Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul unui traseu de comunicații prin fibră optică

Tabelul 1. Parametrii fibrei optice


Diametrul miezului 2a=(50+7)µm
Tipul fibrei Multimod cu gradient
Indicele de refracție al miezului n1 = (1,43+0,007)
Diametrul cămășii 2b=125 µm
Indicele de refracție al cămășii n2 = (1,425-0,007)
Tangenta pierderilor în miez tgδ=10-10
Coeficientul de absorbție adițional aad= 1dB/km
Coeficientul dispersiei de material Ym=0,025+0,007

Tabelul 2. Parametrii emițătorului optic


Lungimea de undă emisă λ=(0,85+0,007)µm
Lățimea spectrală de emisie Δλ=(2+0,07)nm
Puterea de emisie PE=(180+7)µW
Viteza de transmisiune a informației V=(80+7)Mbps
Unghiul de divergență 
2φ0,5 emitor=50 - 7

Tabelul 3. Parametrii modulului de recepție


Sensibilitatea spectrală de prag SSrec.min =0,8nW/Mbps
Unghiul de divergență 
2φ0,5 rec=70 - 7

Lungimea traseului l= (40+7)km

1. Apertura numerică a fibrei optice

NA≈ √ n1 Δn=√ 1, 437⋅0, 019=0,16


2. Numărul modelor care se propagă prin fibră.
Pentru fibra multimod cu gradient:

,
2
V
M=
2
unde este frecvența normalizată, atunci
2 π⋅a
V= NA
λ

.
2 2
( 2 π )⋅28 , 5
NA ) ( 0,16 )
2 πa

M=
( λ
=
0, 857
=558 , 45
2 2

3. Numărul grupurilor de mode care se propagă prin fibră


.
Q=√ M=√ 558,45≈23,63
4. Valoarea dispersiei modale, dispersia de material și a celei totale.

Dispersia modală:

,
ΔT mod n1 Δn Δn 0, 019
= |Δn <<n ≈ = 8
=6,3⋅10−11 s /m =63 ns /km
l n2 c 1 c 3⋅10

Dispersia materială:
.
ΔТ mat Δλ 2,07⋅10 −9
= |Y m|= 8
0, 032=0, 257⋅10−12 s / m =0, 257 ns/ km
l λ⋅c −6
0. 857⋅10 ⋅3⋅10

Dispersia totală

(√ ΔT mod
2 2
ΔT ΔTmat
l

l ) +(
l )
= √63 +0, 257 =63 ns /km
2 2

8
1 c 3⋅10
Δ fl= ≈ = =7,9⋅109 Hz⋅m=7,9⋅103 MHz⋅km
2 ΔT /l 2 Δn 2⋅0, 019

Lungimea secțiunii de regenerare este limitată de dispersie (presupunem că 1


MHz 1 Mbit / s)
Δ fl 7,9
l ΔT = = = 90 m
V 87
5. Apertura efectivă a emițătorului optic
2 2 −9 2
S серд=π⋅а =π⋅28 , 5 =2,5⋅10 m

,
NAemit =sin ϕ0,5 emit =sin 21,5 =0, 366
,
−6 
λ 0, 857⋅10 ⋅180
a emi= =  =5,71⋅10−7 m
4⋅ϕ0,5 emi 4⋅21 , 5 ⋅π
.
2 2 −12 2
S emi =π⋅а emi =π⋅5,71 =1, 023⋅10 m

S серд
cînd S emit ≤ Sсерд ;
2 Semit
0,5 cînd S emit > S серд ,

¿
S ef , emit =¿ { ¿ ¿ ¿
¿
.
−9
2,5⋅10
S ef . emit = −12
=1, 22⋅103
2⋅1, 023⋅10

6. Apertura efectivă a receptorului optic


Parametrii receptorului optic:

NA rec =sin ϕ 0,5 rec =sin 31, 5=0, 522


−6 
λ 0, 857⋅10 ⋅180
аrec = =  =10−6 m
4⋅ϕ0,5 rec 4⋅31 ,5 ⋅π
2 −12 −12 2
S rec =π⋅а rec =π⋅10 =3,14⋅10 m

Sсерд
при S rec ≤S серд ;
2 Srec
0,5 при S rec > S серд ,
¿
S ef . rec =¿ ¿ ¿ ¿
{
¿
−9
2,5⋅10
S ef .rec .= =390
2⋅3, 14⋅10−12

7. Eficiența cuantică la intrare


1 cînd NA emit ≤ NA ;
NA
S ef . emit ( NA emit ) 2
cînd NA emit > NA ,

¿
η int =¿ { ¿ ¿ ¿
¿
2
0,16
ηint =1, 22⋅10 ⋅
0,366
=232 3
( ) ηint =1

8. Eficiența cuantică la ieșire

1 cînd NA rec > NA ;


.
S rec ( NA
NA ) rec 2
cînd NA rec < NA ,

ηies =1
¿
ηies =¿ { ¿ ¿ ¿
¿
=
ηies 0,522 2
3,1410−12 ( ) 0,16
=34 , 19⋅10−12

9. Coeficientul de absorbție
,
8, 69⋅π⋅n 1⋅tg δ 8, 69⋅π⋅1, 437⋅10−10
α abs≈ = =4,57⋅10−3 дБ/ м =4, 57 dB /km
λ 0, 857⋅10 −6

.
Кр 1,5
α рас ≈ 4
= 4
=2,78⋅10−3 dB /m =2, 78 dB/km
λ ( 0, 857 )

Coeficientul integral de absorbție:

.
α=α abs +α рас +α доп=4,57 +2,78+1=8, 35 dB /km

10. Potențialul energetic.


Potențialul energetic spectral:
.
РΣ −6
187⋅10 ⋅10 6
А spectr = = =2, 33⋅10 11 bit /s =2, 33⋅105 Mbit /s
Рrec . min 0,8⋅10 −9

Potențialul energetic integral:


.
А spectr 2, 33⋅10 5
А int eg = = =2,7⋅103
V 87

Potențialul energetic integral în dB

.
3
А дБ =10 lg А int eg =10 lg(2,7⋅10 )=34 , 3 dB

Lungimea sectorului de regenerare


.
A дБ 34 , 3
lα = = =4, 108 km
α 8,35

Comparăm lungimea secțiunii limitate prin absorbție și lungimea secțiuniilimitate de dispersie ( ),și alegem cea mai mică - aceasta va fi
l ΔT l ΔT =90 m
lungimea maximă a secțiunii de regenerare .
lreg=90m
Numărul secțiunilor de regenerare

.
l
47
N reg= = =522
l reg 0, 09

S-ar putea să vă placă și