Sunteți pe pagina 1din 168

NR.

INVENTAR: 3293

ARHIVELE NAŢIONALE
BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST


ROMÂN
SECŢIA CANCELARIE – Dosare anexe

INVENTAR
Anii: 1948-1989

749 u.a.
PREFAŢĂ

Conform Statutului Partidului Comunist Român din anul 1965, Comitetul Central
şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1921 – 1989, reprezentând instituţia care coordona
activitatea partidului, organiza aplicarea directivelor Congreselor referitoare la politica
internă şi externă, conducea organele de presă şi alte instituţii ale partidului, administra
fondurile materiale, alegea Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent, Secretarul General
şi Secretariatul ş.a.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale referitoare la conducerea activităţii politice,
economice, organizatorice şi ideologice, a organelor de stat, culturale, a organizaţiilor de
masă şi obşteşti şi organizarea în bune condiţii a muncii pentru îndeplinirea tuturor
hotărârilor de partid, a legilor ţării şi controlul asupra înfăptuirii acestora, Comitetul
Central şi-a constituit: Comisiile pe probleme ale muncii de partid; Secţiile Comitetului
Central al Partidului Comunist Român(Cancelarie, Economică, Relaţii Externe, Agrară,
Gospodărie de Partid, Administrativ Politică, Propagandă şi Agitaţie, Cadre); Colegiul
Central de Partid.
În urma evenimentelor din decembrie 1989, Comitetul Central al Partidului
Comunist Român şi-a încetat activitatea, iar arhiva acestuia a fost preluată în regim de
urgenţă de către Ministerul Apărării Naţionale şi depozitată vreme de câţiva ani la
Arhivele Militare de la Piteşti. În anul 1993, aceste documente au fost preluate de Arhivele
Naţionale prin intermediul Direcţiei Judeţene Argeş a Arhivelor Naţionale, intrând în
custodia Biroului Arhive Contemporane la sfârşitul anului 1995.
Mutarea documentelor, succesiv, în mai multe spaţii de depozitare, de multe ori
aşezarea lor în stivă, direct pe podea, au dus la dezorganizarea acestor arhive, la pierderea
sau rătăcirea instrumentelor de evidenţă, astfel încât Arhivele Naţionale au fost
determinate să treacă la prelucrarea arhivistică a documentelor create şi deţinute de
Partidul Comunist Român, în vederea introducerii lor în circuitul ştiinţific.
Începând din anul 1997, pe parcursul prelucrării arhivistice, s-a procedat la
scoaterea din unităţile arhivistice existente a referatelor de verificare a cadrelor, a fişelor
personale şi a altor genuri de documente ce cuprind date personale, constituindu-se în
dosare distincte care au fost denumite „dosare – anexe”. Drept urmare, pentru toate
secţiile Comitetului Central al Partidului Comunist Român există câte un inventar care
cuprinde astfel de documente.
Prezentul inventar conţine documente din perioade 1948 – 1989, care au fost
ordonate în cadrul Fondului Comitetul Central al Partidului Comunist Român
Secţia Cancelarie – „dosare – anexe”. Ordonarea acestor unităţi arhivistice s-a
efectuat cronologic, în mod corespunzător celei realizate deja pentru dosarele de origine.
În cadrul fiecărui dosar s-a menţinut ordinea existentă în vederea reflectării cu exactitate
a situaţiei şi păstrării corespondenţei depline cu dosarul de origine. Inventarierea
documentelor a constat în menţionarea următoarelor elemente: genul documentelor
cuprinse în dosar, numele şi prenumele persoanelor la care fac referire documentele,
caracteristicile documentelor, iar în locul datelor extreme s-a menţionat doar anul
documentelor cuprinse în dosar. Pentru păstrarea corespondenţei cu dosarele de origine
la rubrica „Observaţii” din inventar s-a menţionat cota dosarului respectiv (Ex. anexă la
dosarul nr. 96/1948).
Principalele genuri de documente conţinute în cadrul acestui inventar sunt:
referate de verificare, fişe personale, autobiografii, caracterizări, note informative,
declaraţii ş. a. Aceste documente cuprind informaţii, date personale despre cadrele de
partid care erau verificate în vederea ocupării unei funcţii sau excluderii, precum şi pentru
constituirea unor delegaţii ce urmau să reprezinte partidul pe plan extern.
Documentele Secţiei Cancelarie cuprinse în prezentul inventar se găsesc într-o
stare bună de conservare.
Operaţiunile arhivistice de ordonare şi inventariere a acestor documente s-au
efectuat începând din anul 1997 de către arhivarii: Nicoleta Meşca, Tamara Şerban,
Floarea Dinu, Maria Partenie, Otilia Biton şi Eugenia Alecu.
Menţionăm că, documentele cuprinse în prezentul inventar au intrat în circuitul
ştiinţific, prin intermediul Sălii de studiu a Arhivelor Naţionale, încă din anul 2007, când
au fost puse la dispoziţia cercetătorilor fişele de inventar.
În vederea realizării prezentului inventar, Biroul Arhive Contemporane a procedat
în cursul anului 2012 la efectuarea operaţiunii arhivistice de verificare a existentului, pe
baza fişelor de inventar menţionate mai sus. Această operaţiune a fost realizată de
inspectorul principal Daniela Dragomir împreună cu referentul superior Floarea Dinu.
Precizăm că odată cu operaţiunea arhivistică de verificare a existentului s-a realizat
şi o îmbunătăţire de conţinut, respectiv verificarea acurateţei descrierii arhivistice şi a
corectitudinii unor nume proprii, corectarea datelor extreme şi a numerotării şi
certificării.
Colaţionarea acestui instrument de evidenţă a fost realizată de inspectorul principal
Daniela Dragomir, iar tehnoredactarea a fost efectuată de către referentul principal
Daniela Encean.
Prezentul inventar cuprinde 749 de unităţi arhivistice, reprezentând 5,75 m.l. şi
completează inventarele Fondului C. C. al P.C.R. Secţia Cancelarie deja existente la Sala
de studiu a Arhivelor Naţionale, cu nr. 2348, 2520, 2574, 3109, 3124, 3125, 3129.

07 decembrie 2012

Întocmit
Inspector principal
Daniela Dragomir
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

ANUL 1948

183 Referate de verificare întocmite 1948 4 Anexă la


de Direcţia Generală a Securităţii dosarul
referitoare la Florica Rădulescu – nr.96/1948
Pătrăşcanu (căsătorită Doncea),
simpatizantă legionară.
Original, copie.

ANUL 1949

240 Referat de verificare întocmit de 1949 4 Anexă la


Comisiunea de Stat a Planificării – dosarul
Direcţia Personalului în vederea nr.141/1949
stabilirii necesităţii de ocupare a
unei funcţii în cadrul acesteia, de
numitul Constantin Georgescu –
Severin. Autobiografiile numiţilor
Abramovici Benţin şi Stelian
Georgescu.
Originale.

241 Referate de verificare ale numiţilor 1949 5 Anexă la


Andrei Coceag şi Gaspar Jan. dosarul
Copii. nr.142/1949

ANUL 1950

253 Note informative întocmite în 1950 6 Anexă la


urma verificărilor efectuate asupra dosarul
activităţii unor persoane, considerate nr.7/1950
elemente ce desfăşoară acţiuni de
subminare a partidului, din Judeţele
Câmpul Lung Muscel, Neamţ,
Argeş, Valea Jiului şi Municipiul
Bucureşti.
Copii.

254 Autobiografiile lui Victor Duşa. 1949 26 Anexă la


Originale. dosarul
nr.170/1950
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

ANUL 1951

149 Referat de verificare, întocmit de 1951 2 Anexă la


Comisia de verifricare, referitor la dosarul
Jianu Marin. nr.95/1951
Copie.

150 Referat de verificare, întocmit de 1951 3 Anexă la


Comisia de verifricare, referitor la dosarul
Stănescu St. Alexandru. nr.92/1951
Copie.

ANUL 1952

196 Referat de verificare referitor la 1951 2 Anexă la


Stanciu Emil. dosarul
Original. nr.15/1952

197 Referat de verificare referitor la 1952 2 Anexă la


Popescu Marcel. dosarul
Original. nr.56/1952

198 Referat de verificare referitor la 1952 2 Anexă la


Mikan Rudolf. dosarul
Original. nr.86/1952

199 Referat de verificare referitor la 1952 2 Anexă la


Manolache Gheorghe. dosarul
Original. nr.161/1952

ANUL 1953

134 Referate de verificare referitoare 1952 22 Anexă la


la: Tatu Anton – Jianu, Diaconescu 1953 dosarul
N. Ionel, Vlădoiu Anton, Berlogea nr.3/1953
Octavian, Dumitru Ioan, Matyas
Eugen Alexandru, Safer D.
Gheorghe, Enescu Stela.
Originale, copie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
135 Referat de verificare referitor la 1953 2 Anexă la
Năstase Marin. dosarul
Original. nr.73/1953
136 Referat de verificare referitor la 1953 2 Anexă la
Ilie Maria. dosarul
Original. nr.136/1953

137 Referate de verificare referitoare 1974 – 24 Anexă la


la: Dinu Gh. Ioan, Botea Elena, 1953 dosarul
Bîzgă Nicolae, Moraru D. Marius, nr.137/1953
Cereuca Silvia, Petre Gheorghe,
Bereanu Bernard (Moise), Alecu
Costică, Sandu Alexandru, Zeleneac
Mihai, Călin Gheorghe, Ermilov
Iosif, Mendelson Avram.
Originale.

ANUL 1954

220 Referate de verificare referitoare 1950 – 11 Anexă la


la: Dulgheru Radu, Martinaş 1954 dosarul
Francisc, Roşu Gheorghe, Bobos nr.50/1954
Ştefan, Chitic Gheorghe.
Originale.

221 Referate de verificare referitoare 1952 – 11 Anexă la


la: Berlogea Octavian, Marinescu 1954 dosarul
Voinea (Marinoff), Bulla nr.66/1954
Alexandru, Saragea Marcel
(Sragher), Florica Vasilescu.
Originale, copii.

222 Referat de verificare referitor la 1954 2 Anexă la


Turcanu Ene. dosarul
Original. nr.71/1954

223 Referat de verificare referitor la 1954 3 Anexă la


Moisescu Anton. dosarul
Original. nr.82/1954

224 Referate de verificare referitoare 1953 - 8 Anexă la


la: Berezitchi Dumitru, Gheorghiu 1954 dosarul
Vladimir, Cozma Ioan, Martalogu nr.94/1954
Ioan.
Originale.

225 Referat de verificare referitor la 1954 2 Anexă la


Gromico Gheorghe Boris. dosarul
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original. nr.109/1954

226 Referat de verificare referitor la 1954 1 Anexă la


Anastasiu Henrieta. dosarul
Original. nr.125/1954

227 Referat de verificare referitor la 1954 2 Anexă la


Mihai D. Aurelian. dosarul
Original. nr.129/1954

228 Referate de verificare referitoare 1953 – 23 Anexă la


la: Roman Nicolae, Nichita 1954 dosarul
Gheorghe, Iacob Augustin, Iakob nr.136/1954
(Iakab) Gavril, Drăgoi Gheorghe,
Ploscaru Elisabeta, Solomon
Mircea, Ungureanu I. Gheorghe,
Velicu I. Nicolae, Manolescu
Dumitru, Ungureanu Gheorghe.
Originale.

229 Referate de verificare referitoare la 1954 5 Anexă la


Haidu Iuliu şi Lungu Stefan. Dosarul
Originale.
nr.141/1954
230 Referate de verificare referitoare 1954 16 Anexă la
la: Lungu Ştefan, Haidu Iuliu, dosarul
Voichiţă Vasile, Adochiţei nr.149/1954
Constantin, Vasilache B.
Constantin, Turlea Constantin.
Originale.

231 Referate de verificare referitoare 1953 8 Anexă la


la: Enache Petre, Nicolae D. R. Ioan dosarul
şi Ioniţă Ion. nr.150/1954
Originale.

ANUL 1955
173 Referate de verificare referitoare 1954 12 Anexă la
la: Motronea Ion, Pătru Nistor, dosarul
Ardeleanu Aurel, Hîncu Moise, Dan nr.2/1955
Crista, Rădulescu Radu, Petrescu
Marin.
Originale.

174 Referate de verificare referitoare 1955 13 Anexă la


la: Suba Mihai Andrei, Suba Andrei dosarul
Maria, Constantinescu Gheorghe nr.4/1955
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Nicolae, Constantinescu Nicolae
Maria.
Originale.

175 Referat de verificare referitor la 1954 2 Anexă la


Blajovici Petru. dosarul
Original. nr.31/1955

176 Referate de verificare referitoare 1955 31 Anexă la


la: Mănescu C. Corneliu, Lupescu dosarul
N. C. Titus, Enescu Ioan, Marcu Ion nr.33/1955
Stan, Herăscu Dumitru Emil, Ioan
Petre Gheorghe, Ştefănescu
Gheorghe, Tutoveanu Petre Ioan,
Soos Iosif, Meţiu Ion.
Originale, copii.

177 Referate de verificare referitoare 1955 34 Anexă la


la: Roman Nicolae, Roşu Gheorghe, dosarul
Rusu Clement, Stan Eduard, nr.35/1955
Evghenie Tănase, Tiberian Ioan,
Trofin Petre, Uglar Iosif, Mironescu
Ileana, Simandan Ladislau, Belea
Miron, Barbu Cornel, Comartin
Grigore, Manoliu Gabriel, Mărcuş
Ion, Nicula Gheorghe, Niculescu
Dumitru.
Originale.

178 Referat de verificare referitor la 1954 2 Anexă la


Teşa Nicolae. dosarul
Original. nr.47/1955

179 Referate de verificare referitoare 1955 6 Anexă la


la: Bogdănescu Dumitru, Fericeanu dosarul
Gheorghe şi Oprea Petre. nr.51/1955
Originale, copie.

180 Referat de verificare referitor la 1955 2 Anexă la


Rusanovschi Valeriu. dosarul
Original. nr.54/1955

181 Referat de verificare referitor la 1955 2 Anexă la


Ristea Ioan Gheorghe. dosarul
Original. nr.61/1955

182 Referate de verificare referitoare 1955 30 Anexă la


la: Maurer Mihail, Dimitriu Victor, dosarul
Georgescu Gheorghe, Cişmaş nr.65/1955
Maria, Pop Ştefan, Lazeanu Mihail,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Haţieganu Viorica, Miclea
Gheorghe, Petre C. Ioan, Amariei
Constantin, Antal Ştefan, Verdeş
Constantin Constantin, Butoi Bucur
Iosif, Mureşan Gavrilă (Hirsch).
Originale, copii.

183 Referate de verificare referitoare 1955 31 Anexă la


la: Moisil Grigore, Nicolescu Miron, dosarul
Călugăreanu George, Vrînceanu nr.67/1955
Gheorghe, Benado Mihail, Tudor
Ganea Goldenberg, Beseadovschi
Iosif, Ionescu Constantin, Havaş
Gheorghe, Ionescu Mihăeşti
Constantin, Sgîndăr Pompiliu,
Horodniceanu Florian.
Originale.

184 Referate de verificare referitoare la 1955 2 Anexă la


Kitaigoroski Kondrat şi Belincu dosarul
Trifan. nr.70/1955
Originale.

185 Referate de verificare referitoare 1954 28 Anexă la


la: Finţi Maria (Valcoci), Costin Gh. 1955 dosarul
Teodor, Vlădulescu Dumitru, Beda nr.78/1955
Victor, Iani Alexandru, Dinulescu
Ştefan, Sprâncenatu Constantin,
Dincă Simion Tudor, Gurgui
Constantin Gheorghe, Tinca Ion.
Originale.

186 Referat de verificare referitor la 1955 2 Anexă la


Tuzu Constantin. dosarul
Copie. nr.79/1955

187 Referate de verificare referitoare 1950 27 Anexă la


la: Popovici Ilie, Cornea Paul (Luca 1955 dosarul
Cohn), Dumitrescu Ioan, nr.83/1955
Mendelsohn Alfred, Moldoveanu
Vasile, Cottescu Panait Victor,
Tompa Niculaie, Dinculescu
Constantin, Spinul Petre, Rădulescu
Gheorghe, Alexe Ilie, Baboianu
Mihai, Ilie Gh. Mihai, Maniu
Teodor.
Originale, copii.

188 Referate de verificare şi 1950 63 Anexă la


caracterizări referitoare la: Popescu dosarul
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Atanasie, Rodan Eugen 1955 nr.85/1955
(Rosenblatt), Buleti Spiridon,
Almăşan Bujor, Combiescu
Dumitru, Ciucă Mihai, Andrei
Andrei (Izsak), Cănilă Dumitru,
Drimuş Iosif, Davidovits Lazăr,
Udrea Ion, Albu Petre (Gorisnai),
Naftali Simion, Bardoş Nicolae,
Orădeanu Titus, Mateescu Cristea,
Dascalciuc Boris, Tinichigiu Isac,
Ivănescu Ioan Polihronie, Ciulei
Manolache Ioan, Budeanu Gheorghe
Aurelian, Cleja Ştefan, Mălnăşan
Aurel (Malnasi), Vidraşcu
Gheorghe, Filip V. Aurel, Popa Ioan
Dumitru, Caplon Ivan Ilie, Ivan
Voicu Dumitru.
Originale, copii.

189 Referate de verificare şi 1953 16 Anexă la


caracterizări referitoare la: Mureşan 1955 dosarul
Dumitru, Nicolau T. Constantin, nr.87/1955
Ardevan Ştefan, Cadariu Gheorghe,
Soru Eugenia, Păun Ion.
Originale, copii.

190 Referate de verificare şi 1952 103 Anexă la


caracterizări referitoare la: Ionescu 1955 dosarul
Mihăeşti Constantin, Combiescu nr.88/1955
Dumitru, Spânu Ioan, Săsărman
Alexandru, Botez Virginia, Kulcsar
Gheorghe, Jeflea Teodor, Zolofinoiu
Gh. Gheorghe, Hass Teodor, Butan
Numa, Argint Marin, Olteanu
Grigore, Bodor Andrei, Stoica Ioan,
Balazs Ernest, Peter Dionisie,
Teodorescu Marin, Ioanid
Alexandru, Comăneanu Remus,
Păunescu Teodor, Nedeianu Manu,
Rocoş Ovidiu, Margot Boteanu –
Păcuraru, Alexandrescu N.
Caramanlău, Nani Vladimir,
Madeleine Nedeianu, Cernea Ilie,
Aurelia Teodorescu, Vasile
Constantinescu, Sasu Constantin,
Penţia Tiberiu, Crişan Petre,
Dumitru Aureliu, Rang Richard,
Sîrbu Constantin, Bologa Ion,
Nicolescu Florica, Sterienescu
Elena, Marinescu Ion, Nedelcu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Eugenia, Balint Ştefan, Criveanu
Traian, Paul Alexandru, Dinu
Mihalache, Petrovici Alexandru,
Radu Alexandru, Medveţ Iulian,
Petre Procopenco, Covalciuc
Grigore, Stahovschi T. Grigore,
Toma Gheorghe, Tîrcă Dumitru
Sterian, Lefter Teodor Gheorghe,
Burcă Gheorghe Mihail, Alexa
Grigore Corneliu, Copăcea Dumitru
Constantin, Lucan Nicolae Ioan,
Zaharescu Grigore Mircea, Gafencu
Ioan Dumitru, Logofătu Dumitru
Gheorghe, Dănău Constantin Vasile.
Originale, copii.

191 Referate de verificare referitoare 1953 10 Anexă la


la: Ionescu Nicolae, Ceciu Ioan, 1955 dosarul
Niculescu Savin, Osman Hristache, nr.89/1955
Rotman Bissi.
Originale, copii.

192 Referate de verificare şi 1954 42 Anexă la


caracterizări referitoare la: 1955 dosarul
Borchescu Alexandru, Niculescu nr.90/1955
Dumitru, Tănăsescu Tudor, Rusu
Oliviu, Banu Ileana, Chico Ioan,
Man Ioan, Crişan David, Lula Aurel,
Balaş Ion, Dăescu Ion, Marinescu
Mircea, Topan Vasile, Mihu Achim
Ioachim, Teodorescu Ioan Crăciun,
Ene Mihai Gheorghe, Avramescu
Panait Constantin, Muscalu Grigore
Gheorghe, Bunea Nicolae
Gheorghe, Bălan Gheorghe, Ciocan
Neagu.
Originale, copii.

193 Referate de verificare referitoare 1955 6 Anexă la


la: Răşcanu Vasile, Georgescu Titus, dosarul
Tecov Tudor Florea (Tvetan). nr.91/1955
Originale.

194 Referate de verificare referitoare 1955 13 Anexă la


la: Zamfirescu Dumitru Constantin, dosarul
Chiţoiu Ştefan, Mardare Ioan Ioan, nr.92/1955
Florescu Ştefan Alexandru, Nădăşan
Ştefan.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
195 Referate de verificare referitoare 1950 19 Anexă la
la: Stănescu Ioan, Ivancenco 1955 dosarul
Alexandru, Mantz Nicolae, Vasiliu nr.93/1955
Constantin, Spahuta Petre Petre,
Lovin Gheorghe Constantin, Manea
Constantin Constantin, Grigore Ioan
Dan.
Originale, copii.

196 Referate de verificare referitoare 1955 7 Anexă la


la: Moraru Tiberiu, Puvak Iosif, dosarul
Militaru Aldea. nr.97/1955
Originale, copie.

197 Referate de verificare referitoare 1953 6 Anexă la


la: Peştişanu Constantin, dosarul
Dumitrache Gheorghe, Dumitru 1954 nr.118/1955
Gheorghe.
Originale.

ANUL 1956

215 Referate de cercetare întocmite de 1955 4 Anexă la


Secţia Cadre a Comitetului Central dosarul
al Partidului Muncitoresc Român nr.2/1956
referitoare la: Stroie Dumitru şi
Cornea Luca Paul.
Originale.

216 Referate de cercetare şi 1955 8 Anexă la


caracterizări întocmite de Secţia 1956 dosarul
Cadre a Comitetului Central al nr.4/1956
Partidului Muncitoresc Român
referitoare la: Simionescu Cristofor,
Cernescu Nicolae, Andrei
Rădulescu.
Originale.

217 Referat de cercetare întocmit de 1956 3 Anexă la


Direcţia Cadrelor a Forţelor Armate dosarul
referitor la Fulga Ion Nicolae. nr.6/1956
Original.

218 Referat de cercetare întocmit de 1956 2 Anexă la


Direcţia Cadrelor a Comitetului de Dosarul
Stat a Planificării referitor la nr.15/1956
Bercovici Martin.
Original.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

219 Referate de cercetare, întocmite de 1955 13 Anexă la


Secţia Cadre a Comitetului Central 1956 dosarul
al Partidului Muncitoresc Român, nr.17/1956
referitoare la: Solomon Ştefan,
Marton Ştefan, Neamţu Ioan, Niţă
Constantin, Horea Elena, Lupu
Heinrich.
Originale, copii.

220 Referate de cercetare referitoare la: 1955 10 Anexă la


Popovici Ilie, Gligor Virgil, Catrani 1956 dosarul
Gheorghe, Ciobanu Ghe. Mihail. nr.18/1956
Originale, copii.

221 Referate de cercetare referitoare la: 1956 7 Anexă la


Şendrea Dumitru Constantin, dosarul
Molico Leon Alexandru, Bilanici nr.19/1956
Ioan Vasile.
Originale.

222 Referate de cercetare referitoare 1950 18 Anexă la


la: Moise Ilie, Mazilu Emil, 1956 dosarul
Niţulescu Iuliu, Dămăceanu Ion nr.21/1956
Dumitru, Bozdog Nicolae, Liveanu
Vasile, Szilard Pavel (Schechter),
Niculce Victor.
Originale, copii.

223 Referate de cercetare referitoare 1953 33 Anexă la


la: Alexe Ilie, Nagy Dezideriu, 1956 dosarul
Manoliu Virgil, Ruffel Acaţiu, Lazăr nr.22/1956
Vladimir, Floreanu Marcel (Feigeles
Marcel), Bucur Ion, Udrea Stan,
Waldner Herman, Popovici Petre,
Zoi Maria, Avramescu Aurel, Baciu
I. Ioan, Socol Marin Petre, Mănescu
Constantin.
Originale.

224 Referate de cercetare referitoare la: 1952 7 Anexă la


Isăcescu Dumitru, Simionescu 1956 dosarul
Cristofor, Titică C. Ioan, Moisin nr.25/1956
Dragomir.
Originale, copii.

225 Referate de cercetare, caracterizări 1955 43 Anexă la


şi fişa personală referitoare la: 1956 dosarul
Angelescu Eugen, Nasta Marius, Zoi nr.28/1956
Apostol, Marinov Marin, Rosetti
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Alexandru, Bădărău Eugen,
Demetrescu Gheorghe, Anca
Constantin, Nedelciu Cristu
(Nedelciuc Krastev Nedalcett),
Buda Ion, Baraş Ilie, Sîrbu Ion,
Claus Nicolae, Cogan Isac, Abrihan
Tiberiu, Ivanovici Dumitru, Arsene
Ştefan (Bercovici Etenne),
Moldovan Roman.
Originale, copii.

226 Referate de cercetare referitoare 1951 13 Anexă la


la: Ion Dumitrescu, Alfred 1956 dosarul
Mendelsohn, Mihail Jora, nr.31/1956
Constantin Silvestri, Alfred
Alessandrescu, Romeo Drăghici,
Hagi Alexandru, Manolache
Constantin, Paulian Florea,
Baboianu Mihai, Soima Nicolae.
Originale, copii.

227 Referate de cercetare referitoare 1952 30 Anexă la


la: Acs Ion (Ioina), Munteanu Mihail 1956 dosarul
(Grumberg Michel), Mantu Eugen nr.34/1956
(Marcuzon Richard), Manu Serghie,
Bordaş Ioan, Bojan Pavel, Marcu
Ion, Tilivia Staicu, Niţă Ioan, Pirnog
Petre, Ghitea Gheorghe, Miloş
Ştefan, Bunea Nicolae Gheorghe,
Mateescu Constantin Emanoil, Boda
Lică Vasile Traian, Incze Gavril,
Fălticeanu Gheorghe.
Originale.

228 Referate de cercetare referitoare 1952 12 Anexă la


la: Geltz Filip, Macovei Pompiliu 1954 dosarul
Alexandru, Staicu C. Stelian, nr.35/1956
Gheorghiu Nicolae (Gheorghiev).
Originale, copie.

229 Referate de cercetare referitoare 1955 8 Anexă la


la: Niculae M. Nicolae, Tohăneanu 1956 dosarul
Constantin, Dumitrache Constantin, nr.36/1956
Godeanu Constantin.
Originale.

230 Referate de cercetare referitoare 1956 15 Anexă la


la: Samoilenco Alexandru, dosarul
Lăzăreanu Alexandru (Lazarovici), nr.37/1956
Belu Nicolae (Sor), Mezincescu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Eduard, Celac Nicolae, Dimitriu
Victor, Mineu Ion.
Originale.

231 Referate de cercetare referitoare 1950 32 Anexă la


la: Novac Ernest Nicolae 1956 dosarul
(Neumann), Niculescu Dumitru, nr.38/1956
Knechtel Wilhelm Karl, Ionescu
Mihail, Lupaşcu Gheorghe, Wisky
Eugen, Popovici Ilie, Catrani
Gheorghe, Ardeleanu Ilie,
Ardeleanu Ilie, Bîrzu Ioan, Olariu
Ioan, Toma T. Constantin.
Originale, copii.

232 Referate de cercetare referitoare 1955 36 Anexă la


la: Lungu Stelian, Grozdea Ioan, 1956 dosarul
Constantin A. Tudor, Medvet Iuliu, nr.40/1956
Comnacu Elisabeta, Veisbergher
Marcel, Chiper Vasile, Sebok
Dănilă, Lazăr David, Neagu Ştefan,
Pop Ştefan, Mihalache Dumitru,
Marinescu Teodor, Crăciunoiu
Vasile, Hagi Alexe, Bologan
Niculae, Radu Simion (Hary
Simon).
Originale.

233 Referate de cercetare referitoare 1955 45 Anexă la


la: Jugănaru Ioan, Căprăroiu Vasile, 1956 dosarul
Csilag Ludovic, Bucur Iosif, nr.42/1956
Magazin Petru, Antasiuc Vasile,
Stoica Ioan, Petrulian Nicolae,
Hagiu Dumitru, Iscovici Paul,
Ivancenco Alexandru, Chivaran
Jeana, Gălăţianu Aurel, Vintilă
Jenica, Toma T. Constantin,
Popescu Aurelian, Joldeş Gheorghe,
Andrei Alexandrina (Hanciu),
Pastor Anastasia, Sandor Eva,
Markosi Emeric.
Originale, copii.

234 Referate de cercetare referitoare 1955 26 Anexă la


la: Beniuc Mihai, Cumpănaşu Ioan, 1956 dosarul
Corbu Nicolae, Gălăţeanu Ioan, nr.44/1956
Traian Selmaru, Mihăileanu Ion
(Buchman Marcu), Mitea
Constantin, Călinescu Gheorghe,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Rus Vasile, Stănel Spiridon,
Maricoiu Ion, Ignat Nestor.
Originale.

235 Referate de cercetare referitoare la: 1954 24 Anexă la


Borca Ioan, Radu I. Dumitru 1956 dosarul
(Ciobanu I. Dumitru), Kiss Vasile, nr.46/1956
Petrescu Gheorghe, Zăvoleanu Ion,
Jeler Romulus, Dumitru Petre, Stan
Ioan Ştefan, Cănilă Dumitru, Simion
Ştefan.
Originale, copii.

236 Referate de cercetare referitoare 1955 40 Anexă la


la: Fodor Vasile, Pop Macedon Iuliu, 1956 dosarul
Toca Gheorghe Gheorghe, Vlad nr.47/1956
Florea Ioan, Rotaru Vasile
Gheorghe, Stan Marin Ioan,
Polanschi Ioan Ştefan, Martin
Costache Mihai, Enache Petre Ilie,
Lovin Gheorghe Constantin,
Ladescu Constantin Aurel, Nicula
Mihai Ioan, Mazilu Ioan Constantin,
Iacob S. Tudor, Savin Gheorghe
(Sulimovici), Felix Ida, Teodoru
Şerban, Soima Nicolae, Gogioiu
Mircea, Pălămaru Eftimie,
Davidescu David.
Originale.

237 Referat de cercetare referitor la 1956 2 Anexă la


Isăcescu Alexandru Ioan. dosarul
Original. nr.48/1956

238 Referate de cercetare referitoare 1956 5 Anexă la


la Constantinescu Anton şi dosarul
Tranulis Socrate. nr.50/1956
Originale, copie.

239 Referat de cercetare referitor la 1956 3 Anexă la


Birtaş Gavril. dosarul
Original. nr.51/1956

240 Referate de cercetare referitoare 1953 59 Anexă la


la: Iakob Ştefan, Benkö Ioan, 1956 dosarul
Drăgoi Stana (Bălan), Despot nr.52/1956
Petru, Bondoc Alexandru (Lovy
Alfred), Stuparu Constantin,
Chirazi Dumitru, Uivaru
Gheorghe, Apostolatu Ioan,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Sinişteanu Radu, Buliga Dumitru,
Păun Bratu, Duca Alexandru, Cora
Filaret, Schaier Abraham, Pohontu
Ion, Isac Pavan Petru, Cristescu
Nicolae, Radu Simion (Hary
Simon), Havaş Gheorghe, Nicolau
Gh. Ştefan, Tîrlea Petre,
Combiescu Dumitru, Rusu Simion,
Teodoreanu Nicolae Popescu,
Huber Panu Ion, Gabor Ştefan.
Originale, copii.
Filigran.

241 Referate de cercetare referitoare 1956 8 Anexă la


la: Radu Gh. Vasile, Jianu dosarul
Gheorghe, Măgură Iacob (Lei nr.55/1956
Bovici).
Originale.

242 Referate de cercetare referitoare 1951 26 Anexă la


la: Manolache Mihail, Secară Ilie, 1956 dosarul
Rusu Vasile, Enache Niculae, nr.58/1956
Dumitrache Gheorghe, Vulpe
Gheorghe, Florea Ioniţă,
Ştefănescu Tudor, Popescu Pavel,
Dobrovici Simion, Siperco
Alexandru, Dimitriu Victor, Hagi
Alexandru.
Originale.

243 Referat de cercetare referitor la 1954 2 Anexă la


Belea Octavian. dosarul
Original. nr.59/1956

244 Referate de cercetare referitoare 1955 17 Anexă la


la: Matei C. Gheorghe, Haznagiu 1956 dosarul
(Hasnagiu) Spiridon, Zamfir Bratu, nr.61/1956
Patik Adalbert, Janko A. Andrei,
Agoston Roza (Rozalia), Bugnaru
Vasile, Stanciu Pavel, Bogdănescu
Dumitru.
Originale.

245 Referate de cercetare referitoare 1956 11 Anexă la


la: Răduleţ Remus, Tînţu Florian, dosarul
Hervian Dinu (Herscovici), Cocis nr.62/1956
Gheorghe Gheorghe.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

246 Referate de cercetare referitoare 1956 19 Anexă la


la: Sorea Tudor, Serban Marin, dosarul
Vituşinschi Ion, Dobre Anton, nr.65/1956
Vicol Vasile, Albu Anton (Weiss),
Petri Mihail, Georgescu Emilia
Alice, Solomon Silviu.
Originale.

247 Referate de cercetare referitoare 1955 16 Anexă la


la: Drăghici Ion, Kotovschi 1956 dosarul
Grigore, Iorga Teodor, Dăscălescu nr.66/1956
Constantin, Soare Dumitru,
Vizireanu Dumitru, Rizea
Gheorghe, Siminciuc Constantin.
Originale.

248 Referate de cercetare referitoare 1956 22 Anexă la


la: Ardelean Constantin, Fisler dosarul
David, Popescu Gheorghe, Rossin nr.70/1956
Eugen (Rosinger), Tănase
Constantin, Ilie Jean, Dudaş
Traian, Matei Gheorghe, Cristescu
Niculae, Crişan Mihail (Spigler),
Bogdan Alexandru (Lam Jack).
Originale, copie.

249 Referate de cercetare referitoare 1955 7 Anexă la


la Nistor Alexandru (Neuman) şi dosarul
Hulduban Vasile. nr.71/1956
Originale.

250 Referate de cercetare referitoare 1955 45 Anexă la


la: Petreanu Alfred, Barotă Mircea, 1956 dosarul
Ionescu Ilie, Pîrvu Chiriac, Enyedi nr.72/1956
Iuliu, Anderca Constantin,
Ciobotaru Leon, Bogdan Ion,
Ghelesel Vasile, Florea Vasile,
Dumitru Toma, Kozseni Ludovic,
Feier Ion, Garbor Dumitru, Papszt
Carol, Pămînt N. Ion, Man Ioan,
Fantaziu Ioan, Petric Dumitru,
Iarca I. Mircea, Iordache Florea,
Feher Adalbert, Enache Ioan
Dionisie.
Originale.

251 Referat de cercetare referitor la 1956 4 Anexă la


Vijoli B. Aurel. dosarul
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original. nr.75/1956
Filigran.

252 Referate de cercetare referitoare 1956 25 Anexă la


la: Farkaş Emeric, Răileanu Vasile, dosarul
Ştefan Mitică, Pogăceanu Vasile, nr.77/1956
Mititelu Jean, Pateşan Ioan,
Constantinescu Liviu, Chelemen
Petre, Ionescu Gh. Traian,
Gheorghiţă Gheorghe, Creangă
Ioan.
Originale.
Filigran.

253 Referate de cercetare referitoare 1956 27 Anexă la


la: Protopopescu Dumitru, dosarul
Chirilescu Ioan, Nilges Ştefan, nr.82/1956
Dragomir Teodor Horia, Iancu
Florea Mihai, Ionescu Anghel
Pompiliu, Bulgaru D. Vasile,
Dumitru Petre, Dănică Petre, Mihai
Smărăndache, Costache
Constantin, Raicu Constantin.
Originale, copii.
Filigran.

254 Referat de cercetare referitor la 1956 3 Anexă la


Antohie Vasile. dosarul
Original. nr.85/1956

255 Referate de cercetare referitoare 1956 11 Anexă la


la: Kaposta Emeric, Mîrza dosarul
Ludovic, Oiaga Vasile, Rădulescu nr.86/1956
Ştefan, Szego Tiberiu, Hîncu Iosif
(Haimovici).
Originale.

256 Referate de cercetare referitoare 1953 17 Anexă la


la: Boroş Carol, Cîrstea Vasile, dosarul
Dinu Vasile, Isac Martin, Matei nr.88/1956
Ştefan, Manolescu Florian,
Soporeanu Alexandru, Zahan
Maria, Kopandi Alexandru.
Copii.

257 Referate de cercetare referitoare 1953 58 Anexă la


la: Grigorescu Ion, Bogdan dosarul
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Alexandru (Lam Jack), Iuga Vasile nr.90/1956
Ioan, Burada Dumitru Constantin,
Novac Mauriciu, Sendroiu
Gheorghe, Solomon Mircea, Bucur
Ioan (Soare), Sferlea T. Teodor,
Iacob S. Tudor, Stoica V. Vasile,
Stanciu P. Traian, Bilanici Ioan
Vasile, Florea Marin Aurelian,
Ersec Martin Adalbert, Mazăre
Ioan, Baciu Ioan Ioan, Cristorian
Gheorghe Emil, Ciubancan Traian
Liviu, Hociung Constantin, Szasz
Andrei, Mihalcea Petru, Fekete
Rudolf, Toma Gheorghe, Ravas
Gheorghe, Iordache Marin,
Cărbunaru Constantin, Socolescu
Mircea.
Originale.
Filigran.

258 Referate de cercetare referitoare 1956 30 Anexă la


la: Drexler Pavel, Păcuraru dosarul
Francisc, Marian Anatolie, nr.95/1956
Dumitrescu Nicolae Şerban, Anuţa
Dumitru Ştefan, Florescu
Gheorghe Haralambie, Marcu Ioan
Stan, Herăscu Dumitru Emil,
Dragnea Badea Marin, Popa
Constantin Constantin, Muica
Nicolae Nicolae, Miroiu Traian.
Originale.

259 Referate de cercetare referitoare 1956 5 Anexă la


la Nicuţă Constantin şi Zeiger dosarul
Simion. nr.96/1956
Originale.

260 Referate de cercetare referitoare 1956 47 Anexă la


la: Breiner Paraschiva, Burac dosarul
Nicolae, Albu (Feher) Traian, nr.98/1956
Benedek Tiberiu, Puricel Ioan,
Ghedeon Iosif, Petruţiu Eugen,
Popa A. Dumitru, Fieraru Anton,
Borugă Nicolae, Păpuşoiu Ioan,
Covaci Ilarion, Covaci (Covasi)
Ilarion, Aranici Pavel, Dinescu
Vasile, Barbu Vasile Ştefan,
Visting Eugen, Kiss Vasile,
Hegheduş Gh. Emeric, Nedelcu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin Ioan, Beda Gh. Victor,
Tuică Nicolae.
Originale,copie.

261 Referate de cercetare referitoare 1956 79 Anexă la


la: Dobre Dumitru, Mavrig Ştefan, dosarul
Anghel Mihail (Bernstein Michel), nr.100/1956
Niţă Dumitru, Andreoaie Petre,
Dudău Marin, Cristea Nicolae,
Both Remus, Bărduţ Ion, Kiss
Ioan, Anton Gheorghe, Colcer
Aron, Popic Lazăr, Falcon
Herman, Vlad Nicolae, Creţu
Victor, Moroşanu Constantin,
Stoenescu Constantin, Horak
(Horac) Carol, Flueraş Ion, Bărbuţ
Florea, Vasile Gheorghe, Popescu
Virgil, Aranyosi Ludovic, Rab
Ludovic, Vătăşanu Nicolae,
Munteanu Mihai, Lazăr Florea.
Originale.
Filigran.

262 Referate de cercetare referitoare 1956 10 Anexă la


la: Dimitriu Victor, Manu Petre, dosarul
Olteanu Dumitru, Cleja Ştefan, nr.101/1956
Drinceanu Ioan.
Originale.

263 Referat de cercetare referitor la 1956 4 Anexă la


Bernath Abraham. dosarul
Original. nr.102/1956

264 Referate de cercetare referitoare 1955 14 Anexă la


la: Ardelean Gheorghe, Stroescu 1956 dosarul
Ioan (Selingher Izidor), Duma nr.103/1956
Vasile, Rusan Gheorghe, Popescu
Dumitru, Militaru Aldea, Leib
Nahman.
Originale.
Filigran.

265 Referate de cercetare referitoare 1954 16 Anexă la


la: Manoliu Ion Constant, Czibulac 1956 dosarul
Gavril, Ibănescu Gheorghe, Lazăr nr.107/1956
David, Iordache Ioan, Bejan
Dumitru, Erdelyi Ştefan, Radu
Petru.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Filigran.

266 Referate de cercetare referitoare 1956 26 Anexă la


la: Vijoli B. Aurel, Craiu M. Ion, dosarul
Zaharia Ilie (Grumberg Iuju), nr.108/1956
Modoran Vasile, Ciucă Alexandru,
Tîrnăveanu Basil Matei, Bilyk
Vsevolod, Dobre Gheorghe.
Originale.

267 Referate de cercetare referitoare 1954 89 Anexă la


la: Dobre Ioan, Bulgăria Aurel, 1956 dosarul
Enăşescu Octavian, Suluţiu nr.112/1956
Alexandru, Soimoşi Ştefan,
Pandele Dumitru, Ilie Nicolae,
Kovacs B. Mihai, Ivanovici
Dumitru, Voicu Marin, Unguraşu
Simion, Rusu I. Vasile, Trifon
Constantin, Savin Ioan, Marinescu
Nicolae, Mihai Niculae, Stupu
Gheorghe, Arjoca Petru,
Constantin Ion, Cazacu Virgil, Sos
Adalbert, Ungureanu Vasile Ilie,
Medianu Andrei Ioan, Duca Petre
Dimitrie, Ladescu Constantin
Aurel, Grama Moise Ioan, Ionescu
Dumitru Ioan, Vîlcu Gheorghe
Gheorghe, Bardaş Ioana Vasile,
Pop Ioan Ioan, Săndulescu
Gheorghe Nicolae, Nicolae Dobre
Ioan, Ferenti Anton Simion,
Cojocaru Gheorghe Gheorghe,
Simon Petre Gheorghe, Marchidon
Dumitru, Andrei C. Iordache,
Titileanu R. Gheorghe, Popovici
Valerian, Niţescu Ioan, Burghelea
Teodor, Tompa Ştefan, Gîrbea
Ştefan, Vasile M. Ştefan, Celea
Ioana (Boga), Ivan Teodor,
Pascaru Vasile.
Originale.
Filigran.

268 Fişe personale referitoare la: 1956 13 Anexă la


Jula Niculae, Clemente Constantin, dosarul
Mihai I. Niculae, Naidin Georgeta, nr.113/1956
Şerbănescu Eugen, Şerban Sergiu
Andrei, Perşinaru Marin, Jean
Elena, Munteanu Ovidiu, Mocanu
Valeriu, Raspop Ion.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

269 Referate de cercetare, 1956 85 Anexă la


caracterizări referitoare la: Dezsi dosarul
Iuliu, Fazekaş Ludovic, Badea nr.115/1956
Alexandru, Paloş Haralambie,
Ruparcsics Iosif, Ovac Pricop
Ştefan, Zăpîrtan Augustin, Nariţă
Gavrilă, Vîlcu Ion, Tăbîrcă
Niculae, Dinu Constantin,
Dumitrache Marin, Niculaie T.
Ion, Dumitrache Marin, Făgărăşan
Gheorghe, Valter Ştefan,
Constantinescu Stere, Pavel
Niculae, Simion Ioan, Costea
Constantin, Pipoş Ioan, Pavel
Nicolae, Iovin Dumitru, Muşat
Cristea, Mohanu Vasile, Croitoru
Ion, Terpeş Vasile, Popescu Barbu,
Pentek Ioan, Tiriboi Toader Ioan,
Constantinescu D. Dumitru,
Sprîncenatu Constantin, Savu
Florea, Nicolau I. Ilie, Lupulescu
B. Mircea, Olaru Constantin Cezar,
Dinulescu Ştefan, Pop Maria (Biji),
Foglu Maria, Ciubotaru
Constantin.
Originale.
Filigran.

