Sunteți pe pagina 1din 20

Manual pentru kitul

LEGO Mindstorms ev3


Vârste:

Începător: 9-12 ani


Intermediar: 12-15 ani
Avansat: 15-18 ani

Autori: Heilo Altin, Ramon Rantsus, Gromet Spaal, Taavi Duvin

Acest material a fost elaborat pentru Programul de studiere a roboticii „ROBOCLUB”


cu sprijinul Proiectului de Competitivitate în Republica Moldova, finanțat de Agenția
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei.
Conținutul acestui material ține de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu
reflectă neapărat punctele de vedere ale USAID, Guvernului SUA, Guvernului Suediei.

4
Cuprins

Sisteme robotice 8
Începător 8
Algoritmi 1 8
Algoritmi 2 8
Intermediar 8
Algoritmi 1 8
Algoritmi 2 8
Avansat 8
Algoritmi 1 8
Algoritmi 2 9
Dispozitive de ieșire - feedback 9
Începător 9
Faceți robotul să zâmbească 9
Hei, Robotule! 9
Lumini intermitente 9
Intermediar 9
Salut, lume! 9
Puteți cânta „Smoke on the Water”? 10
Avansat 10
Economizor de ecran 10
Cronometru 10
Dispozitive de ieșire – Actuatoarele 10
Începător 10
Motoare mari 10
Motor mediu 11
Intermediar 11
Deplasarea pe o distanță exactă 11
Câte rotații ar trebui să fie efectuate? 11
Avansat 12
Robot cu mișcare lină 12
Robot de desenat 12
Senzori analogici 12
Începător 12
Sistem de alarmă 12
Sistem de alarmă 2 12
Intermediar 13
Oprire de urgență 13
Robot ce curăță masa 13
Avansat 13
Deplasare după linie 1 13

6
Deplasare după linie 2 13
Senzori digitali 13
Începător 14
Senzorul tactil 14
Cred că am făcut un accident... 14
Intermediar 14
Telecomanda giroscopică 14
Telecomandă giroscopică infailibilă 14
Avansat 14
Deplasare după linie cu obstacole 14
Deplasare prin tunel 14
Baza de tracțiune 14
Începător 15
Mașină rapidă 15
Da, e tare! 15
Intermediar 15
Transmisia 15
Da, e tare! 15
Avansat 16
Deplasarea conform coordonatelor 16
Clonarea albinelor 16
Schimbul de date 17
Începător 17
Reacționare 17
A găsi prieteni 17
Intermediar 17
Nu mă mai cronometra! 17
Buna! Sunt eu 17
Avansat 18
Automobil ghidat la distanță 18
A urma linia cu un prieten 18
Colectarea datelor 18
Începător 18
Te văd! 18
Unu, doi, trei... 18
Intermediar 18
Câte persoane se află în încăpere? 18
Colectarea datelor despre luminozitate 19
Avansat 19
Misiunea pe Marte 19
Proiecte finale 19
Începător 19
Sumo 19
Intermediar 19
Oraș inteligent 20
Avansat 20
Cartografierea peșterii 20
Prezentarea proiectului 21

7
Sisteme robotice
În această parte încă nu veți programa un robot,
ci doar îl veți urmări când rulează un program.
Sarcina Dvs. este să înțelegeți ce face programul
și să-l descrieți fie prin text, fie prin intermediul
unui algoritm.

Începător
Algoritmi 1
Din mapa robotului, numită Sisteme Robotice, porniți programul unu. Solicitați
ajutorul profesorului, dacă este necesar. Încercați să interacționați cu robotul atunci
când rulează programul și să ghiciți ce îi comandă programul robotului să facă.
Descrieți programul.

Ar putea fi ceva de genul:

Acest program face ca robotul să se miște când este activată culoarea verde a
senzorului. Robotul nu acționează dacă vede altă culoare.

Algoritmi 2
Porniți programele 2-4 și încercați să ghiciți algoritmul fiecărui program. Trebuie să
interacționați cu robotul pentru a afla ce declanșează mișcarea acestuia. Prezentați
o descriere a programului. Comparați descrierea făcută cu cea a colegilor. Este vorba
de aceeași descriere sau sunt totuși diferite?

