Sunteți pe pagina 1din 5

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ

LOCUINŢĂ P+M
ȘI ÎMPREJMUIRE

mai 2015
Lista de semnături

BORDEROU

1. Piese scrise :
- Foaie de capăt
- Listă de semnături
- Borderou
- Memoriu arhitectura
- Certificat de Urbanism
- Contract de vânzare - cumpărare
2. Piese desenate :
- Planşa IT - Incadrarea in teritoriu
- Planşa A0 - Plan de situaţie
- Planşa A1 - Plan parter
- Planşa A2 - Plan mansarda
- Planşa A3 - Plan învelitoare
- Planşa A4 - Secţiune transversală
- Planşa A5 – Faţadă principală
- Planşa A6 – Faţadă posterioară
- Planşa A7 – Faţada lateral dreapta
- Planşa A8 – Faţada lateral stanga
- Planşa A9 – Detaliu acces pietonal şi auto
- Planşa A10 – Detaliu împrejmuire front stradal
- Planşa A11 – Detaliu împrejmuire laterală
- Planşa R1 - Plan fundaţii
- Planşa R2 - Detalii fundaţii
- Planşa R3 - Detalii şarpantă
- Planşa R4 – Bazin vidanjabil
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Actuala documentaţie se întocmeşte în vederea eliberării autorizaţiei de construire conform cu


prevederile Legii nr. 50/1991, completata cu modificarile ulterioare pentru obiectivul LOCUINŢĂ
P+M SI IMPREJMUIRE.

AMPLASAMENT
Construcţia se amplasează pe terenul proprietate, situat în intravilanul comunei Blândești, sat
Blândești, judeţul Botoşani, PC 99, CF 50133, beneficiar BACIU DUMITRU.
Amplasarea construcţiilor pe parcelă respectă normele prevăzute prin Codul Civil Român.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

- nord Cilibiu C.
- est imas comunal
- sud Toma I.
- vest DJ 297

Regimul juridic -teren proprietate privată: Baciu Dumitrun.

Regimul economic -folosinta terenului – CC, P si A.

Regimul tehnic -acces existent din DJ 297.


-zona dispune de utilităţi (retea de joasa tensiune)

CARACTERISTICI GENERALE

Caracteristicile principale ale constructiilor :


- regim înălţime - P+M
- categoria de importanţā (HG 261/ 94): - D, construcţii de importanţā redusă
- clasa de importanţā a construcţiei (P100-1/2013): - clasa IV
- categoria de pericol de incendiu: - medie
- gradul de rezistenţā la foc: - gradul III - timp = 1,30 h
- suprafaţă teren - 3179 mp din care se iau in studiu
1500 mp cu regim CC

LOCUINŢA P+M

Dimensiuni planimetrice 13.65 x 14.25 m


Suprafata construită 165.07 mp.
Suprafata construită desfăşurată 252.92 mp.

Înălţimea liberă parter 2,67 m.


Înălţimea la cornişă 2,75 m.
Înălţimea la coamă 8.20 m.
CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR

-Conform Normativ P 100-1/2013, STAS 6054 -77, STAS 1907 – 91 amplasamentul are următoarele
caracteristici:
- zonă seismică 1
- acceleratia terenului ag = 0,20 g
- perioadă de colţ TC = 0,7 s
- zonă climatică III
- temperatură exterioară 18o C
- adâncime de îngheţ -1,10 m

-Caracteristici ale acţiunii vântului şi zăpezii:


- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă Sok=2,55KN/m2
- presiune de bază Pv = 0,55 KN/mp.
- greutate de referinţă Gz = 1,50 KN/mp.

SISTEM CONSTRUCTIV LOCUINŢĂ P+M


Structura de rezistenta a locuinţei P+M este alcatuita din pereti portanti din zidarie confinată
BCA clasa C10 cu grosimea de 25 cm, cu termoizolatie inclusa cu strat de polistiren de 10 cm, cu
stilpi, grinzi si centuri din beton armat monolit.
Stalpii din b.a. au in sectiune 25X25 cm, iar centurile au dimensiunea curenta de 25X25 cm,
iar grinzile vor fi de 25x30 cm.
Armarea se va face cu otel PC52 si OB37 si se va folosi beton de marca C12/15.
Fundaţii continui sub ziduri din beton simplu C8/10, cu lăţimea tălpii de fundare de 50 cm.
Adâncimea de fundare este proiectată a se realiza de la –1.65 m faţă de cota  0,00 stabilită la
nivelul solului.
În interiorul fundaţiei, peste CTN se va executa umplutura din pământ bătut peste care se va
aşeza un strat de balast compacat de 17 cm, termoizolatie polistiren extrudat de 3 cm, hidriozolatie
polietilena, placa 10 cm slab armata STNB şi se va executa pardoseala din parchet sau gresie, dupa
caz.
Planseul peste parter va fi tip placa din beton armat marca C12/15 de 14 cm grosime.
Planseul peste mansardă va fi executat din lemn, cu grinzi de 20x8 cm, cu strat termoizolant
din vată minerală.
La mansarda compartimentarea se va face din pereti pe structura din lemn placat la interior cu
rigips.
Golurile ferestrelor si usilor vor fi prevazute cu buiandrugi din beton armat.
Rigiditatea este constanta pe toata inaltimea constructiei.
Ancorarea zidariei in dreptul stalpilor se va face prin prevederea de bare 6 mm (mustati)
lasate din stalpi la intervale de 60 cm pe verticala, care se vor ancora in rosturile orizontale ale
zidăriei.

