Sunteți pe pagina 1din 49

Raluca Munteanu

Ghid de construire în zona de


dezvoltare durabilă a Parcului
Naţional Piatra Craiului

Cartea a apărut cu sprijinul


Ordinului Arhitecţilor din România,
din Timbrul Arhitecturii
Raluca Munteanu

Ghid de construire în zona de


dezvoltare durabilă a Parcului
Naţional Piatra Craiului
cu contribuția lui Nicolas Triboi
pentru temele de amenajări exterioare
și integrare în peisaj

Bucureşti 2013
Cuprins
Argument ...................................................................................................................................................... 6
Cuvânt înainte de Şerban Ţigănaş ..................................................................................................... 8
Capitolul I Parcul Naţional Piatra Craiului – prezentare generală ............................................ 14
Capitolul II Aşezările din Parcul Național ......................................................................................... 16
Capitolul III Principii de dezvoltare ..................................................................................................... 20
Capitolul IV Reguli pentru construcţii noi ........................................................................................ 27
1. Teren şi amplasare ............................................................................................................................. 27
2. Vecinătăţi ............................................................................................................................................. 28
3. Aşezare pe teren ................................................................................................................................. 30
4. Funcţiuni ............................................................................................................................................... 34
5. Forme şi proporţii ................................................................................................................................ 34
6. Comportamentul fizic al unei clădiri – performanţa energetică, arhitectura sustenabilă ........ 36
7. Tehnici de construire şi materiale .................................................................................................... 41
Fundaţii ........................................................................................................................................ 41
Structură ...................................................................................................................................... 41
Pereţi şi finisaje exterioare ....................................................................................................... 42
Acoperiş ...................................................................................................................................... 45
Învelitoare ................................................................................................................................... 47
Goluri şi tâmplarie ..................................................................................................................... 49
Terase şi balcoane ..................................................................................................................... 52
Accesorii ...................................................................................................................................... 54
8. Încadrarea în peisaj ............................................................................................................................. 54
Capitolul V Principii şi reguli pentru renovare/reabilitare/restaurare ..................................... 58
Editor Mirela Duculescu Capitolul VI Principii şi reguli pentru demolare ............................................................................. 64
Consultanță Mariana Celac Capitolul VII Principii şi reguli pentru amenajări exterioare ...................................................... 67
Redactor Domnica Macri 1. Domeniu public .................................................................................................................................. 67
Graphic design Octavian Carabela Spaţii publice ............................................................................................................................. 67
Drumuri şi alte căi de acces public ........................................................................................ 68
Parcări .......................................................................................................................................... 72
Credite foto Raluca Munteanu, Nicolas Triboi, Mircea Vergheleţ Plantaţii ........................................................................................................................................ 73
Ilustraţii Raluca Mihalache, Raluca Munteanu, Nicolas Triboi Reţele edilitare ........................................................................................................................... 74
Hărți ing. Constantin Vezeanu 2. Terenuri private .................................................................................................................................... 76
Împrejmuiri ................................................................................................................................. 76
Producţie Artix Plus Drumuri, alei şi alte căi de acces privat ................................................................................. 76
Tiraj 1000 Plantaţii în curţi şi grădini ......................................................................................................... 77
Terenuri agricole ........................................................................................................................ 78
ISBN .... Capitolul VIII Cum să construim legal .............................................................................................. 82
Anexe ............................................................................................................................................................... 88
© Arhiterra, Bucureşti, 2013
Anexa 1 Indicaţii de culoare .................................................................................................................... 88
Anexa 2 Glosar .......................................................................................................................................... 89
Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă, Bibliografie ..................................................................................................................................................... 92
stocată sau transmisă prin orice mijloace de natură electronică, mecanică, de copiere, Index ................................................................................................................................................................. 95
înregistrare sau alte forme, fără permisiunea prealabilă a Asociaţiei Arhiterra. Abrevieri .......................................................................................................................................................... 95
5
Masivul Piatra Craiului, creasta vestică

Argument
Presiunea imobiliară în creştere şi incapacitatea autorităţilor locale de a gestiona Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Piatra Craiului, numit şi aprobat de
şi garanta un mediu de calitate şi de a înţelege şi conserva specificul locului au Ministerul Mediului şi alcătuit din cercetători şi specialişti în diferite domenii
produs în ultimii ani o dezvoltare haotică în Parcul Naţional Piatra Craiului. Din necesare gestionării Parcului, are rolul de a îndruma şi supraveghea structurile
acest motiv, Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului a comandat în 2008 administrative ale Parcului. Autorii acestui ghid sunt membri ai Consiliului din
studiul Ghid de dezvoltare durabilă a domeniului construit pe teritoriul Parcului 2008 şi explică pentru toate categoriile interesate (arhitecţi, decidenţi din
Naţional Piatra Craiului aparţinând satelor Măgura şi Peştera, întocmit de Centrul administraţia locală, investitori, localnici) regulile şi principiile de construire din aria
de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting al Universităţii de Arhitectură şi Parcului, prevăzute în Planul de Management.
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Studiul a stabilit principii de dezvoltare şi Construirea în arie naturală protejată şi procedura de autorizare au fost tratate cu
elemente de regulament pentru principalele localităţi din Parc. multă superficialitate atât de arhitecţi, cât şi de investitori şi de autorităţile locale.
Principiile şi regulile, adaptate la toate localităţile din Parc, au fost incluse în Majoritatea proiectelor analizate pentru avizare demonstrează o slabă cunoaştere
Planul de Management al Parcului, ca urmare a dezbaterilor cu reprezentanţii a specificului local şi indiferenţă pentru integrarea în peisaj. De multe ori ele sunt
administraţiei locale şi cu membrii Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Piatra greu de corectat şi se optează pentru compromisuri, care, însumate, scad tot mai
Craiului. mult calitatea peisajului. Scopul acestui ghid este de a ajuta la elaborarea unor
Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului este instrumentul de proiecte mai bune, de a preveni deteriorarea peisajului şi de a ameliora calitatea
lucru al Administraţiei Parcului, prin care sunt stabilite modurile de gestionare a locuirii în zonă – în spiritul dezvoltării durabile şi a Politicii pentru Arhitectură
ariei protejate şi de conservare şi protejare a biodiversităţii şi specificului local. în România 2010-2015. Cultura mediului construit şi calitatea vieţii, iniţiată şi
promovată de Ordinul Arhitecţilor din România.
Arh. Raluca Munteanu

6 7
Masivul Piatra Craiului, latura estică

Cuvânt înainte
Primele întrebări care trebuie puse când apare un ghid de construire sunt: cui foloseşte? este el un să o negocieze în interesul public. Acest ghid oferă majoritatea prevederilor pentru arhitectură şi,
instrument eficient? ce efect va avea şi când va fi vizibil? ce riscuri presupune o astfel de iniţiativă? deci, eficienţa şi rezultatele sale vor depinde de procesele de facere a arhitecturii. Întorcându-mă
Înainte de a comenta întrebările, să ne aducem aminte ce este Piatra Craiului şi de ce vorbim din nou la cei trei actori importanţi ai acestor procese, clientul bun, care îşi bazează aşteptările şi
despre construire în zona aceasta. Unul dintre cele mai frumoase masive muntoase din Carpaţii pretenţiile pe un astfel de ghid, şi arhitectul inspirat, care nu acceptă compromisuri, nu sunt de
româneşti, Piatra Craiului are o siluetă detaşată de cea a Bucegilor, singulară şi cu atât mai distin- regulă în majoritate. Rămâne speranţa ca administraţia să fie cea care impune, urmăreşte şi nu
să. Prăpăstiile Zărneştiului, Poiana Zănoaga, Curmătura şi Plaiul Foii pregătesc înălţarea semeaţă şi admite compromisuri, dar aici experienţa îmi spune că şansele sunt cel puţin tot atât de mici să
nu foarte accesibilă, mai ales din partea peretelui vestic, a acestei cetăţi naturale care se apără sin- avem parte de un reviriment. Mai rămâne totuşi o speranţă, anume aceea de a mai apărea cineva
gură, oferindu-se doar celor care sunt pregătiţi să o viziteze vremelnic şi se ştiu bucura de felul în în joc, cineva care să înţeleagă şi să apere calitatea locului în care trăieşte, lucrează sau în care se
care muntele îşi răsplăteşte prietenii. În România de după comunism putem vorbi de o dezvoltare refugiază pentru a se relaxa şi bucura de frumuseţea sa. Acest cineva ar putea să fie comunitatea
prin luare în posesie şi o frenezie a construirii în zonele atractive, concomitent cu o evadare conti- locală şi oamenii care au decis să lucreze organizat pentru protecţia mediului natural şi construit,
nuă din oraşe, acolo unde ştiinţa gestiunii urbane pentru o mai bună calitate a vieţii nu este încă adică ceea ce românii numesc ONG-uri. Iată de ce, alături de această lucrare aş vedea una sau mai
bine cunoscută. Pasul Bran-Rucăr a fost luat în stăpânire, iar superba zonă a castelului de la Bran multe echipe de iubitori ai muntelui, ai naturii, ai arhitecturii şi ai valorilor tradiţionale, atâtea câte
şi-a pierdut practic identitatea şi mare parte din atractivitate tocmai din cauza modului de constru- mai sunt şi se mai lasă păstrate şi înţelese, care să urmărească şi să ajute la punerea în practică a
ire neghidat în direcţia sustenabilităţii. Parcul Naţional Piatra Craiului este în imediata apropiere a prevederilor sale, adică la construirea astfel ghidată.
acestei zone asaltate, cucerite şi alterate de construirea neînţeleaptă şi, de aceea, producţia acestui Ghidul este până la urmă un fragment de teorie a arhitecturii, aplicabilă în zona protejată şi con-
ghid devine o acţiune de al cărui rezultat ar trebui să beneficieze pe termen lung toată lumea. struibilă, numită de dezvoltare durabilă. Ghidul mai este însă şi un fragment din Politica pentru
Ghidul se adresează şi foloseşte tuturor celor sunt implicaţi în construire: investitorul (clientul), Arhitectură pe care Ordinul Arhitecţilor din România o propune tuturor guvernanţilor şi poate fi
arhitectul şi entitatea administrativă cu competenţe de autorizare. Prevederile expuse în el pot fi aplicat, dând roade, de sus în jos sau de jos în sus. Iată de ce consider că apariţia ghidului este
preluate de regulamentele de urbanism pentru toate planurile din zonă. Eficienţa unui astfel de importantă, iar prezentarea sa în toate mediile de care pomeneam mai sus îi va spori şansele de a
ghid depinde integral de modul în care va fi folosit deoarece realitatea ne arată în ultimii ani că conduce la rezultate bune, consecinţă pe care nu numai că ne-o dorim, dar de care şi avem mare
doar existenţa reglementărilor nu conduce la o construire de calitate şi că atât legile cât şi practici- nevoie.
le administrative sunt blocate la nivelul a ceea ce se numeşte în România urbanism, pe când arhi-
tectura, adică produsul final care defineşte calitatea vieţii în spaţiu, nu beneficiază nici de legislaţie Şerban Ţigănaş
care să îi garanteze calitatea şi nici de mecanisme administrative şi consultative care să filtreze sau preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România

8 9
Zărnești

Zărnești

Măgura

Peștera

Moieciu de Jos

Sătic

Dâmbovicioara

Rucăr

10 11
Peisaj din satul Peştera

12 13
Z1
Capitolul I
Parcul Naţional Piatra Craiului –
prezentare generală

Ce înseamnă Parc Naţional? se stabileşte prin regulamente şi planuri


Un Parc Naţional este o arie protejată, de protecţie şi conservare, aprobate
administrată în special pentru protecţia de autorităţile naţionale ştiinţifice şi
ecosistemelor şi pentru recreere, administrative abilitate, potrivit legii. În
corespunzând categoriei II din clasificarea perimetrul Parcului sunt admise doar
Uniunii Internaţionale pentru Conservarea activităţile tradiţionale practicate de
Naturii (International Union for comunităţile din zonă.
Conservation of Nature, IUCN). În masivul
Piatra Craiului au fost identificate specii Zonele Parcului Naţional
rare, fiind protejat pentru „caracterul unic” Ţinând seama de distribuţia biodiversităţii, Z2
încă din 1938, dar suprafaţa de astăzi a de frecvenţa şi amploarea fenomenelor
ariei protejate a fost stabilită în 19901. Rolul geologice şi geomorfologice, de modul
Parcului Naţional Piatra Craiului (PNPC, de utilizare a terenurilor şi de intensitatea
Parcul) este de a conserva biodiversitatea, circulaţiei oamenilor şi animalelor, s-au
speciile valoroase şi peisajul, de a promova stabilit zone cu grade şi modele diferenţiate
şi încuraja turismul şi de a conştientiza şi de management astfel: zone cu protecţie Z4
educa publicul în spiritul protejării naturii şi strictă (6.333 ha), zone cu protecţie
a valorilor sale. integrală (104,6 ha), zone de conservare
Administraţia Parcului are datoria de a durabilă (6.526 ha) şi zone de dezvoltare
menţine cadrul fizico-geografic în stare durabilă (1.795,4 ha).
naturală, de a proteja ecosistemele, de a Ultima categorie cuprinde zonele în care
conserva resursele genetice şi diversitatea se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, Parcul Naţional Piatra Craiului,
împărţirea pe zone de management
biologică, de a preveni şi exclude orice cu prioritate cele de locuire şi de interes
formă de exploatare a resurselor naturale turistic, dar cu respectarea principiului de
şi de folosinţă a terenurilor incompatibilă utilizare durabilă a resurselor naturale şi Z3
cu scopul atribuit. Modul de administrare de prevenire a oricăror efecte negative
semnificative asupra biodiversităţii. În Parc,
1 Cele mai importante acte normative de înfiinţare această zonă este reprezentată de o parte
şi funcţionare a Parcului sunt Ordinul Ministerului
a intravilanului localităţilor Zărneşti, Măgura,
Agriculturii nr. 7/1990, ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale Peştera, Dâmbovicioara şi Dragoslavele
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi şi de lacul de acumulare de la Sătic.
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări Regulamentul de construire se referă Z5
prin Legea nr. 49/2011. Lista completă poate fi
exclusiv la această zonă, în restul Parcului
consultată în Planul de Management al Parcului
Naţional Piatra Craiului. nefiind permise nici un fel de construcţii.

