Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA ROMANA

Şcoala de studii avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

BIBLIOGRAFIE ADMITERE DOCTORAT 2013-2014


Domeniul “Economie”

Abraham-Frois, G.,1994, Economia politică, Editura Humanitas, Bucureşti;


Adriana Monica Tegledi – Dezvoltarea regionala in Romania in prezent si in perspectiva 2009
(Teza de doctorat);
Agenor, P.R., The Economics of Adjustment and Growth, second edition, Harvard
University Press, Cambridge, 2004;
Akerlof, G, Shiller, R., 2011, Spirite animale, Editura Publica, Bucureşti;

Alan Greenspan – The Age of Turbulence, Adventures in a New World, Penguin Books 2008
(sau traducerea în limba română Era turbulenţelor, aventuri într-o lume nouă, Ed. Publica 2008);
Albert, Michel – Capitalism contra capitalism, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994;

Albu, L. L., Non-Linear Modelling in Economics -Beyond Standard Economics, Bucureşti,


Editura Expert, 2011;
Andrei, T., Econometrie, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
Anghel, Ion – Fluxurile de capital şi politici privind investiţiile străine directe, Bucureşti, Centrul
de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr. 15-16, 2001;
Anghel, Ion – Investiţiile străine directe, modernizarea şi înzestrarea cu factori, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 19, 2002;
Anghelache, C., Mitruţ, C., Isaic-Maniu, A. Voineagu, V., Sistemul conturilor naţionale,
Bucureşti, Editura Economică, 2005;
Anghelache, C., România 2010 Starea economică sub impactul crizei, Bucureşti, Editura
Economică, 2010;
Anghelache, C., Sistemul conturilor naţionale, Editura Economică, 2007;
Ansperger, C., Critical Political Economy. Complexity, rationality, and the logic of post-
orthodox pluralism, RoutledgeTaylor and Francis Group, 2008;
Antonescu D., Popa F., - Growth and decline of urban areas in Romania;
Antonescu D.,- The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients
of Concentration;
Antonescu Daniela – Dezvoltarea regionala in Romania - Concept, mecanisme, institutii, Editura
Oscar Print, Bucuresti 2003;
Antonescu Daniela – Dezvoltarea regionala. Tendinte. Mecanisme. Institutii, Editura Top Form,
Bucuresti 2011;
Ariely, D., Irațional în mod previzibil. Forțele ascunse care ne influențează deciziile, Editura
Publica, Bucureşti, 2010;
Axenciuc, V. – Avuţia naţională a României. Cercetări istorice comparate, Bucureşti, Centrul
Român de Economie Comparată şi Consens, Editura Expert, 2000;
Bacanu Maria – Realitati actuale si perspective ale egalitatii/inegalitatilor economice in lume,
Editura International University Press, Bucuresti, 2006;
Baldwin, R.- Economic geography and public policy, 2005;
Baldwin, R., Wzploz, C., Economia integrării europene, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
Baltagi B.H., 2008, Econometrics, Springer;
Barna, R.- Dezvoltare Regionala in Europa, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2007;

Barthe Marie-Annick – Economie de l’Union européenne; 3e édition; Economica; 2006;


Belli, Nicolae – Tranziţia mai grea decât un război. România 1990-2000, Bucureşti, Editura
Expert, 2001;
Biedenkopf, Kurt – Sozialpolitic und Arbeitsrecht, în H. H. Mommsen, Industrielles system und
politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Dusseldorf, 1974, p. 290-302;
Blaug, M., Teoria economică în retrospectivă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992;
Blum, Reinhard – Soziale Markwirtschaft – Wirtschaftspolitik zwischen Ordoliberalisimus und
Neoliberalisimus, in Schriften zur angewandten Wirtschaftsforschung, vol.18, Tubingen, 1969;
Blum, Reinhard – Un al treilea drum - Principii organizatorice ale economiei naţionale. Noi
baze microeconomice pentru economia de piaţă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994;
Blum, Reinhard – Wirtschaftspolitik, în Handwortenbuch der Wirtshaftswissenschaft nr.23,
Stuttgart, New York, 1980;
Bodnaras E.,- Finantarea locala pentru dezvoltare, 2008 (Teza de doctorat);
Bohatereţ, Valentin-Mihai (coord.) – Dezvoltarea rurală în Moldova. Interferenţe regionale şi
transfrontaliere, Iaşi, Editura Terra Nostra, 2002;
Böhm, Friedrich - Die Aufgaben der Frei Marketwirschaft, Berlin, 1947;
Bondrea, Aurelian – Starea naţiunii 2000. România încotro ?, volumul I, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2000;
Borchadt, Knut – Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundersrepublik nach dem
Wirtschaftswunder, în Franz Schneider – Der Weg der Bundersrepublik. Von 1945 bis zur
Gegenwart, Munchen, 1985;
Born, K.E. – Sozialpolitische Probleme und Bestrebungen in Deutchland von 1848 bis zur
Bismarckschen Sozialgesetzgebung, în VSWG, nr. 46, 1959, p. 29-44;
Boudon, R., Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucuresti, 2005;
Bourbonnais R., 2009, Économétrie, Dunod;
Bratu, Ioan – Creşterea performanţelor sistemului instituţional – premisă a dezvoltării durabile a
economiei româneşti şi a integrării în Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de Informare şi
Documentare Economică, Probleme economice, vol. 32-33, 2002;
Bratu, Ioan – Efecte perverse ale practicilor monetariste de macrostabilizare a economiei în
perioada de tranziţie, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Revista
Română de Economie, nr. 1-2, 2000;

