Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. Pt. Inv.

Primar Manea Anda Mihaela


Unitatea de invatamant: Scola Gimnaziala nr. 49 Bucuresti Clasa a II-a C
An scolar 2013/2014 Nr. Ore pe saptamana: 1 ora

DISCIPLINA : Educaţie muzicală


PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Cântarea vocală si instrumentala Nr. ore: 7 ore
Nr. Detalieri Ob Resurse
crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi procedurale Evaluare
conţinut ref. ore
1. Deprinderi specifice de - conversaţia, observarea, explicaţia,
cânt (emisia naturală, - ex de redare fragmentară sau integrală a cântecelor din 1 exerciţiul
dicţia). 1.3. repertoriul propus, respectând intonaţia corectă; -probă practică
Deprinderi de cântare în - cântare colectivă, respectând conţinutul de idei şi - act. frontală, individuală, în grup
colectiv Cântece: 1.6. caracterul melodiei; 1
“Dragă vrăbiuţă” 1 - exerciţii ritmico-melodice
“Hora din banat” 2.1. -frontală
- jocuri muzicale - orală
2.2. - cântece

2. Jucării muzicale: - conversaţia, observarea, explicaţia,


“Cucule, pasăre sură” - ex de redare fragmentară sau integrală a cântecelor din 1 exerciţiul
1.7. repertoriul propus, respectând intonaţia corectă; -probă practică
Percuţie corporală - act. frontală, individuală, în grup
“Dacă vesel se trăieşte” - cântare colectivă, respectând conţinutul de idei şi -frontală
“Nu lăsa pe mâine” 2.4. caracterul melodiei; 1 - orală
Cântare cu 1 - exerciţii ritmico-melodice
acompaniament - confecţionarea unor instrumente muzicale;utilizarea
- marcarea ritmului 2.6. acestora în marcarea structurii ritmice a cântecelor. - jocuri muzicale -probă practică
melodiei prin sunete - cântece
produse de unele părţi ale
corpului: bătăi din palme,
tropăit, pocnet.
Redapitularea/ Evaluarea 1
cantecelor invatate

Prof. Pt. Inv. Primar Manea Anda Mihaela


Unitatea de invatamant: Scola Gimnaziala nr. 49 Bucuresti Clasa a II-a C
An scolar 2013/2014 Nr. Ore pe saptamana: 1 ora/saptamana

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Timbrul


Nr. ore: 4 ore

Nr. Detalieri Ob Resurse


crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi Evaluare
conţinut ref. ore procedurale
Sunete sonore din natură - ex. de tehnică vocală; - conversaţia, observarea, explicaţia,
şi din mediul înconjurător 1.1. 1 exerciţiul -frontală
“Vulpea şi raţa” 1
- act. frontală, individuală, în grup
Sunete cântate-vorbite 1.2. - orală
“Iepuraşul” - ex. de diferenţiere a sunetelor (cântate sau vorbite; - exerciţii ritmico-melodice -probă practică
vocale- instrumentale, voci de copii - voci de adulţi); 1
Sunete vocale- 1.6. - jocuri muzicale
instrumentale “Ninge” - cântece
Redapitularea/ Evaluarea 1 - casetofon -probă practică
cantecelor invatate - instrumente

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Melodia


Nr. ore: 7 ore

Nr. Detalieri Ob Resurse


crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi Evaluare
conţinut ref. ore procedurale
Genuri muzicale - conversaţia, observarea, explicaţia,
Cântecele: - audierea unor piese din muzica cultă (15 minute); exerciţiul
“Săniuţa” - povestirea orală inspirată de muzică. 1 -probă practică
“Ninge” - audierea unor creaţii folclorice legate de obiceiurile de 1 - act. frontală, individuală, în grup
Folclorul obiceiurilor de 2.1. iarnă;
iarnă -frontală
Cântecele: - exerciţii ritmico-melodice - orală
“Colindătorii” 2.6. 1
“Moş Crăciun” 1 - jocuri muzicale
Colindele romanilor 2 - cântece
Redapitularea/ Evaluarea - mijloace audio-video -probă practică
cantecelor invatate 1
Prof. Pt. Inv. Primar Manea Anda Mihaela
Unitatea de invatamant: Scola Gimnaziala nr. 49 Bucuresti Clasa a II-a C
An scolar 2013/2014 Nr. Ore pe saptamana: 1 ora/saptamana

