Sunteți pe pagina 1din 452

,it 1,q111

L. ;RI( tit
1$

Cii $OCIALIISTE ROMANi

LIOGRARA
ANALITICA A
PERIODICELOR
ROMANE$T1
VOLUMUL II

iti

tr "
?f,a, P'

,1!
o, r , -
/1°.
t:

www.dacoromanica.ro
oitt,wozr
4114404441.44ftr,
4;t4itit, olt,t,w;
BIBLIOTECA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
$I
INSTITUTUL DE I STORIE NICOLAE IORGA"

BIBLIOGRAFIA ANALITICA
A

PERIODICELOR ROMANE$TI
VOLUMUL II
1851 1858
PAR TEA I

intocmita de
IOAN LUPU,
DAN BERINDEI, NESTOR CAMARIANO
i OVIDIU PAPADIMA

BUCURE$TI
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
1 9 7 0

www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAFIA ANALITICA
A
PERIODICELOR ROMANESTI
1851 1858

www.dacoromanica.ro
LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE
CU ABREVIATIUNILE INTREBIJINTATE

ADAOS EXTR. LA FOAE SAT. = Adaos extraordinar la Foae sateascii. Ia§ii, 1851. P. III 29
ALBUM. LIT. = Albunaulu litterariu. Bucure§ti, 1856-1857. P. I 325
An. I (1856-1857), nr. 1-7.
Supliment la Timpulit. Bucurqti, 1856-1857.
ALBUMUL PEL. R. = Albumul pelerinilor romoeni. Paris, 1851. P. II 1500 vol. III
An. 1851, nr. 1-3.
ANUKATORUL = Anuncatorul. Foaie politica-comerciala.
Bucurqti, 1856 P. II 1672
An. IV (1856), nr. 1-104.
Lipsuri: nr. 46, 51.
A aparut in locul ziarului Anuniatorul roman (care nu apare in 1856)
§i continua ciA anul de aparitie al acestuia (IV).
ANUNT. R. = Anunlatorul roman. Bucure§ti, 1853-1855, 1857-1858. P. IV 965
Lipsuri: I (1853) III (1855), toate numerele.
In 1856 inceteaza §i in locul ei apare Anunccitorui, care poarta anul de
aparitie IV, in continuare. Cind reapare in 1857, avind §i subtitlul:
gazeta semi-ofkiala", poarta tot anul de aparitie IV.
BUCIUMUL = Buciumul. Paris, 1857. P. IV 1120
An. I (1857), nr. 1-7.
BUKURESTER DT. Z. = Bukurester Deutsche Zeitung.
Bukurest, 1851-1856. P. III 544
Lipsuri: VII (1851), toate numerele;
VIII (1852), nr. 1-25, 31, 35, 39 si urm.;
IX (1853), nr. 24, 36, 81; X (1854), nr. 35;
XI (1855), toate numerele ; XII (1856),
nr. 39, 63.
in ian. apr. 1852 cu titlul: Bukurester Deutsche-Walachische Zeitung.
Gazeta romano-germana de Bucurefli.
BUL. ADUN. AD-HOC MOLD. = Buletinul sedinielor Adunarei ad-hoc
a Moldovei. P. III 77
Ia§ii, 1857.
An. I (1857), nr. 1-24.
BULET. OF. EXTR. MOLD. = Buletin °filial extraordinar a
Prinlipatului Moldova'. Ia§ii, 1857. P. III 1121
An. I (1857), nr. 1-18.
Lipsuri: I (1857), nr. 15.
BULETIN [Mold.] = Buletin, foae oficiala.
E§ii, 1851-1858. P. II, III 28
incepind din 1 iulie 1851, Buletinul
isi schimba numerotarea anului de
aparitie din XIX in XIII tinind seama
de reorganizarea din 1839. Astfel ca,
in 1851, exists doua colectii, ambele
cu paginatia incepind de la 1: prima e
datata XIX (1851), a doua e datata XIII (1851).

www.dacoromanica.ro
Colectia anului 1852 consta dintr-un singur volum,
cu anul de aparitie : XIV. In anul 1853 se revine
la vechea numerotare a anilor de aparitie: XXI (1853).
Lipsuri: XIX (1851), iuliedec., nr. 47-49.
De la 1 iulie 1851, 3 ian. 1857 §i 11 dec. 1858
sufera schimbari de titlu.
BULETIN [T. R.] = Buletin oficial at Printipatului Tdrii
Romdnegi. Bucurqti, 1851-1858. P. II, IV 31
Continuare la Buletin. Gazetd administrativci,
din vol. I.
De la 9 febr. 1853, cu titlu schimbat:
Buletinul oficial.
Anul 1853 consta din cloud fascicule,
fiecare avind numerotatia paginilor
de la 1. Fascicula 1 apare intre 1 ian.
7 febr.
Lipsuri: An. 1858, supl. I la nr. 59.
Bulletin des seances du divan ad-hoc de Moldavie.
Iassy, 1857-1858. P. III 78
Nu a fost bibliografiat, cuprinzind, in rezumate,
materialele care se afla in Buletinul edinielor
Aduncirei ad-hoc a Moldovei = BUL. ADUN. AD-HOC MOLD.
BULETINUL STELLEI D. = Bulletinul Stellei Duncirei.
Iassi, 1856. P. IV 47
An. 1856, nr. 1-5.
De la 3 iulie: Stoma Duncirei. Buletinu straordinare;
la 12 iulie se inlocuie§te cuvintul Buletinu cu Suplementu.
Apare ca supliment la Steoa Duarei.
CONCORDIA = Concordia, jurnalu politicu §i litteraru.
Bucurqti, 1857. P. IV 53
An. I (1857), nr. 1 48.
Le Conservaleur. F. 1., 1856-1857. P. I 341
Nu a fost bibliografiat, cuprinzind extrase din
nr. 1-3, sectia II (1856-1857), ale ziarului
Conservatorul.
CON SERVATORUL = Conservatorul, F. 1., 1856-1857. P. I 341
An. I (1856), nr. 1; sectia II (1856-1857), nr. 1-7.
CONSTITUTIONARIUL = Constitulionariul,
jurnalu politicu. Iassi, 1858. P. IV 64
An. I (1858), nr. 1-22.
LE CON STITUTIONNEL = Le Constitutionnel,
journal politique. Iassy, 1858. P.' IV 64
An. I (1858), nr. 1-2.
LE COURRIER DE B. = Le Courrier de Bucarest,
journal des Principautes danubiennes.
Bucarest, 1855-1856. P. III 1429
An. I (1855-1856), nr. 1-97.
Lipsuri: I (1855-1856), nr. 2-6, 9, 10, 12-21,
24, 84, 86.
DIMBOVITA = aimbovica. Foia politica si litterara.
Bucurqti, 1858. P. III 532
An. I (1858), nr. 1-24.
EHO ECL. = Eho eclesiastic, gazeta religioasa morala.
Bucuresti, 1851-1852. P. III 1171
An. I (1850-1851), nr. 1-12, II (1851-1852),
nr. 1-12.
Din ian. 1851: Eco eclesiastic §i din
sept. 1851: Ecul eclesiastic, cu acela§i
subtitlu.

VI
www.dacoromanica.ro
L'ETOILE DU D. [Bruxelles] = L'Eloile du Danube.
Bruxelles, 1856-1858. P. III 48
An. I (1856-1857), nr. 1-69, II (1857-1858),
nr. 70-85.
L'ETOILE DU D. [ Iasi] = L'Eloile du Danube.
Iassi, 1856. P. III 58
An. I (1856), nr. 1-9.
FOAE SAT. = Foae sciteasca- a Principatului Moldovii.
Iasi, 1851. P. III 29
An. XIII (1851), nr. 1-25.
Are ca supliment: Adaos ecstraordinar la
Foaia sciteasa.
FOAEA SAT. = Foaia satului. Bucuresti, 1851. P. III 780
Lipsuri: VIII (1851), nr. 1-2, A, 6-7,
12-13, 15-16, 18, 21-22, 24-25, 27-30.
Continuare la Inveiliitorul Satului,
din vol. I.
FOAIA SOC. DE MEDICI = Foaia Societillii de media si
naturists din Prinlipatul Moldovei.
Iasi, 1851-1853. P. I3
An. I (1851-1852), nr. 1-30; II (1853), nr. 1-5.
Lipsuri: I (1851-1852), nr. 12-13 (p. 89-96),
14-15 (p. 105-112), 16-17 (p. 121-128);
II (1853), nr. 2.
FOAIE PT. MINTE = Foae pentru mink, inima shi literatura.
Brashov, 1851-1858. P. I 39
Lipsuri: XVIII (1855), nr. 27, 29. Materialele din aceste numere au
fost bibliografiate, dupes exemplarul de la Biblioteca Filialei Academiei
din Cluj, de Ioan Domp..
FOILETONUL Z. = Foiletonul Zinibrului.
Ia§ii, 1855-1856. P. II 63
An. I (1855), nr. 1-50; II (1856), nr. 1-28.
Supliment la Zimbrul.
G. TRANS. = Gazeta Transilvaniei. Brasov,
1851-1858. P. III, IV 51
GAG. DE MOLD. = Gazeta de Moldavia.
Ia01, 1851-1858. P. III 49
Lipsuri: XXIV (1852), nr. 55; XXVIII (1856),
supl. la nr. 77; XXX (1858), nr. 94.
In anul 1857 are adaos: Noua Albina roman&
In anul 1857 poarta anul de aparitie XXVIII,
la fel cu anul 1856, reluind apoi in 1858
anul de aparitie XXX. In notitele biblio-
grafice pentru anul 1857, anul de aparitie a
fost notat: XXVIII [recte: XXIX].
ISIS = Isis sau Natura, jurnal pentru raspindirea
§tiintelor naturale §i esacte, in toate
clasele. Bucure§tI, 1856-1858. P. II 11
An. I (1856), nr. 1-48; II (1857), nr. 1-48;
III (1858), nr. 1-48.
ISRAELITULU R. = Israelitula 'wage&
BucurWI, 1857. P. IV 1192
An. I (1857), nr. 1-20.
Lipsuri: I (1857), nr. 14, 18.
JUNIMEA R. = Junimea romana. Paris, 1851. P. II 2180
An. I (1851), nr. 1-2.
JURN. AGRIC. = Jurnalii de agriculturci. Foae periodica.
Iasil, 1857-1858. P. II 42
An. I (1857-1858), nr. 1-12.

VII
www.dacoromanica.ro
JURN. DE GALATZ = Jurnalul de Galatz, politicu, comercialti
§i literaru. Galatii, 1851. P. III 52
An. II (1851), nr. 25-42.
De la nr. 43, mart. 1851febr. 1852,
se schimba in Patriea.
JURNALU CR. = Jurnalu Kraiovei.
Kraiova, 1854. P. III 1500 vol. 4
An. I (1854), nr. 1-3.
Lipsuri: I (1854), nr. 2-3.
MAG. IST. = Magazinu istoricu pentru Dacia.
Bucurqti, 1851. P. I 9840
Tom. VII (1851), fasc. 1.
MONIT. ADUN. AD-HOC BUC. = Monitorul Adunarii ad-hoc.
Bucurqti, 1857-1858. P. III 212
An. I (1857-1858), nr. 1-23.
Incepind cu nr. 4 poart5. titlul:
Monitorul Adundra ad hoc din Bucurqti.
MONIT. OF MOLD. = Monitorul oficial at Moldovii.
Iassi, 1858. P. II, IV 30
An. I (1858), nr. 1-22.
Are adaos: Moniteur officiel de Moldavie.
MONITEUR OF. DE MOLD. = Moniteur officiel de Moldavie.
Iassi, 1858. P. II, IV 30
An. I (1858), nr. 1-4.
Adaos la Monitorul oficial at Moldovii.
MUSEULU N. = Museulii nationalu. Diurnalti ilustratii
septimanalii, de sciincii, agricultura, industrie,
litteratura si scoale.
Bucuresti, 1857-1858. P. II 754
An. I (1857-1858), nr. 1-20.
MUZEU LIT. = Muzei literaru. Foaie suplimentara la giurnalul
Patriea. Galatz, 1851. P. I 34.428
An. I (1851), nr. 3-4. (Fotocopie).
Lipsuri: I (1851), nr. 1-2.
Jurnalul Patriea, care lipsqte din colectiile B. A. R.,
este urmare la Jurnalul de Galatz.
NATIONALULU = Nationaluld, jurnalil politimi-comercialii.
Bucuresci, 1857-1858. P. IV 59
An. I (1857-1858), nr. 1-103; II (1858), nr. 1-6.
NEPARTINITORUL = Nepdrtinitorul, jurnalii politicii, literaru
Si comerciala. la, il, 1856. P. III 463
An. I (1856), nr. 1-21.
Lipsuri: I (1856), nr. 7.
NOUA ALBINA ROM. = Noua Albina ronand, foaie lierara
si artistica. Ia01, 1857. P. III 49
An. I (1857), nr. 1-3.
Adaos la Gazeta de Moldavia.
OLTULU = 0/tu/21. Jurnalu politicu §i litterariu. Craiova, 1857. P. III 27488
An. I (1857), nr. 1-53.
Lipsuri: I (1857), nr. 33, 46, 50.
Numerele 1-5 au titlul : Vocea Oltului.
(Bibliografiat partial. Vezi: Ldmuriri pentru cititori de la sfirOtul volumului).
OPINIUNE'A = Opiniune'a, organulu Romaniloru din streinetate.
Paris, 1857. P. IV 65
An. I (1857), nr. 1-8.
PATRIA [Bucure§ti] = Patria, foia politicu, litterariu
§i industrials. Bucure§ti, 1855. P. IV 1500 vol. VII.
An. I (1855), in colectia B. A. R., se gra numai nr. 71.
Lipsuri: I (1855), nr. 1-70.

VIII
www.dacoromanica.ro
PATRIA [Ia0] = Patria. Foae politila. ,i literary..
Iassii, 1858. P. III 56
An. I (1858), nr. 1-9.
PREDICATORULU = Predicatorula ( Jurnabi eclesiasticil).
Bucuresti, 1857-1858. P. I 296
An. I (1857), nr. 1 -52; II (1858), nr. 1-50.
Numerele de la 14 si 21 iunie 1858 sint
intitulate: Foae ecstraordinard a Predicatorului.
PROCES-VERBAUX DE L'ASS. AD-HOC DE LA ROUM. = Proces-verbaux
des seances de l' Assemblie ad-hoc de la Roumanie....
Bucarest, 1857. P. III 528
An. I (1857), nr. 1-14.
REPUBLICA R. = Republica romana.
Paris, apoi Brucsel, 1851-1853. P. I 1345
An. 1851-1853, nr. 1-2.
ROMANIA [Bucurqti] = Romania. Jurnalu politicii, comercialti
si litteraru. Bucurqti, 1857. P. IV 949
An. I (1857), nr. 1-48.
ROMANIA [Iasi] = Romania. Ia0, 1858. P. I 915
An. I (1858), nr. 1-4. [Fotocopie].
ROMANIA LIT. = Romania literard. Iasi, 1855. P. II 14
An. 1855, nr. 1-47.
ROMANUL = Romanul, diariii politicil, comercial, literar.
Bucurqti. 1857-1858. P. II-IV 81
An. I (1857), nr. 1 -41; II (1858), nr. 1-109.
SATEANUL = Sdteanul. Foae periodica pentru locuitori.
Adaos lunar la Buletinul Oficial al Moldova'.
Iasi, 1853. P. I8
An. 1853, nr. 1-7.
SECOLULU = Secohda. Jornalu politicii-comercialil.
Bucurqti, 1857. P. IV 95
Continuare la Timpula, unde este trecuta situatia aparitiei.
SEPTAMANA = Septiimeina. Foaie sateasca. Ia0, 1853-1854. P. I 5
An. I (1853-1854), nr. 1-46.
STEAOA D. = Steoa Dundrii, jurnalii politicfi, literaril
si comercialii, Iassii, 1855-1856, 1858. P. III, IV 47
An. I (1855), nr. 1-38; II (1856), nr. 1-68;
III (1858), nr. 69-107.
Are ca supliment: Bulletinul Stellei Dundrei.
TELEGRAFUL R. = Telegraful roman.
Sibiiu, 1853-1858. P. III, IV 556
Lipsuri: I (1853), nr. 1-5, 7-22, 24-29,
32-35, 37, 38, 55-57, 59, 81-101; IV (1856),
nr. 3, 28, 39-44, 52, 58, 60, 66, 67, 74, 75,
77, 88, 90, 91, 102; V (1857), nr. 6, 9, 14, 34,
35, 41, 62, 65, 70, 72, 76, 77, 87, 88; VI (1858),
nr. 2, 4, 7, 11, 12, 25, 38, 39. Materialele din
numerele care lipsesc in colectia B. A. R. au fost
bibliografiate, dupa exemplarele complete din Biblioteca Astra"
si Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, de Joan Lupu.
TIMPULU = Timpulii. Jurnalil politicu-comercialu.
Bucuregf, 1856-1857. P. I, IV 95
An. I (1856/1857), nr. 1-89.
Are ca supliment: Albumulti litteraria.
Continua prin Secolula, incepind cu nr. 26 din 4 aprilie 1857.

IX
www.dacoromanica.ro
TZARANULU = Tzciranulti, jurnal
[Bucuresti], 1858. P. I 2608
An. I (1858), nr. 1-3.
VEST. R. = Vestilorul romanesc. Gazeta semi-oficiala.
Bucurqti, 1851-1857. P. III 542
VOCEA OLTULUI, vezi 0//u/g.
ZIMBRUL = Zimbrul, Iasii, 1851-1852, 1855-1856. P. II, IIII 57
An. I (1851), nr. 52-97; II (1851-1852),
nr. 1-67; III (1855), nr. 1-278; IV (1856),
nr. 1-196.
Are ca supliment: Foiletonul Zimbrului.
Este continuat prin Zimbrulti ¢i Vulturula,
cu incepere de la 1 noiembrie 1858, tot cu
anul de aparitie IV.
ZIMBRUL SI VULT. = Zimbrulti .,si Vadturulft,
Iasii, 1858. P. II, III 57
An. IV (1858), nr. 1-42.
Continuare la Zimbrul.

www.dacoromanica.ro
0 GENERALIT A TI
00 $TIINTA IN GENERAL. CULTURA. CIVILIZATIE.
PROGRES
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI. LECTURA
05 PERIODICE (REVISTE. ZIARE. CALENDARE)
06 SOCIETATI $TIINTIF10E. ACADEMII. CONGRESE
$TIINTIFICE. MUZEE
08 POLIGRAFII. CULEGERI $1 SERII
09 MANUSCRISE. CARTI RARE, PRETIOASE

www.dacoromanica.ro
0 GENERALITATI
00 .5.1iintei in general. Culturit. Civilizatie. Progres.
01 Bibliografie. Cataloage
02 Biblioteconomie. Biblioteci. Lecture
05 Periodice (Reviste. Ziare. Calendare)
06 Societigi stiinpfice. Academii. Congrese et lin-
lifice. Muzee
08 Poligrafii. Culegeri si serif.
09 Manuscrise. Ciirti rare, prelioase.

00 snINTA IN GENERAL. CULTURA. AratS cum dezvoltarea progresiva a omenirii a fost impusS de necesi-
Mile sale materiale. Din nevoia de a-si asigura Imbracamintea, locuinta,
CIVILIZATIE. PROGRES uneltele necesare, s-au nAscut meserlile. Din schimbul de produse, s-au nds-
cut comertul si cAile de comunicatie. Din inmultirea gi rasfirarea oamenilor,
1 Russu, I. 001 (37) s-au nascut limbile. Din necesitatea de a pSstra fenomenele de limbd, s-a
Desvoltarea artiloru si scientieloru la vechii Romani. - nascut scrisul si apoi tiparul.
FOAJE PT. MINTE, XIX (1856), p. 17-18.
Subtitlu: Dui:4 m.m.a.". La inceput schiteazA felul cum s-a dezvoltat 9 008
cultura latinS sub influenta greack apoi caracterizeazA tie scurt poetii, Fragmentu despre cultura genului umanu preste totu,
oratorii si istoricii romani. si in special despre cultivarea natiunei romane. - FOAIE
PT. MINTE, XVII (1854,) p. 234-236, 241-242.
2 001 (37) Autorul anonim se tidied impotriva afirmatiei lui J. J. Rousseau cA sta-
Scientiele la Romani. I. Poesia.
XIX (1856) p. 25-26.
- FOAIE PT. MINTE, tul omului naturale e statul barbariei". AratS cA gi In evul mediu, conside-
rat ca o epocS de intunecare, s-au inregistrat unele progrese in culturS. AfirniS
Se schiteaza: teatrul, naratiunea poeticA, poezia didacticA, poezia liricd, ca cultura trebuie sS fie un mijloc pentru Indestularea dorintelor celor bune
bucolicele, fabulele esopice gi epigrama In literatura latinA. Note la titlu: ale omenirii. Citeazd cartea Boldogsdgtudomdny [$tiinia fericirisl apSrutS
Probe de limba dupd Gramatec'a si ortografi'a D-lui T. Cipariu". La fi- In 1847, in Pesta. Ca autor al ei, e numit Carolu Sascu" [Szasz Karoly],
nele articolului: Dupd P. B. si M." - P. B. ar putea fi Petrus Burmanus,
eruditul latinist din sec. XVIII, pe care autorul it citeazd in articol pentru 10 c. u. 008
antologia lui din poetii latini minori. Civilitatea si barbaria antics. M noua. - FOAIE PT.
MINTE, XVII (1854), p. 257-262.
3 001 (37) Defineste civilitateal=civilizatia] prin urmttorii factori: inteligentA,
Scientiele la Romani. II. Istoria.-FOAIE PT. MINTE, ratiune, dreptate, fratie gi caritate. Crede cA, In antichitate, Imperiul roman,
XIX (1856), p. 51-52, 54-56. bazat pe sclavie, s-ar fi prdbusit din pricina disparitiei acestor factori. Sub-
Fragment. Scurte caracterizSri ale istoricilor latini. liniazd apoi cA unul din factorii activi ai civilizatiei moderne sint Faille.
CiteazA pArerile politicului" Romagnosi cu privire la necesitatea de a se
4 001 (37) reforms invatamintul. Protesteazd impotriva muncii copiilor in manufacturi.
Scientiele la Romani.- FOAIE PT. MINTE, XIX Accentueazd necesitatea de scoale gimnastice" la orase. Cere introducerea
(1856), p. 89-91. unor lucrAri practice gi infiintarea de scoli populare pentru adulti.
Capitolele: III. Elocuenti'a si IV. Filosofi'a.
11 [Vasici, Dr. P. ?] 008
5 001 (37) Despre zborul ce I-ail luat ocupatiele omenestl In veacul
Scientiele la Romani. - FOAIE PT. MINTE, XX (1857), nostru.-TELEGRAFUL R., III (1855), nr. 331 bis-332 bis.
p. 25-27. La inceput, traduce- un articol dintr-o gazetS germanS, In care se Ikea
Capitolele: V. Matematic'a. Astrologi'a; VI. Istori'a naturale. Medicin'a; elogiul propasirii industriei gi comertului, in pas cu dezvoltarea stiintel si
VII. Economi'a de casa si de campu ; VIII. Archeologi'a. Mitologi'a; IX, tehnicii: Dupa catedra lui Liebig (acesta este un hemih [= chimist] vestit)
Geografia; X. Scienti'a belica. se revarsS o lumina mai mare 9i mai bund asupra generatiei noastre, decit
de pe catedra lui Hegel"- Scoalele politehnice, agronomice, lucratoriele
6 003 (047) mehanicilor, laboratoriele hemicilor" au egalat in stiinta universitatile. Aris-
[$tiri cu privire la Enciclopedia stiintelor filosofice si tocratia se indreaptS gi ea spre industrie gi comert. - ComenteazA apoi textul
fizice" de dr. Iuliu Barasch].-ISRAELITULO R., I (1857), articolului, arStind ca I-a tradus fiinded la poporul roman din Ardeal domneste
nr. 16, p. 4: Bibliografie. o mentalitate contrarie, gi anume dispretul pentru meserli, industrie gl comert,
apreciindu-se numai cariera de functionar.
Se anunta ca lucrarea e redactatA In limba ebraicS. Prima parte - cu
privire la filozofia modernd - a apSrut in 1856, la Viena. Baronul J. de 12 008
Rothschild a subscris costul a 50 de exemplare din lucrare, pentru gcolile
izraelite fondate de el In Orient. [Un corespondent fi scrie redactorului gazetei, aratIndu-si
aprecierea pentru articolul Despre zborul ce 1-au luat ocu-
7 003 (048) patiele omenesti"]. - TELEGRAFUL R., III (1855), p. 379,
Enciclopedie popularie sau prescurtare a toate stiintele col. I: Din Banat 22 Noemvrie.
de D. Proles. D. Iarcu. - MUSEULD N., I (1858), p. 152:
Bibliografie. 13 B...1 008
Recenzie a partii ha, care apSruse. Se subliniazA cA Enciclopedia 0 privire asupra propasirei culturei sciintelor in de obste,
este mai intli clestinatd completdrii culturii elevilor ce isprAvesc scoala pri- si indeosebi a filosofiei si a pricinilor acelora, care o impe-
mail. Se arata cum si-a organizat autorul partea I, care trateazS despre: deca. - TELEGRAFUL R., III (1855), p. 356-366, 369-
educatie, stiinte In genere si religie. 370, 373-374, 377-378, 381, 385-386, 389-390, 393-
394, 397-399, 401-402, 405-406, 409; IV (1856), p. 5.
8 Russu, I. 008 Studiu de fib zofie a culturii. Incepe cu un istoric al dezvoltSrii culturii
Gradual'a cultura a omului, - FOAIE PT. MINTE, 1i civilizatiei in Grecia si Roma anticA, apoi in Italia, Franta, Arabia medic -
XVII (1854), p. 86-88, valA, Spania si Germania moderns. incearca sa dea o bazi materials acestei

3
www.dacoromanica.ro
008 $T1INTA. CULTURA - BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):01

cercethrl, prin punerea accentului pe conditiile geografice. Analizeaza apoi 22 008 (498)
conditiile pe care le crede necesare pentru propAsirea culturii: libertatea
[Se recomanda citirea articolului despre starea culturii
civila, bunastarea (averea) nationall, cultivarea limbii materne, pacea dura-
bilA. In partea ultim3, cerceteaza care erau condi(iile pentru dezvoltarea
culturii la poporul roman din Ardeal.
nalul din Constantinopol "]. -
in Principatele Romine, publicat de loan Ionescu in Jur-
p. 1: $tiri atingatoare la Principate.
ZIMBRUL, IV (1856), nr. 94,

14 008 E vorba de numarul din 27 aprilie din Le journal de Constantinople.


[Consideratii asupra spiritului materialist" al veacului 23 Valentinianu, I. G. 008 (498)
XIX]. TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 210, 218: Transil-
vania. [Comentarii la un apel semnat In numele mai multor
Se fac diferite consideratii privind progresul tehnicii gi lupta oamenilor
cititori, prin care se solicita intervenirea guvernului in fo-
pentru trai.
losul literaturei "]. NATIONALULU, I (1858), p. 195.
In apel se cerea ca guvernul sa acorde o subventie editorului G. Ioankl
pentru ca acesta 511 poata reduce pre(uI cartilor editate de dtnsul. Valenti-
15
Prin scoli la civilizatic. - BUCIUMUL, I (1857), p. 12.
008

Se subliniazA ca civiliza(ia a adus dupa sine ideea egalitAtii (titre oameni.


neanu nu este de acord. El cere Ca guvernul 55 sprijine literatura prin fon-
darea unei societAti editoare de carp serioase si stiintifice" si SS nu dea con-
curs unui editor de romante". Arata cA tars are nevoie de mai multe insti-
Dar cit timp oamenii nu vor avea mijloace materiale deopotrivA, pentrit a tutii pentru aspIndirea cunogtin(elor folositoare: un ateneu, o societate
se putea cultiva, aceasta egalitate rilmane o pura Herniae. editoare, un jurnal literar-stiintific sAptarnInal, premii anuale etc.

16 [Baran, I.]
Aceca ce ne invalid un fira de carba.
p. 137-142.
- 008
ISIS, II (1857),
01 BIBLIOGRAFIE
Incepe prin sublinierea rolului ierbii In dezvoltarea vietil animate pe
pAmint. SchiteazA etapele evolujiei omenirii: vinAtoarea, pAstoritul, agricul- 015 (498) Bibliografie romineasca.
tura. Noteaza cA gramineele, care, devenind cereale, au facut posibile agricul- 017 Cataloage. Carti de vinzare
tura gi, cu ea, civiliza(ia, fac parte dintre ierburi. -
Cu o ilustra(ie. Vezi si: 08 Poligrafii. Culegeri si serii.

17 E. R. 008
Progresulu. FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 7,
14, 20-21, 28-30, 37-38, 45-46. 015 (498) BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA
Dialog intre un tinAr si un ',Men, la care is parte si un tAran, numit Saturn. (Clasificata pe domenii)
TinArul descrie nestiinta in care trAia omenirea Ia hiceput si care era izvor de
superstitii, teams, cruzimi gi nefericiri. Apoi descrie cu entuziasm progresele :0 Lucrdri generale
astronomiei, geologiei si mai ales ale fizicii: cunoasterea electricitAtii, tele- :1 Filozofie. Morald
graful, busola etc. Progresul industrial a adus apoi emanciparea serbilor.
BAtrintil arata, in rAspuns, ea gi la cei vechi se pot ghsi progrese gi inven(ii: :2 Teologie. Religie. Biseriea
aratul, lucrarea metalelor, descoperirea scrisului etc. Subliniaza toss cA, in :3 5tiinfe @i firobleme sociale
vremile moderne, progresul social a ramas In urnill: dcosebirea dintre boga(i :4 Filologie. Lingvisticii
si sAraci a crescut prea mult. :5 5liince naturale. Matematicd
18 Sagetatoriul 008 (498) :6 5tiinte afilicate. Tehnicei.
[Corespondenta din Arad, in care arata importanta cul- Medicinei. Agriculturd

183: Aradu.
-
turii si condamna clerul, acuzindu-1 ca nu slujeste idealul
culturii nationale]. G. TRANS., XV (1852), p. 174, 178,
:7 Arta'
:8 Literaturii
:9 Istorie. Geografie. Biografii
19 008 (498) Vezi si : 17 Cataloage. Cdrfi de anzare.
[Noti]a a redactiei, pe linga reproducva unui fragment
din Minunile naturei" de Iuliu Baran]. FOAIE PT.
MINTE, XV (1852), p. 156-157. :0 LUCRARI GENERALE
Redac(ia deplinge lipsa de interes a publicului fatA de cartile romanesti,
in anii de dupA 1848. Cauta sa descifreze fugar cauzele acestui fenomen.
Isi propune sa reproduca In revista fragmente din cartile ce vor apArea, spre

a le face cunoscute. Arata ea lucrarea lui Barasch Minunile naturei este o


prelucrare dupa Lettres /1 Sophie de Aline Martin.
24
Aniversarea tipografiei Buciumului
BRUL, I (1851), p. 349-350: Foiletonul Zimbrului.
Romani). -
015 (498):01
ZIM-

Articol Ia aniversarea a doi ani de la Infiintarea tipografiei. Istoricul


20 008 (498) ei. Semneaza cei trei proprietari: T. Stamati, T. Codrescu gi D. Gusti. Se

nostre. -
Una cuvanta dintaia si din urma in privinta scdlelor
G. TRANS., XV (1852), p. 298-299, 330-331.
Se arata ca leginirile guvernului au creat, incepind din 1849, conditii
adauga o listA a cArtilor tiparite In primii doi ani de activitate.

25 015 (498) : 01
mai favorabile pentru romanii din Transilvania In ce privegte dezvoltarea Stiri si comentarii despre activitatea celor doua tipo-
culturii gi lndeosebi a gcolilor romanesti. Autorul anonim Irma constata ca grafii brasovene]. G. TRANS., XVI (1853), p. 39, col. I.
romanii nu au tras tot folosul din aceasta situa(ie gi n-au Intreprins mai Intr-un articol despre via(a orasului Brasov, se arata ca tipografiile
ohmic. In contrast cu situa(ia infloritoare a culturii romlnesti ardelene din tipareau earth de rugaciuni, carti scolare (mai ales nemtesti,) calendare In
a doua jumatate a secolului al XVII1-lea, autorul critics nepasarea aratata Coate trei limbele" si Alessandria romaneascA", care se deaf Acea cu clgtig la
de romanii transilvAneni, rata de minima $i de scoalA, la mijlocul secolului Bucuresti. In tipografia noun, se mai lucra Ia tiparirea dic(ionarului german-
al X IX-lea. roman al lui Barit si Gavriil Munteanu.

21
Care si cata este publicula nostru
XVI (1853), p. 42-43.
? - 008 (498)
G. TRANS.,
26 015 (498) : 01
[Lista cartilor tiparite de Tipografia Diecezana din Sibiu.
de la intemeierea ei]. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 65:
Corespondent3 dela Aries0", din 22 ian. 1853, In care se vorbeste des- Activitatea Tipografiei diecesane in Sibiu").
pre indiferenta publicului romanesc ardelean fatl de tipArituri si se demon. Lista se an In cuprinsul textului conferintei tinute de I. Rainiher la
streazA cA aceasta indiferenta nu se datora Boar saraciei. Asociatia pentru cunostinta patriei".

4
www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 22
015(498) :01

27 015 (498) : 01 38 015(498) : 13


[Lista cartilor ce se aflau sub tipar la Tipografia Die- Librarul Gheorghe Ioanid din Bucuresti anunta ca a
cezana din Sibiu]. Telegraful R., III (1855), p. 76: Insti-
intare.
Lista, cuprinzInd titlurile a 9 cArti, se MI5 la sfirsitul listei cArtilor de
-
iesit de sub tipar Extractii de fisionomie etc. dupe Lavater".
VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 6, p. 2: Bibliografie.
39 015(498): 17
vfnzare, ca nota.
[C. Aristia anunta abonatilor la lucrarca sa Sateanul
28 C.[odrescu], T. 015 (498) : 01 Crestin" sa-i comunice numele lor, ca sa fie tiparite la sfir-
[Notita despre cartile romanesti aparute in strainatate]. situl cartii]. VEST. R., XVIII (1853), p. 196: Instiintari.
FOILETONUL Z., I (1855), p. 72: Bibliografie. 40 015 (498): 17
T. C. anunt5 o seang de cArti romanesti (cu litere cirile)" tipArite la
Smirna, Viena, Paris gi Bruxelles. [Se anunta Ca, la Institutul Albinei, s-a publicat editia
29 015 (498): 08
XXVI (1854), p. 172; FOAIE PT. MINTE, XVII (1854),
-
a doua a scrierii Despre Indatoririle oamenilor" de Silvio
Pellico, tradusa de Ermiona Asachi]. GAZ. DE MOLD.,
[Se anunta ca au iesit de sub tipar Cunostinte usuale
sau prescurtare de cunostinte universale"]. VEST. R.,
XVI (1851), p. 140.
- p. 120: Bibliografie.
41 015(498): 17
Pretul, an sfantih. [Notita cu prilejul iesirii de sub tipar a brosurii Portarea
de burin, cuveninta intre omeni" de Timotei Cipariu].
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 32: Bibliografie.
-
:1 FILOZOFIE. MORALLY Lucrarea este de fapt o traducere a lui T. Cipariu.
42 015(498) : 17
30 015 (498) : 1
[T. Cipariu anunta ca a aparut partea I, vol. I din Bi-
[Se vesteste ea se afla sub teasc traducerea preotului
Mihaile Velceanu: 4 Marcu Aureliit Antonia Filosofulii
TELEGRAFUL R., II (1854), p. 90 : Monarhia Austriac5..
- intre omeni"].
Bibliografie.
-
blioteca de mana", sub titlul Portarea de buna cuvenientia
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 116:

31 015 (498): 1 43 015 (498) : 17


[Se anunta ca In Tipografia Diecezana din Sibiu a aparut Redactia recomanda scrierea lui Constantin Stefanide,
Marcu Aurelio filosofulii", trad. de Mihaile Velceanu, paroh
al Dogneschei]. G. TRANS., XVII (1854), p. 242-243:
Transilvania.
-
intitulata Un buchet filoroman sau Cartea bunelor mora-
vuril. ANUNT R., V (1858), nr. 41, p.3: Bibliografie.
Cartea va contribui la desvoltarea inteligen(ii copiilor, obicinuindu-i
32 015 (498) : 1 de timpuriu Cu morala, fapta bun5 etc.".
[Se vesteste ca Andrei Mocioni de Foeny a donat 550 44 015(498): 17
Aureliu"].
Temesianu.
-
de florini pentru tiparirea in romaneste a lucrarii Marcu
G. TRANS., XVIII (1855), p. 65: Banatu [Notita la aparitia unei brosuri despre efeptele beuturel
vinarsa-rachlului, invataturi culese si reproduse In roma-
33
[Se anunta ca, la Tipografia Diecezana din Sibiu, se afla
015 (498): 1 la Brasov]. -
neste", de preot Thane Petricil si prof. Gavr. Munteanu,
G. TRANS., XVII (1854), p. 146, col. II.
S-a tipArit numai In 1500 ex., abia a 10-a parte din cite ar fi fost tre-

-
sub tipar partea a doua a traducerii din Marcu Aureliu].
TELEGRAFUL R., III (1855), p. 65, col. II.
$tirea a datA In textul traducerii conferintei lui I. Rainiher, sub titlul
bnincioase.

A clivitatea Tipografiei diecesane in sibiia. : 2 TEOLOGIE. RELIGIE. BISERICA


34 015 (498) : 13 45 015(498): 2
[Se anunta ca va aparea, In libraria G. Ioanid din Bucu- Directia tipografil sfintei Mitropolil. ZIMBRUL, II
resti, lucrarea: Estractfi de fisionomie" dupa Lavater si altii]. (1851), p. 120: Instiintare.
FOILETONUL Z., I (1855), p. 352: Bibliografie. Directorul tipografiei, I. Penescu, aratil motivele care au determinat
infiintarea unei tipografii pe linga mitropolia din Iasi gi indicA o list5 de
35 015 (498) : 13 primele carti religioase ce vor fi tiparite.
[Se anunta ca la Bucuresti se afla sub tipar Manualulu
fiziognomistului si frenelogistului", opera postuma a lui 46 015(498) : 21
Lavater si Chaussier]. FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), [Se anunta ca a aparut lucrarea Filosofia cristiana",
p. 160: Bibliografie. traducere de Ilie Benescu]. EHO ECL., II (1852), p. 48:
instiintare.
36 015 (498): 13 E vorba de lucrarea de filozofie a lui Veniamin Sinadon, tradusa din
[Articol de reclama, la aparitia lucra'rii Extract de fi- I. cling de I. Benescu, In Biblioteca Religioasa Morals.
siognomonie, fisionomie si pantagnomonica, dupa Labater,
Chiuro de la $ambr, la Porta, Lebrune]. VEST. R., 47 015 (498) : 22
XX (1855), supl. la nr. 82, p.l. [Atanasie Ieromonahul ,director al tipografiei episco-
E vorba de fiziognomonistii Johann Kaspar Lavater, Marin Cureau de pesti din Buzau, anunta ca a tiparit Biblia]. FOAIE PT.
la Chambre, I. B. Porta gi Charles Lebrun. MINTE, XIX (1856), p. 52: Bibliografie.
Reproducere dintr-o Instiintare tipAritA de Atanasie. Relateaza impre-
37 015(498) :13 jurArile care au facut necesara tiparirea Bibliei gi cele in care s-a tiparit.
[Se reproduce din Patna" anuntul cu privire la aparitia Textul e cel al Bibliei din Blaj, revarut in privinta stilului 1i a ortografii",,
cartii Estractu de fisiognomonie, fisionomie si pantagno-
015 (498) : 22
Lebrunu "].
Bibliografie.
-
monica dupe Lavateru, Chiuro de la Sambru, la Porta si
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 236:
48
Provocare la Prenumeratia Sfintei Scripturi (Biblia), ce
se tipareste in Tipografia Dietezana la Sibiiu. TELE-
E vorba de o lucrare de compila(ie, dupa I. K. Lavater, Marin Cureau GRAFUL R., IV (1856), p. 25.
-
de la Chambre, I. B. Porta gi Charles Lebrun. Colcc(ia complet5 a zia- Se reproduc gi 4 gravuri cu subject religios, dintre care 3 in afara tex-
rului Patria lirseste din B. A. R. tulni ProvocArii la prenumera(ie, In p. 28.

5
www.dacoromanica.ro
015(498): 22 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):22

49 015 (498): 22 62 015 (498) :22


[Se reproduce, din Telegraful Roman", apelul pentru [Se publica conditiile de subscriptie la Biblia" tradusa
prenumeratie la noua tiparire a Bibliei, in Tipografia Die- de I. Eliade]. - NATIONALULD, I (1858), p. 176; G.
cezana]. - STEAOA D., II (1856), p. 48: Bibliografie. TRANS., XXI (1858), p. 156: Bibliografie.
50 015(498) :22 63 015 (498):22
[Articol In care se lauda. initiativa Tipografiei Diecezane [Se anunta ca a iesit de sub tipar a doua bropra din
din Sibiu de a tipari, In conditii avantajoase, Biblia]. - Biblia" tradusa de Eliade]. - NATIONALULr, I (1858),
TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 45-46. p. 366.
51 015 (498):22 64 015 (498):22
[Se anunta ca a ie0t de sub tipar, in Tipografia Diecezana [Se anunta ca s-a pus sub tipar Biblice" de I. Eliade].-
din Sibiu, Bib lia romanesca ilustrata cu 94 icoane"]. - TE- NATIONALULU, I (1858), p. 176.
LEGRAFUL R., VI (1858), p. 80: ir*iintare. Cuprinde note sau comentarii celor mai dificile versete ale tutulor
capitolelor Bibliei".
52 015 (498) : 22 65 015 (498) : 22
[Se anunta ca a aparut Eclisiastur]. - EHO ECL., Notita cu prilejul aparitiei in Brasov a cartii Geogra-
II (1852), p. 48: irr*iintare. fia biblica, seri descrierea locuriloru insemnate prin fapte
E vorba de traducerea Eclesiastului de cAtre arhim. Dionisie. Lucrarea biblice", de prof. Gavriil Munteanu]. - G. TRANS., XVII
a apArut in Biblioteca Religioasa, MoralA". (1854), p. 146, col. II.
53 015 (498):22 Notita exprima regretul ca autorul ei a tiparit-o numai In 600 de exam-
plare, cind ar fi trebuit 2 000.
[Se anunta ca au aparut, In 2 bropri, Proverbele lui
Solomon"]. - EHO ECL., II (1852), p. 48: in§tiintare. 66 015 (498) : 22
Proverbele lui Solomon au apArut in colectia intitulatA Biblioteca Re- [Scurta not& despre Geografia biblica sBu descrierea
ligioasa MoralA ". locuriloru insemnate prin fapte biblice" de Gavriil Munteanu].
- TELEGRAFUL R., II (1854), p. 150, col. I.
54 015 (498):22 La sfirsitul rubricii Monarhia Austriacd, se anunta aparitia cartii si se
[Se anunta ca au aparut la BucurWi Proverbiile lui
Solomon", traduse de arhimandritul Dionisie, 1852].
FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 44: Literariu.
- elogiaza caractenil solid" Ii cunostintele biblice ale lui G. M., profesor si
director al gimnaziului roman ortodox din Brasov.
67 015 (498) : 22
55 015 (498) : 22
[Se anunta ca T. Cipariu intentioneaza sa tipareasca, [Se recomanda si cititorilor virstnici sa citeasca manu-
alul scolar Geografia biblica", de Gavriil Munteanu]. -
dupa testulu grecescu"].
(1854), p. 246, col. I.
- FOAIE PT. MINTE, XVII
In anul 1855, Noulu Testamentu cu litere latine, revediutu G. TRANS., XVII (1854), p. 244: Bibliografia.
68 015 (498):22
56 015 (498) : 22 [Se anunta ca a ie0t de sub tipar: Istoria Mut& sau
[Se vestqte ca. Tim. Cipariu pregatqte pentru tipar prescurtare istorica a Testamentului vechiu si nou, a doa
Noulu Testamentu cu litere latine, revediutu dupa testulu editie, pretul 3 lei"]. - VEST. R., XVI (1851), p.88.
grecescu"]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 399: Monarchi'a 69 015 (498) : 22
Austriaca. [Se anunta ca a aparut lucrarea Scurtare de Istoria
Se comunica si conditiile prenumerArii. vechiului si noulul Testament", traducere de I. Voinescu]. -
57 015 (498) : 22
EHO ECL., II (1852), p. 48: IiWiintare.
E vorba de lucrarea Elemente de crestineascd invdfdturd sad prescurlarea
Teodor Codrescu anunta ca s-a tiparit la Smirna, in limba istorii sfinle Ii catihismul pe scurt - tradusa din ruses,te de I. Voinescu I.
romaneasca, cu litere chirilice, "Testamentul Nou"]. FOI- A aparut In Biblioteca Religioasa Morals ".
LETONUL Z., I (1855), p. 72: Bibliografie.
Anuntul se face In cadrul unei notice despie cartile romanesti tipArite 70 015 (498):22
to strainatate. [Se anunta ca T. Cipariu va tipari, In 1855, Istori'a
58 015 (498):22
biblica a Vechiului Testamentu, cu insesi cuventele Scrip-
turei, dupa. testulu Bibliei de Bucuresci de anul 1688 reve-
[Redactia Bibliotecii Religioase Morale" anunta ca a diutu "]. - FOAIE PT. MINTE, XVII (1854), p. 246, col I.
tiparit Ermenevtica sacra, in 2 bropril. - EHO ECL.,
II (1852), p. 48: ItrWiintare. 71 015 (498) : 22
Cartea se poate procura de la libraria G. Ioanid, din Bucuresti. [Se publica informatia ca T. Cipariu pregatqte pentru
tipar Istori'a biblica a vechiului Testamentu, cu insesi cuvin-
59 015 (498):22 tele scripturei, dupa testulu Bibliei de Bucuresci de anulu
[Se anunta ca a iesit din tipar I-a jumatate de 7 coli din 1688 revediutu ; spre usulu preotiloru, dascaliloru si scola-
-
Scienti'a S. Scripture, isagogica, ermeneutica si archeolo-
gica" de T. Cipariu]. FOAIE PT. MINTE, XVII (1854),
p. 44: Literariu; G. TRANS., XVII (1854), p. 84: Literariu.
riloru ; cu stove "]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 399:
Monarchi'a austriaca.
Se comunica si conditiile prenumerarii.
Despre a doua jumAtate, se anunta ca se va tipAri in curind. 015 (498) : 22
72
60 015 (498) : 22 [Se anunta ca a aparut la Iasi Istoriia sfintita a Noulul
[Se da de $ire ca va aparea in curind - la Blaj Sciinta Awzamint", publicata de Hristofor Scriban]. - FOILE-
S. Scripture isagogica, ermeneutica si arheologica," de Tim. TONUL Z., I (1855), p. 280: Bibliografie.
Cipariu]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col. I. Hristofor Scriban era profesor la Seminarul Central.
Se anunta lucrarea Intreaga, in 15 coli; pretill 1 fl. 30 cr. 015 (498) : 22
73
61 015 (498) : 22 [Se anunta, ca va aparea in curind, In tipografia Buciu-
[Se anunta ca a iesit de sub teasc lucrarea Sfintita Er- mul Roman, manualul Evanghelia Domnului si Mantui-
-
mineftica, sail stiinta de a intelege si a esplica sfanta Scrip-
tural. FOILETONUL Z., II (1856), p. 200: Bibliografie.
Lucrarea a apArut in tipografia Buciumului Roman Ii are ca autor
torului nostru Isus Hristos, pentru intrebuintarea Scoalelor
Elementare"]. - FOILETONUL Z., I (1855), p. 256: Bi-
bliografie.
pe Filaret Stavropoleos Scribal'. Cartea cuprinde si oarecare explieari a cuvintelor tehnice".

6
www.dacoromanica.ro
015(498): 22 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):26

74 015 (498) : 22 86 015 (498): 25


[Se anunta aparitia la tipografia lui Ekhart a cartii Tar [Corespondenta de supt Buceci", In care autorul pro-
cuirea istorico-literals a sf. evanghelil de la Mateiti in limba pune ss ajute cu 400 de galbeni tiparirea unei cazanii noi,
romaneasca", lucrata de Vasilie Ianovici, profesor de teolo- In limba romans]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 50: Tran-
gie]. TELEGRAFUL R., V (1857), p. 140: Instiintare. silvania.
75 Corespondentul anonim enumera conditiile editarii acestei cazanii.
015 (498) : 23
[Se anunta ca a aparut la Iasi Teologia dogmatica a 87 Metes, Georgiu 015 (498): 25
bisericel ortodoxe catolice de Rasarita", de protosinghelul
Melhisedec]. FOILETONUL Z., I (1855), p. 272: Bibliografie. [Scrisoare catre redactor, In chestiunea alcatuirii unei
noi cazanii]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 121: Trans-
76 015 (498) : 23 silvania.
[Se anunta ca a aparut a III-a editie din Catihismul G. Mete', paroh In comuna Cutu, anunta ca ar fi dispus sa-si asume
mic", pentru Intrebuintarea In §coli]. GAZ. DE MOLD., sarcina de a da la lumina o noun cazanie. Roaga sa-i fie facut cunoscut nu-
XXIII (1851), p. 298: Bibliografie romaneasca. mele generosului donator, ca sa poata intra in legatura directs cu el.
Cartea s-a tiparit la Institutul Albinei. 88 015 (498) : 25
77 015 (498) : 23 [Se anunta, cs a aparut Chiriacodromion"]. TELE-
GRAFUL R., III (1855), p. 262: Monarhia Austriaca. Sibiiu
[Se anunta ca apare, la Bucurelti, in fascicule bro- 19 August; G. TRANS., XVIII (1855), p. 266: Transsilvania.
sure" Geniul Hristianismului" de Chateaubriand, tra- E vorba de cartea Chiriacodromion adecd Cuvdtddri Bisericesti pentru
dus de arhim. Dionisie]. FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), fiecare Dumineal a anutui, de Nichifor Teotoche, arbiepiscop at Astrahanu-
p. 46: Eho eclesiastic; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), lui, Impreuna Cu un A daos de cuvdnidri bisericeiti peniru sdrbdtorile dontnesti,
p. 21: Eho eclisiastic. de Andrei Saguna. Cartea s-a tiparit In Tipografia Diecezana, anul 1855.
78 015 (498) : 23 89 015 (498) : 26
[Se anunta ca a aparut, In traducere, Geniul cristianis- [Se anunta ca a iesit de sub tipar partea a doua din Seri-
mului" de Chateaubriand]. EHO ECL., II (1852), p. 48: sori catre un prieten asupra slujbei Domnesti a Bisericii
Instiintare. Ortodoxa de Rasarit, de Andrei Muravief, traduse din ruseste
Traducerea a aparut, in 6 broturi, in Biblioteca Religioasa Morals". de printul Nicolae Galitln"]. VEST. R., XVIII (1853),
p. 253.
79 015 (498) : 24 Prima parte cuprinde o analiza istorica a celor sapte tame bisericetti,
[Se anunta ca a aparut la Iasi Teologia moral's" de iar cea de-a doua trateaza despre zilele de sarbatoare gi despre ceremoniile
Filaret Stavropoleos]. FOILETONUL Z., I (1855), p. 280: funebre.
Bibliografie.
Filaret Stavropoleos Scriban era rectorul Seminarului. 90 015 (498) : 26
[Se anunta aparitia lucrarii Rugaciunile sfintel letur-
80 015 (498) : 24 ghii" In romaneste gi greceste]. EHO ECL., II (1852),
[Moyse Bota anunta ca a inceput a tipari Moralulu cres- p. 48: Instiintare.
cinescul. FOAIE PT. MINTE, XIX (1856), p. 100: Pro- Lucrarea a aparut in Biblioteca Religioasa Morala".
vocare la prenumeratiune.
91 015 (498):26
81 015 (498):24 [Se anunta ca a aparut si este de vinzare cartea Epistolele
[Se anunta ca a aparut Adunare de rugaciunile cele mai si Evangeliile Duminicelor"]. ROMANUL, II (1858), p. 80:
trebuincioase fie carui cretin "[. EHO ECL., II (1852), p. 48: Dar pentru Inviere.
Instiintare. Cartea cuprinde Epistolele gi Evangeliile Duminecilor si ale sarbatorilor
Lucrarea a aparut in Biblioteca Religioasa Morals ", in 5 brosuri. de preste tot anul, asezate dupa rtnduiala bisericii; carora li s'au adaos nu-
mele tuturor sfintilor, dupa martirologiul vechiu 1i non".
82 015 (498) : 24
[Prezentare a celor doua carti imprimate recent in Ti- 92 015 (498) : 26
pografia diecezana din Sibiu: Carte de rugaciuni pentru [Profesorul Nifon Balasescu anunta ca a iesit de sub
tinerimea evlavioasa de legea dreptcredincioasa rasariteana" tipar si se afla de vinzare cartea Epistolele §i Evangheliile
si Acatistur]. TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 305- Duminicilor si ale sarbatorilor de preste tote anul... carora
306. s'au adaos numele tuturor sfintilor, chip& martirologiul vechiti
si nou"] . NATIONALULO, I (1858), p. 115.
83 015 (498) : 24 Pentru scoli si pentru familiile evlavioase.
[Se anunta ca a aphut lucrarea MInglitorul celor intris
tati, celor bolnavi si celor batrinr]. EHO ECL., II (1852), 93 015 (498):26
p. 48: rritiintare. [Anunt at arhidiaconului Dionisie, cu privire la tiparirea
Lucrarea a aparut In Biblioteca Religioasa Morals ", in 2 brosuri. cartilor de ritual bisericesc]. PREDICATORULtJ, I (1857),
p. 261: Instiintare.
84 015 (498):25 Se anunta ca, In tipografia Nifon Mitropolitul, s-au tiparit: Ocloihul
[Moise Sora Noacu vesteste ca a alcatuit in manuscris eel Mare, Whologhiut (Molitvelnicul), Orologiul (Ceaslovul), Psallirea, Li-
Saizeci de bucati de predice regulate dupa retorica, pe du- turghia, Triodul, Penticostarul, Apostolul, Evanghelia, Tiptcul, Chiriacedro-
mineci, sarbatori si alte festivitati ocasionale, cum la sfin- mita (Explicarea Evangheliilor). Se indica pre(ul. Despre cele 12 Minee, pro-
tirea lintirimulni, crucei, bisericii scl."]. FOAIE PT. mise in 1856, se anunta ca nu s-au putut tipari, din pricina ca nu s-au prima
MINTE, XIV (1851), p. 32, col. I. listele de abona(i. Sint necesari 1000 de abona(i, ca sa se poati vinde cu 9
galbeni.
85 015 (498):25
[Redactia vesteste ca se vor dona 2000 f. m. c. seau 400 94 015 (498):26
galbini Imperatesti pentru o Cazanie nos romaneascal. [Se anunta ca au iesit de sub tipar: Mineele, Ohtoihul
G. TRANS., XVIII (1855), p. 47, col. I: Brasovu. cel mare si Ceaslovul cel mare "]. VEST. R., XIX (1854),
La ;tire adauga: Aceasta propunere generoasa ne vine de la o mIna supl. la nr. 34: Instiintari.
evlavioasa, prin o scrisoare, cuprinsul careia it vom publica In unul din nu- Ceaslovul s'a tiparit cu toate icoanele colorate ¢i celelalte pe hirtie
merii viitori". velina".

2 Bibliografia analitid c. 3102

www.dacoromanica.ro
015(498): 26 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 29

95 015 (498) : 26 Atonulul, sau descrierea tuturor Sfintelor Manastiri cu Ca-


Directia Tipografiei Sf. Mitropolii. VEST. R., XVIII drele for "]. VEST. ROM., XXI (1856), p. 180, col. II.
(1853), p. 196. Este vorba de cartea Prosehinitara al Sf. Munk al Atonului de Ieros-
Directorul tipografiei, loan Penescu, face cunoscut ca s-au tip5rit opt himonahul Serafim, tradusa in 1. romana de anuntator.
Mince §i ca au ramas numai patru a se tipari; pre(ul celor 12 volume pentru
abona(i este de 9 galbeni, iar pentru ceilalti 15 galbeni. 107 015 (498) : 28
96 015 (498) : 26
[Se face cunoscut ca Inchinatorul Sfantului Munte al
Atonului" a iesit de sub tipar]. VEST. R., XXI (1856),
[Se anunta, c& Tipografia Diecezana din Sibiu a inceput p. 224.
tiparirea integral& a Mineelor"]. TELEGRAFUL R., Se arata persoanele din tara de la care se poate capita cartea.
I (1853), p. 406-407: Monarhia Austriacii.
tirea e data In cadrul unui bilan( al realizarilor romanesti din Transit- 108 015 (498):28
vania.
Se vesteste cä Ratiu, canonic, va da la tipar o Istoria
97 015 (498) : 26 besericesca &tat& generala, cat& si spetiala pentru romanil
Daciei Traiane"]. G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col I.
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Mineiul" pe luna ianu-
arie, iar cele de pe martie si aprilie sint in curs de tiparire]. 109
TELEGRAFUL R., II (1854), p. 28: Instiintare. 015 (498) : 28
[T. Cipariu anunta ca, in anul viitor, va tipari Acte si
98 015 (498) : 26 fragmente pentru istori'a beserecei romane mai alesu in
[Se anunt& c& s-au tiparit la Sibiu Mineele" pe martie Transilvania si Ungaria inainte si chip& unire". Partea I].
si aprilie]. TELEGRAFUL R., II (1854), p. 72: Instiin- FOAIE PT. MINTE, XVII (1854), p. 246, col. I.
tare.
Abona(ii ant ruga(i sa plateasca avansuri, spre a se aduna fonduri pen-
110 Cipariu, Tim. 015 (498): 28
tru continuarea tiparirii. [Prospect cu privire la lucrarea sa Acte si fragmente
pentru istori'a besericei romane mai alesu in Transilvania si
99 015 (498) : 26 Ungaria inainte si dupa unire". Partea I]. G. TRANS.,
[Notita cu privire la tiparirea unui Orariu" Ceaslov XVII (1854), p. 399: Monarchi'a austriaca.
in limba romana, la Buda]. G. TRANS., XXI (1858), Va cuprinde, intre altele: Excerpte din Istoria lui Samuele Klein de la
p. 194: Ungari'a; GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 214: Atanasiu I pina is Gregoriu Majoru. Fragmente inedite din Istoria beseri-
Austria. ciasca a lui P. Majoru. Acte pentru deschiderea Icolilor din Blasiu la 1
Orariul se tiparise la Tipografia Universitatii. In urma actiunii duse Nov. 1754. Biografia lui I. Bobu scrisa de sine insusi. Disertatiune
de intelectualii romani din Pesta, s-au inlaturat din text, incepind de la coala despre fnceputul Romanilor, episcopiele si mitropolia lor, de supt Gregoriu
a IV-a, cuvintele vechi slavone. Majoru"... Comunica gi condi(iile prenumerarii.

100 015 (498) : 26 111 015 (498):28


[Se anunta, cä a iesit de sub tease Molitvelniculn bo- [T. Cipariu anunta ca a pus sub presa Acte si fragmente
gatii"]. TELEGRAFUL R., I (1853), p. 156: Instiintare. de in istori'a beserecdsca a Romaniloru"]. FOAIE PT.
MINTE, XVIII (1855), p. 116; Bibliografia.
101 015 (498) : 27
[Se anunta c& au apArut, in traducere, Confesiile sfantu- 112 015 (498) : 28
lui Augustin"]. EHO ECL., II (1852), p. 48: instiintare. Se anunta ea., la 18 iunie 1857, a aparut la Paris brosura
Lucrarea a aparut In Biblioteca Religioasa Morals ". lui Neofit Scriban, intitulata Abrege historique et chrono-
logique sur l'dglise mdtropole de Moldavie", in care autorul
102 015 (498):27 demonstreaza drepturile Mitropoliei Moldovei fat& de Patri-
[Se anunta ca au aparut, in traducere, Meditatiile sfin- arhia din Constantinopol]. L'ETOILE DU D. [Bruxelles],
tului Augustin"]. EHO ECL., II (1852), p. 48: Instiin- I (1857), p. 315: La presse europeenne sur les Principautds.
tare.
Traducerea a aparut in Biblioteca Religioasa Morala", in 3 brosuri. 113 015 (498) : 29
[I. Oprescu anunta ea a tradus si a pus sub tipar Mao-
103 015 (498):27 logia greco-romance']. PATRIA [Bucuresti], I (1855), p.
[ Se anunta." ca au aparut in Bucuresti Meditatiunile 284: Bibliografia.
San. Augustin an. II. in Martiu 1861 [sic] Monastirea Sa-
dova. Traducere de Archimandritulu Dionisiu"]. FOAIE 114 015 (498):29
PT. MINTE, XVI (1853), p. 44: Literariu. [Se anunta ca in Bucuresti se afla sub tipar Mitologhia
E vorba, probabil, de brosura a II-a din Meditallile S-lut Augustin, greco-romane, trad. de I. Oprescu]. FOAIE PT. MINTE,
traductie de arhim. Dionisie, aparute in 1851, in Biblioteca Religioasa Mo- XVIII (1855), p. 248: Bibliografia".
rala".
115 015 (498) : 29
104 015 (498) : 28
[Editorul G. Ioanid anunta ca a aparut Alcatuirea aurita"
[Se anunta. ca o scriere originala, intitulata Martini de Samuil Ravvi]. ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p. 4.
Crucii din Ambele Dacii, de Ioan Petrescu, cu o prefat5. Pretul unni exemplar este 3,15 lei.
de C. Aricescu", a iesit de sub tipar si se afla de vinzare].
VEST. R., XXI (1856), p. 363: Bibliografie.
105 015 (498):28
[Se anunta c& a aparut Duplul Paralel, sau Biserica in :3 STIINTE SOCIALE
fata Papitatei si a Reformei vecului al XVI", de consilierul
cavaler A. Sturza]. ZIMBRUL, I (1851), p. 368: Biblio-
grafie. Sociografie. Politic&
Cartea aphruse In tipografia Buciumului Roman, Bind tradusa de pro- Economic politica
tosinghelul Neofit Scriban. Drept. Administratie
106 015 (498) : 28 Armata. Invatrimint
Ieromonahul Anania Melega anunta Ca a iesit de sub tipar Etnografie. Feminism
si se afla de vinzare cartea nchinatorulti Sf. Munte al Folclor.

www.dacoromanica.ro
015(498):32 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):327

116 015 (498) : 32 127 015 (498) : 323


[Din ziarul parizian La Presse", din 12 martie, se public& [Se anunta ca, la Institutul Albinei, se va publica curind
stirea ca, foarte curind, va aparea la Paris lucrarea Diplo-
matia si Nationalitatea" de Ganescu]. - ZIMBRUL, IV
(1856), nr. 55, p. 2.
Rominii din Principatele Dunarene, I. Drepturile natio-
nalitatei lor", de Edgar Quinet, traducere din frantuzeste].
GAZ. DE MOLD., XXVIII (1856), p. 20: Bibliografie.
-
Se precizeazd cA acelali GAnescu era autorul brosurii Valahia ci clitoral ei.
128 015 (498) : 323
117 015 (498):32 [Se anunta ca a aparut o brosura cu titlul Unirea Princi-
[Notita in legatura cu anuntarea lucrarii Diplomatia patelor"]. - OPINIUNE'A, I (1857), p. 8: Unirea Princi-
si Nationalitatea"]. - STEAOA D., II (1856), p. 92: Notitil patelor.
bibliografice IV. Autorul, care voise 51 rimita anonim, era cunoscut de cAtre ziarul Opi-
L'Indipendance Beige anun(ase cA aceastA lucrare va aparea to limba niunea.
franceza. Autorul ei, cunoscut printr-o lucrare precedenta despre Valahia,
era GAnescu. Ziarul belgian mai anunta cA, de astA data, scuturat de orice 129 015 (498):323
prejudet, se mArgineste Ia studii de filosofie Ii de istorie". Steaoa Dundrii
ureazA sa tie Intr-adevar asa, fiincla In prima brosura, deli Meuse aceleali
promisiuni, autorul terminase prin pledoarii In favoarea alegerii lui Iancu
[Redactia anunt& ca va publica, In coloanele ei, o parte
din brosura Unirea Principatelor", aparuta de curind].
OPINIUNE'A, I (1857), p. 8: Unirea Principatelor.
-
Cantacuzino ca domnitor al Principatelor Unite.
130 015 (498) : 323
118 015 (498) :32 [Se anunta ca va aparea Adevarula asupra Principatelora
[Se anunta aparitia la Paris a scrierii ziaristului Ganescu Dunarene de cin -;va carelfi stie"]. - ROMANIA [Bucuresti],
Diplomatia si Nationalitatea "]. - G. TRANS., XIX (1856), I (1857), p. 41.
p. 96: Cronica streina. Stirea e data dupa La Presse d'Orient. - Se arata ea volumul va fi
Se subliniaza ca acelasi ziarist era autorul cartii Valahia gi clitoral ei. publicat In doua editii, una francezA li una romaneascA.

119 015 (498) : 323 131 015 (498) : 323


[Se anunta ca a aparut brosura Page historique du prince [Se anunta ca Emanoil Chinezu si Dimitrie Nenciu au
de la convention de Balta-Liman, Gregoire Ghika" ...]. - publicat o brosura in care raspund jurnalului Secolula",
L'ETOILE DU D. [Iasi], I (1856), p. 24: Bulletin de la se- referitor Ia programul deosebit pe care 1-au prezentat citiva
maine. oameni politici din Craiova]. - SECOLULD, I (1857), nr. 40,
p. 1: Bucuresti.
120 015 (498) : 323 E vorba de brosura intitulata Domnulta redactor9 al jurnalulul Scrofula.
[Se vorbeste de brosura Paging istorica a printului con-
ventiei de la Balta-Liman, Grigorie Ghica, Domnul Moldo-
vel", part ea I, editata de maiorul Costachi Cristea, 1856].
STEA0A D. II (1856), nr. 63, p. 250 [gresit: 162], col. I.
- 132
[tntr -o corespondent& din Bucuresti, se anunta. ca Dimi-
trie Ghica a publicat o autobiografie, intitulata Quelques
015 (498) : 323

pages de ma vie"].-L'ETOILE DU D. [Bruxelles], I (1857),


121 015 (498) : 323 p. 197: Nouvelles des Principautes.
[Se anunta ca a aparut brosura Revue sur le regne du
prince Gregoire Ghika"]. - L'ETOILE DU D. [Iasi], I 133 015 (498):323
(1856), p. 24: Bulletin de la semaine. [Se anunta aparitia in brosura a firmanelor de convocare
122 015 (498) : 323
a Divanului ad-hoc si de numire a caimacamului Conachi-
Vogoridi]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte XXIX]
[Se mentioneaza.' brosura Revue du regne du Prince (1857), p. 80: Institutul Albinei.
Gregoire Ghika, par un mernbre du parti national", 1856]. -
STEAOA D., II (1856), nr. 63, p. 250 [gresit: 162], col. I. 134 015 (498) : 323
123 015 (498): 323 [Se anunta ca s-a pus sub tipar Cetateanula Romani.'
[Se mentioneaza brosura Revista Domniei Printului sau Speranta religidsa; libertatea opiniunel; legea electo-
Grigori Ghica, de unil membni a partidel nationale", 1856]. rala; calomnia; confesiunea pacateloril cetMenesti; ceta-
- STEAOA D., II (1856), nr. 63, p. 250 [gresit: 162], col. I. tenulfi virtuosfi; certitudinea; camera pe 7 aril; evitati de
peri[c]ole si ora a sunatil de Toma Strimbeanu"]. - NATI-
124 015 (498) : 323 ONALULU, II (1858), p. 8.
[Se publica traducerea unei notice din ziarul parizian 135
La Presse", cu privire la aparitia unei brosuri cu titlul 015 (498):324
Regimul actual al Principatelor Dunarene "]. ZIMBRUL, [Caimacamul cere Departamentului din Nauntru sa is
IV (1856), nr. 31, p. 3: $tiri atingatoare de Principate. masuri impotriva persoanelor, care cauta sa constituie co-
Lucrarea e atribuitA, cu semne de intrebare, contesei Sturza (?) nas-
cutd princesa Ghica (?)". In notita, se exprima convingerea ca aceasta lu-
crare are 55 produca o adinca IntipArire asupra spiritului oamenilor de Stat,
alegerilor]. -
mitete de priveghere si sa formeze autoritati nelegale in timpul
BULETIN [T, R.], 1857, p. 269-270.
Aceste persoane an tipArit pe ascuns In Capitala brosura Apel cdire ale -
chema(i sA fixeze soarta" Principatelor. gCtorii ii alegii din Romania.