Intermediar
Algoritmi 1
Din mapa robotului, numită Sisteme Robotice, porniți programul unu. Solicitați
ajutorul profesorului, dacă este necesar. Încercați să interacționați cu robotul atunci
când rulează programul și să ghiciți ce îi comandă programul robotului să facă.
Descrieți programul. Nu deschideți calculatorul pentru a vedea programul. Trebuie
să-l ghiciți în baza acțiunilor robotului.

Ar putea fi ceva de genul:

Robotul stă pe loc până când este apăsat senzorul tactil ce declanșează robotul să
meargă mai departe.

Algoritmi 2
Porniți programele 2-5 și încercați să ghiciți algoritmul fiecărui program. Scrieți o
descriere a programului și încercați să elaborați niște scheme-bloc. Comparați
descrierea făcută cu cea a colegilor. Nu deschideți calculatorul pentru a vedea
programul. Trebuie să-l ghiciți în baza acțiunilor robotului. Un exemplu de schemă-
bloc este prezentat mai jos.

Avansat
Algoritmi 1
Din mapa robotului, numită Sisteme Robotice, porniți programul unu. Încercați să

8
interacționați cu robotul atunci când rulează programul și să ghiciți ce îi comandă
programul robotului să facă. Descrieți programul. Nu deschideți calculatorul pentru
a vedea programul. Trebuie să-l ghiciți în baza acțiunilor robotului.

Algoritmi 2
Porniți programele 2-5 și încercați să ghiciți algoritmul fiecărui program. Desenați
un algoritm al programului. Comparați descrierea făcută cu cea a colegilor. Nu
deschideți calculatorul pentru a vedea programul. Trebuie să-l ghiciți în baza
acțiunilor robotului. Utilizați formele de mai jos.

Dispozitive de ieșire - feedback

Aceste sarcini vă ajută să înțelegeți modul în care roboții oferă


feedback. Cu robotul LEGO Mindstorms, există mai multe
modalități de a o face – pornirea unei bec LED cu lumină
intermitentă, afișarea unui text sau a unei imagini pe ecranul
robotului sau emiterea unor tonuri și sunete.

Începător
Faceți robotul să zâmbească
Prima sarcină este să verificați blocul Afișaj. Încercați să afișați o față zâmbitoare pe
ecranul robotului. În cele ce urmează, afișați fața zâmbitoare timp de 5 secunde, iar
mai apoi o față tristă timp de 3 secunde.
Sugestie: Trebuie să folosiți un bloc Așteptare (așteptare secunde) pentru a vedea
fața. Puteți ghici de ce?

Hei, Robotule!

A doua sarcină este să verificați blocul Sunet. Încercați să faceți robotul să latre ca un
câine. Apoi, lăsați robotul să latre de 3 ori și, mai apoi, să spună „Bine lucrat”.
Sugestie: Este posibil să aveți nevoie de un bloc buclă în modul Contor.

Lumini intermitente

Următoarea sarcină este să verificați starea blocului cărămidă al lămpii. Încercați să


aprindeți intermitent fie luminile roșii, fie cele verzi.

Sugestie: S-ar putea să aveți nevoie de blocurile Buclă și Așteptare.

Intermediar
Salut, lume!
Sarcina este să afișați textul „Salut, lume!” pe ecranul robotului. Încercați să modificați
dimensiunea fontului textului. Afișați trei propoziții pe ecran cu diferite dimensiuni
ale caracterelor, fiecare propoziție fiind plasată în locuri (la înălțimi) diferite. Acestea
trebuie să fie afișate în același timp!

„Salut, lume!”

9
„Eu sunt, EV3”
„Ce mai faci?”

Sugestie: Trebuie să utilizați mai multe blocuri de afișare cu dimensiuni diferite ale
caracterelor.

Sugestie: Trebuie să înțelegeți opțiunea „Șterge Ecranul” în blocul de afișare.


Puteți cânta „Smoke on the Water”?

Sarcina este să folosiți diferite tonuri și note în blocul Sunet. Încercați să faceți
robotul să cânte o melodie celebră.

