Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a, ……………………………………………………………, angajat/a al/a


………………………..…….............................… in funcția de ...................................................,
departamentul ……...................................................…., va rog să-mi aprobați efectuarea unui
număr de …... zile de concediu de odihna aferent anului …….. începând cu ………................... .

In perioada absentei voi fi înlocuit/a de către …….............................…… .

Data Angajat,

......................................... .........................................

S-ar putea să vă placă și