14 15
Capitolul II înghesuite, cu o densitate mai ridicată Satele din Parc sunt în zone administrative comunei Rucăr, judeţul Argeş;
şi organizate preponderent liniar. Toate diferite şi au specific şi caracteristici zona 5 (Z5) – Cheile Ghimbavului din
Aşezările din Parcul satele au un caracter pronunţat pastoral. distincte. Ele sunt incluse în diferitele intravilanul comunei Dragoslavele, judeţul
Naţional Pe lângă case se întâlnesc şi mici culturi zone de dezvoltare durabilă ale Parcului, Argeş.
de uz gospodăresc. după cum urmează: Satul de tip împrăştiat, caracteristic
Zonele locuite din Parc se situează la Satele din văi sunt mai expuse la frig din regiunilor muntoase, are gospodării
zona 1 (Z1) –Valea Bârsei din intravilanul
altitudini cuprinse între 700 şi 1.100m cauza fenomenului de inversiune termică oraşului Zărneşti, judeţul Braşov; izolate, semănate la depărtări mari unele
(Măgura şi Peştera 900-1.100 m, (frigul coboară în văi) şi a perioadelor de zona 2 (Z2) – satele Măgura şi Peştera de altele, fiecare familie cu gospodăria
Podu Dâmboviţei 750 m, Sătic 850m). însorire mai scurte. Pe culmi, aşezările din intravilanul comunei Moieciu, judeţul ei, având în proprietate o întindere
Fiecare localitate s-a dezvoltat în funcţie sunt mai expuse la vânt, dar au o însorire Braşov; apreciabilă de pământ în jur. Satul
de economia tradiţională, dar şi de mai bună. În general toate aşezările zona 3 (Z3) – satul Podu Dâmboviţei nu are uliţe. Drumuri întâmplătoare şi
factorii geografici. Satele de pe culmi caută orientarea către sud („la soare”) şi din intravilanul comunei Dâmbovicioara, poteci particulare leagă casele între ele
au o densitate mică şi gospodării se organizează la adăpost de vânturile judeţul Argeş; şi pe acestea cu calea publică cea mai
răsfirate. Localităţile din văi sunt însă mai dominante. zona 4 (Z4) – satul Sătic din intravilanul apropiată. (Grigore Ionescu)

Peisaj din satul Măgura

16 17
Specific pastoral, satul Măgura
18 19
Capitolul III antropică în diferite proporţii.
În Parc, atât peisajele naturale cât şi cele
Principii de dezvoltare culturale conţin o mare diversitate biologică,
aflată în strânsă legătură şi dependenţă cu
aşezările şi activităţile umane. Aşezările s-au
Misiunea Parcului este aceea de a conserva format în timp, printr-un proces organic,
cadrul natural şi cultural, care în ansamblul creându-şi o identitate proprie.
său conferă identitate locului şi locuitorilor, Specificul unei zone se referă la acel ca-
la rândul lor responsabili de transmiterea racter definitoriu care o deosebeşte de alte
acestei moşteniri către viitor. Convenţia zone şi o face uşor de identificat.
Europeană a Peisajului (Florenţa, 2000) În funcţie de caracteristicile fizice, peisajul
defineşte noţiunea de peisaj ca o parte locuit se împarte în următoarele catego-
de teritoriu, perceput ca atare de către rii: teren amenajat (hortus), cu aşezări
populaţie, al cărui caracter este rezultatul umane (locuiţe permanente, odăi, saivane
interacţiunii factorilor naturali şi/sau sezoniere sau stâne etc.), teren transfor-
umani şi subliniază importanţa conservării mat (ager) în scopuri agricole sau pastorale
peisajelor, nu atât pentru valoarea estetică, (grădini de legume, livezi, fâneţe, păşuni
cât, mai ales, pentru calitatea vieţii umane şi etc.), teren conservat (saltus) în care
naturale. În funcţie de gradul de intervenţie elementele fizice (relief, climă, vegetaţie)
umană asupra mediului se identifică peisaje nu sunt modelate de către om. Terenurile
naturale – neafectate de acţiunile umane şi conservate sunt zone de refugiu pentru
peisaje culturale – rezultate prin modelarea faună şi floră, surse de fructe, ciuperci,
Peisaj amenajat (hortus), satul Măgura

Ogradă specifică satelor de munte (ager), satul Măgura

Identificarea diferitelor tipuri de peisaj

20 21
plante medicinale, dar şi de legende locale. trăsătura lui specifică. Tradiţia este un sistem îndemânare, abilitate, talent). Meşterii şi materialelor şi conferă identitate. Inteligenţa
Formele şi proporţiile parcelelor şi clădirilor, dinamic, definitoriu pentru o comunitate şi meşteşugurile constituie o resursă preţioasă practică a meşterului este mecanismul prin
dar şi plantaţiile, împrejmuirile, materialele, care se transformă în mod organic. care poate fi şi trebuie folosită, nu pentru o care se creează identitatea locului şi se
aşezarea şi raportul dintre clădiri şi mediu Zonele cultivate (fâneţe, grădini, curţi) şi întoarcere nostalgică către trecut, ci ca un menţine tradiţia. Ea este parte a peisajului
sunt elemente importante în conturarea locuinţele au fost amenajate fără un plan, mod inteligent şi pragmatic de valorificare a cultural şi un bun de patrimoniu.
speficiului. Conservarea şi valorificarea prin transmiterea din generaţie în generaţie specificului regional. Execuţia manuală are Planul de Management al Parcului Naţional
specificului sunt legate direct de modul a unei tradiţii agri-culturale. Amenajarea întotdeauna amprenta îndemânării, atenţiei Piatra Craiului stabileşte următoarele
tradiţional de locuire, ocupaţii, amenajarea teritoriului a necesitat cunoştinţe numeroase şi dispoziţiei celui care realizează lucrarea, principii pentru dezvoltarea durabilă a
teritoriului, obiceiuri etc. Tradiţia1 reprezintă şi precise asupra mediului înconjurător şi presupune multă intuiţie şi experienţă prac- aşezărilor umane, în spiritul păstrării şi
un ansamblu de concepţii, de obiceiuri şi de a avut ca rezultat o adaptare remarcabilă tică, muncă fizică, înţelegerea locului şi a valorificării specificului şi a tradiţiilor locale:
credinţe care se statornicesc istoriceşte în la condiţiile locale, care se reflectă în
cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi produsele locale: brânzeturi, carne,
care se transmit din generaţie în generaţie, materiale de uz casnic etc.
constituind pentru fiecare grup social În ceea ce priveşte spaţiul construit, tradi-
ţia este determinată de mediu (materiale,
1 Conform Convenţiei pentru Diversitate Biologică,
Rio de Janeiro - 1992 şi Convenţiei UNESCO pentru relief, climă), dar mai ales de meşter (o
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial - 2003. persoană care practică un meşteşug cu

Casă specifică pentru zona de sud


a Parcului, satul Dâmbovicioara

Tunsul oilor primăvara, satul Măgura Casă tip ocol, specifică satelor Măgura şi Peştera
22 23
1. Păstrarea parcelarului existent în 5. Păstrarea elementelor vegetale existente
formatul istoric; (arbori izolaţi, hotare);
2. Încurajarea menţinerii şi reconversiei 6. Încadrarea armonioasă în peisaj;
fondului construit existent; 7. Folosirea tehnicilor şi materialelor
3. Încurajarea folosirii tipologiilor de locuire tradiţionale ale zonei.
dezvoltate istoric, adaptate nevoilor
moderne;
4. Încadrarea optimă în condiţiile locale
de relief şi climă printr-o corectă
aşezare pe pantă, bună orientare în
raport cu punctele cardinale şi vânturile
dominante;

Peisaj agro-pastoral din satul Măgura,


cu vedere spre munţii Bucegi

24 25
Capitolul IV viţei (Z3) – minimum 600 m2, cu lăţime
la stradă de minimum 12 m; în satul Sătic
Reguli pentru construcţii noi (Z4) pentru locuinţe permanente sau de
vacanţă – minimum 1.000 m2, cu lăţime
1. Teren şi amplasare la stradă de minimum 15 m, respectiv
3.000 m2, cu lăţime de minimum 30 m
Principiul păstrării parcelarului existent urmă-
pentru funcţiuni turistice (pensiuni, hote-
reşte împiedicarea îndesirii excesive a loca-
luri); în Cheile Ghimbavului (Z5) – mini-
lităţilor. Astfel, loturile mai mici decât cele
prevăzute prin regulament nu vor putea mum 3.000 m2, cu lăţime la stradă de mi-
fi construite. Pe Valea Bârsei (Z1) terenul nimum 30 m. Dacă terenul este mai mic ca
trebuie să fie de minimum 2.000 m2, cu o suprafaţă sau nu are lăţimea minimă cerută,
lăţime la stradă de minimum 20 m; în sa- proprietarul nu va putea construi pe el, dar
tele Măgura şi Peştera (Z2) pentru locuinţe îl va putea utiliza în alte scopuri (păşune,
permanente sau de vacanţă – minimum livadă etc.). Nu se recomandă transformarea
1.000 m2 cu lăţime la stradă de minimum terenurilor conservate (saltus) în terenuri
15 m, respectiv 2.000 m2 cu lăţime de amenajate şi este de preferat să se evite
minimum 20 m pentru funcţiuni turistice construirea pe terenurile cu folosinţă
(pensiuni, hoteluri); în satul Podu Dâmbo- agricolă (păşune, fâneaţă).

Schemă explicativă – forma terenului

Pentru realizarea unei construcţii, e zonă, astfel: pe Valea Bârsei (Z1) POT2-ul
preferabil ca terenul să nu aibă o pantă mai maxim admisibil este de 10%, în satele
mare de 46% (25°). Optim este terenul 2 Definit în OUG nr. 27/2008 pentru modificarea şi
care are cel puţin 20% din suprafaţă plană completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
sau cu pantă de maximum 15% (10°). teritoriului şi urbanismul, POT reprezintă procentul
Regulamentul Parcului permite construirea de ocupare a terenului şi se calculează conform
formulei Sc/St x100, unde Sc este suprafaţa construită
unui procent maxim cuprins între 10 şi (suprafaţa proiecţiei clădirii pe sol, excluzând
Case răsfirate pe loturi mari, satul Peştera 20% din suprafaţa terenului în funcţie de balcoanele) şi St este suprafaţa terenului.
26 27
Măgura şi Peştera (Z2) de 10%, în satul ţele minime pentru amplasarea unei clădiri
Podu Dâmboviţei (Z3) este de 20%, în cu funcţiune turistică sunt 14 m faţă de altă
satul Sătic (Z4) de 10%, iar în Cheile construcţie şi 5 m faţă de limita de propri-
Ghimbavului (Z5) de 10%. etate. Excepţie fac anexele gospodăreşti:
grajduri, fânare, depozite de lemne, care se
2. Vecinătăţi pot amplasa la minimum 5 m de clădirea
Distanţa dintre construcţii se măsoară între principală.
clădirile cele mai apropiate, indiferent dacă Nu se recomandă amplasarea clădirilor
sunt pe acelaşi lot sau de pe loturi cu regim (locuinţe sau anexe – garaje, depozite
juridic diferit. Pe Valea Bârsei (Z1), distanţa etc.) chiar pe limita de proprietate dinspre
minimă acceptată este de 30 m între clădiri drumul de acces. Distanţele variază în Schemă explicativă – dimensiunea clădirii

şi cel puţin 5 m faţă de limita de proprie- funcţie de aliniamentul fiecărei străzi,


tate; în satele Măgura, Peştera (Z2), Podu precizat în certificatul de urbanism.
Dâmboviţei (Z3) şi Sătic (Z4) distanţa este Distanţa faţă de limitele de proprietate
înălţimea celei mai înalte clădiri, dar nu se măsoară pe linia perpendiculară
mai puţin de 10 m între clădiri, respectiv de la cel mai apropiat punct al casei
5 m faţă de limita de proprietate; în cheile pe limita proprietăţii. Distanţa faţă de
Ghimbavului (Z5) este de 30 m/cel puţin construcţiile învecinate se măsoară între
5 m. Pentru construcţiile turistice din satele cele mai apropiate două puncte ale fiecărei
Măgura şi Peştera distanţa minimă este construcţii.
30 m între clădiri şi 5 m faţă de limita de În cazul terenurilor cu lăţimi cuprinse între Schemă explicativă –
distanţa minimă
proprietate. De asemenea, în Sătic, distan- 12 şi 18 m se pot admite distanţe de

Schemă explicativă – distanţe între clădiri

28 29
AŞA NU!

Aşezarea clădirii s-a făcut


printr-o decupare brutală a
terenului, sprijinirea cu pereţi
de beton şi realizarea unei
platforme orizontale. Clădirea
este dispusă nefiresc, cu
latura lungă în lungul pantei,
având o înălţime prea mare
şi forme arhitecturale străine
zonei.

Schemă explicativă – dispunere locuinţă şi anexe

AŞA NU!

Primul nivel al clădirii acoperă


o suprafaţă foarte mare din
Schemă explicativă – aşezare pe teren în pantă teren, realizând o platformă
construită orizontal pe care se
înalţă clădirea propriu-zisă.
Zidul opac de beton înfipt
minimum 3 m faţă de limita de proprietate. incendiu III4 este de minimum 10 m. Pentru pe limita de proprietate
Distanţa faţă de construcţiile apropiate se va nivelurile de stabilitate la incendiu V şi VI, constituie o delimitare
respecta însă (vezi schemele explicative). distanţele se măresc până la 15 m, această agresivă în peisaj.
Dacă împrejurul clădirii nou propuse nu prevedere fiind prioritară celei referitoare la
este nimic construit, se respectă distanţele distanţele faţă de vecinătăţi. Pentru nivelurile
faţă de limitele laterale. Dacă însă există de stabilitate la incendiu I şi II se respectă
construcţii, se respectă în primul rând distanţa minimă faţă de vecinătăţi, chiar
distanţa dintre clădiri, în concordanţă cu dacă strict pentru singuranţa la incendiu se
funcţiunile lor (locuire, turism). admit distanţe mai mici.
Distanţa dintre clădiri este importantă în
special pentru calitatea locuirii. Fiecare 3. Aşezare pe teren Cu toate acestea, o locuire confortabilă, Puţine sunt zonele din Parc cu suprafaţă
construcţie va putea beneficia de peisaj, Factorii principali care influenţează sustenabilă, nu trebuie să neglijeze ceilalţi orizontală sau cu pantă foarte lină. De
lumină şi intimitate. Păstrând distanţele aşezarea clădirilor sunt: terenul, condiţiile factori, aşa că se recomandă acordarea unei aceea, aşezarea pe teren este dificilă şi
corecte, respectaţi vecinii şi dreptul fiecăruia de climă, orientarea şi peisajul. Dacă importanţe egale tuturor factorilor. ridică probleme constructive, dar şi estetice,
de a se bucura de calitatea mediului din în mod tradiţional terenul şi clima erau Orientarea optimă a clădirilor este cu importante. Sistematizarea terenului pentru
Parcul Naţional. Respectarea distanţelor determinante, în prezent, prin creşterea faţada lungă spre sud ori sud-est şi cu a obţine o suprafaţă orizontală este un
este necesară şi pentru a preveni interesului turistic pentru zonă, orientarea zonele vitrate ferite de vântul dominant. În efort material şi financiar nejustificat, care
propagarea incendiilor. În reglementările către peisaj a devenit cel mai important satele de munte (Măgura şi Peştera) sunt agresează mediul. De aceea se recomandă
de protecţie contra incendiilor3, distanţa factor (vezi secțiunea Încadrare în peisaj). vânturi puternice din toate direcţiile, astfel o sistematizare minimă, fără terasări,
între construcţiile cu nivel de stabilitate la încât organizarea tradiţională de tip „ocol” modificări majore de pante sau ziduri mari
4 Construcţiile cu acoperiş tip şarpantă şi mansardă
3 Conform Normativului de siguranţă la foc a locuibilă se încadrează, de obicei, la nivelul de
închis sau semideschis este justificată (vezi de sprijin. Prevederile Ghidului pentru astfel
construcţiilor P 118/99. stabilitate la incendiu III. secțiunea Forme şi proporţii). de amenjări sunt explicate în
30 31
capitolul VII, Principii şi reguli pentru Prin etaj mansardat (Em), în cazul con-
amenajări exterioare. struirii specifice în Parc, se înţelege nivelul
Prin configuraţia satelor, o construcţie este, locuibil sub acoperişul de tip şarpantă care Schemă explicativă
asigură respectarea cerinţelor de siguranţă, – ce se înţelege prin
în majoritatea cazurilor, vizibilă din toate mansardă şi etaj
părţile. De aceea, înălţimea maximă a protecţie şi confort necesare locuirii, cu mansardat
construcţiei se calculează de la punctul cel înălţimea liberă minimă de 1,80 m, cu su-
mai coborât al trotuarului perimetral până la prafaţa construită egală cu suprafaţa etajului
punctul cel mai înalt al acoperişului. de mai jos. Se consideră nivel suprateran al
Ca număr de niveluri, e permisă formula clădirii şi se include în calcularea coeficien- Schemă explicativă
ţilor de urbanism POT, CUT. O clădire poate – ce înseamnă parter,
demisol, parter şi mansardă (D+P+M) demisol şi subsol pe
avea un singur etaj mansardat. un teren în pantă
în toate zonele, cu excepţia funcţiunilor
Prin demisol (D) se înţelege un etaj parţial
turistice din Sătic (Z4) şi a oricărei
îngropat, în cazul construirii specifice în Parc
construcţii din Cheile Ghimbavului (Z5)
tot perimetrul nivelului fiind îngropat cel
unde se admit demisol, parter şi etaj
puţin 1/3 din înălţimea sa liberă. Demisolul
mansardat. se consideră nivel suprateran al clădirii şi
Prin mansardă (M), în cazul construirii se include în calcularea coeficienţilor de
specifice în Parc, se înţelege nivelul locuibil urbanism POT, CUT. O clădire poate avea un
din spaţiul şarpantei, cuprins între învelitoare singur demisol.
şi ultimul nivel al unei clădiri, care asigură Prin subsol (S) se înţelege un etaj complet
respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie îngropat, în cazul construirii specifice în Parc
şi confort necesare locuirii, cu înălţimea tot perimetrul nivelului fiind îngropat cel pu- O sinteză a caracteristicilor de urbanism se găseşte în tabelul de mai jos:
liberă minimă de 1,20 m şi cu suprafaţa ţin 2/3 din înălţimea sa liberă. Se consideră
construită de maximum 70% din suprafaţa nivel subteran şi se include în calcularea