Sugestie: Alternați notele și durata acestora.

Avansat
Economizor de ecran

Sarcina este de a înțelege sistemul de grilă utilizat la ecran. Folosiți formele din blocul
de afișare. Alegeți un cerc drept obiect și încercați să modificați valorile axei x și ale
axei y pentru a vedea ce se va întâmpla. Acum, încercați să faceți un economizor de
ecran cu o durată de 20 de secunde. Puteți folosi text, forme și imagini. Obiectele
trebuie, de asemenea, să se deplaseze pe ecran. Cine poate face cel mai amuzant
economizor de ecran?

Cronometru

Sarcina este să faceți un cronometru care să afișeze numerele pe ecran. Cronometrul


se pornește odată ce se pornește robotul.
După ce vă familiarizați cu senzorii, puteți încerca să efectuați pornirea și oprirea
cronometrului cu ajutorul butoanelor EV3 sau a senzorilor tactili.
Sugestie: Folosiți blocul de afișaj pentru a afișa text în modul cablat. Aceasta
înseamnă că intrarea pentru text vine din afara blocului.
Sugestie: O modalitate este de a utiliza blocul buclă cu numărătoarea buclă și blocul
de așteptare sau doar blocul cronometru de pe paleta galbenă.

Dispozitive de ieșire – Actuatoarele


În mod normal, pentru actuatoare, roboții folosesc
motoarele electrice. În această lecție veți învăța să utilizați
motoare mari și mici și diferite modalități de a le pune în
mișcare.

Începător
Motoare mari

• Prima ta sarcină este să verificați motorul mare.


• Deplasați robotul înainte cu 5 rotații ale motorului.
• Deplasați robotul înainte cu 3 rotații la viteza de 100, apoi rotiți robotul în dreapta
cu 2 rotații la viteza de 20.

10
• Deplasați robotul înapoi timp de 5 secunde cu viteza de 75.
• Puteți deplasa robotul înapoi timp de 3 secunde și jumătate?
• Mai întâi, mișcați motorul B la 285 de grade, apoi motorul C la 155 de grade.

Sugestie: Folosiți blocurile Schimbare Direcție și Motor Mare.

Motor mediu

Următoarea sarcină este să verificați motorul mediu. Care este diferența principală
dintre un motor mare și unul mediu? Încercați sa faceți un robot care să se deplaseze
înainte cu 5 rotații ale motorului și să ridice un cub LEGO cu ajutorul motorului
mediu.

Bază EV3 LEGO Mindstorms cu un cub colorat și un motor mediu pentru prindere

Intermediar
Deplasarea pe o distanță exactă

Sarcina este de a obține relația dintre rotația motorului și distanță. Ce distanță (în
cm) va parcurge robotul cu 1, 10, 18,8 rotații ale motorului? În continuare, profesorul
vă va furniza distanța în centimetri, sarcina fiind de a programa robotul să parcurgă
această distanță.

Sugestie: Puteți folosi o ruletă sau o riglă.


Sugestie: Poate fi utilă multiplicarea încrucișată.

Câte rotații ar trebui să fie efectuate?

Sarcina este de a studia cum robotul se întoarce pe loc. Trebuie să găsiți relația
dintre rotația motorului și rotația fizică a robotului.
De exemplu:
Pentru a roti robotul la 87 de grade, la câte grade ar trebui să fie întors motorul? 157
de grade?

Sugestie: Completați aceste coloane pentru a continua.

11
Diametrul roții Distanța între roți Circumferința roții

Testați și comparați rezultatele cu colegii, completând următoarele coloane.

Rotația fizică a robotului în grade Rotația roții (motorului) în grade

75°

100°

187°

562°

Avansat
Robot cu mișcare lină

Sarcina este de a verifica blocul Mișcare mecanism. Care este diferența principală
dintre blocurile Mișcare a mecanismului și Schimb direcție? Încercați să faceți robotul
să accelereze de la puterea 0 la 100 cât mai lin posibil. Puneți o minifigură LEGO pe
robot și încercați să accelerați fără ca aceasta să cadă.
Sugestie: Ați putea folosi contorul Buclă ca intrare de alimentare.
Robot de desenat
Sarcina este de a folosi rotația motorului drept intrare pentru ca creionul să deseneze
puncte pe ecranul robotului. Trebuie să folosiți blocul Rotație a motorului de pe
paleta galbenă (senzor).