125 015 (498) : 323 136 015 (498) : 326


[Mentiune despre brosura Jaloba Vrancenilor" de C. [Se anunta ca, peste putin, va iesi de sub tipar, In limba
Hriste]. NEPARTINITORUL, I (1856), p. 75-76; ZIM- romans, Transportula Negriloril in Africa" de A. Michiels].
BRUL, IV (1856), nr. 186, p. 1-3: Iasil 27 Augustu. - NATIONALULt, I (1858), p. 120; ROMANUL, II (1858),
Men(iunea se face in cadrul polemicii dintre Nepletinilorsd si Zimbral p. 104, col. I: Insciincari.
In legaturl cu respectarea legii presei. 137 015 (498):326
126 015 (498) : 323 [Se vesteste ca, la Paris, va aparea in curind Les esclaves
[Se anunta ea, la Institutul Albinei, s-a tiparit traducerea modernes dans les Principautes Danubiennes"] - STEAOA
in romaneste a scrierii lui Edg. Quinet, sub titlul: Roma- D., II (1856), p. 40: Bibliografie.
nii Principatelor Dunarene. I"]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII 138 015 (498) : 327
(1856), p. 184: Bibliografie. [Se anunta ca a aparut de curind, la Paris, lucrarea Me-
Se aratA cA traducerea este insolitA de portretul lui Edg. Quinet, de o moire sur I'Empire d'Autriche dans la question d'Orient"
hartA a Daciei vechi si de o compunere Inchinata memoriei lui Gheorghe de I. C. Bratianu]. - STEAOA D., I (1855), p. 24: Biblio-
Moruzi. grafie.

www.dacoromanica.ro
015(498):327 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):33

139 015 (498):327 151 015(498):33


[T. Codrescu anunta ca a hotarit sa publice in brosura [Se anunta ca a iesit de sub tipar lucrarea Studii siste-
documentele Conferintei de la Viena]. - ZIMBRUL, III matice In economia politica de D. P. Martianu, licentiate
(1855), p. 368: Bibliografie. In drepturl si in sciintele politice. Partea prima. Economia
socials. Sarcina primal. - NATIONALULG, I (1858), p.
140 015 (498) : 327 168: Bibliografie; ROMANUL, II (1858), p. 148, col. I;
[Se anunta di a iesit de sub tipar Portofoliu Politicu G. TRANS., XXI (1858), p. 156: Bibliografie.
sau Documente Relative la Negotierile din Viena asupra Este de vinzare la libraria lui C. A. Rosetti, cu pretul de 5 1/2 giant'.
questiunii Orientului"]. FOA1E PT. MINTE, XVIII
(1855), p. 160. Bibliografie. 152 015(498): 33
Brosura se MU de vinzare la redactia Patriei. [Se anunta ca s-a tiparit in brosura proiectul de organi-
zare a Bancii Moldovei]. - GAZ. DE. MOLD., XXIV (1852),
141 015 (498) : 327 nr. 68, p. 167-168: Novitale din nauntru.
[Librarul G. Ioanid vesteste ca va pune curind sub tipar
Turcia actuala" de Ubicini]. - FOAIE PT. MINTE, XVIII 153 015 (498) : 33
(1855), p. 272: Bibliografia. [Se vesteste ca, la Institutul Albinei, s-au tiparit Actele
Bancei Nationale in Moldova"]. - GAZ. DE MOLD.,
142 015 (498) : 327 XXIV (1852), nr. 73, p. 190: Bibliografie.
[Se comunica punerea sub tipar a carpi Turcia actuala" Se vorbeste si de o versiune francezh.
de Ubicini]. - PATRIA [Bucuresti], I (1855), p. 284: Bib lio-
grafia. 154 015(498):33
In Biblioteca Litterarie" a lui G. Ioanid. [Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
Reductia monedelor, pentru Inlesnirea socotelilor pe lei",
143 015 (498) : 327 de pitarul G. Mihaescu]. - VEST. R., XVIII (1853), p.
[Se anunta ca a iesit de sub tipar, in colectia Biblioteca 368: /nstiintari.
Litterarie", scoasa. de Gheorghie Ioanid, lucrarea Turcia
actuala" de Ubicini]. - FOILETONUL Z., (1855), p. 312: 155 015(498):33
Bibliografie; VEST. R., XX (1855), p. 332: Bibliografie. [Notita la aparitia unei carti tratind despre prefacerea
si schimbarea banilor not "]. - TELEGRAFUL R., VI
144 015 (498) : 327 (1858), p. 162, col. I.
[G. Ioanid anunta ca a scos de sub tipar Espunerea Brosura s-a tiparit la Tipografia Diecezana, in Sibiu.
chestii locurilor sfinte"]. - VEST. R., XX (1855), supl.
la nr. 74, p. 1, col. II: Bibliografie; XXI (1856), supl. la 156 015(498) : 33
nr. 6, p. 2: Bibliografie. anstiintare de prenumeratie pentru Comentariu la
E vorba de lucrarea lui Ubicini, tradusa de Atanasie N. Picleanu. Prdinalta Patents din 21 Iunie 1854, lucrat pentru poporul
roman de Ioanne Puscariul. - TELEGRAFUL R., VI
145 015 (498) : 327 (1858), p. 57: Instiintare de prenumeratiune.
[Se anunta, ca a aparut, in editura librariei Gh. Ioanid Se dau amanunte asupra cuprinsului arta, anuntindu-se ca a si aparut
din Bucuresti, ] ucrarea: Espunerea chestii Locurilor Sfinte, faisoara dintliu", In Tipografia Diecezana din Sibiu. Pretul, 1 florin. Lu-
chip& Ubicini", traducere de Picleanu]. - FOILETONUL Z., crarea se gaseste la Tipografia Diecezana, la autor, sau la Ioan Bran de
I (1855), p. 352: Bibliografie. Lemeny, consilier la Curtea Apelativa din Sibiu.
146 015 (498) : 327 157 R.[edactorul] 015(498):33
Les Principautds roumaine[s] devant )'Europe. - LE Comentariu la preanalta patents urbariala...- G. TRANS..
COURRIER DE B., I (1856), nr. 96, p. 3: Bibliographie. XXI (1858), p. 128: Venetia.
Se reproduce o notita apArutS in ziarul Le Nord, relativ la brosura cu AnuntS ca a aparut, in Tipografia Diecezana din Sibiu, lucrarea pretonilui
titlul de mai sus. In notita, se elogiaza spiritul elcvat si impartial" in care I. Pwariu Comentariu la Preanalla pateni4 urbariald din 21 luniu 1854,
este sena brosura. - Este vorba de brosura lui A. Sanejouand [= George lucrattl pentru poporulit romdrttl farel osebire de confesiune. Reproduce
13ibescu], publicatA la Paris in 1856. prospectul autorului, fagaduind cA va publica si extrase din lucrare. Pretul,
1 florin. I. Puscariu era pretor in corn. Venetia de Jos, din Transilvania.
147 015(498):327
[Brosura Napoleon III si Principatele Romane" este 158 015(498) : 33
atribuita lui Golescu]. - NATIONALULU, I (1858), p. 244: [Se anunta ca a aparut, in tipografia Buciumului Roman,
Corespondenta politica a Nationalului, Paris. brosura Firmanuri imparatesti si ofisuri domnesti atingatoare
Este vorba de brolura lui Armand Levy: L'emPereur Napolion III et de relatiile intre proprietari si lucratorii de pamanta si pentru
les Principattles Roumaines. evacuatiea Principatelor"]. - ZIMBRUL, I (1851), p. 314:
Bibliografie Romaneasca .
148 015(498):327
[Se reproduce din foaia Indeperlinta" scrisoarea lui 159 015 (498) : 33
Niculae Golescu prin care acesta declara ca nu este autorul [Se anunta ca a aparut in tipografia Buciumului Roman
brosurii Napoleon III si Principatele Romanel . - brosura Asezamantu (alaturatu pe tangs Hat- $criful Impa-
ROMANUL, II (0858), p. 211. ratescu) atingatoriu de regularea dreptatilor si a indatoririlor
E probabil o traducere din foaia L'brelependanee Beige. proprietarilor de mosii si pentru panea de rezerval. - ZIM-
BRUL, I (1851), p. 314: Bibliografie Romaneasa.
149 015(498) : 327 160 015 (498) : 33
[Se anunta ca a iesit de sub tipar, la Paris, brosura Austria [Se anunta ca, la Institutul Albinei, s-a tiparit In editie
In Principatele Dunarene"]. - ROMANUL, II (1858), p. oficiala Legiuire atingatoare de regularea dreptatilor si a
217, col. II. indatoririlor proprietarilor de mosii si a locuitorilor lucra-
150 015 (498) : 328
tori de pamint pe acele mosii"]. - GAZ. DE MOLD., XXIII
(1851), p. 152: Bibliografie.
Regulament din intru al divanului sau Adunarii Ad-hoc.
- MONIT. ADUN. AD-HOC BUC., I (1857), p. 3-5. 161 015(498) : 33
Acest Regulament din barn al divanului sari Adundrii Ad-hoc din Bucti- [Vestitorul Romanesc" anunta ca, la redactia lui, se
refti, 1857 a aparut si in brosura de 16 pagini, care se afla si in colectia Mani- afla de vinzare legiuirea pentru dreptul si indatoriri ale
torulur, brosata intre p. 8 si 9. proprietarului si ale lucratorilor parniutului, cum si instruc,

10
www.dacoromanica.ro
015(498):33 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):314

tiile invoelilor pe cinci ani pentru locuitorii mosiilor, si bileturi cella a si aparut. Se subliniaza importanta lucrarii peutru functionarii po-
de lucru cu vite si cu miinile"]. VEST. R., XVII (1852), litici si din justilic. Se accentueaza ca editia romaneasca a Post lucrata de
p. 119. filologii nostri cei mai cercati".

162 015 (498) : 33 173 015(498) : 34


[Se anunta ca va aparea in curind Cvestiea relatiilor [Departamentul Dreptatii anunta ca s-au tiparit intr-un
tori de pamint", studiata. de N. Istrati]. -
dintre proprietarii de mosii din Moldova cu locuitorii lucra-
GAZ. DE MOLD.,
XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 404: Bibliografie Romani.
-
exemplar toate legiuirile cite s'au intocmit si s'au promulgat"
in timpul domniei lui Barbu $tirbei]. BULETIN [T. R.],
1853, p. 226-227; VEST. R., XII (1853), p. 292.
Legiuirile sint asezate dupa feluritele ramuri de administratie, in mod
163 015(498):33 cronologic. Exemplare din brosura s-au trimis la toate judecatoriile si tribu-
[Se anunta ca a aparut traducerea franceza a lucrarii lui nalele.
N. Istrati, sub titlul: La question des relations entre les
vateurs"]. -
propridtaires des terres de la Moldavie et les villageois culti-
GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 38: La
174
[Se anunta ca, la tipografia Buciumului Roman, a aparut
015 (498) : 34

Institutul Albinei.
164 015(498): 33
-
Estractu de cateva dispositii si legiuiri ale In . S. Domnului
G. Ghica V. V."]. FOAIE PT. MINTE, XIX (1856), p.
112: Bibliografie; FOILETONUL Z., II (1856), p. 168:
[Se anunta ca a inceput sa circule brosura Raportula Bibliografie.
Consiliului Administrative Estraordinarti atingatoria de
starea de fates a Finanselora Principatulul Moldovil "].
ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p. 157: Principatele Unite.
- 175
[Gheorghe Costaforu, profesor in Facultatea de drept
015(498):34
Iasil 24 Dechemv.
In ancza brosurii se reds copia unui raport al Departamentului de Pi-
nante, referitor la chcltuiclile die ultimii aid pentru intretinerea unei po-
unui Magazine judecatorescill. FOAIE PT. MINTE.
XVIII (1855), p. 64: Bibliografie.
-
din Bucuresti, anunta ci isi propunc cditarca in brosuri a

litii t ainice". Va cuprinde problemc do drept civil, criminal, comercial, aclministrativ


gi procedura.
165 015 (498) :33
[Se anunta ca s-au publicat, in tipografia Buciumul 176 015(498): 34
Roman din Iasi, Bugetelc Cassel Clerului Pamanteana si at
acelei a $coaleloril Publice pc anul 1855"]. FOILETONUL
Z., I (1855), p. 296: Bibliografie.
- catoresc", Gheorghe
III (1855), p. 243-244: Bibliografie.
Costaforu]. -
[Prospect cu privirc in cditarea lucrarii Magazinul Jude-
de catre ZIMBRUL,

166 015(498):33 Se anunta planul de cditarc at lucrarii, in broturi, gl cuprinsul ci. Se


argumenteaza utilitatea lucrarii, mai ales pentru functionarii statului. La
[Ministerul Finantelor face cunoscut ca s-au tiparit sfirsit, se comuniel conditiile prenumer5rii.
cercetate de oricine].
Publicatie.
-
conditiile dupes care s-au arendat veniturile statului si pot fi
VEST. R., XXII (1857), p. 6: 177 015(498) : 34

Este vorba de urmatoarcle vcuituri: Exportatia cerealelor, a vitelor


de tot felul, a seului ccrvis si ocritul ".
-
[Se anunta aparitia publicatiei Magazinul judecatoresc",
scoasa. de Gheorghe Costaforu]. VEST. R., XX (1855),
p. 28.
167 015 (498) : 33 178 015(498) : 34
[Se anunta ca, la Institutul Albinci, s-a tiparit O legiuire [Gheorghe Costaforu anunta aparitia in curind a lucrarii
-
atingatoarc de adaugirea taxiei pe vine si rachiu in Moldova"].
GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), nr. 73, p. 190: Biblio-
grafie.
Magazine Judecatorescal. VEST. R., XX (1855), supl.
Ia nr. 9, p. 1 -2: Instiintare.
179 015(498) : 34
168 015 (498) : 33
[Departamentul Visticriei face cunoscut ca s-au tiparit [Se anunta ca a aparut brosura I a Magazinului judeca-
torescil", publicat de Costaforu, in Bucuresti]. FOAIE -
Conditiile si tarifa Vamilor Principatelor Valahii si Moldavii,
dupa care se va vinde acest venit pe curs de 6 ani"].
TIN [T. R.], 1853, p. 145.
BULE- - PT. MINTE, XVIII (1855), p. 128: Bibliografie; VEST. R.,
XX (1855), p. 172: In5tiintari.
Vinzarea se face chiar de Departamentul Visticriei. 180 015(498):34
169
[Anunt ca s-a tiparit, la Institutul Albinci, editia oficiala
015(498): 33 -
[Sc anunta ca a icsit de sub tipar Magasinula judeato-
rescill. NATIONALULU, II (1858), p. 24.
Se precizeaza a a iesit brosura a VI-a, in care se dig explicatia Con-
-
din lcgea pentru panea de rezerva in Printipatul Moldavii"].
GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 152: Bibliografie. ventiei Principatelor-Unite".

181 C.[odrescu], T. 015 (498):341


170 015(498):34
[Sc anunta ca. Ioan Maiorescu a tradus in limba roman&
condica legilor austriece, care astepta doar sit fie tiparita].
G. TRANS. , XV (1852), p. 154-155.
- [Prospect in legaturi cu aparitia si vinzarea brosurilor
cu lucrarile diplomatilor in conferintcle de la Viena"...].
ZIMBRUL, III (1855), p. 396: Bibliografie.
-
$tire data in articolul Noes organisaiinne judecaloreascit in Ardeal. Totodata, anunta ea au aparut primele trei foi".
171 015(498):34 182 015(498) : 341

Colectia Legiuirilor Monarhiei Austriene"]. -


[Se anunta ca s-a tiparit cu litere chirilice, la Viena,
FOILETONUL.
[Se anunta ca a aparut, la Iasi, colectia Protocoalele
Conferintel de Vicna, Corcspondenta secreta. a Lordulul
Z., I (1855), p. 72: Bibliografie.
$tirea e data In cadrul unei notile bibliografice semnate T. C. [odrescu]
Gion Rusel, felurite depese diplomatice si alto articule impor-
tante", traduse si publicate de Teodor Codrescu].
TONUL Z., I (1855), p. 248: Bibliografie.
FOILE- -
172 015(498): 34 Este data o lista a acestor documente si articole, intre care si corespon-
[$tire in legatura cu tiparirea unei terminologii juridico- denta lei John Russel.
politice" In limba romans]. G. TRANS., XIV (1851), p.
112, col. H: Viena. 183 015(498): 341
Se anunta ca, In tipografia statului din Viena, se tipareste cite o termi- [Se anunta ca a aparut, la Buciumul Roman, Protocolul
nologie juridico-politics" in limbile romans, ceha si croata. Cea In limba conferincilor de Viena. Relativ la Cvestia Orientals. Corespon.

11
www.dacoromanica.ro
015(498):341 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):35

denta Diplomatic& Secret& a lordului J. Rusel", publicate 196 015 (498) : 347.7
de T. Codrescu]. - FOILETONUL Z., I (1855), p. 296: [Se anunta ca a iesit de sub tipar Dreptul comercial
Bibliografie; ZIMBRUL, III (1855), p. 756: Bibliografie. roman, vol. I-iu", si se afla de vinzarc]. - VEST. R., XVIII
184 015(498):341 (1853), p. 228: Instiintari.
[Se anunta ca P. Teulescu a pus sub tipar Protocoalele 197 015 (498) : 347.7
Congresului din Paris"]. - VEST. R., XXI (1856), p. 132, [Se anunta ca a iesit de sub tipar volumul al II-lea din
col. III. Dreptulti comertiala romanti dupa printipurile si ordinulu
Vor iesi la lumina peste o saptamina. condicei de comertil de d-nu Paharnicu Scarlat N. Ghica"].
- VEST. R., XIX (1854), p. 224: Instiintari.
185 015(498) : 341
Pretul ambelor volume, IS sfanlihi.
[Se anunta ca Congresul din Paris, publicat de P. Teu-
lescu, iesind din tipar in brosura, se afla de vinzare la toate 198 015(498): 347.7
librariile"]. - VEST. R., XXI (1856), p. 144, col. II.
[Se anunta ca s-a pus sub tipar Esplicarea condicel
186 015(498) : 341 comerciale" de V. Boerescu, doctor in drept si profesor de
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Congresul din Paris, drept comercial]. - NATIONALULU, I (1858), p. 397;
protocoale si tractatul de pace, pnblicat dupa a Monitorul FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 218: Bibliografie.
francez de P. Teulescu si G. Baronzi"]. - ANUNCATORUL,
IV (1856), p. 160: Bibliografia; VEST. R., XXI (1856), p. 199 015(498): 347.9
148. [Se anunta ca a aparut in limba roman& Regulatnentula
Pretul unui exemplar este 3 sfauti. advocatesca pentru Marcie Principata Ardealuld"]. - G.
TRANS., XVII (1854), p. 40: Buletinula oficialii.
187 015(498): 341
[Se anunta ca a icsit de sub tipar si se afla de vinzare 200 015(498) : 348
Esplicarea Conventiei relatives la organizarca Principatelor [Se anunta ca Manualul de Pravila biscriceasca prescur-
urmata de textul Conventiei si Protocolele conferintelora tata dupa a soboarclor, cu adaogirea instructiilor pentru
din Paris"]. - NATIONALULU, II (1858), p. 16. formele cununii ce are a se pazi in viitor de catre cei cc vor
Pretul unui exemplar este de doi sfanti. a se casatori, a iesit de sub tipar si se afla de vinzarc la tipo-
grafia Sf. Mitropolii"]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 16:
188 015(498):341 [attiia[Sa.
[Se anunta ca gazeta va publica separat, impreuna cu
traducerea romang", textul Conventiei de la Paris, reprodus 201 015(498) : 348
de Independenta - GAZ. DE MOLD., XXX [Se anunta ca a iesit de sub tipar brosura Cunostinte
(1858), p. 297: Novitalc din nauntru. folositoare dcspre trebile casatoriei, spre folosul prcotimei si al
189 015(498): 341 scaunelor protopopesti", intocmita de A. Saguna]. - TELE-
[Se anunta editia oficiala a Actelor oficiale atingatoare GRAFUL R., II (1854), p. 6: Monarhia Austriaca. Transil-
vania.
de Organizarea definitive a Principatelor Unite a Moldovei
si Valahiei"]. - GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 336: I se arata cuprinsul, care consta din indrumari cu privire la ceremonia
Bibliografie Romana. casaturiei.

190 015(498) : 342 202 015 (498) : 348


[Se anunta ca a aparut, in tipografia Albina, brosura [Se vesteste ca au aparut, la Sibiu, Elementele dreptului
Despre puterea legislativa si privilegiile Principatelor Moldo- canonic al Bisericil drept credinciOse Rasaritene spre intro-
Romane-, de N. Istrati]. - ZIMBRUL, IV (1856), nr. 165, buintarea Preotimel a clerului tinar si a Crestinilor", de
p. 4: Bibliografie. Andrei Saguna]. - TELEGRAFUL R., II (1854), p. 74.
Se noteaza ca brosura s-a impartit ca adaos la Gazeta de Moldavia. In p. 74-75, se reproduce in intregime Precuveinlarea acestei lucrari.
191 015(498): 342 203 015(498) : 35
[Se vesteste ca., la Institutul Albinei, a iesit de sub tipar [Stire in legatura cu alcatuirea Manualului Administrativ"]
lucrarea Dcspre puterea legislativa si privilegiile Principa- GAZ DE MOLD., XXV (1853), p. 205: Novitale din
telor Moldo-romane", de N. Istrati]. - FOAIE PT. MINTE, nauntru.
XIX (1856), p. 112: Bibliografie. Se comunicl comisia de alcatuire
192 015(498) :342
[Se anunta ca a aparut brosura Sur le Pouvoir legis- 204 015(498) : 35
latif et les privileges des Principautes Moldo-Romaines", Raportul comissici insarcinate cu dregerca unui Manual
Iasi, 1856]. - L'ETOILE DU D. [Iasi], I (1856), p. 15, col. I. Administrativ. - GAZ. DE MOLD., XXV (1853), supl.
Yn cadrul articolului Le Journal de Constantinople a M. Istrali so fac la nr. 50.
lungi extrase din aceasta brosura.
205 015(498): 35
193
[Se anunta, ca se afla de vinzare Traitd comparatif des
015(498) : 343

dents et des peines, au point de vue philosophique et juridi-


[Ofisul domnitorului Moldovei cu privire la tiparirea
dispozitiilor guvernului intr-un Manual Administrativ "].
BULETIN [MOLD.], XXIII (1855), p. 185: Departamentul
-
que, par B. Boeresco, docteur en droit"]. - NATIONALULU, din Launtru.
I (1858), p. 56: Bibliografie.
Se afla de vinzare la Paris Si la Bucurqti; prelul 6 sfanti. 206 015(498): 35
194 015(498):347 [In ofisul domnului Grigore Ghica dat la inchiderea sesiu-
[Se anunta ca a aparut Codicele civile generale austriacti nii divanului Moldovei se face mentiune despre Manualul
de leg!, in limba romana]. - G. TRANS., XVII (1854), In ramul administrativ", tiparit in 1855]. - GAZ. DE MOLD.,
p. 40: Buletinula oficialti. XXVIII (1856), p. 153: Novitale din nauntru.
195 015(498):347 207 015(498) : 35
[Se anunta c& s-a publicat editia a doua a lucrarii Con- [Notita bibliografica, la aparitia volumului al II-lea din
dica civil& a Moldovei']. - ZIMBRUL, II (1851), nr. 45, Manualula administrativii cuprinzatoriti felivritelora dispo-
p. 180: Bibliografiea romana. si legiuiri urmate in ramule administrative de la intro-

12
www.dacoromanica.ro
015(498): 35 HIRLIOGRAFIE ROSIANEASCA 015(498): 296

ducerea regulamentulul organica si pine la 1856"]. - ZIM- 217 015(498): 37


BRUL, IV (1856), nr. 69, p. 4: Bibliografie. [Moyse Bota vesteste ca a pus sub tipar Modulu de cres-
Sc arata ca lucrarea fusese aleatuita de o comisie compusa din: printul cere al Romaniloru de acumu"]. - FOAIE PT. MINTE,
lorgu Sulu, postelnicul Procopie Florescu si aga Dimitrie Hasnas. Se anunta XIX (1856), p. 100: Provocare la prenumeratiune.
cuprinsul vol. II.
218 015(498):37
208 015 (498) : 35 [Se anunta ca a iesit de sub tease Asezamant pentru reor-
[Se vestestc ca., in tipografia Buciumul Roman, a aparut ganizarea invataturilor publice in Principatul Moldovei..."].
lucrarea Culegere administrative de feliurite dispozitii ZIMBRUL, I (1851), p. 272: Bibliografie romaneasca.
atingatoare de dregatoril tinutului, de privighitoril ocoalelor
si ale for indatoriri, de vornici i pacinici si indatoririle tor. 219 015(498): 37
Povatuiri de a dreptul catra locuitori, precum si regule atin- [Se vesteste ca a aparut Modula de educaciunea sdu
gatoare de cutiile satesti si de cisle"]. - ZIMBRUL, IV cresterea vechiloril egipteni, persiani, greci si romani", de
(1856), nr. 77, p. 4: Bibliografie. Moyse Bota]. - FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 170:
Se precizeaza ca lucrarea e un extras din tomul at II-lea al illanualului Bibliografia.
administraliv, p. 615 urm. La Sibiu, in tipografia lui G. de Closius.
209 015(498): 355 220 015 (498) : 37
[T. Codrescu anunta ca Ia Bruxelles, in tipografia lui [Se anunta ca Institutul Albinei a publicat Cvestiea
I. H. Dehou, s-a tiparit in romaneste cartea Idee repede invataturilor publice in Moldova", precedata de o ochire
despre resbelul de partizani, urmatil de instructiuni asupra istorica asupra scolilor, de G. Asachi]. - GAZ. DE MOLD.
servitiului de Campanie, si de unit Manual de fortificatiune XXX (1858), p. 128: Bibliografie.
pasagera, traduse din limba franceza cu oarecare modifica-
tiuni de G. Adrianu es-militariu din Principatul Romaniei"]. 221 015(498) : 37
- FOILETONUL Z., I (1855), p. 72: Bibliografie. [Se vesteste ca., in tipografia Buciumului Roman, a aparut
Anuntul Sc face in cadrul unei noti(e sent:late de T. C. [odrescu] despre un memoar despre starca invataturilor publice din Moldova",
carti romanesti aparute In strainatate. de T. Codrescu si D. Gusti]. - FOAIE PT. MINTE, XXI
(1858), p. 8: Bibliograf ie.
210 015(498):355
[Editorul G. Ioanid anunta ca a scos de sub tipar lucrarea 222 015(498) : 37
Ecoulii Rasboiului. Baltica - Dunarea - Marea Neagra."]. [Notita despre aparitia lucrarii lui Athanasie Marienescu
- VEST. R., XX (1855), supl. la nr. 74, p. 1, col. II: Biblio- Invatatoriul si poporul"]. - TELEGRAFUL R., VI
grafie; XXI (1856), supl. la nr. 6, p. 2: Bibliografie. (1858), p. 30: Transilvania.
E vorba de lucrarea lui Leouzon-le-Duc, tradusa de P. Peretzu. Se publics si cuprinsul lucrarii. Ea se distribuia gratuit abonatilor Te-
legrafillui Romdn, jar pentru to(i al(ii" costa 24 de crei(ari.
211 015(498): 355
[Se anunta ca a aparut, in editura librarici Gh. Ioanid din 223 015(498): 37
Bucuresti, lucrarea Ecoulii resboiului" de Lduzon le Duc.] Cataloga despre cartile, care se tiparira Ia c. r. direptiune de
- FOILETONUL Z., I (1855), p. 352: Bibliografie. editura cartiloru scolastice in Viena dc la anula 1857... -
E vorba de lucrarea istoric-documentary a lui Leouzon-le-Duc Ecoul G. TRANS., XXI (1858), p. 177: Partea oficiosa.
resboiului - Ballica - Dundrea - Alarm Neagrd. Litre acestea, se gaseste si o scurta lista de carti in limba romans.
212 015(498):355 224 015(498) : 39
[Stire ca scrierea despre scoala recrutilor de calarime", [Anuntul scrierii Ochire istorica.. Despre dcprinderile si
prelucrata in limba romana de colonelul P. Scheleti, s-a datincle natiilor pamintului: extras din Enciclopedia purtati-
tiparit in 300 de exemplare]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII va a unei societati de literati, publicata in Paris, sub directia
(1856), p. 57: Novitale din nauntru. d. Bailly de Merlin, si adaugita cu culegeri interesante din
mai multe carti clasice, de d. spatar N. IstratiTh - GAZ.
213 015(498): 355 DE MOLD., XXV (1853), p. 12: Bibliografie.
[Ordinul de zi prin care domnitorul Moldovei muItumeste
colonelului Petru Scheleti pentru prelucrarile unor tratatc 225 015(498):39
militare, pe care le-a publicat]. - ZIMBRUL, IV (1856), [Se anunta tiparirea suplimentului la volumele I §i II
nr. 36, p. 1: Moldova. ale Albumului de costiumuri a porturilor moldovene"]. -
GAZ. DE MOLD., XXVII (1855), p. 308.
Textul e insotit de un comentariu al redactiei, exprimind bucuria pentru
acest gest. 226 015 (498) : 39
214 015(498):355 [Se anunta ca, la Institutul Albinei, a aparut de curind
un suplement la albumul costumelor populare ale Moldov ii"]
[Sc anunta ca a iesit de sub tipar Cursul elementar de - STEAOA D., I (1855),p. 15: Sciinti si arte.
istoria artei militare, redijat si predat in scoala elevilor Pretul: 2 galbeni in negru, 3 galbeni In colorat.
militari de colonelul I. Voinescu"]. - ANUNT. R., IV (1857),
supl. la nr. 14, p. 1. 227 015 (498) : 39
Pretul unui exemplar este de 1 galben. [Referinta scurta Ia De funeribus Romanorum" de
215 015(498):355
doptorele" Vasiliu Popu, continind descrieri de datini
romanesti de inmormintare]. - FOAIE PT. MINTE, XVI
[Se anunta ca s-a tiparit si se aft& de vinzare la libraria (1853), p. 135, col. I.
C. A. Rosetti lucrarea maiorului Adrian Mdmoire despre
reorganisarea puterei armate a Principatelor-Unite "]. - 228 015(498): 396
ROMANUL, II (1858), nr. 71, p. 285. [Se invite toti binesimtitorii filantropi, ca se binevo-
Este vorba de cartea Ml moire sur l'organisalion de la force armee des iasca a culege prenumeratiuni" la Brosura Reuniunei F. R."].
deux Principaules Roumaines Hauls. - G. TRANS., XVI (1853), p. 314: De la Reuniunea F. R.
216 015(498) : 37 229 Nicolau, Maria 015(498): 396
[Moyse Bota din Arad anunta ca a pus sub tipar Metodulu De la Reuniunea F. R. - FOAIE PT. MINTE, XVII
de educatiunea Egipteniloru, Persieniloru, Greciloru si a (1854), p. 16.
Romaniloru betrani"]. - FOAIE PT. MINTE, XIX (1856), indeamna publicul sa se prenumere la brosura Rcuniunii Femeilor Romane
p. 100: Provocare la prenumeratiune. aparuta de curind in editura ginerelui sau, Iacob Murasanu. Arata ca venitul

13
www.dacoromanica.ro
015(498):396 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):43

acestci brosuri e destinat sa constituie un fond din ale carui dobinzi sa se 238 015(498): 43
tipareasca In vntor carti eftine romanesti". [Se anunta ca a iesit de sub tease, in tipografia Buciumului
230 015 (498) : 396 Roman, brosura I, literele A-B, din Vocabularul Germanii-
Romanu" al doctorului T. Stamati]. - ZIMBRUL, I (1851),
[Se anunta cuprinsul color dotia brosuri editate de Reuniu- p. 300: Bibliografic romaneasca.
nea Femeilor Romane din Brasov]. - G. TRANS., XVII Se mai anunta ca, In curind", trebuie 55 apara alts brosura, tiparirea
(1854), p. 184, col. I. urmind necontenit".
Pe IMO darile de seams asupra Societatii, cle cuprind li texte cu caracter
educativ li literar. De ex.: Din L. Aime-Martin despre educdciunea matnelora 239 015 (498) : 43
de famaie;Influenia lui Cartesie asupra educaciunei pop orator ; Solia lui Ruse [Notita in legatura cu aparitia brosurii a V-a din Vocabu-
[= Rousseau.' ; Dulcile influenle ale familiei ; Femeile nea4Indulcita barbaric, larul german-roman " al lui Teodor Stamati]. - GAZ. DE
fdanduse sOlele n6stre.. ; Orfana din ening ; Capataiuia tut L. Biron [=. By- MOLD., XXIV (1852), nr. 75, p. 195: Bibliografie.
ron) etc.
240 015(498) :43
231
Despre indatoririle femeilor. -
GAZ. DE MOLD., XXVI
1854), p. 137: Albina Romineasca.
015 (498) : 396 [Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
Dictionarul germano-romanesc" de Stamati, din Iasi]. -
VEST. R., XVII (1852), p. 248.
Recenzia carpi: Despre fndaloririle femeilor li despre mijloacele cele matt
nemerite ce ar putea siguripsi fericirea lot, de pe limba franleza a D-nei Gati- 241 Iliescu Nichifor 015(498): 43
Gamond pe romanie adus[a] de T. Ball, hatman §i cavaler a mai multor or- [Prospect pentru difuzarea Vocabularului german-roman
dine". - E vorba de lucrarea d-nei Gatti de Gamond. In recenzie, se subli- at lui Teodor Stamati]. - G. TRANS., XV (1852), p. 173-
niaza importanta fcmeii In societate, ca mama de familie, 6i valoarca initin 174 : Blasiu, 11/29 Iuniu.
ativci lui T. Ball de a traduce cartea. - In continuare, in p. 137-139, se Sub forma unci scrisori elfin redactic, N. I., In calitate de colector
reproduce Procuvdntarca talmacirii, de T. Ball. general", autorizat pentru Ardcal de care autor, prezinta conditiile de pre-
numerare: pretul, precum si persoanele din diferite orate la care se pot face
232 015(498) : 396 prenumerari. Illiescu prezinta Vocabularul lui Stamati ca pe un eveniment
[Se vesteste ca, in Bucuresti, a iesit la lumina un cate- cultural si lauds conditiile tehnice in care a fost tiparit.
hismii moral pentru Dame", de d. Penescu]. - FOAIE PT.
MINTE, XVIII (1855), p. 100, col. II. 242 015(498) : 43
E vorba de scrierea lui loan Penescu Catehismul bunel cresteri a factor [$tire despre retinerea la vama, pentru indcplinirea forma-
sae at datoriilor tor morale li so /late ca fete, ca soap fi ca mume de familie, apa-
rut& In 1854. Stamati]. -
litatilor de import, a Lexiconului germano-roman de T.
G. TRANS., XV (1852), p. 278.
233 015(498) : 398 243 015 (498) : 43
[Se anunta tiparirea lucrarii Baladele romanesti" partea [Se vesteste ca a iesit de sub tease lucrarea Carte de
I, de V. Alecsandri]. - ZIMBRUL, II (1852), p. 206: conversatiunea si Vocabulariu germanii si romanti prescurtii
Bibliografie. lucratii pentru German' si Romani']. -G. TRANS., XV (1852),
Partea I, cuprinzind cintece batrinesti", se tipareste la Buciumul Roman. p. 192, col. II.
Cartea a aparut la Tipografia Diecezana din Sibiu. Arc si un titlu ger-
234Marienescu, At. M. 015(498): 398 man: Kurzgefasstes Konversations -und Waterbuck der deutschen und
[Chemare pentru prenumeratie la culegorea sa de balade romanischen Sprache fiir Deutsche toad Romance.
populare romanesti, ce va aparea in curind]. - TELEGRA-
FUL R., VI (1858), p. 182: Monarhia Austriaca ; GAZ DE 244 015(498) : 43
MOLD., XXX (1858), p. 368: Literature; G. TRANS., XXI [Se anunta ca se primesc prenumeratii la Lessiconul
(1858), p. 284: Pesta, 15 Noembre n. 1858. germano-roman" de Gh. Barit si Gavriil Munteanu]. - FOA-
In termeni entuzia0i, autorul arata importanla literaturii populare. IE PT. MINTE, XV (1852), p. 116: Literariii.
TnfatiFaza felul in care a facut culegerca. Anunta persoanele la care se pot
face prenumerari. 245 Orghidan, Rudolf 015(498) : 43
Dictionariul Germano - Romanic, care se tipareste la Brasov
in a. c. 1852. - G. TRANS., XV (1852), p. 235: Foiletonul.
:4 F1LOLOGIE. LINGVISTICA Anunt amanuntit vestind aparitia accstui dictionar, alcatuit de Gh.
Barit 6.1 Gavriil Munteanu.
235 015(498) : 42 246 015(498):43
[I. Stahl anunta ca va publica o Gramatica. engleza- [$tiri cu privire la aparitia primului volum din Dictio-
romanal. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 64, p. 4. narul germano-roman al lui Gh. Barit si Gavriil Munteanu].
Pretul unui exemplar va fi de 3 sfanli. Prenumerari se fac la autor. - - G. TRANS., XVI (1853), p. 39, col. I.
Anuntul e dat in cadrul until prospect, prin care I. Stahl vestelte aparitia Style acestea se dau In legaturk cu activitatea tipografiilor din Bra;ov.
mai multor lucrari filologice ale sale.
236 015(498) : 43 247 015(498): 43
[Doctorul T. Stamati publica o instiintare in legatura cu [R. Orghidan anunta aparitia la Brasov, in citeva zile, a
Vocabularul Germano-Roman"]. - ZIMBRUL, I (1851), p. tomului I din Dictionarul germano-roman al lui Gheorghe
224: Instiintare. Barit si Gavriil Munteanu]. - G. TRANS., XVI (1853), p.
Arata greutatile pc care le Intimpina. Anunta ca, spre a putea continua
40, col. II.
repede cu tipariul", a deschis o lista de prenumeratie. Comunica pretul §i 248 015(498) : 43
persoanele la care se fac lnscrieri de prenumeranti.
[Se anunta, aparitia primului volum al Dictionarului
237 015(498): 43 germano-roman al lui Gh. Barit si Gavriil Munteanu si se
[Se anunta ca s-a deschis o noua prenumeratie la lexiconul vesteste ca al doilea volum va cuprinde 65 de coli de tipar]. -
paharnicului Stamati]. - FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), G. TRANS., XVI (1853), p. 158 [gresit: 154].
p. 72, col. II.
E vorba, probabil, de lucrarea Waterbuck der deutschen and romanischen 249 015(498):43
Sprache mil Hinzufagung der gewohnlichsten in der Umgangssprache vorhom- [Se anunta aparitia volumului I al Dictionarului germano-
menden Fremdwiirter. Vocabulariu de limba germand 5i romdnd, care a aparut roman", compus de Gheorghe Barit si Gavriil Munteanu]. -
mai tlrziu, la Ia0, In 1852. G. TRANS., XVI (1853), p. 206: Instiintare literara.

14
www.dacoromanica.ro
015(408):43 siBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(468):44

250 015(498) : 43 261 015(498): 43


[Se anunta ca tiparirea Dictionarului gcrmano-roman", [Se vesteste ca se afla sub tipar Crestomatia" profeso-
de Gh. Barit si G. Munteanu, a inaintat 'Ana la litera T.]. rului Nichifor]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col. I.
- G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col. I. Se pot face prenumeratii. - E vorba de Crestomatia gormand alcatuita
Se pot face prenumeratii. de G. E. Niceforu.
251 015 (498) : 43 262 015(498) : 43
[Se anunta ca vol. II din Dictionarul germano-roman", [Se anunta ca a aparut Crestomatia germana pentru
de Gh. Barit si G. Munteanu, intirziat aparitia, din pri- classi elementari", cu un vocabular, de G. E. Niceforu]. -
cing ca a trecut de 60 de coli]. - G. TRANS., XVII (1854), G. TRANS., XVII (1854), p. 304: Transsilvania.
p. 336: Transsilvania.
263 015(498) : 43
252 015(498) : 43
[Se anunta punerea in vinzare a tomului I din manualul
[Se vesteste ca a aparut la Brasov tomul al II-lea din Crestomatia germana pentru classi elementari" de pro-
Dictionarulil germano-roman"]. - G. TRANS., XVII (1854), fesorul G. E. Niceforu de la gimnaziul roman din Brasov]
p. 392: Transsilvania. - G. TRANS., XVIII (1855), p. 4: Literariu.
253 015(498) : 43
Pretul unui exemplar c de 54 de cruciari", iar la 50 de cxemplare se
[Se anunta ca a aparut la Brasov Dictionerul germano- face o reduccre de 15%.
romanesc", lucrat de Gheorghe Barit Gavriil Munteanu].
- VEST. R., XX (1855), supl. la nr. 25, pag. 2. 264 015(498) : 43
Dictionarul cstc editat de Rudolf Orghidan. [Se face cunoscut ca a iesit de sub tipar Mctodul practic
254 Stahl, I. 015 (498) : 43 spre a invata, a scrie si a vorbi limba germana cu inlesnire"].
- ANUNT. R., V (1858), supl. la nr. 26, p. 1.
[Prospect la aparitia lucrarii sale Vocabularil purtativil
germano-ruman " ]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 64, p. 4, S-a lucrat dupa cei mai buni autori gcrmani francezi, de G. E. Nice-
foru, profcsor la Colcgiul National si la Scoala militara din Bucuresti. Pretul
Arata ca lucrarea sa cuprinde 30-40 000 de ziccri"; in lucrare a unui exemplar este de 5 sfantibi.
observat atit esactitatea espresii ambelor limbi, cit 1i le-a reprezentat in
limba cea mai moderna"; de asemenea nu s'a crutat nicio osteneala de a 265 015(498): 44
spetifica cspresii tchnice". [Se anunta ca la Bucuresti va incepe sa apara un dictionar
francezo-roman"]. - FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p.
255 Papp, Andrei Liviu de 015(498): 43 15: Bibliografie.
Provocarel- G. TRANS., XV (1852), p. 194-195: Subscrieri se fac in cascle S. Dimitric, metohul Episcopiei Buzaului".
Literariu.
Prospect In Icgatura cu aparitia unei gramatici germano-romane, aka- 266 Codrescu, T. 015(498):44
tuita do acest Papp, capclan in regimentul 46 de la Teschen, din Silczia. [Prospect cu privire la lucrarca sa Dictionaril francezo-
Publica tabla de matcrii a gramaticii si lista locurilor undo se putca comanda romanal. - GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 140: Biblio-
lucrarea. grafie; G. TRANS., XXI (1858), p. 156: Bibliografie;
Este vorba de cartca Anieilung our Erlernung der romanischcn Sprachc, NATIONALULU, I (1858), p. 172.
aparuta la Tescben In 1852.
Dictionarul se tipareste in tipografia Buciumul Roman. Au aparut o
256 015 (498) : 43 brosura din vol. I o brosura din vol. II. Vor mai aparca Inca &ma brosuri,
[Se anunta aparitia de scurt timp a gramaticii germano- cite una din ficcarc volum. Pretul ambelor volume, 2 galbeni. Va tipari apoi
romine a lui Andrei L. Papp]. - G. TRANS., XV (1852), un dictionar roman-francez.
p. 277-278. 267 015(498): 44
Nota la o corespondenta din Lipova. [Libraria Socec anunta ca a iesit de sub tipar Abeccdarul
257 -i 015(498) : 43 complect francezo-roman" de St. Rasianu]. - ANUNT. R.
Recunostinta. - FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 8. IV (1857), nr. 79, p. 4, SECOLULO, I (1857), nr. 79, p. 4.
Pretul unui exemplar este de Ici 3 si paralc 20.
Vorbeste cu entuziasm de Grammatica germano-romdne alcatuita do
romanul Andrei Liviu [Papp] capelan casncnsfi" (militar) in Silezia, 268 015(498) : 44
pentru uzul militarilor austrieci care voiau s3 invete limba romana 5i [Se anunta ca au icsit de sub tipar Esercitiile generale
alfabetul ei latin. elementare frantezo-romane", de I. Al. Abbiatici]. - VEST.
258 015(498): 43 R., XVIII (1853), p. 328: Instiintari.
[Se vesteste c-a iesit de sub tipar Gramatica Germana" Se reproduce si prefata lui I. Al. Abbeatici la lucrarea sa.
de G. E. Niceforu, profesor in Brasov]. - G. TRANS., XVIII 269 015(498) : 44
(1855), p. 160: Literariu. [Se anunta ca a iesit de sub tipar: Metoda practica pentru
Gramatica se gaseste de vinzare la redactia Garda Transilvaniei §i costa invatarea lesnitoare a limbei franceze de D. F. Ahn si prelu-
un fiorin. crata pentru limba roman& de I. Stahl, translatoru muni-
259 015(498) : 43 cipal - ANUNCATORUL, IV (1856), p. 4; BUKURES-
[Se atrage atentia profesorilor si institutorilor asupra TER DT. Z., XII (1856), p. 32.
manualului de Gramatic'a germana" alcatuit de G. E. 270 015(498): 44
Niceforu gi aprobat oficial pentru studiul limbii germane in [Sc anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
invatamintul roman din Transilvania]. - G. TRANS., Cartea scolarilor sau Hristomatic romano-franceza, pentru
XIX (1856), p. 144: Instiintare. usula Collegielora, al scoalelora 5i Institutelor de ambe sexe
Pretul 48 de cruceri. de d. Antonin Rogues, profesore de limba francesa in gimna-
260 015 (498) : 43
ziul din Bucuresti']. - ANUNcATORUL, IV (1856), p.
340; VEST. R., XXI (1856), p. 324.
[Se anunta ca a aparut Gramatica romano-germana, 015(498): 44
sail indreptare teoretico-practica spre a invata limba germana 271
In scurtil timpii dupa unit metodil noil lesne de cuprinsu l. [Se anunta ca, in curind, se va pune sub tipar Cursii
- TELEGRAFUL R., III (1855), p. 386: Monarhia Austriaca. complectil de limba francesal. -ANUNT. R., V (1858),
Sibiiu 5 Dechemvrie. supl. la nr. 26, p. 1.
Autorul e Sava Popovici Barcianu, paroh greco-rasaritean In Rasinari, S-a lucrat in limba romina, dupa cei mai buni autori francezi 51 germani,
asesor consistorial. Cartea a aparut la Sibiu, In tipografia editura lui The- sub directia lui Antonin Rogues si Gheorghe Antonescu. Se publica cuprinsul
odor Steinhaussen. acestui curs.

15

www.dacoromanica.ro
015(498).44 BIBLIOGI4AFIE ROMANEASCA 015(498):459

272Rogues, Antonin 015(498): 44 284 Ioanti, Ioanit G. 015(498): 459


[Anunt cu privirc Ia lucrarca sa Curs complct dc limba Dictionariulu romano-germanii, care este in Brasovii la
franceza", pc care o va publica impreuna cu Gheorghe Anto- a. 1856. - G. TRANS., XIX (1856), p. 147-148: Bibliogra-
nescu]. - ANUNT. R., V (1858), supl. la nr. 31, p. 1. fia.
Prospect cu privire la dictionarul lui G. A. Polizu, editat de I. Gh. loan
273 015 (498) : 44 la Brasov. SubliniazS necesitatea unei astfel de lucrSri, pe linga Digionarul
[Se anunta ca a aparut editia a trcia a lucrarii Dialoguri romkno-german de Gh. Barit xi G. Munteanu, aparut In 1853. Infatixeaza
Franceso-Romanesci pentru tinerime", de Teodor Codrescu, pregStirea xtiintifica a lui Polizu. Arata ca dictionarul sau va cuprinde si
la tipografia Buciumul Roman]. - ZIMBRUL, II (1851), p. area numitii neologismi, adoptati de catre scriitorii naliunei noastre ca
152: Bibliografie romaneasca. de 20 de ani incoace".
Dialogurile sint precedate de un abecedar, de un vocabular si urmate
de citeva traduclii din literatura romSneascS si de proverburi".
285 015(498):459
[Se anunta ca s-a terminat tiparirea dictionarului romano-
274 015 (498) : 44 german al lui G. A. Polizu]. - G. TRANS., XX (1857), p.
[Stire despre aparitia, in tipografia Buciumul Roman de la 202: Transsilvania.
Iasi, a editiei a III-a a dialogurilor franteze-romanestil. - 286 015(498):459
G. TRANS., XV (1852), p. 23.
[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar
Sc arata c3 autorul IucrSrii este Teodor Codrescu. Vocabularul romano-german de doctorul I. Polizo [recte:
G. A. Polizu], adaogat si revazut de d. Gheorghe Barit din
275 015(498):44 Brasov"]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p. 4.
[Sc face cunoscut ca au iesit de sub tipar Dialogi Romano- Pretul unui exemplar este de lei 27.
Francezi sau modul d'a studia cu inlesnire limba franceza, de
G. Eustatiu-Ciocanilli profesor"]. - ANUNcATORUL, IV 287 015 (498) : 459
(1856), p. 160: Instiintari. [Se anunta ca a aparut Lexiconu romano-german lucrat
Pretul este 4 lei. de doctorul G. A. Polizu"]. - GAZ. DE MOLD,. XXVIII
[recte XXIX] (1857), p. 408: Bibliografie Romans.
276 015(498) : 44
[Sc anunta ca a icsit de sub tipar a doua editic, corectata 288 015(498):459
si adaugata, din Dialogi romano-francezi sau modulu d'a [I. Costinescu anunta ca se va pune sub tipar un Voca-
studia cu inlesnire limba franceza de G. Eustatiu-Ciocanelli"]. bulara Romano-Francesu de toate vorbcle romane si straine
- NATIONALULU, I (1858), p. 326. strecurate in limba, precum si de acele cc avem nevoic sa
le imprumutam pentru arte, stiinte etc."]. - CONCORDIA,
277 015 (498) : 459 I (1857), p. 179.
[Tim. Cipariu vcsteste ca, in anul urmator, va tipari 289 Costinescu, I. 015(498): 459
Principia dc limb'a romana, ca complcmcntu Gramaticei,
cditiune noua, revediuta si complenita"]. - FOAIE PT. Apelii la Moldo-Romani. - ROMANUL, I (1857), nr. 12,
MINTE, XVII (1854), p. 246, col. I. p. 4.
Prospect al autorului cu privire Ia lucrarea sa Vocabularul tonscin-francez.
278 015(498):459 290 015 (498) : 459
[Se anunta ca Timotci Cipariu tiparestc Principia de [I. Costinescu anunta ca litera A din Vocabularulit
limb'a romana, ca complcmcntu Gramaticci, cditiunc doua, romano-francesil" a iesit de sub tipar in case coli si abonatii
revediuta si complenita"]. - G. TRANS., XVII (1854), p. o pot priori de la redactia Vocabularului].- NATIONALULU,
399: Monarchi'a austriaca. I (1857), p. 24: Anunciii; ROMANUL, I (1857), nr. 40, p.
Sc comunica §i conditiile prenumerarii. 4: Instiintari.
279 015(498):459 291 Costinescu, I. 015(498): 459
[Se anunta ca T. Cipariu a pus sub presa Principia de Redactiunea Vocabularului Romano-Francesii. - NATIO-
limba si scriptura, ed. a dou'a completata"]. FOAIE PT. NALULU, I (1858), p. 56; ROMANUL, II (1858), p. 20.
MINTE, XVIII (1855), p. 116: Bibliografia. I. Costinescu maga pe accia care au primit liste pentru abonament sa
trimita accste Hate, ca sa se poata incepc cit mai curind expedierea regulata
280 015(498):459 a vocabularului, in brosuri de cite 10 coli.
[Se anunta ca, la Buciumul Roman, a iesit de sub teasc 292 Costinescu, I. 015(498) : 459
un Disionarasil Romanescri de cuvinte tehnice si allele greil Actii de recunostinta. - NATIONALULU, I (1858), p.
de intalestr, de T. Stamati]. - ZIMBRUL, II (1851), p. 64: Varietate.
190: Bibliografie.
Autorul simte o datorie de recunoxtinta sa publice numele persoanelor
Se comunica pretul si locurile unde se afla de vinzare. care au sustinut imprimarea Vocabularului Romano-Frances ; 12 persoane
au oferit 710 galbeni. In fruntea listei se afla episcopul Filotei al BuzSului,
281 015(498) : 459 cu 100 de galbeni.
[Librarul si editorul Gheorghe Ioanid anunta ca va da la 293 015(498):459
lumina Vocabulariul roman", lucrat de N. Nennovici]. -
VEST. R., XVIII (1853), p. 216. [Libraria T. Codrescu din Iasi face cunoscut ca, dupa
publicarea Dictionarului francez-roman," se va continua
282 015(498): 459 tiparirea Dictionarului romano-francesii", din care litera A
[Se anunta punerea sub tipar, la Brasov, a unui lexicon este de mult tiparita]. - NATIONALULU, I (1858), p.
romano-german al literatului Polizu din Muntenia]. - G. 172.
TRANS., XIX (1856), p. 45: Partea NeoficiOsa. Transsilvania. 294 015(498): 459
[Se anunta ca s-a tiparit Dictionaril romano-francesii de
283 015 (498) : 459 Raul de Pontbriant"]. - NATIONALULU, I (1858), p.
[Despre aparitia in curind, pina la litera G., a dictionarului 214.
romano-german al doctorului G. A . Polizu]. - G. TRANS., Dictionarul cuprinde si toate neologismele primite prin uz si etimologia
XIX (1856), p. 143, col. II: Brasovu, Bibliografia. adevSratS a celei mai marl parti din vorbele roman, chiar si pe aceea a celor
Se precizeaza ca ultima revizie o face Gh. Barit si ca dictionarul e editat Imprumutate de la limbile Europei". Dou5 volume, format mare, la pret
de Ioan Gh. Joan, negustor, membru al Camerei de comert din Brasov. de 2 galbeni.

16
www.dacoromanica.ro
015(498): 459 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(499):459

295
[Adresa Eforiei $coalelor catre Raul de Pontbriant, prin
015(498): 459 versiunea ei in limba latina].
(1853), p. 346: Literariu.
- FOAIE PT. MINTE, XVI
care ii aduce la cunostinta ca, in urma raportului favorabil
al comisiei, ii aproba Dictionarul roman-francez" si it 307 Cipariu, T.
recomanda ca o lucrare de neaparata trebuinta pentru
junimea studioask"]. NATIONALULtI, I (1858), p. 282.
Din sfer'a literaturci Romane.
(1853), p. 359.
- 015(498) : 459
G. TRANS., XVI

296 015(498) : 459 Incetind Organul Luminkrii, in care Cipariu incepuse sa expuna princi-
piile unei rationale" ortografii si gramatici romane§ti, autorul anunta ca
[Se anunta ca Dictionarul romano-francez" al lui Raul va tipari materialul intr-o Gramatica ronuintasa-lalineascel §i un Dic/ionar
de Pontbriant s-a tiparit cu litere latine, in doua volume]. lalino-ronuin ramdno-lalin.
NATIONALULCI, I (1858), p. 282.
Pretul 2 galbeni pentru abonati cd 3 galbeni pentru ceilalti. 308 015(498) : 459
297
[Se vesteste ca se vor pune in curind sub tipar Elementele
015(498): 459 gramatecei romanesci" de T. Cipariu, a caror imprimare a
[Moise Sora Noacu anunta ca are gata in manuscris intirziat din cauza lucrului tipografic la Scienti'a S. Scrip-
-
Paralelismu intre limba italiana si romana, de 1280 de voce,
lucratii alfabetice Ia anii 1820-30"]. FOAIE PT. MINTE,
XIV (1851), p. 32, col. I.
ture", de acelasi]. FOAIE PT. MINTE, XVII (1854), p.
44: Literariu ; G. TRANS., XVII (1854), p. 84: Literariu.
309 015(498) : 459
298 015(498) : 459
[Se comunica aparitia in curind a Gramaticei romanesti"
[Se vesteste di a aparut a II-a editie din Gramatica a lui Timotei Cipariu]. G. TRANS., XVII (1854), p. 184,
-
Romaneasca.", corijata si de nou orinduita de C. Platon,
profesorul scolii publice din Bacau]. GAZ. DE MOLD.,
XXIII (1851), p. 294: Bibliografia romancasca ; ZIMBRUL,
col. I.
un scurt comentariu subliniaza speranta ca lucrarea lui Cipariu va con-
II (1851), p. 88: Bibliografie romaneasca. cribui la disparitia capritelor ortograficc" din literatura ardeleana.
310
299
[Se anunta ca a aparut, de curind, editia a 3-a din Grama-
tica romaneasca pentru scoalele primare" a profesorului
015(498): 459
[Sc anunta ca s-a pus sub tipar
Gramatec'a romana" de T. Cipariu]. -
015 (498) : 459
si va aparca in aprilie
G. TRANS. , XVII
-
(1854), p. 229: Corespundintia.
Neculai Macarescu]. ZIMBRUL, I (1851), p. 300: Biblio-
grafie romaneasca. 311 015 (498) : 459
Cartea este tiparita in tipografia Buciumului Roman si costa 4 1/2 lei.
300 015(498): 459
Cipariu]. -
[Se anunta ca a icsit de sub tipar Gramatec'a" de Tim.
FOAIE PT. MINTE, XVII (1854), p. 246, col. I.

Viena]. -
[Notita la aparitia Gramaticii rom'anesti", tiparita la
GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), p. 45: Bibliogra-
fia romana.
Anuntul se face in cadrul unci circulare a Mitropuhei din Blaj, catre
clerici.

312 015 (498) : 459


Se arata ca lucrarea s-a facut, din initiativa guvernului, de barbati
cu cuno§tinte clasice" §i e bazata pe principii proprie a limbei roman §i de-
duse din acele a mumei: cea latina si a surorei cei italiana". Au ap5rut: to-
pariu]. -
[Se vesteste ca a aparut la Blaj Gramatec'a" lui T. Ci-
G. TRANS., XVII (1854), p. 304: Transilvania.
mul I pentru clasele I si a II-a, tomul al II-lea, pentru clasa a III-a, din sco- 313 015 (498):459
tile poporale. - La sfir§it, se reproduce introducerea lui Vasile Ianovici, [Notita elogioasa a redactiei la aparitia lucrarii lui T.
autorul lucrarii.
Cipariu Elemente de limb'a romana dupa dialecte si monu-
301 015 (498) : 459 mente vechi"]. G. TRANS., XVII (1854), p. 309.
[Redactia anunta ca a primit de Ia Cluj o provocare 314 Fekete, Ioanne si P. Poppassu 015 (498): 459
pentru o gramatica romana ce va urma de altadata."]. G.
TRANS., XV (1852), p. 195: Foiletonul. [Prospect pentru tiparirea lucrarii Gramatica practica
E vorba de un prospect, care n-a mai aparut,
302 015(498) : 459
-
a limbei romane intocmita pentru Germanii ce voicscu sa
invetie aasta limba"]. G. TRANS., XVII (1854), p. 366:
Literariu.
[Despre apropiata aparitie a unei gramatici maghiaro-
romane la Cluj, datorita protopopului loan Negrutiu].
G. TRANS., XV (1852), p. 243: Bibliografia.
- Lucrarea e alcatuitA de Joanne Fekete (Negrutiu), protopop gr. cat.,
profesor de I. romana, si de P. Poppassu. In cc priveste limba, autorii au avut
deviza: sa fim progresivi, iara nici cit radicali". Va icsi in 13-14 coli, in
anul 1855. Se publica §i lista colectantilor de prenumerari.
303 015(498): 459
[Notita prin care se vesteste cu elogii aparitia in curind a 315 015 (498) : 459
gramaticei" maghiaro-roman, de protopopul Negrutiu [Scurt comentariu la gramatica protopopului Negrutiu din
din Cluj], G. TRANS., XV (1852), p. 263: Bibliografia. Cluj]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 93: Beiusiu, 24 Martiu
Gramatica este destinati anlesnirei de a putea Invata limba aceasta c. n. 1855.
soma si latita si de catra tinerimea fratilor no§tri Maghiari". Negrutiu preda Corespondentul anonim din Beius subliniaza pregatirea filologica a lui
limba §i literatura romans la gimnaziut superior din Cluj. Negrutiu, aratind ea el cunostea italiana, spaniola, franccza si portugbcza
§i a facut paralele intre aceste limbi si cea romana, in gramatica sa.
304 015(498):459
[Se anunta ca Timotei Cipariu lucreaza o gramatica 316 015 (498):459
romaneasca, cu caractere latine]. G. TRANS., XV (1852), [Se anunta di a aparut Taschengrammatik der roma-
p. 195: Foiletonul. nischen oder walachischen Sprache mit Wortersammlung,
305
[Se anunta di se va pune sub tiparul diecezan manualul
015(498): 459 mul]. -
Gesprachen, Spriichworter and Lesefibungen", de Th. Schoi-
BUKURESTER DT. Z., X (1854), p. 404, col. II.

-
Elemente de Gramatec'a limbei Romanesci" de Tim. Cipariu].
FOAIE PT. MINTE., XVI (1853), p. 337: Unu cerculariu...
317 015 (498):459
[Se anunta ca a aparut si se poate procura de la libraria
Adolf Ulrich din Bucuresti lucrarea Grammatik der roma-
306 015(498) : 459 nischen Sprache zum Selbstunterricht fur Deutsche", de
[Timotei Cipariu anunta ca, dupa aparitia versiunii Blazewicz]. BUKARESTER DT. Z., X (1854), p. 404,
romanesti la Gramatec'a limbei Romanescl", va tipari col. II.

17
www.dacoromanica.ro
015(408).459 $LBLIOGRAFIE RO haNEASCA 015(498): 482

318 Pascutiu, Dionisiu 015 (498): 459 327 015 (498) : 459
[Scrisoare catrc corespondentul gazetei]. G. TRANS. [Se comunica aparitia la Bucuresti a cartii Prima etate
XVIII (1855), p. 93: Beiusiu, 24 Martiu c. n. 1855. sau abeccdariu"]. - FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855),
In scrisoare, Pascutiu anunta c.1 a lucrat o gramatica maghiaro-romana, p. 272: Bibliografia.
pe care o crede necesara pentru dregatorii care vor sa Inv* limba poporului
roman. Ii trimite corespondentului doua lisle de prenumeratie si -1 roaga sa-i 328 015 (498) : 459
adune abonati, ca sa poata tipari aceasta gramatica. - In citeva cuvinte [Se anunta ca a aparut un Abecedaria pentru Scoalele
adatigate la scrisoare, corespondentul anonim prezinta cuprinsul gramaticii. incepatoare", editat de T. Codrescu si D. Gusti]. - FOILE-
TONUL Z., II (1856), p. 96: Bibliografie.
319 015 (498):459 Prctul, 50 de parale.
[Se anunta ca a aparut editia a VI-a din Gramatica 329
romana. pentru Sco lele primarie" de Nicolae Macarescu, 015 (498):459
editata de T. Codrescu si D. Gusti]. - FOILETONUL Z., [Se anunta aparitia Abecedarului" pentru scolile incepa-
II (1856), p, 32: Bibliografie; ZIMBRUL, IV (1856), nr. 75, toare alcatuit de profesorul Nifon Balasescu]. - GAZ. DE
p. 4: Bibliografie. MOLD., XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 268: Bibliografie.
Este a patra editie a Abecedarului si se vinde la libraria lui Haritu
320 015 (498) : 459 din Iasi.
Din Banat. Un Abccedariu bun. - G. TRANS., XIV 330
(1851), p. 20, col. II. 015 (498) : 459
Dupa o scrisoare din Timisoara, se anunta ca medical Atanasiu Sandor [Editorul George Ioanid anunta ca a intocmit un Abece-
din Arad a terminat manuscrisul unui Abecedar romfinesc foarte cu mare dar, compus din 50 de ta.blite, pentru copiii mici]. - ANUNT.
grija lucrat", alit cu litere latine, cit si cu slove chirilice. Se adauga ca R., V (1858), sup]. la nr. 26, p. 1.
este prea de dorit ca acelasi sa iasa cit mai curind la lumina." Pretul unui exemplar este de 7 sfanti.

321 Dorgo, Gavriil si Dr. P. Vasici 015 (498): 459 331 015 (498) : 459
Publicatiune. - G. TRANS., XIV (1851), p. 134-135: [Libraria George Ioanid recomanda Metodicul Abccedar
Sibiiu, in 4/16 Aprilie 1851. pentru copii ce se compune din 48 tablite, formind doua
Prospect si invitare la prenumeratic pentru un Abecedariu cu slove chi-
alfabete"]. - ROMANUL, II (1858), nr. 103, p. 310.
rilice si litere latine, pcntru scolile primarc romane. Autorii subliniaza necesi- 332 015 (498) : 459
tatea lui si anunta numelc persoanelor la care se pot face prcnumerari.
[Notita critics tradusa din foaia Magyar Futar", in lega-
322
tura cu o Carte de lectura", pentru scolile gimnazialc, datorita
015 (498) : 459 lui G. Munteanu]. - G. TRANS., XX (1857), p. 30: Transsil-
[Notita salutind aparitia abeccdarului roman de G. Dorgo vania.
si P. Vasici]. - G. TRANS., XIV (1851), p. 362, col. I: Lucrarca a aparut la Brasov.
Brasov, 8 Noemvrie.
333 015 (498) : 459
323 015 (498) : 459 [Se vesteste ca a iesit de sub tease lucrarca Cartea de
[Despre dificultatilc de legatoric care au dus la intirzi- conversatiune si Vocabulariu germana si romana prescurta
erea lansarii pc piata a abeccdarului roman, tiparit la Sibiu]. lucratil pcntru Germanl si Romani"]. - G. TRANS., XV
- G. TRANS., XIV (1851), p. 403, col. I: Sibiiu, 2 Dec. (1852), p. 192, col. II.
E vorba de abccedarul intocmit de G. Dorgo si P. Vasici. Din cauza Cartea a aparut la Tipografia Diecezani din Sibiu. Are si un titlu german:
lipsci de Icgatori, nu s-au putut terming decit 4000 de cxemplare din 10 000. Kursgefasstes Konversalions -und Waterbuck der deutsche,' and romani-
schen Sprache fiir Deutsche and Romanen.
324 015 (498) : 459
334 015 (498) : 459
[Dupa Siebenbarger Botc", se anunta ca Ministcrul
Cultului si al Instructiunii a aprobat folosirea abecedarului [Sc anunta ca a aparut Kleine walachische Sprachlchre
roman cu litere chirilice editat in 1851 prin ingrijirca mitro- fur Deutsche", de Iosef Stahl, profesor la Bucuresti]. -
politului Saguna]. - G. TRANS., XV (1852), p. 65: Bra- BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p. 188.
siovu, 9 Martie.
335 015 (498) : 459
Totodata se vesteste ca, data aceasta editic se va epuiza, cca urmatoare
se va tipari si cu litere latine, la fel cu abecedariul din Sibiiu" - adica col [I. Stahl anunta ca va scoate la lumina un Epistolara
de G. Dorgo si P. Vasici, care fusese de asemenea aprobat de Minister pentru romano-germanal. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 64, p.4.
scolile gr. cat. Pretul unui exemplar va fi de 6 sfanti; inscrieri de prenumeranti se fac
la autor.
325 Negrutiu, Inane 015 (498): 459
336 015 (498) : 47
[Comentariu si stiri in legatura cu lipsa de abecedare
rominesti in Transilvania]. - G. TRANS., XVI (1853), p. 21: [Se anunta. ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
Clusiu, 25 Ian. Dictionarul latino-romanesc de I. Livaditu"]. - VEST. R.,
I. N. arata ca se simte mare lipsa de abecedare, mai ales de cele care XVII (1852), p. 248.
sa aiba si litere latine si slove chirilice, deoarece cartile bisericesti se tipareau
Inca cu chirilice. Un compactor " din Cluj, pe nume Hancz, adusese citeva 337 Cipariu, T. 015 (498): 47
asemenea abecedare, care s-au vindut imediat. La Cluj nu se pot tipari, caci [Prospect cu privire la lucrarile sale filologice]. - FOAIE
nu exists litere chirilice. Indeamna pc mai marii bisericii sa staruie la Minister PT. MINTE, XVI (1853), p. 346: Literariu; G. TRANS.,
pentru tiparirea abecedarului facut de A. Florian. XVI (1853), p. 359: Din sfer'a literaturei romane.
Cipariu anunta, Intre altele, ca va lipid In viitor Dictiunarulu Latino-
326 015 (498) : 459 romanescu si romano-latinescu, lucrat to partea latina dupl Forcellini, Qui-
[Abecedare romanesti]. - G. TRANS., XVI (1853), p.291: cherat si un manuscris vechi rominesc al lui Corbea, jar in partea roma-
Monarchi'a austriaca. neasca, dupa texte vechi Oki acum nefolosite".
Printr-o circulara, mitropolia Blajului, anunta ca, deoarece editia abece-
darelor din Sibiu, de 10 000 de exemplare, s-a epuizat, Ministerul hivata- 388 015 (498) : 482
turilor PublIce a hotarlt si tipareasca la Viena un abecedar, in 20 000 de [Se anunta ca, la Tipografia Romano-Franceza din Iasi,
exemplare, care este recomandat tuturor scolilor greco-catolice din dieceza a aparut un Vocabularia ruse-romanesca." de Alecu Cosula].
Blajului, pins la aprobarea si tiparirea unui abecedar diecezan. - ZIMBRUL, II (1851), p. 8: Bibliografie.

18
www.dacoromanica.ro
015(498):5 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 61

: 5 STIINTE NATURALE. MATEMATICI 351 015 (498) : 51


[V. Stefanescu anunta el a tiparit un manual de arit-
339 015 (498) : 5 metic5. pentru 4ml/4a-tura copiilor incepatori de ambele
[Se anunta c& dr. I. R. Iordan public& la Praga o istorie sexe"]. ANUNQATORUL, IV (1856), p. 304.
natural& in 10 limbi]. G. TRANS., XIV (1851), p. 155: 352 015 (498) : 526
Noutati diverse. [Se anunta ca a aparut la Iasi Tipografia sdu Elemente
Intre limbile In care e redactata aceasta lucrare este si cea romana. de inginerie aplicate la hotarirea mosiilor de folos fiec&rue
340 015 (498) 5 proprietar]. FOAIE PT. MINTE., XVII (1854), p. 180:
Bibliografie; GAZ. DE MOLD., XXVI (1854), p. 248.
[Se vesteste c5. Istoria natural& a profesorului Kis, de la Cu 14 stampe litografiate. De Dimitrie Asachi oficeril de ingineria".
Beiusiu, a fost tradus& in limba roman& si se va tipari in- Pretul lucrarii e de 14 lei.
data ce se va primi aprobarea ministerului]. G. TRANS.,
XVI (1853), p. 319: Monarchi'a austriaca.
341 015 (498) : 5
:6 TEHNICA. INDUSTRIE. MEDICINA.
[Stiri ca la Blaj se tipareste Istoria Natural&" pentru AGRICULTURA.
infragimnaziu si pentru clasele poporali mai Inalte "].
G. TRANS., XVI (1853), p. 267: Monarchi'a austriaca. 353 015 (498):61
342 015 (498): 5
[Se anunta c& a iesit de sub tipar si se afla de vinzare Ma-
nualul Sanatatii "]. VEST. R., XVII (1852), p. 264.
[Se anunta ca la tipografia din Blaj a aparut Elemente Este vorba de cartea lui F. V. Raspail, tradusa de J. B.[rezoianu].
de Istoria naturale" pentru Incepatori, fasciculul I: Ani-
malele sugAtorie", de S. Mihali]. G. TRANS., XVII (1854), 354 015 (498) : 61
p. 344: Transsilvania.
Pretul, 10 cruceri.
[Se anunta ca va aparea curind Igiena populara." de Dr. I.
Baran]. ISIS, III (1858), p. 136: Instiintare.
343 015 (498) : 5 Va cuprinde prelegerile cursului de duminica tinut la Colegiul Sf. Sava.
[La tipografia din Blaj a aparut fasciculul al II-lea din Abonatii la Isis vor primi gratis cite un exemplar.
Elemente de Istoria naturale "]. G. TRANS., XVII
(1854), p. 399: Monarchi'a austriaca. Literariu. 355 015 (498) : 61
Volumul trateaza despre Insert, amfibii, pesci". Costa 10 cruceri. [Se anunta ca a iesit de sub tipar Cursul de parabola-
nologhie pentru formarea de garde malade, ingrijitor de
344 015 (498):5 bolnavi" de Morit Wertheimer, chirurg al Capitalei].
[Se anunt& iesirea de sub tipar, la Blaj , a partii a III-a ANUNT. R., IV (1857), nr. 1, p. 4; VEST., R., XXII (1857),
din cartea lui Simion Mihali intitulat& Elemente din istori'a p. 24.
naturals "]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 301: Monarchi'a Pretul arta e de 6 sfantihi.
austriaca. Transilvania.
Pretul unui exemplar este de 10 cruceri. 356 015 (498) : 61
[Doctorul M. Wertheimer, profesor de materia medical&
345 015 (498) : 5 la Scoala ostaseasc5, de hirurgie", anunta. ca, peste putin
[Se anunta, c5. la Blaj a aparut Compendia de Istoria va incepe publicarea materiel medicale, cuprinzind stiinta
naturala.", de Simeone Mihali, in ed. a II-a]. FOAIE PT. remediilor cu modul aplic&rei for spre curarisirea diferitelor
MINTE, XIX (1856), p. 112: Bibliografia; G. TRANS., boale"]. ANUNT. R., IV (1857), nr. 80, p. 4.
XIX (1856), p. 249: Transsilvania. Va ie¢i In fiecare luna cite o brosura de 4 toll; abonamentul pe un an
este de 7 sfanti.
346 015 (498):51
[Se anunta ca, In tipografia Francezo-Romink s-a tiparit 357 015 (498) : 61
o Aritmeticapentru scoale primare", lucrat& de caminarul G. [Se anunta ca a aparut Grandliche Abhandlungen der
Lazarini]. GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), nr. 74, p. Mineralquellen in der Walachei, wie such der meist besuchten
194: Bibliografie. Mineralbader Europa's, samt ihren Anzeigen, Gegenanzeigen
and Anwendungsart" de medicul Moritz Wertheimer].
347 [Negru(iu, loam] 015 (498): 51 BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p. 80 [gresit: 70]: Ein-
[Corespondent& prin care anunta ca a scos de sub tipar, gesandt.
pe cheltuiala sa, un manual de aritmetica pentru scolile ele- E probabil vorba de cartea tiparita in romaneste sub titlu: Descrierea
mentare romane]. G. TRANS., XVI (1853), p. 91-92: tuturor apelor minerale din Rometnia f I uncle din sireinalide... de M. Werthei-
Clusiu, 24 Martin. mer, apSruta in 1853. Sc indica, pe scurt, cuprinsul utilitatea lucrarii.
Comunica cuprinsul gi pretul manualului.
358 015 (498) : 61
348 Kisiu, Mateiu 015 (498): 51 [Se anunt& ca., la Institutul Albinci, a aparut Apele mi-
[Corespondent& prin care anunta ca a alcatuit o Algebra. nerale dela Slanic, In Moldova, in privirca analogiilor cu ape
elemental-V]. G. TRANS., XVI (1853), p. 119: Beiusiu, minerale strcine si a lucrarei terapeutice", de Dr. A. Steege].
21 Apr. FOAIE PT. MINTE, XXVIII (1855), p. 228.
Arata, totodata, ca no poate tipari manuahil pins ce no va avea 100 de
prenumeranti. 359 015 (498) : 61
[I. Baran aminteste ca a scos o brow& cu titlul DeEpre
349 015 (498) : 51 asfixic sau lesina la oameni"]. ISIS, I (1856), p. 101,
[Intr-o corespondent& din Blaj, se mentioneaz& ca s-a col. I: Nota.
tiparit Matematic'a" de profesorul Kis, din Beius]. G. Probabil, cu ani mai inainte, deoarece subliniaza: Des' In 1856 Irma
TRANS., XVI (1853), p. 319: Blasiu, 6/18 Optobre. se yule el e putin cunoscuta In public".
350 015 (498):51 360 015 (498):61
[Se anunta c& va aparea Aritmetica elementary "]. [Despre doctorul Anastasc Fatu si scrierea sa Manual
FOILETONUL Z., II (1856), p. 96: Bibliografie. pentru invatatura moaselorl. GAZ. DE MOLD., XXIV
Manual pentru aucle primarc, editat de T. Codrescu gi D. Gusti. (1852), p. 295: Bibliografie.

