Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

an IV S.E.N.
2013 – 2014

AMENAJAREA
COMPARTIMENTELOR
DE MAŞINI LA NAVE

CURS NR. 3
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI

2.4. Schema de tancuri

Lucrarea de proiectare ce conține amplasarea tancurilor pe navă și tabele cu volumul


tancurilor, masa fluidului din tancuri și poziția centrelor de masă ale tancurilor este cunoscută
sub numele de schema de tancuri. In (Tab.2.7) sunt prezentate tancurile de la un împingător
fluvial iar in (Fig. 2.9) schema de tancuri.

Tab. 2.7 Volumele, greutatea lichidelor din tancuri și coordonatele centrelor de masă
Nr. Denumire tanc Poziţie Volum Greutate xG zG
Tanc [m3] [t] m/Co* m/LB**
Tancuri balast (1t/m3) 2,110
***
1.1 Tanc prova babord C62-C69 18,320 18,320 32,540 2,110
1.2 Tanc prova tribord C62-C69 18,320 18,320 32,540 2,110
Total 36,64 36,64 32,540 2,110
Tancuri şi rezervoare de motorină (0,86t/m3)
2.1 Tanc rezervă combustibil babord C57-C62 24,120 20,743 29,870 1,160
2.2 Tanc rezervă combustibil tribord C57-C62 24,120 20,743 29,870 1,160
2.3 Tanc serviciu combustibil babord C31-C32 2,850 2,451 15,910 4,250
2.4 Tanc serviciu combustibil tribord C31-C32 2,850 2,451 15,910 4,250
2.5 Tanc rezervă combustibil babord C14-C28 16,590 14,267 11,437 2,070
2.6 Tanc rezervă combustibil tribord C14-C28 16,590 14,267 11,437 2,070
Total 74,922 21,936 1,708
Tancuri de ulei (0,9t/m3)
3.1 Tanc rezervă ulei babord C35-C41 2,450 2,205 19,860 2,340
3.2 Tanc rezervă uleil tribord C35-C41 2,450 2,205 19,860 2,340
3.3 Tanc rezervă ulei babord C14-C16 0,110 0,099 7,480 1,930
3.4 Tanc rezervă ulei tribord C14-C16 0,110 0,099 7,480 1,930
Total 5,12 19,328 2,3223
Tancuri şi rezervoare de apă (1t/m3)
4.1 Tanc apă potabilă babord C54-C56 5,850 5,850 28,040 0,510
4.2 Tanc apă potabilă tribord C54-C56 5,850 5,850 28,040 0,510
4.3 Tanc apă potabilă babord C47-C53 9.820 9,820 24,950 0,520
4.4 Tanc apă potabilă tribord C47-C53 9.820 9,820 24,950 0,520
4.6 Rezervor expansiune caldarină C29-C30 0,190 0,190 14,640 4,180
4.7 Rezervor expansiune apă răcire C15-C16 0,030 0,030 7,850 2,860
Diesel-generator babord
4.8 Rezervor expansiune apă răcire C15-C16 0,030 0,030 7,850 2,860
Diesel-generator tribord
Total 31,59 25,99996 0,542754
Tancuri de scurgeri
5.1 Tanc scurgeri generale babord C41-C44 2,680 2,680 21,200 0,710
5.2 Tanc scurgeri generale tribord C41-C44 2,680 2,680 21,200 0,710
5.3 Tanc scurgeri combustibil şi ulei C20-C27 3,550 3,017 11,730 0,360
5.4 Tanc apă santină C20-C27 3,550 3,450 11,730 0,360
Total 11,827 16,02181 0,51862
Diverse
6.1 Priză apă de peste bord babord C30-C32 2,250 2,250 15,810 1,790
6.2 Priză apă de peste bord tribord C30-C32 2,250 2,250 15,810 1,790
6.3 Tanc apă ungere linii axe babord C11-C14 1,560 1,560 6,440 0,890

35
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE

6.4 Tanc apă ungere linii axe tribord C11-C14 1,560 1,560 6,440 0,890
6.5 Cheson Box Cooler babord C32-C35 2,100 2,100 16,950 0,610
6.6 Cheson Box Cooler tribord C32-C35 2,100 2,100 16,950 0,610
Total 11,82 13,741 1,133
Compartimente
7.1 Compartiment gol
7.2 Compartiment gol
7.3 Compartiment gol
7.4 Compartiment gol
8.1 Coferdam
8.3 Coferdam
9 Compartiment sonde ultrason
10 Puţul lanţului
11 Compartiment maşina cârmei
*
-se măsoară in metri de la mijlocul navei,
**
-se măsoară in metri de la linia de bază,
***
-de la coasta 62 la coasta 69.

In (Tab.2.8) sunt prezentate volumele tancurilor și centrele de masă de la o navă tanc iar în (Fig.
2.10 a,b,c ) schema de tancuri. În (Fig. 2.10) s-au folosit următoarele prescurtări: P.S.-puţ
santină, M.A.M.-magistrală apă de mare, C.A.M.-cheson apă de mare, P1-platforma I, P2-
platforma II, C.M.-compartimentul de maşini, P.L.-puţul lanţului, C.B.-compartiment
bowthruster, T.S. 6 Bb-tanc slop 6 babord, T.S. 6 Tb-tanc slop 6 tribord, I.A.C.M.-ieşire de
avarie din compartimentul de maşini, L.B.-linia de bază, P.D.-plan diametral

Tab. 2.8 Volumele, greutatea lichidelor din tancuri și coordonatele centrelor de masă
Nr. Destinaţia tancului Volum Greutate Centrul de greutate
[m3] [t]
100% 98% x* y** z***
Marfă
1 Bb Tanc marfă babord 3415,7 3347,3 145,23 -5,25 9,95
1 Tb Tanc marfă tribord 3415,7 3347,3 145,23 5,25 9,95
2 Bb Tanc marfă babord 5127,6 5025,4 122,25 -6,47 9,54
2 Tb Tanc marfă tribord 5127,6 5025,4 122,25 6,47 9,54
3 Bb Tanc marfă babord 5211,1 5106,8 96,73 -6,98 9,27
3 Tb Tanc marfă tribord 5211,1 5106,8 96,73 6,98 9,27
4 Bb Tanc marfă babord 5278,3 5172,73 71,44 -6,98 9,27
4 Tb Tanc marfă tribord 5278,3 5172,73 71,44 6,98 9,27
5 Bb Tanc marfă babord 5120,3 5017,89 45,89 -6,73 9,80
5 Tb Tanc marfă tribord 5120,3 5017,89 45,89 -6,73 9,80
Total marfă 48306 47339,8
Slop
6 Bb Tanc slop babord 415,7 407,38 31,83 -4,51 10,75
6 Tb Tanc slop tribord 554,2 543,11 31,53 6,27 10,93
7 Bb Tanc retenţie babord 243,5 238,63 31,53 -11,34 11,61
Total slop 1213,4 1189,13
Apă balast 1,025 t/m3
1.0 Picul prova 1290,1 1322,35 164,87 -0,05 7,82
1.1 Bb Tanc apă balast babord 1437,5 1473,43 147,91 -8,29 6,26
1.1 Tb Tanc apă balast tribord 1437,5 1473,43 147,91 8,29 6,26
36
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI

