Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Clasa a VIII-a
Numele şi prenumele elevului: …………………………………………
Data susţinerii testului: ………………………………………………..
*Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii
lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
*Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
Se dă textul:
Ardeau ca nişte facle vii,
în vârf de firave tulpini.
Îşi înălţau râzând zglobii
obrazul roşu dintre spini.

I-am adunat cu mâini avare,


am rătăcit în seara blândă,
umplându-mi braţele de floare
învăpăiată şi plăpândă.

Şi m-am întors într-un târziu,


departe câmpul rămânea,
atât de singur şi pustiu
în urma mea.

Dar când acasă-am încercat


să-i strâng într-un aprins buchet,
toţi macii mei s-au scuturat
ca nişte lacrimi pe parchet. (Magda Isanos, Macii)

Cerințe:
1. Explică modul de formare a cuvintelor: (urma) mea, râzând, departe. 6p
2. Dați sinonimele cuvintelor: firave, avare, singur. 6p
3. Transcrie o comparaţie și un epitet din textul dat. 6p
4. Precizează sensul cuvântului braț în text. Alcătuiește un enunț cu un alt sens.(propriu) 6p
5. Extrageți din text un cuvânt cu diftong și unul cu triftong. 6p
6. Explică, în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. 8p

Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să demonstrezi apartenența la


genul liric. ( toate trăsăturile+exemplificare pe text) 40p
Succes!