270 Referate de cercetare referitoare 1956 14 Anexă la


la: Borş Gheorghe, Mihat Ladislau, dosarul
Dumitrescu Mihai, Braşoveanu nr.118/1956
Ferdinand, Bozga Pavel, Sîrbu
Ioan, Radu Alexandru.
Originale.

271 Referate de cercetare referitoare 1956 57 Anexă la


la: Feneşan Aurel, Predescu dosarul
Constantin, Niculaie Constantin, nr.120/1956
Urda Constantin, Oniga Ioan,
Năstase Gheorghe, Ionescu
Nicolae, Iacobescu Simion, Jurău
Moise, Elian Gheorghe, Ioniţă
Nicolae Ioan, Kostyal Ştefan
Ştefan, Lungu Chivu Mihai,
Dobrovicescu Nicolae Vasile,
Lupu Manea Şerban, Tureanu
Achim Vasile, Teodorescu Ioan
Crăciun, Didulescu Ioan
Constantin, Buculei Gheorghe
Constantin, Berteanu Stelian
Constantin, Cutoiu Vasile Vasile,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Sandru Tănase Constantin,
Mocanu Ioan Romeo, Ştefan
Constantin Stan, Hutira Iosif.
Originale.

272 Referate de cercetare referitoare 1956 70 Anexă la


la: Bobocea C. Ioan, Enache dosarul
Nicolae, Mîndricel Niculae, nr.125/1956
Matheisel Emil, Furdui Ion, Pavel
Lazăr, Pavel Marin, Cristea
Mihalache, Bodgros Ioan, Goran
Gheorghe, Pop Ludovic, Moldovan
Izidor, Chioreanu Ioan, Ionescu
Dumitru, Ciolpan Ion, Berică St.
Petru, Vasiliu Gheorghe, Cojoc
Ion, Tuhuţ Damaschin, Doni
Tudor, Cervencovici Andrei, Hass
(Haş) Teodor, Crişan Gheorghe,
Bîrna Ion, Lakatoş Andrei, Szabo
Eugen, Felegeanu Costin, Petre C.
Ioan, Raczek Ioan, Manciuc Ion,
Moldovan Zenovie, Amariei
Constantin, Megyeszai Francisc,
Zaharia Enache Deji Mihai.
Originale.
Filigran.

273 Referate de cercetare referitoare 1956 41 Anexă la


la: Racz Ioan, Mihuţ Aurel, Duică dosarul
Dumitru, Carcea Petru, Popp Ioan, nr.127/1956
Tincu Iosif, Mureşan Gavrilă,
Dumitru Petre, Paraschiv
Constantin Teodor, Florescu
Gheorghe Haralambie, Simion
Lazăr Tudor, Diaconu Constantin
Florea, Sandu Gheorghe Gheorghe,
Bălan Constantin Vasile, Dudas
Aron, Gervescu Marcel, Stoian
Constantin, Iager (Jager) Marian.
Originale, copii.
Filigran.

274 Referate de cercetare referitoare 1956 8 Anexă la


la: Gaşpar Francisc, Puriş dosarul
Gheorghe, Manunghevici nr.129/1956
Emanuel, Baratoşi Eugen.
Originale.
Filigran.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
275 Referate de cercetare referitoare 1956 12 Anexă la
la: Predescu Ion, Mălîia dosarul
Constantin, Maci Matei Matei, nr.131/1956
Stoica Ion, Oancea Nicolae, Cain
Ivan.
Originale, copie.

276 Referate de cercetare referitoare 1956 21 Anexă la


la: Vătavu Mihai, Argint Marin, dosarul
Cosma Ion, Farcaş Alexandru, nr.136/1956
Moflic Constantin, Geogia
Niculae, Chiva Vasile, Pall
Elisabeta, Filip Gheorghe
(Grunfeld), Vulcu Miron.
Originale.
Filigran.

277 Referate de cercetare referitoare 1956 17 Anexă la


la: Rusu Ichim, Leu Ioniţă Nicolae, dosarul
Kacso Ladislau Ladislau, Rotaru nr.137/1956
Gheorghe Ilie, Voiculescu Marin
Dumitru, Dorobanţu Gheorghe
Gheorghe, Baraş Ilie.
Originale.
Filigran.

278 Referate de cercetare referitoare 1956 10 Anexă la


la Zaharia Ilie (Grumberg Iuju) şi dosarul
Gayarmati Niculae. nr.138/1956
Originale.
Filigran.

279 Referate de cercetare referitoare 1956 23 Anexă la


la: Petrovici Gheorghe, Mazarache dosarul
Constantin, Savu Nicolae, Neculai nr.139/1956
Elena, Alexandru Geta, Ionescu Vol.II
Aurelia, Niculescu Nicolae,
Grigorescu Ion, Negrea Maria,
Mierloi Elena, Nicolae Gheorghe,
Radu Elena, Batlay Gheorghe,
Cebzan Maria, Agnes Ion, Vîrban
Maria, Zabolodni Ilie, Tancov
Traian, Popa Gheorghe, Botici
Alexandru, Munteanu Rudolf.
Copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
280 Referate de cercetare referitoare 1956 5 Anexă la
la Vlădoiu Anton şi Bălan Ştefan. dosarul
Originale, copie. nr.140/1956

281 Referate de cercetare referitoare 1956 6 Anexă la


la Andrasofszky Tiberiu şi Franche dosarul
Oscar. nr.144/1956
Originale.

282 Referate de cercetare referitoare 1956 22 Anexă la


la: Dumitriu Mihai (Dubrovschi), dosarul
Moldoveanu Ion, Crişu Victor, nr.149/1956
Sităruş Ştefan, Dalog Aurel, David
Iuliu, Nedelcu Atanasia,
Vdovicenco Galea, Cristea Stan,
Săvoiu Ioan, Vîjeu Vasile.
Originale.
Filigran.

283 Referate de cercetare referitoare 1956 16 Anexă la


la: Gaal Gavril, Demeter Ioan dosarul
(Ion), Kacso Alexandru, Takacs nr.172/1956
Ludovic, Mănescu Dumitru.
Originale.
Filigran.

284 Referate de cercetare referitoare 1956 13 Anexă la


la: Vasiliu Constantin, Andrei dosarul
Neculai, Cristea Iordache Dumitru. nr.176/1956
Originale.

ANUL 1957

135 Referate de cercetare referitoare 1957 24 Anexă la


la: Iani Nicolae, Ristache Florea, dosarul
Zilberman Strul (Saul), Tuzson nr.2/1957
Alexandru, Pricop Ion, Săbăreanu
Nicolae Ioan, Oprenea Ioan Ioan,
Ionescu Lazăr Constantin, Bulan
Ştefan Iacob, Constantinescu D.
Dumitru.
Originale.

136 Referate de cercetare referitoare 1957 11 Anexă la


la: Lucaciuc Mihai, Beram Carol, dosarul
Munteanu Mihai, Roman Dumitru, nr.3/1957
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gall Ştefan, Dinu Vasile (Eising
Beniamin).
Originale, copie.
Filigran.

137 Referate de cercetare referitoare 1957 59 Anexă la


la: Lăcătuşu Constantin, Căldare dosarul
Vasile, Molnar Ioan, Ivanici Toma, nr.4 /1957
Ghişa Iuliu, Cristescu Constantin,
Băjenaru Cornel, Serbănescu
Florea, Iancu Radu, Silea Vasile,
Iancu Janeta (Bril), Telescu Mihai,
Roşianu Ioan, Găzdoiu Stan,
Constantinescu Ion, Dragomir
Stan, Severin Sabin, Buru Lefter,
Laszlo Sandor, Moldovan Maria,
Tudorache Manole, Anton
Emilian, Micu Mircea, Păcuraru
Ion, Pop Valeriu, Corbu Nicolae,
Gălăţeanu Ion, Filip V. Aurel.
Originale, copii.
Filigran.

138 Referate de cercetare referitoare 1957 52 Anexă la


la: Lucaci Iordan, Strul A. dosarul
Mauriciu, Matei C. Tudor, Ghiran nr.6 /1957
Vasile, Bagineanu Ilie Ioan, Pioara
Dumitru, Simion Lazăr Tudor,
Munteanu Duţu Dumitru, Frunză
Aron Vasile, Rotaru Nicolae Petre,
Căpîlneanu Ioan Ioan, Mihat Iosif,
Mîrla Victor, Stana Teodor, Lascu
Ioan, Pateşan Ioan, Albu Ioan,
Oprea Gheorghe, Angheloiu N.
Gheorghe, Marian Pavel, Radu
Negru Niculae, Bălteanu
Gheorghe, Iordăchescu Ionică,
Mihailovici Beniamin (Buium).
Originale.
Filigran.

139 Referate de cercetare referitoare 1957 52 Anexă la


la: Simionescu Constantin, Eftimie dosarul
Constantin, Kalman Dionisie, nr.9/1957
Ardeleanu Ioan, Zorca Gheorghe,
Trandafirescu Ilie, Komlodi
Ladislau, Balogh Edgar, Agapie
Pavel, Gheti Vasile Gheorghe,
Sabados Gheorghe Gheorghe,
Udrea Nicolae Ştefan, Baisan
Aristide Aristide, Porumb Vasile
Ioan, Halchias Constantin
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Isăcescu Ioan Mihai,
Debelka Carol Emeric, Marinescu
Radu Gheorghe, Ioniţă Petre Ioan,
Dida Ioan Teodor, Puşcaşu Ilie
Ioan, Nicolae Gheorghe Tudor,
Scafes Grigore Ioan, Petriş Ioan
Dumitru.
Originale.
Filigran.

140 Referate de cercetare referitoare 1957 9 Anexă la


la: Sipos Albert, Săcăleanu dosarul
Constantin, Tapoş Francisc, nr.14/1957
Kovacs Alexiu.
Originale.
Filigran.

141 Referat de cercetare referitor la 1957 2 Anexă la


Rădulescu Alexandru. dosarul
Original. nr.15/1957

142 Referate de cercetare referitoare 1957 4 Anexă la


la Joandrea Ioan şi Nemeth Pavel. dosarul
Original, copie. nr.17/1957
Filigran.
143 Referate de cercetare referitoare 1957 10 Anexă la
la: Dumitru Mihai, Radu Ioan, dosarul
Maioreanu Coloman, Bordaş Ioan, nr.21/1957
Bodnarciuc Alexei.
Originale, copie.
Filigrane.

144 Referate de cercetare referitoare 1957 17 Anexă la


la: Ganea Gheorghe, Ionescu dosarul
Victor (Antoniu), Stănculescu nr.22/1957
Gheorghe, Breban Iosif, Pascu
Nicolae, Nădăşan Ştefan, Ionescu
Constantin, Păunescu Cornelia.
Originale, copii.
Filigrane.

145 Referate de cercetare referitoare 1957 20 Anexă la


la: Beu Ion, Băjenaru Cornel, dosarul
Telescu Mihai, Goliat Ioan, nr.24/1957
Pruneanu Petre, Diaconu
Gheorghe, Buimistruc Teodor,
Schwartz Nicolae, Manoliu Petre
Tinu, Dimitriu Adrian.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Filigran.

146 Referate de cercetare referitoare 1957 15 Anexă la


la: Martalogu Ion, Drăgan dosarul
Constantin, Pleşa Emil, Gliga nr.26/1957
Vasile, Mihai Florian, Pavel
Nicolae, Samoilenco Alexandru.
Originale.
Filigran.

147 Referate de cercetare referitoare 1957 11 Anexă la


la Avramescu David şi Mineu Ion. dosarul
Originale,copie. nr.30/1957

148 Referate de cercetare referitoare 1957 15 Anexă la


la: Gluvacov Ion, Bayerle Iosif, dosarul
Argint Marin, Sascău Vasile, nr.31/1957
Rublenco Filip, Croicu Dumitru,
Podoleanu Jack (Mendelovici).
Originale.
Filigran.

149 Referate de cercetare referitoare 1957 10 Anexă la


la Biji Mircea şi Silaghi Ion. dosarul
Originale, copie. nr.35/1957
Filigran.

150 Referate de cercetare referitoare 1957 5 Anexă la


la Novac Dumitru şi Alexe Nicolae dosarul
Vasile. nr.36/1957
Originale.
Filigran.

151 Referate de cercetare referitoare 1957 7 Anexă la


la Bolintineanu Gh. Ioan (Balint) şi dosarul
Stan Vlad. nr.38/1957
Originale.

152 Referate de cercetare referitoare 1957 9 Anexă la


la: Bodea Nicolae Constantin, dosarul
Vistig P. Eugen, Furdui Petru, nr.39/1957
Sabău Gheorghe.
Originale, copie
Filigran.

153 Referat de cercetare referitor la 1957 2 Anexă la


Dragomir Gheorghe. dosarul
Original. nr.41/1957
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

154 Referate de cercetare referitoare 1957 16 Anexă la


la: Muşat Vasile, Vujdea dosarul
Gheorghe, Bălan Panait, Cadar nr.42/1957
Alexandru, Puiu Gheorghe, Szanto
Ştefan.
Originale, copii.
Filigran.

155 Referate de cercetare referitoare 1957 16 Anexă la


la: Teclu Victor Iacob, Floca dosarul
Gheorghe Arhip, Vasiliu Ştefan nr.43/1957
Alexandru, Marcu Ioan Stan,
Stănescu Stelian Spirea, Mardare
Ioan Ioan, Praporgescu Dumitru,
Budescu Ştefan.
Originale, copii.

156 Referate de cercetare referitoare 1957 49 Anexă la


la: Teodorescu Jean, Hutira Ervin, dosarul
Petrescu Tiberiu, Vlasu Vasile, nr.44/1957
Opriţa Petre, Cutoiu Vasile Vasile,
Petruţ Victor Vasile, Buruiană
Vasile Napoleon, Costea Dumitru
Gheorghe, Cheler Romano Paul,
Jipa Mihalache Anton, Răzvan
Andrei Simion, Sulariu Vasile
Simion, Drăgăniţă Constantin
Constantin, Dragu Ioan Marin,
Paraschiv Constantin Teodor,
Niculescu Voinea Marin, Stănescu
Stelian Spirea, Orban Ioan
Octavian, Burada Dumitru
Constantin, Oprenea Ioan Ioan,
Sandu Gheorghe Gheorghe.
Originale, copii.

157 Referate de cercetare referitoare 1957 11 Anexă la


la: Szasz Mihai, Nicolae Gheorghe dosarul
Mihai, Budişteanu Nicolae, nr.46/1957
Lăzărescu Constantin, Pană
Gheorghe.
Originale, copii.
Filigran.

158 Referate de cercetare referitoare 1957 12 Anexă la


la: Mazilu Emil, Păcuraru Francisc, dosarul
Vela Andrei, Tatu Pamfil, Ranga nr.48/1957
Alexandru Costache.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Filigran.

159 Referate de cercetare referitoare 1957 4 Anexă la


la Kasza Beniamin Ştefan şi dosarul
Constandache Ion Paul. nr.53/1957
Originale.

160 Referate de cercetare referitoare 1957 12 Anexă la


la: Obradovici Ioan, Ionescu Ilie, dosarul
Stoianovici Anton, Vasiliu Tudose, nr.55/1957
Dobrovici Simion, Potop Vasile.
Originale, copie.
Filigran.

161 Referat de cercetare referitor la 1957 2 Anexă la


Stănescu Constantin. dosarul
Original. nr.58/1957

162 Referate de cercetare referitoare 1957 4 Anexă la


la Petrescu Gheorghe şi Rădulescu dosarul
Mircea. nr.63/1957
Originale.

ANUL 1958

72 Referate de cercetare referitoare 1958 11 Anexă la


la: Petruc Teodor Adrian, Macovei dosarul
Pompiliu Alexandru, Moza Ioan, nr.2/1958
Doboş Nicolae, Găneţ Nicolae.
Originale, copie.

73 Referate de cercetare referitoare 1958 8 Anexă la


la Vuza Pavel şi Pătraşcu Andrei. dosarul
Originale. nr.3/1958

74 Referat de cercetare referitor la 1958 2 Anexă la


Nicolau Vasile. dosarul
Original. nr.4/1958

75 Referate de cercetare referitoare 1958 9 Anexă la


la: Cociş Gheorghe Gheorghe, dosarul
Edroiu Elena, Călin Enciu Nicolae. nr.5/1958
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

76 Referate de cercetare referitoare 1958 5 Anexă la


la: Dumitrescu Vasile, Bădescu dosarul
Nicolae, Nicuţă Constantin. nr.6/1958
Originale, copie.

77 Referate de cercetare referitoare 1958 8 Anexă la


la: Marinescu Teodor, Cadar dosarul
Alexandru, Actarian Virgil, Mihuţ nr.9/1958
Vasile, Cârţană Constantin, Ignat
Nestor.
Originale, copii.

78 Referate de cercetare referitoare 1958 15 Anexă la


la: Mihailovici Leonid, Ţiulescu dosarul
Emanoil, Mandache Petre Nicolae, nr.11/1958
Doboş Nicolae, Breban Iosif, Pană
Gheorghe.
Originale, copii.

79 Referat de cercetare referitor la 1958 2 Anexă la


Georgescu Ion. dosarul
Copie. nr.12/1958

80 Referate de cercetare referitoare 1958 4 Anexă la


la: Mîndreanu Constantin, Grama dosarul
Ioan, Iamandi Teodor. nr.14/1958
Originale.
81 Referate de cercetare referitoare 1958 3 Anexă la
la Actarian Virgil şi Bozgan Aurel. dosarul
Originale. nr.17/1958
Filigran.

82 Referate de cercetare referitoare 1958 12 Anexă la


la: Ardelean Gheorghe, Bucşa dosarul
Remus, Mateescu Vasile, Băjenaru nr.18/1958
Gheorghe Dumitru, Nicu Coman
Gheorghe, Păcuraru Francisc.
Originale.

83 Referate de cercetare referitoare 1958 11 Anexă la


la: Matei Gheorghe, Bugyi Paul, dosarul
Tăbîrcă Nicolae, Gavrilescu nr.21/1958
Nicolae, Militaru Aldea.
Originale, copie.
Filigran.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
84 Referate de cercetare referitoare 1958 52 Anexă la
la: Nichita Vasile, Muşat Vasile, dosarul
Găzdoiu Stan, Drăgoi Gheorghe, nr.22/1958
Bulgaria Aurel, Uglar Iosif,
Bolojan Victor, Lupşa Gavrilă,
Georgescu Nicolae, Pascaru
Nicolae, Simionescu Nicolae,
Moroşanu V. Constantin, Sîrbu V.
Ioan, Iacomi Ioan, Ionescu
Gheorghe, Aranici Pavel, Zodian
Gheorghe, Iani Nicolae, Demeter
Alexandru, Chitic Gheorghe,
Tilivea Staicu, Abrudan Eva
(Raţiu), Matei Niculae.
Originale, copii.
Filigran.

85 Referate de cercetare referitoare 1958 22 Anexă la


la: Mărcuş Ion, Manoliu Gabriel, dosarul
Roşu Gheorghe, Tiberian Ion, nr.25/1958
Roşianu Ion, Pătraşcu Ion, Szilagyi
Dezideriu, Simion Dezideriu
Andrei, Moldovan Gheorghe, Prică
Ion.
Originale, copii.
Filigran.

86 Referat de cercetare referitor la 1958 2 Anexă la


Szilard Pavel (Scherchter). dosarul
Original. nr.27/1958

87 Referat de cercetare referitor la 1958 1 Anexă la


Prisnea Constantin. dosarul
Copie. nr.29/1958

88 Referate de cercetare referitoare 1958 55 Anexă la


la: Filoreanu Constantin, Tapoş dosarul
Francisc, Usturoi Dumitru, Lustig nr.31/1958
Emilian, Dumitrescu Dumitru,
Neamţu Ioan, Chico Ioan, Vila
Albert, Vătăşelu Dumitru, Roman
Teodor, Petculeţ Sergiu, Berică St.
Petru, Cogut Carol, Rădulescu
Ştefan, Călin Gheorghe, Dincă
Nicolae Ion, Medrea Ion, Socol
Ioan, Dinu Vasile, Silaghi Ion,
Dobre Petre, Zlatev Nicolae, Bîrzu
Ion, Ploeşteanu Gheorghe.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Filigran.

89 Referate de cercetare referitoare 1958 10 Anexă la


la: Ghişa Iuliu, Herescu Dumitru dosarul
Emil, Bodea Nicolae Constantin, nr.32/1958
Barbu Gheorghe.
Originale.

90 Referate de cercetare referitoare 1958 12 Anexă la


la: Dinulescu Nicolae, Geamănu dosarul
Grigore, Haşeganu Mihail, Rab nr.33/1958
Ion, Babuci Pavel, Pogăceanu
Vasile.
Originale, copie.

91 Referat de cercetare referitor la 1958 2 Anexă la


Sandu Ioan. dosarul
Original. nr.37/1958

92 Referat de cercetare şi notă 1958 2 Anexă la


referitoare la Budeanu Gheorghe. dosarul
Original, copie. nr.64/1958

ANUL 1959

88 Referate de cercetare referitoare 1959 172 Anexă la


la: Bobu Emil, Niţescu Anton, dosarul
Boştină Gheorghe, Nicolae Ion, nr.2/1959
Stoleru Nicolae, Vasiliu Gheorghe,
Haica Cornel, Cervencovici
Andrei, Petre Nicolae, Mîndreanu
Constantin, Cazacu Virgil, Cogut
Carol, Tăbăcaru Sava, Olaru
Nicolae, Ciobanu I. Dumitru,
Ganea Aurel, Marinescu Nicolae,
Hoban Mihai, Petric Dumitru,
Turdeanu Vasile, Vlad Petru, Pop
Vasile, Simion Dezideriu Andrei,
Brănişteanu Bucur, Tudor Jean,
Durluţ Constantin, Iani Nicolae,
Avram Vasile, Inocan Constantin,
Kiss Ştefan, Mureşan Nicolae,
Iliescu Ioan, Coman Teodor,
Plostinaru Iulian, Dina Ştefan,
Lepădat Sebastian, Mateescu Ion,
Giubelan Ion, Dumitrache
Constantin, Bunea Gheorghe,
Gavrilă Chirilă, Ardeleanu Ion,
Colceru Aron, Szabo Carol,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Marinescu Ioan, Botici Sabin,
Săcăleanu Constantin, Manciuc
Ion, Savin Ion, Baltagiu Balaş,
Szilagyi Ludovic, Cobîrzan Aurel,
Dobre Gheorghe, Kiss Vasile,
Fodor Alexandru, Pusztai Emeric,
Uniţa Ioan, Năstase Ioan, Frăţilă
Ioan, Constandache Ion Paul,
Croitoru C. Ion, Tudor M.
Constantin, Nănău Stelian,
Alexandru Ioan, Vîlcu Petre,
Oproiu Elena, Stanciu Nicolae,
Enache Vasile, Verisaghin Ana
(Aioanei), Raicu Constantin,
Stărică Vasile, Caraciuc Traian,
Pop Coriolan, Vela Andrei, Roth
Iosif, Lukacs Ladislau, Csavar
Bela, Kovacs Iosif Mihail, Cozma
Ioan, Szabo Irina, Kiraly Carol.
Originale, copii.

89 Referate de cercetare referitoare 1959 38 Anexă la


la: Pană Gheorghe, Filip V. Aurel, dosarul
Matei Gheorghe, Constantin Ioan, nr.4/1959
Bobe Florea, Ionescu Gheorghe,
Tăranu Vasile, Marinescu Toma,
Mironescu Maria, Simionescu
Nicolae, Amzoiu Vasile, Voinea
Ilie, Kovacs Martin, Anghel Ana,
Aranici Pavel, Tripşa Alexandru,
Voina Ion (Ioan).
Originale, copii.

90 Referat de cercetare referitor la 1959 2 Anexă la


Ochiană Mircea. dosarul
Original. nr.6/1959

91 Referate de cercetare referitoare 1959 38 Anexă la


la: Enache Stana, Ghetzi Ioan, dosarul
Voiculescu Marin, Dumitrescu nr.8/1959
Mariana, Nistor Octavian, Tache
Gheorghe, Ionescu I. C.
Alexandru, Burtică Cornel, Serb
Vasile, Degan Vasile, Kacso
Magdalena, Macher Anastasia,
Ciobanu I. Constantin, Ignat
Alexandru, Oprea Maria,
Crăiniceanu Grigore, Cîrţînă
Iulian, Vlad Vasile, Ilieş Nicolae,
Dinculescu Dumitru Gheorghe,
Rotaru Nicolae Petre.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

92 Referate de cercetare referitoare 1959 22 Anexă la


la: Opriş Silviu, Balaş Eugen (Blatt dosarul
Egon), Opriş Silviu, Banciu Anton, nr.9/1959
Ilisie Teodor, Tiutiu Mihai, Drecin
Petru, Juhasz Ştefan, Costin
Richard (Chestembaum), Kudor
Francisc, Buzguţa Iosif, Timofi
Gheorghe, Hagymas Gheorghe,
Aleca Ioan, Kuszko Iosif,
Vargancsik Gustav.
Originale, copii.

93 Referat de cercetare referitor la 1959 2 Anexă la


Georgescu Ion. dosarul
Original. nr.10/1959

94 Referate de cercetare referitoare 1959 16 Anexă la


la: Comartin Grigore, Meţiu Ion, dosarul
Mrejeru Grigore Mircea, nr.12/1959
Dubesteanu Ioan Ioan, Cosma
Ioachim Ioan, Nicolae Mihai,
Mihail Dumitru.
Originale, copie.

95 Referate de cercetare referitoare 1959 11 Anexă la


la: Anghelache Toma, Olteanu dosarul
Dumitru, Dulgheru Mişu nr.14/1959
(Dulbergher).
Originale.

96 Referat de cercetare referitor la 1959 3 Anexă la


Banyai Ladislau (Baumgarten). dosarul
Copie. nr.15/1959
97 Referate de cercetare referitoare 1959 15 Anexă la
la: Ciulei Manolache Ioan, Ilie dosarul
Sultana Petre, Stuparu Ene Ioan, nr.17/1959
Polanszky Ioan Ştefan, Vîlcoci
Elena, Avădanei Tudor.
Originale, copie
Filigran..

98 Referate de cercetare referitoare 1959 6 Anexă la


la: Buda Ion, Manea Nicolae, dosarul
Mănescu Constantin. nr.23/1959
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
99 Referate de cercetare referitoare 1959 4 Anexă la
la Păcuraru Francisc şi Brucan dosarul
Silviu. nr.24/1959
Original, copie. Vol.II
100 Referat de cercetare referitor la 1959 6 Anexă la
Popescu Constantin. dosarul
Original. nr.26/1959

101 Referate de cercetare referitoare 1959 49 Anexă la


Vol.I la: Constantinescu Gheorghe, Vasa dosarul
Ion, Wainer Pascu, Rîşteiu Ioan, nr.29/1959
Bellu Niculae (Sor), Mureşanu Vol.I
Tamara, Natashon Iosif,
Postolache Mihai, Cornea Ioan,
Fassel Iosif, Florescu Ioan, Dinu
Gh. Ioan, Stoian Ion, Crăciun
Pompei, Cimponeriu Ecaterina,
Lazăr Dumitru, Duminică Petre,
Nicolaev Eugen, Drăgan
Constantin, Tilivea Staicu, Nicolae
Constantin, Creţu Aurel.
Originale, copii.

101 Referate de cercetare, fişe 1959 118 Anexă la


Vol.II personale, note informative, dosarul
caracterizări referitoare la: Putinică nr.29/1959
Constantin, Cîrţînă Constantin, Vol.II
Andone (Berbece) Elena, Brătescu
Stanciu, Evghenie Atanase, Vasiliu
Ştefan Alexandru, Tîrcă Dumitru
Sterian, Praporgescu Dumitru, Ion
Ion Aurel, Drăgan Ilie, Moangă
Ion, Crişan Vasile Nicolae, Eremia
Ioan Dumitru, Mareş Petre Eugen,
Niculescu Voinea Marin, Paraschiv
Constantin Teodor, Rasoviceanu
Dumitru Ioan, Rotaru Vasile Petre,
Bogdan Ioan Victor, Benea Vasile,
Trandafirescu Ilie, Hudiţeanu
Niculae, Codescu Alexandru, Belu
Gheorghe, Tripşa Ştefan, Zidaru
Maria, Boghină Ana, Niculescu
Mihai, Mîţă Alexandru, Niculescu
Mihai.
Originale.

102 Referate de cercetare referitoare 1959 57 Anexă la


la: Drăgoi Stana (Bălan), Iakob dosarul
Ştefan, Benko Ioan, Stan Eduard, nr.31/1959
Dăscălescu Constantin, Has
Teodor, Cîrcei Ioan, Orban Ion
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Octavian, Berteanu Stelian
Constantin, Despot Petru, Dîrzu
Hortensia Gheorghe, Grecu
Alexandru, Lenghel Ladislau,
Dochia Vasile, Ştefan I.
Alexandru, Lavric Gheorghe, Savu
Constantin, Vîlcu Gheorghe, Lazăr
Dobrogeanu, Negrea Iosif,
Vasilescu Iulian, Paloş Florica,
Paloş Florica, Medveez Ştefana,
Mihailovici A. Leonid.
Originale.

103 Referate de cercetare referitoare 1959 12 Anexă la


la: Ardeleanu Ion, Ioan Sandu, dosarul
Constantin Tudor, Cîncea Ioan, nr.36/1959
Dan Francisca (Fany), Stiers Roza
Claire-Janne.
Originale.

104 Referate de cercetare referitoare 1959 18 Anexă la


la: Alexe Nicolae Vasile, Cătană dosarul
Ivan Gheorghe, Telescu P. nr.38/1959
Alexandru, Ilie Sultana Petre,
Petruţ V. Vasile, Pricop Gheorghe
Iosif, Grigore Marin, Păcuraru
Francisc.
Originale.

105 Referate de cercetare referitoare 1959 11 Anexă la


la: Marchian Nicolae, Constantin dosarul
Gh. Gheorghe, Mărcuş Ion, Feher nr.39/1959
Andrei (Dumitru), Băbălău
Constantin.
Originale.

106 Referat de cercetare referitor la 1959 2 Anexă la


Drăgan Ion. dosarul
Original. nr.43/1959
107 Referat de cercetare referitor la 1959 4 Anexă la
Doicaru Nicolae. dosarul
Original. nr.46/1959

108 Referate de cercetare referitoare 1959 19 Anexă la


la: Duca Aurel, Goga Ion, Ioan dosarul
Maria Constantin, Petre Iosif nr.47/1959
(Branchfeld Leon), Niculae
Anghel, Dobrin Gheorghe Iuliu,
Dobre Gheorghe.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

109 Referate de cercetare referitoare 1959 8 Anexă la


la: Bocskai Iosif, Gheorghe dosarul
Mircea, Domnişan Constantin, nr.70/1959
Furir Ioan.
Originale.

ANUL 1960

147 Referate de cercetare referitoare 1960 17 Anexă la


la: Pop Coriolan, Dobre Ion, dosarul
Gavriliuc Mihai, Mureşan nr.2/1960
Alexandru.
Originale, copii.

148 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Mezincescu Eduard. dosarul
Copie. nr.9/1960

149 Referate de cercetare referitoare 1960 31 Anexă la


la: Cucu Mihai Nicolae, Moraru dosarul
Nicolae, Medrea Ioan, Dănescu nr.19/1960
Alexandru, Caraciuc Traian,
Postelnicu Paul, Ivănuş Nataşa,
Roaită Vasilica, Anghel I.
Haralambrie, Mihailovici
Beniamin (Buium), Iosipovici
Sofia, Manea Ana, Simandan Ilie.
Originale.

150 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Văcărel Iulian. dosarul
Original. nr.22/1960

151 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Radu Gh. Petre. dosarul
Original. nr.31/1960

152 Referate de cercetare referitoare 1960 17 Anexă la


la: Iakob Ştefan, Puni Dumitru, dosarul
Fotache Anastasie, Dîrzu nr.33/1960
Gheorghe (Dîrţul), Berariu Nicolae
Cornel, Ploeşteanu Gheorghe,
Lixandru Vasile, Pătraşcu Ion.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
153 Referate de cercetare referitoare 1960 9 Anexă la
la: Stanciu Emil, Mănescu Cornel, dosarul
Marinescu Ioan, Chişleanu nr.34/1960
Grigore.
Originale, copii.

154 Referate de cercetare referitoare 1960 41 Anexă la


la: Olaru Nicolae, Ichim Ioan, dosarul
Vasilescu David, Grigoriu Elena, nr.35/1960
Costescu Barbu, Beu Ion,
Siminciuc Constantin, Ene
Gheorghe, Cotiga Ion, Strat
Georgică, Berică Petru, Alecu
Gheorghe, Ardelean Gheorghe,
Mihai Niculae, Petre C. Ioan,
Stoian Gheorghe, Stanciu I.
Nicolae, Zodian Gheorghe.
Originale.

155 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Băjenaru Cornel. dosarul
Original. nr.37/1960

156 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Stan Ioan Ştefan. dosarul
Original. nr.38/1960

157 Referate de cercetare referitoare 1960 63 Anexă la


la: Fătu Mihai, Prigoreanu dosarul
Costache, Halanay (Costache) nr.44/1960
Maria, Păulescu Dumitru, Turcuş
Dumitru, Dragne Florea, Stoicovici
(Ban) Eva, Badale Teodor,
Cîmpeanu Pavel (Katz Beniamin),
Nemeş Zoltan, Rus Vasile, Tomin
Uros, Frangopol Honorina –
Claudia, Petre Constantin, Stanciu
Gheorghe, Blaga V. Ioan, Surpat
Gheorghe, Anderca Constantin,
Gabrian Valer, Lungu Ioan,
Spătaru Sever, Moisuc Constantin,
Bondrea Aurel, Farcaş Ananie,
Giurgiu Augustin, Cenuşă Ştefan,
Drăgan Gheorghe, Olteanu C.
Constantin, Toacă Ion.
Originale.

158 Referate de cercetare referitoare 1960 10 Anexă la


la: Puşcaşu Anton, Ionescu Victor dosarul
(Antoniu), Bîrzu Ioan, Manoliu Ion nr.47/1960
Constant. Vol.II
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copie.

159 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Popa Dumitru. dosarul
Original. nr.49/1960

160 Referat de cercetare referitor la 1960 3 Anexă la


Vasiliu Tudose. dosarul
Original. nr.51/1960

161 Referate de cercetare referitoare 1960 11 Anexă la


la: Sima Atanase, Dinu Dumitru dosarul
Nicolae, Popa Constantin, Kiss nr.53/1960
Ştefan.
Originale.

162 Referate de cercetare referitoare 1960 61 Anexă la


la: Bleau Aristide, Dinescu Valter, dosarul
Mocuţa Ştefan, Cozma Ioan, nr.77/1960
Tripşa Alexandru, Moga Ioachim,
Matei Gheorghe, Orban Octavian,
Marinescu Nicolae, Vuşdea
Gheorghe, Dogaru Gheorghe,
Tubic Dumitru, Manciuc Ion,
Eftimie Constantin, Jiva Ioan, Blaj
Gheorghe, Varadi Ioan, Lakatos
Francisc, Pipoş Ioan, Paraschiv
Anghel, Moraru Ştefan, Borza
Elena, Alexa Haralambie, Nichita
Iosif, Dimitriu Stelian, Zodian
Gheorghe, Aranici Pavel,
Munteanu Gheorghe.
Originale, copii.

163 Referat de cercetare referitor la 1960 2 Anexă la


Beşa Alexandru. dosarul
Original. nr.96/1960

164 Referate de cercetare referitoare 1960 117 Anexă la


la: Duca Aurel, Furdui Petru, dosarul
Gaston Marin Gheorghe nr.125/1960
(Grossman), Mănescu Manea,
Marchian Nicolae, Nistor
Constantin, Novacu Valer, Onescu
Cornel, Popescu Ion – Puţuri,
Rădulescu Gogu (Gheorghe),
Rigani Zoe (Adamescu), Roşu
Gheorghe, Rusu Clement,
Sencovici Alexandru, Szuder
Mihai, Blajovici Petre, Bobu Emil,
Cazacu Virgil, Cincă Elvira,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Cioară Gheorghe, Ciocan Maria,
Constantin Ion, Dindere Gheorghe,
Drăgan Constantin, Gheorghiu
Nicolae (Gheorghiev), Golea Petre,
Ionescu Manea, Lăzărescu
Constantin, Leica Adam, Levente
Mihai, Lixandru Vasile, Marinescu
Teodor, Mateescu Vasile, Petre
Nicolae, Predescu Ioan, Vijoli
Aurel, Duma Aurel, Matei Ştefan,
Roman Nicolae, Uglar Iosif,
Unguraşu Gheorghe. Notă şi tabele
nominale cu scurte date biografice
privind membrii, membrii
supleanţi ai Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român şi
membrii Comisiei Centrale de
Revizie.
Originale, copii.

ANUL 1961

141 Referate de verificare referitoare 1961 8 Anexă la


la: Lazăr Dumitru, Creţeanu dosarul
Gheorghe, Istrate Gavrilă. nr.6/1961
Originale.

142 Referate de verificare referitoare 1961 40 Anexă la


la: Bălşanu Ilie Ioan, Stan Catinca dosarul
Ene, Găbăroiu Constantin, Istrate nr.7/1961
Dumitru Dumitru, Teodorescu
Constantin Dumitru, Stavilă Vasile
Gheorghe, Stancu Ilie Aurel,
Silvestru Constantin Vasile,
Constantinescu Ioan Gheorghe,
Buculei Gheorghe, Costea Dumitru
Gheorghe, Dragu Ioan Marin,
Drăghici Nicolae Constantin,
Fotescu Grigore Dumitru, Popescu
Ioan Ioan, Drăgoi Stana (Bălan),
Drafta Valeria (Mititelu).
Originale.
143 Referate de verificare şi 1961 14 Anexă la
caracterizări referitoare la: dosarul
Marchidan Dumitru, Berechet Ion, nr.8/1961
Berechet Ioan, Ionică Gheorghe,
Siminciuc Constantin, Popa I.
Gheorghe.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
144 Referate de verificare referitoare 1961 38 Anexă la
la: Ioniţă Radu Nicolae Ioan, Tîrcă dosarul
Dumitru Sterian, Dincă Nicolae nr.10/1961
Ioan, Ionescu Anghel Pompiliu,
Onofrei Constantin Eugen,
Poenaru Teodor Ioan, Ionel Ştefan
Vasile, Stoian Iosif Ioan, Militaru
Nicolae Lepădatu, Lucan Nicolae
Ioan, Popa Constantin Constantin,
Logofătu Dumitru Gheorghe,
Nicolaescu Ioan Constantin, Tîu
Marin Ioan, Petruţ Victor Vasile,
Gafencu Ioan Dumitru.
Originale.

145 Referate de verificare referitoare 1961 4 Anexă la


la Obradovici Ion şi Mihai Marin. dosarul
Original, copie. nr.14/1961

146 Referate de verificare referitoare 1961 24 Anexă la


la: Năstase Gheorghe, Petruţ dosarul
Victor Vasile, Martin Costache nr.19/1961
Mihai, Constantin Dumitru, Arsene
Stan, Mogoş Alexandru, Pavel
Ioan, Popa Nicolae, Ghibu Emil,
Ionescu Constantin, Ilieş Nicolae.
Originale.

147 Referate de verificare referitoare 1961 28 Anexă la


la: Comartin Grigore, Barbu dosarul
Cornel, Lazăr Dumitru, Dudaş N. nr.20/1961
Aron, Bălănescu Mihai, Lepădatu
Ion, Popa Gh. Nicolae, Diaconu
Constantin Florea, Tîu Marin Ioan,
Sandru Tănase Constantin, Muică
Nicolae Nicolae, Antohi Gheorghe
Vasile.
Originale, copii.

148 Referate de verificare referitoare 1961 10 Anexă la


la: Silaghi Ion, Băjenaru Cornel, dosarul
Stoian Ion, Pleşa Nicolae, nr.22/1961
Constantinescu Gheorghe.
Originale.

149 Referate de verificare referitoare 1961 37 Anexă la


Vol.I la: Sîrbu Băiuţ, Marinescu Nicolae, dosarul
Bobocea C. Ioan, Marinescu nr.24/1961
Toma, Popovici Teodor, Vol.I
Gheorghiu Petre, Florescu Victor,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghiu Ronea, Vulpe
Gheorghe, Stoica Ion, Ganea Petre,
Meţiu Ion, Anderca Constantin,
Marinescu Gheorghe, Pele
Gheorghe, Gîndilă Vasile.
Originale, copii.

149 Referate de verificare referitoare 1961 8 Anexă la


Vol.II la: Ionescu Marian, Păuşescu dosarul
Exacustodian, Dănescu Alexandru. nr.24/1961
Originale. Vol.II

150 Referate de verificare referitoare 1961 17 Anexă la


la: Lăzărescu Ion, Vlad Petru, dosarul
Nicolau Constantin, Crăciun nr.29/1961
Alexandru, Bozdog Nicolae,
Mocanu Gavril Ioan, Doicaru
Nicolae.
Originale.

151 Referate de verificare referitoare 1961 16 Anexă la


la: Ionescu Stelian, Părăluţă Mihai, dosarul
Drăgoescu Constantin, Moraru Ion, nr.31/1961
Balaure Florin, Anca Constantin, Vol.I
Berbecea Constantin, Rovenţa D.
Grigore.
Originale.

152 Referate de verificare referitoare 1961 13 Anexă la


la: Marinescu Viorel-Paul, dosarul
Costache Gheorghe Constantin, nr.34/1961
Ghenea D. Nicolae, Mihail Vol.I
Dumitru Gheorghe, Abdalla
Kalanga.
Originale.

153 Referat de verificare referitor la 1961 2 Anexă la


Magda Nicolae. dosarul
Original. nr.35/1961

154 Referat de verificare referitor la 1961 2 Anexă la


Dumitru Ion. dosarul
Original. nr.39/1961

155 Referat de verificare referitor la 1961 3 Anexă la


Cucu Mihai Nicolae. dosarul
Original. nr.41/1961
Vol.I
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
156 Referate de verificare referitoare 1961 25 Anexă la
la: Constantin I. Nicolae, Matei dosarul
Vasile, Ghirescu Tudose, Macavei nr.45/1961
Alexandru, Sorescu Marin, Nicu
Gheorghe (Sbîrcea), Apostol
Dumitru, Nedelciu Cristu
(Nedelciuc Krastev Nedalcett),
Roman Eugenia, Niculescu Voinea
Marin, Sandru Tănase Constantin.
Originale, copii.

157 Referate de verificare referitoare 1961 8 Anexă la


la: Niţescu Gheorghe, Cătană Ivan dosarul
Gheorghe, Alexe Vasile, Cetină nr.46/1961
Gheorghe.
Originale.

158 Referate de verificare referitoare 1961 35 Anexă la


la: Iosefide Ioan, Nicolae Tudor, dosarul
Titileanu Gheorghe, Enache I. nr.47/1961
Ioan, Ristea Gheorghe, Strul A. Vol.II
Mauriciu, Dumitrescu Nicolae,
Devan Ion, Groo Iosif, Grün Carol,
Iust Ioan, Sonntag Adalbert,
Echenreiter Iosif, Toth Malvine,
Bîtlan Valentin, Niculescu
Nicolae, Bivolan Chiril.
Originale.

159 Referat de verificare referitor la 1961 2 Anexă la


Drînceanu Ioan. dosarul
Original. nr.52/1961

160 Referate de verificare referitoare 1961 5 Anexă la


la Paraschiv Victor şi Bolintineanu dosarul
Gh. Ioan. nr.59/1961
Originale.