1.2 Bb Tanc apă balast babord 1611,3 1651,58 123,15 -11,62 5,21
1.2 Tb Tanc apă balast tribord 1611,3 1651,58 123,15 11,62 5,21
1.3 Bb Tanc apă balast babord 1693,4 1735,73 97,82 -10,11 4,51
1.3 Tb Tanc apă balast tribord 1693,4 1735,73 97,82 10,11 4,51
1.4 Bb Tanc apă balast babord 1590,2 1629,95 72,78 -11,23 4,85
1.4 Tb Tanc apă balast tribord 1590,2 1629,95 72,78 11,23 4,85
1.5 Bb Tanc apă balast babord 986,4 1011,2 52,18 -10,12 4,54
1.5 Tb Tanc apă balast tribord 986,4 1011,2 52,18 10,12 4,54
1.6 Bb Tanc apă balast babord 910,6 933,36 41,11 -9,74 5,34
1.6 Tb Tanc apă balast tribord 910,6 933,36 41,11 9,74 5,34
1.7 Picul pupa 893,7 916,04 3,92 0 10,11
Total apă balast 18642,6 19108,89
Tancuri balast segregat
3 Bb Tanc marfă babord 5264,3 5395,90 96,79 -6,95 9,87
3 Tb Tanc marfă tribord 5264,3 5395,90 96,79 6,95 9,87
Total apă balast greu 29171,2 29900,69
Combustibil greu (700 cSt/50 0C) 0,991 t/m3
2.1 Tanc rezervă combustibil 251,4 249,13 20,95 -12,35 12,29
greu babord
2.2 Tanc rezervă combustibil 210,3 208,41 27,12 -12,45 11,36
greu babord
2.3 Tanc rezervă combustibil 216,3 214,35 21,62 11,76 11,49
greu tribord
2.4 Tanc rezervă combustibil 197,2 195,42 24,12 11,63 11,73
greu tribord
2.5 Tanc rezervă combustibil 215,5 213,56 27,25 11,48 11,65
greu tribord
2.6 Tanc decantare combustibil 92,4 91,56 23,15 -11,12 11,27
greu babord
2.7 Tanc decantare combustibil 92,4 91,56 25,92 -11,12 11,27
greu babord
2.8 Tanc serviciu combustibil 28,6 28,34 23,15 -10,42 13,25
greu babord
2.9 Tanc serviciu combustibil 28,6 28,34 25,30 -10,42 13,25
greu babord
Total combustibil greu 1332,7 1320,70
3
Combustibil Diesel marin clasa DMB ISO 8217 0,900 t/m
3.1 Tanc rezervă combustibil 71,3 69,87 64,17 15,86 -12,43 14,12
Diesel marin babord
3.2 Tanc decantare combustibil 21,4 20,97 19,26 17,62 -11,10 14,10
Diesel marin babord
3.3 Tanc serviciu combustibil 14,1 13,81 12,69 15,85 -10,20 14,25
Diesel marin
Total combustibil Diesel marin 106,8 104.65 96,12
3
Combustibil Diesel marin clasa DMA ISO 8217 0,890 t/m
3.1 Tanc combustibil GAS 2,65 2,59 2,35 5,53 5,28 23,61
OIL Diesel generator
avarie
3.2 Tanc rezervă combustibil 64,56 63,26 57,45 2,15 -8,63 14,72
GAS OIL babord
3.3 Tanc serviciu combustibil 14,32 14,03 12,74 2,15 -10,12 13,75

37
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE

GAS OIL babord


Total combustibil GAS OIL 81,53 79,89 72,56
Ulei ungere 0,900 t/m3
4.1 Tanc rezervă ulei ungere 26,15 25,627 23,27 2,10 -5,47 14,93
motor principal babord
4.2 Tanc rezervă ulei ungere 9,45 9,26 8,41 12,450 -10,65 13,65
Diesel-generatoare babord
4.3 Tanc rezervă ulei ungere 25,78 25,26 22,94 11,85 -12,57 14,10
cilindri motor principal Bb.
4.4 Tanc rezervă ulei ungere 7,92 7,76 7,04 10,75 -13,48 14,10
pentru combustibil greu cu
conţinut redus de sulf
4.5 Tanc circulaţie ulei ungere 16,25 15,92 14,46 19,10 0,25 1,24
motor principal
4.6 Tanc rezervă ulei hidraulic 9,25 9,06 8,23 10,86 -10,54 13,65
babord
4.7 Tanc drenare ulei hidraulic 13,26 12,99 11,80 27,75 -4,10 7,85
curat babord
4.8 Tanc ulei murdar babord 24,50 24,01 21,80 1,85 -6,45 14,67
Total ulei ungere 132,54 129,90 117,97
Apă dulce 1,000 t/m3
5.1 Tanc apă dulce babord 68,45 68,45 1,75 -12,56 14,67
5.2 Tanc apă dulce tribord 196,20 196,20 1,88 10,24 14,75
5.3 Tanc apă dulce tribord 65,85 65,85 14,55 9,15 7,86
5.4 Tanc apă dulce babord 41,56 41,56 16,87 -2,51 1,42
5.5 Tanc apă dulce tribord 29,20 29,20 15,10 2,16 1,42
5.6 Tanc apă potabilă tribord 22,50 22,50 1,94 5,46 15,10
Total apă dulce 423,76 423,76
Apă dulce tehnică 1,000 t/m3
5.7 Tanc apă dulce babord 256,30 256,30 31,95 -10,17 5,89
5.8 Tanc apă dulce tribord 281,20 281,20 31,89 9,10 5,72
Total apă dulce tehnică 537,50 537,50
Diverse
6.1 Tanc apă santină 75,35 25,98 -1,12 1,14
6.2 Tanc drenări şi scurgeri 22,56 25,83 -2,79 1,52
6.3 Tanc apă de răcire 12,78 21,35 3,52 1,44
6.4 Tanc apă menajeră uzată 27,26 28,15 1,96 7,87
6.5 Tanc drenare şlem 18,27 17,05 -7,64 7,82
separatoare
6.6 Tanc preaplin combustibil 25,78 25,78 2,54 1,38
6.7 Tanc spumă concentrată 11,20 24,96 -7,95 18,36
*Se măsoară de la perpendicular pupa
**Se măsoară de la planul diametral
***Se măsoară de la linia de bază