Senzori analogici
Începător
Sistem de alarmă

Programați un sistem de alarmă ce monitorizează încăperea cu ajutorul senzorilor


de culoare. Sistemul trebuie să înregistreze o alarmă, atunci când intensitatea
luminii depășește nivelul prescris (cineva aprinde lumina) și declanșează o alarmă
(un sunet).

Sistem de alarmă 2

Modificați programul:

• pentru a porni în mod automat alarma la o anumită oră sau atunci când este
destul de întuneric
pentru a arăta utilizatorilor de câte ori robotul a declanșat alarma

12
Sugestie: folosiți lumina ambientală pentru a măsura intensitatea luminii din
încăpere.

Intermediar
Oprire de urgență

Construiți și programați un robot ce utilizează senzorul de lumină ca buton de oprire.


Robotul se îndreaptă spre perete și se oprește înainte de coliziune.

Sugestie: Nu folosiți o viteză prea mare pentru a opri robotul în fața peretelui.

Robot ce curăță masa


Construiți și programați un robot ce poate curăța o masă pătrată de diferite
dimensiuni. Robotul trebuie să elimine toate elementele de pe masă fără a cădea
de pe aceasta.

Sugestie: Nu uitați ce se întâmplă când direcționați un senzor de culoare în aer.

Avansat
Deplasare după linie 1

Construiți și programați un robot ce va urma o linie neagră de ~ 2 cm pe o suprafață


luminată. În orice punct, linia trebuie să se afle între roțile robotului. Încercați să
construiți și să programați un robot ce va finaliza drumul marcat cu linie cât mai
repede posibil.

Deplasare după linie 2

Construiți și programați un robot ce va urma o linie neagră de ~ 2 cm lățime pe o


suprafață luminată cu ajutorul a doi senzori de lumină. Linia trebuie să se afle între
senzorii robotului. Încercați să construiți și să programați un robot ce va finaliza
drumul marcat cu linie cât mai repede posibil.

Senzori digitali
Senzorii sunt dispozitivele pe care
roboții le utilizează pentru a percepe
lumea înconjurătoare. În caz contrar,
robotul nu ar avea nici o idee despre
locația sa, despre ce vede sau aude.
Imaginați-vă că nu puteți vedea, auzi,
gusta, simți. EV3 dispune de trei
senzori digitali: cel mai simplu – tactil
și două mai complexe – senzorul
ultrasonic și giroscopic.

13
Începător
Senzorul tactil

Construiți și programați un robot ce urmează a fi pornit și oprit cu ajutorul unui


senzor tactil (utilizatorul acționează senzorul).

Cred că am făcut un accident...

Construiți un robot cu doi senzori tactili – unul pentru pornire-oprire a robotului și


unul pentru a opri robotul atunci când acesta se lovește de un perete.

Intermediar
Telecomanda giroscopică

Construiți și programați un robot ce va acționa ca o mașină ghidată la distanță cu


un senzor giroscopic. Atașați la baza robotului senzorul, astfel încât acesta să se
poată mișca în două direcții (înainte-înapoi și stânga-dreapta). Utilizați senzorul ca
telecomandă și controlați robotul cu ajutorul lui.

Telecomandă giroscopică infailibilă

Adăugați un senzor de distanță și programați robotul să se oprească în mod automat


atunci când distanța față de perete este mai mică de 25 cm, chiar dacă primește de
la telecomandă comanda să se deplaseze mai departe.

Avansat
Deplasare după linie cu obstacole
Construiți și programați un robot ce va urma o linie neagră de ~ 2 cm pe o suprafață
luminată. În orice punct, linia trebuie să se afle între roțile robotului. Robotul trebuie
să treacă și de o serie de obstacole (de diferite forme și dimensiuni) plasate pe linie.
Încercați să construiți și să programați un robot ce va finaliza cât mai repede posibil
drumul marcat cu linie. Dacă este posibil, îmbunătățiți robotul pe care l-ați folosit în
Sarcina 2.

