentul motor.
● Nu fumaţi, nu provocaţi scântei şi nu apropiaţi o flacără deschisă de
acumulator sau combustibil. Vaporii degajaţi de combustibil şi de
acumulator sunt inflamabili.
● Fiţi foarte atenţi când lucraţi la acumulator. Acesta conţine acid sulfuric
toxic şi coroziv.
● Procedaţi cu grijă, deoarece lichidul de frână poate avea efecte nocive
asupra mâinilor sau ochilor şi poate deteriora suprafeţele vopsite.
Dacă lichidul ajunge pe mâini sau în ochi, spălaţi imediat zona afectată cu
apă curată.
Dacă în continuare nu vă simţiţi bine, solicitaţi asistenţă medicală.
■ Când lucraţi în apropierea ventilatorului electric sau a grilei
radiatorului
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
Contactul de pornire trebuie să fie în poziţia „LOCK”.
Când contactul de pornire este în poziţia „ON”, ventilatorul electric poate
porni automat, dacă aerul condiţionat este pornit şi/sau dacă temperatura
lichidului de răcire este ridicată. (→P. 453)
 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire
Asiguraţi-vă că este contactul de pornire în poziţia OFF.
Când contactul de pornire este în modul IGNITION ON, ventilatorul electric
de răcire poate porni automat dacă sistemul de aer condiţionat este pornit
şi/sau dacă temperatura lichidului de răcire este ridicată. (→P. 453)
■ Ochelarii de protecţie
Purtaţi ochelari de protecţie pentru a vă feri de eventuale materiale
desprinse, lichide pulverizate etc. ce pot pătrunde în ochi.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 439

NOTĂ

■ Dacă scoateţi filtrul de aer


Conducerea autoturismului cu filtrul de aer scos poate cauza uzura
excesivă a motorului din cauza impurităţilor din aer.
■ Dacă nivelul lichidului de frână este prea scăzut sau prea ridicat
Este normal ca lichidul de frână să scadă uşor, pe măsură ce plăcuţele de
frână se uzează sau dacă nivelul lichidului din acumulator este ridicat.
Dacă rezervorul necesită realimentare frecventă, aceasta poate indica o
defecţiune majoră.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
440 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Capota

Acţionaţi maneta de eliberare a capotei din habitaclu pentru a


deschide capota.

1 Trageţi de maneta de eliberare


a capotei.
Capota se va ridica încet.

2 Trageţi în sus de clema de


siguranţă şi ridicaţi capota.

3 Ţineţi capota ridicată intro-


ducând tija de sprijin în fanta
dedicată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 441

AVERTIZARE

■ Verificarea înainte de a porni la drum


Verificaţi închiderea şi blocarea corectă a capotei.
Dacă aceasta nu este blocată corespunzător, se poate deschide în timpul
deplasării, provocând un accident soldat cu răniri mortale sau grave.
■ După introducerea tijei de sprijin în fanta dedicată
Asiguraţi-vă că tija sprijină ferm capota, astfel încât aceasta să nu vă cadă
peste cap sau corp.

NOTĂ

■ Când închideţi capota


Înainte de a închide capota, nu uitaţi să fixaţi tija de sprijin în clemele de
prindere. Închiderea capotei cu tija de sprijin ridicată poate duce la îndoirea
capotei.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
442 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Poziţionarea cricului de atelier

În cazul utilizării unui cric de atelier, urmaţi instrucţiunile din


manualul furnizat împreună cu cricul şi folosiţi-l în siguranţă.
Poziţionaţi corect cricul de atelier atunci când ridicaţi
autoturismul pe cric. Poziţionarea incorectă poate duce la
avarierea autoturismului sau poate cauza răniri.

 Faţă

 Spate

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 443

Compartiment motor
 Motor pe benzină

1 Rezervor de lichid de spălare 5 Acumulator (→P. 453)


(→P. 456) 6 Panou de
2 Rezervor de lichid de răcire siguranţe (→P. 485)
7
motor (→P. 451) 7 Ventilatorul electric de răcire
3 Buşon rezervor de ulei de 8 Condensator (→P. 453)
Întreţinerea şi îngrijirea

motor (→P. 448)


9 Radiator (→P. 453)
4 Jojă de ulei motor
(→P. 446)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
444 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

 Motor diesel

1 Rezervor de lichid de spălare 6 Panou de


(→P. 456) siguranţe (→P. 485)
2 Rezervor de lichid de răcire 7 Acumulator (→P. 453)
motor (→P. 451) 8 Ventilatoare electrice de răcire
3 Buşon rezervor de ulei de 9 Condensator (→P. 453)
motor (→P. 448)
10 Sistem intermediar
4 Jojă de ulei motor de răcire (→P. 453)
(→P. 446)
11 Radiator (→P. 453)
5 Filtru de combustibil (→P. 457)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 445

Capac compartiment motor


■ Demontarea capacului din compartimentul motor

■ Instalarea clemelor de fixare


1 Rotire partea centrală
2 Ridicare porţiune centrală
3 Introducere
4 Apăsare

NOTĂ
7
■ După instalarea unui capac din compartimentul motor
După instalarea capacului, verificaţi ca acesta să fie corect blocat în poziţie.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
446 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Ulei de motor
Verificaţi nivelul uleiului de motor cu joja de ulei cu motorul oprit şi la
temperatura normală de funcţionare.
■ Verificarea uleiului de motor
1 Parcaţi autoturismul pe o suprafaţă plană. După încălzirea
motorului urmată de oprirea acestuia, aşteptaţi cel puţin 5 minute
pentru ca uleiul să revină în baia de ulei.
2 Trageţi joja afară ţinând o lavetă sub capătul acesteia.
 Motor pe benzină  Motor diesel

3 Curăţaţi joja.
4 Jojă plată: Introduceţi din nou joja, până la capăt.
Jojă cu protuberanţe: Intro-
duceţi din nou joja, până la
capăt, cu zona cu protu-
beranţe ( 1 în figură) îndrep-
tată spre motor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 447

5 Scoateţi joja şi verificaţi nivelul uleiului de motor ţinând o cârpă


sub capătul acesteia.
1 Nivel scăzut
2 Normal
3 Excesiv

 Joja plată  Joja cu protuberanţe tip A


Partea pentru măsurare

 Joja cu protuberanţe tip B

7
Întreţinerea şi îngrijirea

Forma jojei poate să difere în funcţie de tipul autoturismului sau al


motorului
6 Ştergeţi joja şi introduceţi-o din nou până la capăt.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
448 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Completarea cu ulei de motor


Dacă nivelul uleiului de motor este sub nivelul minim sau aproape
de acesta, completaţi cu acelaşi tip de ulei existent în motor.
Înainte de completarea uleiului,
asiguraţi-vă că aţi verificat tipul
de ulei şi că aţi pregătit
articolele necesare.

Alegerea uleiului de motor →P. 602

Cantitatea de Motor pe
1,5 L (1,6 qt., 1,3 Imp.qt.)
ulei benzină
(Minimă → Motorină
Maximă) 1,3 L (1,4 qt., 1,1 Imp.qt.)
motorul
Articole Pâlnie curată

1 Desfaceţi buşonul rezervorului de ulei răsucindu-l în sens


antiorar.
2 Adăugaţi ulei de motor în cantităţi mici, verificând nivelul de ulei
indicat pe jojă.
3 Montaţi buşonul de umplere rotind în sens orar.

■ Consumul de ulei de motor


În timpul conducerii va fi consumată o anumită cantitate de ulei de motor.
Consumul de ulei poate creşte şi uleiul de motor poate necesita completare
între intervalele de schimbare a uleiului, în următoarele situaţii:
● Când motorul este nou, de exemplu imediat după achiziţionarea
autoturismului sau după înlocuirea motorului
● Dacă este utilizat ulei de calitate inferioară sau cu vâscozitate neadecvată
● Când conduceţi la turaţii mari ale motorului sau cu încărcături grele, când
tractaţi sau când conduceţi accelerând sau decelerând frecvent
● Când lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti un timp îndelungat sau când
conduceţi frecvent în trafic aglomerat

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 449

■ După ce aţi schimbat uleiul de motor (motoare diesel)


Trebuie resetate datele pentru schimbul de ulei. Efectuaţi următoarele
proceduri:
1 Comutaţi ecranul la informaţiile necesare pentru întreţinere (→P. 107),
când contactul de pornire este în poziţia „ON” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
2 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
3 În timp ce apăsaţi butonul „TRIP”, aduceţi contactul de pornire în poziţia
„ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire) şi pe
ecran va apărea mesajul indicat în ilustraţie.
 Autoturisme cu afişaj monocrom

 Autoturisme cu afişaj color

7
Întreţinerea şi îngrijirea

4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul până când contorul afişează „00000”, şi


atunci resetarea sistemului va fi finalizată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
450 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVERTIZARE

■ Uleiul de motor uzat


● Uleiul uzat conţine substanţe dăunătoare care pot provoca inflamaţii ale
pielii şi chiar cancer de piele. Din acest motiv, evitaţi contactul prelungit şi
repetat cu uleiul uzat. Îndepărtaţi uleiul uzat de pe piele, spălându-vă bine
cu apă şi săpun.
● Eliminaţi uleiul uzat şi filtrele de ulei printr-o procedură sigură, conform
reglementărilor. Nu eliminaţi uleiul uzat şi filtrele de ulei împreună cu
gunoiul menajer, în sistemul de canalizare sau pe sol. Contactaţi un dealer
autorizat Toyota, un alt atelier service specializat, sau un magazin cu
piese de schimb, pentru informaţii privind reciclarea sau eliminarea
uleiului.
● Nu lăsaţi uleiul de motor uzat la îndemâna copiilor.

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea gravă a motorului


Verificaţi regulat nivelul uleiului de motor.
■ Când schimbaţi uleiul de motor
● Aveţi grijă să nu vărsaţi ulei pe componentele autoturismului.
● Evitaţi să depăşiţi nivelul maxim, deoarece motorul se poate defecta.
● Verificaţi nivelul uleiului de motor folosind joja de ulei, la fiecare
realimentare.
● Asiguraţi-vă că buşonul rezervorului de ulei de motor este strâns corect.
■ Uleiul de motor (motoare diesel)
Utilizarea altui ulei decât „Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 Premium Fuel
Economy for 1WW/2WW engines” sau alt ulei de motor avizat poate
deteriora motorul.
Dacă uleiul „Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 Premium Fuel Economy for
1WW/2WW engines” sau alt ulei de motor avizat nu este disponibil în
momentul respectiv, se poate folosi până la 1 L (1,1 qt., 0,9 Imp.qt.) de ulei
ACEA C3. Se admit doar clasele de vâscozitate 0W-30, 5W-30, 0W-40,
5W-40. (→P. 606)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 451

Lichid de răcire motor


Nivelul lichidului de răcire este satisfăcător dacă se află între
marcajele „FULL” (maxim) şi „LOW” (minim) ale rezervorului atunci
când motorul este rece.
1 Buşonul rezervorului
2 „FULL“ (maxim)
3 „LOW“ (minim)

 Motor pe benzină  Motor diesel

Dacă nivelul lichidului este în dreptul sau sub marcajul „LOW” (minim),
adăugaţi lichid de răcire până la marcajul „FULL” (maxim).

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
452 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Dacă nivelul lichidului de răcire scade la scurt timp după completare


Verificaţi vizual radiatorul, furtunurile, buşonul rezervorului lichidului de răcire
motor, buşonul de scurgere şi pompa de apă.
Dacă nu observaţi urme de scurgeri, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau unui atelier service specializat pentru verificarea buşonului şi a
scurgerilor din sistemul de răcire.
■ Alegerea lichidului de răcire
 Motor pe benzină
Folosiţi numai „Toyota Super Long Life Coolant” sau un lichid de răcire similar
de calitate foarte bună, pe bază de etilenglicol, fără silicaţi, amine, nitriţi sau
boraţi, cu durată lungă de utilizare datorată tehnologiei acidului organic
hibrid.
“Toyota Super Long Life Coolant” este un amestec de 50% lichid de răcire şi
50% apă deionizată. (Recomandat: -35°C [-31°F])
 Motor diesel
Folosiţi doar lichidul de răcire „Toyota Genuine Premium Long Life Coolant
1WW/2WW” sau echivalent. Produsul concentrat „Toyota Genuine Premium
Long Life Coolant 1WW/2WW” trebuie să fie un amestec de 50% lichid de
răcire şi 50% apă deionizată. (Recomandat: -35°C [-31°F])
Pentru mai multe informaţii despre lichidul de răcire a motorului, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

AVERTIZARE

■ Când motorul este fierbinte


Nu scoateţi buşonul rezervorului cu lichid de răcire.
Sistemul de răcire poate fi sub presiune şi poate pulveriza lichid de răcire
fierbinte dacă scoateţi buşonul, provocând răniri grave, cum ar fi arsurile.

NOTĂ

■ Când adăugaţi lichid de răcire


Lichidul de răcire nu înseamnă doar apă sau doar antigel. Trebuie să folosiţi
amestecul corect de apă şi antigel pentru o lubrifiere corespunzătoare,
pentru protecţia împotriva coroziunii şi pentru răcire. Citiţi înainte eticheta
antigelului sau lichidului de răcire.
■ Dacă aţi vărsat lichid de răcire
Clătiţi cu apă locul pentru a preveni avarierea pieselor sau a părţilor vopsite.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 453

Radiator, condensator şi sistem intermediar de răcire


(intercooler)
Verificaţi radiatorul, condensatorul şi sistemul intermediar de răcire
(motor diesel) şi eliminaţi orice corpuri străine.
Dacă oricare din componentele de mai sus sunt foarte murdare sau
nu puteţi aprecia starea lor, duceţi autoturismul la un dealer autorizat
Toyota sau la un atelier service specializat.

AVERTIZARE

■ Când motorul este fierbinte


Nu atingeţi radiatorul, condensatorul sau sistemul intermediar de răcire,
deoarece acestea pot fi fierbinţi şi pot cauza arsuri.