38
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI
3.4 4.8 2.6 2.4
3.3 4.7 2.5 4.6 2.3
LB LB
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
6.3 5.3 6.1 6.5 9 5.1 4.3 4.1 8.1 2.1 1.1
6.4 5.4 6.2 6.6 5.2 4.4 4.2 2.2 1.2
7.5 11 10 7.3 6.3 3.3 4.7 2.5 5.3 8.5 2.3 6.1 6.5 3.1 9 5.1 8.3 4.3 7.1 4.1 8.1 2.1
1.1
PD FO
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
1.2
7.8 7.6 6.4 3.4 4.8 2.6 5.4 4.6 8.2 2.4 6.2 6.6 3.2 5.2 7.4 4.4 7.2 4.2 2.2
Fig. 2.9 Schemă tancuri împingător
39
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Vedere sub Puntea principală
4.4 4.2 Coferdam Coferdam
4.6 4.3 2.1 2.2
5.7 1.6 Bb 1.5 Bb 1.4 Bb
3.1
5.1
3.6 7 Bb
3.5
T.S. 6 Bb
4.8 2.6 2.9
3.3 3.2 Tanc marfa nr. 5 Bb Tanc marfa nr. 4 Bb
4.1 2.8 2.7
C0 C 20 C 40 C 60 C 80 C 100

T.S. 6 Tb
C.M. Tanc marfa nr. 5 Tb Tanc marfa nr. 4 Tb
5.6
5.2
2.4 2.5
2.3
5.8 1.6 Tb 1.5 Tb 1.4 Tb
Iesire de avarie Coferdam
Fig. 2.10a Vedere sub puntea principală
40
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI
Coferdam P.S. P.L. Teuga
1.3 Bb 1.2 Bb
1.1 Bb
Tanc marfa nr. 1 Bb
Tanc marfa nr. 3 Bb Tanc marfa nr. 2 Bb
1.0
C 120 C 140 C 160 C 200 C 200
C 180
Tanc marfa nr. 3 Tb Tanc marfa nr. 2 Bb Tanc marfa nr. 1 Bb
1.3 Tb
1.3 Tb 1.2 Tb
P.S. P.L. Puntea principala
Fig. 2.10a Vedere sub puntea principală
41
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Coferdam Coferdam Tanc slop nr.6
4.6 4.2 3.3 2.8 2.9
4.3 3.1 3.2
6.7
2.1 2.2
4.1 P.2
Tanc marfa nr. 5 Bb Tanc marfa nr. 4 Bb
1.7 P. 1 2.6 2.7
6.5
C.M
P.S. C.A.M
1.6 Bb 1.5 Bb 1.4 Bb
C0 C20 C40 C60 C80 C100
6.2
5.4 4.5 6.1 5.8
P.S. Coferdam M.A.M
Fig. 2.10 b Secțiune longitudinală
42
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI
Coferdam P.S. P.L. Teuga
Tanc marfa nr. 1 Bb
1.0
Tanc marfa nr. 3 Bb Tanc marfa nr. 2 Bb
C.B.
1.3Bb 1.2Bb 1.1Bb
C120 C 140 C 160 C180 C 200 C 220
Put loch
Fig. 2.10 b Secțiune longitudinală
43
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Cheson apa de
mare de bordaj Cheson apa de
2.1 Coferdam 2.2 Coferdam mare de fund
6.1 2.6 2.7
P.S P.S 1.4 Bb
1.7 5.7 1.6 Bb
6.7 1.5 Bb
5.4
4.5
C0 C 20 C 60 C 80 C 100
5.5 6.8
6.3 1.6 Tb
5.8 1.4 Tb
6.1
2.3 2.4 2.5 1.5 Tb
P.S
I.A.C.M Coferdam Cheson apa de Cheson apa de
mare de fund mare de fund
Fig. 2.10c Secțiune sub plafonul tancurilor de marfă
44
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN YONA COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI
Sectiune sub plafonul tancurilor
Coferdam
1.3 Tb 1.2 Bb 1.1 Bb
1.0
C120 C140 C160 C180 C200 C220
C110
1.2 Tb 1.1 Tb
1.3 Tb
Loch si sonda ultrason
Fig. 2.10c Secțiune sub plafonul tancurilor de marfă
45
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE

Vedere intre dublu fund si Platforma I

D.F. Coferdam Cheson de bordaj


apa de mare

Platforma I 2.1 2.2

6.5
10100

1.7
750
4.7
5700
6450

1500

C 40
4750

C 20
4700

8100
8700

6.4

5.3

2.3 2.4 2.5

Coferdam Coferdam
Cheson de fund
apa de mare

Fig. 2.10 d Vedere între dublu fund și platforma I

46
CAPITOLUL 2 SCHEMA DE TANCURI DIN ZONA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI
Coasta 35
Vedere spre prova

13500
12700
7050
6.7

2050
8200 8200
2.9 Platforma II
2.5
2.7 Platforma I

2.2 6.4
8700
4.7 Coferdam
Coferdam
L.B.

2040
750
P.D.