Deplasare prin tunel

Construiți și programați un robot capabil să treacă printr-un tunel de o anumită


lățime. Robotul trebuie să treacă printr-un tunel cu viraje fie spre dreapta, fie spre
stânga. Toate coturile din tunel sunt de 90 de grade. Mai jos sunt prezentate câteva
exemple de diferite tuneluri.

Baza de tracțiune
Există multe tipuri de competiții auto. Unii
încearcă să afle ce vehicul este mai rapid, alții
care este cel mai bun automobil off-road 4x4.
Care dintre acestea vă place mai mult? În acest
compartiment, puteți alege fie să construiți un

14
robot cu caracteristici bune de escaladare, fie cu capacitatea de a se deplasa rapid.
După ce ați finalizat compartimentul, vedeți dacă puteți programa roboți pentru a
educa colegi mai tineri!

Începător
Mașină rapidă

Misiune: Misiunea este de a construi o mașină ce se va deplasa cât mai repede


posibil cu ajutorul unui robot. La sfârșit, organizați o competiție cu colegii.

Da, e tare!

Ați urmărit competiții sau automobile off-road? Ce este caracteristic pentru un


automobil off-road? Faptul că are garda la sol mai mare? Sau că are tracțiune 4x4?
Hai să aflăm!

Misiune: Misiunea este de a construi un tanc sau o mașină, sau orice mașinărie care
credeți că ar putea escalada un obstacol. Înălțimea obstacolului trebuie să fie de

aproximativ 10 cm, iar rampele trebuie să fie făcute din cutii LEGO, după cum se
arată în imagine. Scopul este de a trece de obstacol. Trebuie să luați în considerație
astfel de lucruri precum garda la sol, centrul maselor și câte roți trebuie să se miște.

Intermediar
Transmisia

Trăim într-o lume rapidă, în care totul încearcă să acționeze cât mai repede posibil,
cum ar fi viteza datelor mobile, fast-food, livrare rapidă, trenuri și automobile rapide.
Când este vorba de viteze mari, trebuie să ne gândim și la siguranță.

Misiune: Misiunea este de a construi o mașină ce se va deplasa cât mai rapid cu


ajutorul unui robot. Aceasta trebuie să aibă o cutie de viteză în cel puțin două trepte.
Aceasta înseamnă că o treaptă este pentru pornire, iar a doua pentru o viteză mai
mare. Comutarea poate fi făcută în mod manual. Însă... Nu ar fi superb dacă mașina
ar fi dotată cu transmisie automată? Puteți folosi instrucțiunile oferite de către
profesor. La sfârșitul lecției, organizați o competiție cu colegii.
Vizionați videoclipul privind transmisia automate LEGO Technic în trei trepte de
viteză. O puteți face și singur, dacă aveți baza EV3 și un set de extensie.
https://www.youtube.com/watch?v=22vGpEnwoRk

Aceasta este doar cutia de viteze, la ea va trebui să conectați motoare și roți.


Da, e tare!

15
Ați urmărit competiții sau automobile off-road? Ce este caracteristic pentru un
automobil off-road? Faptul că are garda la sol mai mare? Sau că are tracțiune 4x4?
Hai să aflăm!
Misiune: Misiunea este de a construi un tanc sau o mașină, sau orice mașinărie care
credeți că ar putea escalada cutia standard din plastic a robotului LEGO. Scopul este
de a trece de cutie. Trebuie să luați în considerație astfel de lucruri precum garda la
sol, centrul maselor și câte roți trebuie să se miște.

Avansat
Deplasarea conform coordonatelor

Roverul de pe Martie folosește matematica și calcule pentru a se deplasa către


anumite puncte pe teren. După ce ajunge la o destinație, acesta selectează prin
intermediul camerelor video următoarea destinație și, apoi, se deplasează către
aceasta.
Misiune: Misiunea este de a face un mic rover ca cel de pe Martie, de se va deplasa
spre punctul selectat cu coordonatele x, y. De exemplu, după cum se arată în figură,
robotul se află în punctul 0,0. Introduceți 30 cm pe axa x și 20 cm pe axa y în program
și robotul se va deplasa spre acel punct.
De fapt, există două modalități de a ajunge la un punct dat în prima parte:

1. Robotul virează în funcție de unghiul necesar și parcurge o anumită distanță.


2. Robotul se deplasează mai întâi pe axa x, întoarce la 90° și parcurge distanța pe
axa y.

În figura următoare este afișată prima metodă.

