Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu:‘’Ereditatatea-baza și factor al diferențierii individuale’’

Conceptul de “ereditate“ provine de la cuvântul latin “heres“- moștenitor. Ereditatea


poate fi definită ca însușirea fundamentală a materiei vii de a transmite de la o generație la alta,
sub forma codului genetic, mesajele de specificitate ale speciei, grupului și individului .

Din punct de vedere genetic, fiecare individ este diferit, unic și irepetabil în raport cu toți
ceilalți din trecut, present sau viitor. Apariția omului pe lume face ca să moștenească multe
particularități de la parinți pe deoparte, iar pe de altă parte tot odată apărând pe lume fiecare
individ are și ceva care îi aparține doar lui și nu se poate transmite altor indivizi.

Sântem individuali prin simplul faptcă nu avem cum să ocupăm același spațiu în același
timp. Această poziționare diferită, îi face pe oameni să perceapă lumea ușor și diferit. Încă de la
naștere, creierul lor primind informții din lumea exterioară ușor diferite. Aici apar déjà primele
diferențe în viața oamenilor, auzim, simțim,vedem diferit lumea și situațiile de zi cu zi.Pentru că
suntem diferiți, avem potențial biologic diferit, și deținem în creier informații diferite, atunci
când ne punem împreună mai multe personae venim cu opinii diferite și idei diferite, care duc la
creții, invenții, evoluții noi și diferite. Dacă toți am fi la fel, am gîndi la fel și am crea la fel,
aceleași lucruri. În condțiile normale ale calității în care trăim, tocmai pentru că suntem diferiți,
omenirea are unpotențial nelimitat, infinit de a crea, de a evolua.

Unicitatea biologic este astfel una din trăsăturile definitorii ale ființei umane. Ea își pune
amprenta asupra întregii deveniri umane, nu într-un mod independent, ci în corelație cu factorii
externi, de mediu și educație. Nu se poate moșteni propriu-zis o anumită trăsătură de
personalitate, ci mai degrabă, o anumită predispozție ca pe un anumit comportament.

Temperamentul se moștenește ,iar caracterul se formează de-a lungul vieții, este ceea ce
putem prelua de la părinți și totodată ceea ce ne aparține doar nouă.

Faptul că suntem diferți (că avem potențial biologic diferit, că avem experiențe de viață
diferite, o educție diferită și informații deținute diferite), oferă omenirii o șansă de a rezolva cele
mai multe probleme ale specie umane și chiar ale Planetei Pământ. Este foarte important ca un
număr cât mai mare de oameni să conștientizeze de unde pleacă aceste diferențe și să respecte
opiniile diferite altor oameni din jurul lor. Apoi, ramâne doar ca oamenii să fie uniți și să lucreze
împreună pentru a face cât mai mult bine omenirii, societății umane sau comunității în care
trăiesc.

Realizat: studentul gr. PJ.11.M

PRODAN Constantin

S-ar putea să vă placă și