Acumulator
Verificaţi starea acumulatorului după cum urmează.
■ Simbol de atenţionare
Semnificaţia simbolurilor de atenţionare din partea superioară a
acumulatorului este următoarea:

Sunt interzise fumatul,


flăcările deschise şi Electrolit
scânteile
Respectaţi 7
Protejaţi-vă ochii instrucţiunile
de utilizare
Întreţinerea şi îngrijirea

Nu lăsaţi la îndemâna
Gaz exploziv
copiilor

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
454 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Exteriorul acumulatorului
Verificaţi ca bornele să nu fie oxidate, conexiunile să nu fie slăbite
sau clemele să nu fie fisurate sau slăbite.
1 Bornele
2 Clema de fixare

■ Înainte de reîncărcare
În cursul încărcării, acumulatorul produce hidrogen gazos care este inflamabil
şi exploziv. Din acest motiv, înainte de reîncărcarea acumulatorului:
● Dacă reîncărcaţi acumulatorul când este montat pe autoturism, deconectaţi
obligatoriu cablul de masă.
● Când conectaţi sau deconectaţi cablurile redresorului la/de la acumulator,
redresorul trebuie să fie dezactivat.
■ După încărcarea acumulatorului (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire)
Motorul nu poate porni. Efectuaţi procedura de mai jos pentru a iniţializa
sistemul.
1 Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P (transmisie Multidrive)
sau apăsaţi pedala de frână cu maneta schimbătorului de viteze în poziţia
N (transmisie manuală).
2 Deschideţi şi închideţi una din uşi.
3 Reporniţi motorul.
■ Când schimbaţi acumulatorul
Trebuie folosit un acumulator corespunzător. Adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 455

AVERTIZARE

■ Substanţele chimice din acumulator


Acumulatorul conţine acid sulfuric toxic şi coroziv, putând produce gaz de
hidrogen, care este inflamabil şi exploziv. Pentru a reduce riscul rănirii
grave sau mortale, respectaţi următoarele măsuri de precauţie atunci când
lucraţi la acumulator sau în apropierea acestuia:
● Nu provocaţi scântei atingând bornele acumulatorului cu sculele utilizate.
● Nu fumaţi şi nu aprindeţi chibrituri în apropierea acumulatorului.
● Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau hainele.
● Nu inhalaţi şi nu înghiţiţi electrolit.
● Purtaţi ochelari de protecţie când lucraţi în apropierea acumulatorului.
● Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
■ Unde puteţi încărca acumulatorul în condiţii de siguranţă
Nu încărcaţi niciodată acumulatorul într-un spaţiu închis. Nu încărcaţi
acumulatorul în garaj sau într-o cameră închisă, insuficient ventilată.
■ Măsuri de urgenţă privind electrolitul
● Dacă electrolitul intră în contact cu ochii
Spălaţi-vă cu apă curată timp de cel puţin 15 minute şi solicitaţi de urgenţă
asistenţă medicală. Dacă este posibil, în timpul deplasării spre cea mai
apropiată unitate medicală, continuaţi să aplicaţi apă cu un burete sau
tifon umed.
● Dacă electrolitul intră în contact cu pielea
Spălaţi bine zona atinsă. Dacă simţiţi o senzaţie de durere sau de arsură,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
● Dacă electrolitul se varsă pe haine 7
Acesta poate să ajungă prin haine la piele. Scoateţi hainele imediat şi
efectuaţi procedura de mai sus dacă este nevoie.
Întreţinerea şi îngrijirea

● Dacă aţi înghiţit din greşeală electrolit


Beţi multă apă sau lapte. Solicitaţi de urgenţă asistenţă medicală.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
456 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

NOTĂ

■ Când reîncărcaţi acumulatorul


Nu încărcaţi niciodată acumulatorul în timp ce motorul funcţionează. De
asemenea, asiguraţi-vă că toate accesoriile sunt dezactivate.

Lichid de spălare
Dacă nivelul lichidului se află sub
gradaţia „low”, adăugaţi lichid de
spălare.
Ridicaţi buşonul ţinând degetul
apăsat pe orificiul central şi
verificaţi nivelul lichidului din
recipient.

AVERTIZARE

■ Când completaţi cu lichid de spălare


Nu adăugaţi lichid de spălare când motorul este fierbinte sau funcţionează,
deoarece lichidul de spălare conţine alcool şi poate cauza un incendiu dacă
este vărsat pe motor etc.

NOTĂ

■ Nu folosiţi alt lichid decât lichid de spălare


Nu folosiţi apă cu săpun sau antigel pentru motor, în loc de lichid pentru
spălare.
În caz contrar, se pot deteriora suprafeţele acoperite cu vopsea.
■ Diluarea lichidului de spălare
Dacă este cazul, diluaţi lichidul de spălare cu apă.
Consultaţi temperaturile de îngheţ indicate pe eticheta de pe recipientul cu
lichid de spălare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 457

Filtrul de combustibil (motoare diesel)


Apa din filtrul de combustibil trebuie scursă la fiecare 20000 km
(12000 mile).
Efectuaţi drenarea filtrului la un dealer sau service autorizat Toyota,
ori la alt atelier service specializat.

NOTĂ

■ Când este apă în filtrul de combustibil


Nu continuaţi să conduceţi având apă acumulată în filtrul de combustibil.
Acest lucru va duce la defectarea pompei de injecţie.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
458 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Anvelope

Înlocuiţi anvelopele sau interschimbaţi roţile conform pro-


gramului de întreţinere şi indicatorilor de uzură.

Verificarea anvelopelor
Verificaţi dacă se observă indicatorii de uzură pe anvelope. Verificaţi
totodată anvelopele dacă prezintă uzură neuniformă, precum uzura
excesivă pe o parte a suprafeţei de rulare.
Verificaţi starea roţii de rezervă şi presiunea dacă nu s-a făcut
interschimbarea roţilor.

1 Profil nou
2 Profil uzat
3 Indicator de uzură profil
Localizarea indicatorilor de uzură a profilului anvelopei este indicată prin
marcajele „TWI” sau „ ” etc., ştanţate în flancul anvelopei.
Înlocuiţi anvelopele dacă se observă indicatorii de uzură pe o anvelopă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 459

Rotaţia anvelopelor pentru uzură uniformă


 Cu roata de rezervă de dimensiuni normale (autoturisme fără
sistem de avertizare presiune în anvelope)
Interschimbaţi roţile în ordinea
indicată.
Pentru a uniformiza uzura şi a
prelungi durata de viaţă a anve-
lopelor, Toyota recomandă inters-
Faţă
chimbarea roţilor la fiecare 10.000
km (6000 mile).

 Cu roata de rezervă de dimensiuni normale (autoturisme cu sistem


de avertizare presiune în anvelope), roata de rezervă compactă
sau trusa de depanare de urgenţă anvelope
Interschimbaţi roţile în ordinea
indicată.
Pentru a uniformiza uzura şi a
prelungi durata de viaţă a anve-
lopelor, Toyota recomandă
interschimbarea roţilor la fiecare Faţă
10.000 km (6000 mile).
Autoturisme cu sistem de aver-
tizare presiune în anvelope: Nu 7
uitaţi să iniţializaţi sistemul de
avertizare presiune în anvelope
după interschimbarea roţilor.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
460 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Sistemul de avertizare presiune în anvelope (dacă există în


dotare)
Autoturismul dumneavoastră este echipat cu un sistem de avertizare
presiune în anvelope, care foloseşte ventile şi senzori pentru a
detecta scăderea presiunii în anvelope înainte de apariţia unor
probleme serioase.
Dacă presiunea în anvelope scade sub un nivel prestabilit, şoferul
este avertizat prin intermediul unei lămpi de avertizare. (→P. 523)
◆ Instalarea supapelor şi senzorilor sistemului de avertizare
presiune în anvelope
Când înlocuiţi anvelopele sau jantele, trebuie montate şi ventilele şi
senzorii sistemului de avertizare presiune în anvelope.
Când montaţi ventile şi senzori noi pentru sistemul de avertizare
presiune în anvelope, codurile ID ale noilor ventile şi senzori pentru
sistemul de avertizare presiune în anvelope trebuie înregistrate în
computer, iar sistemul de avertizare presiune în anvelope trebuie
iniţializat. Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat pentru înregistrarea codurilor ID ale
ventilelor şi senzorilor sistemului de avertizare presiune în
anvelope. (→P. 462)
◆ Iniţializarea sistemului de avertizare presiune în anvelope
■ Sistemul de avertizare presiune în anvelope trebuie iniţializat
în următoarele situaţii:
● La interschimbarea roţilor din faţă şi spate care au presiuni
diferite în anvelope
● La modificarea dimensiunii anvelopelor
● Când presiunea în anvelope se modifică, de exemplu atunci
când se modifică viteza de deplasare
● La schimbarea între două seturi de roţi înregistrate
Când este iniţializat sistemul de avertizare presiune în anvelope,
presiunea curentă în anvelope este setată ca presiune de referinţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 461

■ Cum se iniţializează sistemul de avertizare presiune în anvelope


1 Parcaţi automobilul într-un loc sigur şi aduceţi contactului de
pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem inteligent de
acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent de
acces şi pornire).
Iniţializarea nu se poate efectua în timp ce autoturismul se află în
mişcare.
2 Reglaţi presiunea în anvelope la presiunea specificată când
anvelopele sunt reci. (→P. 613)
Reglaţi obligatoriu presiunea în anvelope la nivelul specificat al presiunii
pentru anvelopele reci. Sistemul de avertizare presiune în anvelope va
funcţiona pe baza acestei presiuni.
3 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „ON” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul IGNITION ON
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).
 Autoturisme cu afişaj monocrom
4 Apăsaţi butonul „DISP” până când apare ecranul pentru setări.
(→P. 108)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „DISP” pentru a introduce modul de
reglare.
5 Apăsaţi butonul „DISP” până când apare meniul sistemului de
avertizare presiune în anvelope.
Ţineţi apăsat butonul „DISP” pentru a afişa meniul.
6 Ţineţi apăsat butonul „DISP”
în timp ce cursorul este pe 7
„SET TYRE PRESSURE”
(setare presiune în
Întreţinerea şi îngrijirea

anvelope).

7 Ţineţi apăsat butonul „DISP”


în timp ce cursorul este pe
„SET” (setare) pentru a
iniţializa sistemul.
Dacă iniţializarea s-a
finalizat, lumina de avertizare
presiune în anvelope clipeşte
de 3 ori.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
462 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

 Autoturisme cu afişaj color


4 Apăsaţi sau de pe butonul de control instrumente pentru a

selecta .
(→P. 112)
5 Apăsaţi sau de pe butonul de control instrumente pentru a
selecta meniul de setări şi apoi apăsaţi pentru a afişa meniul.

6 Selectaţi „ Setup” (setare) şi apoi apăsaţi pentru a


afişa meniul.
7 Apăsaţi în timp ce
cursorul este pe „Set Tyre
Pressure” (setare presiune în
anvelope).

8 Apăsaţi în timp ce
cursorul este pe „SET”
(setare) pentru a iniţializa
sistemul.
Dacă iniţializarea s-a
finalizat, lumina de avertizare
presiune în anvelope clipeşte
de 3 ori.

◆ Înregistrarea codurilor ID
Ventilele şi senzorii sistemului de avertizare presiune în anvelope
sunt prevăzute cu un cod ID unic. La înlocuirea ventilului şi
senzorului sistemului de avertizare presiune în anvelope, trebuie
înregistrat codul ID. Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru înregistrarea codului ID.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 463

◆ Selectarea setului de roţi


Autoturismul dumneavoastră este echipat cu sistem de avertizare
presiune în anvelope cu funcţia de a deţine coduri ID înregistrate
pentru un al doilea set de roţi, de exemplu un set de iarnă, la orice
dealer autorizat Toyota sau alt atelier service specializat.
După înregistrarea celui de-al doilea set de roţi, se poate selecta
oricare din aceste două seturi pentru utilizare cu sistemul de
avertizare presiune în anvelope.
■ Condiţii de operare pentru funcţie
● Această funcţie va efectua schimbarea setului de roţi numai dacă
s-a înregistrat un al doilea set. Dacă nu s-a înregistrat un al
doilea set de roţi, nu se va realiza nicio modificare la selectarea
acestei funcţii în meniu.
● Nu este posibil decât schimbul unui set de roţi cu celălalt set,
ambele deja înregistrate; amestecul între roţile din cele două
seturi nu este admis.
■ Schimbarea seturilor de roţi între ele
1 Echipaţi autoturismul cu setul de roţi preferat.
 Autoturisme cu afişaj monocrom
2 Apăsaţi butonul „DISP” până când apare ecranul pentru setări.
(→P. 108)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „DISP” pentru a introduce modul de 7
reglare.
3 Apăsaţi butonul „DISP” până când apare meniul sistemului de
Întreţinerea şi îngrijirea

avertizare presiune în anvelope.


Ţineţi apăsat butonul „DISP” pentru a afişa meniul.
4 Ţineţi apăsat butonul „DISP”
în timp ce cursorul este pe
„CHANGE WHEEL SET”
(schimbare roţi).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
464 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

5 Ţineţi apăsat butonul „DISP”


în timp ce cursorul este pe
„CHANGE” (schimbare)
pentru a trece la celălalt set
de roţi înregistrat.
Dacă operaţia s-a finalizat,
lumina de avertizare
presiune în anvelope clipeşte
de 3 ori.
6 Iniţializaţi sistemul de avertizare presiune în anvelope. (→P. 460)
 Autoturisme cu afişaj color
2 Apăsaţi sau de pe butonul de control instrumente pentru a

selecta . (→P. 112)

3 Apăsaţi sau de pe butonul de control instrumente pentru a


selecta meniul de setări şi apoi apăsaţi pentru a afişa meniul.

4 Selectaţi „ Setup” (setare) şi apoi apăsaţi pentru a


afişa meniul.
5 Apăsaţi în timp ce
cursorul este pe „Change
Wheel Set” (schimbare roţi).

