Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. Competente Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Obs.

Detalii de conţinut Resurse Evaluare


ore/ specifice colectivului de elevi
Săpt
1.1. participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în pictură, Observarea
MĂIESTRIE ŞI desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, a: materiale: reacţiilor copiilor
monumentale, manualul materiale şi pe tot parcursul
CREAŢIE
ceramice, vestimentație sau bijuterii, arhitectură și/sau scenografie, instrumente ce se lecţiei
1.2. fotografie și prin artele spectacolului legate de mesajul transmis vor utiliza în orele Observarea
I Artă şi îndemânare - - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj de AVAP: bloc modului de
II Împletirea - tehnică 2.1. plastic din natură și din compoziții plastice desen, acuarele, formulare a
de lucru - asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate (tehnici ale creioane, culori, mesajului
III Zvon de primăvară - culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului etc.) carioca, hârtie colorată, Aprecieri
Modelare liberă - - realizarea de elemente de limbaj plastic (de exemplu, linii de diferite plastilină individuale
tehnică de lucru tipuri cu piatra, creta, creioane moi etc.; linii cu margini clare, b. procedurale: Aprecieri globale
accentuate sau slab vizibile etc.) conversaţia, explicaţia, Observarea
Jocul cu mărgele
IV - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de limbaj demonstraţia, modului de
Confecţionarea de plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv: puncte, linii de rezolvare a
2.2. observaţia, exerciţiul,
obiecte decorative diferite tipuri realizate cu penițe, pensule, creioane, cărbune de problematizarea. sarcinilor de lucru
V Talent şi dăruire - desen, cărbune presat, cretă, pensule, pene etc. pe suprafețe de c. forme de organizare
Pictură pe ceramică / 2.3. hârtie, pânză, ceramică etc.; forme a colectivului:
lemn / sticlă - confecționarea de marionete/ jocuri/ produse care vor fi utilizate activitate frontală,
Albumul meu - 2.4. apoi la clasă în scop didactic activitate individuală
VI Fotografia ca limbaj - realizarea de contururi, decupaje, colaje, amprentări, zgârieri etc.
- exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme ușor de
Recapitulare. recunoscut
Evaluare - explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca resursă
inepuizabilă de creativitate, expresivitate și manualitate
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de reciclare a
materialelor
- realizarea de compoziții plastice, obiecte și machete după diferite a: materiale:
CER ŞI PĂMÂNT sugestii tematice, povești, poezii, cântece, muzică, teatru manualul materiale şi
- imaginarea și schițarea unui complex, cu o varietate de spații pentru instrumente ce se
1.1. utilizare (de exemplu, „casa pe care mi-aș dori-o”) Observarea
Micul arhitect - vor utiliza în orele
VII participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de de AVAP: bloc modului şi a
VIII Linia - ca intersecţie exemplu, analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace de frecvenţei de
desen, acuarele,
de planuri 1.2. expresie diferite) creioane, culori, intervenţie în
Glasul naturii - - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării unor carioca, hârtie colorată, activitate
Macheta: forme, similitudini între formele clădirilor și formele geometrice/formele plastilină Observarea
IX 2.1. naturale; comportamentului
texturi - elemente de b. procedurale:
limbaj plastic formularea de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită conversaţia, explicaţia, participativ pe
regulă în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o demonstraţia, parcursul lecţiei
Paşte fericit! -
X descriem?” observaţia, exerciţiul, Observarea
Felicitarea - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării modului de
XI problematizarea.
Recapitulare. spațiului ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei realizare a
Evaluare caselor/construcțiilor reprezentative) c. forme de organizare sarcinilor de
2.2. - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. a colectivului: învăţare/lucru
FARMECUL - vizionarea de filme având ca temă ambientul construit
COPILĂRIEI 2.3. - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite activitate frontală,
- realizarea unor jucării din diferite materiale/ deșeuri (de exemplu, activitate individuală
robot, marionete etc.)
XII Ne jucăm - Jocuri şi 2.4. - exerciții-joc de schițare prin colaj: orașul /satul /strada (de exemplu,
jucării observă clădirile, formele și detaliile lor, mărimea semnelor și a
reclamelor, posibilitatea de a comunica cu oamenii și ce te atrage la
acestea)
XIII Ne costumăm - - realizarea de desene cu aspecte ale mediului văzut din unghiuri
Camuflajul diferite (de exemplu, un obiect văzut de sus/ jos, lateral
stânga/dreapta, față/ spate)
- realizarea de machete (medii de viață, forme de relief, comunitatea
XIV locală etc.)
Micul scenograf -
- realizarea de scenarii și derularea lor prin schițare sau fotografiere
Miniscena. Decor - realizarea unui decor scenografic (machetă) intenționat
scenografic - realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, transformarea/
Recapitulare adaptarea unor costume care vor fi folosite la jocurile de mișcare ce
XV Evaluare finală necesită camuflaj etc.)
- decorarea unor materiale cu cusături și alte adaosuri (mărgele,
paiete etc.)
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte
modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate

S-ar putea să vă placă și