Sunteți pe pagina 1din 2

Titlul proiectului la disciplina Procedee avansate în protecţia atmosferei

R
R
R
Titlu: Monitorizarea emisiilor de COV la staţiile de desfacere a carburanţilor in
România (scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 14 Bold)
R
R
Cuprins (scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 12 - pe prima pagină)
R
R
Rezumat ( pe următoarea pagină)
R
Rezumatul va prezenta cele mai importante idei, rezultate sau concluzii ale lucrării în nu mai mult
de 150 cuvinte. El va fi redactat intr-o limba de circulatie internationala: engleză, franceză sau
germană.
R
R
1. Introducere. (Se va trata problema pornind de la scopul şi obiectivul lucrării şi aspectele
teoretice ce urmează să fie tratate)
(titlu scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 14 Bold)
R - Pe prima pagină după cuprins împreună cu rezumatul
R
2. Descrierea lucrării (sau memoriu de prezentare – se reformulează conţinutul titlului în
funcţie de titlul proiectului de an)
( titlu scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 14 Bold)
R - 10 pagini
R
3. Studii şi cercetări proprii asupra lucrării (sau breviar de calcule)
(titlu scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 14 Bold)
R – 3-4 pagini
R
4. Concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea aspectelor studiate
(titlu scris cu fonturile Times New Roman sau Arial 14 Bold)
R – 1-2 pagini
R
Observaţie: Lucrarea se va redacta pe calculator, utilizând fonturile Times New Roman sau
Arial, 12pt, la 1,5 rânduri.
Lucrarea se va lista pe hărtie albă (format A4) de bună calitate, pe o singură parte, cu
marginile: sus (Top) 2 cm, jos (Bottom) 2 cm, Interior (Inside) 2cm, Exterior (Outside) 2 cm, Footer
2 cm, cu Mirror margins.
După virgulă, după punct, înainte şi după paranteze sau alte semne se lasă spaţiu liber.
Figurile se vor scana şi se vor insera în text; sub fiecare figură se va trece numărul şi
denumirea ei (Figura 1.........; Figura 2.........Conform modelului de mai jos)

1
Titlul proiectului la disciplina Procedee avansate în protecţia atmosferei

Utilităţi
Intrări în Ieşiri din
proces proces
PROCES

secundare
Mat.
Figura 1. Model de analiză pentru un sistem.
Scrierea tabelelor se va face conform modelului de mai jos şi se vor numerota de la 1 la X.

Tabelul 1. Emisii de gaze poluante


Indice de
Nr
Gaz Emisie Reducere emisie reducere a
crt.
emisiei

Ecuaţiile se vor numerota de la 1 la X şi se vor edita conform exemplului de mai jos:


M s  Q    c [Kg/s] (1)

Referinţele bibliografice vor fi trecute în text.


Lucrarea v-a cuprinde 10-15 pagini

BIBLIOGRAFIE