6 Apăsaţi în timp ce
cursorul este pe „Change”
(schimbare) pentru a trece la
celălalt set de roţi înregistrat.
Dacă operaţia s-a finalizat,
lumina de avertizare
presiune în anvelope clipeşte
de 3 ori.
7 Iniţializaţi sistemul de avertizare presiune în anvelope. (→P. 460)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 465

■ Când trebuie să înlocuiţi anvelopele


Anvelopele trebuie înlocuite dacă:
● Se observă indicatorii de uzură a profilului pe o anvelopă.
● Anvelopa prezintă defecte, de exemplu tăieturi, crăpături, fisuri suficient de
adânci pentru a expune ţesătura interioară sau umflături care indică defecte
interioare
● O anvelopă face pană de mai multe ori sau nu poate fi reparată adecvat
datorită dimensiunii sau localizării tăieturii sau unui alt defect
Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă unui dealer sau service autorizat Toyota,
ori unui alt atelier service specializat.
■ Înlocuirea anvelopelor şi jantelor (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
Dacă nu sunt înregistrate codurile ID ale ventilelor şi senzorilor sistemului de
avertizare presiune în anvelope, sistemul nu va funcţiona corect. După circa
10 minute, lampa de avertizare presiune în anvelope va clipi 1 minut şi va
rămâne aprinsă pentru a indica o defecţiune la sistem.
■ Durata de viaţă a anvelopelor
Orice anvelopă care are mai mult de 6 ani trebuie verificată de un tehnician
calificat, chiar dacă a fost folosită rar, niciodată, sau dacă nu prezintă defecte
vizibile.
■ Verificări de rutină privind presiunea în anvelope (autoturisme cu sistem
de avertizare presiune în anvelope)
Sistemul de avertizare presiune în anvelope nu se substituie verificării de
rutină a presiunii. Verificarea presiunii în anvelope trebuie inclusă în
verificările de rutină.
■ Dacă profilul căii de rulare al anvelopelor de zăpadă se uzează sub 4 mm 7
(0,16 in.)
Se pierde eficienţa anvelopelor de zăpadă.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
466 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Situaţii în care este posibil ca sistemul de avertizare presiune în


anvelope să nu funcţioneze corespunzător (dacă există în dotare)
● În următoarele cazuri, s-ar putea ca sistemul de avertizare presiune în
anvelope să nu funcţioneze corespunzător.
• Dacă nu sunt folosite jante originale Toyota.
• S-a înlocuit o anvelopă cu o anvelopă ce nu este o anvelopă OE (Original
Equipment).
• S-a înlocuit o anvelopă cu o anvelopă ce nu are dimensiunile specificate.
• S-au montat lanţurile antiderapante.
• S-a montat o anvelopă cu flancuri întărite.
• Dacă s-a montat un geam fumuriu care afectează undele radio.
• Dacă pe autoturism s-a depus multă zăpadă sau gheaţă, în special în
jurul roţilor sau al pasajelor roţilor.
• Dacă presiunea în anvelope este cu mult peste nivelul specificat.
• Dacă anvelopele nu sunt echipate cu ventile şi senzori pentru sistemul de
avertizare presiune în anvelope din dotare.
• Dacă nu este înregistrat în computer codul ID al ventilelor şi senzorilor
sistemului de avertizare presiune în anvelope.
• Dacă setul de roţi selectat nu corespunde setului de roţi montate pe
autoturism, în cazul în care s-a înregistrat un al doilea set de roţi.
● S-ar putea ca performanţele să fie afectate în următoarele situaţii:
• Aproape de un releu TV, o centrală electrică, o staţie de benzină, o staţie
de emisie radio, un ecran mare, un aeroport sau orice instalaţie care
generează unde radio puternice sau zgomote electrice
• Când transportaţi un radio portabil, un telefon mobil, un telefon fără fir
sau orice alt dispozitiv de comunicaţii wireless
● Când autoturismul este parcat, timpul necesar pentru pornirea sau oprirea
sistemului de avertizare ar putea creşte.
● Când presiunea în anvelopă se reduce rapid, de exemplu atunci când se
produce o explozie a unei anvelope, s-ar putea ca sistemul de avertizare să
nu funcţioneze.
■ Operaţia de iniţializare (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în
anvelope)
● Efectuaţi obligatoriu iniţializarea după reglarea presiunii în anvelope.
De asemenea, asiguraţi-vă că anvelopele sunt reci înainte să efectuaţi
iniţializarea sau reglarea presiunii în anvelope.
● Dacă aţi adus accidental contactul de pornire în poziţia „LOCK”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF
(autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire) în timpul iniţializării, nu
este necesar să reporniţi iniţializarea deoarece iniţializarea va reporni
automat după ce contactul de pornire este adus din nou în poziţia „ON”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau modul IGNITION
ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire).
● Dacă porniţi accidental iniţializarea atunci când aceasta nu este necesară,
reglaţi presiunea în anvelope la nivelul specificat când anvelopele sunt reci
şi efectuaţi din nou iniţializarea.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 467

■ Performanţele sistemului de avertizare presiune în anvelope (dacă există


în dotare)
Avertizarea asigurată de sistemul de avertizare presiune în anvelope se va
modifica în funcţie de condiţiile în care s-a făcut iniţializarea. Din acest motiv,
s-ar putea ca sistemul să emită o avertizare chiar dacă presiunea în anvelope
nu se află la un nivel suficient de mic, respectiv dacă presiunea este mai
mare decât presiunea reglată la iniţializarea sistemului.
■ Când sistemul de avertizare presiune în anvelope nu s-a iniţializat (dacă
există în dotare)
Iniţializarea se poate încheia în câteva minute. Totuşi, în următoarele cazuri,
setările nu sunt înregistrate şi sistemul nu va funcţiona corect. Dacă
încercările de setare a presiunii în anvelope eşuează în mod repetat,
adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat.
● Când se realizează iniţializarea sistemului, lampa de avertizarea pentru
presiunea în anvelope nu clipeşte de 3 ori.
● După conducerea o perioadă de timp de la finalizarea iniţializării, lampa de
avertizare se aprinde după ce clipeşte 1 minut.
■ Anvelopele cu profil redus (anvelope 225/45R18)
De regulă, anvelopele cu profil redus se uzează mai repede, iar
performanţele în privinţa aderenţei se reduc pe drumurile cu zăpadă şi/sau cu
polei comparativ cu anvelopele standard. Folosiţi neapărat anvelope de
zăpadă sau lanţuri antiderapante pe drumurile cu zăpadă şi/sau cu polei şi
conduceţi prudent, cu viteza adaptată la condiţiile meteo şi de drum.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
468 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Certificatul sistemului de avertizare presiune în anvelope

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 469

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
470 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 471

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
472 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 473

AVERTIZARE
■ Când verificaţi sau înlocuiţi anvelopele
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni eventualele
accidente.
Nerespectarea acestora poate cauza defectarea componentelor transmisiei
şi poate afecta grav manevrabilitatea autoturismului, ceea ce poate
conduce la accidente soldate cu răniri grave sau mortale.
● Nu combinaţi anvelope de diferite mărci, modele sau profiluri ale căii de
rulare.
De asemenea, nu combinaţi anvelope cu grade de uzură foarte diferite.
● Nu utilizaţi anvelope cu dimensiuni diferite de cele recomandate de
Toyota.
● Nu combinaţi anvelope de modele diferite (radiale, cu pliuri diagonale sau
cu inserţii transversale).
● Nu combinaţi anvelope de vară, pentru toate anotimpurile şi de zăpadă.
● Nu folosiţi anvelope de la alt autoturism.
Nu folosiţi anvelope dacă nu cunoaşteţi modul în care au fost folosite
anterior.
● Autoturisme cu roată de rezervă compactă: Nu utilizaţi autoturismul pentru
tractare dacă are montată o roată de rezervă compactă.
■ La iniţializarea sistemului de avertizare presiune în anvelope (dacă
există în dotare)
Nu iniţializaţi presiunea de umflare a anvelopelor fără a regla mai întâi
această presiune la nivelul specificat. În caz contrar, s-ar putea ca lampa de
avertizare presiune în anvelope să nu se aprindă, chiar dacă presiunea este
redusă, sau să se aprindă, deşi presiunea în anvelope este corectă.
7

NOTĂ
Întreţinerea şi îngrijirea

■ Repararea sau înlocuirea anvelopelor, jantelor, ventilelor şi senzorilor


sistemului de avertizare presiune în anvelope şi căpăcelelor ventilelor
anvelopelor (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
● Când demontaţi sau montaţi anvelopele, jantele sau ventilele şi senzorii
sistemului de avertizare presiune în anvelope, adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat, deoarece
manevrarea incorectă a ventilelor şi senzorilor poate duce la defectarea
acestora.
● Aveţi grijă să montaţi la loc căpăcelele ventilelor. Dacă nu se montează
căpăcelele ventilelor anvelopelor, s-ar putea să pătrundă apă în ventilele
sistemului de avertizare presiune în anvelope, acestea putându-se bloca.
● La înlocuirea unui căpăcel de ventil, nu utilizaţi alte tipuri de căpăcele
decât cele specificate. În caz contrar, căpăcelul se poate bloca.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
474 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea ventilelor şi senzorilor sistemului de


avertizare presiune în anvelope (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
Când o anvelopă este reparată cu soluţii de etanşare lichide, s-ar putea ca
ventilul şi senzorul sistemului de avertizare presiune în anvelope să nu mai
funcţioneze corect. Dacă se utilizează o soluţie de etanşare lichidă,
adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat. După utilizarea unei soluţii lichide de etanşare,
aveţi grijă să înlocuiţi ventilele şi senzorii de avertizare pentru presiunea din
anvelope în momentul reparării sau înlocuirii anvelopei. (→P. 460)
■ Conducerea pe drumuri accidentate
Aveţi deosebită grijă atunci când conduceţi pe suprafeţe alunecoase sau
drumuri cu gropi.
Aceste condiţii de drum pot provoca scăderea presiunii din anvelope,
reducând capacitatea de aderenţă a anvelopelor. În plus, rularea pe
drumuri accidentate poate duce la deteriorarea anvelopelor, precum şi a
jantelor şi caroseriei autoturismului.
■ Anvelopele cu profil redus (anvelope 225/45R18)
Anvelopele cu profil redus prezintă un risc mai mare de deteriorare a
jantelor la impactul cu suprafaţa de drum, comparativ cu anvelopele
normale. De aceea, se vor avea în vedere următoarele:
● Asiguraţi-vă că anvelopele sunt umflate la presiunea recomandată. Dacă
anvelopele nu sunt umflate suficient, sunt mai expuse deteriorării.
● Evitaţi gropile din asfalt, pavajul cu denivelări, bordurile şi alte pericole
rutiere. În caz contrar, anvelopele şi jantele se pot deteriora grav.
■ Dacă presiunea în fiecare anvelopă scade în timpul mersului
Nu vă continuaţi deplasarea, în caz contrar anvelopele şi/sau jantele se pot
deteriora.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 475

Presiunea în anvelope

Aveţi grijă ca anvelopele să fie umflate la presiunea


recomandată. Presiunea în anvelope trebuie verificată cel puţin
o dată pe lună. Cu toate acestea, Toyota recomandă verificarea
presiunii din anvelope la două săptămâni. (→P. 613)

■ Consecinţele unei presiuni incorecte în anvelope


Conducerea cu o presiune incorectă în anvelope poate avea următoarele
consecinţe:
● Consum de combustibil redus
● Confort scăzut în timpul mersului şi manevrabilitate redusă
● Durata de viaţă a anvelopelor redusă prin uzură
● Siguranţa redusă
● Avarierea transmisiei
Dacă o anvelopă necesită umflare frecventă, adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Instrucţiuni pentru verificarea presiunii în anvelope
Când verificaţi presiunea în anvelope, respectaţi următoarele recomandări:
● Verificaţi presiunea doar când anvelopele sunt reci.
Dacă autoturismul a stat parcat cel puţin 3 ore sau nu a rulat mai mult de 1,5
km (1 milă), măsurătoarea va indica presiunea corectă în anvelopa rece.
● Utilizaţi întotdeauna un manometru pentru presiunea din anvelope.
7
Este dificil să evaluaţi dacă o anvelopă este umflată adecvat numai pe baza
aspectului său.
● După rulare, este normal ca presiunea în anvelope să fie mai mare,
Întreţinerea şi îngrijirea

deoarece în anvelopă se generează căldură. Nu reduceţi presiunea în


anvelope după ce aţi condus.
● Pasagerii şi bagajele trebuie poziţionate astfel încât autoturismul să aibă o
sarcină uniform echilibrată.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
476 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVERTIZARE

■ Presiunea corectă este esenţială pentru menţinerea performanţelor


anvelopei
Menţineţi anvelopele umflate la presiunea corectă.
Dacă anvelopele nu au fost umflate adecvat, în următoarele condiţii s-ar
putea produce un accident soldat cu răniri grave sau mortale:
● Uzură excesivă
● Uzură neuniformă
● Manevrare dificilă
● Posibilă explozie a roţilor din cauza supraîncălzirii anvelopelor
● Pierdere de aer între anvelopă şi jantă
● Deformarea jantei şi/sau deteriorarea anvelopei
● Posibilitate mai mare de deteriorare a anvelopei când conduceţi (din
cauza pericolelor de pe şosea, rosturilor de dilatare, muchiilor ascuţite de
pe carosabil etc.)

NOTĂ

■ Când verificaţi şi reglaţi presiunea în anvelope


Aveţi grijă să puneţi la loc căpăcelele ventilelor.
Dacă nu aţi monta un căpăcel, murdăria sau umiditatea pot pătrunde în
ventil, cauzând pierderea aerului din anvelopă şi cu scăderea presiunii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 477

Jante

Dacă o jantă este îndoită, fisurată sau puternic corodată, trebuie


înlocuită.
În caz contrar, anvelopa se poate separa de jantă sau poate duce
la pierderea controlului.

Alegerea jantelor
Când înlocuiţi jantele, aveţi grijă ca cele noi să aibă aceeaşi
capacitate de încărcare, diametru, lăţime şi deport* ca jantele
originale.
Orice dealer autorizat Toyota sau atelier specializat dispune de jante
corespunzătoare.
*: Denumit în mod convenţional „decalaj”.
Toyota nu recomandă folosirea următoarelor:
● Jante de dimensiuni sau tipuri diferite
● Jante uzate
● Jante deformate care au fost apoi îndreptate

Măsuri de precauţie referitoare la jantele din aliaj


● Folosiţi doar piuliţe de roţi Toyota şi chei dinamometrice concepute
pentru a fi utilizate pe jante din aliaj. 7

● Dacă aţi efectuat interschimbarea roţilor, aţi reparat sau înlocuit


anvelopele, asiguraţi-vă că piuliţele roţilor sunt bine strânse după
Întreţinerea şi îngrijirea

ce aţi rulat primii 1.600 km (1.000 mile).


● Aveţi grijă să nu deterioraţi jantele din aliaj atunci când folosiţi
lanţuri antiderapante.
● Folosiţi doar greutăţi de echilibrare originale Toyota sau echivalente
şi un ciocan din plastic sau cauciuc pentru echilibrat roţile.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
478 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Când scoateţi capacul de roată (autoturisme cu cleme la capacele


roţilor)
Scoateţi capacul de roată cu ajutorul
clemei de la capacul de roată.
Clema capacului de roată este instalată în
portbagaj sau în compartimentul de
bagaje. (→P. 561)

■ Când înlocuiţi roţile (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în


anvelope)
Roţile autoturismului dumneavoastră Toyota sunt echipate cu ventile şi
senzori (cu excepţia roţii de rezervă) care permit sistemului de avertizare
presiune în anvelope să avertizeze şoferul în cazul scăderii presiunii în
anvelope. Ori de câte ori înlocuiţi roţile, trebuie instalate ventilele şi senzorii
sistemului de avertizare presiune în anvelope. (→P. 460)

AVERTIZARE

■ Când înlocuiţi jantele


● Nu folosiţi roţi de alte dimensiuni decât cele recomandate în manualul de
utilizare, deoarece aceasta poate cauza pierderea controlului
autoturismului.
● Nu montaţi niciodată o anvelopă cu cameră pe o jantă proiectată pentru
anvelope fără cameră (tubeless). În caz contrar, s-ar putea produce un
accident soldat cu răniri grave sau mortale.
■ La montarea piuliţelor de roţi
● Piuliţele de roţi trebuie montate cu
extremitatea conică spre interior. Porţiune
Montarea piuliţelor cu extremitatea conică
conică spre exterior poate cauza
cedarea roţii şi în cele din urmă
desprinderea acesteia, provocând
accidente soldate cu răniri grave sau
mortale.
● Nu ungeţi niciodată prezoanele sau piuliţele roţilor cu ulei sau vaselină.
Uleiul sau vaselina poate favoriza strângerea excesivă a piuliţelor roţilor,
ducând la deteriorarea prezoanelor sau a jantei. În plus, uleiul sau
vaselina poate favoriza slăbirea piuliţelor de roţi şi desprinderea roţii de
autoturism, provocând accidente soldate cu răniri grave sau mortale.
Ştergeţi întotdeauna prezoanele sau piuliţele roţilor de ulei sau vaselină.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 479

NOTĂ

■ Înlocuirea ventilelor şi senzorilor sistemului de avertizare presiune în


anvelope (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
● Deoarece depanarea sau înlocuirea anvelopei poate afecta ventilele şi
senzorii sistemului de avertizare presiune în anvelope, lăsaţi executarea
acestei lucrări în seama unui dealer autorizat Toyota sau a unui atelier
service specializat. În plus, ventilele şi senzorii sistemului de avertizare
presiune în anvelope trebuie achiziţionate de la un dealer autorizat Toyota
sau atelier service specializat.
● Asiguraţi-vă că pe autoturismul dumneavoastră sunt montate numai jante
originale Toyota.
S-ar putea ca ventilele şi senzorii sistemului de avertizare presiune în
anvelope să nu funcţioneze corect dacă folosiţi jante neoriginale.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
480 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Filtrul de aer condiţionat

Filtrul de aer condiţionat trebuie înlocuit periodic pentru a se


menţine eficienţa sistemului de aer condiţionat.

