Sunteți pe pagina 1din 3

3.

Drumuirea planimetrică sprijinită la capete pe puncte de coordonate


cunoscute (desen. etapa de teren, etape de calcul a coordonatelor punctelor
noi)
Drumuirea sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute şi laturi cu orientări
cunoscute
Se dau coordonatele punctelor vechi: A, B, C,D (Xi, Yi, Hi)
Se cer: coordonatele punctelor noi: 1, 2 (Xj, Yj, Hj)

Figura 7.9 Drumuire sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute şi


orientări cunoscute
Etapa de teren

În prima etapă se face marcarea punctelor de drumuire cu ţăruşi metalici sau de lemn.
Fiecare punct nou marcat va fi însoţit de o schiţă de reperaj şi o descriere topografică. Schiţa
va conţine minim trei distanţe de la punctul nou spre reperi stabili de pe teren, iar fişa va
conţine date despre tipul materializării, coordonatele punctului, numărul punctului şi alte date
descriptive despre punct.
În fiecare staţie de drumuire se vor măsura direcţii unghiulare orizontale, distanţe şi
unghiuri verticale. Ca regulă de măsurare putem stabili ca prim punct în măsurare să fie
punctul de drumuire din spate (staţia anterioară sau punctul de orientare), iar al doilea să fie
punctul de drumuire următor.
De exemplu în staţia A procedăm astfel:
►instalăm aparatul(centrăm, calăm, punem la punct luneta) deasupra punctului de
staţie;
► măsurăm direcţiile unghiulare orizontale în ambele poziţii ale lunetei, prin metoda
seriilor către punctele: B, 1;
► măsurăm unghiurile verticale către punctele B, şi 1;
► măsurăm distanţele între laturile de drumuire. Se recomandă măsurarea cu panglica
sau electro – optic. Distanţele se vor măsura dus – întors, eroarea de măsurare fiind în
funcţie de precizia instrumentului utilizat, astfel:
 pentru măsurarea cu panglica toleranţa admisă va fi:
 T  0.003 L
 pentru măsurarea electro – optică eroarea de măsurare să nu depăşească 2 – 3pc, unde
pc este precizia de măsurare a instrumentului.

Etapa de calcule
1.Calculul orientărilor laturilor de sprijin
YB  YA
 AB  arctg
XB  XA
YD  YC
CD  arctg
X D  XC

2.Calculul orientărilor provizorii între punctele de drumuire


 A` 1   AB   A
12`  1`A  1
 2`C   21`   2
 CD
`
  c`4   c
3.Calculul erorii orientării de drumuire
e   CD
`
  CD
e  T
T  c n
c  e
c
k 
n
Unde: eθ este eroarea, c este aproximaţia de citire a aparatului, cθ este corecţia totală,
k este corecţia unitară, iar n este numărul de staţii de drumuire.
4.Calculul orientărilor definitive ale punctelor de drumuire
 A1   A` 1  k
12  12`  2k
 2C   2`C  3k
 CD   CD
`
 4k
5. Calculul distanţelor reduse la orizont
D A1  L A1 sin z A1
D12  L12 sin z12
D2C  L2C sin z 2C
6. Calculul coordonatelor relative provizorii
X A` 1  D A1 cos  A1 Y A`1  D A1 sin  A1 H A` 1  D A1tg
X 12`  D12 cos 12 Y12`  D12 sin 12 H 12`  D12tg
X 2` C  D2C cos  2C Y2`C  D2C sin  2C H 2` C  D2C tg

7.Calculul erorii şi corecţiei coordonatelor relative


e x   X `  ( X C  X A ) e x   X `  ( X C  X A ) eh   H `  ( H C  H A )
c x  e x c x  e x c h  e h
cx cx ch
kx  kx  kh 
D D D

Erorile pe x şi pe y trebuie să se înscrie în toleranţă


eD  e x2  e y2  TD
D
TD  (0.003 D ) pentru intravilan şi terenuri cu panta 50

ij
ij
5000

TD  (0.0045  Dij 
 Dij ) pentru extravilan şi terenuri cu panta 50
1733
Th  0,2 D km

8. Calculul coordonatelor relative compensate


X A1  X A` 1  k x D A1
X 12  X 12`  k x D12
X 2C  X 2` C  k x D2C

YA1  YA`1  k y D A1
Y12  Y12`  k y D12
Y2C  Y2`C  k y D2C

H A1  H A` 1  k h D A1
H 12  H 12`  k h D12
H 2C  H 2` C  k h D2C
Verificare:
 X  X C  X A
 Y  YC  Y A
 H  H  HA
C
9. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire
X 1  X A  X A1
X 2  X 1  X 12
X C  X 2  X 2C

Y1  Y A  Y A1
Y2  Y1  Y12
YC  Y2  Y2C

H 1  H A  H A1
H 2  H 1  H 12
H C  H 2  H 2C
Verificarea calculului coordontelor punctului C se face prin compararea coordonatelor
determinate prin calcul cu cele date iniţial.
ATENŢIE! Explicaţiile de mai sus sunt pentru două staţii noi (punctele 1 şi 2), dar algoritmul
de calcul este acelaşi indiferent de numărul de staţii noi.