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Ritmul


Nr. ore: 7 ore

Nr. Detalieri Ob Resurse


crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi Evaluare
conţinut ref. ore procedurale
Sunete lungi şi scurte. 1.4. - conversaţia, observarea, explicaţia,
“Cântec de iarnă” - exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul 1 exerciţiul
Marcarea structurilor melodiei; -probă practică
ritmice. 1.6. - audierea unor lucrări de factură diferită; - act. frontală, individuală, în grup
“Cântă!” - sesizarea structurii ritmice a cântecului; 1
Marcarea timpilor egali ai - exerciţii ritmico-melodice
măsurii. 1.7. -frontală
“Primăvara” 1 - jocuri muzicale - orală
Audiţie: Primăvara (A. - cântece
Vivaldi) - exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul - casetofon -probă practică
“Glasul instrumentelor” melodiei; 1
Structurile melodice din - audierea unor lucrări de factură diferită; - act. frontală, individuală, în grup
cântece - sesizarea structurii ritmice a cântecului;
“Cântecul tobei” 1 -frontală
“Muzicanţii” 1 - exerciţii ritmico-melodice - orală
“Dogarul”

Recunoaşterea auditivă a
structurilor ritmice din 1
cântece

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Interpretarea

Nr. ore: 7 ore

Nr. Detalieri Ob Resurse


crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi Evaluare
conţinut ref. ore procedurale
Procedee armonico- 1.3. - exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul - conversaţia, observarea, explicaţia,
polifonice: grupe melodiei; exerciţiul
alternative, solist - cor, - audierea unor lucrări de factură diferită; -probă practică
lanţ, dialog. 1.6. - marcarea prin percuţie corporală sau cu ajutorul 1 - act. frontală, individuală, în grup
“Moara” jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului;
Nuanţe: tare–încet- -frontală
mediu. 2.1. - exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul - exerciţii ritmico-melodice - orală
“Soldaţii” melodiei;
“Clopoţelul” - audierea unor lucrări de factură diferită; 1 - jocuri muzicale
Mişcarea pe muzică 2.2. - marcarea prin percuţie corporală sau cu ajutorul 1 - cântece
(liberă,ritmică, pe timpii jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului; - mijloace audio-video -probă practică
măsurii).
“Bătuta” 1
“Ceasul” 1
“Greieraşul” 1
“Vara” 1

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Reapitulare finala

Nr. ore: 3 ore

Nr. Detalieri Ob Resurse


crt. de de Activităţi de învăţare Nr. Data Materiale şi Evaluare
conţinut ref. ore procedurale
Recapitularea cantecelor 1.3. - ex de redare fragmentară sau integrală a cântecelor din - conversaţia, observarea, explicaţia,
1 invatate repertoriul propus, respectând intonaţia corectă; 1 exerciţiul
- cântare colectivă, respectând conţinutul de idei şi -individuala
1.6. caracterul melodiei; - act. frontală, individuală, în grup
2 Evaluarea cantecelor
invatate - ex. de tehnică vocală; -frontală
2.1. 1 - exerciţii ritmico-melodice - orală
- in cor
- ex. de diferenţiere a sunetelor (cântate sau vorbite; - jocuri muzicale -pe echipe
3 Serbarea de sfarsit de an 2.2. vocale- instrumentale, voci de copii - voci de adulţi); 1 - cântece
scolar – Carnavalul - mijloace audio-video
personajelor din cantecelor
invatate