Metoda de demontare
1 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
2 Deschideţi torpedoul. Scoateţi
amortizorul.

3 Apăsaţi părţile laterale ale


torpedoului pentru a elibera
clemele de fixare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 481

4 Scoateţi capacul filtrului.


 Autoturisme cu volanul pe  Autoturisme cu volanul pe
stânga dreapta

5 Scoateţi filtrul de aer con-


diţionat din carcasă şi înlocuiţi-l
cu unul nou.
Marcajele „↑UP” (sus) de pe filtru
trebuie să fie orientate în sus.

■ Intervalul de verificare
Verificaţi şi înlocuiţi filtrul de aer condiţionat conform programului de
întreţinere. S-ar putea ca în zonele cu praf sau cu trafic aglomerat să fie 7
nevoie să înlocuiţi mai frecvent filtrul. (Pentru informaţii privind programul de
întreţinere, consultaţi „Carnetul de Service Toyota” sau „Broşura de garanţie
Toyota”.)
Întreţinerea şi îngrijirea

■ Dacă fluxul de aer de la fantele de ventilaţie scade considerabil


S-ar putea ca filtrul să fie colmatat. Verificaţi filtrul şi înlocuiţi-l dacă este
cazul.

NOTĂ

■ Când utilizaţi sistemul de aer condiţionat


Asiguraţi-vă că filtrul este montat în permanenţă.
Utilizarea sistemului de aer condiţionat fără filtru poate cauza avarierea
sistemului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
482 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Bateria telecomenzii/cheii electronice

Înlocuiţi bateria cu una nouă dacă s-a descărcat.

Veţi avea nevoie de următoarele articole:


● Şurubelniţă cu cap plat
● Şurubelniţă mică cu cap în cruce
● Baterie cu litiu
Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: CR2016
Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: CR1632

Înlocuirea bateriei
 Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire
1 Ridicaţi capacul.
Introduceţi şurubelniţa în fantă şi
apăsaţi în jos.
Pentru a preveni deteriorarea cheii,
înveliţi vârful şurubelniţei cu o
lavetă.

2 Demontaţi capacul.
Introduceţi şurubelniţa în partea de
jos a cheii şi apăsaţi în jos.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 483

3 Scoateţi bateria descărcată.


Introduceţi o nouă baterie cu borna
„+” orientată în sus.

 Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire


1 Scoateţi cheia mecanică.

2 Demontaţi capacul.
Pentru a preveni deteriorarea cheii,
înveliţi vârful şurubelniţei cu o
lavetă.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

3 Scoateţi bateria descărcată.


Introduceţi o nouă baterie cu borna
„+” orientată în sus.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
484 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Dacă bateria cheii este descărcată


Pot apărea următoarele simptome.
● Sistemul inteligent de acces şi pornire şi telecomanda nu vor funcţiona
corespunzător.
● Se reduce distanţa de operare.
■ Utilizaţi următoarele tipuri de baterii cu litiu
Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: CR2016
Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: CR1632
● Bateriile pot fi achiziţionate de la orice dealer autorizat Toyota sau atelier
service specializat, de la magazinele locale de electronice sau de la
magazinele de aparatură foto.
● Înlocuiţi bateria cu una nouă de acelaşi fel sau echivalentă (recomandată de
producător).
● Procedaţi la eliminarea bateriilor uzate în conformitate cu legile locale.

AVERTIZARE

■ Bateria descărcată şi celelalte componente


Aceste piese mici pot provoca sufocare, dacă sunt înghiţite de copii. Nu le
lăsaţi la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestor recomandări poate
conduce la răniri grave sau mortale.
■ Certificarea sistemului inteligent de acces şi pornire
ATENŢIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU O BATERIE
NECORESPUNZĂTOARE. ELIMINAŢI BATERIILE UZATE CONFORM
INSTRUCŢIUNILOR

NOTĂ

■ Pentru funcţionarea normală după înlocuirea bateriei


Respectaţi următoarele recomandări pentru a preveni accidentele.
● Întotdeauna lucraţi cu mâinile uscate.
Din cauza umezelii, bateria poate rugini.
● Nu atingeţi şi nu mişcaţi nicio componentă din interiorul telecomenzii.
● Aveţi grijă să nu îndoiţi bornele bateriei.
● Această operaţie trebuie efectuată într-un mediu curat pentru a evita
pătrunderea în cheie a murdăriei, a uleiului sau a altor materii.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 485

Verificarea şi înlocuirea siguranţelor

Dacă o componentă electrică nu funcţionează, s-ar putea să se fi


ars o siguranţă fuzibilă. În acest caz, verificaţi şi înlocuiţi
siguranţele fuzibile.

1 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără


sistem inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu
sistem inteligent de acces şi pornire).
2 Deschideţi capacul panoului cu siguranţe.
 Compartiment motor
Apăsaţi clema şi ridicaţi capacul.

 Tabloul de bord de pe partea şoferului: panoul de siguranţe tip A


(autoturisme cu volanul pe stânga)
Scoateţi capacul. 7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
486 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

 Tabloul de bord de pe partea şoferului: panoul de siguranţe tip B


(autoturisme cu volanul pe stânga)
Scoateţi cutia pentru monede.

 Tabloul de bord de pe partea pasagerului: panoul de siguranţe tip A


(autoturisme cu volanul pe dreapta)
Demontaţi capacul.

Scoateţi capacul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 487

 Tabloul de bord de pe partea pasagerului: panoul de siguranţe tip B


(autoturisme cu volanul pe dreapta)
Deschideţi torpedoul. Scoateţi
amortizorul.

Apăsaţi părţile laterale ale


torpedoului pentru a elibera
clemele de fixare.

3 Scoateţi siguranţa cu ajutorul


extractorului de siguranţe.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
488 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

4 Verificaţi dacă siguranţa s-a ars.


1 Siguranţă normală
2 Siguranţă arsă
Tip A şi B
Înlocuiţi siguranţa cu una care are un amperaj corespunzător.
Amperajul poate fi citit pe capacul cutiei de siguranţe.
Tip C şi D
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service
specializat.
 Tip A  Tip B

 Tip C  Tip D

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 489

■ După înlocuirea unei siguranţe fuzibile


● Dacă luminile nu se aprind nici după înlocuirea siguranţei fuzibile, s-ar putea
să fie necesară înlocuirea unui bec. (→P. 490)
● Dacă siguranţa înlocuită se arde din nou, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat pentru verificarea autoturismului.
■ Dacă se înregistrează o suprasarcină într-un circuit
Siguranţele fuzibile sunt concepute să se ardă pentru a proteja cablajele
împotriva deteriorării.

AVERTIZARE

■ Pentru a preveni defecţiunile de sistem şi un incendiu în autoturism


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la defecţiuni ale autoturismului,
un posibil incendiu sau rănirea pasagerilor.
● Nu folosiţi niciodată o siguranţă cu amperaj mai mare sau alt obiect în
locul siguranţei arse.
● Folosiţi întotdeauna o siguranţă fuzibilă originală Toyota sau una
echivalentă.
Nu înlocuiţi niciodată o siguranţă fuzibilă cu o sârmă, nici măcar ca soluţie
provizorie.
● Nu modificaţi siguranţele fuzibile sau panoul de siguranţe.

NOTĂ

■ Înainte de a înlocui siguranţele fuzibile 7


Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau unui
service specializat pentru verificarea şi remedierea cauzei de
supraîncărcare cu tensiune.
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
490 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Becuri

Următoarele becuri pot fi înlocuite de dumneavoastră. Nivelul de


dificultate variază în funcţie de bec. Deoarece există riscul de
deteriorare a componentelor, recomandăm înlocuirea acestora
de către un dealer autorizat Toyota sau atelier service
specializat.

Pregătirea pentru înlocuirea becului


Verificaţi puterea becului pe care-l înlocuiţi. (→P. 615)

Demontarea capacului din compartimentul motor


→P. 445

Amplasarea becurilor
■ Faţă

1 Farurile (faruri cu halogen) 3 Semnalizatoare direcţie faţă


2 Proiector de ceaţă (dacă există 4 Lampă laterală de
în dotare) semnalizare schimbare
Lampa de viraj/ceaţă (dacă direcţie
există în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 491

■ Spate
 Sedan

1 Semnalizatoare direcţie spate 3 Lampa de marşarier


2 Lampa de marşarier (autoturisme cu volanul pe
(autoturisme cu volanul pe dreapta)
stânga) 4 Lămpi plăcuţă de înmatriculare

 Wagon

7
Întreţinerea şi îngrijirea

1 Semnalizatoare direcţie spate 3 Lampa de marşarier


2 Lampa de marşarier (autoturisme cu volanul pe
(autoturisme cu volanul pe dreapta)
stânga) 4 Lămpi plăcuţă de înmatriculare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
492 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

Înlocuirea becurilor
■ Farurile (becuri cu halogen)
1 Doar pentru partea dreaptă:
Scoateţi clema de siguranţă,
rotiţi şi scoateţi supapa
rezervorului pentru lichid de
spălare.

Doar pentru partea stângă:


Scoateţi clema de siguranţă
şi partea superioară a
conductei filtrului de aer
(dacă este detaşabilă).

2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

3 Detaşaţi conectorul în timp


ce apăsaţi dispozitivul de
deblocare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 493

4 Înlocuiţi becul lămpii, fixaţi


conectorul şi montaţi soclul
becului.
Aliniaţi cele 3 indentaţii de pe
bec cu cele de pe soclu şi
introduceţi becul.

5 Rotiţi şi asiguraţi soclul


becului.
Mişcaţi uşor soclul becului
pentru a verifica dacă nu este
slăbit, aprindeţi faza scurtă a
farului o dată şi verificaţi vizual
dacă nu pătrunde lumina pe
lângă soclu.

6 Doar pentru partea dreaptă:


Montaţi supapa rezervorului
pentru lichid de spălare şi
clema de siguranţă prin
mişcări 1 în ordine inversă.

Doar pentru partea stângă:


Întreţinerea şi îngrijirea

Montaţi partea superioară a


conductei filtrului de aer şi
clema de siguranţă prin
mişcări 1 în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
494 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Proiectorul de ceaţă (dacă există în dotare)


1 Scoateţi şuruburile şi clemele
de susţinere a apărătorii
aripii. Scoateţi parţial apără-
toarea aripii.

2 Scoateţi conectorul în timp


ce apăsaţi dispozitivul de
deblocare.

3 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

4 Înlocuiţi becul lămpii şi


montaţi soclul becului.
Aliniaţi cele 3 indentaţii de pe
bec cu cele de pe soclu şi
introduceţi becul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 495

5 Rotiţi şi asiguraţi soclul


becului.

6 Cuplaţi conectorul.
Mişcaţi uşor soclul becului
pentru a verifica dacă nu este
slăbit, aprindeţi proiectoarele de
ceaţă o dată şi verificaţi vizual
dacă nu pătrunde lumina pe
lângă soclu.

7 Reinstalaţi apărătoarea aripii cu bolţuri şi clemă prin mişcări 1


în ordine inversă.
■ Lampa de viraj/ceaţă (dacă există în dotare)
1 Scoateţi şuruburile şi clemele
de susţinere a apărătorii
aripii. Scoateţi parţial apără-
toarea aripii. 7
Întreţinerea şi îngrijirea

2 Scoateţi conectorul în timp


ce apăsaţi dispozitivul de
deblocare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
496 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

3 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

4 Înlocuiţi becul lămpii şi


montaţi soclul becului.
Aliniaţi cele 3 indentaţii de pe
bec cu cele de pe soclu şi
introduceţi becul.

5 Rotiţi şi asiguraţi soclul


becului.

6 Cuplaţi conectorul.
Mişcaţi uşor soclul becului
pentru a verifica dacă nu este
slăbit, aprindeţi lampa de viraj/
ceaţă o dată şi verificaţi vizual
dacă nu pătrunde lumina pe
lângă soclu.

7 Reinstalaţi apărătoarea aripii cu bolţuri şi clemă prin mişcări 1


în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 497

■ Semnalizatoare direcţie faţă


1 Doar pentru partea stângă:
Scoateţi clema de siguranţă
şi partea superioară a
conductei filtrului de aer
(dacă este detaşabilă).

2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

3 Scoateţi becul.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

4 La montarea becului, inversaţi paşii 3 şi 2 în ordine inversă.


5 Doar pentru partea stângă:
Montaţi partea superioară a
conductei filtrului de aer şi
clema de siguranţă prin
mişcări 1 în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
498 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Lampa marşarier (sedan)


1 Pentru partea dreaptă, des-
chideţi portbagajul şi scoateţi
clemele capacului şi mânerul
portbagajului.

Pentru partea stângă, des-


chideţi portbagajul şi scoateţi
clemele capacului.

2 Ridicaţi parţial capacul din


portbagaj şi rotiţi suportul
becului în sens antiorar.

3 Scoateţi becul.

4 La montaj, efectuaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 499

■ Lampa marşarier (wagon)


1 Deschideţi hayonul şi scoa-
teţi capacul.

2 Rotiţi suportul becului în sens


antiorar.

3 Scoateţi becul.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

4 La montaj, efectuaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
500 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Lămpi de semnalizare direcţie spate (sedan)


1 Deschideţi portbagajul şi
scoateţi capacul.

2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

3 Scoateţi becul.

4 La montaj, efectuaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 501

■ Lămpi de semnalizare direcţie spate (wagon)


1 Deschideţi hayonul şi
scoateţi capacul.

2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

3 Scoateţi becul.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

4 La montaj, efectuaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
502 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

■ Lampă plăcuţă de înmatriculare


1 Demontaţi capacul.
Introduceţi o şurubelniţă cu cap
plat sau o sculă similară în
orificiu şi scoateţi-l ca în
ilustraţie.
Pentru a preveni deteriorarea
autoturismului, înfăşuraţi vârful
şurubelniţei cu cap plat într-o
bandă protectoare.
2 Scoateţi becul.