2
Braudel, F., - Jocurile schimbului, Bucureşti, Editura Meridiane,1985;

Braudel, F., 1989, Timpul lumii, Editura Meridiane, Bucureşti;


Bulearcă, Marius şi colaboratorii – Eficienţa utilizării resurselor naturale în industrie, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 3-5, 2002;
Bulearcă, Marius şi colaboratorii – Politica de protecţie a mediului în condiţiile integrării
României în Uniunea Europeană – impactul asupra competitivităţii industriale, Bucureşti, Centrul
de Informare şi Documentare Economică, Studii şi cercetări economice, vol. 3-5, 2002;
Cămăşoiu, Camelia – Mecanismele de piaţă în sprijinul transpunerii în România a standardelor
de protecţie a mediului, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme
economice, vol. 37, 2002;
Cartas, Maria – Industria prelucrătoare – tendinţe structurale, Bucureşti, Centrul de Informare şi
Documentare Economică, Probleme economice, vol. 13-14, 2002;
Chauprade A., Thudl F., Dicţionar de geopolitică, Editura Corint, 2003;
Ciumara M, Ciutacu, C. (coord.), Inflaţia în România, vol. I-III, Editura Expert, Bucureşti,
2001, 2004;
Ciumara M., Ciutacu C., (coord.),2001, Inflaţia în România, vol. I-III, Editura Expert,
Bucureşti;
Ciumara, M., – Economie, politică şi interesul naţional, Bucureşti, Editura Expert, 1997;
Ciutacu, C., Reformă şi metareformă, Editura Expert, Bucureşti, 2001;
Cobianu-Băcanu, Maria (coord.) – Cultura, identitatea naţională şi educaţia în dezvoltarea
durabilă a economiei româneşti, Editura Paralela 45, 2002;
Constantin D. L., – Economie regionala: Teorii, modele, politici, Editura ASE, 2010;
Creţoiu Gh., Cornescu V., Bucur I., 2011, Economie, Editura C.H. Beck, Bucureşti;
D. Jula, N. Jula, D. Ailenei, A. Garbovean – Economia dezvoltarii, Teoria dezvoltarii –
probleme nationale – dimensiuni regionale, Editura Viitorul Romanesc, Bucuresti, 1999;
Dăianu, D., Funcţionarea economiei şi echilibrul extern, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1992;
Dan Platon - Dezvoltarea regionala in Romania, in contextul tranzitiei la economia de piata,
2008 (Teza de doctorat);

Didier, M., Economia: regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998;


Dinga, E., Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică şi metodologică,
Editura Economică, Bucureşti, 2009;

Dobre, G., – Relaţiile comerciale externe româno-vest-europene (UE) la sfârşitul secolului XX,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 36, 2002;
Dobrescu, E., 2002, Tranziţia în România. Abordări econometrice, Editura Economică;
Dobrescu, Emilian M. - Integrarea economică, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti,
Editura Wolters Kluwer, 2010;