Ghimbavului
Dâmboviţei
şi Peştera
ultimului nivel. Mansarda se consideră coeficienţilor de urbanism POT, CUT doar în

Măgura
nivel suprateran al clădirii şi se include în cazul construcţiilor independente complet

Bârsei

Cheile
Valea

Podu

Sătic
calcularea coeficienţilor de urbanism POT, îngropate, indiferent de funcţiunea acestora.
CUT5. O clădire poate avea amenajate Etajele unei clădiri pe teren în pantă parţi-
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
mai multe niveluri locuibile în mansardă al îngropate/parţial libere se consideră etaje L* P** L* P**
(dacă înălţimea maximă a clădirii permite supraterane întregi şi se includ în calcularea Lot minim (m2) 2.000 1.000 2.000 600 1.000 3.000 3.000
acest lucru), fiecare fiind considerat nivel coeficienţilor de urbanism POT, CUT. Lăţime la stradă (m) 20 15 20 12 15 30 30
suprateran şi fiind inclus în calcularea Valorile maxime ale coeficientul de POT (%) 10 10 10 20 10 10 10
coeficienţilor de urbanism POT, CUT. utilizare a terenului (CUT) sunt 0,27 CUT 0,27 0,27 0,27 0,6 0,27 0,3 0,3
în Valea Bârsei (Z1), în satele Măgura Înălţime maximă (m) 10 10 10 10 10 14 14
5 Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) – definit în
OUG nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea şi Peştera (Z2) şi Sătic (Z4), 0,6 în Regim de înălţime D+P+M D+P+M D+P+M D+P+M D+P+M D+P+Em D+P+Em
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului Podu Dâmboviţei (Z3) şi 0,3 în Cheile Distanţa între clădiri 30 10 30 10 10 14 30
şi urbanismul – este un indicator urbanistic care se Ghimbavului (Z5) şi pentru funcţiunile Distanţa faţă de 5 5 5 5 5 5 5
calculează conform formulei Sd/St, unde Sd este turistice din satul Sătic (Z4). Acest coeficient limita de proprietate
suprafaţa desfăşurată a construcţiei (suma suprafeţelor
tuturor nivelurilor supraterane ale clădirii, excluzând
stabileşte numărul de niveluri ale clădiri. * L = locuinţe permanente sau temporare
balcoanele şi terasele pe sol) şi St este suprafaţa O ocupare mai mare a terenului scade ** P = dotări turistice: pensiuni, hoteluri
terenului. numărul de niveluri şi reciproc.
32 33
4. Funcţiuni Măgura şi Peştera sunt: gospodăria închisă,
Activitatea principală în satele din aria de tip „ocol”, din care se mai păstrează doar
Parcului a fost păstoritul, care a impus câteva exemple izolate; gospodăria semi-
forme specifice în arhitectura locală. În deschisă, variantă a celei de mai sus, dar
ultimii 20 de ani, activitatea s-a diminuat adaptată zonelor mai dens populate din
foarte mult, având efecte vizibile asupra centrul localităţilor; gospodăria deschisă,
mediului natural şi construit. Deoarece cea mai răspândită după 1950. „Ocolul”
este o locuinţă cu anexe, unite între ele spre
printre obiectivele ariei protejate se află
exterior de pereţi masivi de bârne, iar spre
valorificarea specificului şi păstrarea tradiţiei,
interior printr-un şir de stâlpi (tip portic).
pentru reabilitarea construcţiilor existente
Această compoziţie este potrivită pentru
sau pentru cele nou realizate se permit doar
funcţiunile turistice din Măgura şi Peştera.
următoarele funcţiuni:
Arhitectura tradiţională din Dâmbovicioara
• locuinţe cu regim permanent sau
şi Sătic este specifică zonei etnografice
sezonier;
Muscel. Formele cele mai răspândite de
• dotări pentru turism rural: pensiuni, mic
locuinţe erau cele cu parter înalt (peste
comerţ, servicii de alimentaţie publică
o pivniţă parţial îngropată), cu o tindă
(restaurante, baruri), mici dotări pentru
generoasă şi un acoperiş abrupt, acoperit cu
prestări servicii şi cultură;
şiţă sau şindrilă.
• mici birouri administrative sau bancare;
Valea Bârsei şi Cheile Ghimbavului au fost
• mici ateliere pentru meşteşuguri locale;
zone naturale neconstruite până recent,
• construcţii pentru producţia agricolă
când a crescut interesul pentru exploatarea
tradiţională, specifică zonei.
turistică intensivă. Totuşi acestea se află
în vecinătatea unor zone cu specific bine
Se interzic următoarele funcţiuni: definit, astfel încât prin regulamentul
• construcţii industriale, chiar dacă nu Ocol, arhitectură tradiţională din satele Măgura
Parcului s-au împrumutat caracteristici din şi Peştera (reproducere din Arhitectura populară
produc noxe; zonele vecine: din Măgura şi Peştera pentru românească, Grigore Ionescu, Editura Tehnică, 1957)
• construcţii sau extinderi pentru Valea Bârsei, respectiv din Dâmbovicioara
depozitare care nu servesc pentru Cheile Ghimbavului.
direct activităţilor comerciale sau Pentru conservarea specificului şi întărirea
meşteşugăreşti locale; identităţii locale se recomandă o atentă
• construcţii destinate creşterii intensive studiere a formelor locale, se interzic
de animale mari. stilurile, formele, elementele decorative sau
materialele de construcţie emblematice
5. Forme şi proporţii pentru alte zone din ţară sau străinătate.
Clădirile noi trebuie să se integreze coerent Formele cel mai bine proporţionate,
în aspectul general al zonei, prin adaptarea experimentate prin arhitectura tradiţională
formelor la specific (vezi capitolul III, Princi- sunt dreptunghiurile cu dimensiunile de
pii de dezvoltare), prin respectarea proporţi- 4x8 m, respectiv 7x15 m. Raportul preferat
ilor tradiţionale şi prin materialele folosite. între înălţimea pereţilor şi acoperiş variază
Tipuri de arhitectură tradiţională în zona între 1/2 (construcţiile cu soclul înalt sau Ocol tradiţional, proporţii faţada principală

34 35
Proporțiile unui ocol existent,
satul Măgura

Proporţiile faţadelor tradiţionale din zona de sud a Parcului

climă) printr-un echilibru subtil şi fragil –


se spune că „respiră”; clădirile moderne
Proporţiile unei case
tradiţionale, satul Peştera se izolează de mediul înconjurător, sunt
în general etanşe la aer, apă şi ventilate
în manieră artificială – sistem închis. Se
consideră construcţii moderne cele apărute
la începutul secolului XX, odată cu apariţia
betonului armat. Până în 1973 – la prima
criză petrolieră mondială – s-a construit
fără a se ţine cont de consumul de
energie. După 1975 apar în Europa primele
reglementări energetice, care încearcă
ameliorarea performanţelor. În paralel, la
sfârşitul anilor ’80, apar clădirile ecologice6.
În zona Parcului, construcţiile moderne
apar după 1950, iar reglementările pentru
eficienţă energetică abia după 1990. Până
în prezent în Parc nu sunt exemple de Proporţiile unei case tradiţionale din satul
Valea Caselor, comuna Dragoslavele
construcţii ecologice, deşi acestea sunt
demisol) şi 1/3 (clădirile pe teren plat, 6. Comportamentul fizic al unei potrivite şi încurajate.
fără demisol). La majoritatea clădirilor clădiri – performanţa energetică, Construcţiile noi trebuie să respecte compatibile între ele şi care nu afectează
tradiţionale s-a observat că faţadele lungi se arhitectura sustenabilă prevederile actuale de eficienţă energetică, climatul interior. În condiţiile cerute de
înscriu în dreptunghiul de aur, iar cele scurte dar trebuie să folosească sistemele legislaţia în vigoare7, o clădire trebuie să
Simplificând, se pot distinge două tipuri
într-un pătrat. sustenabile (materiale naturale, tehnologii aibă o rezistenţă mare la transferul termic
de construcţii: construcţiile tradiţionale (în
Extinderile noi trebuie să se integreze în pentru energie alternativă), tehnici prin pereţi, tâmplărie, acoperiş, planşee
general vechi) şi construcţiile moderne
volumetria generală şi să păstreze înălţimea (contemporane). Cele două tipuri au 6 În practica internaţională şi prin sistemele de etc., pentru a limita pierderile de energie
la cornişă şi la coama acoperişurilor. evaluare consacrate (LEED, SVM, BREEAM etc.), o interioară către exterior.
comportamente fizice diferite: clădirile vechi
clădire ecologică/verde ţine cont nu doar de eficienţa
Diferenţele admise sunt de ±0,5 m la sunt construite în sistem deschis, trăiesc energetică, ci şi de relaţia cu mediul (materiale 7 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de
cornişe şi ±1 m la acoperiş. împreună cu mediul înconjurător (aer, apă, naturale, tehnici sustenabile, impact social etc.). izolaţii termice la clădiri, indicativ C107.

36 37
mediu nesănătos (mucegai, igrasie) asupra mediului prin emisiile masive de
şi sunt necesare sisteme mecanice CO2 şi prin scurgerile accidentale din timpul
de reglare a climei interioare pentru a fabricaţiei. Polistirenul este un material
atinge parametrii optimi. Orice defect combustibil, care prin ardere produce
care întrerupe etanşeitatea materialelor gaze şi resturi toxice. Deşi e un material
conduce la acumulare de umiditate în recent introdus în construcţii, s-a constatat
masa elementelor de construcţie, ceea ce că şoarecii sau păsările îşi sapă uşor
slăbeşte rezistenţa materialelor. cuiburi în el. Deoarece polistirenul este
Opţiunea pentru sistem deschis/închis impermeabil la vapori, el poate fi folosit
duce la alegerea justă a materialelor de doar pentru un sistem închis (nesustenabil)
construcţie. Un sistem deschis poate folosi şi nu este compatibil cu o structură de
materiale naturale/sustenabile şi poate fi
lemn (vezi capitolul V, Principii şi reguli
o arhitectură ecologică. Un sistem închis
pentru renovare/reabilitare/restaurare).
utilizează materiale industriale, etanşe,
Polistirenul împiedică trecerea spre exterior
conducând către aşa numita „arhitectură
a vaporilor de apă, care se acumulează în
pasivă”, dar nu este neapărat sustenabil/
ecologic. perete, conducând la putrezirea lemnului.
Peisaj din satul Peştera
În mod simplist şi eronat, arhitectura Câteva soluţii sustenabile de termoizolare
durabilă este înţeleasă ca o eficientizare a pereţilor de lemn sau de zidărie ar fi:
Relaţia dintre interiorul şi exteriorul funcţie de sezon, umiditatea aerului, însorire energetică a clădirii, adică termoizolarea termoizolare interioară cu panouri de
unei clădiri este una complexă şi direct şi orientarea peretelui. În perioada caldă apa pereţilor conform normativelor în vigoare. lână/cânepă/vată de lemn/vată minerală
influenţată de materialele care alcătuiesc din zid se evaporă, reducând temperatura Soluţia care s-a răspândit în ultimii 10 ani placată cu gips-carton (pentru pereţi de
peretele exterior, învelitoarea şi închiderea din interior. Materialele naturale au o bună este cea de placare cu polistiren a oricărui bârne); termoizolare exterioară cu vată
golurilor (uşi, ferestre). Un perete conţine permeabilitate, dar este important să se evi- tip de perete exterior. Însă polistirenul nu minerală/cânepă/vată de lemn şi finisaj din
permanent o cantitate de umezeală sub te tencuieli şi finisaje hidrofuge, care împie- este un material sustenabil, are o durată placaj uscat lemn (pentru pereţi lemn sau
formă lichidă sau gazoasă (vapori de apă), dică transferul de aer. Pătrunderea directă a estimată de viaţă de doar circa 50 de ani. cărămidă); termosistem din vată minerală
dependentă direct de condiţiile din exterior apei prin acţiunea ploii este limitată de ten- Producerea polistirenului are efecte toxice rigidă pe perete de cărămidă.
şi interior. Apa în stare lichidă provine din cuiala exterioară şi de forma şi dimensiunile
sol, prin capilaritatea materialelor, şi din acoperişului/streşinii. Ascensiunea apei din
acţiunea directă a ploii. Apa în stare gazoasă sol prin capilaritate este permisă şi controla-
provine din schimbul de aer (încărcat cu tă prin evaporarea către exterior.
vapori de apă) dintre interior şi exterior, Un sistem închis (etanş) împiedică
proces determinat de diferenţa de presiune umezeala sub orice formă să patrundă în
dintre interior şi exterior şi de calităţile masa elementelor de construcţie. Acest
higroscopice ale materialelor. sistem pune accentul pe impermeabilizarea
Un sistem deschis (o construcţie care „res- cât mai bună atât a interiorului, cât şi
piră”) permite apei să traverseze masa ele- a exteriorului, etanşare care urmăreşte
mentelor de construcţie. Un sistem permea- limitarea drastică a contactului între mediu
bil reglează în mod natural raportul aer/apă şi interior. Acumularea de umezeală în
din atmosferă, păstrând un echilibru optim. interior (din respiraţia oamenilor, băi,
Cantitatea de umiditate din zid variază în bucătării) poate provoca disconfort şi Schemă explicativă – sisteme închise şi deschise

