Sunteți pe pagina 1din 3

Mortalitatea infantilă.

Mortalitatea infantilă este fenomenul generat de volumul deceselor înregistrate în primul


an de viaţă, într-o anumită colectivitate şi într-un anumit interval de timp. Se iau în calcul numai
nou născuţii vii (conform standardelor definite) care decedează inclusiv în preziua aniversării
vârstei de 1 an.
Este indicator sintetic important în analiza stării de sănătate a populaţiei (prin
determinanţii ei) şi este un marker recunoscut în evaluarea calităţii vieţii.
Măsurarea şi analiza mortalităţii infantile se realizează prin utilizarea unui set de indici şi
metode.
Indici utilizaţi în evaluarea mortalităţii infantile:

1. indicele (rata brută) mortalităţii infantile = Rmi:

nr. decese 0 - 1an din anul 2000


Rmi  x1000
nr.total nascuti vii in acelasi teritoriu si interval de timp

Reprezintă proporţia deceselor sub un an raportat la numărul de născuţi vii în aceiaşi


perioadă.

Mortalitatea infantilă poate fi studiată pe subgrupe de vârstă până la vârsta de un an, pe


medii pe sexe şi se raportează la mia de născuţi vii:

2. indicele (rata) mortalităţii infantile specifice pe sexe Rmi sex:

nr. decese 0 - 1an de sex masculin sau feminin


Rmisex  x1000
nr.total nascuti vii in acelasi teritoriu si interval de timp
de sex feminin sau masculin
3. indicele (rata) mortalităţii infantile specifice pe mediu (urban, rural) Rmi m:

nr. decese 0 - 1an de sex din urban sau rural


Rmim  x1000
nr.total nascuti vii in acelasi teritoriu si interval de timp
4. indicele (rata) mortalităţii infantile specifice pe cauze Rmi sp:

nr. decese 0 - 1an de o anumit cauza


Rmisp  x1000
nr.total nascuti vii in acelasi teritoriu si interval de timp
5. indicele (rata) mortalităţii infantile pe subgrupe de vârstă .:

nr. decese in intrevalul 0 - 6 zile


5.1. RMneonatala precoce  x 1000
total nascuti vii
nr. decese in intrevalul 7 - 27 zile
5.2. RMneonatala taardiva  x 1000
total nascuti vii

nr. decese in intrevalul 0 - 27 zile


5.3. RMneonatala  x 1000
total nascuti vii

nr. decese in intrevalul 28 - 364 zile


5.4. RMpostneonatala  x 1000
total nascuti vii
nr. nascuti moti  nr. decese 0 - 6 zile
5.5. RMperinatala  x 1000
total nascuti vii
6. Mortinatalitatea exprimă proporţia născuţilor morţi raportat la totalul de născuţi (vii
plus morţi).

8. Mortalitatea primei copilării (pentru grupa de vârstă 1-4 ani), reprezintă frecvenţa în
promile a deceselor la vârsta 1-4 ani din totalul de populaţie de aceiaşi vârstă.

6. Mortalitatea maternă, reprezintă raportul dintre numărul deceselor femeilor în timpul


şi din cauza sarcinii, lehuziei şi numărul de născuţi vii, raport exprimat în promile.

Analiza mortalităţii infantile numai pe baza ratelor prezentate mai sus nu exprimă pe
deplin fenomenul deoarece numărul de decese dintr-un an calendaristic poate cuprinde şi nou
născuţi din anul calendaristic anterior dar se raportează la nou născuţii dintr-un an calendaristic
curent, în care se face studiul.
Practic numărul de decese înregistrate într-un an calendaristic reprezintă suma nou
născuţilor decedaţi, dar născuţi în anul anterior şi a nou născuţilor decedaţi şi născuţi în cursul
anului calendaristic la care se raportează studiul. Nu trebuie uitat că anumiţi nou născuţi în cursul
anului în studiu pot deceda pe parcursul anului calendaristic următor. De aceea utilizarea
graficului Lexis este deosebit de utilă pentru a evalua corect fenomenul pentru fiecare generaţie.

În analiza ratelor astfel obţinute trebuie să se:


- calculeze valoarea intervalelor de încredere;
- aplice analiza prin metoda standardizării (pentru a se elimina influenţele aduse de
structura pe grupe de vârstă a populaţiei feminine de vârstă fertilă precum şi a
structurii pe grupe de ranguri a nou născuţilor, care variază de la o colectivitate la
alte);

Fiind un fenomen cu determinism multifactorial şi recunoscut ca problematică medico


socială, investigarea fenomenului presupune abordarea cercetării determinismului prin metode
analitice de măsurare a asociaţiei şi corelaţiei atât a cauzalităţii cât şi a rezultatelor intervenţiilor.
Tehnicile le prezentăm în capitolele următoare.

Rata de mortalitate infantila se poate calcula si prin sumarea


ratelor de mortalitate:
a. precoce + postneonatala
b. neonatala + postneonatala
c. precoce + neonatala + postneonatala
d. mortinatalitate + neonatala + postneonatala
e. perinatala + neonatala + postneonatala
b;

S-ar putea să vă placă și