Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Urbanism si Arhitectura

Catedra Economie si Management in Constructii

Lucrare de An
La disciplina:Management

A elaborat: st.gr ARH-133


Olari Alina

A verificat: lect.superior
Cucos Stela

Chisinau 2018
Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea Urbanism si Arhitectura
Catedra Economie si Management in Constructii

Sarcina Lucrarii de An

Studenta anului 2017 Facultatea Urbanism si Arhitectura


Specialitatea : Arhitectura
Numele,prenumele: Olari Alina
Tema lucrarii de an: Planificarea activitatii proceselor tehnologice
Date initiale: Varianta 40, 10/4,2,4,2,6,4,6,4,6,2/; 2/5,5,5,5,5,5,5,5,5,5/;
Nr. Denumirea etapelor Termenul de realizare a
D/o Lucrarii de an etapelor

1. Metode de organizare a executiei


Proceselor in flux

2. Elaborarea planului calendaristic


In forma liniara Gantt

3. Elaborarea graficului Retea


Determinarea drumului critic

Conducator: Cucos Stela


Data inminarii sarcinii
Sarcina pentru executare a fost preluata