6.1 6.2 6.6

Fig. 2.10 e Vedere spre prova la coasta 35

Coasta 38
Vedere spre prova
Coferdam Coferdam

8200 8200
Platforma II
2.2 2.5
1250

4.7 Platforma I
6.4
7100 8700
6300
4700 4700
4100

4100

6.1
P.D.

Cheson de bordaj P.S. P.S. Cheson de fund


apa de mare apa de mare

Fig. 2.10 f Vedere spre prova la coasta 38

47
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Coasta 41+300 Coasta 202+400
Vedere spre prova Vedere spre prova

Tanc marfa
nr. 1 Tb

7 Bb T.S. 6 Bb

1.1 Tb
5.7
5.8
L.B. L.B.
P.D. P.D.
Loch si sonda
ultrason

Fig. 2.10 g Secțiune la coasta 41 și 202

Sectiune la mijlocul navei

6100
600

Tanc marfa Bb Tanc marfa Tb


16900

Balast

Balast

14200

12700
2150
4300
2300

L.B.
P.D.
2100

Fig. 2.10 h Secțiune la mijlocul navei

48
CAPITOLUL 3 AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI

Capitolul 3

AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI


3.1. Probleme tehnice și funcționale ale proiectării compartimentului de mașini

Proiectarea unui compartiment de mașini trebuie să satisfacă niște cerințe specifice fără
de care nu se poate obține clasificarea navei. Ele sunt cerințe IMO, MARPOL, cerințe ale
societății de clasificare care clasifică nava și cerințe tehnice, funcționale, ergonomice și de
securitate a personalului.
Cerințele IMO se referă la rezervoarele și tancurile de combustibil și ulei. Ele urmăresc
limitarea cauzelor și consecințelor incendiului la bord. Normele IMO stipulează obligativitatea
montării valvulelor cu închidere rapidă și acționare de la distanță pe aspirațiile din tancurile de
combustibil și ulei. Platformele compartimentului de mașini, pereții tancurilor de combustibil și
ulei pe care sunt montate valvule sau alte accesorii, echipamentele instalațiilor de combustibil și
ulei dispun de borduri sau tăvi prevăzute cu pâlnii și țevi de scurgere în tancuri special
amenajate. Boilerul cu arzător dispune de tavă și ecran metalic în zona arzătorului. Agregatele ce
vehiculează combustibil sub presiune sunt grupate în încăperi cu pereți metalici prevăzute cu
ventilatoare pentru extraxție. Îmbinările tubulaturilor de combustibil și ulei sunt protejate cu
manșoane ce împiedică împroșcarea accidentală a fluidelor din interior. Instalația de stins
incendiu cu spumă asigură acoperirea suprafeței compartimentului de mașini.
Regulile MARPOL referitoare la colectarea și prelucrarea apelor uzate cu conținut de
hidrocarburi stabilesc amplasarea și dotarea sistemului de tancuri și a echipamentelor pentru
tratarea apelor contaminate cu hidrocarburi pentru ca riscul poluării mediului marin să fie minim.
Satisfacerea cerințelor tehnice, funcționale, ergonomice și de securitate a echipajului
presupune:
a. respectarea unor recomandări tehnice de amplasare a echipamentelor,
b. respectarea unor reguli de funcționare a mijloacelor de ridicat și transportat piese și
utilaje în compartimentul de mașini,
c. realizarea condițiilor de acces pentru întreținere și reparații,
d. asigurarea securității personalului de la bord,
e. asigurarea confortului personalului de la bord.

a.Respectarea unor recomandări tehnice de amplasare a echipamentelor


Spațiul compartimentului de mașini este organizat pe zone funcționale:
-zona agregatelor de tratare și alimentare cu combustibil,
-zona răcitoarelor de apă și de ulei,
-zona agregatelor de producere, stocare și distribuție a aerului comprimat,
-zona agregatelor instalațiilor de corp,
-zona echipamentelor de producere și stocare a aburului,
-zona agregatelor cu ulei termal,
-zona agregatelor de tratare a apelor gospodărești.
Montajul echipamentelor se efectuează pe module complexe ce includ atât agregate cât și
tubulaturi și aparate de măsură și control.
Traseele instalației de ventilație, evacuare gaze și traseele magistralelor de cabluri
electrice nu se intersectează între ele și nu ocupă spațiul de trecere al mijloacelor de ridicat și
transportat.

49
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Traseele principale de tubulaturi se amplasează în spații longitudinale sau transversale
organizate în santina compartimentului de mașini sub paiol sau platforme sub grătare
demontabile.

Tablourile electrice sunt identificate și amplasate judicios în apropierea agregatelor pe


care le deservesc.

b.Respectarea unor reguli de funcționare a mijloacelor de ridicat și transportat piese și utilaje în


compartimentul de mașini

Se prevede un traseu liber pentru introducerea și scoaterea din compartimentul de mașini


a pieselor și echipamentelor asamblate până la mărimea turbosuflantei motorului principal sau a
unui generator din componența Diesel-generatorului. Acest traseu are la partea inferioară un loc
de depozitare întărit corespunzător și la care au acces mijloacele de transport ce permit transferul
către toate zonele compartimentului de mașini.
Se prevăd mijloace de de ridicat și transportat pentru tamburele separatoarelor, chiulasele
și ambielajele Diesel-generatoarelor, electromotoarele agregatelor, capacele și roțile
reductoarelor, echipamentele ce deservesc boilerul cu arzător. Podul rulant al compartimentului
de mașini are acces direct la zona unde sunt depozitate piesele grele de rezervă ale motorului
principal și la zona de depozitare temporară a pieselor ce sunt evacuate peste bord.

c.Realizarea condițiilor de acces pentru întreținere și reparații

Se rezervă spațiu pentru demontarea și curățirea fascicolelor de țevi ale răcitoarelor,


preîncălzitoarelor și economizoarelor cu ajutorul sistemelor de ridicat din compartimentul de
mașini.
Se rezervă spațiu pentru demontarea și întreținerea rotoarelor pompelor centrifugale,
electomotoarelor, compresoarelor și filtrelor.
În zona Diesel-generatoarelor se rezervă spațiu și paiol întărit pentru demontarea și
evacuarea generatoarelor electrice din componența Diesel-generatoarelor.
În santina compartimentului de mașini se rezervă spațiu pentru acces la sorburile și
clapeții instalațiilor.

d.Asigurarea securității personalului de la bord

Din orice punct al compartimentului de mașini există acces la două căi de evacuare din
care una protejată la foc.
Circulația la fiecare nivel din compartimentul de mașini se efectuează pe două căi
separate longitudinal, amplasate în babord și tribord şi legate prin căi transversale.
Tronsoanele de scări sunt amplasate unul în continuarea celuilalt.
La fiecare punte din șaht există ușă de ieșire în afara compartimentului de mașini.

e.Asigurarea confortului personalului de la bord

În ordinea preferințelor postul central de comandă (PCC) este amplasat:


-în afara compartimentului de mașini (CM) dar obligatoriu adiacent la acesta,
-în CM dar cu acces direct din afara CM,
-în CM cu acces din CM.
-PCC este prevăzut cu aer condiționat, figider, scaune turnante.

