Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul:Meșteșuguri populare și moderne(Arta acului)-15ore

Clasa :V-a

Unități de Conținutul Nr. Data Resurse Evaluare Observații


competențe de
ore
1. Specificul meșteșugului Cuusutului și brodatul tradițional (2 ore)
1.1.Recunoașterea .Istoria și evoluția 1 Conversații / discuții / observare: EI
specificului meșteșugului. privind apariția și evoluția artei
meșteșugului Articole de port popular, de broderiei : studiere și analiză a
Cusutul și brodatul uz casnic și de ritual articolelor tradiționale decorate cu
tradițional . decorate cu broderie. broderii: articole de port popular, de
1.2.Indificarea uz casnic și de ritual decorate cu
materialelor și broderie: funcțiile utilitare: aspectul
ustensilelor .Varietatea materialelor și esthetic,
specifice ustensilelor utilizate în 1 compoziția decorativă, ornamente
meșteșugului broderie:Pînza de bumbac , tradiționale etc: Proprietățile
in, cînepa,fire materialelor și ale unstensilelor
colorate.Ustensilele.Normele utilizate în broderie: studiul și
sanitar-igienice și de cercetarea materialelor specific
protecție a muncii. broderiei: bumbac , în cînepă, lînă,
mătase , etc: unstensilele specifice
broderiei.
Aplicații practice : exerciții de
selectare și evaluare a calității
pînzei ( grosimea, textura, aspectul
etc.),
Firelor colorate conform cerințelor :
unstensilor (acele, ghergheful

2.Ornamentica și cromatica broderiilor.Tehnici de cusut și brodat(5 ore)


2.1. Realizarea punctelor Broderia pe fire numărate 1 Conversații/ discuții / observare:
de broderie calculată, (cruciulița) motive, ornamente și cromatica
respectînd normele sanitar broderiilor tradiționale a altor
igienice și de protecție a popoare : specificul
muncii.
.Puncte de cusut și brodat
specifice broderiei pe fire Broderiei caculate: numărea firelor,
numărate. geomitrizarea elementelor,
-punctul înaintea acului 1
-rămurica 1 Aplicații practice :exerciții de EF
-lănțișorul 1 selectare și reprezentare a unor
-cruciulița motive populare pentru decorarea
-Tehnicia realizării punctului 1 articolelor: exersarea realizării
de găurică punctelor de cusut și brodat :
punctul înaintea acului : însăilătura,
rămurica , lănțișor, cruciuliță, găurică
3.Realizarea unui articol simplu(7 ore)
3.1Elaborarea proectului de 3. Realizarea unui articol
realizare a unui articol cu simplu.
decor brodat. . Proiectarea unui articol 1 Conversaţii/ discuţii/ observare:
3.2 Realizarea unui articol simplu decorat cu broderie. legităţile cromaticii, legităţile
cu decor brodat, respectînd .Analizarea şi selectarea compoziţionale. Aplicaţii
succesiunea operațiilor resurselor materiale necesare practice:realizarea schiţei, proiectarea
tehnologice. realizării proiectului. articolului, selectarea mijloacelor
. Realizarea practică a materiale potrivite,combinarea
articolului proiectat. Croirea tehnicilor de cusut şi brodat studiate
stofei. Compunerea 5 într-o lucrare de creaţie; finisarea
decorului pe suprafaţa articolului(spălarea scrobirea,
articolului. Realizarea călcarea, etc.);păstrarea în ordine şi
punctelor de broderie. curăţenie materialele şi ustensilele EF
Operaţii de finisare. selectate; înlăturarea lacunelor
1 depistate în timpul lucrului;
4.Evaluarea și valorificarea articolului(1 oră)
4.1. Aprecierea calităţii Conversaţii/ discuţii/ observarea:
lucrărilor proprii şi ale .Posibilităţi de utilizare şi aprecierea lucrărilor (calitatea ES
colegilor din perspectiva decorare a articolului. 1 realizării, aspectului estetic,
reînvestirii beneficiilor . Valorificarea meşteşugului decorativ, funcţional); posibilităţi de
obţinute. Arta acului în activităţi utilizare şi decorare a articolelor.
cotidiene Aplicaţii practice: expoziţie de lucrări

S-ar putea să vă placă și