Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE / ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA……................... CLASA…….....
ARIA CURRICULARĂ.............................................................................................
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT /domeniul experienţial……………………….................................................................................
TIPUL LECŢIEI………………………………………………………………….....................................................................................

Evenimentele lecţiei1 Demersul didactic


Conţinutul învăţării - predării2 Aspectele metodologice ale lecţiei3

1
Se completează în funcţie de tipologia lecţiei
2
Se consemnează elementele esenţiale ale lecţiei: noţiunile, deprinderile, atitudinile etc.
3
Metode de predare – învăţare, strategii şi metode de evaluare, mijloace de învăţământ, moduri de organizare a activităţilor de predare – învăţare (frontal,
individual / diferenţiat, grupal)
Evenimentele lecţiei Demersul didactic
Conţinutul învăţării - predării Aspectele metodologice ale lecţiei