Sunteți pe pagina 1din 1

Troia (�n greaca veche ????? Troia sau ?????

Ilion, �n latin� Troia sau Ilium, �n


hitit� Wilusha sau Truwisha) este un ora? legendar, locul unde s-a desf�?urat
R�zboiul Troian, a?a cum este descris �n Ciclul r�zboaielor troiene, �n special �n
Iliada, unul dintre cele dou� poeme epice atribuite lui Homer.

Ast�zi, este numele unui sit arheologic, localizarea tradi?ional� a Troiei


homerice, �n turc� Truva, la Hisarlik (39�58'N 26�13'E) �n Anatolia, aproape de
coast�, �n Provincia �anakkale de ast�zi, �n nord-vestul Turciei, la sud-vest de
str�mtoarea Dardanele, sub Muntele Ida.

Un ora? nou, Ilium, a fost fondat pe acest loc �n timpul domniei �mp�ratului roman
Augustus. A �nflorit p�n� la fondarea Constantinopolului ?i a intrat treptat �n
declin �n perioada bizantin�.

�n anii 1870 arheologul german Heinrich Schliemann a f�cut s�p�turi �n zon�. Alte
cercet�ri au adus la iveal� existen?a a mai multe ora?e, construite succesiv unul
peste altul. Unul dintre primele ora?e (Troia VII) este de obicei identificat cu
Troia homeric�. Aceast� identitate este disputat�, �ns� situl a fost identificat cu
succes ca fiind locul unde s-a aflat ora?ul numit Wilusa �n textele hitite; Ilion
(care provine din Wilion scris cu digamma) ar fi transliterarea greceasc� a acelui
nume.

Pe l�ng� acest sit, acceptat de majoritatea cercet�torilor, sunt propuse ?i alte


loca?ii pentru ora?. Un studiu, bazat pe etimologia cuvintelor ?i pe studierea
topografiei locului descris de legend�, propune Daorson ca loc pe care s-a aflat
Troia.[1]