3 La montaj, efectuaţi paşii de mai sus în ordine inversă.


■ Lămpi de semnalizare laterale
1 Demontaţi capacul.
Introduceţi şurubelniţa cu cap
plat şi glisaţi de-a lungul lămpii
de semnalizare laterale.
Pentru a preveni deteriorarea
autoturismului, înfăşuraţi vârful
şurubelniţei cu cap plat într-o
bandă protectoare.

2 Apăsaţi pe cele 2 cleme şi


scoateţi lampa de semna-
lizare laterală din carcasă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 503

3 Scoateţi soclul din carcasa


lămpii de semnalizare
laterale.

4 Scoateţi becul.

5 Înlocuiţi becul şi montaţi


soclul în carcasa lămpii de
semnalizare laterale.
Aliniaţi canelurile soclului cu
carcasa lămpii de semnalizare
laterale.

6 Cu cablajul trecând prin


Întreţinerea şi îngrijirea

partea inferioară a lămpii de


semnalizare laterale,
montaţi-o în carcasă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
504 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

7 Aliniaţi cele 6 clemele şi


montaţi capacul.
După ce auziţi un clic, verificaţi
dacă este bine fixat capacul.

■ Înlocuirea becurilor
Dacă oricare din becurile menţionate mai jos s-a ars, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
● Faruri (tip LED)
● Lămpile de poziţie faţă/lumini de zi
● Lampa de ceaţă
● Stopurile
● Lămpile de poziţie spate
● Al treilea stop de frână

■ Acumularea condensului pe partea interioară a lentilelor


Acumularea temporară de condens în partea interioară a lentilelor farurilor nu
indică o defecţiune. Pentru informaţii suplimentare despre situaţiile de mai
jos, adresaţi-vă dealerului Toyota sau oricărui atelier service specializat:
● Pe partea interioară a lentilelor se depun picături mari de apă.
● În interiorul farului s-a acumulat apă.
■ Ledurile
Farurile (tip LED), lămpile de poziţie faţă/luminile de zi, lămpile de ceaţă
spate, stopurile, lămpile de poziţie spate şi al treilea stop de frână sunt
alcătuite din mai multe leduri. Dacă se arde un led, vă recomandăm să duceţi
autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat
pentru înlocuirea acestuia.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator 505

AVERTIZARE

■ Înlocuirea becurilor
● Stingeţi farurile. Nu încercaţi să înlocuiţi becul imediat după ce aţi stins
farurile.
Becurile se încing foarte tare şi pot cauza arsuri.
● Nu atingeţi suprafaţa din sticlă a becului cu mâinile goale. Când nu se
poate evita, ţineţi becul cu o lavetă curată şi uscată, pentru a preveni
umezirea şi murdărirea suprafeţei de sticlă.
Dacă becul cade sau se zgârie, se poate sparge sau fisura.
● Asiguraţi bine becurile şi orice componente utilizate la fixarea acestora. În
caz contrar, se poate produce supraîncălzirea instalaţiei, un incendiu sau
poate pătrunde apă în carcasa farului. Aceasta poate cauza defectarea
farurilor sau acumularea de condens pe lentile.
● Nu încercaţi să reparaţi sau să demontaţi becurile, conectorii, circuitele
electrice sau componentele.
În caz contrar, există riscul de accidentare gravă sau fatală prin
electrocutare.
■ Pentru a preveni deteriorările sau incendiile
Asiguraţi-vă că becurile sunt bine montate şi fixate.

7
Întreţinerea şi îngrijirea

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
506 7-3. Lucrări de întreţinere executate de utilizator

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
507

Când apar probleme 8


8-1. Informaţii importante Dacă maneta schimbătorului
Luminile de avarie .............508 de viteze nu poate fi comutată
Dacă autoturismul trebuie din poziţia P .....................577
oprit în caz de Dacă nu puteţi decupla
urgenţă ............................509 frâna de parcare ..............578
8-2. Proceduri de efectuat în Dacă cheia electronică nu
cazul unei urgenţe funcţionează
corespunzător..................582
Dacă autoturismul trebuie
tractat ..............................511 Dacă acumulatorul
autoturismului este
Dacă aveţi impresia că ceva
descărcat .........................585
nu funcţionează corect ....518
Dacă sistemul hibrid se
Sistemul de întrerupere a
supraîncălzeşte ...............590
alimentării cu combustibil
(motor pe benzină) ..........519 Dacă autoturismul
se împotmoleşte ..............593
Dacă se aprinde o lampă de
avertizare sau dacă se
declanşează o avertizare
sonoră .............................520
Dacă este afişat un mesaj de
avertizare.........................527
Dacă aveţi pană de cauciuc
(autoturisme cu roată de
rezervă) ...........................544
Dacă aveţi o pană de cauciuc
(autoturisme cu trusă de
depanare anvelope) ........560
Dacă motorul nu
porneşte ..........................575

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
508 8-1. Informaţii importante

Luminile de avarie

Luminile de avarie se utilizează pentru avertizarea celorlalţi


şoferi, când autoturismul trebuie oprit pe carosabil ca urmare a
unei avarii etc.

Apăsaţi butonul.
Toate lămpile de semnalizare
schimbare direcţie vor clipi.
Pentru a le stinge, apăsaţi din nou
butonul.

■ Luminile de avarie
Dacă luminile de avarie sunt utilizate un timp îndelungat cu motorul oprit,
acumulatorul se poate descărca.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-1. Informaţii importante 509

Dacă autoturismul trebuie oprit în caz de


urgenţă

Numai în caz de urgenţă, cum ar fi dacă oprirea normală a


autoturismului este imposibilă, opriţi-l aplicând următoarea
procedură:

1 Apăsaţi puternic pedala de frână cu ambele picioare.


Nu apăsaţi repetat pedala de frână, deoarece astfel creşte efortul necesar
opririi autoturismului.
2 Mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia N.

 Dacă maneta schimbătorului de viteze este comutată în poziţia N


3 După încetinire, opriţi autoturismul într-un loc sigur pe marginea
şoselei.
4 Opriţi motorul.

 Dacă maneta schimbătorului de viteze nu poate fi comutată în


poziţia N
3 Continuaţi să apăsaţi pedala de frână cu ambele picioare pentru a
reduce cât mai mult viteza autoturismului.
4 Autoturisme fără sistem inteli-
gent de acces şi pornire: Opriţi
motorul aducând contactul de
pornire în poziţia „ACC”.
8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
510 8-1. Informaţii importante

4 Autoturisme cu sistem inteligent


de acces şi pornire: Pentru
oprirea motorului, apăsaţi şi
menţineţi apăsat contactul de
pornire timp de cel puţin 2
secunde sau apăsaţi-l scurt de Menţineţi apăsat 2 secunde sau
cel puţin 3 ori. mai mult sau apăsaţi scurt
de cel puţin 3 ori

5 Opriţi autoturismul într-un loc sigur pe marginea şoselei.

AVERTIZARE

■ Dacă motorul trebuie oprit în timpul mersului


● Servofrâna şi servodirecţia nu vor mai funcţiona, iar pedala de frână va fi
mai greu de acţionat şi volanul mai greu de manevrat. Deceleraţi la
maximum înainte de a opri motorul.
● Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: Nu încercaţi
niciodată să scoateţi cheia, deoarece astfel veţi bloca volanul.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 511

Dacă autoturismul trebuie tractat

Dacă trebuie să tractaţi autoturismul, vă recomandăm să


contactaţi un dealer autorizat Toyota sau un atelier service
specializat sau un serviciu comercial de tractare, care utilizează
un camion de tractare sau un camion cu platformă.
Indiferent de metoda de tractare, folosiţi un sistem de cabluri de
siguranţă şi respectaţi reglementările naţionale/regionale şi
locale.

Situaţii în care trebuie să vă adresaţi unor dealeri înainte de


tractare
Următoarele simptome pot indica o problemă la transmisie. Adresaţi-
vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat
sau unei companii de tractare, înainte de a utiliza tractarea.
● Motorul este pornit, dar autoturismul nu porneşte de pe loc.
● Autoturismul scoate sunete anormale.

8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
512 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Tractarea cu un camion de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri


Pentru a preveni deteriorarea
caroseriei, nu folosiţi un camion
de tractare echipat cu cârlige şi
lanţuri.

Tractarea cu ajutorul unui camion de tractare, cu roţile ridicate


de la sol
 Din faţă  Din spate

Decuplaţi frâna de parcare. Folosiţi un cărucior de tractare


pentru roţile faţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 513

Folosirea unui camion de tractare cu platformă


Dacă autoturismul dumneavoastră este transportat pe un camion cu
platformă, trebuie asigurat în punctele indicate de imagine.
Pentru a preveni deplasarea autoturismului, utilizaţi cale de blocare
pentru anvelopele faţă.
Asiguraţi autoturismul legând anvelopele cu chingi de platforma
camionului, conform imaginii.
 Faţă  Spate

Dacă utilizaţi lanţuri sau cabluri


pentru a ancora autoturismul,
unghiurile marcate cu negru
trebuie să fie de 45°.
Nu strângeţi prea tare cablurile de
ancorare, deoarece autoturismul
poate fi avariat.
8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
514 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Tractare de urgenţă
Dacă nu este disponibil un camion de tractare, în cazul unei urgenţe,
autoturismul dumneavoastră poate fi temporar tractat cu ajutorul unui
sistem de cabluri sau lanţuri prinse de inelele sau cârligele de
tractare. Acest tip de tractare trebuie încercat doar pe drumuri pavate,
pe distanţe de cel mult 80 km (50 mile) şi la viteze sub 30 km/h
(18 mph).
Şoferul trebuie să stea în autoturism pentru a-l manevra şi a-l frâna.
Roţile, punţile, transmisia, direcţia şi frânele trebuie să fie în perfectă
stare.
Pentru autoturismele cu transmisie Multidrive, nu pot fi utilizate decât
cârligele de tractare din faţă.
 Cârlig de tractare (faţă)  Cârlig de tractare (spate)

Procedura pentru tractarea de urgenţă


1 Scoateţi cârligul de tractare. (→P. 545, 561)
2 Apăsaţi capacul inelului de
tractare şi apoi deschideţi-l.
Capacul are un mecanism rotativ,
care-i permite deschiderea prin
apăsarea părţii laterale.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 515

3 Introduceţi inelul de tractare în


orificiu şi strângeţi-l parţial cu
mâna.

4 Introduceţi o cheie de roţi sau o


bară de metal dur în inelul de
tractare paralel faţă de bara de
protecţie faţă.
Pentru a evita deterioarea auto-
turismului, înveliţi capetele cheii
pentru roţi sau ale barei din metal
dur cu lavete, pânză, etc.

5 Strângeţi bine cârligul de trac-


tare cu cheia de roţi sau cu o
bară de metal dur.

6 Fixaţi bine cablurile sau lanţurile de remorcare de cârligul de


tractare. 8
Aveţi grijă să nu deterioraţi caroseria autoturismului.
7 Intraţi în automobilul tractat şi porniţi motorul.
Când apar probleme

Dacă motorul nu porneşte, aduceţi contactul de pornire în poziţia


„ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în
modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi
pornire).
8 Aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia N şi eliberaţi
frâna de parcare.
Când maneta schimbătorului de viteze nu poate fi acţionată:
→P. 577

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
516 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

■ La tractare
Dacă motorul nu este pornit, servofrâna şi servodirecţia nu vor funcţiona,
făcând mai dificile frânarea şi controlul direcţiei.
■ Cheie pentru roţi
Cheia pentru roţi se află în portbagaj sau în compartimentul pentru bagaje.
(→P. 545, 561)

AVERTIZARE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate duce la rănirea gravă sau mortală.
■ Când tractaţi autoturismul
Autoturismul trebuie transportat cu roţile
faţă ridicate sau cu toate patru roţile
ridicate de pe sol.
Dacă autoturismul este tractat cu roţile
din faţă pe sol, trenul de rulare şi părţile
aferente acestuia pot fi deteriorate.

■ La tractare
● La tractarea cu cabluri sau lanţuri, evitaţi pornirile bruşte, etc. care vor
forţa excesiv cârligele, cablurile sau lanţurile de tractare. Cârligele,
cablurile sau lanţurile de tractare se pot rupe, resturi ale acestora putând
lovi oamenii şi produce daune serioase autoturismului.
● Nu aduceţi contactul de pornire în poziţia „LOCK” (autoturisme fără sistem
inteligent de acces şi pornire) sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent
de acces şi pornire).
Este posibil ca volanul să se blocheze şi să nu mai poată fi manevrat.
■ Instalarea cârligelor de tractare pe autoturism
Verificaţi dacă au fost instalate bine cârligele de tractare. Dacă nu sunt
corect asigurate, cârligele se pot slăbi în timpul tractării.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 517

NOTĂ

■ Pentru a preveni defectarea autoturismului la folosirea unui camion cu


rampă
● Autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire: Nu tractaţi
autoturismul din spate atunci când contactul de pornire este în poziţia
„LOCK” sau cheia este scoasă din contact. Mecanismul de blocare a
direcţiei nu este suficient de puternic pentru a menţine roţile din faţă
orientate drept înainte.
● Autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire: Nu tractaţi din spate
autoturismul cu contactul de pornire în poziţia OFF. Mecanismul de
blocare a direcţiei nu este suficient de puternic pentru a menţine roţile din
faţă orientate drept înainte.
● Când ridicaţi autoturismul, asiguraţi o gardă la sol corespunzătoare pentru
tractare la celălalt capăt al autoturismului ridicat. Fără o gardă la sol
corespunzătoare, autoturismul ar putea fi avariat în timpul tractării.
■ Pentru a preveni deteriorarea autoturismului la tractarea cu un camion
de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri
Nu folosiţi un camion de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri, nici la
tractarea cu faţa, nici cu spatele.
■ Pentru a preveni deteriorarea autoturismului în timpul remorcării de
urgenţă
Nu prindeţi cablurile sau lanţurile la componentele de suspensie.
■ Pentru a preveni deteriorarea autoturismului la folosirea unui camion
cu platformă
● Nu vă deplasaţi cu autoturismul peste calele de blocare a roţilor, deoarece
astfel se pot deteriora anvelopele.
● La ancorarea anvelopelor faţă, nu legaţi automobilul de nicio altă parte
decât de anvelope (nu utilizaţi porţiuni cum ar fi suspensiile).
8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
518 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Dacă aveţi impresia că ceva nu


funcţionează corect

Dacă observaţi unul dintre următoarele simptome, s-ar putea ca


autoturismul să necesite reglaje sau reparaţii. Adresaţi-vă cât
mai repede posibil unui dealer sau service autorizat Toyota, ori
unui alt atelier de service specializat.

