Sunteți pe pagina 1din 5

STUDIU COMPARATIV

ROMÂNIA-SPANIA
CUPRINS

CAPITOLUL I SCURTĂ PREZENTARE A SPANIEI


CAPITOLUL II POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ÎN ROMÂNIA ȘI SPANIA
CAPITOLUL III INDICATORI LA NIVELUL ECONOMIEI NAȚIONALE
3.1 Suprafaţă
3.2 Populaţie
3.3 PIB
3.4 PIB/locuitor
3.5 Rata inflaţiei
3.6 Rata de ocupare a forței de muncă
3.7 Rata şomajului
3.8 Salariul minim
3.9 Importuri, Exporturi, Balanţă comercială
CAPITOLUL IV INDICATORI LA NIVELUL AGRICULTURII

Potenţial agricol

4.1 Suprafaţă agricolă pe categorii de folosinţă


4.2 Suprafeţe irigate

4.3 Mecanizare

4.4 Chimizare (substanţă activă la hectar)

4.5 Efective de animale

4.6 Animale la 100 ha

Rezultate economice

4.1.1 Producţii medii la principalele culturi vegetale

4.2.1 producţii totale/locuitor la principalele produse de origine vegetală

4.3.1 producţii medii la principalele produse de origine animală

4.4.1 producţii totale/locuitor la principalele produse de origine animală


CAPITOLUL I SCURTĂ PREZENTARE A SPANIEI
Anul de intrare în UE: 1986
Este în vecinătate cu: Franţa, Portugalia (prin strâmtoarea de la Gibraltar) Maroc.
Regatul Spaniei este situat în sud-vestul Europei, între Oceanul Atlantic şi Marea
Mediterană, pe peninsula Iberică, ocupând 4/5 din peninsulă. Insulele Kanare şi insulele
Baleare (Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera, Cabrera) aparţin şi de Autoritatea Spaniolă.
Spania are 50 de regiuni care dispun de o independenţă considerabilă.
Relaţii externe: Pe plan comercial Spania este al optelea cel mai important stat al ţărilor
membre UE. Există 52 de societăţi şi filiale comerciale mixte ungaro-spaniole (multe dintre
ele fiind microîntreprinderi înfiinţate recent). Totalul capitalului spaniol activ este de
aproximativ 50 de milioane de USD.
Climatul: Spania se află într-o zonă cu climă temperată, meditarană. În centrul ţării în
zona capitalei Madrid climatul fiind mediteran-continental. Între climatul dintre regiunile
muntoase, cel de pe malul mării şi cel din centrul ţării se pot constata diferenţe
importante,astfel, în regiunile de pe malul mării climatul fiind mai puţin extrem, în timp ce
zonele limitate de Oceanul Atlantic au un climat mai ploios. Temperatura medie a Madridului
în luna iulie este de 300 C, în februarie de 80 C.
Timpul: CET + 1 oră iarnă, CET + 2 ore vara
Moneda: din 1 ianuarie 2002 s-a introdus Euro, 1 Euro = 166,386 Peseta
Limba: Limba spaniolă oficială este Castiliana. În unele comunităţi autonome ca
Catalunia, Calicia,Valencia, şi pe tritoriul Basc, majoritatea populaţiei vorbeşte şi limbile
locale considerate oficiale în acele regiuni, acestea însă diferă foarte mult de spaniola
castiliană.
Religia: 95% din populaţia ţării este de religie romano-catolică.
CAPITOLUL II POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ÎN ROMÂNIA ȘI SPANIA
CAPITOLUL III INDICATORI LA NIVELUL ECONOMIEI NAȚIONALE
3.1 Suprafaţă

Suprafața (mii km2)


SPANIA 506.0
ROMÂNIA 238.4
UE 4463.6

Suprafața (km2)
10% 4%

86%

SPANIA ROMÂNIA UE

Din punct de vedere al suprafeței, Spania este a doua țară din UE, ocupând 10% din
suprafața uniunii, iar România se situează pe locul 9 ocupând 4%. Suprafața Spaniei este cu
47,17% mai mare decât cea a României, aproximativ dublă.

3.2 Populaţie