38 39
7. Tehnici de construire Structură
şi materiale În localităţile din Parc predomină structurile
de lemn, fie din bârne masive, netencuite
Fundaţii sau tencuite cu lut şi văruite (zonele
În mod tradiţional, fundaţiile şi soclul muntoase), fie pe sistem de stâlpi şi grinzi
se realizau din zidărie de piatră sau de de lemn cu împletitură de nuiele lipite
cărămidă, dar se admit şi soluţii moderne, cu lut (zone marginale), dar şi zidării de
din beton monolit sau armat. Înălţimea cărămidă (mai ales în zonele sudice ale
recomandată a soclului este de 30-60 cm, Parcului).
pentru a asigura protecţia peretelui exterior În practica modernă, sistemul din
contra zăpezii şi a stropirii cu apă de ploaie. bârne masive de lemn este considerat
Protecţia este foarte importantă mai ales în neeconomic – din cauza consumului mare
cazul structurii de lemn, dar e utilă şi pentru de lemn, fiind preferat cel cu stâlpi şi grinzi.
INTERIOR
termoizolație moale, EXTERIOR
zidăria de cărămidă. Pentru închiderea pereţiilor exteriori se
permeabilă la vapori termoizolație moale,
(lână, celuloză, cânepă, permeabilă la vapori
vată de lemn) (cânepă, vată de lemn, vată minerală)
EXTERIOR + + INTERIOR
placaj șindrilă placaj gips-carton / lemn placaj șindrilă tencuială lut / var

PERETE BÂRNE LEMN PERETE BÂRNE LEMN

soclu zidărie
din piatră naturală
cu mortar de var protecție contra umezelii
soclu beton

min. 30

min. 30
trotuar pietriș
min. 40
trotuar pietriș

EXTERIOR
EXTERIOR termoizolație moale,
termoizolație rigidă permeabilă la vapori
(vată minerală) INTERIOR (cânepă, vată de lemn, vată minerală)
+ tencuială var / + INTERIOR
tencuială silicatică ciment+var placaj șindrilă tencuială var / ciment+var

PERETE CĂRĂMIDĂ PERETE CĂRĂMIDĂ

Soluţii de termoizolare pentru diferite tipuri de pereţi Ilustrare tipuri de soclu

40 41
folosesc preponderent vată minerală şi plăci În Parc se admit construcţiile din zidărie secțiunea Comportamentul fizic al unei clă- tera este placarea pereţilor exteriori – atât
de OSB. Altă soluţie este cea a umpluturilor portantă, cu sâmburi şi planşee de beton, diri – performanţa energetică, arhitectura zidăriile de cărămidă, cât şi pereţii de bârne
din zidărie cu termoizolaţie exterioară. care însă trebuie să respecte proporţiile şi sustenabilă). Pe suprafeţele din cărămidă, sau paiantă – cu lemn (fie cu scânduri cu
În Parc sunt admise toate sistemele. Reco- formele tradiţionale. tenuielile de ciment sunt adecvate, dar reduc falţ tratate pentru exterior, fie cu şindrilă).
mandate sunt însă cele care utilizează în capacitatea peretelui de a „respira” (de a Această îmbrăcăminte are rolul de a oferi o
cea mai mare parte materiale naturale, bio- Pereţi şi finisaje exterioare permite transferul liber de vapori de apă). O protecţie suplimentară, mai ales pe laturile
degradabile: lemn, cărămidă, paie, lut, var. Pentru finisarea exterioară a pereţilor, soluţie mult mai sănătoasă, mai sustenabilă foarte expuse, şi este recomandată pentru
După 1950, în satele din Parc au apărut în zonă se folosea în mod tradiţional o şi chiar mai estetică sunt tencuielile de var. protejarea materialelor de termoizolare moi
tot mai des construcţii din zidărie portantă. tencuială de lut văruită sau o tencuială de O soluţie specifică zonelor Măgura şi Peş- (vată minerală, saltele de lână etc.).
În prezent această tehnică este cea mai var. Clădirile din cărămidă portantă, apărute
răspândită, atât pentru că e ieftină, cât după Primul Război Mondial în zonele
şi pentru că ştiinţa construirii din lemn rurale, foloseau pentru exterior tencuieli de Tencuială tradiţională din
s-a pierdut în bună parte. În societatea pământ, văruită pe perete din
var, iar după 1940, tencuielile de ciment bârne de lemn
contemporană s-a înrădăcinat prejudecata zugrăvite. Ulterior s-au răspândit tencuielile
că lemnul este un material slab comparativ de ciment şi pe pereţii din bârne de lemn
cu betonul şi cărămida, care ar face sau din paiantă, existând convingerea că
construcţia mai rezistentă. Acest lucru duritatea tencuielilor de ciment conferă
provine din educaţia şi propaganda celor rezistenţă şi protecţie pe termen lung
50 de ani de comunism, când pentru a pereţilor „slabi”. Acest lucru este fals.
justifica industria de beton şi prefabricate, Cimentul realizează o suprafaţă rigidă
lemnul (material exclusiv pentru export) era incompatibilă cu structurile elastice din lemn
desconsiderat şi se încerca eliminarea lui sau cu pereţii din paiantă. Din acest motiv,
din construcţii8. în timp, tencuiala de ciment se crapă, se
desprinde de pe suport şi permite infiltarea
8 Ana Maria Zahariade, Arhitectura în proiectul apei, care duce la putrezirea lemnului.
comunist România 1944-1989/ Architecture in the
În plus reduce permeabilitatea peretelui, Placări din lemn pentru pereţi
Communist Project Romania 1944-1989 (Bucureşti,
Simetria, 2011) p. 35. influenţând negativ climatul interior (vezi exteriori, sisteme tradiţionale

Schemă explicativă – tipuri posibile de structură

42 43
AŞA NU! Peste materialele moderne de termoizolare locale. Ele se încadrează cel mai bine în
(polistiren, vată minerală, vată de lemn, mediul natural şi pot genera o arhitectură
Combinaţia de materiale vechi
şi noi este nepotrivită ca aspect panouri de cânepă, panouri de lână etc.) autentică, atât ca tehnică, cât şi ca imagine.
şi denaturează modul iniţial de finisajul exterior diferă de la material la Materialele naturale se schimbă odată cu
funcţionare a clădirii (în sistem trecerea timpului, devenind mai rezistente,
deschis) prin extinderea structurii
material. Materialele sintetice (polistirenul)
din lemn cu zidărie de BCA şi sunt parte dintr-un întreg sistem (piese şi şi se integrează firesc în peisaj.
înlocuirea ferestrelor originale cu adeziv de fixare, bandă de rosturi, amorsă, Există însă şi riscuri ca: supraexploatare a re-
tâmplărie din PVC.
strat final) bazat în principal pe componente surselor, poluare prin tehnologii neadecvate
sintetice. Tencuiala cea mai răspândită este de prelucrare sau din proasta gestionare a
pe bază de silicon, iar culorile care se pot deşeurilor rezultate etc. O slabă cunoaştere
realiza (practic nenumărate) au aspect a aplicaţiilor tradiţionale ale materialelor na-
artificial. Pentru vată minerală sau de lemn turale şi ceea ce s-ar putea numi o „lipsă de
este preferabilă tencuiala silicatică, care are respect şi înţelegere a calităţilor materialului”
o capacitate de difuzie a vaporilor mult mai pot duce la o aplicare sau „interpretare”
bună decât cea siliconică. Se pot realiza eronată a unor tehnici tradiţionale, o exe-
nuanţele naturale recomandate pentru cuţie defectuoasă, o lipsă a calităţii la nivel
construcţiile din Parc (vezi anexa 1 Indicaţii de detaliu sau supraîncărcarea cu decoraţii
de culoare). inadecvate. Pentru a evita aceste neajunsuri,
Se interzice folosirea imitaţiilor de materiale recomandăm consultarea experţilor Parcului
sau tehnici de aplicare. Se interzice placarea Naţional Piatra Craiului.
pereţilor cu tablă (simplă, cutată, tip bond
etc.). Materialele sintetice nu se patinează, Acoperiş
ci îşi păstrează aspectul artifical o perioadă Cel mai răspândit tip de acoperiş este cel
determinată după care se deteriorează, în patru ape repezi, cu pante egale de 40º-
adesea brusc, fiind permanent un element 50º (84-120%). În mod tradiţional, raportul
AŞA NU! nepotrivit în peisaj. De asemenea, la între înălţimea pereţilor şi a acoperişului
Etanşarea bârnelor din lemn cu
materialele industrializate, rapiditatea şi variază între 1/1 şi 1/2. Streaşina este
spumă poliuretanică grăbeşte perfecţiunea execuţiei nu mai depind de orizontală şi continuă, dar se admit, pe
putrezirea lemnului deoarece munca manuală. În acest fel muncitorii îşi zona expusă vântului dominant, „aplecători”
împiedică uscarea naturală
a materialului şi păstrează pierd îndemânarea, priceperea, înţelegerea – prelungiri ale pantei acoperişului până
umiditatea în zid. materialelor şi devin simpli aplicanţi. aproape de sol, sub care se realizează de
Execuţia mecanizată este impersonală, obicei spaţii de depozitare. O formă mai
uniformă şi nu creează implicit confort recentă de acoperiş (început de secol XX)
funcţional şi/sau estetic. este cel în două ape, care însă se realizează
Se recomandă folosirea preponderentă a cu aceleaşi pante ca şi cel în patru ape.
materialelor naturale locale (lemn, piatră, Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai
var). Materialele naturale de provenienţă multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de
locală au avantajul că sunt mai uşor de pro- nivel la coamă, cu forme provenite din alte
curat, au calităţi adaptate necesităţilor din zone sau aşa-zis „moderne”.
zonă, iar cererea lor pe piaţă poate asigura Se acceptă şi acoperiri cu pantă mică, de
păstrarea sau revitalizarea unor meşteşuguri minimum 10%, doar cu învelitoare din
44 45
acoperiș în două ape acoperiș în două ape
cu teșitură pe timpan

acoperiș în patru ape acoperiș în patru ape cu foișor


strat înierbat cu vegetaţie locală, doar acolo dacă nu sunt fixate adecvat. În perioada
unde sunt necesare soluţii speciale de comunistă târzie au fost introduse ca
aşezare pe sit şi integrare în peisaj: volume material de învelitoare plăcile ondulate de
complet îngropate (nu mai mult de 10% azbest. Acesta era un material produs pe
din suprafaţa construită), garaje sau spaţii scară largă şi ieftin, dar cu un aspect total
tehnice parţial sau total îngropate, care nepotrivit pentru specificul satelor din Parc.
pentru integrare în peisaj se acoperă cu strat În plus, azbestul s-a dovedit dăunător atât
vegetal. Se interzic acoperişurile tip terasă. sănătăţii oamenilor, cât şi mediului, fiind
În acoperiş sunt permise ferestrele tip interzis în prezent. În cazul schimbării unei
Schemă explicativă – forme de lucarnă, care respectă proporţiile şi formele
acoperiş acceptate în aria Parcului învelitori de azbest, panourile nu pot fi
tradiţionale. Acesta nu vor depăşi 20% din
aruncate la întâmplare, ci trebuie evacuate
suprafaţa învelitorii. Se admite utilizarea
Schemă explicativă – în mod corespunzător de către firmele de
acoperiş înierbat
ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă
salubritate.
de lemn, pe o suprafaţă de maxim 20% din
suprafaţa învelitorii. Tendinţa actuală este de a folosi ţiglă din
tablă, vopsită în culori artificiale puternice,
Învelitoare sau plăci din fibre organice şi bitum, tip
ondulin. Acestea sunt materiale industriale,
Materialul tradiţional de învelitoare este
lemnul sub formă de şiţă sau şindrilă. cu o mare răspândire, uşor de montat de
Şiţa este o scândură subţire (5-7 mm) lucrători fără calificări speciale şi relativ
şi îngustă (7-14 cm), cu lungimi de accesibile. Ele creează însă o imagine
30/35/40/45/50 cm, din lemn de esenţă străină de specificul aşezărilor din Parc,
moale, realizată prin despicare, nu prin tă- nepotrivită pentru peisaj. În concordanţă
iere9. Şindrila este o scândură prevăzută cu cu principiile şi obiectivele Parcului, aceste
lambă şi uluc, are lungimi de 35/40/50 cm, materiale nu sunt acceptate.
AŞA NU! lăţime între 5-13 cm, grosimea cantului cu În Parc se admit în prezent doar învelitori
uluc 15 mm, a cantului fără uluc 3 mm, iar din şiţă, şindrilă sau ţiglă ceramică.
Acoperişul în două ape asimetrice şi cu coama decalată nu
este acceptabil.
adâncimea ulucului 10 mm. Pentru realizarea învelitorilor cu aceste ma-
După Primul Război Mondial apare în teriale se vor respecta prescripţiile tehnice
sate ţigla ceramică pentru învelitoare şi, ale normativului C 37/88, cu privire la pan-
pe alocuri, tabla plană. În zonele expuse te, mod de aşezare, număr de straturi etc.
vânturilor puternice, ţigla ceramică, dar şi Conform acestor prevederi şiţa şi şindrila
tabla plană îmbinată cu falţ, pot fi dislocate se aşază în două straturi, panta minimă
AŞA NU! 9 Indicaţiile tehnice pentru realizarea învelitorii fiind de 60% (30˚) și cea uzuală de 70-
şi specificaţiile materialelor pot fi consultate în
Deși casa are o formă simplă, cu un acoperiș cu normativul C 37/88 Normativ pentru alcătuirea
180% (35-60˚). Şiţa se poate aşeza până
două pante egale, ea nu este potrivită pentru şi executarea învelitorilor la construcţii. Deşi acest la cinci straturi la o pantă minimă de 50%
zona Parcului deoarece foloseşte o decoraţie
de faţadă care aminteşte de clădirile tradiţionale
normativ a fost actualizat cu NP 069/2002 Normativ (25˚), cea uzuală fiind de 60-110% (30-
privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor
tip Fachwerk din Europa Centrală, pantele AŞA NU! 47˚). Panta acoperişului va respecta însă
acoperișului sunt mult prea abrupte, forma acoperişurilor în pantă la clădiri, prescripţiile de
lucarnei este atipică şi foloseşte o învelitoare din Forma acoperişului nu este specifică locului şi nici adaptată execuţie pentru învelitorile tradiţionale (lemn şi ţiglă prevederile regulamentului Parcului (vezi
ţiglă metalică. acestuia (vânturi puternice, zăpadă etc.) ceramică) sunt incomplete. secțiunea Acoperiş).
46 47
50
~1
Ţiglele ceramice potrivite în Parc sunt cele Goluri şi tâmplărie
șiță așezată în trei straturi

40°
tip solzi şi cele cu jgheab, trase sau presate. În arhitectura tradiţională din zonele Parcului

÷ 50
șipci (leațuri)

°
Olanele nu se încadrează în specific. predomină pereţii plini, golurile (ferestre,
Pantele uzuale depind de numărul de uşi) reprezentând maximum 15% din
straturi. În cazul ţiglelor solzi panta va fi de suprafaţa faţadelor. Golurile de fereastră
minimum 60% (30˚) pentru un strat, de recomandate trebuie să aibă forme şi
obicei 70-90% (35-42˚), respectiv cel puţin proporţii specifice zonei – dreptunghiulare
45% (24˚) pentru două straturi, de obicei orientate pe verticală sau pătrate. Se admit
Detaliu schematic pentru o 55-70% (28-35˚). În cazul ţiglelor trase, ca accente compoziţionale bine justificate
învelitoare din şiţă panta minimă este de 45% (24˚) pentru (deschidere către peisaj, folosire pasivă
două straturi, de obicei 55-70% (28-35˚), a energiei solare) panourile vitrate de
Acoperiş tradiţional cu învelitoare din şiţă, satul Peştera iar pentru ţiglele presate panta minimă dimensiuni mai mari.
este de 35% (19˚), de obicei 45-70% Ferestrele şi uşile locuinţelor erau realizate,
(24-35˚). Panta acoperişului va respecta tradiţional, din lemn cu una sau două foi cu
însă regulamenul Parcului (vezi secțiunea sticlă simplă.
Acoperiş). În zonele cu vânturi puternice, Tendinţa actuală este de a folosi materialele
toate ţiglele ceramice (tip solzi şi cele cele mai ieftine, precum PVC-ul, alb, colorat
trase sau presate) din câmpul învelitorii, la sau cu imitaţie de lemn, însă acesta nu este
streaşină şi la margini, se vor lega de şipci un material sustenabil.
cu sârmă zincată. În spiritul principiilor Parcului, este
obligatorie folosirea unei tâmplării din lemn

Schemă explicativă – mod de


îmbinare a şindrilei
Acoperiş tradiţional cu învelitoare din şiţă, satul Măgura

țiglele se leagă
de șipci cu sârmă

AŞA NU!
Detaliu schematic pentru o învelitoare din Aglomerare de clădiri în satul Peştera care scade valoarea peisajului şi calitatea locuirii: distanţa dintre
ţiglă ceramică în zonă cu vânturi puternice case e prea mică, ferestrele au forme nepotrivite, culorile sunt stridente, materialele de învelitoare
Acoperiş tradiţional cu învelitoare din ţiglă ceramică, satul Măgura (tabla plană sau tip ţiglă) nu sunt cele tipice pentru zonă, regimul de înălţime este prea mare.