161 Referate de verificare referitoare 1961 69 Anexă la


la: Căldare Vasile, Sidea C. dosarul
Nicolae, Bochiş Ion, Lakatos nr.67/1961
Francisc, Raita Gheorghe, Anderko
Iosif, Puni Dumitru, Vereş
Nicolae, Costescu Barbu,
Ciubăncan Vasile, Ciocan Grigore,
Govor Gheorghe, Cărăuşan
Verona, Pop Valentin, Metea
Viorel, Voina Ioan, Dogaru
Gheorghe, Bordaş Ioan, Nogea
Virgil, Moga Ioachim, Bălan
Vichente, Pleşa Emil, Sidea C.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Nicolae, Pleşiţă Nicolae, Marin
Constantin, Grigore Gheorghe,
Rusu Gheorghe, Moraru Gh.
Traian, Beseadovschi Iosif, Bîrcea
Dionisie, Luca Gheorghe, Pungan
Vasile, Mantz Nicolae, Gall
Ştefan.
Originale, copie.
Filigran.

162 Referate de verificare referitoare 1961 12 Anexă la


la: Hanea Ilie, Sandu Alexandru, dosarul
Petroiu Ştefan, Iordache Gheorghe, nr.68/1961
Matache Ioan, Nicolaie A. Vasile
(Petre A. Vasile).
Originale.

163 Referate de verificare şi 1961 4 Anexă la


declaraţie referitoare la Popa A. dosarul
Vasile. nr.93/1961
Originale, copie.

164 Referate de verificare referitoare 1961 19 Anexă la


la: Găman Anton Nicolae, Mihai dosarul
Mihai Petre, Unuţoiu Ioan Petre, nr.106/1961
Badale Teodor, Sasu Ion Dumitru.
Originale, copii.

165 Referate de verificare referitoare 1961 8 Anexă la


la: Nedelcu D. Ermil, dosarul
Trandafirescu Petre, Şerbănescu nr.137/1961
Ştefan, Andrei Vasile.
Copii.

166 Referat de verificare referitor la 1961 2 Anexă la


Dinu Victoria. dosarul
Original. nr.139/1961

ANUL 1962

90 Referate de cercetare referitoare 1962 8 Anexă la


la: Deleanu Ion (Natarau), dosarul
Diaconescu Atanasie, Boabă P. nr.3/1962
Alexandru, Cănilă Dumitru.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
91 Referate de cercetare referitoare la: 1962 54 Anexă la
Popescu Nicolae, Sebastian dosarul
Constanţa, Avram Ion, Trofin nr.5/1962
Petrachi, Matei Constantin, Toartă
Mihai, Bondrea Elena, Vidican
Constantin, Stoenescu Florea, Bede
Ioan, Moldovan Liviu, Ristea
Gheorghe, Radu Constantin, Bejan
Ioan, Dan Nicolae, Leonte Dumitru,
Timaru Gheorghe, Nistor A.
Gheorghe, Zodian Gheorghe,
Zăvoleanu Ion, Dănescu C. Mihai,
Ilea Ion, Cora Filaret, Panait Ion,
Moroşan Gheorghe, Coman Ioan
Originale.

92 Referate de cercetare referitoare la 1962 3 Anexă la


Ioan Sandu şi Matyas Eugen dosarul
Alexandru. nr.6/1962
Original, copie.

93 Referate de cercetare referitoare 1962 23 Anexă la


la: Bădilă Aliman, Constantinescu dosarul
Mihai, Păţan Ioan, Cuciureanu nr.8/1962
Octavian, Buru Lefter, Cojocaru
Dragoş, Horgoş Ioan, Năstase Petre,
Opre Romul, Cosma Ioachim Ioan,
Dimitriu Adrian.
Originale.

94 Referate de cercetare referitoare 1962 22 Anexă la


la: Dobre Gheorghe, Cucu Niculaie dosarul
(Niculaeasa), Cucu Mihai Nicolae, nr.9/1962
Argint Marin, Alecu Costică, Dîrzu
Gheorghe(Dîrţul), Manciuc Ion,
Bratu N. Aurel, Bratu Ioan, Bratu
Ion.
Originale, copii.

95 Referate de cercetare referitoare 1962 22 Anexă la


la: Stanciu T. Ion, Bîrliga Mihai, dosarul
Goina Gheorghe, Negoiţă Ion, nr.10/1962
Andrei Nicolae, Drăciuc Petru,
Constantin I. Nicolae, Oprea
Gheorghe, Constantinescu Ştefan,
Popescu Mircea, Năcuţă Constantin.
Originale, copie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
96 Referate de cercetare referitoare la: 1962 11 Anexă la
Dogariu Nicolae, Szabo Emeric, dosarul
Delcea Ion, Dumitru Dumitru, Ene nr.12/1962
Gheorghe.
Originale.

97 Referate de cercetare referitoare 1962 32 Anexă la


la: Morea Vasile, Demian Traian, dosarul
Teoreanu Ion, Băbuţ Manea, Cadar nr.13/1962
Alexandru, Bulgărea Aurel, Voina
Ioan, Papară Ioan, Opriţescu Mihai,
Nistor Aur, Marin Constantin,
Dumitru Nicolae, Mandache Petre
Nicolae, Coliţă Decebal.
Originale, copii.

98 Referate de cercetare referitoare 1962 18 Anexă la


la: Nicolescu (Nica) Constantin, dosarul
Moraru Ion, Florea Dumitru Virgil, nr.14/1962
Popescu Dumitru, Diaconescu
Atanasie, Groapă Aurel, Lazăr
Gheorghe, Anca Aurel.
Originale, copie.

99 Referate de cercetare referitoare 1962 40 Anexă la


la: Toader Gh. Niculae, Iaută dosarul
Gheorghe, Iaută Simion Gheorghe, nr.19/1962
Rădulescu Ilie, Dumitrescu Policarp,
Banyai Iosif, Cumpănaşu Ioan,
Badrus Gheorghe, Duţescu Benone,
Ghiula Aurel, Răchitan Constantin,
Martin Costache Mihai, Ionescu D.
Ioan, Scafeş Ioan, Antip Grigore
Constantin, Dirmon Ion Constantin.
Originale, copii.

100 Referate de cercetare referitoare 1962 14 Anexă la


la: Marin Constantin, Lucan Nicolae dosarul
Ioan, Căpriş Teodor, Cosma Neagu, nr.23/1962
Ionescu I. C. Alexandru, Vela
Andrei.
Originale, copii.

101 Referate de cercetare referitoare 1962 8 Anexă la


la: Zaharia Traian, Măroiu Marin, dosarul
Baicu Ion, Mihăiţă Mihai. nr.25/1962
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
102 Referat de cercetare referitor la 1962 2 Anexă la
Zaharia Stancu. dosarul
Original. nr.28/1962

103 Referate de cercetare referitoare 1962 20 Anexă la


Vol.I la: Pop Nicolae, Moţu Aurel, Morar dosarul
Roman, Bloju Dumitru, Popa Marin, nr.33/1962
Soroiu Constantin, Vedeanu Vasile,
Buruiană Marin.
Originale, copie.

103 Referate de cercetare referitoare 1962 13 Anexă la


Vol.II la: Stan Niculaie, Iani Nicolae, Popa dosarul
Ioan Gheorghe, Coman Petre Ioan, nr.33/1962
Beseadovschi Iosif, Gheorghiu
Petre.
Originale, copii.

104 Referate de cercetare referitoare 1962 79 Anexă la


la: Gal A. Ioan, Alexe Nicolae dosarul
Vasile, Inoan Gavril Mihai, Ionel nr.34/1962
Ştefan Vasile, Popa Vasile, Nicoară
Pandele Gheorghe, Nicoară
Gheorghe, Burghelea Constantin
Emil, Niculescu Voinea Marin,
Orban Ioan Octavian, Sandru Tănase
Constantin, Berteanu Stelian
Constantin, Morariu Alexandru
Horia, Coman Petre Ioan, Angheloiu
Ioan Ioan, Crăciun Ilie Gheorghe,
Didulescu Ioan Constantin, Savu T.
Florea, Iani Ştefan Niculae,
Vornicescu Gh. Gheorghe, Dănescu
Alexandru, Coşoveanu Gh.
Dumitru, Chiriac Tănase Nicolae,
Belea Miron, Turcu Pavel, Diana
Chiţu, Petri Mihail, Amzoiu Vasile.
Originale.

105 Referate de cercetare referitoare 1962 7 Anexă la


la: Berzescu Petre, Georgescu Ion, dosarul
Vidraşcu Gheorghe. nr.35/1962
Originale.

106 Referate de cercetare referitoare la 1962 5 Anexă la


Piuco Vicentio şi Borcea Titi. dosarul
Originale. nr.40/1962
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
107 Referate de cercetare referitoare 1962 38 Anexă la
la: Andrieş Mihai, Albuşoiu Ion, dosarul
Mitrofan Constantin, Nichita Iosif, nr.66/1962
Săcară Ilie, Crişan Adalbert, Tulai
Laurean, Marian Pavel, Pleşiţă
Nicolae, Dănilă Aurelia, Simedrea
Trofin, Trandafir Gheorghe, Tudor
Ion, Fuiorea Dumitru, Chiriţă Maria,
Tăbîrcă Nicolae, Cîrstoaia Toma,
Alexandru Farcaş Stelian, Stanciu
N. Constantin.
Originale.

108 Referate de cercetare referitoare 1962 15 Anexă la


la: Dobrescu Miu, Bejan Dumitru, dosarul
Munteanu Larisa (Maicu), nr.68/1962
Marinescu Viorel-Paul, Liciu
Dumitru Virgil, Angelescu
Gheorghe.
Originale.

109 Referat de cercetare referitor la 1962 2 Anexă la


Blană Nicolae. dosarul
Copie. nr.71/1962

ANUL 1963

92 Referate de cercetare referitoare 1963 32 Anexă la


Vol.I la: Pop Tudor, Botar Ioan, Cucu dosarul
Vasile, Gheorghe Ion, Bădulescu nr.1/1963
Gheorghe, Răduică Grigore, Tăbîrcă Vol.I
Nicolae, Pascu St. Vasile, Gherasim
Vasile, Zapîrţan Augustin, Marin
Constantin, Sigheartău Petru,
Dumitraşcu Alexandru, Iorga Marin,
Macri Emil.
Originale, copii.

92 Referate de cercetare referitoare 1963 13 Anexă la


Vol.II la: Costache Gheorghe, Bădulescu dosarul
Nicolae, Pomană M. Florea, Milca nr.1/1963
Gheorghe, Bîrjega Marin Marius, Vol.II
Popescu Ioan Gheorghe.
Originale.

93 Referate de cercetare referitoare 1963 16 Anexă la


la: Rîmbu Ion, Plîngu Ion, Lăzărescu dosarul
Ion, Georgescu Adrian, Boabă P. nr.2/1963
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Alexandru, Paşcanu Vasile,
Moldovan Gheorghe, Mexi Ion.
Originale, copie.

94 Referate de cercetare referitoare 1963 10 Anexă la


la: Marinescu Mihai, Năcuţă dosarul
Constantin, Bucur V. Ion, nr.4/1963
Alexandrescu Vasile, Dumitrescu
Dumitru.
Originale, copii.

95 Referate de cercetare referitoare 1963 20 Anexă la


la: Barat Eugen (Bratynka), dosarul
Niculescu Dumitru, Bucşa Ioan, nr.17/1963
Eftimie Ion, Enache Ştefan, Dănescu
Alexandru, Drăghici Maria
Constantin.
Originale.

96 Referate de cercetare referitoare 1963 23 Anexă la


la: Iosefide Ioan, Popescu Nicolae, dosarul
Dumitru Georgeta, Enache Petru, nr.31/1963
Murăşan Ioan, Vladu Armand
Cornel, Stan Valerian, Trofin Ioan,
Popa I. Cornel, Sandru Tănase
Constantin, Cadar Alexandru.
Originale, copie.

97 Referat de cercetare referitor la 1963 2 Anexă la


Andrian Cabiria. dosarul
Original. nr.32/1963

98 Referat de cercetare referitor la 1963 2 Anexă la


Tudose Ion. dosarul
Original. nr.33/1963

99 Referate de cercetare referitoare 1963 79 Anexă la


la: Munteanu Constantin, Dracea dosarul
Vasile, Sebeşan Virgil, Ilie nr.46/1963
Gheorghe, Matia Tudorel, Stoica
Constantin, Penescu Mihail,
Evghenie Atanase, Marinescu
Viorel-Paul, Geoană Ion, Enoiu Ion
Gheorghe, Răduică Grigore, Vintilă
Marin, Petrescu Gheorghe, Costache
Gheorghe, Ibănescu Gheorghe,
Bordaş Ioan, Dragomir Gheorghe,
Haş Teodor, Turcuş Dumitru, Pervu
Ion, Mihai Niculae, Timaru
Gheorghe, Costea Cornel, Berică
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Petru, Mexi Ion, Cîrcei Ioan, Alecu
Gheorghe, Ardelean Gheorghe,
Petre C. Ioan, Bolojan Victor,
Cîrţînă Constantin, Tulai Laurean.
Originale, copii.

100 Referate de cercetare referitoare 1963 17 Anexă la


la: Moraru Ştefan, Doicaru Nicolae, dosarul
Ardeleanu Aurel, Gîndilă Vasile, nr.51/1963
Oancea Ion, Vancea Nicolae,
Bîrgăoanu Grigore, Popa Dumitru.
Originale.

101 Referat de cercetare referitor la 1963 2 Anexă la


Marteş Grigore. dosarul
Original. nr.53/1963

102 Referate de cercetare referitoare 1963 57 Anexă la


la: Baschir Jean, Sinu Titus, dosarul
Mateescu Andrei, Dumitru I. nr.57/1963
Dumitru, Caragheorghe Emil Vol.I
(Caragheorghiev), Munteanu Larisa
(Maicu), Preoteasa Ion, Bejan
Dumitru, Tiţă Maria, Gligor Oniţa,
Enache Petru, Enache Petre, Dali
Alexandru, Petrescu Gheorghe,
Enăşoaie Victor, Neagu Ioan Ioan,
Neagu Ioan, Oprenea Ioan Ioan,
Opriţa Ioan Constantin, Diaconescu
Ovidiu, Covor Alexandru, Szekeres
Alexandru, Braniş Ladislau,
Mogoşiu Marcel Gh. Lucian,
Cojocaru Petru, Dumitriu
Alexandru,
Originale, copii.

103 Referat de cercetare referitor la 1963 2 Anexă la


Gîrjoabă Victor. dosarul
Original. nr.58/1963

104 Referate de cercetare referitoare 1963 8 Anexă la


la: Grigorescu A. Dumitru, Rotar dosarul
Ioan, Suciu Aurel, Paval Eugenia. nr.67/1963
Originale.

ANUL 1964
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
126 Referat de cercetare referitor la 1964 2 Anexă la
Ilieş Nicolae. dosarul
Original. nr.2/1964

127 Referate de cercetare referitoare 1964 14 Anexă la


Vol.I la: Băbuţ Manea, Beghegeanu dosarul
Mircea, Vătăşescu Ion, Serşun nr.3/1964
Teodora, Poenaru Gheorghe, Vol.I
Diculescu Ilie, Alexe Anghel.
Originale.

127 Referate de cercetare referitoare 1964 14 Anexă la


Vol.II la: Socol Marin Petre, Firu Jean, dosarul
Iftodi Constantin, Coţoveanu Iacob, nr.3/1964
Pricop Gheorghe, Tismăneanu Vol.II
Leonte.
Originale, copii.

128 Referate de cercetare şi notă 1964 5 Anexă la


referitoare la Bucur V. Ion şi Cheşa dosarul
Ion. nr.5/1964
Originale.

129 Referate de cercetare referitoare 1964 57 Anexă la


Vol.I la: Potop Vasile, Tudoran Ion, Voina dosarul
Ioan, Călin Gheorghe, Bold Ion, nr.8/1964
Alexe Anghel, Cosmaţchi Aurelian, Vol.I
Stoica Constantin, Iacomi Ioan,
Dinescu Cornelia, Iacob Dumitru
Ioan, Constantin Gheorghe Petre,
Constantin Petre (Oprea Petre),
Pleşa Gheorghe Nicolae, Apostol
Nicolae Dumitru, Pleşa Nicolae,
Popa I. Cornel, Rusu Emanoil, Ilie
Mihai, Pacepa Mihai, Liciu Dumitru
Virgil, Suciu Nicolae, Bucur
Nicolae, Niculae Anghel, Vlad Niţă
(Dolana), Păduraru Gheorghe
Anton.
Originale.

129 Referate de cercetare referitoare 1964 6 Anexă la


Vol.II la: Zaharia Iancu (Rozental), dosarul
Maglasu Lazăr, Boerescu nr.8/1964
Margareta, Blumenfeld Marcel, Puni Vol.II
Dumitru.
Original, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
130 Referate de cercetare referitoare 1964 6 Anexă la
la: Popescu Ion, Păţan Ioan, Crăciun dosarul
Ion. nr.10/1964
Originale.

131 Referate de cercetare referitoare 1964 18 Anexă la


la: Moangă Ion, Enache Petru, dosarul
Stoica Gheorghe, Ion A. Constantin, nr.27/1964
Petre Ion George, Boşteocă Nistor,
Fejes Iuliu, Silaghi Ion, Filip Ioan.
Originale.

132 Referat de cercetare referitor la 1964 3 Anexă la


Bologa Valeriu. dosarul
Original. nr.52/1964

133 Referate de cercetare referitoare 1964 13 Anexă la


la: Mihuleac Teodor Emil, Boeru dosarul
Gheorghe, Sgîndăr Pompiliu, nr.56/1964
Moraru Ion, Tudosiu Ioan, Niţă
Petre.
Originale.

134 Referate de cercetare referitoare 1964 7 Anexă la


la: Lipatti Valentin, Păpăluţ Marin, dosarul
Tuzson Alexandru. nr.66/1964
Originale. Vol.I

135 Referate de cercetare referitoare 1964 17 Anexă la


la: Caraman Mihai, Stoica dosarul
Constantin, Pătulea Gheorghe, nr.77/1964
Burgheşin Mihai, Antoniu I. Ştefan,
Tîrcă Dumitru Sterian, Coman Petre
Ioan, Coman Ioan.
Originale, copie.

ANUL 1965

380 Referate de cercetare referitoare 1965 14 Anexă la


la: Enciu Gheorghe, Băjenaru dosarul
Cornel, Panaitiu Ştefan, Năstase nr.11/1965
Dumitru, Mănoiu Ioan, Năstasă Vol.I
Mircea Ilie, Ilie Mihai.
Originale.

381 Referate de cercetare referitoare 1965 23 Anexă la


la: Hatmanu Lucian, Soare Stan, dosarul
Cenuşă Ştefan, Marcea Pompilie, nr.21/1965
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Săndulescu Mihail, Bucşa Remus,
Stoian Ion, Vlad I. Constantin,
Dobrescu Emilian, Moga Dumitru
Gheorghe
Originale, copii.

382 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Avram Ion. dosarul
Original. nr.25/1965
383 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la
Petrescu Gheorghe şi Sion Mihail dosarul
Bujor. nr.42/1965
Copii.

384 Referate de cercetare referitoare la: 1965 6 Anexă la


Vlad Vasile, Dobrescu Miu, Savu dosarul
Ioan. nr.44/1965
Originale.

385 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Teoreanu Ion. dosarul
Original. nr.45/1965

386 Referate de cercetare referitoare la: 1965 11 Anexă la


Gal A. Ioan, Creţu Victor, Stoian dosarul
Ion, Guinea Aurel, Vasiliu T. nr.46/1965
Teodor.
Originale, copie.
387 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la
Popa Dumitru şi Călin Gheorghe. dosarul
Original, copie. nr.49/1965

388 Referate de cercetare referitoare la: 1965 11 Anexă la


Bulgărea Aurel, Burtică Marin, dosarul
Angelescu Mircea, Mancaş Neculai, nr.51/1965
Ghibuţiu Aurel, Georgescu D.
Valeriu.
Originale, copii.

389 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Georgescu D. Valeriu. dosarul
Original. nr.53/1965

390 Referat de cercetare referitor la 1965 3 Anexă la


Vasilescu Constantin. dosarul
Original, copie. nr.56/1965

391 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Mihalache Nicolae şi Nicolcioiu dosarul
Vasile. nr.59/1965
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

392 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Hatos Emil şi Văcărel Iulian. dosarul
Originale. nr.62/1965

393 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Petrea Ion şi Solyom Mozes. dosarul
Originale. nr.65/1965

394 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Mleşniţă Constantin. dosarul
Copie. nr.75/1965

395 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Georgescu Sever şi Boga Ioana dosarul
(Celea). nr.77/1965
Originale.

396 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Mleşniţă Gheorghe Constantin. dosarul
Originale. nr.79/1965

397 Referate de cercetare referitoare la: 1965 6 Anexă la


Ionescu Stelian, Găină Valerian, dosarul
Năstase Stelian. nr.81/1965
Originale.

398 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Păpăluţ Marin. dosarul
Original. nr.85/1965

399 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Enea Nicolae. dosarul
Original. nr.98/1965

400 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Mărgineanu Ion. dosarul
Original. nr.106/1965

401 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Mocanu Gavril Ioan. dosarul
Original. nr.113/1965
Vol.I
402 Referate de cercetare referitoare la 1965 5 Anexă la
Popa Constantin Constantin. dosarul
Originale. nr.114/1965
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
403 Referat de cercetare referitor la 1965 3 Anexă la
Medvedovici Titu Laurian Tiberiu. dosarul
Original. nr.116/1965

404 Referate de cercetare referitoare la: 1965 8 Anexă la


Dobra Gheorghe, Niţulescu dosarul
Alexandru, Oltean Vasile, Berca nr.118/1965
Victor.
Originale, copie.
405 Referate de cercetare referitoare la 1965 5 Anexă la
Ion St. Ion şi Halanay (Costache) dosarul
Maria. nr.120/1965
Originale.

406 Referate de cercetare referitoare la: 1965 10 Anexă la


Codreanu Gheorghe, Gîrjoabă dosarul
Victor, Georgescu Adrian, Groza nr.122/1965
Octavian Victor, Vîlciu Cristinel.
Originale.

407 Referate de cercetare referitoare la: 1965 6 Anexă la


Ruşinaru Ioan, Buzoianu Petrache şi dosarul
Ardelea Alexandru. nr.123/1965
Originale.

408 Referate de cercetare referitoare la 1965 4 Anexă la


Voicu Petru şi Dranga Mihai. dosarul
Originale. nr.125/1965

409 Referate de cercetare referitoare 1965 95 Anexă la


la: Herescu Constantin, Florescu dosarul
Ioan, Constandache Valentin, nr.126/1965
Tănase Gheorghe, Ploştinaru Iulian,
Crăciun Alexandru, Grădişteanu
Vasile, Baciu I. Ioan, Boştină
Dumitru Gheorghe, Bratu Gheorghe
Ionel, Bucur Teodor Dumitru,
Ceauşu Vasile Gheorghe, Ciolac
Ioan Ioan, Condurache Ioana
Constantin, Diaconescu Grigore
Vasile, Drăuceanu Andrei Andrei,
Dumitraşcu Gheorghe Nicolae,
Florea Vasile Vasile, Gălăţeanu
Gheorghe Aurel, Găman Anton
Nicolae, Geoană Constantin Ioan,
Ghinea Constantin Constantin, Goga
Grigore Octavian, Iuga Mihai
Vasile, Macovei Ilie Grigore, Marcu
Aron Ioan, Mihuleac Teodor Emil,
Mocanu Ioan Petru, Monea
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe Andrei, Niţu Nicolae
Nicolae, Olariu Emanoil Petre,
Olteanu Alexandru Vasile, Păun
Dumitru Leonida, Pop Ioan Ioan,
Predescu Ioan Gheorghe, Spiridon
Toader Mircea, Teglas Aurel Justin,
Toma Gheorghe Ion, Toropoc Petre
Benone.
Originale, copii.

410 Referate de cercetare referitoare 1965 20 Anexă la


la: Pacoste Gheorghe, Tudose Ion, dosarul
Caragioiu Emil, Groapă Aurel, Sîrbu nr.132/1965
Nicolae, Vulcan Nicolae, Bădicuţ
Ilie, Creţu Ion, Doni Tudor.
Originale, copie.

411 Referate de cercetare referitoare 1965 20 Anexă la


la: Buzoianu Petrache, Ghigiu dosarul
Matei, Năcuţă Constantin, Ionescu nr.135/1965
Constantin, Trotuş Constantin,
Vintilă Ioan, Dumitrescu
Constantin, Gălăţeanu Ion,
Stăncescu Petre, Plopeanu Nicolae.
Originale, copie.

412 Referate de cercetare referitoare 1965 6 Anexă la


la: Bădulescu Gheorghe, Gheorghiţă dosarul
Constantin, Buzatu Stana. nr.138/1965
Originale, copie.

413 Referate de cercetare referitoare 1965 8 Anexă la


la: Mihulecea Cornel, Teodorescu dosarul
Nicolae, Morăga Ion, Oltenaş nr.141/1965
Gheorghe Aurelian.
Originale.

414 Referate de cercetare referitoare 1965 96 Anexă la


la: Deac Augustin, Andriescu Mihai dosarul
Emil Eugen, Anghel Vasile nr.144/1965
Gheorghe, Ardeleanu Petre Teodor,
Biclesianu Dumitru Mihail, Bratu
Dumitrache Iordache, Buculei
Gheorghe Constantin,
Constantinescu Ambrozie Petre,
Dinu Marin Ştefan, Ghenoiu
Dumitru Ioan, Grigoraş Gheorghe
Victor, Julea Nicolae Daniel, Marcu
Ioan Stan, Marin Iancu Vasile,
Logofătu Dumitru Gheorghe,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Mihalcea Dumitru Ion, Mihalteanu
Vian Lazăr Romulus, Militaru
Gheorghe Victor, Moldovan Vasile
Ioan, Petrescu Gheorghe Ioan, Popa
Vasile Mircea, Popp Theodor
Theodor, Stoica Ilie Constantin,
Simionas Mihai Mihai, Serb Iosif
Ion, Tăranu Gheorghe Nicolae,
Urdăreanu Spiridon Tiberiu,
Ghenoiu Ioan, Bîrlea Emilian, Bîrlea
Ioan Emilian, Vlădescu Stan, Feimer
Matei, Pareker Fridrich, Abraham
Gligor Ştefan, Schuster Artur
Andrei, Krech Susana, König
Victor, Iuhasz Ştefan Iuliu, Sandor
Iuliu, Miklos Tamas, Kovacs
Emeric, Lăuneanu (Kremer)
Hermina.
Originale, copii.

415 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Gheorghe Ion. dosarul
Original. nr.147/1965

416 Referate de cercetare referitoare 1965 29 Anexă la


la: Mîndreanu Constantin, Militaru dosarul
Aldea, Voina Ioan, Andrei Ştefan, nr.150/1965
Demian Traian, Ionescu I. C.
Alexandru, Soare Stan, Săndescu
Anton, Stan Valerian, Vladu
Armand Cornel, Ecobescu Nicolae,
Istrate Iorgu, Ioncică Aurel, Oprică
Constantin.
Originale, copii.

417 Referate de cercetare referitoare 1965 9 Anexă la


la: Soare Norve, Boboia Ioan, Roşca dosarul
Nicodim. nr.155/1965
Originale.

418 Referate de cercetare referitoare 1965 6 Anexă la


la: Roşu Gheorghe, Paler Octavian, dosarul
Atanasiu Coriolan. nr.160/1965
Originale.

419 Referate de cercetare referitoare 1965 11 Anexă la


la: Petre Constantin, Petric Aron, dosarul
Popovici Constantin, Popescu Ion, nr.162/1965
Vîlceanu Nicoleta.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

420 Referate de cercetare referitoare 1965 21 Anexă la


la: Marinov Constantin, Tatu-Horia dosarul
Constantin, Geogia Nicolae, Oprina nr.166/1965
Ion, Bănşoiu Emil, Costache Florea,
Ionescu Nicolae, Vasiliu Constantin,
Dragomirescu Alexandru, Botar
Ioan.
Originale, copii.

421 Referate de cercetare referitoare 1965 6 Anexă la


la: Diaconescu Gheorghe, Popa dosarul
Nicolae, Ghenea Nicolae. nr.167/1965
Originale.

422 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Bîrsan Traian. dosarul
Original. nr.171/1965

423 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Alexe Anghel. dosarul
Copie. nr.173/1965
Vol.I
424 Referate de cercetare referitoare 1965 9 Anexă la
la: Ionescu Iosef, Niţă Constantin, dosarul
Angelescu N. Mihail-Marian, nr.176/1965
Andronic Anton.
Originale.

425 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Florescu Ioan. dosarul
Original. nr.180/1965

426 Referate de cercetare referitoare la 1965 5 Anexă la


Bobocea Gheorghe şi Mitea dosarul
Constantin. nr.184/1965
Originale.

427 Referat de cercetare referitor la 1965 2 Anexă la


Petrescu Tiberiu. dosarul
Original. nr.185/1965

428 Referate de cercetare referitoare 1965 22 Anexă la


la: Schiopu Constantin, Gheorghe dosarul
Ion, Dingher Alexandru, Ceauşescu nr.188/1965
Constantin, Ianculesc Nicolae, Stere
Nicolae, Sendrea Constantin, Caraba
Vichente, Holt Dumitru, Tudorache
Gheorghe, Julea Daniel.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copie.

429 Referate de cercetare referitoare 1965 6 Anexă la


la: Otobîcu Constantin, Predulea dosarul
Constantin, Pascu Marin. nr.217/1965
Originale.

ANUL 1966

235 Referate de cercetare referitoare 1966 10 Anexă la


la: Albescu Alexandru Constantin, dosarul
Nicolae Nicolae, Usturoi Dumitru, nr.2/1966
Radu Ioan, Bujor Nicu.
Originale.

236 Referate de cercetare referitoare la 1966 6 Anexă la


Voloşeniuc Vasile şi Gheorghe dosarul
Dumitru. nr.3/1966
Originale.

237 Referate de cercetare referitoare 1966 15 Anexă la


la: Cârloganu Constantin, Popescu dosarul
Dumitru, Drăgan Ion, Airinei nr.8/1966
Gheorghe, Cazan Gheorghe, Mernea
Constantin, Vasilescu Constantin,
Atanasis Lambro Kartunis.
Originale, copii.

238 Referate de cercetare referitoare 1966 26 Anexă la


la: Stancu Ştefan, Vedeanu Vasile, dosarul
Sîrbu Enache, Mantz Nicolae, nr.9/1966
Stănescu Marin (Munteanu),
Grigorescu Eugeniu, Cseresnyes
Adalbert, Barbu Nicolae, Moldovan
Petru, Miculescu Angelo, Bazac Ion,
Sablici Dobromir, Crăciun Ion.
Originale, copii.

239 Referat de cercetare referitor la 1966 3 Anexă la


Pogăceanu Vasile. dosarul
Original. nr.10/1966

240 Referate de cercetare şi notă 1966 16 Anexă la


informativă referitoare la: Firan dosarul
Haralambie, Popa Constantin, nr.13/1966
Chirilescu Ioan, Vlad Viorel,
Davidescu David, Ştefan Nicolae,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Costăchescu Ştefan, Cosma I. Ioan,
Nucescu Emilian (Nuca).
Originale, copii.

241 Referate de cercetare referitoare 1966 20 Anexă la


la: Magheru Mihai, Matei Gheorghe, dosarul
Pungan Vasile, Ionaşcu Iacob, Elian nr.14/1966
George, Datcu Ion, Burtică Gh.
Cornel, Mihai Marin, Pele
Gheorghe, Gliga Vasile.
Originale.

242 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Păulescu Dumitru. dosarul
Original. nr.20/1966

243 Referate de cercetare referitoare 1966 6 Anexă la


la: Atomulesei Ioan, Leontescu Jan, dosarul
Ciubotaru Ion. nr.22/1966
Originale.

244 Referate de cercetare referitoare 1966 63 Anexă la


la: Popescu Titus, Marchidan dosarul
Dumitru, Abagiu Radu, Petcu nr.27/1966
Constantin, Bucur Elena, Trifu
Mitică, Gall Ştefania, Voinescu
Elena, Dima Gheorghe, Moraru
Vasile, Guran Marius, Todea
Septimiu Florian, Voinea Coriolan,
Lăpădat Ilie, Popescu Ion, Stoian
Nicolae, Popa Ion, Petre George,
Oana Constantin, Dan Marţian,
Cristescu Ileana, Fejes Iuliu,
Belyung Iosif Vilhelm, Ştefan
Nicolae, Ungureanu Nicolae,
Dragoş Nicolae (Racanel), Valter
Iosif, Ispas Floarea, Popescu Ion,
Nicolcioiu Vasile, Angelescu
Mircea, Stoica Gheorghe.
Originale, copii.

245 Referate de cercetare, note 1966 20 Anexă la


informative şi adeverinţă referitoare dosarul
la: Iordăchescu Nicolae, Dalea nr.32/1966
Gheorghe, Apostol Gheorghe,
Nistor Octavian, Vlad I. Constantin,
Ruşinaru Ioan, Feier Ludovic
Ştefan.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
246 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la
Mezincescu Eduard. dosarul
Copie. nr.34/1966

247 Referate de cercetare referitoare 1966 6 Anexă la


la: Niţulescu Alexandru, Paraschiv dosarul
Anghel, Dragoş Nicolae (Racanel). nr.38/1966
Originale, copie.
248 Referate de cercetare referitoare 1966 6 Anexă la
la: Pacepa Mihai, Cocoş Nicolaie, dosarul
Mureşan Iosif. nr.47/1966
Originale.

249 Referate de cercetare referitoare 1966 12 Anexă la


la: Popa Gheorghe, Kiraly Karoly, dosarul
Nagy Paul, Amariei Constantin, nr.51/1966
Weingartner Andrei Ioan,
Georgescu Nicolae.
Originale, copii.

250 Referate de cercetare referitoare 1966 17 Anexă la


la: Popa Iosif, Popovici Nicolae, dosarul
Istrate Iorgu, Tănăsie Petre, Genadt nr.53/1966
David, Friedman Dezideriu, Horvath
Andrei.
Originale, copii.

251 Referate de cercetare referitoare la 1966 4 Anexă la


Dinulescu Cristea Ştefan. dosarul
Originale. nr.61/1966

252 Referate de cercetare referitoare 1966 8 Anexă la


la: Gavrilescu Neculai, Atanasiu dosarul
Stanislav, Szotyori Ernest. nr.67/1966
Originale.

253 Referat de cercetare referitor la 1966 4 Anexă la


Torday Victor. dosarul
Original. nr.74/1966

254 Referate de cercetare referitoare 1966 164 Anexă la


la: Gabrian Valer, Popa Dumitru, dosarul
Fotache Anastasie, Manolescu nr.76/1966
Constantin, Păun Bratu, Stoica
Constantin, Moraru Niculae,
Moroşanu Constantin, Teşu Gh. Ion,
Cîşu Ilie, Negreţ Ştefan, Penteş
Iancu, Bătăcui Corneliu-Dorel,
Nicolae Ion, Preda Marius-Horia,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Hadnagy Ioan, Giurea Milica, Pojan
Romeo Ştefan, Gheorghe Mihai,
Gabrian Valer, Sas Gheorghe,
Muntean Ironim, Cărăuşan Verona,
Corbu Olimpia, Cumpătescu
Andone, Creţu Mihai, Rotariu Ion,
Rădulescu Anghel, Suluţiu
Alexandru, Pleşa Emil, Vasile
Carolică, Botea Costache,
Apostolatu Ioan, Mocanu Nicolae,
Baroga Gheorghe, Şerbu Dan, Iuga
Ioan, Andronache Ion, Petre Ioan,
Pantea Nicolae, Giurgiu Gheorghe,
Penea Alexandru, Crişan
Constantin, Balmoş Niculaie,
Lăpădat Ilie, Toma Ion, Alexa
Haralambie, Tarachiu Ion, Argint
Marin, Codrea Augustin, Szasz
Iosif, Zahiu Ioan, Lascu Aurel,
Oprea Ioan, Pircea Roman, Bălan
Radu, Grigore Gh. Gheorghe,
Armaşu Mihail, Botoşanu Neculai,
Popescu Alexandru, Mocioiu
Nicolae, Bădulescu Nicolae.
Originale, copii.

255 Referate de cercetare referitoare la 1966 4 Anexă la


Vîrciu Nicolae şi Achim Florean. dosarul
Originale. nr.81/1966

256 Referate de cercetare referitoare 1966 9 Anexă la


la: Neda Octavian, Roşianu Ioan, dosarul
Constantinescu Radu-Mihail, nr.82/1966
Caranfil Gheorghe.
Originale, copie.

257 Referate de cercetare referitoare 1966 6 Anexă la


la: Bindea Ioan, Mandache Nicolae, dosarul
Bratu Vasile. nr.84/1966
Originale.

258 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Toader Niculae. dosarul
Original. nr.88/1966

259 Referate de cercetare referitoare 1966 16 Anexă la


la: Columbeanu Ion, Avram Ilie, dosarul
Manoliu Radu, Metea Viorel, Tulai nr.93/1966
Laurean, Ibănescu Gheorghe,
Cîrţînă Constantin, Bolojan Victor.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.

260 Referate de cercetare referitoare 1966 10 Anexă la


la: Vîlciu Cristinel, Brătescu dosarul
Stanciu, Dumitrescu Florea, Csiki nr.99/1966
Dionisie, Vasiliu Constantin.
Originale.

261 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Sinu Titus. dosarul
Original. nr.100/1966

262 Referate de cercetare referitoare 1966 16 Anexă la


la: Dineş Ioan, Ionescu-Tira Cristea, dosarul
Bochiş Ioan, Aninoiu Dumitru, nr.103/1966
Avram Ion, Murguleţ Neculai,
Cheşa Ion.
Originale.

263 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Ciauşu Dumitru. dosarul
Original. nr.106/1966

264 Referate de cercetare şi note 1966 39 Anexă la


referitoare la: Panaite Emil, dosarul
Bolintineanu Ioan (Balint), Nedelcu nr.107/1966
Mihail (Nedelciu Mihailoff), Rusu
Emanoil, Stan Niculaie, Dumitru
Ion, Ispas Ştefan, Popa Nicolae,
Opriţă Constantin, Busuioc Ion,
Bărboi Vasile, Nedelcu Ion,
Urdăreanu Tiberiu.
Originale, copii.

265 Referate de cercetare referitoare la 1966 4 Anexă la


Telegescu Petre şi Gheorghiu dosarul
Virgiliu. nr.109/1966
Originale.

266 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Obradovici Ion. dosarul
Original. nr.111/1966

267 Referate de cercetare referitoare la 1966 4 Anexă la


Toader Niculae şi Sanislav Aurel. dosarul
Originale. nr.115/1966
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
268 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la
Iani Nicolae. dosarul
Original. nr.116/1966

269 Referate de cercetare referitoare 1966 11 Anexă la


la: Iliescu Victor, Costin Eugen, dosarul
Neagu Romulus, Drijman Nicolae. nr.119/1966
Originale.

270 Referate de cercetare referitoare 1966 4 Anexă la


la Bucur Alexandru şi Anca dosarul
Constantin. nr.124/1966
Original, copie.

271 Referate de cercetare referitoare 1966 11 Anexă la


la: Aldea Mihail, Cincă Ion, Moraru dosarul
Ion, Voiculescu Marin, Mareş nr.126/1966
Eugen.
Originale, copie.

272 Referat de cercetare referitor la 1966 3 Anexă la


Borşan Dumitru. dosarul
Original. nr.134/1966

273 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Băbeanu Constantin. dosarul
Original. nr.142/1966

274 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Ştefan Petre. dosarul
Original. nr.143/1966

275 Referate de cercetare referitoare 1966 25 Anexă la


la: Olteanu Nicolae Mircea, Oancea dosarul
Gheorghe Traian, Rizescu M. Ion, nr.146/1966
Roman Nicolae, Andreescu
Dumitru.
Originale, copii.

276 Referate de cercetare referitoare 1966 16 Anexă la


la: Iliescu Alexandru, Răchitan dosarul
Constantin, Cîşu Ilie, Vicol Oprea, nr.149/1966
Papară Ioan, Brădăţeanu Virgil,
Iovănescu Teodor, Luca Gheorghe.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
277 Referate de cercetare referitoare 1966 47 Anexă la
la: Florescu Ioan, Cosmatchi dosarul
Aurelian, Tulai Laurean, Herescu nr.153/1966
Constantin, Negrea Vasile, Stoica
Constantin, Gal Ioan, Ichim Ioan,
Pană Gheorghe, Bălan Vichente,
Dănică Petre, Lăcătuşu Constantin,
Tiron Mihai, Marinov Constantin,
Chiriţă George, Drăgoescu
Constantin, Soos Manea-Carol,
Mihai Niculae, Cîrjă Ion,
Mărgineanu Ion, Haşeganu Mihail,
Ionescu Vasile, Păcuraru Ion.
Originale, copii.

278 Referat de cercetare referitor la 1966 2 Anexă la


Lascu Aurel. dosarul
Original. nr.156/1966

279 Referate de cercetare referitoare 1966 18 Anexă la


la: Călinoiu Nicolae, Niculescu dosarul
Ştefan, Pîrvu Virgiliu, Baciu Ştefan- nr.161/1966
Aurel, Stinghe Dorel, Marin
Constantin, Constantinescu
Gheorghe, Armencoiu Nicolae,
Bălţei Isidor.
Originale.

280 Referate de cercetare referitoare 1966 12 Anexă la


la: Dicu Ioan, Lucian Drăguţ, dosarul
Ciubotaru Ion, Ilie Gheorghe, Sin nr.168/1966
Petre, Cormoş Petre.
Originale, copii.

281 Copii legalizate de pe certificate 1966 30 Anexă la


de naştere şi de căsătorie ale dosarul
următoarelor persoane: Rezes Olga, nr.183/1966
Rezes Iosif, Gyapyas Elemer, Rezes
Rozalia, Gyapyas Susana, Rezes
Dănilă, Rezes Arpad, Rezes
Alexandru, Gyapyas Paul, Gyapyas
Sandor, Gyapyas Irina-Iuliana,
Avram Lazăr, Avram Nicolae,
Avram Mihai, Avram Gavril, Avram
Livia, Avram Raveica, Avram
Florica Eugenia, Avram Ana,
Avram Vasile, Avram Teodor, Borz
Cătălina, Dărle Gheorghe, Dărle
Ioan, Dărle Vasile, Dărle Petre,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dîrle Ştefan-Viorel, Dîrle Mihai,
Dîrle Nicolae.
Originale, copii.

282 Referate de cercetare referitoare 1966 12 Anexă la


la: Beşa Alexandru, Polizache Ilie, dosarul
Socol Petre, Domulete Marin, nr.189/1966
Fireţeanu Gheorghe, Butoi Mihai.
Originale.

ANUL 1967

248 Referate de cercetare referitoare 1967 17 Anexă la


la: Bucheru Ionel, Faur Constantin, dosarul
Martinescu Mihai, Răceanu Grigore, nr.3/1967
Genad Eugen, Genad Henrik,
Protopopescu Dumitru.
Originale.

249 Referat de cercetare referitor la 1967 3 Anexă la


Grigorcea Alexandra (ns. Ghica). dosarul
Original. nr.5/1967

250 Referate de cercetare şi note 1967 16 Anexă la


informative referitoare la: Duţu Ion, dosarul
Filioreanu Alexandru, Iancu nr.9/1967
Constantin, Burada Corneliu, Berar
Cornel, Gheorghiu Iosif
(Beseadovschi), Simon Emil, Baciu
Ion.
Originale, copii.

251 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Păcurar Francisc. dosarul
Original. nr.10/1967

252 Referate de cercetare referitoare 1967 14 Anexă la


la: Dobrescu Emilian, Bărbulescu dosarul
Nicolae, Bozdog Nicolae, nr.15/1967
Tomulescu Filip, Marinescu Viorel-
Paul, Pleşiţă Nicolae, Ungureanu
Ilie,
Originale, copii.

