Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR

în vederea evaluării stagiilor de practică de specialitate, organizate de către catedra Psihologie,


solicităm completarea următorului chestionar.

Specialitatea __________________________________________________
Ciclul (licența sau master)______________________________________________

Încercuiți răspunsul, care considerați că coincide cu opinia Dumneavoastră. Unii itemi presupun încercuirea
unuia sau a mai multor răspunsuri.

1. Practica de specialitate va ajută la:


a) Aprofundarea cunoștințelor teoretice
b) Acumularea noilor cunoștințe
c) Formarea unor abilități practice
d) Acumularea tehnicilor de lucru al psihologului/psihopedagogului
e) Acumularea materialului factologic pentru tezele de licență/master
f) Dezvoltarea competențelor profesionale

2. Aveti parte de un instructaj de inițeire, înainte de a merge la stagiile de practică și cît de eficient este el?
a) Da și este foarte eficient
b) Avem, dar nu este eficient
c) Nu avem

3. Sarcinile, pe care trebuie să le executați în timpul stagiilor de practică:


a) Au fost formulate foarte clar
b) Au fost formulate ambiguu
c) Nu există sarcini
d) Sunt prea multe sarcini, și nu reușim sa le realizăm

4. Sînteți satisfăcuți de instituțiile/organizațiile în care desfășurați practica de specialitate?


a) Da
b) Parțial
c) Nu Dacă nu, care este cauza? ________________________________________________

5. Pentru stagiile de practică aveți:


a) Un program al practicii
b) Un ghid al practicii
c) Altele (enumerați___________________________________________________)
d) Nu avem nimic

6. Binefeciați de literatura de specialitate, care va ajuta la desfășurarea stagiilor de practică


a) Da, exista la bibliotecă
b) Ne oferă cadrele didactice
c) Am literatura personală
d) Nu dispunem

7. După ce reveniți de la stagiile de practică, realizați o conferință de totalizare? Care este eficiența ei?
a) Da și este foarte eficientă
b) Da, dar este o formalitate
c) Nu se realizează

8. Monitorizarea în timpul practicii din partea conducătorului de practică:


a) Este permanentă
b) Ocazională
c) Nu este

9. Practica de specialitate v-a convins că ați ales corect vocația și ați dori să continuați activitatea profesională
în domeniul ales:
a) Da b) Nu

10. Oferiți sugestii privind îmbunătățirea organizării și desfășurării stagiilor de practică (scrieți pe verso):