Sunteți pe pagina 1din 2

Detaliere de conținut Competențe vizate Activități de învățare

I -“Vizită”- I.L.Caragiale – 1.1. -vizionare film


Vizionare film -povestire
II - “Vizită”- I.L.Caragiale – 2.1. -lectura textului scris
Întelegerea textului scris -formularea de idei principale
-explicarea cuvintelor
necunoscute
-creearea de enunțuri pe baza
cuvintelor necunoscute
III - “Vizită”- I.L.Caragiale – 2.2. , 2.3. -cautarea unor relatii cauza-
Momentele subiectului efect
-organizarea textului pe
momentele subiectului
IV - “Vizită”- I.L.Caragiale – 2.1., 2.2. -prezentarea schemei
Dialogul comunicării
-transformarea din vorbire
directă în vorbire indirectă
-dialogul
V - “Vizită”- I.L.Caragiale – 3.1. -redactarea unui rezumat
Rezumat
VI - “Vizită”- I.L.Caragiale – 3.2. , 3.3. , 3.4. -prezentarea tehnicilor de
Tehnici de redactare redactare
-redactarea unei compuneri
cu titlul “O vizită perfectă”
VII - “Vizită”- I.L.Caragiale 1.2., 2.1., 3.2. -consultarea “Codului
– redactare text bunelor maniere”
-identificarea nerespectării
bunelor maniere pe text
-redactarea unor scenarii
diferite în care bunele
maniere sunt respectate
VIII - “Vizită”- I.L.Caragiale 4.1. -recapitulare pe baza
– Conjunctivul informațiilor dobândite în
clasa a V-a
-conjunctivul
-identificarea pe text a unor
verbe la conjunctiv și analiza
acestora
IX - “Vizită”- I.L.Caragiale – 4.1. -condițional-optativul
Condițional-optativul -identificarea pe text a unor
verbe la conditional-optativ
și analiza acestora
X - “Vizită”- I.L.Caragiale – 4.1. -prezentarea prepoziției și
Prepoziția categoriilor de prepoziții
-identificarea pe text a
prepozițiilor
XI - “Vizită”- I.L.Caragiale – 4.2. , 4.3. , 4.4. -identificarea greșelilor de
Omonime vorbire din text
-omonime
XII - “Vizită”- I.L.Caragiale 3.2. , 3.3. , 4.1. -exerciții recapitulative
- Recapitulare