253 Referate de cercetare referitoare 1967 20 Anexă la


la: Tănase Gheorghe, Hidoş Cornel, dosarul
Fejes Iuliu, Angelescu Mircea, nr.19/1967
Păcurariu Lia Maria, Stoica Mihai,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Stancu Emilian, Amăriuţă Ion,
Vereş Iulian, Stănescu Silviu.
Originale, copii.

254 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Silard Pavel. dosarul
Original. nr.20/1967

255 Referate de cercetare referitoare 1967 18 Anexă la


la: Ion M. Nicolae, Petrescu dosarul
Alexandru, Diculescu Aurel, Bîrcea nr.22/1967
Dionisie (Birce), Burlacu Petre,
Flitan Constantin, Sandru Vasile,
Dumitrescu Sterian, Morea Vasilie.
Originale.

256 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Dulea Mihai şi Dolgu Gheorghe. dosarul
Originale. nr.25/1967

257 Referat de cercetare referitor la: 1967 2 Anexă la


Ecobescu Nicolae. dosarul
Original. nr.27/1967

258 Referate de cercetare referitoare 1967 10 Anexă la


la: Stătescu Constantin, Paraschiv dosarul
Anghel, Diaconu Gheorghe, nr.28/1967
Rîpeanu Valeriu, Gherasim Mircea.
Originale, copie.

259 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Oancea Constantin. dosarul
Originale. nr.30/1967

260 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Berbecel Octavian. dosarul
Original. nr.31/1967

261 Referate de cercetare referitoare la 1967 7 Anexă la


Bobocea Gheorghe, Halip Dumitru dosarul
şi Patrichi Carol. nr.36/1967
Originale.

262 Referate de cercetare referitoare 1967 26 Anexă la


la: Teodorescu Ion, Motronea Ion, dosarul
Voinov Ştefan, Cozma Ioachim nr.46/1967
Ioan, Costăchescu Vasile Ştefan,
Mihălcioiu Mihai, Mihălcioiu
Elisabeta, Dumitrescu I. Nicolae,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Vasilescu Mihai Victor, Sitea Mihai,
Vasilescu Gheorghiţa, Sitea
Dorothea Luminiţa.
Originale.

263 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Mărginean Constantin-Bujor şi dosarul
Ioana Constantin. nr.50/1967
Originale.

264 Referate de cercetare referitoare 1967 14 Anexă la


la: Balaban Alexandru, Ştefănescu dosarul
Alexandru, Gălăţeanu Ioan, Oniciu nr.56/1967
Liviu, Tau V. Petru, Păduraru Ioan,
Dumitraşcu Iosif (Kramer).
Originale, copie.
265 Referate de cercetare referitoare 1967 19 Anexă la
la: Cristoloveanu Nicolae, Tuiu dosarul
Florea, Stamate Victor-Emanoil, nr.63/1967
Purcaru Ilie, Marin Titi, Papp
Vasile, Papp Ladislau, Popescu
Gheorghe (Oţelaru).
Originale.

266 Referate de cercetare referitoare 1967 9 Anexă la


la: Dumitrescu Alexandru - dosarul
Octavian, Constantinescu Emil, nr.67/1967
Melinte Toma, Modoran Şerban-
Teodor.
Originale.

267 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Popovici Nicolae şi Nestorescu dosarul
Nicolae. nr.77/1967
Originale.

268 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Logofătu Grigore. dosarul
Original. nr.89/1967

269 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Ghişe Dumitru şi Gheorghe Aurel. dosarul
Originale. nr.94/1967

270 Referate de cercetare referitoare 1967 6 Anexă la


la Deşliu Valentin şi Popescu I. dosarul
Nicolae. nr.103/1967
Original, copie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
271 Referate de cercetare şi fişe 1967 16 Anexă la
personale referitoare la: Niculescu dosarul
Ioan, Răsuceanu Mihail, Grecu nr.108/1967
Pavel, Dumitrescu Radu, Velculescu
Victor George, Palibroda Nicolae,
Sahini Maria, Suteu Gh. Gheorghe.
Originale.

272 Referate de cercetare referitoare 1967 11 Anexă la


la: Sălcudean Pavel, Alexe Anghel, dosarul
Ghibu Emil, Bîrjega Marin Marius, nr.109/1967
Teodorescu Leon.
Originale, copie.

273 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Ioan Sandu. dosarul
Original. nr.110/1967
274 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la
Ioan Sandu. dosarul
Copie. nr.112/1967

275 Referat de cercetare referitor la 1967 3 Anexă la


Lupşe Gavril. dosarul
Original. nr.114/1967

276 Referate de cercetare referitoare 1967 18 Anexă la


la: Stroia Gheorghe, Geogia dosarul
Nicolae, Răsuceanu Mihail, Zodian nr.120/1967
Gheorghe Gheorghe, Diaconu
Constantin, Dinu Marcel, Franyo
Zoltan.
Originale, copie.

277 Referate de cercetare referitoare 1967 12 Anexă la


la: Cristea Ioan, Şerbănescu Ştefan, dosarul
Sidea C. Nicolae, Mihăilă Vasile, nr.121/1967
Bărbulescu Valeriu-Mihail, Andrei
Nicolae.
Originale, copie.

278 Referate de cercetare referitoare 1967 13 Anexă la


la: Dumitrescu Nicolae, Ghiţă dosarul
Constantin, Marinescu Gheorghe, nr.126/1967
Ioana Constantin, Chiorean Paul,
Sălcudean Pavel.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
279 Referate de cercetare referitoare 1967 5 Anexă la
la: Dîrmon Constantin, Georgescu dosarul
Petre, Cabulea Iancu Marius Sabin. nr.130/1967
Originale, copie.

280 Referate de cercetare referitoare 1967 8 Anexă la


la: Pogăceanu Vasile, Sinu Titus, dosarul
Blejan Nicolae. nr.132/1967
Originale.

281 Referate de cercetare referitoare la 1967 3 Anexă la


Belan Nicolae. dosarul
Originale. nr.140/1967

282 Referate de cercetare şi fişe 1967 10 Anexă la


personale referitoare la: Balea dosarul
Ovidiu, Ionescu Nicolae Eugeniu, nr.143/1967
Sordoc Constantin, Cavadia Izvoras,
Costea Tudor Zorel,
Originale.
283 Referate de cercetare şi fişă 1967 9 Anexă la
personală referitoare la: Caraman dosarul
Mihai, Dianu Ovidiu, Mariş Cornel, nr.145/1967
Meleşcanu Teodor-Viorel.
Originale.

284 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Sipoş Nicolae. dosarul
Original. nr.150/1967

285 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Preda Ionel şi Petruţ Tiberiu. dosarul
Originale. nr.152/1967

286 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Ionescu Dumitru şi Marcu Ioan. dosarul
Originale. nr.157/1967

287 Referat de cercetare referitor la 1967 2 Anexă la


Iason Gheorghe. dosarul
Original. nr.164/1967

288 Referat de cercetare referitor la 1967 3 Anexă la


Cimbru Constantin. dosarul
Copie. nr.166/1967

289 Referate de cercetare referitoare 1967 14 Anexă la


la: Dragu Haralambie, Tistea dosarul
nr.176/1967
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dumitru, Bacinschi Dumitru,
Cristea Nicolae, Lăpădat Marcu.
Originale.

290 Referate de cercetare referitoare la 1967 5 Anexă la


Popescu Tudor şi Nestor Ion. dosarul
Originale. nr.180/1967

291 Referate de cercetare referitoare la 1967 4 Anexă la


Niţu C. Gheorghe şi Dumitrescu dosarul
Sorin. nr.181/1967
Originale.

292 Referate de cercetare referitoare 1967 6 Anexă la


la Baltazar Bogdan şi Dincă dosarul
Gheorghe. nr.187/1967
Originale.

ANUL 1968

402 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la


Chiţac Mihai. dosarul
Original. nr.7/1968

403 Referate de cercetare referitoare 1968 7 Anexă la


la: Rusu Emanoil, Diaconescu dosarul
Ovidiu, Kovacs Pius. nr.13/1968
Original.

404 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la


Bolînu Gheorghe. dosarul
Original. nr.14/1968

405 Referat de cercetare referitor la 1968 1 Anexă la


Iacob (Iacobescu) Ion. dosarul
Copie. nr.17/1968

406 Referate de cercetare referitoare 1968 9 Anexă la


la: Petrea Nicolae, Calmanovici dosarul
Cecilia, Carp Constantin. nr.18/1968
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
407 Referate de cercetare referitoare 1968 33 Anexă la
la: Pop Valeriu, Ionescu I. C. dosarul
Alexandru, Apostoiu Gheorghe, nr.23/1968
Apostol Gheorghe, Părăluţă Mihai,
Nistor Octavian, Ghişe Dumitru,
Marcea Pompilie, Bucheru Ionel,
Manea Mircea, Ghiula Aurel,
Drăgan Ion, Constantinescu Victor,
Bucur Vasile, Bucur Nicolae,
Simionescu Gheorghe.
Originale, copii.

408 Referate de cercetare referitoare 1968 6 Anexă la


la: Mina Ion, Grigorescu Gheorghe, dosarul
Popescu Pompiliu. nr.27/1968
Originale.

409 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Fierăstrău Constantin şi Pătrănescu dosarul
Nicolae. nr.33/1968
Originale.

410 Referate de cercetare referitoare 1968 14 Anexă la


la: Geartu Istifie, Grădişteanu dosarul
Vasile, Ivan Dumitru, Duligeanu nr.39/1968
Gheorghe, Baicu F. Marin, Crăciun
Nicolae, Socol Valer.
Originale.

411 Referate de cercetare referitoare 1968 13 Anexă la


la: Orban Francisc, Olteanu C. dosarul
Constantin, Vasile Gheorghe, Ghişe nr.49/1968
Dumitru, Dranga Mihai, Tudor Ilie.
Originale, copii.

412 Referat de cercetare referitor la 1968 3 Anexă la


Diaconu Constantin Florea. dosarul
Copie. nr.50/1968

413 Referate de cercetare referitoare la 1968 3 Anexă la


Necolau Corneliu şi Popescu Titus. dosarul
Originale. nr.55/1968

414 Referat, note informative şi tabel 1968 35 Anexă la


nominal privind militanţii mişcării dosarul
muncitoreşti din România, care şi-au nr.64/1968
pierdut viaţa în U.R.S.S.: Dik O.
Ioan (Dicescu), Nicolau Alexandru
(zis Şandru), Zalic Abramovici
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Alter, Lichtblau Leon, Rozvan
Eugen, Marcel Pauker (Luximin),
Popovici Vasile (zis Metal), Arbore
Ecaterina (zisă Rally), Dobrogeanu-
Gherea Alexandru, Köblös Elek,
Filipovici Elena (Ciobanu Maria),
Finkelstein David-Fabian, Aladar
Imre, Zissu Petre, Leonin Marcel,
Aradi Victor, Moscovici Ghelber
(Moscu Ghiţa zis Badulescu),
Timotei Marin, Tirim Constantin,
Konitz Jaques, Gyöngyösi Gyula,
Gheorghe Marin (zis Vasilescu),
Grofu Dumitru, Diaciuc Dascălescu
Mihai, Erlich Manea (Dubinschi-
Maiakovskaia), Teodor
Diamandescu.
Originale, copii.

415 Referate de cercetare referitoare la 1968 9 Anexă la


Dan Ştefan şi Nemeş Iosif. dosarul
Originale. nr.71/1968

416 Referat de cercetare referitor la 1968 3 Anexă la


Florescu Victor-Cornel. dosarul
Originale. nr.72/1968

417 Referate de cercetare referitoare 1968 6 Anexă la


la: Dănăilă Ion, Coroianu dosarul
Alexandru, Turcu Petre. nr.85/1968
Originale.

418 Referat privind asasinarea lui 1968 8 Anexă la


Ibrahim Sefit (zis Turcu), pe baza dosarul
ordinului dat de către Drăghici nr.92/1968
Alexandru.
Original.

419 Referate de cercetare referitoare 1968 6 Anexă la


la: Grigore Apostol, Guţescu dosarul
Gheorghe, Ciubotaru Ion. nr.93/1968
Originale.

420 Referate de cercetare referitoare 1968 19 Anexă la


la: Calmanovici Emil, Pavel dosarul
Constantin, Elena Pătrăşcanu nr.96/1968
(recăsătorită Veakis), Revesz Lili
Eleonora, Berman Jaques, Constante
Elena, Raţiu Anton, Brauner Hary,
Zilber Herbert, Betea Nicolae,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Calmanovici Cecilia, Bărbulescu
Octavian.
Original, copii.

421 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la


Motorga Petre. dosarul
Original. nr.97/1968

422 Referat de cercetare referitor la 1968 3 Anexă la


Sîrbu Anton. dosarul
Original. nr.102/1968

423 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la


Apostol Dumitru. dosarul
Original. nr.107/1968

424 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Ghiorghişan Dumitru şi Stefănescu dosarul
Ion. nr.112/1968
Original, copie.

425 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Predescu Gheorghe şi Senin George dosarul
Dumitru. nr.118/1968
Originale.

426 Referate de cercetare referitoare 1968 12 Anexă la


la: Petrea Nicolae, Leonte Dumitru, dosarul
Toth Gheza, Birman Elisabeta (Luca nr.127/1968
Elisabeta), Duma Ioan, Nica
Gheorghe.
Originale.

427 Referate de cercetare referitoare 1968 44 Anexă la


la: State Nicolae, Găitan Gheorghe, dosarul
Nasea Ioan, Briceag Gheorghe, nr.134/1968
Răduică Grigore, Ilie Mihai,
Budişteanu Nicolae, Dumitraşcu
Alexandru, Costandache Ion Paul,
Anghel Petru, Paraschiv Teodor,
Zmeu Costache Costache, Săftescu
Ioan, Antip Grigore Constantin,
Ulmeanu Sebastian, Stănculescu
Atanase, Iepure Emil, Ionescu
Pompiliu, Lefter Gheorghe, Popa
Constantin, Cătană Gheorghe.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
428 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la
Ionescu D. Ioan. dosarul
Copie. nr.142/1968

429 Referat de cercetare referitor la 1968 2 Anexă la


Stănescu Constantin. dosarul
Original. nr.143/1968

430 Referate de cercetare referitoare 1968 4 Anexă la


la: Constantin Mircea, Ivaşcu dosarul
Viorel-Eugen. nr.144/1968
Originale.

431 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Vasile Ion şi Budura Romulus. dosarul
Originale. nr.148/1968

432 Referate de cercetare referitoare 1968 9 Anexă la


la: Răceanu Grigore, Borşan dosarul
Dumitru, Mateescu Ioan, Rădulian nr.155/1968
Virgiliu Eustaţiu.
Originale, copie.

433 Referate de cercetare referitoare 1968 22 Anexă la


la: Schweller Gheorghe, Dan Ştefan, dosarul
Genad Eugen, Genad Henrik, nr.162/1968
Nicolae Tudor, Popescu Virgiliu,
Gunţă Gheorghe, Ghinţei Gheorghe,
Măhuleţ Toma – Virgil, Irimie
Nicolae Virgil.
Originale.

434 Referate de cercetare referitoare 1968 22 Anexă la


la: Chirică Pavel, Lunguran dosarul
Gheorghe, Dinescu Dumitru, Bîtlan nr.168/1968
Dumitru, Trif Vasile, Raţiu Ioan,
Potocsnik Wilhelm, Bucur Florian,
Băciucu Lazăr, Angelescu
Gheorghe, Manolache Marin,
Mîndroiu Dumitru.
Originale, copii.

435 Referate de cercetare referitoare la 1968 9 Anexă la


Clopotaru Horia (Fekete Ludovic) şi dosarul
Ivaschevici Grigore. nr.172/1968
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
436 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la
Raţiu Eugen şi Aldea Victor Bazil. dosarul
Originale. nr.177/1968

437 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Andrei Florica-Paula şi Constantin dosarul
Nicu. nr.184/1968
Originale.

438 Referate de cercetare, certificat de 1968 6 Anexă la


naştere şi adeverinţă referitoare la: dosarul
Bratu Florea, Popişteanu Cristian, nr.192/1968
Stefănescu Alexandru-Zaharia-
Dragoş.
Originale, copii.

439 Referate de cercetare referitoare 1968 4 Anexă la


la Tudor Ion şi Bîrcea Dionisie dosarul
(Bîrce). nr.200/1968
Originale.

440 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Stefănescu Ion şi Gheorghe Miron. dosarul
Originale. nr.207/1968

441 Referat de cercetare referitor la 1968 3 Anexă la


Nestorescu Alexandru Valerian. dosarul
Original. nr.208/1968

442 Referate de cercetare referitoare 1968 8 Anexă la


la: Răduică Ion, Pop Iftene, dosarul
Stavarache Ion. nr.215/1968
Originale.

443 Referate de cercetare referitoare la 1968 4 Anexă la


Fleşeriu Emil şi Guran Mihai. dosarul
Original, copie. nr.258/1968

ANUL 1969

319 Referate de cercetare referitoare 1969 20 Anexă la


la: Körösi Csoma Sandor (Chioroşi dosarul
Cioma Sandor), Preda Florea, Frîncu nr.4/1969
Andrei, Voiculescu Velicu, Stancu
Voicu, Petre C. Ioan, Dumitrescu
Constantin, Iovan Vasile, Mocioiu
Niculae, Cozma Ion.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.

320 Referate de cercetare referitoare la 1969 4 Anexă la


Lavric Gheorghe şi Ciubancan dosarul
Liviu. nr.7/1969
Originale.

321 Referate de cercetare şi notă 1969 6 Anexă la


informativă referitoare la: Vasilescu dosarul
Nicolae, Biderman Emeric, Rotariu nr.10/1969
Petru.
Originale.

322 Referate de cercetare referitoare 1969 10 Anexă la


la: Torday Victor, Vanca Valentin, dosarul
Spălăţelu Ioan, Angelescu Mircea. nr.30/1969
Originale.

323 Referate de cercetare referitoare 1969 31 Anexă la


la: Arion Romulus, Daravoinea dosarul
Nicolaie, Bolintineanu Gh. nr.33/1969
Alexandru, Trandafir Gheorghe,
Mureşan Victor, Dumitraşcu
Constantin, Grosu Grigore,
Cumpănaşu Ioan, Păcuraru Ion,
Stoica Gheorghe, Morariu Mircea,
Răchitan Constantin, Andronic
Anton, Voinescu Mircea, Hidoş
Cornel.
Originale, copii.

324 Referate de cercetare referitoare la 1969 4 Anexă la


Opriş Silviu şi Simionescu Nicolae. dosarul
Originale. nr.44/1969

325 Referate de cercetare referitoare 1969 6 Anexă la


la: Opriş Iosif, Pavoni Iginio, Butoi dosarul
Ion-Bogdan Mircea. nr.49/1969
Originale.

326 Referate de cercetare referitoare 1969 12 Anexă la


la: Popovici Mihai, Laszlo Coloman dosarul
Niculae, Rău Romeo Constantin, nr.55/1969
Popescu Vasile.
Originale.

327 Referat de cercetare referitor la 1969 2 Anexă la


Scafeş Ioan. dosarul
Original. nr.64/1969
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
328 Referate de cercetare referitoare 1969 29 Anexă la
la: Angheliu Emilian, Roman Mihai, dosarul
Gramatovici Dan, Stoica Dumitru, nr.71/1969
Zambilă Constantin, Budeanu
Aurelian, Ionescu Iosef, Marin
Constantin, Bobocea Gheorghe,
Popa Dumitru, Nicolescu Vasile,
Dănciulescu Virgil.
Originale, copii.

329 Referate de cercetare referitoare 1969 33 Anexă la


la: Voiculescu Nicolae, Bîtlan dosarul
Dumitru, Bobe Ionel, Dumitru nr.94/1969
Dumitru, Marin Marinache, Micu
Mitriţă, Miu C. Traian, Moroşan
Petru, Murea Octavian, Pavel
Nicolae, Rîşniţă Mihai, Tănăsie
Grigorie, Valache Gheorghe,
Chivulescu Vasile, Bucşa Ioan,
Vetrineanu Ion.
Originale, copie.

330 Referate de cercetare referitoare 1969 6 Anexă la


la: Tănăsie Petre, Mircea Vasile, dosarul
Sandru Vasile. nr.96/1969
Originale.
331 Referate de cercetare referitoare 1969 9 Anexă la
la: Fotescu Dumitru, Tîrcă Sterian, dosarul
Nicolescu Marin, Popescu Ioan. nr.97/1969
Originale.

332 Referate de cercetare şi adresă 1969 9 Anexă la


referitoare la: Gheorghiu Iosif dosarul
(Beseadovschi), Datcu Ion, Alexie nr.101/1969
Marin, Dumitrescu Vasile.
Originale.

333 Referate de cercetare şi adrese 1969 38 Anexă la


referitoare la: Ghertinişan Adam, dosarul
Lakatoş Andrei, Oancea Tudorel, nr.108/1969
Zweyer Ewalt Frederich, Drăgulea
Petre, Marian Trandafir, Cîrstea
Gheorghe, Berwanger Nicolae,
Popovici Lucian, Badea Dobre,
Ghiţă Constantin, Siea Gheorghe,
Miclăuş Ioan, Balaş Maria, Popescu
Constantin, Enache Constantin.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
334 Referate de cercetare referitoare 1969 6 Anexă la
la: Marinescu Viorel-Paul, dosarul
Moldoveanu Jean (Hilgart), Truţă nr.113/1969
Florian.
Originale, copie.

335 Referate de cercetare şi notă 1969 25 Anexă la


referitoare la: Dragnea Marin, dosarul
Marcu Stan, Buculei Constantin, nr.114/1969
Manta Virgil, Verman Dumitru,
Stanciu Gheorghe, Dumitru Nicolae,
Abagiu Radu, Eftimie Ion, Nicolau
Corneliu, Vasile Gheorghe, Toader
Gheorghe.
Originale, copii.

336 Referate de cercetare referitoare la 1969 4 Anexă la


Aninoiu Dumitru şi Bălăceanu Petre. dosarul
Originale. nr.115/1969

337 Referat de cercetare referitor la 1969 2 Anexă la


Bodunescu Ioan. dosarul
Original. nr.119/1969

338 Referate de cercetare referitoare la 1969 4 Anexă la


Popa Gheorghe şi Nagy Paul. dosarul
Copii. nr.125/1969

339 Referate de cercetare referitoare 1969 28 Anexă la


la: Lăzărescu Ion, Bogdan Ioan, dosarul
Pavelescu Florian, Ionescu nr.130/1969
Constantin, Ionescu Constantin,
Urdăreanu Tiberiu, Buda Ioan,
Szteklacs Vasile, Varga Mihai,
Radel Gheorghe, Cîrjaliu Vasile,
Dali Alexandru, Mărgineanu
Dumitru.
Originale, copie.

340 Referate de cercetare, notă 1969 12 Anexă la


informativă şi adrese referitoare la: dosarul
Popescu Stelian, Lupşe Petre Dor, nr.134/1969
Suţa Ion, Popescu Alexe.
Originale, copie.

341 Referate de cercetare referitoare 1969 13 Anexă la


la: Bulla Alexandru, Cimpoia dosarul
Nicolae, Scheianu Toma, Valache nr.137/1969
Gheorghe, Ranga Costache,
Cîmpeanu Ion.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

342 Referate de cercetare referitoare 1969 12 Anexă la


la: Petrescu Mircea, Niculescu dosarul
Dumitru, Angelescu Mihail-Marin, nr.144/1969
Albescu Alexandru Constantin,
Rîureanu Liviu, Răchitan
Constantin.
Originale, copie.

343 Referate de cercetare referitoare 1969 13 Anexă la


la: Iacob George, Voicu Ion, dosarul
Hancheş Ioan, Petricean Alexandru, nr.161/1969
Lepădat Sebastian, Popescu Ion.
Originale, copie.

344 Referate de cercetare referitoare 1969 6 Anexă la


la: Opriţa Constantin, Antip Grigore dosarul
Constantin, Olaru Radu. nr.164/1969
Originale.

345 Referate de cercetare referitoare 1969 6 Anexă la


la: Munteanu Mihai Gheorghe, dosarul
Simionescu Mircea Horia. nr.195/1969
Originale, copie.

346 Notă informativă referitoare la 1969 2 Anexă la


Popa Marin. dosarul
Original. nr.196/1969

347 Notă ce cuprinde scurte date 1969 1 Anexă la


biografice ale membrilor delegaţiei dosarul
oficiale a Parlamentului japonez nr.197/1969
(Fukunga Kenji, Yamaguchi Shizue,
Shimagami Zengoro, Hirose
Hideyoshi, Furuuchi Hiroo,
Masaoka Hisashi, Ishii Hideharu).
Copie.

ANUL 1970

189 Referate de cercetare referitoare 1970 32 Anexă la


la: Cenuşă Gh. Ion, Andrei Ioan, dosarul
Mîndră Badea, Rodean Emilian nr.8/1970
Ionel, Berteanu Constantin, Fotescu
Dumitru, Bărboi Vasile, Didulescu
Constantin, Popescu Gheorghe, Puiu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dumitru, Micu Constantin, Iacob
Alexandru, Angheliu Emilian.
Originale, copii.

190 Referat de cercetare referitor la 1970 2 Anexă la


Popa Stoica. dosarul
Original. nr.13/1970

191 Referate de cercetare referitoare 1970 22 Anexă la


la: Marcu Ioan, Mihalache Ilie, dosarul
Kantor Ştefan, Chiţimia Constantin, nr.14/1970
Găvruş Gheorghe, Chelaru Vasile,
Petre Ion, Popescu Ernest, Kiss
Pavel.
Originale.

192 Referat de cercetare referitor la 1970 2 Anexă la


Vasiliu T. Teodor. dosarul
Copie. nr.19/1970

193 Referate de cercetare referitoare 1970 16 Anexă la


la: Mărgăritescu Alexandru, Moga dosarul
Gheorghe, Popescu Romeo, nr.26/1970
Branovici Ioan, Gheorghiţescu
Emanoil, Popescu Iulian, Sălăjan
Ion, Orban Francisc.
Originale, copie.

194 Referate de cercetare referitoare 1970 13 Anexă la


la: Nicolcioiu Emil, Pele Gheorghe, dosarul
Ionescu Nicolae, Mitran Ion, nr.30/1970
Săveanu Ioan Traian (Sauciuc),
Arhirii I. Mihail.
Originale, copie.

195 Referate de cercetare referitoare 1970 11 Anexă la


la: Manea Pompiliu, Barac Costică, dosarul
Ungureanu Ernest, Sorin Toma. nr.37/1970
Originale.

196 Referate de cercetare referitoare 1970 28 Anexă la


la: Comino Ioan, Rîpeanu Valeriu, dosarul
Puşcaşu Traian, Bucheru Ionel, Cîrjă nr.45/1970
Ion, Paler Octavian, Grigorescu Ion,
Nicolescu Vasile, Vişan Constantin,
Secuiu Gh. Gheorghe, Gălăteanu
Ion, Popescu Nicolae-Bogdăneşti,
Resiga Marcu, Voineag Ion.
Originale, copie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
197 Referate de cercetare referitoare 1970 47 Anexă la
la: Costăchescu Ştefan, Ardeleanu dosarul
Filimon, Catană Nicolae, Grigore nr.50/1970
Gheorghe, Simon Gheorghe, Vladu
Iulian, Borşan Dumitru, Erdelyi
Elemer, Rodescu Liviu, Prisacaru
Gheorghe, Luca Emil, Toma Ion,
Ionescu Constantin, Mihai A.
Traian, Dobra Gheorghe, Bărbuleţ
Vasile, Haras Ioan, Volcov
Alexandru, Corneanu Ioan, Pîrvu
Ioan, Tamaş Georgeta, Dicu Ionel,
Sîrzea Ilie.
Originale, copii.

198 Note biografice şi referate de 1970 14 Anexă la


cercetare referitoare la: Ganios dosarul
Vasilios, Ludemis Menelaos, Vidali nr.62/1970
Ecaterina, Hiotakis Takis, Djimas
Panaiotis, Papadopoulos Stavros,
Linardatou Zoi, Rahutis Alexandros,
Himonidis Theodoros, Amiridou
Evghenia, Zarcadi Soula, Zografou
Vasiliki, Ghiulamdji Hrisi,
Protopapas Sarandis Sarandidis,
Papazoglu Domina, Grimbas Takis,
Kokinakis Nicolos, Valahas
Gheorghios, Marcu Gheorghios,
Malezas Timios, Iliadis Gheorghios,
Guzelos Athanassios, Lener Eugen,
Pîrvuţoiu Constantin, Leoveanu
Marin, Olariu Ilie.
Originale, copii.

199 Referate de cercetare referitoare 1970 32 Anexă la


la: Barabas Miklos, Burghelea Emil, dosarul
Ciolan Ioan, Constantinescu nr.72/1970
Gheorghe, Duca Mihai, Gîţă
Dumitru, Hajdu Gyözö, Huszar
Alexandru, Ionescu Gheorghe,
Lăzărescu Dumitru, Orban Iuliu,
Seicean Ioan.
Originale, copii.

200 Referate de cercetare referitoare 1970 46 Anexă la


la: Costea Gheorghe, Iosif Nicolaie, dosarul
Oros Teodor, Vartolomei Vasile, nr.81/1970
Macovei Gheorghe, Stoica Nicolae,
Secuiu Gh. Gheorghe, Simon
Gheorghe, Vlad Ioan, Voinescu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Grigore, Stănică Aneta, Neagu
Aurel, Epure Ion, Botezatu Radu,
Niculescu Dumitru, Deleanu Ion
(Natarau), Constantin Simion
(Cohn), Gheorghiu Nicolae
(Gheorghiev), Bădăluţă Gheorghe,
Milculescu Bereanu Severian,
Fotache Anastasie, Sclar Eliza,
Samoilă Leon Elena.
Originale, copii.

201 Referat de cercetare referitor la 1970 2 Anexă la


Popescu Gheorghe. dosarul
Original. nr.87/1970

202 Referat de cercetare referitor la 1970 2 Anexă la


Nicolaescu Mircea. dosarul
Original. nr.91/1970

203 Referate de cercetare referitoare 1970 36 Anexă la


la: Weigl Egon, Martinaş Francisc, dosarul
Cazacenco Florentina, Jan nr.92/1970
Tinbergen, A. N. Nesmeianov,
Dumitriu Nicolae, Daian Nicodin,
Mantz Nicolae, Cozma Carol, Ungur
Alexandru, Gavril Constantin,
Stănescu Ion, Florescu Eugen.
Originale,copie.

204 Referate de cercetare referitoare 1970 22 Anexă la


la: Ion Reveica, Todor Dumitru, dosarul
Mitran Traian, Albu Constantin, nr.99/1970
Ţuculescu Ion, Nenciu Pavel
Gheorghe, Cruceru Nicolae,
Niculescu Leonard, Mitroescu
Taiche, Jelescu Benedict, Novac
Constantin.
Originale.

205 Referate de cercetare referitoare 1970 10 Anexă la


la: Văideanu Georgel, Suteu dosarul
Gheorghe, Gîrba Nicolae, Ancuţa nr.105/1970
Dimitrie, Istrate Constantin.
Originale.

206 Referate de cercetare referitoare 1970 63 Anexă la


la: Lerner Paul, Mihail Filip dosarul
Constantinescu, Micu Nicolae, nr.113/1970
Vîntu Valeriu, Ionescu Constantin,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Bagiu Ioniţă Livius Traian, Lazanu
Lucia, Mustaţă Romulus, Pretorian
Nicolae, Ciurileanu Radu-Titu,
Pînzaru Petru, Cseke Gabor, Alexa
Haralambie, Dumitrescu Constantin,
Angelescu Mircea, Mihalache
Nicolae, Grindeanu Stelian, Zamfir
Constantin, Soare Stan, Geană
Vasile, Dumistrăcel Vasile,
Morodan Ilie, Derban Liviu, Creţ
Gheorghe, Zăvoian Ioan Dorel,
Tăranu Neculai, Gîţă Dumitru, Ion
Constantin, Almăşan Ioan,
Moldovan Dumitru, Clim Mihail.
Originale, copii.

207 Referat de cercetare referitor la 1970 2 Anexă la


Gherguţ Dumitru. dosarul
Original. nr.124/1970

208 Referate de cercetare referitoare 1970 17 Anexă la


la: Dumitrescu Nicolae (Dumitru), dosarul
Cocoş Nicolaie, Iordache T. nr.126/1970
Neculae, Itcus Dragoş, Macri Emil,
Brill Şulam Iosif, Ionescu A.
Gheorghe, Iliescu Alexandru, Kogut
Carol.
Originale, copie.

ANUL 1971

351 Referate de cercetare referitoare 1971 14 Anexă la


la: Popa Ştefan, Popa Petre, Stoica dosarul
Gheorghe, Tănase Gaius-Vişan- nr.9/1971
Dragoş, Prepeliţă Cezar, Gheorghiu
Dan Ion, Meşter Radu.
Originale.

352 Referate de cercetare referitoare 1971 79 Anexă la


la: Teodorescu Emil, Fuciu Marţian, dosarul
Fechet Nicolai, Vaida Gheorghe, nr.26/1971
Postelnicu C. Tudor, Bobocea
Gheorghe, Popa Mircea Ioan, Duda
Iuliana, Wist Ernest, Vereş Ladislau,
Glăvan Constantin, Golescu Florea,
Axente Ion, Dendrino Costică, Moca
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Lungu Petre, Petre Ion,
Cosma Ion, Giura Milică, Momanu
Valeriu, Cojocaru Dumitru, Barbu
Radu, Boţoiu Apostol, Span Vasile,
Darie Trifan, Micota Gheorghe,
Popa Gheorghe, Leoveanu Marin,
Ilinca Constantin, Petre C. Ioan,
Cofaru Constantin, Matei Vasile,
Grigorescu George, Diaconescu Ion,
Dănescu Gheorghe, Chivu Iosif,
Ghibernea Marcel, Pavelescu Dan,
Stănescu Viorel Alexandru.
Originale, copii.

353 Referat de cercetare referitor la 1971 3 Anexă la


Petrescu Dumitru. dosarul
Original. nr.32/1971

354 Referate de cercetare referitoare 1971 29 Anexă la


la: Szasz Iosif, Bituleanu C. Iulian, dosarul
Nicolae Petre, Mincu Gheorghe, nr.33/1971
Leşan Alexandru, Ursache Valeriu,
Stoffa Alexandru Francisc, Iordache
Nicolae, Petreanu Corneliu,
Săplăcan Traian Demian, Tudose
Petru, Nadiu Teodor.
Originale.

355 Referate de cercetare referitoare 1971 19 Anexă la


la: Fotache Anastasie, Florea Ion, dosarul
Reschner Karlheinz, Roşca Nicolae, nr.44/1971
Grigore Ştefan, Duca Mihai,
Ciobotaru Ioan, Szabo Alexandru.
Originale, copie.

356 Referate de cercetare referitoare 1971 45 Anexă la


la: Guga Romulus-Iosif, Băgăluţ dosarul
Florian-Traian, Cseresznyes nr.49/1971
Adalbert, Sebeşan Virgil,
Cristoloveanu Ion, Petraru Ioan,
Petrescu Nicolae, Savu Iosif Ştefan,
Ceicu Alexandru, Macry Victor,
Basacopol Alexandru, Gelepu
Eugen, Lucaciu Vasile, Cîmpan
Liviu, Petrescu George, Amironesei
Matei, Vasilescu Florentin Titus,
Luca Constantin Octavian, Casian
Valerian, Botea Vladimir, Ambruş
Sorin Flaviu, Pop Emil.
Originale, copie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

357 Referate de cercetare referitoare 1971 23 Anexă la


la: Cardo Dimitrie, Stefănache I. dosarul
Corneliu, Voina Ioan, Andrejko nr.61/1971
Iosif, Buda Ioan, Rusu Ştefan, Manu
Gheorghe, Mihalache Petru, Butnaru
Mihai, Weingärtner Andrei Ioan,
Arion Romulus.
Originale, copie.

358 Referate de cercetare referitoare 1971 30 Anexă la


la: Boldul Gheorghe, Ispas Ştefan, dosarul
Dima Ştefan, Erdelyi Andrei, nr.65/1971
Dimitriu Alexandru, Arhire
Dimitrie, Popa Marian, Duşa Aurel,
Mateescu Nicolae, Comănici Radu
George, Rugină Valeriu, Proşteanu
Cornel, Dona Dumitru, Văduva Ion,
Lupescu Adrian-Constantin.
Originale, copii.

359 Referate de cercetare referitoare 1971 28 Anexă la


la: Ionescu Anghel, Fetecău Ioan, dosarul
Matcău Alexandru, Vasilescu nr.78/1971
Leonin, Antonescu Marcel, Zamfir
Vasile, Sălcescu Gheorghe, Boldur
Ion, Predoi Aristide, Băleanu
Gheorghe, Coroi Victor, Vulcu
Liviu-Ioan, Mînzat Ioan.
Originale.

360 Referate de cercetare referitoare 1971 85 Anexă la


la: Mleşniţă Constantin, Drăuceanu dosarul
Andrei, Păun Bratu, Burlacu Mihai, nr.95/1971
Paraschiv Ion, Ionaş Dumitru,
Marina Mihai, Hadnagy Ioan, Foriş
Ioan, Sălăgeanu Grigore, Vîlsan Ion,
Baternay Tiberiu, Floareş Alecu,
Ostafi Gheorghe, Mînda Liviu, Kiss
Andrei, Diaconescu Nicolae,
Bogdan Florea, Petre Ioan, Iuga
Ioan, Marinescu Gheorghe, Ene
Florea, Ciuclea Dumitru, Purdea
Victor Vasile, Radu Constantin,
Nicolescu Ion, Iamandi Constantin,
Cutoiu Vasile, Drăghici Constantin,
Popa Dimitrie, Velişcu Constantin,
Ionescu Lucian, Drăghici Grigorie
(Grigore), Cârcu Onişor, Dinu
Nicolae, Caloian Mircea,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Trestioreanu Napolion, Andrei
Eugenia, Oprea Ioan, Ignat Vasile,
Gall Mihaly, Pripasu Ion.
Originale, copii.

361 Referate de cercetare referitoare la 1971 4 Anexă la


Duminică Petre şi Szasz Iosif. dosarul
Copii. nr.98/1971

360 Referate de cercetare referitoare 1971 85 Anexă la


la: Mleşniţă Constantin, Drăuceanu dosarul
Andrei, Păun Bratu, Burlacu Mihai, nr.95/1971
Paraschiv Ion, Ionaş Dumitru,
Marina Mihai, Hadnagy Ioan, Foriş
Ioan, Sălăgeanu Grigore, Vîlsan Ion,
Baternay Tiberiu, Floareş Alecu,
Ostafi Gheorghe, Mînda Liviu, Kiss
Andrei, Diaconescu Nicolae,
Bogdan Florea, Petre Ioan, Iuga
Ioan, Marinescu Gheorghe, Ene
Florea, Ciuclea Dumitru, Purdea
Victor Vasile, Radu Constantin,
Nicolescu Ion, Iamandi Constantin,
Cutoiu Vasile, Drăghici Constantin,
Popa Dimitrie, Velişcu Constantin,
Ionescu Lucian, Drăghici Grigorie
(Grigore), Cârcu Onişor, Dinu
Nicolae, Caloian Mircea,
Trestioreanu Napolion, Andrei
Eugenia, Oprea Ioan, Ignat Vasile,
Gall Mihaly, Pripasu Ion.
Originale, copii.

362 Referate de cercetare referitoare 1971 33 Anexă la


la: Fodor Napoleon, Dobran Ion, dosarul
Sfercoci Petru, Savu Constantin, nr.101/1971
Popa Mircea Ioan, Popa Mircea-
Ioan, Buruc Gheorghe, Başa Andrei,
Bîrţu Mihai-Nicolae, Linţu Ilie,
Iscru Vasile, Barac Ioan.
Originale, copie.

363 Referate de cercetare referitoare 1971 26 Anexă la


la: Gîrba Traian, Stoian Ion, Datcu dosarul
Ion, Ene Constantin, Vladu Armand nr.103/1971
Cornel, Zamfira Tudor, Mihai
Gheorghe-Ştefan, Stoian Gheorghe,
Covaci Ion, Rădoi Marin, Ardeleanu
Aurel, Moraru Ion, Marin George.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

364 Referate de cercetare referitoare 1971 10 Anexă la


la: Anghel Vasile, Toma Radu, dosarul
Toma Valeria. nr.111/1971
Originale.

365 Referate de cercetare referitoare 1971 132 Anexă la


la: Mocean Ioan, Jicărean Elisaveta, dosarul
Purdea Vasile, Ploscaru Ion, Niţă nr.118/1971
Ioan, Mincu Gheorghe, Mateescu
Elena, Cardaş Andrei, Baicu Milea,
Iacob Xenofon, Rîndaşu Iosif,
Mărunţelu Gheorghe, Beldean
Grigore, Negrea Nicolaie, Găinariu
Mihai, Ivancenco Spiru, Mocanu
Alexandru, Drăgulescu Dan,
Ciobotă Nicolae, Martin Aurel,
Diniskiotu Constantin, Călin
Constantin, Chira Ioan, Stefănescu
Pompei, Costaş Ioan, Coleff Mihai,
Roşu Ion, Ghigulescu Constantin,
Someşan Eugen, Munteanu
Gheorghe, Sylvester Ludovic,
Gavrilă Ion, Firan Florea, Burghiu
Gheorghe, Becze Anton, Stoican
Petru, Dobrescu Petre, Căluşer
Gligor-Teodor, Boriga Dumitru,
Bandula Octavian, Nica Gheorghe,
Moldovan Iulius, Bunghez
Gheorghe, Boteanu Valeriu,
Vulpescu Mihail, Ruşindilar Petru,
Culcea Gheorghe, Bunescu Traian,
Săracu Constantin-Marcel, Chiper
Augustin, Roman Gh. Vasile,
Stanciu Gheorghe, Săceanu Amza,
Simionică Ruxandra, Răţoi Ion, Stan
Niculaie, Dumitrescu Constantin
Dumitru, Mihalcea Aurel,
Lupulescu Mircea, Buşescu Ioan,
Opricean Ilie, Dezsi Ştefan, Copilu
Victor, Scheianu Toma, Bondoc
Gheorghe, Ionescu Iordache.
Originale.

366 Referate de cercetare referitoare 1971 12 Anexă la


la: Zahiu Ioan, Lendiel Ladislau, dosarul
Totu Ion, Dumitrache Gheorghe, nr.125/1971
Partenie Ştefan, Piucă Vicenţiu.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
367 Referate de cercetare referitoare 1971 20 Anexă la
la: Mateescu Ioan-Eugen, dosarul
Munteanu Cătălin, Iacob Xenofon, nr.134/1971
Drăgulescu Dan, Medvedovici
Laurian-Tiberiu, Comănici
Niculae, Sultani Vasile, Man
Dionisie.
Originale.

368 Referate de cercetare referitoare 1971 10 Anexă la


la: Ploştinaru Iulian, Deaconu dosarul
Constantin Ioan, Mănăstireanu nr.137/1971
Ştefan, Bucuroiu Valeriu, Croicu
Petru.
Originale.

369 Referat de cercetare referitor la 1971 2 Anexă la


Nicolescu (Nica) Constantin. dosarul
Original. nr.155/1971

370 Referate de cercetare referitoare 1971 28 Anexă la


la: Cocoş Gheorghe, Voichiţă dosarul
Victor, Puşcaş Ioan, Pavel nr.157/1971
Gheorghe, Paranici Ioan, Trifu
Sever, Popovici Ovidiu, Popescu
Sofia Eugenia Justina, Gălăţeanu
Ioan, Matache Florin.
Originale.

ANUL 1972

352 Referate de cercetare referitoare 1972 21 Anexă la


la: Mihăileanu Alexandru, dosarul
Nicolaescu Florea, Bălteanu nr.1/1972
Marin, Martiş Luigi, Popa George,
Scrieciu Ion, Cheler (Keler) Paul,
Ionescu A. Mircea.
Originale.

353 Referate de cercetare referitoare 1972 16 Anexă la


la: Brata Petru, Nagy Iosif, Boldan dosarul
Vasile, Aldea Victor Bazil, Safta nr.7/1972
Ioan, Giura Sabin, Boacă Mihai,
Niţă Ion.
Originale, copie.