50
CAPITOLUL 3 AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI
Gradul de automatizare al CM permite exploatarea fără supraveghere a CM timp de 8
ore, 16 ore sau 24 ore.

3.2. Sistematizarea componentelor din dotarea compartimentului de mașini

Elementele componente ale compartimentului de mașini au fost ordonate pe principii


funcționale după cum urmează:
 instalația de propulsie,
 centrala electrică,
 centrala termică,
 tancuri și rezervoare,
 instalații cu tubulaturi,
 instalații de distribuire a energiei electrice,
 spații utilitar gospodărești.

Instalația de propulsie
Instalația de propulsie constă în mașina de propulsie, linia/liniile de arbori și aparatul
propulsor. Aparatul propulsor constă în una sau mai multe elici cu pas fix sau reglabil.
Corespunzător, elicile sunt cuplate la una sau mai multe linii de arbori. Dacă elicile sunt cu pas
reglabil liniile de arbori sunt prevăzute cu mecanisme de schimbare a pasului. Dacă nava este
echipată cu o linie de arbori aceasta este antrenată direct de un motor Diesel lent sau indirect prin
intermediul unui reductor de unul sau mai multe motoare semirapide sau turbine cu abur sau
gaze. Funcție de dotări, motoarele sau reductoarele pot dispune de prize de putere pentru
antrenarea generatoarelor de curent sau a unor pompe.

Centrala electrică
Centrala electrică a navei se compune din grupuri de motoare și generatoare de curent
principale, auxiliare și de avarie, tablouri de distribuție.

Centrala termică
La navele de transportat mărfuri uscate centrala termică este formată de obicei dintr-un
boiler cu arzător și un boiler recuperator montat în șahtul mașinii. Se folosesc și boilere
combinate care pot funcționa în regim pe arzător în timpul staționării navei și în regim
recuperator în timpul marșului navei. La navele tanc centrala termică este mai dezvoltată pentru
a asigura încălzirea mărfii.

Tancuri și rezervoare
Există trei categorii de tancuri care afectează direct sau indirect amenajarea
compartimentului de mașini:
 tancurile instalației de stocare, tratare și alimentare cu combustibil,
 tancuri scurgeri ape contaminate cu reziduuri petroliere,
 tancuri de ulei.

Instalații cu tubulaturi
Instalațiile cu tubulaturi reprezintă marii consumatori de materiale și manoperă din
compartimentul de mașini.

51
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Instalații de distribuire a energiei electrice
Instalațiile de distribuire a energiei electrice constau din trasee de cablu între
generatoarele de curent electric și tabloul principal de distribuție (TPD) precum și dintre TPD și
consumatorii de energie electrică. Cablurile de legătură dintre TPD și consumatori se realizează
sub formă de inel sub platformele compartimentului de mașini.

Spațiile utilitar-gospodărești
Spațiile utilitar gospodărești din compartimentul de mașini sunt destinate magaziilor de
piese de rezervă, atelierului mecanic, atelierului electric și spațiului de fixare piese grele.
În continuare este prezentată lista echipamentelor montate pe un tanc produse petroliere
41000tdw.

1. Sistemul centralizat de control și automatizare


Postul central de comandă-Este o încăpere închisă, izolată acustic prevăzută cu aer condiționat
unde sunt montate console de comandă, întrerupătoare, tablouri de distribuție și alte echipamente
și dispozitive de control și măsurare cerute de reguli.
Consolă post central de comandă-Conține instrumente, sisteme de alarmă și control pentru
motorul principal, motoarele auxiliare, centralele electrice etc.
Pupitru de comandă-Conține maneta de lansare a motorului principal, controlul inversării și
turației, alarme pentru instalația principală de propulsie, instalațiile auxiliare și de serviciu.
Instalație de pornire automată a Diesel-generatoarelor (DG-urilor)-Pornește DG-urile pentru
funcționarea lor în paralele în cazul suprasarcinii sau a căderii unuia dintre ele.
Sistemul preferențial de marș-decuplează automat încărcările neesențiale dacă sarcina activă
atinge 90% din capacitatea generată.
Sistem automat Stand-by-Instalat pentru motoarele de antrenare a pompelor esențiale când
defecțiunea celor în funcțiune este iminentă.
Instalație de detectare și alarmă pentru incendiu-Montată în conformitate cu cerințele regulilor
societății de supraveghere a construcției navei.

2. Sistemul de propulsie
Motorul principal (1 buc.)-Motor Diesel lent în 2 timpi, acțiune directă, reversibil, puterea
continuă de contract 11 322 [Kw] la turația de 102 rotații pe minut (rpm), puterea normală
continuă de marș 9058 [Kw] la turația 99 rpm.
Lagărul de împingere-Integrat cu motorul principal.
Arborele intermediar (1 buc.)-Plin, din oțel forjat, diametrul 0,490 [m], lungimea 5,810 [m].
Arborele port-elice (1 buc.)-Plin, din oțel forjat, diametrul 0,590 [m], lungimea 6,60 [m].
Lagărul arborelui intermediar (1 buc.)-Confecționat din fontă și material antifricțiune lubrefiat
cu ulei, diametrul arborelui 0,490 [m], lungimea 0,890 [m], jocul diametral 0,48÷0,735 [mm].
Elicea (1 buc.)-Pas fix, confecționată dintr-un aliaj de nichel-aluminiu-bronz, montată prin
fretare, 4 pale, raportul de pas 0,761, puterea dezvoltată în regimul de marș 11 322 [Kw] la
turația de 102 rpm.

