Sunteți pe pagina 1din 2

NUME: TEST DE EVALUARE Data:

CLASA a-V-a 10p of

I. Completați spațiile punctate cu noținile corespunzătoare. 10x1p=10p

a) Ecositemul cuprinde factori..................................... reprezentați de


lumină ,......................... , umiditate.............................. , sol iar totalitatea acestora
formează..................... . Și factori cu viață reprezentați de ...................... , om,....................,
toatalitatea acestora formând..................

b) Producătorii sunt reprezentați de .......................................... , care prin fotosinteză produc


substanțe hrănitoare. Consumatorii, se împart în ............................. , secundari,..................... ,
cuaternari.

II. Încercuiți varianta corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. 5x2p=10p

1. Ramura biologiei, ce se ocupă cu studierea animalelor se numește?

a. ecologie b. anatomia omului c. zoologia d. botanica

2. Vulturul poate fi:

a. producător b.consumator primar c. consumator secundar d. consumator terțiar

3. Carapacea este o modalitate de apărare întâlnită la:

a. șarpe b. țestoasă c. melc d. scoică

4. Descompunătorii sunt reprezentați de:

a. erbivore b. plante c. animale d. ciuperci

5. Pentru a se apăra împotriva prădătorilor, erbivorele formează:

a. turme b. stoluri c. haite d. bancuri

III. Asociați cele două coloane. 5x2p=10p

A. terestre 1. peștera

B. acvatice 2. livezi

C. subterane 3. pajiștera

D. terestre( create de om) 4. lacuri de acumulare

E. acvatice ( create de om) 5. lacul

A- B- C- D- E-
IV. Precizați cinci metode de apărare ale viețuitoarelor. 5x2p=10p

1. 3. 5.

2. 4.

V. Se dau următoarele viețuitoare varză, fluture, gălbenele, levănțica, mierla, pițigoiul,


alge, buburuză, melc, omidă, lup, ghinde, iarbă, veveriță, mierlă, uliu, melc, șoarece,
șarpe, barză, crap, frunză de salcie, libelulă, rață, vidra, vultur, somn. Alcătuiți patru
lanțuri trofice formate din cel puțin patru verigi. 4x5p=20p

1.

2.

3.

4.

V. Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, scria, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A, iar dacă este falsă, scrie F și modifică parțial
afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu folosi negația. 20p

.......1. O ramură a biologiei este chimia

.......2. Ecosistemul este format din biotop și biocenoză.

.......3. Biotopul este reprezentat de către plante, animale.

.......4. Un exemplu de ecosistem artificial este pădurea

.......5. Așezarea în linie a viețuitoarelor în ordinea în care se hrănesc, formează rețele trofice

VI. Definiți următoarele noțiuni biologia, rețelele trofice. 2x5p=10p

S-ar putea să vă placă și