Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de Studii Economice

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Influența numărului de pomi fructiferi asupra


producției

Student Bujor Elena Loredana


Grupa 1039, Seria C
Introducere

Pomicultura are o deosebită însemnătate pentru economia naţională , datorită produselor


de calitate ce se obţin, ele fiind solicitate de către populaţie şi industrie într-un sortiment
diversificat. Fructele aduc un aport esenţial în alimentaţia raţională atât prin conţinutul lor în
substanţe nutritive şi energetice şi în special prin influenţa favorabilă pe care o au asupra
funcţiilor organismului omenesc.

Regresie
Pentru a prezenta legătura dintre variabile am luat ca variabilă independentă Producția și
ca variantă dependentă Numărul de pomi fructiferi.
Modelul prezentat mai sus este semnificativ statistic deoarece Prob( F - statistic ) =
3.47286e-012 < 0.05.
Coeficientul de determinare R-square explică în proporție de 70.58% legătura dintre variabile,
deoarece R-square=0.705861.
Probabilitatea testului Jarque-Bera este 6.4590 > 0.05, deci datele provin dintr-o distribuție
normală.

Analiza legaturii dintre cele doua variabile

Din diagrama de împrăștiere reiese că între cele două variabile există o legatură liniară directă.
Fiecare linie verde reprezintă un județ, pozitionaț în funcție de nivelul fiecărei variabile, măsurat
pe axele orizontale(Productia, Numar_pomi).
Graficul sugereaza corelatia directa intre numarul de pomi si productie.
Cartogramă-masoară răspândirea și intensitatea unor fenomene statistice
Matrici spatiale

Apăsând pe coloana 4:

Putem vedea că există 12 județe care au un singur vecin.


Cu ajutorul diagramei Moran putem evidenția intensitatea dependenței spațiale.
Cadranul I –Regiuni cu nivel peste medie al variabilei “Numar_pomi” având ca vecini regiuni
situate tot peste medie
Cadranul II – Regiuni cu nivel sub medie al variabilei “Numar_pomi” având ca vecini regiuni
situate peste medie
Cadranul III – Regiuni cu nivel sub medie al variabilei “Numar_pomi” având ca vecini regiuni
situate tot sub medie
Cadranul IV – regiuni cu nivel peste medie al variabilei “Numar_pomi” având ca vecini regiuni
situate sub medie.

Distribuția aleatoare a valorilor Moran.


Deaorece p-value<0.05 respingem H0:distrbuție spațială aleatoare.
Coeficientul de inegalitate