354 Referate de cercetare referitoare 1972 58 Anexă la


la: Petre Ioan, Barbu Gheorghe, dosarul
Butcă Virgil, Ghidarcea Victor, nr.12/1972
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dumitrescu Constantin, Dîrzu
Maria, Zăvoian Ioan Dorel, Zirbo
Gheorghe, Bădicuţ Ilie, Smidh
Ioan, Bejan Ioan, Radu Ion, Sandor
Petru, Briceag Gheorghe, Bădică
Ion, Tărchilă Dan-Nicolae, Golcea
Aurel, Chelaru Eugeniu,
Mihăilescu Octavian, Mleşniţă
Constantin, Vladu Iulian, Stan
Niculaie, Geică Constantin,
Motorga Petre, Macri Emil,
Ionescu Nicolae, Alexandrescu
Mircea, Ionescu Miron, Neicu
Nicolae.
Originale, copii.

355 Referate de cercetare referitoare 1972 211 Anexă la


la: Pacepa Mihai Mihai, Moga dosarul
Dumitru Gheorghe, Marcu Pavel nr.25/1972
Gheorghe, Bolinu Dumitru
Gheorghe, Dragu Vasilica
Haralambie, Stănescu Marin
Teodor, Florea Vasile Aurel,
Munteanu Constantin, Sîrbu
Gheorghe Teodor, Goga Aurel
Vasile, Popescu Constantin
Romeo, Oprescu Ioan Mircea,
Tănăsescu Ion Ion, Linţu Ioan,
Indrei Constantin Alexandru
Grigore, Paraschiv Teodor,
Mateiovici Dumitru, Daian
Gheorghe, Arieşan Ioan, Pietraru
Adonis, Breb Teodor, Caba F.
Maria, Prislopan Dumitru,
Cîmpean Valer, Morcov Valeriu,
Titianu Maria, Focşa Vasile, Caba
Vasile, Pălimaru Vasile, Pînzariu
Jan, Barbu Filiţa, Moldoveanu
Cristache, Cioran Aurel, Mitrovici
St. Radu, Dinu I. Gheorghe, Ursu
Nicolae, Mihali Nicolae, Szücs
Zoltan, Văcariu A. Liviu, Butyka
Clara Irina, Velişcu Ion, Apetrei
Anica, Dinescu C. Ion, Paraschiv
Atanase, Dincă Gheorghe, Frăţilă
Ion, Voicu Ion, Gîdea Eugenia,
Georgescu Titu, Rogoz Iustin,
Stoica Alexandru, Andronache
Emilia, Cenuşă Gh. Ion, Cireaşe
Gheorghe, Cojocaru Constantin,
Crăciunescu Gheorghe, Bivolu
Angela, Balazs Alexandru, Biro
Iosif, Dobai Ana, Pavel Gheorghe,
Medeşan Emanoil, Chiriţă Elena,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dănescu Gheorghe, Bălteanu
Marin, Petre M. Ion, Vasiliu
Gheorghe, Mihalache Stela,
Selejan Ioan, Andron Ioan, Bădiţa
Constantin, Bacalu Vasile, Păun
Pătru, Boko Magdalena, Bostan
Neculai, Popovici Mihai,
Ungureanu Gheorghe, Mihalcea
Aurel, Fira Matei, Guţă Marin,
Buda Ion, Mitroi Gheorghe, Pică
M. Gherghina, Secuiu Aurica,
Matei Ioan, Becea Aurel, Feher
Maria, Iancu Vasile, Muntiu Ioan,
Köber Leopold, Nedelcu Elvira,
Oancea Virgil, Tomegea
Alexandrina, Corduban Traian,
Răducu Ion, Fîntîneanu Maria,
Bandu Dimitrie, Ciungu Nicolae,
Moraru Constantin, Ibănescu
Anghelina, Rădescu Dumitru,
Nicolau Aurel, Coman Ion,
Neculai Balosin, Arion Romulus,
Marinescu Andrei Badea (Bădică).
Originale, copii.

356 Referate de cercetare referitoare 1972 14 Anexă la


la: Birişan Vasile, Keszthelyi Erik dosarul
Gyula, Mureşan Tiberiu, Florescu nr.33/1972
Constantin, Sfîrlea Ioan, Moscal
Toader, Preda Petre.
Originale.

357 Referate de cercetare referitoare 1972 28 Anexă la


la: Spiroiu Grigore, Stanciu dosarul
Constantin, Ioncică Aurel, Bădică nr.41/1972
Mircea, Dinculescu Gheorghe,
Constantinescu Petre-Corneliu,
Barb Dănilă, Corciovei Aretin-
Frumuzache, Ciulea Octavian,
Ioncică Aurel.
Originale, copii.

358 Referate de cercetare 1972 21 Anexă la


referitoare la: Pînzaru Cornel, dosarul
Erdelyi Andrei, Zambilă nr.49/1972
Constantin, Kurko Gyarfas, Stefu
Ecaterina, Popa Mihai Alexandru,
Zaharia Gheorghe, Morar Tudor,
Gheorghiţă Vasile, Zaharia
Gheorghe, Dumitrescu Dumitru.
Originale, copii.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
359 Referate de cercetare referitoare 1972 22 Anexă la
la: Chiorean Paul, Bărbat Nicolae, dosarul
Stuparu Gheorghe, Savin Stelian, nr.57/1972
Bârţan Ileana, Brătescu Simion,
Savin Stelian, Bejan Ilie
Alexandru, Maier Gheorghe, Pică
Vichente, Mihailovici Nicolae.
Originale, copii.

360 Referate de cercetare referitoare 1972 20 Anexă la


la: Calomfirescu Alexandru, Russ dosarul
Viorica-Virginia, Ursea Nicolae, nr.63/1972
Atanasiu Gheorghe, Nistor
Dumitru, Covaci Ioan, Secarin
Gheorghe, Anghel Vasile,
Angheluşiu Virgil-Aurel.
Originale.

361 Referat de cercetare referitor la 1972 2 Anexă la


Stoica Florian. dosarul
Original. nr.65/1972

362 Referate de cercetare referitoare 1972 31 Anexă la


la: Mateianu Iacob, Caratzali dosarul
Alexandru, Trişcu Constantin- nr.71/1972
Aurelian, Lungoci Filip, Toader
Stelian, Dubeşteanu Ioan, Călin
Nicolae, Predoiu Dan-Gheorghe,
Cainer Constantin, Pop Nicolae,
Linţu Ioan, Dan Aurel, Gheorghe
Nicolae, Jivoi Floare, Foriş Ioan.
Originale.

363 Referate de cercetare referitoare 1972 38 Anexă la


la: Tănase Maria, Grama Aurelia, dosarul
Smolinski Marian, Mesrobeanu nr.85/1972
Ion, Prelipceanu Valerian, Botez
Mircea Gheorghe, Corodea
Leonard, Raţiu Eugen, Barbu
Ambrozie, Sălăgean Vasile,
Chirculescu Nicolae, Popa Stoica,
Fîciu Nicolae, Socol Octavian,
Matei Ilie, Milca Gheorghe,
Nicolae Nicolae, Băciucu Lazăr,
Simionescu Marin.
Originale.

364 Referate de cercetare referitoare 1972 8 Anexă la


la: Georgescu Vlad, Maxim dosarul
Neculae, Ianovici Ion, Georgescu nr.92/1972
Adrian.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copie.

365 Referate de cercetare referitoare 1972 16 Anexă la


la: Văduva Ion, Manolescu Florin, dosarul
Vişinescu Ioan, Lascu Ştefan, nr.95/1972
Ghilaş Boris, Bîrliba Dan Mihai,
Udrea Ion, Nicolau Edmond.
Originale.

366 Referate de cercetare referitoare 1972 10 Anexă la


la: Finanţu Nicolae, Maretsis dosarul
Mihail, Constantinopol Teodor, nr.99/1972
Cojocaru Viorel, Spătaru Staicu.
Originale.

367 Referate de cercetare referitoare 1972 8 Anexă la


la: Diaconu Paul, Mînzat Ioan, dosarul
Pancea (Papalut) Marin, Comşa nr.105/1972
Ioan.
Originale, copie.

368 Referate de cercetare referitoare 1972 45 Anexă la


la: Radu C. Adrian, Ciora Ion, dosarul
Cojocaru Octavian, Teşcan Vasile, nr.114/1972
Vaida Dragoş, Niculae Mihai,
Văideanu Georgel, Prişcu Răzvan,
Popescu Ivanciu, Borşan Dumitru,
Cosma Neagu, Panaite Emil,
Trăistaru Marin, Răuţă Vasile,
Petreanu Viorica-Simona, Benea
Aurel, Soare Mihai, Pintecan
Emilia, Tulbure Dimitrie, Pintecan
Liviu, Oprea Mircea, Crăcea
Emilian.
Originale, copii.

369 Referate de cercetare referitoare 1972 20 Anexă la


la: Zotoff Garofina, Szasz Brigitta, dosarul
Jecu Ştefan, Minjescu I. Gheorghe, nr.123/1972
Zold Julianna, Balaur Dumitru,
Florea Constantin, Ciocoi Mihai,
Dăian Nicodin.
Originale.

370 Referate de cercetare, note, 1972 60 Anexă la


adrese şi declaraţii referitoare la: dosarul
Rusu Ilie, Cezar Ion, Cezar A. nr.136/1972
Ioan, Hamos Iosif, Hamoş Iosif,
Giurcan C. Alexandru, Chiriţescu
Virginia, Birman Elisabeta (Luca
Elisabeta), Molnar Ludovic,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Mateescu Ion, Anastasiu Raul
George Eugen, Pop Gheorghe,
Dănilă Roman, Al. A. Philippide,
Miciov Iosif, Meşter Radu, Costin
Eugen, Constantin Mircea, Arsenie
Constantina.
Originale, copii.

371 Referate de cercetare, note şi 1972 32 Anexă la


memoriu referitoare la: Roman dosarul
Traian, Calfă Alexandrina, nr.146/1972
Popilian Nicolae, Mujic Mihail,
Laszlo Erzsebet, Mujic Suzana,
Bărăgan Gheorghe, Onofrei Eugen,
Anghel Gheorghe, Ionescu
Aurelian, Aron Mihai, Moca
Gheorghe, Paraschiv Ion.
Originale, copie.

372 Referate de cercetare referitoare 1972 84 Anexă la


la: Dulică Maria, Minoiu Ghiţă dosarul
Constantin, Dinu Paul, Mihail Ion, nr.159/1972
Lupeş Grigore, Farcaş Carol
Gheorghe, Constantinescu Victor,
Liţan I. Radu, Mihăescu G.
Gheorghe, Diaconescu Constantin,
Kovacs Mihail, Toma Dimache,
Duma Gheorghe, Bărbulescu
Vasile, Neculai S. Neculai, Blîndu
L. Nicolae, Rîciu Radu, Tătăruş
Ene Petre, Coman Ion, Gaidagiu
Nicolae, Dimen A. Alexandru,
Sachelarie S. Zaira, Doggendorf I.
Niculaie, Miclea Vasile, Auer
Tiberiu, Zaharie A. Ştefan, Cîrstea
Mihail, Rădulescu Ştefan, Dudescu
Mihnea, Sipoş Ladislau, Pepelea
Victoria Lucia, Cristina Vasile,
Hanciu Maria Elena Marilena,
Hanciu Mircea, Bîrzeanu
Anastasie, Marin Niculae, Dinu
Ştefan, Tărniceru Petrea, Năstasă
Mircea-Ilie, Ceauşescu Marin,
Moldovan Zenovie.
Originale, copii.

373 Referat de cercetare referitor la 1972 2 Anexă la


Mirodan Alexandru (Saltman). dosarul
Original. nr.163/1972
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ANUL 1973

383 Referate de cercetare referitoare 1973 25 Anexă la


la: Marinescu Viorel-Paul, Gaftone dosarul
Vasile, Jurjică Timotei Pavel, nr.1/1973
Oncea Ioan, Jauca Gheorghe,
Dăescu Ion, Ochian Constantin,
Mărunţelu Gheorghe, Jakab Irina
Aurora, Jurchescu Martin, Vida
Gheorghe, Iosif Gheorghe.
Originale. copii.

384 Referate de cercetare referitoare 1973 94 Anexă la


la: Vişan Petre, Perju Mihail, dosarul
Stamatoiu Aristotel, Stancu Ştefan, nr.8/1973
Dumitrescu Constantin Dumitru,
Crai Petru, Mincu Gheorghe, Radu
I. Dumitru (Ciobanu), Băleanu
Gheorghe, Dumitraşcu Niculai,
Gheorghe Alexandru, Bolintineanu
Ioan (Balint), Rizea Craiu, Lupu
Vasile, Linţu Ioan, Ioana
Constantin, Burlacu Victor,
Hancheş Ioan, Florea Nicolae,
Sprîncenatu Constantin,
Zagoneanu Gheorghe, Puncescu
Petre, Erdelyi Elemer, Simon
Gheorghe, Dănescu Gheorghe,
Ionescu Dumitru, Dumitraşcu
Alexandru, Hriczan Nicolae,
Popescu Toma, Sălcudean Pavel,
Bobu Ioan, Isac Gheorghe, Ionescu
Ioan (Ion), Hontău Ioan, Puşcaş
Ilie, Gergely Francisc, Iţcuş
Dragoş, Buleandră Constantin,
Tăurescu Viorel, Baltag Dumitru,
Sterian Marin, Andreescu
Gheorghe, Stoica Petrică, Rusu
Emanoil, Mustaţă Leonard,
Georgescu Valentin.
Originale, copii.

385 Referate de cercetare referitoare 1973 34 Anexă la


la: Turtoi Constantin, Avram dosarul
Vasile, Scutea Simion, Anescu nr.18/1973
Vasile, Ghenoiu Ioan, Mocanu
Mircea, Stănculescu Atanase,
Anghel Gheorghe, Olaru Radu,
Ofenberg Hary, Ioniţă Marin,
Almăşan Ioan, Bănilă Marin,
Balomirean Remus, Lepşea
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Nanu Costică, Niţă
Vasile.
Originale.

386 Referate de cercetare referitoare 1973 9 Anexă la


la: Gîrceag Nicolae, Vela Andrei, dosarul
Andriescu Emil-Eugen, Valter nr.24/1973
Cornel-Alexandru, Petrescu
Romulus Dorin.
Originale, copii.

387 Referat de cercetare referitor la 1973 2 Anexă la


Dragnea Marin. dosarul
Original. nr.49/1973

388 Referate de cercetare referitoare 1973 18 Anexă la


la: Olaru Vasile, Feţeanu Aurel, dosarul
Arsene Stan, Schimek Ioan, Bors nr.54/1973
Grigore, Toth Anton, Tudoroniu
Ştefan, Vardan Margareta,
Tănăsescu Victor.
Originale, copii.

389 Referat de cercetare referitor la 1973 2 Anexă la


Ardeleanu Filimon. dosarul
Original. nr.61/1973

390 Referate de cercetare referitoare 1973 33 Anexă la


la: Grindeanu Stelian, Picioruş dosarul
Nicolae, Georgescu (Maruseac) nr.66/1973
Mircea, Simion (Penchas) Simion,
Bob Gheorghe-Constantin,
Dumitrescu Ilie, Todicescu Liviu,
Buga Barbu, Beşteliu Ion, Racz
(Pop) Iolanda, Cotoveanu M.
Iacob, Pecher Iacob, Finti Iudith,
Stiber Ioan, Sabo Petru, Anghel
Nicolae.
Originale.

391 Referate de cercetare referitoare 1973 42 Anexă la


la: Ghenea Nicolae, Radu Emil, dosarul
Huţanu Virgil, Bădărău Costică, nr.77/1973
Chiru D. Aurel, Iurea Constantin,
Arsene Gheorghe, Pitică Maria,
Ciubăncan Vasile, Roşescu
Teodor, Chiriacescu Petre, Cioflec
Dorin, Dobos Vasile, Tomulescu
Sonia, Bucur Vasile, Tuchel
Trandafir, Tanko Janos,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Fodorpataki Adam, Lilin Mihai,
Timar Karoly.
Originale, copii.

392 Referat de cercetare referitor la 1973 2 Anexă la


Opriţa Constantin. dosarul
Original. nr.84/1973

393 Referate de cercetare referitoare 1973 42 Anexă la


la: Olteanu Constantin, Iscrulescu dosarul
Nicolae, Chiribău Victor, Pop nr.90/1973
Iosif, Botez Octavian, Vlad Viorel,
Panea Gheorghe, Szasz Gyorgy,
Varga Ludovic, Turoczi Ioan,
Cotiga Teodor, Laszlo Geza,
Pintilie Adrian, Cotoţ Iuliu,
Michail Doru-Paul, Popescu
Nicolae, Culcer Nicolae, Neagu
Niculae, Matache Florin, Ciocea
Ioan.
Originale.

394 Referate de cercetare referitoare 1973 72 Anexă la


la: Ungureanu Ilie, Pantelimonescu dosarul
Ioan, Milea Vasile, Hortopan Ion, nr.100/1973
Bordeiu Bucur Ion, Florea Ion,
Pletos Dumitru, Roşu Dumitru,
Apostol Emil, Sîrbu Iulian, Manciu
Gheorghe, Petrescu Nicolae,
Ionescu Victor, Teşcan Vasile,
Alecu Constantin, Penescu Traian,
Niculescu Ion, Revesz Lili
Eleonora, Lucaci Ion, Nicsici
Gheorghe, Baranyi Ioan, Velniciuc
Teodor, Müler Elisabeta, Cosmin
Friderica, Renghiuţ Nicolae, Szöcs
Ştefan, Pernişiu Dimitrie, Popuţ
Pavel, Vişinescu Ion, Popescu
Mihaiu, Angheluţă Virgil, Florea
Ion, Strîmbu Elena, Strîmbu Ioan.
Originale, copii.

395 Referate de cercetare referitoare 1973 10 Anexă la


la: Oltean Ioniţă-Constantin, Serbu dosarul
Dan, Dorobanţu Ion, Covrig nr.118/1973
Viorel, Penescu Corneliu.
Originale.

396 Referate de cercetare referitoare 1973 4 Anexă la


la Epure Ion şi Picoş Gheorghe. dosarul
Originale. nr.134/1973
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

397 Referate de cercetare referitoare 1973 9 Anexă la


la: Sandu Vasile, Purcăreanu dosarul
Maria, Ion Victor, Damian nr.141/1973
Ascanio, Zamfir Gheorghe.
Originale.

398 Referate de cercetare referitoare 1973 4 Anexă la


la Aron Pavel şi Alboi Gheorghe. dosarul
Originale. nr.156/1973

399 Referate de cercetare şi note 1973 85 Anexă la


biografice referitoare la: dosarul
Bodunescu Ion, Şerban Ion nr.180/1973
Dumitru, Olteanu Dumitru Alexe,
Cioabă Dumitru, Derscanu Ion
Gheorghe, Moţ Persida Ioan,
Ulmeanu Sebastian, Aron Dumitru
Mihai, Sandu Gheorghe Gheorghe,
Vasile Vilma, Dumitrescu Elena,
Flueraş Eugenia, Stamatoiu Ion,
Sarafoleanu Dorinel, Sarafoleanu
Ligia, Palaş I. Spiridon, Scarlat
Gheorghe-Paul, Petrovits Petru-
Mihai Antoniu, Coroian Stoicescu-
Alexandru, Suceveanu Gheorghe,
Ciobotaru Ion, Cobeţ Iulian, Dinu
Alexandru, Lăcătuşu Ştefan,
Ionescu Gheorghe, Stelea Paul-
Ştefan, Stelea Sultănica, Elena
Marinescu, Horia Bernea,
Dumitrescu Barteş Ioana, Juravlea
Elena-Ioana, Marinescu Elena
Bertha, Horia Bernea, Bernea
Horia Mihai, Dumitrescu Barteş
Ioana.
Originale, copii.

400 Referate de cercetare referitoare 1973 10 Anexă la


la: Penciu Aurel, Mitrea Ovidiu, dosarul
Runcanu Valeria, Popa Maria, nr.190/1973
Mişca Niculina.
Originale.

401 Notă biografică referitoare la 1973 1 Anexă la


Ardare Constantin. dosarul
Copie. nr.201/1973

ANUL 1974
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

365 Referat de cercetare referitor la 1974 2 Anexă la


Petrescu Lucian. dosarul
Original. nr.2/1974

366 Referat de cercetare referitor la 1974 2 Anexă la


Vol.I Popa Cornel. dosarul
Original. nr.8/1974
Vol.I
366 Referate de cercetare referitoare 1974 14 Anexă la
Vol.II la: Săndulescu Ion, Dragomirescu dosarul
Anton, Dragnea Iordan, Neacşu C. nr.8/1974
Aurel. Vol.II
Originale, copii.

367 Tabele nominale ce cuprind 1974 7 Anexă la


persoanele cu funcţii în aparatul de dosarul
stat şi organizaţii obşteşti, care au nr.27/1974
plecat temporar în străinătate şi au
refuzat să se înapoieze în ţară, în
perioada 1967 –1973, anume:
Dumitrachescu Constantin,
Ianculescu Gheorghe, Teodorescu
Nicu Adrian, Tiron Ion,
Borlesteanu Aurel, Geier Alfred,
Kiss Andrei, Ivanov Valentin,
Dragan Vasile, Colceriu Olimpia,
Petran Iosif, Deutsch Varadi Radu
Iosif, Popa Vistor, Cantaragiu
Vladimir Dimitrie, Stanescu
Cristian Dan, Sahini Maria,
Moldovan Horia Mihai, Otetea
Georgeta Ana, Marina Marina,
Tudor Bunaciu, Pungan Viorica
Irina, Solomonescu Serban,
Zaharescu Lulu, Tipei Nicolae,
Schuster Paul August, Berghian D.
Doina, Henry Baranga, Niculescu
Olga, Csogor Andrei, Lupu Rubin,
Bîrlădeanu Alexandru, Mirodan
Vladimir, Banus Tudor, Pîrvulescu
Iuliana, Oisteanu Valeriu.
Copii.

368 Referate de cercetare referitoare 1974 41 Anexă la


la: Pricop Constantin, Berechet dosarul
Ion, Botar Gheorghe, Tugurel nr.38/1974
Voicu, Bârlea Ioan Emilian, Biţică
Gheorghe Mihai, Bolohan Georgi,
Dobrotă Mişu, Jirlăianu Stan,
Iftime Gheorghe, Bilanici Ion
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Vasile, Neagoe Ion Sever, Petrescu
Ion, Lucan Gheorghe Ioan,
Cîrneanu Florea, Luchi Macedon
Partene, Burlacu Dumitru Dumitru.
Originale.

369 Referate de cercetare referitoare 1974 26 Anexă la


la: Dragoş Nicolae, Pleşiţă dosarul
Nicolae, Popescu Constantin nr.50/1974
Romeo, Toropoc Benone, Guţu Al.
Constantin-Costel, Avram Ioan
Valer, Serban Dumitru,
Neculicioiu Gh. Victor, Brestoiu
Ilie Horia, Ristea Ioan Gheorghe,
Csomos David Alexandru,
Ardeleanu Lazăr Ioan.
Originale, copii.

370 Referate de cercetare referitoare 1974 26 Anexă la


la: Iacobescu Nicolae, Dîniş dosarul
Loghin, Stefănescu Constantin, nr.51/1974
Giurma Gheorghe, Miclea Ionel,
Bodunescu Ion, Illes Francisc,
Săhleanu Victor-Aurelian, Toth I.
Eugen, David L. Iosif, Munteanu
Aurel-Dragoş, Dorian Dorel.
Originale, copie.
371 Referate de cercetare referitoare 1974 9 Anexă la
la: Tudor Ion, Anastasiu Ioan, dosarul
Georgescu (Gogoaşa) Ilie, nr.59/1974
Răsuceanu Mihail, Burbulea
Mihai, Olteanu Vasile, Berciu
Aurel.
Originale, copii.

372 Referate de cercetare referitoare 1974 4 Anexă la


la: Dumitrache Gheorghe, Rusu dosarul
Florin Ion, Poppa Ion. nr.67/1974
Originale, copie.

373 Referate de cercetare referitoare 1974 37 Anexă la


la: Chelaru Cristea, Macsiniuc dosarul
Ioan, Maftei D. Victor, Ivan Gh. nr.76/1974
Dumitru, Jecza Tiberiu, Amza
Nicolae, Nyegrai Adalbert,
Szötyori Ernest, Manoliu Spiridon,
Vlad Corneliu Mihail, Ion
Angelescu Gheorghe, Paris Marin,
Patrubani Anatolie, Berechet Ion,
Ionescu George, Ciucă Alexandru,
Botar Gheorghe, Sin Petre,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Greceanu Alexandru, Cioancă
Dan, Amohnoae Epifanie, Cojol
Nicolae Tudorel, Pacuraru Nicolae
Alexandru, Radu Gheorghe,
Scatula Petre Mihai, Blejea
Niculae Niculae, Boca Virginia,
Medrea Ştefan.
Originale, copii.

374 Referate de cercetare referitoare 1974 15 Anexă la


la: Nicolaescu Nicolae, Bogdan dosarul
Radu-Ion, Manolescu Constantin, nr.87/1974
Butnaru Dumitru, Vlad Corneliu
Mihail, Guzun Paul, Trofin Ioan,
Anghel Constantin, Ghelmez Petre,
Danciu Simion, Somcutean Vasile,
Pippidi Dionisie.
Originale.

375 Referate de cercetare referitoare 1974 121 Anexă la


la: Cucu Mihai Nicolae, Popa dosarul
Vasile Mircea, Mitroescu Ioan nr.96/1974
Taiche, Cioroianu Marin
Constantin, Drăghici Tudor
Grigorie, Popa Ion George,
Gorgoneţu Florea Gică, Cârcu
Nicolae Onişor, Nicolaescu
Nicolae Florea, Bucur Mihalache
Gheorghe Vasile, Răican Radu
Aurel, Dumitrescu Marin Dumitru,
Iftime Gheorghe Gheorghe, Martiş
Toader Luigi, Dinu Marin Ştefan,
Aramă Vasile Vasile, Ion Ion
Aurel, Valter Constantin Cornel-
Alexandru, Vlădulescu Ilina
Constantin, Dumitru Alesandru
Nicolae, Stănicioiu Petre
Gheorghe, Marinescu Dumitru
Bogdan, Turcu Stancu Eugeniu-
Constantin, Soare Lazăr Corneliu,
Olteanu Emanoil Constantin,
Iscrulescu Dumitru Nicolae,
Cojocaru Vasile Dragoş, Perju
Ursu Neculai Toader,
Constantinescu Gheorghe Ilie,
Dinculescu Dumitru Gheorghe,
Pricop Gheorghe Iosif, Gheorghiu
Stan Gheorghe, Olaru Nicolae
Cornel, Popescu Luca Vasile,
Bordeiu Bucur Ion, Stoica Ilie
Constantin, Mihalache Ilie Vasile,
Ilie Sultana Petre, Panait Petrică
Leandru, Antonescu Gheorghe
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ştefan, Petricean Gheorghe
Alexandru, Golcea Nicolae Aurel,
Roşu Ilie Dumitru, Ionescu
Nicolaie Gheorghe, Scrieciu
Constantin Ion, Militaru Nicolae
Nicolae, Cutoiu Vazul Vasile,
Opriţă Ion Constantin, Hortopan
Sandală Ion, Cetină Ion Gheorghe,
Augustin Ioan Alexandru, Popa
Alexandru Nicolae, Suţa Aurel Ion,
Fotescu Grigore Dumitru, Drăghici
Niculae Constantin, Negulescu
Vasile Nicolae, Petcu Dumitru
Constantin, Sandu Gheorghe
Gheorghe, Eremia Ioan Dumitru,
Dragu Vasilica Haralambie,
Gheorghe Dumitru Aurel,
Munteanu Constantin, Oprescu
Ioan Mircea, Toader Ion Gheorghe,
Goga Aurel Vasile, Morjan
Gheorghe Gheorghe, Caraman
Nicolae Mihai, Bozianu Mihai
Mihail, Florea Vasile Aurel,
Tănăsescu Ion Ion, Constantin
Ştefan, Duma Ion, Macri Vasile
Emil, Geartu Marin Istifie,
Andreescu Ion Gheorghe, Baleanu
Nicolae Gheorghe, Ioana Ilie
Constantin, Lintu Ioan Ioan,
Alexiu Vasile Oreste, Chelaru Ilie
Eugeniu, Nicolau Ioan Ilie, Stanca
Solomon Teodor, Pop Gheorghe
Octavian, Zavera Mihalache
Marin, Moldoveanu Ioan Jean,
Pacepa Mihai Mihai, Dămăceanu
Ioan Dumitru, Burduloiu Ioan
Traian Constantin, Ivanescu Ion
Polihronie, Leonida Anastasie
Paul, Mihailescu Pantelie Marcel,
Neagu Ioan Andrei, Olteanu
Marcel Marcel Gheorghe Valerian,
Popescu Ion Nicolae, Viteleanu
Ioan Dumitru, Zotter Iosif Toma,
Alexandru Gheorghe Ioan, Carozzi
Alcibiade Alcibiade, Dinescu
Paraschiv Ştefan, Fulga Teodor
Laurenţiu, Fotache Simion
Gheorghe, Mateescu Ion Nicolae,
Mîndru Vasile Costache, Mastacan
Gheorghe Neculai, Nicolaide
Andrei Grigore, Popescu Ioan
Victor, Petrini Panait Ioan,
Soimaru Vasile Gheorghe, Serbu
Ioan Constantin.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.
Fotografii.

376 Referate de cercetare referitoare 1974 8 Anexă la


la: Istrate Gheorghe, Mocanu dosarul
Mircea, Mocanu Emilia, Vlădescu nr.98/1974
Stan, Vlădescu Elena, Moja Ion
Aurel.
Originale.

377 Referate de cercetare referitoare 1974 4 Anexă la


la: Haşdătan Alexandru, dosarul
Grigoreanu Ion, Giurcă Florian, nr.99/1974
Radu Ionuţ.
Originale.

378 Referate de cercetare referitoare 1974 16 Anexă la


la: Ion Nicolae, Ion (Petrescu) dosarul
Virginia, Popa Aron Dumitru, nr.106/1974
Blaga Ion Ştefan, Giurcă Eugen,
Giurcă (Dantus) Elena, Pădurariu
Catinca Neculai, Pădurariu Catinca
Neculai, Padurariu Natalia,
Ionescu Constantin Ioan, Ionescu
Elena, Matea Tudorel, Matea
(Ştefan) Nadejda, Tulceanu Ion,
Bobulescu Şerban – Cesar -
Constantin.
Originale, copie.
379 Referate de cercetare referitoare 1974 18 Anexă la
la: Joiţa Dumitru, Joiţa Emilia, dosarul
Sandru Vasile, Sandru (Gall) nr.114/1974
Silvia, Detot Mitică, Detot (Creţu)
Eliza, Sorescu Marin, Sorescu
Livia, Nicolaescu Mircea,
Nicolaescu (Ciubara) Valentina,
Bîrlă Constantin, Micloş Iosif,
Micloş (Georgescu) Mariana.
Originale, copii.

380 Referate de cercetare referitoare 1974 3 Anexă la


la: Coman Petre Ion, Milea dosarul
Gheorghe Vasile, Hortopan Sanda nr.128/1974
Ion.
Copii.

ANUL 1975
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
367 Referat de cercetare referitor la 1975 2 Anexă la
Gomoiu Ilie Gheorghe. dosarul
Original. nr.11/1975

368 Referate de cercetare referitoare 1975 4 Anexă la


la Indrei Constantin Alexandru dosarul
Grigore şi Opriţa Constantin. nr.12/1975
Originale.

369 Referate de cercetare referitoare 1975 2 Anexă la


la Bec Sabin. dosarul
Original, copie. nr.15/1975

370 Referate de cercetare şi note de 1975 48 Anexă la


relaţii referitoare la: Răican Luiza, dosarul
Răican Radu Aurel, Răican Radu nr.23/1975
Aurel, Nicolaescu Nicolae,
Nicolaescu Ana, Beşteliu Ion,
Beşteliu (Miga) Raluca, Serean
Ştefan, Serean (Ciuca) Elena,
Briceag (Cristea) Elena, Briceag
Gheorghe, Corha Ioan, Corha
(Tonca) Leontina, Sima (Blaga)
Iuliana, Sima Vasile, Tudorică
Petre, Tudorică Gheorghe Petre,
Tudorică (Tudorache) Florica,
Mitrea Mihai, Mitrea (Georgescu)
Constanţa - Claudia, Ceauşescu
Andruţă Ilie, Teglaş Aurel Iustin,
Teglaş (Ursut) Victoria, Voichiţă
Constantin Victor, Voichiţă
Dumitru Victoria, Toader Stan,
Toader (Mihalcea) Ecaterina,
Poenaru Marin, Bobulescu Şerban
– Cesar - Constantin, Berechet Ion,
Luca (Niculescu) Anicuţa,
Diculescu Aurel, Luca Vasile,
Capisizu (Anton) Vicenzia,
Capisizu Marin.
Originale, copie.

371 Referate de cercetare şi tabele 1975 35 Anexă la


nominale referitoare la: Ciocîrlan dosarul
Gheorghe, Guiu Nicolae, nr.24/1975
Crăinicescu Magda Maria, Răduţă
Aplolodor-Aristotel, Cioranu Ion,
Coman Tiberiu Lulu, Dunca
Cornel Adrian, Neculae Meltiade,
Niculescu Teodor, Partenie
Gheorghe, Danciu Ion-Constantin,
Preda Ion, Iarosevici George, Tetel
Ioan, Staicu Paul, Cicerone
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Theodor, Florescu Viorica,
Pădureanu Ion, Vlad Marcela, Nuţă
Constantin, Nuţă (Ionescu)
Demetra, Rotaru Marin Mihai,
Rotaru Vasile Elena, Alexie Marin
Ştefan, Alexie Gheorghe Aristiţa,
Ivănescu Petre.
Originale, copii.

372 Referate de cercetare referitoare 1975 15 Anexă la


la: Pop Traian, Pop Elena Elvira, dosarul
Lăzărescu Ion, Lăzărescu nr.39/1975
(Nedelcu) Constanţa, Enăchescu Vol.II
Dan, Enăchescu Liliana (Clara
Mirescu), Tăbîrcă Nicolae, Tăbîrcă
Ecaterina, Vasiliu Teodor, Vasiliu
(Paltineanu) Elena, Popescu Barbu,
Popescu (Petcu) Constanţa.
Originale, copie.

373 Referate de cercetare referitoare 1975 2 Anexă la


la Mîşu Ştefan şi Mîşu Ioana. dosarul
Originale. nr.40/1975
Vol.II
374 Referate de cercetare referitoare 1975 26 Anexă la
la: Filimon Ioan, Filimon Maria, dosarul
Roşu Nicolae, Mihăilă N. Petru, nr.45/1975
Manea Gheorghe, Rusu Alexandru,
Băilă Gheorghe, Drăgan St. Ilie,
Spătaru Florea, Stroia Stanciu
Liviu, Bîzgă I. Florian, Stanciu
Achim, Năforniţă Constantin,
Năstase I. Mihail, Diaconu Vasile,
Ungureanu Savu, Nicu Constantin,
Borşan Alexandru, Gîlcă Iancu,
Laurian Tiberiu, Suciu Cornel,
Moisoiu Tudor, Pop Grigore,
Subotici Petru, Dumitrescu Radu,
Zincă Vasile.
Originale.

375 Referate de cercetare şi declaraţii 1975 37 Anexă la


referitoare la: Kupaş Anton, Baciu dosarul
T. Ion, Baciu Ioan, Petrea Nicolae, nr.60/1975
Neculai Ghe. Petrea, Vasile Frunză Vol.II
Isac, Munteanu Ion, Robu Iosif,
Nicorescu Victor, Mantea C.
Marin, Alecu Ionel, Dumitru
Alexandru, Ilieş Grigore, Lungu
Dumitru, Nistor Stamatie,
Gheorghiu Dumitru, Nicolăiţă
Nicolae, Razi Nicolae, Caloianu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ştefan, Ciobanu Nicolae, Brăilescu
Gheorghe, Marinescu Ştefan,
Stoian C. Ion, Bunescu Valentin,
Criveanu Barbu, Cosmescu Ion,
Iştvan Gheorghe, Toth Pavel.
Originale.

376 Referate de cercetare referitoare 1975 23 Anexă la


la: Coruţ Mihai, Coruţ (Batistă) dosarul
Paula, Ivan Nicolae, Ivan (Nicolae) nr.89/1975
Ligia, Onicescu Octav, Mihai
Mircea, Mihai (Dobre) Cornelia,
Mocanu Nicolae, Mocanu
(Dragomir) Tudoriţa, Munteanu
Mihai, Munteanu (Costiner)
Margot, Momanu Valeriu,
Momanu (Pienescu) Valeria,
Rădulescu Gheorghe, Rădulescu
(Tudoruţ) Alexandrina, Glăvan
Titu Constantin, Glăvan (Ciulea)
Paula, Dragomirescu Ştefan
Romeo, Dragomirescu (Stancu)
Elena, Iordache Nicolae, Iordache
(Seciu) Valentina.
Originale, copii.

377 Referate de cercetare referitoare 1975 97 Anexă la


la: Dincă Ilie, Dincă (Varzaru) dosarul
Aurica, Hârnea Ionel, Hârnea nr.90/1975
(Vlad) Petruţa, Toader Petrache,
Toader Maria, Belea Nicolae,
Belea (Susan) Doina, Puchiu Ion,
Puchiu (Opinca) Maria, Duică
Smarand, Duică (Georgescu)
Maria, Cazacu Florea, Cazacu
(Epure) Ioana, Berinde Pavel,
Berinde (Muraviov) Tamara, Bora
Ioan, Bora (Moldovan) Ana,
Marcheti N. Haralambie, Anton
Virgil, Anton Şerbănescu Aurelia,
Filip Ioan, Andrei Florica-Paula,
Andrei Vasile, Petrescu Teodor,
Petrescu (Amza) Gabriela, Vonica
Romul Petru, Vonica (Solomon)
Georgeta, Pop Teofil Faust
Dumitru, Pop Grada Ana,
Bejenariu Constantin, Bejenariu
(Popescu) Cornelia, Duţă Nicolae,
Duţă (Manta) Anişoara, Nicolescu
Gheorghe, Boştiog Gheorghe,
Bîzocu Dumitru, Miron Horia
(Moscovici), Vlăducă Constantin,
Pîrcălăboiu Constantin, Şoimu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Nicolae, Şerban Sava, Dulgheru
Pavel, Şonea Emil, Cîtu Sever,
Rolea Vasile, Mihalache Vasile,
Neamţu Gheorghe, Marin Vasile,
Cioară Tr. Niţă, Cerceja Mircea,
Ţogoe M. Teodor, Răchită
Dumitru, Meleacă Filip, Canea
Paraschiva, Cristian Constantin,
Duşchin Ion, Ţoiu Ion, Miron
Laurenţiu, Ungureanu Gheorghe,
Ciornei Simion, Retezan Iosif,
Traşcu R. Ion, Mihart Dumitru,
Buboi C. Dobre, Popovici
Constantin, Jianu St. Alexandru,
Jorz Ioan (Roşca Ion), Străuţiu
Romulus, Iorga Constantin, Iorga
(Schuster) Ana Elisabeta, Brâncuşi
Petre Gheorghe, Brâncuşi (Pleşea)
Marcela, Brestoiu Horia, Brestoiu
(Popescu) Eufrosina, Tiuhan Ioan,
Tiuhan (Dobrescu) Olimpia,
Stefănescu Emil, Stefănescu
(Nastasi) Stela, Dragu (Vacari)
Stela, Drăghici Grigorie, Drăghici
(Boia) Maria-Letiţia, Pasidea Ioan,
Pasidea (Zipirescu) Paulina,
Negoiţescu Vasile, Negoiţescu
(Fudulescu) Gheorghiţa, Totorcea
Vasile, Totorcea (Lieb) Elena,
Dragu Marin, Cheler Romano
Paul.
Originale, copii.

378 Referate de cercetare referitoare 1975 51 Anexă la


la: Mustea Iancu Viorel, Popescu dosarul
Sever, Ciulei Petrache, Munteanu nr.201/1975
Mihai, Raţă Ion, Drăghici
Constantin, Perciu Bosioc, Colban
Elena, Manole Gheorghe, Lovin
Petru, Beşliu Victor, Manole
Constantin, Chiper Sava, Hulea
Cantemir, Agap Dumitru,
Turcuman Pantelimon (Pintilie),
Gornea Gheorghe, Finanţu Mihail,
Radoslav Gheorghe, Cicea
Gheorghe, Gîscan Oprea, Mihai
Gheorghe, Soare T. Dumitru,
Oprea Traian, Ardeleanu
Gheorghe, Hodoroabă Constantin,
Ioaniţescu Corneliu, Theiss Mihail,
Vizuină Constantin, Negrea T.
Constantin, Calmanovici Gad,
Pavel Marin, Pătraşcu Ion, Lencu I.
Petru, Zaporojan Dumitru,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Măcelaru Alexandru, Ursu
Gheorghe, Carp Constantin,
Moscal Toader, Chiriţă Viorel,
Chiriţă (Cristea) Florentina,
Urluescu Ion, Urluescu
(Simionescu) Paraschiva, Huza
(Pagalea) Maria, Huza Ioan.
Originale, copii.

379 Referate de cercetare referitoare 1975 8 Anexă la


la: Şerb Vasile, Şerb (Tudor) dosarul
Elena, Ghica Ion, Ghica (Şerban) nr.203/1975
Elena, Popescu Marius, Popescu
(Boariu) Dalia.
Originale, copii.

380 Referate de cercetare, hotărâri, 1975 26 Anexă la


cereri şi notă referitoare la: Pacoste dosarul
Gheorghe, Pacoste (Zahiu) nr.213/1975
Marietta Verginia, Ion M. Nicolae,
Aldea Gheorghe, Aldea (Floca)
Elena, Grosariu Alexandru, Breban
Ioan, Ghelerter Reghina, Matei
Dumitru, Mocanu Dumitru,
Moscovici Natalia, Borşi Margit.
Originale, copii.

381 Referate de cercetare referitoare 1975 48 Anexă la


la: Deliu G. Florea, Bunoiu dosarul
Constantin, Moreanu S. Marin, nr.218/1975
Bercea I. Dumitru, Bolohan
Dragoş, Radu Valeriu, Croce M.
Petre, Pătru Gheorghe, Ivancu
Aurel, Ciucă I. Ion, Văcaru V.
Constantin, Neagu Maria, Sandu
Vasile, Alexandrescu Gheorghe,
Ilcu Maricel, Armăşelu Gheorghe,
Chifor Vasile, Ierima Vasile,
Zăvoianu D. Constantin, Brăgărea
F. Achim, Pop R. Petre, Popa
Gheorghe, Ungureanu Fănică,
Diloiu Constantin, Ionaşcu I. Ilie,
Nencu Gheorghe (Ivănescu),
Şerbănescu D. Dumitru,
Mustăciosu Minus, Florescu
Dumitru, Csobi Ioan, Varga
Tiberiu, Şuţa Ion, Zamfirescu
Dumitru Constantin, Stănculescu
Victor - Atanase, Moise Vasile
Ion, Andrei Florica-Paula, Filip
Ioan, Birtaş Gavrilă.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.