3
Dobrescu, Emilian M. – Românografia 2001. Bilanţ şi perspective, Bucureşti, Editura
Compania, 2000;
Dornbusch, R. Fischer, S. Startz, R. Macroeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 2007;
Erhard Ludwig – Politischer Foderalismus uns Wirtschaftlicher Zentralismus. Aufgabenund
Grenzen Zentraler Wirtschaftswerwaltungsstellen, în Der Wirtschaftsspiegel, 1947;
Erhard, Ludwig – Deutsche Wirtschaftspolitik – Der Weg zur Sozialen Marktwirschaft,
Frankfurt Main, Dusseldorf, Wien, 1962;
Erhard, Ludwig - Deutschlandes Rückkehr zum Vetlmark, Berlin, 1953;

Erhard, Ludwig – Wohlstand fur alle, Dusseldorf-Wien, 1957;

Erhard, Ludwig şi Muller-Armack, A. – Soziale Marktwirschaft, Ordnung der zukunft,


Manifest 62, Frankfurt Main, Berlin, Wien, 1972;

Eucken Walter – Die Grundlagen der Nationalokonomie, ed.. a VIII-a rev. Berlin, Heidelberg,
New York, 1965;
Fack, Fritz şi Ulrich, Peter Hort – Soziale Marktwirtschaft. Stationen einer freiheitlichen
Ordnung, Freiburg-Wurzburg, 1990;
Florian, Violeta şi colaboratorii – Dezvoltarea rurală în România. Modele instituţionale,
legislaţie funciară şi impact economico-social, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Analele Institutului Naţional de Cercetări economice, nr. 4-5-6, 2000;
Flouzat, D., Economie contemporaine, P.U.F., Paris, 1992;
Friedman, M., Capitalism şi libertate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996;
Galbraith J. K., 1982, Ştiinţa economică şi interesul public, Editura Politică, Bucureşti;
Gavrilescu, Dinu, coordonator – Economie agroalimentară, Bucureşti, Editura Expert, Colecţia
Economia României, 2000;
Georgescu –Rogen, N., 2000, Opere complete. Economie Analitică. Articole, studii, recenzii –
Volumul IV, Cartea a II-a, Bucureşti, Editura Expert;
Georgescu, F., - Starea economico-socială a României în anul 2000, Editura Expert, 2002;
Georgescu-Roegen, N., Legea Entropiei şi Procesul Economic, Editura Expert, Bucureşti,
colecţia Biblioteca Băncii Naţionale, 1996;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Economia României Economia naţională. Economia
agrară. Demografie, Volumul II, Bucureşti, Editura Expert, 1997;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Economie analitică Articole, studii, recenzii - Volumul
IV, Cartea a II-a, Bucureşti, Editura Expert, 2000;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Economie analitică Teme şi probleme, Volumul IV,
Cartea I, Bucureşti, Editura Expert, 2000;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Energia, resursele naturale şi teoria economică,
Bucureşti, Editura Expert, 2006;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Epistemologia Roegeniană, Volumul VII Cartea I şi
Cartea a II a , Bucureşti, Editura Expert, 2009 şi 2010;

4
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Metoda statistică Elemente de statistică matematică.
Volumul III Cartea I Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Expert, 1998;
Georgescu–Roegen, N., Opere complete Statistică şi matematică Cercetări de statistică şi
economie aplicată, Bucureşti, Editura Expert, 1998;
Georgescu–Roegen, N., Unele elemente de orientare în ştiinţa economică, Editura Expert, 2009;
Ghibuţiu, A., – Noua economie şi comerţul electronic. Implicaţii pentru politicile economice,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 46, 2002;
Ghibuţiu, A., – Serviciile şi dezvoltarea. De la prejudecăţi la noi orizonturi, Bucureşti, Editura
Expert, 2000;
Gide, Charles şi Rist, Charles - Istoria doctrinelor economice, Bucureşti, Editura Casei
Şcoalelor, 1926;
Greene W.H., 2003, Econometric Analysis, Prentice Hall;
Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis. Princeton University Press;
Hornianschi, Nicoleta şi colaboratorii – Coordonate ale dezvoltării durabile a industriei
româneşti, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr.
2-3-4, 2000;
Iancu A., – Transition, Integration and convergence – the case of Romania, Editura Expert,
Bucuresti, 2010;
Iancu A., (coord.) – Convergenta economica, Vol. II, Editura Academiei Romane, Bucuresti,
2009;
Iancu A., Tratat de economie, vol. II, Editura Economică, Bucureşti, 1993;
Iancu, A., (coordinator). Economic convergence, Two volumes, Romanian Academy, National
Institute for Economic Research, The Publishing House of the Romanian Academy and C.H.
Beck, Bucharest, 2008;
Iancu, A., 2006, Cunoaştere şi inovare. O abordare economică, Editura Academiei Române,
Bucureşti;
Ignat I., Pohoaţă I., Clipa N., Luţac Gh., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti,
1998;
Iordache, F., – Modele şi strategii ale integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 17, 2002;
Iordache, F., – Reconstrucţia sistemului financiar bancar românesc în perspectiva integrării
europene, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Studii şi cercetări
economice, vol. 9-10, 2002;
Iovănescu, I., Done, I., Studii şi cercetări de istorie a gândirii economice, Bucureşti, Editura
Expert, 2006;
Isaic-Maniu, Al., Mitrut, C., Voineagu, V., Statistică, Editura Universitară, Bucureşti, 2003;
Isărescu, M. Postolache, T. (coord.), Laureaţii Nobel în economie. Discursuri de recepţie, vol I-
IV, Editura Expert, Bucureşti, 2001, 2007;
Isărescu, M., Reflecţii Economice, vol, 1, 2, 3, Editura Expert, 2009;
Ivan, Mihail Vincenţiu – Sisteme financiare pentru sectorul agroalimentar, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2002;

