Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare la unitatea de învățare Autor - Narator - Personaj. Rezumatul.

Clasa a V-a B
Profesor: Cojocaru Olesea
Data: _____________________________________
Numele/Prenumele elevului __________________________
1.Citește cu atenție textul de mai jos și realizează sarcinile propuse:

Fântâna dintre frați

Vecinul nostru, un gospodar evlavios și harnic, avea doi fii. Ca să nu se certe între ei, le-a lăsat, drept
moștenire, două gospodării alăturate. Ambele – la fel de mari, cu case și acareturi la fel de arătoase, cu pomi și
animale împărțite pe din două. Doar fântâna n-a știut cum s-o împartă și a lăst-o la hotarul dintre cele două
gospodării.
Un timp totul a fost frumos și bine: frații se împăcau, se ajutau, se ocroteau unul pe altul.Nimic nu prevestea
furtuna. Până când, într-o vară secetoasă, nevestele lor au prins a se certa de la fântână, neștiind care dintre ele
ar avea dreptul la prima găletă cu apă cristalină.
Astfel s-a iscat conflictul dintre frați...
Unul a îngrădit fântâna și a lăsat portiță doar spre gospodăria sa.Celălalt i-a stricat îngrăditura și a făcut ieșirea
către curtea sa.De la una la alta, s-a ajuns la ceartă , la bătaie, la un război adevărat.Preotul mănăstirii a încercat
să-i împace și, sfătuit de stareță, a decis ca unul dintre frați să folosească fântâna o zi, iar celălalt – a doua zi.
Au apărut însă disensiuni legate de faptul că unul consuma, chipurile, mai multă apă decât celălalt (sau
dimpotrivă)
Conflictul s-a agravat, a luat proporții. Îngrijorat, preotul a trimis un consilier care a sigilat fântâna,
închizând-o cu un capac de lemn.
Unul dintre frați a alergat imediat și a bătut deasupra încă un capac, chipurile, el e stăpânul fâtânii încuiate.
Celălalt frate n-a vrut să cedeze: a venit și el cu capacul său și l-a bătut în cuie peste primele două.
Așa și stă acea fântână: încuiată cu trei capace, la hotarul dintre frații care, acum, suferă și de singurătate, și
de sete...
(,,Îngerii dispar în ploaie” de Aurelian Silvestru)
1. Intitulează textul printr-o îmbinare de cuvinte potrivită. L/0/1/2

2. Identifică, din text, câte un sinonim contextual pentru lexemele: L/0/1/2/3/4/5/


Credincios ________________ Conflicte__________________ 6
Copaci _________________ Călugăriță _________________
Se apărau ________________ A pecetlui ________________
3. Argumentează, într-un enunț, de ce textul lecturat este o narațiune. L/0/1/2/3/4
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Completează enunțurile cu noțiunile din paranteze: L/0/1/2/3/4/5/


Aurelian Silvestru este _______________ textului. Cei doi frați sunt _______________ 6
Care ocupă locul central în operă. Soțiile acestora sunt _________________________,
deoarece au un rol mai puțin important în _____________. Întâmplarea prezentată în text
o aflăm de la ________________, care povestește , asemenea unui spectator la
_______________, fără să participe la acțiune.

(persoana a III-a, narator, protagoniștii, autorul, personaje secundare, narațiune)


5. Extrage, din text, două exemple concludente de enumerații. Comentează, în spațiul L/0/1/2/3/4/5/
rezervat, sugestia contextuală a uneia dintre ele: 6/7/8/9/10/11
1.______________________________________________ /12
2.______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Rezumă conținutul textului lecturat în 80-90 de cuvinte.Respectă exigențele de redactare: L/0/1/2/3/4/5/


- Vei prezenta fidel informația 2 p. 6/7/8/9/10/11
- Vei cuprinde secvențele esențiale ale textului 2 p. /12/13/14/15/
- Vei omite detaliile nesemnificative 2 p. 16/17/18
- Vei fi coerent gramatical 2 p.
- Vei respecta limita de întindere indicată 2 p.
- Nu vei admite comentarii proprii, descrieri sau păreri despre personaje 2 p.
- Vei relata la persoana a III-a, trecut. 2 p.
- Vei respecta coereța și logica expunerii 2 p.
- Vei utiliza o limbă literară, corectă 2 p.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Continuă textul cu două enunțuri, încadrând o repetiție. L/0/1/2/3


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

N.B!Pentru corectitudine se vor oferi 10 puncte !

Convertirea punctelor în note:


Punctaj 1-6 7-10 11-16 17-22 23-32 33-42 43-53 54-61 62-66 67-70
Notă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și