Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul: Meșteșuguri populare și moderne:(TRICOTAREA)- clasa a V-a

Nr.de ore alocate-15

Unități de Nr. Data Resurse Evaluare Observații


competențe Detalieri de conținut De
ore
1 Varietatea articolelor tricotate.
1.1. Recunoaşterea Conversaţii/ discuţii/ observare:varietatea EI
specificului Articole vestimentare tricotate; articolelor tricotate: articole vestimentare,
meşteşugului Accesorii tricotate; 1 accesorii;domenii de utilizare ale articolelor
tricotarea. Materiale şi ustensile folosite în tricotate, varietatea de materiale specifice
1.2. Identificarea tricotare tricotării, proprietăţile materialelor şi ale
materialelor şi Fire textile din lână naturală, mohair, ustensilelor utilizate în tricotare, studiul şi
ustensilelor specifice acril. cercetarea materialelor specifice tricotării: lână,
meşteşugului Andrele (de diferite numere), croşete, mohair, acril, etc. Aplicaţii practice: exerciţii de
ace de cusut 1 selectare şi evaluare a firelor textile (grosime,
Norme sanitar-igienice şi reguli de trăinicie, gradul de răsucire), ustensilelor
protecţie a muncii. (grosime, forma)

2. Elemente de bază ale tricotării


2.1. Realizarea Montarea ochiurilor pe andrele;
elementelor de bază Ochi pe faţă; 1 Conversaţii/ discuţii/ observare: specificului
ale tricotării, Ochi pe dos; 1 tricotării: tipuri de ochiuri, modele de tricotare.
respectând normele Aplicaţii practice: exerciţii de montare a
sanitar-igienice şi Ochiul de încheiere a tricotului; ochiurilor pe andrele, tricotarea ochiurilor pe faţă,
regulile de protecţie Modele de tricotare: punctul leneş, 1 pe dos, încheierea ochiurilor; obţinerea modelelor
a muncii. punctul jerseu; semielastic 1 de tricotare: leneş, jerseu, semielastic.
1 EF
3. Realizarea/tricotarea unui articol simplu
3.1. Proiectarea unui 3. Realizarea/tricotarea unui articol Aplicaţii practice:exerciţii de proiectarea
articol tricotat simplu . articolului (stabilirea dimensiunii, culorilor,
conform tendinţelor Proiectarea unui articol tricotat. 1 modelului); organizarea mijloacelor(firelor textile,
modei actuale. Analizarea şi selectarea resurselor andrelelor);tricotarea articolului; finisarea EF
3.2. Realizarea unui materiale necesare realizării 1 articolului tricotat (încheierea ochiurilor,
articol tricotat, proiectului. spălarea); păstrarea în ordine şi curăţenie
respectând cerinţele Realizarea practică a articolului 6 materialele şi ustensilele selectate; înlăturarea
tehnologice. proiectat. lacunelor depistate în timpul lucrului;
Stabilirea numărului de ochiuri.
Selectarea modelului de tricotare.
Tricotarea articolului.
Operaţii de finisare.
4. Evaluarea şi valorificarea articolului din punct de vedere al calităţii.
4.1. Evaluarea 4. Evaluarea şi valorificarea Conversaţii/ discuţii/ observarea: calitatea ES
calităţii şi aspectului articolului din punct de vedere al lucrului, aspectul estetic, decorativ, utilitar al
estetic al articolelor calităţii. articolului. Identificarea unor posibilităţi de
tricotate Caracteristica articolului în funcţie de utilizare şi decorare a articolelor tricotate.
calitatea tricotării;legăturile între 1 Aplicaţii practice: expoziţii de lucrări.
tricotare şi viaţa cotidiană.

S-ar putea să vă placă și