48 49
Forme de ferestre şi lucarne specifice
pentru zonele Parcului

50 51
Casă din bârne cu acoperiş armonios şi învelitoare din şiţă, satul Măgura Casă tradiţională musceleană, cu parter înălţat, prispă şi învelitoare din şită, satul Dâmbovicioara

– masiv sau stratificat, băiţuit sau vopsit. spaţiului de lângă casă în mod confortabil –
Pentru a respecta cerinţele actuale de la adăpost de intemperii, soare, vânt).
eficienţă energetică, în prezent se utilizează În cazul terenurilor în pantă, sunt dificil de
geamul termoizolant (din două foi de sticlă realizat suprafeţe orizontale pe sol, în directă
cu un strat vidat sau cu gaz rar între ele). comunicare cu parterul. Pentru aceasta
Chiar şi pentru vitrinele spaţiilor comerciale sunt necesare lucrări de sistematizare sau
este obligatorie folosirea tâmplăriei cu rama construcţii suspendate (pe ziduri sau stâlpi).
de lemn. Vitrinele nu pot acoperi mai mult Suprafeţele teraselor care necesită stâlpi sau
de 30% din faţada pe care sunt amplasate. construcţii suplimentare se includ în calculul
coeficienţilor de urbanism (POT, CUT). În
Terase şi balcoane spiritul principiilor şi obiectivelor Parcului,
În arhitectura tradiţională a satelor de mun- nu se recomandă terasele suspendate AŞA NU! AŞA NU!
te, datorită climei şi reliefului, dar şi a mo- sau cu amenajări de teren complicate.
Chiar dacă se prevăd balustrade din lemn, balcoanele Clădirea deranjează prin culoare, proporţii, forma
dului de locuire, terasa şi balconul nu sunt Datorită regimului de înălţime permis în nu sunt elemente tipice zonei şi conferă clădirii un ferestrelor, balconul de la etaj, fiind pe ansamblu
elemente specifice. Modul actual de locuire, zona Parcului, nu se recomandă realizarea aspect de locuinţă colectivă din mediul urban (ca la o construcţie banală, posibil de realizat în orice sat
oraș). sau oraş, fără nici o legătură cu specificul locului.
în special cu destinaţie turistică, a introdus balcoanelor. Împrejmuirea este de tip urban, din plasă cu soclu de
aceste forme, inspirate din modele străine În zonele sudice ale Parcului, cu specific beton – interzisă prin regulament în zona Parcului.
zonei (pentru admirarea peisajului, utilizarea muscelean, casele tradiţionale au un parter
52 53
înalt, terasa fiind echivalentă cu tinda necesar de lumină ca firma să fie lizibilă şi parte, rezultând din combinarea factorilor reflectă în obiectele recent construite, create
sau prispa. Formele noi de arhitectură accesul vizibil. Nu se admit firme luminate naturali cu factorii creaţi de om. Peisajul pentru a privi din interiorul lor către afară
au renunţat la acest element în favoarea cu tuburi fluorescente, cu jocuri de culori şi înseamnă mai mult decât văz, include (către creastă, către vale etc.), dar care sunt
parterului pe sol şi a unor amenajări de intensităţi luminoase. Nu se admit reclame zgomotele, mirosurile şi gusturile locului evitate cu privirea din exterior.
terasă separate de construcţia propriu-zisă, pentru produse şi firme comerciale nici pe (natură, populaţie, produse locale etc.). O clădire este parte a peisajului, nu doar un
fapt care înstrăinează construcţiile de domeniul public, nici pe terenuri private. Construcţiile, culturile, plantaţiile şi punct de a privi în exterior. Orice construcţie
specificul local. Aici se recomandă Se va evita amplasarea antenelor pe îmbinarea lor cu zonele naturale, sălbatice este parte a mediului, trebuie să fie într-o
adoptarea formelor tradiţionale de tindă faţadele principale şi se va încerca creează acest tablou unicat, specific. legătură naturală cu el (schimb de aer, îm-
în locul teraselor „moderne”, iar în locul poziţionarea lor cât mai discret. Schimbările radicale în modul de a locui bătrânire, biodegradare etc.)și face parte,
balcoanelor ieşite în consolă, cu balustrade (activităţi, tehnică, semnificaţii etc.) şi în în acelaşi timp, din sistemul de locuire, de
aşa-zis „rustice”, se recomandă logia 8. Încadrarea în peisaj modul oamenilor de a se raporta la mediu practici agricole şi de producţie locală. În
musceleană. se regăsesc în noul mod de percepere a peisaj, mediul natural, nu obiectul construit,
Locuirea este o interacţiune permanentă cu
peisajului: ca parte din natură care formează este cel dominant. Nu se recomandă obiec-
mediul natural. Rezultatul interacţiunii este
Accesorii reconfigurarea continuă şi în profunzime
un ansamblu artistic şi este prinsă dintr-o tele de arhitectură sau amenajările care reali-
Părţile vizibile ale coşurilor pentru sobe, singură privire – privelişte. Această viziune zează contraste sau accente în peisaj. Parcul
a mediului10. Aspectul satelor din Parc
şeminee sau centrale termice vor fi corespunde tipului de turism care s-a Naţional are ca obiectiv conservarea armo-
este expresia acestui proces organic,
realizate/finisate cu piatră sau cărămidă dezvoltat în ultima perioadă, care priveşte niei dintre mediul natural şi cel amenajat,
interacţiunea dintre cadrul natural şi cel
aparentă, urmărind armonizarea cu din exterior, nu se integrează în peisaj şi astfel încât orice activitate de construire sau
modelat de om având ca rezultat un produs în mediul natural şi consumă nesustenabil amenajare trebuie să studieze atent integra-
construcţia, dar şi integrarea în peisaj. care, în cazul Parcului, este considerat un
Se admit reclame şi firme doar pentru peisajul. În arhitectură, acest lucru se rea în peisaj (relief, vegetaţie, tradiţie etc.).
peisaj valoros şi, de aceea, protejat.
dotările de turism şi comerţ. Acestea se vor Peisajul11 este propriu fiecărui teritoriu în
amplasa pe poarta de intrare sau pe faţada 10 Kázmér Kovács, Peisaj cu grădină şi casă
principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din (Bucureşti, Simetria 2011) p. 69.
materiale care se armonizează cu specificul 11 Conform Convenţiei Europeane a Peisajului
local. Iluminatul nocturn va asigura strictul (Florenţa, 2000).

AŞA NU!

Nu se admit forme contrastante, „moderne” (în special ca din prim-plan dreapta), chiar dacă în sine obiectul de
arhitectură poate fi armonios compoziţional. Aceste forme sunt stridente în peisaj şi rup armonia localităţii. Locuinţe armonios integrate în peisaj prin forme, materiale şi o bună relaţie cu terenul şi natura, satul Peştera.

54 55
Desene de case
tradiţionale din aria
Parcului, realizate de
studenţii Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti,
2002.

56 57
Capitolul V
Principii şi reguli pentru renovare/reabilitare/restaurare
Fondul istoric construit din toate aşezările clădirilor cu valoare ambientală şi nici o
din Parc s-a redus foarte mult şi nu este protecţie specială, obiectivele Parcului de
valorificat corespunzător. Din păcate, tendin- protejare a peisajului şi specificului stabilesc
ţa actuală este fie de a demola aceste clădiri drept clădiri cu valoare ambientală toate
pentru a face loc altora noi, „moderne”, fie construcţiile dinainte de 1950 şi majoritatea
de a le termoizola, extinde şi modifica în celor realizate înainte de 1990 care nu au
spirit „modern”, pentru a adăposti facilităţi suferit transformări majore în ultimii 20
turistice. Acest lucru conduce la scăderea de ani. Aceste clădiri folosesc materiale
valorii lor turistice, fapt pe care nici adminis- tradiţionale şi fac parte din specificul locului.
traţiile locale, nici investitorii, nici localnicii Pentru lucrările de restaurare sau modificare
nu-l conştientizează suficient. a clădirilor, chiar parţiale, se va întocmi o do-
În Parc se încurajează activităţile de ecotu- cumentaţie în conformitate cu legea, însoţită
rism şi agroturism, care pleacă de la premi- de releveul clădirii, studii istorice, fotografii Casă locuită de tip ocol închis, satul Măgura
sa că turismul este o completare a activităţi- cu clădirea şi strada (frontul stradal) sau
lor tradiţionale (păstorit), nu un înlocuitor al fotomontaje.
modului de viaţă tradiţional. Alături de con- Clădirile şi ansamblurile cu statut de monu-
servarea activităţilor, agroturismul pune ac- ment şi cele cu valoare ambientală trebuie
cent pe specific şi pe valorificarea fondului păstrate ca volum general.
istoric construit. Chiar dacă nu există clădiri Intervenţiile pe o clădire existentă trebuie să
cu statut de monument în aceste localităţi12, ţină cont de proprietăţile higrotermice ale
sunt încă multe clădiri cu valoare ambienta- pereţilor, să le conserve şi să le corecteze
lă mare. Lista Monumentelor Istorice (LMI) unde e cazul. Nu există o soluţie universală,
este un document de lucru permanent fiecare caz depinde de particularităţile
actualizat, care poate fi completat în funcţie clădirii, de vecinătăţi etc.
de necesităţile de protecţie constatate în Clădirile vechi au pereţi permeabili la vaporii
timp. Legislaţie specifică există doar pentru de apă, clădirea funcţionând în sistem
construcţiile declarate monument, care deschis (vezi secțiunea Comportamentul
trebuie să respecte reguli anume pentru fizic al unei clădiri – performanţa
orice lucrări de întreţinere şi reparaţii. Se pot energetică, arhitectura sustenabilă). Pereţii
executa lucrări de restaurare şi la clădirile cu sunt construiţi cu materiale naturale, care
valoare ambientală, dacă beneficiarul optea- nu au impact asupra mediului, au consum
ză pentru punerea în valoare a substanţei redus de energie şi emisii scăzute de CO2.
istorice şi a specificului. Marea calitate a pereţilor vechi (din bârne
Deşi nu există o definire legală clară a masive, cărămidă, piatră sau paiantă) este
12 Conform Listei Monumentelor Istorice 2010, în
inerţia. Ei păstrează timp mai îndelungat
comuna Dâmbovicioara se găsesc câteva vestigii, ruine căldura sau răcoarea (cu excepţia clădirilor
şi cruci de piatră cu statut de monument istoric. ocupate rar – la sfârşit de săptămână sau
Casă tradiţională, satul Ciocanu,
58 comuna Dâmbovicioara 59
bil la vapori sau finisat impermeabil cu o material de învelitoare, ferestre noi) se fac reface după un model relevat de pe o con-
vopsea acrilică sau de ulei), aerul interior cu autorizaţie de construire. strucţie de acelaşi tip şi din aceeaşi epocă.
devine tot mai umed, poate condensa pe La imobilele existente nu se admite adăuga- În ciuda unei anumite presiuni comerciale,
perete şi este nevoie de ventilaţie mecanică rea de balcoane. nu trebuie luată o decizie pripită pentru
suplimentară. Dacă bariera contra vaporilor Renovarea clădirilor cu valoare ambienta- schimbarea tâmplăriei originale. Reabilitarea
este pe faţa exterioară a peretelui (îmbrăcat lă poate include şi reabilitarea termică. tâmplăriei trebuie să fie obiectul unei ana-
într-un material impermeabil – tencuială de Aceste lucrări vor ţine cont de prevederile lize globale (arhitectură, acustică, termică
ciment, polistiren etc.), umezeala rămâne în capitolului IV, Reguli pentru construcţii noi. etc.) şi al unui examen atent al ferestrelor şi
interiorul peretelui, se acumulează în timp şi În cazul clădirilor cu valoare de monument, uşilor existente. Ferestrele tradiţionale sunt
îi afectează rezistenţa – lemnul putrezeşte, studiul istoric şi analiza materialelor şi a pro- un element bioclimatic – în general ferestre-
cărămida se fărâmă. prietăţilor fizico-chimice pot stabili dacă şi le clădirilor vechi sunt dispuse atent în func-
Reparaţie la o casă veche din bârne, satul Peştera Pentru a stabili diagnosticul unei clădiri vechi cum se pot reduce pierderile de căldură. De ţie de orientare, mai mari spre sud pentru a
şi modul cel mai bun de intervenţie, este exemplu, în cazul construcţiilor din lemn se beneficia de aport solar şi ferite de vânt etc.
sezonier). Pe timp de iarnă aceşti pereţi important să fie analizată prezenţa apei. Arhi- poate realiza o căptuşire interioară eficientă, Ferestrele sunt o sursă de ventilaţie naturală
restituie căldura treptat. Pe timp de vară tectura unei case se studiază „din cap până-n pentru a nu afecta faţadele. Limitarea pier- a locuinţei – prin „defectele” de etanşeitate
degajă căldura adiţională din timpul zilei picioare” – de la acoperiş până la fundaţii. derilor de căldură e importantă atât pentru ferestrele permit circulaţia aerului şi o ven-
abia în timpul nopţii, când clădirea se reducerea costurilor de întreţinere, cât şi tilare naturală a clădirii. La reabilitare, dar
poate ventila natural prin ferestre. Nu este Acoperişurile trebuie să-şi menţină forma pentru reducerea consumului de energie mai ales la înlocuire, e recomandat să se
necesară climatizarea. În interior, pereţii originală – şarpante din lemn cu învelitori poluantă (rezultată din arderi). păstreze posibilitatea de ventilaţie naturală.
creează senzaţia de prospeţime şi răcoare. de ţiglă ceramică sau din şiţă sau şindrilă Tâmplăria tradiţională foloseşte materiale
Există cazuri în care este necesară (vezi capitolul IV, Reguli pentru construcţii Materialele folosite pentru renovări/restau- durabile şi ascunde adesea calităţi greu de
ameliorarea termică (pentru a aduce noi). Se interzic materiale precum azboci- rări trebuie să fie compatibile cu materialele imitat.
consumul mediu sub valoarea de 125 kWh/ mentul, plasticul, cartonul asfaltat, tabla. Se tradiţionale. Se recomandă folosirea mate-
m2/an, corespunzătoare clasei energetice interzice înlocuirea acoperişurilor existente rialelor naturale, sustenabile, locale, puse Coşurile de fum şi ventilaţiile se vor
A13). Acest lucru trebuie să ţină cont de cu acoperişuri tip terasă. E important ca po- în operă prin tehnici tradiţionale (lemn, var, repara/restaura, iar cele noi se vor realiza
caracteristicile higroscopice ale materialelor, durile locuite sau nelocuite să fie bine ven- pământ, piatră, cărămidă). după modelele existente. Se interzic: coşuri-
de compatibilitatea între sisteme şi tilate, pentru conservarea în stare bună atât Pentru finisajul exterior se va ţine cont de le din beton aparent, metalice şi cu diverse
materiale şi, nu în ultimul rând, de valoarea a şarpantei, cât şi a învelitorii. Eventualele explicaţiile şi prevederile pentru realizarea sisteme de ventilaţie mecanică amplasate
de patrimoniu, valoarea arhitecturală şi materiale pentru finisaj interior trebuie să fie finisajelor exterioare (vezi capitolul IV, Reguli aparent.
peisagistică a clădirii. permeabile la vapori. Îmbunătăţirea termică pentru construcţii noi). Tencuielile pe bază
În Parc se întâlnesc tot mai multe clădiri nu trebuie să se opună fluxului vaporilor de de ciment nu sunt compatibile cu construc- Lucrările de feronerie se vor conserva şi
„denaturate”, construcţii vechi în care ma- apă şi nici să fie o barieră contra umidităţii. ţiile din lemn. Se recomandă tencuielile din restaura: grilaje, parapeţi metalici, decoraţii;
rea majoritate a părţilor originale au fost mortar de var şi nisip, cu culori fie conserva- cele noi se vor face cât mai apropiate ca
înlocuite cu materiale şi tehnici moderne Lucarnele se vor păstra în forma iniţială, iar te sau restaurate de specialişti, fie asemănă- formă şi dimensiuni cu cele existente. Se
incompatibile, care împiedică respiraţia şi lemnul va fi tratat după caz cu insecticide toare cu cele vechi. interzice confecţionarea acestor elemente
urmăresc transformarea clădirii într-un sis- şi fungicide. Se interzice înlocuirea lor cu La clădirile monument istoric sau cu valoare din metal cromat, inox sau alamă.
tem închis. Dacă bariera în calea vaporilor forme străine zonei. Se admite realizarea de ambientală, tâmplăria se repară sau se
este la interior (peretele este impermea- noi lucarne, care vor respecta însă fie forma reface identic cu cea existentă, din lemn, Împrejmuirile tradiţionale şi cu rol deose-
13 Conform Ordinului 157/2007 pentru aprobarea
lucarnelor existente (dacă există), fie forme dar se admite folosirea geamului termoizo- bit în peisaj se vor repara/conserva/proteja
reglementării tehnice „Metodologie de calcul a tradiţionale din zonă (dacă acoperişul nu lant. La clădirile cu valoare de monument (vezi capitolul VII, Principii şi reguli pentru
performanţei energetice a clădirilor”. are lucarne). Modificările la acoperiş (formă, tâmplăria se recondiţionează identic sau se amenajări exterioare).
60 61
Tipuri de împrejmuiri specifice satelor din aria Parcului