19
www.dacoromanica.ro
015(498):62 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA. 015(498): 76

361 015 (498) : 62 371 015 (498) : 76


[Se anunta ca a aparut Technologia" de prof. Guillery, [Se vesteste ca. Institutul Albinei a publicat Tabloul
tradusa de A. Marin]. MUSEULU N., I (1858), p. 128, barbatilor ce au alcatuit Conferentiea dela Viena "]. GAZ.
col. II. DE MOLD. , XXVII (1855), p. 212.
E vorba de cartea tratlnd despre: materiale de constructie, ceramics
si materii textile, apArtita in 1858, la Bucuresti. 372 015 (498):76
362 015 (498):621 Libraria G. Ioanid. ROMANUL, I (1857), nr. 11, p.4.
[Se anunta ca. la. Bucuresti a aparut Telegrafia Electrica, Sub acest titlu, librarul Ioanid publics prospectul amanuntit at unui
o carte deslucitdre, care cuprinde si legiuirile si tarifele"]. tablou istoric pe care vrea sa-lediteze, ajutat Inca si de bunul gust arheologic"
FOAIE PT. MINTE. XVIII (1855), p. 124: Bibliografie. al maiorului Papazoglu. Tabloul va cuprinde, la un toe, desene executate dupa:
E vorba de cartea lui loan Lerescu. biserica lui Bucur Ciobanul, Crucea de piatra, monumentul de la Leon VodA,
toate din Bucuresti; manastirea Curtea de Arges; ruinele curtilor domnesti
363 015 (498) : 623 din Arges si Tirgoviste; armariile RomAniei cele entice ci cele moderne"
[Se anunta ca va aparea in curind Pionierul roman", si un numar de portrete de domnitori, copiate dupa cele mai adevarate
originate ".
metod practic de fortificatii]. ROMANUL, II (1858),
p. 176: Pionierul Roman. 373 015 (498) :76
Lucrarea este destinatA of iterilor, cadetilor, subofiterilor ci soldatilor
de once armie". E indicate drept opera unui Veteran", tradusa de Libraria George Ioanid. ANUNT. R., IV (1857), p. 4.
C. Donu. Sub acest titlu, librarul Ioanid publics un lung articol cu caracter de
364 reclama pentru Tabloul dedicat natiunei romane, reprezentind 19 Domni
015 (498) : 63 ai tarei romanesti ci alte monumente frumoase". Mentioneaza cA acesta e
Se anunta ca a aparut Trintorul", in romaneste si
greceste, uvragiu" lucrat de serdarul Vanghelie Zapa].
- -
tabloul pe care anuntase prin Ronufnul, nr. 11 cA 11 pregateste cu Pa-
pazoglu. Arata ca au Infatisat tabloul principelui caimacam, prezentindu-i
FOAIE PT. MINTE., XV (1852), p. 120: Bibliografie; VEST. ci o adresa, semnata de Ioanid si Papazoglu, al card text U reproduce In in-
R., XVII (1852), p. 248. tregime. Relateaza ca principele a pastrat tabloul pe biroul sau si a pro-
Cartea e recomandata mai ales D,-lor proprietari si arendasi de mosii, mis ca va da ordin autoritatilor sa dea concurs desenatorilor pe care Ioanid
prin instructive sa coprindere in agriculture si in totalul regulatei (Merl ii va trimite sa deseneze monumentele vechi.
a socotelilor ale mosielor".
374 015 (498) : 76
365 015 (498) :63
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Manualulii pentru [Lista de subscriptie pentru litografierea portretului Flo-
cresterea vermilora de matase de d. C. Racota, directorulii richii, fiica lui Mihai Viteazul].ROMANUL, I (1857), nr. 10,
scoalei d'agricultura de la Sf. Panteleimon"]. NATIONA- P. 4.
LULU, II (1858), p. 24. Se precizeaza ea portretul a fost descoperit de Boerescu, profesor la Se-
minarul din Curtea de Arges. Lista cuprinde numele a cinci subscriitori.
Autorul este mentionat pe carte: C. N. Racotta.
375 015 (498) : 76
: 7 ARTA [Editorul George Ioanid anunta ca a aparut Unirea
Principatelor, tablou national desinat de D-nu Tatarescu
si litografiat pe hirtie mare velinal. ANUNT. R., IV
366 015 (498) : 76 (1857), nr. 53, p. 4.
[Librarul George Ioanid anunta ca se afla de vinzare Pretul unui exemplar este 7 sfantihi.
a doa editiune din portretul Mariei Sale Principului sta-
pinitor Barbu D. $tirbei, desemnatii pe peatra intocmai dupa 376 015 (498):76
nature de D-lui C. Szathmary "] VEST R. XVII (1852),
p. 216: Instiintari. [Editorul George Ioanid anunta ca are de vinzare mai
multe tablouri]. ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p. 4.
367 015 (498) : 76 Tablourile anuntate ant: I, Unirea principatelor, desinat de G. TAU-
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare rescu, litografiat pe hirtie mare velina". II, Tablou dedicat natiunei romine
Albomul Ostirii, care cuprinde toate uniformele ei cele deli- cu 19 portrete ale domnitorilor tarii noastre si altele". III, Moartea lui Mihai
cate"]. VEST. T., XVII (1852), p. 308: Instiintari; G. Viteazul, desinat de d. C. Lecca, a 2-a editiune pe hirtie frumoasa velinS ".
TRANS., XV (1852), p. 310 311: Terra romaneasca si IV, Costumele nationale, 12 costume". V, Tablou reprezentind Comisarii
Moldavia. Inaltelor Puteri, pe hirtie chinessa". VI, Calendarul unirei, tablou".

368 015 (498) : 76 377 015 (498) : 76


Prospectil unui Album istoricil si pitorescil a Moldovel. [Libraria Socec anunta ca a iesit de sub presa litografica
Publicat la Institutul Albinei, in Iasi. GAZ. DE MOLD., un tablou cu portretele comisarilor internationali pentru
XXVI (1854), p. 176. reorganizarea Principatelor", lucrat dupa nature" de Szath-
Text roman ci francez. In prospect se vesteste ca albumul va consta mary] . ANUNT. R., IV (1857), nr. 91, p. 4; ROMANUL,
din 24 tabloane, format in IV lungaret, desinat dupre nature ci dupre I (1857), nr. 33, p. 4: Instiintari.
originate si cu ingrijire litografit ; catra fiecare tablou se va adauga un text
lamuritor in limba romans si franceza". Se dau amanunte despre conditiile
prenumer5rii si despre subiectele: istorice, folclorice, etnografice etc. Uncle
378 015 (498) : 76
tablouri vor fi insotite de texte poetic° si note muzicale. Album al armiei Moldovel. GAZ. DE MOLD., XXVIII
[recte XXIX] (1857), p. 292: Instiintare.
369 015 (498) : 76 Albumul este anuntat in trei livrezoane" si se refers la: infanterie, cava-
[Se anunta ca Institutul Albinei a publicat un Album lerie, artilerie, jandarmerie ci pompierie. De vinzare, fn depozit, la Sandro.
de porturi moldovene din mai multe timpuri"].GAZ. DE
MOLD., XXVI (1854), p. 316. 379 015 (498) :76
370 015 (498) : 76 [Se anunta ca a fost litografiat si pus in comer% tabloul
[Se anunta tiparirea la Institutul Albinei a unui Album pictorului Petre Alexandrescu inchipuind Unirea Principa-
a porturilor n:oldovene, Livrezona II, cuprinzatoare de 12 telor]. NATIONALULD, I (1858), p. 43: $tiri din Intru.
tabloane"]. GAZ. DE MOLD., XXVII (1855), p. 134: Redactia isi exprimi speranta ca publicul va sprijini difuzarea acestei
Bibliografiea romans. opere, artistica si nationala".

20
www.dacoromanica.ro
015(498): 78 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 82

380 Papazoglu, maior D. 015 (498): 76 plare din Simbolul credintei", dupa cererea lui C. Stratianu].
Mihai Voda al V-lea. ROMANUL, II (1858), p. 112; ANUNT. R., V (1858), nr. 17, p.4.
FOAIE PT. MINTS, XXI (1858), p. 15-16: Bibliografie. Deoarece C. Stratianu nu le-a ridicat, litograful le-a pus in vinzare II
Prospect prin care D. P. prezinta noul tablou istoric editat de el, In to- cricine poate cumpara asernenea tablouri cu pret de 3 sfanti unul".
vard$ie cu librarii Rusou $i Petri din Bucure$ti. Tabloul, desemnat pe piatra
de dl. Satmari" [Szathmary] pictorul, reprezinta In centru scena uciderii lui 390 Teodori, Dimitrie 015 (498): 76
Mihai Viteazul la Turda, dupa un istoric olandez, al carui nume nu it indica.
Tabloul mai cuprinde: portretul mitropolitului Eftimic $i al comandantilor
de o$tiri Bann Manta, Banu Mihalcea, Spatarul Buzescu $i Aga Farca$, pecetea
- [Prospect cu privire la tiparirea portretelor Corvinilorj
TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 177-178: Transsilvania.
D. Teodori, paroh ortodox din Lugoj, anunta ca in scurt time vor fi tipa-
lui Mihai etc. In plus, cuprinde un text cu diferite date istorice. rite, sub Ingrijirea sa, portretele lui loan, Ladislas si Matei Corvin. Precut
fiecarui portret va ti de 20 de crei(ari. Autorul prospectului discuta $i
381 015 (498) : 76 problema originii romane$ti a Corvinilor.
[Maiorul D. Papazoglu anunta ca a scos al doilea tablou
litografiat, cuprinzind portrete de domni si monumente 391 015 (498) : 78
istorice din Tara Romaneasca]. ROMANUL, II (1858),
p. 52: insciintari.
[Se anunta spre vinzare, la Libraria Noua din Iasi, Uver-
tura Nationals." de Alexandru Flehtenmaher].
IV (1856), p. 1008: Bibliografie.
ZIMBRUL, -
382 015 (498) : 76 Se precizeaza ca lucrarea a fost apreciata de faimosul" Liszt, In timpul.
[Editorul George Ioanid anunta ca a iesit de sub presa $ederii lui la Ia$i. Pre(ul este de 3 douezeceri.
-
litografica al doilea tablou cu portretele a 13 domitori ai
Tarii Romanesti]. ANUNT. R., V (1858), nr. 15, p. 3
Se public& numele celor 13 domnitori; tabloul mai cuprinde 5i: Crucea
392 015 (498) : 78
[Se anunta ca, la libraria George Ioanid, se ails de vinzare
de friairit de la bariera Oborului, Tumid Colfiti, cum a fost mai Inainte de a
se darima, si Monastirea Sf. Pantelimon. Pre(ul tabloului este de 6 slant!. maher"]. -
Uvertura Nationala, compusa pentru piano de A. Flehten-
ANUNcATORUL, IV (1856), p. 16: Instiin-
tari; VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 1, p. 1.
383 015 (498) : 76 Lucrarea a aparut is Institutul Albinei de la lag! $1 costa 3 1/2 sfantihi
[Editorul George Ioanid anunta ca va litografia cloud
-
tablouri in ulei ale pictorului C. Lecca, pe care le are in po-
sesia sa]. ANUNT. R., V (1858), supl. la nr. 26, p. 1.
393 015 (498):78
[Se anunta ca Hora Unirii" de V. Alecsandri, Impreuna
Cele doua tablouri stnt: AI 40-lea an al domniei lui Stefan col Mare"
$i Tntilnirea domnilor Bogdan al Moldovei cu Radu V al Tar" Romane$ti".
Tot aid, Ioanid anunta ca va publica si tabloul lui Lecca Intrarea lui Mihai
cu notele melodiei compuse de A. Flehtenmaher, a fost
litografiata" de Parteni si se afla de vinzare in Iasi].
STEA0A D., II (1856), p. 156: Avis.
-
Viteazul cu triumf In Belgrad" [Alba-Iulial.
394 015 (498) : 78
384 015 (498):76 [Libraria Socec & Comp anunta. ca A. Flehtenmaher
a publicat acum" un caiet cu patru bucati muzicale, sub
[Editorul George Ioanid anunta ca are de vinzare ta-
bloul Moartea lui Mihai Viteazul desin de C. Lecca"].
ANUNT, R., V (1858), supl. la nr. 26, p. 1.
- forte]. -
titlul de Colectiune de cantece nationale" pentru piano-
ROMANUL, II (1858), nr. 100, p. 298.
Pre(ul unui exemplar este de lei 1,5. Colecfia a fost depusa spre vinzare la Socec si costa 5 sfanti caietul.

385 015 (498) : 76


[$tire ca a iesit de sub pressa litografica un tablou is- :8 LITERATURA
toric, inchipuind batalia si biruinta lui Mihai Viteazul de la
Sibiu din anul 1599, Octomvrie 16, compus si litografiat de Literature engleza si americana.
domnu profesor Valstainer"]. ROMANUL, II (1858), germane
p. 120: Anons. PS

PI franceza
Litografia luiWalstenier se afla de vinzare in magazinele Rosetti$i Deutsch. PP italiana
Oa romans
386 015 (498) : 76 latina
[Maiorul D. Papazoglu anunta ca a litografiat un tablou PP greaca
care reprezinta ruinele podului lui Traian, dupa planul in- ruse
tocmit de Eduard Alexandru Popovici, inginerul orasului Literaturi orientale
Severin]. NATIONALUL1.J, I (1858), p, 358.
Tabloul este dedicat Adunariloril Electorale din ambele Principatc-Unite". Literatuni englezil si americans
Precut unui exemplar este 5 sfanti.
387 015 (498) : 761 395 015 (498) : 82
[Se anunta aparitia unui tablou datorit colonelului Papa- [Se anunta ca, la tipografia Buciumului Roman, s-a ti-
zoglu si infatisind podul lui Traian de peste Dunare]. G. parit romanul lui Bulwer Cele din urma zile a Pompeii",
TRANS., XXI (1858), p. 281-282: Principatele Romania tradus de G. Teodori Avineanu]. GAZ. DE MOLD., XXVI
si Moldova. (1854), p. 19: Bibliografie.
Se subliniaza ea tabloul este dedicat alegatorilor din Principatele Unite. E vorba de primul volum al traducerii.
396 015 (498) : 82
388 015 (498):76 [Se anunta c3 se afla sub presa tomul al II-lea Si urma-
[Se anunta de vinzare tabloul podului de poste Dunaze, toarele din Ultimele zile ale politiei Pompea"]. RO-
din 104 d. Cr., scos de maiorul Papazoglu.] ROMANUL, MANIA LIT., (1855), p. 388: Bibliografie.
II (1858), nr. 83, p.332: Felurimi.
Se publica con(inutul litografiei, care mai cuprinde: costumele Melte-
Anuntul e semnat de G. T. Avineanul - traducatorul romanului lui
Bulwer.
dintenilor, pozitia cea pitoreasca a ruinelor si descrierea a 6 scriitori antici $i
moderni ce au descris acest pod". Se da $i pretul, 5 sfantilii. 397 015 (498) : 82
389
[Se anunta apropiata aparitie a tomurilor urmatoare"
015 (498) : 76 ale romanului Cele mai de pe urma zile ale Pompeci", al
[Iosif Pernet face cunoscut ca, In atelierul sau litografic carui Intii volum s-a tiparit In 1854]. GAZ. DE MOLD.,
din Sir, Gorgani, s-a lucrat o catatime" insemnata de exem- XXVII (1855), p. 256.

21
www.dacoromanica.ro
015(498): 82 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015 (498): 84

398 015 (498):82 409 105 (498): 82(73)


[Se anunta iesirea de sub tipar a tuturor volumelor Opu- [$tiri cu privire la aparitia Colibei lui Mos Toma"].
lui Pompean", care se afla spre vinzare In libraria lui Co- TELEGRAFUL R., II (1854), p. 237-238: Monarhia Aus-
drescu]. GAZ. DE MOLD., XXVIII (1856), p. 342: Avis. triaca.
E vorba de traducerea romanului lui Bulwer, aparuta sub titlul Ullimele Se anunta cresterea pretului din cauza stamcelor (chipurilor) cu care
site ale poliliri Pompea. s'a Inzestrat cartea"; la redactia Telegrafului, se afla exemplare si pentru cei
care nu an prenumerat.
399 015 (498) : 82
410 105 (498) : 82(73)
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
la toti librarii din Bucuresti Vicartil de la Wakefield, cap [Institutul Albinei anunta ca a tiparit brosura I" din
d'opera a lui Goldsmith, autor anglu, tradus dupe original"]. Bordeiul unchiului Torn seau Vieata negrilor in America",
VEST. R., XVII (1852), p. 324. de Harriet Beecher Stowe, In traducerea profesorului Dimi-
trie Pop]. GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 88: Biblio-
400 015 (498) : 82 grafie.
[Editorul George Ioanid anunta c& a iesit de sub tipar 411 015 (498):82(73)
Fidentzata de Lamermoor" de Walter Scott, tradus de [Profesorul D. Pop anunta aparitia brosurii a II-a din
G. A. Baronzi]. ANUN(ATORUL, IV (1856), p. 320; tomul I at romanului Bordeiul Unchiului Tom"]. GAZ.
VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 6, p. 2: Bibliografie. DE MOLD., XXV (1853), p. 152.
Cu 10 gravuri. A aparut in Biblioteca Litterarie". Anunta totodata el a III-a brosura va iesi In citeva rile.
401 Codrescu, T. 015 (498): 82(73)
Coliba mosuluf Toma sau Vieata negrilor in sudul Sta- Literatuni germanil
turilor-Unite. De D-na Henrieta Beeserii Stove. GAZ. DE
MOLD., XXV (1853), p. 13-14: Bibliografie. 412 015 (498) : 83
Articol-prospect. T.C. vorbeste de succesul romanului Harrietei [Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
Beecher Stowe in toata lumea. Subliniaza ca aceasta-i lovitura cea mai Moartea lui Avel, poem In 5 cfnturi, ilustrat cu patru gra-
adinca poate, ce s-au dat sclaviei; si lovitura aceasta s-au dat de o femeie". vuri"]. VEST. R., XVII (1852), p. 248.
Anunta ca va iesi In curind de sub teascurile tipografiei Buciumul Roman E vorba de traducerea poemului lui Salomon Gessner, facuta de C. C.
o traducere In 2 volume, facuta de col. M. Rogalniceanu si comisul Teodor Bajescu.
Codrescu".
413 015 (498):83
402Codrescu, T. 015 (498): 82(73) [Se anunta ca a aparut cartea Eustah Placid", traducere
Prenumerare la Coliba lul Mosu Toma sau Viata negrilor de Virgil Plesoianu]. EHO ECL., II (1852), p.48: Instiin-
Sn sudul Statelor Unite din America. TELEGRAFUL tare.
R., I (1853), p. 92. E vorba de traducerea romanului istoric al lui Christoph von Schmid.
pupa ce se indica pe scurt data aparitiei (15 iunie) si conditiile de prenu-
merare, se reproduce textul articolului publicat de T.C. in Garda de Moldavia, 414 015 (498) : 83
La sfirsit, redac)ia Tdegrafului Ronda anunta ca primeste prenumeratiune [Se anunta cii a iesit de sub tipar si se afla de vinzare,
la aceasta faimoasa carte". la toate librariile, scrierea Safir, prelucrat& de G. Sion"].
403 015 (498):82(73)
SECOLULU, I (1857), nr. 53, p. 4.
E vorba de culegerea de 10 schite si povestiri din opera umoristului
[Se reproduce indemnul lui T. Codrescu pentru Prenu- Saphir, alcatuita de G. Sion,
merare la Coliba lul Mosiu Toma sau Vieata negrilor In sudul
Staturilor Unite din America"]. FUME PT. MINTE.,
XVI (1853), p. 88: Literal-Tu. Literaturii franceth
404 015 (498):82(73) 415 015 (498) : 84
[Se anunta c3 la Iasi a iesit de sub tipar Coliba lui Mosu [Se anunta ca a iesit de sub tipar Doctorul negru, dram&
Toma"]. TELEGRAFUL R., I (1853), p. 177: Monarhia in 7 acte, tradusil de Valentineanu "]. NATIONALULD,
Austriaca. I (1858), p. 346.
Se adauga: fiindca dorinta generale a fost ca aceasta tare interesante Este, probabil, traducerea dramei Le docieur noir, 7 acte, de Anicet
carte SC se fnavuteasca si prin stampe, ace,.sta s'a Mut, insa pretul unui Bourgeois.
esemplare a crescut cu 1 fl. 4 cruceri".
416 015 (498) : 84
405 015 (498) : 83(73)
[Se anunta di se aflil la tipar drama Venetiana, calaul
[Se vesteste aparitia in Principate a romanului Coliba secret& din Venetia", traducere de Alecu Vasiliu]. ZIM-
lui Mop Toma"]. G. TRANS., XVI (1853), p. 179: Novis- BRUL, II (1851), p. 176: Bibliografie.
simu.
E vorba de traducerea lui A. Vasiliu din Anicet Bourgeois, aparuta in
Se mentioneaza stampele cartii, (acute la Paris. 1852.
406 015 (498):82(73)
417 015 (498):84
[Se anunta di a iesit de sub tipar Coliba lui Mos Toma",
In 2 vol. ilustrate, si se af1a de vinzare]. VEST. R., XVIII [Se vesteste ca a ap&rut In Bucuresti Siamilid",
(1853), p. 228: instiintari. dram& in 5 acte si 9 tablouri]. FOAIE PT. MINTE.,
XVIII (1855), p. 160: Bibliografie.
407 G. R. T. 015 (498) : 82(73) E vorba de drama Schamyl de Paul Meurice tradusi de I. Nacu.
[Scrisoare catre redactor, araind ca romanii din Viena
asteapt5, traducerea romanului Coliba lui Mos Toma", 418 015 (498):84
eclitata de T. Codrescu la Iasi]. G. TRANS., XVI (1853), [Se anunta ca apare curind Onoarea si banii", comedie
p. 279: Moharchi'a austriaca. Viena, 6 Septembrie s.n. In 5 acte, imitate dupa Ponsard, de I. C. Lerescu]. FOAIE
408 015 (498) 82(73) PT. MINTE , XVIII (1855), p. 88, col. II.
[Redactia se plinge ca prenumerantii din Transilvania 015 (498) : 84
nu an primit exemplarele cuvenite din Coliba lui Mos Toma" 419
editata de T. Codrescu]. TELEGRAFUL R., I (1853), [Se comunica iesirea din tipar a comediei Onoarea si
p. 392: Monarhia Austriaca. banii", localizatd chip& Ponsard], FOAIE PT. MINTE.,

22

www.dacoromanica.ro
015(498): 84 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):84

XVIII (1855), p. 92: Bibliografie; VEST. R., XX (1855), 431 015(498) : 84


supl. la nr. 33, p.2 [Se anunta ca, peste putin, va iesi de sub tipar Natcezii
420 015 (498) : 84
In 2 volumine"]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 368: In-
stiintari.
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Dealul Dracului, drama Traducere din Chateaubriand.
in 5 acte" si se aft& de vinzare]. - VEST. R., XVIII (1853),
p. 228: Instiintari; p. 368: instiintari. 432 015(498) : 84
E, probabil, o traducere a piesei lui Eugene Sue La Morne au diable, [Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la libraria
transpusi de el chips propriu I sau roman cu acelasi titlu. Traducerea a Post lui G. Ioanid, cartea Mihail Cantemir Moldoveanul", tra-
facuta de S. Mihalescu. ducere de G. Codrescu]. - VEST. R., XVI (1851), p. 340,
015 (498):84
col. I.
421
Eroare de tipar. E vorba, in realitate, de romanul istoric al contesei
[Se anunta ca este sub tipar piesa Adelaida de Lusan", Dash Mikael le Moldave, tradus de Th. Codrescu.
drama in 5 acte $i 9 tablouri, prelucrata dupa. romantul"
cu acest titlu, tradus din frantuzeste de clucerul Simeon 433 015 (498) : 84
Marcovici]. - VEST. R., XVII (1852), p. 400: Instiintari. [Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la Libraria
422 015 (498): Romaneasca a lui Gheorghe Ioanid, cartea Act& sau moartea
lui Neron, tradus de C. Gane, in 2 volume "]. - VEST. R.,
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la Libraria XVI (1851), p. 340.
Romaneasca a lui Gheorghe Ioanid, cartea Credinta, na- E vorba de traducerea romanului istoric at lui A. Dumas-tatal, aparuta
dejdea gi indurarea, drama in 5 acte"). - VEST. R., XVI n soul 1851 la Iasi.
(1851), p. 340; ZIMBRUL, II (1851), p. 56: Bibliografie
romaneasca. 434 015 (498) : 84
E vorba de traducerea din frantozeste" a lui A. Manoll [Se anunta ca va aparea Amory sau Amorulu de care
423 015 (498) : 84 moare cine-va qi Amorul6 de care nu moare", traducere din
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la Libraria Alexandre Dumas de M. Costiescu]. - ROMANIA [Bucuresti],
Romaneasca a lui Gheorghe Ioanid, cartea Barbatul anonim, I (1857), p. 124.
comedie vodevila in 2 acte"]. - VEST. R., XVI (1851), E vorba de romanul Amaury.
p. 340.
E vorba de traducerea din limba franleza" facuta de A. Manolli. 435 015(498): 84
[Se anunta ca, in curind, se va pune sub tipar romanul
424 015 (498) : 84 istoric intitulat BastardulA Moleon" de Alexandre Dumas,
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la libraria tradus de Dimitrie Zaganescu]. - SECOLULU, I (1857), nr.
lui G. Ioanid, cartea Noblesa cumparata, comedie vodevila 40, p. 4.
in 2 acte "]. - VEST. R., XVI (1851), p. 340; ZIMBRUL,
II (1851), p. 56: Bibliografie romaneasca. 436 015(498): 84
E vorba de comedia tradusi din limba franleza" de A. Manolli. [Se anunta ca va intra sub tipar, in Biblioteca Litte-
rara" scoasa de G. Ioanid, traducerea romanului Contele
425 015 (498):84 de Monte Christo", de A. Dumas.] - PATRIA [Bucuresti],
[Se anunta ca va aparea Hagi Stavrosa", traducere din I (1855), p. 284: Bibliografia; VEST. ROM., XX (1855),
limba franceza de P. Teulescu]. - ROMANIA [Bucuresti], p. 332: Bibliografie; FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855),
I (1857), p. 124; ROMANUL, I (1857), nr. 5, p. 4, col. III p. 272: Bibliografia; FOILETONUL Z., I (1855), p. 312:
E vorba de povestirea cu caracter de roman a lui Edmond About Roi Bibliografie.
des Montagnes. - Anunlul din Ronitinui e semnat de C. A. Rosetti.
437 015(498): 84
426 015 (498):84 [Editorul G. Ioanid anunta ca an iesit de sub tipar vol.
[Editorul Gheorghe Ioanid anunta ca va aparea in curind 1-5 din Contele de Monte Christo"]. - NATIONALULU,
Pugol de la Strago", ilustrat cu 24 de gravuri]. - VEST I (1858), p. 242: Bibliografie; FOAIE PT. MINTE, XXI
R., XXI (1856), p. 304. (1858), p. 64: Bibliografie; GAZ. DE MOLD., XXX
Eroare de tipar. E vorba, In realitate, de romanul de aventuri al scrii- (1858), p. 252 : Bibliografie romans.
torului francez J. Arago, tradus de P. at. Georgescu sub titlul de Pujola, Vor urma vol. 6-8. Se publics to Biblioteca Litterarie", saris a III-a.
chefula Mikeletilora, 2 vol., Buc., 1856.
438 015(498): 84
427, 015(498) : 84
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Iacobini gi Girondini,
[Se anunta ca va aparea in curind Israelitul", roman traductie de G. A. Baronzi din A. Dumas"]. - ANUN-
istoric de H. de Balzac]. - ROMANIA [Bucuresti], I (1857), cATORUL, IV (1856), p. 94: Bibliografia; VEST. R., XXI
p. 64, col. IT si 76: Instiintare, 124, col. III. (1856), supl. la nr. 25, p. 1 : Bibliografie.
428 015 (498) : 84 In Biblioteca Litterarie", editata de G. Ioanid.
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la libraria 439 015(498): 84
C. A. Rosetti, Omul muntelui", romans original", de D. L.]. [Editorul George Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar
- ROMANUL, II (1858), p. 88: Insciintari. Iacobini gi Girondini sau Cavalerul de la casa rosie" de
Este vorba de versiunea In limba romans a romanului Les sept montagnes. Al. Dumas, tradus de G. A. Baronzi]. - ANUKATORUL,
Histoire moldave, a scriitoarei de origine franceza Marie Boucher, care semneaza IV (1856), p. 320.
romaneste cu pseudonimul Doamna L", far frantuzeste Marie Movila". A aparut In Biblioteca Litterarie".
429 015(498): 84 440 015(498): 84
[Se di de tire ca In tipografia Francezo-Romana s-a [Se comunica punerea sub tipar a romanului Isaac La-
tiparit romanul clasic s Atala ade Chateaubriand, tradus de, kedem" de Al. Dumas, trad. de G. Baronzi]. - FOAIE PT.
raposatul acum, Gheorghie Romanescu"]. - GAZ. DE MINTE, XVIII (1855), p. 116: Bibliografie.
MOLD., XXIV (1852), nr. 53 p. 110: Bibliografia romans. E vorba de romanul Isaac Laquedem de Al. Dumas-tad].
430 015(498) : 84 441 015(498) : 84
[Se anunta Eventurile celui din urma. Abenseragiu" de [Se comunica aparitia In Bucuresti a traducerii lui G. Ba-
Chateaubriand, trad. I. N. Sioimescu, Bucuresti, 1852]. ronzi din Isaac Laquedem" de Al. Dumas]. - FOAIE PT.
- FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 44: Literariu. MINTE, XVIII (1855), p. 160 : Bibliografie.

3 - Bibliografia analitica - c. 3102 23


www.dacoromanica.ro
015(498): 84 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 84

442 015(498) : 84 453 015(498) : 84


[Se anunta ca a aparut at doilea volum din Isaac La- [Prospect cu privire la editarea romanului Misterele
kedem"]. - FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 236 : Londrei", de Paul Feval]. - ROMANUL, II (1858), p. 76:
Bibliografia. Libraria Socec & Companie.
Anun(area se face printr-un prospect al librAriei Christ. Joanin & Roma- Editorul anunta cA a cautat sa remedieze plingerea publicului ca tipari-
nov din Bucure0i, reprodus din &aria. turile romine§ti shit prea scumpe, mai ieftine fiind cartile venite din Franta.
In consecin(A, a conceput un plan de tiparire a citorva scrieri foarte intere-
443 015(498) : 84 sante" la un pret cu 40-50% mai ieftin decit cel obitnuit. Deocamdat8, a
[Editorul I. Calinescu anunta ca a iesit de sub tipar ro- tiparit vol. I §i II din Misterele Londrei, de ingeniosul autor Paul Feval";
manul Cei trei musquetari" al lui A. Dumas]. - ANUNT. volumul al III-lea va urma curind. Noteaza cA traducAtorul, Valentineanu,
R., IV (1857), supl. la nr. 7, p. 3 : CONCORDIA, I (1857), § -a dat toate silin(ele ".
p. 20.
454 015(498): 84
In dota volume, format mare, ilustrate cu 32 de gravuri; traducere de
B. P.; pre(ul 24 de sfan(i. [Libraria Socec face cunoscut ca au iesit de sub tipar
Misterele Londrei", de Paul Feval]. - ANUNT. R., V (1858),
444 015(498) : 84 nr. 36, p. 3; NATIONALULD, I (1858), p. 164: Bibliografie ;
[Se anunta ca a iesit de sub tipar romanul Pascal Bruno" ROMANUL, II (1858), p. 140 : Libraria Noua. Socec & Com-
de AI. Dumas, ilustrat in text cu 25 de gravuri intocmai ca pane.
in originalul frantez"]. - ANUNcATORUL, IV (1856), p. In 3 volume. Pretul unui exemplar este de 18 sfantihi.
72: Instiintari.
455 015(498): 84
445 015(498) : 84 [Se anunta ca a iesit de sub tipar Conzalvo de Cordova
[Se vesteste ca se va pune sub tipar Regina Margot" sau Caderea Grenadei, epizodu din resboele Mauriloru cu
de A. Dumas.] - PATRIA [Bucuresti], I (1855), p. 284 : Spanioli, de Florian"]. - NATIONALULD, I (1858), p. 342 ;
Bibliografia; VEST. R., XX (1855), p. 332 : Bibliografie; ROMANUL, II (1858), nr. 80, p. 321.
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 272 : Bibliografia. Pretul, 4 sfanti.
In Biblioteca Litterarie" a lui G. Ioanid.
456 015(498): 84
446 015(498): 84 [Se vesteste ca a aparut partea a III-a a romanului isto-
[Editorul G. Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar Re- ric Fratii de arme"]. - GAZ. DE MOLD., XXV (1853),
gina Margot", de Al. Dumas]. - ANUKATORUL, IV (1856), p. 244 : Bibliografie.
p. 320. Traducere de Alecu Vasiliu. Cartea se vinde la libr8ria lui Pavel Donici.
In trei volume, cu 94 de gravuri In text ; a aparut In Biblioteca Partea a I V -a se tipAre§te. - E vorba de romanul istoric al d-nei de Geniis.
Litterarie". 457 015(498) : 84
447 015(498) : 84 [Se anunta ca an iesit de sub tipar volumele al III-lea
[Se anunta ca au iesit de sub tipar si se afla de vinzare si al IV-lea din Incongiurarea Roselei" si se afla de vinzare
Calatoriile lui Dumas in Italica "]. - VEST. R., XVIII la toate librariile]. - ANUNcATORUL, IV (1856), p. 8 :
(1853), p. 380 : In§tiintari. Instiintari.
E vorba de traducerea romanului Siege de la Rochelle de d-na de Geniis.
Pretul un sfant bropira".
458 015 (498) : 84
448 015(498) : 84
Se anunta ca a iesit de sub tipar Misterurile tintirimu-
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se ail& de vinzare
romanul intitulat Dama cu camelii"]. - VEST. R., XIX
(1854), supl. la nr. 13, p. 1 : Bibliografie.
-
lui de Paris, Per la *ez, volum I-iu" si se afla de vinzarc].
VEST. R., XVIII ( 1853), p. 228 : Instiintari.
E vorba de traducerea romanului lui Al. Dumas-fiul. 459 015 (498) :84
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
449 015(498): 84 cartea Misterurile tinterimului de Paris perlasez in 2 volu-
[Se face cunoscut abonatilor la carton Aventurile lui me"]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 368 : Instiintari.

-
Telemacu", ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare la
libraria lui A. Daniilopolu]. VEST. R., XVII (1852), p.
140 : Instiintare.
E vorba de cartea Misterurile Tintirifnulai Per-Lafez, traduczie a D-nei
Smaranda nascuta Atanasiu, tom. I - II", aparutA in Galati. Traducerea
s-a fAcut dupe romanul Les Nulls du pore Lachaise, de Leon Gozlan, Paris,
E vorba de opera lui Fenelon, tradusa In romanqte. 1846, care a circulat la not §i in original.

450
460 015(498): 84
015 (498) : 84
[Se anunta ca vor aparea in curind Misterele Incuisi- [Se anunta ca. librarul G. Ioanid va pune curind sub tipar,
PATRIA [Bucuresti], I (1855), p. 284 : Bibliografia ; in Biblioteca Litterarie" scrierea Gabriella" de Lamartine].-
VEST. R., XX (1855), p. 332; Bibliografie ; FOAIE PT. PATRIA [Bucuresti], I (1855), p. 284: Bibliografie ; VEST.
MINTE, XVIII (1855), p 272 : Bibliografie; FOILETONUL R., XX (1855), p. 332: Bibliografie; FOAIE PT. MINTE,
Z., I (1855), p. 312 : Bibliografie. XVIII (1855), p. 272: Bibliografie; FOILETONUL Z., I
(1855), p. 312: Bibliografie.
In Bilioteca Litterarie" a lui G. Ioanid.
Trebuie sa fie vorba de traducerea dupe Graziella de Lamartine, fAcutA
de Maria Ioranu, care a aparut in anul 1858 in Biblioteca Litterarie" a lui
451 015(498) : 84 G. Ioanid.
[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca se afla sub tipar
Misterile Incuizitiunei"]. - VEST. R., XXI (1856), supl. 461 015(498): 84
la nr. 6, p. 2 : Bibliografie.
Vor apArea In seria a 2-a a Bibliotecii Litterarie". Lamartine, In traducere].
(1858) p. 64 : Bibliografie.
- FOAIE PT. MINTE, XXI
[Se anunta c5. la Bucuresti a aparut Graziella" de

452 015(498):84
[Editorul George Ioanid anunta ca au iesit de sub tipar 462 015(498) : 84
Misterele Incuisitiei de M. V. F6real, traductiune de P. M. [Editorul G. Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar Gra-
Georgescu "]. - ANUNCATORUL, IV (1856), p. 56, 320; ziella" de A. de Lamartine]. - NATIONALULU, I (1858),
VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 12, p. 1. p. 242 : Bibliografie ; GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 252 :
In cloud volume, ilustrate cu 10 gravuri. A apArut In Biblioteca Li.terarie". Bibliografie romana.

24

www.dacoromanica.ro
015 (498) :84 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):84

463 015 (498) : 84 474 015(498): 84


[Librarul Gh eorghe Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar [Se anunta ca a iesit de sub tipar Avutul si Saracul,
Laptarita din Mont-Fermeil" de Paul de Kock, 1 volum]. un prea frumos roman, tradus de A. Pelimon"]. - ANUN-
-VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 6, p. 2 : Bibliografie; cATORUL, IV (1856), p. 216.
FOILETONUL Z., I (1855), p. 352 : Bibliografie. Volumul este ilustrat cu 12 gravuri; pretul unui exemplar este de 6 sfanti.
015(498) : 84 - E vorba de romanul lui Emile Souvestre.
464
[Editorul George Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar 475 015(498) : 84
Madelena" de Paul de Kock]. - ANUNT. R., IV (1857), [Se anunta ca a iesit de sub tipar Artur", 2 volume].
nr. 89, p. 4. - VEST. R., XVIII (1853), p. 368 :
Precizeaza c3 scrierea lui Paul de Kock mai este insotita de urmAtoarele
trei nuvele: Pantofia IOW, de contesa Dash ; Nu to alinge de regina; Diavolul
Cartea face parte din Biblioteca Litterarie", publicata de librariul-
in infern, ambele de Boccaccio. Pretului intregului volum este de lei 15,30. editor" Gheorghe Ioanid. - E vorba de traducerea lama de P. Teulescu
dupl romanul lui Eug. Sue.
465 015(498): 84
[Editorul George Ioanid face cunoscut ca a iesit de sub 476 015(498):84
tipar Tribunalul secret", roman istoric de Cldmence Ro- [Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
bert]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 53, p. 4 : CONCORDIA, Chernoc Corsarul "]. - VEST. R., XVII (1852), p. 248.
I (1857), p. 183. E vorba de traducerea romanului Kernock le pirate, de Eugene Sue.
Tradus in romineste de C. ZAganescu; 2 volume in 80, pretul 20 1/4 lei.
477 015(498) : 84
466 015 (498) : 84 [Se face cunoscut amatorilor de lectura ca s-a tradus in
[Se anunta ca a aparut in Bucuresti Lacul dracului" de romineste, de care aga Nicu Racovita, si s-a pus sub tipar
G. Sand, tradus de G. Baronzi]. - FOAIE PT. MINTE, Comandorul de Malta, romant dintre ale lui Eugene Sue"].
XVIII (1855), p. 116 : Bibliografie. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 62, p. 4.
467 015(498): 84 478 015(498):84
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Lelia", volumul I]. Comandorulii de Malta. -ROMANIA [Bucuresti], I (1857),
- VEST, R., XVIII (1853), p. 368 : Instiintari. p. 116
Face parte din Biblioteca Litterarie, publicata de librariul-editor Gheor- Scurt anunt despre punerea sub tipar a traducerii din Eugene Sue, facia&
ghe Ioanid"; vol. II III vor iesi de sub tipar peste putin. - E vorba de
si de N. RacovitA.
romanul Lelia de George Sand.
015(498): 84 479 015(498) : 84
468
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Mauparta", 2 vo- [Editorul G. Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar Cru-
lume]. -7 VEST. R., XVIII (1853), p. 368 : Instiintari. cea de argint" de Eugene Sue, traducere de I. Eliade]. -
FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 64 : Bibliografie; GAZ.
Scrierea face parte din Biblioteca Litterarie", publicatA de librariul- DE MOLD., XXX (1858), p. 252 : Bibliografie romans;
editor" Gheorghe Ioanid. - E vorba de romanul Man prat de George Sand. NATIONALULD, I (1858), p. 242 : Bibliografie.
469 015(498): 84 480 015(498) : 84
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se MIA de vinzare [Librarul-editor G. Ioanid vesteste ca a scos de sub tipar
Mesela" de George Sand, tradusa de G. A. Baronzi]. - Jidovu ratacitor", traducere dupa. Eugene Sue]. - FOAIE
VEST. R., XVIII (1853), p. 368 : Instiintari. PT. MINTE, XXI (1858), p. 64: Bibliografie; GAZ. DE
S-a tip5rit Intr -un volum cu poeziile lui G. A. Baronzi si cu nuvela Orbit! MOLD., XXX (1858), p. 252: Bibliografie roman& ; NATIO-
a scriitorului R. R. Thellusson, tradusA de G. A. Baronzi. - E vorba de po- NALULD,I (1858), p. 242 : Bibliografie.
vestirea llf eltela.
In 8 volume, la un wet de 35 de sfanti.
470 015(498): 84
481 015(498) : 84
[Se anunta ca, peste putin, va iesi de sub tipar Mont-
Reveche" in 3 volume]. VEST. R., XVIII (1853), p. 368 : [Se anunta ca peste putin va iesi de sub tipar Matilda",
in 5 volume]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 368 : Instiin-
E vorba de romanul Mont-RevIche de George Sand. tari.
E vorba de romanul Jul Eugene Sue.
471 015(498) : 84
[Gheorghe Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar al II-lea
volum din Mariana, traducere de d. Teulescu"]. ANUN-
cATORUL, IV (1856), p. 28 :Instiintari; VEST. R., XXI
- 482
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare
Orbul, nuvela de D-na R. R. Thellusson" tradusa de
015(498) : 84

(1856), p. 28 : Bibliografie. G. A. Baronzi]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 368: Instiin-


Pretul ambelor volume este 5 sfanti. - E vorba de romanul Mariana tari.
de Jules Sandeau. S-a tipArit intr-un volum cu poeziile lui G. A. Baronzi cu Mellela de
George Sand.
472 015(498) : 84
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare, la Libra- 483 015(498): 84
ria Romineasca a lui Gheorghe Ioanid, cartea Maria fiica [Se anunta Batranulu misteriosu", traducere din limba
orbului, tradusa de pah. Dimitrie Andoniu"]. - VEST.R., franceza de G. B., Bucuresti, 1851]. - FOAIE PT. MINTE,
XVI (1851), p. 340. XVI (1853), p. 44 : Literariu.
E vorba de o povestire de d-na de Sirey.
E vorba de traducerea facuta de G. Baronzi.
473 015 (498) : 84
484 015(498) : 84
[Se anunta ca din Museulii Literati."' a iesit de sub ti-
par al III-lea volum din Memoriele Diavolului"].- ROMANIA [Se anunta aparitia calla Tinarul lucrator", traducere
[Bucuresti] , I (1857), p. 28. din limba franceza de Virgil Plesoianu]. - EHO ECL.,II,
E vorba de traducerea romanului Les Mitnoires du Diable de Frederic (1852), p. 48 : /nstiintare.
Saulie, Paris, 1838. Cartea a apArut in Biblioteca ReligioasA Moralr.

25
www.dacoromanica.ro
015(498):84 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 859

485 015(498): 84 principele domnitoria Grigorie A. Ghica V. V." alcatuita


[Se anunta a a aparut si se afla de vinzare Callatorie de D. Gusti]. FOILETONUL Z., I (1855), p. 8 : Biblio-
imprejund cammerei melle, traductiune de d.C. Aricescu"] grafie.
TIMPULtr, I (1856), supl. la nr. 4, p. 4 : Bibliografie. 495 015 (498) : 859
Pretul este un sfanl jumatate. E vorba de scrierea lui Xavier de [Se anunta ca a legit de sub tipar si peste citeva zile se
Maistre. pune In vInzare o colectie de poesii, parte din ele bucati
486 015(498) : 84 istorice"]. ANUNT. R., IV (1857), nr. 35, p. 4.
[Se anunta ca au aparut notele de calatorie De la Paris Cu ilustratli, constlnd din peisaje, vederi de orase si portrete de domni-
tori si de site persoane istorice.
la Atena Pelerinajiu de Lainici" de Ponson du Terrail,
traducere de D. Gusti]. ZIMBRUL, II (1851), nr. 44, p. 496 015(498): 859
176 : Bibliografie. [Se anunta ca a aparut cartea de cintece nationale in-
Se aminteste totodatA cS aceastA traducere a apArut si to Foiletonsa titulata Dorul"]. ROMANUL, II (1858), nr. 95, p. 278.
Zimbrului.
Cartea, cuprinztnd 72 de ctntece, se gaseste de vInzare la librAria George
Ioanid.
Literaturil italiand 497 015(498) : 859
487 Picleanu 015(498): 85 [Georgiu Delian, secretarul Societatii de lecture a junimii
roman din Oradea, anunta ca se vor edita un almanac
[Prospect cu privire la publicarea In curind a traducerii beletristic-literariu" pe anul 1853 si o culesetiune de poesie
sale in proza. Ierusalimul liberat", chip& Torquato Tasso]. poporali"]. G. TRANS., XVI (1853), p. 77 : Oradea-mare,
GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), p. 100 : Bibliografia 14 Martiu 1853.
Romani. InvitA publicistli roman' sA colaboreze la acest almanah, far pentru cu.
P/cleanu anunta deschiderea prenumerarii, care se va face la Iasi, la legerile de poezie populark face apel Ia preoli si sAteni sA adune material din
Marlton si Comp. Lucrarea se va tiparl Ia Bucuresti In 2 volume, ornate cu popor.
21 de gravurl lucrate In halcografie de cel mai bun maestru la Viena". Pretul
abonamentului: 8 sfantihi. 498 015 (498) :859
488 015(498):85 Versuintii romani. Prevorbit. FOAIE PT. MINTE,
[Se anunta ca s-a pus sub tipar poemul Ierusalimul li- XVII (1854), p. 167-169.
berat" de Torquato Tasso, traducere de A. N. Picleanu]. Prezentare la volumul de versuri editat de Solietatea de Leptura a
Junimei romane studinte la scalele Oradane", 1854. Programul acestei colectii:
ZIMBRUL, II (1852) p. 230 : Bibliografie. Poezii ale Inaintasilor, versuri ale tinerimii locale si culegeri de poezie poporala,
Traducere to prozA. fAcute In vacante. Consideratii critice asupra versurilor poetilor mai vechi.
015(498):85 Scopul culegerii. Limba folosita In ea. Ortografia.
489
[Se anunta ca, a aparut Beatrice di Tenda", tragedie de 499 015 (498): 859
Felice Romani, traduse de Valentineanu si Canini]. RO- [Societatea de lecture a junimei romane din Oradea anunta
MANUL, II (1858), nr. 100, p. 298. ca ultimele coli din culegerea Versuintil romani" s-au dat
Pretul 1 sfantih. la tipar]. G. TRANS., XVII (1854), p. 196: Brasovii,
015(498) : 85
28 Iuniu.
490
Instiintarea e semnatA de Dion. Pascutiu si P. V. Ventrariul.
[Se anunta ea a aparut estract in limba romane"
un libret al tragediei lirice Doi Foscari", cu text de Piave 500 015 (498): 859
si muzica de Verdi]. GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), Sotietatea de lecture a junimel romane studinte la scolele
p. 150 [gresit : 148].: Bibliografie. Oradane. G. TRANS., XVII (1854), p. 252.
491 015(498):85 AnuntA cA a iesit de sub tipar sarcina prima din Versuintif roman 1. Doer
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare Norma", 20 dintre cele 60 de liste de prenurneratie Impartite dinainte au fast inapoiate
tragedie de Felice Romani, traducere de Canini si Valenti- Societatii. CorespondentA cu prenumerantii.
neanu]. ROMANUL, II (1858), p. 96 : 501 015 (498): 859
Volumul confine sl textul Italian. Pretul, 2 sfantihi. [Se anunta Arp'a romana" de C.D. Aricescu, Bucuresti.
1852]. FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 44: Literariu,
Literaturci romans 502 015 (498): 859
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se aft& de vinzare la
Poppasu, Pant. C.
492 015(498): 859 libraxii Lira" , poezii de C. Aricescu]. NATIONALULtf,
[Prenumeratiune la noula Corespondinte Romanti, sell I (1858), p.72.
la ono Stilionaria universale. G. TRANS., XVI (1853), 503 015 (498) ; 859
P. 134. [Se anunta ca la Institutul Albinei s-a publicat Culegere
Prospect. AratS cA lucrarea SA cuprinde pe Raga o introducere fun- de poezii" de G. Asachi, editia a II-a adaugita, cu compuneri
damentala In regulele gramaticei, stilisticel si curtuasiei sotiali" modele originale italiene, franceze si germane]. GAZ. DE MOLD.,
de scrieri cAtre autoritatile administrative si judiciare, de scrisori si acte co- XXVII (1855), p. 33; FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855),
merciale etc. Pretul prenumerArii, 4 florini. Se comunicA persoanele la care se p. 116: Bibliografie.
pot face prenumerAri.
504 015 (498): 859
493 015 (498) : 859 [Se anunta ca au iesit de sub tipar si se afla de vinzare
[Se anunta ca a aparut si se afla de vinzare Dictionarul Nopturnele", poezii de G. A. Baronzi]. VEST. R.,
Inimer]. ZIMBRUL, I (1851), p. 383 : Bibliografie Ro- XVIII (1853), p. 368: Instiintari.
mineasca. S-au tipArit Intr-un volum cu Metiela de George Sand si Orbul, nuvelA
Diclionerul a apArut In tipografia Buciumului Roman si se afla de Anzare de R. R. Thellusson, traduse de G. A. Baronzi.
la librAria Hristofor si la tipografie, cu pretul de 5 lei.
505 015 (498): 859
494 015(498): 859 [Se anunta ca an aparut Cintece si plingeri" de D. Bolin-
[Se anunta a a iesit de sub tipar, In tipografia Buciu- tineanu]. GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), p. 177: Bibtio-
mul Roman, culegerea de poezii Buchetul poeticii pentru grafie romana.

26
www.dacoromanica.ro
015(498):859 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 859

506 015 (498): 859 518 015 (498) : 859


[Se comunica aparitia unei noi editii din poesiile noue [Se anunta ca a aparut culegerea de poezii Zorile", de
yi vechi" ale lui D. Bolintineanu]. - FOAIE PT. MINTE, D. Dascalescu]. - FOILETONUL Z., I (1855), p. 176:
XVIII (1855), p. 124: Bibliografie. Bibliografie.
E vorba de culegerea intitulati Porsiile vechi fi nous Edate sub in- 519 015 (498): 859
grijirea D. G. Sion".
[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca an iesit de sub tipar
507 015 (498): 859 ,,Momente campenesti din poeziile unui sateanii brosura a
[Librariile C. A. Rosetti si Socec anunta ca a aparut si se III-a si a IV-a"]. - VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 6,
aft& de vinzare Cintarea Romaniei" de N. Balcescu, tradusa p. 2: Bibliografie ; FOILETONUL Z., I (1855) ; p. 352: Biblio-
In versuri de D. Bolintineanu]. - ROMANUL, II (1858), grafie.
p. 68: Insciintari. Este vorba de cartea lui P. M. Georgescu, din care braurile I-II an aparut
In 1852, Mr III-IV In 1855.
Doul Instiintari diferite, in col. I.
520 015 (498): 859
508 015 (498): 859
[Se anunta, ca a iesit de sub tipar o balada originals,
[Editorul Christ. Joanin & Comp. Romanov anunta a, intitulata Pe ursita", de A. Pelimon]. - VEST. R., XVII
in curind, va iesi de sub tipar o mare colectiune, In mai multe (1852), p. 212.
trie Bolintineanu"]. -
brosuri, de Legende sau Basme Nationale in versuri, de Dimi-
ANUNT. R., V (1858), nr. 30, p. 4.
Prospect detaliat. - Editorul area a Dim. Bolintineanu a adunat
521
[Se anunta ca a iesit de sub tipar o Colectie de Poezii
015 (498): 859
aceste legende si le-a dat o forma poetics, Intrebuintind 5i versurile numite noi" si se afla de vinzare]. - VEST. R., XIX (1854), p. 336.
iatuse". Colectiunea va Mai in 16 broauri; pretul unei brauri, 1 sfantitt. E vorba de volumul lui A. Pelimon.
509 015 (498): 859 522 015 (498 ): 859
[Libraria C.A. Rosetti anunta ca a iesit de sub tipar si se Se comunica grabnica iesire din tipar a Poesiilor d-lui
afla de vinzare culegerea de poezii Melodil Romine", Alesandru Sihleanu, sub titlu de Armonii intime".] -
de D. Bolintineanu. - ROMANUL, II (1858), p. 188, col. III. CONCORDIA, I (1857), p. 24.
510 015 (498): 859 523 015 (498): 859

poezii lirice].
Bibliografie.
-
[Se anunta ca D. Bolintineanu a scos un nou volum de
FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 15:
[Se anunta cs an iesit de sub tipar Armonii intime",
poezii de Alexandru Sihleanu]. - CONCORDIA, I (1857),
p.44.
E vorba, probabil, de Mclodii romdnc, Bucuresti, 1858.
524 015 (498): 859
511 015 (498): 859 [Se vesteste ca au iesit la lumina Armonii intime" de mai
[Editorul George Ioanid anunta, ca au iesit de sub tipar eri repausatul poet" Al. Sihleanu]. FOAIE PT. MINTE, XX
Renasterea Romaniei" si Nationale. Domnul Tudor", de (1857), p.12: Bibliografii.
Cezar Bolliac]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p. 4. 525 015 (498): 859
Ambele broauri au aparut la Paris In edit ii de lux ; prima costa 4,30 lei
car a doua 9 lei. [In revista. " ziarului, C. A. Rosetti anunta, Intre cele
,doua carti frumoase" care aparusera, volumul de poezii al
512 015 (498): 859 lui G.Sion, poetul nostru de peste Milcov"]. - ROMANUL,
[Se anunta ea a aparut volumul Colectiune de poesii I (1857), nr. 41, p. 2: Bucuresti, 29 Dechemvrie / 10 Ianuarie.
vechi si noi", de Cezar Bolliac]. - ROMANUL, II (1858),
nr. 33, p. 132 [gresit: 128]. 526 015 (498 ): 859
[Se anunta ca a iesit de sub tipar o colectie de poezii ale
513 015 (498): 859 lui G. Sion], NATIONALUM I (1858), p. 44: tiri din Intru.
Moyse Bota da de tire ca a pus sub tipar un volum de Redactiunea", care semneazi 5tirea, adauga ca forma, stilul clt at
Versuril. - FOAIE PT. MINTE, XIX (1856), p. 100: sMtimentele patriotice, ce an inspirat pe autor, vorbesc In favoarea acestal
Provocare la prenumeratiune. opere".

514 015 (498): 859 527 015 (498): 859


[Se anunta ca a iesit de sub tipar Munteanul Si Panduru- [Se anunta cs renumitul poet roman" Gheorghe Sion
lu - ANUNT. R., IV (1857), nr. 55, p. 4; a scos un nou volum de versuri, la - FOAIE PT.
ROMANUL, I (1857), nr. 2, p.4. MINTE, XXI (1858), p. 8: Bibliografia.
Este vorba de broaura lui Eugeniu Carada. Probabil, volumul intitulat Din poesiik lui G. Sion, aparut In 1857 la
Bucuresti, localizarea Bind eronati.
515 015 (498) : 859
[Se anunta a, In tipografia A. Berman, s-a tiparit volumul 528 015 (498): 859
Poezil. Alatuirl gi talmacirl" de logof. C. Conachi]. - [Se anunta a au aparut Compuneri lirice si fabule" de
ZIMBRUL, IV (1856), nr. 112, p. 4: Bibliografie. I. Sirbu]. - GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), p.177: Biblio-
Volumul cuprinde qi portretul logofitului. Se afla de vinzare la Libraria grafia romans.
Nouit. 529 015 (498): 859
516 015 (498): 859 De proba. - ANUNT. R., V (1858), nr. 31, p.2.
[Se vesteste ca a aparut la Bucuresti Melodii intime" de Se anunta ca, peste putin, va desub tipar volumul Un buchd filoroman
G. Cretianu]. - FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. peneru junimea mica, de Cont. Stefanide. Se publics, pentru reclama, doul
88: Poesii noue. poezii: Coragiul ai Duna euviitsfd.

517 015 (498): 859 530 015 (498): 859


[Se anunta ca au iesit de sub press, In tipografia Buciu- Cartea bunelorii moravurl, In versuri si cu vignete, de D.
mul Roman, Scrisori tinteresti 51 poesii noue" de Dimitrie Constantin Stefanide, 1858, Mafu. - MUSEULU N., I (1958),
Dascalescu]. - ZIMBRUL, IV (1856), nr. 141, p.4: Bibli- p. 120: Bibliografie.
ografie. Redama pentru cartea de mai sus, prezentInd-o ca pe o crestomatie
E vorba de volumul de versuri Scrisori din Tara Tinleireascd ,Si Poesii destinata a fi un auxiliar al educatiei. Se anunta ca au aparut partite I §I a
Nose. II-a, iar pate putin va aparea gi partea a III-a.

27
www.dacoromanica.ro
015(498):859 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):859

531 015 (498): 859 542 015 (498): 859


[Se anunta ca a ieit de sub tipar Un buchetil filoromana rEditorul George Ioanid anunta ca a ieit de sub tipar
sau Cartea bunelor moravuri', in versuri, de Const. Stefanide]. O noapte pe ruinele Targovi§tei, sau Umbra lui Mihai
-NATIONALUIX, I (1858), p. 198: Bibliografia. Viteazul, pies& originala cu cantece" de Petru Grad4teanu].
Au aparut adunarea 15i a doua" $i se vind cu lei 2 pan[ale] 20 ; aduna- - ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p.4.
rea" a treia va urma deosebit.
543 015 (498) :859
532 015 (498): 859 [Se anunta ca a ieit de sub tipar §i se afla de vinzare,
[Se anunta ca s-a pus sub tipar Repertoriul dramatic" numai la libraria Daniilopulu, drama Don-Sangi II Regele
de V. Alecsandri]. - ZIMBRUL, II (1852), p. 206: Biblio- Portugaliei"]. - ANUNT., R., V (1858), nr. 11, p. 4.
grafie. Pretul unui exemplar este 3 sfanti. - E vorba de drama Don Sanji If
Repellant dramatic va cuprinde textul a 15 piese de V. Alecsandri, a Regele Portugatii de C. Halepliu, dui:4 un sujet din Romanlul D-lui Pahar-
caror lists se publics In acest anunt. Toate 15 se vor tipari intr-un singur nic D. DrAgoeseu".
volum, in Tipografia Francezo-Romani.
533 015 (498): 859 544 015 (498): 859
Repertoriul dramatic a d. V. Alecsandri, publicat In Tipo- [Se anunta ca la Bucure§ti se afla sub tipar Moartea
grafia Francezo-Romans. - GAZ. DE MOLD., XXIV luI Mihai Viteazulit la Turda", drama istorica in 3 acte §i 6
(1852), nr. 64, p. 151: Albina Romineasca. tablouri]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 144: Literariu;
Nota despre aparitia volumului, care cuprinde XII comedii, vodevile
VEST. R., XIX (1854), p. 348: In§tiintari.
si operate cea mai mare parte jucate". Se mai vorbe5te despre cea intii piesA inscrieri de prenumeranfi se fac la librarul G. Ioanid.
In limba romans ", intitulatA Mirtil ;i Hloe, care la anul 1816 s'au compus
si s'au jucat in Ia 545 015 (498) :859
534 015 (498): 859
[Se anunta ca a ieit de sub tipar Moartea lui Mihaiu
Viteazu la Torda" , drama istorica, §i se afla de vinzare la
[Se anunta ca a aparut la Iasi partea I: Lacul", din Libreria scoalclor publice"]. - FOAIE PT. MINTE, XVIII
drama istorica in 4 parti Petru Rare§u", de G. Asachi]. (1855), p. 92: Bibliografic.
FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 140: Bibliografia; GAZ. E vorba de lucrarea dramatics a lui C. Halepliu.
DE MOLD., XXV (1853), p. 132.
535 015 (498): 859 546 015 (498): 859
[Se anunta ca Institutul Albinei a tiparit idila Tiganii" [Se anunta ca. a ieit de sub tipar §i se afla de vinzare
in o mie de exemplare]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII Pustnicu salbatecului munte, drama in 4 acte 12 §i tablouri"].
(1856), p. 117: Institutul Tipo-Litografic al Albinei Romane. - VEST. R., XIX (1854), supl. la nr. 6, p. 1.
TotodatA, se aratA a din vinzarea acestei lucrAri a lui G. Asachi se va E vorba de drama originals" scrisA de C. Halepliu.
forma un stipendiu, destinat unui tinar dintre cei emancipati, ca sA invete
arta litografiei. 547 . 015 (498) : 859
536 015 (498): 859 [C. Halepliu anunta ca. Saracul cinstit", comedic vodevil
in trei acte, alcatuita de el si jucata in beneficiul sau, se va da
[Se anunta ca a iesit de sub tipar piesa Mateil Basaraba la tipar gi doritorii se pot inscrie pe lista prenumerantilor].
sau dorobanti §i seimeni, drama in cinci acte si in versuri, - VEST. R., XVI (1851), p. 40: In§tiintari (84).
compusa de D-lul G. Baronzi"]. - NATIONALULU, I
(1858), p. 389: Bibliografie. 548 015 (498): 859
Pretul, trei sfantibi. [Se anunta ca piesa Ucenicul 5arlatanului, comedic vode-
537 015 (498): 859 vila intr'un act, ie§ind de subt tipar", se afla de vinzare la
librarii]. - VEST. R., XVI (1851), p. 180: In§tiintari (579).
[Libraria Gheorghe Ioanid anunta ca a ieit de sub tipar
Fata subt epitropa", vodevil de I. Bujoreanu]. - FOILE- E vorba de piesa lui C. Halepliu.
TONUL Z., I (1855), p. 352: Bibliografie; VEST. R., XXI
(1856), supl. la nr. 6, p. 2: Bibliografie. 549 015 (498): 859
[Se anunta ca. a ieit de sub tipar Massimu pictorele.
538 015 (498): 859 Melodrama in 5 acte §i 4 tablouri" de A. Lazarescu]. -
[Editorul George Ioanid anunta ca a ieit de sub tipar NATIONALULla, I (1858), p. 194: Bibliografia.
volumul Patru piese originale" de I. M. Bujoreanu]. -
ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p. 4. 550 015 (498): 859
Cele patru piese sint: I, Coconu Zamfirache, comedic in 3 acte. II, Baird- [Se anunta ca a aparut lucrarea Flora primal", drama.
nut Ldceanu, cantece serioase". III, Doctorut scdpal. IV, Lumpaliinla la vodevil intr'un act de loan C. Lerescu]. - VEST. R.,
recherche d'une position medicate, cintecel comic in limba franceza. Intreg XX (1855), supl. la nr. 33, p. 4.
volumul costa 4,20 lei. E, probabil, o grepala de tipar in ziar, titlul vodevilului, aparut in 1855,
fiind Furii
539 015 (498): 859
[Se anunta c-a ieit de sub tipar comedia Logofatul satu- 551 015 (498): 859
lui" de I. Dumitrescu]. - ZIMBRUL, II (1852), p. 230: [Se vestqte ca a ap'a.rut Furii prin§i",drama-vodevil
Bibliografie; FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), p. 44: Lite- originala, de loan C. Lerescu]. - FOAIE PT. MINTE,
rariu. XVIII (1855), p. 92: Bibliografie.
540 015 (498): 859
552 015 (498) : 859
[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca a ieit de sub tipar
Smarandita fata pandarului, comedic vodevila." de I. Dimi- [Se anunta ca, in tipografia lui C. A. Rosetti §i Vinterhal-
trescu]. - FOILETONUL Z., I (1855), p. 352: Bibliografic; der, se afla sub tipar Baba Harca, opereta-vrajitorie" de
VEST. R., XXI (1856), supl. la nr. 6, p. 2 : Bibliografie. M. Millo]. - VEST. R., XVI (1851), p. 280.
541 015 (498): 859 553 015 (498): 859
[Editorul George Ioanid anunta ca se afla sub tipar Um- [Se anunta ca a ieit de sub tipar §i se afla de vinzare,
bra lui Mihai Viteazul", piesa originala In 1 act de P. Gra.'- la toate librariile, Baba Harca, opereta-vrajitorie in dos
di§teanu]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 53, p. 4; CONCOR- acte §i trei tablouri" de M. Millo]. - VEST. R., XVI
DIA, I, (1857) p. 183. (1851), p. 308.

28
www.dacoromanica.ro
015(498):859 131BLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498):859

554 015 (498): 859 567 015 (498): 859


[Se vesteste ca in curind va iesi de sub tipariu si recunos- [Notita referitoare la apropiata aparitie a cartii lui G. Cre-
cuta opereta nationala, Baba H'arcal. - ZIMBRUL, III teanu Misterele din Bucuresti']. - STEAOA D., I (1855),
(1855), p. 1008: Bibliografie. p. 15: Schutt si arte.
Probabil, o Dona edilic a operetei-vrAjitorie" a lui M. Mille, apAruta Se anunIA cS jurnalele din Bucuresti prornit in curind publicarca lts-
la Bucuresti in 1851. terilor din Bucuresti de G. Creteanu in 4 tomuri". Se adauga: SperAm de
asemine cS, imitind ce este bun si frumos in prototipul cc an servit de model
555 015 (498): 859 Ia toate misterile kite in urmS, d-lui se va feri de exageratiile care formeazA
[Se anunta ca a aparut de sub teascul tipografiei Francezo- defectul principal".
Romane farsa Muza dela Burdujeni" si comedia-vodevil
Carantina", ambele de Costache Negruzzi]. - ZIMBRUL, 568 015 (498): 859
I (1851), p. 332: Bibliografie romaneasca.. [Editorul George Ioanid anunta ca se afla sub tipar Un
Prelul, 2 1/2 16. vis pe Carpati, roman national "]. - ANUNT. R., IV
(1857), nr. 53, p. 4; CONCORDIA, I (1857), p. 183.
556 015 (498): 859
[Se anunta ca a iesit de sub tipar piesa de teatru intitu- 569 015 (498): 859
lata Scoala teatrului national. Actrita din Moldova, drama [Editorul George Ioanid anunta ca a iesit de sub tipar
originala cu cantece" de A. Pelimon]. - VEST. R., XVII Un vis pe Carpati, nuvela originala de N. Moreanu"]. -
(1852), p. 212, 248: Instiinta.'ri. ANUNT. R., IV (1857), nr. 89, p.4.
In acelasi volum, se aflA si balada Pe Ursitk, de acelasi autor. Prelul unui exemplar este de lei 3,15.
557 015 (498): 859
[Se anunta Ca a aparut in Bucuresti Curtea lui Vasiliu 570 015 (498): 859
Voda", tragedie de Pelimon]. - FOAM PT. MINTE, XVI [Mentiune despre cartea de proza Un vis pe Carpati",
(1853), p. 44: Litcrariu. de Moreanu]. - ROMANUL, I (1857), nr. 41, p.2, col.I.
Mentiunca se face de cAtre C. A. Rosetti, Ia sfirsitul articolului de fond:
558 015 (498): 859 Bucure0i, 29 Dechemvriell0 huritarie, p. 1 -2.
Se anunta ca drama original& " intitulata Fiul Maza-
'Our, scrisa de A. Pelimon, s-a pus sub tipar]. - VEST. R., 571 015 (498): 859
XVI (1851), p. 176: Instiintari (559). [Se anunta ca a iesit de sub tipar cartea Hotii si Hagiu,
559 015 (498): 859 roman foarte interesant intr'un volum", si se afla de vinzare].
[Se anunta ca a iesit de supt tipar Fiul Mazalului" si se - VEST. R., XVIII (1853), la nr. 66, p.1.
afla de vinzare la librarii]. - VEST. R., XVI (1851), p. E vorba de romanul istoric" al lui Pelimon Ho /ii ci !Meta. Prelul unui
192. exemplar este doi sfanti.

560 015 (498): 859 572 015 (498): 859


[Se anunta ca a iesit acum de sub tipar comedia intitu- [Se anunta ca se afla sub tipar partea a II-a din Colectia
lata Pacala si Tandala" si se afla de vinzare]. - VEST. R., Literara sau ceasurile de odihnal. - GAZ. DE MOLD.,
XIX (1854), p. 336. XXV (1853), p. 244: Bibliografie.
E vorba de comedia Pacala si Tdndald, §i-a Visit tingirea capaca de A. Este vorba de serierca lui A. Vasiliu.
Pelimon.
561 015 (498): 859 573 Oraseanu, N. T. 015 (498): 859
[Se anunta ca, peste doua sapta.mini, va iesi de sub tipar, [Prospect cu privire la scrierea sa Misterile Mahalalelord
in Bucuresti, O rasbunare, Rocco del Pizo, melodrama vodevi- sau Cronica Scandaloasa a Orasului"], - ROMANIA [Rucu-
la in 4 acte de I. P. Pizone"]. - VEST. R., XVI (1851), resti], I (1857), p. 192: Instiintari.
p. 340. AnuntA ca aceastS lucrare va apArea in 52 de brosuri, incepind de la 1
nov., sSptSminal, timp de un an. Vor cuprinde material satiric. Cornunica
562 015 (498): 859 si pretul brosurilor, in abonament.
[Se anunta aparitia piesei 0 razbunare sau Rocco del
Pizo", de I. P. Pizone]. - ZIMBRUL, II (1852), p. 231: 574 015 (498): 859
Bibliografie. [Se anunta ca a aparut brosura I din Misterele Mahalale-
563 015 (498): 859 loru sau Cronica scandaloasa a orasului"]. - ROMANUL,
[Se anunta ca a iesit de sub tipar Surdul, sansoneta comi- I (1857), nr. 37, p. 4: Instiintari.
cs']. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 34, p. 4.
E vorba de compunerea lui Iorgu Carageali. 575 015(498): 859
[Se anunta ca a iesit de sub tipar cartea Cate-va piese
564 015 (498): 859 compuse de Const. Florescu in suteranele din Rusia]". -
[Se comunica iesirea de sub tipar, in Bucuresti, a cartii NATIONALULtl, I (1858), p. 357: Bibliografie.
Aldo si Aminta sau Banditzii, roman nationalu "]. - Cartea cuprinde cugetAri intime ale autorului".
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 88, col . I.
E vorba de romanul istoric original" al lui C. Boerescu. 576 Petrescu 015 (498): 859
565 015 (498) :859 [Despre aparitia volumului lui D. Bolintineanu Cala-
[Se vesteste ca in tipografia Francezo-Romina a aparut torii in Palestina si Egiptu "]. - TIMPULU, I (1856), nr.3,
p.4.
romanul Manoil" de D. Bolintineanu]. - STEAOA D.,
I (1855), p. 56. AratI cl literatura nalionalS s-a imbogatit cu un tezaur destul de pretios.
indeamnA publicul arnator de culturS 51 imbratiseze cu dragoste si cAldura
Prelul, 4 douSzeceri.
aceasta carte.
566 015 (498): 859
[Notita anuntind ca G. Cretcanu va publica in scurt timp 577 015 (498): 859
Misterile Bucuresciloru", roman original in 4 volume]. - [Scutt comentariu la stirea data de Timpula" cu privire
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p.236: Bibliografia; la aparitia scrierii lui Dim. Bolintineanu Calatorii in Palestina
FOILETONUL ZIMBRULUI, I (1855), p. 296 [gresit : 236]: si Egiptill. G. TRANS., XX (1857), p. 9: Monarchi'a Aus-
Bibliografie. triaca.