5
Johnston, J., DiNardo J.E., 1997, Econometric Methods, McGraw-Hill;
Jula D., Jula N.–M., 2011, Metode de prognoză. Introducere în analiza seriilor de timp, Editura
Mustang, Bucureşti;
Jula D., Jula N.–M., 2012, Econometria seriilor de timp, Editura Mustang, Bucureşti;
Jula N., Jula D., 2010, Modelare economică. Modele econometrice şi de optimizare, Editura
Mustang, Bucureşti;
Kahn, S., Geopolitica Uniunii Europene, Editura Cartier, 2008;
Keynes, J. M., - Teoria generală a folosirii forţei de muncă, a dobânzii şi a banilor, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1973;
Keynes, J. M., Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1980;
Keynes, J.M., 2009, Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura
Publica, Bucureşti;
Khanna, P., Lumea a doua, Editura Polirom, 2008;
Kloten, Norbert –Der Staat in der Sozialen Marktwirschaft, Tubingen, 1986;

Knaus, Fritz – Privatisierung in der Bundesrepublik Deutschland, 1983 – 1990. Bilanz und
Perspektiven, în Beitrage zur Wirtschafts und Sozialpolitik Institut der Deutschen Wirtschaft,
Koln, nr. 183, 1990;
Kraus, Willy – Soziale Marktwirschaft – Marktwirschaftliche und soziale Umorientierung, în
Der Deutschen Demokratischen Republik, Bonn, Ludwig Erhard Stiftung, 1990;
Kremmer, Johannes – Reform der Sozialen Marktwirschaft, Koln, 1993;

Krugman P., Obstfeld, M., Melitz J., –International Economics; theory and policy, 9th edition,
2012;
Krugman, P., Development, geography and economic theory, 2002;
Krugman, P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy, 8th edition, Addison-
Wesley, 2008;
Lampert, Heinz – Wirtschaft und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, Munchen-
Wien, a 12-a ed., 1995;
Lampert, Heinz şi Bassert, Albrecht – Sozialstaat Deutschland: Entwicklung Gestalt Probleme,
Munchen, 1992;
Lange, Thomas – Sozialpolitik, în Schriften des Vereins fur Sozialpolitik, NF, vol. 100, Berlin,
1989;
Lipsey, R. şi Crystal, A., 1999, Economie pozitivă, Editura Economică, Bucureşti;
Lipsey, R. şi Crystal, A., Principiile economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
Maddala G.S., 2001, Introduction to Econometrics, Wiley;
Maddala G.S., Kim I.-M., 1999, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge
University Press;
Mann, Thomas – Germania şi germanii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998;
Mateoc-Sîrb, N. ,Dezvoltarea rurală si regionala în România, Editura Agroprint, 2002;

