Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte canalizări, ACH, ISPM – Partea II-a

Regimul de curgere al apei în canalizare.

Forma secţiunilor transversale ale canalelor, (închise şi deschise).

Calculul hidraulic al canalelor – mărimile fizice care intervin, raza hidraulică, (cu
exemple);
- relaţia Chezy;
- problema dimensionării;
- problema verificării;
- corelaţia diametru – pantă – viteză.

Gradul de umplere, viteze minime, (autocurăţire), şi maxime în conductele de


canalizare.

Materiale utilizate în canalizări.

Construcţii accesorii pe reţeaua de canalizare, (rol funcţional, schiţă):


- cămine de vizitare;
- cămine de rupere de pantă;
- cămine de spălare;
- guri de scurgere.