29
www.dacoromanica.ro
015(498):859 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 9(37)

578 015 (498): 859 :9 ISTORIE. GEOGRAFIE. BIOGRAFII


[Se anunta ca. a aparut §i se afla de vinzare, la libraria
Petrini, opera literara a lui D. Rallet Suvenire §i impresii Istorie
de calatorie in Romania, Bulgaria, Constantinopole. Paris
1858"]. ZIMBRUL SI VULT., IV (1858), p. 56: Biblio-
grafie. 586 015 (498): 9 (co)
Se anunta ca a aparut Urziri istorice sau cur' metodic
de istorie " de protosinghelul Neofit Scriban]. ZIMBRUL,
Literaturd latinii I (1851), p. 368: Bibliografie.
E vorba de lucrarea Urziri idorice, sau curs melodic de istorie compusa
579 015 (498): 871 dupe soul Nang noa fi cuprinzdfidu prescurlimi gradate de Istoriea color mai
[Gheorghe Ioanid anunta ca a aparut din Chestiunele principale popoare ale globulul, aparuta la Iaoi, In 1851.
Tusculane ale lui M. T. Cicerone, Despretiul mortii, cubes §i
tradus depre cei mai celebri comentatori .... de Gh. Antone- 587 015 (498): 9 (co)
scu"]. ANUNT. R., V (1858), nr. 71, p.4. [In§tiirrtare de abonament pentru traducerea Istoriei
Opera este destinata studentilor". Pretul unui exemplar este de 3 sf anti. Universale" a lui Cesare Cantu]. ROMANIA [Bucure§ti],
I (1857), p. 20: G. TRANS., XX (1857), p. 224: Bibliografie
580 015 (498): 871 (in Bucure§t1).
Manuscrise romane§ti cu litere avitice. FOAIE PT. Apelul este adresat deopotrivS gi moldovenilor gi translivanenilor. Se
MINTE, XIV (1851), p. 31-32. aratS CS, dupS lnscrierea celui de-al 500 -lea abonat, se va Incepe publicarea.
Sub acest titlu, se anunta cS Moise Sora Noacu are gata In manuscris. Se publics lista traducAtorilor: Simeon Marcovici, Grigore Alexandrescu,
Intro altele, urmatoarele lucrari din domeniul clasicismului: Opurile Jul Virgi- loan Zalomit, Niceforu, George Creteanu gi Miltiad Costiescu. Se anunta
liu traduse in emu.; albe cu dila podia gi Splicarea numelor din opurile lul conditiile de abonament gi locurile unde se poate face abonarea.
Virgiliu, ca iota lesiconas alfabelica, de 630 de named. Intr-o notS a redactiei
din p. 32, se eaprimS speranta a se vor afla mecenati" care sa is asupra for 588 Russu, I. V. 015 (498): 9 (3)
spesele tiparirii". [intr-o scrisoare adresata redactiei, autorul anunta ca
a tradus un curs liceal de istorie al lui Wilhelm Putz]. G.
TRANS., XVI (1855), p. 223: Monarchi'a austriaca.
Literaturd greacci PrecizeazS a a terminat partea I Istoria antics gi a mai lucreazil
Ina partite a II-a gi a III-a: Istoria evului mediu gi a epocii moderne.
581 015 (498): 875
[Se anunta ca, a aparut Vista §i 183 fabule ale lui Isop, 589 Russu, Joanne 015 (498): 9 (3)
precese de oare care teorie asupra scrierilor alegorice qi urmate [Prospect referitor la lucrarea sa Istori'a Vechia"].
gi de alte fabule din alti autori Elini", prelucrata §i adaugita G. TRANS., XVII (1854), p. 387: Literariu.
de N.I. D.]. ROMANUL, II (1858), p. 72: Insciintaril.
Anunta ca lucrarea va cuprinde istoria grecilor gi romanilor gi a au apArut
Cartea s-a tipSrit de catre episcopul BuzSului. Pretul, 2 sfanti. din ea primele 10 coll. Vesteote conditiile In care va apSrea restul, precum ri
cele ale prenumearil.
582 Aristia, C. 015 (498): 875
[Anunt cu prilejul aparitiei tomului I al traducerii sale 590 015 (498): 9 (3)
din Plutarh]. CONCORDIA, I (1857), p. 44: Bibliografia; [Se anunta ca a aparut lucrarea Elemente de istoria
TIMPULti, I (1857), nr. 22, p. 4: Annuntiu ; FOAIE PT. §i geografia veche, de D. Profesoru I. Rusu in Blau "].
MINTE, XX (1857), p. 7-8: Litarariu (din Bucure§t1). FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 32: Bibliografie.
C. Aristia explicS motivele pentru care a Inceput a scoate la luminA de-
abia acum traducerea sa din Plutarh, promisS din 1853. Enunta pe scurt 591 Popp, Gavrile 015 (498): 9 (3)
dificultatile unei asemenea traduceri, In stadiul de evolutie at limbii roman. Provocare la ridicarea unui monument de dulce suvenire.
Arata a ea ar fi intirziat gi mai mult fSrS sprijinul material at lui loan am- G. TRANS., XVIII (1855), p. 85: Transsilvania.
pineanu gi Scarlat Cretulescu, ca miniotri, gi al Eforiei Scoalelor. Inotiintare de prennmeratie la lucririle sale: Manualu do istoria univer-
saria a tempi:14i ; Istoria Daciei antice gi un Concionatoriu spre folosul
selosilor cdlyd s. biserica pe care voia sa be publice. Popp era profesor la
Literaturd rush Blaj gi se hotarise si-01 dedice lucrarile memoriei episcopilor Al. Dobre gi bane
Alexi.
583 015 (498): 882
[Se anunta ca., sub teascul tipografiei A. Bermann din Ia§i, 592 015 (498): 9(3)
se gasqte scrierea Monahul tainic", roman istoric, tradus [Redactia anunta ca Gavrile Popu sau Laszlo are gata de
de Dimitrie Vasilievici]. GAZ. DE MOLD., XXVIII tipar Istoria universala prescurtata pentru usarea tineri-
[recte XXIX] (1857), p. 380: Bibliografie. mei scolastice"]. FOAIE PT. MINTE, XIX (1856),
p. 13-14: Istoria Daciei antice.
584 015 (498): 882 In notita de la sfIroitul articolului, redactia arata ca, din carte, a aparut
[Se anunta ca a ie§it de sub tipar volumul I din romanul doar ,,prima fascioarl". RoagS publicul 55 compere aceasta fasciculS, pentru
istoric Monahul tainic"]. GAZ. DE MOLD., XXX ca autorul sa poatS continua tipSrirea lucrarii.
(1858), p. 164: Bibliografie Romana..
Romanul Monahul tainie sea' oare care traslUuri din vieafa lui Pdru 593 015 (498) : 9 (37)
Imperatorul Rosiei, campus de R. Zotov, e tradus din ruseote de Dimitrie [Se anunta ca a aparut la Galati Istoria Romaniloni.
Vasilievici. Volumul al II-lea se glsegte sub tipar. Dela fundarea Romei pana la caderea imperiului in apusu",
tradus. de I. Fetu, In 2 tomuri]. FOAIE PT. MINTE,
XVII (1854), p. 180: Bibliografia.
Literaturi orientate
594 015 (498): 9 (37)
585 015 (498): 89 Istoria Vest §i Ost Romaniloril, de Dimitrie Constantin'
[Editorul George Ioanid anunta a au aparut O mie §i Oravitianulfi, e*ita. In TemiOra 1857. G. TRANS., XX
una de nopti, sau povestiri arabe"]. ANUNT. R., IV (1857), p. 388, 392, 396.
(1857), nr. 89, p.4. DupS ce se analizeazS cauza lipsei unor lucrAri de marl proporbii, alcatuite
Ilustrat cu un original pe Wale velinA gi late° limbs foarte Intelega- de romanii din Transilvania, se prezintS cu elogii tomul I din lucrarea cu titlul
toare". de mai sus. Se comunicS pretul gl modalitAtile de prenumerare, anuntindu-se

30
www.dacoromanica.ro
015(498): 9(37) BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498): 9(498)

ea va ap3rea si at doilea tom. In p. 388, col. II, p. 392 si 398, se reproduce 605 015 (498): 9 (498)
introducerea la vol. I. Lucrarea se ocupa cu istoria romanilor si a bizantinilor, [B. Maniu anunta ca a dat la tipar opul sau Disertatiunea
din cele mai vechi timpurl. istorico-critica si literara"]. - FOAIE PT. MINTE, XX
595 B. B. M. D. 015 (498): 9 (37) (1857), p. 24.
Comunica prenumerantilor si couditiile in care Va apArea. Titlul: Diser-
[Corespondent& din Zagra, de la 30 august, in care se cri- tatiunt istorico-critica si literate, tractanda despre originea Romaniloru din
tics cei care nu sprijinisera material tiparirea tomurilor at Dacia Traiana.
II-lea si al III-lea din Istoria Romanilor de Dim. Constan-
tin Oravitianu ]. - TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 150- 606 Maniu, B.[asiliu] 015 (498): 9 (998)
-151.
Se arata ca autorul tipArise tomul I $1-1 trimisese pe la colectanti, dar ca
[Prospect cu privire la lucrarea sa Disertatiune istorice
acestia, In mares for majoritate, nu-i achitasera costul acestui torn.
critica gi literara. Tractante despre originea Romaniloru din
Dacia Trajan'a"]. - G. TRANS., XX(1857), p. 400:
596 015 (498): 9 (38) Satu-micu, 26 Decembrie 1857.
[Se vesteste ca la Institutul Albinei s-a publicat Istoriea Arata a au aparut din ea sarcinile" I si a II -a. DA amAnunte cu privire
Greciei a lui Goldsmit, ca adaos de Vocabular Geografic, la conditiile de prenumerare si Ia persoanele care fac prenumerarea. Comunica
de d-na post. Catinca Asachi, editia a II-a"]. - GAZ. DE planul intregii !marl. Reproduce uu fragment din Precuvdntarea acestei
MOLD., XXV (1853), p. 272. lucrari.
E vorba de lucrarea scriitorului englez Oliver Goldsmith.
607 015 (498): 9(498)
597 015 (498): 9 (38) [Se anunta ca a aparut sarcina a III-a din partea istorica
[Se anunta ca a aparut la Iasi ed. a II-a din Istoriea Gre- critics si literara" a lucrarii lui Basiliu Maniu despre originea
ciei" a lui Goldsmith]. - FOAIE PT. MINTE, XVI (1853), romanilor]. - G. TRANS., XXI (1858), p. 166: Transilvania.
p. 268.
608 015(498): 9(498)
598 Popp, Gavriilu 015 (498) : 9 (398.2) [Basiliu Maniu anunta aparitia in intregime a operei sale
[Scrisoare catre redactie, in legatura cu tiparirea operelor Disertatiune istorico-critica despre originea Romanilor din
sale istorice, anuntate prin Provocarea" publicata in pag. 85 a Dacia Traiana" J. - G. TRANS., XXI (1858), p. 190, col.
gazetei]. - G. TRANS., XVIII (1855), p. 261: Transsilva- I: Lugosiu, 15 Iuniu v. 1858.
nia. Betleanu, 26 Augustu 1855. ComunicA si o aerie de amanunte pentru prenumeranti.
AnuntA ea, din pricina putinilor prenumeranti, nu a putut tipari toate
operele promise. A pus sub tipar, la Cluj, numai Istoria Daciei Antice, careia 609 015 (498): 9 (498)
i-a adaugat si Geogrefia Daciei Amite. DacA prenumerantii se vor 1nmulti, [Anunt pentru subscrierea la lucrarea ,,Epoca Intlia din
va tipAri si celelalte lucrari anuntate. istoria de mijlocil a taril Romanesti, sau Negrul I Basarab de
599 015 (498):9(398.2) la anul 1215-1290", de I. Comaneanu]. - ROMANUL,
II (1858), p. 188: Bibliografie.
[Notita cu privire la aparitia in Transilvania a lucrarii Pretul volumului, I galben. Se publics si cuprinsul pe capitole al lucrarii
Istoria Daciei antice", de protopopul Gavriil Popp sau Lasz-
lo]. - ZIMBRUL, IV (1856), nr. 25. p 4: Felurite. 610 015(498): 9 (498)
600 Comineanu, I. A. 015 (498): 9 (398.2) [Se anunta planul de editare a lucrarii lui Al. Papiu Ila-
Cuvantare. SECOLULU, I (1857), nr. 60, p.4, nr. rian Istoria Romanilor din Dacia Superioral. - FOAIE
61, p. 4, nr. 62, p. 4, nr. 63, p. 4, nr. 63, p. 4: Bibliografie. PT. MINTE, XIV (1851), p. 216: Literarlu.
Comaneanu arata ca istoria Daciei este foarte Intunecata, dar, to lipsa
arheologiei monumentale, cercetatorul se poate adresa istoricilor vechi. Insira
611 015 (498) : 9 (498)
poste 50 de nume de autorl din care se poate extrage un material pretios. Din Istoria Romanilor. - FOAIE PT. MINTE, XIV
Autorul, care s-a ocupat de Istoria Dade, o Imparts In 12 epoci si promite (1851), p. 312.
61 des la tipar prima epoch, intr-o brosura, Inciata ce se vor aduna 100 de Se anunta ca a aparut sarcina II" din Istoria Romanilor din Dacia
abonati. Pretul unei brosuri va fi de 1 galben. Superiore, de Al. Papiu Harlan.
601 Pelimon, A. 015 (498): 9(47) 612 015 (489) : 9 (498)
[Notita prin care anunta ca a iesit de sub tipar, In Bucuresti
Crimeea sau campania ostiriloru aliate la Sevastopolu, in [Politic austriaca a interzis difuzarea tomului al II-lea
care se cuprinde In prescurtare istoria Crimeei din vechime din Istoria romaneasca" a lui A. Papiu-Ilarian In tot cuprinsul
si pan& in zilele noastre, descrierea ei geografic& gi clt. "]. monarhiei]. - G. TRANS., XVI (1853), p. 15, col. I:
- FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 64: Bibliografie. Viena.
Imprcuna cu o hartA a Crimeii, alcAtuita In limba romaneascA. Se precizeazi ca lucrarea apAruse Is Viena in 1852, Ia Gerold.

602 015 (498): 9 (47) 613 015 (498): 9 (498)


[Vorbind despre cartile editate la Bucuresti de G. Ioanid, [Mentiune despre Istoria Romanilor" de A. Treb. Laurian]
Codrescu anunta ca, intre altele, a tiparit lucrarea Urmarea . - FOILETONUL Z., I (1855), p. 142-143 : Bibliografie.
Crimeei, sau Incungiurarea Sevastopolei, cu un tablou"].- In p. 143, la sfirsitul recenziei despre Hronica Randnitor de G. $incai,
ZIMBRUL, III (1855), p. 628, col. II. se mentioneaza ca col care supravegbease tiparirea acestei lucrari, A. Treb.
E vorba de cartea lul A. Pelimon In legaturA cu razboiul Crimeii. Laurian, tiparise de asemine din fondul scoalelor, In Tipografia Buciumului
Roman din Iasi", in 1853, lucrarea sa Istoria Romdnilor. E vorba, probabil,
603 015 (498): 9(498) de partite I-III.
[Moise Sora Noacu anunta ca a alcatuit Deducerea origi-
nel romanilor strabunilor nostri, tot dupa auctorl probati"]. 614 015 (498): 9(498)
- FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), p. 31, col. II. - [Se anunta ca se afla sub tipar Suplement Ia Istoria
Romanilor", de A.T. Laurian]. - ROMANUL, I (1857),
604 Maniu, Basiliu 015 (498): 9 (498) nr. 3, p. 4: La Libraria Domnulul C. A. Rosetti.
Lista de prenumeratiune la opulu subscrisului intitulatu
Disertatiune Istorico-critica si literara. - G. TRANS., 615 015 (498): 9(498)
XIX (1856), p. 376: Bibliografia. [Se anunta ea Aug. Treb. Laurian a dat la lumina, In Iasi,
PublicA tabla de materii a color dota tomuri ale lucrArii. Prospectul e un supliment la Istoria Rominilor", aparuta In 1853]. -
publicat sub forma unei corespondente, datata: Lugo), 8 Decembrie n. FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), p. 8: Bibliografie.

31

www.dacoromanica.ro
015(498): 9(498) BIBLIOGRAPIE ROMANEASCA 015(498):9(498)

616 015 (498): 9 (498) 626 015 (498) : 9(498)


[Ofisul domnesc cu privire la tiparirea Hronicii Romani- Hronica Romanilor de G. $incai, 3 tomurl in 40.
lor" de Gheorghe $incai ]. GAZ. DE MOLD., XXIV FOILETONUL Z., I (1855), p. 142-143: Bibliografie.
(1852), p. 173: Novitale din nauntru. Recenzie despre tiparirea Hronicii lui $incai la Iasi, din fondul scolilor,
In comisia insarcinata cu tiparirea cronicii au intrat: Gr. Cuza, A. Donici, putrivit hotaririi domnesti, data prin ofisul din 4 tunic 1853. Se publica ama-
A. Panu si M. Kogalniceanu. nunte despre soarta manuscrisului in Transilvania gi despre prima° edilii
de acolo.
617 015 (498): 9 (498)
[Conditiile tip tririi Hronicii" lui $incai, anuntate de De- 627 015 (498): 9(498
partamentul Invataturilor Pub lice]. GAZ. DE MOLD., [Se anunta ca tiparirca Cronicci $incai - Clainiane, in urma
XXIV (1852), p. 177. unui escris al in. ministcriu din 12 Aprile Nr. 2052, se pare ca
va intra in alta faza" ]. G. TRANS., XVI (1853), p. 183:
618 015 (498): 9 (498) Ungari'a. Aradu, 21 Iuniu.
[Articol cu privire la tiparirca Hronicei" lui $incai la Iasi]. E vorba despre tiparirea in Transilvania a variatttei manuscrisului lui
G. TRANS., XV (1852), p. 195: Terra romaneasca si $incai care, impreuna cu ccl al istoriei lui Samuil Micu, se afla la, Arad.
Moldavia.
Se recapituleaza mai intii incercarile nereusite ale lui Al. Gavra si Gher- 628 015 (498): 9 (498)
man Vida de a specula cu tiparirea manuscriselor lui $incai. Se aminteste [Dupa o corespondenta din Paris, se anunta ca acolo s-a
cs manuscrisul din Arad al lui $incai ar fi lost apoi supus mitropolitului sirb, publicat brosura Memoaril pentru a servi la Istoria Roma.-
spre cenzurare, si ca cenzorul orinduit de catre acesta ar fi cutezat a forfeca niei", de Cezar Bolliac]. ZIMBRUL, IV (1856), nr. 46,
printr'insul". Lauda, gestul lui Gr. Ghica de a eurapara cu 250 de galbeni p. 2, col. I.
manuscrisul de Ia Gh. Vida si de a-1 dona bibliotecii din Iasi, spre publicare. Titlul in limba franceza e Alimoires pour strait a 1' hisioire de la Roumanie.

619 015 (498): 9 (498) 629 015 (498): 9 (498)


[$tiri despre mersul tiparirii la Iasi a Hronicii" lui $incai]. [Editorul Gheorghe Ioanid anunta ca va iesi in curind de
FOAIE PT. MINTE, XV (1852), p. 116: Literaria. sub tipar Istoria Tzarrei Romanesti si a Moldavici, gasita
620 015 (498): 9(498) -
in manuscrise in Bibliotecele S-teloru Monastiri Cozia si $er-
banestr]. VEST. R., XXI (1856), p. 304.
[Comcntarii in legatura cu tiparirea la Iasi a Hronicii" 630 Ioanid, George 015 (498): 9 (498)
lui $incai]. G. TRANS., XV (1852), p. 303: Tera roma- [Prospect rcferitor la editarea Istoriei Moldo-Romanieil.
neasca si Moldavia. VEST. R., XXI (1856), p. 367-368: Libraria George
Intr-o corespondenta datata: Iasi, 22 Sept. 1852, intro altele, se anunta Ioanid: G. TRANS., XIX (1856), p. 383-384, 388: Bibli-
ea $incai se tipareste incetisor ; pre cat stiu, an iesit vr'o 15 coale p3na acum". ografia.
La aceasta, redactia observa in nota ca tiparirea, (find incredin1ata lui A. Trcbo- G. Ioanid subliniaza la inceput necesitatea patriotica do a se publica
niu Laurian, se face Cu exactitatc clasica". izvoarele istoriei romanilor. Arata 0.1 profesorul de istorie A. Cretescu, din
Bucuresti, a gasit la manastirile Cozia si Serbanesti urmatoarele manuscrise:
621 015 (498): 9 (498) o istorid a Romanici"; o istoria a Moldaviei"; o istoria Cronografica de
[Instiintare ca la Iasi se tipareste Hronica Romina" Contimporanitatea Domnilord Moldo-Romani" si niste Hrisoave alio Domnilor
de G. $incai]. Mateiu Bassarabil si Anton(' Voda, attingatoare de hotarele Principatelore.
SEPTAMANA, I (1853), p. 16.
Toate accste manuscrise, fn romaiteste, G. Ioanid promite a le edita intr-un
622 volum, in stria a II-a din Biblioteca Litterara". Comunica in amanunjime
015 (498): 9 (498) conditiile si locurile de prenumerare. Face un apel calduros catre public sa-1
[Comcntarii la hotarirca domnitorului Moldovci, Gr. sprijine in opera sa de editor, legata de mari sacrificii pentru cultura
Ghica, de a sprijini tiparirea operci lui $incai Hronica Roma- romaneasca.
nilor"]. - TELEGRAFUL R., I (1853), p. 302: Monarhia
631 015 (498) : 9 (498)
Austriaca.
Gazeta isi expritna bucuria pentru accst fapt si core sa se faca asa incit
[Editorul Gheorghe Ioanid anunta ca a prelungit termenul
romanilor din Ardeal sa le parvina cit mai multe exemplare din ea. pentru abonarea la Istoria Moldo-Romaniei" pins la 1 martie
1857]. TIMPULU, I (1857), nr. 8, p. 4 ; VEST. R., XXII
623 015 (498) : 9(498)
(1857), p. 36.
Motivul prelungirii e ca instiintarile au ajuns cam tirziu pc la judete.
[Anunt in legatura cu aparitia Hronicii Romanilor" de La 1 martie, lucrarea se va pune negresit sub tipar.
$incai]. G. TRANS., XVI (1853), p. 310.
Se anunta c3 tomurile I gi 11 au iesit de sub tipar, iar tomul al III -lea
632 015 (498): 9 (498)
si ultimul va aparea in curind. Se comunica librartile din Iasi, Bucuresti gi [Editorul George Ioanid anunta ca Istoria Moldo-Roma-
Brasov, la care se afla de vinzare. niei" a carei editare a promis -o se va pune acum sub tipar si
ca nu trebuie confunclata cu o alta istorie, aparuta, cu acela.si
624 015 (498): 9 (498) titlu]. ANUNT. R., IV (1857), nr. 53, p. 4.
Hronica Romarnloru de $incai. G. TRANS., XVI 633 015 (498): 9 (498)
(1853) p. 310. [Editorul George Ioanid aduce Ia cunostinta abonatilor
Anunl despre punerea in vinzarc a Hronicii, a earei publicarc se datoregtc la Istoria Moldo-Romaniei" ca anuntatele manuscrise de
domnitorului Moldovei, Grigore Ghica. Tiparirea s-a facut Is tipografia la manastirile Cozia si Serbanesti, pe care le cuprinde aceasta
Francezo-Romans din Iasi, cu cheltuiala Departamentului Biscricesc, care istorie, vor fi date cit de curind la tipar]. ANUNT. R.,
a subscris pretul pentru 900 de exemplar°, numai 100 de exemplare din tiraj IV (1857), nr. 76, p. 4.
revenind tipografiei, pentru vinzare. Totodata, face cunoscut ca se va adauga gi un alt manuscris grecesc, in
traducere romaneasca, precum gi un numar de portrete ale domnilor jarii.
625 015 (498): 9 (498)
634 Carada, Eugeniu 015 (498) : 9 (498)
Hronica Romanilor... FOAIE PT. MINTE, XVII [Despre importanta Istoriei Romanilor ", ce a fost data
(1854), p. 173-175. sub tipar de editorul Ioanid]. TIMPULO, I (1857), nr.
Se anunta, la toe de cinste, pe p. I. aparitia Ia Iasi, in 3 tomuri, a Hronicii 21, p. 4.
lui $incai. Sc reproduc: adresa lui Gr. Alex. Ghica V. V. catre Gr. Cuza, said Arata ca aceasta istorie este redessa dupa vechile cronice de d. Cretescu,
Departamentului Averilor Bisericesti si al rnvataturilor Publice, prin care se fostul professoriu de istorie in colegiul de aici, care acum se afla spre studiu
trinute manuscrisul spre tiparire; raspunsul coraisiei insarcinate cu editarea la Paris". Cu acest prilej, Carada lauds gi activitatea lui Ioanid, care a publicat
manuscrisului. capodoperele literaturii universale.

32
www.dacoromanica.ro
015(498): 9 (498) 13IBLIOGRAFIE ROM.ANEASCA 015(498): 91

635 015(498): 9(498) 647 015 (498): 9 (498)


[Editorul George Ioanid roaga pe toti cei care au facut Invitare la prenumeratie a Istoriei Printipatului Moldo-
liste de abonati la Istoria tarei" sa i le trimita, ca sa stie nu- vei. - GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte XXIX] (1857),
marul abonatilor inscrisi si sa poata incepe tiparirea]. - p. 196.
TIMPULD, I (1857),nr.24,p.4. Prezottare-prospect a color cloud tomuri ale istoriei aleatuite de postel-
636 015 (498) : 9(498) nicul Emanuil D:Sghici. Se arata cS lucrarea sa incepe cu domnia lui Dragon
[Editorul George Ioanid anunta ca. Istoria Moldo-Roma-
niei" se afla sub tipar si va aparea cit de curind].
R., V (1858), supl. la nr. 26, p.1.
ANUNT. - VodS si se incheie cu cea a lui Grigorie Al. Ghica. Se vestesc condi(iile prenu-
merdrii.

648 015 (498) :9 (498)


637 Ioanid, George 015 (498) : 9 (498) [Se auunta ca, apropiindu-se de sfirsit tiparirea Istoriei
[Lamuriri cu privire la aparitia lucrarii Istoria Moldo- Moldovei ", tomul I, de postelnicul M. Draghici, cei ce vor bine-
Romanier, in 3 volume] - ROMANUL, H (1858), nr. voi a c.ontribui la aceasta Istorie" au sa se adreseze autoru-
95, p. 278. lui, ca numele for sa se tipareasca la sfIrsitul tomului]. -
Editorul precizeaza ca tiparirea primului volum s-a terminat, trebu:e GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 328:
doar 55 i se adauge ilustratiile, si ca ccl de-al doilea volum era, de asemenea, Instiintare.
aproape gata tiparit. 649 015 (498): 9 (498)
638 015 (498): 9 (498) [Prenumerantii" sint invitati sa ridice tomul I al Istoriei
[Se anunta ca va aparea o istorie a Romaniei si a Moldo- Moldovei" de Manolache Draghici]. - GAZ. DE MOLD.,
vei, de M. Carra]. - ROMANIA [Bucuresti], I (1857), p. XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 376: Bibliografie.
76: Instiintare; G. TRANS., XX (1857), p. 224, col. II. Tomul I al Istoriei a iebit de sub tipar, iar tomul al II-lea se afla In lucru.
639 015 (498) : 9 (498) 650 015 (498): 9(498)
[Se anunta ca a aparut Istoria Moldavii si a Romanii" [Se anunta ca a aparut tomul al II-lea din Istoria Moldo-
de M. Carra, francez ce a locuit in Principate pe la 17811. vei" de postelnicul Emanuel Draghici]. - GAZ. DE MOLD.
- ROMANIA [Bucuresti], I (1857), p. 112 : Bibliografie. XXX (1858), p. 364: Bibliografie Romans.
E vorba de scriitorul francez Jean Louis Carra. - Anunlul e dat de 651 Vaillant, I. A. 015 (498): 9(=9)
librdria cditorului Christ Ioaniu et C-ia Romanov. [Prospect pentru subscricrea la cartea sa L'Histoire des
Tsigains"]. - L'ETOILE DU D. [Iasi ], I (1856), p. 28.
640 Sion, G. 015 (498) :9(498) E vorba, probabil, de cartea care a ap3rut in 1857 Ia Paris, sub titlul:
[Prospect cu privire la traducerea operei lui Dionisie Fo- Les Homes. Histoire orate des vrais Bohimiens.
tino despre istoria romanilor]. - DIMBOVITA, I (1858), 652 015(498) : 902.6 (37)
p. 35- 36: Insciintare.
SubliniazS mcritele cArIii lui D. F. pentru dexteptarea intcresului fail
[Publicistul Moise Sora Noacu vesteste lucrarea sa in
de istoria noastrS. AnuntS cuprinsul color trei tomuri ale traducerii. Promite
manuscris Anticvitatile romanilor lucrate cu mare luare de
cS ii va adauga continuarea de la 1812 la 1834, pe care a auzit ca a scris-o un
sama la anil 1827 -29 "]. - FOAIE PT. MINTE, XIV (1851),
nepot al lui D. Fotino, care i-a aleatuit xi o biografie.
p. 31, col. II.
Ca ISmurire, arata ca accastS lucrare s-a facut nainte de iesirea celora
641 015 (498): 9 (498) la Buda de acelaxi auctor".
[Libraria T. Codrescu din Iasi anunta ca, peste putin, se
va pune sub tipar partea a cincea a Uricariului"]. - NATI-
OANALULe, I (1858), p. 172: G. TRANS., XXI (1858), Geografie
p. 156 : Bibliografie.
653 015 (498) : 91
Cu acest prilej, se face apel ca acei care posedi documente vechi sa le
dea spre publicare. [Intr-o corespondents din Biaj, se anunta ca acolo se ti-
pareste Geografia universals" a lui Burger]. - G. TRANS.,
642 015 (498) :9 (498) XVI (1853), p. 267: Blasiu, 2. Septembre.
[Se face cunoscut ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare, E, probabil, vorba de o traduccre a manualului Allgemeiner Umriss
Ia toate librariile, cartea Bucur, sau Istoria fundarii Bucures- der Erdbeschreibung, de Dr. C. H. A. Burger, care in 1851 ajunsese la a XIV-a
tilor" de A. Pelimon]. - ANUNT. R., V (1858), nr. 11, editie, tipSritS la Erlangen.
p. 4; ROMANUL, II (1858), p. 28. 654 015 (498):91
Pretul unui exemplar este 4 sfanti. [Din Blaj, se vesteste ca s-a tiparit si se foloseste, in
643 015 (498): 9 (498) scale romanesti de acolo, traducerea manualului de geo-
grafie universal& al lui Burger]. - G. TRANS., XVI (1853),
[Se anunta ca Pelimon a dat la lumina un volum cu pri- p. 319: Blasiu, 6/18 optobre.
vire la istoria Intemeierii Bucurestilor]. - PREDICATO-
Traducerea a lost IScutS de S. S. Mihail.
RULU, II (1858), foileton p. 1-2: In§tiintari.
E vorba de Bucur sau istoria funddrii Bucuregitora, aparut In 1858. 655 Mihalli, Simeone 015 (498): 91
[Prospect In care anunta ca a tradus lucrarea lui C.H.A.
644 015 (498) :9(498) Burger ,,Estractu din geografia universals" si a tiparit-o
[Notita elogioasa. despre Istoria Campulungului, prima la Blaj]. - G. TRANS., XVI (1853), p. 335: Blasiu, 6/18
resident& a Romaniel", cartea I, de C. D. Aricescu]. - STEA- Optobre 1853.
OA D., I (1855), p. 15: Sciintl si arte. De asemenea, anuntd ea va pune sub tipar un manual de istoria naturale"
Cu prilejul aparitiei acestei lucrari. si vesteste conditiile de prenumerare.

645 015 (498): 9 (498) 656 015 (498) : 91


[Se anunta ca partea a II-a din Istoria Campulungu- [Se vesteste ca a aparut la Blaj Geografia" lui Burger,
lui" de C.D. Aricescu va iesi in curind de sub tipar]. - VEST. trad. de S. S. Mihail]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 184,
R., XXI (1856), p. 363: Bibliografie. col. I.
657 015 (498) : 91
646 015 (498): 9 (498)
[Se anunta ca a iesit de sub tipar, la Brasov, Manualula
[Se anunta ca a iesit de sub tipar si se afla de vinzare par- de Geografia in chia curse, pentru gimnasil si scole reale
tea a II-a din Istoria Campulungului" de C. D. Aricescu]. mici" al lui I. Bellinger, trad. de G. Munteanu, directorul
- TIMPULU, I (1856), supl. la nr. 4, p. 4: Bibliografie. gimnaziului roman].- G. TRANS., XVII (1854), p. 180, col.I:
Pretul color douS parti este de 4 xi 3 sfantihi. Brasova, 16 Iuniu c.n.

33
www.dacoromanica.ro
015(498).91 BIBLIOGRAFIE ROMANEASCA 015(498)-929.6

658 015 (498) : 91 670 015(498) : 912


I. Bellinger's Leitfaden der Geographic in zwei Kursen [Litografii Miler §i Parteni din Iasi anunta a au de vin -
fur Untergymnasien and Realschulen. G. TRANS., XVII zare Harta Moldovei cu invecinatele tar!.] ZIMBRUL, I
(1854), p. 304 : Transsilvania. (1851), p. 264: Instiintarl.
Se anunta ca G. Munteanu a primit aprobarea oficiala de a edita Mann- 671 015(498) : 912
aka de Geogralie in done eursuri persiru gimnasit gi scale reek miri, tradus de [Se anunta ca a aparut la Iasi Harta postal& a Mol-
dinsul dupa lucrarea germana a Iui Bellinger. dovei", lucrata de inginerul Gheorghe Filipescu, cuprinzind
015 (498) : 91
caile de comunicatie ale tarii]. G. TRANS., XVII (1854),
659 p. 294-295: Transsilvania.
.[Se veste§te Ca a aparut Geografia politica", tradusa De vinzare la autor, cu pretul de 40 de creijari.
de Gavr. Munteanu]. G. TRANS., XVII (1854), p. 184,
col. I. 672 015(498) :912
015 (498):91 [Comentariu la hotarirea Ministerului din Launtru din Bu-
660 cure§ti de a edita o hart& pe baza masuratorilor trigonometrice
[Sc recomanda §i cititorilor virstnici manualul §colar facute de inginerii armatei de ocupatie austriaca]. BUKU-
Geografie politica", tradus de Gavr. Munteanu]. G. TRANS., RESTER DT. Z., XII (1856), p. 189: Donauffirstenthumer.
XVII (1854), p. 244 : Bibliografia. Aceasta harta ar urma sa fixeze precis pi hotarcle mopiilor diferitifor
661 015(498) : 91 proprietari. Ziarul german observa ca aceasta ar simplifica certurile pi pro-
cesele de hotarnicie, care se prelungeau ani de zile prin tribunate.
[Pentru clasa a II-a a §colilor primare, s-a incuviintat
geografia cornpusa de Dimitrie Gusti §i tiparita in cursul 673 015(498) : 912
anului curent.] GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 301: Mi-
[Comentariu la §tirea data de Bukurester Deutsche Zeitung"
nisteriul Cultului §i al Instructiei Publice. ca se va tipari o harta in care vor fi insemnate toate pro-
662 015 (498) : 91(3) prietatile, cu proprietariilor.)STEAOA D., II (1856), p. 148:
[Se anunta el a aparut lucrarea Geografia sfinta §i ve- Buletinul zilei.
che".] EHO ECL., II (1852), p. 48 : In§tiintare. B. DI. Z., aratind c4 aceasta se va alcatui dupa hartile pe emelt lucrau
inginerii austrieci, afirma ca aparitia acestei harti va curma gi toate procesele
In Biblioteca Religioasa Morals ". de botare Intro deosebitii proprietari gi autoritati, care zac prin tribunate de
663 015(498) : 91(439.2) atitia ani". Steam Dundrii observe c3 accelerarea judecatilor depinde de
tribunate, nu de ridicarea planurilor de mopii.
[Se anunta, de catre un corespondent din Blaj, aparitia
lucrarii Geografra Ardealului pre scurtu", in tipografia 674 015(498) : 912
din localitate.] G. TRANS., XX (1857), p. 293: Transsil- [Se anunta ca Ia litografia Partenie se lucreaza Harta
vania. generala a Moldovei cu invecinatele tad"]. ZIMBRUL,
Cartea costa 30 de creitari gi se poate gasi la profesorul S. Mihail din IV (1856), nr. 169, p. 4: Bibliografie.
Blaj (autorul ei). Pentru abonati, se va vinde cu 3 galbeni; iar pentru rest, cu 4.
664 015(498) : 91(47)
675 015(498) : 912
[Sc anunta ca, la tipografia Buciumului Roman, s-a tipa- [Se anunta, ca Ia libraria A. Daniclopolu din Bucure§ti
rit cartea maiorului Dimitrie Asachi Impresii de calatorie in se afla de vinzare o hart& a 'rani Rominesti, impreuna cu ce-
tarile Caucazului prin Besarabiea §i Crimeea"]. GAZ. DE
lelalte provincii locuite de roman]. ANUNCATORUL, IV
MOLD., XXX (1858), p. 372: Bibliografie Romani. (1856), p. 216; VEST. R., XXI (1845) p. 208: In§tiintari.
665 015(498) : 91 (498.1)
[Notita despre apropiata aparitie a scrierii
calatorie in Cara Romaneasca.""). ROMANUL, II
viatorie 0 Biografii
(1858), nr. 105, p. 317 col. IV. 676 Munteanu, bane 015(498) :92
In notita, se precizeaza ca autorul ei e [Thdodore] Margot, un francez Un offertu (in interesulu scolei agronomice). FOAIE
stabilit In Tara Romaneasca de 15 ani gi mai bine. Scrierea sa, destinata tineri- PT. MINTE, XVII (1854), p. 35-36.
lor, Inchipuie o calatorie prin lar3, vorbind de monumentele istorice gi de Elogiaza gestul redactiei Gasetei de Transilvania de a coda 1/2 din venitul
obiceiurile locale. net al gazetei pentru fondarea unui institut agronomic roman. Propane edi-
666 015 (498) : 91(497.3) tarea operei sale manuscrise continind 26 de biografii de ale stramopilor
[Se anunta ca in curind va aparea bro§ura Geografiea roman! ", urmin' ca venitul sa fie afectat aceluiapi fond. Roaga redactia Foii"
Muntenegro gi Muntenegrenii", de D. Vasilievici]. GAZ. DE sa-i publice o Precuventare cake Leplori, care a gi aparut In p. 36 pi. urm.
MOLD., XXX (1858), p. 164: Bibliografie Romana.
677 Munteanu, bane 015(498): 92
667 015(498):912 Biografiile celoni mai vestiti Romani §i Romane. FOAIE
[Se veste§te ca din litografia Parteni gi Miler a e§it In PT. MINTE, XXI (1858), p. 202.
romane§te, pentru scoalele publice: s Harta Evropei* cu tablon Prospect prin care autorul anunta aparitia cartii sale cu titlul de mai sus,
statistic de Parteni Antono"]. ZIMBRUL, I (1851), p. 360: cuprinsul ei pi conditiile de prenumerare.
Bibliografie.
678 015(498) : 92
668 015(498):912
[Redactia anunta ca s-a tiparit Harta Tani RomanWi [Se anunta ca s-a terminat tiparirea lucrarii preotului
§i se af1a de vinzare la acesta redactie.]. VEST. R., (1851),
ban Munteanu din Saraco, intitulata. Biografiile celor mai
vestiti Romani Si Romane "]. TELEGRAFUL R., VI (1858),
p. 152: in§tiintaxi. p. 194: Monarhia Austriaca.
669 015(498):912 Se indica U tine se pot face prenumeratii gi se dau am8nunte asupra
[Litografii Miler §i Parteni din Iasi anunta ca au deschis lucrarii. Lucrarea cuprinde 4 ilustratli gi costa 1 florin pi 6 creitari.
prenumeratie pentru o Hada generala completa a Moldovei
dupa cea mai noun Impartire"]. ZIMBRUL, I (1851), p. 679 015(498) :929.6
264: Ntiintelri. [Parteni Profesor la Academie" anunta CR lucreaza
Se dau 8i eiteva amanunte cu privire la feint cum e lucrata harta, care la un armorial de herburile boerilor magnali ai Moldovei,
se poate vedea, apternuta pe plata, In litografia respectiva. in coloare"] STEAOA D., II (1856), nr. 66, p. 264 [gre§it:
176] : Instant:id.

34
www.dacoromanica.ro
015(498):929. 7 CATALOAGE. CARTI DE VINZARE 017.4(439.2)

680 015(498) :929.7 690 017.4(439.2)


[Institutul Albinei anunta ca a publicat Lista boierilor Fondulu pentru tiparirea cartiloru romane folositore cu
GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 322: Bi- pretu catu pate mai eftinu. - FOAIE PT. MINTE, XVII
bliografie romaneasca.. (1854), p. 136, 148, 180, 200, 208, 212, 216, 224, 252, 256, 268.
Se publics lista celor ce au cumparat exemplare din brosurile Reuniunii
Femeilor RomSne, din al &Icor venit urmeaza a se tipSri cArti eftine folosi-
toare". - intre primii subscriitori se af IA: familia Hurmuzachi, Atanasiu
017 CATALOAGE. CARTI DE VINZARE Marienescu, Andrei Mure§anu, Nicolae Velia Tincu, Dimitrie Grama.
(Clasate pe provincii si localitati) 691 017.4 (439.2)
681 017.4 (436) [Cu privire la intIrzierea distribuirii romanului Coliba lui
Mos Toma" la prenumerantii din Ardeal]. - TELEGRAFUL
[Se anunta ca. In libreria cartilor sholastice din Viena" R., 1T (1854), p. 90: Monarchia Austriaca.
se afla de vinzare don& manuale de gramatica romans, Se arata cA Intirzierea provine din impregiurari binecuvtntate" - aluzie
alcatuite de profesorul Vasile Ianovici]. - GAZ. DE MOLD.,
xxm(1851). la cenzura austriaca a cArtilor.
Un manual era destinat claselor I-II celMalt era pentru clasa a III-a. 692 017.4(439.2)
682 017.4(439.1) [Anunt al guvernamintului Transilvaniei in legatura cu
cartile scolare aparute Incepind din 1855]. - G. TRANS.,
[Se anunta ca. la Pesta, la Aloisiu Buciannski, se vinde XX (1857), p. 112: Buletinulu Oficialu.
carticica Biblie mica sau Testamentulii vechiu si nou in 90 Se publics lista acestor carti, cu prelurile lor. hare carti, stilt ti unele
de tipurl, tradusil in versurl" de M. Bandiciii]. - G.TRNS., romAnesti.
XVII (1854), p. 171: Transsilvania. Brasovii.
693 017.4(439.2
[Corespondents In legatura cu dorinta bans tenilor de a avea
TRANSILVANIA mai usor la indemina cartile rominesti aparute de curind].
- G. TRANS., XX (1857), p. 218: Transsilvania. Versetu,
683 017.4(439.2) 5 Iuliu.
[$tiri despre diferite carti roma.nesti de vinzare In Ardeal]. Corespondentul anonim publics plingerea unor banateni care aveau coleclii
- FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), p. 200: Literarlu. incomplete din Magasinuf Isioric al lui A. T. Laurian 0 nu stiau de unde
procure numerele ce le lipseau. De asemenea, ar fi dorit sA alba Isioria Romdni-
684 017.4(439.2) lor de A. T. Laurian si Hronica lui incai. Se exprima regretul ca procentul
[Anunt al autorilor abecedarului roman tiparit In 1850 eel mic ce se dell la vinzare, precum §i nepIsarea publicului, nu Ingadule
la Sibiu, in legatura cu desfacerea acestei lucrari]. - G. ca un librar, In toata Transilvania, sl se poatS ocupa numai cu difuzarea
TRANS., XV (1852), p. 227-228. cartilor rom Ane0.
Se dau amAnunte In legAturA cu vtnzarea abecedarului si cu cheltuielile 694 017.4(439.2)
editArii f i rAspindirii sale. [Anunt al Societatii de lectura a junimei romane oradene,
referitor la vinzarea celor doua opuri aflate in depozitul so-
685 017.4(439.2) cietatii si care fusesera editate in 1854]. - TELEGRAFUL
[Lista cuprinzind titlul a 24 de carti alcatuite de Teodor R., VI (1858), p. 99: Bihor.
Stamati, care se aflau de vinzare in librarii]. - G. TRANS., Este vorba de Vermin:0i Romani si de Ziorile Bihorului.
XV (1852), p. 339: Literariu.
Dictionare, manuale scolare, traduced literare din Zschokke, Kotzebue 695 017.4(439.2)
etc.; lucrAri dramatice orginale etc. [I. Puscariu anunta ca este gata sa trimita la depozitari
mai multe exemplare din comentariul sau la patenta urba-
686 017.4(439.2) riala]. - TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 87: Transilvania.
Insciintare despre cartile ce se tiparira din partea c.r.
administratitini de venzarea cartiloru scolastice in Viena. 696 017.4(439.2)
- G. TRANS., XV (1852), p. 383: Monarchia austriaca. [Se mentioneaza librariile din Viena, Oradea, Lugoj,
Officiose. Sibiu, Alba Iulia, Blaj si Brasov unde se puteau gasi dictio-
InOlintarea e tnsotita de unele ISmuriri oficiale: aceasta administrati- flare germano-romane si romano-germane]. - G. TRANS.,
une" era to fond o editurA oficiall de carp Icolare pentru toate popoarele XXI (1858), p. 270.
Monarhiei. In Transilvania, manualele scolare tipArite oficial se aflau de vin-
zare la dour librarii principale: T. Steinhaussen din Sibiu, I. GOtt din Brasov 697 017.4(439.2)
si la tipografia liceala din Cluj. Lista publicata In acest numAr cuprinde [Notita despre gramatica romfineasca." alcatuita de P.M.
18 manuale scolare In limba germana si 5 manuale in limba romana. CImpeanu din Iasi]. - G. TRANS., XIV (1851), p. 350:
Brasov, 31 Oct.
687 017.4(439.2) Notita e scrisa cu prilejul sosirii in Brasov-probabil in librarii, pentru
[Se anunta ca se afla de vinzare Geografia biblica" de vinzare - a acestei gramatici. Se elogiaza sentimentele patriotice si pregStirea
G. Munteanu]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 183: Biblio- culturala dovedite de autor in precuvintarea" la aceasta lucrare.
grafia, p. 244: Bibliografia ; TELEGRAFUL R., II (1854),
p. 165: Monarhia Austriaca. Transsilvania. 698 017.4(439.2)
[Se anunta ca, la prenumerantii din Brasov, a sosit cel
688 017.4(439.2) de-al doilea volum al lucrarii lui Alex. Papiu Ilarian asupra
[G. Popil pune" un premiu de un galben pentru cel Istoriei Daciei Superioare]. - G. TRANS., XV (1852), p. 277:
care-i va procura istoria Romanilora", scrisa de Petru Bod Brasiovu, 25 Sept.
latineste si de Dsa tradusa pe romane, care se afla langa
Dictionariula lui Parispapal ce se afla tradusa pe romanie "] 699 017.4(439.2)
- G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col. I. [Notita cu privire la vinzarea in Brasov a Vocabularului
german-roman, publicat la Iasi, in 1851, de doctorul T. Sta-
689 017.4(439.2) mati]. - G. TRANS., XV (1851), p. 120 [gresit: 115] :Bra-
[3ndemn din partea episcopiei din Blaj de a se cumpara sov, 28 Aprilie.
brosura Reuniunii Femeilor Romane]. - FOAIE PT. MINTE, Se recomanda calduros aceastA lucrare, socotitA ca o dorinta publicA, o
XVII (1854) p. 145; Onorate in Chr. fraol' trebuinta neapSratS ". Se comunica In amanuntime conditiile de vinzare.

35
www.dacoromanica.ro
017.4(439.2) CATALOAGE. CARTI DE VINZARE 017.4(439.2)

700 017.4 (439.2) 713 017.4(439.2)


[Se anunta sosirea la Brasov a 160 de exemplare din Catalog literarifi. FOAIE PT. MINTE, XV (1852),
Lexiconul germano-rcman al lui Teodor Stamati, aparut la p. 32, 40.
Iasi]. G. TRANS., XV (1852), p. 328: Instiintare. Cuprinde titlurile si pretul a 92 de diverse carti romanesti de vinzare
701 to libraria lui W. Nemeth din Brasov.
017.4(439.2)
[Anunt vestind vinzarea, la Brasov, a editiilor roma- 714 017.4(439.2)
nesti ale 13uletinului legilor Imparatesti" si ale Tarifei [Anunt despre cartile romanesti, aflate In depozitul li-
autriace"]. G. TRANS., XVI (1853), p. 104. brarului brasovean Wilhelm Nemeth]. G. TRANS., XV
(1852), nr. 46, p. 183: Bibliografia.
702 017.4(439.2)
Intre acestea: Magazinul istoric pentru Dacia (vol. I-V), Filosofia lui

sov]. .
[Redactia se plinge ca Cronica" lui 5incai si Coliba lui
Mos Toma" nu se strecurara. nici Inteun exemplar" la Bra-
G. TRANS., XVI (1853), p. 407: Monarchi'a austriaca.
Probabil, o aluzie la masurile autorit3(ilor din Transilvania de a impiedica
Krug, Istoria lui Petru Maior, Vocabularies romdno-nemlesc al lui A. Iser,
Macrobiotica si Neputinla de dr. P. Vasici.
715 017.4(439.2)
intrarea acestor carti din Moldova. [Se vesteste ca gramatica germano-romana cu litere la-
tine, a lui Andreiu L. Papp se dia.' de vinzare In libraria
703 017.4(439.2) W. Nemeth din Brasov]. G. TRANS. XV (1852), p. 299:
[Se anunta ca. la Brasov se afla de vinzare Uricariul", Bibliografia.
In 3 volume]. G. TRANS., XVII (1854), p. 180.
716 017.4(439.2)
704 017.4(439.2) [Se anunta ca au sosit in Brasov mai multe carti roma-
[Se anunta de vinzare Dictionariula germano-roma.- nesti din Moldova]. G. TRANS., XVII (1854), p. 171:
nesc" al lui G. Bari% si Gavriil Munteanu]. G. TRANS., Transsilvania. Brasovii.
XVIII (1855), p. 32. Se MIA de vinzare la redactorul Grade:: Transilvaniei, pentru acei care
Se da si o Instiintare specials pentru cei ce se aboneaza la acest dictionar, s-au prenumerat, precum si la librarul Wilhelm Nemeth din Brasov. Se indica
privitoare la aparitia tomului al II-lea. preturile tor, in monedS austriaca. Aceste carti gilt: V. Alecsandri Doine
Ldcrdmioare, Balade partea I si a II-a, Repertorul dramatic ; Mihul ; Stalistica
705 017.4(439.2) Molds:Wei ; Mosul Toma, 2 vol.
[Se anunta de vinzare Grammatica germana pentru 717 017.4(439.2)
classi elementari" de G.E. Niceforu]. G. TRANS., XVIII
(1855), p. 344: Litcrariu. [Se anunta ca brosura infricosatele stricaciuni ale vi-
Gramatica, editata de Iacob Mureseanu, se afla de vinzare la librariile
narsu-rachiului", se afla de vinzare la traducatori si la li-
Nemeth si Vajna, din Brasov. brarul Nemeth.] G. TRANS., XVII (1854), p. 184, col. I.
Se noteaz8 ca brosura e mult ceruta, mai ales de tineret.
706 017.4 (439.2)
[Se dau informatii asupra mai multor carti romanesti 718 017.4(439.2)
care se pot procura la Brasov]. G. TRANS., XX (1857), [Librarul Wilhelm Nemeth anunta ca are de vinzare mai
p. 52. multe carti romanesti]. G. TRANS., XVII (1854), p. 414:
Intro altele, se precizeaz3 ca Istoria leis Petru Maior era epuizata.
Literariu.
0 iista de 12 cArti, a caror aparitie fusese anuntata mai Inainte.
707 017.4(439.2)
[Stiri despre G. Barit]. 719 017.4(439.2)
FOAIE PT. MINTE, XIV(1851),
p. 200: Litcrariu. [Lista. de 27 de carp romanesti ce se gasesc de vinzare
Are de vinzare stocuri din diferite cArti romanesti. Invita pe cei ce au la librarul Wilhelm Nemeth din Brasov]. G. TRANS.,
socoteli de pe cind era redactor al Foii sA le rAftliasca" cu el.
XIX (1856), p. 280: Bibliografia.
708 720 017.4(439.2)
017.4(439.2)
[Se anunta ca mai sint, de vinzare, la redactie, exem- [Lista. a 6 carti de vinzare la librarul Wilhelm Nemeth
plare din Istoria" lui P. Major]. FOATE PT. MINTE, din Brasov]. G. TRANS., XIX (1856), p. 304.
XIV (1851), p. 376, col. II. 721 017.4(439.2)
[Instiintare privind cartile romanesti care se gasesc de
709 017.4(439.2) vinzare la. libraria Nemeth din Brasov]. G. TRANS., XX
[Se anunt5. ca Istoria" lui Petru Maior, editia a II-a, este (1857), p. 228: Bibliografia.
cu total epuizata]. G. TRANS., XXI (1858), p. 266. Se indica autorii, titlurile si preturile.
710 017.4(439.2) 722 017.4 (439.2)
Instiintare literara. FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), Dela libraria Dlui Vilhelma Nemet din Brasova. G.
p. 127-128. TRANS., XXI (1858), p. 294 : Bibliografie.
Se subliniaza importan(a gramaticii in culturS. Se recomanda Gramatica Se da 0 lista de carti romanesti care se pot OM la libraria Nemeth.
lui Nic. BAlAsascu, ed. I 1848 si ed. a II-a 1850, de vinzare in Brasov si in 723 017.4(439.2)
librAria Hochmeister din Sibiu.
[Se anunta de vinzare, la editorul Rudolf Orghidan si la
711 017.4(439.2)
librarul Nemeth amindoi din Brasov, mai multe publicatii
romanesti]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 340: Biblio-
[Librarul Wilhelm N6meth din Brasov anunta ca are de grafia.
vinzare carti romanesti si calendare]. FOAIE PT. MINTE, Se comunica lista publicatiilor, Intre care Foaia Duminecei pe anul 1837.
XV (1852), p. 12.
724 017.4(439.2)
712 017.4(439.2) [Se anunta de vinzare Icoana cresterii rele cu mijloace
Producte literarie. FOAIE PT. MINTE, XV (1852), de a o face si mai rea", de Cr. F. Saltmann si Carol Han,
p. 24. tradusa si prelucrata de Andrei Mureseanu]. G. TRANS.,
Lists de aril de vinzare la Wilhelm Nemeth din Brasov: Mariana, XIX (1856), p.4.
drama in 3 acte, de Mavrodollu; Romeo et Julieta §i Otelo ; Fantasma ; Baba E vorba de traducerea lui A. Mureseanu din Cristian Gotthilf Salzmann
Ham ; SgeircIttst, comedic; Regul, drama; Plistoriut saraca; Sdracul cinstil. si C. Hahn, publicata In 1848.

36
www.dacoromanica.ro
017.4(439.2) CATALOAGE. CART! DE VINZARE 017.4(498.1)

736 017.4(498.1)
725 017.4 (439.2)
[Se anunta. ca Logica judecatoreasca, urmata de Logica
[Se anunta ca dictionarul germano-roman al lui G. Barit constiintei, compusa de d. Alecsandru Aman, licentiat in legi,
gi Gavriil Munteanu se mai afla de vinzare in 500 de exem- se afla de vinzare la librarii"]. VEST. R., XVI (1851),
plare]. G. TRANS., XX (1857), p. 52. p. 216.
Se precizeaza ca tirajul dictionarului fusese de 1500 de exemplare si ca
lucrarea se poate procura la editorul ei, Rudolf Orghidan. Sc comunica $i 737 017.4(498.1)
pre tul. [Se anunta ca tomul al II-lea din Calatoriile lui Guliver",
traduse de Ioan D. Negulici, se afla de vinzare la librarii].
726 017.4(439.2) VEST.R., XVII (1852), p. 236.
[Articol despre activitatea tipografiei romane de la Sibiu].
G. TRANS., XIV (1851), p. 278: Sibiiu 15/26 Aug. 738 017.4(498.1)
Se aratS ca In tipografia creatS de episcopul $aguna In 1850 se tipari- [Se anunta ca scrierea Clotilda si Edmond", tradusa de
sera mai multe carti scolare si bisericesti, care se recomandS spre cumpSrare. Ioan D. Negulici, se afla de vinzare in librarii]. VEST.
Se eunumera citeva carti, cu pre(urile lor. R., XVII (1852), p. 236.
739 017.4 (498.1)
727 017.4(439.2)
[Lista cartilor de vinzare la Tipografia Diecezana din [Se anunta ca traducerea cartii Educatia mumelor de
Sibiu]. G. TRANS., XV (1852), p. 116, col. II. familie", tomul I si al II-lea, facuta de roan D. Negulici,
se afla de vinzare in librarii]. VEST. R., XVII (1852), p.
Aceste carti sint: Aposlolul, Ceaslovul, Octoihul si un Abeledar, cu slove 236.
cirile, biserice5ti si civile, gi cu litere latine".
740 017.4(498.1)
728 017.4(439.2) [Se anunta de vinzare, la redactia jurnalului Patna",
[Lista cartilor ce se afla de vinzare la Tipografia Diece-
zana din Sibiu]. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 76:
Instiintare.
sen"]. -
in traducere, Istoria §i intimplarile Baronului de Miunhau-
FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 88, col. I.
Lista cuprinde titlurile a 29 de carji, Impreuna cu pretul exemplarelor, 741 017.4(498.1)
legate sau brosate. [Se anunta ca se afla de vinzare, la toate libranile, dra-
ma $amil"]. ANUNcATORUL, IV (1856), p. 72.
729 017.4(439.2) Pre(ul unui exemplar este de 2 sfan(ihi. E vorba de drama Schamyl,
La Tipografia Diecezana din Sibiiu se afla de vinzare ur- de Paul Meurice, tradusa de I. Nacu.
matoarele carti. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 352.
Lista care confine 31 de Orli bisericesti si scolare, Impreuna cu indicarea 742 017.4(498.1)
pretuliti. [Redactia ziarului Conservatorul" anunta ca are de vin-
zare bropra Cyclopele Tristei Figure sau Pacala shi Tan-
730 017.4(439.2) tala", poems comics-eroica]. CONSERVATOR UL, I (1856),
[Se anunta ca. Elementele Dreptulul Canonic alit Bise- sectia II, Noembrie, p. 72.
ricei drept credincioase resaritene", de Andrei Saguna, se E vorba de scrierea lui Eliade RSdulescu.
afla de vinzare la profesorii de teologie Grigorie Pantasi si
Ioan Hania]. TELEGRAFUL R., II (1854), p. 88: In- 743 017.4(498.1)
tiintare. [Redactia ziarnlui Conservatorul" anunta ca are de vin-
zare Cobza lui Marinica", poezii diverse]. CONSERVA-
731 017.4(439.2) TORUL, I (1856), sectia II, Noembrie, p. 72.
[Se anunta ca Geografia biblica" de Gavr. Munteanu
se afla de vinzare la. redactie]. TELEGRAFUL R., II 744 017.4(498.1)
(1854), p. 366: Monarhia Austriacii. [Se anunta ca se afla de vinzare Martini Crucii din
Ambele Dacii, opera originala de d. loan Petrescu, cu o
732 017.4(439.2) prefata de d. C. Aricescu"]. TIMPULU, I (1856), supl.
[Se anunta ca la readactie se mai afla de vinzare citeva la nr. 4, p. 4.
exemplare din Coliba lui Mod Toma"]. TELEGRAFUL Pre(ul unui exemplar este de 2 sfan(i.
R., 11 (1854), p. 366: Monarhia Austriaca; III (1855), p. 383:
intamplari de zi. 745 017.4(498.1)
[Notita in legatura cu vinzarea cartii Martini Crucii
733 017.4(439.2) din ambele Dacii, de D. Ion D. Petrescu, cu o prefata de
[Se anunta ca. Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur", puss C. Aricescu"]. ANUNcATORUL, IV (1856), p. 356.
pc note intreaga", se afla de vinzare la Tipografia Diece- Sc recomandS amatorilor, ca o scriere (carte interesantl pentru Romani".
zana]. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 292.
746 017.4(498.1)
[Se anunta ca se afla de vinzare partea I din Istoria
TARA ROMANEA SCA. Campulungului" de C. Aricescu]. ANUNcATORUL, IV
(1856), p. 356.
734 017.4(498.1) 747 017.4(498.1)
[Departamentul Credintei face cunoscut ca Condica cri- [I. Stahl anunta ca se afla de vinzare, la librarii, lucrarea
minala, care se pune in aplicare la 1 ianuarie 1852, se gasWe sa Metoda practica peatru invatarea lesnitoare a limbii
de vinzare la toate tribunalele judetelor, la pretul de cinci francese", prelucrata dupa F. Ahn]. ANUNT. R., IV
sfantihi]. BULETIN [T.R.], 1851, p. 331. (1857), nr. 64, p. 4.
Pre(ul 2 1/2 sfantilii. Anunjul se face In cadrul unui prospect general
735 V. R. 017.4(498.1) al lui I. Stahl cu privire la lucrarile sale filologice.
Bibliografie FOAIE PT. MINTE, XV. (1852), p. 120.
AnuntS o serie de cacti nou aparute care se MIS de vinzare in librariile: 748 017.4(498.1)
G. Ioanid din Bucuretti, G. Alexandrovici si Comp. din Craiova, Costache [Se anunta ca scrierile lui Cezar Bolliac, publicate la
Tonculescu din Pitesti, Bucur Ioan 1.1 loan Bozocea din Braila. Paris in timpul exilului sau, se afla de vinzare la toate li-

37
www.dacoromanica.ro
017.4(498.1) CATALOAGE. CARP DE VINZARE 017.4(498.1)

brarille din Bucnresti]. SECOLULU, I (1857), lir. 69, 761 071.4(498.1)


p. 4 : Anuntiu.
Se Indict titlul al pretul celor 6 scrlerl. Souscription an Cours familier de lifterature, chez Danie-
lopoulo. LE COURRIER DE B., I (1856), nr. 44, p. 4.
749 017.4(498.1) Prospect a/ librarulul Danielopolu din Bucuregtl anunt/nd ca primegte
inscrieri pentru lucratea lot Lamattine Cours familier de la liftirafure, ce
[Se anunta de vinzare brosura Suvenire de calatoria..." aptrea lunar la Paris. Vestelte conditiile de abonare.
de Georgie Sion]. ROMANUL, I (1857), nr. 18, p. 4; II
(1858), p. 48. 762 017.4(498.1)
750 017.4(498.1) [Se anunta ca la libraria A. Daniilopolu a sosit un mare
[Se anunta ca se afla de vinzare, la toate librariile car- asortiment de carti franceze, Intre care si Derniers chansons"
tea lui George Sion Suvenire de calatoria..." ]. SECO- si Ma biographie", ambele de 136ranger].NATIONALULG,
LULU, I (1857), nr. 75, p 4. I (1858), p. 92: Anunciuri.

751 017.4(498.1) 763 017.4(498.1)


[Se anunta ca dd. Canini si Valentineanu an Intreprins [Se anunta a la libraria lui E. Grant din Bucuresti
traductia In romineste a operilor italiene ce se cant£ pe tea- se fac Inscrieri de prenumeranti pentru cele 10 volume de
trul roman "]. NATIONALULU, I (1858), p. 36: Anunciuri. opere complete ale lui Edgard Quinet, ce vor aparea la Paris].
Se g6sesc la librArii #i la teatrn, clod se da reprezentatia. CONCORDIA, I (1857), p. 16.
Vor aparea doul editii, in 8° si 18°. Prima va costa 50 de franci, fat a
752 017.4(498.1) doua 25 de franci.
[Se anunta ca se afla de vinzare La Roumanie apres 764
le traits de Paris, par V. Boeresco, avec une introduction par 017.4(498.1)
M. Royer - Collard"] NATIONALULU, I (1858), p. 60. [Gheorghe Ioanid anunta ca, la libraria lui, s-a depus
Se afla de vinzare la Paris #i la Bucure#ti; pretul, 8 piaftri. spre vinzare cartea Curs de agricultura si de economla
rurala "]. VEST. R., XVI (1851) p. 16.
753 017.4(498.1)
765 017.4(498.1)
[Se anunta ca s-a redus pretul la opera lui V. Boerescu
Romania dupe tractatulu de la Paris", de la doi la un sfant]. [Librarul Gheorghe Ioanid vesteste a, la libraria lui, se
NATIONALULU, I (1858), p. 160. afla de vinzare: Ienicerii, traductie fiber& din limba elena
de d. Atanasie Pacleanu, a doa editiune, In 2 volumuri;
754 017.4(498.1) Leone-Leoni, Intr'un volum tradus de d. Ant. Rahtivanu;
[Se anunta ca se afla de vinzare brosura Napoleon III Paul si Viriginia, Intr'un volum tradus de d. Al. Pelimon, si
si Englitera" insotita si de Esecutia lui Orsini si Pieri"). Coliba Indiana cu diverse poesii de Al. Pelimon"]. VEST.
NATIONALULU, I (1858), p. 115. R., XVI (1851), p. 21.
In traducere romaneasca. 766 017.4(498.1)
755 017.4(498.1) [Din catalogul cartilor de vinzare In libraria lui G. Ioanid
[Se anunta ca se afla de vinzare Traite comparatif des din Bucuresti]. FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), p. 128.
delfts et des peines au point de vue philosophique et juridi- Se anuntA 24 de carti, cu pretul lor. Majoritatea sint manuale #colare gi

que, par B. Boeresco, docteur en droit"]. NATIONALULU, carp educative.


I (1858), p. 4, 180: Bibliografia.
Se vinde la Paris #i la Bucure#ti, la pretul de 6 sfanlihi. 767 017.4(498.1)
Catalog general de aril romanesti In libreria D. Gheor-
756 017.4(498.1) ghlu Ioanid. FOAIE PT. MINTE., XV (1851), p. 136,
[Se anunta c3 se afla de vinzare vestita Halima de 141-143, 151, 158-159.
I.G. Gorjan"]. NATIONALULU, I (1858), p. 342. Continuarea catalogului din p. 128.Cuprinde circa 220 de carp de geo-
Pretul celor patru volume este 8 sfanli. grade, astronomic, literaturA, agriculture, medicine, legislatie, filologie, mu-
zieograf ie, morale religioasA.
757 017,4(498.1)
[Se anunta de vinzare drama Doctoral Negru" 1i melo- 768 017.4(498.1)
drama Macbeth" traduse de Valentineanu], ROMANUL, [Se anunta Ca la Libraria Romaneasca a lui Gheorghe
II (1858), nr. 79, p. 317, nr. 94, p. 274. Ioanid se afla. de vinzare Adelaida, memoarele unei fete
tinere, trad. de Adel. Cristanovschi "]. VEST. R., XVI
758 017.4(498.1) (1851), p. 340.
[Sfatul Orasenesc din Bucuresti anunta ca are de vin- E vorba de serierea Adelaida. Mensuarele anti fete liners de Augustine
zare un numar de exemplare din planul orasului Bucuresti]. Thierry, tradusl de Adelaida Cristanovschi.
BULETIN [T.R.], 1854, p. 263; VEST. R., XIX (1854),
p. 280. 769 017.4(498.1)
Pretul until exemplar este de doi galbeni.
[Th. Codrescu vesteste cititorilor ca la libraria lui G. Ioa-
759 017.4(498.1) nid din Bucuresti se afla de vinzare Istoria lui Gil Blas
[Consiliul Municipal din Bucuresti face cunoscut ca s-a de Santillana"]. ZIMBRUL, III (1855), p. 628.
redus pretul unui esemplar de planurile orasului Bucuresti Anuntul despre traducerea carlii lui Le Sage se afla In articolul Intliinf are
la seapte sfanti"]. BULETIN [T.R.], 1856, p. 103; VEST. 'firmed, semnat C.
R., XXI (1856), p. 96.
Cei care doresc se alba un astfel de plan St se adreseze acestui consiliu. 770 017.4 (498.1)
[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca a primit din Moldova
760 017.4(498.1) brosura Rugaciurzea Moldo-Romanilor la alegerea depute-
[Se anunta ca la libraria A. Daniilopolu se aft de vin- tilorii din 1857 aug. 26 pentru divanulu ad-hoc, dupre trac-
zare cartea Conductorul pe caile vietii in fnvataturi morale tatul de Paris din 1856 mart. 18"]. ROMANUL, I (1857),
clasice", tradusa din limba germana]. VEST. R., XVII nr. 11, p. 4.
(1852), p. 76: instiintari. Exemplarul se of ere gratuit la libraria proprie, din str. Lipscani 24.

88
www.dacoromanica.ro
017.4(498.1) CATALOAGE. CARTI DE VINZARE 017.4(498.1)

771 017.4(498.1) 783 017.4(498.1)


[Librarul Gheorghe Ioanid anunta ca se vor pune la [Libraria C. A. Rosetti anunta de vinzare o serie de pu-
loterie carti vechi si manuscrise]. - ANUNT. R., IV (1857), blicatii romanesti si traduceri]. - ROMANUL, II (1858),p.
supl. la nr. 45, p. 2. 48.
Se vor pune Ia loterie una sutS volume WO vechi, in diferite dialecte Se da lista cartilor, In numAr de 48.
occidentale si orientale, cum si una suta cincizeci bucAti manuscrise vechi in
dialecte romane, grece, arabe si slavone, ce trateazd sujete foarte interesante 784 017.4(498.1)
pentru istoria Moldo-Rom5nilor". Se vor vinde 300 de numere de loterie de [Libraria C. A. Rosetti anunta de vinzare o serie de pu-
1 galben fiecare, si va fi un singur numar cistigator. blicatii, originate si traduceri]. - ROMANUL, II (1858), p.
56.
772 017.4(498.1)
Se clA lista cartilor, in num5r de 79.
[Despre avintul luat de literature si publicistica in Prin-
cipate]. - G. TRANS., XX (1857), p. 199: Tara Roma.- 785 017.4(498.1)
neasca si Moldavia. [Libraria C. A. Rosetti anunta ca i-a sosit si s-a pus in
Se inf5tiseazA cuprinsul catalogului librarului Gh. Ioanid, ap5rut In vinzare manualul Architektonisches Skizzenbuch"]. RO-
mai 1857 si cuprinzind 450 de titluri. MANUL, II (1858), p.64: Instiintari.
Luc ea aparuse sub forma unei colectii de 32 de brosuri. Pretul intregii
773 017.4(498.1)
colectii era 400 de lei.
[Extras din catalogul librariei Ioanid din Bucuresti]. -
G. TRANS., XX (1857), p. 248, 252, 256, 260, 264, 268, 286, 786 017.4(498.1)
290, 292 [nr. 72], 296, 301, 304, 308, 312, 316, 324, 332, 336, [Libraria C. A. Rosetti anunta ca i-au sosit si sint de
340, 344, 348, 356. vinzare operele complete, in limba germana, ale lui Goethe
.si Schiller]. - ROMANUL, II (1858), p. 64: Instiintari.
774 017.4 (498.1)
[Libraria Ioanid anunta de vinzare patru opere iesite de 787 017.4(498.1)
sub tipar]. - ROMANUL, II (1858), p. 232. [Libraria C. A. Rosetti anunta ca i-a sosit si are de vin-
Aceste opere sint: Jidovul R,Wlcitor de D. Sue, Crucea de Argint de E. S., zare lucrarea Istoricu-literara talcuire a cartilor noului tes-
Graziella de Lamartine si Cordele de Monte- Chrislo [de Dumas]. tament", de Vasilie Ianovici]. - ROMANUL, II (1858), p.
75: Insciirtp.rii.
775 017.4(498.1)
Pretul celor trei volume este 40 de lei si 20 par.
[Libraria Cristu Ioannin si Comp. Romanov recomanda
mai multe scrieri, traduceri si originate].- ROMANIA [Bucu- 788 017.4(498.1)
resti], I (1857), p. 140. [Se anunta de vinzare, la libraria C. A. Rosetti din Bucu-
Aceste publicatii sint urmatoarele: Hagi Stavros, Amway (care va iesi resti, textul Conventiei de la Paris, intr-o editie corecta].-
peste putin"), Mensoriile Diavolulus si o colectie a operelor lui Cezar Bolliac. ROMANUL, II (1858), nr. 75, p. 298.
776 017.4(498.1) 789 017.4(498.1)
[Libraria Cristu Ioanin si Comp. Romanov anunta de [Liste de carti franceze de vinzare la libraria C. A. Rosetti].
vinzare Trei muschetarl" de Alexandre Dumas]. ROMANIA - ROMANUL, II (1858), p. 208, 212, nr. 67, p. 269, nr. 68,
[Bucuresti], r (1857), p. 148: Instiintari. p. 273, nr. 70, p. 281, nr. 73, p. 293, nr. 74, p. 297, supl. la
017.4(498.1)
nr. 81, supl. Ia nr. 82, nr. 102, p. 306.
777
[Libraria Christ. Toanin si Comp. din Bucuresti anunta 790 017.4(498.1)
de vinzare scrierea Pacatele tineretilor" de Costache Ne- [Se anunta de vinzare Vestita Halima", in 4 volume,
gruzzi, fratele nostru de peste Milcov"]. - ROMANIA tradusa de I. Gorjan]. - ROMANUL, II (1858), nr. 80,
[Bucuresti], I (1857), p. 188. p. 321.
778 017.4 (498.1) Anuntul e dat de librAria Ruso si Petriu,
Cartile bisericesti tiparite pan& acum in Tipografia din 791 017.4(498.1)
Sf. Mitropolia. - FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 88. [Diferite lucrari de vinzare la libraria Sotcec si Comp.].
List5 de 6 Orli de vinzare la tipografia Mitropoliei Ungro-Vlahiei. - VEST. R., XXI (1856), p. 319: Instiintari.
779 017.4(498.1) Marche triomphale, pentru piano-forte, de Iuliu Heise; Onesta roman
[Se anunta de vinzare cartile de ghicit" ale demoase- venetian" de Octave Feuillet; Ultimele zile alto politii Pompea, de Lytton

cului ei"]. -
lei Lenormancl din Paris, cea mai iscusita ghicitoare a yea-
ROMANUL, I (1857), nr. 13, p. 4.
De vinzare la imprimeria F. Ohm si la Coate libr5riile.
Bulwer; Charlota Corday, traducere din frantozeste"; Callendarulu pentru
78.17, tiparit in tipografia Nifon Mitropolitul.

792 017.4(498.1)
780 017.4(498.1) [Libraria Socec face cunoscut ca acei care vor cumpara
La Libraria Domnului C.A. Rosetti, de pe podulu Mogo- cartea lui G. Sion Colectiune de poesii" vor primi gratuit
soai, se afla urmatoarele carti.- ROMANUL, I (1857), nr.3, si opera Suvenire de calatorie", de acelasi autor]. - NA-
p. 4, col. III. TIONALULO, I (1858), p. 194: Anunciuri; ROMANUL, II
Sub acest titlu, se public& lista a 12 manuale scolare si cArti de stiintA
(1858), p. 152: Bibliografie.
781 017.4(498.1) 793 017.4(498.1)
[Se anunta de vinzare, la libraria C. A. Rosetti, Alma- [Libraria Adolf Ulrich anunta ca are de vinzare Gramatica
nach de Paris. Annuaire international diplomatique, admi- lui Th. Scheimul, de curind aparuta]. - BUKURESTER
nistratif, statistique, financier, industriel, et commercial. DT. Z., X (1854), p. 404, col. II.
Premiere armee 1858"]. - ROMANUL, II (1858), p. 12. Libraria Ulrich pare a fi In Bucuresti. Scheimul e In realitate Theoktist
Schoimul. Cartea anunlata de Ulrich se intituleazS Taschengrammalik der
782 017.4(498.1) rornanischen oder walachischen Sprache mit Wortersammlung, Gesprachen
[Se anunta de vinzare, la libraria C. A. Rosetti, culegerea Spriichw5rtern and Leseiibungen.
de poezii Demieres Chansons de P. J. de Beranger, 1834 a
1851. Avec une lettre et une preface de l'auteur"]. - RO- 794 . 017.4(498.1)
MANUL, II (1858), p. 12. [Se anunta. ca Instructiile pentru introducerea noei legiu-
Volumul apAruse la Paris in 1857. iri privitoare la reciproacele drepturi si indatoriri ale proprie-

4 - Bibliografia analitica - c. 3102 39


www.dacoromanica.ro
017.4(498.1) CATALOAGE. CARTI DE ViNZARE 017.4(498.3)

tariului si ale lucratorilor pamintului" se afla de vinzare la 807 017.4 (498.3)


redactie].
795
VEST. R., XVI (1851), p. 223: Instiintari.
017.4(498.1) -
[Lista de carti de vinzare la libraria G. Hristofor et C-nie
din Iasi] ZIMBRUL, II (1851), p. 64: Bibliografie.
Eureka din Algeria, drama In 5 acte; Jerlfa lui Avram, melodrama In
[Se anunta ca legiuirile intre proprietari si clacasi si re-
gulile ce trebue a se urma pe viitor asemenea intre proprie- 4 acte; Mariana, drama in 3 acte; Sdracul cinstit, vodevil original.

