Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013
Investește în oameni!

Raport de carieră

Nume, prenume elev:


Clasa
Liceul
1. Scopul evaluării:
Evaluarea a fost realizată în cadrul proiectului în scopul unei orientări şcolare şi profesionale,
urmărindu-se identificarea şi observarea influenţei diferiţilor factori implicaţi în luarea deciziei de caieră
şi examinarea propriilor interese şi aptitudini astfel încât alegerea de carieră să fie una optimă.
2. Observaţii relevante din timpul şedinţelor de consiliere/stagii de practică/firme de exerciţiu:
Dumitru este elev în clasa a XI-a. El are rezultate bune şi foarte la majoritatea materiilor. Este
preocupat de dezvoltarea personală şi profesională, responsabil, altruist, ambiţios, competitiv şi
comunicativ.
La nivel de grup cooperează pentru o realizare eficientă a sarcinilor de lucru. Este pasionat de muzică
şi dans; îi place să se plimbe, să se uite la tv. Are nevoie de sprijin în conturarea unui plan de dezvoltare
personală.
În urma discuţiilor a ajuns la concluzia că e nevoie să-și clarifice informațiile despre el însuși și oferta
educaţională şi să–i fie validată opţiunea profesională.
S-a remarcat faptul că a fost implicat activ în timpul şedinţelor de consiliere, a dorit să-și clarifice
diverse aspecte legate de autocunoaştere în vederea luării unei decizii profesionale. Astfel şi-a îmbunătăţit
imaginea de sine, identificându-şi limitele, dar mai ales posibilităţile.
3. Sumarizare/concluzii (interesele, expectanţele elevului cu privire la carieră, stilul decizional,
aptitudinile din punctul de vedere al autosuficienţei percepute de către elev, valorile profesionale de
referinţă ale elevului etc):
Scorurile obţinute de Dumitru au fost ridicate la majoritatea testelor de aptitudini. Are, în
general, abilități dezvoltate la nivel mediu, bun sau foarte bun, în comparație cu alți tineri de vârsta sa.
Abilitățile sale foarte bine dezvoltate sunt cele din sfera relaţiilor interpersonale, a leadership-ului. Are şi
o inteligenţă lingvistică ceea ce o ajută în învăţarea rapidă şi cu uşurinţă a limbelor straine, dar şi
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Investește în oameni!

interpersonal. Stilul său decisional este unul intuitive “Simt că aşa este bine”, deciziile fiind fundmentate
pe sentimente şi trăiri neverbalizate.
Interesele cele mai cristalizate ale sale sunt, așa cum reiese din autoevaluare sunt cele
investigative care presupun o atractie pentru cercetare sub diverse forme si în cele mai diverse domenii,
deci spre activităţi din sfera ştiinţelor naturale, dar şi artistice ce se manifesta prin atractie spre activităţi
mai putin structurate, care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitate de autoexpresie. Ceea ce
înseamnă că lui Dumitru i s-ar potrivi, conform intereselor sale, ocupaţii sau activităţi care constau în
creaţia şi producţia de idei - artă, filme, literatură, publicitate, teatru.
Dumitru dă dovadă de sensibilitate, imaginaţie, simţ civic. Consideră că este important ca, în
profesia pe care o va avea, să aibă parte de provocări. Acest principiu reprezintă pentru el sursă de
satisfacție profesională.
Din discuţiile avute cu el reiese că s-a gândit să-şi construiască o carieră în domeniul literelor.
4. Recomandări (ocupaţii potrivite, trasee educaţionale , plan de acţiuni etc):
Profilul aptitudinal al lui Dumitru îi permite să finalizeze cu succes o treaptă de studii superioare
care să-i permită atingerea obiectivelor de carieră. Se recomandă, de asemenea, studierea profilelor
ocupaţionale ale profesiilor compatibile cu profilul vocaţional, precum şi a ocupaţiilor similar pentru
completarea informaţiilor relevante necesare în luarea deciziei.

5. Ocupaţii potrivite:
 Librar
 Vânzător
 Bibliotecar studii medii

S-ar putea să vă placă și