Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul National “Liviu Rebreanu”- Bistrita

Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057


Tel.: 0263-231.112 Tel/ Fax: 0263-231.112
E-mail: rebreanu@cnlr.ro
Memorial „ MIRCEA CĂLUŞERIU”
topfiz 2009
XI
16 – 18 OCTOMBRIE 2009
SUBIECTE
1) Rezonanţa unui circuit de curent alternativ. Pentru circuitul de curent alternativ din
figura 1 se cunosc: R, L, C, U şi v. Să se determine:

Fig. 1
a) intensitatea curentului principal şi defazajul dintre aceasta şi tensiunea de la bornele
reţelei;
b) tensiunea dintre punctele E şi F;
c) valorile frecvenţei tensiunii de alimentare pentru care se realizează rezonanţa circuitului,
dacă R2 = L/C.

2) Barometrul cu mercur. În tubul vertical fix al barometrului cu mercur reprezentat în


figura 2 a pătruns aer, astfel încât, atunci când presiunea atmosferică reală este egală cu presiunea
hidrostatică a unei coloane de Hg cu înălţima Hr, înălţimea coloanei de mercur din tub este h1.
Să se determine valoarea reală a presiunii atmosferice curente, atunci când înălţimea
coloanei de mercur din tub este h, în următoarele condiţii:
a) temperatura aerului din tub este constantă;
b) temperatura iniţială a aerului a fost Tr, iar temperatura curentă este Tc.
Lungimea tubului deasupra nivelului mercurului din vas este L. Se cunosc: g - acceleraţia
graitaţională terestră;  - densitatea mercurului. Se va considera că nivelul mercurului din vas nu
variază. Se neglijează fenomenele determinate de tensiunea superficială.

Fig. 2

TopFiz ’09 – Subiecte clasa a XI-a ______________________________________________ 1


c) Considerând că atmosfera Pământului este izotermă (T) să se determine diferenţa de
altitudine dintre punctele în care moleculele de hidrogen şi respectiv moleculele de heliu pot
părăsi atmosfera terestră.
Se cunosc: masele molare ale hidrogenului şi heliului (1, 2); constanta universală a
gazelor perfecte (R); masa Pământului (MP); constanta atracţiei gravitaţionale (K).

3) Reostatul cu cursor. În circuitul unei baterii electrice se află un reostat a cărui


rezistenţă electrică poate fi variată prin deplasarea lentă a unui cursor. Atunci când intensitatea
curentului în circuit este I1, puterea eliberată de
reostat este P1, iar când intensitatea curentului A1 V
în circuit este I2, puterea eliberată de reostat
este P2.
a) Să se determine tensiunea electro- A2
motoare şi rezistenţa electrică interioară ale R R
bateriei.
b) În schema din figura 3 tensiunea 1 2
electromotoare a generatorului este E, indicaţia E
ampermetrului A1 este I1, iar indicaţia
voltmetrului V este U1.
Fig. 3

Să se determine indicaţia ampermetrului A2, cunoscând valorile R ale rezistenţelor celor


două rezistoare identice, 1 şi 2, din reţea. Cele două ampermetre sunt identice, iar rezistenţa
electrică interioară a generatorului este neglijabilă.
c) Să se stabilească noile indicaţii ale instrumentelor de măsură, dacă se îndepărtează din
schemă rezistorul 1.

Notă: Pentru fiecare problemă se acordă 1 punct din oficiu şi 9 puncte pentru rezolvarea sa
corectă.
Timp de lucru – 3 ore.

Prof. dr. Florea Uliu Prof. dr. Mihail Sandu


Facultatea de FIZICĂ G.Ş.E.A.S. - Călimăneşti
Universitatea din CRAIOVA

TopFiz ’09 – Subiecte clasa a XI-a ______________________________________________ 2