3. Sistemul de desalinizare a apei de mare


Desalinizator prin evaporare (1buc.)-Schimbătoarele de căldură sunt cu plăci, folosește apa de
răcire de la cilindrii la temperatura de 79,44 0C, capacitate 3000 [l/h].
Modul purificator combustibil (1buc.)-Modulul de purificare este compus din 3 centrifuge cu
autocurățire, filtre, preîncălzitoare, pompe integrate, sisteme de control. În cazul funcționării cu
combustibil greu centrifugele pot fi aranjate în serie sau paralele. Capacitatea fiecărui purificator
este 3000 [l/h], vâscozitatea combustibilului greu (HFO-Heavy Fuel Oil) este 700 cSt la 50 [0C],
temperatura de separare a HFO (în bolul de purificare) 97,5 [0C].
52
CAPITOLUL 3 AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI

Modul de alimentare combustibil (1buc.)-Modulul conține toate pompele necesare, filtre,


valvule, sistemul de control, țevi etc. Vâscozitatea maximă a combustibilului este de 700 cSt la
50 [0C]. Modulul conține 2 pompe alimentare cu debitul de 4,5 [m3/h] motorul electric al unei
pompe având puterea 2,28 [Kw], 2 pompe circulație cu debitul 8 [m3/h] motorul electric al unei
pompe având puterea 3,8 [Kw], încălzitoare având temeratura HFO la intrare 100 [ 0C] și
temperatura HFO la ieșire 150 [0C].
Încălzitor combustibil motor Diesel auxiliar (1buc.)-Schimbător de căldură cu plăci sau țevi,
debitul 28,35 [m3/h], temperatura HFO la intrare 51,5 [0C], temperatura HFO la ieșire 160 [0C],
presiunea aburului 6,89 [bar].
Încălzitor combustibil motor Diesel auxiliar (1buc.)-Electric cu puterea 25 [Kw].
Încălzitor combustibil generator gaz inert (1buc.)-Tipul cu plăci sau țevi, debitul 480 [l/h],
temperatura combustibilului la ieșire 93,5 [0C], presiunea aburului 1,75 [bar].
Răcitor principal ulei ungere (1buc.)-Tipul cu plăci, ulei ungere/apă dulce, căldura disipată 588
[Kw], viscozitate 124 [cSt] la 23,5 [0C], temperatura de ieșire a uleiului 54 [0C], temperatura de
intrare a apei dulci 38 [0C].
Modul ungere arbore cu came mtor principal (1buc.)-Sistem complet compus din pompe, filtre,
valvule, sisteme de protecție, tubulaturi etc. Pompe circulație (2buc.), debit 150 [l/h], putere
motor 5[CP]. Răcitor ulei ungere (1buc.), viscozitate dinamică 124 [cSt], temperatura de intrare a
uleiului 33,5 [0C], temperatura de ieșire a uleiului 34,5 [0C].
Modul de purificare a uleiului de ungere motor principal (1buc.)-Modulul este compus din 2
separatoare centrifugale cu autocurățire, filtre, preîncălzitoare, pompe încorporate, sisteme de
control etc., vâscozitatea uleiului 124 [cSt], temperatura de intrare a uleiului 34,5 [0C].
Modul de purificare a uleiului de ungere Diesel-generatoare (1buc.)- Modulul este compus din 2
separatoare centrifugale cu autocurățire, filtre, preîncălzitoare, pompe încorporate, sisteme de
control etc., vâscozitatea uleiului 95 [cSt], temperatura de intrare a uleiului 34,5 [0C], puterea
motorului electric pentru fiecare purificator 7,5 [CP].
Echipament filtrare ulei ungere pistoane (1buc.)-Modulul este compus din pompe, tancuri, filtre,
sisteme de control, valvule, tubulaturi (ex. pompă circulație debit 225 [l/h]).

4. Sisteme de apă dulce


Preîncălzitor apă dulce cilindrii-Schimbător de căldură cu plăci, căldura disipată 102 [Kw],
debitul de apă dulce 9000 [l/h], presiunea aburului 3,5 [bar].
Tanc expansiune apă dulce (1buc.)-Se confecționează din oțel sudat având capacitatea de 1900
[l], are montat indicator de nivel și alarme pentru nivel minim și nivel maxim.
Dezaerator instalație răcire cilindrii (1buc.)-Este confecționat din oțel de tipul ciclon având
debitul de 85 [m3/h].
Purificator apă potabilă (1 buc.)-Are debitul 450 [l/h] și sistem automat de funcționare.
Încălzitor apă dulce (1buc.)-Capacitatea de stocare 759 [l], debitul de apă caldă 2050 [l/h],
temperatura de intrare a apei 10 [0C], temperatura de ieșire a apei 60 [0C].

5. Sisteme de apă sărată


Schimbător central de căldură apă dulce/apă sărată (1buc.)-Schimbător de căldură cu plăci
confecționat dintr-un aliaj de titan, căldura disipată 7672 [Kw], debitul 635 [m3/h], temperatura
de intrare a apei dulci 55 [0C], temperatura de ieșire a apei dulci 43,5 [0C], temperatura de intrare
a apei de mare 29 [0C].

6. Sisteme auxiliare cu abur


Boiler auxiliar cu arzător (1buc.)-Boilerul funcționează cu combustibil greu (HFO) și este
complet echipat pentru funcționare automată. Boilerul furnizează un debit de 29,5 [t/h] (abur
53
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
saturat) la o presiune de 17 [bar], temperatura apei de alimentare 130 [0C].
Boiler auxiliar recuperator de căldură (1buc.)-Boilerul este montat pe tubulatura de evacuare a
motorului principal și este echipat pentru funcționare automată. Boilerul furnizează un debit de
2,75 [t/h] (abur saturat) la o presiune de 17 [bar], temperatura apei de alimentare 130 [0C].
Tanc de deaerare (1buc.)-Este de tipul spray cu capacitatea de stocare 5700 [l], debitul 32 [t/h],
temperatura apei de intrare 105 [0C], presiunea 1,7 [bar].
Tanc atmosferic colectare condens (1buc.)-Este confecționat din oțel, are montată o serpentină
de răcire. Debitul drenat este de 32 [t/h], temperatura de intrare a condensului este 185 [0C],
temperatura de ieșire a condensului este 105 [0C], temperatura apei de mare de răcire 33 [0C].

7. Sisteme de aer comprimat


Compresoare de aer lansare Diesel (2buc.)-Compresor cu mai multe trepte ce debitează aerul la
o presiune de 30 [bar], antrenat de motor Diesel de 37,5 [Kw] răcit cu apă.
Butelii principale aer lansare (2buc.)-Sunt confecționate din oțel prin sudură, au capacitatea 6,5
[m3] și presiunea de lucru 30 [bar].
Butelie aer lansare Diesel-generatoare (1buc.)-Este confecționată din oțel prin sudură, are
capacitatea 1 [m3] și presiunea de lucru 30 [bar].
Butelie aer servicii navă (1buc.)-Este confecționată din oțel prin sudură, are capacitatea 1 [m3],
presiunea de lucru 5,5 [bar], presiunea de proiectare 10 [bar].
Compresor de aer comandă (1buc.)-Debit 114 [m3/h], presiunea de lucru 5,5 [bar].
Butelie aer comandă (1buc.)- Este confecționată din oțel prin sudură, are capacitatea 1 [m3],
presiunea de lucru 5,5 [bar].
Uscător aer comandă (1buc.)-Uscarea aerului se face prin răcire.
Generator de azot (1buc.)-Generează azot cu puritatea 95% la presiunea de 18 [bar].
Fluier de ceață (sirenă) (1buc.)-Acționat de aer.