62 63
Biserică în ruină, satul Peştera

Capitolul VI ria, apoi învelitoarea şi structura şarpantei.


Acestea se sortează în funcţie de modul de
Principii şi reguli reutilizare/reciclare.
pentru demolare Pereţii din bârne de lemn se pot refolosi
pentru alte construcţii. Lemnul vechi, ne-
Pentru conservarea specificului şi a valorii deteriorat, este deja stabil la umezeală,
satelor din Parc, este importantă întreţinerea are un aspect apreciat („rustic”) şi ajută la
corespunzătoare a tuturor clădirilor, cu sau economisirea de lemn nou şi, prin aceasta,
fără valoare deosebită. În spiritul dezvoltării la protejarea pădurilor şi a mediului. Din
durabile, e de preferat valorificarea unei pereţii cu schelet de lemn şi umplutură de
construcţii existente decât demolarea şi paiantă se poate reutiliza atât lemnul, cât
construirea uneia noi. şi umplutura de pământ. Pentru reutilizare,
Din aceste motive, este interzisă degradarea paianta nu trebuie amestecată cu tencuiala
intenţionată a unei clădiri în scopul demo- de var sau alte impurităţi, care trebuie să
lării sale. fie îndepărtate în prealabil. Din pereţii de
În cazurile în care se impune demolarea zidărie se poate refolosi în proporţie mare
unei clădiri, această operaţie trebuie să res- cărămida, dacă demolarea se face atent şi
pecte principiile de protecţie a mediului, pe- nu prin sfărâmare. Cărămida se poare refo-
isajului şi dezvoltării durabile. Astfel, demo- losi atât în zidării noi, cât şi pentru amenajări
larea clădirilor se va face prin demontarea exterioare (pavaje, borduri, decoraţii etc.)
atentă a elementelor de construcţie, pentru După desfacerea pereţilor, se desfiinţează
a fi recondiţionate şi refolosite, în măsura în fundaţiile şi se reface mediul natural, dacă
care este posibil: învelitoare, tâmplărie, bâr- nu se construieşte altceva în loc. Molozul
ne de planşeu, stâlpi de lemn. Demontarea şi deşeurile care nu pot fi reciclate sau
se face atent, pentru a preveni prăbuşirea care sunt toxice (de exemplu azbestul) vor
sistemului constructiv. Se desfac mai întâi fi evacuate de către firma de salubritate
finisajele interioare şi exterioare, tâmplă- certificată. Clădire abandonată, satul Peştera

64 65
Capitolul VII
Principii şi reguli pentru amenajări exterioare:
curţi, grădini, drumuri, alei, garduri, spaţii publice, parcări
1. Domeniul public un molid cu valoare simbolică lângă o bise-
rică sau un grup de sălcii fasonate la fiecare
Spaţii publice
3-4 ani prin tundere (crengile se dau la oi).
Specificul spaţiului public rural – „la ţară” Nu există nimic gratuit, fără scop. Fântâna,
– este fluiditatea şi polivalenţa spaţiilor. Te-
troiţa, copacul au toate valoare funcţională.
renul de întâlnire este şi zonă de păşunat,
Materialele folosite sunt cele locale: lemn,
şi loc de adunare (nunţi, pomeni etc.), şi
piatră, pietriş, iarbă. Nu se foloseşte metal,
teren de fotbal. Iarba întâlneşte pietrişul
într-un mod delicat, natural, apa se scurge nu se pun flori decorative (sunt mâncate de
prin mici şanţuri înierbate, uneori pavate. animale).
Spaţiul public rural montan nu se ascunde Acest specific nu trebuie distrus prin diverse
sub o vegetaţie bogată, ci caută un loc bine amenajări urbane (ca în orașe: pavele, tro-
însorit. Banca nu se ascunde la umbra co- tuare cu borduri etc.). Pentru a-l conserva
pacului. Se poate observa câte un brad sau intact, se recomandă evitarea amenajării cu

Schemă explicativă – polivalenţa


spaţiului public în mediul rural
Imagine de drum tipic pentru
satele din aria Parcului

66 67
celorlalţi participanţi la trafic. Acest lucru
dăunează siguranţei, confortului de locuire
şi comunităţii.
În spiritul principiilor de conservare a
specifiului local, în Parc se recomandă
păstrarea polivalenţei drumurilor şi
limitarea vitezei auto, păstrarea reţelei
stradale existente şi a profilelor transversale
ale drumurilor. Nu se permite lărgirea
drumurilor şi crearea de trotuare
supraînălţate de tip urban, cu rigole
îngropate. Suprafeţele de circulaţie (drumuri
şi alei publice sau private) trebuie să fie
cât mai permeabile, cu pavaj din piatră
sau pietriş de calcar, evitându-se folosirea
betonului, asfaltului şi a pavelelor din beton.
Asfaltarea drumurilor trebuie să se limiteze
la drumurile principale şi să includă o atentă
rezolvare a pantelor drumului, scurgerii
Drumurile sunt pentru toţi: pietoni, căruţe, călăreţi, animale, maşini utilitare, autovehicule personale apelor pluviale, a terasamentelor. Ignorarea
acestor detalii sau rezolvarea lor superficială
decoraţii tip – căruţe cu flori, fântâni artezi- Drumuri şi alte căi de acces public conduce la deteriorarea rapidă a asfaltului
ene sau plantaţii horticole de flori şi arbuşti. În satele de munte, majoritatea drumurilor (în special în zonele umbrite, unde apa şi
Spaţiul public rural de munte trebuie să-şi gheaţa stagnează) şi face extrem de dificilă
publice sunt neasfaltate şi întreţinute
păstreze autenticitatea, să conserve auste- folosirea drumului.
necorespunzător. De aceea, pe timp uscat,
ritatea, simplitatea şi fluiditatea. Materialele Drenajul căilor de circulaţie trebuie realizat
circulaţia auto ridică praful, pe timp ploios
folosite trebuie să fie exclusiv cele locale, iar cu şanţuri deschise, vegetalizate, care
se face mult noroi, iar circulaţia pe timp de
elementele de mobilier (bănci etc.) trebuie prezintă următoarele avantaje: încetinesc
iarnă este extrem de dificilă. În ultimii ani,
confecţionate cu meşteri locali. scurgerea apei, reduc riscul de inundaţii
în satele din vale, drumurile principale sunt (reducerea vitezei apei înseamnă
Mobilierul urban, cofretele publice şi pos-
turile de transformare şi reglare vor fi astfel modernizate exclusiv pentru circulaţia auto, debite mai mici în aval) şi participă la
proiectate încât să se integreze în peisaj şi cu tendinţe de amenajări urbane (trotuare preepurarea a apelor recuperate de pe
arhitectura locală. Nu se acceptă proiecte înguste cu pavele de beton) în interiorul drumuri (fenomenul de fito-epurare). Se
tipizate, ci doar soluţii adaptate locului. localităţilor. recomandă rezolvarea corectă a colectării
Investiţiile şi evenimentele publice – clădiri În mod tradiţional, drumurile săteşti sunt şi scurgerilor de ape pluviale, a taluzurilor,
publice (şcoală, primărie, biserică etc.), delimitate de zone înierbate, taluzuri sau podeţelor, sprijinirilor de pe marginile
pieţe pentru produsele locale, târguri şanţuri deschise. Ele sunt utilizate simultan drumului, parapeţilor etc. şi a infrastructurii
sezoniere, festivaluri şi sărbători – trebuie să de către oameni, biciclişti, animale, căruţe/ drumului, înaintea lucrărilor de finisare
fie exemple de bune practici pentru toată sănii şi autovehicule. Tendinţa actuală – prin rutieră. În cazul drumurilor de munte,
comunitatea atât ca arhitectură, cât şi ca amenajări şi asfaltare – este de a creşte pavarea cu piatră spartă este mai rezistentă Schemă explicativă – aşezarea drumului
amenajare şi integrare în peisaj. şi favoriza tranzitul auto, în detrimentul în timp şi mai eficientă. Elementele de şi modul de scurgere a apei de ploaie

68 69
(cm) STRAT UZURĂ (cm) STRAT UZURĂ
strat înierbat 15 piatră spartă

30 FUNDAŢIE
balast bine compactat FUNDAŢIE
20 balast bine compactat
geotextil neţesut anticontaminare

teren natural
teren natural

ALEI, POTECI ȘI ULIŢE ULIŢE ȘI DRUMURI


utilizate de: pietoni, animale, biciclete, ocazional de căruţe utilizate de: pietoni, animale, biciclete, căruţe, mașini < 3,5 t (trafic redus)

(cm) STRAT UZURĂ (cm) STRAT UZURĂ


6 piatră cubică fasonată 4 beton asfaltic uzură
4-5 strat suport din nisip geotextil antifisură
10-12 beton asfaltic strat suport
15 STRAT DE BAZĂ
piatră spartă compactată 20 STRAT DE BAZĂ
balast stabilizat
20 FUNDAŢIE
balast bine compactat
25 FUNDAŢIE
geotextil neţesut anticontaminare balast bine compactat

geotextil neţesut anticontaminare


teren natural

teren natural

ALEI ȘI DRUMURI PAVATE DRUMURI PRINCIPALE


utilizate de: pietoni, animale, biciclete, căruţe, mașini < 3,5 t (trafic redus) utilizate de: pietoni, animale, biciclete, căruţe, mașini (trafic normal)

Detalii schematice pentru sistemele rutiere recomandate

Iarna drumul poate fi şi loc de joacă. Şanţul înierbat reduce viteza de curgere a Exemple de drumuri (sus: drum tip defileu, exemplu de scurgere transversală a apei, pentru împiedicarea erodării
apelor şi împiedică erodarea excesivă. drumului, mijloc: drum de acces înierbat, jos: drum pavat cu piatră, drum asfaltat cu rigole laterale înierbate)

70 71
Plantaţii
Pe suprafeţele plantate se vor folosi specii
de plante autohtone.
Specii recomandate:

Foioase Răşinoase Arbuşti


Fag Fagus silvatica Brad Abies alba Corn Cornus alba, sanguinea
Frasin Fraxinus excelsior Molid Picea alba Soc Sambucus nigra
Lemn Ligustrum
Tei Tilia cordata Larice Larix decidua
câinesc vulgaris
Pseudotsuga Sorb de
Carpen Carpinus betulus Duglas Sorbus aucuparia
menziesii munte
Mesteacăn Betula pendula Pin Pinus silvestris Alun Corilus avelana
Prunus
Salcie Salix alba Prun
padus, spinosa
Drum pe curbă de nivel
Prun Prunus sp. Măceş Rosa canina
Salcie Salix caprea, viminalis

siguranţă a drumului (podeţe, ziduri de se recomandă pietruirea sau înierbarea lor. Se interzice folosirea speciilor alogene precum tuia, chamaecyparus etc.
sprijin, balustrade etc.) trebuie realizate din Pentru plantaţiile menite să stabilizeze dru-
materiale locale: zidăria din piatră naturală, murile se recomandă specii locale.
construcţii din lemn sau plantaţii cu scop de Un tip particular de drum este cel tip
stabilizare a terenului. defileu14, rezultat din eroziunea terenului
Indiferent de modul de realizare a drumuri- şi adâncirea căii de circulaţie între două
lor, acestea se întreţin periodic (se comple- taluzuri cu vegetaţie sălbatică. Este importat FOIOASE
tează pietrişul, se repară asfaltul, se curăţă ca acest tip de drum să nu fie asfaltat (strică
şanţurile etc.). Fără o întreţinere corespun- echilibrul vegetaţie/teren/eroziune), dar să
zătoare, orice drum se deriorează şi face fie întreţinut şi utilizat corespunzător.
dificilă deplasarea. Întreţinerea drumurilor
asfaltate e mai costisitoare, iar pe timp de Parcări
iarnă aderenţa lor e mai mică decât a celor Zonele de parcare trebuie realizate din pie-
pietruite. RĂȘINOASE ARBUȘTI
triş compactat (criblură spartă) din materiale
Aleile pietonale se vor pava cu materiale na- locale (calcar). Sunt interzise pavelele de
turale – piatră cioplită de râu sau de calcar. beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi
Tradiţional, pentru suprafeţele drumului sunt integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu
folosite pietre de calcar de diferite culori sau vopsele, ca în mediul urban.
cărămidă, în forme geometrice simple. Uliţe- 14 Cunoscut în literatura de specialitate ca chemin
le şi potecile nu trebuie asfaltate sau pavate, creux (fr.) sau hollow way (en.)