IZOLAŢII
Se vor executa izolaţii orizontale pe elevaţie cu 1 strat de bitum şi 2 straturi de carton asfaltat.

FINISAJE
Tencuielile interioare vor fi executate din mortar var-ciment. La exterior vor fi tencuieli
minerale cu profile longitudinale la cornişă şi ancadramente la golurile de uşi şi ferestre.
AMENAJĂRI EXTERIOARE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA APELOR PLUVIALE DE
LÂNGĂ FUNDAŢIILE CLĂDIRII
Sistematizarea verticală va asigura îndepărtarea rapidă a apelor din apropierea construcţiei
prin pante şi rigole. Pentru protejarea fundaţiilor clădirii contra infiltraţiilor şi îngheţului se va
executa un trotuar perimetral de 0.8 m lăţime ce va avea pantă de 2 % spre exterior. Între trotuar şi
clădire se va interpune un dop din mastic bituminos pentru a se evita unele fisuri datorate tasărilor
neegale.

ACOPERIŞURI
Construcţia are acoperiş tip şarpantă pe scaune din lemn de răşioase în 2 ape, ce reazemă pe
ferme din lemn cu consum redus de metal, prinse de centuri din B.A.
Rigidizarea elementelor de şarpantă se face prin scoabe şi cuie.
Învelitoarea se va executa din tablă Lindab.
Toate elementele din lemn care formeaza structura de rezistenta a sarpantei se vor proteja cu
substante contra daunatorilor lemnului si se vor ignifuga.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ÎMPREJMUIRE


Împrejmuirea se va realiza cu fundaţie continuă din beton simplu clasa 8/10 la o cotă de
adâncime de -0.60 m şi lăţime de 45 cm, stîlpi din beton armat clasa C 12/15, placaţi cu piatră
naturală.
Armatura din stîlpi este realizata din otel beton 4xØ10mm PC52 si etrieri Ø6mm la 10 cm.
Elevatia va fi de 70x35cm, peste cota terenului si va fi executata din beton C8/10.
Pe partea laterala si posterioara a terenului, stalpii vor fi din teava ol Ø50mm cu inaltimea de
2,50m si sunt dispusi pe toata lungimea fundatiei, la 2,50 metri distanta intre ei, incastrati in elevatie.
Panourile de gard de pe imprejmuirea laterala si posterioara vor fi zincate de tip ECO 2000x
2500 si se vor fixa prin bride cu capete filetate pe stalpii metalici din teava ol Ø50mm.
Stalpii metalici vor fi curatati, degresati, vopsiti cu grund impotriva coroziunii si in doua
straturi de vopsea pentru decor.
Platforma de acces în incintă este din beton simplu.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ
Alimentarea cu energie electrică se va face de la racordul existent.
Se vor lua măsuri de protecţie a construcţiei împotriva incendiilor.
Se vor respecta normele de protecţie a muncii.

DISPOZIŢII FINALE
Pe toata durata executării lucrărilor de construcţie se vor lua măsuri de protecţia muncii
specifice pe categoria de lucrări.
După primirea documentaţiei, beneficiarul are obligaţia obţinerii avizelor şi studiilor
specificate în Certificatul de Urbanism, toate acestea fiind necesare obţinerii autorizaţiei de
construire.
Prezenta documentaţie D.T.A.C. este valabilă numai pentru obţinerea autorizaţiei de
construire.
Începerea lucrărilor se face numai după obţinerea autorizaţiei de construire. Orice modificare
a proiectului, atît ca soluţie tehnică, cît şi ca materiale se va face numai de către proiectant, indiferent
că ea este solicitată de beneficiar, executant sau oricare altă parte. În caz contrar proiectantul işi
declină orice responsabilitate şi este absolvit de eventualele urmări nedorite din timpul execuţiei sau a
exploatării construcţiei.
Proiectul nu poate fi reutilizat, multiplicat, înstrăinat fără acordul proiectantului.
Nerespectarea acestui aliniat atrage sancţiuni utilizatorului (încălcarea dreptului de autor).