Sunteți pe pagina 1din 2



VESTE bunĂ

                                                                                                                
de Ioan Brie
GLAS III transpunere pe notație psaltică
Alexandru-Ioan Tecucianu

                          Ves
-                     
te bu -nă- ă gaz- dă-n ca - a - să ves-te bu- nă gaz-dă-n ca-

                          


a - să Di –mi-nea- ța - a lu-ui Cră – ă - ciun

                                                     


N-ați vă – zut n-a -ați a - u - zi - i -tu că s-a năs- cut Dom-nu Sfâ-

                          


ț
ân -tu Di –mi-nea-
ii ța - a lu-ui Cră – ă - ciun

                                                              
Ști –mu-l știm și - i vi l-om spu - u - ne ști -mu-l știm și vi l-om spu

                              


ii
u - ne Di –mi-nea- ța - a lu-ui Cră – ă - ciun

                                                          


În ies - lu - ța - a bo - i - lo - o -ru și-m-pă – ra – tu tu - tu - ro-

                          


ț
o - ru Di –mi-nea-
ii ța - a lu-ui Cră – ă - ciun

                                                            
Ră - mâi gaz-dă - ă să - nă - toa - a -să ră -mâi gaz- dă să - nă- toa

                          


ț
a -să Di –mi-nea-
ii ța - a lu-ui Cră – ă - ciun
1

                                                            


Să pri-mești co - o - lin - da noa - as -tră să pri-mești co - lin- da noa

                           


ii
as -tră Di –mi-nea - ța - a lu-ui Cră – ă - ciun

 TRYSAGHION
IASI
2017