6
Mill, John Stuart - Principes d'économie politique, dexieme vol., Paris, 1874;
Mill, John Stuart - Mes memories. Histoire de ma vie et e mes idées, Paris, 1874 ;
Minsky, H.P., Cum stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica, Bucureşti, 2011;
Miroiu, A., Ungureanu, S., Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, 2008;
Molnar, M., Sărăcia şi excluderea socială în Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de Informare
şi Documentare Economică, Probleme economice, vol. 1-2, 2002;
Molnar, Maria – Venitul minim garantat în sistemele de securitate socială, în Probleme
economice, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare economică, nr. 19-21, 1996;
Moşteanu, T., Finanţe publice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008;
Müller-Armack, A., – Die wissenschaftlichen Ursprunge und die kunftige Verfassung der
Sozialen Marktwirschaft, în W. Dentlig – Beitrage zur Theorie und Politik der Verbande,
Munchen-Wien, 1976;
Müller-Armack, Alfred - Genealogie der Soziale Marktwirschaft, Berlin, 1947;

Müller-Armack, Alfred – Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Fruhschriften und


weiterfuhrende Konzepte, Berna, 1981;
Müller-Armack, Alfred – Konsument und Marktwirtschaft-eine praktische Orientierungshilfe,
Verlag C.H. Beck, Munchen, 1991;
Müller-Armack, Alfred - Soziale Marktwirschaft, Berlin, 1947;

Müller-Armack, Alfred – Soziale Marktwirschaft, în Handworterbuch der


Sozialenwissenschaften, vol. 9, Stuttgart-Tubingen-Gottingen, 1956
Müller-Armack, Alfred – Wirtschafslenkung und Marktwirschaft, Verlag fur Wirtschaft und
Sozialploitik, Hamburg, 1948;
Müller-Armack, Alfred - Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur
Sozialen Marktwirtschaft und zur Europaischen Integration, Koln, 1965;
Muscalu, M.S., şi Pavelescu, F.M., – Politicile industriale: certitudine şi riscuri, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr. 42, 2000;
Naneş, M., şi Mihai, I., – Provocări şi reacţii manageriale în economia de tranziţie a României,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Revista Română de Economie, nr. 1-
2, 2000;
Năstase, Gabriel I. - Modelul suedez, în Economistul, nr. 129, 1998, p. 4-5;

Neacşu, N., – Valorificarea patrimoniului turistic în profil teritorial, Bucureşti, Centrul de


Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr. 14, 2001;
Neguţ, S., Introducere în geopolitică, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006;
Neil, A.- Regional development and spatial planning in an enlarge European Union, 2006;
Nica P., Zait D., Roman T., Nestian A., – Convergenta economica si rolul cunoasterii in
conditiile integrarii in UE, Editura Universitatii „Al. Ioan Cuza”, Iasi, 2008;
Niculescu N. G., Ponta M., Niculescu E., Economie politică, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
Nolfo, E., Introducere în istoria relaţiilor internaţionale, Editura ALL, Bucureşti;

7
Novac, C. şi colab. - Cartea albă a reformei învăţământului, decembrie 1998;
Nugent, N., The government and politics of the European Union (the sixth edition) Editura
Palgrave;
Oprea, G., – Economia socială de piaţă. Concepte şi aplicaţii, în Probleme economice,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, nr. 8, 1997;
Paster M., 2008, On competition, Updated and Expanded Edition, Harvard Business Press;
Păuna, C.B., – Economia socială de piaţă. Teorie şi practică, Rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 1998;
Păuna, C.B., (coord.) - Conturarea profilului industrial al regiunilor în perspectiva aderării
României la Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică,
Studii şi cercetări economice, vol. 1-2, 2002;
Păuna, C.B., (coord.) – Politica de dezvoltare regională în perspectiva aderării României la
Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme
economice, vol. 40, 2002;
Pavelescu, F.M., – Valorificarea capitalului uman în plan regional, Bucureşti, Centrul de
Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr. 1, 2000;
Pecican, E., Econometria pentru economişti, Editura Economică, Bucureşti, 2007;
Pelinescu, E., (coord.) – Economia naţională şi integrarea în Uniunea Europeană, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Studii şi cercetări economice, vol. 8, 2002;
Perţ, S., – Ocuparea forţei de muncă – o prioritate naţională, Bucureşti, Centrul de Informare şi
Documentare Economică, Revista Română de Economie, nr. 1-2, 2000;
Perţ, S., şi colaboratorii – Ocuparea şi şomajul, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Studii şi cercetări economice, vol. 6-7, 2002;
Petcu, C., – Serviciile de consum pentru populaţie, Bucureşti, Centrul de Informare şi
Documentare Economică, Probleme economice, nr. 19-20, 2000;
Petersen, H.G. – Sozialokonomik, Stuttgart, 1989;

