Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

1. Alegeți varianta corectă:

V-am/Vam văzut în autobuz.


Sau/S-au întâlnit în parc.
Săraca, cei/ce-i făcea copilașul.
L-a/La luat la fugă imediat ce l-a văzut.
A făcut o mare greșeală/greșală.

2. Răspundeți cu adevărat (A) sau fals (F):

a. Omonimele sunt cuvinte cu aceeași formă și cu sens complet diferit.


b. Cuvintele „i-ar” și „iar” sunt omografe.
c. Cuvintele „veselă” și „veselă” sunt omofone.
d. Verbul „aș pleca” este la modul condițional-optativ.
e. Verbul „mergând” este la modul conjunctiv.

3. Alegeți varianta corectă:

1) ............. văzut cu prietenii lui.

a.L-am b.Lam c.La-m

2) Alina .................... cu colegii ei.

a.coperează b.cooperează c.copeerează

3) Verbul „ar merge” este la modul?

a.conjunctiv b.indicativ c.infinitiv d.imperativ


e.conditional-optativ

4) Verbul „să conducă” este la modul?

a.conjunctiv b.indicativ c.imperativ d.infinitiv

4. Observați cu atenție textele de mai jos și precizați omonimele și sensul acestora:

„Lacul codrilor albastru


Nuferi galbeni îl încarcă;”
Lacul său de unghii are o culoare enervantă.
Bunica țesea la război.
A purtat un război nedrept.

Și-a vopsit părul roșu.


Părul din grădină s-a uscat.

Avem datorii mari la bancă.


Banca din fața casei este din lemn.

5. Construiți propoziții in care cuvintele: ochi, toc, păr, sare, mare, să aibă sens diferit.(cel
puțin două propoziții pentru fiecare cuvânt)

6. Redactați un text de aproximativ o jumătate de pagină (10 rânduri) în care să ilustrați


omonimia cuvintelor:

Utilizați cel puțin două dintre modurile de expunere învățate în redactarea textului.