-
tari si clacai, cum si legiuirea mosiilor manastire§ti", se
afla de vinzare la redactie]. VEST. R., XVII (1852), p. 4.
808
[Se anunta spre vinzare, la libraria Hristofor din Ia0,
017.4(498.3)

796
[Se anunta ca., la libraria lui Vinterhalder, se afla de
vinzare Lettres sur la Turquie" de A. Ubicini]. VEST.
017.4(498.1)

- Dionisie]. -
cartea Rugaciunele In timpul Sf. Liturgii", de arhimandritul
ZIMBRUL, II (1851), p. 136, col. III.
Textul cartii e grecesc si romanesc.
R., XVI (1851), p. 332. 809
Instiintare literara. - FOAIE PT. MINTE, XIV (1851),
p.72, col. II; ZIMBRUL, I (1851), p.236.
017.4(498.3)

MOLDOVA
Librarii N. si G. Hristofor din Iasi anun(a Ca la ei se afla depozitul general
al cartilor venite din Tara Romaneasca. Totodata, anunta ca au primit de
797 017.4(498.3) curind: Ienicerii, trad. de Pacleanu; Coliba indiand, de A. Pelimon; Leone
[Se anunta ca a Post adusa, de la Brasov la Iasi, lucrarea Leoni, de G. Sand; Ghiorgkie sau Un amor romanesc.
Gramatica romanca.sca." de P. M. Cimpeanu]. ZIMBRUL, 810
II (1851), p. 171: Austriea. 017.4 (498.3)
798 017.4(498.3) -
[Tipariturile editorului G. Ioanid din Bucureti ce se vind
prin libraria G. Hristofor din Iasi]. GAZ. DE MOLD,.
[Cali a.parute in Tara Romaneasca si care sint de vin-
zare la librariile T. Codrescu si G. Hristofor din Iasi].
GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 372: Bibliografie.
- XXIV (1852), nr. 74, p. 194.
Aceste carti sint: Moartea lui Abel, poems In 5 c.inturi; venlurile cella
din urmd Abenseragiu, cu gravura de I. oimescu; Kernok Corsariul, 5 acte;
Nopturnele, poezii de G. A. Baronzi; Metella, de George Sand; Orbulu, Poema salt non/Ilea venirei Palimilor, drama in 5 acte; $arlota, drama In 3
nuvela de d-na R. R. Thellusson, tradusa de G. A. Baronzi; Dealul Dracului, acte; Aelrila din Moldova ; Diclionariu Lalino-Romdnesc de Livaditu.
drama In 5 acte, tradusa de S. Mihaleseu; Fain Regentului, de A. Dumas,
tradusa de G. Lipoianu. Din operele Bibliotecii Litterare" a editorului 811 017.4(498.3)
G. Ioanid din Bucuresti: Lelia, 1 volum; Actor, 2 volume; Mauprat, 2 [Se anunta ca, la libraria Hristofor si Comp. din Iasi,
volume. se afla de vinzare textul romanesc al operei Attila" de Verdi].
GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), nr. 78, p. 210 [gre§it:
799 017.4(498.3) 110].

Asachi"] -
[Se anunta de vinzare Tiganii, idilu cu cintece de D.G.
GAZ. DE MOLD., XXVIII (1856) ,p. 132: Aviz. 812
[Carti tiparite la Bucuresti, de vinzare la libraria G. Hris-
017.4(498.3)
800 017.4 (498.3) tofor din ao.] - GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 72.
-
[Se anunta de vinzare Statutele Bancei Moldovene", in
limba romans si franceza]. ZIMBRUL, IV (1856), nr. 101,
p. 4, col. III.
lerusalimul liberal, poems epics de Torquato Tasso, uvragiu" In dowl;
volume, ilustrat cu douazeci si una gravuri, tradus de Atanasie N. Paclianu;
Oare de repays, poezii de A. Lazarescu; Intriga fi amoru, drama in 5 acte si
Pre(ul, 5 lei. noun tablouri; Credinla, Speranla si Caritalea, drama In cinci acte.
801 017.4(498.3) 813 017.4(498.3)
[Se anunta de vinzare opera literara Suvenire si imprc-
-
sil de calatorie in Romania, Bulgaria, Constantinopole", de
D. Rallet]. ZIMBRUL 5r VULT., IV (1858), p. 116: Bi-
[Se anunta spre vinzare,
vechi si none" de D. Bolintineanu]. FOILETONUL Z.,
I (1855), p. 200: Bibliografic.
-
la Libraria Noua, Poesiile

bliografie.
814 017.4 (498.3)
802
Cartile tiparite. In Iasii, tipografia Buciumului Romani]r
de la infiintarea ei 1850 si pina la 1853. FOAIE PT. -
017.4(498.3) [Se anunta spre vinzare, la Libraria-Nourt, Dictionarul
german-roman" de Gheorghe Barit si Gavriil Munteanu].
FOILETONUL Z., I (1855), p. 208: Bibliografie.
-
MINTE, XVII (1854), p. 135-136: Bibliografic.
815 017.4(498.3)
Lista cu 44 de publica(ii diferite, carti si periodice.
[Se anunta de vinzare, la Libraria-Notia, Gramatica
803
[Se anunta ca, la tipografia Buciumului Roman, se aria
017.4 (498.3) german& pentru clasele elementare", de G. E. Nicefor].
FOILETONUL Z., I (1855), p.216: Bibliografie.
-
-
de vinzare Geografia" pentru scolile primare, de D. Gusti].
ZIMBRUL, I (1851), p. 360: Bibliografic.
Autorul era profesor la gimnaziul roman din Brasov.
816 017.4(498.3)
804 017.4(498.3) [Se anunta spre vinzare, la Libraria -Noua, un Manual
de liturgica", prelucrat de protosinghelul Melhisedec].
-
[Lista de 16 carti de vinzare la libraria Codrescu si Pe-
trini din Iasi] FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 87:
Bibliografia.
LETONUL Z., I (1855), p. 216: Bibliografie.
817
FOI-

017.4 (498.3)
805
[Se anunta spre vinzare, la Libraria Noua, lucrarea Ma-
017.4 (498.3) nual de tipicu sau formularul Slujirei de D-zeil a bisericei
[Anunt de vinzare a unor carti la libraria lui D. Haritu Ortodoxe", prelucrat de protosinghelul Mclhiscdec.] F01-
din Iasi.] GAZ. DE MOLD., XXX (1858), supl. la nr. 4, LETONUL Z., I. (1855), p. 215 : Bibliografie.
p. 2: Instiintare. Melhisedec era profesor la Seminarul de la Socola.
806 017.4(498.3) 818 017.4(498.3)

Robert, tradusa de post. M. Draghici]. ZIMBRUL, II


(1851), p. 32: Instiintare.
-
[Se anunta spre vinzare lucrarea Bucataria ce mare" de
-
[Lista de publicatiile noi, sosite de la Bucuresti, la Li-
braria Nona din Iasi] ZIMBRUL, III (1855), p. 244: Bi-
bliografie.
Se gaseste la libraria Hristofor si Companie. Pre(ul, 15 lei. CAr(i romanesti si traduced.

40
www.dacoromanica.ro
017.4(498.3) CATALOAGE. CARTI DE VINZARE BIBLIOTECI 027.2(439.2)

819 017.4(498.3) limbi, donate bibliotecii Colegiului Sf. Sava din Bucuresti].
[Se anunta de vinzare, la Libraria Noua din Iasi, publica- ANUNT.R., IV (1857), nr. 19, p. 3; BULETIN [T.R.], 1857,
tia Ecoul Resbelulul, BalticaDunareaMarea Neagra" p. 102.
de Leouzon le Due], ZIMBRUL, III (1855), p.816: Biblio- Prin aceasta donatie, C. Carcalechi r5spunsese la apelul Eforiei.
grafie.
831 027(498.3)
820 017.4(498.3) [Mentiune despre lipsa cititorilor la Biblioteca publica
[Se anunta de vinzare, la Libraria Noua din Iasi, Espu- din Iasi]. ZIMBRUL, IV (1856), nr. 95, p.3: Felurite.
nerea chestiei Locurilor Sfinte si a cauzei acestel prigoniri ".
ZIMBRUL, III (1855), p. 816: Bibliografie. 832 027 (498.3)
[Se anunta ca autorii sau editorii care vor publica vreo
821 017.4(498.3) scriere sint datori sa dea gratis 6 exemplare pentru Biblio-
[Se anunta sosirea la Libraria Nola, In Iasi, a unui fond teca publica]. BULETIN [Mold.], XXVI (1858), adaos la
de carp din autorii clasici francezi, precum si a diferite bro- nr. 91, p. 227: Ministeriul Cultului $i al Instructiei Publice.
suri cu privire la Orient si Principate]. ZIMBRUL, IV (1856),
nr. 3, p. 4 : instiintare. 833 027 (498.3)
[Se atrage atentia ca autorii care vor publica vreo scriere
822 017.4 (498.3) in Principat sint datori a da gratis vase exemplare pentru
0 subscriere pentru tiparirea scrierilora filo-romanulul Biblioteca publica.] GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p.
Edgar Quinet ce se edati la Paris in 22 volume. STEAOA 351: Ministeriul Cultului si al Instructiei Publice.
D., II (1856), p. 120: Bibliografie. In ce priveste Institutul Albinei Romanesti, G. Asachi arata intr -o nota
Se anun(8 titlurile volumelor. Prejul, 5 galbeni. Subscricrea s- a deschis ca s-a conformat totdeauna acestei dispozi(ii.
la administrajia Stelei Duntirii.
834 027.1(498.1)
823 017.4(498.3) [Paharnicul A, Urianul, licenciat in drept al facultatii
[Trupa italiana din Iasi anunta ca, in sala teatrului, se din Paris", a lasat, dupa moartea sa, scolii din Cfmpulung,
vinde un estract din libretto", in romaneste, din opera orasul sau natal, o biblioteca de 1030 volume in deosebite
L'Elisir d'amore"]. GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. limbi, osebit de citeva manuscrise si harte"]. VEST.R.,
152; Teatru. XVII (1852), p. 194; GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), nr.
51, p. 99 : Tara Romaneasca.
835 027.1(498.1)
02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI [Obsteasca Epitropie anunta ca biblioteca de 2174 de
028 Lectura. Arta de a citi volume, r5.masa de la Ioasaf Snagoveanul, fiind supusa stri-
caciunii, urmeaza a se vinde prin licitatie]. VEST. R.,
824 027 (498.1) XVII (1852), p. 229.
[Eforia $coalelor anunta ca, la 10 Dechemvrie anul co- 027.1(498.1)
rent, se va redeschide Biblioteca Colegiului din Sf. Sava pen- 836
tru citire publica, In toate zilele de lucru"]. VEST.R., [Publicatia de licitatie, data de Obsteasca Epitropie din
XVII (1852), p. 381. Tara Romaneasca, pentru biblioteca de 2174 de carti a ecle-
ziarhului Ioasaf de la Snagov]. G. TRANS., XV (1852),
825 027(498.1) p. 235: Terra Romineasca si Moldavia.
[Pitarul Andrei Pretorianu, bibliotecarul Colegiului, este Se redi in exlenso publica(ia, care este socotita oarecum curioasa.
orinduit In postul de revizor al scoalelor primare din tot
Printipatull. BULETIN [T.R.], 1855, p. 269. 837 027.1(498.1)
[Obsteasca Epitropie anunta ca se va vinde prin lici-
826 027 (498 .1)
tatie un numar de 208 carti romanesti, frantozesti si gre-
[Se anunta ca. serdarul Costache Aristia este orinduit in cesti, parte din avutul raposatului Panait Kiritopolu"].
postul vacant de bibliotecar al Colegiului National]. BU- VEST.R., XVII (1852), p. 234.
LETIN [T.R.], 1855, p. 321.
838D. ... 027.2(436)
827 027 (498.1) Bibliotec'a teologiloru rom. din Viena FOAM PT.
[Ministerul din Nauntru anunta. ca s-a hotarit a se face MINTE, XX (1857), p. 21-23.
licitatie pentru cladirea unei biblioteci, deasupra tipografiei Expune ImprejurSrile In care s-a tnfiia(at aceasta biblioteca studenjeasc5,
de la Sf. Sava, potrivit proiectului alcatuit de arhitectul gi enumera pe cei care au sprijinit-o. Propune ca, din donajiile de carti ale
Cusnovschi]. BULETIN [T.R.], 1856, p. 225-226. protopopiatelor, s5 se alcAtuiasca o biblioteca centrals romaneasca In Transil-
Lucrarea este prejuitl la sums de lei 205 992. vania.

828 027 (498.1) 839 027.2(439.2)


[Ministerul din Nautru face cunoscut ca se va tine licita- [Notita despre masurile luate de catre episcopul $aguna,
tie pentru cladirea Bibliotecii Nationale de la Sf. Sava]. pentru ca sa se pastreze cu scumpatate" cartile din proprie-
BULETIN [T.R.], 1856, p. 409. tatea bisericilor, inventariindu-se]. G. TRANS., XVIII
Valoarea lucrSrii, dupa deviz, este de 205 992 de lei. (1855), p. 105, col. II: Sibiiu.
829 027 (498.1) 840 027.2(439.2)
[Eforia Instructiei Publice, care administreaz5. Muzeul si [Se anunta ca societatea romaneasca. a tinerimii stu-
Biblioteca Nationale de la Sf. Sava, face apel la toti roma- dinte" din Oradea Mare procedeaza la Infiintarea unei biblio-
nii care posedli colectii de antichitati sau carti rare, s5. da- teci]. G. TRANS., XVI (1853), p. 375: Monarchi'a aus-
ruiasca din acestea Muzeului sau Bibliotecii]. BULETIN triaca.
[T.R.] 1857, p. 76. 027.2(439.2)
841
Numele donatorilor se vor publica prin jurnale ; apelul este semnat de
Arsache si G. Costa-Foru. In caus'a junimei oradane. G. TRANS., XVIII (1855),
p. 141, 145-146.
830 027 (498.1) Corespondenla In care se face apel la sprijinirea materials a bibliotecii
[Eforia $coalelor aduce multumiri lui C. Carcalechi din Societajii junimei studioase din scolile Oradiei Mari. Se da ca exemplu sprijinul
Cimpina pentru cele 17 volume de carti vechi, in diferite acordat de Loan Darabanth, vicearhidiaconul de Satu-Mare.

41
www.dacoromanica.ro
027.2(498.1) BIBLIOTECI. LECTURA 028

842 027.2(498.1) 854 Russu, I. 027.7(439.2)


[Se elogiaza initiativa contelui Emeric Miko de a dona [Stiri despre biblioteca gimnaziului din Blaj]. G. TRANS.,
societatii de lectures Hunia" din Bucuresti un numar de XVIII (1855), p. 29: Partea Neoficidsa.
147 de carp vechi si noud."]. TELEGRAFUL R., VI Poseda 300 de autori in diferite limbi. Cipariu i-a (dent o donatie de
(1858), p.94: Transilvania. 192 de carti.
843 027.2(498.3) Rat, Petru
855 027.7(439.2)
[L. Rus, primarul operator hirurgic" al Spitalului Sf. [Despre biblioteca Institutului clerical din Arad]. G.
Spiridon din Iasi, doneazd 43 de tomuri de carti medicale TRANS., XVI (1853), p. 30-31.
bibliotecii spitalului]. GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. Arata ca aceasta biblioteca, intemeiata de Patrichie Popescu, adminis-
235: Novitale din nauntru. tratorul diecezei Aradului, fusese greu lovitA de revolutie 5i ca multe din Ortile
844 Rosetti, C. A. 027.3(498.1) ei se ratAcisera. Face apel la detinatorii eventuali ai cartilor pierdute sa le
Inapoieze, cerind, in acelasi timp, sd se taco noi subscrip(ii, in folosul imbogA-
[Lamuriri cu privire la cabinetul de lectura pe care 1-a tirii bibliotecii.
organizat in casa Bossel]. ROMANUL, I (1857), nr. 20,
p. 1: Bucuresti, 14/26 Octomvrie. 856 027.7(439.2)
In cadrul articolului de fond obitnuit, C. A. Rosetti arata motivele care-1 [Se anuntd ea negutdtorul brasovean I.G. Ioann a donat
determinaserd sa is aceasta initiativa. Isi exprimA convingerea ca schimbArile
in starea sociald, ca ti in virsta, aduc necesitatea unor alt fel de petreceri. E
convins ca multi romani simt trebuinta de a petrece o ores doua pe zi sau
bibliotecii gimnaziului ortodox din aceasta localitate un exem-
plar din Dictionarul romdno-german al lui Polizu].
GRAFUL R., V (1857), p. 394: Transilvania.
TELE- -
pe sears, nu prin joc de carti, nici prin desfatari ale cerului gurii, ci studiind
starea politica si socialA a lumii". Anuntd ziarele ti revistele strAine, precum 857 Vegezzi-Ruscalla, Giovenale 027.7(498.1)
si genul de carti care se vor gasi in acest cabinet. La sfirtit, anunta conditiile
de abonare. Cabinetul se va deschide la 1 nov.

845 Rosetti, C. A. 027.3(498.1)


-
Appel la Italiani pentru fundarea unei bibliotece in
nuaua universitate din Bucuresti. FOAIE PT. MINTE,
XXI (1858), p. 38-39; NATIONALULt, I (1858), p. 166
167 ; ROMANUL, II (1858), p. 159-160.
- [Anunt cu privire la cabinetul de lectura din casa Bossel].
ROMANUL, I (1857), nr. 20, p. 1: Instiintari.
Sub forma de anunt, C.A.R. reproduce in Intregime partea referitoare
Vegezzi-Ruscalla aratA ca va imita pe profesorul Zampollini, care solici-
tase italienilor carp pentru biblioteca noului ateneu grec din Atena. El ape-
leaza la italieni ca sa doneze carti, documente etc. in limba Italians, pentru
la acest cabinet din articolul situ de fond, datat 14/26 octomvrie. biblioteca noii universitati, ce se va clAdi in Bucuretti, pe local Colegiului
Sf. Sava. Apeleaza la ziare ca sa-i publice acest indemn. Arata ca a obtinut
846 027.3(498.1)
sprijinul contelui Cavour, care a donat lucrari ti documente 5i a autorizat
[C. A. Rosetti anunta ca deschiderea cabinetului de lec- pe consulii Sardiniei din diferitele orate ale Italiei sa primeasca donatiile 5i
turd s-a aminat pentru 4 noiemvrie]. ROMANUL, I (1857), sa le indrepte spre Bucuretti, prin Galati. Spent ea sentimentele de fraterni-
nr. 25, p. 1, col. I. -
tate ale italienilor vor face ca apelul sau sa aiba un bogat ecou. Titlul din
Romania incepe cu vorba Che,nare, in loc de Appel.
847 027.3(498.1)
Cabinet de cetire, In casele domnulul Bossel, podul Mo- 858 Boerescu, V. 027.7(498.1)
goschoaie numerul 18. ROMANUL, I (1857), nr. 29, p.1, [Nola in care laud's apelul adresat de Giovenale Vegezzi-
coil. Ruscalla compatriotilor sai, ca sa adune carti italierte pen-
Anunt cu privire la functionarea cabinetului. tru biblioteca noii universitati din Bucuresti]. NATIONA-
LULU, I (1858), p. 166, col. 4.
848 027.3(498.1)
Creteanu, G.
[C. A. Rosetti comunicii imbogatirea bibliotecii cabine-
tului sau de citire]. ROMANUL, II (1858), p. 32; C. A.
Rosetti, librard si comisionard.
859
[Scrisoare cdtre redactorul gazetci].
(1858), p. 159.
- 027.7(498.1)
ROMANUL, II

Prin achizitionarea a 300 de volume noi, biblioteca a crescut la 3000 de Scrisoare insotind textul apelului adresat de Vegezei- Ruscalla compatri-
carti -intre care romansele cele mai mil ale celor mai renumiti Si pldcuti otilor situ italieni, pentru adunarea de carti in folosul bibliotecii noii universi-
tati, a carei piatra fundamentald se pusese in Bucure5ti. G. Creteanu face
romansieri". Catalogul celor 300 de noi volume achi7itionate se va tipAri
ti se va Imparti gratis abonatilor. pe larg elogiul activitatii filoromane a lui Vegezzi-Ruscalla si-1 roaga pe C. A.
Rosetti s5-i publice apelul. De asemenea, iI indeamnA s5 is initiativa colectArii
849 027.3(498.1) de carti romanesti, pentru a fi donate bibliotecii universitAtii din Turin,

850
-
[Anunt de reclamd cu privirc la cabinetul de citire" al
lui C. A. Rosetti]. ROMANUL, II (1858), p. 40.
027.3(498.3)
ca un rAspuns la gestul italienilor.
860
[Eforia $coalelor anunta ca paharnicul A. Urianul, li-
027.7(498.1)

-
[Demitre Gheorghiu anunta deschiderea la Birlad a unui
Cabinet de lectura in limba frantezill. GAZ. DE MOLD.,
XXX (1858), p. 104: Instiintari.
cenciat in drept al facultdtii din Paris", a lasat, dupes moartea
sa, scold din orasul sail natal Cimpulung o bibliotecd de
1030 volume in deosebite liinbi, osebit de citeva manuscrise
Biblioteca are peste 3000 de volume. si harte"]. VEST. R., XVII (1852), p. 194.
851 027.6 (498.1)
[Colonelul Stoica ddruieste bibliotecii scold militare din 028 LECTURA. ARTA DE A CITI

germand"].
Ostasestl.
-
Bucuresti un numar de 19 carti curat militare in limba
VEST.R., XX (1855), p. 45: Directia Scoalei
861
Lectura.
tonul.
- G. TRANS., XV (1852), p. 345-346: Foile-
023

852 027.6 (498.1) Articol in care se dezbat mai multe probleme in legdturd cu lectura ; intro
[Maiorul Costaforu, directorul scolii militare din Bucuresti,
doneazd bibliotecii acesteia carti in valoare de lei 1435]. - acestea, aceea a selecliei cArtilor de citit si aceea a lectutii en glas tare.

BULETIN [T.R.], 1855, p. 193.


853 027.6(498.1)
862 Badulescu, C. I.
- 028
Placerile citirei. VEST.R., XVIII (1853), p. 254 -255:
Foileton.
[Directia scolilor ostasesti multumeste persoanelor care Imitatie. - In eseul sau, autorul descrie pe rind placerile pe care be oferd
au ddruit carti bibliotecilor acestor §coli]. VEST.R., XX lectura unor descrieri de calAtorie, a unor povestiri cu subiecte istorice, a unor
(1855), p. 156, col. II. romane 5i a unor culegeri de poezii lirice. Evoca apoi farmecul lecturii cu glas
Sint mentionate cArtile 5i persoanele care au fAcut aceste daruri. tare, in mijlocul familiei, cu sotia ti copiii.

42
www.dacoromanica.ro
028 LECTUIds. PERIODICE 05(4)

863 [Vasici, Dr. P.?] 028 871 05(09)


[Articol in chestiunea raspindirii gustului pentru citit in Gazeta. Jurnalele. TELEGRAFUL R., I (1853),
poporul roman]. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 78-79: p. 9-10, 13-14.
Monarhia Austriaca. Sibiu 8 Martie. Scurt istoric at presei universals, avind la sfiroit o succinta prezentare a
Fats de placerea de a citi, dovedita de poporul roman prin raspindirea presei romaneoti de Ia 1825 (Fama Lipsiei") pins la 1849 (Bucovina").
cartifor bisericeoti of a color populare, ca of prin experienla librarilor, la care
yin mereu tarani ca sa le recomande carti de citit, autorul i i pune intrebarca 872 P. P. 05(09)
de ce totuoi numarul carlilor moderne romaneoti care sc vind e aoa do mic? Jurnalistica cu istoria 5i foloasele ci. TELEGRAFUL
Raspunde ca motivele shit doua: cartile not nu tratcaza o materie care sa-1 R., VI (1858), nr. 14., p. 52, 57-58.
plata interesa mai ales sint scrise iutr-o iimba pasareasca, schimunosita Articul in care se prezilita o scurtS istoric a presei, lima din timpul roma-
prin experienlele filulogice de tut felul, incercate in ultimul timp. nilur, dindu -sc amanunte deosebite asupra presei romancoti of asupra perio-
dicelor literare universals.
864 [Vasici, Dr. P.?] 028
[Articol despre folosul citirii cartilor ¢i jurnalelor pentru 873 M. 05(4)
ridicarca bunastarii materials Si morale a poporului roman]. Times ce a fostu, si cc e acumu. FOAIE PT. MINTE,
TELEGRAFUL R., IV(1856), p.210, col. II; 218, 230: XVIII (1855), p. 57-59.
Sibiiu. subtuiu: (Dcin magazinulit pentru literatur'a strainaj". Anzdniente
cu privire la istoria ziarului of organizarea lui, in jurul anului 1855, ca un exem-
plu de progresele realizate in presa europeaua, in urma dczvoltarii industriei
05 PERIODICE oi comerjului.

REVISTE, ZIARE, CALENDARE 874 05(4)


[Comcntariu la stirea despre introducerea unui nou regim
05 (498) Periodice roincinesti al presei, de Ia 1 septcmbrie 1852, in Imperiul Austriac].
05 (498)=-_,Periodice in lintbi stra-ine apdritte in Prin- G. TRANS., XV (1852), p. 249.
cipatele Romano Se ubserva cu satisfaclie ca supravegherea presei va fi redata justilici,
flind Mail de la instanjele militate.
059 Alnianahttri. Catendare.
875 05(4)
05(01)
[Decret at Ministerului de Finante austriac, privind pro-
865 D.A. blema taxei de timbru la care fusescra supuse periodiccle].
[Articol despre misia mare si frumoasa" a jurnalis- TELEGRAFUL R., V (1857), p. 389.
mului]. PATRIA, I (1858), p. 2.
876 05(4)
866 05(01) Oct. 1857 pentru
Ordinaciune imparateasca din 13
[Corespondenta din Cluj, cu privire la rolul presei, apa- toate terile de coroana, prin care se modifies dctermina-
ruta in ziarele Lloyd" .i Pesti Naplo"]. G. TRANS., tide legii din 6 Sept. 1856 despre anun %ia%ii si foi periodice.
XIV (1851), p. 23. TELEGRAFUL R., V (1857), p. 341; G. TRANS., XX
Deplingind faptul ca dintrc celc oase ziarc inagliiarc cc apiireau in Cluj (1857), p. 353: Partea oficiosa.
in 1817 numai unul a ramas in vials, corcspondentul subliniaza importauta Yn ordonanja, se hotaraote plata taxci timbrale de catre periodice.
presei in epoca moderns: jurnalistica este un fcliu de termomctru" ce indica
atit gradul de cultura at unui popor, cit oi caldura cu care se interescaza de 877 05 (4)
treburile publice. Aminteote ca, in coca cc priveote presa germana din Ardeal, [Amanunte din sursa vieneza despre supunerea ziarelor
se observa fenomenul disparilici ziarelor strans nationale", cu inclinari spre la taxa timbrala, incepind de la 1 ianuarie 1858]. TELE-
oovinism. GRAFUL R., V (1857), p. 270: Transilvania.
867 05(01) 878 05(4)
[Articol privire la misiunea socials a presci].
cu [Comentarii despre apropiata supunere a ziarelor la plata
ANUNT. R., IV (1857), nr. 6. p. 1.: Bucuresti, 15 Februaric. taxei timbrale]. TELEGRAFUL R., V (1857), p. 337:
Se is apararea boierimii, alirmindu -se ca libertatca acordata in ultimul Transilvania.
timp presei de catre guvernul Tara Romancoti nu ar trcbui sa fie utilizata Redaclia adopts o atitudinc ostilS, dar resenmata, in privinja acestei
spre a alila ura of patima intro clasele care compun societatea. Se condamna not impuneri.
un articol publicat In jurnalul Timpul, In care era atacata clasa intreaga a
boierimii". 879 05(4)

868 05(01) [Ordonanta imperiala, prin care se hotaraste sa se supuna


taxci de timbru jurnalcle care apareau in 52 de numere anual,
[Se traduce, elogiindu-se, un articol at contelui Dominic sau de 4 on pe saptamina]. G. TRANS., XXI (1858),
Teleki, scris in scopul incurajarii jurnalisticii de catre pu- p. 299: Partea oficiosa.
blicul cititor]. TELEGRAFUL R., V (1857), p. 393-
394: Transilvania. 880 Delord, Taxile 05(4)
Articolul, intitulat Literaittra noastrcl jurnalislicd, demonstreaza pc larg Epistole asupra literaturci moderne In Franta. RO-
Insemnatatea 5i rolul presci: In formarea publicului, a literaturii, ca glas al MANUL, II (1858), p. 74-75.
opiniei publice.
Traducere. Autorul subliniaza influenja decisiva pe care o au ziarele,
05(01) in Franja, asupra dezvoltarii vietii literare,si filozofice. Arata ca aproape toate
869 scrierile moderne mai importante, in aceste domenii, s-au tiparit oi s-au discu-
Ce inseinneza a fi jurnalista publicista ? TRANS., tat mai intii in ziare. Spre deosebire de ziarele engleze, strict informative of
XX (1857), p. 170, 174: Transsilvania. politice, ziarele franceze sint encielopedice. Ele au devenit astfel institutii de
Traducere dupa /1/agyar Fula,. din Cluj. In accst studiu, se schileaza rolul cultura, care fac educajia poporului francez. Atribuie aceasta cvolu tic a presei
unui bun jurnalist. franceze Icgii Tinguy, dupa care toate articolele din ziare era obligatoriu sa fie
seranate.
870 05(09)
Jurnalele. ANUNT. R., IV (1857), nr. 42, p. 3: Varie- 881 05(4)
tati. [Mentiune despre gazeta Curierul Dominicei" Le
Se arata inceputul oi dezvoliarea jurnalismului. Courrier du Dimanche" ce aparea Ia Paris, sub redactia

43
www.dacoromanica.ro
05(4) PERIODICE STRAINE 05(4:498)

lui Ganescu]. ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p.53: 893 05(4: 498)


Cronica streina. Wertheimer's Wiener Geschaftsbericht. Achter Jahr-
Mcn(iunea se face in legaturd cu uncle stiri publicate in foaia lui Gdnescu gang. BUKURESTER DT. Z., X (1854), p. 404.
relativ la tratativele de alianta intre Austria si unii domnitori ai Hall&
Se anuntd conditiile de abouare pentru Principatele Romane la aceastA
882 05 (4) foaie. Se subliniazA utilitatea ei pentru comercian(i, prin ;acne cu privire la
cursul efectelor, valutelor, asupra tirgului de cercale, ulei, spirt, pielarii, textile
[Se mentioneaza periodicul francez din Paris Curierul etc., lista saptaminala de pre(uri a Camerei de comer( din Viena etc. Editorul
Duminicei" Le Courrier du Dimanche" redactat de se Medi sd mitloceased telegrafic stirilc si afacerile comerciale si bancare intre
un roman: Grigori Ganescu]. STEAOA D., III (1858), Viena si Principate.
p. 222-223: Curierul esterioru.
894 05 (4 : 498)
883 Rosetti, C. A. 05(4)
[J. A. Kenn anunta ca primeste abonamente pentru
[Despre atitudinea prietenoasa adoptata fata de Princi- ziarele Journal de Constantinopole" si Echo de 1'Orient "].
pate de catre foaia Le Courrier du Dimanche"]. ROMA- VEST. R., XX (1855), supl. la nr. 1, p.2.
NUL, II (1858), nr. 96, p. 279.
Semnaleazd faptul cd presa roma:leased ignoreaza articolele bine informate 895 05(4: 498)
ale periodicului francez.
La Presse d'Orient. Jurnal politic industrial si literar.
884 05(4) ROMANIA LIT., I (1855), p. 140: Bibliografie.
[Stire despre numarul periodicelor din Rusia]. Notita in care se anun(a aparitia in Constantinopol a unui jurnal cu acest
G.
TRANS., XV (1852), p. 100. titlu. Se subliniazd ed e redactat de cineva care, In 1848 1849, a sprijinit
cauza romans in straindtate, far in gazeta sa de scum se publicd articole in
In Ast imperiu, care trees de impedecator al publicitAtii, ies astazi la favoarea Principatelor Romane. Redactorul este A. Baligot de Beyne.
lumina nu mai pu(in de 130 jurnale slavice...".
885 05(4: 498) 896 05(4: 498)
[Se face cunoscut ca., la libraria lui Vinterhalder, se fac [Se anunta ca, la Libraria Noua din Iasi, se primesc
abonamcnte la Journal de Constantinopole" si I'Impar- abonamente pentru ziarele francezc, germane si italiene].
tial de Smyrne"]. VEST. R., XVI (1851), p. 332. ZIMBRUL, III (1855), p. 440, 460: Annonce.

886 05(4: 498) 897 05 (4 : 498)


[Se anunta ca se primesc la redactie abonamente pentru [Prospect anuntind aparitia rcvistci Le Muse des sci-
Journal de Constantinopole" si Echo de l'Orient"]. ences", hebdomadar ilustrat, sub redactia lui Lccouturier].
ZIMBRUL, I (1851), p. 372. LE COURRIER DE B., I (1856), nr. 77, p. 3-4: An-
nonces.
887 05(4: 498) Revista a aparut la Paris. Se comunicd cuprinsul numarului 1 si pretul
[Expeditia postii c.c. din Bucuresti, da in cunostinta abonamentului pentru Principatele Romano: 1 ducat.
ca doritorii de a se abona la gazetele de Franta si Austria
sa bine-voiasca a se abona mai din vreme, ca sa poata ca- 898 05 (4 : 498)
pata gazetelc regulat pc semestru"]. VEST. R., XVIII [Sc anunta ca guvernul austriac a dat porunca postci
(1853), p. 132. imparatesti sä. nu mai transports jurnalul L'Independence
Belge"]. CONCORDIA, I (1857), p. 133.
888 05(4:498) Se arata ca accasta masura a atins si pc romini, care primcau acest jurnal
[Expeditia c.c. aghentii austriacesti" anunta ca face prin posta austriaca ; se preciLeazA cd si jurnalcic Le Nord §i Charivari sint
abonamente la ziare straine]. VEST. R., XIX (1854), lovite de o asemenea mdsurd.
p. 164.
Doritorii de a se abona la astfel de gazete trebuie sd se inscrie ccl mai 899 05 (4 : 498)
tirziu pind la 15 iunie 1856. [Corespondents de la Iasi, din 7 august, despre aparitia
foii Le Levant"]. L'ETOILE DU D. [Bruxelles], I (1857),
889 05(4: 498) p. 242: Moldavie.
[Sc anunta ca se fac inscricri de abonati, la Bucuresti, Se arata a se rdspindisera la Iasi multe exemplare ale foii caimacamului,
pentru jurnalul Echo de l'Orient" din Constantinopol]. Le Levant, care aparuse Ia Bruxelles, si se condamnd o corespondents aparutd
VEST. R., XIX (1854), p. 336. In aceastd foaie, in care sc aduseserd insulte mitropolitului Moldovci.
Doritorii se vor adrcsa la J. A. Kenn; abonamentul este de patru si junta-
tate galbeni impArdtesti pe all. 900 05(4: 498)
[Se vesteste ca. Ia Bruxelles apare foaia Le Levant",
890 05 (4 : 498) despre care se zice ca ar fi a caimacamului Vogoride]. TE-
[Se anunta ca, restrictiile fiind ridicate, se pot face abo- LEGRAFUL R., V (1857), p. 263: Intamplari de zi.
namente la ziarul din Constantinopol Echo de l'Orient1.
VEST. R., XIX (1854), p. 288: Thstiintari. 901 05(4: 498)
Pretul abonamentului este 2 galbeni si jumdtate pe an. [Se anunta ca ziarul Nordul" Le Nord" nu a
putut veni la abonatii din Bucuresti, pentru ca a fost oprit
891 05(4: 498) de cenzura austriaca]. ROMANUL, III (1858), p. 94:
Bucuresci 27 Martie/8 Aprilie.
[Foaia austriaca. Wanderer" anunta ca abonatii pe 1855
vor primi gratis Mares hart& a Moldaviei si a tarilor Inve- Din cronica iscalitd de C. A. Rosetti.
cinate cu Austria (Galitia de est si Transilvania), Rusia apu-
seank Valahia si Dobrogea"]. BUKURESTER DT. Z., 902 05(4: 498)
X (1854), p. 395. [Cantorul postei rusesti din Bucuresti anunta. ca. a des-
Pranumerations-Einladung fur das Jahr 1855. chis suscriptia pentru gazeta s Le Nord 5, cu pretul abonamen-
tului pentru un an cite lei 2101. ANUNT. R., V (1858),
892 05(4: 498) nr. 58, p. 4; NATIONALULD, I (1858), p. 258; ROMANUL,
[Foaia vieneza. Wanderer" anunta conditiile de abo- JI (1858), p. 232.
nament pentru 1855 In Principatele Romane]. BUKU- In Anunialorul roman, text roman si francez. TotodatA se anunta cn,
RESTER DT. Z., X (1854), p. 395-396: Pranumerations- pentru o mai grabnicd primire a gazetei, se va lua directia dreaptd, de la
Einladung fOr das Jahr 1855. Bruxelles, prin Varsovia, la Bucuresti".

44
www.dacoromanica.ro
05(4:498) PERIODICE STRAINE. PERIODICE ROMANE*TI 05(498)

903 05 (4 : 498) 911 B.[arit], G. 05(498)


[Notita in legatura cu gazeta franceza Curierul Dumi- [Scrisoare catre Iacob Muresianu, cu privire la presa
necii" "Le Courricr du Dimanche" redactat& la Paris romaneasca din acct an]. G. TRANS., XVIII (1855),
de Grigori Ganescu]. STEAOA D., III (1858), nr. 78, p. 382, 386: Transsilvania. Zarnesti, 13 Decembre c. n.
p. 310-311 [gresit: 222-223]. Curierul esterioru. Dupa ce exprima principiile generale care au stat la baza activitatii sale
ziaristice, Barit subliniaza contrastul dintre bogatia de bunt intentii pc care
o cuprindca programul publicatiilor Palria, Zimbrul, Romania Litcrard, Stcaoa
05 (498) PERIODICE ROMANEM Dttnarii, fats de putinul ce au putut implini din aceste promisiuni. Crede ca
acest fenomen se datora lipsei de interes a marelui public romanesc tap de
ziare, lipsa de interes pricinuita de nestiinta domnitoare la clasa mijlocie".
(Generalitati)
Venind la atacurile din Zimbrul §i Sieaoa Dundrii la adresa lui A. T. Laurian,
Barit reproduce pasaje din scrisoarea ce-i adresase unul din barbatii cei mai
904 05(498) stimati ai nostrii". In aceste pasaje, se condamna cu asprime aceste atacuri,
considerindu-le ca o forma nedreapta de regionalism molodvenesc.
Jurnalistica romana de la anul 1825 si pan& acum.
FOAIE PT. MINTE, XIV (1851), p. 106-107. 912 B.[ari(], G.
Lista celor 31 de foi periodice, aparute intro 1825 si 1850, incepind cu
05(498)
Fama Lipscai. Jurnala politica situ foi periodice pentru literature. G.
TRANS., XX (1857), p. 367-368, 370-371, 376.
905 05(498) Critics indolenta publicului si a carturarilor romani, care nu sprijineau
[Articol despre ziarele
aparute in limba roman& in publicatiile romanesti. Core invatatilor sa colaboreze la periodice, iar publicului
prima jum&tate a sec. XIX]. G. TRANS., XX (1857), sa sprijine din punct de vedere material foile romanesti.
p. 6: Transilvania.
913 Miliutiu, profesor P. 05(498)
906 05 (498) Unu rcsunctu. FOAIE PT. MINTE, XXI (1858),
[Articol despre progresele jurnalisticii romanesti]. p. 17-19.
ZIMBRUL, II (1852), p. 244-246 (foileton]. Caracterizeaza binevoitor felul cum este redactata Garcia Transtivantet.
Articol trades din ziarul Buhurester Deutsche Zeitung. Dupa ce se elogiaza Raspunde la intrebarea: care sint mai necesare pentru poporul roman -
patriotismul, libertatta, umanitatea si ospitalitatea Rominului" fata de foile literare sau cele politice? Credo ca ambele sint utile: cele bele tris tice pentru
strainii veniti in tarn, se releva progrescle culturii si civilizatici Ite ladle roma- educatia in familie, cele politico pentru lanturirea cetatenilor maturi.
nesti. Ca excmplificare, se face un scurt istoric at dezvoltarii presci romanesti
-
de pretutindeni, incepind cu Fanta Lipscai. Numartil din Bukurester Deut-
sche Zeitung lipseste din colectia B. A. R.
914 Alexandrescu, V.
[Corespondents din Paris cu privire la necesitatca unu i
05(498)

ziar romanesc intr-o limb& de circulatie europeari]. ZIM-


907 Dela Olt [=-G. Bari(] 05(498) BRUL, III (1855), p. 1009-1010, 102'2-1023.
Dcspre tipariu. G. TRANS., XIV (1851), p. 90-91. Acest ziar ar avea misiunea de a face cunoscuta in strainatate cauza
Cornentariu la discutiile din ziarele austriece cu privire la regimul tiparului
dreapta a romanilor.
in Monarhia Austriaca. Autorul evoca cu tibia epoca 1820-1830 si de mai
tirziu chiar, epoca dc crunta cenzura, cind un ceaslov romanesc ce se tiparea 915 Bussueceanu, [G. R.] 05(498)
Ia Blaj trebuia sa treats de nenumarate on pe sub cenzura ; cind episcopului Jurnalismula Romani" in strcinatatc. SECOLUL17, I
Lemeni i s-a facut observa(ic pentru ca a tiparit manualul de geografie al lui (1857), nr. 30, p. 2-3.
loan Rus; clad se incuia usa stapinului dupa redactorul" Gazelei Transilva- Este vorba de Stcaoa Dundrii, care aparea la Bruxelles, Buciumul Ii Opo-
niei ; cind redactorul la toata vorba cc o stria tretnura de grija ca scrierca -i va niune'a, care apareau Ia Paris. Autorul se oprcste mai mutt asupra ultimelor
fiin desert". Arata ca libertatea relative cistigata mai ales dupa 1849 pentru doua jurnale si arata ca este mai bine ca aceste doua jurnale sa se con-
presa li se pare totusi unora prea larga. Insemneaza cu ingrijorare ca se vor- topeasca intr-unul singur, spec ami consolida lucrarile, o data cc mcrg pc
beste de un project de asimilare a delictelor de presa cu cele pcnale: dictindu-se acclasi drum si au aceeasi tints.
pcutru scriitorii gres ill tot pedepsele care slut legiuite pcntru boll si !art,
pentru ucigatori si otravitori". Minna ca aceasta va insemna desfiintarea 916 05(493)
morals a presei.
[Se arata cä, din cauza razboiului, numarul ziarclor din
908 05(498)
Principate s-a redus la doua: Vcstitorul" si Gazeta do
Moldavia "]. G. TRANS., XVI (1853), p. 385: Tier'a
[Informatii despre situatia presci romanesti in Imperiul romanesca si Moldavi'a.
Austriac]. G. TRANS., XV (1852), p. 391. Sint amintite timpuri de our pe chid publicul ISrilor acestora nu se mul-
Se arata ca. Bucovina si Organul Lumindrti lima tot nu mai pot icsi Ia tumea cu 10-12 jurnale, parte politico, parte literare, belctristice s. a.".
null dorita-le vials", dar ca Telegralul Roman va aparea in curind.
917 05(498)
909 Kogalniceanu, M. 05(498) [Comentarii cu privire Ia raportul dintre press si opinia
Jurnalismul Romanesc in 1855. ROMANIA LIT., I public& in Principatele Romine]. G. TRANS., XVI
(1855), p. 52-54, 66-67, 77-78. (1853), p. 249: Tier'a romanesca si Moldavi'a.
Dupa o expunere asupra inseumatatii presci, ca ccou at opiniei public; Se arata ca, datorita imprejurarilor politicc, in anul 1853, ziarele din
jucind acelasi rol ca si drumul de her In unirca popoarelor (citat din Artaud, Principate sint mutite cu totul" in ceea cc priveste Itirile politicc interne.
Encyclopldie des gens du monde), M. K. face un scurt istoric al incercarilor de Etc publics numai vesti extern. Totusi, publicitatea stirilor de politica interns
a intemeia presa romaneasca: Rolul foilor lui Eliade si Asachi. Caracteristicile -
se face pc alts cale: pc cea orals soptita". Astfel ca opinia publica e totusi
foilor dintre 1830 si 1847. Presa anului 1848. Presa Intre 1849 si 1854. Litera- bine informata in Principate, in timp ce informa(iile despre Principate, aparute
tura romana in acesti ani. Situatia preset in 1855. Adauga observatii critice in presa strains, sint numai din a doua si a treia mina".
asupra foilor care apar in cele trei provincii romanesti. Critical mai ales deca-
derea Gaselei de Transilvania sub I. Muresanu. Lauda bunele intentii ale zia- 918 [G. I.] 05(498)
rului Timpul, sprijinit de casele marl comerciale din Bucuresti, Ina li repro- [Articol in legatura cu problema presci in Principatele
seaza usurinta in selectarea materialului, dind ca exemplu articolul lui G. Sion, Remand G. TRANS., XVII (1854), p. 369, 376-377:
care ofenseaza femeile moldovene. Din Campa lath, 5 Noembre 1854.
Biciuieste pc acci publicisti ai Intunericului" care, trimitind corespondente
910 C. [odrescu], T. 05(498) anonime din Principate la Garda Transilvaniei, no urmaresc altceva decit sa
Unu eco. FOrLETONUL Z., IV (1855), p. 14-15. stoats castanele din foc cu mina redactici si sa-si desfasure intrigile personale.
Rectificari de date In legatura cu articolul Jurnalismul romanesc... aparut Subliniaza ca este nevoie de publicisti curajosi, care 55 dezbata pe fats proble-
iu Romania Lilerard. mele actualitatii si ale viitorului, Indeosebi cele legate de situatia Principatelor

45
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI 05(498)

fats de Imperiul otoman. Ca exemplu de necesitate a unor astfel de dezbateri 929 05(498)
in presa din Principate, discuta polemic un articol aparut, intre altele, si in [Se anunta ca s-a retras debitul postal " in Imperiul
Ost-deutsche Post din 26 nov. 1853. Austriac foilor Concordia", Secolur suplimentului
919 05(498) acestuia, Albumul literaria"]. TELEGRAFUL R., V
(1857), p. 171: Principatele de Ia Dunare.
[Comentarii despre starea infloritoare a ziaristicii din
Principate]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 31-32: Tiara 930 05(498)
romanesca si Moldavi'a.
Se dau informa(ii si caracterizari asupra ziarelor care apireau in Princi-
[Articol despre ziarele din Principate de Ia sfirsitul anului
pate.
1857]. G. TRANS., XX (1857), p. 403: Cronica straina.
Enumerarea tor, precunt si o caracterizare generals. favorabilS.
920 05(498)
Jurnalele terilorti romanesti. G. TRANS., XVIII 931 05(498)
(1855), p. 319-320, 322-323, 328. [Critica presei din Principatele Romane]. G. TRANS.,
Despre ziarele care apAreau yin Principate si indeosebi despre Steaua XXI (1858), p. 84: Teara Romaneasca si Moldavia.
Duolni, al c3rei program se recta in exlcnso. Despre ziarele din Principate se spune: cit de pu(in se ocupil etc cu trebile
tarii din nAuntru, cu progresul seau regresul locuitorilor de prin deosebitele
921 Bossueceanu, Gh. R. 05(498) Orli ale !Aril, cu nevointele si vindecarea foe cu incordAri si intreprinderi
[Consideratii asupra situatiei grele a presei romane de folositoare spre a da tin avint industrici de cultura pAmintului, de arts si me-
dupa 1848, cu ocazia reaparitiei jurnalelor Timpulii" si serii". Despre cele dou5 capitale, se aratA ca au monopolizat" toate paginile
Albumula litteraria"]. TIMPULU, I (1856), nr. 1, ziarelor, iar celelalte orase si comune nu figurcaza nicidecum prin oe. Bute-
p. 1-2 . tinul Oficial e plin mai mutt cu anun(uri de vite furate. In Moldova, exists
o singura foaie: Gazeta de Moldavia.
Profesiune de credinta. Arata ca jurnalele apArute dupA 1848 au dis-
pArut repcde, dar (ara are mare nevoie de jurnale ca sa-i apere interesele, mai
ales acum. cind chestiunea Principatelor se discuta pe larg in presa strain5. 932 05(498)
[5tire din Brasov cu privire la numarul redus al ziarelor
922 05(498) in Tara Romaneasca fat& de Moldova, care este mutt mai
[Scurte caracterizari, mai ales tehnice, ale citorva gazete inzestrata in aceasta privinta]. ZIMBRUL, II (1851),
din Principate]. ZIMBRUL, IV (1856), nr. 4, p. 1-2. p. 171: Revista
E vorba de: Steaoa DunArii, Gazeta de Moldavia, Zimbrul §i Buletinul
Oficial din Tara Romaneasca si Moldova. Se insists indeosebi asupra imbuna- 933 05 (498)
MOM conditiilor de apari(ic. [Notita cu privire Ia inferioritatca in care se afla. Tara
Romaneasca in privinta presei]. G. TRANS., XIV (1851),
923 05(498) p. 350-351.
[Stire despre ziarele moldovene si muntene care apareau ...Tara romaileasca a cu totul sarael dc
in 1856]. G. TRANS., XIX (1856), p. 23-24: Tier'a
romanesca si Moldavi'a. 934 05(498)
924 05(498) Reguli asupra presei, BULETIN [T. R.], 1854, p. 365.
[Raspunsul redactiei la o scrisoare a lui Petru Roset]. Aceste reguli vor sluji dcocamdata drept baza la infiintarea de jurnaluri,
STEA0A D., II (1856), p. 5-6: Iasii 5. Ianuari. pins cind se va aleatui un proicct cu toate cerutele desvoltAri, si va luoa putere
de lege". Au fost intocmite de Sfatul Administrativ si promulgate prin ofis
Intro altele, Sc discuta si p3rerile lui Roset despre puterea de influentare domnesc.
a presei in Principate. I se aratA ca. tcama sa cu privire la raspindirea ideilor
prin presS, in popor, nu era justificata, din pricina tirajului redus al gazetelor 935 * * * 05(498)
si a micului numAr at stiutorilor de carte in popor: din cele 500 de exemplare
ale Rotnaniei Literare si cele 300 ale Zimbrului, nici 10 nu ajung sa fie citite de [Articol in leg5.tura cu noua reglementare a presei in
Oran i. Tara Romaneasca]. G. TRANS., XVII (1854), p. 391-
392: Bucuresci, 2 Decembre.
925 05(498) ElogiazA nova lege, considerind ca va crea o stare unlit mai propice pen-
[Se inregistreaza cu regret abrogarea legii presei din tru inflorirea presei decit cca anterioarA.
Principate, In urma carui fapt jurnalele cele liberate si
patriotice vor inceta cu totul"]. G. TRANS., XIX (1856), 936 05(498)
p. 299: Tiara romanesca si Moldavi'a. [Corespondents de la frontiera romaneasca", anuntind
aparitia apropiata a foii Vocea Oltului" si comentind felul
926 05 (498) in care se prezenta presa munteana si indeosebi foaia
[Se anunta ca autoritatile austricce au permis patrunde- Timpulal. G. TRANS., XVIII (1855), p. 42-43: Tier'a
rea in Imperiu a doua jurnale romanesti]. G. TRANS., romanesca si Moldavi'a.
XIX (1856), p. 394: Austria. Se precizeazA cA Vocea ()Unita urma sa iasS sub redactia lui MAcescu si se
927 Petrescu, Al. 05 (498) discuta rolul presei in general.
Fanarula lui Diogene. SECOLULU, I (1857), nr. 58, 937 05(498)
p. 2-4. [Observatii despre starea infloritoare a presei din Tara
Subliniaza necesitatca de a se gAsi in Principate 102 oameni de caracter. Romaneasca si despre numarul mare al cititorilor]. G.
Caracter inseamn5 a-si da scama, rice autorul, cA omul, fiin(A din natura TRANS., XVIII (1855), p. 63-64, 66: Tier'a romanesca
sociabila, inch afarA din societate nu se poate intelege, are datorie a prefera si Moldavi'a.
familia sie-si, patria familiei, omenirea pe deasupra tuturor, pitta la sacrificiu".
Apoi cercetcaza Idol cum ziarele romanesti au rAspuns acestei necesitA(i, Se aratl ca crau cite 1000 de cititori de ficcarc ziar. Fragment diutr-o
analizind Steaoa Dundrii, Timpul, Concordia, Opiniunea, Buciumul, Romania, corespondon(A de la I3ucuresti.
Conservalorul activitatea §i programul tor, in legatura cu problema centrals
a momcntului: unirca Principatclor. 938 05 (498 )
[Se anunta ca va aparea un nou ziar la Bucuresti].
928 05(498) LE COURRIER DE B., I (1856), nr. 43, p. 1: Revue poli-
[Informatii referitoare la presa din Principate]. G. tique.
TRANS., XX (1857), p. 119: Teara Romaneasca si Moldova. Ziarul are ca scop lAmurirea comisiei ce trebuia sa se instalaze la Bucuresti,
Se dau informatii privitoare la toate foile cu caracter politic, din Moldova conform Tratatului de pace de la Paris, ca sa afle dorintele poporului roman.
si Muntenia. Titlul ziarului nu a fost stabilit IncA.

46
www.dacoromanica.ro
05(498)
PERIODICE ROMANESTI 05(498)

939 05 (498) 948 05(498)


[Caracterizarea presei din Tara Romaneasca in anul [Se anunta ca Vogoride interzisesc reaparitia foilor Zim-
1857, dupa Le Journal de Constantinople"]. - SECOLULD, brul" si Steaoa Dunarii", chiar sub conditia respectarii
I (1857), nr. 38, p. 1-2. regimului de cenzura]. - L'EToiLE DU D. [Bruxelles], I
La sfirsitul unci corespondente cu privire la situalia politica din Tara (1857), p. 145: Resumd des lettres et des journaux du pays.
Romaneasca, se fac scurte caracterizari despre gazetcle care apareau in Princi-
pat, In anul 1857: Concordia e considerate ca mai mature mai ponderata; 949 Rosetti, C. A. 05(498)
Seco lula - forma sub care a rendscut ziarul Timpuld, cc fuscse suprimat - e
[Comentarii despre restabilirea libert5.tii presci in Moldova].
acuzat ca lase a se ivi p'aici pe colca idol de o culoare atit de roseate ittcit - ROMANUL, II (1858), nr. 84, p. 234.
citindu-I isi aducc amintc cineva de toate tiradele cu care Europa in indemnata
la 1848"; despre Romania, se spunc ca se ingimfa de a fi (carte doctrinare ; Salute cu bucurie apropiata rcaparitie a foii Steaoa Dunarsi.
Israelitul Roman e caracterizat drept un ziar unionist. - Extrasul a precedat 950
de un scurt comentariu at redactici Secoluiui.
05(498)
[Traducerea caracterizd.rii acute ziarelor moldovene de
940 Aser, Moscu 05(498)
[Note cu privire la ziarul Concordia", in raport cu ccic-
lalte gazete din Tara Romaneasca]. ISRAELITULD R.,
Bruxelles]. -
catre gazeta Le Levant", editata de beizade Vogoridi in
STEAOA D., III (1858), supl. la nr. 88,
p. 350 [gresit: 262] Curicrul Esterioru.
I (1857), nr. 5, p. 4. Sint caracterizate: Steaoa Dunllrii, Zimbrul, Constitulionarsul si "'atria.
subfiniaza cu satisfactie ea, in Tara Romaneasca, ficcare nuant.a 951
de opiniune isi creaza organul sau". Dar Concordia, cit si Secoltsla §i Romania,
05(498)
cunt de acord asupra puncturilor fundamcntalc", mcrg tot spre aceiasi [Se anunta apari%ia unor ziare noi]. - GAZ. DE MOLD.,
tinta". XXX (1858), p. 346: Novitale din nauntru.
Dupa restatornicirea libertatii presei, au rcaparut Steaoa Dundrii 5i Zim-
941 Boerescu, V. 05(498) brul, sub titlul adaogit Zimbrul si Vulturul. Vor aparca in curind: Monitorul
[Consideratii in legatura cu lipsa de sprijin din partea
publicului pentru presa din Tara Romaneasca].
LULU, I (1858), p. 29: Bucuresti.
- NATIONA-
Constiliscionalul sau Aulonomica a lui Grigorie Bals, Confederalia Romdnd
Timpul §i Libertatea Dundrii, publicata la Galati de Adrian.

952 Rosetti, C. A.
Arata ca Romania isi incctase aparitia, Itt urma unui deficit de 10 000 de
05(498)
lei, iar Secolula isi incheie existcnta cu o paguba de 18 000 de lei, din cauza [Notita despre presa moldoveana]. - ROMANUL, II
insuficicntului numar at cititorilor. (1858), nr. 92, p. 263.
Anunta ca in Moldova urmau se apare urmatoarelc foi: Steaoa Uttrulrii,
942 05(498) Constitutionalist sau Aulonomia a lui Grigore Bals, Zimbrul si Vulturul, Conte-
Reguli asupra presci. - ANUNT. R., V (1858), nr. 100, deraiia Romana, Timpul, rcdactat do doctorul Virnav, si Libertatea Dundrii,
p. 1-2. foaie editata la Galati de profcsorul Adrian.
Se publica, spre a fi reamintite, vechile reguli asupra cenzurii. 953 05 (498)
943 05(498)
[tire despre apropiata aparitie la Timisoara a unui
ziar politic in limba romans ri sarba"]. - G. TRANS.,
Reguli asupra presei. - DIMBOVITA, I (1858), p. 86. XIV (1851), p. 15.
Cu o notice introductiva, in care se arata ca Astunlatorul a luat atitudine
fate de incetarea ziarului Romanul, publicind regulele asupra presei". Se 954 05 (498)
subliniaza Irma ce acestea nu constituiau un regulament, ci simple instructii [Scurt comentariu despre necesitatea editarii unui ziar
formulate de guvern cu citiva ani inainte. romanesc la Timisoara]. - G. TRANS., XIV (1851), p. 367,
col. II: Arad, 11 Noem.; ZIMBRUL, II (1851), nr. 46,
944 Winterhalder 05(498) p. 173-174: Austriea.
Suferintele mid ale vietii omenesti. - ROMANUL, II Amintindu-se ca in Timisoara apare un ziar sirbesc, se afirma: doriam
(1858), nr. 73, p. 291-292. din inima ca se iasa si unul roman".
Intro altele, enumera suferintele unui redactor de ziar bucurestean: lipsa
de bani, colaboratori nepoftiti, abonati care-81 schimba mereu domiciliul, 955 05 (498)
critici orali vehementi etc. [Stire despre numarul ziarelor din Imperiul Austriac in
raport cu nationalitatile]. - G. TRANS., XIV (1851),
p. 414.
945
[Ziarele existente in Moldova in anul 1851].
II (1861), p. 171: Revista Politics.
- 05(498)
ZIMBRUL, In total, 93 de ziare politice, dintre care unul roman.

956 05(498)
946 05(498) [Stire din Sibiu rcferitoare la numarul jurnalelor cc apa-
[Comentariu despre dezvoltarca presei moldovene sub reau in Imperiul Austriac]. ZIMBRUL, II (1852), p. 201:
domnia lui Gr. Ghica]. - G. TRANS, XIV (1851), p. 351, Revista Politick
col. I. Redactia Zimbrului se intreaba de ce se spun ca in romanestc apare un
singur ziar.
Sint citate pose titluri de periodice: Zimbrul, Garda de Moldavia, Buie-
tinul Oficial si alto trei care nu corespond realitatii: Jurnalul D. Kogalniceanu, 957 05 (498 )
Romanul !rattles §i Buciumul Rome'. Ultimele doua par a indica o confuzie [Date statistics asupra numarului foilor politice din
cu sole doua tipografii existente in Iasi, In acel an. Monarhia Austriaca]. - TELEGRAFUL R., I (1853),
p. 407: Intamplari de zile.
947 Constantinescu 05(498)
Din totalul de 72 de gazete in diferite limbi, 2 crau redactatc in limba
[Articol cu privire la scrisul sub cenzura]. - STEAOA rum Ana.
D., II (1856), p. 58-59: Corespondenti& particular& a Stelci
Dunarel. 958 05(498)
Motto din Bemis. - Articolul e scris la primirca scull ca in Moldova se [Articol de critics asupra atitudinii carturarilor roman
va decreta libertatea tiparului. Ti exprima bucuria pentru aceasta veste si din Ardeal]. - G. TRANS., XVII (1854), p. 142-143, 154-
arata ca scrisul sub cenzura era mult mai odihnitor pentru jurnalisti: publicul 155: Din tinutulii Branului, 5 Maiu c. v.
presupunea adesea ca scriu cu subintelesuri, deci mai adinc decit s-au gindit Autorul anonim observe ca au dreptate cei care spun: Carturarii nostri
ei in realitate; jurnalistii, fund tutelati de un organ supraveghetor, nu mai seamen cu idolii pagodclor din India: ceea cc au invatat, voiesc a sti numai
simteau raspunderea fate de public. dinsii...". Nu-si dau seama de datoria for fall de public si nu daft nici un concurs

47
www.dacoromanica.ro
05(494 PLRIODIEE ItomANEW : A 05(498)

foilor romanesti din Transilvania. Citedza critica adusd in trecut acestor intelec- Sc reproduce din au:ma tarifA num5rul jurnalelor de fiecare limba auto-
tuali, de care Ion Alaiorescu. li indeamnd sa lass din amortire si sd colaborcze rizate 55 circulc in Monarhie; intre acestea, 2 foi din Principate si 3 foi roma-
act's, la ccle doua foi din Transilvania. nesti tiparite in Imperiu.
959 05 (498) 969 05(498)
Cerculariul episcopului aradanu, in care contindd. prenu- [Telegraful Roman" anunta ca, incepind de la 1 ianuarie
maraciunca la Gazeta" si Telegrafu". - FOAIE PT. 1859, taxa timbrului, care trebuia platita de ziarele de cate-
MINTE, XVII (1854), p. 240. goria sa in launtrul Imperiului, va scadea de la 2 creitari la
Episcopul Procopie Ivacicovici indeamul pc clerici sd se aboneze la Tele- 1 crcitar de exemplar]. - TELEGRAFUL R., VI (1858),
graful Roman 5i Gazeta Transiltaniei, impreuna cu Foaia pentru Mink. Arata p. 190: Monarhia Austriaca.
insemnatatea acestor periodice.

960 05(498) 05(498) (A-Z) PERIODICE ROMANEM


[Date statistice cu privire la ziarele din Monarhia Austri- (Clasate in ordine alfabetica)
aca]. - G. TRANS., XVIII (1855), p. 150: Austria.
Dup& Oesierreichische Correspondenz, se arata c5, dintre cele 271 de ziare 970 Bossueceanu, Gh. R. 05(498)
care apareau In Monarhia Austriaa, 148 apareau in limba germana, 123 in
alte limbi, intre care si citeva ziare romanesti. [Profesiune de credinta cu prilejul reaparitiei jurnalelor
sale Albumula Litterariu" si Timpulii"]. - TIMPULU, I
961 05(498) (1856), nr. 1, p. 1-2.
la plingerea ziarului Kolozsvari Magyar
[C,omentarii 970 a [Bossueceanu, Gh. R.] 05(498)
Futar" cu privire la indiferenta intelectualitatii maghiare
din Transilvania fats de presa maghiara locala]. G. TRANS.,
XIX (1856), p. 342, col. II: Clujil, 13 Noembre c. n.
- _
[Articol prin care multumcste color cc au imbratisat
cauza publicatiilor sale, Albumula Litterariu" si Timpulii"].
TIMPULU, I (1856), nr. 4, p. 1: Bucuresti.
Redactia Gaze:el Transilvantei subliniazal c5 aceeasi atitudiue o mauifestd
si publicul romanesc tap de presa in limba sa. Printre persoanele amintite, slut Mihail Stoianovici si fratii Polihroniadi.

971 05(498)
962 05(498)
[Redactia publicatiilor Albumulii Litterariu" si Seco-
[Sc observa cu regret ca la Muras-Osorheiu, din 600 de lulu" anunta ca aceste foi se trimit regulat in Moldova, o
ziare cite sosesc la posta, e doar unul singur romanesc]. - data pc saptamina, cu posta ruseasca]. - SECOLULU, I
G. TRANS., XX (1857), p. 90: 1\fronarchi'a Austriaca. (1857), nr. 36 p. 1.

963 05(498) Abonatii care nu primesc regulat accste foi trebuic sa cerceteze, sa vada
care este adevSrata cauz5, cad probabil vine do la cenzura de acolo.
Desprc vrasmasia si pisma gazetcloru neoficiale in contra
celora oficiale. - G. TRANS., XX (1857), p. 382-383: 972 05(498)
Transilvania. [Se reproduce, dup5. Gazeta Brasovului" - Kron-
Se traduce un articol din Siebenbatger Bole, In care se critica accasta stalter Zeitung" - nr. 87, stirca c5. foaia cc iesc in Bu-
vrAjnidsie. Gazeta Transilvaniei, fuaie oficiala provincialA, e de acord cu p5rerilc curesti cu titlu "Secolula politica comercialii", pre&im si supli-
gazetei sAsesti. mentul sau Albumula Litterariu", s-a oprit cu totul de a mai
intra sau de a trece prin statele c. r. c."]. -SECOLULU, I
964 05(498) (1857), nr. 41, p. 4: Nuvele strain.
[Se noteaza ca cci 1200 de locuitori unguri din Abrud si
Rosia primesc 96 de jurnale unguresti si 32 germane].
TELEGRAFUL R., V (1857), p. 175: Intamplari de zi.
- 973 Bossueceanu, [Gh. R.] 05(498)
[Anunt cu privire la incetarea aparitiei jurnalelor Albu-
Autorul anonim al notitei se intreab5: Ogre cite exemplare din jurualcie mul Litterariu" si Sccolultr]. - SECOLULU, I (1857),
romanesti sc vor fi duciud la zecite accle de mil locuitori romani, cc se and in nr. 89, p. 1.
tinutul acela?". Bossueceanu anuntd, la 5 decemvrie 1857, incetarea aparitiei jurnalclor
noastre".
965 05(498)
974 05(498)
[Directiunea postala a Imperiului Austriac anunta ca., in
cursul anului 1858, vor aparea 2 periodice politico romanesti, [Scurt comentariu in jurul aparitiei foii comerciale Anun-
fats de un total de 97 de periodice]. - TELEGRAFUL R., tatorul roman"]. - BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p.
V (1857), p. 402: Transilvania. 49: Donaufurstenthumer.
Date asupra personalitAtii cditorului, tipograful german H. Ohm, proprie-
966 05 (498) tarul tipografiei, si asupra scopului pc care-I urnarea prin ziarul Oda: o foaie
Trebuinta publicitatii. IsvOrale ci. Limba jurnaleloril. general& de anunturi, care sa aduca servicii comerciantilor, meseriasilor etc.
- G. TRANS., XX (1857), p. 407-408; XXI (1858), 05(498)
p. 3, 8, 11-12. 975
Sc considerA necesarS existenta unci prose periodic° romanesti in Transil- [Se anunta el la Bucurcsti s-a Infiintat" ziarul Anun-
vania, pentru a-i educa pc romini politicestc si pentru a-i face sd nu-si uite - GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 61: Tara
limba. Se recomand5 sa se scrie pe gustul publicului si potrivit culturii sale; Romo.neasca.
de asemenea, Intr-o limba pe intelesul tuturor. Ziarul e caracterizat: carat numai pentru interese localnice".

967 Marienescu, At. M. 05(498) 976 Badulescu 05(498)


sa ne stim afla in timpul de astazi. (Meditatiune si vieata). [Articol expunind programul gazetei semioficiale Anun-
- TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 104, 107-108: Foile- tatorul Roman"]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 1, p. 1.
ton.
977 05(498)
Autorul este do Orem ca inleligenta" romans din Transilvania sd editeze
o revista, care sd urmAreascA: studicrea trecutului rorninesc, sub toate aspec- [tntelegere intre redactia Anuntatorului Roman" si
tele sale, cresterea poporului si crearca unei literaturi romanesti. pitarul Alexandru Carcalechi]. - ANUNT. R., IV (1857),
nr. 1, p. 4.
968 05(498) La urma acestei intelegeri, toti fostii abonati ai ziarului V eSiii0/14i Roma-
Estractii din tarifa jurnalelora pamantene si staine, care nese - care isf Incetase aparitia - vor primi Anunjeitorul Rormin pina la stir-
se pota trage prin c. r. posta austriaca. - G. TRANS., XXI situl anului in curs. Se auunta totodatS c& redactia noului ziar se af15 In hanul
(1858), p. 126-127. Filipescu, in locul uude fusese redactia Vestilorulai.

48
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANETI: A -8 05(498)

978 (5(498) 989 05 (498)


[Despre aparitia gazetei Anuntiatorul Roman"]. - [Despre foile romanesti care apareau la Paris: Opini-
GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 45: unea" si Buciumul"]. L'EToILE DU D. [Bruxelles],
Novitale din nauntru. I (1857), p. 165.
Se anunta cd o publics " Badulescu ; gazeta is locul Vestilorului Roman, Se dau detalii asupra numerelor apdrute dirt aceste I'd 9i asupra tendinle-
care a !Recta sa apard, in urma mor(ii fondatorului sdu, Z. Carcalechi. lor lor na(ionale. Se anunta ca se vor reproduce ad coresponden(ele primite
din Principate de catre cele cloua organe ale romanilor din Paris.
979 05(498)
990 05(498)
[Se mentioneaza. ca Anuntatorul roman" continua sa
apara]. - FOAIE PT. MINTE, XX (1857), p. 12: Bibliogra- [Notita cu privire la foaia Bucovina"]. - G. TRANS.,
fie. XIV (1851), p. 3.
Se explicd aparitia ei neregulatA in 1850, din pricina lipsei de Mere romane
980 05(498) la tipografia din capitala Bucovinei.
[Redactia Romanului" protesteaza ca s-a publicat in
Anuntatorul Roman" tin articol luat din Romanul", fara
a se specifica aceasta]. - ROMANUL, I (1857), nr. 41,
p. 1, col. I.
991
[Se anunta apropiata reaparitie a foii Bucovina "].
G. TRANS., XV (1852), p. 9.
05(498)
-
Saida rota, fArd titlu. 992 K. [ogalniceanu], M. 05(498)
981 05(498)
Rectificatie. ROMANIA LIT., I (1855), p. 92.
Rectified afirma(ia fdcuta in articolul Jurnali5mul roman in 1855 ca foaia
[Se reaminteste abonatilor la Anuntatorul Roman" ca Bucovina ar fi Post scoasa de emigrautii romani. Arata ca ca a Post editata de
trebuie sa plateasca abonamentul pe semestrul al II-lea si se fra(ii Hurmuzachi.
face cunoscut ca nu se vor mai primi cereri de abonamente
not ark sa fie insotite de banii cuveniti]. - ANUNT. R., 993 05 (498)
IV (1857), nr. 42, p. 1. [Jurnalul Sfatului Administrativ Extraordinar, privitor
982 05 (498)
la noua intocmire a Buletinului Oficial"]. - BULETIN
[T. R.], 1853, Few. 9, p. 1; VEST. R., XVIII (1853), p.
Instiintare importanta. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 45-46.
90, p. 1.
Va avea o redac(ic separata de a Vestilorului Romanesc. Sc va contopi cu
Redactia gazetei A nunlalorul Roman anunta pe abonatii sal sa-9i rein- Foaea Saleasca, sub titlul de Bulclin Oficial. Va cuprinde numai publica(ii ofi-
noiascA abonamentul la timp pe anul 1858; abonamentul va fi de 21 de sfantihi ciale, suprimindu-se 9tirile va apArea sub ingrijirea Sccrctarului de Stat.
pentru 1 an 9i de 12 sfantihi pe 6 luni.
994 05 (498)
983 05(498)
[Prin rcorganizarca si trecerea Buletinului" la Secreta-
[Redactia Anuntatorului Roman" anunta ca primeste riatul Statului, se schimba si titlul, din Buletin Oficial al
abonamente si pe 9 luni, cu pretul de 16 sfantihi.] - ANUNT. Principatului Tarii Romanesti" in Buletinul Oficial"]. -
R., V (1858), nr. 24, p. 1. BULETIN [T. R.], 1853, p. 1.
984 05(498) 995 05(498)
[Redactia Anuntatorului Roman" anunta ca de la 23 [Ofisul domnesc catre Secretariatul Statului, prin care
aprilie isi va muta birourile in casele lui F. Bossel, pe podul paharnicul Ghit5. Marcovici este numit in postul de corector
Mogosoaei]. - ANUNT. R., V (1858), nr. 26, p. 1: Anuntiu. at Buletinului]. - BULETIN [T. R.], 1853, p. 1; VEST. R.,
Birourile vor fi mai aproape de tipografie, astfel ca publicul va avea mai XVIII (1853), p. 45.
la IndemInd alit cancelaria gazetei, cit 9i tipografia. Cu un salariu de 600 de lei pc lurid.