Clonarea albinelor

Vedeți secvența video a unui mic robot educațional, numit BeeBot.


https://www.youtube.com/watch?v=1XxKHHdNEA4

Misiune: Elaborați un program, ca EV3 să acționeze ca BeeBot! Când porniți

16
programul pe EV3, puteți controla mișcările acestuia cu ajutorul butoanelor, ca și
în cazul lui BeeBot! Va fi distractiv! Faceți o pistă și vedeți BeeBot-ul cui este cel mai
exact!

Schimbul de date
Schimbul de date joacă un rol important
în modul în care circuitele pot efectua
transferul de date, indiferent dacă
sunt transmise date de la senzori la un
microcontroler sau sunt transmise date
de la un microcontroler la altul.

În acest capitol, vom folosi diferite modalități de transfer al datelor și vom crea
câteva protocoale proprii.

Începător
Reacționare

Prima sarcină este de a face robotul să întreprindă ceva, atunci când vede o anumită
culoare. De exemplu, scoate un sunet atunci când vede culoarea albastră sau o „ia
razna”, scoate sunete de alarmă și se învârte împrejur precum un taur furios atunci
când vede culoarea roșie etc.

A găsi prieteni

Această sarcină necesită colaborarea a două echipe. Scopul este de a face un robot
ce va putea găsi un alt robot prin intermediul unui senzor ultrasonic. Robotul trebuie
să se rotească, să se oprească și să scoată un sunet atunci când vede un alt robot al
cărui senzor ultrasonic se află în fața sa.

Intermediar
Nu mă mai cronometra!

Această sarcină necesită colaborarea a două echipe. Sarcina este de a crea propriul
protocol de comunicare. Puteți folosi toți senzorii disponibili pentru a transmite și
primi date. De exemplu, un robot apasă senzorul tactil al celuilalt, după o anumită
perioadă de timp, pentru a simula semnalul unui ceas. Apoi, celălalt robot transmite
sau primește date la fiecare semnal de ceas (tact).

Bună! Sunt eu!

Cea de-a doua sarcină prevede, de asemenea, lucrul în echipe combinate. Obiectivul
este de a crea un sistem prin care vor putea fi transmise și primite date prin Bluetooth
de la controlerul altei echipe. Dacă doriți, puteți crea o modalitate de a introduce și
transmite un text sau puteți doar să acționați anumiți senzori și să trimiteți ceva în
funcție de măsurările primite de la acești senzori.

17
Avansat
Automobil ghidat la distanță

Această sarcină necesită colaborarea a două echipe. Scopul este de a crea un


automobil ghidat la distanță. O echipă trebuie să programeze controlerul pentru
a transmite datele pe care automobilul le va putea folosi pentru a determina
direcția sau chiar viteza cu care trebuie să se deplaseze. Cealaltă echipă trebuie
să construiască un automobil și să folosească datele primite pentru a-l face să se
deplaseze în mod corespunzător.

A urma linia cu un prieten

Pentru această sarcină aveți nevoie de două cărămizi EV3. Scopul acestei sarcini
este de a folosi conexiunea Daisy-Chain între două cărămizi. Prin conexiunea Daisy-
Chain, printr-o singură cărămidă puteți controla până la 3 cărămizi suplimentare.

Creați o conexiune Daisy-Chain între două


cărămizi și creați un sistem în care un robot
se deplasează în funcție de o linie trasată,
iar celălalt se mișcă alături copiind toate
mișcările robotului care urmează linia.

Colectarea datelor
Colectarea datelor este o parte esențială
a roboticii, fie că este vorba de colectarea
datelor din mediul exterior, cum ar fi temperatura și culorile obiectelor, fie din
interiorul robotului, cum ar fi viteza motoarelor pe termen lung.
În acest capitol, veți dezvolta diferite sisteme de colectare a datelor.