8. Diesel generatoare
Diesel-generatoare (3buc.)- Motorul Diesel cu puterea 1000 [Kw], în 4 timpi cu aupraalimentare
având turația 900 [rpm], poate funcționa cu combustibil greu (HFO), antrenează un generator de
curent cu puterea 1250 KVA și generează un curent electric trifazat având tensiunea 480 [V],
frecvența 50 [Hz].
Transformator generator (1buc.)-Transformator 3 faze 480/120 [V].

9. Sisteme hidraulice
Sisteme hidraulice (5buc.)-Echipamentele hidraulice sunt antrenate de motoare electrice cu
puterea 300 [Kw], presiunea de refulare 225 [bar], valvulele de siguranță sunt reglate la 245
[bar].
Sistem acționare valvule (1buc.)-Presiunea de lucru este 125 [bar], puterea motorului 3,75[Kw].

10. Sisteme de ventilație


Ventilatoare introducție compartimentul de mașini (4buc.)-Ventilator axial cu 2 viteze, debitul
52500 [m3/h], puterea motorului 37,5 [Kw],
Ventilatoare extracție compartimentul de mașini (4buc.)-Ventilator axial cu 2 viteze, debitul
33700 [m3/h], puterea motorului 15 [Kw].
Ventilator zonă manipulare combustibil (1buc.)- Ventilator axial cu debitul 4800 [m3/h], puterea
motorului 3.75 [Kw].

54
CAPITOLUL 3 AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI
11. Sisteme de aer condiționat și refrigerare
Centrale aer condiționat (2buc.)-Aerul este antrenat de ventilator, răcit cu apă dulce, fiecare
unitate lucrează la jumătate de putere, debitul apei de răcire este 43,5 [0C], puterea motorului
ventilatorului este 30 [Kw].
Instalația frigorifică cambuză 2buc.)-Agregatele de refrigerare sunt de tipul cu compresie,
folosesc agentul R22, răcesc 1000 [Kg] alimente la -28 [0C], sunt răcite cu apă, debitul apei de
răcire 27,5 [m3/h], temperatura apei de răcire 43,5 [0C], puterea motorului de antrenare a
compresorului frigorific 3,75 [Kw].

12. Sisteme de stins incendiul


Sistem de stins incendiu cu CO2-Gazul CO2 este stocat sub presiune înaltă în 188 cilindrii, având
fiecare o masă de 45 [Kg], amplasați în afara compartimentului de mașini.
Sistem de stins incendiu cu spumă-Sistemul conține un tanc de stocare de 3400 [l] , dispozitive
de amestec și control și o pompă antrenată de un motor de 7,5 [Kw]. Sistemul livrează 27 [l/min]
spumă cu o concentrație de 3%.

13. Atelierul mecanic


Sculele atelierului mecanic-Atelierul mecanic este dotat cu strung, mașină de găurit, polizor,
mașină de sudat, scule de mână.

14. Sistemul de marfă


Instalația de gaz inert (1buc.)-Instalația poate utiliza gazele de la Diesel-generatoare sau poate
arde combustibil greu pentru a produce gaz inert. Ea conține 2 ventilatoare fiecare având un
debit de 3820 [m3/h] ce realizează o presiune de 0,117 [bar], tubulatura aferentă, sisteme de
control și alarmă. Cantitatea de gaz inert generată este 3820 [m3/h] cu un conținut maxim de
oxigen de 4% la o temperatură de 37,5 [0C].

15. Sisteme de protecție a mediului


Incinerator (1buc.)-Echipamentul este capabil să ardă reziduuri de combustibil lichide (550
[Kg/zi]), materiale solide (90 [Kg/zi]) și motorină (Marine Diesel Oil).
Sistem de tratare a apei uzate (1buc.)-Tratează apa uzată din zona cabinelor de locuit.
Separator apă santină (1buc.)-Echipament complet dotat cu sistem de monitorizare a apei
deversate care poate avea cel mult 15 ppm hidrocarburi.

16. Sisteme de ridicat în compartimentul de mașini


Pod rulant (1buc.)-Este acționat electric și poate ridica o masă de 4000 [Kg]
Elevator în compartimentul de mașini (1buc.)- Este acționat electric și poate ridica o masă de
2500 [Kg]

17. Mașini de punte


Mașina cârmei (1buc.)-Mașină de cârmă Rapson cu acționare electro-hidraulică având momentul
761 [KNm] la marș înainte și 1377 [KNm] la marș înapoi, puterea motorului electric de la pompa
de ulei 56 [Kw].
Vinci ancoră/Vinci acostare (2buc.)-Vinciul de ancoră este combinat cu cel de acostare și este
acționat hidraulic. Masa ancorei este de 7500 [Kg], presiunea hidraulică din instalație 225 [bar].
Vinciuri de manevră (6buc.)-Au sistem automat de menținere a tensiunii din cablu constantă.
Macara de manipulare a manifoldurilor (cuplajele tubulaturii de încărcare) (1buc.)-Are sarcina
de 98 [KN].

55
AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI LA NAVE
Macara de manipulare a rezervelor și proviziilor (2buc.)-Macaraua are sarcina maximă 4500
[N].
Vinci tracțiune (1buc.) -Operat hidraulic din sistemul central.