Pilz, Franz – Das System der Sozialen Marktwirtschaft. Politish-okonomische Grundlegung der
Konzepte, Prinzipien und Strategien, Munchen, 1981;
Platon, V., Protecţia mediului şi dezvoltarea economică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1997;
Poenaru, M., – Fundamente economice ale protecţiei sociale în România în contextul integrării
europene, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, vol.
28-30, 2002;
Poenaru, M., – Restructurarea securităţii sociale şi economia, în Probleme economice,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, nr.2, 1996;
Pohoaţă I., 2011, Epistemologie şi metodologie în ştiinţa economică, Editura Economică,
Bucureşti;
Pohoaţă I., Strategii şi politici europene de dezvoltare durabilă, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” – Iaşi, Centrul de Studii Europene, 2000;
Pohoaţă, I., - Doctrine economice universale, Fundaţia Academică "Petre Andrei", Iaşi, 1993;

8
Popa, C. - Două treimi din pădurile româneşti sunt inaccesibile, în România liberă, 5 martie
2002;
Popescu, M., – Agricultura României, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Probleme economice, nr. 11-13, 2001;
Popescu, M., – Producţia agricolă a României sub impactul tranziţiei, Bucureşti, Centrul de
Informare şi Documentare Economică, Studii şi cercetări economice, nr. 8-9, 2000;

Porter M.,- On competition, Harvard Business SchoolPress, 1998 (sau traducerea în limba
română Despre concurenţă, Ed Meteor Business, Bucureşti 2008);
Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990;

Postolache, T. (coord.), Economia României în secolul XX, Editura Expert, Bucureşti, 1994;
Prahald, C. K., 2009, Comoara de la baza piramidei. Eradicarea sărăciei prin profit, Editura
publica, Bucureşti;
Purcaru, I., Matematici generale şi elemente de optimizare (Teorie şi aplicații), Editura
Economică, Bucureşti, 1997;
Răboacă, G., – Procese şi tendinţe în sfera ocupării şi şomajului. Analize comparative, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Studii şi cercetări economice, nr. 10-11-12,
2000;
Răducanu, V., – Teorii şi modele de evaluare economică a capitalului natural. Studii de caz
pentru România, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme
economice, nr. 45-46, 2000;
Răgălie, Şt. şi colaboratorii – Mecanisme concurenţiale în asigurarea dezvoltării durabile,
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice, nr. 3-4, 2001;
Răgălie, Şt. şi colaboratorii– Strategii de preţuri orientative pentru integrarea României în
Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme
economice, nr. 40-41, 2000;

Rainelli M.,-Le commerce international, Ed La Decouverte, Paris 2003( sau traducerea în limba
română Comerţul internaţional: perspective generale şi noua teorie a comerţului internaţional,
Ed. ARC, 2004;
Ramanathan R., 1992, Introductory Econometrics, Dryden Press;
Relicovschi, A., Politici în managementul mediului, Institutul European din România, Bucureşti,
2000;
Röpke, Wilhelm - Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts und Wirtschaftsreform, a 3-a
ed., Zürich, 1949;
Röpke, Wilhelm - Marktwirtschaft ist nicht genug, Zürich, 1957;

Rosca E., – Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in UE, Editura Economica, 2006 – Cota
II 28114;
Rotaru, C., – Sistemul bancar românesc şi integrarea europeană, Bucureşti, Editura Expert,
Colecţia Băncile, 2000;
Rugină, A., Principia oeconomica, Editura Academie Române, Bucureşti, 1993;

9
Russu, C. (coord), Potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii de producere a valorii adăugate.
Analize şi perspective în domeniul industriei prelucrătoare, Bucureşti, Editura Expert, 2010;
Russu, C. (coordonator), Dumitrescu, M., Pleşoianu, G. Calitatea managementului firmei.
Evaluare şi interpretare, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
Russu, C., Economie industrială, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

