Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, or Drochia

Profesor: Cojocaru Olesea


Data : 10.12.2018
Clasa : a X -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul : Structura meditației ,,La steaua” de Mihai Eminescu.Comentariul literar pe secvențe
Tipul lecției:formare de priceperi și deprinderi
Durată : 45 de minute
Subcompetența vizată: Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

Obiective operaționale:
Elevii vor cunoaște:
O1 – caracteristicile disctinctive ale meditației
Elevii vor fi capabili:
O2 – să distingă coordonatele operei din prisma motivelor și simbolurilor literare;
O3 - să stabilească tipul eului liric din poezie, comentând starea de spirit

Elevii vor fi în stare:

O4 – să comenteze concluzia pe care o emite eul liric, angajând figuri de stil.

Forma de organizare a activității elevilor: individuală , frontală, în perechi.


Metode și procedee: Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul lexical, observaţia
Material didactic : fişe formative, imagini.
Material bibliografic: Manualul de limba și literatură română pentru clasa a V-a, curriculum disciplinar, ghidul profesorului, ș.a.
Cadrul Strategii de Materiale Timp
învățării Pașii educaționali predare/
învățare
Crearea climatului psihologic adecvat pentru buna desfășurare a lecției. Observaţia Imagine 1 min
Verificarea temei de casă.
Evocare

Exemplificarea p.232 10min


Captarea atenţiei: manual 4 min
- Cercetarea imaginii din manual, pag.232

Fişă formativă( Anexa 1) Explicaţia Manualul 5 min

Ex.5 (p.233) Demonstraţia Suport 5 min


Realizarea sensului

Ex.6 (p.233) teoretic


Se solicită elevilor să stabilească tipul eului lyric din poezie: Analiza literară 5min
 Ironic poetic
 Sentimental meditativ
 Judiciar contemplativ
 Elegiac Empiric
Formulați tema asupra căreia reflectează eul liric.
Ce concluzie emite eul liric?
Care figure de stil ajută la formularea acestei concluzii?
Prezentați rezultatele activității într-un discurs argumentativ, respectând următorul Gândirea Algoritmul 10
algoritm: algoritmizată discursului min
1. Semnificația titlului oral
Reflecție

2. Relevanța motivelor/simbolurilor
3. Tema abordată
4. Figuri de stil relevante
5. Tipologia eului liric
6. Stări de spirit predominante
7. Concluzii referitoare la specia operei
- Voi face aprecieri generale şi individuale, pozitive şi negative,elevii vor primi note. Exerciţii 5 min
Explicaţia din
Tema de casă: manual
Extindere
1.Coordonatele operei:

1.Coordonatele operei:

Spațiul imens, al cosmosului spatiul sufletesc al iubirii:

reglat de legi imperturbabile: - Spațiul imens, al cosmosului spatiul sufletesc al iubirii:

- - reglat de legi imperturbabile: -

- - - -

- - - -

2. - -

Motive Simboluri 2.

Motive Simboluri

3.Extrage verbele din text.Observă timpul lor în raport cu:

 Ea (steaua) noi (eul liric) 3.Extrage verbele din text.Observă timpul lor în raport cu:

- -  Ea (steaua) noi (eul liric)

- - - -

- - - -

- -

S-ar putea să vă placă și