Sunteți pe pagina 1din 1

De unde a învăţat Regele Carol I limba română?

Ziarul Viitorul din 11 iulie 1928 purta în paginile sale şi însemnări din memoriile lui
Alexandru Davila despre Regele Carol I al României.

Pentru fiecare român cumsecade este o mare bucurie să ştie cum a învăţat şi, mai ales, de
unde, cel ce avea să fie regele românilor, timp de 48 de ani.

Iată ce scrie Al. Davila: „Regele Carol adunase în bogata sa bibliotecă, o mulţime de cărţi
vechi, de ediţii de lux şi volume rare. El ştia bine româneşte, citea foarte mult scrierile
autorilor români şi chiar tipărite cu litere chirilice şi poseda o splendidă Evanghelie a lui
Dosoftei, legată frumos cu balamale şi paftale de argint. Mi-am permis o dată – zice Al.
Davila – să-l întreb, de unde ştie aşa de bine româneşte? Regele Carol, scoţând din raft
minunata Evanghelia şi întinzându-mi-o, îmi răspunde: „De aici”.

Cine se mai îndoieşte că Evanghelia lui Hristos a ţinut unitară limba română?

Calinic Argeșeanul, Mersul printre stele – vol. Cu pana printre idei, Editura Arhiepiscopiei
Argeșului și Muscelului, 2017.