Simptome vizibile
● Scurgeri de lichid sub autoturism
(Picăturile de apă de la sistemul de aer condiţionat, dacă a
funcţionat, sunt un fenomen normal.)
● Anvelope ce par dezumflate sau anvelope uzate neuniform
● Indicatorul afişează o temperatură a lichidului de răcire a motorului
este mai mare decât cea normală

Simptome acustice
● Schimbări în sunetul tobei de eşapament
● Şuierat strident la abordarea unui viraj strâns
● Zgomote ciudate la sistemul de suspensie
● Zgomot anormal sau alte zgomote la motor

Simptome în cursul funcţionării


● Motorul nu porneşte, funcţionează neregulat sau cu rateuri
● Scădere apreciabilă a puterii motorului
● Autoturismul are tendinţa de a trage puternic într-o parte la frânare
● Autoturismul are tendinţa de a trage puternic într-o parte atunci
când conduceţi în linie dreaptă
● Pierderea eficacităţii frânelor, pedala de frână moale sau aproape
atinge podeaua

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 519

Sistemul de întrerupere a alimentării cu


combustibil (motor pe benzină)

Sistemul de întrerupere a alimentării cu combustibil opreşte


alimentarea motorului pentru a reduce riscul de scurgeri la
oprirea motorului sau la umflarea unui airbag în caz de
coliziune.

Respectaţi procedura de mai jos pentru a reporni motorul după


activarea sistemului.
1 Aduceţi contactul de pornire în poziţia „ACC” sau „LOCK”
(autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) ori în modul
ACCESSORY sau OFF (autoturisme cu sistem inteligent de acces
şi pornire).
2 Reporniţi motorul.

NOTĂ

■ Înainte de a porni motorul


Inspectaţi terenul pe care se află autoturismul.
Dacă există scurgeri de combustibil pe sol, înseamnă că sistemul de
alimentare cu combustibil s-a defectat şi trebuie reparat. Nu reporniţi
motorul.

8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
520 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Dacă se aprinde o lampă de avertizare sau


dacă se aude semnalul de avertizare sonoră

Efectuaţi cu calm următoarele acţiuni, dacă o lampă de


avertizare se aprinde sau clipeşte. Dacă o lampă se aprinde sau
clipeşte, dar apoi se stinge, aceasta nu indică neapărat o
defecţiune în sistem. Totuşi, dacă fenomenul persistă, duceţi
imediat autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un
service specializat pentru a fi verificat.

Lista cu lămpi de avertizare şi avertizări sonore


Lampa de
avertizare Lampă de avertizare/Detalii/Acţiuni

Lampa de avertizare sistem de frânare (indicator roşu)


Este o indicaţie că:
• Nivel scăzut lichid de frână (avertizare sonoră)
• Defecţiune în sistemul de frânare controlat electronic
→ Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur şi
adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat. Continuarea deplasării
poate fi periculoasă.
Lampă de avertizare defecţiune
Indică o defecţiune la:
• Sistemul de control electronic al motorului;
• Sistemul de control electronic al acceleraţiei;
• Sistemul de control electronic Multidrive (dacă există în
dotare);
• Sistemul de control al emisiilor (dacă există în dotare);
• Sistemul DPF (dacă există în dotare);
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Lampă de avertizare sistem suplimentar de siguranţă
Indică o defecţiune la:
• Sistemul airbag SRS; sau
• Sistemul de pretensionare a centurilor de siguranţă.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 521

Lampa de
Lampă de avertizare/Detalii/Acţiuni
avertizare
Lampa de avertizare ABS
Indică o defecţiune la:
• Sistemul ABS; sau
• Sistemul de asistenţă la frânare
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Lampa de avertizare sistem de frânare (indicator galben)
Indică o defecţiune la frâna de parcare cu acţionare
electrică
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Lampa de avertizare sistem servodirecţie asistată
electric (avertizare sonoră)
Indică o defecţiune în sistemul EPS (servodirecţie asistată
electric).
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Lampa de avertizare PCS (dacă există în dotare)
Când o lampă de avertizare clipeşte (şi se declanşează o
avertizare sonoră):
Indică o defecţiune la PCS (sistem de siguranţă pre-
coliziune)
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Când o lampă de avertizare clipeşte (fără să se
declanşează o avertizare sonoră):
Înseamnă că PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune) este
indisponibil temporar, probabil datorită unuia din
următoarele motive: 8
• Partea de parbriz din jurul senzorului frontal este
murdară, aburită sau acoperită de condens, gheaţă,
autocolante, etc.
Când apar probleme

→ Curăţaţi de murdărie, aburi, condens, gheţă,


autocolante, etc. (→P. 253)
• Temperatura senzorului frontal este în afara plajei de
funcţionare
→ Aşteptaţi puţin, până când zona din jurul senzorului
frontal s-a răcit suficient.
Când lampa de avertizare este aprinsă:
Sistemul VSC (sistem de control al stabilităţii) sau PCS
(sistem de siguranţă pre-coliziune) este dezactivat sau
ambele sisteme sunt dezactivate.
→ Pentru a activa sistemul PCS, activaţi ambele
sisteme, VSC şi PCS. (→P. 256, 299)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
522 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Lampa de
Lampă de avertizare/Detalii/Acţiuni
avertizare
Indicatorul „AFS OFF” (dacă există în dotare)
Indică o defecţiune la sistemul AFS (sistem de iluminare
adaptiv).
(Clipeşte)
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Indicatorul de dezactivare Stop & Start (dacă există în
dotare)
Indică o defecţiune la sistemul Stop & Start.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
(Clipeşte) unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Indicatorul antiderapare
Indică o defecţiune la:
• Sistemul VSC;
• Sistemul TRC; sau
• Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă;
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat pentru verificarea
autoturismului.
Lampa clipeşte atunci când sistemul VSC sau TRC
funcţionează.
Lampă avertizare nivel scăzut de combustibil
Arată că în rezervor se mai află o cantitate de circa 9,0 litri
(2,4 gal., 2,0 Imp.gal.) de combustibil sau mai puţin
→ Alimentaţi cu combustibil.
Lampa de atenţionare centură de siguranţă (avertizare
sonoră)*1
Avertizează şoferul şi/sau pasagerul faţă să-şi fixeze
centurile de siguranţă.
→ Fixaţi centura de siguranţă.
Dacă scaunul pasagerului din faţă este ocupat,
centura de siguranţă a acestuia trebuie de asemenea
fixată pentru ca lampa de avertizare (avertizarea
sonoră) să fie dezactivată.
Lampă de atenţionare centură de siguranţă pasager
spate (avertizare sonoră)*1
Avertizează pasagerii din spate să-şi fixeze centurile de
(Pe panoul central) siguranţă
→ Fixaţi-vă centura de siguranţă.
Indicatorul frână de parcare (avertizare sonoră)*2
Avertizează şoferul să elibereze frâna de parcare.
→ Decuplaţi frâna de parcare.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 523

Lampa de
Lampă de avertizare/Detalii/Acţiuni
avertizare
Lampă de avertizare generală
Se declanşează o avertizare sonoră şi o lampă de
avertizare clipeşte pentru a arăta că sistemul principal de
avertizare a detectat o defecţiune.
→ P. 527
Lampa de avertizare presiune în anvelope (dacă există
în dotare)
Când lampa se aprinde:
Presiune scăzută în anvelope, cum ar fi
• Cauze naturale (→P. 524)
• Pană de cauciuc (→P. 544, 560)
→ Reglaţi presiunea în anvelope la nivelul specificat.
Lampa se va stinge după câteva minute. Dacă lampa
nu se stinge nici după reglarea presiunii în anvelope,
adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat pentru verificarea
sistemului.
Dacă lampa se aprinde după ce a clipit timp de 1 minut:
Defecţiune în sistemul de avertizare presiune în anvelope
(→P. 525)
→ Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui
atelier service specializat pentru verificarea
sistemului.

*1: Atenţionare centură de siguranţă:


Atenţionarea pentru centurile de siguranţă se declanşează pentru a
avertiza şoferul şi pasagerii locurilor ocupate că nu şi-au fixat centura de
siguranţă. Avertizarea sonoră se va auzi timp de 30 de secunde după ce
autoturismul atinge viteza de 20 km/h (12 mph). Apoi, dacă centura de
8
siguranţă rămâne nefixată, avertizarea sonoră emite circa 90 secunde în
diferite tonalităţi.
*2: Avertizare sonoră frână de parcare cuplată:
Când apar probleme

O avertizare sonoră se va declanşa dacă autoturismul este condus cu o


viteză de circa 5 km/h (3 mph) sau mai mult.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
524 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Lampa de avertizare sistem servodirecţie asistată electric (avertizare


sonoră)
Dacă acumulatorul este descărcat sau dacă tensiunea scade temporar, este
posibil să se aprindă lampa de avertizare pentru servodirecţia electrică şi să
se audă o avertizare sonoră.
■ Când lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde (autoturisme
cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
Verificaţi suprafaţa anvelopei pentru a vedea dacă anvelopa nu este
perforată.
Dacă anvelopa este perforată: →P. 544, 560
Dacă anvelopa nu este perforată:
Efectuaţi procedura următoare după ce temperatura anvelopei scade
suficient.
● Verificaţi presiunea în anvelope şi reglaţi-o la nivelul corect.
● Dacă lampa de avertizare nu se stinge după câteva minute, verificaţi dacă
presiunea în anvelope este la nivelul specificat şi efectuaţi iniţializarea.
(→P. 460)
S-ar putea ca lampa de avertizare să se aprindă din nou dacă operaţiile de
mai sus sunt efectuate fără a se permite în prealabil scăderea suficientă a
temperaturii anvelopei.
■ Lampa de avertizare presiune în anvelope se poate aprinde şi din cauze
normale (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
Lampa de avertizare presiune în anvelope se poate aprinde şi din cauze
normale, cum ar fi scurgeri normale de aer sau schimbarea presiunii în
anvelope la modificarea temperaturii. În acest caz, dacă reglaţi presiunea în
anvelope, lampa de avertizare se va stinge (după câteva minute).
■ Când utilizaţi roata de rezervă (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
Deoarece roata de rezervă nu este prevăzută cu ventil şi senzor pentru
sistemul de avertizare presiune în anvelope, presiunea redusă în roata de
rezervă nu va fi indicată de sistemul de avertizare presiune în anvelope. De
asemenea, dacă înlocuiţi o anvelopă în pană cu roata de rezervă după ce s-a
aprins lampa de avertizare presiune în anvelope, lampa va rămâne aprinsă.
■ Situaţii în care s-ar putea ca sistemul de avertizare presiune în anvelope
să nu funcţioneze corespunzător (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
→P. 466

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 525

■ Dacă lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde frecvent după


ce a clipit timp de 1 minut (automobile cu sistem de avertizare presiune
în anvelope)
Dacă lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde frecvent după ce
a clipit timp de 1 minut atunci când contactul de pornire este adus în poziţia
„ON” (autoturisme fără sistem inteligent de acces şi pornire) sau în modul
IGNITION ON (autoturisme cu sistem inteligent de acces şi pornire), adresaţi-
vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat pentru
verificare.
Dacă lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde frecvent după ce
a clipit timp de 1 minut atunci când schimbaţi seturile de roţi înregistrate,
verificaţi dacă s-a selectat setul de roţi corect.
■ Dacă lampa de avertizare defecţiune se aprinde în timpul mersului
La anumite modele, lampa indicatoare defecţiune se va aprinde la golirea
completă a rezervorului de combustibil. Dacă rezervorul de combustibil s-a
golit, realimentaţi imediat. Lampa de avertizare defecţiune se va stinge după
parcurgerea unei anumite distanţe.
Dacă lampa de avertizare defecţiune nu se stinge, adresaţi-vă cât mai repede
posibil unui dealer autorizat Toyota sau unui service specializat.
■ Senzorul de detectare a ocupării scaunului pasagerului din faţă, lampa
de atenţionare centură de siguranţă şi avertizarea sonoră
● Dacă pe scaunul pasagerului din faţă se află un bagaj, senzorul de
detectare a ocupării scaunului pasagerului din faţă poate determina clipirea
lămpii de avertizare şi declanşarea avertizării sonore, chiar dacă pe scaun
nu se află un pasager.
● Dacă pe scaun este aşezată o pernă, s-ar putea ca senzorul să nu
detecteze ocupantul, iar lampa de avertizare să nu funcţioneze corect.

8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
526 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

AVERTIZARE

■ Când se aprinde lampa de avertizare sistem servodirecţie asistată


electric
Este posibil ca volanul să fie foarte greu de manevrat.
Dacă volanul este mai greu de manevrat decât în mod obişnuit, ţineţi-l ferm
şi acţionaţi-l cu mai multă forţă decât de obicei.
■ Dacă lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde (autoturisme
cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
Respectaţi obligatoriu următoarele măsuri de precauţie. Nerespectarea
acestor măsuri poate duce la pierderea controlului asupra autoturismului,
cu producerea de răniri grave sau mortale.
● Opriţi autoturismul într-un loc sigur cât mai repede posibil. Reglaţi imediat
presiunea în anvelope.
● Dacă lampa de avertizare presiune în anvelope se aprinde chiar dacă aţi
reglat presiunea, s-ar putea să aveţi o pană de cauciuc. Verificaţi
anvelopele. Dacă aveţi pană de cauciuc, montaţi roata de rezervă şi
adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat pentru repararea roţii aflate în pană.
● Evitaţi frânările sau manevrele bruşte. Dacă anvelopele se deteriorează,
puteţi pierde controlul direcţiei sau frânelor.
■ Dacă are loc o explozie de cauciuc sau o pierdere bruscă de presiune
(autoturisme cu sistem de avertizare presiune în anvelope)
S-ar putea ca sistemul de avertizare presiune în anvelope să nu se activeze
imediat.

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului de avertizare


presiune în anvelope (autoturisme cu sistem de avertizare presiune în
anvelope)
Nu instalaţi anvelope de specificaţii sau mărci diferite, deoarece este posibil
ca sistemul de avertizare presiune în anvelope să nu funcţioneze corect.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 527

Dacă este afişat un mesaj de avertizare

Dacă pe afişajul multi-informaţional apare un mesaj de


avertizare, păstraţi-vă calmul şi efectuaţi următoarele acţiuni:

1 Lampă de avertizare generală


Lampa de avertizare generală se
aprinde sau clipeşte şi pentru a
atenţiona că pe afişajul multi-
informaţional apare un mesaj.
2 Afişajul multi-informaţional

Dacă după efectuarea acţiunilor următoare una dintre lămpile de


avertizare se aprinde din nou, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.

Lista cu mesaje de avertizare şi avertizări sonore

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni

Indică o presiune anormală a uleiului de motor


Lampa de avertizare se poate aprinde dacă
presiunea uleiului de motor este prea mică.
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur 8
şi adresaţi-vă unui retailer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.
Continuarea deplasării poate fi
Când apar probleme

periculoasă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
528 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni

Indică o defecţiune la sistemul de încărcare a


acumulatorului
→ Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur
şi adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.

Indică o defecţiune la sistemul de frânare


→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
Continuarea deplasării poate fi
periculoasă.

Indică o defecţiune la sistemul de blocare a


volanului
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

(Dacă există în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 529

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni

Indică o defecţiune la PCS (sistem de siguranţă


pre-coliziune)
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
(Clipeşte)
(Dacă există în dotare)

Indică o defecţiune la sistemul Stop & Start


Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Duceţi imediat autoturismul la un retailer
autorizat Toyota sau la un atelier service
specializat, pentru verificare.
Continuarea deplasării poate fi
periculoasă.