Rustow, A., – Soziale Marktwirtschaft als Gegenprogramm gegen Kommunismus und


Bolschewismus, în Wirtschaft ohne Wunder, Albert von Hunold Verlag, Zurich, 1953;
Samuelson, P. , Nordhaus, 2000, Economie politică, Editura Teora, Bucureşti;
Sandu, S., – Integrarea cercetării–dezvoltării şi inovării din România în Spaţiul European al
Cercetării, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice,
vol. 27, 2002;
Sandu, S., Integrarea cercetării–dezvoltării şi inovării din România în Spaţiul European al
Cercetării, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme economice,
vol. 27, 2002;
Sandu, S., Paun, C. Assessing The Possibilities Of Filling The Gap Between Romania and the
EU in the R/DI field, Working Papers of National Institute of Economic Research 100204,
National Institute of Economic Research, 2010;
Sava S., – La relation du deficit budgetaire – deficit comercial durant la transition vers
l’economie de marche, Bucarest, Centre d’Information et Documentation Economique, Romanian
Economic Research Observer, nr. 1, 2002;
Sava, S., - Eseu asupra tipologiilor economiei de piaţă contemporane, în Revista Română de
Economie, Institutul de Economie Naţională, anul II, vol.2, nr. 1-2, 1992;
Simon, M., – Potenţialul uman al României. Repatiţia teritorială şi perspective la începutul
secolului XXI, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Analele Institutului
Naţional de Cercetări economice, nr. 2-3, 2000;
Stancu, I., Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor.
Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a IV a, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;
Startbatty, J., – Die soziale Marktwirtschaft aus historisch-teoretischer Sicht, în Entstehung und
Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft, Stuttgart, 1986;
Stefan Roxana-Nicoleta - Multilateralism si regionalism in comertul international, Bucuresti,
2013 (Teza de doctorat);

Stiglitz J., – Making Globalization Work, Penguin Books 2007( sau traducerea în limba română
Mecanismele globalizării, Economie şi societate, Polirom 2008;
Stiglitz, J.E., 2008, Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iaşi;
Stiglitz, J.E., Walsh, C.E, Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
Stutzel, W., – Marktwirtschaft mit systemkonformer Sozialpolitik. Der sozialpolitische Aspekt, în
Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau, Produktivitat, Eigenverantwortung,
Beschaftigung. Fur eine wirtschaftspolitische Vorwartsstrategie, Koln, 1983;
Sută-Selejan, S., - Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994;

10
Teşliuc, C. M., şi colaboratorii – Sărăcia şi sistemul de protecţie socială, Iaşi, Polirom, 2001;
Toderoiu, F., şi Ştefănescu, C., – Evoluţia producţiei agricole sub incidenţa tranziţiei, Bucureşti,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, Revista Română de Economie, nr. 1-2, 2000;
Trincă, I., - Rolul oraşelor mici în dezvoltarea intraregională. Studiu de caz: Regiunea de
dezvoltare Sud-Est, Scoala doctorala “Simion Mehedinti”, Universitatea Bucuresti, Facultatea de
geografie, Bucuresti, 2011 (Teza de doctorat - rezumat);
Tuchtfeldt, E., - Soziale Marktwirtschaft als wirtschafts und gesellschafts-politische Aufgabe, în
Politische Studien, vol. 290, 1986;
Tuchtfeldt, E., – Soziale Marktwirtschaft und Globalsteuerung, în Soziale Marktwirtschaft im
Wandel, Freiburg, 1973, p. 159-188;
Văcărel, I (coord), Finanţe publice, ed. VI, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;
Văcărel, I., – Sistemul impozitelor şi taxelor în Uniunea Europeană şi în România, ESEN-2: Un
proiect deschis – Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti, Centrul de
Informare şi Documentare Economică, 2002;
Veblen, Th., 2009, Teoria clasei de lux, Editua Publica, Bucureşti;
Verbeek M., 2005, A Guide to Modern Econometrics, Wiley;
Vialar, T., Dynamique non linéaires chaotiques en finance et économie, Ed. Economica,
Paris, 2005;
Voineagu, V., Isaic-Maniu, Al., Mitrut, C., Andrei, T., Costea, A., Statistică- teorie şi aplicaţii,
Editura CISION, Bucureşti, 2008;
Walace, H., Walace, W., Polack, A. Mark, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană,
Institutul European din România, 2005;
Walras, L., - Eléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale, Paris, 1877 ;
Walras, L., - Etudes d'Economie Sociale, Zurich, 1896 ;

Wooldridge J.M., 2008, Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western;