985 Rosetti, C. A. 05(498) 996 05(498)


[Comentariu in care subliniaza ca. ziarul Anuntatorul [Se comenteaza aparitia, in format marit si in 4000 de
Roman" a inceput sa elogieze guvernele moderate si tole- exemplare, a Buletinului Oficial" at Tarii Romanesti]. -
rante]. - ROMANUL, II (1858), nr. 95, p. 275. BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p. 49: Donaufarsten-
Afirma ca se bridal de aceasta luare de atitudine a foil semioficiale, cc
thilmer.
part a fi un semn di ea a renun(at Is opinia ca taria unui guvern ar consta 997 05(498)
din asprimi 91 persecutdri". [Se vesteste ca Buletinul Oficial" al Tarii Romanesti
va aparea in format marit, la fel cu cel al Moldovei]. - GAZ.
986 05(498) DE MOLD., XXV (1853), p. 61: Tara Romaneasca.
Instiintare Importanta. - ANUNT. R., V (1858), nr. 98,
p. 1. 998 05(498)
Redactia A nunialorului Roman face cunoscut ca, pe anul 1859, nu se vor [Adresa trimisa de Secretariatul Statului catre cirmuirile
mai face liste de abonati fard bani, ci se va trimite jurnalul numai la aceia judetelor, prin care core sa trimita regulat la acest &parla-
care vor pldti la inscriere abonamentul, adica 21 de sfantihi pe un an. ment numele tuturor amploiatilor civili si militari, ale boie-
rilor cu rang si ale pensionarilor care au decedat, ca sa fie
987 05(498) trecute in Buletinul Oficial"]. - BULETIN [T. R.], 1853,
[Articol-program al gazetei]. - BUCIUMUL, I (1857), p. 13.
p. 1: Duminica, 22/10 Martie, 1857. 999 05(498)
Redactia arata c3 jurnalul c fondat de junimea romans din straindtate, Instiintare de la Redactie. - VEST. R., XVIII (1853),
spre a contribui la clarificarea situatiei Principatelor Romine. Explica deviza p. 33.
de pe titlu: Autonomia, Unirea 9i Principe strain. Subliniazd ca va milita pentru
Se face curroscut ca, desi Buleltnia Oficial se va tipari de la 5 februarie 1853
alegerea unui priucipe de ginta latina. Va ldmuri misiunea Divanurilor ad-hoc,
care aveau a se pronunta in curind asupra refortnelor necesare in Principate. la tipografia 5coalei 'rationale, sub direclia cinstitei can(elarii a Buletinului",
totu9i abonatii it vor primi pe acest an tot de la redactia Veslilorului.
988 05(498) 1000 05(498)
[Se anunta cu bucurie Ca la Paris a inceput sa apara [Se fixeaza abonamentul la Buletin, pentru particulari,
jurnalul romanesc Buciumul"]. - CONCORDIA, I (1857), la doua ruble pe an]. - BULETIN [T. R.], 1853, p. 42;
p. 78. VEST. R., XVIII (1853), p. 86.

49
www.dacoromanica.ro
05(498) PERlobicE ROMANESTI: B C 05(498)

1001 05(498) Oficial a Moldovei "]. - BULETIN [Mold.] XXVI (1858),


[Adresa Secretariatului de Stat catre cirmuirile judetelor, p. 507: Ministeriul Trebilor Streine.
-
prin care core sa se comunice numarul exemplarclor din Bule-
tinul Oficial" necesare satelor]. BULETIN [T. R.], 1853, 1011 05 (498)
p. 46.
Ca sa se stabileasca in cite exemplare sa se tipareasca Buletinul. lucrarilor Divanului Ad-hoc]. -
[Se anunta ca un buletin special va publica rezultatul
GAZ. DE MOLD., XXVIII
[recte XXIX] (1857), p. 321: Novitale din nauntru.
1002 05(498)
1012 05(498)
[Comentariu favorabil Ia tirilc cu privire la reorgani-
zarea Buletinului Oficial" din Bucuresti]. - G. TRANS., [Libraria C. A. Rosetti anunta ca face abonamente pentru
XVI (1853), p. 67: Tier'a romanesca si Moldavi'a. Buletinul oficial al Adunaril Ad hoc" din Moldavia]. - RO-
MANUL, I (1857), nr. 35, p. 1, col. I.
1003 05(498) Pretul, 2 galbeni pentru 20 de numere aduse la Bucuresti.
[Scurt comentariu la masurile pentru imbunatatirea
Buletinului Oficial" din Tara Rom5.neasca]. G. TRANS.,
XVI (1853), p. 87: Tier'a romanesca si Moldavi'a.
- 1013
[Interpclarca lui M. Kogalniceanu si discutiilc cu privire
05(498)

Se Linda buna masura de a se publics cit mai mull° din hotaririle guver- Ia sechestrarea Buletinului" Adunarii de catre guvern]. -
nului. BUL. ADUN. AD-HOC MOLD., I (1857), nr. 11, p. 1-2.
1004 05(498) 1014 05(498)
[Secretariatul Statului face cunoscut ca ii prisoseste un [Protestul Adunarii, adrcsat Comisici Internationale din
numar de exemplare din Buletinul Oficial" si ca cei care Bucuresti, cu privire la oprirea de catre guvern a distributiei
doresc sa se aboneze sa se adreseze la accst Departament]. Buletinului" sedintelor sale]. - BUL. ADUN. AD-HOC
BULETIN [T. R.], 1853, p. 106. MOLD., I (1857), nr. 12, p. 1-2.
1015 05(498)
1005 05 (498)
[Tcodor Codrescu anunta, intr-o notes, ca a dirijat tipa-
Redactia Buletinului Oficial. - BULETIN [T. R.], 1855, rirea Proceselor-verbale de la N. 19 al Buletinului 5edintelor
p. 2. Adunarii"]. - BUL. ADUN. AD-HOC MOLD., I (1857), nr.
Aduce la cunostinta particularilor care doresc a avea Buiclinul sa se abo- 24, apendice IV, p. 4.
neze cit mai repede, pentru a se putca regula tiparirea num5rului trebuincios
pe scama d-lor abonati". 1016 C.[retulescu], C.A. 05(498)
Concordia romina. - CONCORDIA, I (1857), p. I: Bucu-
1006 05(498) resti, 5 Fevruariu.
[Articol lamuritor cu privire la reorganizarca Buletinului Articol-program, scris de redactorul sef al gazetei. - C. A. Cretulescu sus-
Moldovci"]. BULETIN [Mold.], XIII (1851), p. 1, col. I; tine ca, in acele momente, in tars, era necesar sa se inlature spiritul de partida",
GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 211: Novitale din naun- in folosul concordici unanime. Considers existenta partidelor ca un element de
tru. discordie: partidelc se acuzeaza intro ele, uncle de a merge prea lute, altele de a
Se arata ca Bulainul Oficial s-a intemeiat in 1832 de °data cu Asezamin- merge incet".
tul col nou, ca un organ publicarilor oficiale a guvernului". In 1839, printr-un
proiect vo tat do Generalnica Adunare" i s-a adSugat Foaia &Wank. Din aceste
1017 C.I.B. 05(498)
foi, apareau anual 180 de numere, in 3000 de exemplare. Sporind insa num5rul Salutare concordie romanal- ANUNT. R., IV (1857),
actelor oficiale de publicat, ambele gazete s-au dovedit neindestulatoare. in nr. 4. p. 1.
consecinta, Sfatul Administrativ Extraordinar a hotarit contopirea ambelor Ureaza succes ziarului Concordia, in indeplinirea programului sAu, §i ii
foi i aparitia in viitor a Buletinului, reorganizat, intr-un tiraj si cu un indeamna sa invete pe romini sa traiasca in concordie, ca sa ajunga departe.
format mai mare. - In Garcia de Moldavia, text roman si francez.
1018 C.[rc(ulescu], C.A. 05(498)
1007 05(498) Respuns5 Anuntatorului Romanii. - CONCORDIA, I
[Textul hotaririi nr. 1254 a Secretariatului de Stat, cu (1857) , p. 10.
privire la modificarea unor puncte din contractul inchciat in Multumeste Anunldlorului Roman, care a intimpinat cu sincere felicitari
1847 cu G. Asachi, pentru editarea foilor oficiale]. -BULE- aparitia jurnalului Concordia.
TIN [Mold.], XIII (1851), p. 1-2: Secretariatul de Stat al
Moldovel; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 216-217. 1019 05(498)
Bulelinul §i Foaia Saleasa se contopesc intr-o singura publicatie, cu ti- [Se anunta aparitia foii Concordia"]. - G. TRANS.,
tlul de But et in Foaia YublicaEiilor Oficiale, cu un format math.- Se precizeaza: XX (1857), p. 44: Teara Romaneasca si Moldavia.
conditiile financiare in care va intreprinde Asachi publicarea noii foi of iciale ; 05 (498)
1020
tariful publicatiilor particularilor ce se vor tipSri Lira plata ; drepturile §i obli-
gatiile redactorului. - In Garda de Moldavia, text roman §i francez. [Se anunta cu satisfactie aparitia foii Concordia" la
Bucuresti]. - TELEGRAFUL R., V (1857), p. 87-88:
1008 [Asachi, G.] 05(498) Principatele de la Dunare.
Redactia foilor oficiale. - BULETIN [Mold.], XIII (1851), 1021 05 (498)
p. 4; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 217.
Explica foloasele reorganizSrii gazetci, prin contopirea cu Foaia Saleasca
[Gazeta de Moldavia" salutes aparitia ziarului Concordia"
§i mSrirea formatului. Arata c3 tirajul va fi de 2500 de exemplare. Cu toata
din Bucuresti]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte XXIX]
mSrimca formatului si obligatia de a edits un numSr nelimitat de adaosuri cind
(1857), p. 78: Novitale din nauntru.
va fi nevoie, pretul abonamentului va fi do numai 2 galbeni anual. La sfirsit, 1022 Baliceanu, I. 05(498)
lamureste situatia abonatilor fostei Foi Sate§li. - In Garcia de Moldavia, text [Articol de polemica cu Timpulfil. - CONCORDIA, I
roman §i francez. (1857), p. 30.
1009 05 (498) I. B. raspunde in numele redactiunii" la o fraz5 din Ti,npulu care vorbea
[$tiri despre hotaririle Divanului General cu privire la de uncle ziarc ce se fac Iocul de lupta al celor mai meschine interese". Credo ca
rcorganizarea Foii Satesti", unites cu Buletinul Oficial"]. era o aluzie la Concordia. Dezminte ca ziarul la care scrie ar ataca proprietatea
- GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 111: Novitale din si religia.
nauntru. 1023 Petrescu 05(498)
1010 05(498) [ Despre aparitia jurnalului Concordia "]. - TrmpuLtr,
[Se anunta ca pe viitor Buletinul Oficial" va purta I (1857), nr. 14, p. 4.
titlul: Principatele-Unite Moldova si Valahia, Buletin Autorul critics programul accstui jurnal.

SO
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: C 05(498)

1024 05(498) 1037 05 (498)

Oa]. -
[Se mentioneaza ca. ziarul Concordia" i§i continua apari-
FOAIE PT. MINTE., XX (1857), p. 12: Bibliografie.
in leghtura cu difuzarea revistei]. CONSERVA-
[Nola
TORUL Sectia II (1856), p. 73-74.
Se anunja ca cele mai multe articole din Conservalorul s-au trades din limba

51.
1025 Alecsandri, V.
[Scrisoare catre redactie]. - CONCORDIA, I (1857), p.
05 (498)
franceza si s-au publicat Intr-o edijie separates a revistei, care de asemenea va fi
imparjita acjionarilor" (abona(ilor). Aceasta edijie s-a trimis gratuit mini-
strilor din guvernele europene, ambasadorilor europeni, parlamentarilor,
Arata al aceasta gazeta a produs la Iasi cea mai buns impresiune". redac(iilor de ziare si personalitajilor de seams din Europa.
Ti promite colaborarea sa, pentru viitor.
1038 05 (498)
1026 05(498) Conservatorul ca Roman. - CONSERVATORUL, Sec-
[Redactia Concordiei" face cunoscut tuturor acelora care tia II (1857), nr. 3 §i 4, p. 184-190.
doresc sa publice ceva in acest jurnal ca trebuie sa indite Profesia de credinja a revistei, la implinirea primului period de 7 numere.
numele §i adresa for exacta., chiar daces in jurnal articolele Datata: 9 iunie 1857. -Conservatorul Isi formuleaza programul sau de 4 punc-
for s-ar publica numai cu ini %iale]. CONCORDIA, I (1857), te, In opunere cu punctele formulate sub titlul de Dorinfele Roninilor, cu pri-
p. 73. vire la viitoarea organizare a Principatelor Romane. Sus(ine ca toate cererile
romanilor ar trebui sa se bazeze pe tratatele for cu Poarta, din 1393, 1469,
1027 05(498) 1513 si 1526.
[Se anunta ca jurnalul Concordia" a fost oprit sa circule,
in toatil Monarhia Austriaca]. - CONCORDIA, I (1857), 1039 Locusteanul, N. 05 (498)
P. 137. Catre DD. Actionari shi abonati. - CONSERVATORUL,
1028 05(498)
Sectia 11(1857), nr. 3-4, p.190-192.
Scurte lamuriri cu privire la ideologia si programul de activitate al revis-
[Se comunica sustragerea debitului postal " pentru foile tei. Informa(ii In legatura cu apari(ia si condi(iile de abonare.
muntene Secolul" §i Concordia", in tot cuprinsul Monar-
hiei Austriece]. - G. TRANS. XX (1857), p. 162: Teara 1040 Rosetti, C. A. 05 (498)
Romaneasca. §i Moldavia. [Despre apropiata aparitie a unei foi care va fi organul
1029 05(498) acelei clase ce pin'acum nu s'a adresat nici °data catre tart
§i catre opinia publica."]. - ROMANUL, II (1858), nr. 82,
[Editorul Concordiei", E. Grant, face cunoscut abonatilor p. 326.
la acest jurnal ca in curind se impline§te semestrul §i cei care
vor sa-1 primeasca mai departe sa reinnoiasca abonamentul]. Probabil, este vorba de apropiata apari(ie a foil Constitufionariul.
- CONCORDIA, I (1857), p. 157. 1041 05 (498)
1030 05 (498) [Se anunta ca va aparea. Constitutionelul" sau Auto-
[Concordia" declares di nu va mai raspunde la atacurile nomia", jurnal grigorian" sub redactia lui Gr. Bali]. -
personale ale Secolului" impotriva redactorilor ci]. - STEAOA D., III (1858), p. 192 [recte: 280], col. I.
CONCORDIA, I (1857), p. 172. 1042 Bals, Grigorie 05 (498)
1031 05(498) [Programul ziarului].-CONSTITUTIONARIUL, I (1858),
[Redactia Concordiei", precum §i editorul ei, E. Grant, nr. 1, p. 1: Iassi 10 Noemvrie.
fac cunoscut abonatilor ca acest jurnal i§i inceteaza aparitia Bals declares de la Inceput ca ziarul redactat de el va apara In primul
cu numarul 48]. - CONCORDIA, I (1857), p. 184. rind respectarea drepturilor Principatelor, In cuprinderea capitula(iilor si a
Noel editor, C. A. Rosetti, va da abona(ilor Concordiei un nou jurnal, conven(iei din 7 (19) August". In interior va sus(ine toate reformele necesarie
si adevarat folositoare" - cu condi(ia ca ele O. nu aduca nici resturnarea
redijat de dinsul, sub titlul Runlnula. Abona(ii Concordiei vor fi liberi sa
primeasca noul jurnal sau sa ceara restituirea abonamentului. bazclor societaiii, nici surparea autoritalii"... nici masuri copiate din voca-
bulariele revolu(iilor seau din catihismul socialismului". Va fi contra reformelor
1032 05(498) care yin ca plante exotica".
[Secolult" isi exprima regretul pentru incetarea Concor-
diei"]. SECOLULU, I (1857), nr. 60, p. 1: Stiri din inauntru. 1043 05 (498)
[Notes la aparitia primului numar din Constitutionariul",
1033 05(498) redactat de Gr. Bal§]. STEAOA D., III (1858), p. 212
cordiei"]. -
[Stire despre aparitia ziarului Romanul", in locul Con-
G. TRANS., XX (1857), p. 259-260: Teara
Romaneasca. §i Moldavia.
[recte: 300]: Sciri mai noue.
Steaoa Dunarii salutes profesia de credinja constitujionala a noului ziar si-i
doreste ca faptele sa-i corespunda vorbelor, in viitoarea sa activitate.
1034 Cre(ulescu, Constantin A. 05(498) 1044 05 (498)
[Despre politica jurnalelor Concordia" §i Secoluifil.- [Articol cu privire la atitudinea foii Constitutionariull.
SECOLULO, I (1857), nr. 60, p. 1-2. - STEAOA D., III (1858), p. 238 239.
Sus(ine ca jurnalul Concordia, care si-a incetat apari(ia, a aparat caura In incheiere, se afirma: Constitutionariul arc de parinji pe acei 6000
na(iei, pe chid Scrofula apara cans burgheriei. galbini si de zeu pc Ex. Sa Muhlis-Pasa".
1035 05 (498) 1045 [Hasdeu, B. P.] 05 (498)
[Se anunta ca va aparea Confederatica Romans"
careia redactori §i coloare politic. nu sint Inca cunoscute"].
a [Salutes aparitia foii Constitutionariul", cerindu-i sa in-
deplineasca fagaduintele facute in profesiunea de credinta].
STEAOA D., III (1858), p. 192 [recte: 280], col. I. - ROMANIA [Iasi], I (1858), nr. 1, p. 8: Revista jurnalelor
din Ora..
1036 Locusteanul, Nicolae
Conservatorul. Professia lui de credintsa. Missiunea
lui. - CONSERVATORUL, I (1856), sectia II, p. 3-16.
- 05(498)
1046
[Comentarii la aparitia ziarului Constitutionariull.
05 (498)

1a inceput, arata motivele pentru care locul redacjiei si numele redacto- ZIMBRUL $1 VUL1'., IV (1858), p. 33: Principatele Unite.
rului trebuie sa rAmind necunoscute. Ii acura pc turci ca isi ignoreaza complet Iasil 12 Noem.
intercs-le for in Principatele Romane, ca fac jocul celorlalte puteri vecine si Salutes cu muljumire" faptul ca ziarul are un boieriu mare" ca redactor
persecute tocmai pe acei romani care sint amicii sinceri ai Imperiului otoman. responsabil. Subliniaza ea e prima data cind marea boierime isi sus(ine pe lap
Isi exprima convingerea ca soarta Principatelor trebuie sa ramina legate de a opiniile, prin press: ii ngheri le intunecoase, saloanele bine pazite, erau pine scum
acestui imperiu. Expune apoi fain' cum in(elegc el conservatorismul si progre- toata publicitatea ideilor boieresti ; ele iesea in piata publica, nu pentru a fi
sismul, ca o dualitate necesara. discutate, ci pentru a fi aduse la indeplinire". Intreab.1 Constitubonariut ce

51
www.dacoromanica.ro
05(49R) PERIODICE ROMANESTI C 05(498)

1054 05 (498)
In(elege marea boierime prin reformele necesarie si cu adevarat folositoare"
pe care ziarul anunta ca le va propune? Cuvintele acestea, in gura ei, par cam Vocabular pentru Zimbrulu si Vulturulu. CONSTI-
suspecte". Intreaba, de asemenea, data ziarul sus(ine vreo candidature la dom- TUTIONARIUL, I (1858), nr. 6, p. 4.
nie. Notita polemica, tiparita In stil de anun(, In chenar negru. Explica
trei termeni din vocabularul ce este de mare nevoie cetitorilor", pentru
1047 05 (498) Zimbrul fi Valium', care degradeaza presa: clica", ciocoi lingusitori" si
ciocoi fatarnici".
[Notita de raspuns la articolul din Zimbrul si Vulturul",
datat 12 Noemvrie]. CONSTITUTIONARIUL, I (1858), 1055 05 (498)
nr. 3, p. 1: rasa 14 Nocmvrie.
Se afirma ea in articolul sau cu privire la Constuulionarits1 zia-
Vocabulariu la vocabulariu. Pentru 'Inta.legerea Constitu-
(ionariuluf. ZIMBRUL $I VULT., IV (1858), p. 64.
rul Zimbrul fi Vs( flitrul face niste consideratii menite de a atita ura asupra
altora" Limbajul din Zimbrul ¢i Vuflurul pune redactia Consilialionarialui Ironii la adresa ziarului Constitulionariid. Se arata cA definitille date de
in neputinta de a raspunde unci diatribe atit de uricioase". el acelor termeni: click ciocoi filtarnici si ciocoi lingusitori se aplica per-
fect redactiei sale.
1048 05 (498) 1056 05 (498)
[Lamuriri la articolul program al gazetei]. CONSTI- Jalnica tragodis a morsel c. c. Privilegiu. ZIMBRUL
TUTIONARIUL, I (1858), nr. 3, p. 1-2: Revista $i VULT., IV (1858), p. 67-68.
Se dczvoltA afirmarea din profesia de credinta din nr. 1 ca ziarul acesta Satira literara, in proza si versuri, la adresa preset reactionare, care cauta
este amic sincer al reformelor". Se subliniazA ca, prin reforms ", nu se in- se sprijine marea boierime in Incercarile ei de a salva ceva din privile-
telege realizarea unor sisteme necercate si unor teorii neaplicabile". Se afirma
giile sale de mai nainte. In centrul satirei e pus Consiulalionarial.
cA omenirea nu merge in pas sarind, ci lin si cu stop ". In acest sens, se
dezvolta teoria conducerii mersului omenirii de catre mina providentei". 1057 05 (498)
E amintit Bossuct. In lumina acestor principii, se precizeaza atitudinea
gazetei si fats de viitoarele evenimente: se promite CA redactia nu le va
[Raspuns la invectivele polemice ale ziarului Constitu-
fnregistra Intr-un catalog rece", dar nici nu le va explica in mod tenden(ios.
- ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p. 69-70:
Se exprima convingerea ca, in tArile din Occident, partidele care arats mai
Principatele Unite. Iasii 26 Noem.
aproape de aceasta conceptie moderns a Considulionariului sint cele Ii- Se arata ea, atit timp cit Consiiiulionariul nu fusese demascat ca organ
berale". Lor li se prezice victoria politica dupe 1848. Se citeaza exemple al printului Grigorie Sturza, i se daduse mutts atentie, tocmai In vederea
din via(a politica ettropeana a ultimului an. acestei demascari. Acum Ins& nu i se va raspundedecit In pagina a 1V-a, pre-
zentindu-se extrase din faimoasele doctrine" pe care le profesa. Se afirma
1049 ca Gr. Sturza Imparte gratis ziarul sat' prin tarn., caci altfel 1-ar oninca mo-
05 (498) Iiile in vreun beciu".
[Se anunta locurile unde se pot face, la Iasi, abonamente
pentru ziar]. CONSTITUTIONARIUL, I (1858), nr. 4, 1058 05 (498)
p. 4: Anuntiu. Dialoguri zilnice asupra doctrinelor Constitutionariului".
1050
ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p. 71-72, 80.
05 (498)
Se ironizeaza atitudinea politica a colaboratorllor de la ziarul Consti-
[Precizare cu privire la componenta redactiei ziarului]. tulionariul si articolele aparute acolo extraginclu-se scurte citate si comen-
CONSTITUTIONARIUL, I (1858), nr. 6, p. 1: Iasii 21 tindu-se.
Noemvric.
Se precizeaza ca ziarul Constitulionariul gasind Intrebuintarea oa- 1059 05 (498)
menilor de paie imoral3" isi anunta public componen(a reala a redactiei: [Comentarii cu privire la atitudinea politica a ziarului
redactor sef, Gr. Bale: colaboratori: N. Asian si M. Cerchez; pentru partea Constitutionariull. ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858),
franceza, Vaillant si Bonzelly; colaboratori binevnitori", C. Hurmuzachi p. 121: Principatele Unite. rash 13 Dechemv.
si D. Cornea.
Ca sa fats dovada reactionarismului acestui ziar, se citeaza un pasaj
dintr-un articol aparut in Consiilulionariul, In care se cerea aminarea alege-
1051 05 (498) rilor, sub amenintarea ca altfel ziarul va fi silit sa tears, spre inlAturarea
[Comentarii ironice cu privire la atitudinea redactiei zia- presiei sub care se gaseste, earAgi agintoriu strain".
rului Constitutionariull. ZIMBRUL SI VULT., IV (1858),
p. 45: Principatele Unite. rasa 17 Nocm. 1060 05 (498)
Se ironizeazA raspunsul evaziv dat intrebarii puse in articolul din Zim- Calaretia voinicu. ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858),
bred $i Valium!, datat: Iasii 12 Noem. Apelul la discre(ie, facia de Canal- p. 124: Bondariulu.
eulionaritil, se potriveste en interesele lei ascunse, dar nu cu princiipiile con - Notita ironizind fnlocuirea lei Ha's prin N. Asian, ca redactor al ziarului
stitulionale, pe care so preface a le apara. Conaiialionariul numeste uricioase" Considulionariul.
intrebarile care on fi convin, fiinca it deniasea.
1061 05 (498)
1052 05 (498) Raspunsu la Grigorienl. STEAOA D., III (1858), p.
239-240.
Plante esotice. ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p. 48:
Bondariulu. Subliniaza ca foals Constilulionariul s-a demascat ca ziar at tut Muhlis
Pasa (Grigorie Sturza), publicind In nr. 5 o declara(ie colectiva, subscrisa
1ronii la adresa boi, rimii care colaboreaza la Constilidionarial. de 17 insi, in favoarea candidaturii acestuia la domnie. Arata ea, inainte
de a fi acceptat macar in calitatea de candidat, Grigorie Sturza fagaduieste
f053 05 (498) masuri politice reactionare.
[Desprc scopurile si sursele ziarului Constitutionariur].
ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), p. 49: Principatele 1062 05 (498)
Unite. Iasi 18 Nocm. [Polemics cu Steaoa Dunarii", pentru anumite acuza%ii
Se demonstreazil ca numele de Conslilulionarial nu spune nimic, dena- aduse printului Grigore Sturza]. CONSTITUTIONARIUL,
rece nimeni un atacil, in Princsbale, constitutia. Se face o analogie hare I (1858), nr. 10, p. 1.
Constatdionarial si Garda de Moldavia, in felul cum inteleg ambele gazete Se precizeaza cA ziarul Consiiiiiiionariul a luat fiin(A prin contribulia
reactionare patriotismul si libertatea. Pentru a se deduce pe tine serveste rnarilor proprietari, care au donat 6000 de galbeni redactiei, tar nu datorita
Concidulionariul, se face urmatorul ra(ionament: Ceva mai fnainte, Gr. printului Grigore Sturza. Daca va fi nevoie, acei p-oprietari shit gala a varsa
Bala declarase la Birlad cal a adunat 6000 de galbeni pentru fondarea unui si douazeci de mil de galbeni, pentru a combate alit reactionarii, eft si pe so-
Aar. Bala strfngea pe atunci iscalituri in favoarea lui Muhlis Pasa. Bala e cialisti". La sfirsit, se exprima mirarea cA Steaoa Dundrii n'a recunoscut
:team redactor at Considulumarialui. Devi, ziarul e at lei Muhlis Pasa si al pe nimenea In portretul facut, de socialist radical" in articolul Aspiraniii
partidei sale. la domnie, din nr. 7 al Constitulionariului.

52
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: CF 05(498)

1063 05 (498) 1074 05 (498)


[Scurt comentariu in legatura cu viitoarea aparitie si Numele corespondentilora de prin districte. DIMBO-
titlul ziarului Conventiuneal. ZIMBRUL $1 VULT., VITA, I (1858), p. 4, 12, 36.
IV (1858), P. 8. E vorba de corespondentii gazetei insdrcinati cu distribuirea ei la abo-
Nu stim pind acum incA, deacd si principiile fi vor fi atita de legale ca natl.
titlul ".
1075 05 (498)
1064 05 (498) Eho eclesiastic.GAZ. DE MOLD., XIII (1851), p. 21:
[Se anunta aparitia primului numar din Culegatorul Albina Rom'aneasca; FOAM PT. MINTE, XIV (1851), p.
Roman"]. BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p. 41: 46-47.
DonaufUrstenthilmer. Se anuntd cd. Gazeta bisericeascd, care in anul 1839 si 1840 s-au publicat
in episcopia Buzdului, au reinviat in Bucuresti sub redactia cuv. p. arhiman-
1065 05 (498) drit Dionisie ". Impreund cu acca foaie, iesd in mod periodic, in brosure.
[Redactia Vestitorului Romanesc" saluta cu bucurie apa- cartea pre lAudatd: Geniul Hrislianismului, a nemuritorului Chateaubriand".
ritia jurnalului politic, comercial sr literar Culegatorul Ro-
man"]. VEST. R., XVIII (1853), p. 50. 1076 05 (498)
Noul ziar a inceput sd aparS la 1 februarie, sub redactia tindrului C. I. [Notita despre gazeta Eho Eclesiastic"]. ZIMBRUL,
BAdillescu". II (1851), p. 109: Moldaviea.
Revista e recomandatd cu simpatie de redactia Zimbrului.
1066 05 (498)
1077 05 (498)
[Se anunta ca, la Bucuresti, s-a Infiintat" o gazeta po-
litica, literara, comertiala" cu numele de Culegatorul Ro- [Lista cuprinzind numele abonatilor pe anul 1852].
man"]. GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 61: Tara Ro- EHO ECL., II (1852), supl. la nr. 12, p. 49-52.
maneasca. 1078 05 (498)
1067 05 (498) [Articol despre ziarele aparute in limba romana, in prima
jumatate a secolului al XIX-lea]. G. TRANS., XX (1857),
[Despre aparitia in Bucuresti, la 2 februarie 1853, a foil p. 6: Transilvania.
Culegatoriulil Romani-1"]. G. TRANS., XVI (1853), p.
82: Tier'a romanesca si Moldavi'a. Intre altele, se vorbeste de Fama Lipscai cel dintaiu si mai vechi
jurnal romanesc politic a Post Fama Lipschei, pe care doi juni romani din
Se aratS cd redactorul foil apArute este C. I. Bfidulescu. Teara romdneasca trimili inadins la Lipsia incepura a-I publica pe la 1825-
26, ci dupS moartea unuia din redactori jurnalul curind a si incetat".
1068 Bolintineanu, D. 05 (498)
Programa. DIMBOVITA, I (1858), p. 1. 1079 05 (498)
Ca redactor responsabil, D. B. expune programul gazetei; va sprijini [Publicatie pentru ocuparea prin concurs a unui post de
natia si ideile progresiste", va critica ideile si nu persoanele; va combate coredactor al textului romanesc la Foaiea generale de legi
vitiul din institutii, coruptia din datine, dar fArS patimS "; isi va spune si de actele guvernului"]. G. TRANS., XIV (1851), p.
pArerea in chestiunile politice si sociale". Va milita pentru unire si infratire- 177.

1069 05 (498) 1080 05 (498)


[Anunt in legatura cu abonarea la gazeta si distribuirea [Se anunta apropiata incetare a aparitiei Foii legilor
ei]. DIMBOVITA, I (1858), p. 5. imperiale"]. G. TRANS., XV (1852), p. 278.
1081 05 (498)
1070 Bolintineanu, D. 05 (498)
[Se vesteste numirea lui Aaron Florian ca redactor la
[Profesie de credinta]. DIMBOVITA, I (1858), p. 29. Foaia legilor imperials "]. G. TRANS., XV (1852), p.
DeclarA ca misiunea jurnalului sSu este aceea de a apSra Conventia, 391.
lAmurind cA numai in jurul ei se poate realiza in acel moment disparitia cer-
turilor interne si a rivalitdtilor de interese personale. 1082 05 (498)
[Stire in legatura cu numirea lui Aaron Florian in call-
1071 05 (498) tate de coredactor la Foaia legilor imperiale"]. G. TRANS.,
[Se fac urari noului ziar politico-literar aparut in Bucu- XVI (1853), p. 39.
resti sub redactia inteliginta a d-lui Bolintineanu "]. NA- 1083 05 (498)
TIONALULU, I (1858), p. 357: Scrieri din intru. [Se semnalcaza ca. Foaia legilor imperiale" nu se dis-
SemneazA: Redactiunea. Numele jurnalului nu c amintit, dar stim tribuie in comunele din partea Debrctinului].
ca este vorba de DImbovita.
G. TRANS.,
XVI (1853), p. 167.
Desi se achitasc abonamentul, totusi foaia legilor in limbs romans" nu
B...[olintineanu], D.
1072 05 (498) pAtrundea prin pdrtile Debretinului.
[Nota cu privire la atitudinea politica a gazetei]. DIM-
BOVITA, I (1858), p. 78. 1084 05 (498)
RAspunde la intrebarea dacA foaia va sprijini o anumitS candidaturA [Numirca lui Ioachim Mureseanu de al doilea redactor
la domnie. AratS cd luptS pentru principii: Nationalitatea, autonomia, pentru versiunea romana a Folei legilor imperiale "]. G.
institutiile liberale in spiritul Conventiei, cu ideile timpului, cu trebuintele TRANS., XX (1857), p. 309: Partea oficiosa.
natiei"... Omul ce va sti mai bine sit' simtd si sA execute aceste idei, va fi
candidatul nostril, oricare va fi el". 1085 05 (498)
[Amanunte cu privire la promisiunile de colaborare In
1073 05 (498) Foaia pentru mints" (acute de T. Cipariu]. G. TRANS.,
[Cuvinte despre aparitia foil lui D. Bolintineanu Dim- XV (1852), p. 391: Blasiu, 28 Decemvrc.
bovital. STEAOA D., III (1858), p. 229: Iasi( 18 Neoem-
vri, 1086 05 (498)
Se subliniaza cn bucurie cd Dimbovifa militeazS si ea pentru ideea ca [Scurt anunt catre prenumeranti]. FOAIE PT. MINTE,
intemeierca unci bune constitutii atirnA de felul cum va fi constituitS Adu- XVI (1853), p. 196.
narea deputatilor, iar no de viitorul domnitor. In p. 230, se reproduce Li se cere MM comunice adresa exacta, pentru intocmirea listilor de
articolul lui D. B. intitulat Despre adanoti. prenumeranti.

53
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE5TI : F 05(998)

1087 05 (498) publicitate la poroncile gi orinduirile guvernului" la sate. Foaia Sdleascd urma
Insciintiare de Prenumeratiune la Gazet'a Transilvaniei 55 se Intretina prin sprijinul Vistieriei gi contributia cutiilor satesti. Deoarece
si F6i'a pentru Minte, Inima si Literatura pe Semestru I Ins& aceasta organizare a foilor oficiale nu mai corespundea, Sfatul Adminis-
an curgatoriu 1854. G. TRANS., XVII (1854), p. 4. trativ Extraordinar a hot8rit contopirea Foii Slilefti cu Buletinul reorganizat,
cu Incepere de la 1 iulie 1851. In Gazela de Moldavia, text roman gi francez.
1088 05 (498)
1098 05 (498)
Publicarea abonatiloru la Gazeta Transilvaniei si Foia,
incepundu dela 1. Ianuariu 1854 pana in ultima Decembre [Textul hotaririi nr. 1254 a Secretariatului de Stat, cu
a acestui anu in favorea scolei agronomice FOAIE privire la modificarea unor puncte din contractul incheiat
PT. MINTE, XVII (1854), p. 280-284, 286-290. in 1847 cu G. Asachi, pentru editarea foilor oficiale].
Circa 660 la numar, grupati pe localitati. BULETIN [Mold.], XIII (1851), p. 1-2: Secretariatul de
Stat a Moldovei; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 216-
1089 Kogalniceanu, M. 05 (498) 217.
DWI Iacob Murasanu Redactor raspunzator a Gazetei Foaia Silleascd se va contopi cu Buletinul, Incepind de la 1 iulie 1851,
de Transilvania. ROMANIA LIT., I (1855), p. 173-175, Intr-o singura publicatie, sub titlul de Buletin Foaia Publicaliilor Oficiale.
183-187. Se precizeazA in am5nunt conditiile In care se va infaptui aceasta reorganizare.
In Gazela de Moldavia, text roman gi francez.
RAspuns la articolul semnat Un Roman bun", din Omega Transilvaniei.
M.X. it acuza pe I. M. ca se ascunde neloial In dosul unui pseudonim. Contesta
orice merite activit3(ii trecute a lui I. M. Respinge afirmatia acestuia c3 in 1099 [Asachi, G.] 05 (498)
1853-1854 Gaze la Transilvaniei a lost apdratoarea Principatelor: cauza for Redactia foilor oficiale. BULETIN [Mold.], XIII (1851),
a Post aparat3 de romanii in exil. M. K. expune propria sa activitate in acest p. 4; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 217.
sons. Articolul se incheie cu o aspra criticid a felului cum e redactata Foaia Explicit foloasele reorganizdrii gazetei, prin contopirea cu Foaia Sateascd
penlru mink. gi marirea formatului. Lamureste situatia abonatilor fostei Foi Sdtegli. In
Garda de Moldavia, text roman gi francez.
1090 05 (498)
[Revista isi anunta incetarea aparitiei]. FOAIE PT. 1100 05 (498)
MINTE, XIX (1856), p. 112. [Stire despre hotaririle Divanului General cu privire la
NotitS la finele nr. 29-30 din 14 august: In impregiurArile de fa(a Foiea reorganizarea foil satesti, units cu Buletinul Oficial"].
nu va putea iegi deocamdata pins la alts inlesnire". GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 111: Novitale din na-
untru.
1091 05 (498)
[Redactia foii indeamna pe prenumerantii sai din straina- 1101 Virnav, doctor 05 (498)
tate sa-i comunice de acolo documente despre istoria romani- [Programul foii]. FOAIA SOC. DE MEDICI, I (1851),
lor, precum si date folositoare din ramii industriei si ai p. 1-3: Instiintare.
negotuluil. FOAIE PT. MINTE, XX (1857), p. 27. Foaia se va preocupa de gtiintele naturii, mai cu seama de medicina pen-
Noti Id la o corespondentS cu privire la monedele gAsite in Verge(. tru popor gi de igiena lui, apoi de cultura pamintului sau economic cimpului,
B[arit], G.[heorghe]. [Ara sa treaca cu vederea negotul. Conclitiile aparitiei Foil slot gi ele indicate.
1092 05 (498)
Foia" si carturarii nostril. G. TRANS., XXI (1858), 1102 05 (498)
p. 63-64, 67 68.
[Prospect cu privire la Foaia Sotietatii de medici si na-
Acuza pe cdrturarii romdni din Transilvania ca nu sprijina renasterea turalisti din Printipatul Moldovei"]. GAZ DE MOLD.,
Foil penlru minle... prin contribu(iile for stiintifice si literare. Regrets lipsa XXIV (1852), nr. 67 p. 166: Instiintare.
de intones pentru crearea unei literaturi proprii si deplinge predilec(ia pentru
ideile generale. De asemenea, deplinge lipsa de interes raid de trecutnl si obi- Redactia recomanda Foaia, in primul rind, proprietarilor de mosii, art-
ceiurile romdnilor. tind el ea e destinata mai ales taranimii de la noi, care, in lipsa doctorilor,
cade pe mina babelor, ce nu cunosc nici macar plantele de leac. Revista cauta
1093 05 (498) sa remedieze aceasta stare, indicind leacuri de casd, invatilturi despre tratarea
[Se anunta aparitia, la 1 ian. 1852 st. n., a periodicului bolilor si epidemiilor obisnuite, precum si oarecari povatuiri in agriculture
Foia saptamanale a Camerei bucovinene pentru negot si gi industrie".
industria"]. G. TRANS., XIV (1851), p. 426 427.
Periodicul trebuia s1 apard in limba germanS. 1103 Varnav, dr. 05 (498)
Foia Sotietatii de medici si naturalisti din Printipatul
1094 05 (498) Moldovel, subil redactiea Dr. Varnay. ZIMBRUL, II
[Se anunta ca Secretariatul Statului a incredintat Foaea (1851), p. 140.
Satului", spre tiparirc, la redactia Vestitorului Romanesc"]. Prospect cu privire la programul, conditiile de aparitie si pre(uI acestui
VEST. R., XVII (1852), p. 80: Instiintari. periodic. La sfirsit, citeva rinduri din partea redactiei Zimbrului, urind
1095 05 (498) prcsperitate" noii reviste.
[Jurnalul Secretariatului Statului, prin care se anunta
contopirea revistei Foaia Sateasca" cu Buletinul Oficial"]. 1104 05 (498)
VEST. R., XVIII (1853), p. 45-46. [Se vesteste ca au aparut numerele 1, 2 si 3 ale Foaei
Sotietatii de Medici si Naturalisti din Printipatul Moldo-
1096 05 (498) vei']. GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 322: Biblio-
[Se comenteaza aparitia, in format marit si in 4000 de grafia romaneasca.
exemplare, a Buletinului Oficial" al Tarii Romanesti].
BUKURESTER DT. Z., IX (1853), p. 49: Donaufarstentht- 1105 05 (498)
Mer. [Notita a redactiei la primirea primului numar din Foia
Redactor: S. Marcovici. In urrna acestei mdriri a tirajului, inceteaza Sotietatii de Medici si Naturalisti din Pr. Moldovei"].
Foaia Saleasca. G. TRANS., XV (1852), p. 59-60.
1097 05 (498) Se infatiseaza programul foii si se dal' detalii tehnicc.
[Lamuriri cu privire la contopirea Foaei Satesti" cu
Buletinul Oficial" al Moldovei]. BULETIN [Mold.], XIII 1106 05 (498)
(1851), p. 1, col. I; GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p. 211: [Instiintarea Sotietatii cu ocazia intrarii Foii" In al
Novitale din nauntru. doilea an de aparitie]. FOAIA SOC. DE MEDICI, II
Se arata ea Foaea Saleascd a inceput 55 apara din 1839, paralel en Bule- (1853), p. 1-3.
tinul, conform proiectului votat de Generalnica Adunare" pentru mai marea Instiinfarea e din 1 iunie 1853 si tontine conditiile aparitiei Foii.

54
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: F G 05(498)

1107 05 (498) 1118 05 (498)


[Se anunta. ca abonatii Zimbrului" vor primi, in fiecare [ Avizul redactiei cu privire Ia aparitia Gazetei'].
luni, un numar suplimentar, intitulat Foiletonul Zimbru- GAZ. DE MOLD., XXVII (1855), p. 2: Novitale din nauntru.
lui"]. ZIMBRUL, III (1855), p. 2, col. IL Redactia va spori ostenelile sale, pentru a impartasi cu repeziciune nou-
Anuntul se face in cadrul articolului-program, la reaparitia ziarului Zim- tatile, si va marl formatul Gazetei, spre a cuprinde mai multe articole si stiri
brut. Suplimentul va fi consacrat numai pentru partea literary ". telegrafice.

1108 05 (498) 1119 05 (498)


[Vesti redactionale despre Foileton"]. ZIMBRUL, [Gazeta de Moldavia" este acuzata de redactia Zimbru-
III (1855), p. 1057, col. II: Redactia. lui" ca fi reproduce stiri si articole, fora a face indicatia res-
In articolul sou, la Incheierea anului al III-lea al ziarului Zimbrul, Co- pectiva.]. ZIMBRUL, III (1855), p. 725: Moldova.
drescu anunta cA aparitia revistei Foiletonul Zinthrului va urma fara schim- Notita semnata: Redactiea.
bare. Pe linga bucatile literare, ea publics si felurite documente pretioase
de ale Terei". 1120 05 (498)
Gazeta de Moldova si abuzurile. STEAOA D., II
1109 05 (498) (1856), p. 84: Spectatorul din lass',
[Se anunta de vinzare, la librarii, colectii cartonate ale In stil ironic, se exprimb bucuria ca In sfirsit si venerabila Garda de
anului I al revistei]. FOILETONUL Z.,II (1856), p. 160: Moldavia s'au hotarit de a iesi din rolul sau de general-aprobator a lucrurilor
Bibliografie. ominesti" si critica abuzurile. Dar se aratS ca, dintre atitea abuzuri ce se faceau
in Principate, gazeta moldoveana a gasit ca eel mai periculos, to care trebuie
1110 05 (498) deci sa inceapi, era: grosolitatea faxa margini"... a droscarilor".
[Articol ocazional de Anul Nou]. GAZ. DE MOLD., 1121 05 (498)
XXIV (1852), p. I: Novitale din nauntru. [Observatii critice cu privire la atitudinea Gazetei de
Constatind ca anul care se terminase a litchis templul lui Ianus", redac- Moldavia"]. STEAOA D., II (1856), p. 145-146.
tia doreste ca anul urmator sa aduca o lupta mai vrednica de om", aceea
a emulatiei popoarelor in cariera artelor, (lice dorite a tinapului de pace". Reproducind on articol de fond din Garda de Moldavia, redactia blameaza

limba romans" , -
Subliniaza ca Garda de Moldavia cel mai vechi organ de publicitate In
intrind In al 24-lea an al existentei sale, se va consacra
-
de asetnenea scopurilor pacii. Text roman si francez.
aspru cuprinsul sou. AratS ca acest articol contravine la legea presei, insinuind
CS in Moldova ar exista disensiuni grave, care ar necesita interventia unor
forte din afara, ale unei egide tutelare". Subliniaza ca, prin aceste procedee,
gazeta lui Asachi se alatura de Nep6rtinitorul, cunoscut prig atitudinea lui
antiunionista. Noteaza ca Gazeta de Moldavia e un fel de gazeta oemioficiala
1111 05 (498) deoarece ea publica mai intii comunicatele oficiale, iar posturile adminis-
[Redactia anunta ca a luat asupra sa cheltuielile provo- trative si judecatoresti" slut abonate obligatoriu Cere ca publicatia sa-si
cate de ultima dispozitie a Directiei de Poste]. GAZ. respecte cu strictete caracterul oficial.
DE MOLD., XXIV (1852), p. 12: Redactia.
Directia Postelor supusese la o taxi Toile periodice care se expediau in 1122 [Asachi, G.] 05 (498)
provincie pe calea postei. Redactia gazetei anunta ca si-a luat asupra ei aceasta Steaoa Dunard. GAZ. DE MOLD., XXVIII (1856),
taxi, spre a nu se man pretul abonamentului. p. 200.
RAspuns la campania ziarului Steaoa Dundrii fmpotriva Gazetei de Mol-
1112 05 (498) davia. Protesteaza fata de interpretarea data de gazeta lui Kogalniceanu In-
[Se anunta ca lipsa cea simtitoare de hartie ... au nevo- demnului la concordie patriotica exprimat de Garda de Moldavia. Aran cA,
it pe redactia a fritrebuinta de odata pentru a Gazeta de de la infiintarea ei, gazeta a combAtut pe cei care voeau atuncea a fi numai
Moldavia* hartie din fabrica moldovana, pans la aducerea Moldoverti, iar nu Romani". Subliniaza cA, in cursul existentei sale, n-a pri-
hartiei veline din Frantia"]. GAZ. DE MOLD., XXIV mit critici niciodatA, nici din partea guvernului, nici de la penele publicis-
(1852), p. 32. -
Mot". Text roman si francez.

1113 05 (498) 1123 05 (498)


[Observatii despre modul de aparitie al Gazetei de Mol- [Raspuns la observatiile polemice ale Gazetei de Molda-
davia"]. G. TRANS., XVI (1853), p. 44: Tier'a romanesca via"]. STEAOA D., II (1856), p. 156.
si Moldavi'a. RAspunzind la observatiile entice pe care i le Meuse Steam; Duneirii Ia
Se aratS ca foaia moldoveana iese de dolly on pe saptamina si ca are p. 145-146, G. Asachi observase ca, in cei 28 de ani ai existentei sale, Garda
toti titulii pina la fine cu litere frumoase strAbune, latine". de Moldavia niciodata n'au fost mustratA de guvernele cele mai aspre"...
Steaoa Dunarii subliniaza cA tocmai aceasta confirma acuzatia de a fi lost
1114 05 (498) permanent o gazeta semioficiala pe care i-o adusese. Iar f aptul cA acorn o
Redactia Gazetei de Moldavia. GAZ. DE MOLD., lauda gazeta antiunionistA Netuirtinitorul pare semnificativ.
XXV (1853), p. 389. 1124 05 (498)
/sloth redactional& cu privire la aparitia gazetei timp de un alert de veac,
subliniindu-se: Disvoltarea cea repede a cunostintelor pozitive, urmatS in [Se subliniaza a singura gazeta care apare fn Moldova
acest veac, institutiile binefacatoare a Moldovei, cu care suntem datorl pro- e Gazeta de Moldavia"]. FOAIE PT. MINTE, XX (1857),
tectiei Rossiei". p. 12: Bibliografie.

1115 05 (498) 1125 Kogalniceanu, M. 05 (498)


[Critics lipsa de patriotism cu care era redactata Ga-
[Se subliniaza ca Gazeta de Moldavia" vine rar in Tran- zeta de Moldavia" In timpul lucrarilor Divanului ad-hoc
silvania]. TELEGRAFUL R., II (1854), p. 114: Monar- al Moldovei]. BUL. ADUN. AD-HOC MOLD., I (1857),
hia Austriaca. supl. la nr. 11, p. 1: Anexa litera A.
1116 05 (498) 1126 Asachi, G. 05 (498)
[Redactia se plinge ca Gazeta de Moldavia" ti vine foarte [Cuvint catre abonati si cititori]. GAZ. DE MOLD.,
neregulat]. G. TRANS.,XVII (1854), p. 348, col. II. XXVIII [recte XXIX] (1857), supl. la nr. 101, p. 1: Aviz.
Administratiea gazetel.
1117 05 (498) Aminteste cA Gazeta de Moldavia intitulata d'intli Albinos Ronsilneasell,
[Avizul" redactiei cu privire la aparitia Gazetei" si a intrA in anul 30 a existentei sele". Afirma ca ea a popularizat numele roma-
unui supliment saptaminal, in anul urmator]. GAZ. DE nilor in Europa, ,.a conlucrat catra urzirealiteraturei nascInde" si s'au nevoit a
MOLD., XXVI (1854), p. 384. ilustra istoria nationala". Dorind incheia cariera o data cu inceputul

5 Bibliografia analitica e. 3102 55


www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: G 05(498)

Erei cei noun politice", gazeta spera ca va avea in curind o demna urmasa, 1136 05 (498)
transmitindu-i zelul gi sentimentele patriotice, pe care nici greutatile, nici Cine cite§te gazeta in publicul nostru? G. TRANS.,
critica contrarilor, nici batrinetele nu au putut lancezi". Text comb!) gi XIV (1851), p. 253.
francez.
Aratindu-se ca Garda Transilvaniei se adreseaza romanilor ridica(i din
1127 05 (498) punct de vedere cultural, se face apel la ei, ca s-o citeascil.
[Textul hotaririi Ministerului Treburilor Straine ca Ga- 1137 05 (498)
zeta de Moldavia" s& nu mai fie considerat& ca ziar semiofi- [Profesiunea de credintil a Gazetei Transilvaniei" la in-
cial]. MONTT. OF. MOLD., I (1858), nr. 10, p. 3-4; cheierea anului 1851]. G. TRANS., XIV (1851), p. 428:
PATRIA, I (1858), p. 17; ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), Brasov, 28 Dec. 1851.
p. 92: Ministeriul Trebilor Streine.
Se enunta principiul slujirii nationalitatii romane si acela al credintei
Motivul este cA s-a abatut de la situatia de gazeta semioficiala, publicind
catre imparat.
sub rubrics oficiala, considera(ii personale". In Palria, text roman si
francez. 1138 05 (498)
1128 05 (498) Ce mai umblati cu liter° romane? G. TRANS., XV
Cetimii in Gazeta de Moldavia urmatoarele. STEAOA (1852), p. 5.
D., III (1858), p. 239. Se discuta necesitatea publicarii unei coloane din Garda Transilvaniei
cu litere latine.
Se reproduce textul descrierii primirii lui Mihail Sturza la Iasi, din gazeta
lui Asachi, gi apoi se critica violent atitudinea lingusitoare pe care Gale la de 1139 05 (498)
Moldavia a avut-o, de Ia 1834 incoace, fata de once oficialitate din Moldova.
[Corespondent& din Arad, In care se felicita redactia Ga-
1129 05 (498) zetei Transilvaniei" pentru publicarea unei pagini cu litere
[Se comenteaz& nerespectarea unor articole din legea pre- latine]. G. TRANS., XV (1852), p. 9.
sei de care Gazeta de Moldavia"]. ZIMBRUL 51 VULT., 1140 05 (498)
IV (1858), p. 63. [Corespondent& din Blaj, in care se elogiaza redactia Ga-
Reproducindu-se uncle comentarii din Sleaoa Dunarii, cu privire la felul zetei Transilvaniei" pentru initiativa de a tipari o pagin&
cum Garda de Moldavia descrisese reintoarcerea fostului domnitor Mihail cu litere latine]. G. TRANS., XV (1852), p. 5.
Sturza la Ia0, se arata ca Garda de Moldavia nu publics numele redactorului
sat', nici al girantului raspunzator, nici nu a depus cautiunea legala. 1141 05 (498)
1130 05 (498) [Corespondents din Lugoj, in care se aproba hotarirea
redactiei Gazetei Transilvaniei" de a tipari o pagina cu li-
Istoria modern& a Patriotilorii Romaniei alcatuita dupes tere latine]. G. TRANS., XV (1852), p. 9.
documentele si actele oficiale cuprinse in coloanele reposatel
Gazeta de Moldavia. ZIMBRUL Sr VULT., IV (1858), 1142 05 (498)
p. 112. [Corespondents din Sibiu, in care se felicit& redactia
Dialog in proza, in care se ironizeaza atitudinea nepatriotica a boierimii Gazetei Transilvaniei" pentru initiativa de a tipari o pagin&
din Principatele Romine. Boierii Gurluescu, Urechescu gi Neunescu shit cu litere latine]. G. TRANS., XV (1852), p. 5.
gata sa accepte once schimbare politica, cu conditia ca sa nu li se stirbeasca
privilegiile gi demnitatile in stat. 1143 05 (498)
[Corespondents din Bucovina, in care se Mick& redactia
1131 05 (498) Gazetei Transilvaniei" pentru publicarea unei pagini cu li-
Rezonaminte celebre. ZIMBRUL $1 VULT., IV (1858), tore latine]. G. TRANS., XV (1852), p. 9.
p. 132: Bondariulu.
Se ironizeaza argumentcle aduse de Garda de Moldavia pentru a se sus- 1144 05 (498)
trage de Ia legea presei. Gazeta de Transilvania. GAZ. DE MOLD., XXIV
(1852), p. 21: Albina Romaneasca.
1132 Asachi, G. 05 (498) Articol elogios despre Garda de Transilvania.
[Scrisoare adresata redactiei, in care expune publicului
pentru ce a Gazeta de Moldavia » a incetat"]. PATRIA, 1145 Mure0anu, Iacob 05 (498)
I (1858), p. 17-18. [Polemic& cu Mesagerul transilvan", foaie saseasca, in
Afirma ca noile condi(ii puse pentru continuarea acestei foi an fost pre- privin%a reproducerii gtirilor din Gazeta Transilvaniei", pre-
cit nedrepte pe atita §i desonorante". Gazeta nu si-a insusit titlul de foaie cum si asupra modului de traducere a acestor stiri]. G.
semioficiala; ea n-a fost subventionata de guvern gi, 30 de ani, a tiparit gra- TRANS., XV (1852), p. 21: Braiovii, 30 Ianuariii.
tis actele Secretariatului de Stat gi ale departamentelor. Reproduce 0 adresa E vorba de Siebenbiirger Bole.
Ministerului Trebilor Streine in care se reprosa gazetei publicarea articolului
despre sosirea prin(ului M. Sturza intr-o rubrics necorespunzatoare. Text 1146 05 (498)
roman gi francez. Circulariul Escellentici Sale, episcopului Vasiliu Erdeli
indemnatoriu la lectura si cultura. G. TRANS., XV (1852),
1133 05 (498) p. 365: Foiletonul.
[Enumerarea celor mai insemnati colaboratori ai Gazetei In acest circular", episcopul cere credincio0lor sai sa citeasca indeosebi
Transilvaniei" de dinainte de 1848-1849]. G. TRANS., Garda Transilvaniei.
XXI (1858), p. 44: Raspunsuri deschise.
1147 05 (498)
1134 05 (498)
[Protopopul Vasile Vancu din Fernasiu recomanda cre-
[Apel catre cititori ca s& se aboneze cu incepere de la dincioOlor s&i s& se aboneze la Gazeta Transilvaniei"].
1 aprilie 1851]. G. TRANS., XIV (1851), p. 101: Catra G. TRANS., XV (1852), p. 365-366: Foiletonul.
onorabilul public cititorlu.
Se reproduce adresa protopopului catre clericii din subordinea sa.
1135 05 (498)
[Corespondent& din Bucovina cu privire la pricinile lipsei 1148 Satumareanu 05 (498)
de sprijin pe care o Intimpina Gazeta Transilvaniei" in
Bucovina]. G. TRANS., XIV (1851), p. 224.
Dup3 corespondentul bucovinean, lipsa de cititori din Bucovina s-ar
niei"]. -
[Opinii despre modul de aparitie a Gazetei Transilva-
G. TRANS., XV (1852), p. 379: Din comitatulu
Satumare, 23 Nov./ 5 Dec.
datora faptultii ea posta localA nu primea abonamente pentru Garcia Tran- ComunicA diferite sugestii in legatura cu literele cu care O. se tipareasca
silvaniei. foaia gi cu publicul cAruia ea trebuia sa se adreseze.

56
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: G 05(498)

1161 05 (498)
1149 05 (498)
Insciintiare de Prenumeratiune la Gazet'a Transsilvaniei
[Diverse Instiintari In legatura cu prenumeratia la ga- si F6i'a pentru Minte, Inima si Literatura pe Semestru I.
zeta]. G. TRANS., XVI (1853), p. 1, 36, 170, 174, 190, an. curgatoriu 1854. G. TRANS., XVII (1854), p. 4.
191.
1162 05 (498)
1150 05 (498)
[Ynstiintari de prenumeratie la Gazeta Transilvaniei",
Yn ajunulfi anulul noti. G. TRANS., XVI (1853), p. 2. pe anul 1854]. G. TRANS., XVII (1854), p. 61, 283.
Consideratii pe marginea noului an. Se arata ca redactia Gazetei Tran-
silvaniei (scut pe deplin datoria In cursul anului 1852. 1163 05 (498)
[Cu prilejul publicarii anuntului Societatii de lectura a
1151 05 (498) junimei din Oradia, redactia Gazetei Transilvaniei" anunta,
[Corespondenta de la Bistra, in care se condamna negli- pentru ultima data, ca nu va mai primi spre tiparire manu-
jenta intelectualilor in a informa Gazeta Transilvanici" scrise cu alts ortografie decit cea a gazetei]. G. TRANS.,
asupra vietii locale]. G. TRANS., XVI (1853), p. 45. XVII (1854), p. 81.
1152 05 (498) 1164 05 (498)
[Lista prenumerantilor la Gazeta Transilvaniei" si la [Redactia isi exprima atitudinea sa moderatoare]. G.
Foaia pentru minte ..." de la sfirsitul anului 1852]. G. TRANS., XVII (1854), p. 111, col. II [notita in josul colon-
TRANS., XVI (1853), p. 89-90, 94. nei].
Subliniaza cS a publicat cu mare intirziere si dupd multe stdruinte scri-
1153 05 (498) soarea semnata: Mai multi juni ortodossi, dar totuodatS si romani" deoarece
Avisuri. G. TRANS XVI (1853), p. 110. cuprinde provocarea de asemenea diatribe, ce trebuie sa le dtspretuiasca
Posta redacjiei. verice barbat copt" si care vrea binele poporului sau.

1154 05 (498) 1165 05 (498)


[Corespondent& de la Debretin, condamnind nepasarea fRedactia se plInge ca autoritatile moldovene au refuzat
publicului fata de cultura, concretizata in numarul redus primirea In tars a exemplarelor din gazeta, trimise pentru
al abonatilor gazetei]. G. TRANS., XVI (1853), p. 179. abonatii din Moldova]. G. TRANS., XVII (1854), p. 142:
Transsilvania.
1155 05 (498)
1166 05 (498)
Insciintiare de prenumeratiune la diurnalulu oficiosu Ga-
zeta Transsilvanici si F6i'a pentru minte, anima si literatura. [Indemn din partea episcopiei din Blaj de a se sprijini
G. TRANS., XVI (1853), p. 203: Monarchi'a austriaca. prin abonamente Gazeta Transilvaniei "]. FOAIE PT.
Editorul si redactia anunta cS gazeta, recunoseutd ca organ oficial al
MINTE, XVII (1854), p. 144-145: Done cerculare de epis-
guvernului, va aparea si pe viitor de (Iona on pe saptamina, patrunsa de sim-
copu romanu.
tul ei de datorie. Se subliniazS ca, din venitul anual al acestei gazete, o jumatate e destl-
nata intemeierii unei scoli romanesti de agronomie.
1156 M. 05 (498) 1167 05 (498)
Devis'a preotului romanu. FOAIE PT. MINTE, Insciintiare de Prenumeratiune la Gazet'a Transilvaniei
XVI (1853), p. 221-223, 229-232. si F6i'a pentru Minte, Inima si Literatura pe Sem. II a. c.
Enumera sarcinile care stau pe umerii preotimii roman In Transilvania: In cursulu loru. G. TRANS., XVII (1854), p. 169.
clstigarea increderii poporului, prin viata onestS si de munca; sprijinirea silin-
Pretul ambelor foi: 5 fl. m. c.inlauntrul Monarhiei Austriece si 7 fl. m. c.
telor de a se organiza scoala pentru popor; sprijinirea publicatiilor romanesti, In afara. Conditiile de prenumeratie ramin neschimbate.
mai ales a Gazerei de Transilvania. SubliniazS cS e rusinos ca ea sA alba numai
400 de abonati. [Vasici, dr. P.]
1168 05 (498)
[Articol de polemics cu Gazeta Transilvaniei"]. TE-
1157 Pnu, V. 05 (498) LEGRAFUL R., II (1854), p. 161-162: Monarhia Austriaca.
[Scrisoare In legatura cu stares culturii romanesti din Sibiiii, 25 Mai!".
Banat]. G. TRANS., XVI (1853), p. 259-260: Banatu, Considers ca mistificare o stire publicata in Gazeta Transilvaniti cu pri-
alu 15 Aug. vire la arestarea in Iasi a unor cititori ai Telegrafului Roman. AcuzS Grades
Autorul semneaza: V Pnu, banajianu. Vorbind in general despre Transilvaniei ca urmareste invrAjbirea romanilor, prin stirnirea urii confesio-
dezinteresulintelectualitatii romane din Banat fata de cultura roma- nale, 51lovind cu ironii in pravoslavie"are aerul de a admira libertatea
neasca in general si fata de scoala indeosebi, autorul atrage atentiunea asupra turceasca". Apeleaza la redactorul gazetei, ca om si ca vechi prieten, 55 punA
foarte redusei raspindiri a Gazetei Transilvaniei in aceasta regiune. friu acestor inveninari polemice In publicatia sa.

1158 05 (498) 1169 [Murepanu, Jacob] 05 (498)


[Observatii cu privire la putina raspindire a Gazetei [Notite polemice la un articol din Telegraful Roman"].
de Transilvania "]. G. TRANS., XVI (1853), p. 283-284: G. TRANS., XVII (1857), p. 174-176: Transsilvania.
Bucuresti, 7 Septembre v. 1853. Se reproduce un articol din Telegraful Ranstin, datat Sibiiu, 25 Maid,
Corespondentul subliniaza cS din Gazeta Transilvaniei abia strabate in care redactorul Gazetei Transilvaniei era acuzat de lipsa de patriotism si
cite un numSr cind si cind", pe cind ziarele franceze si germane se afla si prin respect fat& de ortodoxie, de ineurajare a stirilor tendentioase din Principa-
cafenele si birturi". tele Romane si de atitudine timoratA faja de turci. Redactorul gazetei de
la Brasov cautS sa se apere fata de toate aceste Invinuiri prin simple notite
1159 05 (498) in subsolul articolului reprodus, limitindu-se la detalii, fsrs a lua o pozitie
[Conditiile de abonare la Gazeta."]. G. TRANS., XVI principiala. Polemica pornise de la o stire in legatura cu arestarea unor
(1853), p. 299: Insciintiare de prenumeratiune. negustori din Iasi.

1160 05 (498) 1170 05 (498)


[Conditiile de abonare la Gazeta Transilvaniei"]. G. Insciintiare de Prenumeratiune la Gazet'a Transilvaniei
TRANS., XVI (1853), p. 363: Insciintiare de Prenumera- si F6i'a pentru Minte, Inima si Literatura pe Sem. II a.c.
tiune, 378: Se face invitaciune. In cursulu loru. G. TRANS., XVII (1854), p. 181.
Jumatatea venitului net al Gazetei va fi dat in folosul unei scoli romanesti Semnat: Redactiunea. Repetind conditiile prenumerSrii, redactia gazetei
de agriculture si economie rurala. expune si un scurt program pentru viitor: Nu va exclude pArerile nimSnui,

57
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI : G 05(498)

daca nu contrazic legea presei. Scopul ei rdmine: a revarsa lumina, coral:A-


t1nd Intunerecul, si a pastra cu consciinta cele sfinte gi scumpe ale poporului 1181 E. I. A. 05 (498)
neatacate, ale patriei si ale Inaltului regim". Va continua sa sprijine adunarea Dle Mihalache Cogalnicene ! - FOAIE PT. MINTE, XVIII
de fonduri pentru scoala agronomica. Considera hotdrirea imparatului Aus- (1855), p. 142-146.
triei, cagcolile romfine sa se mentina din veniturile comunale, ca o mare favoare. Articol de polemica violenta, personala, provocat de parerea exprimatS
05 (498) de Kogalniceanu In Romania Literard ca Gazeta Transilvaniei a decazut sub
1171
conducerea lui Iacob Muregeanu, publicind mai mult panegirice si uitlnd sA
Unu cercularu episcopescu. - FOAIE PT. MINTE, XVII apere drepturile Principatelor. Face elogii Jul 1. Muregeanu. Kogalniceanu
(1854), p. 193. e prezentat ca aparator fnapoiat al ortografiei cu chirilice gi ca lipsit de con -
Dat de Vasilie, episcop de Oradea Mare. Indeamna clericii sa se aboneze gtiin(a progresului, pe care I-ar constitui o limba roman& mai radicala", aga
la Gazeta Transilvaniei. cum o fac ardelenii, chip exemplul dat de Eliade In Michaiada.