În (Tab.3.1) este prezentată lista pompelor montate pe un tanc produse petroliere 41000tdw

Tab.3.1 Lista pompelor montate pe un tanc produse petroliere 41000tdw


Nr. Sistem Tip Acționare Fluid Debit Presiune Func. Nr. Putere
[m3/h] [bar] unități motor
[Kw]
1 Sist A.M. cent.a elec.motor A.M. 680 1,75 Imers. 2buc. 55,5
2 Sist. A.D. centb elec.motor A.D. 725 3,5 Imers. 2buc. 112
3 Sist. R.C. cent.c elec.motor A.D. 85 2,75 Imers. 2buc. 11,2
4 Sist.S.I.S. cent.c elec.motor A.M. 295 9,5 Imers. 1buc. 112
5 Sist. S.I. cent.c elec.motor A.M. 125 11 Imers. 1buc. 75
6 S.G.G.I. cent.c elec.motor A.M. 260 4,5 Imers. 1buc. 55,5
7 S.I.M. centd hidr.motor țiței 160 12 Imers. 14buc. -
8 S.I.M. centd hidr.motor țiței 62 12 Imers. 8buc. -
9 S.I.M./S. centd hidr.motor țiței 62 12 Imers. 2buc. -
10 S.B.S. centa hidr.motor A.M. 450 1,5 Imers. 8buc. -
11 P.S.C.M.B centa elect.motor A.M. 90 1,5 Imers. 2buc. 15
12 S.D. centa elect.motor A.M. 11 1,1 Imers. 1buc. 1
13 P.A.E. centa elect.motor A.M. 11 3,5 Imers. 2buc. 3,75
14 P.A.D. centb elect.motor A.D. 40 2,4 Imers. 2buc. 5
15 A.E.S.G.I. centa elect.motor A.M. 3,5 4,5 Imers. 1buc. 1
16 S.S.A. centa elect.motor A.M. 5,5 1 Imers. 1buc. 1
17 S.A.P. centb elect.motor A.D. 9 6,2 Imers. 2buc. 3,75
18 P.C.A.P. centb elect.motor A.D. 1,2 0,5 Imers. 1buc. 0,5
19 P.D. centb elect.motor A.D. 11,5 2,75 Imers. 1buc. 0,5
20 P.U.U. rotf elect.motor ulei 250 5 Imers. 2buc. 75
21 P.U.U.A.C rotf elect.motor ulei 8 4,2 Imers. 2buc. 2,5
22 P.U.U.C. rotf elect.motor ulei 1,2 2 Imers. 1buc. 0,5
23 P.T.U.U rotf elect.motor ulei 6,8 2,75 Imers. 2buc. 1,1
24 P.T.C. rotf elect.motor H.F.O. 22,5 3,5 Imers. 2buc. 7,5
25 P.C.C. rotf elect.motor H.F.O. 4,5 10 Imers. 2buc. 3,5
26 P.A.C. rotf elect.motor H.F.O. 3,5 4,2 Imers. 2buc. 1,5
27 P.R.N. rotf elect.motor H.F.O. 5,5 4,2 Imers. 1buc. 3,5
28 P.A.G.I. rotf elect.motor H.F.O. 1,2 2 Imers. 2buc. 0,5
29 P.A.C.D. rotf elect.motor H.F.O. 1,2 2 Imers. 2buc. 0,5
30 P.A.C.P. rotf elect.motor H.F.O. 3 3,2 Imers. 3buc. 2,2
31 P.A.P.U.U rotf elect.motor ulei 1,8 3,2 Imers. 2buc. 0,75
32 P.A.P.U. rotf elect.motor ulei 1,2 3,2 Imers. 2buc. 4,75

Sist.-sistem, Func.-funcționare, A.M.-apă de mare, cent.-pompă centrifugală, Imers.-imersată,


cent.a-corpul din NiAlBz, CuNi, rotorul din Bz, NiAlBz, arborele din Monel sau K-Monel,
centb-corpul din Bz, NiAlBz, CuNi, arborele din oțel inoxidabil,
R.C.-răcire cilindrii motor principal,
centc-corpul din oțel 12% Cr, rotor din oțel 12% Cr, arborele din oțel inoxidabil,
S.I.S.-stins incendiu cu spumă, S.I.-stins incendiu, S.I.G.I.-scruber instalația de gaz inert, S.I.M.-
sistem încărcare marfă, hidr.motor-motor hidraulic,
centd-corpul, rotorul și axul se confecționează din oțel inoxidabil,

56
CAPITOLUL 3 AMENAJAREA COMPARTIMENTULUI DE MAȘINI
S.I.M./S.-sistemul de încărcare a mărfii și alimentarea tancurilor slope, S.B.S.-sistem balast
segregat, P.S.C.M.B.-pompă de balast ce dublează pompa de santină a compartimentului de
mașini,
S.D.-sistem drenare colector santină, P.A.E.-pompă alimentare evaporator, P.A.D.-pompă
auxiliară drenare, A.E.S.G.I.-alimentare etanșare sistem gaz inert, S.S.A.-sistem scurgeri apă,
S.A.P.-sistem apă potabilă, P.C.A.P.-pompă circulație apă potabilă, P.D.-pompă distilat, P.U.U.-
pompă ulei ungere, P.U.U.A.C-pompă ulei ungere arbore cu came,
rotf-pompă rotațională (cu roți dințate, cu pistonașe)-au corpul din fontă sau oțel, componentele
de rotație din fontă sau oțel, arbore din oțel,
P.U.U.C.-pompă ulei ungere cilindrii, P.T.U.U-pompă transfer ulei ungere, P.T.C.-pompă
transfer combustibil, P.C.C.-pompă circulație combustibil, P.A.C.-pompă alimentare
combustibil, P.R.N.-pompă reziduuri noroi, P.A.G.I.-pompă alimentare combustibil agregat gaz
inert, P.A.C.D.-pompă alimentare combustibil Diesel, P.A.C.P.-pompă alimentare combustibil
purificator, P.A.P.U.-pompă alimentare purificator ulei.

3.3. Dimensionarea compartimentului de mașini

Metode statistice
Din considerente statistice lungimea compartimentului de mașini este estimată la (10-
13)% din lungimea între perpendiculare a navei. Limita inferioară se recomandă pentru nave
mari iar limita superioară pentru nave mici. Tot pe baze statistice se întocmesc diagrame având
în abscisă raportul dintre lungimea compartimentului de mașini și lungimea între perpendiculare
iar în ordonată deadwight-ul. Diagramele prezentate în continuare au in vedere o bază de date cu
nave construite la care s-a calculat raportul LCM/Lpp. In diagramă fiecare navă reprezintă un
punct determinat prin raportul LCM/Lpp și deadweight. Prin aceste puncte s-au dus curbe prin
regresie și s-au obținut diagramele din (Fig. 3.1). Se intră in diagramă cu valoarea deadweight-
ului și se extrage raportul LCM/Lpp după care se calculează LCM pe baza Lpp. În (Fig. 3.1a) este
prezentată o astfel de diagramă pentru nave cargou multifuncționale.

57