Începător
Te văd!

Prima sarcină de încălzire este de a crea un sistem ce emite un sunet de fiecare dată
când trece cineva. Gândiți-vă ce senzori pot fi folosiți pentru a detecta mișcarea
cuiva. Gândiți-vă la diferiți factorii de care depinde sistemul.

Unu, doi, trei...

A doua sarcină este de a moderniza robotul creat anterior, astfel încât acesta să
contorizeze numărul de persoane care au trecut.

Intermediar
Câte persoane se află în încăpere?

Prima sarcină necesită un pic de muncă în echipă între două echipe. Scopul este de a
crea un robot care, stând la ușă, numără câte persoane se află în încăpere. Gândiți-
vă la senzorii de care aveți nevoie pentru a număra persoanele. De unde știți câte
persoane au intrat și câte au ieșit din încăpere?

18
Colectarea datelor despre luminozitate

A doua sarcină este de a crea un robot care va colecta date despre iluminarea din
clasă pe parcursul unei perioade de timp, specificate de către profesor. Robotul
trebuie să adune datele, iar rezultatul trebuie să fie un grafic al volumului de lumină
din clasă într-o anumită perioadă de timp.

Avansat
Misiunea pe Marte
Sarcina este de a crea propriul rover ce va aduna date despre solul de pe Marte.
În cazul nostru, Marte este o hârtie cu linii de diferite culori. Aveți o altă hârtie cu
aceleași culori imprimate într-o ordine diferită. Trebuie să colectați datele de pe
hârtie referitor la volumul de lumină reflectată de diferite culori, să trimiteți robotul
creat pe Marte pentru a colecta aceleași date acolo și, apoi, să aflați ce tipuri de sol
există pe Marte.

Proiecte finale

Începător

Sumo
Acum că ați aflat despre toate părțile importante ale roboților, este timpul să creați
ceva de la zero.
Una dintre cele mai răspândite competiții în robotică este sumo între roboți. Este o
competiție în care doi roboți încearcă să se împingă unul pe altul pentru a se elimina
reciproc de pe un ring sumo, iar câștigătorul este robotul care va rămâne în ring.

Sarcina este de a construi un bun robot sumo, dar trebuie să țineți cont de câteva
reguli:

1. Robotul nu trebuie să depășească în dimensiune un sfert din zona ringului.


2. După rularea programului, robotul trebuie să aștepte cel puțin 5 secunde înainte
de a începe să se miște.
3. Robotul nu trebuie să lase în mod intenționat fragmente deschise pe câmpul de
luptă.

Competiția:

1. Pentru a câștiga meciul, robotul trebuie să câștige două runde.


2. Fiecare rundă durează maxim 1 minut. Dacă niciun robot nu a pierdut până
atunci, runda se repetă.
3. Un robot câștigă runda dacă orice piesă a robotului adversar atinge solul în afara
ringului sau dacă robotul adversar este răsturnat, astfel încât acesta nu se mai
poate deplasa singur.

Începutul rundei:

1. Profesorul numără până la trei și apoi ambii jucători își plasează roboții în ring.

19
• Roboții trebuie să rămână pe partea lor de ring.
• După ce robotul este plasat pe teren, poziția acestuia este finală – nu mai puteți
mișca robotul după ce îl plasați în ring.
1. Profesorul purcede la numărătoarea inversă, după care porniți programul
robotului.
Sistemul de desfășurare a competiției depinde de decizia profesorului (eliminare
unică sau dublă).

Acestea sunt regulile. Acum, puteți începe construcția roboților! Succese și distracție
plăcută!

Exemplu de plasare a robotului în ring

Intermediar
Oraș inteligent

Probabil toată lumea a auzit despre mașina fără șofer creată de Google. O mulțime
de oameni sunt încântați de astfel de autoturisme și au investit o mulțime de bani
în dezvoltarea acestora. Acum veți construi propriul robot ce se poate deplasa
independent printr-un oraș marcat pe podea de către profesor.