1172 05 (498) 1182 [Mureseanu, Iacob] 05 (498)


Raspunsurl. G. TRANS., XVII (1854), p. 216, 256, [Notita la articolul Dle Mihalache Cogalnicene 1"]. -
410: Posta Redactiei. FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 142.
1173 05 (498) Articol In continuarea polemicii, dusa pina atunci in Gazela Transilva-
niei. Arata ca a sovait mult sa publice acest articol, In care se vorbegte de el.
Publicarea abonatiloru la Gazeta Transilvaniei si Foia, Ar fi voit sa pastreze acest jurnal [ =Foaia pt. minte] vergur de patimi".
incepundu dela 1 Ianuariu 1854 pana in ultima Decembre /nsa nu vrea sa dea impresia ca incuviinteaza cele spuse de M. K. Raspunde
a acestuiasi anu in favorea sc6lei agronomice - FOAIE la criticile aduse de acesta unei ode a lui I. M.
PT. MINTE, XVII (1854), p. 280-284, 286-290.
Circa 660 la numar, grupali pe localitati. 1183 K.[ogalniceanu], M. 05 (498)
1174 05 (498) [Comentariu dezaprobator in legatura cu dispozitia data
[Instiin]are de prenumeratiune la Gazeta Transilvaniei" de $aguna, ce interzicea clerului ortodox din Transilvania
si la Foaia pentru minte ...", cu incepere de la 1 octombrie sa citeasca Gazeta Transilvaniei" si Calindarul" lui G. Bari]].
1854]. G. TRANS., XVII (1854), p. 312. - STEAOA D., I (1855), p. 141: Iassil 22 Decemvri.
1174a [Muresianu, Iacob] 05 (498) 1184 05 (498)
0 scurta Insa verde dechiaraciune a Redactiel. - G. [Se anunta ca la Libraria Noua din Iasi se primesc abona-
TRANS., XVII (1854), p. 330. mente pentru ziarele Patria" din Bucuresti si Gazeta de
Declara ca priveste cu bunavointa cauza Principatelor Romane, dar nu
Transilvania"]. - ZIMBRUL, III (1855), p. 244: Biblio-
vrea ca Gazda Transilvaniei sa fie organul exclusiv of nici unei partide de grafie.
acolo. Va publica deci opinii diferite, cu condi(ia ca sa nu contravina la legea
presei, la fmpregiurarile Redactiunei", gi sa nu fie trimise sub anonimat. - 1185 05 (498)
Notita c semnata: Red ". [Diferite avize cu privire la prenumera]ie]. - G. TRANS.,
XIX (1856), p. 1, 133, 181, 201, 281, 369, 392.
1175 05 (498)
Insciintiare de Prenumeratiune la Gazet'a Transilvaniei 1186 05 (498)
si Foi'a pentru Minte, Inima si Literatura pc anulu viitoriu Cugetari de anulu not'. - G. TRANS., XIX (1856),
1855. - G. TRANS., XVII (1854), p. 398. p. 394: Transilvania.
1176 05 (498) Intre altele, se atrage atentia cititorilor asupra faptului ca Gazeta Tran-
silvaniei infra in cel de-al 20-lea an de aparitie.
[Diverse instiintari in legatur5, cu prenumeratia la gazeta].
- G. TRANS., XVIII (1855), p. 5, 81, 161, 185, 192, 273, 1187 05 (498)
305, 357, 377. [Instiin]ari diverse, cu privire la prenumeratie]. - G.
1177 05 (498) TRANS., XX (1857), p. 4, 85, 173, 181, 197, 204, 253, 293,
[Redactia anunta pe corespondentii voluntari din Principa- 305, 392, 401.
te ca nu poate publica decit informatiile si articolele semnate].
- G. TRANS., XVIII (1855), p. 74: Tier'a romanesca si 1188 05 (498)
Moldavi'a. [Ynstiintari diferite, in legatura cu prenumeratia la ga-
zeta]. - G. TRANS., XXI (1858), p. 4, 12, 16, 97, 104, 164,
1178 Kogalniceanu, M. 05 (498) 172, 200, 212, 290, 291, 302, 310.
Jurnalismul Romanesc in 1855. ROMANIA LIT.,
I (1855), p. 52-54, 66 67, 77-78. 1189 I. 0. 05 (498)
La sfirsitul articolului, critica mai ales decaderea Gazetei Transilvanici, [Articol, sub forma de corespondenta, cu privire la starea
sub redactia lui Iacob Muresanu. culturii si a presei romanesti din Transilvania]. - G. TRANS.,
XXI (1858), p. 49, 53-54: Viena, 17 Februarie n. 1858.
1179 Una romana Nina 05(493)
Autorul discuta acuzatiile ce li se aduccau fruntasilor culturali din Blaj -
[Corespondenta in care is atitudine impotriva afirmatiei de catre oameni care nu scrisesera in rind in via(a for - ca ar fi inactivi. Auto-
facute de Mihail Kogalniceanu in Romania Literara" cu rul citeaza pe G. Popu gi Rusu, care aveau lucrari pe care nu le puteau ter-
privire la o pretinsil indiferenta a Gazetei Transilvaniei" mina, din lipsa de mijloace. Cauza deci o vede in lipsa de interes a publicului.
fatti de Principate]. - G. TRANS., XVIII (1855), p. 77, Dovedeste aceasta aratind cu cifre si cu fapte mica raspindire, In raport cu
81: Din Ungaria, 4 Martiu. numarul popula(iei, a (oiler romanesti din Transilvania si mai ales a Gazetei
1180 Kogalniceanu, M. 05 (498) Transilvanici. Publicul spijinitor al Gazetei, in loc sa creasca, scade. - Auto-
rul semneaza ca: unu banatianu".
de Transilvania.
183-187.
-
Dlui Iacob Murasanu Redactor raspunzator a Gazetei
ROMANIA LIT., I (1855), p. 173-175,
1190 I. M. 05 (498)
Raspuns la articolul semnat: Un Roman bun", din Gazeta Transilvaniei,
[Coresponderrta de linga, apa Sucevii", In care ataca ati-
M. K. it acuzA pe Muresanu ca se ascunde neloial in dosul unui pseudonim.
tudinea ostila a episcopului roman al Bucovinei fata de Gaze-
Contesta orice merite activitatii trecute a lui I. M. Respinge afirmatia aces- ta Transilvaniei"]. G. TRANS., XXI (1858), p. 94.
tula ea, in 1853-1854, Gazeta Transilvanici a Post aparatoarea Principatelor:
1191 Saguna, Andreiu 05 (498)
cauza for a Post aparata de roman& in exit. M. K. expune propria sa activitate
In acest sens. Articolul se incheie cu o aspra critica a felului cum c redactata Prea Cinstitilor Parinti Protopopi. Cinstitilor Preotl, si
Foaia pt. minte. credinciosilor mei fii sufletesti - PREDICATORULU,

58
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANCSTI : G- I 05(498)

II (1858), p. 119-120, 121-122 [nr. 15-16: Foae Extra- vor plSti pe jumAtate. - Reproducerile prospectului in Garcia Transilvaniei
ordinary a Predicatorului "]. §i Timpula sint insotite de scurte comentarii ale redactiilor, subliniind cu
Sc reproduce circulara lui Saguna in care cere tuturor a nu mai citeascS elogii activitatea doctorului Boras.
Gaze la Transilvaniei §i Calendarele lui G. Barit. $aguna acuzS gazeta ca ar
avea atitudine antireligioasa, deoarece a publicat corespondenle ca aceea a
1202 [Baras, I.] 05 (498)
unui &sal din Banat care afirma ca elevii sal citeau mai cu placere Garda Ziuoa de anul nou. - ISIS, II (1857), p. 1-3.
decit Ceaslovul. AfirmS ca omul stS intre trecut si viitor, intre suvenire si sperante. Spe-
rantele se leaga de inceputul anului. Pentru Isis, trecutul reprezintS un succes:
1192 05 (498) aprecierea lectorilor. Viitorul aduce sperante: mSrirea numSrului abonatilor.
[Corespondents despre situatia culturala a romanilor din
partile Oravitei]. - G. TRANS., XXI (1858), p. 210, 220. 1203 05 (498)
Se discutd chestiunea abonamentelor la Gazela Transilvaniei, aceea a [Redactia anunta felul cum se poate face abonarea]. -
lefurilor invdtatorilor etc. Semneaza: Unu amicu stimatoriu alu Oravi- ISIS, H (1857), p. 8.
tieniloru". In Bucuresti, la biroul redacdei, din casa doctorului Spoor, si Ia toate
librSriile. In judete, la profesori si la secretarii administratiilor.
1193 Mihutiu, profesor P. 05 (498)
Unu resunetu. - FOAIE PT. MINTE, XXI (1858), 1204 05 (498)
p. 17-19. [Dr. I. Baras anunta ca va publica in revista lectiile sale
Caracterizeavi bincvoitor felul cum c redactatd Gazela Transilvaniei. despre igiena]. - ISIS, II (1857), p. 31: Nota.
Lectiile fuseserd dilute la Gimnaziul national, in auii 1855 si 1856, In
1194 05 (498)
fiecare duminica.
[Ofisul caimacamului cu privire la infiintarea Gazetei
Tribunalelor", redactata de aga Sigara]. - GAZ. DE MOLD., 1205 05 (498)
XXVIII [recte XXIX] (1857), p. 262: Ministeriul Dreptatii. [Se inregistreaza cu bucurie continuarea aparitiei foii
1195 Baras, prof. dr. I. 05 (498) Isis" din Principate]. - G. TRANS., XX (1857), p. 23:
[Prospectul viitoarei sale publicatii Isis sau Natura", Presto tart
pentru a carei tiparire anunta ca a obtinut aprobarea]. - Vest. Se afirma cd ar fi lost o mare daun3, clad am fi picrdut tezaurul acesta...".
R., XXI (1856), supl. nr. 23, p.1; ANUNQATORUL, IV
(1856), p. 72; FOAIE PT. MINTE, XIX (1856), p.48: Biblio- 1206 05 (498)
gralie ; ZIMBRUL, IV (1856), nr. 50, p. 4: Bibliografie. Anontil. - ISIS, II (1857), p. 328.
Anunta scopul acestui jurnal stiintific": de a rdspindi cunoasterea stiin- Semnat: Redactiunea. Se anunta ca revista isi va continua aparitia si in
telor naturale. Vesteste conditiile de abonameut. anul urrrator, in acelcasi conditii, datorita simpatici aratata. de public. Abo-
1196 05 (498) natii vor primi gratuit, ca supliment, foaia Zeranula.
[Notita despre scopul revistei Isis"]. - ISIS, I (1856),
1207 [Baran, I.] 05 (498)
p. 101.
Intr-o Nola, redactorul arata cl scope! publicatiei sale este: d'a r&spindi
La ocaziunea anului noti, Jurnalulu Isis, catre lectoril
notiuni stiintifice folositoare" si a trata din timp in tiny" si chestiuni igie-
sof. 0 epistola. - ISIS, III (1858), p. 1-3.
nice", Face un bilant al zvonurilor In legaturd cu cometa anuutatd pentru 13
iulie 1857. Terming cu o analogic amuzantS intro bolile legate de diferitele
1197 05 (498) virste ale omului si greutatile prin care trece o publicatie periodicd, fn evo-
[Conditiile abonamentului]. - ISIS, I (1856), p. 16. lutia ei.
1198 05 (498) 1208 05 (498)
[Redactia recomanda cu caldura cititorilor sai foaia Isis TrWiintare. - ISIS, III (1858), p. 72.
sau Natura" , aparuta de curInd in Bucuresti]. - FOAIE PT. Redactia 11i instiinteaza abonatii ca vor primi regulat, pe fiecare sapta-
MINTE, XIX (1856), p. 57. mina, un numSr din Isis si, de 2 on pe tuna, un numar din Zeranuld. Adminis-
Notita premergatoare la reproducerea articolului Omul fi nalura din revista tratia ziarului Romtinuf s-a InsSrcinat cu aceasta expeditie. Abonatii I,i vor
lui Baran. Redactia Foii penlru mink vede in aceasta o dovada de cit au ina- primi numerele prin profesorii si medicii dIstrictelor, sau direct prin posta,
intat Romanii si in stiintele naturali". dupS cum vor voi.
1199 05 (498)
1209 05 (498)
[I. Baran anunta ca, revista sa va da atentie gi probleme-
lor de agricultura stiintifica]. - ISIS, I (1856), p. 113-114: Invitare. - ISIS, III (1858), p. 80.
Cuestiuni Agricole. Redactia revistei, vazind cd multi abonati nu si-au platit hied abonamen-
/nsa va publica numai articole care se rapoartS Ia stiintele naturale, tul, ti invita sS -1 trimita, sau direct, sau prin secretarii si profesorii din dis-
care prin rezultatele for servesc ca niste preliminare sau premise pe care agri- tricte.
cultura tsi bazeazS consecintele sale practice".
1210 Rosetti, C. A. 05 (498)
1200 05 (498) Isis sail Natura, ziaru, redigeat de d. doctorul Barach. -
[Notita cu prilejul publicarii unei traduceri a lui Canel- ROMANUL, II (1858), p. 83-84: Bibliografie.
la ]. - ISIS, I (1856), p. 191-192: Nota. Prezinta pe larg revista redactatS de doctorul I. Bazar, spunind cite un
Redactia roagS pe cei care vor sa colaboreze la revista sa nu trimitS numai cuvint de spirit despre fiecare dintre articolele si rubricile ei mai importante.
traduced, ci si articole originale, vorbind despre fenomene aaturale ce exists Subliniar& convingerile democratice ale lui Baran, credinta lui ca stiinta nu
la noi". IndeamnS indeosebi pe invatItorii de la scolile districtelor sa trimitS e menita numal a face case frumoase pentru bogati, stole subtiri si elegante
articole on observatii asupra faunei, florei si clinic! locale, spre a se putea pentru cocoane", ci constituie o cale sigurd pentru a duce omenirea la instruc-
aduna astfel material pentru propasirea stiintei agriculturii la noi. Oa universal& si bincle material universal".
1201 05 (498)
[Revista Isis sau Natura" isi expune programul pe anul 1211 Baraq, Redactorul Dr. 05 (498)
urmator, 1857]. - ISIS, I (1856), p. 360: Anuntiii; G. Instiintare. - ISIS, III (1858), p. 136.
TRANS., XX (1857), p. 27-28: Tier'a romanesca si Molda- Redactorul cere scuze abonatilor pentru incetarea jurnalului Zcranula,
vi'a; TIMPULG, I (1857), nr. 8, p.4. dupS ce aparuserS 3 numere. Diferitele ocupatiuni, precum si starea sdnata-
Va cSuta sa aibi in fiecare nr. o gravurS litografica sau xilograficd". tii, I-au impiedicat sa-1 redacteze. Ca despdgubire, abonatii Ia Isis, care urrnau
Va publica articole de: astrologic, fizica, moral& dietetics, psihologie si este- sa-I primeascS drept supliment, vor primi in loc un exemplar gratuit din bro-
ticS. Abonamentul anual va amine 2 galbeni. Invatatorii si elevii Colegiului sura Igiena populara, de I. Boras.

59
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: I - J 05(498)

1212 05 (498) 1222 B. 05 (498)


[Redactia instiinteaza. pe abonatii care nu primesc regulat [Saluta, in calitatea sa de secretar de redactie al foii
revista Isis" sa se adreseze admistratiei ziarului Ro-
manul"]. ISIS, II (1858), p. 280: Instiintare ; ANUNT.
R., V (1858), nr. 85, p.4 ; NATIONALULO , I (1858), p. 330;
-
Concordia", aparitia jurnalului Israelitul Roman"], -
CONCORDIA, I (1857), p.56.

ROMANUL, II (1858), p. 96: /nsciintarl. 1223 05 (498)


[Israelitulii Romanh" multumeste ziarului Concordia"
1213 05 (498) pentru cuvintele de simpatie cu care i-a semnalat aparitia]. -
[Administratia ziarului Romanul" anunta ca a preluat ISRAELITULU R. , I (1857), nr. 2, p. 3: Revista interioara.
ui
administrarea revistei Isis sau Natura"]. - ROMANUL, 1224 Horenstein, Mendel 05 (498)
II (1858), p. 105, col. I.
La Jurnalulii Israclitulul Romani-1. - ISRAELITULU
1214 05 (498) R., I (1857), nr. 4, p. 4.
[Administratorul foii Romanul" ofera abonatilor sai un Versuri cu caractcr de oda, prin care se elogiaza scopul ce propus
numar de exemplare din Isis sau Natura", cu jumatate pret]. gazeta, de a arata poporului roman suferintele izraelitilor in trecut oi a indemna
- ROMANUL, II (1858), p. 204. la unirea tuturor. - Tot H. trimite ziarului o scrisoare cu elogii gi urari -
care se publics In aceeagi pagina - oi o lista de abonati din Ploieoti. - Poezia
Romanul vrea sa-gi arate astfel recunootinta fall de cei ce-I sustin cu
abonamente, iar, pe de alts parte, sa contribuie la respiudirea otiintelor in e urmata de o traducere a ei literals, nerimata, In limba franceza: Au Journal
l'Israelite Roumain.
Romania".
1225 Aver, Aaron - I. L. Vainberg 05 (498)
1215 05 (498)
Coreligionarilor nostri. - ISRAELITULU R., I (1857),
[Redactia revistei Isis sau Natura" face cunoscut ca, nr. 5, p. 1.
din cauza ocupatiunei tuturor lucratorilor la Tipografia Subliniaza ca gazeta nu este o intreprindcre particulard, ci din contra
Colegiului cu listele electorate, jurnalul n'a putut iesi in sap- este o opera nationals gi religioasa, fondata de catre cei mai insenanali Israeliti
tamana trecuta. "]. - ANUNT. R., V (1858), nr. 101, p. 4. ai acestei tad". Daca, la sfiroitul anului, ziarul va avea un excedent, comitetul
de conducere va dona acest prisos pentru ocolile izraelite: poloneze oi spaniole.
1216 05 (498)
Indeamna deci pe toil izraelitii sa se aboneze.
[Lamuriri cu privire la conditiile de aparitie in anul urma-
tor]. - ISIS, III (1858), p. 352: Anuntil. 1226 05 (498)
Pretul abonamentului se va reduce, de la 2 galbeni la 4 icosari anual.
Redactia face aceasta reducere pentru a-si m5ri num5rul abonatilor; daca
aceasta nu at va intimpla, nu se vor putea acoperi cheltuielile gi revista igi
- [Din opiniile presei straine cu privire la aparitia gazetei.]
ISRAELITULU R., I (1857) nr. 2, p. 3: Revista streina.
Se traduc note cu privire la Israelaula Romang aparute in l'Indepen-
va Inceta aparitia. Se va imbunatati trimiterea prin poota a revistei catre dance Beige, La Presse d'Orient gi La Presse.
abonali. Profesorii districtelor" shit rugati sa semnaleze lipsurile. Inceteaza
conventia cu ziarul Romdnul, ca abonatii acestuia sa primeasca revista Isis 1227 Bloch, S. 05 (498)
la un abonament de I galbeu anual. - Anuntul e semnat: Redactiunea
jurnaluluf Isis0".
A Messieurs les Directeurs de l'Isradlite Roumain. - IS-
RAELITULU R., I (1857), nr. 13, p. 2-3.
1217 05 (498) Autorul semneaza ca redactcur en chef de l'Union Israelite". In para-
[Se anunta ca, in Bucuresti, va aparea Israelitul Roman"]. lela, se publics gi traducerea romaneasca. - Felicity redactia cu ocazia
primirii primelor 5 numerc dm Israelitula Romana. Ii cerc sa infadoeze roma.
- FOAIE PT. MINTE, XX (1857), p. 12: Bibliografic. nilor calitatile ales° ale poporului Izraelit, contribuiud la infratirea celor dour
05 (498) popoare.
1218 Am., Aaron - I. L. Veinberg
Israelitulii romanii. - ISRAELITULU R., I (1857), nr. 1, 1228Ubicini, A. 05 (498)
P. 1.
In calitate de gerand", lamuresc programul ziarului: va arata izrae-
litilor trecutul tarilor romineoti; va combate prejuditiile" gi va contribui
Paris. -
Roumanie. Correspondance particuliere du Courrier de
ISRAELITULU R., I (1857), nr, 19, p. 4.
Sc reproduce textul unci corespondente din Bucureoti, puLlicata in Le
la apropierea dintre izraeliti gi romani; va prezenta comisarilor europeni dorin- Courrier de Paris, cu privire la aparitia foii Israelaula Romana. Se subliniaza
tele izraelitilor din Principate. - Jurnalul va fi redactat, paralel, in limbile gi participarea izraelitilor la mitcarea de regenerare politics a Principatelor
francezS gf romans. Romine. - Alaturat, se da gi traducerea in limba romfineasca.
1219 Barasch, Iul. 05 (498) 1229 05 (498)
De co esista. jurnalula : Israelitulu Romanti. - ISRAELI- [Se reproduce textul unei note cu privire la Israelitulii
TULU R., I (1857), nr.1, p. 1-2. Romanil", aparuta in les Archives Isradlites" din Paris]. -
Subliniaza misiunea presei, ca sa formeze u opinie publics justa gi lumi- ISRAELITULCJ R., I (1857), nr. 19, p. 4.
noasa" gf sa depIrteze de la popor erorile ramase ca un suvenir trist din intune- In aceasta nota, se exprima simpatia pentru ziar oi pentru atitudinea
cimea timpurilor trecute". Israelirtsla Romana va arata cS izraelitii simpa- demna gi civilizata a izraelitilor din Principatele Romane. - Alaturat, se
tizeaza inteun mod viu gi sincer cu romanii oi se identifies cu soarta tarii". publics gi traducerea romineasca a notei.
Va pleda pentru egalitate de drepturi, fors deosebire de rcligie. Va indruma
pe izraeliti ca sa Imbratioeze gi ei idei progresive gi folositoare tare. Va cul- 05 (498)
1230
tiva cu atentie literatura.
Scopul nostru. - JUNIMEA R., I (1851), p. 1-2.
1220 05 (498) Se arata cs scopul redactiei foii Junimea Rankind este de a face propa-
[Se anunta aparitia jurnalului Israelitul Roman"]. - ganda, lasind celor mai vecbi, mai Intelepti oi mai esperimentati" sarcina
organizarii revolutiei. Se declara cS revolutia este domnia dreptatii" oi cS
ANUNT. R., IV (1857) nr. 23, p. 1.
revolutionari aunt aceia, care vor sa aibS o patrie mare oi independents ".
A nunfaiorui Roman urcaza confratelui sau un succes de o potriva cu de- Se pledeaza pentru principiul insurectiei, care este cel dintiiu drept al unei
vuentul sau pentru nada Romans". natii impilate". Se arata ca romanii sint apssati de diferite puteri straine gi
ca ei trebuie sa fie solidari cu polonii, ungurii gi italienii. Telul romanilor tre-
1221 05 (498) buie sa fie: razboiul contra apasatorilor, independenta, unirea gi organizarca
[Nota In legatura cu aparitia gazetci Israelitul Roman"]. adevaratei democratii, bazatS pe principiul egalitatii, care nu este alt deelt
- OPINIUNEA, I (1857), p. 28: Jurnalistica. fratia practica ". In sfiroit, se declara ca fericirea noastra nu va veni niciodata
Redactia salute cu bucurie aparitia Israeiaului Roman doreote succees de la capetele corupte, ajutorul nostru nu va veni niciodata de la streini"
In campania sa pentru convertirea izraelitilor din Moldova la ideea unirii ci in not este toatS puterea gi not inoine nu vom fi tari pins nu vom fi °data
Principatelor. uniti".

GO

www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: J M 05(498)

1231 05 (498) 1241 05 (498)


[Foaia Junimea Romans ", aparuta la Paris in 1851, se [Ape) catre abonatii jurnalului ca sa plateasca abonamen-
tipareste in tipografia E. dr Soye et C., rue de Seine, 36]. tul]. JURN. DE GALATZ, II (1851), p. 129: Catre onor.
JUNIMEA R., I (1851), p.8, 16. domni abonati:
Jurnalul de Galatz continua 55 apare din 1849.
1232 05 (498)
[Precizari si informatii cu privire la foaie]. JUNIMEA 1242 05 (498)
R., I (1851), p. 8: Non... [Redactia anunta ca. s'au vazut silita de a trimete un in-
Se face apel la cci cc vor primi foaia sa copicze articolele ce vor socoti adins om in stringerea banilor abonamentului"]. JURN.
de cuviinta si sa le imprastic in popor". Se arata ca foaia e redijata... de DE GALATZ, II (1851), p. 157: Instiintare.
studenti munteni si moldoveni" si, pentru ca sa fie un adevarat organ at
Republicei Rominilor", se face apel la colaborarea junilor democrati din Tran- 1243 05 (498)
silvania, Bucovina si Banat. Se anunta ca toata corespondenta foil va fi tri- [Se anunta ca Jurnalul de Galatz" va continua sub con-
:Asa cetateanului" Dimitrie Florescu, in rue de l'Est 1. ducerea unei asociatii de moldoveni si se va intitula Patric"].
GAZ. DE MOLD., XXVIII (1851), p. 83: Novitale din
1233 05 (498) nauntni; VEST. R., XVI (1851), p. 77.
[Se anunta ca tot ceea ce priveste foaia se va adresa ceta-
teanului" Dimitrie Florescu, boulevard Montparnasse, 165]. 1244 05 (498)
JUNIMEA R., I (1851), p. 16. [Se anunta ca jurnalul va purta pe viitor titlul de Patria"].
1234 05 (498) JURN. DE GALATZ, II (1851), p. 165: Onor domni
abonati.
[Articol-program]. JURN. AGRIC., I (1857), p. 1:
Editorul, F. dlomferato, anuntd cS greutatile materials I-au silit sa se
Instiintare.
uneasca cu o societate de roman, care va scoate jurnalul, reorganizat, sub
Se anunta cd Jurnalul de agrsculturd reia firul Foaei Satc4ti. Cu toata noul titlu.
lipsa de spatiu, va publica articole variate, de agriculture, industrie si comer),
igiena si morale. Se exprima convingerea cS morala e un factor esential at 1245 05 (498)
progresului. Scopul revistei e: sporirea averii, crutarea sAnatatii si multa-
mina sufleteasca" a cititorilor. [Se anunta ca Jurnalul de Galatz", incepind de la
nr. 43, s-a transformat in Patriee]. ZIMBRUL, I (1851),
1235 05 (498) p. 259.
tnalta incuviintare. Onorat dumisale Ion Ionescu.JURN. Zimbrul salute cu bucurie noua infatisare a ziarului din Galati, de sub
AGRIC., I (1858), p. 1, 2. redactia lui V. Vrabie.
Sccrctarul Statului, A. Fotino, fl instiinteaza pe 1. lonescu ca i s-a apro-
bat cererea de a cdita foaia Jurnal de agriculturd, cu urmatoarele conditii: 1246 05 (498)
toate articolcle sa fie semnatc; sa sc trateze si chestiuni de corner); ii este [Se anunta ca va aparea Libertatea Dullard", jurnal uni-
oprit a face aluzii Ia chestii contrarle institutiilor astazi lucratoare, piny la onist liberal, editat Ia Galati sub directia lui Adrian, profesor
reorganizarea Orli"; jurnalul va fi supus cenzurii competente". la scoala real& de acolo]. STEAOA D., I1I (1858), p. 192
[recte 280], col. I.
1236 05 (498)
[Se anunta aparitia, la 1 august, a Jurnalului de Agricul- 1247 05 (498)
ture"]. GAZ DE MOLD., XXVIII [recte XXIX] (1857), [Note redactionala cu privire la aparitia revistei].
p. 243-244: Instiintari. MAG. IST., tom. VII (1851), coperta, p. 4.
Se comuuica programul periodicului si cuprinsul primului numar. Se arata cd. tiparirca Magazinului istoric pentru Dacia a fost iittrerupta.
1237 05 (498) de evenimentele din 1848-1849. Dcsi a aparut accasta fascicula, I-a a tomului
at VII-lea, totusi tomul at VI-lea Inca este supt tipar; el cuprinde intimpla-
Fondation du Journal d'agriculture a lassy. L'ETO- rile anilor 1848 si 1849".
ILE DU D. [Bruxelles], I (1857), p. 247: Regime de la presse
en Moldavie.
1248 05 (498)
Sc salute cu satisfactie aparitia foil lui Ion 1onescu, condamnindu-se
conditiile draconice pe care i le impusese administralia lui Vogoride.
[Se anunta ca a aparut, la Viena, brosura I a tomului al
VII-lea Magazinul Istoric", cuprinzind toate petitiile nati-
1238 I.Eonescul, I. 05 (498) unii roman de la 1849 incoace]. FOAIE PT. MINTE,
Corespundinta si Sfaturl. JURN. AGRIC. , I (1857), XIV (1851), p. 200.
p. 12. 1249 Velia, N. 05 (498)
Inaugurind rubrica cu acest titlu, I. I. arata ca publicatia periodica ideals
ar fi aceea care de la inceput pita la sfirsit nu ar face alt dealt sa raspunda [Corespondenta din Virset, in care comenteaza aparitia
Ia intrebarile ce ar face insusi publicul". In acest fel, ar fi Malta dovada ca tomului al VII-lea, brosura I, din Magazinul istoric" al lui
nu apare in zadar. Ii invite pe cititori sa intrebe, cu seriozitate si buna-cre-
Laurian]. G. TRANS., XV (1852), p. 6-7: Foiletonul.
dinta, ceea ce ii intereseaza.
1250 05 (498)
1239 Ionescu, I. 05 (498) [Anunt cu privire la aparitia Monitorului Adunarii Ad-
Instiintare. JURN. AGRIC., I (1858), p. 177-178. hoc din Bucurestil. MONIT. ADUN. AD-HOC BUC.,
Explica lntirzierea aparitiei n-rului 12, care, In loc sa iasa la 1 iulie, nu
I (1857), p. 9.
s-a putut da Ia lumina decit In noiembrie 1858: Gerantul foil" Sc speriase Se anunta ca Monitorul apare dupe fiecare sedinta a Adunarii ad-hoc
de greutatile pe care le ridica cenzura si renunlase 55 mai scoata revista. In si se imparte gratis pe la membrii ambelor adunari din Bucuresti si din Iasi,
acest fel, anul I de aparitie se Incheie cu mare Intirziere. Examineaza, cu acest la toate Toile romanesti, la toate autoritatile, la scolile publice, pc la comisari,
prilej, realizarile revistei Intr-un an. Numarul de 500 at abonatilor platnici agenti si consuli ai puterilor strain°, pe la toate asezamintele si pc Ia toti avo-
a acoperit cheltuielile si face posibila continuarea aparitiei, in aceleasi condi- catii publici.
tii (15 si 18 lei anual). Subliniaza sprijinul dat de patronii tipografiei: T. Co-
drescu si D. Gusti. 1251 05 (498)
[Instiintare data de Caimacamie, referitor Ia publicarea
1240 05 (498) Monitorului Oficial"]. MONIT. OF. MOLD., 1858,
[Program redactional]. JURNALU CR., 1854, p.l. nr. 2, p. 2.
Jurnalu Craiouei va fi redactat de o asociatie de citiva tincri", utilizind Tipografia lui G. Asachi fiind impovarata de lucru, se hotaraste ca toate
eels mai bune ziare straine. Lipsa celor trebuincioase a Mut ca primul numar actele politico si celc cu privire la alegcri sa se tipareasca la alto tipografie,
sa apare Intr-un format redus. intr-un junta' special: Monitorut Oficial.

61
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE$TI: M-N 05(498)

1252 05:(498) 1263 Boerescu, V. 05 (498)


[Se anunta ca, Monitorul" este singurul organ oficial al Anuntiu. - NATIONALULU, I (1857), foaie volanta,
guvernului]. - MONIT. OF. MOLD., I (1858), nr. 10, p. 3-4: anexata la nr. 1.
Ministerul Trebilor Streine: PATR1A, I (1858), p. 17; ZIM- Boerescu, ca redactor responsabil, anunta c& va scoate un nou jurnal, sub
BRUL $I VULT., IV (1858), p. 92. titlul Nalionalula. Arata pe scurt programul ziarului, ce format va avea, de
Garcia de Moldavia, care ar fi uzurpat caracterul de gazeta semioficiala cite on pe saptamina va ie9i si pretul abonamentului.
e chemata la ordine. - Yn Patric, text roman 5i francez.
1264 Boerescu, V. 05 (498)
1253 05(498) [Despre programul jurnalului]. - NATIONALULU, I
(1857), p. 1-2.
[Secretariatul de Stat precizeaza titlul buletinului 500;
Monitorul Oficial al Principatelor-Unite Moldova si Vala- Dupa ce arata cum s-a dezvoltat jurnalismul in genere , precizeaza ca
hia"]. - GAZ. DE MOLD., XXX (1858), p. 353: Secretariatul programul jurnalului Nalionalula va fi apararea intereselor politice 9t sociale
ale Rominiei.
de Stat.
1265 05 (498)
1254 05 (498) [Se anunta ca A. Petrescu este insarcinat cu partea adminis-
[Stire in legatura cu Monitorul Oficiahr]. - STEAOA D., trative a jurnalului de sub redactia lui V. Boerescu]. - NATI-
III (1858), p. 279 [gresit: 191] Curierul interioru. ONALULU, I (1857), p. 1.
Se anunta ca Locotenenta Princiarl a hotarit ca, pentru actele politice
$i operatiile electorate, sa swat& o foaie specials: Monitorul °Rada. Editor: 1266 Angelescu, E. 05 (498)
Teodor Codrescu, in a carui tipografie iesise 5 Buledinul Divanului ad-hoc. [Anunta ca jurnalul Nationalulii" va apara sistemul
guvemelor reprezentative, sau regimul modern al burghezii".
1255 05 (498) - NATIONALULU, I (1857), p.5.
[Se anunta ca abonamentul pentru Monitorul oficial al Autorul socoteste ca sistemul reprezentativ este singurul men t a cum -
Moldovei" se face la redactia Nationaluluil. - NATIONA- p5ni toate interesele 91 care a flout fericirea statelor ce I-au adoptar.
LULU, I (1858), p. 383. 1267 Boerescu, V. 05 (498)
1256 05(498) [Precizari cu privire la conditiile pe care trebuiau sa le
indeplineasca articolele colaboratorilor ocazionali spre a fi
[Se anunta ca, la Geneva, se publica ziarul francez Moni- publicate in gazeta]. - NATIONALULU, I (1857), p. 11:
toriula Romaniell - ZIMBRUL, IV (1856), nr. 37, p. 2: Corespondents.
Slid atingatoare de Principate. Yn ce priveste forma, articolcle vor trebui sa fie scrise In limba folosita
de redactia ziarului. In ce priveste fondul, articolele exprimind opinii contra-
1257 05 (498)
rii principiilor ziarului vor fi publicate numai sub anumite conditii.
[Se anunta ca, la Geneva, s-a publicat programul ziaru- 1268 Russo Lacusteanu, N. 05 (498)
lui Monitorul Romanieil. - ZIMBRUL, IV (1856),
nr. 42, p. 2. [Reflectii asupra aparitiei jurnalului de sub redactia lui
V. Boerescu]. - NATIONALULU, I (1857), p. 11 - 12.
Ziarul e prczentat drept organ al popoarelor dunarene".
Arata ce intelege prin foaie publica" $i se intreaba claca intr-adevar
1258 Marin, A. 05 (498) Nalionalula va reusi sa fie un organ public" si un jurnal national".
1269 05(498)
Catre lector!. - MUSEULU N., I (1857), p. 1-2.
Autorul, profesor de fizica si chimie la Colegiu, traseaza programul publi-
[Se anunta aparitia jurnalului bucurestean politic-corner-
catiei: Apare ca o continuare a Muzcului Nalional fondat in 1836 de P. Poe-
cial Nationalulir]. - GAZ. DE MOLD., XXVIII [recte:
naru. Va privi cu atentie: - Progresul agriculturii. - Stiinta cu special& XXIX] (1857), p. 407.
privire la aplicatiile ei in industrie. - Literatura ca stiinta (gramatica, eloc- Cu ocazia reproducerii unor texte din nr. 2 al acestui jurnal, redactat de
yenta, tcoria poezici) ca espresiunea societatii". - pedagogia, Boerescu, se afirm& ca multe ziare au rasarit si in parte au apus in Bucuresti".
mctodologia educatia. Intercaleaza scrisoarea sa catre P. Poenaru, prin care 1270 05 (498)
Ii ccrea ingaduirea de a continua Muzeul Naiional.
[Se aduce la cunostinta ca jurnalul Nationalulii", ca sa
1259 Poenaru, P. 05 (498) evite greutatile ce intimpina in aparitia sa, a cumparat o tipo-
grafie]. - NATIONALULU, I (1857), p. 20.
[Scrisoare de raspuns dare profesorul A. Marin]. - MU- Totodata, se aminteste ca tipografia, ca sa -9i scoata cheltuielile, va primi
SEULU N., I (1857), p. 2, col. I. 91 alte lucrari.
La rugamintea de a ingadui continuarea Muzeului Nalional, raspunde
ca o aproba cu bucurie. Minna cA publicatia din 1836 a fost continuata prin 1271 05 (498)
Foal° Saleascd, la a aria desvoltare" luase parte insusi A. Marin. Regret& [ Se publica lista corespondentilor din tara si din straina-
ea aceasta bode a incetat, prin contopirea ei cu Buldinula Nalionala. tate, ai jurnalului Nationalulti", la care pot fi adresate recla-
matiile abonatilor pentru neprimirea jurnalului]. - NATIO-
1260 Badulescu, [C. I.] 05 (498) NALULU, I (1857), p. 24: Anunciii.
[Salute cu bucurie reaparitia revistei Museul National" 1272 Rosetti, C. A. 05 (498)
de sub directia profesorului Al. Marin]. - ANUNT. R. [Notita despre noul ziar Nationalulii]. - ROMANUL, I
IV (1857), nr. 77, p. 1. (1857), nr. 39, p. 2, col. I.
Se publica 5i cuprinsul primului numar. La sfirsitul articolului sau de fond, datat 19/31 Dec., C.A.R. salut& apa-
ritia noului ziar, subliniind a era o =sine" ca 5 milioane de roman sa
1261 05 (498) n-aiba in acel timp decit 2-3 ziare. Dintr-un articol, semnat Angelescu, des-
cifreaza ca Nalionalul4 ar f. oarecum organul burgheziei". Adauga: Noi,
[Comunicare in legatura cu aparitia revistei]. - MUSEUL de9i nu cunoastem Inca la not o burghezie, sintem siguri ins& ca pe tarimul
N., I (1857), p. 24, col. II. national ne vom intilni totdeauna cu Nalionalula 0 a vom lupta impreuna,
Deoarece dificultati de tipografic nu ingaduiau aparitia regulate a revis- oa sa combatem tot ce va fi strain nota".
tei, redactia anunta ca un an va fi considerat din 52 de numere. - [In adevar,
pins la 3 martic 1860, n-au putut ap5rea in total decit 25 de numere. De aceea, 1273 Boerescu, V. 05 (498)
redactia se va considera mereu In anul I pina rind vor aparea 52 de numerej. [Multumeste lui Rosetti pentru urarile publicate in Ro-
m5,nul " cu prilejul aparitiei jurnalului de sub redactia sa].
1262 05 (498) - NATIONALULU, I (1858), p. 29: Bucuresti.
[Redactia anunta ca spera sa ajunga la o aparitie mai re- Scrie c& jurnalele rom&nesti nu shit sustinute de public: Romania Isi
gulate a revistei]. - MUSEUL N., I (1858), p. 104, col. II. Inceteaza aparitia cu o paguba de 10 000 de Id, Secolula nu mai spare din

62
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE5TI:N 05(498)

cauza unei pierderi de 18 000 de lei. Totusi, aceste precedente nu -1 descura- 1286 05 (498)
jeaza. Cu acest prilej, Boerescu asigura pe Rosetti cANalionaluld nu va deveni [Notita a redactiei, cu ocazia trecerii foii in al doilea an
organul burghezier i nici at vreunei alte clase, ci va apara interesele politice de aparitie, aratind ca ea nu se va sfii sa sustina. chestiunile
nationale, precum si interesele materiale ale tuturor staxilor sociale de la noi. care intereseaza masa poporului si ca, va sprijini executarea
1274 05 (498) Conventiei de la Paris]. NATIONALULU, II (1858), p. 1.
[Redactia Nationalului" multumeste jurnalului Oltul" 1287 05 (498)
pentru urarile adresate cu prilejul aparitiei lui]. NATI- [Se anunta ca, la tipografia noua, la Podul-Lung din Iasi,
ONALULV, I (1858), p. 33. se va tipari Nepartinitorul", jurnal politic, literar si comercial,
sub redactia spatarului Costachi Gane]. GAZ. DE MOLD.,
1275 05 (498) XXVIII (1856), p. 196.
[Redactia anunta ca, Invingind greutatile, in viitor jur-
nalul va iesi regulat si va fi expediat prin posts, la zile fixe]. 1288 05 (498)
NATIONALULU, I (1858), p. 65. [Articol in legatura cu metamorfozele numelui ziarului
Abonatii din judete si din Bucuresti sint rugati s5 anunte redactia pentru Nepartinitorull. ZIMBRUL, IV (1856), nr. 132, p. 3.
orice neregula in primirea jurnalului. Comentarii inainte de aparitia ziarului. Se mentioneaza titlurile plAnuite
si abandonate succesiv, pentru Neklainilorul, de catre cei care il pregateau
1276 05 (498) din umbra: Conservatord, Conservalorul din Moldova, Organula Moldova',
[Cititorii Nationaluluil sint Instiintati sa nu confunde Sanienela Moldova. Ca incheiere se exprima speranta ca nici numele ultirn
pe I. Balasescu, administratorul jurnalului, cu parintele Nifon nu va ramine gi ca Neparlinilorul se va transforms in Pdaindorid" at
Balasescu]. NATIONALULtJ, I (1858), p. 101. unirii Principatelor.

1277 05 (498) 1289 05 (498)


Numele D-lor corespondenti ai jurnalului Nationalula. [Articol-program]. NEPARTINITORUL, I (1856),
NATIONALULU, I (1858), p. 132. p.1: Iasil in 21 Iunie.
Lista corespondentilor din diferite districte. Se precizeaza ca scopul gazetei este: raspindirea ideilor si a cunostin-
telor folositoare, in stare de a duce Moldova... pe calea pro-pasirei mode-
1278 Angelescu, E. 05 (498) rate si solide". Va sustine autonomia patriei". Va combate orice intentii
Presa Romans. NATIONALULtJ, I (1858), p. 133- in contra suzeranitatii" si in contra Imperiului Otoman, cu carile este atit
134. do norocit legata existenja noastra politics".
Autorul, vorbind despre misiunea presei in Principatele Romane, in urma 1290 05 (498)
libertatilor relative care i s-au acordat, lamureste cu deosebire felul cum si-a
facut el insusi datoria de ziarist, la Nalionaluld. Convins ca ora regenerarii [Se anunta ca ast5.zi s'au publicat " ziarul Nepartini-
a sunat pentru Ceara Romanilor", a cautat ss dea pe fats: coruptiunea ofi- torul", sub redactia lui C. Gane]. ZIMBRUL, IV (1856),
ciala si starea anormalA a societatei noastre"... inertia, apatia, nepasarea nr. 133, p. 1.
egoismul oamenilor vechiului sistem"... obscurantismul in care voiesc negre- 1291 05 (498)
sit a mai sta Inca afundati acei oameni ai partidului conservator". Incheie
printr-o pledoarie pentru libertatea presei, citindu-i pe Baranger 51 Guizot. [Se anunta ca a aparut, in Moldova, foaia Nepartinito-
riul]. TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 222: Transilvania.
1279 05(498) Stirea e redata dupes Ost- deutsche Post. Se instiinteaza cs noua foaie cu-
[Nationalula" face cunoscut ca la 5 iunie se termina primul prinsese, in primele numere, atacuri la adresa lui Hurmuzachi 91 Istrati.
semestru si roaga pe abonati sa-si reinnoiasca abonamentul 1292 05 (498)
la timp, ca sa nu intervina vreo Intirziere In trimiterea jurna- [Redactia anunta ca guvernul a interzis distribuirea numb.-
lului]. NATIONALUIXJ, I (1858), p. 165. rului 7 al gazetei]. NEPARTINITORUL, I (1856),
1280 05 (498) p. 32, col. II.
Nationalula" roaga pe abonatii sai din Bucuresti sa anun- De altfel, numarul lipseste din colectia B. A. R.
te redactia daces nu primesc jurnalul pins la 8 seara, in ziva
impartirii lui]. NATIONALULtJ, I (1858), p. 283. 1293 05 (498)
[Comentariu cu privire la confiscarea numarului 7 din
1281 Boerescu, B. 05 (498) Nepartinitorul"]. STEAOA D., II (1856), p. 182, col II
Credintza noastra. NATIONALULU, I (1858), p. 363-
364. Desi dezabroba intro totul articolul de injurii la adresa lui Gr. Ghica,
Tine sa precizeze, in ajunul alegerilor, care vor decide starea tarii in viitor, de M. Strajescu, pentru care fusese confiscat Neptirlinitorul, no se aproba
profesiunea de credinta a jurnalului Nafionaluld, pe care 11 conduce: nu se nici masura Departamentului din Launtru, ca fiind contrarie legii presei.
va ocupa nici de nume, nici de persoane, nici de clase, ci numai de principii.
1294 Sion, G. 05 (498)
1282 Falcoianu, Sc. 05 (498) Consecuintele Nepartinitorului. ZIMBRUL, 1V (1856),
[Printr-o scrisoare catre redactorul Nationalului", decla- nr. 181, p. 1-2.
ra ca adera fares nici o rezerva la principiile enuntate de acest Autorul arata ca Nepdrtinitorul, deli se intituleaza jurnal politic, literar
jurnal in profesiunea sa de credinta]. NATIONALULtJ, si comercial", de fapt no este decit un ziar preocupat de a ataca unirea Prin-
I (1858), p. 368: Domnule Redactoril. cipatelor. Celelalte rubrici anuntate nu exists. Critics sever violentele pole-
mice si defectele de stil din Nepdriinilorul.
1283 X. 05 (498)
1295 05 (498)
[Declares ca este de acord cu principiile enuntate de Na- Polemics cu ziarul separatist Nepartinitorull.
tionalulii" in profesiunea sa de credinta]. NATIONALULt, L'E-
I (1858), p. 368: Domnule Redactoril. TOILE DU D. [Iasi], I (1856), p. 19.
Se subliniaza el Nepdainilorul demascat sperantele antiunioniste,
1284 Buzoianu-Hrisoscoleu, Grigorie 05 (498) afirrgind ca cei doi caimacami trimisi de Poarta Ghica Bals au tot
[Declares -ca este de acord cu principiile enuntate de Na- dreptul sa ramina domnitori permanenti in cele doua principate.
tionalulti" in profesiunea sa de credinta]. NATIONALULU, 1296 05 (498)
I (1858), p. 368-369. [Articol de polemics, cu privire la atitudinea ziarului
1285 05 (498) Nepartinitorul "]. STEAOA D., II (1856), p. 157-158:
[Se anunta ca abonamente pentru Monitorul Oficial al Iasi, 30 iunl.
Modaviei" se pot face la redactia Nationaluluil. NATI- Comentind un articol din Nepdainilorta nr. 3, Sleaoa Dundrii 11 someaza
ONALULtJ, I (1858), p.383, col. I. sa lepede masca impartialitatii Si sa se afiseze deschis in partida" antiunio-

63
www.dacoromanica.ro
05(4981 PERIODICE ROMANESTI: N O 05(498)

nista. Subliniaza ca singurul om mat capabil dun accasta partida, in Moldova, prejurari, vechea foaie se simte intinerita" si isi reia apari(ia. De aceea pro-
este N. (strati. voaca pc toti literatii a concurge in acel intales pentru prelucrarea si inavu-
(irca literilor, a istorici si mai ales insufletirea junitnei".
1297 05 (498)
[Precizari asupra atitudirni gazetei, in polemica cu Steaoa 1306 05 (498)
Dunarii"]. NEPARTINITORUL, I (1856), p. 8.
Neparitnitorut nu va tolcra injurii si invective dupa reputatia cc s'au
facut Steaoa hart' accasta".
tele de incurajare pe care i le-a adresat].
(1857), p. 33-34.
OLTULU, I -
[Redactia Oltului" multumeste Concordiei" pentru cuvin-

Declares ca va contribui la regenerarea politica a tarii si Ia unire. -


1298
[Raspuns la atacurile foii Nepartinitorul"].
D., II (1856), p. 168.
- 05 (498)
STEAOA
E vorba de un articol al Iui C. A. Cretulescu din Concordia, care se referca Ia
Vocea Oltului, a carui continuare este Oltul.

Redactia precizeaza ca, pe terenul injuriilor si calomniilor, Stcaoa 1307 05 (498)


Dunarii sc simte slabs; si triumful biruin(ci Para parere de rau, it lass Nepdr- [Mentiune c5. in Craiova ar aparea de citeva luni foaia
tinitortslui". Ar putea spicui multe din via(a redactorilor de la Nepdrtindorul, Oltule]. G. TRANS., XX (1857), p. 259: Teara Roma-
dar atunci ar inceta de a fi gazeta de principii si ar deveni procuror public. neasca si Moldavia.
Cu atit mai mult, cu cit nu vrea sa cads in curses, furnizind arguments celor
Rosetti, C. A.
care voiau sa abroge legea presci si focusers interven(ii la Constantinopol
in acest sons.
1308
Domnului redactor al Oltului la Craiova.
I (1857), nr. 1, p. 4, col. I.
- 05 (498)
ROMANUL,
1299 05(498) Ii confirms a a primit epistola lui din 30 iulie si accepts rugamintea de
- [Comcntarii cu privire la atitudinca foii Nepartinitorul"].
STEAOA D., II (1856), p. 173: Iasi, 10 1uli.
Subliniaza ca, in timp cc nu numai prtsa moldoveneasca (Zimbrul), dar
a distribui ziarul Oltul la abona(ii sae din Bucuresti, in timp cc administra(ia
acestuia va difuza Roincinul la abona(ii sai din Craiova.

si presa strains (Le Pays) all rcspins afirmatiile lui Nogues Cu privire la si- 1309 05 (498)
tuatia de provincii otomane" a Principatelor Romane, singurul ziar care [Ofisul caimacamului care Secretariatul Statului, prin
taco e Nepdrittidortii. II califica drept un instrument al impilarii si al sub-
jugarii patriei". de 3 s'aplamini]. -
care face cunoscut ca. jurnalul Oltul" se suspenc15. pe termen
ANUNT. R., IV (1857), nr. 62, p. 1.
Motivul: a publicat un articol in care insults si ameninta o parte in-
1300 05 (498) treaga a societatii din Craiova, numai supt pretext ea accle persoane n'au
tinitorull. -
[Traducers din Ost-deutsche Post" cu privire la Nepar-
STEAOA D., 11 (1856), p. 190, col. III.
iscalit un program, ce se intitula Program national". Text roman si francez.
1310 Rosetti, C. A.
Foaia austriaca subliniaza ca despre vreo tendinta" de ncpartinire nu
poatc fi vorba in :cast ziar, dcoarece nu are articole de fond. Din contra,
in el se gasesc numai atacuri in contra persoanclor, de o natures foarte nede-
[Salutes reaparitia ziarului
I (1857), nr. 13, p. 1.
Oltul"]. - 05 (498)
ROMANUL,
licata si in multime". Deinnitalea si considcra(ia presci nu pot decit a patimi
prin un asemine hmbagiu". 1311 05 (498)
1301 05 (498) - [Secolulii" salutes cu bucurie reaparitia jurnalului 01101").
SECOLULU, I (1857), nr. 76, p.1: Stiri din intru.
torull. -
[Notita cu privirc la caracterul oficial al foii Nepartini-
STEAOA D., II (1856), nr. 61, p. 241 [gresit:
153], col. II.
1312
[Originea si programul gazetei]. - 05 (498)
OPINIUNE'A, I
Sc noteaza ca Nepeirtinitorul incepe a avea caracter oficial, deoarece (1857), p.1: Paris, 30 Marte.
multe acts ale ocirmuirii se publics aici, fora sa mai fie aduse la cunostinta Se arata ca gazeta Opiniune'a s-a intcmeiat in urma hotaririi uttei adu-
prin Buletin sau prin Gazeta de Moldavia. nari comune a muntenilor si moldovenilor din Paris. Prin voturi, intro 40
si 39 pentru fiecare candidat, s-a ales un comitet de cinei madulari", care sa
1302
-
[Cu privire la redactia foii Nepartinitorul"].
D., II (1856), nr. 66, p. 262-263 [gresit: 174-175].
05 (498)
STEAOA
conduca ziarul. Va milita pentru: suveranitate, unitate si principe de neam
Latin.

1313 05 (498)
In polemica cu Nepdrlinslorul, gazeta Iui Kogalniceanu isi exprima eon-
vingerea ca adevaratul autor al articolclor din gazeta antiunionista e o per-
soana cumoscuta, ce se ascunde indaratul numelor unui Costachi Gane, care
n-a scris decit Mut viselor ; unui M. Strajescu, fost pfrcalab de Galati;
[Concordia" anunta cu bucurie ca la Paris a inceput sa
apara jurnalul rominesc Opiniune'a"].
I (1857), p. 78.
CONCORDIA, -
unui C. Hriste, fost administrator de Dorohoi; unui Ealomir, fost candidat 1314 05 (498)
-
la judecatoria din Suceava toti oameni departe de literature si gazetarie.
1303
[Articol de condamnare a procedeelor de care se folosea
05 (498) Steaoa Dunarii'].
p. 16.
-
[ Despre aparitia in Occident a foilor Opiniune'a" si
ROMANIA [Bucuresti], I (1857),

Nepartinitorul" in polemica sa cu ziarele unioniste]. Se arata ca Opiniune'a avea ca rcdactori pc G. Vernescu, Crc(escu,
ZIMBRUL, IV (1856), nr. 186, p.1-3: Iasi 27 Augusta'. Berindei si Alexandrescu si ca ea aparea la Paris, urmind sa fuzioneze cu
Sc condamna procedeul de a atita ostilitatea autoritatilor asupra ga- L'Etoile du Danube de la Bruxelles.
zetelor Zimbrul si Steaoa Dunarii, numindu-le vag dour foi ostile guvernului"
si amenin(indu -le cu represalii din partea puterii de stat. Se arata ca tabara
1315 05 (498)
antiunionista, reprezentata de Nepdrtinitorul, este cea care sales legile,
tiparind brosuri clandestine defaimatoare. si Opiniune'a"].
p. 165.
-
[Despre foile romanesti care apareau la Paris, Buciumul"
L'ETOILE DU D. [Bruxelles], I (1857),
1304 05 (498) Se dau detalii asupra numerelor aparute diu aceste foi st asupra tendin-
[Se anunta ca, pentru cultura literaturii nationale", telor for nationals. Se anunta a se vor reproduce In ziar corespondentele
na."]. -
gazeta va publica un adaos intitulat Noua Albin5. Roma-
GAZ. DE MOLD., XXVIII (1856), p. 395: Novi-
tale din rauntru.
primite din Principate de eatre cele dour organe ale romanilor din Paris.
1316 G. M. 05 (498)
1305
[Articol-program]. - NOUA ALB. ROM., I (1857), p. 1-
05 (498) jene Organul Luminarei"].
p. 221.
-
[Comentarii in chestiunea reaparitiei foii bisericesti b15.-
G. TRANS., XV (1852),
Prezinta revista ca o continuare a Albinei Romdnefti, Inceputa In 1829, Consemneaza cu regret faptul ca, dupa toatc probabilitatilc, foaia bla-
care avea ca scop a dishuma faptele si scriptele stramosesti". In 'wile int- jeana nu va mai reapare.

64
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: P 05(498)

1317 05 (498) 1331 05 (498)


[Comentarii in legatura cu speranta ca revista blajeana [Extras dintr-o corespondents din Bucuresti, referitoare
Organul Luminarii" va reaparea]. G. TRANS., XV la foaia Patria "]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 132:
(1852), p. 262. Tier'a romanesca si Moldavi'a.
1318 05 (498) Se recunosc meri tele aceste foi, dar se cere ca ca sa se smulga dm minile
poc(ilor amorezati".
[Comentariu despre necesitatea reaparitiei foii Organul
Luminarii"]. G. TRANS., XVI (1853), p. 10: De sub Heni. 1332 05 (498)
[Se dezminte stirea aparuta in Gazeta Crucii" cu privire
1319 05 (498) la suprimarea unor gazete progresiste din Moldova si Tara
[Corespondenta. din Blaj, in care se vesteste intirzierea Romameasca]. STEAOA D., I (1855), p. 144: Iassil 24-
reaparitiei Organului Luminarii" pc un timp inch indelungat]. Decemvri.
G. TRANS., XIX (1856), p. 361. Este vorba de ziarele Slew= Dundrii §i Pairia. Gazeta Crucii e ziarul
german Neue Preussische (Kreuzgeilung.
1320 05 (498)
[Se anunta , ca Jurnalul de Galatz" va purta pe viitor tit- 1333 05 (498)
lul de Patrial. JURN. DE GALATZ, II (1851), p. 165:' [Articol-program]. PATRIA [Iasi], 1 (1858), p. 1:
Onor. domni abonati. Iasif Noemvric 27.
Editorul, F. Momferato, anunta ca greutatile matcriale I-au silit sa se Se is apararea particle( care an sustinut la pastrarea sau conscrvarea
uneasca cu o societate de romani, care va scoate jurnalul reorganizat, sub Moldovei", afirmindu-se CS ea nu sustine si pastrarea abuzurilor din regimul
noul titlu. trecut. Se exprima parerca ca dcoarece Conventia de la Paris a inlaturat
shisrna centralizarii Moldovei cu Valahia" si, lara a sterge din vicata nici
1321 05 (498) Moldova nici Valahiea", le-au federalizat ramble ca toatS atentia sS fie
[Se a.nunta ca. Jurnalul de Galatz" va continua sub condu- concentratS asupra viitoarei Obstesti Admari": sS se vegheze ca nu cumva
cerea unei asociatii de moldoveni si se va intitula Patria "]. sa devie condusa de maniea progrosului"... incit sa aducS o impilare si o
GAZ. DE MOLD., XXVIII (1851), p. 83: Novitale din rasturnare societS(ii, prin legiuiri prea mult extreme"... prin jignirea religiei"...
nauntru ; VEST. R., XVI (1851), p. 77. sail a proprietatii". Se exprima tcama ca nu cumva viitorii deputati sa
ajungS a invenina armoniea dintre proprietarisilocuitoriisSteni, cu ocaziea
1322 05 (498) deslegSrii sau a regularii relatiilor dintre accste dons importante clase a
[Se anunta. ca Jurnalul de Galatz", incepind de Ia nr. 43, societatii". Pentru acest stop, Pairia se va fcri a nu cAdea niciodatS in ca-
s-a transformat in Patria "]. ZIMBRUL, I (1851), p. 259. tegoric nici de stalionari, nici de alergStori ". Text roman si francez.
Zimbrul salutS cu bucurie noua infatisare a ziarului din Galati, de sub
rcdac(ia lui V. Vrabic.
1334 D. A. 05 (498)
[Articol cu privire la telurile si metoclele noului ziar Pa-
1323 05 (498) tria"]. PATRIA [Iasi], 1 (1858), p. 2.
[Se reproduc stiri comerciale si despre navigatia la Galati, Infatiseaza misiunea jurnalismului"; in general: el pune in ivala
dupa. Gazeta de Galati", carile an inceput iar a se publical. nevoile Terei, discutS intcresele ei cele adevarate, denunta abuzurile". Sustine
GAZ. DE MOLD., XXIII (1851), p.299 : Novitale din nauntru. cS spre a-si Indeplini misiunea presa ar trebui sa alba de deviza ncparti-
E vorba probabil de Pairia. nirea si sS respesteze opiniile". In lumina accstei conceptii, afirma cS redactorii
Pairiei se vor sill a-si exersa inriurirca "... sprc a cirmui oarecum spiritul
1324 05 (498) public", indreptindu-1 spre moderalie. Va sustine respectarea principiilor
[Redactia Vestitorului Romanesc" anunta cu bucurie Conven(iei din 7 19 august.
aparitia gazetei Patria" din Galati]. VEST. R., XVII
(1852), p. 37. . 1335 05 (498)
[Articol de fond, in care se explica pozitia si ideologia
1325 05 (498) afirmate prin articolul-program al gazetei]. PATRIA
[Se anunta aparitia de curind, la Galati, a ziarului Patria"]. [Iasi] , I (1858), p. 13-14: Iasii Dechemvrie 8.
G. TRANS., XV (1852), p. 47. Se afirmS categoric ca Pairia apare ca organ a partidci asa zise comer-
vaioare". Text roman si francez.
1326 05 (498)
[Anunt cu privire la ziarul Patria" din Bucuresti]. RO- 1336 05 (498)
MANIA LIT., I (1855), p. 128: Bibliografie. [Anunt cu privire la aparitia ziarului in anul 1859].
Se annuli conditiile de aparitie, precum si cele de abonament pcntru PATRIA [Iasi], I (1858), nr. 7, p. 25: Aviz important.
Moldova. Se precizeaza inch o data ca. scopul acestei foi este a ISmuri si a sus-
tinca principiile conservatoare politice a terci". Se anun(S conditiile de abo-
1327 05 (498) (lament pentru anul urmStor. Text roman si francez.
[Stiri despre ziarele din Principate si prospectul foii
Patria" din Bucuresti]. G. TRANS., XVIII (1855), p.35, 1337 05 (498)
39: Tier'a romanesca vi Moldavi'a. [Se anunta ca, pin& la incheierea anului, abonatii Gaze-
Se public& prospectul In Intregime. Se estimeaza numarul cititorilor tei de Moldavia", care nu mai apare, vor primi in loc Suple-
romani de gazete Ia 20-25 000. mentele Patrii"]. PATRIA [Iasi], I (1858), supl. la
nr. 9, p. 33: Aviz Important.
1328 05 (498) Patric' marturiseste astfcl indirect CI c continuatoarca Gazetci de Mol-
[Notita elogioasa la aparitia ziarului Patria", sub redac- davia. Text roman si francez.
tia lei N. Nenovici]. VEST. R., XX (1855), p. 60. 1338 05 (498)
1329 05 (498) [rnstiintare catre subscriitori]. PREDICATORULtJ, I
[Se anunta ca, la Libraria Noua din Iasi, se primesc abo- (1857), p. 38: Domnilor abonatl.
namente pentru ziarele Patria" din Bucuresti si Gazeta Predicalorulit cere sprijinul abonalilor, ca sd poata aparca. Reculioaste
de Transilvania"]. ZIMBRUL, III (1855), p. 244: Biblio- ca (mil abona(i Sc piing ca pretul e prea mare. Isi pune nadejdea in parintii
grafie. care vor sa-si educe copiii cu ajutorul acestci reviste.
1330 05 (498) 1339 Aver, Aaron 05 (498)
[Petru Mocioni plateste abonamentele solicitate de studen- Scrisoarea until Israclit catre Predicatorul. PREDICA-
td romani din Budapesta, la Romania Literark" vi Patria "]. TORULU, I (1857), foileton p. 81-83.
G. TRANS., XVIII (1855), p. 113: Monarchi'a Austriaca. Subscriitorul arath ca s-a interesat totdeauna de progresul literaturii
Transsilvania. romane, sustinind-o prin prcnumerare la cart( si revistc. Astfel, a fest priutre

65
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: P 05(498)

primii abonati ai Predicatorului, apreciindui rolul, ca propagator at moralei. 1350


Vazind ca revista se zbate in greutiji materiale, a fAcut o serie de abona- 05(498)
mente printre coreligionarii sai, a cAror lista o inainteazA redactiei. Compatriotilor nostri Romani. PREDICATORULU,
I (1857), foileton, p. 301-302.
1340 05 (498) RAspunzind unor cereri de numere vechi, redaclia arata ca dispune de
[Raspunsul redactiei la scrisoarea lui Aaron Aser]. PRE- exemplare suficiente, deoarece a tipArit un numAr mai mare de exemplare
DICATOR1ILU, I (1857), foileton p. 83-86: Respunsii. decit cel al abonajilor. Indeamna preojii sa se aboneze la revista, care e spri-
jinitA mai mult de mireni.
exprimA bucuria produsA de gestul lui Aver si pledeaza pentru infra-
jirea Intre oameni. Deplinge lipsa de cuviinja cu care credinciosii romani 1351
se comportA in bisericA, in timpul slujbei, si declare cA o va combate cu as-
05 (498)
prime. Inceputul ei sfarsitul Predicatorului. PREDICATORU-
LU, I (1857), foileton, p. 321-326.
13411Petrescu, loan 05 (498) La intrebarea unor cititori dad. Predicatorula 19i va continua aparijia
Onorabilei Redactii a jurnalului Predicatorula. PRE - si in anul urmator, articolul raspunde ca drumul revistei in viitor e nelimitat,
DICATORULU, I (1857), foileton, p. 97-100. dacA 11 vor sustine puterile materiale.
Lauda fapta lui Aaron Aver, pentru ca dat seama de datoria ce 1352 05 (498)
obliga fara osebire pe once Roman si bun cetacean spre a vedea morala pe
Plingerile Predicatorului. PREDICATORULU, I
calea progresului". Cere gazetei sa alba un ton mai pujin aspru in biciuirea
moravurilor.
(1857), foileton, p. 337-342.
Dupe o introducere cu caracter general de morala, redacjia denunja
1342 05 (498) procedecle necorecte ale unor abonaji: au cerut de cite trei on un numar,
[Rispunsul redactiei la scrisoarea lui Ioan Petrescu]. sub cuvintul cA I -au pierdut sau nu li s-a dat de catre imparlitori; iar la urma,
PREDICATORULU, I (1857), p. 100-102: Respunsa. nici mAcar n-au plata abonamentul. Annie ca, la toti cei care n-au platit,
Pledeaza pentru asprime In educarea oamenilor care nu ;i -au venit InceteazA trimiterea revistei. Abonajii din provincie trebuie sA achite dina-
into prejul de 6 sfanji al abonamcntului pc anul urmator.
bine In constiinja de sine". Cere O. se interzica mai intii bAtaia animalelor
fiindca ele shit nevinovate, nepricepind legiuirile oamenilor. 1353 05 (498)
1343 05 (498)
[Rugaminti catre abonati de a nu intirzia achitarea abona-
mentului]. PREDICATORULU, I (1857), foileton, p. 358:
Preotilorti! PREDICATORULU, I (1857), foileton, Catre DD. Abonati, 361: Catre Domnil abonati de afara..
p. 113-116 .
Expune misiunea moralizatoare a preolilor si ii indeamna sa-si face da- 1354 05 (498)
toria. Anunja cA principele caimacam sprijina activitatea preojilor si a [Precizari cu privire la misiunea educative a revistei.
dispus ca 30 din ei, mai saraci, sa primeasca gratuit foaia Predicalorul4. PREDICATORULU, I (1857), foileton, p. 396-397.
La Bade articolului Patria.
1344 05 (498)
[IsTotitain legatura cu aparitia revistei]. PREDICATO- 1355 05 (498)
RULU, I (1857), foileton, p. 142. Care fratii preoti romani. PREDICATORULU, I
Cere scuze abonajilor pentru intirzierea cu care au aparut ultimelc nu- (1857), p. 405 408.
mere. AratA ca ea se datoreste lipsei de abonamente". Promite cA totusi La incheierea anului I de aparijie, redacjia face un lung apel cAtre preoji,
abonajii no vor fi In pagubA, chiar dacA nu au achitat primul semestru. cerindu-le sa sprijine revista, care e destinata in primul rind sA contribuie
la ridicarea preojimii roman din decAderea In care se afla.
1345 05(498)
[Anunt in legatura cu aparitia revistei]. PREDICATO- 1356 05(498)
RULt1, I (1857), foileton, p. 145. Patriotilor celor respectabili. PREDICATORULU, I
Redacjia Predicatorului invitA stAruitor abonajii sa achite eel 3 sfanji (1857), p. 409-412.
pentru semestrul I, cAci creditorii nu-1 mai ingAdue pe viitor a-i da hirtia Articol la incheierea primului an de aparijie. Schijeaza misiunea Predi-
pe veresie". catorului 5i felul cum si-a Indeplinit -o. Expune pe scurt programul pentru
anul viitor. Citeaza pe cei care au contribuit la intemeierea si susjinerca re-
1346 05 (498) vistei: Maiorul Ieronim, adjutantul domnitorului; maiorii Emanuel si Ion
[Consideratii cu privire la misiunea revistei Predicatoru- Culcoglu; diaconul Stefan Bradanescu din Braila".
lii" dificultatile ei]. PREDICATORULU, I (1857), 1357 05 (498)
foileton, p. 169.
La Inceputul articolului Pogorirea din cent, p. 169-174.
Coprinderea materii Predicatorului in anulii I-ia.
PREDICATORULU, I (1857), p. 413-416.
Fotescu, Alexandru
1347 05 (498) Tabla de materii.
Onorabilel redactil a Jurnalulul Predicatorulii. PRE - 1358 05 (498)
DICATORULU, I (1857), foileton, p. 193-194. [Anunt in legatura cu retipa.rirea numerelor vechi, epuiza
Cere sA fie lamurit: De ce limba Predicatorului e injeleasa de toti? De ce te]. PREDICATORULU, II (1858), foileton, p. 2.
unii zic moravuri" In loc de naravuri"? Incheie citind cuvintele lui Joung: Faja de cererile de numere de anul trecut, redacjia anuntA cA le va re-
din razboiul parerilor Impotrivitoare sare scanteia adevarului...". tipari 5i lega In brosuri, la prejul de 10 sfanti, dace se va Inscrie un numAr
suficient de prenumeranti.
1348 05(498)
1359 05 (498)
Domnilor AbonatI din capitals. PREDICATORULU,
I (1857), foileton, p. 201. [Redactorii Foaei Extraordinare a Predicatorului"].
PREDICATORULU, II (1858), p. 120, 128, 136.
Instiinjare cAtre abonaji, ruglndu-i ca, o data cu primirea numArului
27, sA achite abonamentul pentruca polijele hirtiei au Intelit redacjia". Redactorii sint semnalali la finele celor doua numere 15 si 16 ale
Certificarea plajii se va face prin semnarea for pe condica de abonaji, intAritA acestei Foi Extraordinare". Ei sint: protosinghelul Dionisie, unul din cei
cu pecetea Mitropoliei. doi redactori obisnuiji, boil, duhovnicul, directorul tipografiei Mitropo-
litul Nifon.
1349 05 (498) 1360 G scu, P. 05 (498)
Cugetari. PREDICATORULU, I (1857), foileton, Onorabilel Redactiel a Jurnalulul Predicatorului.
p. 201-206. PREDICATORULU, II (1858), p. 228-230, 233-235.
Consideratii In jurul nojiunii de patriotism" si cu privire la misiunea Elogiaza activitatea moralizatoare a foil Predicatorulil. hi exprima uimi-
educative religioasa a revistei Predicalorul4. rea a, la prejul mic de 6 sfanji, nu gaseste destui abonaji.

66
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: R 05(498)

1361 Rosetti, C. A. 05 (498) 1373 Rosetti, C. A. 05 (498)


Instiintare. - REPUBLICA R., 1853, nr. 2, p. 337- [Cuvinte de salut pentru reapari]ia ziarului Romania"
338. din Bucuresti]. - ROMANUL, I (1857), nr. 13, p. 1.
AratA ca scopul acestii publicajii este d'a ridica o tribune dupe care
fiecare rumen sA poata spune in toata libertatea ideile si credinja sa". De- 1374 05 (498)
clara ca autorii slut raspunzatori pentru articolele lor. Anunja. ca aceasta Editorii Romaniei" catre publiculu romanii. -ROMANIA
publicajie va iesi on de cite on vom avea materialul trebuincios pentru for- [Bucuresti], I (1857), p. 73.
marea unui numar si vom putea birui multele si feluritele piedici cu care avem
a lupta necurmat". Editorii vestesc ca, de la 11 octombrie, redacjia se va compune din ur-
matorii: C. Bosianu, Cesar Bolliac, G. Z. Crejeanu, Miltiad Costiescu si G. D.
1362 05 (498) Vernescu. Mai anunja ca se vor publics articole de literature corespondenje
Programma. - ROMANIA [Bucuresti], I (1857), p.l. din principalele orase ale jarii, precum gi dAri de seams asupra lucrarilor Di-
vanurilor ad-hoc.
Redacjia declare ca vrea ca foaia sA fie cartes poporului" sau scena
pe care se infajiseaza viaja lui politics si morall" si ca doreste ca Romania sa 1375 05 (498)
nu fie un simplu instrument de o publicitate provizorie". - Text roman
ii francez. [Notita despre persoanele ce alcatuiesc redactia ziarului
Romania "]. - ROMANUL, I (1857), nr. 20, p.l.
1363 05 (498) C. A Rosetii, in cronica lui zilnica, le indica: Cezar Bolliac, C. Bosianu,
[Concordia" salute apari]ia noului jurnal din Bucuresti, G. Z. Crejeanu, Miltiade Costiescu si G. D. Vernescu.
Romania"). - CONCORDIA, I (1857), p. 78.
1376 05 (498)
1364 Apr, Moscu 05 (498) Instiintare pentru fra %ii iaseni. - ROMANIA [Bucuresti],
[Note despre noul ziar, Romania "]. - ISRAELITULU I (1857), p. 181.
R., I (1857), nr. 5, p. 4. Editorii foii anunja a au aranjat ca jurnalul Romania sa vie la Iasi
Subliniaza cu simpatie In primul rind titlul: Romania, afirmind cA, regulat cu toata potta, la espedijia postei rusesti". Se publics prejul de abo-
uncle acelasi spirit apropie insuflejeste pe toji, acolo Incepe viaja". nament pentru Moldova: 2 1/2 galbeni.
1365 05 (498) 1377 05 (498)
[Secolulfi" salute cu bucurie aparitia gazetei Romania", [Redactia anunta ca moldoveanul Gheorghe Sion a venit
caci crede cu siguranta ca va afla intr -insa un campion al sa se adauge la numarul redactorilor Romaniei "]. - RO-
veritatii si un aparator al drepturilor nationalita]ii romanel. MANIA [Bucuresti], I (1857), p. 181.
- SECOLULU, I (1857), nr. 26, p. 3.
1378 05 (498)
1366 05 (498)
[Instiintari privind abonamentele]. - ROMANIA [Bucu- [Editorii Romaniei" anunta incetarea temporary a apari-
resti], I (1857), p. 85, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121,
tiei foii, din motive financiare]. - ROMANIA [Bucuresti],
173, 183, 189, 192. I (1857), p. 189.
Editorii aratA ca suferisera un deficit de 10 000 de lei si ca erau dispusi
1367 Strimbeanu, Toma 05 (498) sa reinceapa editarea foii In momentul cind numarul abonajilor se va ridica
[Scrisoare din iunie, trimisa redactiei Romaniei", prin la cifra de 1200. Fac un apel catre negustori, ca sA sprijine gazeta.
care cere sa inceteze ciocnirile dintre Secolulii" si Vocea
Oltului"] - ROMANIA [Bucuresti], I (1857), p. 86. 1379 05 (498)
Redacjia se alatura punctului de vedere adoptat de Strambeanu, sus- [Se anunta ca jurnalul Romania" si-a Incetat aparitia].
jinind ca pacea si concordia sa fie in viitor intre organele publicitajii care, SECOLULU, I (1857), nr. 83, p. 2.
in imprejurarile de faja, au inalta misiune de a lumina si a susjine opiniunea
pubiica". 1380 Rosetti, C. A. 05 (498)
[Comentariu la incetarea ziarului Romania "]. -
1368 05 (498) ROMANUL, I (1857), nr. 25, p.1: Bucuresti, 31 Octom-
[Redactia anunta ca, incepind cu cel de-al doilea semes- vrie/12 Noemvrie.
tru, foaia va aparea in intregime cu textele in limbile romans Arata ca Romania a incetat din pricina deficitului financiar. Subliniaza
si franceza, aceasta pentru inlesnirea cititorilor streini, ce cu durere ca, intr-o najiune de 5 milioane, intr-un oras cu 150 000 de locu-
se afla in Zara "]. - ROMANIA [Bucuresti], I (1857), p. 125. itori, unul din cele trei ziare care apareau a trebuit sA inceteze, din pricina
Anunjul apare in numarul foii din 30 iulie. lipsei de abonaji si cititori buni platnici.
1369 05 (498) 1381 Vernescu, G. D. 05 (498)
[Instiintari privitoare la abonamente]. - ROMANIA
[Bucuresti], I (1857), p. 173, 181, 189, 192.
[Catre redactorul Seculului"]. - sEcoLuar, I
(1857), nr. 89, p. 2.
Arata ca nu este el tradticatorul articolelor din jurnalul Romania in
1370 05 (498) limba franceza, ci d-I Teo".
[Notita cu privire la suspendarea probabila a ziarului
Romania "] - ROMANUL, I (1857), nr. 2, p.1: Bucuresti, 1382 05 (4981
12 August. [Editorii jurnalului Romania" roaga pe cei care au bine-
In cronica zilnicii, semnatA de C. A. Rosetii. voit sa intocmeasca liste de abonati sa le trimita, ca jurna-
1371 05 (498)
lul sa poata vedea iarasi lumina zilei, incepind cu noul an
1858]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 92, p. 4: NATIONALU-
[Se anunta ca. foaia Romania" din Bucuresti a fost sus- LU, I (1857), p. 20.
pendata pe timp de o luny, pentru ca republicase un articol Anunjul din Natio:WWII este publicat la 19 dec. 1857.
din Daily News"]. - L'ETOILE DU D., [Bruxelles], 1
(1857), p. 257: Résumé des correspondances particulieres. 1383 05 (498)
1372 05 (498) [Se anunta ca un nou jurnal, numit Romania", va iesi
[Ofisul caimacamului catre Secretariatul Statului, prin in curind in Moldova, avind ca redactor pe Bogdan Petriceicu
care anunta suspendarea jurnalului Romana", pe timp Hajdau]. - NATIONALULU, I (1858), p. 402: Revista
de o Luna, pentru ca a reprodus un articol din jurnalul politica.
L'Etoile du Danube" in care se ataca respectul cuvenit Se fac redactorului urari de buns reusitA in spinoasa cariera ce imbra-
Inaltei Porti"]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 56, p. 1. liseazA".