382 Referate de cercetare referitoare 1975 3 Anexă la


la Niţă Constantin şi Niţă Maria. dosarul
Original, copie. nr.229/1975

383 Referate de cercetare referitoare 1975 42 Anexă la


la: Ghimpu I. Ioan, Mărgineanu dosarul
Aurelian, Bădiţă C. Dumitru, nr.235/1975
Nicolescu N. Mihail, Moisuc
Virgil, Smolik Cesmir, Robotă
Mihai, Filipescu Nicolae, Morcov
Constantin, Grigorescu A. Adam,
Csintalan Ludovic, Vasile M. Ion,
Tomescu D. Ilie, Moreanu I. Ion,
Stanciu Constantin, Stănescu G. N.
Vasile, Weinstein Iosif, Hurjui
Gavrilă, Şerban Elena, Daja
Florea, Golea Iulian, Ploscă
Dumitru, Tiron Emil, Winzer
Iosef, Bădescu Ion, Gavriliu Mihai,
Constantinescu Ion, Mitrea Mihai,
Marina Mihai, Radulian Virgiliu-
Eustaţiu, Stan Nicolae, Gorceag
Teodor, David (Flesar) Maria,
Tentu Gheorghe, Baicu Ioan, Nan
Ionel, Demeter Ludovic, Sopon
Vasile.
Originale, copii.
384 Referate de cercetare referitoare 1975 57 Anexă la
la: Bonea Ioan, Hampu Virgil, dosarul
Vîlsan Nicolae, Grecescu Teodor nr.248/1975
Emil Vasile, Filimon Ioan, Filimon
Maria, Jiu Ioan, Muntean
Gheorghe, Mălinici Ioan, Corcheş
Emil, Deliman Gheorghe, Florea
M. Gheorghe, Feodor Ion,
Andreoiu Ilie, Sîrbu I. Iulius,
Leonida Ion, Potec Octavian,
Becec Gheorghe, Cristescu Paul,
Matei N. Ion, Mogoşanu P. Vasile,
Armaşu N. Zamfir Lupea,
Ştefănescu Victor, Bondoc Mircea,
Stoiculescu Sofia, Marinescu F.
Mişu, Harşa Aurel, Cucoş Gh.
Dumitru, Radu N. Gheorghe, Buca
Victor, Petric Ioan, Popescu L.
Cornel, Radu Ion, Coleta Ion,
Cîrstea Constantin, Alexa Minu,
Stoica Cornel, Şerban T.
Gheorghe, Petrescu Constantin,
Ionescu Dumitru, Cocoş Grigore,
Brînză P. Vasile, Chiriac Nicolae,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Vrabie C. Constantin, Nastur
Dumitru, Petrescu Nicolae, Racu
Gherorghe, Grigoriţă Zamfira,
Mendrino Dima, Dobrescu
Aristide, Clinciu St. Constantin,
Mureşan Maria, Aniţescu
Gheorghiţa, Dumitrescu M.
Constantin, Francis Jeanson.
Originale.

385 Referat de cercetare referitor la 1975 2 Anexă la


Berechet Ion. dosarul
Copie. nr.255/1975

ANUL 1976

199 Referate de cercetare referitoare 1976 55 Anexă la


la: Florescu Nely (Germaine), dosarul
Dance Nicolae, Popescu Dumitru, nr.11/1976
Ciubate Gheorghe, Răducanu
Vasile, Dumitrache Elena,
Grigoruţă Ştefan, Kantor Andrei,
Maican Traian, Franciscovici
Oscar, Obreja Constantin,
Parocescu Ion, Rakosi Ioan,
Sindile N. Gheorghe, Bilici
Alexandru, Mănişor Iuliu, Mircea
Gh. Constantin, Maftei Lucreţia,
Caracaleanu T. Florea, Gheorghe
B. Şerban, Puţinelu C. Silvian,
Dranga Constantin, Precup Ioan,
Bocăneţ Manolache, Gîb Petru,
Maglaşiu Gheorghe, Eliade
Solomon, Burlacu Simion, Iosub
C. Ion, Năstase N. Constantin,
Petruşe Petru, Ticiu Ladislau,
Sandu Gh. Victor, Găinuşe I.
Gheorghe, Murariu Constantin,
Dudă C. Pătru, Dobre Tudor, Radu
Antemir, Deaconu F. Gheorghe,
Crîşmaru Gheorghe, Blaj Ilie,
Alămoreanu Olga, Dedea Ilie,
Marcinus Ilie, Reich Rozalia,
Rakoczi Elisabeta, Vingărzan
Virgil, Banyai Ludovic, Bratu
Gheorghe, Fischman Mendel,
Pescarovici Alexandru, Panait
Victor Panait, Gheorghiţa
Constantin Florea, Chiorean
Gheorghe, Popescu Dumitru.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copie.

200 Certificatul medical al lui Chivu 1976 9 Anexă la


Stoica şi fişa personală a lui dosarul
Dumitrescu (Demetrescu) Camille. nr.12/1976
Original, copie.

201 Referate de cercetare referitoare 1976 7 Anexă la


la: Ponoran Iosif, Guban B. Blaziu, dosarul
Tutoveanu Petre Ion, Dămăceanu nr.27/1976
Ioan Dumitru, Tutoveanu (Punga)
Alecsandrina.
Originale, copie.

202 Referate de cercetare referitoare 1976 51 Anexă la


la: Boldea Toma, Dragomirescu dosarul
Iliuţă Ioan, Vlaşcu Mihai, nr.42/1976
Moisescu Ilie, Rîpeanu Grigore,
Pahonţu D. Ion, Vînătoru Victor,
Enoiu Gheorghe, Bulgaru Dumitru,
Ungureanu Nicolae, Niţu Vasile,
Popa Petru, Istrate Gheorghe,
Tomnaru Petre, Dumitru
Constantin, Jornescu Alexandru,
Rausse V. Anton, Ionescu Petre,
Drăgulinescu Mihai (Schmidt),
Hăineală Ion, Anton Ioan,
Edelştein Sami, Lungu Ion, Corban
I. Ion, Neagu I. Ovidiu, Dobroslav
Ion, Prutnal Iosif, Gănescu Aurel,
Săraru Gheorghe, Clopoţel Rodica,
Mărgineanu Gh. Constantin, Popa
Cristea, Abunei Mircea, Manta
Ion, Damaschin Constantin,
Chiţulescu Ilie, Giorcotă Ion, Gal
Viorel, Stoica Dănel, Gavrilescu
Nicolae (fost Gabor), Vîlcovan
Alexandru, Protopopescu Dumitru,
Kun Veronica, Mihăileanu Mihail,
Stancu David, Alter Matilda,
Pîrjolea Maria, Andrei Petre,
Mocanu Dumitru, Antoniu Iosif.
Originale.

202 Referate de cercetare referitoare 1976 51 Anexă la


la: Boldea Toma, Dragomirescu dosarul
Iliuţă Ioan, Vlaşcu Mihai, nr.42/1976
Moisescu Ilie, Rîpeanu Grigore,
Pahonţu D. Ion, Vînătoru Victor,
Enoiu Gheorghe, Bulgaru Dumitru,
Ungureanu Nicolae, Niţu Vasile,
Popa Petru, Istrate Gheorghe,
Tomnaru Petre, Dumitru
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin, Jornescu Alexandru,
Rausse V. Anton, Ionescu Petre,
Drăgulinescu Mihai (Schmidt),
Hăineală Ion, Anton Ioan,
Edelştein Sami, Lungu Ion, Corban
I. Ion, Neagu I. Ovidiu, Dobroslav
Ion, Prutnal Iosif, Gănescu Aurel,
Săraru Gheorghe, Clopoţel Rodica,
Mărgineanu Gh. Constantin, Popa
Cristea, Abunei Mircea, Manta
Ion, Damaschin Constantin,
Chiţulescu Ilie, Giorcotă Ion, Gal
Viorel, Stoica Dănel, Gavrilescu
Nicolae (fost Gabor), Vîlcovan
Alexandru, Protopopescu Dumitru,
Kun Veronica, Mihăileanu Mihail,
Stancu David, Alter Matilda,
Pîrjolea Maria, Andrei Petre,
Mocanu Dumitru, Antoniu Iosif.
Originale.

203 Referate de cercetare referitoare 1976 53 Anexă la


la: Slavu Mircea, Purea Dumitru, dosarul
Marcovici (Almaşi) Cătălina, nr.55/1976
Abramovici Bety (Napu), Maier
Marcel, Borcea Constantin,
Ciotoiu Constantin, Eschenasy
Manea, Marica Alexandru, Stoica
Ioana, Dincea Mihai, Tohăneanu
Aurel, Crîşmaru Gheorghe,
Fruchter Mihai, Leu Nicolae, Dede
Ruşti, Gălălae Costel, Pintilescu
Mina, Suciu Ioan, Şerb Iosif Ion,
Teşa Nicolae, Dumitru Gheorghe,
Apetrea Victor, Iliescu Nicolae,
Huţanu M. Mihăiţă, Ignat Mircea,
Alecu P. Dumitru, Boghiu Alecu,
Zarinschi Victor, Costiniu Ionel
Marian, Galfi Elisabeta, Gîscă
Sebastian, Delurinţu Oraţiu,
Avrigeanu Gheorghe, Petrescu
Marin, Voicu Ştefan,
Trandafirescu Bruno, Herdeş
Anton, Burlacu Stana, Dogaru
Damian, Apostu Alexandru, Lungu
Vasile, Predescu Constantin, Ţapu
Mihai, Ciobanu C. Constantin,
Leahu Mihai Dorel, Vînătoru D.
Vasile, Gulă Ioan, Stegaru Teodor,
Constantin Ioan, Neagu Nicolae,
Giurovici Georgică.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
204 Referate de cercetare referitoare 1976 2 Anexă la
la Mohan Vasile şi Mohan S. dosarul
Ecaterina. nr.57/1976
Originale.

205 Referate de cercetare referitoare 1976 52 Anexă la


la: Ştefanovici Mircea - Rang, dosarul
Eremia Ion, Ardeleanu Aurel, nr.75/1976
Răileanu Costică, Gătej Anton,
Moruzi Petru, Miriţescu Jeana,
Ruxandra Gheorghe, Munteanu
Stan, Gherman Evolt, Iorga S.
George, Matei Vasile, Dumitrescu
I. Ilie, Sandu Costică, Lăudat Ion,
Candin Lucreţia, Danciu Florea,
Preda Nicolae, Martiş G. Enache,
Lisagurschi Vasile, Scutaşu
Comăneanu Iancu, Popescu
Archibald, Itu Petru, Dobre Ioan,
Nastasia St. Ştefan, Popescu Petre,
Bujor Petrache (Petru), Bucur
Stelian, Gheţu Virgil, Sîm
Gheorghe, Popescu Constantin,
Turigioiu N. Gheorghe, Stănescu
C. Titus, Dumitrescu Nicolae,
Rizescu Ferdinand, Cernat Vasile,
Papuc Nicolae, Iliescu Ilie,
Ailincăi Mihai, Rotărescu Nicu,
Manciu Ilie, Şerban Stere Mihail,
Necula Vasile, Oreviceanu Tudor,
Bălan Petrache, Radu Grigore,
Popilian N. Ştefan Mihail,
Bălăceanu Gabriela, Matei Ilie,
Ionescu Teodor (Lică).
Originale.

206 Referate de cercetare referitoare 1976 36 Anexă la


la: Nicolaescu D. Gheorghe, Boos dosarul
Hagic, Cotenescu Ion, Iamandi nr.81/1976
Constantin (Velcea), Ionescu
Mircea, Chirilă C. Nicolae,
Tănăsescu Grigore, Balaci
Alexandru, Stănescu Constantin,
Gîrîiacu Vasile, Ungureanu Mihail,
Constantinescu Marius, Mihai
Emilian, Borşan Ioniţă, Ghiuţă I.
Dorin, Haţegan Stănilă, Grecu
Costache, Igna Oliviu, Şugubeţu C.
Ion, Ionesi Ioan, Caramfil Vasile,
Ghinea G. Constantin, Pop Susana,
Pelmuş Ioan, Suliman Gavrilă,
Ardeleanu Paul Petru, Corţ Sabin,
Antohe Costin, Mateiu Viorel,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Cozianu N. Constantin, Bulz
Gheorghe, Drecin Ioan, Goia Ioan,
Bodale Iosif, Bonczos F. Istvan.
Originale.

207 Referate de cercetare referitoare 1976 42 Anexă la


la: Brisc Ioan, Prodan Anghel, dosarul
Aparaschivei Neculai, Corciu nr.120/1976
Petru, Filaret Constantin, Mixich
Alexandru, Nicolau Constantin,
Cojocaru Gheorghe, Năstăsache
Constantin, Constantinescu
Stelian, Czegö Gheorghe, Vass
Iosif, Dorobanţu I. Aurel, Oţelea
Gheorghe, Ghiţă Ion, Stefan Ion,
Constantin T. Gheorghe, Tivgă
Ioan, Ciobanu D. Mihai, Simion
Paul, Gabora Nicolae, Iova Ioan,
Negru Simion, Istrate Mihai,
Popescu Aurel, Cîrnaru Ioan,
Haidu Iosif, Linte C. Dumitru,
Husaru Sabin, Petcu Ion, Ion D.
Nicolae, Ochiană Dumitru,
Portariuc Mircea, Tatu Sandu,
Teodorescu A. Paul, Şapira Jolan
(Iolanda), Marcovici Sofia,
Budileanu Constantina, Sebastian
Isy, Henter Gabor.
Originale.

208 Referate de cercetare referitoare 1976 31 Anexă la


la: Tiţă Nicolae, Hulpan Traian, dosarul
Botoş L. Ioachim, Pop Ana, Crivei nr.125/1976
Iuliu, Nergheş Filip, Vlad
Georgică, Bucur Iacob, Dudaş
Vichente, Bostan Dumitru, Anghel
Niţă Ion, Stanciu N. Gheorghe,
Cesa Ferucio Eduard, Popa
Constantin, Larion Gheorghe,
Brajna Nicolae, Găban Constantin,
Andrei Ion, Albei I. Costică, Micu
C. Toma, Grigorof Mihai, Brătoiu
Ion, Avram Grigore, Apostol
Vasile, Drăgoescu Luchian, Gruia
V. Nicolae, Belle Petre, Simion
Simion, Văcărescu Florica,
Schwartz Iosif.
Originale.

209 Referate de cercetare, notă şi 1976 4 Anexă la


certificat medical referitoare la: dosarul
nr.140/1976
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Eminescu Iolanda Anadejda,
Trandabur Doina, Zelinschi Virgil.
Originale, copie..

ANUL 1977

274 Referate de cercetare referitoare 1977 30 Anexă la


la: Huţan V. Ion, Petcu Ion, dosarul
Bărbosu Constantin, Predoi Mihai, nr.6/1977
Ionescu Gheorghe, Glăvan Florea,
Muşat N. Gheorghe, Voicu Irena,
Nedelcu Sergiu, Cotrău Aurel,
Darie Mircea Onisim, Cvasciuc
Ştefan, Sandu Nicolae, Brînduşoiu
Gheorghe, Ardelean Sidonia, Luţă
Ion, Andrei Paul, Iordache C.
Gheorghe, Roşu Mihai, Mihoc
Ana, Paul Victor, Florescu P. Ion,
Frîncu Ioan, Bobulete Virgil,
Tănăsoiu Gheorghe, Bolba Aurel,
Atudorei Calistrat, Arion Ionel,
Turburan Ion, Isăcescu Alexandru.
Originale.

275 Referate de cercetare referitoare 1977 52 Anexă la


la: Popescu Gheorghe, Popescu dosarul
(Barco) Vilma, Cîrcotă Gheorghe, nr.53/1977
Irimia Constantin, Irimia Marta, Vol.II
Petre Dumitru, Ciocan Iulian,
Baracu Gheorghe, Sima Nicolae,
Grădinaru Gheorghe, Curcă
Gheorghe, Deacu Nicolae,
Berbecaru Oprea, Vîtcă Gheorghe,
Gălescu Victor, Savu C. Vasile,
Petcu Otiliu, Coman D. Nicolae,
Stoian Constantin, Vidu Marin,
Buhaschi Constantin, Hoţescu
Gheorghe, Rogojină Vasile,
Păvăloiu Neculai, Rîhlea Vitalie,
Sauciuc Dimitrie, Borta Pavel,
Bîcu Terezia, Dună P. Ion, Biega
Robert, Barbu Ilie, Herinean
Constantin, Ilie Constantin, Belea
Octavian, Puşcaşu Mitriţă, Pintilie
Nicolae, Balcan Milică, Macovei I.
Dumitru, Drobotă Mihai, Matei
Păun, Iacobescu Vasile, Munteanu
Ion, Petrea Dumitrel, Palade Ion,
Brad Nicuşor, Mihăescu
Alexandrina Monica, Rusu C.
Dumitrache, Ştefan Dumitru,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Zahiu Tudor, Bîrceru Petre, Rotaru
Elena, Calu Neagu.
Originale.

276 Referate de cercetare referitoare 1977 22 Anexă la


la: Iustin Moisescu, Nicolae dosarul
Mladin, Teoctist Arăpaş, Nicolae nr.62/1977
Corneanu, Teofil Herineanu, Vol.I
Antim Nica, Iosif Gafton, Antim
Angelescu, Partenie Ciopron,
Emilian Birdaş, Visarion
Astileanu, Vasile Coman.
Copii.

277 Referate de cercetare referitoare 1977 49 Anexă la


la: Budică C. Ion, Stan A. Ion, dosarul
Pătraşcu Dumitru, Naidin nr.127/1977
Constantin, Voinea Ion, Sîrbu
Remus, Ciripan Ioan, Cilianu
Florea, Ionică Gh. Constantin,
Dospinescu Gh. Petre, Paraschiv
D. Constantin, Bobei D. Corneliu,
Zuleanu Tudor, Chican Alexandru,
Diţescu I. Constantin, Moineagu
Vasile, Stoianovici Corneliu, Ţinca
Mihail, Butyka Dănilă, Şerban
Florian, Navlea Constantin,
Marcoci M. Gheorghe, Pintea
Alexandru, Damian Eugenia,
Carabaşiu Titus Avram, Bădoiu
Petre, Demian Anton, Prandea E.
Ion, Istudor Nicolae, Ungureanu
Gheorghe, Fătu T. Cristache, Ioan
Elisabeta (Zup), Merode Paul, Stan
Gheorghe, Braşoveanu Ştefan,
Preda I. Gheorghe, Bereşteanu
Vasile, Bucşa Aurel, Gherman
Victor, Grad Vasile, Elias
Alexandru, Moroşanu Traian,
Guşetoiu Constantin, Filimon Ioan,
Filimon Maria.
Originale.

278 Referate de cercetare referitoare 1977 42 Anexă la


la: Ştefănescu Aurel, Popescu dosarul
Aurelian, Mocanu Elena, Buzulică nr.144/1977
Ion, Iorgoaia Alexandru, Bucur
Petre, Burcin Ion, Măgîlă Lucreţia
(Căpăţînă), Ionescu Gh. Nicon,
Chera Nicolae, Bungărdean
Teodor, Niţă Neculai, Grozavu
Vasile, Alexandru Nicolae,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Mitache Alexandru, Drăguş Ion,
Bîrzoi Vasile, Tudor D. Ion, Sandu
Vasile, Stanciu Aurel, Vlăişan
Vasile, Ţăran Gheorghe, Ţirică
Mihai, Mihăilă Petru, Juravle
Silvestru, Maţincu Gheorghe,
Militaru M. Vasile, Căldăraru
Octavian, Stan Mihail, Niţă R.
Constantin, Paraschiv Dumitru,
Opriţă Danil, Gardin I. Florea,
Untaru Gheorghe, Teodorescu
Traian.
Originale.

ANUL 1978

335 Adresa Colegiului Central de 1978 84 Anexă la


Partid şi referate de cercetare dosarul
referitoare la: Rusu Dragoş, nr.11/1978
Vasiliu Constantin, Gheorghiu St.
Mihail, Tutunaru Gheorghe,
Buculei Margareta, Buculei C.
Ioan, Ciobanu Nicolae, Constanda
Vasile, Sîntion Nicolae, Herinean
Constantin, Fuioagă Ion,
Ungureanu Dumitru, Ungureanu
Cornelia, Colac N. Alexandru,
Percec Traian, Alupoaie Petru,
Giosan Grigore, Gavrilă
Constantin, Bejenaru N. Mihai,
Chitaru Fănică, Iordache I. Petre,
Tablă R. Stanciu, Cîrstean Vasile,
Nicolae (Petrică) Constantin,
Gavrilescu Nicolae (Gabor), Zurini
Giovani, Popa R. Ioan, Popa
Nicolae, Nicolescu Dorina,
Constantinescu Andrei Aurel,
Alecu Ionel, Hascal Zvy-ku,
Munteanu Stan, Găvănescu Ion,
Neacşu Ion, Ionescu Petre,
Drăgănescu Alexandru, Dinu
Costel, Baciu Victor, Naftan
George, Manole Nicolae, Alupoaie
D. Mihai, Vestic Ion, Păsărelu
Gheorghe, Ionescu D. Constantin,
Catanescu Ion, Ghinea Ion Marius,
Popescu Alexandrina, Spătaru
Ioan, Pavelescu Nicolae, Erceanu
Gheorghe, Radu Mihai, Kiss
Francisc, Lambru Dumitru,
Cornăţeanu Eugen, Tudor Mihai,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Diaconu Nicolae (Constantin
Gheorghe).
Originale.

336 Referat de cercetare referitor la 1978 3 Anexă la


Mihăileanu Alexandru. dosarul
Original. nr.32/1978

337 Referate de cercetare referitoare 1978 60 Anexă la


la: Marin Vasile, Ciuhat Emil, dosarul
Banciu Daniel, Drîmboceanu nr.37/1978
Tudorache, Ştirbei Ion, Chişpan
Florea, Blejan Alexandru, Vovea
Septimiu, Silvestru Ion, Dumitriu
Iulian, Avramescu Maria, Bizadea
Trandafir, Zaharia Vasile, Pistol
Florea Ilie, Zamfirescu V. Ion,
Georgescu J. Constantin, Cîrnu
Iulian, Buzatu Eugen Ion, Itu
Alexandru, Paşolescu Dumitru,
Plesnilă Ion, Ştefanovici Mircea-
Rang, Florescu Ştefan, Goran I.
Mircea, Igna Nicolae, Ungur
Teodor, Vornic Simion Octavian,
Mariş Maria, Băloi Floarea, Popa
Maria (Tarcea), Ilie A. Ilie,
Drăghici Dumitru, Ştefan S.
Ştefan, Moga Mihai, Racheru
Grigore, Constantinescu Ion,
Ardeleanu Dumitru, Dumitru P.
Dumitru, Mitrică Radu, Mitrică
Tudor, Moscovici Carol, Firică C.
Ion.
Originale.

338 Referate de cercetare referitoare 1978 61 Anexă la


la: Bezman Grigore Mihail, Badea dosarul
Ion, Ciobanu Valerică, Petriceanu nr.46/1978
Panaite Stan, Ciocea Nicolae,
Scutelnicu Mihai, Apostol Jean,
Fluerariu Ioan, Voştinar Ioan,
Irinciuc Petrea, Sgîrcitu Nicolae,
Ionescu Ioan, Bîlă Constantin,
Ionişor Nicolae, Birău Trandafira
(Sprîncenatu), Tărbău Victor,
Munteanu Valeriu, Motcă Ion,
Lupescu Gheorghe, Caranda
Nicolae, Ţipău Octav, Bona M.
Nicolae Alexandru Vasile, Roatiş
Vasile, Micu Emilian, Ionescu Gh.
Viorel, Marcu Neculai, Puţinelu
Lică, Ion Vasile, Belgia Ilie, Ungur
Zenovia, Măran Nistor, Merinu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Petru, Bica Gheorghe, Moca
Gheorghe, Toia Ionel, Gălan
Eduard, Drăghescu Paul, Biro
Petru, Cinghiţă Ioan, Manolache
Dumitru Aurel, Suru Ion, Burlacu
Dumitru, Ilie Ion, Stanciu Sergiu.
Originale.

339 Referate de cercetare referitoare 1978 65 Anexă la


la: Andriţa Tiberiu, Manea Elena, dosarul
Oanea Pavel, Szilagyi Alexandru, nr.49/1978
Bălu Stelian, Stoicescu Neculai,
Ghiţă Gheorghe, Nuţă Stan Alecu,
Moldovan Petru, Şerban
Haralambie, Asandei Constantin,
Pandelea Ion, Dobre D. Mihai,
Macrea Dragomir, Ochiş Vasile,
Ioan Vasile, Tudose Ion, Axinte
Mihai, Gebăilă Mugurel, Robotă
Mihai, Cozma Iordache, Pahome
Neculai, Onofrei Aurel, Dumitru
Ion, Coman Ilie, Capătă Ion, Stan
Stelică, Voiculescu N. Ion, Bordi
Alexandru, Lakatoş Ştefan,
Cumpănaşu C. Ion, Fronie A.
Marin, Grigorescu Lucian
Alexandru, Tomescu F. Alexandru,
Cirţiu Grigore, Potlog Dumitru,
Dumitru N. Mihai, Drăghici Gh.
Dan, Casa (Coasa) Pascu, Fîntînă
Nicolae, Holingher Izidor, Vlad
Alexandru, Toma Petre, Rozenberg
Mozeş.
Originale.

340 Referate de cercetare referitoare 1978 62 Anexă la


la: Cărăuţă Ioan, Cojocaru Elena, dosarul
Urlăţeanu Petre, Moga Paul, nr.62/1978
Diaconu St. Dumitru, Burlacu
Nicolae, Gustea Ion, Iliescu
Gheorghe, Drăgan Alexandru,
Plătăreanu Ioan, Dinu Constantin,
Seucan Mihai, Leşan Ştefan, Ioan
St. Elena, Teodosiu Dumitru,
Ceauşescu D. Gheorghe, Nistor A.
Constantin, Ceapă Mircea, Petcu
Corneliu, Barbu Gheorghe, Ilie P.
Constantin, Nuţă Adrian, Căpraru
Gheorghe, Murineanu T.
Constantin, Mihalache Nicu, Tudor
Dumitru, Cătunescu Aurel, Lungu
Nicolae, Trică Gheorghe, Babenco
Gertruda (Redlinger), Alecse
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Curchin Olga,
Corbeanu Vilma (Simon),
Sandovici Mihai, Mironescu I.
Adrian, Modoran Elena,
Mihăilescu N. Ion, Săftoiu
Dumitru.
Originale.

341 Referate de cercetare referitoare 1978 77 Anexă la


la: Toma Florian, Duminică dosarul
Dumitru, Rădulescu N. Cicerone, nr.74/1978
Pitulice Ioana, Podean Justinian,
Bişa Dragne, Covătaru Nicolae,
Cărăpănceanu Ştefan, Bîrliga
Nicolae, Popescu Maria, Bogdan
Micloş, David Ioan, Şcurca
Dezideriu Ludovic, Preda
Gheorghe, Bogatu Ştefan, Ilie
Petre, Văleanu Vasile, Cuciureanu
Vasile, Coman Nicolae, Moraru
Victor, Anton Ioan, Pănoiu A. Ion,
Bercea D. Gheorge, Vasilescu I.
Marin, Şerpoiu Nicolae, Ghinea
Victoria, Haiduc Dumitru,
Trandafir Mircea, Condruţ
Nicolae, Strugariu Nicolae,
Ţicaliuc Ion, Lupancu Mircea,
Dumitrescu I. Barbu, Cojocaru
Aneta, Popescu T. Octav,
Finkelştein Faibiş, Demeny
Gheorghe, Jakab Octavian,
Mănzatu Victor, Oprea St. Elena,
Lupşa Gheorghe, Blănaru
Gheorghe, Zugravu Mişu, Bratu
Gheorghe, Presură Virgil, Şoimu
Elena, Eizikovits Alexandru,
Oprea St. Elena, Boreica Adelaida
(Sîrbu), Vasilescu Valeria,
Dorneanu Profira, Constantinescu
Vasilica (Grofu), Grofu Gheorghe.
Originale, copii.

342 Referate de cercetare referitoare 1978 67 Anexă la


la: Tudorachi Constantin, dosarul
Ardeleanu P. Petru, Stemate A. nr.76/1978
Anghel, Ionescu Veronica, Burcin
Gheorghe, Aldea Ion, Mereuţă
Vasile, Popescu Damian, Zoltan
Petru, Tilică Ion, Rotar Mircea,
Picior Constantin, Moroşanu
Mihai, Ion Ion, Haidău Sebastian,
Gherghescu Gheorghe, Gergely
Ştefan, Bîrsan Nicolae, Bari
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Toader, Vasiliev Arhip,
Andronache Dumitru, Suliciu
Dumitru, Rotescu Petre, Tocaciu
Gheorghe, Baboi Zamfira, Bută
Maria (Bredurean), Grosu
Dumitru, Ciortan Dumitru,
Toncescu Vasile, Cantor Ioan,
Szilagyi Sandor, Varga Ştefan,
Varga Susana, Lang Laszlo, Balint
Ianoş, Farkaş Iosif, Vereş Estera,
Lichtschein Adolf, Davidovici Etti
(Sender), Dumitriu Corneliu,
Ştefănescu Tudor.
Originale.

343 Referate de cercetare referitoare 1978 51 Anexă la


la: Petraru Prisecaru Giurgi, dosarul
Straussmann Iosif, Apetroaie nr.85/1978
Gheorghe, Lövinger Alexandru,
Cărăgui Vasile, Afrăsinei Gh.
Gheorghe, Prisecariu Mihai,
Ştefănescu Mihail, Lupu Florin,
Tătăranu Ioan, Mihuţ Gheorghe,
Cuzmin Ion, Voineagu Lia-Livia,
Popescu Mihai, Şerban C. Ion,
Obrejan St. Dumitru, Mateescu
Aurelian, Neacşu I. Nicolae, Radu
D. Păun, Oprea D. Nicolae, Olaru
D. Constantin, Radu M. Nicolae,
Borislavschi Florin, Negoescu Ion,
Mihale Stere, Gîscan H. Oprea,
Roşca Iuliu, Enache C. Constantin,
Popov Radislav, Mihăileanu Ion,
Nadaş Victor, Weidle Estera.
Originale.

344 Referate de cercetare referitoare 1978 44 Anexă la


la: Năstase Georgeta, Rogai dosarul
Eliferie, Maxim Gheorghe, Culda nr.96/1978
Ioachim, Dumitrescu Alexandru,
Vlaicu Niculai, Pantea Ilie
Dionisie, Moţ Ioan, Cernătescu N.
Traian, Scorţaru Mircea, Iuga Ion,
Orzescu Victor, Brîuverde Ştefan,
Murăreţu Dan, Pleşa Octavian,
Oane Nicolae, Jagamas Ferencz
Ilona, Vasiliu Grigore Eugeniu,
Piuitu Bebe, Dubovschi Grigore,
Niculescu Ana, Schwartz Irina,
Stoichiţă Ion, Şestacov Anton,
Trandafir Paraschiv
(Trandafirescu), Balazs Marton,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Marcovici Izrael (Isidor),
Mărăşescu Teodor.
Originale.

345 Referate de cercetare referitoare 1978 51 Anexă la


la: Cernat Constantin, Bucur dosarul
Dumitru, Ştefănică Ioan, Bordea nr.99/1978
Florian, Geană Nicolae, Diaconu
M. Ion, Olteanu Tudor, Damian
Gheorghe, Ionescu Anton, Ioniţă
Petre, Mărăcineanu Ioan, Mazilu
Ion, Munteanu Pricop Aurelian,
Bulboacă Aurel, Bibicu Marin,
Annabring Elena, Tereacă Riţa,
Turmacu D. Ion, Criveanu Gabriel,
Galescu Nicolae, Negreanu Florea,
Vincze Imre Emeric, Cocota Ioan,
Budileanu Constantina, Virag
Venczel, Lieblich Tania (Serman
Tauba), Cîrstocea Ion, Balcu
Avram, Cristea Sara, Savici Iosif.
Originale.

346 Referat de cercetare referitor la 1978 1 Anexă la


Groza Maria-Eugenia. dosarul
Copie. nr.61/1978

347 Referat de cercetare referitor la 1978 1 Anexă la


Cristescu Vasile. dosarul
Copie. nr.101/1978

ANUL 1979

399 Referate de cercetare referitoare 1979 44 Anexă la


la: Stanciu Gheorghe, Preda T. dosarul
Stan, Ţighiliu Constantin nr.15/1979
(Costache), Dinescu Dumitru,
Bădici Gheorghe, Ciocan Vasile,
Frenţoiu Simion, Cîrstea V. Ilie,
Niţu N. Vasile, Cîrjoi Ion, Zaharia
Gheorghe, Albu David, Daneliuc
Michail, Pentelie I. Dumitru,
Tănăsescu V. Tudor, Slave
Nicolae, Mihalcea C. Mircea,
Cîrcotă Ion, Ricu Gheorghe,
Millini Ioana, Savu Elenuţa, Rodan
Marta, Leopold Hilda, Burihovici
Libe, Checheanu Ion, Dumitrescu
Nicolae, Damian Dumitru.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

400 Referate de cercetare referitoare 1979 43 Anexă la


la: Manolache I.Gheorghe, dosarul
Petrescu Traian, Alexandrescu nr.19/1979
Constantin, Badea Georgeta, Barbu
D. Nicolae, Brăslaşu Pascale
Stelian, Enăchioiu Hristache,
Grigore Alexandru, Kicsi Dezsö,
Ioan Elena, Mesaroş Ioan,
Spineanu Avram, Ţinta Constantin,
Voicu Vasile, Mihalache Marin,
Bria G. Mihai, Mohora Marin,
Dragomir Vasile, Cernea Eugenia
(Cohn Janeta), Borangic Ştefan,
Chirilă Ludovic, Plugaru
Alexandru, Drul Iosub, Stoian
Avram, Cristescu Gheorghe,
Todiraşcu Neculai, Ujhelyi Oszkar.
Originale.

401 Referate de cercetare referitoare 1979 40 Anexă la


la: Pastor Costache, Ciotei I. dosarul
Nicolae, Popescu I. Ion, Vladu C. nr.35/1979
Dumitru, Mihai I. Gheorghe,
Gherac A. Ion, Glod Silică,
Ionescu Victor Constantin, Şuhani
Teodor, Fekete Martin, Barbu Ion,
Ciligă I. Nicolae, Enache F. Ion,
Stoicheci Emil Vasile, Crăciun
Teodor, Sdrobiş C. Vasile, Prosie
N. Nicolae, Gheorghe A.
Constantin, Popovici Cecilia (Tili
Maria), Şerbănescu Ion, Munteanu
Ion, Miron Dumitru, Iancu Radu,
Horea Iacob, Vintilă Niculae,
Gavriliuc Mihai, Diamant Petrescu
Simion, Mircea Nicolae.
Originale.

402 Referate de cercetare referitoare 1979 40 Anexă la


la: Lacko Ioan, Lupu Gavril dosarul
Ştefan, Popescu Titu, Ciucă Ilie, nr.42/1979
Polizache Ilie, Nicolaescu Adrian,
Preda Gheorghe, Nica Ioana
(Musceleanu), Dungan Mariana,
Zapodeanu Constantin, Arsene D.
Gheorghe, Pavăl Neculai,
Teodorescu Ion, Solomon Iosif,
Micloş Iosif Anton, Floreanu
Marcel, Millo Marieta (Negreanu),
Millo I. Millo, Constantinescu
Sandu, Faulhaber Oscar, Bianchi
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ion, Gheorghe Ştefan, Butnar
Nicolae, Zenker Adolf, Iosep
Ecaterina, Iscru Vasile, Popa
Dumitru-Paloşan, Handrea
Constantin, Iorga M. Costache,
Ionescu Maria.
Originale.

403 Referate de cercetare referitoare 1979 40 Anexă la


la: Alexe M. Constantin, Caliţoiu dosarul
Grigore, Burcea Iulian, Coardă nr.54/1979
Mihai, Stroiescu Ion, Postelnicu
Gheorghe, Ilie St. Ion, Spătaru
Vasile, Dumitrescu F. Ştefan,
Carapancea Nicolae, Roşescu
Titus, Enache Dumitru, Baciu
Vasile, Roşu Constantin,
Munteanu Gh. Emil, Bădescu M.
Ion, Tănăsescu P. Aurelian, Plosca
P. Dumitru, Ciorovaş Ion, Chiţu
Mircea, Popa Gheorghe,
Schmutzer Adolf, Pop Maria,
Kahana Gizela, Lilin Erzsbet (fost
Gabor), Pfeiffer Ana (Butuza),
Truşcă Constantin, Cerbu Marcel
(Schapira), Guţu Ioan.
Originale.

404 Referate de cercetare referitoare 1979 41 Anexă la


la: Breazu Mihai, Grigore Bica dosarul
(Mircea), Malacu C. Ioan, Haret T. nr.58/1979
Petrache, Slăbilă Ioan, Buşu C.
Mihai, Baciu Stan, Coca Vasile,
Dorobanţu Vasile, Murariu Ioan,
Ene S. Marin, Botea V. Vasile,
Mitru Romulus, Soare Cristel,
Felea A. Emil, Petioky Teodor
Francisc, Ghiurcă Aurelia, Pintilie
Gheorghe, Teodorescu Elena
(Eugenia), Grünberg Avram,
Bunduc David, Drăgulescu Vasile,
Vasiliu Constantin, Iliescu Dragoş-
Valentin.
Originale.

405 Referate de cercetare referitoare 1979 41 Anexă la


la: Delcea Marcel, Ionescu dosarul
Alexandru, Boldoi Alexandru, nr.65/1979
Popa Gheorghe, Ciorogaru Aurel,
Cruce Constantin, Moldoveanu
Ion, Frăţilă Mihai, Loghin T.
Constantin, Boboc Dumitru,
Oproiu Gheorghe, Notreţu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Preda Ion, Oprea
Gheorghe, Cîmpan Vasile, Rakoşi
Arpad Emeric, Constantinescu A.
Ion, Cozma Ioan, Danciu Nuţu,
Panuşka Gheorghe, Poenaru Ion,
Vlădulescu Nicolina, Başchir
Teodor, Laszlo Istvan, Crişan
Avram, Bara Simion, Dumitraşcu
Constantin.
Originale.

406 Referate de cercetare referitoare 1979 79 Anexă la


la: Meseşan Valentin-Marin, dosarul
Moldoveanu Ion, Stănescu nr.76/1979
Dumitru, Mihalache Neagu,Preda
R. Ştefan, Necula P. Pavel, Şerban
Constantin, Iliescu Nicolae, Clavac
Ion, Boţoc Viorel, Bădău
Gheorghe, Timariu Vasile, Mitroi
N. Gheorghe, Iancu Vespasian,
Anghel V. Nicolae, Saioc N. Ion,
Chelu Nicolae, Bărbieru Dănuţ,
Dumitru Rom, Plenter Ianoş,
Marin Stan, Gheţea Victor,
Rădulescu Ernest, Tarţa Vasile,
Enache Gh. Petre, Şişman G.
Afanase, Aslan Vintilă-Nerva
Traian-Mihai, Anghel Alexandru,
Ciolacu Constantin, Roşca Ioan,
Enciu Nicolae, Guiu Constantin,
Budii Moise-Ioan, Andrei C.
Mihail, Huianu Alexandru, Săftoiu
Gh. Valeriu, Florea M. Mihai,
Vîlceleanu Ion, Burcă Nicolae,
Barbu Stetenco Marin, Drăgan
Marin, Ilisei Neculai, Rotaru Petre,
Simionescu Alexandru, Lozincă
Pavel, Ghizdăreanu Nicolae, Anton
S. Ion, Mîrşolea Iordan, Ocheşan
Vasile, Manea Gheorghe.
Originale.

407 Referate de cercetare referitoare 1979 33 Anexă la


la: Moldovan Cornel, Andreescu dosarul
Ana, Predescu I.Gheorghe, Ioan nr.93/1979
Petre, Ionescu Dan-Corneliu,
Munteanu Petru, Ţurcanu Vasile,
Kiss Zoltan, Băltăreţu Miron,
Nistor Vasile, Paraschivescu
(Secere) Floarea, Chirea Nicolae,
Miloiu I.Ion, Miron I.Vasile,
Demeter Reghina, Gheorghiu
Constantin, Bercovici (Marcus)
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Rebeca, Florescu Alexandru,
Georgescu Virgil, Ignat Vasile.
Originale.

ANUL 1980

291 Referate de cercetare referitoare 1980 61 Anexă la


la: Bria Gh. Mihai, Pantea Ilie dosarul
Dionosie, Criveanu Gabriel, nr.4/1980
Manolache Dumitru Aurel, Ion
Ion, Dumitraş Gheorghe, Predescu
Nicolae, Paltin Ion, Bolba Aurel,
Barbu Gheorghe, Apostol Vasile,
Enoiu Gheorghe, Ungureanu
Gheorghe, Dinu Petre, Ciucă Ilie,
Baboi Zamfira, Socol M.
Alexandru, Scoică Ion, Căldăraru
Radu, Mantea Constantin, Nicolae
Gheorghe, Zota Iordache,
Simionescu Marin-Marcel, Cazacu
Leon, Bîrlogeanu Gheorghe,
Călugăru Teofil, Gogoncea
Neculai, Ilie Marin, Moraru V. Ion,
Marinescu Marius, Angelescu
Aurelian, Maeruşanu Gheorghe,
Petrescu R. Victor, Bartha Grigore,
Ivanciu Vasile, Grancea Ion,
Rotaru I. Constantin, Vintilescu
Gh. Petre, Bică N. Nicolae,
Vlădulescu Niculina, Gherasim
Haralambie, Vasilescu Andrei,
Bădilă Aurel, Rusu D. Mihai,
Drăgoţel Adrian Nicolae.
Originale.

292 Referate de cercetare referitoare 1980 160 Anexă la


la: Soare Cristel, Petrică Dumitru, dosarul
Munteanu Moise, Diaconu M. Ion, nr.10/1980
Dumitru Ion, Dogaru Damian,
Mohora Marin, Duţă Marin,
Constantinescu Andrei-Aurel,
Costiniu Ionel-Marian, Toma Gh.
Ioan, Laurian Tiberiu, Erceanu
Gheorghe, Pridon Gabriel, Popescu
Nicolae, Neacşu Ion, Chiţulescu
Ilie, Ionescu Anton, Dobre Gh.
Nicolae, Gheorghe Oprea, Dumitru
Rom, Nicolau Constantin, Logan
Petre, Drăgoescu Luchian, Condruţ
Nicolae, Voicescu T. Nicolae,
Dragomirescu Iliuţă-Ioan, Diloiu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin, Ţugui Cristian,
Vînătoru Victor, Ionescu Gh.
Nicolae, Andrei Ion, Cîrciumaru
V. Ilie, Drăgan Marin, Oprea D.
Nicolae, Ungureanu Cornelia,
Ungureanu Dumitru, Zaharia
Gheorghe, Ciocan Vasile, Suciu
Cornel, Şerbănică Mihai, Stoica N.
Gheorghe, Iancu C. Ioan,
Pîrvulescu Ion, Ianoşi Caroly, Văsi
Ion, Raischi Trifan, Rădulescu
Iuliana, Ştefan Matei, Stere Ion,
Tănase Vasile, Mircea Dumitru,
Matache Ilie, Lunică Viorel, Bîrsan
Vasile, Feraru Ştefan, Pavel I.
Gheorghe, Mihălcescu Adrian,
Moisescu Ecaterina, Enoiu D.
Dumitru, Zota Benone, Moisă
Costică, Drideanu Grigore, Creţu
Gh. Mihai, Trică Paulina, Butucaru
Gheorghe, Ciocan I. Constantin,
Macarie Ion, Popescu Alexandru,
Capan D. Octavian, Dohanov
Vasile, Rădulescu D. Marin,
Popescu Gabriel, Scăunaşu M.
Iulian, Pană Gr. Ştefan, Mitran C.
Ştefan, Creţu Gheorghe, Cojocaru
Antonie, Popescu Petru, Cîrstea I.
Amos, Arbureanu Gheorghe,
Crumpei Ioan, Iliescu Paraschiv-
Teodor, Teodorescu Paul, Arsene
Gheorghe, Ciulei Marin, Budileanu
Constantina, Millo Marieta
(Negreanu), Şerbănescu Ion,
Ionescu Gh. Teodor, Bercovici
(Marcus) Rebeca, Ciotoiu
Constantin, Gheorghiu Constantin,
Călina Antonie, Antonie Ştefan,
Drul Iosub, Pescaru I. Stanca,
Marinescu Ion (Berbec), Handrea
Constantin, Mihăescu Dumitru,
Ioancea Traian, Constantinescu
Petre, Păuna Cristina, Galan
Ştefan, Preda I. Mihail, Gheorghe
P. Victoria, Nemzet Alexandru,
Anghelescu Nicolae.
Originale.

