Sunteți pe pagina 1din 2

PARCUL NATURAL VĂCĂREŞTI - PRIMA ARIE PROTEJATĂ

URBANĂ A ŢĂRI

Convenția Ramsar este un tratat interguvernamental, la nivel internațional, asupra


zonelor umede, ca habitat al păsărilor acvatice. Ea a fost semnată pe 2 februarie 1971 în
orașul Ramsar (Iran) și a intrat în vigoare pe 21 decembrie 1975.
Obiectivul Convenției este protejarea biodiversității și conservarea zonelor umede ca habitat
al păsărilor acvatice.
România a aderat la Convenția zonelor umede de importanță internațională, ca habitat
al păsărilor acvatice, în anul 1991.
4 miliarde de oameni, aproximativ jumătate din populaţia lumii, trăiesc în zone
urbane, în prezent. Până în 2050, acest număr este de aşteptat să crească pe măsură ce mai
mulţi oameni se mută în oraşe, în căutarea de locuri de muncă şi oportunităţi mai bune.
O populaţie urbană în creştere rapidă vine cu provocări enorme pentru urbanişti şi
manageri. Ei trebuie să se asigure că oraşele de astăzi pot oferi nu numai servicii de bază, cum
ar fi cazare, transport şi apă, dar că aceste oraşe sunt sigure, rezistente şi ecologice.
Zonele umede urbane fac oraşele durabile prin:
- Reducerea inundaţiilor
- Îmbunătăţirea calităţii apei
- Filtrarea şi tratarea deşeurilor
- Îmbunătăţirea calităţii aerului la nivel local
- Oferirea spaţiului verde pentru relaxare
- Furnizarea de locuri de muncă pentru locuitorii din zonă
- Rezistenţa oraşelor la dezastre
Atunci când sunt conservate şi utilizate în mod durabil, zonele umede urbane pot oferi
oraşelor multiple beneficii economice, sociale şi culturale. Acestea sunt terenuri de câştiguri
şi, prin urmare, ar trebuii să fie integrate în planurile de dezvoltare şi gestionare a oraşelor.
În România, Parcul Natural Văcăreşti - Bucureşti a fost declarat zonă protejată în
2014. Este prima arie protejată urbană a ţări, întinsă pe o suprafaţă de 183 de hectare.Site-ul
este acum un ecosistem bogat cu sute de specii de flori şi plante în jurul a trei iazuri, inclusiv
vidre şi broaşte ţestoase. Parcul este un plămân verde în oraş.
Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG nr. 349/11.05.2016. Un parc natural
este o ”arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”În
clasificarea UICN corespunde categoriei V – ”peisaj protejat”.
În Văcărești s-a format în ultimii 22 ani un ecosistem acvatic cu întinderi de mlaştini,
ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi din plopi, perdelele de trestie și stuf ce
mărginesc lacul, toate acestea constituind habitatul în special al păsărilor de baltă care au
ajuns să cuibărească și să se înmulțească aici, dar și al multor specii de reptile, insecte și
amfibieni și chiar mamifere.
Este un excelent exemplu de cum poate natura să-și recâștige drepturile, fără niciun fel
de ajutor din partea omului, chiar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane a țării. Este o
excelentă platformă pentru apropierea omului de natură și cunoașterea acesteia, pentru
educație ecologică și activități științifice, dar și pentru recreere și petrecerea timpului liber.
Misiunea administrației Parcului Natural Văcărești este:
1. Protejarea diversității biologice pe care o adăpostește parcul și pentru care a fost
declarat arie naturală protejată
2. Promovarea modalităților de recreere sănătoasă în mijlocul naturii și a ecoturismului
3. Susținerea activităților educaționale pentru cunoașterea și interpretarea naturii și a
cercetării științifice a zonei
Pe teritoriul parcului nu sunt habitate naturale, fiind vorba de comunități recent instalate.
Totuși, Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică
zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru
câmpie Menyanthes trifoliata, specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia
arrhiza, o specie foarte rară, considerată amenințată la nivel național. Inventarul floristic al
parcului numără în prezent 101 taxoni.
Dintre speciile arborescente predomină speciile de salcie , sălcioara , dar și specii exotice
precum cenușarul (oțetar chinezesc sau arborele paradisului ), frasinul american și ulmul
siberian, sau specii fructifere comune precum: corcodușul , dudul alb și nucul.

Ținând cont de evoluția zonei, care


a fost puternic afectată de activitățile
antropice, fauna Parcului Natural Văcărești
se caracterizează în primul rând printr-o
extraordinară capacitate de revenire,
speciile existente recucerind zona în ultimii
20 ani, după încheierea lucrărilor la
șantierul hidrotehnic.

Remarcabil este faptul că sunt prezente specii din mai multe grupe (mamifere, păsări, reptile
și amfibieni, pești, insecte), reprezentând, alături de speciile floristice, un ecosistem aflat în stare de
echilibru natural, prin prezența tuturor treptelor piramidei trofice.
Vertebratele cuprind:
 pești: caras, biban, babușcă, roșioară, oblete, știucă
 amfibieni: triton cu creastă , triton comun , izvoraș cu burta roșie , broasca mare de lac,
brotăcelul răsăritean
 reptile: țestoasa de apă , gușter , șopârlă de câmp , șarpe de casă , șarpe de apă
 păsări – până în prezent au fost identificate 138 de specii, cele mai multe protejate la nivel
național și internațional: lebăda de vară , rața mare , chirighița cu obraz alb , rața roșie ,
cormoranul mic, stârcul de noapte , corcodelul mare , lișița , găinușa de baltă , pescărușul
râzător, șoimul rândunelelor , eretele de stuf , porumbelul gulerat
 mamifere: vidră , vulpe , nevăstuică , chițcan pitic , bizam , lilieci.

http://parcnaturalvacaresti.ro/parcul
http://api.components.ro/uploads/0a90a3b699e57186656238381eadbc74/2017/12/PN_Vacare
sti_Studiu_de_fundamentare