În oraș trebuie să existe cel puțin unul dintre următoarele obstacole:

• Un sens giratoriu – robotul trebuie să se deplaseze în direcția corespunzătoare


regulilor de circulație locale.
• O trecere de pietoni – robotul trebuie să oprească la trecerea de pietoni pentru
a permite pietonilor să traverseze strada.
• O intersecție, unde poate fi ales un traseu mai scurt sau mai lung.
• Un semn STOP – robotul trebuie să se oprească în fața semnului înainte de a
porni.
• Un semafor (opțional) – robotul trebuie să aștepte lumina verde în fața
semaforului.
Nerespectarea regulilor de circulație în oraș va rezulta într-o penalizare cu timp din
partea profesorului.
Robotul trebuie să fie autonom și să circule prin oraș fără nicio interacțiune cu
oamenii. Structura orașului va rămâne neschimbată pentru a permite soluții mai
simple pentru această sarcină.
Robotul trebuie să se încadreze în zona de pornire și să se afle pe șosea cu cel puțin
o roată pe tot timpul deplasării.
Câștigă robotul care ajunge cel mai repede la linia de final!
Asta e! Fiți creativi, succese și distrați-vă!

Avansat
Cartografierea peșterii

Există o mulțime de locuri unde oamenii nu pot merge, dintr-un motiv sau altul.
Dar dacă ați vrea să aflați ce se află într-o peșteră în care nu aveți acces? Ați putea
construi un robot care va cartografia peștera! Anume acesta va fi proiectul final!

Profesorul va pregăti un labirint ce va servi drept peșteră, iar robotul va cartografia

20
peștera, desenând harta pe ecran.

Robotul trebuie să fie complet autonom și să încapă în labirint. Robotul trebuie să


cartografieze o parte cât mai mare posibil a peșterii și să o facă cu cea mai mare
precizie posibil. Harta ar trebui să fie trasată pe ecranul robotului.
Testarea se efectuează într-o peșteră de testare, iar competiția finală se desfășoară
într-un labirint separat pe care niciunul dintre concurenți l-a văzut în prealabil.
Robotul este dus în labirint pentru a-l cartografia, iar mai târziu concurenții trebuie
să deseneze propria versiune a peșterii pe care a cartografiat-o robotul.

În cele din urmă, concurenții văd peștera și compară rezultatele lor cu peștera reală.
Câștigă robotul care a trasat cea mai precisă hartă.

Cerințe față de peșteră:


• Peștera trebuie să aibă pereți de cel puțin 10 cm înălțime.
• Distanța dintre pereții peșterii trebuie să rămână constantă pe parcursul unui
coridor.

Exemplu de peșteră

Asta-i tot! Succese, distrați-vă și să câștige cel mai bun cartograf!

Prezentarea proiectului
Felicitări, ați ajuns la sarcina finală! Sperăm că proiectul Dvs. a mers bine, v-ați distrat
participând la acest proiect și ați acumulat cunoștințe noi pe parcurs. Acum este
momentul să prezentați proiectul.

Pregătiți o prezentare a proiectul Dvs. Prezentați un discurs despre (și demonstrați)


ce ați făcut în ultimele două săptămâni. Asigurați-vă că ați inclus următoarele puncte
în prezentare:

• Cum au fost atribuite sarcinile în cadrul echipei?


• Care a fost cea mai dificilă parte a proiectului și cum ați reușit să o îndepliniți?
• Discutați despre program:
• Ați creat algoritmi?
• Ați folosit senzori?
• Ați întâmpinat dificultăți?
• Discutați despre robot:
• Cum este proiectat?
• De ce ați optat pentru acest design?
• Ați încercat și alte modele?
• De ce nu au funcționat în cazul Dvs.?
• Ce v-a ajutat să îndepliniți sarcina?
• Vorbiți despre plasarea senzorilor, în cazul în care ați folosit vreunul.
• Unde sunt plasate?
• De ce sunt plasate anume acolo?
• Ați întâmpinat dificultăți?
• De care parte a robotului și/sau a programului sunteți mândri?
• Ați dori să mai modificați sau să îmbunătățiți ceva?
• Ce a fost cel mai distractiv în proiect?

21