Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 14.01.

2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
Clasa: a II – a
Propunător :Prof. înv. primar Nistor Alina Florina
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina : Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învățare : Înmulţirea în concentrul 0 100
Subiectul: Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali şi înmulţire
Tipul lecției: predare – învățare
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: CLR, DP, AVAP

Scopul:

● sa exprime in limbaj propriu semnificatia notiunilor de „adunare repetata de termeni egali”, „inmultire”, „factor”, relatia „de n
ori mai mare”, rezolvand exercitii date;

1
Competenţe specifice:
 Matematică şi explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori
este necesar
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

Competente integrate:
 Comunicare în limba română:
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
 Arte vizuale si abilitati practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
 Dezvoltare personală:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite

Obiective operaţionale:
O1-să identifice adunările repetate corespunzătoare unor imagini date;
O2- să opereze cu noţiuni matematice termeni, suma, diferenta, descazut, scazator, factor, produs, semnul . , adunare repetată
în rezolvarea unor exerciţii şi probleme;
O3- să transforme adunările repetate în înmulţiri cu ajutorul algoritmului cunoscut;
O4- să identifice numerele lipsă pe axa numerelor;

2
Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia , observația, problematizarea, jocul didactic,, exerciţiul, metoda RAI.
 Resurse materiale: caiete, instrumente de scris, betisoare, fișe de lucru, jetoane pere, patafix
 Forme de organizare: - activitate frontală, individuală;

Evaluare: observarea sistematică, evaluare continuă şi formativă, evaluare orală, aprecieri verbale, autoevaluare
RESURSE:
 UMANE: 27 elevi
 TEMPORALE: 45 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă

 BIBLIOGRAFICE:

 MEN– Programa pentru disciplinele Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si abiliatti practice, Comunicare in limba
romana, Dezvoltare personala, , aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;
 Gardin, M., Gardin F., Badea C., Berechet F.- Culegere de exerciţii şi probleme, Editura Paralela 45, 2007
 Constanţa Bălan, Cristina Voinea– Matematică și explorarea mediului – manual pentru clasa a II-a, Ed. Didactică şi Pedagogică,
2018
 Neacşu, I- Metodica predării matematicii la clasele I- IV, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008
 www. didactic. ro

3
4
Momentele Resurse
Ob Desfășurarea lecției Procedurale Materiale Organizatoric Evaluare
lecției e
Se creează condiţiile necesare desfăşurării orei de Manual , Organizare
1.Moment matematică şi explorarea mediului. caiete, frontală
organizatoric Elevii îşi pregătesc caietele, manualele pe bancă.
- Copii, ce operaţii matematice am învăţat pănă acum?
(Adunarea şi scăderea).
În continuare ne vom juca un joculet cu ajutorul mingii. Organizare
2.Reactualizar Voi adresa o întrebare şi voi arunca mingea unui copil, Minge frontală Evaluare orală
ea el o va prinde şi va răspunde la întrebare. Dacă greşeşte, o Conversaţia
cunoștințelor voi arunca altui coleg pentru a da răspunsul corect, dacă
anterior nu greşeşte, vom continua jocul adresând o altă întrebare. Explicaţia
însușite
O2 Ex: Exerciţiul
Numerele care se adună se numesc ....(termeni) Metoda
Rezultatul adunării ....(suma sau total) RAI
Numărul din care se scade(descazut)
Numărul care se scade (scazator)
Rezultatul scăderii (diferenta)

Le spun elevilor că bunicul a mers în cămară să aducă


câteva pere nepoţilor. Dar nu ştim câte pere, de aceea
bunicul vrea să vadă dac ăelevii ştiu să calculeze. Conversația Organizare Evaluare orală
Orientez elevii să fie atenţi la tablă. În acelaşi timp am frontală
O1 distribuit fiecărui elev câte o fişă de lucru, pe care îi rog
3.Captarea si
orientarea să nu o lucreze încă. ANEXA 1
atentiei - Ce observi la tablă? (trei grupe de pere) Exercițiul Jetoane pere
-Câte pere se află în fiecare grupă? (5) Aprecieri
Tabla verbale

5
-Cum ai calculat? explicația
-Ce termeni ai adunat?( 5 +5+5) Fisa de
-De câte ori se repetă termenul 5? (termenul 5 se repeta lucru
de trei ori)
-Câte pere sunt? 5+5+5=15 jocul Patafix observația
Voi, mai devreme ati calculat prin adunarea repetata de didactic sistematică
termeni egali.

