Sunteți pe pagina 1din 37
‘MAGDALENA VULPE ? capi CERCETATORULUI TENA redactarea stiintificd Colectia DEM (Dictionare — Enciclopedii — Manuale Seria Manualele Clusium CASA DE EDITURA ,,ATLAS-CLUSIUM" SRL (Director general: VALENTIN TASCU) EDITURA ,,CLUSIUM (Director; NICOLAE MOCANU) ROMANIA, 3400 CLUJ-NAPOCA, Piaja Unitii | telefax +40-64-196940 e-mail: clusium@codee.r0 lena Vulpe si (pentru prezenta ditura Clusium. ld sau partiali a textului, prin orice mijloace, fiir acordul scris al celor doi indtori de copyright, este interzisd si se pedepseste conform legilor. Reproducerea i MAGDALENA VULPE GHIDUL CERCETATORULUI UMANIST Introducere in cercetarea $i redactarea stiintifica CLUSIUM 2002 50 Magdalena Vulpe prealabild, partialé, a rezultalelor cercetirii originale care va constitui teza, * Practica sociala cunoaste numeroase alte tipuri de referate (vezi ameninfatorul iti fac referat!", eufemism pentru ,lti cer concedierea‘) care, insa, nu intereseaza aici. 2.2.5. Bibliografia Definitie: listé a lucrarilor unui autor sau a lucririlor referitoare la o anumité problemé ori la un intreg domeniu de cercetare, realizatit conform normelor unei descrieri de specialitate. _., Detalierea tipurilor de bibliografie si descrierea modului de utilizare a lor va fi facuté in capitolul Documentarea bibliografica (p. 52-61); indicafii practice privind modul de alcatuire a unei bibliografii voi da in capitolul Redactarea (p. 152-154). Intrucit editarea unui text de catre alti persoan decit autorul lui pune o serie de probleme speciale, voi consacra acestei chestiuni de filologie propriu-zisa un capitol aparte (p. 191-204). III, DOCUMENTAREA BIBLIOGRAFICA in epoca exploziei informationale nu mai exista, practic, tema despre care sa nu se fi scris nimic. Dacd acum 0 sutA de ani un savant constiincios putea s& parcurgi micar, daci nu sa studieze, toate publicatiile legate de domeniul su de cercetare, azi acest lucru nu mai este posibil. Dar, acum ca ¢i atunci, 0 cercetare nu-si are rostul daci nu propune ceva nou. Pentru a fi sigur ci nu descopera America (sau, cum spun francezii, cd nu inventeaza apa calda), cercetatorul ¢ obligat si se informeze asupra lucrarilor anterioare care se refer, direct sau indirect, la tema aleasa. Pe de alta parte, rezultatele la care au ajuns predecesorii il ajuti, de cele mai multe ori, sa-si limpezeasca ideile, si-si defineascd notiunile cu care opereaza si s4-si explice unele constatari empirice. Cunoscuta butada ,,Cartile se fac din carqi* isi pierde caracterul ironic — cartile, adicd, se fac compilind sau chiar plagiind — daca o wtraducem“ prin ,,cartile noi se fac utilizind si experinta/rezultatele acumulate in carfile gata scrise“. Documentarea bibliograficd implica, in esenfa, doua activitati: stabilirea bibliografiei de consultat si fisa- rea acesteia. 1. Stabilirea bibliografiei Cercetatorul bun este cel care este capabil sa intre intr-o biblioteca fara a avea nici cea mai mica idee despre subiect si a iesi (sic!) de acolo stiind ceva mai mult despre asta“ (Eco 2000, 64). Pentru a gasi raspunsul la intrebarea: ,,Ce s-a scris despre...?“, avem la dispozitie mai multe instrumente complementare: bibliografia, informatia computerizata (Internetul), indicele, biblioteca. Observatie: * Termenul bibliografie circulé cu doua acceptii principale: 1. sliteratura de specialitate referitoare la un anumit subiect' (in formulari curente .vai, ce bibliografie mare ne-a dat pentru examen!) gi 2. ,,instrament de lucru specializat, servind la informarea asupra bibliografiei (sensul 1.!) existente’. in cele ce