72 73
Reţele edilitare colective – de epurare a apei. Apele epurate
În majoritatea satelor din Parc există doar o se vor folosi pentru irigaţii. Se interzice
parte din utilităţile publice necesare pentru deversarea apelor menajere uzate în puţuri
locuire. Satele sunt electrificate, există reţele absorbante. Pentru alimentarea cu apă se
de cablu şi telefonie, majoritatea satelor au admite captarea izvoarelor existente pe
reţea de apă din diferite surse, nu există însă terenul propriu sau în vecinătate, respectând
canalizare, iar pentru alimentarea cu gaze avizul Parcului şi recomandările avizului de
există un proiect doar pentru satul Peştera. mediu şi al Apelor Române.
La satele de pe culmi (Măgura, Peştera) se Toate reţelele publice (electrice, de
încurajează construirea răsfirată, ceea ce telefonie, gaze, apă, canal etc.), racordurile
Peisaj pastoral, satul Măgura
face mult mai dificilă realizarea unei reţele la clădiri şi la iluminatul public se vor face
de canalizare şi aducţiune de apă pentru în subteran. Se vor încuraja soluţiile care
toată zona de intravilan. utilizează surse complementare, nepoluante
În lipsa reţelelor de apă şi canalizare, se de energie (solară, geotermală). Pentru
vor aplica soluţii locale – individuale sau corpurile de iluminat şi dispozitivele

Schemă explicativă – relaţionarea


clădirii de locuit cu punctul de
alimentare cu apă şi cu locul de
evacuare a apei uzate

supraterane pentru diversele reţele (cămine amplasa cât mai discret, pentru a limita
de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se impactul vizual.
vor studia forma şi integrarea în peisaj şi se Locuinţele pot fi prevăzute cu captatoare
va consulta administraţia Parcului. solare sau celule fotovoltaice pentru
Aparatele de măsurare (contoare de apă încălzire şi prepararea apei calde menajere.
sau electricitate) nu se vor amplasa vizibil Amplasarea lor va fi atent studiată, pentru a
pe faţada spre stradă şi nici în garduri, ci le asigura eficienţa, dar şi pentru a le integra
în firide încastrate în pereţii exteriori. Cu în peisaj.
ocazia modificărilor sau refacerilor de reţele Toate clădirile de locuit şi dotările turistice
sau lucrări de faţadă, se vor înlătura toate vor fi prevăzute cu utilităţi, rezolvate în
elementele parazitare sau reţelele inutile şi funcţie de situaţie (racord la reţelele publice
suporturile lor. existente sau soluţii locale). Soluţiile locale
Antenele individuale de radio şi televiziune trebuie să respecte normele de protecţie a
şi antenele parabolice pentru satelit se vor mediului şi să utilizeze sisteme sustenabile.
74 75
Gospodărie tradiţională, satul Măgura

2. Terenuri private Drumuri, alei şi alte căi de acces privat Plantaţii în curţi şi grădini oarece aceste specii creează perdele opace,
Principiile de realizare a unui drum pe teren Amenajarea curţilor şi grădinilor va încerca care maschează peisajul. Pentru delimitarea
Împrejmuiri privat sunt similare cu cele pentru drumurile să integreze cât mai bine casa în peisaj proprietăţii, se recomandă plantaţiile mixte
publice – vezi secțiunea Drumuri şi alte căi şi în specificul local. Între stradă şi casă de gard viu din specii locale de foioase.
Delimitarea proprietăţilor se face cu
de acces public. plantaţiile vor fi „transparente”; nu trebuie Înălţimea gardului viu nu va depăşi 1,50 m
împrejmuiri din lemn. Împrejmuirea se
Drumurile noi trebuie să ţină cont de să mascheze peisajul şi nici să creeze zone la stradă. Spre sud se recomandă foioase,
va realiza sub formă de traverse sau
impactul lor în peisaj, pentru a evita efectul de umbrire intensivă. care permit însorirea caselor pe timpul
pe verticală; excepţii sunt împrejmuirile
de „rană”. Drumurile cu pante mari, care Plantaţiile de gard viu din răşinoase mono- iernii. Speciile recomandate se regăsesc în
din satul Podu Dâmboviţei, comuna
necesită taluzări importante, sunt în general specifice (tuia, molid etc.) sunt interzise, de- secțiunea Plantaţii.
Dâmbovicioara, care pot avea la bază şi
un soclu din zidărie, conform cu specificul foarte costisitoare şi cu impact negativ
locului. Înălţimea maximă este de 1,50 m. asupra peisajului. Înainte de realizarea
Se interzic împrejmuirile, în special spre investiţiei, trebuie studiate cu atenţie
stradă, din elemente din beton, prefabricate, soluţiile tehnice şi integrarea în peisaj (vezi
tablă, plasă de sârmă, plăci aglomerate din secțiunea Încadrarea în peisaj).
lemn. Gardurile pot fi dublate cu – sau Se recomandă ca drumurile de acces pe
formate exclusiv din – gard viu. Se interzice proprietate să fie îmbunătăţite, pentru a
gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu permite o deservire corectă (aprovizionare,
monospecific de tuia). parcare, evacuare gunoi, măsuri de
prevenire şi stingere a incendiilor etc.)

Peisaj amenajat (hortus), satul Măgura


76 77
Amenajările de agrement (chioşc, terase,
zonă de grătar etc.) şi terenurile private de
sport trebuie să fie integrate în context. Inte-
grarea nu înseamnă crearea unui relief arti-
ficial, cu ziduri de sprijin masive. Înseamnă
alegerea unui sit optim care, prin mici adap-
tări ale terenului existent (lucrări minime de
terasamente), păstrează coerenţa peisajului
înconjurător. De multe ori, zonele montane
cu relief pronunţat nu se potrivesc pentru
amenajarea unor terenuri de sport.
Integrarea nu înseamnă mascarea cu vege-
taţie. Adesea o plantaţie de conifere atrage
atenţia şi apare ca o ruptură dominantă,
nearmonioasă. Trebuie folosită vegetaţia tip
filtru, cu specii mixte – arbori, arbuşti, foioa-
se şi răşinoase.
Suprafeţele înierbate vor fi populate cu
specii existente pe pajiştile locale, pentru a
menţine şi a favoriza biodiversitatea (semin-
ţe se pot găsi în fânul din podurile sătenilor
– „flori de fân”). Se interzice înierbarea cu
gazon englezesc monospecific şi folosirea
îngrăşămintelor minerale. Această metodă
de înierbare dăunează biodiversităţii şi dis-
truge specificul local.
Aleile şi terasele trebuie pavate cu tehnici şi
materiale locale (pietriş, piatră etc). Trebuie
evitate pavelele şi suprafeţele betonate sau
asfaltate.

Terenuri agricole
Este interzisă împădurirea terenurilor
agricole. Peisajul trebuie să rămână deschis
(fâneţe, păşuni).
Schemă explicativă – deteriorarea peisajului
prin împădurirea fâneţelor ca urmare a Pentru păstrarea caracterului zonei se
abandonului sau schimbării de destinaţie recomandă delimitarea proprietăţilor cu
vegetaţie (hăţuri). Aceste hăţuri pot fi create
spontan (lăsând o fâşie necosită de 2 m)
sau pot fi plantate (minimum opt specii
autohtone de arbori şi arbuşti).
Drum pe curbă de nivel
78 79
Peisaj de sat montan răsfirat în care materialele şi culorile inadecvate strică
armonia, fiind vizibile în perioadele cu vegetaţie desfrunzită (4-5 luni pe an)

80 81
Capitolul VIII lucrări de întreţinere şi reparaţie la reţele şi pericolul golirii satelor din aria Parcului şi
Cum să construim legal căi de comunicaţie etc. Lista completă poa- transformarea lor în staţiuni de pensiuni şi
te fi consultată în lege la articolul 11. case de vacanţă (nelocuite trei sferturi din
A construi fără autorizaţie se consideră an), ceea ce distruge comunitatea, tradiţia
Ce înseamnă autorizaţia de construire Când este nevoie de autorizaţie de contravenţie şi se sancţionează cu amendă. şi, în consecinţă, valoarea locului. De aceea,
Autorizaţia de construire reprezintă, conform construire Începerea execuţiei înainte de finalizarea este important ca beneficiarii să înţeleagă
Legii 50/1991 republicată, actul de autori- Legea 50/1991 stabileşte cazurile pentru procedurii de autorizare este echivalentă că, în Parc, interesul personal trebuie să se
tate al administraţiei publice locale – consilii care este necesară sau nu obţinerea cu construirea fără autorizaţie. Decizia de adapteze la tradiţie şi nu invers (de exemplu
judeţene şi consilii locale municipale, orăşe- autorizaţiei. a menţine sau de a desfiinţa construcţiile proprietarul unei pensiuni poate face efortul
neşti şi comunale – pe baza căruia se pot Autorizaţia de construire se eliberează realizate fără autorizaţie sau cu nerespecta- să-și păstreze activitatea anterioară, de
realiza lucrări de construcţii. pentru lucrări de construire, reconstruire, rea prevederilor acesteia va fi luată de către păstorit sau meşteşug tradiţional).
Acest act nu este o simplă formalitate, un consolidare, modificare, extindere, schim- administraţia locală, în baza regulamentelor
proiect ştampilat sau o hârtie semnată. Do- bare de destinaţie, reparare sau desfiinţare în vigoare. Conform legii, dacă o construcţie Ce trebuie să ştie un arhitect (autor de
cumentul este necesar pentru a asigura o a construcţiilor de orice fel (inclusiv cele cu respectă regulamentul, poate cere intrarea proiect)
dezvoltare armonioasă a localităţilor și obligă valoare de monument istoric) şi a instalaţi- în legalitate şi obţinerea unei autorizaţii de Arhitecţii care proiectează într-o arie naturală
ambele părţi la o atitudine conştientă şi ilor aferente. De asemenea se supun pro- construire. Dacă nu respectă regulamentul, protejată trebuie să respecte în primul rând
responsabilă. Autorizaţia este un document cedurii de autorizare lucrările de construire, construcţia trebuie modificată astfel încât să natura. O clădire nouă nu este un simplu
în baza căruia atât beneficiarul şi arhitectul, reconstruire, modificare, extindere, reparare, se încadreze în prevederi. Dacă acest lucru obiect pe un teren, este un element nou,
cât şi autoritatea emitentă îşi asumă res- modernizare şi reabilitare a căilor de comu- nu este posibil (zonă cu interdicţie de con-
ponsabilităţi: beneficiarul – de a respecta cu o durată de viaţă nelimitată, care trebuie
nicaţie, reţelele edilitare, lucrările hidrotehni- struire, amplasare care nu respectă distanţe să funcţioneze în mod armonios împreună
regulamentele locale, vecinii şi mediul, iar minime etc.) construcţia se desfiinţează.
ce, lucrările de infrastructură, lucrările pentru cu tot ce îl înconjoară (apă, biodiversitate,
autorităţile – de a asigura comunităţii un Regulamentele locale nu pot fi modificate
împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de vânt, zăpadă, dar şi comunitatea locală).
mediu construit de calitate. Calitatea nu
spaţii verzi, parcuri, spaţii publice, dar şi con- ulterior (prin PUZ-uri sau PUD-uri) pentru a Într-o arie naturală protejată, arhitectul este
se rezumă doar la gestionarea nevoilor
strucţiile cu caracter provizoriu (chioşcuri, valida o clădire ilegală! responsabil în egală măsură faţă de clientul
de infrastructură (drumuri, reţele utilitare,
tonete, cabine, spaţii de expunere din spa- care îl plăteşte şi faţă de comunitate şi
evacuare gunoi etc.), ci include folosirea
ţiul public, corpuri şi panouri de afişaj, firme Ce trebuie să ştie un investitor/ mediul natural. Aici, datoria arhitectului e
durabilă a terenurilor şi o evaluare corectă
şi reclame, precum şi anexe gospodăreşti). proprietar de a găsi justa măsură şi armonia. În nici
a impactului social, economic, ecologic pe
care construcţiile îl au asupra a tot ce există Lista completă poate fi consultată în lege la Proprietarii de terenuri şi investitorii din Parc un caz nu se recomandă gesturile egoiste,
în jur. Dezvoltare nu înseamnă folosirea articolul 3. trebuie să se informeze asupra zonelor în de tipul „armonie prin contrast”, „obiect
intensivă a terenurilor pentru construcţii, ci Se pot executa fără autorizaţie de construire care este admisă construirea. Pe terenurile dominant”, „accent de culoare/volum” etc.
utilizarea raţională a fondului construit exis- lucrări care nu modifică structura de rezis- din zona de dezvoltare durabilă se poate A construi cu respect, cu impact minim
tent şi menţinerea unui echilibru stabil între tenţă, caracteristicile iniţiale sau aspectul construi doar dacă au suprafaţa minimă asupra mediului şi conştiinţa răspunderii
cel deja prezent şi cel nou. Documentul arhitectural al construcţiilor: lucrări de în- prevăzută în regulamentul Parcului. Este faţă de comunitate este o misiune
este în acelaşi timp o sursă istorică, care va treţinere şi reparaţii exterioare dacă nu se preferabil să se ţină cont şi de constrângeri- dificilă, pe care însă arhitectul trebuie să
transmite generaţiilor viitoare informaţii im- modifică elementele de faţadă şi culorile le terenului (pantă, vecinătăţi etc.). o înţeleagă şi să şi-o asume. Clădirea pe
portante despre alcătuirea clădirii, facilitând clădirilor şi nu se schimbă forma şi materia- Prin calitatea mediului natural, Parcul care o proiectează nu este un obiect care
reparaţiile, intervenţiile de modificare etc., lele elementelor de construcţie; reparaţii şi este foarte căutat pentru turism şi locuire marchează un teritoriu, ci este expresia
precum şi despre modul în care persoanele înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, sezonieră. Dar abandonarea păstoritului unui tip de locuire în care biodiversitatea
implicate în proiect şi autorizare şi-au exerci- dacă se păstrează forma şi dimensiunile; – ca principală ocupaţie tradiţională – şi şi mediul artificial se întâlnesc în mod
tat profesiunea. reparaţii interioare; reparaţii la împrejmuiri; reorientarea către turism intensiv creează armonios.
82 83
Ce trebuie să ştie autoritatea locală dezvolte armonios. Faptul că limita Parcului
Reprezentanţii comunităţilor care nu coincide cu limitele administrative, ci de
administrează satele de pe teritoriul Parcului cele mai multe împarte satul în două, poate
sunt direct răspunzători de dezvoltarea crea disfuncţii şi situaţii conflictuale, dacă
armonioasă şi durabilă a localităţilor. nu se aplică reglementări unitare pentru
Regulamentele locale de urbanism nu întreaga localitate.
sunt actualizate şi nu includ în totalitate Autorităţile locale trebuie să înţeleagă
prevederile Planului de Management al corect noţiunile de dezvoltare şi
Parcului. Fiind vorba de o arie naturală modernizare, conform principiilor actuale
protejată de interes naţional, aceste de dezvoltare sustenabilă. Economia bazată
prevederi au întâietate faţă de cele locale. exclusiv pe turism şi diminuarea activităţilor
O autoritate responsabilă va avea grijă agricole este o direcţie greşită, care în timp
nu doar să respecte şi să includă în va duce la pierderea identităţii şi specificului
regulamentele locale prevederile Planului şi la sărăcirea şi distrugerea comunităţilor.
de Management, dar şi să acorde atenţia
cuvenită zonelor învecinate cu limita
Parcului, astfel încât întreaga localitate să se