3. Enunţarea Observarea
subiectului şi Astăzi la ora de Matematică și explorarea mediului sistematică
a obiectivelor veţi afla ca aceste calcule pot fi efectuate mult mai usor
folosind o alta operatie matematica care se Caietul Organizare
numeste înmulţire si care indica repetarea de mai multe Explicaţia frontală
ori a aceluiasi numar Tabla

Se scrie titlul lecției pe tablă şi în caiete –Legătura dintre


adunarea repetată de termeni egali şi înmulţire.

Rog elevii să fie în continuare atenţi la tablă. ANEXA 1 Conversaţia

Mai devreme am aflat câte pere sunt, calculând prin


adunarea repetată de termeni egali. Jetoane Organizare
Explicaţia frontală
4.Dirijarea
învățării O4 Un alt procedeu este folosirea axei numerelor.
Desenez o axă a numerelor la tablă.
O1 Pornind de la o, copiii, vor nota pe rând, numărul perelor Observarea
obţinute prin numărare din 5 în 5. 5, 10, 15. sistematică
Exercitiul

A sosit momentul să transformăm adunarea repetată în Fişe de


operaţia de înmulţire. Observăm că sunt de 3 ori câte 5 lucru
Aprecieri
pere sau, altfel spus, 5 este luat de 3 ori şi rezultatul

6
obţinut este 15. verbale
Observarea
Scriu 3x5=15 dirijată Individual
O2 Citesc 3 ori 5 egal 15 sau 3 înmulţit cu 5 egal 15.
Fişe de lipit
Următorul pas este introducerea terminologiei specifice Problematiza în caiete
operaţiei de înmulţire. rea
Voi lua ca exemplu chiar exerciţiul pe baza căruia s a
lucrat. Frontal
O3 În dreptul numerelor sunt scrise denumirile specifice
factori şi produs. Beţişoare
Pentru ca copiii să reţină mai uşor noţiunile noi, vor lipi
în caiete , două fişe care descriu operaţia de înmulţire, Joc didactic
respectiv de adunare repetată...în versuri.ANEXA 2
Caiete
Anunţ elevii că ne vom juca în continuare cu beţisoare.
Solicit
Formează trei grupe de câte trei beţişoare şi scrie
operaţia corespunzătoare sub formă de adunare şi de
înmulţire.
Repetă procedeul şi când ai 4 grupe de câte 2 beţişoare,
6 grupe de câte 2 beţişoare.

Se verifică frontal şi la tablă corectitudinea exerciţiilor.


În continuare, elevii vor primi o fişă de lucru cu 3
probleme, pe care le vor lucra individual. ANEXA 3
5. Fixarea și O3 Explicația Evaluare scrisă
consolidarea La primele două probleme numerele sunt reprezentate Fişe de
O4 prin obiecte, sarcina voastră este să completaţi adunarea Exercițiu lucru Organizare
cunoștințelor
Conversația frontală Observația
repetată, înmulţirea şi axa numerelor. Începând cu a 3 a Observația sistematică
problema veţi alege să desenaţi ce doriţi şi să descoperiţi

7
O2 singuri numărul grupelor şi al elementelor fiecărei grupe. dirijată

Voi face aprecieri generale şi individuale asupra Conversţia Aprecieri


desfăşurării lecţiei, modului în care au participat elevii şi Manual verbale
6.Tema pentru au răspuns la solicitări. Elevii îşi vor autoevalua Explicaţia Organizare
acasă activitatea . frontală Autoevaluare
Voi anunţa tema pentru acasă ( ex. 2,3,4, pag 64 65 din
manual) şi voi face aprecieri la modul de realizare a
acesteia.