Sunteți pe pagina 1din 9
GEORGE NITU PAMFLETUL in : LITERATURA ROMANA Editura de Vest Timisoara, 1994 924-1997 Sktittox comp) we o crecto, Euy ¥ PAN ALD Fomine Intr-adevér, polemicile stirnite la aparitia roma nelor Groapa, Princepele, Incognito sunt inc vii in memoria contemporanilor. Creatia sa este polemicg tui mare micii ¢ in esenta ei, ca si personalitatea ace pom fletar muntean ce continua arta pol de maestri ca Radu Popescu, Heliade, Mac Caragiale, Arghezi si G. Calinescu »,Calinescianismul lui Eugen Barbu incepe sul la laboratoarele 2 masuri suava tivota precizeze si el. Daca prin ac secrete ale unei limbi in ineg tala, Eugen Barbu se trage din Tudor Arghezi 5 teiu Caragiale, prin dezinvoltura gestului publicistic, Eugen Barbu se revendicd, din ce in ce mai fatis, din G. Calinescu. Citim in tabletele scriitorului un mod care este acela al Cronicilor optimistului. La G. Ca- linescu pe autorul Prinzului de duminicé il atrageau desigur libertatea asociativa, spiritul de fronda, ico- noclastia latenta a acestuia, prin care erau sfidate rigiditatile proletcultului. in cdlinescianismul prozato- rului intra si acea doza de antiproletcultism care a fost la un moment dat nota diferentiala a cdlinescia- ue nismului Cei doi poli in al céror cimp artistic graviteaza Eugen Barbu sunt Tudor Arghezi si G. Célinescu _ Stilul fulgurant al tabletelor lui Eugen Barbu ne ominteste de stilul acestor monstri sacri, Temele sale predilecte in domeniul polemicii de idei, al pamfletu- Hui Sunt adevérul despre fotbal, in care demasca jo- cusile. de culise ce pun bete in roate valorilor reale, adevérul despre inaintasi si adevarul despre adevar ee * M.-Ungheonu, ia a f "©. 7, (877), 17 ovciempoiies @voeGrii, in ,Luceatarul” on, XX!l, 292