293 Referat de cercetare referitor la 1980 2 Anexă la


Boboş Ştefan. dosarul
Original. nr.14/1980
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
294 Referate de cercetare referitoare 1980 149 Anexă la
la: Văleanu Vasile, Panaitescu dosarul
Petre, Onofrei Aurel, Filaret nr.17/1980
Constantin, Lungu Dumitru, Bîncă
Constantin, Georgescu J.
Constantin, Axinte Mihai, Robotă
Mihai, Lupu Gavril-Ştefan, Vrabie
Constantin, Coleta Ion, Munteanu
Stan, Gavrilescu Nicolae (Gabor),
Popescu I. Titu, Apetrea Victor,
Baciu Victor, Nistor Vasile,
Alexandrescu Spiridon, Ghinea
Victoria, Miron Horia (Moscovici),
Tomescu D. Ilie, Dulgheru Pavel,
Vîlcea Haralambie, Onciu
Dumitru, Bişa Dragne, Popescu
Aurel, Vergu Emanoil, Sandu
Nicolae, Maţincu Gheorghe, Boos
Hagic, Borşan Ioniţă, Zlotar
Filaret, Struc Mihai, Pîrvu Marin,
Verdeş Mircea, Amza Gheorghe,
Cioabă Dumitru, Ureche
Gheorghe, Lazăr Gheorghe,
Stamatoiu Nicodim, Croicu Gh.
Ion, Babescu Gheorghe, Zahiu
Gheorghe, Mateescu Ion, Blujdea
Nicolae, Duca Mihai, Ursu Tudor,
Sologiuc Traian, Popescu D.
Vasile, Foarcea I. Florea, Popescu
Constantin, Steţcu Maftei –Chiciu,
Badea Stan, Ţiru Vasile, Amanceai
Mihai, Ani Mihalache, Chihaia
Gheorghe, Manolescu Constantin,
Ungureanu St. Ion, Boştină Petria,
Glodeanu Valerian, Lungu
Gheorghe, Tescu Valentina,
Odobescu Toma, Cernovitz Alexa,
Buzerea Alexie, Iliescu Gheorghe,
Bubenik Ana, Gheorghe St.
Nicolae, Budui Ionică, Deaconu
Ilie, Cocea Dimitrie, Tănăsescu
Mihai, Grigoriu Bartolomeu,
Roşoga Ion, Cernăianu Nicolae,
Poplingher Mayer, Bolocan Aurel,
Meţiu Vasile, Suciu Ştefan,
Cîmpean Ilie, Andrei Petre, Oproiu
Maria, Moscovici Carol,
Brădiceanu Constantin, Cristea
Sara, Rodan Marta, Zugravu Mişu,
Mironescu I. Adrian, Pavel
Neculai, Solomon Maria,
Mănăstireanu Ion, Mircea Iosif,
Panaitescu Alexandru, Catană
Voicu, Stoffel Magdalena, Simina
Doroftei, Riza I. Ion, Drul Smil,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Opriş Aurel, Pescaru Ioan, Bortaş
Natalia (Burcă), Segal Frida
(Rabinovici), Ciomag N.
Constantin, Lasc Aurel, Cozma
Lucian, Enache D. Aurică, Oproiu
Vasile.
Originale.

295 Referat de cercetare referitor la 1980 2 Anexă la


Simion I. Ion. dosarul
Original. nr.18/1980

296 Referate de cercetare referitoare 1980 170 Anexă la


la: Clenci Ilie, Juravle Silvestru, dosarul
Botea V. Vasile, Popescu Dumitru, nr.21/1980
Dobre Tudor, Cilianu Florea,
Şoimu Elena, Bădescu M. Ion,
Voicu Traian, Murineanu D.
Tănase-Constantin, Mitache
Alexandru, Munteanu Gh. Emil,
Alimănescu Constantin, Miron
Laurenţiu, Mixich Alexandru,
Roşca Iuliu, Lövinger Alexandru,
Hodorog Traian, Mihăescu
Nicolae, Motoş Toma, Nicolăiţă
Nicolae, Popescu D. Nicolae,
Deacu Nicolae, Carabaşiu Titus-
Avram, Iuga Ion, Golfiţa I. Golfiţa,
Vîlcovan Alexandru, Szilagyi
Şandor, Jagamaş F. Ilona, Pavel M.
Ion, Stan Ion Liviu, Mîndrescu
Gheorghe, Oprea Ştefan, Manea
Ion, Istrătescu Mircea, Drăghiş
Maria, Iorga Aurel, Răduca
Dumitru, Popescu Gh. Titu,
Dumitriu Adrian, Cojocaru Ştefan,
Calapodescu Gheorghe, Ionescu
Gh. Marin, Zamfir C. Florea,
Chiriachez Teodor, Strîmbeanu
Pavel, Simion Ion, Tomescu
Marin, Blăgăilă Ion, Müller S.
Constantin, Maghercă I. Petru,
Dumitru Mihai, Tomescu Gh. Ion
(Tărîţă), Pomagă Ion, Baliu Mihai,
Tudorică Dumitru, Neacşu Marin,
Jugănaru Gheorghe, Bendescu
Eugen, Jurma Lazăr, Bălăceanu
Victor, Domocoş Emil, Vijulie
Nicolae, Crăciun Vasile, Romanov
Ştefan, Izvernariu Gheorghe,
Trifan I. Romulus, Mierluş Mihai,
Moise Constantin, David
Constantin, Borţan C. Sebastian,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Tăut Florian, Precup Ioan,
Atanasiu Alexandrina, Toma
Gheorghe, Lăceanu Vasile, Micu
Alexandru, Nicolau Nadia,
Mihăileanu Mihail, Laszlo Istvan,
Horea Iacob, Davidovici Etti,
Lieblich Tania, Cerbu Marcel
(Schapira), Negrea T. Constantin,
Şişman G. Afanase, Başchir
Teodor, Stoian Avram, Ursu
Gheorghe, Schmutzer Adolf, Balcu
Avram, Mărăşescu Teodor, Folk
Alexandru, Lăzărescu (Oriţa) I.
Gheorghe, Cioran Vasile, Popescu
Aurelia, Frăţilă Aurelia, Vigh
Iuliu, Niculescu Constantin,
Zimmet Wolf, Klein Clara,
Ungureanu Gheorghe, Fulgescu
Ileana, Spătaru (Moise)
Constantin, Mircea Constantin,
Curcanu Elena, Andrei Ţipa,
Nussbaum Artur, Târnoveanu
Teodor, Petersel Emeric,
Grăjdeanu Petre, Haiduli Sotir,
Mărgărint Trifan, Bălănescu
Costică, Andrei C. Iordache,
Florea Mircea, Şipoş Emeric,
Boerescu Anghel, Burah Hana,
Abramovici Betti (Napu), Banu A.
Gheorghe, Savu Teodor Ion,
Dădălică Lucia, Fischman Mendel.
Originale.

297 Referate de cercetare referitoare 1980 203 Anexă la


la: Barbu Ilie, Bay Emilia, Nichifor dosarul
Dumitru, Moca Gheorghe, Huţanu nr.30/1980
M. Mihăiţă, Pastor Costache,
Budai Constantin, Preda Gheorghe,
Gergely Ştefan, Bărbieru Dănuţ,
Epure Filica, Cernat Constantin,
Barbu D. Nicolae, Brîuverde
Ştefan, Popa Nicolae, Mendrino
Dima, Cărpănceanu Ştefan,
Tomnaru Petre, Ungureanu Mihail,
Gîrîiacu Vasile, Mereuţă Vasile,
Crîmu Marin, Vleja Gh. Valeriu,
Chetreanu Ştefan, Petrila Eduard,
Stănescu Dumitru, Cristescu Paul,
Florea Alexandru, Topan Ioan,
Munteanu Gica, Stoicescu Mircea,
Scortescu Athanasie, Hodina V.
Stan, Verneacovschi Alexandru,
Pahonţu St. Aurelian, Vîrlan
Gheorghe, Beuran Gheorghe,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Iordache Gh. Anica, Valea Ioan,
Popa Radu Corneliu, Smeu Mircea,
Hagiu T. Gheorghe, Condoiu I.
Dumitru, Moraru Corneliu, Damoc
Joje Neculai, Sereanu Valentin
Richard, Simionescu I. Gheorghe,
Leca Tudorel, Arsenoff Ioan,
Andreescu I. Gheorghe, Popovici
Panait, Hampău Emil, Vişan A.
Constantin, Bulimistru Vladimir,
Huluba V. Gheorghe, Benedek
Pavel, Hajos Ladislau Gheorghe,
Almăşanu C. Vasile, Herghelegiu
Victor, Popa M. Constantin, Popu
Neculai, Rubică Dumitru, Cucu
Teodor, Suseanu Gheorghe, Iuga
Gheorghe, Antohie Dumitru, Matei
Gheorghe, Constantin Spiridon,
Dioghenide Petre, Boar Marioara,
Consulta Stelian, Mărgirescu
Gheorghe, Mitrofan Elena, Stroe
Fane, Macovei Zaharia, Tudor
Velea, Vărzaru Ştefan, Patriche
Teodor, Cazacu Iosif, Jireghie
Mircea, Imecs Eugen Victor,
Macroiu Ofelia, Miu Victor, Pociu
Constantin, Spătărelu Gh. Ion,
Petre St. Constantin, Pîrvu C. Ion,
Niculae Vasile, Vasilaş Ioan,
Asteleanu Liviu, Niman Tiberiu,
Spătăriuc Gheorghe, Mihu V.
Virgil, Chiriac Zaharia, Iarca I.
Ionel, Stroia D. Toma, Marinescu
Nicolae, Popa Gheorghe, Rusu P.
Mihail, Dumitrescu Vasile, Dobre
Paraschiva, Spilca Ioan, Rotaru
Vasile, Jakab Octavian, Stanciu
Sergiu, Cocota Ioan, Şestacov
Anton, Borangic C. Ştefan, Chiţu
Mircea, Borcea Constantin,
Burihovici Libe, Popa Gheorghe,
Săftoiu Dumitru, Marcovici Izidor,
Fenyes Magdalena, Stanef Jivca,
Dumitriu Corneliu Bonaparte,
Iambor Alexandru, Brmbolich
Francisc Iosif, Solomon Hariei,
Vărzaru Ioan, Glăvoianu Vasile,
Moldovan Ileana, Bunea (Bunescu)
Ion, Stolojanu Vasile, Blaremberg
Nicolae, Rădulescu Petre, Cernea
Ioan, Constantinescu Zoe Maura,
Popescu Aurel, Betea Traian,
Sepeanu Elisabeta, Deutsch Iosif,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Arsene Ecaterina, Bastea Costică,
Ciolacu Grigore, Dulgheru Mişu.
Originale.

298 Referate de cercetare referitoare 1980 201 Anexă la


la: Cirţiu Grigore, Barbu Ilie, dosarul
Nicolescu Dorina, Graur Ilie, nr.36/1980
Bîrsan Nicolae, Polizache Ilie,
Olaru Emilian, Enache P. Ion,
Ţipău Octav, Iancu Andrei, Covaci
Aurel, Dinu Costel, Clopoţel
Rodica, Diaconu Mihai, Rîhlea
Vitalie, Stoica Cornel, Nergheş
Filip, Petruse Petru, Lakatoş
Ştefan, Ardelean Adam, Iacob Ion,
Zincă Constantin, Barbu Stetenco
Marin, Cicia Gheorghe, Ciotei I.
Nicolae, Oprea Ion, Maravela
Gheorghe, Cernat Toma, Buhuş
Zainea, Avram Anghel, Pricop
Gheorghe, Voicu Ion, Popa Vasile,
Mînzatu Vladimir, Molnar Tiberiu,
Manea Constantin, Ţîru Marin,
Frăţilă Vasile, Chiroşcă Maria,
Maşa Anton, Machedon Gheorghe,
Dumitriu Ionel, Todor Ioan, Fodor
Constantin, Murariu Gh. Ermil,
Nojogan Ioan, Cîmpianu Octavian,
Suzeanu Ştefan, Stoicoiu Aurel,
Stăiculescu Gheorghe, Rad
Gavrilă, Ghiţan Dumitru, Nan
Vasile, Munteanu Ion, Crişan Ana,
Chiţoiu C. Dumitru, Mazurek
Katalina, Danciu Alexandru,
Cioban Gligor, Nedelcuţ
Constantin, Petric Nicolae,
Popescu Gheorghe, Grigore Ioana,
Barbarino Dumitru, Marin Gavrilă,
Diaconescu Victor, Lunic Ileana
(fostă Pacipa), Nedelcu Gheorghe,
Popescu Dumitru, Goleanu
Gheorghe, Sonea Ioan, Dumitraşcu
Gheorghe, Dămiloiu Ion, Mihăescu
Ioan Corneliu, Braşoveanu
Haralambie, Cîmpian Florian,
Becsi Sandor-Csaba, Mezei Iosif,
Murea Constantin, Truican D. Ion,
Lupu Victoria, David Ioan,
Bereşteanu Vasile, Jora Vasile,
Panduru Gheorghe, Radel
Gheorghe, Iliescu Petre, Nicula
Miron, Panduru Virgil, Dănilă
Traian, Avram Grigore, Frenţoiu
Simion, Barbu Ion, Gaşpar
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dumitru, Munteanu Pricop
Aurelian, Suhani Teodor, Covic
Eugen, Coşariu Toma, Niculăeş
Daniel, Gebăilă Mugurel, Cinghiţă
Ioan, Gherghel Anton, Blahoianu
Ioan, Palade V. Ioan, Balla Carol,
Negoiţă Ioan, Pfeiffer Ana
(Butuza), Dumitrescu Nicolae,
Virag Venczel, Rusu Eugen
George, Papaghiuc Gheorghe,
Ştefan Ion, Constantin Radu
Dumitru, Ivan Finazan, Szabo
Jenö, Dima Gheorghe Ovidiu,
Bîrsan Francisc, Dogaru
Alexandru, Kreindler Ana, Şerban
Carol, Iliescu Iancu, Simovici Lia,
Călăraşu Gheorghe, Rapcea Virgil,
Racicovschi Alexei, Mikruţ Ştefan,
Boiangiu Smerl Ebion, Kokoşi
Wiliam, Corin Eugen, Ştefănescu
Tudor, Toma Sorin, Ardeleanu
Petru, Juncu Traian, Pavel Gh.
Lazăr.
Originale.

299 Referate de cercetare referitoare 1980 4 Anexă la


la: Tulpan Ion, Niţă Ion, Nisipeanu dosarul
Ilie, Moldoveanu N. Nicolae. nr.37/1980
Originale.

300 Referat de cercetare referitor la 1980 1 Anexă la


Martinescu Mihail. dosarul
Copie. nr.38/1980

301 Referate de cercetare referitoare 1980 68 Anexă la


la: Petrovay Gavrilă Gheorghe dosarul
Dragomir, Gherghescu Gheorghe, nr.41/1980
Popescu Octav, Marinescu Ilie,
Golcea Nicolae, Neaţu Oprea,
Georgescu L. Mărgărit, Pănoiu I.
Dumitru, Bucătaru Lucreţia,
Zugravu Mihai, Grancea Neculai,
Mioc Cornel, Zamfirescu Ion,
Danciu Florea, Puşcaş Cristina,
Vasadi Iosif (Waxeneker Iozsef),
Măda Georgeta, Theiss Mihail,
Simandan Veturia, Andrei Mihai,
Pintilie Constantin, Paraschivoiu
Aspasia, Ilie D. Ştefan, Revesz
Estera, Ballauer Anton, Vlaşcu
Mihai, Turburan Ion, Rîmniceanu
Emil-Ioan, Sandu Gheorghe,
Picvan Gheorghe, Niculescu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Nicolae, Boitor Iosif, Pătru M.
Constantin, Nicorescu Dumitru,
Stancu I. Ilie, Popa I. Constantin,
Crăciun Achim, Andreica Dumitru,
Budună Marin, Bălă Nicolae,
Fetelca Stelian Dumitru, Decă
Nicolae, Todoroni Iancu, Gruntzer
Victoria, Savu Ion, Georgescu
Victor, Olaru Gheorghe, Clenciu
Ion.
Originale.

302 Referat de cercetare referitor la 1980 2 Anexă la


Lazăr Gh. Constantin. dosarul
Copie. nr.46/1980

303 Referate de cercetare referitoare 1980 37 Anexă la


la: Onoiu H. Gheorghe, Untescu dosarul
Ionel-Vasile, Gherghina Marin, nr.47/1980
Andreescu I. Ilie, Constantin D.
Constantin, Hoanţă Gh. Marin,
Pătraşcu F. Anghel, Cornea I.
Eftimie, Bodac Pavel, Zodian
Gheorghe, Taciuc Gheorghe,
Maria A. Nicolae, Dumitru C. Ion,
Iorgulescu Nicolae Magelan, Toş
Gherghina, Frăţilă Dragomir,
Iordan Aurel, Orban Gh. Victor,
Mogoşanu M. Gheorghe,
Gheorghiţă Lucian, Cuzmin
Simion, Ilie F. Ilie, Pali Ioan,
Moşescu Ivan, Cristea Alexandru,
Antoniu Iosif, Cişmaş Ioan,
Mereuţă Jenică.
Originale.

304 Referat de cercetare referitor la 1980 1 Anexă la


Chiribău Victor. dosarul
Copie. nr.49/1980

305 Referate de cercetare referitoare 1980 8 Anexă la


la: Velincov Corneliu, Dulamă dosarul nr.
Dan, Moldovan Ion Aurel, 51/1980
Pechianu Gheorghe, Ostache Stan,
Stoica Ioan, Voina Ioan, Ioanovici
Teodor.
Originale.

306 Referate de cercetare referitoare 1980 34 Anexă la


la: Ancuţa Gheorghe, Cotoi dosarul
Simion, Badea Florian, Munteanu nr.58/1980
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ilie, Stanciu T. Ioniţă, Sekereş
Cornelia, Vlădăşel D. Ion,
Marinică I. Constantin, Predescu
Gh. Ion, Hău Petre, Gavrilcea
Grigore, Popa Vasile, Ilinca D.
Ion, Grigorescu Aurel, Deneş Ilie,
Olteanu Ioan, Călinescu Mihai,
Crişan A. Ioan, Vâtcă Cornel, Pop
Ioan, Szilagyi Alexandru, Vasilică
Petru, Ghiniţă V. Romulus,
Bădescu Nicolae, Krausz Aladar,
Gheorghiţă Florea, Geza Mikloş
(Nicolae).
Originale.

307 Referate de cercetare referitoare 1980 43 Anexă la


la: Iancu Dragoş, Zafton Dumitru, dosarul
Pătrăşcuţă Dan, Dragomir Ioan, nr.62/1980
Muşa Ioan, Arhip Vasile, Bojescu
Ioan, Munteanu Şt. Ioan, Scînteie
Ioan, Gavrilă Gh. Vasile, Mitu N.
Gheorghe, Iacob Serafim, Coşeri
Nicolae, Jelea N. Petrache, Ciucă
Ilie, Farcaş Roman, Ruşovăţ
Branco, Şandor Petru, Grecu Petru,
Bilghiru C. Petre, Hoitan Cornel,
Alecu I. Ispas, Juravle Gheorghe,
Miuller Vili, Apti Rasim,
Bărbulescu I. Eugeniu, Văruicu
Matei, Şchiopu Nicolae, Lişiţă C.
Dumitru, Croitoru Horia Maxim.
Originale.

308 Referat de cercetare referitor la 1980 1 Anexă la


Chiriţă Ion. dosarul
Copie. nr.66/1980

309 Referate de cercetare referitoare 1980 38 Anexă la


la: Ciocan Vasile, Achim I. dosarul
Nicolae, Bogdan Lucia, Uţă nr.73/1980
Nicolae, Grozav Ilie, Niculescu
Ioan, Zaharia Ioan, Ionescu
Alexandru, Bădănoiu Cristea,
Prodan Ioan, Angelescu Traian,
Lepădatu Vasile, Constantinescu
Mihai, Todirică Vasile, Dumitru
Gh. Ioan, Tegzeşiu Viorel, Vaida
Vasile, Gavrilă Pătru, Tabarcea
Gheorghe, Tatu Elena, Stan C.
Constantin, Vaida Gheorghe,
Tanko Fülöp, Mitarcă Ion, Lucaciu
Mircea.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

310 Referate de cercetare referitoare 1980 46 Anexă la


la: Creţu Gheorghe, Ghiţă Marin, Dosarul
Strugariu George, Cernat Ioan, nr.78/1980
Popescu D. Leon, Grujdin
Dumitru, Enache Gh. Gheorghe,
Ardelean Aurel, Tudorache Ioan,
Ujică Dumitru, Sîrba Gheorghe,
Cioltean Ioan, Iusein Kemal,
Gheiţi Florian, Haneş Iosif,
Dumitru Gheorghe, Vişan Marin,
Docan Ghiţă, Costiuc Teodor,
Murariu Gheorghe, Şerban N.
Mihail, Sachelarie Ionel, Costescu
Pavel, Olescu Vasile, Dinu Vasile,
Popescu Dumitru, Tătaru Simion,
Mincu Ion, Mitran Marin,
Caramaliu Florea, Moldovan Ioan,
Tăloi Constantin, Moza Valeriu,
Chiru Gh. Alexandru, Stănescu I.
Stan.
Originale.

311 Referate de cercetare referitoare 1980 39 Anexă la


la: Preoteasa I. Jean, Frantz dosarul
Dumitru, Doroftei Ioan, Andronic nr.91/1980
Niculina, Simedrea Adam, Chiţă
A. Emanoil, Cojocea Gheorghe,
Pravăţ I. Mihai, Grădinaru Ioan,
Stăncescu Ioan, Niculescu C.
Mihail, Ciucă Dumitru, Cristea I.
Dumitru, Mihail Ştefan, Şerban D.
Florea, Anghel Ion, Fulga Grigore,
Lupu P. Ştefan, Zbora C.
Gheorghe, Vasilescu D. Ioan,
Iacomi I. Vasile, Musceleanu
Dumitru, Palocz Matei, Diaconu
Gh. Ion, Rad Gheorghe,
Mihăileanu Veronica, Popescu
Marin, Cîrstea Stan.
Originale.

ANUL 1981

260 Referate de cercetare referitoare 1981 92 Anexă la


la: Kovacs Iuliu, Boca Grigore, dosarul
Brătulescu Aurel, Mustafa Ibram, nr.17/1981
Vlădescu Constantin, Parpală
Şerban, Brocea I. Ion, Dinu
Dumitru, Drumuş Rozalia, Ivanof
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Pavel, Dinu I. Dumitru, Cioc
Anton, Aramă Ana, Asavini Joiţa,
Rusnac I. Nicolae, Vătăşescu Ion,
Albu Gheorghe, Popescu Ion, Ioţa
Gheorghe, Averianov V. Marcel,
Rotaru Gh. Ion, Grigore Mircea,
Ignat Traian, Dragnea Ion,
Ungureanu Gheorghe, Băltăreţu
Corneliu, Tănăsie Gheorghe,
Cormoş Aristiţa, Szilagyi Ladislau,
Ţapoş Francisc, Seidler Augustin,
Mureşan Ioan, Vass Gabor, Ciucur
Mihai, Pricop E. Ion, Miclea T.
Gheorghe, Cărăuleanu Ion,
Miulescu Constantin, Silivestru
Neculai, Călin N. Gheorghe,
Mirgheş Ştefan Emil, Adaus
Viorica, Cotosa Maria, Ioruc
Vasile, Doru Paraschiva, Mănoiu
Dumitru, Tudor Costică, Dinu
Vasile, Negrea Vasile, Pascal Ilie,
Elek Ştefan, Troia Dumitru,
Băcanu Vasile, Rădulescu Natalia,
Rotaru Elena, Stănică Gh. Vasile,
Olteanu Dumitru, Şoiman
Gheorghe, Grigoraş P. Maria,
Ionescu Constantin Liviu,
Mihăescu Vasile, Motorga
Dumitru, Ureche Ioan, Bălulescu
Constantin.
Originale.

261 Referate de cercetare referitoare 1981 47 Anexă la


la: Dimian Florea, Duţă dosarul
Constantin, Dinescu D. Vasile, nr.30/1981
Enache Pavel, Pătrăşcanu Alecu,
Voicu Constantin, Popescu Jeana
Silvia, Popescu G. Corneliu, Dinu
Ion, Andrei I. Florea, Lincă D. Ion,
Iacob Ana, Atanasiu Mihaela, Albu
Gheorghe, Andronache Valeriu,
Ispas Natalia, Iosipescu Danil,
Mitrache Mircea, Borcan Dumitru,
Pîrvulescu Gheorghe, Bărcan Ion,
Ularu Aurelius, Voineag Nistor,
Dumitru Gh. Costache, Moşoiu
Liviu Petre-Cristian, Nuceanu
Gheorghe, Ciurumelea Petre, Luca
Haralambie, Avram I. Gheorghe,
Săniuţă Gheorghe, Rădulescu Banu
Maria, Szabo Ştefan.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
262 Referate de cercetare referitoare 1981 37 Anexă la
la: Puşcaşu Eugenia, Guragata dosarul
Maria, Santa Costache, Bolat nr.38/1981
Sabechi, Frăţilă Elena, Iancu M.
Ion, Almăşan Gheorghe,
Zamfirescu Gheorghe, Şetran Ion,
Ceaureanu Călina, Ştefănescu
Leonida, Moldoveanu C. Dimian,
Vlas Gheorghe, Dincă Constantin,
Milu Constantin, Neagu T. Maria,
Aciubotăriţei Constantin, Curcă
Ioan, Popa Anghel, Mircescu
Gheorghe, Oprescu Vasile,
Dumitrescu Stelian, Mitroi Mihai,
Lenobel Barbu, Văidean Ioan,
Dediu I. Petru, Bulum Florica.
Originale.

263 Referate de cercetare referitoare 1981 37 Anexă la


la: Gheorghe Vasile, Cerbu I. dosarul
Spirache, Ene Dumitru, Munteanu nr.50/1981
Năstase, Rotariu I. Vasile,
Hurdubei S. Nicolae, Vranciuc
Vasile, Donici V. Iorgu, Grigore
A. Enache, Barbu Ioana, Căpriţă
Ion, Mazilu Constantin, Lăduncă
Gheorghe, Barbălată Viorel, Mihai
S. Ion, Bold Spiru, Todea Ion,
Opriş I. Gheorghe, Roibu Dumitru,
Niţă I. Nicolae, Crişan Octavian,
Folea Constantin, Serian Trifan,
Bolog Viorel, Popa Dumitru,
Ferenţ Iosif, Căciuleanu Ion,
Olteanu Neculai, Hönig
Alexandru.
Originale.

264 Referate de cercetare referitoare 1981 46 Anexă la


la: Mitran Floarea, Diaconu Gh. dosarul
Nicolai, Seibel Adolf, Vasiliad nr.57/1981
Emil, Lucaci Valeriu, Stoicescu
Maria, Vasiloiu Ion, Bărbulescu
Ştefan, Udrea I. Dumitru, Luţescu
Florin, Drăgan Ion, Costea Ionel,
Zaharia Mihai, Ledungă Maria,
Stăncescu Emilian, Bologa Ilie,
Ştefănescu N. Alexandru, Bichea
Paraschiva, Simion Dumitru,
Spiegel Berta-Rozalia, Macovei
Gheorghe, Someşan Mihai, Orz
Gligor, Telegredean Elena,
Ardelean Cornel, Bîtea Gheorghe,
Burlă Toader, Mercea Gheorghe,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Spînu Ştefan, Rădulescu
Gheorghe, Remetea Vasile, Miu
Constantin.
Originale.

265 Referate de cercetare referitoare 1981 30 Anexă la


la: Barbu Ion, Coman Nicolae, dosarul
Dogaru M. Petre, Dina Nicolae, nr.61/1981
Strună Viorel, Zamfiroiu Teodor,
Boniş Ioji, Stavilă Moise, Iancu
Valeria, Leorda Constantin, Vaidoş
Doina, Bogu Costică, Coltor
Mihail, Spînoche Gheorghe, David
Ioan, Şandru Blaga, Niţă Nicolae,
Căpăţînă Aurel, Stanciu Stoian,
Bittel Moisă.
Originale.

266 Referate de cercetare referitoare 1981 23 Anexă la


la: Ciocan Aurel, Obreja Nicolai, dosarul
Georgescu Nicolae, Lazăr nr.73/1981
Gheorghe, Cadar (Beudean) Maria,
Coman Ioan, Buşa Gheorghe,
Bolohan Maria, Mogoş Ion,
Vănuşcă Marin, Florescu
Grădinaru Marin, Venin-
Ştefănescu Nicolae, Georgescu
Virgiliu, Zimbran Petru, Pîrvu Ion.
Originale.

267 Referate de cercetare referitoare 1981 54 Anexă la


la: Ionescu M. Ion, Ţicu Gh. dosarul
Grigore, Paraschiv Dumitru, Badea nr.98/1981
Tatiana, Farcaş Constantin,
Mendel Iohan Iosif, Ghica Ion,
Ciocea Gheorghe, Ţigănaşu T.
Nicolae, Piţu George, Barbu
Marin, Encea Virgil, Moldoveanu
Petru, Lungescu Nicolae, Oleniuc
Anatolie, Găleţeanu Mircea,
Moldovan Simion, Frăţilă Gh.
Alexandru, Costara Gheorghe,
Radu I. Ştefan, Velea V. Marin,
Negru I. Constantin, Patraş I. Ion,
Neacşu Liliana, Şişmanian Dana-
Florina, Puşcaşu Vasile, Şinca
Conradt, Corbici Gh. Ion, Pîrvu
Petru, Duma M. Ioan, Tănăsie
Constantin, Tiţcovschi Alexandru-
Adolf, Marin Dumitru, Ştefănescu
Elena, Baicu Ion, Stoian Neculai.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

268 Referate de cercetare referitoare 1981 34 Anexă la


la: Mihai M. Constantin, Pietrar dosarul
Petru, Şomâldoc Constantin, nr.107/1981
Dresaru Dumitru, Folescu
Filofteia-Rodica, Bracău Vasile,
Nedelcu Octavia, Iordache
Dumitra, Tofan Gh. Ştefan, Vizitiu
Gheorghe, Dumitriu Viorel,
Epuran N. Marin, Ion P. Ion, Borea
I. Mircea, Căpruci V. Ion,
Ungureanu Constanţa, Popescu
Mircea, Buculei Octavian,
Grigorescu Elena, Moţîrlichie
Florea, Troancă C. Ştefan, Pascu
Ilie, Buzan C. Dumitru, Gianău
Dumitru, Neacşu Nicolae.
Originale.

ANUL 1982

97 Referate de cercetare referitoare 1982 31 Anexă la


la: Lungu Gh. Tudor, Ailenei dosarul
Gheorghe, Pasăre Nicolae, Andrei nr.9/1982
Constantin, Mistrian Constantin,
Chesaru Ştefan, Buzdugeanu
(Busca) Constantina, Mănişor
Aurel, Chiuariu Alexandru, Paris
Dobranis Petre, Zgîrdea Nicolae,
Andrei Ilie, Stoica Gheorghe,
Caraiman Iosif, Scripniciuc
Gheorghe, Teleanu I. Grigore,
Polihroniade Margareta, Zaharia
Mihai, Creţu Constantin, Cocuz
Aurica, Homorodean Ioan.
Originale.

98 Referate de cercetare referitoare 1982 31 Anexă la


la: Ciulică Gheorghe, Ciobanu A. dosarul
Florin, Lupaşcu Dumitru, Ciupitu nr.11/1982
F. Gheorghe, Pojar Mihai,
Ghebosu Constantin, Olărescu Ion,
Crăciun Gheorghe, Stănculescu
Mihai, Amza D. Aurică, Ene F.
Stan, Oneţ Ilie, Soroiu Valeriu,
Ciomaga Gheorghe, Simon Mihail,
Vîrva Ioan, Recean Ioan,
Gherghina Cornel, Florea Eva,
Secu Ene Dumitru, Belu Oprea,
Mamidis Eustratie.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

99 Referate de cercetare referitoare 1982 36 Anexă la


la: Şerban Marin, Mutu I. Ioan, dosarul
Constantin Anica (Dragomir), nr.22/1982
Bălaşa Ion, Benedic Constantin,
Dumitrache Constantin, Ivan T.
Voicu, Popa Mihail-Ştefan,
Buruiană Vasile, Moldovan Mihai,
Terei Constantin, Munteanu
Teodor, Sorean Leon, Stoenete
Grigore, Romanov Ştefan, Pipan
Nicolae, Dobre Ion, Gheorghiu
Pandele, Ţurcanu Constantin,
Samoilă Ioan, Grigorean Arcadie,
Bogoşel I. Gheorghe, Ghiorghiosu
Aurel, Boţan Simion, Tudor N.
Marin.
Originale.

100 Referate de cercetare referitoare 1982 32 Anexă la


la: Bordeanu Vasile, Stănescu dosarul
Vasile, Ispas Dumitru, Burghelea nr.34/1982
Tcacenco, Catrinţaşu Gh. Mircea,
Ghilea Vasile, Foca Sergiu,
Dinescu George, Drăghici Ion,
Aldescu Marin, Badea Gheorghe
(Anghel B. Gheorghe), Dumitru
Nicolae, Andrei Stan-Dumitru,
Minu Ioan, Cristescu Elena,
Năstase Teodor, Frăţilescu
Grigore, Ilaşc Constantin, Niţoi
Vasile, Călugăru Ilie, Rădulescu N.
Constantin, Andrioaie Ştefan,
Andronie Al. Ion, Hegyi
Haralambie.
Originale.

101 Referate de cercetare referitoare 1982 22 Anexă la


la: Petrache Gheorghe, Popa dosarul
Gheorghe, Făgărăşan Viorica, nr.41/1982
Zanete Vasile, Mitroi Ion, Manase
Gheorghe, Nicola Nicolae, Negoiţă
Toma, Muşat Dumitru, Necula P.
Neculai, Dumitru Vasilichia,
Venescu Valeriu, Banzea Gh. Ion,
Veniş V. Ion, Vasiliu D. Gheorghe,
Ion Savu Ion.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
102 Referate de cercetare referitoare 1982 35 Anexă la
la: Prială Gheorghe, Ivan dosarul
Gheorghe, Samoilă D. Mihai, nr.47/1982
Cenuşă Costache, Pătru Ion,
Păduraru Valentin, Mitrache Petre,
Sînpetru Stan, Grigore Mişu,
Zotescu Paul-Cicerone, Taftă
Vasile, Taftă Georgeta, Săhleanu
Victor, Constantinescu Radu,
Nicola Grigore, Păun Victor,
Găitan B. Gheorghe, Ene
Paraschiva, Dolomeţ Georgeta,
Vasilescu Magdalena, Iosub
Rodica Nicoleta, Georgescu Ana,
Susan Remus, Pleşu Gabriel
Andrei, Golu I. Mihail, Romila M.
Aurel, Nica Iulian, Mustăţea Dincă
Neculae.
Originale.

103 Referate de cercetare referitoare 1982 33 Anexă la


la: Curtamet Severin, Nişte Ioan, dosarul
Belu I. Alexandru, Neşcu Petre, nr.50/1982
Jantea Mardare, Oprescu Stelian-
Florian, Stroescu Sofia, Stroescu
Ioan, Nicola Gheorghe, Ene V.
Oprea, Novak Andrei, Măntescu
Ştefan, Ursache Nicolae, Cozoioc
Anton, Bulăreanu Gheorghe,
Oprea Teodor, Pană Florea,
Tureanu Gabriel, Trandafir
Viorica, Vasilescu Mioara, Silaghi
Petre, Berariu Luminiţa, Berariu
Maria, Bărbulescu I. Valeriu.
Originale.

104 Referate de cercetare referitoare 1982 48 Anexă la


la: Popovici Mihail-Mircea, dosarul
Avădanii Ion, Burcă Mitriţa, Ignat nr.60/1982
Gheorghe, Tocitu Iulian, Chişcaru
Neculai, Corneci Iulian, Patraulea
Adrian, Vişan P. Gheorghe,
Dragoş Mircea, Mustăţea Ion,
Moraru A. Ion, Anghel Ion,
Dragomirescu Nicolae, Stan
Gheorghe, Lupaşcu I. Marian,
Petolescu Nicolae, Gorun
Gheorghe, Piţoacă Florea, Vrabie
Constantin, Rădoiu Iulian,
Constantin Petre, Panduru
Alexandru Raul, Ionescu
Gheorghe, Popovici St.
Alexandrina, Dumitrescu C.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin, Onoiu Filip, Lazăr
Florian, Popa Mihai, Stamoraţ
Gordana, Jigău Mihai, Mircea
Nicolae, Milea Stan Constantin,
Stoleru Costică.
Originale.

105 Referate de cercetare referitoare 1982 27 Anexă la


la: Mititiuc Mihai, Strugariu Petru, dosarul
Constantin Ion, Şeicaru Fica, nr.66/1982
Şeicaru Gheorghe, Mateciuc Ema,
Ghelbereu Sorin, Isăcescu
Alexandrina, Popa Gheorghe,
Toancă Marin, Greculescu Maria,
Popovici Victor Constantin,
Florescu Pavel, Preda Ionel,
Caraba Virgil Anton, Şuta Iosif,
Kiss Ştefan, Brădiceanu Marin,
Stanciu Gheorghe.
Originale.

106 Referate de cercetare referitoare 1982 34 Anexă la


la: Costin Emil, Beşleagă Sterea, dosarul
Dreucean Teodor, Dreucean nr.76/1982
Floare, Dreucean Doru, Măndroi
Maria, Prună Olimpia, Olteanu
Nicolae, Solunca Ion, Şercaru
Viorel, Cazan D. Ion, Didac Ana,
Burada Corneliu, Burada C. Olga,
Burada C. Mihail, Grecu Nicolae,
Iacob Sava, Popa Gheorghe,
Gaşparic Cătălin, Boboc Petre,
Tîrtea Maria, Coclişan Neculai,
Tungaru Dumitru, Doncescu
Dumitru, Bacalu Dumitru.
Originale.

ANUL 1983

189 Referate de cercetare referitoare 1983 108 Anexă la


la: Jigău Mihai, Novak Andrei, dosarul
Paraschiv R. Ion, Omania Toader, nr.8/1983
Ardeleanu Gheorghe, Piţoacă
Florea, Gorun Gheorghe, Stroe
Dumitru, Miron Horia
(Moscovici), Bunduc I. Constantin,
Simionescu I. Gheorghe, Ispas
Dumitru, Ciobotea Gheorghe,
Udrea I. Dumitru, Dobre Gh.
Nicolae, Foca Sergiu, Ciotei
Nicolae, Barbu Nicolae, Lişiţă C.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dumitru, Jantea Mardare, Ursu
Dumitru, Oneţ Ilie, Chiriachez
Teodor, Dogaru Damian, Tablă R.
Stanciu, Buzan C. Dumitru, Vrabie
Constantin, Mărăcineanu Ioan,
Dumitriu Viorel, Zugravu Mihai,
Vlad Anton, Tănăsie Constantin,
Ungureanu Mihail, Cîmpeanu Gh.
A. Emil, Ţurcanu Constantin,
Bolba Aurel, Petre St. Constantin,
Pavel M. Ion, Barbu Ion, Popescu
Mircea, Cotoşa Maria, Ciobanu
Ion, Radulian Virgiliu-Eustaţiu,
Nica Iulian, Păun Victor, Nicola
Grigore, Taftă Georgeta, Onoiu
Filip, Burada C.Olga, Găitan B.
Gheorghe, Dan Georgeta, Taftă
Vasile, Trandafir Viorica, Ene
Paraschiva, Lupaşcu I. Marian,
Ghelbereu Sorin, Susan Remus,
Popovici Victor-Constantin,
Vasilescu Magdalena, Chihaia
Gheorghe, Bărbulescu I. Dumitru,
Chiuariu Alexandru, Tîrtea Maria,
Zaharia C. Ion, Mitrache Petre,
Munteanu Stan, Braşoveanu Ion,
Arsene Gheorghe, Iordan B. Ioan,
Papaghiuc Gheorghe, Petrea
Pericle, Georgescu Constantin,
Melconian Maria, Negrea T.
Constantin, Duruş Ioan, Ioancea
Traian.
Originale.

190 Referate de cercetare referitoare 1983 135 Anexă la


la: Mitran Victor, Suhani Teodor, dosarul
Iosipescu Danil, Neşcu Petre, nr.9/1983
Colcea Gheorghe, Andrei I. Florea,
Precup Ioan, Puşcaş Cristina, Ţerei
Constantin, Paraschiv Dumitru,
Neagu Eugenia (fost Paţac),
Almăşan Ioan, Costea Ionel,
Mazilu Vipie Gheorghe, Belu I.
Alexandru, Traşcu R. Ion,
Gheorghe Vasile, Burada C.
Mihail, Marcus Stroinel, Holdevici
Alice Irina, Militaru C. Radu,
Sîrbu Remus, Grigore Mişu,
Mendrino Dima, Mayer Irina,
Ţipău Octav, Gebăilă Mugurel,
Petrescu D. Ilie, Man Sebastian,
Epure Filică, Oprea Ştefan, Lupu
Gavril-Ştefan, Cîrciu Vasile,
Toană Dragoş, Mercea Gheorghe,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Negoiţă Toma, Preda Ionel, Preda
Margareta, Buzatu C. Vasile, Sîrbu
Nicolae, Şandor Petru, Moldovan
Simion, Popescu Dumitru, Burada
Corneliu, Chiriac Dumitru, Bartoc
Alexandru Dan, Mircea Nicolae,
Popescu Octav, Popa Gheorghe,
Bunoiu Gh. Constantin, Miu
Victor, Zahiu Neculaie, Dinu I.
Petre, Popescu I. Gheorghe,
Căciulă Constantin, Cozoioc
Anton, Stoian Maria, Simion
Dumitru, Coltor Mihail, Bobeică
Fănică, Golcea Nicolae, Boca
Roman, Todoroni Iancu, Orban Gh
Victor, Tungaru Dumitru, Preda
Constantin, Merluşcă Ioan, Băţăgui
Dumitru, Bucşa Aurel, Bichir B.
Dumitru, Ionescu Traian, Tomescu
Victor, Mateescu Maria, Lenobel
Barbu, Fischman Mendel, Stoichiţă
Ion, Untaru Gheorghe, Rădoi Ilie,
Stoian Avram (Sefler).
Originale.

191 Referat de cercetare referitor la 1983 1 Anexă la


Hanea Ilie. dosarul
Original. nr.20/1983

192 Referate de cercetare referitoare 1983 60 Anexă la


la: Muratsa Temur, Culamet dosarul
(Muratsa) Umiran, Iuraş nr.22/1983
Constantin, Burlacu Maria, Ene
Nicolae, Mitroi Ion, Andreescu N.
Ion, Ardare Doina, Olteanu Ioan,
Olteanu Gheorghe, Sînpetru Stan,
Costiniu Ionel-Marian, Anghelache
Gheorghe, Ştefan Gheorghe,
Folescu Rodica Filofteia, Zamfir
Ştefan, Diaconu Ion, Dragomir
Ioan, Georgescu Constantin,
Popescu Nicolae, Albu Ioan,
Purcărea Ileana, Dorobanţu
Nicolae, Stanciu Doru Mihail,
Călugăru Ilie, Gheorghiţă Lucian,
Fulger Constantin, Amzoiu Florea,
Dinu Butoi Apolinari-Bruno
Clemente, Vasiliu Neculai, Mituleţ
Emil, Sgarbură Ion, Niţoi Dumitru,
Mihăileanu Alexandru, Mihăileanu
Valentina.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

193 Referate de cercetare referitoare 1983 34 Anexă la


la: Dincă Dumitru, Anica N. dosarul
Gheorghe, Şovăială Gheorghe, nr.29/1983
Anghel C. Ion, Pirnea I. Ilie, Benga Vol. I
Ioan, Grădinaru Aneta, Andrieş
Gheorghe, Marineaţă Constantin,
Staicu Gheorghe, Ţugui Vasile
Ovidiu, Cocoş Gh. Ştefan, Mustaţă
Mircea, Mustaţă Maria Anca,
Oprescu Eugenia, Şerbănescu
Ortensia, Madina Aurel, Curteanu
Dumitru, Onescu Constantin,
Avram Nicolae, Geambaşu Ion-
Niţă, Zanoschi Iorgu, Pînzaru
Liviu, Biţă St. Nicolae, Aslan
Vintilă-Nerva Traian-Mihai,
Sevcenco Sergiu (Nicolae).
Originale.