(Clipeşte)
(Dacă există în dotare)

Indică o defecţiune la sistemul de control al


vitezei de croazieră
Apăsaţi o singură dată butonul „ON-OFF”
pentru a dezactiva sistemul, apoi apăsaţi din
nou butonul pentru a reactiva sistemul.
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat 8
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
Când apar probleme

(Dacă există în dotare)

Indică o defecţiune la sistemul de limitare a


vitezei
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

(Dacă există în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
530 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică o defecţiune la sistemul LDA (sistem de
alertă la părăsirea benzii de rulare)
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Opriţi autoturismul într-un loc sigur.
Aduceţi contactul de pornire în poziţia OFF
iar apoi în poziţia „ON” (autoturisme fără
sistem inteligent de acces şi pornire) sau în
modul IGNITION ON (autoturisme cu sistem
(Dacă există în dotare) inteligent de acces şi pornire) din nou
pentru a reseta sistemul LDA. Sau reporniţi
sistemul LDA apăsând butonul LDA. Dacă
sistemul LDA se normalizează, sistemul
poate fi activat.

Indică o defecţiune la RSA (Asistenţă semne


rutiere)
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
(Dacă există în dotare)

Indică o defecţiune la cuplarea ambreiajului


Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
(Transmisie manuală)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 531

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică faptul că sistemul frânei de parcare cu
acţionare electrică nu poate executa o comandă
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
Autoturisme cu sistem Stop & Start: indică faptul
că sistemul frânei de parcare cu acţionare
electrică nu poate executa o comandă de
eliberare când funcţionează sistemul Stop & Start
(motorul este oprit sau porneşte).
(Clipeşte) Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Dacă frâna de parcare nu este eliberată
după repornirea motorului iar mesajul de
avertizare a dispărut, acţionaţi din nou
butonul frânei de parcare pentru a o
elibera.

Indică o defecţiune la sistemul frânei de parcare


cu acţionare electrică
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

(galben)

Indică o defecţiune la sistemul EPS (servodirecţie 8


asistată electric)
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
Când apar probleme

→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat


Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
532 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică faptul că una sau mai multe portiere nu
sunt bine închise
Sistemul indică şi ce portiere nu sunt închise
complet.
Când autoturismul atinge viteza de 5 km/h
(3 mph), lampa clipeşte şi se
declanşează o avertizare sonoră pentru a
indica închiderea incompletă a portierei/
portierelor.
→ Asiguraţi-vă că toate portierele sunt
închise.
Indică faptul că portbagajul (sedan) sau hayonul
(wagon) nu este bine închis
Când autoturismul atinge viteza de 5 km/h
(3 mph), lampa clipeşte şi se
declanşează o avertizare sonoră pentru a
indica închiderea incompletă a portbagajului
(sedan) sau a hayonului (wagon).
→ Închideţi portbagajul (sedan) sau hayonul
(wagon).

Indică faptul că frâna de parcare nu este activată


Când contactul de pornire este dezactivat în
timp ce autoturismul nu este staţionar, se
afişează un mesaj şi sună de două ori o
avertizare sonoră care indică faptul că frâna de
parcare nu este activată.
Dacă portiera şoferului este deschisă fără ca
frâna de parcare să fie acţionată, se aude o
avertizare sonoră continuă.
→ Acţionaţi frâna de parcare.

(Clipeşte)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 533

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică faptul că frâna de parcare este încă
activată
Când autoturismul atinge viteza de 5 km/h
(3 mph), se afişează mesajul şi se declanşează
o avertizare sonoră care indică faptul că frâna
de parcare este încă activată.
→ Decuplaţi frâna de parcare.
Indică faptul că frâna de parcare este în stare
nedefinită
Când sistemul frânei de parcare nu poate
detecta starea sa curentă (cuplată sau
(Clipeşte)
necuplată), apare mesajul şi se declanşează o
avertizare sonoră.
→ Aşteptaţi până când dispare mesajul. Dacă
mesajul nu dispare, eliberaţi frâna de
parcare.

Indică faptul că sistemul frânei de parcare nu


funcţionează în acel moment
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Lăsaţi sistemul puţin timp.
În caz de supraîncălzire, sistemul devine
funcţional după ce s-a răcit.
(Clipeşte) (Clipeşte)

Indică faptul că uleiul de motor trebuie schimbat


conform programului de întreţinere
→ Verificaţi şi schimbaţi uleiul de motor, dacă
este nevoie. După schimbarea uleiului de
motor, sistemul trebuie resetat. (→P. 449)
8
(Indicatorul nu va funcţiona corect decât
dacă se resetează data pentru schimbul de
(motor diesel)
ulei conform programului de întreţinere).
Când apar probleme

Indică faptul că uleiul de motor şi filtrul de ulei


trebuie schimbate
→ Verificaţi şi/sau schimbaţi uleiul de motor
şi filtrul la un dealer autorizat Toyota sau
un atelier service specializat. După
(motor diesel)
schimbarea uleiului de motor, sistemul
trebuie resetat. (→P. 449)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
534 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni

Indică atingerea nivelului specificat pentru


cantitatea de depuneri acumulate în sistemul
DPF. Regeneraţi filtrul.
→ P. 537

(motor diesel)

Indică o defecţiune la sistemul DPF


→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

(motor diesel)

Indică faptul că sistemul de siguranţă pre-


coliziune nu funcţionează în acel moment
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.

(Clipeşte)
(Dacă există în dotare)

Indică faptul că frânarea pre-coliziune nu


funcţionează în acel moment din cauză că
sistemele TRC şi VSC sunt dezactivate
→ Activaţi sistemele TRC şi VSC.
(→P. 298)

(Dacă există în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 535

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică faptul că funcţionarea sistemului LDA
(sistem de avertizare la părăsirea benzii de
rulare) a fost suspendată
Temperatura senzorului camerei este în afara
gamei de funcţionare.
(Dacă există în dotare) → Reporniţi sistemul LDA după ce conduceţi
un timp.
Atenţionează şoferul că autoturismul a deviat de
la banda de mers (când sistemul LDA [avertizare
la părăsirea benzii de rulare] funcţionează)
Linia benzii de rulare pe partea din care
automobilul a deviat clipeşte în portocaliu.
Avertizarea sonoră se declanşează pentru
(Dacă există în dotare) câteva secunde.
→ Verificaţi zona din jurul autoturismului şi
reveniţi între liniile benzii de rulare.
Indică o defecţiune la:
• Sistemul de reglare automată a nivelului
fasciculului de lumină;
• Sistemul fază lungă automată (dacă există în
dotare); sau
• Sistemul de faruri cu leduri (dacă există în
dotare);
Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Adresaţi-vă imediat unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat
pentru verificarea autoturismului.
Indică existenţa unui risc de coliziune ridicat sau
faptul că funcţia de frânare pre-coliziune intervine 8
→ Încetiniţi autoturismul prin aplicarea
(Dacă există în dotare) frânelor.
Când apar probleme

Indică faptul că farurile au rămas aprinse


Se va declanşa şi o avertizare sonoră.
→ Stingeţi farurile.

(Clipeşte)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
536 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni


Indică faptul că sistemul LDA (alertă la părăsirea
benzii de rulare) nu poate fi utilizat pentru că
viteza autoturismului este sub 50 km/h (32 mph)
→ Conduceţi autoturismul cu o viteză de
aproximativ 50 km/h (32 mph) sau mai
(Dacă există în dotare)
mare.

Sistemul Toyota Safety Sense nu este momentan


funcţional deoarece temperatura senzorului
camerei este mai mare decât plaja temperaturilor
de funcţionare.
Sunt disponibile următoarele funcţii:
• LDA (sistemul de avertizare la părăsirea benzii
de rulare) (dacă există în dotare);
• Faza lungă automată (dacă există în dotare);
• PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune) (dacă
există în dotare); sau
• RSA (Asistenţă semne rutiere) (dacă există în
dotare).
→ Lăsaţi sistemul până dispare mesajul.
(Clipeşte)
(Dacă există în dotare)

Sistemul Toyota Safety Sense nu este momentan


funcţional deoarece parbrizul este acoperit de
ceaţă, brumă, gheaţă, murdărie, etc.
Sunt disponibile următoarele funcţii:
• LDA (sistemul de avertizare la părăsirea benzii
de rulare) (dacă există în dotare);
• Faza lungă automată (dacă există în dotare);
• PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune) (dacă
există în dotare); sau
• RSA (Asistenţă semne rutiere) (dacă există în
dotare).
→ Verificaţi şi curăţaţi parbrizul.

(Clipeşte)
(Dacă există în dotare)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 537

■ După ce aţi schimbat uleiul de motor (motor diesel)


Asiguraţi-vă că aţi resetat data pentru schimbul de ulei. (→P. 449)
■ Dacă pe display apare mesajul „DPF FULL SEE OWNER’S MANUAL”
(sistem DPF plin, vezi manualul de utilizare) (motor diesel)
Depunerile colectate de filtru impun regenerarea acestuia.
Pentru regenerarea filtrului se recomandă următoarele metode de
conducere*:
● Conducere continuă (de exemplu, la viteza de circa 65 km/h [40 mph] timp
de aproximativ 20 până la 30 minute).
● Evitarea deplasărilor scurte sau conducerea continuă (lăsând motorul în
funcţiune perioade de timp lungi).
Mesajul de avertizare va dispărea după finalizarea regenerării. Totuşi, dacă
nu se pot aplica aceste procedee de conducere sau dacă mesajul nu dispare
nici după parcurgerea distanţei recomandate, duceţi imediat autoturismul la
un dealer autorizat Toyota sau la un service specializat pentru a fi verificat.
*: În timpul conducerii, acordaţi atenţie deosebită condiţiilor meteo, condiţiilor
de parcurs, stării terenului şi condiţiilor de trafic, şi respectaţi regulile de
circulaţie.
■ Sistemul LDA (sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare) (dacă
există în dotare)
În următoarele cazuri, mesajul de avertizare nu va fi afişat, chiar dacă
automobilul deviază de la marcajele benzii de rulare.
● Când viteza autoturismului se află în afara intervalului de intervenţie a
funcţiilor sistemului LDA
● Când marcajele benzii de rulare nu pot fi recunoscute

NOTĂ 8

■ Mesaj intervale de schimbare a uleiului de motor (motoare diesel)


Când apar probleme

Mesajul de avertizare se bazează pe distanţa aproximativă estimată ce


poate fi parcursă, după resetarea mesajului cu intervalul de schimbare ulei
de motor.
Sistemul nu monitorizează puritatea uleiului de motor.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
538 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară

Cheia electronică nu este


detectată atunci când încercaţi
O dată ⎯ să porniţi motorul.
→ Confirmaţi localizarea cheii
electronice.
(Clipeşte)

Aţi părăsit autoturismul cu cheia


electronică la dumneavoastră şi
o altă portieră decât portiera
şoferului a fost deschisă şi
închisă fără a se aduce
contactul de pornire în poziţia
OFF.
→ Aduceţi din nou în auto-
turism cheia electronică.
Portiera şoferului a fost
O dată De 3 ori deschisă şi închisă când cheia
electronică nu era în autoturism,
maneta schimbătorului de vite-
(Clipeşte)
ze era în poziţia P (transmisie
Multidrive) sau N (transmisie
manuală) şi contactul de pornire
nu era dezactivat.
→ Aduceţi contactul de
pornire în poziţia OFF sau
aduceţi cheia electronică în
autoturism.

S-a încercat ieşirea din auto-


turism cu cheia electronică şi
O dată blocarea portierelor fără a se
timp de aduce în prealabil contactul de
O dată
10 pornire în poziţia OFF.
secunde (Afişat alternativ) → Aduceţi contactul de
pornire în poziţia OFF şi
blocaţi din nou portierele.
(Clipeşte)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 539

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară
Aţi încercat să porniţi sistemul
motorul fără să aveţi cheia
electronică asupra dumnea-
voastră sau cheia electronică nu
funcţiona corespunzător.
O dată ⎯ Aţi încercat să conduceţi când
cheia obişnuită nu se afla în
autoturism.
(Clipeşte) → Confirmaţi faptul că există
o cheie electronică în
interiorul autoturismului.
Portiera şoferului a fost des-
chisă atunci când maneta
schimbătorului de viteze nu era
în poziţia P, iar contactul de
Continuă ⎯
pornire nu era în poziţia OFF.
→ Comutaţi maneta schimbă-
(Clipeşte) torului de viteze în poziţia
(Transmisia Multidrive) P.
Portiera şoferului a fost
deschisă şi închisă în timp ce
cheia electronică nu era în
autoturism, maneta schimbă-
torului de viteze nu era în poziţia
P, iar contactul de pornire nu era
Continuă Continuă
în poziţia OFF.
(Afişat alternativ) → Comutaţi maneta schimbă-
torului de viteze în poziţia 8
P.
(Clipeşte) → Aduceţi din nou în auto-
turism cheia electronică.
Când apar probleme

(Transmisia Multidrive)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
540 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară
S-a încercat blocarea portierelor
cu sistemul inteligent de acces
şi pornire în timp ce cheia
electronică se afla încă în
autoturism.
→ Recuperaţi cheia electro-
nică din autoturism şi
blocaţi din nou portierele.
S-a încercat blocarea uneia
O dată Continuă dintre portierele din faţă prin
deschiderea portierei şi adu-
cerea butonului interior de blo-
care în poziţia blocat, apoi
(Clipeşte)
închiderea portierei prin tragere
de mânerul exterior al portierei
în timp ce cheia electronică se
afla încă în autoturism.
→ Recuperaţi cheia elec-
tronică din autoturism şi
blocaţi din nou portierele.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 541

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară

• Când portierele au fost


deblocate cu cheia mecanică
şi s-a apăsat apoi contactul
de pornire, cheia electronică
nu a putut fi detectată în
interiorul autoturismului.
• Cheia electronică nu a putut fi
(Transmisia Multidrive) detectată în autoturism nici
după ce s-a apăsat de două
O dată ⎯
ori consecutiv contactul de
pornire.
→ Atingeţi cheia electronică
de contactul de pornire în
timp ce apăsaţi pedala de
frână (transmisie Multi-
drive) sau pedala de
ambreiaj (transmisie
manuală).
(Transmisie manuală)

(Clipeşte)

8
S-a încercat pornirea motorului
cu maneta schimbătorului de
viteze într-o poziţie incorectă.

Când apar probleme

O dată
→ Comutaţi maneta schimbă-
torului de viteze în poziţia P
şi porniţi motorul.

