Sunteți pe pagina 1din 2

DELIMITAREA TEXTULUI IN FRAGMENTE

ÎNV. MANUELA ICONARU, ŞCOALA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU ,TITU, JUD. DÂMBOVIŢA

1 .Citeşte cu atenţie textul:

“ După multe zile şi nopţi veni şi iarna. Întâi unul, apoi mai mulţi, apoi sute şi mii căzură fulgii moi de
zăpadă pe pământul negru.Ca o plapumă de zăpadă se aşternea neaua peste tot.
Greieraşul cenuşiu se mişcă încetinel în ascunzişul lui ,se întoarse de pe o parte pe alta şi deschise ochii un
pic.
- Ce bine e !Ce căldură ! mormăi el. Nu zic , ce bine era dacă-mi adunam de cu vară câte ceva de mâncare !
N-aş mai fi atât de sărăcuţ ! Noroc că m-am învăţat să rabd…
Deodată îşi aduse aminte că nu era singur prin părţile acelea.Şi numaidecât se auzi,ca din depărtare
glăsciorul firav al seminţei :
- Mă rog, mama matale nu ţi-a dat desagă cu bunătăţi de tot felul ? Uite, eu una n-am nicio grijă.Stau liniştită
la întuneric şi aştept.Am de toate. Mama mi-a umplut sacul cu tot ce-a avut mai bun în cămară şi acum, aşa mică
cum sunt , nu duc lipsă de nimic.
- Vorbăreţe mai sunt şi seminţele astea ! zise greieraşul cam cu necaz şi închise iarăşi ochii.”
( Magdalena Popa – “Ce mi-a povestit un greier mic “

Împarte textul în fragmente logice, după planul de idei :


a) Sosirea iernii .
b) Greieraşul rabdă de foame în ascunzişul său.
c) Sămânţa nu duce lipsă de nimic.
d) De necaz , greieraşul adoarme.

2. Numerotează fragmentele în ordinea desfăşurării acţiunilor :

“A strâns el o traistă cu ouă de aur şi s-a dus să le vândă unor giurvaergii , care i-au umplut un coş cu
monede.
Povestea spune că trăia odată pe malul mării un moş sărman .El vindea coliere din scoici. Cu banii căpătaţi
pe şapte şiraguri şi-a cumpărat o găină din târg . Nu era o găină obişnuită , ci una ce făcea ouă de aur, câte unul
în fiecare zi.
Jupânul cel lacom tăia găina vrăjită , îi scoate măruntaiele, dar înăuntru nu găsi aurul .Îi veni să-şi smulgă
părul din cap de ciudă.
A început să se îmbogăţească , dar lăcomia nu-i dădea pace.Astfel s-a hotărât să taie găina ca să-i ia tot
aurul odată.
Cum trăise înainte moşul pe malul mării nevoiaş, aşa a rămas să-şi ducă mai departe viaţa în sărăcie.
( Adaptare după “Ouăle de aur “ – basm popular bulgar)

1
3. Delimitează textul în fragmente potrivit enunţurilor date :
“Pe mama a prins-o …bănuiala.
Lăsând oiţele fără pază într-o păşune,alături de un izvor ,ea se porni să-şi caute fecioraşul.
Umblă, umblă ,întrebând toţi ciobanii, ba încă şi fiarele păduri şi păsărelele din munte.
- Nu aţi văzut cumva un flăcăiaş ,cu paloşul la brâu , călare pe un cal alb, mergând la luptă ?
- Nu. N-am văzut!...răspundeau toţi.A rătăcit ea multă vreme prin munte şi a întrebat pe fiecare .Toţi
răspundeau la fel.Dar într-o dimineaţă ,când credea că nu mai este chip să afle vreo ştire , iacătă-i, spune o
păsărică,o cinteză:
- Flăcău mergând la luptă ,spun drept ,crăiasă dragă, n-am văzut.Dar am zărit odată ,pe muntele Vlădeasa,
într-un palat de aramă, pe un flăcău. Ţinea în braţe o vrăjitoare:fata balaurului cel cumplit ce stăpâneşte acuma
munţii .
Cuţite să o fi străpuns pe mamă în inimă şi nu ar fi durut-o atât de tare.
- Copilul ei?
Înţelegea : odrasla de balaur îl vrăjise ;îi luase mintea .Balaurul o trimisese să-l vrăjească.”
( Alexandru Mitru- “Flăcăul ce şi-a uitat mama”)