Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Vleju Antonia-Romina

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VII-a
Profesor: Vleju Antonia-Romina
Obiectul: MATEMATICA / ALGEBRA
Scoala:
Unitatea de invatare: Formule de calcul prescurtat
Tema: Formule de calcul prescurtat
Tipul lectiei: Lectie mixta

Competente generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor îîn funcţie de contextul îîn care
au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse îîn enunţuri
matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea localaă sau globalaă
a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemaă
6. Modelarea matematicaă a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii

Competente specifice:
3.1.Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
3.2. Utilizarea operatţiilor cu numere reale sţ i a proprietaă tţilor acestora îîn rezolvarea unor
ecuatţii sţ i a unor inecuatţii
3.3. Aplicarea regulilor de calcul sţ i folosirea parantezelor îîn efectuarea operatţiilor cu numere
reale
3.4. Redactarea rezolvaă rii ecuatţiilor sţ i a inecuatţiilor studiate îîn multţimea numerelor reale
3.5. Obtţinerea unor inegalitaă tţi echivalente prin operare îîn ambii membri:
a. a ≤ a ,  a
b. a ≤ b si b ≤ a  a=b ,  a , b  
c. a ≤ b si b ≤ c  a ≤ c ,  a , b, c  
d. a ≤ b si c    a±c ≤ b±c,  a , b  
e. a ≤ b si c > 0  ac ≤ bc si a:c ≤ b:c,  a , b  
f. a ≤ b si c < 0  ac ≥ bc si a:c ≥ b:c,  a , b  
3.6. Transpunerea unei situatţii-problemaă îîn limbajul ecuatţiilor sţ i/sau al inecuatţiilor,
rezolvarea problemei obtţinute sţ i interpretarea rezultatului

Strategii didactice:
Metode si procedee: metodele active: conversatia, „floare de nufar”, explicatia,
exercitiul, observatia.
MijIoace de realizare: manulalul, culegerea de probleme, fise de lucru, creta colorata.
Forme de organizare: pe grupe sau frontala
1
Prof.Vleju Antonia-Romina

Desfasurarea lectiei

Etapele Competente Continutul lectiei Strategii


lectiei specifice didactice
I. Momentul
organizatoric Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea lectiei. Conversatia
si captarea Verificarea prezentei elevilor
atentiei
II. Verificarea Verificarea temei prin sondaj, iar unde apare o greseala se va Conversatia
temei pentru face exercitiul la tabla. Explicatia
acasa
III. Anuntarea 3.1 Se anunta tema si competentele urmarite. Conversatia
temei si a 3.2 Elevii vor nota titlul pe caiete „Formule de calcul prescurtat”
competentelor 3.3

IV. 3.1 Care este ordinea efectuarii operatiilor? Conversatia


Reactualizarea 3.2 Cum operam cu numere reprezentate prin litere?
cunostintelor 3.3 Cum inmultim doua paranteze?

V. 3.1 Voi demonstreaza cu ajutorul elevilor formulele de calcul Conversatia


Consolidarea 3.2 prescurtat: Observatia
cunostintelor 3.3 A) Patratul sumei/diferentei a doi termeni Explicatia
(a+b)² = a²+2ab+b²

Dem: (a+b)² = (a+b)(a+b)=a(a+b)+b(a+b)=


a²+ab+ab+b²= a²+2ab+b²

(a-b)² = a²-2ab+b²

Exemplu: (2x+3)²; (5x-4)²

B) Propdusul sumei cu diferenta a doi termeni


(a+b)(a-b) = a² - b²

Dem: (a+b)(a-b) = a(a-b)+b(a-b)= a²-ab+ab-b²= a² - b²

Exemplu: (4x+y)(4x-y)

C) Patratul sumei de trei termeni


(a+b+c)² = a²+b²+c²+2ab+2bc+2ac

Dem: (a+b+c)² =[(a+b)+c]² =(a+b)²+2(a+b)c+c²=


= a²+2ab+b²+2ac+2bc+c²=
= a²+b²+c²+2ab+2bc+2ac

Exemplu: (2x+3Y+7)² =

D) Cubul sumei/diferentei a doi termeni


(a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b3

Dem: (a+b)3 =(a+b)²(a+b)=(a²+2ab+b²)(a+b)=


=a3+2a2b+ab2+a2b+2ab2+b3=
= a3+3a2b+3ab2+b3

2
Prof.Vleju Antonia-Romina

(a-b)3 = a3-3a2b+3ab2-b3

Exemplu: : (4x+7)3; (7x-5)3

E)Suma/diferenta a doua cuburi


a3+ b3=(a+b)(a²-ab+b²)
a3- b3=(a-b)(a²+ab+b²)

Dem: (a+b)(a²-ab+b²)= a3- a2b+ab2-ab2+a2b+b3= a3+ b3

Exemplu: (2x)3+73=

Rezolvati:
1. Completati spatiile libere:
a) (x+2)²=x²+4x+….
b) (2-x)²=x² - ….+ 4
c) (x+2)(x-2)=x² - ….

2. Incercuiti valoarea de adevar:


a) (x+2)²=x²+y² A F
b) (x-y)²= (y-x)² A F
c) (3ⁿ + 1)²=9ⁿ + 2*3ⁿ + 1 A F

3. Alegeti raspunsul corect:


Comparati numerele: a=√7-1 si b=√3+√4
A a>b
B a<b
C a=b
4. a)Daca x + 1/x = 2 atunci x² + 1/x² = ?
b)Dar xⁿ + 1/xⁿ = ? pentru n= 4.(Indiciu se ridica la patrat
ipoteza.)

In continuare elevii vor iesi la tabla si vor face exercitii dar


vor rezolva si din culegerea de la „Paralela 45”

VI. Evaluarea Se face evaluarea notand elevii care s-au remarcat. Conversatia
activitatii Se scrie pe tabla tema pentru acasa.