Wunsche, Horst Friedrich – Ludwig Erhards Gesellschaftskonzeption und
Wirtschafskonzeption. Soziale Marktwirtschaft als Politische Okonomie, Stuttgart, 1986;
Zaman, Gh., – Bilanţul economiei de tranziţie în România în perioada 1990-1999. Evaluări şi
perspective pe termen scurt, mediu şi lung, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Revista Română de Economie, nr. 1-2, 2000;
Zaman, Gh., Geamănu, M., Eficienţa economică, Editura Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti, 2006, 180 p.;
Zaman, Gh., Vasile, V., Comparative Advantage Metrics of Romania’s Exports in the period
2007-2010, Romanian Journal of Economics 2012, volume 34, Issue 1 (43); Zaman, Gh., et al.,
Some challenging (macro)economic aspects of FDI in Romania, Romanian Journal of Economics
2011, volume 33, Issue 2 (42); Zaman, Gh., Aspects and trends of crediting the romanian
economy in lei and foreign currency during the pre-and post-accession periods, Romanian
Journal of Economics 2013, volume 36, issue 1(45);
Zaman, Gh., Impactul educaţiei asupra CDI, în volumul Restructurarea sistemului de educaţie
din România din perspectiva evoluţiilor pe piaţa internă şi impactul asupra progresului cercetării

11
(Vasile,V., coord.), Institutul European din România, Studii de Strategie şi Politici, Alpha Media
Print SRL, Bucureşti, 2008, 311 p.;
Zamfir, C., – Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Bucureşti, Editura Expert, Colecţia
Dezvoltare comunitară, 2000;
*** Beitrage zur Wirtschafts und Sozialpolitik Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 1990-
1999;
*** Cartea albă a preluării guvernării în luna decembrie 2000, Bucureşti, aprilie 2001, Monitorul
Oficial;
*** De ce politică agrară are nevoie România?, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Probleme economice, vol. 18, 2002;
*** Dicţionar de istorie economică şi istoria gândirii economice, Editura ALL, Bucureşti, 2005;
*** Ludwig Erhard Stiftung – Die Neuordnung von 1948 und die Verantwortung fur die
Zukunft, Discurs la cea de-a 40-a zi aniversară a Reformei economice şi monetare, Bonn, 1988;
*** Ludwig Erhard Stiftung – Materialen zur Wirtschafts und Wahrungsreform 1948, Bonn,
1978;
*** Ministerul Finanţelor – Fazele reformei sistemului fiscal în România, în vederea adaptării la
cerinţele economiei de piaţă. Documentar privind reforma sistemului de impozite în ţările aflate
în tranziţie la economia de piaţă, 2000;
*** România în cifre – 2001, Institutul Naţional de Statistică şi Studii economice, Bucureşti,
2001;
*** Schiţe ale restructurării industriei naţionale în cadrul regiunilor de dezvoltare ale României,
partea I şi a II-a, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Probleme
economice, nr. 33-38, 2001;
*** Societatea informaţională. Documente elaborate în cadrul Comisiei de fundamentare a
Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României, Academia Română, aprilie-mai 2000;
*** Soziale Marktwirtschaft – Elemente eine erfolgreichen Wirtschaftsordnung, Deutscher
Institut Verlag GmbH, Institut der Deutschen Wirtschaft, Koln, 1997;
*** Sozialequete-Kommission, Wirtschaftspolitische probleme der Sozialen Sicherung, Stuttgart-
New York, 1981;
*** Un proiect deschis: Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen
mediu. Documente, Bucureşti, Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, 2000;
***Anuarul statistic al României, Comisia Naţională pentru Statistică, 2001;
***European Commission, Enterprise and Industry. EU industrial structure 2009.
Performance and Competitiveness,. Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2009;
***European Commission. DG Research and Innovation. Innovation Union Competitiveness
report 2011;
***European Commission. European Competitiveness Report 2012. Reaping the benefits of
globalization. SWD(2012) 299 final, accompanying document to the Communication from the
Commission “A stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial
Policy Communication Update” COM (2012) 582 final;
***European Commission. Innovation Union Scoreboard 2011, Brussels, 2012;

12
***OECD. Objectives and Instruments of Industrial Policy: A Comparative Study, Paris, 1975;
***Urbanismul (serie noua) – Regionalizare/Regionalisation – Revista editata de Registrul
Urbanistilor din Romania, Revista nr. 11/2012;
***Urbanismul (serie noua) –Polii de crestere din Romania/The growth poles in Romania/Les
poles de croissance de Roumanie – Revista editata de Registrul Urbanistilor din Romania,
Revista nr. 4/2010.

13