Sunteți pe pagina 1din 2

7.4.

Măsurarea, supravegherea şi notarea respiraţiei

Definiţie Respiraţia reprezintă nevoia ființei umane de a capta oxigenul din mediul înconjurător , necesar
procesului de oxidare din organism, și de a elimina dioxidul de carbon rezultat din arderile celulare.
Scop – determinarea respirației reprezintă un indiciu pentru stabilirea diagnosticului, aprecierea evoluţiei
bolii, recunoașterea unor complicaţii, aprecierea prognosticului.
Obiectivele procedurii
 determinarea ratei respiratorii la internarea pacientului, servește drept bază de comparare cu
determinările ulterioare
 monitorizarea evoluției bolii, traumatismului sau stresului asupra sistemului respirator
 evaluarea răspunsului pacientului la medicația sau tratamentele primite
Elemente de apreciat
 tipul de respirație: costal superior (femei); costal inferior (bărbaţi); diafragmatică/abdominal
(copii, bătrâni)
 amplitudinea mişcărilor respiratorii: hipopnee(hipoventilație) hiperpnee ( hiperventilație)
 ritmul respirator: ritm normal, modificat: respirație Kussmaul( în acidoză, comă diabetic,sepsis,
uremie); respirație Chyne-Stokes (acidoză, intoxicație cu salicilați, afecțiuni ale sistemului nervos
central); respirație Biot ( encefalită, sepsis)
 frecvenţa respiraţiei: eupnee, tahipnee, bradipnee, apnee
 simetria mişcărilor toracice.
Materiale necesare
 ceas cu secundar
 creion verde (albastru)
 foaie de temperatură.
Pregătirea pacientului
Monitorizarea, măsurarea și înregistrarea respirației depinde de o serie de condiții care țin de pacient
- asigurarea unui repaus de cel puțin 10 minute înainte de măsurarea respireției
- intenția de măsurarea a respirației nu va fi anunțată pacientului, deoarece există posibilitatea ca
acesta să își modifice ritmul și profunzimea respirației
Efectuarea procedurii
 verificarea identității pacientului
 pacientul se așază comod în decubit dorsal sau șezând
 se observă culoarea tegumentelor și mucoaselor
 se recomandă a pretinde că se măsoară pulsul în timp ce de fapt se monitorizează și se măsoară
respirația
 se așază fața palmară a mâinii pe toracele pacientului și se numără mișcările de ridicare și coborâre
a toracelui( în respirația toracică) sau mișcările abdominale (respirația diafragmatică ) timp de un
minut
 se observă orice fenomene respiratorii apărute
 nu vorbiți cu pacientul în timpul măsurării
 se înregistrează rata respiratorie obținută în foaia de temperatură, foaia de observație
 se spală mâinile

Valori normale caracteristice vârstei


Vârsta Rata medie/minut
Nou-născut 30-50
Copil mic 20-40
Copil mare 15-25
Adult 16-18
Bărbat 14-18
Femeie 16-20
Vârstnic 15-25

Îngrijirea pacientului după procedură


Îngrijirea pacientului după măsurarea frecvenței și calitatea respirației nu este specifică. Încercați să
comunicați cu pacientul și în cazul unei respirații dificile, modificate informați medical imediat și
consemnați aceasta în documentele medicale. Administrați medicația apoi în urma indicațiilor
medicului.
Reprezentarea grafică a respirației
 se socoteşte câte o respiraţie pentru fiecare linie orizontală din foaia de temperatură
 se notează grafic valoarea înregistrată printr-un punct de culoare verde/albastră aşezat direct pe linia
orizontală din rubrica corespunzătoare pentru dimineaţa (D) sau seara (S);
 se uneşte primul punct, printr-o linie cu săgeată, de rubrica respiraţiei aflată în partea dreaptă a
sistemului de coordonate din foaia de temperatură;
 prin unirea cu o linie a valorii prezente cu valoarea anterioară se obține curba respirației
 în alte documente medicale se poate nota cifric valoarea obţinută cât şi caracteristicile respiraţiilor:
Ex. RS = 20 resp/min
RD = 18 resp/min de amplitudine medie, corespunzătoare, ritm regulat
Complicații ale procedurii
- măsurarea respirației nu s-a efectuat după o perioadă de repaus a pacientului ( el poate să efectueze
o serie de activități care pot determina modificări respiratorii false)
- măsurarea respirației s-a făcut imediat după ce pacientul a fumat, a mâncat sau are dureri
- pacient neliniștit, agitat
- timpul în care s-a făcut măsurarea a fost prea scurt
Evaluarea/Interpretarea valorilor obținute
Bilanț pozitiv
- Respiraţia pacientului este în limite normale caracteristice vârstei: respirația se face pe nas, este
liniștită, fără zgomote, fără efort, regulată,
- tegumentele și mucoasele sunt normal colorate, pacientul nu prezintă dispnee
Bilanț negativ
- rata respiratorie este mai mare ( tahipnee, polipnee) sau mai mică (bradipnee) față de valorile
normale caracteristice vârstei
- pacientul poate avea una sau mai multe probleme de dependență :
 intoleranță la efort,
 anxietate
 alterarea confortului
 clearance ineficient al căilor respiratorii
 posibila insuficiență respiratorie,
 alterarea schimburilor gazoase
Pacientul se așază în poziție semișezândă, se administrează oxigen, se anunță medicul