194 Referate de cercetare referitoare 1983 28 Anexă la


la: Vişinescu Nicolae, Berchişan dosarul
Carolina, Dumitra Sofia, Despa nr.36/1983
Victor, Călin I. Dumitru, Chiţanu
Mihai, Stancu N. Gheorghe, Adam
Mircea, Petrea A. Ion, Cantea M.
Gheorghe, Lupu Dumitru,
Angelescu Marin, Chirilă Costică,
Nica Florea, Dogaru Vasile, Sîrbu
Victor, Reştea Iosif, Păsărică
Vasile, Sătnoianu Costică, Şalaru
Constantin, Dobrescu Gh. Ilie.
Originale.

195 Referate de cercetare referitoare 1983 35 Anexă la


la: Neacşu I. Constantin, Petre B. dosarul
Stancu, Gurău Maria, Cojocaru nr.48/1983
Viorica, Edelştein Avram, Dobre
Titu, Simionică Ioan, Recov Maria,
Macsim Adriana, Slabu Vasile,
Grădinaru Spiridon, Cerneanu
Vasile, Idomir Viorel, Şorici
Alexandru, Puican Cornelia, Goţia
Maria, Iordache R. Constantin,
Chiriac Georgeta, Neacşu Voinea
Radu, Rusu Gheorghe, Vlăduţă
Gh. Aurelian, Mikuşka Gheorghe,
Sindile Gheorghe, Munteanu Ion,
Ciurea Emanoil, Prodan Flore.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
196 Referate de cercetare referitoare 1983 60 Anexă la
la: Cioc Aurel, Voroneanu Mihai, dosarul
Ierimiciuc Mihai, Ianuş Iojă, Lazăr nr.65/1983
I. Ion, Sonca Petru, Sersea D. Ion,
Mănoiu Vasile, Tomescu Ilie, Lecu
Gh. Corneliu, Donoiu Vasilică,
Mehedinţeanu Maria (Olteanu),
Iorga Constantin, Sîrbu Remus,
Crăciun Gh. Ion, Panea Pavel,
Rujan Ion, Ancuţa Corneliu,
Şerban I. Mircea, Cialâcu Nicolae,
Zamfir Vasile, Sesovici Viorel,
Sabo Alexandru, Ababei Vasile,
Iordache Gh. Gheorghe, Milandru
M. Toma, Nicorici Victor, Vasile I.
Viorel, Pogonici Marin, Şuşoiu St.
Ion, Arsenie Gr. Ion, Arsene
Mircea, Nagea Ştefan, Berechet
Paul, Petre Nicolae, Gulin Vasile,
Moldovan Ioan, Badea Ion.
Originale.

197 Referate de cercetare referitoare 1983 30 Anexă la


la: Steriu Ion, Borta Ilie, Ţălan dosarul
Iosif, Badea C. Tudor, Mocanu nr.78/1983
(Saulea) Ana, Drăguţoiu
Gheorghe, Zamfirescu Mihaela,
Moraru Constantin, Pătruţoiu
Gheorghe, Buică Valerian,
Mastahac Aurel, Mînzatu Ioan,
Răduţă St. Ion, Stancu Gheorghe,
Ciotiri Gheorghe, Călinoiu N.
Constantin, Negreanu Gh.
Constantin.
Originale.

ANUL 1984

202 Referate de cercetare referitoare 1984 28 Anexă la


la: Gîrboiu Nicolae, Tivadar dosarul
Gavril, Gorunescu Dragoş, Szöcs nr.4/1984
Ştefan, Luca N. Gheorghe,
Corvătescu Antoaneta, Gonciulea
Gheorghe, Crivăţ Marin,
Adumitroaie Foca, Şerban Marin,
Tiron Statopol Ion Mihai, Lugojan
Ioan, Gheorghiu Ioan, Tudor I.
Constantin, Leizerovici Milca,
Zară P. Nicolae, Tiţă Gheorghe,
Bărbieru Ştefan.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.

203 Referate de cercetare referitoare 1984 23 Anexă la


la: Pătru St. Ion, Burnichi Maria dosarul
(născută Popa), Halasz Francisc, nr.10/1984
Ţuţeanu Luminiţa, Cotescu Liviu –
Vasile, Stăvăroiu Gheorghe,
Grădinaru Gherghina (Gâdiuţă),
Brenciulescu Ioan, Voicu Marin,
Rusu Rahila, Liker Iosif, Stan St.
Gheorghe, Enache Neculai, Benyi
Iuliu – Ioan, Badea S. Ion, Pufu
Valerica.
Originale.

204 Referate de cercetare referitoare 1984 23 Anexă la


la: Pistol Anton, Din Petruţa, dosarul
Folescu C. Petre, Gheorghe P. Ion, nr.14/1984
Stroe I. Gheorghe, Şalaru Ionică,
Bercea Iulian, Vodnar Gheorghe,
Barbu Gheorghe, Gurgu Viorel
Aurel, Chituc Constantin, Dumitru
A. Păun, Oană Mircea – Gheorghe.
Originale.

205 Referate de cercetare referitoare 1984 15 Anexă la


la: Onofrei Gheorghe, Mihalache dosarul
Tănase, Şerban I. Gheorghe, Diac nr.26/1984
Emilia, Costiniuc Nicolae, Rusu
Ileana, Boboc Iancu, Corbeanu Gh.
Victor, Pasăre Mihail, Cucu Anton,
Popa Dumitru, Ghedu Manole.
Originale.

206 Referate de cercetare referitoare 1984 22 Anexă la


la: Antoniu Valeriu Rică, dosarul
Ungureanu Şt. Nicolae, Marcu A. nr.37/1984
Maria, Cristea M. Constantin,
Radu Genoveva, Anghelache Stan,
Cîţu M. Petre, Gheorghiu D.
Petrache, Cristescu Valeriu,
Comănescu I. Ion, Bălan Dumitra,
Acatincăi Nicolae, Nistor Vasile,
Bracon Stan, Angelescu Mihail-
Marian.
Originale.

207 Referate de cercetare referitoare 1984 22 Anexă la


la: Pătraşcu Dumitrache, Tulhină dosarul
Alexandru, Găzdaru Costache – nr.45/1984
Stancu, Ianuş Paul, Pinte Floare,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Mironescu Aurel – Sandu, Enache
C. Gavril, Milea Marian,
Alexandru Florea, Lambrino
Constantin, Tamaş Mihai, Antohi
I. Vasile, Tudorache Gheorghe,
Ciolacu Z. Zanfir, Straţomir
Haralambie, Manoliu Theodor.
Originale.

208 Referate de cercetare referitoare 1984 18 Anexă la


la: Caracaş Ioan – Florin, Savin dosarul
Elena, Dascălu Vasile, Chiriac nr.52/1984
Constantin, Manole Culiţă,
Dughilă I. Traian, Police Valerian,
Circo Roman, Circo Ileana,
Pietrăroiu Valeria, Ilie C. Ion,
Trică Bujor – Mircea, Cristescu T.
Marin.
Originale.

209 Referat de cercetare referitor la 1984 2 Anexă la


Costescu Iulian. dosarul
Original. nr.54/1984

210 Referate de cercetare referitoare 1984 19 Anexă la


la: Sporiş N. Gheorghe, dosarul
Anghelescu S. Ion, Ionescu S. nr.55/1984
Liviu, Dan Paul, Ştefănescu N.
Floriean, Gherman Elena
(Călugăriţa), Miklo Petru, Matiuţă
Moise, Ozon Ilina, Timofte P.
Costică, Chituc V. Emilian,
Tîmplaru Fănica, Dinu Petre,
Zoiţanu Costache, Noroc Ştefan.
Originale.

ANUL 1985

201 Referate de cercetare referitoare 1985 63 Anexă la


la: Vlăduţă Gh. Aurelian, Vîlcea dosarul
Haralambie, Cucu Anton, Iorga nr.7/1985
Constantin, Bunduc I. Constantin,
Ungureanu St. Nicolae, Vişan A.
Constantin, Tănăsie Constantin,
Şercaru Viorel, Mircea N. Ion,
Kreiner Maria, Ionescu Gheorghe,
Baraş Virgil – Nicolae, Dima
Constantin, Petre Viorica, Brumar
Gheorghe, Vasile Marin,
Pîrvulescu David, Constantinescu
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin, Constantin Axente –
Gheorghe, Teodorescu Dragomir,
Stănescu Gheorghe, Tufă Iordan,
Anca Oprea, Mone Florea, Seidler
Augustin, Ciurea Emanoil,
Diaconu Nicolae, Szarics Vilma,
Burihovici Libe, Radu Gheorghe,
Mesaroş Traian, Birău Ilie, Moga
Teodor, Mihalcea Victor,
Bănăseanu Alexandru, Cojocaru
Viorel, Bădiţă I. Marin, Butulescu
Ion, Constantinescu Constantin,
Mitrache M. Ion, Horvath Ianos,
Micu Mircea, Dragomir V.
Mariana, Pricop St. Mihai, Zamfir
Ileana, Oprea V. Marin.
Originale.

202 Referate de cercetare referitoare 1985 167 Anexă la


la: Vergu Emanoil, Anghelache dosarul
Stan, Grigore Nicolae, Mănoiu nr.9/1985
Dumitru, Dumitru A. Păun, Haidău
Sebastian, Bîrlogeanu Gheorghe,
Draguţoiu Gheorghe, Crivăţ Marin,
Simionescu Gheorghe, Căldăraru
Octavian, Miu Victor, Rusu Ileana,
Popescu Mircea, Gorun Gheorghe,
Stoicescu Maria, Milea Marian,
Dumitru P. Dumitru, Toncescu
Vasile, Grancea Ion, Mitrache
Petre, Georgescu J. Constantin,
Paraschiv Dumitru, Enache F. Ion,
Gherghescu Gheorghe, Pasăre
Nicolae, Constantinescu F.
Gheorghe, Gîrboiu Nicolae,
Dorobanţu Nicolae, Ungureanu
Mihai, Chiriac Georgeta, Zahiu
Neculaie, Gănescu Aurel, Benga
Ioan, Grigoriu Bartolomeu, Tudor
Costică, Slabu Vasile, Gîdiuţă
Gherghina (Grădinaru), Tîrtea
Maria, Ghorghe Vasile, Dobre Gh.
Nicolae, Dinu Petre, Kiss Zoltan,
Neşcu Petre, Ancuţa Gheorghe,
Rîhlea Vitalie, Şuşoiu St. Ion,
Danciu Gh. Florea, Rusnac I.
Nicolae, Stancu Gheorghe, Olteanu
Tudor, Zugravu Mihai, Zamfir
Vasile, Corvătescu Antoaneta,
Matei N. Ion, Piţoacă Florea,
Popescu Dumitru, Bercea Iulian,
Dogaru Damian, Vintiloiu V.
Gheorghe, Marin P. Ioan, Petre
Gh. Nicolae, Huiculescu Pompiliu,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Bucur Alexandru, Florea Ioan –
Marcel, Hău Marcel, Duţă Gh. Ion,
Popa Gh. Constantin, Nae St.
Aurel, Lazăr Ion, Ungureanu
Nicolae, Rădulescu D. Marin,
Nicolae Valentin, Drăgan
Constantin, Bălan C. Marcel,
Ivaşcu N. Aurel, Miclea T. Vasile,
Lămăşanu Constantin, Savu Maria,
Ancuţei Neculai, Corobana
Gheorghe, Cristea N. Ion, Sevastiţa
Ştefan, Popovici A. Florin, Mihai
Liviu, Caloianu Marin, Chirilă
Valerică, Vasile M. Pavel,
Florescu Vasile, Bobiţiu Vasile,
Moisă Petru, Ilie Ion, Vlădoiu N.
Dumitru, Cotruş Vasile, Stanciu
Constantin, Nacu Constantin
Romică, Năstase I. Dumitru, Adam
Nicolae, Rotaru Gh. Ion, Bucşa
Aurel, Andrei I. Florea, Bunoiu
Gh. Constantin, Borangic C.
Ştefan, Deak Ianoş, Călina
Antonie, Harda Dumitru, Semianu
Solomon, Birceru Petre.
Originale.

203 Referate de cercetare referitoare 1985 127 Anexă la


la: Vrabie Constantin, Gherman dosarul
Evolt, Anghel Ion, Ungureanu nr.24/1985
Fănica, Cristian Constantin, Cernat
Constantin, Arsenoff Ioan, Miron
Laurenţiu, Apetrea Victor, Miron
Horia (Moscovici), Călugăru Ilie,
Balla Carol, Ghiorghiosu Aurel,
Ardeleanu Aurel, Pavel Viorel,
Motoş Toma, Borţan C. Sebastian,
Iliescu Ilie, Roman Florica, Gurău
Maria, Boţoc Viorel, Chituc
Constantin, Ţerei Constantin,
Stoenel Ion, Precup Ioan, Solunca
Ion, Iorga S. Gheorghe, Dudaş
Vichente, Bobeică Fănică,
Mihalcea St. Radu, Beşleagă
Sterea, Andreescu N. Ion, Stoian
Ion, Tiniş Nicolae, Gheorghe
Dumitru, Dumitrescu Mihai,
Stancu D. Constantin, Zidaru
Nicolae, Mahaci Nicolae, Baltag
Radu, Lupaşcu Costică, Bostacă
Dumitru, Jora Vasile, Turcu
Anibal, Balica Gheorghe Viorel,
Mancaş Vasile, Irina Pavel, Humă
Ştefan, Radu Lucreţia, Kriszta
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Iosif, Fetean Octavian, Ţenovici
Stelian, Vişan Nicolae, Almadi
Gheorghe, Giurcă Gheorghe,
Borlan Ioan, Pîrvuleasa
(Pîrvulescu) Ion, Andreescu
Răzvan Ilie, Apostu Ion, Panteşi
Maria, Vînt Emil, Popescu
Constantin, Ceparu Victor, Rusoiu
Dumitru, Şelariu Lazăr, Florea Gh.
Vasile, Şuvagău Nicolae, Spiegel
Berta – Rozalia, Vonea Victor,
Buzgău Pavel, Lepădatu P.
Dumitru, Florescu Nicolae, Secară
Ştefan, Iordănescu Bogdan, Matei
Ionel, Stratulat Vasile, Laslou
Florian, Minghiriş Ion, Luca Ghiţă,
Dragomir Nicolae, Sîrbu Dumitru,
Zamfir C. Nicolae, Soporan Ioan,
Cocotă Ioan, Prodan Flore,
Mihăileanu Alexandru, Mihăilescu
Maria, Marcovici Izrael (Isidor),
Melconian Maria, Vintilă Niculae,
Balcu Avram, Stoian Avram
(Sefler), Mitioglu Ion, Dochiţă
Constantin, Stan Nicolae.
Originale.

204 Referate de cercetare referitoare 1985 121 Anexă la


la: Ţinca Mihai, Cornea Andrei, dosarul
Moldovan Simion, Chiriachez nr.27/1985
Teodor, Aşteleanu Liviu, Prodan
Ioan, Voicu Traian, Mendrino
Dima, Nastasia Ion, Corneci Iulian,
Enoiu I. Gheorghe, Munteanu
Stan, Dragomir Costică, Antohi
Vasile, Marcoci M. Gheorghe,
Voichiţă Virgil, Arsenie Gr. Ion,
Brîuverde Ştefan, Sîmpetru Stan,
Liker Iosif, Neacşu Nicolae,
Vodnar Gheorghe, Marinescu
Marius, Ciornei Simion, Buculei
Octavian, Stoica Gheorghe,
Dumitrescu C. Corneliu, Ghiţă T.
Anton, Murăruşi Iulian, Pojar
Augustin, Eneşca Vasile, Stroe I.
Dumitru, Avram Virgil, Trif
Traian, Stefănuţ Teodor, Cheleş
Radu, Roşca Constantin, Rusu
Gheorghe, Nadolin Alexandru,
Chiriţescu Elena – Alexandrina,
Hillerin Iuliu, Fodor Elena,
Popescu Paulina, Ciurea Vladimir
Alexandru, Ciurea Antoneta –
Mihaela, Beliciu Alexandru, Morar
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
V. Vasile, Ghiban Gh. Vasile,
Şocariceanu Gheorghe, Tobă
Gheorghe, Preducă Ion, Toader
Ion, Stănuşoiu Aurel, Barbu
Gheorghe, Neamţu Vasile, Manda
Theodor, Popescu Ionel – Viorel,
Trufaş Mihalache, Morlova Ion,
Bejan Ioan, Nichifor Valentin,
Tivadar Pavel, Tudora Nicolae,
Rus Teodor, Suman Iosif,
Deaconescu Gheorghe, Tipa
Toader, Armaş Simion,
Dospinescu Vasile, Popescu Dora,
Săvuţ Petru, Mihalache Ion,
Vranău Mihai, Botezan Remus,
Paraschivescu Dinu, Irimescu
Traian, Cocîrţă Dorin, Marcu
Dragoş, Fîntîneanu Vasile,
Iordăchescu Vasile, Crişan Aurel –
Ioan, Dascălu Călin, Pop Nicolae,
Stoichiţă Ion, Dumitrescu Nicolae,
Tudor Mihai, Ruprich Vilhelmina.
Originale.

205 Referate de cercetare referitoare 1985 96 Anexă la


la: Casă (Coasă) Paşcu, Drumuş dosarul
Rozalia, Ţurcanu Constantin, nr.33/1985
Tăranu Gheorghe, Epure Filică,
Coltor Mihail, Cuciureanu Vasile,
Fîntînă Nicolae, Iosipescu Danil,
Dascălu Vasile, Omania Toader,
Noroc Ştefan, Piţu George,
Moroşanu Gheorghe, Neacşu Ion,
Bîrsan Vasile, Munteanu Gică,
Iacomi I. Vasile, Almăşan
Aristotel, Chioreanu Olimpiu,
Cărbunar Gheorghe, Peţanca Ion,
Stoica Ion, Dinu Petre, Manea Ion,
Viişoreanu Stelian, Ranga Mircea,
Suzeanu Ştefan, Pană C.
Alexandru, Niţu Gheorghe, Rizoiu
Mircea, Cristea Vasile, Găvănescu
Nedelea, Joiţa Tudor, Ionescu
Veronica, Mutaşcu Costa, Huţanu
Gheorghe, Costin D. Alexandru,
Marinescu Ion, Năstase Ion,
Vizitiu Nicolae, Frăsilă Costache,
Fălticeanu Titu, Negrescu Ioan,
Constantinescu Nicolae, Abagiu
Radu, Şalariu D. Vasile, Voinescu
Anton, Stăncescu Nicu, Cociuban
Aristide Dumitru, Ţurcanu I – Ilie,
Năstac I. Gheorghe, Bica
Alexandru, Moscu Costică, Petraru
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Prisecaru – Giurgi, Roman Petru,
Popilian N. Stefan – Mihail,
Ungureanu Gheorghe, Mărgărit
Trifan, Abramovici Bety (Napu),
Novak Andrei.
Originale.

206 Referate de cercetare referitoare 1985 121 Anexă la


la: Sîrbu Nicolae, Bărbieru Ştefan, dosarul
Aslan Vintilă – Nerva Traian – nr.49/1985
Mihai, Ţipău Octav, Brajna
Nicolae, Mateciuc Emma, Iordache
C. Ion – Ilie, Cojocăriţa Gheorghe,
Hornung Dragoş, Vlăduţu Ion,
Chiruţă N. Ioan, Paraschiv Gabriel,
Neagu Eugeniu, Vlăjoagă Ion,
Răileanu Gheorghe, Ţiplic Teodor,
Moraru I. Ioan, Petcu Chiriţă
Vasile, Mălăiuş Constantin,
Dughilă Magdalena, Tomescu
Cezar, Bădeanu Iordan, Sîrcu
(Munteanu) Elisabeta, Boţocan
Valerian, Nistor Gheorghe,
Vişinescu Nicolae, Păun Iamandi,
Boiangiu Dumitru, Ştefănescu
Tudor, Andor Niculina, Ardeleanu
Emil (Artbergher Carol), Ionescu
Gheorghe, Chiriac Dumitru,
Doncescu Dumitru, Licăreţ Rodica
Maria – Matilda, Radulian Virgiliu
Eustaţiu, Nicola Grigore, Cocoş
Gh. Ştefan, Huţuleac Constantin,
Păun Victor, Holdevici Alice Irina,
Gornic Manuela Florica, Taftă
Vasile, Taftă Georgeta, Bratu
Gheorghe, Găitan B. Gheorghe,
Ţenţu Ileana, Oprescu Eugenia,
Popovici St. Alexandrina, Moraru
Doina, Berariu Maria, Berariu
Luminiţa, Nicolae Nina, Marcus
Stroinel, Burada Corneliu, Burada
C. Olga, Burada C. Mihail, Licăreţ
Nicolae, Vasilache Dan, Onoiu
Filip, Trandafir Viorica, Popovici
Victor – Constantin, Golu I.
Mihail, Moldovan Corneliu,
Tureanu Gabriel, Popescu Ştefan
Radu, Susan Remus, Ţugui Vasile
Ovidiu, Mustaţă Mircea, Mustaţă
Maria Anca, Romilă Aurel,
Vasilescu Magdalena, Moţescu
Maria, Didac Ana Mihaela, Caraba
Virgil Antoniu, Voicu Constantin,
Voicu Maria, Silaghi Petre, Bartoc
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Alexandru Dan, Maliţa Mihaela
Ecaterina, Dragnea Marin.
Originale.

207 Referate de cercetare referitoare 1985 30 Anexă la


la: Enache C. Constantin, dosarul
Ţitcovschi Alexandru – Adolf, nr.53/1985
Gîdioi Ion, Luchian Eugen, Rus
Simion, Barbu Marin, Voda Ilie,
Barangă Elena, Silvaş Virgil –
Arbore, Sîrbuleţ Alexandru,
Stăncescu Şerban – Dumitru,
Porumb Toma, Ionescu Nicolae,
Constantinescu Nicolae, Dincă
Eugen, Mîndruţă Constantin, Vlad
Mihai, Robu Ilie, Popa Florica,
Ciotei C. Constantin, Simion Iosef,
Moldovan Ana, Hanes Sigmund
(Haimsohn), Jigău Mihai.
Originale.

208 Referate de cercetare referitoare 1985 25 Anexă la


la: Auraru Constantin, Lupu I. Ion, dosarul
Moisescu Florian, Lechinţan Petru, nr.59/1985
Stefan E. Dumitru, Rogoz
Gheorghe Vespazian, Sprîncenatu
Ene, Iosipov C. Ionel, Trancan D.
Ene, Tudorie Ionel, Iorga Zamfir,
Axinte Constanţa, Goleşteanu
Mioara, Monceanu Gheorghe,
Matei Ioana, Takacs Alexandru –
Paul, Sandu C. Ion, Bălănescu
Vasile, Stănescu A. Stan.
Originale.

209 Referate de cercetare referitoare 1985 26 Anexă la


la: Mânzat I. Ion, Afrentoaie dosarul
Ermin, Cercel Ion, Mînzatu Ioan, nr.67/1985
Dumitrică Nicolae, Dincă Paula,
Bălţoi Ion Ilie, Mustăţea I.
Gheorghe, Dincă Nae (Nicolae),
Guşatu M. Ion, Apostol N.
Constantin, Plopeanu Dumitru,
Purice V. Toader, Şerban Radu
Ion, Knezsev Ana, Cornea
Gheorghe, Gîza Ion, Matache
Emil, Nour V. Vasile, Cazan
Elisabeta.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
210 Referate de cercetare referitoare 1985 30 Anexă la
la: Barbu I. Petre, Kiss Ioan, dosarul
Eftinoiu Petrea, Creangă Aurel, nr.79/1985
Butariu Toma, Bocan Doina –
Ileana, Geană Ştefan, Scurt
Nicolae, Zahiu Lucica, Mardale
Mariana, Mărculescu Pătru,
Ciobanu Mihai, Bucur Dumitru,
Hulhuţi Ion, Bălăceanu Constantin,
Manea Florea, Sandu Alexie,
Niculescu Mihai, Berca V. Ion,
Nedelcu Nicolae, Ivan Floarea
(Chirică), Boţilă I. Dumitru, Tudor
Vasile (fost Stanciu Vasile), David
I. Lazăr, Ştefanovici Rang Mircea
Ion.
Originale.

211 Referate de cercetare referitoare 1985 21 Anexă la


la: Cîţu Dumitru, Negru Maria, dosarul
Duşu Paraschiva, Puşa Vasile, nr.83/1985
Nuţu Matei, Chirtoc Maria,
Păcurar Mircea, Dan Beila
(Mihailovici), Corcodel Marin,
Nisifoianu V. Vasile, Paxino
Vicenţiu Petre, Ţîrei Haralambie,
Grecu Ioan, Popa Marin, Popescu
D. Nicolae, Vasopol Ioana, Baltzer
Ştefan.
Originale.

ANUL 1986

166 Referate de cercetare întocmite 1986 23 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.13/1986
persoane din partid: Pulpan N.
Dan, Satmari Alexandru, Iacob
Sergiu, Feraru F. Gheorghe,
Chiriţoiu Alexandru, Weisz
Dolores – Maria, Anghel I. Aurel,
Kolumban Csaba, Şofran
Gheorghe, Parnică Ion, Ursache I.
Constantin, Aliman Constantin,
Popescu Marin, Lencar Cornel,
Blidaru Maria, Costescu D.
Aurelia, Dăescu C. Constantin,
Petrovai Gavrilă.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
167 Referate de cercetare întocmite 1986 21 Anexă la
de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.17/1986
persoane din partid: Zibileanu
Ştefan, Pîrvu Cornel – Traian,
Păun Marin, Man Sebastian, Hosu
Livia, Zidaru Ilie, Csedö Attila,
Miron Gheorghe, Ignăteanu
Dumitru, Voicu I. Ion, Ene
Paraschiva, Andreescu Miron,
Panaite Iordache, Brad Grigore.
Originale.

167 Referate de cercetare întocmite 1986 21 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.17/1986
persoane din partid: Zibileanu
Ştefan, Pîrvu Cornel – Traian,
Păun Marin, Man Sebastian, Hosu
Livia, Zidaru Ilie, Csedö Attila,
Miron Gheorghe, Ignăteanu
Dumitru, Voicu I. Ion, Ene
Paraschiva, Andreescu Miron,
Panaite Iordache, Brad Grigore.
Originale.

168 Referate de cercetare întocmite 1986 18 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.38/1986
persoane din partid: Berinde Petru,
Ghiţă Gheorghe, Pătraşcu
Gabriela, Gafiţă P. Vasile,
Cioloboc Avram, Mateica Florin,
Andreescu Mihai, Bălăceanu I.
Vasile, Budai Iuliu, Nălbea Gh.
Toma, Fugaru Marin, Pop Victor
Silviu, Pop Sarah Edith.
Originale.

169 Referate de cercetare întocmite 1986 18 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.42/1986
persoane din partid: Daud
Gheorghe, Patriche Dumitrache,
Dinu I. Iancu, Rujoi N. Mihai,
Bobic Dragotă Gheorghe,
Bălăceanu N. Ion, Anghel Făniţa,
Covatariu Valeriu, Finta Floarea,
Parşucă V. Dumitru, Ispir Elisabeta
(Venerica), Tudor Smaranda,
Stancu Steliana.
Originale.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

170 Referate de cercetare întocmite 1986 24 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.60/1986
persoane din partid: Bulacu Ion,
Amarandei Doru, Bălănoiu Paul,
Lupu Gheorghe, Anghel
Constantin, Ştefan S. Constantin,
Avram Sabin, Matei Florian,
Bacalu Titi, Iuga Gavrilă, Cucu
Florica, Mirică Constantin,
Dragomir Dumitru, Birta Petru,
Dianu Apostol, Vasiliu (Ciotoiu)
Ioana.
Originale.

171 Referate de cercetare întocmite 1986 25 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.78/1986
persoane din partid: Georgescu D.
Mucenic, Zaharia Tiberiu, Băluţă
Traian, Niculiu Gh. Liviu, Ştefan
Rozalia, Grămadă Nicolae,
Bordeianu Costică, Popa Victor,
Babiţchi Mihai, Boştină Virgil,
Ridichie Viorel, Liţeanu Florea,
Lupaşcu Gheorghe, Musceleanu
Constantin, Dinu Petre, Popovici
Aurel, Carp V. Dumitru, Benţe
Gheorghe, Popa Maria.
Originale.

172 Referate de apreciere întocmite 1986 73 Anexă la


de Radioteleviziunea Română, dosarul
Centrala “România Film”, nr.98/1986
Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste, Consiliul Popular al
Municipiului Bucureşti – Institutul
de Proiectare “Proiect Bucureşti”
în vederea menţinerii în funcţii a
următorilor membrii de partid:
Popa Constantin, Popa (Moldovan)
Florica, Berteanu Constantin,
Berteanu Ana, Mocanu Tiberiu,
Mocanu Marcela, Munteanu
Stelian, Popa Iulian Corneliu,
Rădulescu Dan Mihail, Sandu
Păun, Saru Horia, Saru Tatiana,
Suteu Alexandru Laurenţiu, Suteu
Marilena, Teodorescu Bogdan,
Teodorescu Angela, Tuica
Gheorghe, Tuica Mirela, Dobra
Octavian, Grigoriu Mircea
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Constantin, Eane Constantin,
Movileanu Bogdan, Nedelescu
Adrian Mugur, Stoian Cristian,
Cojocaru Aurel, Cojocaru Virginia,
Chiriac Romeo, Chiriac Maria,
Popescu Holban Nicolae Sorin,
Popescu Holban Ioana, Lupu
Eugeniu, Lupu Maria, Bolboceanu
Horia, Bolboceanu Olga, Bunescu
Mircea, Bunescu Elena Doina,
Bîrlău Florin, Stefanov Ignat,
Constantin Alexandru, Constantin
(Baciu) Angela, Leahu Gheorghe,
Leahu Victoria, Bogoescu Bogdan
– Traian, Bogoescu Iuliana,
Popescu – Criveanu Şerban –
Sabin – Victor, Voiculescu Ana –
Maria – Sanda, Nicolescu Mihai –
Dan, Nicolescu Liliana – Rodica.
Originale, copii.
Fotografii alb – negru.

ANUL 1987

269 Referate de cercetare referitoare 1987 17 Anexă la


la: Apostolescu Ovidiu, Anton dosarul
Nicolae, Jipa Nicolae, Maritiţa L. nr.2/1987
Pantelimon, Badea I. Nicolae,
Marinescu Şerban – Mircea, Ioniţă
Marin, Lingurar Aurel, Şerbănuţ
Filip, Gheorghe Gheorghiţa, Otgon
Lucia, Lupaşcu Costache, Nan
Aurel, Antonie Dumitru.
Originale.

270 Referate de cercetare referitoare 1987 17 Anexă la


la: Morun Ştefan, Măran Petru, dosarul
Popp Dumitru, Coman T. Stan, nr.9/1987
Flămînzeanu Florian, Radu
Corneliu, Bacalu Cicerone,
Drăghici Niţă, Butilă Constantin,
Butilă Mihaela, Mirea Constantin,
Tănăsescu Constantin, Miulescu I.
Ion.
Originale.

271 Referate de cercetare referitoare 1987 15 Anexă la


la: Ghimpu Anghel, Pîncă Ioan, dosarul
Gionea Savin, Pleşcan Virgil, nr.21/1987
Toader D. Tănase, Drăghici N.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Etegan Aurel,
Munteanu Gh. Gheorghe (fost
Sulescu), Peptan Marius, Niţă
Camelia, Drăgoi Ion.
Originale.

272 Referate de cercetare referitoare 1987 18 Anexă la


la: Mîndrescu Gabriel, Samson dosarul
Ioan, Iordache Ion, Lazăr Neculai, nr.33/1987
Vîtcă Liviu, Simion Adrian, Ion
Georgian, Turcin Gheorghe, Ghiţă
Nicolae, Cean Ioan, Diaconu D.
Marin, Tănase Ilie.
Originale.

273 Referate de cercetare referitoare 1987 19 Anexă la


la: Hlodec Vasile, Bălan Gheorghe, dosarul
Filip Constantin – Mircea, Sava nr.52/1987
Horaţiu, Eftimie Gheorghe,
Gămulea Radu, Oncioiu Ioachim,
Marin Mircea, Covariuc Petru,
Butănescu D. Gheorghe, Ilie B.
Alexandru, Stan Gh. Ion, Niţă Ion.
Originale.

274 Referate de cercetare referitoare 1987 14 Anexă la


la: Ciobanu Apostol, Vilău Ion, dosarul
Rotaru Gh. Toader, Negru Iustin, nr.58/1987
Belea C. Dumitru, Ceapă Maria,
Vlad C. Anton, Frusina R.
Dumitra, Raţiu Dumitru, Bakacs
Iosif, Cristea E. Zose, Drăcea Ion.
Originale.

275 Referate de cercetare şi notă 1987 5 Anexă la


referitoare la: Opriş Adrian dosarul
Octavian, Gabrea Sorin, Opriş nr.103/1987
(Marian) Casiana.
Originale.

ANUL 1988

376 Referate de cercetare referitoare 1988 80 Anexă la


la: Lunică Viorel, Vlăduţă Gh. dosarul
Aurelian, Nichifor Valentin, Cicia nr.9/1988
Gheorghe, Molnar Lucian
(Moscovici), Tănăsie Gh.
Constantin, Eidlitz Zoltan,
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Dorobanţu Nicolae, Zamfirescu
Ion, Sîrbu Nicolae, Pridon Gabriel,
Mitrache Petre, Apetrea Victor,
Vergu Emanoil, Suhani Teodor,
Angelescu I. Ion, Cotescu Zaharia,
Circo A. Alexandru, Ilinca Ioana,
Răileanu Gheorghe, Ghiţă Nicolae,
Radu Corneliu, Zidaru Nicolae,
Angelescu M. Mircea, Vlaşcu
Mihai, Cotescu Liviu Vasile,
Tomescu D. Ilie, Bădeanu Iordan,
Preda Florea, Onu Grigore
Gheorghe, Paraschivescu I. Vasile,
Tănăsescu Mihai, Dumitrescu C.
Ion, Bărbulescu I. Valeriu, Bratu
Gheorghe, Etegan Aurel, Negrea
Constantin, Hafner Isac, Ciorîcă
Marin, Negrea Dumitru, Iarto
Francisc, Bădiţă Constantin,
Tomescu E. Mihail, Pop Ioan, Jipa
C. Dumitru, Pîrvu A. Ion, Caliţa
Sevastiţa, Ciobanu Ion, Voicu N.
Constantin, Codreanu Apostu, Stan
Constantin, Geantă Ion, Roşca
Stelian, Turcu P. Mihai, Linger E.
Dieter, Matei Gheorghe, Proca C.
Ştefan, Ecoboaia Vasile, Dănică I.
Viorel, Boldoi Badea, Istrate N.
Mircea, Parhon C. Constantin,
Chiriloaie Ion, Duzineanu Mircea.
Originale.

377 Referate de cercetare referitoare 1988 85 Anexă la


la: Dinu Butoi Apolinari Bruno dosarul
Clemente, Zugravu Mihai, Cernat nr.14/1988
Vasile, Mălureanu Vasile, Năstase
Constantin, Duţă Marin,
Ungureanu Fănică, Scripniciuc
Gheorghe, Popa Gheorghe, Bîrsan
Vasile, Pîrvu Cornel Traian, Suciu
Cornel, Ţurcanu Constantin,
Vîlcea Haralambie, Goţia Maria,
Munteanu Stan, Morar Vasile, Piţu
George, Stoian I. Virgil, Păsărelu
V. Dumitru, Luca Ghiţă, Anastasiu
D. Dumitru, Niţă V. Vasile,
Crihană Gh. Gheorghe, Bolohan
Gheorghe, Gheorghe Iulian, Ion
Săndel, Oprea D. Marin,
Bordeianu Costică, Săvescu Gh.
Dumitru, Butariu Toma, Timar
Andrei, Haralambescu Justinian
Florică, Anghelescu Mihail Paul,
Nicoli Margareta, Eftimie
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe, Monete I. Ilie, Vîrlan
George, Mastahac Aurel, Rotariu
Costache, Alupoaie D. Mihai,
Ciobanu C. Constantin, Drăghici
Nicolae, Cojocăraşu Florin, Butoi
I. Ioan, Sprîncenatu Ene, Ancuţa
Gheorghe, Zahiu Neculaie, Cioc
Anton, Fugaru Marin, Ionescu
Gheorghe, Nicolescu Stelian, Oane
Nicolae, Dinu Petre, Pîrvu A. Ion,
Anghelache Gheorghe, Vasile I.
Gheorghe, Cojocăriţa Gheorghe,
Pintrinjel Minu, Codreş Gh.
Marian Ovidiu, Otgon Lucia,
Mateica Florin, Babiţchi Mihai,
Trandafir Vasile, Bâtă Elena, Ionuţ
Nicolae, Candrea Vasile, Burduşel
Nicolae, Mîrmea Constantin,
Bîjnea Gheorghe, Moisescu V.
Dumitru, Pătraşcu Gabriela, Csedö
Attila, Gherghel Anton, Stancu
Gheorghe, Foltea Constantin,
Muşat Neculai, Hascal Zvy – Ku,
Chiţanu Mihai, Stoichiţă Ion,
Mărgărint Trifan, Radu Gheorghe,
Fischman Mendel, Mihăileanu
Alexandru.
Originale.

378 Referate de cercetare referitoare 1988 77 Anexă la


la: Ungureanu Mihail, Neacşu Ion, dosarul
Gheorghe A. Vasile, Pavel M. Ion, nr.24/1988
Chiriachez Teodor, Suzeanu
Ştefan, Coletă Ion, Dioghenide
Petre, Antonescu Ioan, Stroie
Gheorghe, Bajmatără C. Teodor,
Bălan Gheorghe, Minescu Vasile,
Anton Marcel, Bănică Ştefan,
Baciu Stan, Dumitrescu C.
Corneliu, Vlajoagă Ion, Circo
Avram, Bozianu Gh. Mitică,
Motoş Petru, Sava Gheorghe,
Nastasia N. Ion, Seceleanu Traian,
Stănescu Vasile, Vişan Viorel,
Stoica Ion, Ghimpu Anghel, Ivan
Constantin, Cîrnu Victoria,
Pesceanu Hristache, Tudorache
Ana, Gotcu Vasile, Popescu D.
Ion, Călina Dorel, Paulic Romeliu,
Bătălan Victor, Gherman
Marioara, Ţîrăi Haralambie,
Mitran Floarea, Ţenovici Stelian,
Popîrţac Marcel, Caliţa Sevastiţa,
Enache Jan, Grigore Ioana, Buzan
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
C. Dumitru, Zorzoliu Traian,
Rotaru Gh. Ion, Tomescu Adam,
Gugu Alexandru, Constantinescu
Traian, Epure Filică, Ciobanu Ion,
Aslan Vintilă, Steriu Ioan, Dănilă
Traian, Dincă Gheorghe, Costache
Gheorghe, Tolbaru Romeo, Sorop
M. Ion, Brătianu Nicolae, Tiliţă
Dimitrie, Mălăiuş Constantin,
Ciurea Emanoil, Marcovici Izrael
(Isidor), Ştefănescu Tudor, Takacs
Margareta, Drăgan Dinu, Orban
Arpad, Timofte Petru.
Originale.

379 Referate de cercetare referitoare 1988 20 Anexă la


la: Avram Aurel, Nedeluş dosarul
Gheorghe, Ciureanu Stelian, nr.41/1988
Palmeş Nicolae, Hurjui Constantin,
Stănescu Iordan, Zamfir S.
Nicolae, Alexandru Vasile,
Iordache Ştefan, Todiraşcu
Constantin, Ivănescu Elena,
Horoşanu N. Corneliu, Răpeanu
Constantin, Niţescu Gheorghe,
Pană Vasile, Surdu Ion, Diaconu
Nicolae, Dumitrescu Mihail,
Strungaru N. Alexandru, Clement
Nicolae.
Originale.

380 Referate de cercetare referitoare 1988 23 Anexă la


la: Gheorma Vasile, Vlad Aurel, dosarul
Sava Ioan, Cozma Vintilă, Cazacu nr.47/1988
Iancu, Bălăşoiu Gheorghe, Circo
Constantin, Curticăpean Ioan,
Coandă Maria, Olaru Elena, Fărcaş
Ardelean Vasile, Munteanu N.
Gheorghe, Anghel Marin, Dogaru
Florea, Lixăndroiu Tudor,
Vălcăneanţu Petru, Cojocaru Ion,
Cruceanu Gh. Ioan, Păvăleanu
Mihai, Vasilatos Gheorghe, Iosep
Jütte, Graur George, Şoldănescu
Manea.
Originale.

381 Referate de cercetare referitoare 1988 21 Anexă la


la: Dincă Ion, Ungureanu Elena, dosarul
Bogdan M. Angela, Bonciu nr.69/1988
Mircea, Cenuşă Ştefan, Coroiu
Ioan, Răduţă Ştefan Teodor, Bratu
Floarea, Bratu Fotache, Taftă N.
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Nicolae, Săndulescu C. Constantin,
Fărcaş Ştefan, Barbu Marin, Barbu
Ion, Vali Iozsef, Cabel T. Ion,
Ţîrcă Sterian, Ulieru Gheorghe.
Originale.

382 Referate de cercetare referitoare 1988 2 Anexă la


la Bolog Vasile şi Bolog Doina. dosarul
Originale. nr.122/1988

ANUL 1989

351 Referate de cercetare întocmite 1988 23 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.4/1989
persoane din partid: Predişcan
Mihai, Nicolae Horia, Miculescu
Valentin – Lucian, Pintrijel Ioan,
Popescu Nicolae, Kolecha Irina,
Doroftei Ioan, Brujan Ion,
Boncescu I. Constantin, Vîrvorea
N. Oprea, Vizinteanu Ştefanache,
Simionescu Marian Nicolae
Lucian, Dănăşel Costică, Dan
Constantin, Ghinea Dumitru,
Motaş Emil, Para N. Gheorghe,
Alistar Adriana.
Originale.

352 Referate de cercetare întocmite 1989 25 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor nr.20/1989
persoane din partid: Naghi Pavel,
Condurache Grigore, Spînu C.
Georgeta, Bucşa Victor, Stanciu
Gheorghe, Zbengheci Ioan,
Ghimpu Gh. Ion, Manda I.
Gheorghe, Cristurean Grigore,
Bratu Constantin, Preoteasa Ilie,
Popa Vasile, Siminiceanu Emil,
Podoleanu N. Gheorghe, Istrate
Olga, Dan Ion Mircea, Vrancea
Dumitru, Bradu Costache, Pîrvan I.
Andrei, Pîrvu Ilie, Costuleasa
Marin, Pasăre Toader.
Originale.

353 Referate de cercetare întocmite 1989 24 Anexă la


de Colegiul Central de Partid în dosarul
vederea excluderii urmatoarelor
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
persoane din partid: Şerban I. nr.39/1989
Gheorghe, Dobrică Niculina, Ene
Ion, Drăcea Constantin, Ştefan
Tima, Oprescu Gheorghiţă, Pieptea
Gheorghe, Pănescu Ion,
Aichimoaie Toma, Ghiţescu M.
Constantin, Ciucur Virgil, Dumitru
Dumitru, Bulboacă Petru,
Colonescu Gh. Ioan, Păcurar
Stelian, Jar Valentina.
Originale.

354 Referate de apreciere întocmite 1989 4 Anexă la


de Direcţia personal, învăţământ şi dosarul
retribuire din cadrul Ministerului
Comerţului Exterior şi Cooperării nr.113/1989
Economice Internaţionale,
urmatoarelor persoane din partid:
Constantin Ionelia, Constantin Ion,
Davida Elena, Davida Mihai.
Copii.