Locuinţă modernă de vacanţă de tip ocol întărit, satul Măgura


84 85
Schimbarea peisajului în funcţie de anotimp

86 87
Anexe
Anexa 1 Anexa 2 Distanţa minimă între clădiri reprezintă
distanţa între cele mai apropiate două
Indicaţii de culoare Glosar construcţii, indiferent că sunt pe acelaşi lot
Culori pentru învelitori din țiglă (acelaşi proprietar) sau pe loturi diferite
Se recomandă folosirea pigmenţilor naturali Aria protejată este o zonă delimitată (proprietari diferiţi). Distanţa minimă
(din pământ sau oxizi minerali). geografic, cu elemente naturale rare, între clădiri este o măsură de prevenire a
În acest paletar sunt indicate nuanţele desemnată şi gospodărită în vederea incendiilor (zona fiind greu accesibilă pentru
recomandate pentru elementele de conservării lor (parcuri naţionale, parcuri utilajele de intervenţie), dar şi de păstrare a
construcţie (învelitoare, ten­cuieli, tâmplărie, naturale, rezervaţii naturale, monumente ale caracterului rarefiat al satului de munte.
placaje de lemn etc.). Culorile au indicative naturii, rezervaţii ale biosferei etc.) conform
specifice în funcție de producător. Investitorii Strategiei Naţionale şi Planului Strategic Etajul mansardat este spaţiul locuibil
Culoare pentru învelitoare din șiță/șindrilă
vor căuta o nuanţă cât mai apropiată de Naţional de Acţiune pentru Conservarea de sub acoperişul de tip şarpantă, care
culoarea din paletar. Biodiversităţii 2011-2020. respectă cerinţele de siguranţă, protecţie şi
confort corespunzătoare utilizării specifice
Culori pentru învelitori Balconul este un spaţiu exterior la nivelul de locuire, cu înălţimea liberă minim
- ţiglă ceramică culoare natur, de la roşcat etajelor, ieşit în consolă, deschis, cu parapet 1,80m şi cu suprafaţa construită egală cu
la maro-roşcat de protecţie contra căderii. suprafaţa etajului de mai jos. Se consideră
nivel suprateran al clădirii şi se include în
Culori pentru elemente din lemn Biodiversitatea sau diversitatea biologică
calcularea coeficienţilor de urbanism POT,
(balustrade, garduri, balcoane, grinzi, Culori pentru placaje din șiță/șindrilă reprezintă varietatea speciilor dintr-o
CUT. O clădire poate avea un singur etaj
streşini etc.) anumită zonă şi interacțiunea dintre ele
mansardat.
(ecosisteme), conform Legii 58/1994.
- lemn natur (cu protecţie incoloră mată)
- baiţuri şi vopsele colorate mate de la Fereastra de mansardă este o fereastră
Demisolul este un etaj parţial îngropat,
maro deschis la maro închis: stejar, înclinată, dispusă în planul acoperişului,
tot perimetrul nivelului fiind îngropat cel
nuc, maro închis (recomandat pentru având funcţiunea de iluminare şi ventilare a
puţin 1/3 din înălţimea liberă a nivelului.
tâmplării exterioare), verde (exclusiv încăperilor mansardei/etajului mansardat.
Demisolul se consideră nivel suprateran
pentru faţadă placată cu şiţă), maro-
al clădirii şi se include în calcularea
roşcat (pentru elemente decorative în coeficienţilor de urbanism POT, CUT. Înălţimea maximă a construcţiei se
Culori pentru elemente din lemn
proporţie de max. 15% pe faţadă) O clădire poate avea un singur demisol. calculează de la punctul cel mai coborât al
Se interzic lacurile lucioase. trotuarului perimetral până la punctul cel
Dezvoltarea durabilă/sustenabilă mai înalt al acoperişului.
Culori pentru tencuieli exterioare implică satisfacerea nevoilor prezentului fără
Se recomandă tencuieli tradiţionale de var. a compromite abilitatea generaţiilor viitoare Mansarda reprezintă spaţiul locuibil cu-
Sunt interzise culorile vii, chimice. Se admit de a-şi satisface propriile nevoi; pentru ca prins între învelitoare şi ultimul nivel al unei
tencuielile texturate. dezvoltarea să fie durabilă, trebuie să ţină clădiri, care respectă cerinţele de siguranţă,
seama de factorii sociali şi de mediu, să protecţie şi confort necesare locurii, cu înăl-
Elemente din piatră naturală Culori pentru tencuieli exterioare evalueze consecinţele pe termen lung15. ţimea liberă minim 1,20 m şi cu suprafaţa
- piatră calcaroasă, bolovani cu nuanţă şi 15 Definiţie formulată de Comisia Mondială pentru construită maximum 70% din suprafaţa
aspect naturale Mediu şi Dezvoltare (The World Commision on ultimului nivel. Se consideră nivel suprate-
Sunt interzise placările cu granit, marmură Environment and Development), cunoscută şi sub ran al clădirii şi se include în calcularea co-
sau alte pietre nespecifice zonei. numele de Comisia Brundtland, în raportul „Viitorul
eficienţilor de urbanism POT, CUT. O clădire
nostru comun” din 1987.

88 89
Zidărie din piatră naturală
poate avea amenajate mai multe niveluri Logia este o încăpere cu funcţie de balcon,
locuibile în mansardă, fiecare nivel fiind încorporată volumului mare al unei clădiri,
considerat nivel suprateran şi fiind includs deschisă spre stradă sau spre o grădină prin
în calcularea coeficienţilor de urbanism POT, arcade sprijinite pe coloane, deseori boltită.
CUT.  Denumirea provine de la numele În arhitectura contemporană este un tip
arhitectului francez François Mansart (1598- de balcon neieşit în consolă, cu o structură
1666), considerat inventatorul acestui mod mult simplificată faţă de cea a logiei clasice.
de a folosi spaţiul.
Lucarna este o fereastră prevăzută la
Locuirea durabilă/sustenabilă nivelul acoperişului, dispusă în plan vertical,
reprezintă un stil de viaţă care, teoretic, se cu structură şi învelitoare proprie, având
poate desfăşura de-a lungul mai multor funcţiunea de iluminare şi ventilare a
generaţii fără a epuiza resursele naturale. încăperilor mansardei/etajului mansardat.
Acesta poate fi aplicat atât indivizilor, cât
şi comunităţii şi cuprinde aspecte precum Lucrările de feronerie reprezintă acele
transport, construcţii, energie etc. lucrări din metal modelat la cald. Obiectele

Gospodărie, satul Valea Caselor, comuna Dragoslavele

90 91
de feronerie cel mai des întâlnite la o
locuință modernă sunt grilajele, elementele
BIBLIOGRAFIE *** Ghid de valorificare a patrimoniului
rural, Asociaţia Arhitecţilor-şefi de Judeţ,
Zahariade, Ana Maria. Arhitectura în
proiectul comunist România 1944-1989
de protecție şi gardurile, iar la casele vechi Casa de presă şi Editura TRIBUNA, 2007 / Architecture in the Communist Project
se mai întâlnesc clanţe, balamale, încuietori Publicații și studii Guvernul României, Ministerul Agriculturii şi
Romania 1944-1989, Bucureşti, Editura
etc. Simetria, 2011
Dezvoltării Rurale. Programul Naţional de
Burel, Françoise şi Jacques Baudry. „Ecologie Dezvoltare Rurală, 2007-2013, versiunea *** Pădurile României. Parcuri naţionale şi
Parcelarul reprezintă modul de delimitare du paysage,” Technique et Documentation
consolidată, 8 februarie 2008 parcuri naturale, Regia Naţionala a Pădurilor
a proprietăților într-o localitate. 6/1999
Romsilva, 2004
Ionescu, Grigore. Arhitectura populară
Clément, Gilles şi Louisa Jones. Une
Prispa (tindă sau pridvor) este un românească, Editura Tehnică, 1957 *** Politica pentru Arhitectură în România
écologie humaniste, Aubanel 2006
spaţiu deschis, la nivelul solului, care face 2010-2015. Cultura mediului construit
Joja, Constantin. Actualitatea tradiţiei
legătura între interiorul şi exteriorul *** „Crises et mutations des agricultures de şi calitatea vieţii, Ordinul Arhitecţilor din
montagne”, Collectif 09/2003, Ceramac, arhitecturale româneşti, Editura Tehnică,
unei clădiri, delimitat de regulă de România, Bucureşti, 2010
numéro 20 1984
stâlpi de piatră, zidărie sau lemn.
*** Reguli pentru arhitectura din pământ,
Enache, Constantin, prof. dr. arh., şef proiect. Kovács, Kázmér. Peisaj cu grădină şi casă,
trad. Raluca Munteanu şi Olimpia
Speciile protejate sunt acele specii Conceptul de dezvoltare a aşezărilor Bucureşti, Editura Simetria, 2011
Lykiardipol, Springer 2009/ Bucureşti,
periclitate, vulnerabile, rare sau endemice, umane incluse în parcuri naţionale. Studiu Liébard, Alain şi André de Herde. Traité Arhiterra 2010
care beneficiază de un statut legal de pilot sat Peştera, comuna Moieciu, Centrul d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.
protecţie conform OUG 57/2007. de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi *** Strategie Naţională şi Plan de Acţiune
Concevoir, édifier et aménager avec le
Consulting al Universităţii de Arhitectură şi privind Biodiversitatea 2011-2020,
développement durable, Le Moniteur
Subsolul este un etaj complet îngropat, Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, 2008 Bucureşti, 2011
Editions, 2006
tot perimetrul nivelului fiind îngropat cel
Enache, Constantin, prof. dr. arh., coord. Michelin, Yves. Les jardins de vulcain,
puţin 2/3 din înălţimea liberă a nivelului.
Ghid de dezvoltare durabilă a domeniului Maisons des Sciences de l’Homme, 1996
Se consideră nivel subteran şi se include construit pe teritoriul Parcului Naţional
în calcularea coeficienţilor de urbanism Piatra Craiului aparţinând satelor Măgura Minke, Gernot. Construind cu pământ. Legislație și normative
POT, CUT doar în cazul construcţiilor şi Peştera, Universitatea de Arhitectură şi Proiectare şi tehnologii pentru o arhitectură
independente complet îngropate, indiferent Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, 2008 durabilă, Editura Simetria, 2008
de funcţiunea acestora. Privind funcţionarea Parcului
Florescu, Florea Barbu şi Paul Petrescu. Arta Minke, Gernot. Acoperişuri Înverzite - simplu HG nr. 230/2003 privind delimitarea
Terasa este o amenajare pe sol, utilizată de populară românească, Editura Academiei şi eficient. Proiectare, detalii de execuţie, rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale
la nivelul parterului. Republicii Socialiste România, 1969 sfaturi practice, Bucureşti, Arhiterra, 2010 şi parcurilor naturale şi constituirea
Gabriel, Sylvain. Arta Feroneriei. Ghid practic Ordinul Arhitecţilor din România. Exercitarea administraţiilor acestora
Terenul amenajat este o suprafață de fierărie pentru copii și adulți, București, profesiei de arhitect, Bucureşti, Editura
de pământ utilizată pentru construirea Ordinul MAPPM nr. 7/1990 privind
Pro Patrimonio și Arhiterra, 2012 Simetria, 2006
gospodăriilor (case şi anexe gospodărești). înfiinţarea a 13 parcuri naţionale în
Georgescu, Stoica şi Paul Petrescu. *** Réussir un projet d’urbanisme durable, România
Dicţionarul de artă populară, Editura Ademe, Le Moniteur
Terenul transformat este o suprafață de Enciclopedică, 1997 OUG 57/2007 privind regimul ariilor
pământ neconstruită utilizată în scopuri Stahl, Paul. Planurile caselor ţărăneşti, naturale protejate, conservarea habitatelor
agricole sau de producţie. Gheorghiu, Adrian. Proporţii şi trasee Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1958 naturale, a florei și faunei sălbatice,
geometrice în arhitectură, Editura Tehnică, aprobată prin Legea 49/2011
Bucureşti, 1991

92 93
Ordinul MAPAM nr. 552/2003 privind
aprobarea zonării interioare a parcurilor
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul cu modificările şi
Index Abrevieri
naţionale şi a parcurilor naturale, din punct completările ulterioare
de vedere al necesităţii de conservare a CUT 32, 33, 52, 89, 90, 92 CUT – coeficient de utilizare a terenului
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea demisol 32, 33, 36, 89
diversităţii biologice
executării lucrărilor de construcţii distanţa minimă 28, 29, 30 IUCN – International Union for
Ordinul MMP nr. 1774/2010 privind etaj mansardat 32, 33, 89 Conservation of Nature (Uniunea
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
aprobarea componenţei Consiliului Ştiinţific formă acoperiș 46 Internaţională pentru Conservarea Naturii)
construcţii
al Parcului Naţional Piatra Craiului şi a intrare în legalitate 83 este o organizaţie internaţională fondată
regulamentului acestuia Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi înălţime maximă 28, 31, 32, 33, 77, 89 în 1948 cu scopul conservării resurselor
exercitarea profesiei de arhitect încadrare în peisaj 24, 45, 47, 54, 55, 68, naturale. În prezent din uniune fac parte
Planul de Management al Parcului Naţional
75, 76, 77 peste 1.200 de organizaţii guvernamentale
Piatra Craiului, 2010 (http://www.pcrai.ro/ Lista Monumentelor Istorice 2010, judeţele
învelitoare 32, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, şi non-guvernamentale și peste 11.000 de
lang-ro/7/Reglementari/plan_management_ Argeş şi Braşov
61, 64, 88, 89, 90 experţi voluntari din circa 160 de ţări.
si_regulament_p_n_p_c_-44.html)
NP 005/2003 Normativ privind proiectarea
mansardă 30, 32, 33, 47, 89, 90 OAR – Ordinul Arhitecţilor din România
construcţiilor din lemn
parter 32, 33, 34, 52, 53
Privind arhitectura şi peisajul Ordinul 1.822/394/2004 privind POT 27, 32, 33, 52, 89, 90, 92 PNPC – Parcul Naţional Piatra Craiului
modificarea şi completarea Regulamentului retragere 95 POT – procentul de ocupare a terenului
C 37/88 Normativ pentru alcătuirea şi privind clasificarea şi încadrarea produselor
executarea învelitorilor la construcţii pentru construcţii pe baza performanţelor subsol 32, 33 PUD – plan urbanistic de detaliu
C107/2002 Normativ pentru proiectarea de comportare la foc
PUZ – plan urbanistic zonal
si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la Ordinul 157/2007 pentru aprobarea
clădiri reglementării tehnice „Metodologie
Convenţia Europeană a Peisajului, Florenţa, de calcul a performanţei energetice a
2000, ratificată de România prin Legea clădirilor”
451/2002 OUG nr. 27/2008 pentru modificarea şi
Convenţia pentru Diversitate Biologică, Rio completarea Legii nr. 350/2001 privind
de Janeiro, 1992, ratificată de România prin amenajarea teritoriului şi urbanismul
Legea 58/1994 OUG nr. 7/2011 privind modificarea şi
Convenţia UNESCO pentru Salvgardarea completarea Legii 350/2001
Patrimoniului Cultural Imaterial, 2003, P 118/99 Normativ de siguranţă la foc a
ratificată de România prin Legea 410/2005 construcţiilor

94 95

S-ar putea să vă placă și