Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE ȘI PRENUMELE.............................................. DATA..............

FISA DE LUCRU
Clasa a V-a…………

1. Identifică și notează părțile componente ale …………… optic pe imagine. 1,5 p

2. Asociază noțiunile din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B. 1p


A B
a. Ecosistem acvatic 1. Balta
b. Ecosistem terestru 2. Cultura agricolă
c. Ecosistem artificial 3. Pășunea
d. Descompunători 4. Bacterii, ciuperci
e. Producători 5. Fitofagi
f. Consumatori 6. Plantele
3. Completați spațiile punctate. 1p
a. ..................................... și biocenoza formează un ...........................
b. În funcție de originea lor, ecosistemele pot fi: ................................. sau artificiale.
c. După tipul de substrat, un ecosistem poate fi: ........................... și terestru.
4. Grupați următoarele organisme după tipul de categorie trofică corespunzător: producător primar,
consumator, descompunător: 1p
Ciuperci microscopice, grâu, ciocănitoare, bacterii, râme, omizi, vulpi, cartof, ulii, omul.
5. Completati spatiile punctate. 1,5 p .
Ecosistemul este format din biocenoza si ………….. .
Biotopul este alcatuit din totalitatea factorilor ………………………….. .
Biocenoza este formata din totalitatea factorilor …………………………………… .
Populatiile de ursi si lupi din padurea intra in alcatuirea …………………………… .
Lumina, temperatura si umiditatea sunt factori ………………………
6. Realizati un minieseu cu titlul ~Ecosisteme terestre~ folosind corect urmatoarele notiuni: ecosistem, biotop,
lumina, umiditate, temperatura, biocenoza, microorganisme, ciuperci, plante si animale. 2p
7. Enunțați două reguli de protecția mediului și a propriei sănătăți. 1p

NOTĂ: Se acordă 1 punct din oficiu.

S-ar putea să vă placă și