(Clipeşte)
(Transmisia Multidrive)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
542 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară

Aţi încercat să aduceţi contactul


de pornire în poziţia OFF când
maneta schimbătorului de vite-
ze nu se afla în poziţia P.
→ Pentru a opri motorul,
O dată ⎯
aduceţi mai întâi maneta
schimbătorului de viteze în
poziţia P, apoi rotiţi
contactul de pornire în
poziţia OFF.
(Clipeşte)
(Transmisia Multidrive)

Alimentarea a fost oprită prin


intermediul funcţiei de decu-
plare automată.
→ La următoarea pornire a
⎯ ⎯ motorului, creşteţi uşor
turaţia motorului şi men-
ţineţi-o constantă aproxi-
mativ 5 minute, pentru a
reîncărca acumulatorul.
Bateria cheii electronice este
descărcată. (Mesajul va fi afişat
timp de aproximativ 15
O dată ⎯
secunde.)
→ Înlocuiţi bateria cheii
electronice. (→P. 482)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 543

Avertizare Avertizare
sonoră sonoră Mesajul de avertizare Detalii/Acţiuni
interioară exterioară
Portiera şoferului a fost
deschisă şi închisă în timp ce
contactul de pornire era în
poziţia OFF şi apoi s-a adus de
două ori contactul de pornire în
modul ACCESSORY fără ca
motorul să fi fost pornit.
→ Apăsaţi contactul de
pornire în timp ce apăsaţi
pedala de frână (transmisie
(Transmisia Multidrive)
Multidrive) sau pedala de
ambreiaj (transmisie
O dată ⎯ manuală).

În timpul procedurii de pornire a


motorului în cazul în care cheia
electronică nu funcţiona corect
(→P. 582), contactul de pornire
a fost atins de cheia electronică.
→ Apăsaţi contactul de
(Transmisie manuală) pornire într-un interval de
10 secunde după declan-
şarea avertizării sonore.
(Clipeşte)

Volanul nu a putut fi deblocat în


interval de 3 secunde de la
apăsarea contactului de pornire.
→ Apăsaţi din nou contactul
O dată ⎯ 8
de pornire în timp ce
apăsaţi pedala de frână şi
mişcaţi volanul spre stânga
Când apar probleme

(Clipeşte) şi dreapta.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
544 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Dacă aveţi pană de cauciuc (autoturisme


cu roată de rezervă)

Autoturismul dumneavoastră este dotat cu o roată de rezervă.


Roata cu pană poate fi înlocuită cu roata de rezervă.
Pentru detalii referitoare la anvelope: →P. 458

AVERTIZARE

■ Dacă aveţi o pană de cauciuc


Nu vă continuaţi drumul dacă aveţi pană de cauciuc.
Rularea cu pană de cauciuc, chiar şi pe o distanţă scurtă, poate provoca
deteriorarea iremediabilă a anvelopei şi a jantei, ceea ce poate conduce la
un accident.

Înainte de a ridica autoturismul pe cric


● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă stabilă şi plană.
● Cuplaţi frâna de parcare.
● Comutaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P (transmisie
Multidrive) sau R (transmisie manuală).
● Opriţi motorul.
● Aprindeţi luminile de avarie. (→P. 508)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 545

Amplasarea roţii de rezervă, cricului şi sculelor (sedan)


 Vehicule cu roată compactă de rezervă

1 Cârlige de tractare 4 Roata de rezervă


2 Cric 5 Cheie pentru roţi
3 Mâner cric 6 Sculă de decuplare a frânei de
parcare

 Autoturisme cu roată de rezervă de dimensiuni normale

8
Când apar probleme

1 Cric 4 Mâner cric


2 Cârlige de tractare 5 Sculă de decuplare a frânei de
3 Roata de rezervă parcare
6 Cheie pentru roţi

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
546 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Amplasarea roţii de rezervă, cricului şi sculelor (wagon)


 Vehicule cu roată compactă de rezervă

1 Compartiment auxiliar de depozitare 5 Cheie pentru roţi


2 Mâner cric 6 Sculă de decuplare a frânei de
3 Roata de rezervă parcare
4 Cric 7 Cârlige de tractare

 Autoturisme cu roată de rezervă de dimensiuni normale

1 Compartiment auxiliar de depozitare 5 Cârlige de tractare


2 Mâner cric 6 Cheie pentru roţi
3 Roata de rezervă 7 Cric
4 Sculă de decuplare a frânei de
parcare

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 547

AVERTIZARE

■ Utilizarea cricului
Utilizarea incorectă a cricului poate duce la răni grave sau mortale din
cauza căderii bruşte a autoturismului de pe cric.
● Utilizaţi cricul doar pentru a înlocui roţile sau pentru a instala sau scoate
lanţurile antiderapante.
● Pentru a înlocui o roată, utilizaţi doar cricul furnizat împreună cu
autoturismul.
Nu utilizaţi cricul la alte autovehicule şi nu utilizaţi alte tipuri de cric pentru
înlocuirea roţilor acestui autoturism.
● Verificaţi întotdeauna dacă cricul este bine fixat în punctul de ridicare.
● Nu intraţi cu nici o parte a corpului sub autoturism când acesta este ridicat
pe cric.
● Nu porniţi şi nu turaţi motorul cât timp autoturismul se află ridicat pe cric.
● Nu ridicaţi autoturismul cu o persoană la bord.
● Când ridicaţi autoturismul, nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe sau sub cric.
● Nu ridicaţi autoturismul la o înălţime mai mare decât cea recomandată
pentru înlocuirea roţii.
● Utilizaţi un cric cu un suport de susţinere dacă trebuie să intraţi sub
autoturism.
Aveţi deosebită grijă când coborâţi autoturismul, asigurându-vă că nu
lucrează nimeni la/sau în apropierea acestuia, pentru a nu fi rănit.

8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
548 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Scoaterea cricului (sedan)


1 Ridicaţi cârligul capacului din
podeaua portbagajului.

2 Fixaţi capacul cu cârligul.

3 Autoturisme cu roată de
rezervă de dimensiuni normale:
Desprindeţi chinga de reţinere
şi scoateţi cricul.
După depozitarea cricului, acesta
trebuie asigurat bine cu chinga de
fixare.

Scoaterea cricului (wagon)


1 Scoateţi panoul posterior din
podeaua portbagajului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 549

2 Scoateţi compartimentul auxi-


liar de depozitare.

3 Autoturisme cu roată de
rezervă normală:
Desprindeţi chinga de reţinere
şi scoateţi cricul.
După depozitarea cricului, acesta
trebuie asigurat bine cu chinga de
fixare.

Scoaterea roţii de rezervă (sedan)


 Vehicule cu roată compactă de rezervă
Slăbiţi şurubul central care fixează
roata de rezervă.

 Autoturisme cu roată de rezervă de dimensiuni normale


Când apar probleme

Scoateţi şurubul central care


fixează roata de rezervă şi trusa
de scule.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
550 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

Scoaterea roţii de rezervă (wagon)


 Vehicule cu roată compactă de rezervă
Slăbiţi şurubul central care fixează
roata de rezervă.

 Autoturisme cu roată de rezervă de dimensiuni normale


Scoateţi şurubul central care
fixează roata de rezervă şi trusa
de scule.

AVERTIZARE

■ Când depozitaţi roata de rezervă


Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele sau alte părţi ale corpului între roata
de rezervă şi caroseria autoturismului.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 551

Înlocuirea unei roţi dezumflate


1 Blocaţi roţile cu cale de blocare.
 Sedan  Wagon

Pana de cauciuc Poziţii de instalare cale de blocare


Partea stângă În spatele roţii dreapta spate
Faţă
Partea dreaptă În spatele roţii stânga spate
Partea stângă În faţa roţii dreapta faţă
Spate
Partea dreaptă În faţa roţii stânga faţă

2 La autoturismele cu capace
complete de roată, scoateţi
capacul roţii cu cheia pentru
roţi.
Pentru a proteja capacul roţii,
puneţi o cârpă între şurubelniţă şi
capac, conform indicaţiilor din 8
ilustraţie.
Pentru autoturismele cu clemă la
capacul de roată, consultaţi P. 478:
Când apar probleme

3 Slăbiţi uşor piuliţele roţii (o


singură tură).

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
552 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

4 Rotiţi manual porţiunea A a cricului până când crestătura de pe


cric vine în contact cu punctul de ridicare pe cric.
 Sedan  Wagon

5 Ridicaţi autoturismul până ce


roata este uşor ridicată de la
sol.

6 Scoateţi toate piuliţele roţii şi


roata.
Când puneţi roata pe sol, aşezaţi-o
astfel încât faţa jantei să fie
orientată în sus, pentru a nu zgâria
suprafaţa jantei.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 553

AVERTIZARE

■ Înlocuirea unei roţi dezumflate


● Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la răniri grave:
• Nu încercaţi să scoateţi capacul roţii cu mâna. Fiţi foarte atent atunci
când demontaţi capacul roţii pentru a evita rănirea accidentală.
• Nu instalaţi un capac de roată foarte deteriorat, deoarece se poate
desprinde de pe roată în timpul mersului.
● Nerespectarea acestor măsuri de precauţie poate cauza slăbirea piuliţelor
roţii şi desprinderea roţii, ceea ce poate conduce la un accident soldat cu
răniri grave sau mortale.
• După schimbarea unei roţi, strângeţi piuliţele roţii la un cuplu de 103
N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf), cât mai repede posibil.
Dacă nu respectaţi aceste măsuri de precauţie, este posibil ca piuliţele
să se slăbească iar roata să cadă, provocând un accident grav sau
chiar mortal.
• La montarea piuliţelor de roţi, asiguraţi-vă că sunt montate cu
extremitatea conică spre interior. (→P. 478)

Montarea roţii de rezervă


1 Curăţaţi murdăria sau materiile
străine de pe suprafaţa de
contact a roţii.
Dacă pe suprafaţa de contact a
roţii se depun materii străine,
piuliţele se pot slăbi în timpul
deplasării, iar roata se poate
desprinde de autoturism.
8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
554 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

2 Montaţi roata şi strângeţi manual fiecare piuliţă aproximativ până în


acelaşi punct.
 Înlocuirea unei roţi cu janta din oţel cu o roată cu janta din oţel
(inclusiv roata de rezervă compactă)
Strângeţi piuliţele până ce Porţiune conică
porţiunea conică intră în contact
cu locaşul din jantă.

Locaşul dedicat
din corpul roţii

 Înlocuirea unei roţi cu janta din aluminiu cu o roată cu janta din oţel
(inclusiv roata de rezervă compactă)
Strângeţi piuliţele până ce Porţiune conică
porţiunea conică intră în contact
cu locaşul din jantă.

Locaşul dedicat
din corpul roţii

 Înlocuirea unei roţi cu janta din aluminiu cu o roată janta din


aluminiu
Rotiţi piuliţele de roţi până când jantă
şaibele intră în contact cu janta.

şaibă

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 555

3 Coborâţi autoturismul.

4 Strângeţi fiecare piuliţă de două


sau de trei ori, în ordinea
indicată în figură.
Cuplu de strângere:
103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)

5 Autoturisme cu capace com-


plete de roată, reinstalaţi
capacul de roată.
Aliniaţi decupajul din capacul roţii
cu corpul ventilului, conform
ilustraţiei.

6 Depozitaţi roata dezumflată, cricul şi toate sculele.


8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
556 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Roata de rezervă de dimensiuni normale


● La autoturismele cu sistem de avertizare presiune în anvelope, roata de
rezervă de dimensiuni normale are o etichetă „Temporary use only” (Doar
utilizare temporară) pe partea exterioară.
Folosiţi roata de rezervă de dimensiuni normale temporar şi numai în caz de
urgenţă.
● Verificaţi neapărat presiunea în roata de rezervă de dimensiuni normale.
(→P. 613)
■ Roata de rezervă compactă
● Roata de rezervă compactă este identificată prin eticheta „TEMPORARY
USE ONLY” (doar pentru utilizare temporară) de pe flancul anvelopei.
Folosiţi roata de rezervă compactă numai în cazuri de urgenţă.
● Verificaţi neapărat presiunea în roata de rezervă compactă. (→P. 613)
■ Când utilizaţi roata de rezervă (autoturisme cu sistem de avertizare
presiune în anvelope)
Deoarece roata de rezervă nu este prevăzută cu ventil şi senzor pentru
sistemul de avertizare presiune în anvelope, presiunea redusă în roata de
rezervă nu va fi indicată de sistemul de avertizare presiune în anvelope. De
asemenea, dacă înlocuiţi roata de rezervă după ce s-a aprins lampa de
avertizare presiune în anvelope, lampa va rămâne aprinsă.
■ Dacă aveţi pană la o roată din faţă pe un drum acoperit cu zăpadă sau
polei (autoturisme cu roată de rezervă compactă)
Montaţi roata de rezervă compactă în partea din spate a autoturismului.
Efectuaţi următorii paşi şi montaţi lanţurile antiderapante pe roţile din faţă.
1 Înlocuiţi o roată din spate cu roata de rezervă compactă.
2 Înlocuiţi roata aflată în pană din faţă cu roata demontată din partea din
spate a autoturismului.
3 Instalaţi lanţurile antiderapante pe roţile din faţă.

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 557

■ Certificarea pentru cric

8
Când apar probleme

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
558 8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe

AVERTIZARE

■ Când utilizaţi roata de rezervă compactă


● Ţineţi cont că roata de rezervă compactă este concepută special pentru a
fi utilizată la autoturismul dumneavoastră. Nu utilizaţi roata de rezervă
compactă la un alt autoturism.
● Nu utilizaţi mai mult de o roată compactă de rezervă simultan.
● Înlocuiţi roata de rezervă compactă cu una standard cât mai repede
posibil.
● Evitaţi accelerarea bruscă, manevrarea bruscă a volanului, frânarea
bruscă şi acţiunile de comutare a treptelor de viteze care pot duce la
aplicarea bruscă a frânei de motor.
■ Limita de viteză atunci când utilizaţi roata de rezervă compactă
Când pe autoturism este instalată o roată de rezervă compactă, nu
conduceţi la viteze mai mari de 80 km/h (50 mph).
Roata de rezervă compactă nu este concepută pentru deplasare cu viteză
mare. Dacă nu respectaţi această măsură de precauţie, există riscul unui
accident, cauzând rănirea gravă sau mortală.
■ Când este montată roata de rezervă compactă
S-ar putea ca viteza autoturismului să nu fie corect detectată, iar
următoarele sisteme să nu funcţioneze corect:
● ABS şi asistenţă la frânare
● VSC
● TRC
● Sistemul de navigaţie (dacă există în dotare)
● Sistemul de control al vitezei de croazieră (dacă există în dotare)
● PCS (sistem de siguranţă pre-coliziune) (dacă există în dotare)
● LDA (sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare) (dacă există în
dotare)
● Sistemul AFS (sistem de faruri adaptive) (dacă există în dotare)
● EPS (servodirecţia asistată electric)

AVENSIS_OM_OM20C20E_(EE)
8-2. Proceduri de efectuat în cazul unei urgenţe 559

NOTĂ

■ Aveţi grijă atunci când treceţi peste denivelări, dacă aveţi roata
compactă de rezervă montată pe autoturism
Garda la sol a autoturismului este mai joasă atunci când conduceţi cu roata
de rezervă compactă decât atunci când conduceţi cu toate roţile sta