67

www.dacoromanica.ro
05 (498) PERIODICE ROMANESTI:R 05(498)

1384 05 (498) brut. Articolele din ea au fost publicate in Calendarul Buriumului Roman,
[Se anunta ca. a Inceput sa apara la Iasi Romania", fArA ca cenzorul sa observe.
sub redactia lui Bogdan Petriceicu Hajdau, fiiul vestitului
Alexandru Hajdaul. STEAOA D., III (1858), p. 229: 1394 05 (498)
Iasil 18. Noemvri. [Se anunta ca Romania Literara" va iesi far& cenzural.
Se reproduce articolul Adunarea qi Candidalurile la Domnie, p. 229-230. TELEGRAFUL R., II (1854), p. 392: Intamplari de zi.
1385 [Hasdeu, B. P.] 05(498) 1395 05 (498)
[Scurta profesiune de credinta, in care salute restatorni- Anul 1854. GAZ. DE MOLD., XXVI (1854), p. 405-406.
cirea libertatii presei si anunta programa foii sale care este Se men(ioneazS ca anul care s-a incheiat a adus, cAtre sfhlitul lui, dolts
,.Unirea Principatelor si apararea constitutiunii prin neatir- InfAptuiri Insemnate pentru cultura romAneascA: V. Alecsandri a obtinut
narea Adunarii"]. ROMANIA [Iasi], I (1858), nr. 1, p.1, aprobarea de a scoate revista Romania Literara, iar un grup de cArturari,
col. I. In frunte cu dr. FAtu, a Infiintat o Asociatie moraloltiintificA", pentru a
sprijini pe tinerii de talent saraci.
1386 05 (498)
[Citeva cuvinte pentru noul ziar Romania", ce apare sub 1396 [Alecsandri, V.] 05 (498)
redactia lui B. P. Hasdeu]. CONSTITUTIONARIUL, Romaniea Literara. GAZ. DE MOLD., XXVI (1854),
I (1858), nr. 6, p.3. p. 405-406: Albina Romaneasca.
Aparitia acestui ziar este puss in legAturA cu noua lege a presei, care a Prospectul lui V. Alecsandri, anuntInd cA va scoate, de Is 1 ian. 1855,
permis Inflorirea jurnalisticii romane. Constilutionariul se bucurii cA a gasit o foaie intitulata Romaniea Literara. Prospectul se public: in cadrul artico-
In Romania un tovarlie. lului Anul 1854.
1387 05 (498) 1397 [Alecsandri, V.] 05 (498)
[Textul raspunsului dat de ziarul Romania" din Iasi, la Instiintare. ROMANIA LIT., 1855, p. 2; VEST. R.,
aprecierile facute asupra lui, in Constitutionariull. XX (1855), p.16.
ZIMBRUL 51 VULT., IV (1858), p. 86-87. V. Alecsandri face cunoscut cA revista va apArea o data pe sAptamtnfi,
Reproducere. Numarul respectiv din Romania lipseste din colec(ia B.A.R. in formatul Propdfirii din 1844. Va publica numai literature originals. In
Romania afirmA cA, cu toate clogiile pentru curtoazie $i ton de societate" domeniul stiintific, va publica $i traduceri de lucrAri asupra descoperirilc
pe care i le adusese Constitutionariul, nu poate accepts sa fie considerate folositoare a veacului nostru". Revista va cuprinde: articole de istoria pa-
ca un tovarle al sAu: Consiitulionariul e In realitate un Mantic al consti- triei si economie politica, romane, calatorii, cintece poporale si poezii alese.
tutiei, pledind pentru mandatele imperative ale deputatilor viitori. Consti- Ysi propune a desvolta limbs ronaneasca Intr-un chip mAsurat si intelept".
tutionariul a dat in presA tonul atacurilor personale, lipsite de once curtoazie" -
CheamA la colaborare toate talentele din terile nnastre ". Reproducere a
fatA de adversarii de idei. textului din prospectul publicat in dec. 1854.
1388 05 (498) 1398 05 (498)
[Scurt cometariu la raspunsul Romaniei" pentru Consti- [Se anunta ca va aparea In Moldova foaia Romania Lite-
tutionariur]. ZIMBRUL 51 VULT., IV (1858), p. 86, rare]. G. TRANS., XVIII (1855), p. 11: Tier'a ro-
col. I. manesca si Moldavi'a.
Inainte de a reproduce textul rilspunsului, redactia ziarului Zimbrut si
Vuiturul isi exprimt satisfactia pentru lectia data Constitutionariului. 1399 05(498)
Romania literara. Foaie periodic& sub directia Dlui
1389 05 (498) V. Alecsandri. FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855), p. 33.
Rasu cu plansu! ZIMBRUL 51 VULT., IV (1858), Se reproduce instiintarea pentru prenumeratie, factita In Iasi, In dec. 1854.
p. 88.
1400 05 (498)
Aluzii ironic(' eu privire la dificultAtile financiare care ingreunau aparitia
ziarului Romania. Romaniea Literara. GAZ. DE MOLD., XXVII (1855),
p. 5: Albina Romaneasca.
1390 05 (498) Recenzia primului numAr al acestei foi.
[Sc anunta punerea sub press a revistei Romania Lite-
rara", sub reclactia lui V. Alecsandri . ZIMBRUL. II 1401 05 (498)
(1852), p. 250: Bibliografie romans. [Note cu privire la aparitia revistei Romania Literara"
Se reproduce conspectul" et' privire la cuprinsul $i pretul acestui ziar. si a ziarului Timpul", redactat de Bussueceanu]. GAZ.
DE MOLD., XXVII (1855), p. 13: Novitale din nauntru.
1391 [Ale::sandri, V.] 05(498)
Se inseamnA en bucurie cA numArul (odor periodice in limba malaria
[Instiintare catre cititori] ROMANIA LIT., 1852, an inceput a spori".
nr. 1. p. 1, col. I.
1402 05 (498)
AnunlA ca in revista se vor publica: fapte istorice stramose$ti, roma-
nuri na(ionale, descrieri de cAlAtorii, studii asupra obicciurilor romanesti, Anul 1854. (In Moldavia). FOAIE PT. MINTE, XVIII
piece de teatru, balade poporale, poesii felurite, articole de $tiinti asupra (1855), p. 7.
descoperirilor veacului nostru etc". Revista va aparea lunar, avind, din rind Se mentioneaza ca anul care s-a incheiat a adus, cAtre sfir$Itul lui, dota
in rind, in plus litografii $i bucAti mwicale Abonamentul pe un an, 2 galbeni. infAptuiri insemnate pentru cultura romaneasca: V, Alecsandri a obtinut
aprobarea de a scoate revista Romania Literara, iar un grup de cArturari,
1392 05 (498) in frunte cu dr. FAtu, a Infiintat o Asociatie moraloltiintificA", pentru a
[Anuntarea cu regret a suspendarii foilor Zimbrul" si sprijini pe tinerii de talent $1 sAraci.
Foaia literara", pe data de 24 febr. 1852]. G. TRANS.,
XV (1852). p. 90. 1403 05 (498)
Prin Foam Literara se intelege revista lui V. Ale^sandri: Romania Li- [Se anunta aparitia la Iasi a revistei Romania Literara",
terary). sub directia lui V. Alecsandri]. TELEGRAFUL R., III
(1855), p. 11: Intlmplarl de zi.
1393 05 (498)
1404 05 (498)
[Se anunta ca V. Alecsandri cunoscutul autor drama-
tic si poet" a obtinut invoirea de a scoate Romania [Petri' Mocioni plateste abonamentele solicitate de
Literara"]. G. TRANS., XVII (1854), p.397, col. II, 399: studentii romani din Budapesta, la Romania Literara" si
Depesia telegrafica. Patrial. G. TRANS., XVIII (1855), p. 113: Monarchi'a
Se noteaza ca V. A. scosese numArul 1 in anul 1852, dar nu apucase sA -1 Austriaca. Transilvania.
distribuie, deoarece revista fusese interzisii de stspinire, impreunA cu Zim- Duna o corespondents din Budapesta.

68

www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE$TI: R 05(498)

1405 05 (498) 1416 Rosetti, C. A. 05 (498)


[Romania Literara" anunta ca-si va continua aparitia in [Prezentarea colaboratorilor ziaruluil. - ROMANUL, I
1856]. - ROMANIA LIT., 1855, p. 505: instiintare. (1857), nr. 26, p. 1.
Indeamna abonatii sa achite din vreme 2 galbeni, prep' abonamentului Acestia sint: Taxile Delord, Ion Bratianu, Ubicini, Ioranu pi doamna
pe un an. M. G. R. - Rosetti spune citeva cuvinte despre activitatea la ziar a fieca-
ruia. Ini(ialele M. G. R. indica, probabil, pe Maria Grant Rosetti.
1406 05 (498)
1417 Winterhalder, E.
[Telegraful Roman anunta ca. Romania Literara" si
Steaoa Dunarii" vor continua sa apara si in 1856 subt
redactiele faimosilor nostril literati dd. Alecsandri si Kogal-
La multi ani - ROMANUL, II (1858), p. 2-3. 05(498)

Apel catre abonati sa sprijine ziarul $i in noul an. Anunta unele frnbu-
niceanu"]. - TELEGRAFUL R, III (1855), p. 383: Intam- natatiri de ordin tehnic.
plari de zi.
1418 Rosetti, C. A. 05 (498)
1407 05 (498) [Scrisoare catre doctorul I. Popovici, prin care Il anunta
[Scretariatul de Stat anunta suspendarea revistei Roma- ca nu poate sa-[ publice epistola"]. ROMANUL, I (1857),
nia Literara"]. - GAZ. DE MOLD., XXVI1 (1855), p. 386: nr. 29, p. 4.
Novitale din nasuntru ; STEAOA D., I (1855), p. 117: Iassil Multumind calduros celui care o scriscse, C.A.R. lass sa se fnteleaga
8 Dechemvri. ca nu poate publica epistola,dcoarece confine clogii la adresa persoanei sale.
Revista a fost suprimata pentru publicarea unor articole iesite din cir-
cul bunei cuviin(i $i, prin urmare, contra regulilor cenzurei". 1419 05 (498)
1408 05 (498) [Redactia ziarului Romanul" explica intirzierea aparitiei].
[Redactia Concordiei", precum si editorul ei, E. Grant, ROMANUL, I (1857), nr. 32, p. 1, col. I.
fac cunoscut abonatilor ca acest jurnal 1 i inceteaza aparitia Aceasta intirziere a fost cauzata de o desbatere" intre cenzura $i re-
cu numarul 48]. - CONCORDIA, I (1857), p. 184. dac(ie.
Noul editor, C. A. Rosetti, va da abonatilor Concordiei un nou jurnal, 1420 05 (498)
redijat de dinsul, sub titlul Romlinula. Abona(ii Concordiei vor fi liberi sa [C. A. Rosetti anunta Ca ziarul nu va aparea vineri 27
primeasca noul jurnal sau sa ceara restituirea abonamentului. dec., pentru ca lucratorii sa poata avca doua zile de odihna
1409 C. A. Rosetti 05 (498) de sarbatori]. -ROMANUL, I (1857), nr. 40, p. 1, col. I.
[Programul ziarului]. - ROMANUL, I (1857), nr. 1, 1421 05 (498)
p. 1-2. [Redactia ziarului Romanul" anunta numirea lui Stroe
Cu privire la originea ziarului, C. A. R. arata ca - fiind hotarit sa in- Leordeanu in postul de administrator, in locul lui M. Caraca-
ceapa publicarea unui jurnal - E. Grant i-a recomandat sa continue Con- sidi]. - ROMANUL, II (1858), p. 9, col. I.
cordia, ziar pe care Cretulesett fl abandona din pricina dificultatilor materiale.
Afirma ca ziarul sau intentioneaza sa stea dcasupra clasclor $i partidelor. 1422 Rosetti, C. A. 05 (498)
Va milita pentru libertate, pentru miscarea propasinda tarn sfirsit".Centrul [Lamuriri cu prilejul implinirii a case luni de aparitie a
aten(iei ziarului va fi omul" - luminarea lui. Va dezbate chestitmile poli- ziarului]. - ROMANUL, II (1858), p. 17, col. I.
tice $i economice ale actualitatii, inclusiv chestiunea proprietatii. Va lupta Anunta ca, la sfirsitul lunii ianuarie, se termina abonamentul pe un
contra privilegiilor. an at fostilor cititori ai Concordiei $i abonamentul pe 6 luni pentru Romdnul.
1410 Rosetti, C. A. 05 (498) Formatul ziarului se va marl, tarn a spori abonamentul. Anunta apoi anti-
colele mai importante care se vor publics in ziar.
Domnului redactor al Oltului la Craiova. - ROMANUL,
I (1857), nr. 1, p. 4, col. I. 1423 Don, C. 05 (498)
Ii confirms ca a primit epistola lui din 30 iulie $i accepts rugarnintea [Scrisoare catre redactorul ziarului Romanul", prin care
de a distribui Ol ul la abona(ii sai din Bucure$ti, in timp ce administratia cere sa fie lamurit ce inseamna Lumineaza-te si vei fi.
acestuia va difuza Romdnul la abona(ii sai din Craiova. Voieste si vei putea", propozitii ce apar pe frontispiciul
1411 05 (498) acestui ziar]. - ROMANUL, II (1858), p. 94, col. II: Dom-
nulii redactor al ziarului Romanul".
[Anuntatorul Roman" saluta aparitia ziarului Romanul"
si ii ureaza o desavarsita prosperitate in spinoasa cariera ce a 1424 Rosetti, C. A. 05 (498)
Intreprins"]. - ANUNT. R., IV (1857), nr. 60, p. 3: Bucuresti. Domnului Don. - ROMANUL, II (1858), p. 94-95.
1412 C. A. R. explicit deviza gazetei sale. Prin cuvintele Lumineaza-te $i
05 (498)
vei fi", in(elege un apel la munca pentru alungarea ne$tiintei, care contribuie
[Se anunta ca, in Tara Romaneasca, a aparut ziarul $i ea la inegalitatea intre oameni: Omul nu este facut a merge ca un bas-
Romanul" in locul Concordiei"]. - G. TRANS., XX tard, ca un intrigant, ca o sopir15 sau ca un fiu vitreg, a eel* cu sfiala gi en
(1857), p. 259-260: Teara Romaneasca si Moldavia. smcrenie un colt la masa socials, ci a-$i lua singur, prin munca sa, locul ce I
Se veste$te ca. C. A. Rosetti luase direc(ia acestui nou ziar. se cuvine". Cuvintele Voieste gi vei putea" le considers ca o intregire a pri-
1413 mei devize. In explicatii C. A. Rosetti amestectt $i consideratii teaologale,
05 (498)
precum $i citate din Lamennais $i Descartes.
[Secolula" saluta cu cordialitate" aparitia jurnalului
Romanul" si-i doreste toata prosperitatea putincioasal. 1425 Rosetti, C. A. 05 (498)
- SECOLULU, I (1857), nr. 62, p. 2. Catre abonatii Romanului. - ROMANUL, II (1858),
1414
p. 98-99.
05 (498)
Raspunde unor abonati, care s-ar fi plies c5 in Romdnul nu se da sufi-
[Comentariu in legatura cu urarea publicata in nr. 62 al cienta atentie stirilor din strainatate. Arata ca in revista politica" din pa-
Secolului Roman", cu ocazia aparitiei primului numar din gina I se prezinta In ficcare numar cele mai importante stiri externe. Lisa
Romanul"]. - ROMANUL, I (1857), nr. 5, p. 3: Citim in paginile II $i III sint consacrate articolelor cu privire la diferite probleme,
Secolul Ruman nr. 62. cdci ziarul modern trebuie sit fie un fel de enciclopedie". Romania nu vrea
Rondos, tgi exprima solidaritatea cu Secolula, in slujba aceleiasi idei. sa continue tradi(ia facila a ziarclor lui Carcalechi, care erau umplute cu
traduceri mecanice de $tiri din ziarele str5ine.
1415 Rosetti, C. A.
Corespondinta Rumanului. -ROMANUL, I (1857),
05 (498).

nr. 1, p. 2 ; nr. 3, p. 4 ;nr. 4, p. 4; nr. 6, p. 4 ; nr. 7, p. 3 ; nr. 8,


1426 Vinterhalder
[Articol la incheierea trimestrului I din anul al doilea al
05 (498)

p. 4 ; nr. 16, p. 4; nr. 39, p. 4; II (1858) p. 24. ziarului]. - ROMANUL, II (1858), p. 99-100.
Corespondents redactionala, intovarasita de anumite comentarii ale In ton de u$oara gloms, in limbajul religios al sarbatorilor care trecusera,
autorului, incleamna pe abonatii care se dovedisera necredineiosi ziarului sa revina,

69
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE RomANE5M R-S 05(498)

continufnduli abonamentul, tar pe ceilal(i cititori ti sfAtuieste sa fnmul- data de ape]. - ROMANUL, II (1858), nr. 94, p. 271, col. I,
feascA numarul abonatilor ziarului. C. A. Rosetti promite c3 numarul de mar(i va aparea Indata ce se va
1427 05 (498) reaseza tipografia noastrA pe pamint, cAci deocamdata pluteste".
Catre abonatii Romanului. - ROMANUL, II (1858), 1438 B.[olintineanu], D. 05 (498)
p. 177.
[Comentarii la accidentul tipografic at ziarului Roma-
Pante HA Poppasu, administratorul ziarului, anunta ca abonatii din nul"]. - DIMBOVITA, I (185a), p. 54: Cronica interioara.
Bucuresti vor primi in mod regulat ziarul luni si joi seara, prin 3 fmpArti-
Subliniaza c3 stares de naviga(ie anuntatA de Romdnul e regretabila,
tori calAri",
deoarece 11 rapeste cititorilor sai. Sperl eS flota "Romanului,, se va schimba
1428 05 (498) iarasi in teascuri", pentru a contribui la izbinda In viitoarele alegeri natio-
nale".
[Despre polemica dintre ziarele din Bucuresti: Predica-
toruhr si Romanul"]. - GAZ. DE MOLD., XXX (1858), 1439 [Rosetti, C. A. ] 05 (498)
p. 213-214: Tara Romaneasca.
Polemica a Post stirnita de Romdnul, care a scris despre legea divor(ului.
[Raspuns lui D. Bolintineanu, care-si exprimase, in ziarul
Predicalorula a contestat dreptul unei persoane private de a critica legile
bisericeelti, iar guvernul a suprimat ziarul Roondnul. -
sau Dimbovita", compatimirea pentru pagubele suferite de
Romanul" in urma inundatiei]. ROMANUL, II (1858),
nr. 96, p. 282: Felurimi.
1429 Rosetti, C. A. 05 (498) FacInd aluzie la afirmatia lui D. B. a teascurile slut pentru scum flota
[Comunica cititorilor motivul pentru care numarul din ce ne trebuie", C. A .R. fsi arata Increderea in reusita actiunilor sale politice.
12/24 iunie a aparut redus la o singura foaic]. - ROMANUL, Yi aminteste lui D. B. ca la 1848 in stralucitele gimii otomane" ce Ili trans-
II (1858), p. 181. portau pe DunAre pe unii fruntasi ai revolutiei, ca prizonieri, nu cram mai
liberi decat pe gimiile tipografice pe care navigAm acum" si totusi au iz-
Hotarirea de Incetare a polemicii cu Predicalorula a facut a on se mai
butit sa ajungS la libertatea politica.
publice unele articole referitoare la revista clericals, si astfel materia de ti-
par a Post redusA.
1440 05 (498)
1430 05 (498) [Se anunta ca. tipografia C. A. Rosetti se afla in ulita
[Administratia roaga pe abonatii care nu vor primi ziarul Racovita nr. 2]. ROMANUL, II (1858), nr. 95, p. 275,
luni si joi seara pin& la orele 8 sa reclame la administratia col. I.
ziarului]. - ROMANUL, II (1858), p. 193, col. I.
1441 Iemescu [= Winterhalder] 05 (498)
1431 05 (498) Romanul abonatilor sai, la anul nod. - ROMANUL, II
[Panteliu Poppasu, administratorul foii, anunta ca admini- (1858), nr. 108, p. 329.
stratia se'nsarcineaza cu once hartii, bilete de nunta, de Autorul declara ca misiunea Romdnului este de a combate intunericul
inmormantare, afisuri, instiintari, spre a se imparti in oras"]. si a raspindi lumina". El face apel cAtre abonati, sa sprijine existen(a foii.
- ROMANUL, II (1858), p. 193, col. I, 205, col. I.
1442 Rosetti, C. A. 05 (498)
1432 05 (498) Ti*iintare catre d. d. abonati ai Romanului. - ROMA-
[Administratorul foii Romanul" ofera abonatilor sai un NUL, II (1858), foaie volanta, brosata. Intre p. 314 si 315.
numar de exemplare din Isis sau Natura", cu jumatate Anuntd ca va suspenda aparitia gazetei pinA cind va fi autorizat sA publice
pret]. - ROMANUL, II (1858), p. 204. lucrArile tribunalelor privind chestiunile electorate. - Anun(ul se publics
Ramelnul vrea sa-si arate astfel recunostinta fatA de cei ce-1 sustin cu abo- dupa nr. 104 din 16/28 dec. 1858, iar gazeta reapare la 23 dec. 1854/4 ian,
namente ; iar, pe de altA parte, sA contribuie la respindirea stiintelor in 1859.
RomAnia".
1443 05 (498)
1433 05 (498) [Comentariu la suspendarea aparitiei ziarului Roma-
[In§tiintari privind abonamentele]. - ROMANUL, II Cal"]. - DIMBOVITA., I (1858), p. 82: Cronica interioara.
(1858), p. 205, 212, 213, 217, 225, nr. 59, p. 233, nr. 92, Ziarul Romelnul anuntase printr-o faslica" [foaie volanta] ca, cenzu-
p. 263, nr. 98, p. 287, nr. 100, p. 295, nr. 101, p. 299, nr. 102, rindu-i-se unele procese verbale cu privire la dezbaterile tribunalului Ilfov,
p. 303, nr. 103, p. 307. sect. I, in legAtura cu reclamatii privitoare la inscrierea in listele electorate,
isi Inceteaza aparitia Ora cind i se va permite sa le tipareasca. Comentindu -se
1434 05 (498) acest anun(, se afirmA ca totuli nu trebuia sa fnceteze Intr-un timp atit de
[Romanul" anunta pe cititorii sai din Moldova ca a delicat un ziar a cArui opinie are greutate".
luat toate masurile ca sa se asigure o prompt& distributie a
foii, prin punctul de granita Focsani]. - ROMANUL, II 1444 05 (498)
(1858), p. 233. [Se anunta ca, la Institutul Albinei, de la Inceputul anului
1853, se va publica Sateanul", foaie periodica pentru
1435 05 (498) invatatura morals si povatuirea locuitorilor", adaos la Bute-
[Se anunta ca administratia foii Romanul" s-a mutat In tinul Oficial "]. - GAZ. DE MOLD., XXIV (1852), nr. 99,
Pasagiul Roman nr. 10]. - ROMANUL, II (1858), nr. 88, p. 294: Bibliografie.
p. 250.
1445 05 (498)
1436 05 (498) Pro-cuvantare. - SATEANUL, 1853, p. 3-4.
[Redactia anunta ca, incepind cu numarul de fata, din Se expune scopul aceste foi, care se va distribui in mod gratuit, pe linga
13/25 nov. , ziarul va aparea de trei on pc saptamina]. - Bulelinul Oficial. Va cAuta sa dea povatuiri cercate" locuitorilor de Is sate,
ROMANUL, II (1858), nr. 90, p. 255, col. I. in legAtura cu tndeletnicirea si nevoile tor.
Arata ca motivul hotArtrii de a scoate 1i un at treilea numar pe sapta-
minA sta in taptul cA, incepind alegerea deputatilor pentru Adunarea ce are 1446 05(498)
misiunea de a alege un nou domnitor gi urmind o perioada de legiferare im-
portanta pentru (ark misiunea ziaristicei devine mai mare si mai trebuin- Sateanul. Foae periodica pentru locuitori. - BULETIN
cioasA". ComunicA noile conditii de abonare. [Mold.], XXI (1853), p. 4; GAZ. DE MOLD., XXV (1853),
p. 5: Albina romaneasca; G. TRANS., XVI (1853), p. 27.
1437 Rosetti, C. A. 05 (498) Tier'a romanesca si Moldavi'a.
[Anunta ca viitorul numar at foii va iesi cu intirziere, Programul adaosului lunar la Bulelin, destinat sA aducA taranilor inva-
tipografia Romanului" din strada Brezoianu 10 fiind inun- tAturi morale, religioase si agricole.

70

www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: S 05(498)

1447 05 (498) 1459 Cre(eanu, G. Z. 05 (498)


[Cuprinsul foii Sateanul", adaos la Buletinul Oficial al [Arata ca jurnalul Secolulii" duce o politica impotriva
Moldovei" pe luna iunie 1854]. - GAZ. DE MOLD., XXVI partidului national]. - CONCORDIA, I (1857), p. 158.
(1854), P. 204.
1460 Bossueceanu, [G. R.] 05 (498)
1448 05 (498)
[Despre aparitia la Brasov a gazetei ecleziastice satesti [Articol de polemica cu redactia gazetei Concordia"].
Schul- and Kirchenzeitung"]. G. TRANS., XIV (1851), - SECOLULC, I (1857), nr. 49, p. 2, col. I-II.
p. 95. Polemica porneste de la o discutie intre cele doua gazete, in legatura
cu dezbaterile comisiei proprietarilor din Divanul ad-hoc. Bossueceanu acuza
1449 05 (498) pe redactorii Concordiei ea nu voiesc o discutie cuviincioasa", ca vor 55
[Se anunta ca ziarul Timpulir din Bucuresti, care fusese pastreze necontenit absolutismul clasei de sus si cind binevoiesc a se cohort
interzis, va reaparea sub numele de Secolulu"]. - FOAIE pina la not oatnenii de jos, spre a ne vorbi ceva, trebue 55 ne-o facA totdeauna
PT. MINTE, XX (1857), p. 12: Bibliografie. prin atacuri si injuraturi". Incheie precizind ca, daca redactorii Concordiei
nu-si vor modifica atitudinea, Secoluh1 va da esplicatii care ar putea scan-
1450 Valentineanu, I. G. 05 (498) daliza pe multi".
[Articol de protest impotriva atitudinii lui Bossueceanu
ca director la Secolulu "]. - VEST. R., XXII (1857), p. 1461 05 (498)
35, col. II, [Redactia Concordiei" provoaca pe redactorul Seculului",
Valentineanu arata ea, la un articol at sal], publicat de Bossueceanu in Bossueceanu, sa publice tot ce stie referitor la redactorii
nr. 9 din Secolula, s-a adaugat o prefata cu fraze echivoce si ironice, care acestui jurnal]. - CONCORDIA, I (1857), p. 158.
denunta inima sa". In consecinta, declara ca nu mai poate figura printre
colaboratorii foii Secolula. 1462 Cretulescu, Constantin, A. 05 (498)
[Despre politica jurnalelor Concordia" si Secolulu "].
1451 Aser, Moscu 05 (498) - SECOLULU, I (1857), nr. 60, p. 1-2.
[Not& la aparitia. ziarului Secolulu' "].-ISRAELITULt Postul redactor sef al gazetei Concordia, care si-a incetat aparitia, sus-
R., I (1857), nr. 5, p. 4. tine ca aceasta foaie a apArat cauza natiunii, pe cind Secolulu apara cauza
Subliniaza cA Secolulu a urmat ziarului Timpul, cu aceiasi oameni burgheziei.
aceleasi principii. Secolulu din Bucuresti, ca si Le Silcle din Paris, este or-
ganul burgheziei progresive". Afirma ca clasa aceasta, care n'a existat aici 1463 05 (498)
niciodatA, acum tinde 55 se constituiasca; si spre acesta toatc -i sunt favora- [Comentariul redactiei Secolulu" la scrisoarea lui C. A.
bile".
Cretulescu]. - SECOLULU, I (1857), nr. 60, p. 1: Stirl din
1452 05 (498) intru.
[Redactia Secolului" multumeste jurnalului Israelitula Nu e de acord cu afirmatia lui C. A. C. ca Secolula ar fi jurnalul unei

in articolul sau asupra gazetelor romane].


I (1857), nr. 32, p. 2.
SECOLULU, -
Roman" pentru cuvintele bune scrise la adresa acestui jurnal, clase", si anume at burgheziei. Afirm5 cA - deli Secoluld, adesea, a aparat
cu caldura cauza burgheziei" - el nu s'a gindit 55 Imparta (ara In clase".
Insa crede ca societatea noastra, ca toate societatile lumii, are epoce and
asemenea divizii se fac de ideile timpului si de imprejurAri". Arata ca Seco-
1453 05 (498) lula tocmai a combatut vitiul acestor clase, mai ales al clasei de sus, silindu-se
[Se face cunoscut abonatilor jurnalului Timpulir ca
vor primi in locul acestuia Secolulu "]. SECOLULU, I
(1857), nr. 26, p. 1.
- sa ridice demnitatea si drepturile cazute ale claselor de jos, care este masa
poporului".

Se subliniaza ca este o simply schimbare de tillu a jurnalului rimpuia, 1464 05 (498)


caci Secolulu va avea aceeasi redactie. [Redactia Secolului" anunta ca, din grele imprejurari,
1454
numarul de luni 12 august nu va putea iesi Yle cit joi la 15
05 (498) august"]. - SECOLULU, I (1857), nr. 60, P. 1.
[Redactia jurnalului Secolulu" si a Albumului Littera-
data pe saptamina.', cu posta ruseasca]. SECOLULU, I
(1857), nr. 36, p. 1.
-
riir anunta ca se trimit regulat aceste foi in Moldova, o 1465
[Se anunta ca redactia Secolului" s-a mutat pe strada
Mogosoae, la hotelul Torok]. - SECOLULU, I (1857),
05 (498)

Abonatii care nu primesc regulat aceste foi trebuie sa cerceteze, sa vada nr. 75, p. 1.
care este adevarata cauza, caci probabil sine de la cenzura de acolo.
1455
[Redactia Secolului" anunta ca si-a format o tipografie
05 (498) 1466 Bossueceanu, [G. R.] 05(498)
[Lamuriri cu privire la incetarea aparitiei jurnalului].
SECOLULU, I (1857), nr. 89, p. 1.
-
I (1857), nr. 36, p. 1: Instiintare.
-
si, daca va fi sustinuta de public, va mari formatul gazetei,
sau va scoate trei numere pe saptamina]. SECOLULU, Anunta ca, vaztad misiunes jurnalului sau oarecurn impiinita, it suspend&
pentru cttva timp, pastrindu-si dreptul de a-I continua mai ttrziu, in epoci
mai favorabile. Totodata, anunta ca paraseste deocamdata si tars. Incetarea
1456 05 (498) Secolului nu-i va fi publicului de nici o pagub5, fiindca are la dispozitie mai
[Se anunta sustragerea debitului postal" pentru foile multe gazete, intre care Ronuinul §i 011ul, iar peste putin va aparea si Nall-
muntene Secolulu" si Concordia", in tot cuprinsul Monarhiei anal,
Austriece]. - G. TRANS., XX (1857), p. 162; Teara Roma-
neasca si Moldavia. 1467 05 (498)
1457 05 (498) [Redactia aduce la cunostinta abonatilor sai, in numar de
case, care au platit abonamentul peste 15 decembrie, ca se
[Se reproduce, dupa Gazetta Brasovului" - Krons- va intelege cu redactia Romanului" ca sa li se trimita acel
tadter Zeitung" nr. 87 -, stirea ca. foaia ce iese in Bucuresti jurnal pe timpul cit au platit, deoarece Secolulu" isi ince-
sub titlu a Secolulil politica comercialii* precum si suplimen- teaza aparitia pentru citva timp"]. SECOLULU, I
intra sau de a trece prin statele c. r. c."].
I (1857), nr. 41, p. 4: Nuvele straine.
-
tul sau, I Albumulti Litterariii s, s'a oprit cu totul de a mai
SECOLULU,
(1857), nr. 89, p. 1.
1468 Rosetti, C. A. 05 (498)
1458 Serruriu, Gr. 05 (498) [Notita cu privire la suspendarea ziarului Secolulu" si
[Despre politica dusa de Secolulu" fat& programul activitatea ca ziarist a. lui Bossueceanu]. - ROMANUL, I
partidului national]. - SECOLULU, I (1857, nr. 44, (1857), nr. 38, p. 2.
p. 2-3. Din cronica politica, semnata de C. A. Rosetti.

6 - Bibliografia analitica - c. 3102


71
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI:S 05(498)

1469 05 (498) 1479 05 (498)


[Se anunta aparitia in viitor a ziarului Sentenela Moldo- St6oa Dunarii". Jurnalu politico, literara si comertia-
veg.]. - ZIMBRUL, IV (1856), nr. 129, p. 1: Iasii, 16 Iunie. 10. - ROMANIA LIT., I (1855), p. 436: Instiintare.
Se preeizeaza ca acest ziar va avea de director pe C. Gane si va fi impo- I se anunta aparitia pe data de 1 oct. 1855 si conditiile de abonament.
triva unirii.
1480 05 (498)
1470 05 (498) [Notita salutind apropiata aparitie a ziarului Steaoa
[Se anunta apropiata aparitie a foii antiunioniste Sente- Dunarii", sub redactia lui M. Kogiilniceanu]. ZIMBRUL,
nela Moldovei", condusa de spatarul C. Gane]. G. TRANS., III (1855), p. 769: Moldova.
XIX (1856), p. 195: Tier'a romanesca si Moldavi'a.
Se subliniaza: scum e timpul ca publicitatea sa se latiasca de bdrbati
1471 Negru((i, C. 05 (498) activi".
Instiintare. SEPTAMANA, I (1853), p. 1-2. 1481 05 (498)
Articol-program. SemnInd ca redactor", C. N. arati ca revista va [Se anunta aparitia foil lui Kogalniceanu Steaoa Duna-
apdrea o data pe saptAmind, cu aprobarea Sfatului Cirmuitor, si va fi subven- rii"]. PATRIA [Bucuresti], I (1855), p. 284: Bibliografia.
tionatd. de Departamentul Cultului si at Invatiturilor Publice. Se va imparti
gratis, In toate satele, prin functionarii Departamentului Finantelor. Foaia, Abonamente In Bucuresti se far la libraria Christ. Ioannind si Corn.
Romanovd.
destinata tdranimii, va cuprinde: Invataturi religioase si morale; economie
rurall; economie casnica ; preturile curente. 1482 K[ogalniceanu], M. 05 (498)
1472 05 (498) [Programul politic, literar si comercial al noului ziar
[Motto" la revista Septamanal. SEPTAMANA, I Stdoa Dunarii"]. STEAOA D., I (1855), p. 1-3.
(1854), foaie volanta brosata la inceputul colectiei. Din punct de vedere politic, ziarul va sprijini unirea ; din punct de ve-
Au peu d'esprit que la bonhomme avait, dere literar, va lupta pentru propAsirea literaturii nationale si combaterea
L'esprit d'autrui de complement servait, influentelor straine; iar din punct de vedere comercial, se va ocupa cu chesti-
II compilait, compilait, compilait... unile principale ale agriculturii, comertului si industriei nationale.

1473 1483 05 (498)


05 (498)
[Programul Septamanii", foaie sateasca redactata de [Notita despre aparitia gazetei Steaoa Dunarii"].
C. Negruzzi]. GAZ. DE MOLD., XXV (1853), p. 172: TELEGRAFUL R., III (1855), p. 322: Monarhia Austriaca.
Bibliografie; G. TRANS., XVI (1853), p. 184-185: Tier'a Sibiio 12 Octom.
romanesca si Moldavi'a. Se lauds formatul frumos si tiparul curat. Despre articole, redactia afirma
Dupe o scurta introducere In care se elogiaza personalitatea redactorului, ca nu se poate deocamdata slobozi la vreo parere, ca sa nu ne pripim". Ureaza
se reproduce din programul semnat de C.Negruzzi partea referitoare la ma- gazetei sa fie precursorul rdsdririi Stelei Principatelor".
teriile care se vor publics in revista.
1484 05 (498)
1474 05(498). [Raspuns la invinuirea adus5. ziarului Steaoa Dunarii"
[Tabla de materii a anului I at foii stitesti Septamanal. ca este mai mult o carte scolastica, decit un jurnal politic
SEPTAMANA, I (1854), p. 370-374. si literar"].STEAOA D., I (1855), p. 29: Iassif 18 Octomvri.
Articolele semnate In textul revistei: C. N. sint arAtate in sumar a fi Se explica aceasta structure prin faptul ell Steaoa Dundrii doreste sa fie un
Post scrise de C. Negruzzi. ziar pentru masele populare nestiutoare, care trebuie educate din punct de
vedere politic si cultural.
1475 Negruzzi, C. 05 (498)
Epilog. SEPTAMANA, I (1854), p. 369-370. 1485 Kogalniceanu, M. 05 (498)
Arate a se tmplineste un an de la aparitia acestei foi satesti. Subli- Unu micu avisu. STEAOA D., I (1855), p. 45.
niazd importanta unor publicatii similare in Rusia si Germania, isi is tilmas Articol de fond. M. K. discut5 zvonurile despre o eventuala suprimare
bun de la cititori, asteptind hotarirea soartei se/Adman. a gazetei sale. Subliniaza ca aceasta gazeta respecteaza tot cc este legal, se
fereste de orice personalitate, lauds toatA fapta frumoasl" si apara cu energie
1476 05 (498) marile principii pe care in secolul at XIX trebue sa fie Intemeiata orice societate
[Extrase dintr-o corespondent& din Sibiu, publicata in propasitoare". Arata ca Steaoa Dundrii respects toate dispozitiile guvernului
Foaia Constitutionals din Boemia", cu privire la procesul si, cu toate ca nici o lege nu statorniceste cenzura, ea se supune regulat reviziei
de presa al lui Teodor Stcinhausen, editorul ziarului Mesa- Secretariatului de Stat. Noteaza ca stie de unde yin zvonurile de suprimare:
gerul Transilvan"]. G. TRANS., XIV (1851), p. 3: Viena. de la confratii gelosi de mia de abonati ce Steaoa an adunat in mai pulin de o
E vorba de procesul intentat lui Theodor Steinhaussen, editorul ziarului luny ". Ti avertizeaza pe acestia ca, deocamdatii, Ii trece sub tAcere. Dar, dace
Siebenbiirger Bole, In faja tribunalului militar din Sibiu. Steinhaussen era vor continua intrigile, ii va demasca.
judecat pentru ca publicase programul si alocutiunea" Institutului Biblio-
graf ic din Hildburghausen [Germania] pentru Atlasul de jurnale al lui Maier 1486 Sion, G. 05 (498)
[= Meyer's Handallas]. In corespondentA, se mai arata ca Steinhaussen Erori in stele. FOAIE PT. MINTE, XVIII (1855),
reprodusese mai Inainte, din presa germand, articole de critics la adresa gu- p. 275-276.
vernulni Transilvaniei. Sion ataca in stil de pamilet Steaoa Dundrii, acuzind-o de neseriozitate.
Ii impute ca imita rind pe E. Girardin si Jules Janin, rind pe Taxile Delord;
1477 05 (498) deli ar fi promis cA va avea atitudine obiectiva, face personalitati". Cu deo-
[Se comunica revenirea lui Henric Schmidt la conducerea sebire, Sion se arata indignat de articolul Unit Mara in literaturd.
foii satesti Mesagerul" din Sibiu]. G. TRANS., XIV
(1851), p. 215. 1487 05(49S)
E vorba de gazeta Siebenbiirger Bole. [Se anunta ca., in 1856, Steaoa Dunarii" urmeaza sa
apara de trei on pe saptamina si se indica noile preturi de
1478 05 (498) abonamente, pentru Principate si celelalte provincii locuite
Steaoa Dunarii. ROMANIA LIT. , I (1855), p. 424: de romani] . STEAOA D., I (1855), p. 76: Avis.
Novele si miscele.
Anuntd aparitia In curind a foil lui M. Kogalniceanu si conditiile de abo-
1488 05 (498)
nare. Exprimd bucuria ca M. K. a intrat cu hotarire in arena jurnalisticif Avis. Steoa Dunarii. ROMANIA LIT., II (1855),
romane, precum si nadejdea cA aceasta hotarire va aduce progres pentru 13 531.
presa din Moldova. Exprima mirarea ca enuntuS de aparitie utilizeaza Inca Se anunta ca gazeta lui Kogalniceanu ici vacontinua aparitia "1 in anal ttr
pe 4 scurt, care fusesc elitninat din ortografia Ronulniei Lilerare. orator In conditii imbunatAtite.

72
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE$TI : S 05(498)

1489 05 (498) 1499 05 (498)


[Telegraful Roman" anunta. ca. Romania Literara" si [Notita In legatura cu suspendarea gazetei Steaoa Duna-
Steaoa Dunarii" vor continua sa. apara si in 1856 subt rii"]. GAZ.. DE MOLD., XXVIII (1856), p. 105: Novitale
redactiile faimosilor nostril literati dd. Alecsandri si Kogal- din nauntru.
niceanu"]. TELEGRAFUL R., III (1855), p. 383: Intim-
plarl de zi. Se vorbegte despre o Stea provizornic oprita In minutul cind se pacea
pagind din cercul ce-i fnsemna libertatea presei".
1490 Sihleanu, St. 05 (498)
1500 05 (498)
Corespondintia. STEAOA D., I (1855), p. 135 136.
Scrisoare catre redactia ziarului, in care lauds prcocuparea acestui ziar
[Note in legatura cu suspendarea gazetei de catre guvern].
de a lumina poporul. STEAOA D., II (1856), p. 95, col. H.
Se aratli ca, In martie 1856, printr-un ordin al Secretariatului de Stat,
1491 A[lecsandri], V. 05 (498) Steaoa Dundrii a lost suspendata pins Ia promulgarea legii presei, far8 sa i as
Sevastopoli. STEAOA D., I (1855), p. 143. comunice motivele. In 31 martie, a aparut in Zimbrul un comunicat prin care
Scrisoare din Constantinopol, cu data 15 decembrie 1855, catre M. Kogal- as da explicafia urmatoare: suspendarea as decisese la staruinta fnaltului cler,
niceanu, In care descrie un drum In Crimeea, in timpul razboiului. Autorul deoarece gazeta publicase un articol cu Indoiala despre religie". In cornea-
apreciaza totodata cali tat i le noului ziar, Steaoa Dundrii, gi ii ureaza vials lungs. tariu, se subliniaza cu indignare ca aceasta afirmalie n-a fost Inca dermintita
de cei In cauza.
1492 05 (49S)
[Comentarii In jurul unui articol din Gazeta Crime, 1501 05 (498)
Neue Preussische-Kreuz-Zeitung", despre presa roma- [Se anunta, dupa Osterreichische Zeitung", ca Steaoa
neasca]. STEAOA D., I (1855), p. 144: Iassil 24 Decemvri. Dunarii" a fost suspendata in urma interventiei mitropoli-
Gazeta prusiana afirma ca presa ronrianeasca era democratica", exprimind tului]. G. TRANS., XIX (1856), p. 132: Tier'a romanesca
aceleagi tendinti democratice" ale tinerimii moldovene din 1855, ca gi ale si Moldavi'a.
junimii muntene din 1848. In consecinta, gazeta prusiana aproba asprimea cu 1502 05 (498)
care se purtau guvernele rominegti fats de aceasta press gi Inregistra cu satis-
factie gtirea din Wiener Fremdenblatt ca Steaoa Dundrii ar fi fost de mai multe
Administratia Stelil Dunarii. STEAOA D., II (1856)
on confiscate, tar Petrie din Bucuregti gi-a incetat aparitia, din cauza dificul-
p. 95.
tatilor cenzurii. Steaoa Dundrii dezminte aceste gtiri, afirmind totodata ca Anunt catre abonati. Sint ingtiintati ca, drept despagubire pentru
tinerimea moldo-romans nu cere decit autonomia tarn. timpul eft gazeta a lost suspendata, trimestrul ]or de abonament se va prelungi
pine la 1 iulie gi vor mai primi gratis o brosura cuprinzind Tratatul de la Paris.
1493 05(498) De Is 1 iulie, formatul se va man. Luni gi joi, gazeta se va edita In limbs roma-
[Redactorul foil anunta ca este gata sa intre in polemic& neasca: slmbata va aparea In limbo franceza. In celelalte 3 zile ale saptamlnii,
cu G. Barit, care atacase Steaoa Dunarii" in Gazeta Tran- abonantii vor primi Buletinut Stelii, prin care, In text francez-roman, se vor
silvaniei"]. STEAOA D., I (1855), p. 145: Transilvaniea. comunica stirile zilei. Astfel, de fapt, Steaoa D. va aparea zilnic. Girant respon-
In legatura cu notele de calatorie prin Germania ale lui A. T. Laurian. sabil: Constantin Cuparencu, Iagi, goseaua Pacurarii, nr. 36.
1494 Kogalniceanu, M. 1503 05 (498)
05 (498)
[Articol-program pentru anul 1856]. STEAOA D., II [Se anunta reaparitia foii Steaoa Dunarii"]. GAZ. DE
(1856), p. 1-2: Iasil 1. Ianuari 1856. MOLD., XXVIII (1856), p. 161: Novitale din nauntru.
Igi exprima speranta ca anul 1856 va aduce pacea, intemeiata pe dreptate, Girant responsabil este C. Cuparenco. De la 1 iulie, foaia va publics, o data
pe libertate, pe respectul nationalitatilor gi pe binele comun. Afirma ca Steaoa pe saptamina, articole franceze.
Dundrii igi va continua programul, militind pentru autonomia gi unirea Prin- 1504 05 (498)
cipatelor. Crede ca ziarul sail a contribuit la propagirea presei romanegti gi Ia
formarea unei opinii publice in Pri nci pate.
[Nota cu privire la aparitia Adausului straordinaru" al
Stelei Dunarii "]. STEAOA D., II (1856), ADAUSU STRA-
1495 05 (498) ORDINARU [foaie volanta. brosat& Intre' p. 132-133].
[Redactia gazetei fsi lamureste atitudinea in legatura cu Redactia arata ca se vede silita sa intre In polemici, din pricina ca perso-
intirzierile in aparitie, provocate de cenzura]. STEAOA nalitatile de la not neobignuite cu presa libera slat foarte irascibile gi
D., II (1856), p. 57: Iassif 14 Fevruari. raspund cu violenta oricarei critici obiective. Redactia trebuie O. le face polite.
Igi exprima speranta ca, prin legiurirea de presa fagAduita de ofisul tea de a le raspunde. Insi nu vrea sa cuprinda cu aceste polemici spatiul
domnesc, se va lamuri curind libertatea presei. Pine aloud, gazeta igi va accen- Stelei Dundrii, cid ea este menita intereselor generale ale natiei", gi aid nu
tua moderatia. spre a-gi putea asigura o aparitie regulate. vrea sa face paguba abonatilor, carora trebuie sa li se dea materii mai impor-
tante". Atunci a recurs la solutia de a scoate Adause straordinare nepaginate,
1496 05 (498) care se vor Imparti gratuit abonantilor.
[Articol cu prilejul promulgarii legii presei]. STEAOA 1505 Codrescu, T. 05 (498)
D., II (1856), p. 95: Iasil 22 Mai.
Redactia salute cu bucurie legea care, dace nu este inca idealul de liber-
[Polemic& cu redactorii de la Steaoa Dunarii"].
tate" spre care lintea Steaoa Dundrii, e cel putin o legiuire liberals ". Promite
ZIMBRUL, IV (1856), nr. 130, p. 3.
ca va lupta mai departe pentru cauza nationals, pentru triumful ideilor libe- Areta c5, de clad redactia ziarului Steaoa Dundrii este condusa de un grup
rate". Vrea sa adauge insa un principiu nou: acela al asociatiei". Gazeta Ince- de 3 persoane, nu mai poate conta pe buna Intelegere cu Zimbrul, ca atunci
teaza de a ti proprietate individualS, trecind in proprietatea in nume colectiv", cind era condusa numai de M. Kogalniceanu.
reprezentata prin trei asociati, tar In fats legii, prin girantul sou responsabil. 1506 05 (498)
1497 05 (498) [Raspuns la afirmatiile lui T. Codrescu]. STEAOA D.,
[Comunicatul oficial prin care sint ara' tate motivele sus- II (1856), p. 140: Novelle si Miscelle.
pendarii ziarelor Curierul de Bucuresti" si Steaoa Dunarii "]. La aluzia lui T. C. ca redactia Stelei Dundrii s-ar compune din trei fete,
ZIMBRUL, IV (1856), nr. 72, p. 1. din care una as incumeteaza a lovi din umbra", se raspunde: degi Steaoa
Pentru ziarul Le Courrier du Bucarest, motivul este interpretarea tenden-
face rata In toate partite totugi lucrarile ei pureed toate dintr-un singur
tioasa a unor gtiri din presa strainli; pentru Steaoa Dundrii, publicarea unui cuget, dintr'o singura voint3".
articol contra religiei. 1507 05 (498)
1498 05 (498) [Observatii critice cu privire la stilul polemic al ziarului
Steaoa Dunarii"]. NEPARTINITORUL, I (1856), p. 8.
[Scurt comentariu la suspendarea gazetei Steaoa Dunarii "].
LE COURRIER DU B., I (1856), nr. 36, p. 3, col. I. Se afirma ca critica Skid Dundrii au inceput a degenera ;I, din dota
campanii acute In zilele trecute Inluptacu Zimbrul gi cu d. d. gefi de sectie al
Redactia vede In aceasta masura guvernamentala un indiciu ca in Mol- Logofetiei, au capitulat prin cerire de pardon". blepdrtinitorul Iasi nu va
dova libertatea presei era inexistenta. tolera injurii gi invective dupa reputatia es g'au facia Steaoa Intru aceasta".

73
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANE5TI S 05(498)

1508 05 (498) 1517 05 (498)


[Polemica cu Nepartinitorull. STEAOA D., II [In jurul interzicerii de a se reproduce nota din Zimbrul"
(1856), p. 152: Buletinul zilel. referitoare la Banca Moldovei]. STEAOA D., II (1856),
La atacul din n-rul 2 al acestuia, Steaoa Dundrii raspunde ca ea nu repre- p. 201-202.
zintA interese de clash ", iar in ceea ce priveste metoda, se deosebeste si aici Se comenteaza explicatia semioficioasa, data prin Garda de Moldavia, ca.
de Nepartinitorul, fiinda lupta WA masca". potrivit art. 33 al legii presei, afisele nu pot fi publicate fara aprobarea politiei
Steaoa Dundrii precizeazA ca, potrivit art. 33, e vorba de afisele comerciale si
1509 05 (498) nicidecum de stirile Si anunturile publicate prin ziare.
[Traducerea unor aprecieri ale ziarului parizian La Pres-
se" cu privire la Steaoa Dunarii" si Zimbrul "]. ZIM- 1518 05 (498)
BRUL, IV (1856), nr. 145 p. 2-3. [Polemica cu Ost-deutsche Post"]. STEAOA D., II
Intr-un articol din 8 iulie, polemizind cu Le Journal de Constantinople, (1856), nr. 55-56, p. 223 [gresit: 135], col. II.
gazeta francezA elogiaza cele douA ziare moldovene, isi exprima speranta c5
vor participa la lupta impotriva teoriilor formulate de ziarul otoman si regre- Discuta afirmatia ziarului vienez ca C. Hurmuzachi si redactia foii Steaoa
Dundrii ar nutri simpatii pentru Rusia. Din Gazela Austriaed, se noteaza obser-
tul cA publicatiile molodovene nu apar in limba franceza.
vatia pe care aceasta foaie o face asupra atitudinii unioniste a foil lui Kogal-
1510 05 (498) niceanu.
[Extrase din Daily News", 21 iunie, cu privire al Steaoa
Dunarii" si noua lege a presei din Moldova]. STEAOA 1519 05 (498)
D., II (1856), p. 152: Buletinul zilel. [Precizari cu privire la raspunderea redactiei]. STEAOA
D., II (1856), nr. 66, p. 262-263 [gresit: 174-175].
1511 05 (498) Polemizindu-se cu Neptirtinitorul, se precizeaza ca, deli Cuparencu este
[Anunt in legatura cu aparitia gazetei]. STEAOA D., -
girantul rAspunzator, totusi redactorii Stelei Dundrii Ionescu, MAlinescu
II (1856), p. 152: Avis. -
si Kogalniceanu isi iau toatA raspunderea pentru articolele scrise de ei.
Se anunta ca, si in trimestrul urmator, abonamentul va fi tot 30 de lei.
IndatA ce vor sosi zetarii francezi, va aparea o data pe sAptAminA in editie 1520 05 (498)
francezA si de dota on in limba romana, in format merit. [Redactia anunta ca suspend& aparitia gazetei]. STE-
AOA D., II (1856): Cel de pe urma suplement al trimestrulul
1512 05 (498) acestuia anunt] brosat la sfirsitul colectiei anului II, 1856].
[Bilant al activitatii ziarului dupa doua luni de la noua N. Ionescu, M. Kogalniceanu si V. Malinescu anunta ca, deoarece Steaoa
lege a presei]. STEAOA D., II (1856), p. 201: Iasii, 28 Dundrii a reaparut o data cu promulgerea legii presei, isi suspends aparitia
Iu lie. o data cu suspendarea acestei legi.
Se subliniaz5 ea legea a dovedit justetea privilegiului ca redactorii sa fie
riispunzatori, f5r5 a fi supusi cenzurii. 1521 05 (498)
1513 05 (498) [Versiune franceza a anuntului prin care N. Ionescu,
M. Kogalniceanu si V. Malinescu comunicau ca Steaoa
[Textul unei note trimise oficial spre publicare jurnalelor Dunarii" isi inceteaza. aparitia]. LE COURRIER DE B.,
din Bucuresti, cu privire la nr. 65 al ziarului Steaoa Dunarii"]. I (1856), nr. 80, p. 2, col. I.
LE COURRIER DE B., I (1856), nr. 78, p. 1, col. I:
Bucarest, 12/24 Septembre; VEST. R., XXI (1856), p. 272, 1522 05 (498)
col. I: Steaoa Dunarii
Se arat5 ca cenzura a primit ordinul s5 nu confiste nr. 65 care continea [Comentariu in legatura cu suspendarea aparitiei ziarului
un articol Injurios la adresa gnvernului, pentru ca publicul sa poata constata Steaoa Dunarii"]. BUKURESTER DT. Z., XII (1856),
el 1nsusi la ce violente pot s5 se des ambitia inselata si pretentiile nejustifi- p. 305: Donauffirstenthamer.
cate prin merit". -
Se traduce cu citeva rinduri de introducere asupra imprejurarilor -
instiintarea semnatA de KogAlniceanu, Ionescu si Millinescu.
1514 05 (498)
[Raspuns ziarului Zimbrul"]. NEPARTINITORUL, 1523 B[ossueceanu ,G. R.] 05 (498)
I (1856), p. 82. [Despre activitatea patriotica dila de jurnalul Steaoa
Se exprima uimirea fats de supararea provocata redactorului acestei Dunarii"]. SECOLULU, I (1857), nr. 45, p. 3.
gazete de afirmatia din Nepartinitorul ca exists in Moldova dota fbi care fac
opozitie gurvernului. Recunoscind c5 Meuse aluzie la Zionbrul si Steaoa Dundrii, 1524 05 (498)
redactia nu vede prilej de minie in afirmatia ca exists si opinii ziaristice opuse CONSTITUTIONARIUL,
Odata pentru tot-de-a-una.
CAimacamiei.
I (1858), nr. 6, p. 1-2.
1515 05 (498) Se vorbeste despre noua lege a presei pi suspendarea aparitiei ziarelor
Zimbrul ;i Vulturul gi Steaoa Dundrii.
[Redactia anunta ca aga, seful politiei din Iasi, i-a inter -
zis sa reproduca un anunt din Zimbrul" cu privire la ince-
perea operatiunilor Bancii Moldovei]. STEAOA D., II 1525 05 (498)
(1856), p. 196: Buletinul zilel. [Se anunta ca va reaparea Steaoa Dunarii", sub redactia
Subliniaza ca nu i s-a prezentat nici o motivare si isi exprima speranta ca lui Kogalniceanu]. DIMBOVITA, I (1858), p. 25.
o explicatie oficiala totusi i se va da. Se precizeazA ea aceasta reaparitie a devenit posibila in urma restator-
nicirii legii presei, din vremea conducerii lui Grigorie Ghica.
1516 05 (498)
[Notita cu caracter oficios, ca raspuns la protestul Ste- 1526 05 (498)
lei Dunarii", ca nu i s-a ingaduit sa reproduca din Zimbrul" [Articol-program, la reaparitia gazetei]. STEAOA D.,
anuntul cu privire la Banca Moldovei]. GAZ. DE MOLD., III (1858), p. 189 [recte: 277]: Iasif 1 Noemvri.
XXVII (1856), p. 233: Novitale din nauntru. Se arata ca gazeta reapare o data cu repunerea in vigoare a legii presei,
Sub enuntul: Suntem autorizati a aduce la cunostinta publics urmAtoa- abrogatA de ToderitA Bals si de continuatorul sat:, N. Vogoridi. Se elogiaza
rele: ", se afirmA el, chip art. 33 din legea pentru presA, afisele iseau anon- gestul Consiliului administrativ si al lui V. Alecsandri, secretarul de stat, de a
sele publicate In jurnale)" nu se pot tipari fara autorizarea specials a politiei. o reintroduce. Se recapituleazA greselile politice ale lui Bals si Vogoridi. Se
In cazul anuntului despre Banca Molodvei, guvernul nu putea aproba publi- declara c5 Steaoa Dundrii isi urmeaza programul expus in primul ei numAr, din
carea Inceperii operatiunilor acestei banci inainte de a fi numit comisarul 1855. Se exprima credinta cA, pe baza art. 46 din noua constitutie, se vor face
privighitor cerut de art. 8 al statutelor". reformele sociale pentru care foaia a militat si va milita.

74
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE RONIANE5TI tS T 05(498

1527 Bolintineanu, D. 05 (498) 1538 05 (498)


[Notita in care semnaleaza ca Steaoa Dunarii no s-a Prenumeratiune la Telegraful roman, gazeta politics, in-
aratat Inca pc cerul nostru", adica nu a sosit in Bucuresti]. dustriale, commerciale literaria. TELEGRAFUL R.,
DIMBOVITA, I (1858), p. 42: Cronica interioara. I (1853), foaie volanta legata la inceputul volumului, p. 1 -2.
Ca explica(ic, adaugA: se vede ca nu s'a tiparit sau ca vreun nor ne Se expunpelarg programul activitatii ziarului si conditiile de aparitie
opreste sa o vedem". si abonament. Ca redactor rlspunzator semneaza Aaron Florian.
1528 B.[olintineanu], D. 05 (498) 1539 Florian, Aaron 05 (498)
[Aprecieri cu privire la Steaoa Dunarii"]. DIMBO- [Instiintare prin care aduse la cunostinta ca, fiind nu-
VITA, I (1858), p. 62-63, 65-66: Cronica interioara. mit coredactor la Buletinul legilor imperiului" din Viena,
inceteaza de a mai fi redactor responsabil al Telegrafului
1529 Rosetti, C. A. 05 (498) roman "]. TELEGRAFUL R., I (1853), p. 32.
[Despre reaparitia foii Steaoa Dunarii"]. ROMANUL,
II (1858), nr. 87, p. 246. 1540 05 (498)
.... Salutam din inima reivirea Stelei Dundrii care speram ca va deveni [Instiintarea din partea editurii Telegrafului Roman"
luceafarul Romaniei , ce ne va conduce pe calea mintuirei...". prin care se anunta ca dr. Pavel Vasici a acceptat sarcina
de redactor responsabil al acestui ziar]. TELEGRAFUL
1530 05 (498) R., I (1853), p. 33.
[Se mentioneaza ca reaparitia jurnalului Steaoa Duna- 1541 05 (498)
rii" a fost primita cu mare bucurie in Bucuresti de toate
redactiunile jurnalelor"]. NATIONALULU, I (1858), [Se anunta retragerea lui Aaron Florian de la redactia
p. 381: Sciri din intru. Telegrafului Roman" si inlocuirea sa cu dr. Vasici]. G.
TRANS., XVI (1853), p. 39.
1531 05 (498) Aaron Florian se retrage, fiind numit coredactor la Foaia legilor imperi«le.
[Se anunta ca abonamente pentru jurnalul Steaoa Du-
narii" se fac i la redactia Nationalului"]. NATIONALULO, 1542 05 (498)
I (1858), p. 388: Sciri din intru. Instiintare de prenurneratiune la Telegrafulti Romani',
Pre(ul este 3 galbeni pe an si 30 de lei pe trimestru. Anuntul se face cu pentru semestrula alu doilea anula 1853. TELEGRAFUL
ocazia reapari(iei Stelei Dundrii. R., I (1853), p. 172.
Se subliniaza ca scumpetea ce domneste, mai cu seams a Wilier, nu
1532 05 (498) ingaduie sa se tipareasca mai multe exemplare decit nurnarul prenumeran-
[Comentarii ironice la acuzatiile aduse de Constitutio- tilor.
nariul" ziarului Steaoa Dunarii"]. ZIMBRUL $1 VULT.,
IV (1858), p. 88, col. II. 1543 05 (498)
Joc de cuvinte In legatura cu afirtna(ia ziarului antiunionist ca Steaoa Prenumeratiune la Telegrafulti Romani' pc semestrulu
Dundrii se vinde" si in legatura cu unele defecte fizice ale lui Scarlat Roset alo 2 -lea anulii 1854. TELEGRAFUL R., II (1854),
si Iorgu Ganea, colaboratori la Constitulionarittl. p. 171.
Se anunta conditiile de prenumerare.
1533 Danu, D. 05 (498)
[Scrisoare catre redactorul Stelei Dunarii", in legatura 1544 05 (498)
cu publicarea unui articol al sau]. STEAOA D., III (1858), [$tiri in legatura cu difuzarea Telegrafului Roman" in
p. 230, col. III: Domnule Redactoru! Moldova]. G. TRANS., XVII (1854), p. 158: 'rier'a ro-
Ii core sa-i publice articolul Anticriticd..., amintindu-i ca a vrut ses publice manesca si Moldavi'a.
acest articol in Gazeta de Moldavia, dar redactorul i-a promis lui G. Asachi ca Doi negustori si un amploiat" comercial din Iasi ar.fi fost arestati pen-
se va publica in Stcaoa Dundrii. lntr -o scurta notes introductiva, redactorul tru ca primisera aceasta gazeta. Vazindu-se ca Telegraful tine cu pravoslavii",
precizeaza ca publica articolul nu pentru ca i-a promis lui Asachi, ci fiindca li s-ar fi dat drumul.
Steaoa Dundrii publics toate intimpinarile care i se adreseaza, cu conditia ca
sa nu contravina legii presei. 1545 [Vasici, dr. P.] 05 (498)
[Articol de polemics cu Gazeta Transilvanici"]. TE-
1534 05 (498) LEGRAFUL R., II (1854), p. 161-162: Monarhia Austriaca,
0 esplicatie Dlul Dimitrie Danu. STEAOA D., III Sibilii 25 Maid.
(1858), p. 279. Arata ca pins acorn n-a raspuns la ironiile repetate ale gazetei redactate de
D. Danu trimisese o Melacriticd raspuns la comentariile facute in Steaoa Iacob Mureseanu, din convingerea ca trebuie pastrata pacea intre cele dunes
D. la Anticritica lui, publicata in acelasi ziar. Acura., Steaoa D. declares ca nu ziare romanesti care urmareau impreuna Iuminarea poporului". Insa I-a
poate publica noul articol trimis, deoarece in el autorul nu se mai adreseaza indignat stirea din Gazeta Transilvaniei cu privire la arestarea celor trei citi-
redac(iei, ci unuia singur dintre redactori, numindu-I. Subliniaza ca gazeta nu tori ai Telegrafului Roman in Iasi. 0 considers ca o mistificare, menita a atita
e proprietatea nici unei persoane, ci a organul unei particle, scris de o redactie vrajba confesionala intre romani. Cit despre afirmatia ca Telegraful Roman
colectiva", care raspunde intreaga. Ea nu poate deci tolera ca cineva sa publice tine cu pravoslavii", afirma ea el, ca redactor al acestei gazete, nu si-a ascuns
atacuri personale Impotriva unui redactor, chiar in coloanele sale. niciodata sentimentele religioase, dar a respectat, In acelasi timp, celelalte
confesiuni.
1535 05 (498)
[Se comunica si se comenteaza apropiata aparitie la Si- 1546 05 (498)
biu a unei gazete ecleziastice romane]. G. TRANS., XIV [Editura Telegrafului Roman" anunta ca, la cererea ci-
(1851), p. 95. titorilor, deschide o prenumeratie pe 4 luni]. TELEGRA-
E vorba de Telegraful Roman. FUL R., II (1854), p. 267: Instiintare.
1536 05 (498) Se publica si conditiile de prenumerare pentru doritorii din Monar-
hie si Principate.
[Se anunta ca, la Sibiu, va aparea foaia Telegraful Ro-
man" cu incepere de la 1 ian. 1853]. G. TRANS., XV 05 (498)
(1852), p. 386. 1547
Ca redactor al noului ziar este mentionat Aaron Florian. Instiintare de prenumeratiune la Telegrafulil Romanfi.
TELEGRAFUL R., II (1854), p. 369.
1537 05 (498) Semnata: Editura". Cu prilejul intrarii in al treilea an de aparitie a
[Din Blaj, se salutes cu bucurie aparitia Telegrafului gazetei, declares ca ea va urma aceeasi tendinta: a lati prin tonul sau col mo-
Roman"]. G. TRANS., XV (1852), p. 391: Blasiu, 28 derat interesul pacii, al ordinei si al progresului bine in(eles, si idei solide intre
Decemvre. poporul nostru". Atrage atentia ca ziarul, aparind la Tipografia Diecezan0

75
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI : T 05(498)

Intemetata In 1850 de 5aguna, are misiunea ca, prin veniturile ce le va aduce, 1556 Bacilli, loan 05 (498)
51 sporeasca venitul tipograhei, destinat ajutorarii clericilor s8raci. Va continua Declaratie. - TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 136.
sa apara miercurea stmbata, cu pret de 7 fl. anual In Sibiu, 8 fl. In restul Profesitmea de credinta a noului redactor al foil. Declare ca se va mentine
Ardealului si 12 fl. peste hotarele Monarhiei. pe linia trasatA de predecesorul sSu, doctorul P. Vasici.
1548 05 (498) 05 (498)
1557
[Redactia vesteste ca., la cererea mai multor cititori, in- [Instiintare de prenumeratie la Telegraful Rornan"]. -
troduce un foileton in gazeta]. - TELEGRAFUL R., III TELEGRAFUL R., IV (1856), p. 180, 192, 301, 380, 392;
(1855), p. 4. V (1857), p. 169, 177, 185, 349, 377; VI (1858), p. 89, 93,
Totodata, promite c3 va cauta sA dea, mai tirziu, o foaie intreaga pentru 185, 189, 193.
literature, ca supliment, MA a mai mad pre(ul jurnalului.
1558 05 (498)
1549 [Vasici, dr. P.] 05 (498)
[Scrisoarea unui intelectual roman. in chestiunea presei
[Articol cu privire la raportul dintre redactie si prenu- si a literaturii romanesti din Transilvania]. - TELEGRAFUL
meranti]. - TELEGRAFUL R., III (1855), p. 6, 10, 14, R., V (1857), p. 206, 209-210, 212-213, 218: De pe malul
18-19: Monarhia Austriaca. Sibiu 4 Ian. Murasului, 20 Iunie.
Lung articol ca rAspuns la observa(iile critice ale prenumeran(ilor. Celor Se elogiaza activitatea Telegrafului Roman §i se ccre fruntasilor romani
care obiectau ca materialul ziarului nu le saturA curiozitatea" le rSspunde ca sa aerie, fail a se impiedica de diferitele tcorii filologice. Se sugereazA tipA-
el cauta sa dea numai stiri serioase, evitind senzationalul. La imputarea ca nu rirea unui supliment litcrar al Telegrafului Roman.
di destule vesti din vista poporului roman, lamureste ca ar publica bucurors
corespondente mai multe, dacA i s-ar trimite. Celor care cereau ca supliment 1559 05 (498)
o foaie literarA, le arata ca aceasta s-a promis de mull, dar numarul prenumeran- [Redactia anunta un nou mod de aparitie al Telegra-
tilor nu Ingaduie chel tuiala in plus. Arat5 a nu se poate tipAri cu litere latine, fului Roman", in cursul anului 1858]. - TELEGRAFUL
deoarcee pe acestea nu le cunose Inca toti cititorii. In fine, celor cc ii repro- R., V (1857), p. 349.
5caza tonul prca stcrs, le raspunde ca adevArul u-are nevoie de surle si trim-
Arata ca, din pricina taxci timbrale, foaia uu va mai ie5i decit o data
bite. pe saptamina, scAzindu-i-se insa pretul abonamentului. Adauga ea abona(ii
1550 05 (498) pc un an vor primi gratuit o brosurA cuprinzAtoare de Invataturi practice
Instiintare cu prenutneratiune la Telegraful Roman pe populace, luerata de lAudatul june doctorand de Posta, A. Marinescu". Este,
Semestrul al doilca. - TELEGRAFUL R., III (1855), probabil, vorba do lucrarea lui At. Marincscu /naafi/Witt/ 5i poporul despre
p. 160. bundstarea materiald I PrOP4irea spiritUahl.
Se anunt3 ca toate conditiile de abonare aparitie ramin aceleasi. 1560 05 (498)
1551 05 (498) [Ion Badila anunta ca inceteaza do a mai fi rcdactorul
[Redactia ziarului raspunde unor cititori ca mai are nu- ziarului]. - TELEGRAFUL R., V (1857), p. 391: Spre
mere de la inceputul semestrului al doilca]. - TELEGRAFUL stiinta.
R., III (1855), p. 220, col. II. In numarul urmator (nr. 99 din 14 decembrie), aparc ca redactor Visa-
rion Roman.
1552 05 (498)
Instiintare de prenumcratie la Telegraful Roman. - TE- 1561 05 (498)
LEGRAFUL R., III (1855), p. 364. [Frofesiunea de credinta a cditurii Telegrafului Roman",
Editura roagA pe cci ce vor sa se aboneze sa trimile banii pica Ia craciunul cu prilejul intrarii in functie a noului redactor, Visarion
1011latICSC. Conditiile ramin aceleasi. Roman]. - TELEGRAFUL R., V (1857), p. 395: Dela
1553 [Vasici, dr. P.] 05 (498) editura Telegrafului Roman".
Subliniaza ca foaia va avea si In viitor drept devie5: progresul".
[Articol despre insemnatatca si lipsurile Telegrafului Ro-
man"]. - TELEGRAFUL R., III (1855), p. 390-391: Mo- 1562 R - u 05 (498)
narhia Austriaca.. Sibiiii 8 Dechcmvric. [Corespondent& in care cere sprijinirea Telegrafului Ro-
Arata ca Te legraful a Inceput 55 aparA din initiative lui $aguna, pentru a man", prin contributii materiale si prin colaborari]. - TE-
spud veniturile Tipografici Diceezane 5i pentru a marl numarul gazetclor ro- LEGRAFUL R., VI (1858), p. 26 [gresit: 24], 30-31: De
mAne din Ardeal, limitat pins atunci la Garcia Transavaniei. Prenumerantii pe malul Murasului, 2 Fevruaric.
sai au fost totdcauna intr -un numar destul de Insemnat nu numai spre a se
sus(ine, ci si spre a spori fondul tipografiei". Sc plinge loss de indiferenta 1563 05 (498)
aceasta pasivA si ncpAsarea aceasta nemiscata" a inteleetualitatii romane,
care nu raspunde decit prea putin Ia apelul de a sprijini gazeta, prin trimiterea
[Editura Telegrafului Roman" anunta concurs pentru
de artieuli, corespondente si alte miscele". Afirma ca rcdactorul e lasat 55 ocuparea postului de redactor al foii, Visarion Roman tre-
umple singur coloancle gazetei.
buind sa se retraga de la rcdactie, din cauza de boala]. -
TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 17.
1554 [Vasici, dr. P.] 05 (498)
[Articol despre scopul si dificultatile ziarului]. - TELE- 1564 05 (498)
GRAFUL R., III (1855), p. 402-403: Monarhia Austriaca. [Telegraful Roman" din Sibiu este ironizat pentru ca
Sibiiii 19 Dechemvrie. a publicat concurs pentru un nou redactor, al cincilea de la
Redactorul relnnoieste apelul catre intelectualii romani din Transil- intemeierca sa]. - G. TRANS., XXI (1858), p. 102: Transil-
vania, ca sa Imbogateasca materialul gazetei, prin colaborarea tor. Afirma vania.
el este o nedreptate sa i se ceara unui singur redactor sa ;tie tot ce se IntimplA
In tara §i In lume, sa aerie pe gustul fiecSrui cititor si sa sutina singur, cu con- 1565 05 (498)
deiul sal], aparitia regulate a gazetei. Arata ca intelectualitatea ardeleana romans AI doilea atac raspins. - TELEGRAFUL R., VI (1858),
era Impristiata; singurul ei for de discutie generala ar fi gazeta, unde sa se p. 60.
dezbata ceea ce ar fi de flcut spre a lumina pe popor, ca sa - ;i cunoasca dreptu- Se polemizeaza cu Gazeta Transiteaniei, din pricina unei corespondente
rile si sa-si cultiveze interesele sale". Telegraful Roman e un organ national publicate in foaia brasoveana, in care as ironizase punerea la concurs a pos-
care, avind ca deviza progresul, apard drepturile ;1 reprezinta interesele tului de redactor al Telegrafului Roman.
poporului". DeclarA ca va repeta apelul, pina ce intelectualii 11 vor asculta.
1555 05 (498) 1566 05 (498)
[Instiintare a doctorului Vasici, prin care anunta retra- [Editura Telegrafului Roman" anunta pe cititori ca pa-
gerea sa de la conducerea Telegrafului Roman" si vesteste rohul loan Rat din Balgrad - Alba-Iulia - a reusit la con-
intrarea In functie a unui alt redactor]. - TELEGRAFUL eursul pentru postul de redactor al foii]. - TELEGRAFUL
R., IV (1856), p. 132. R., VI (1858), p. 97: Catra publicul nostru.

76
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: T 05(498)

1567 Rat, loan 05 (498) 1579 05 (498)


Declaratie. TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 101. [Gazeta de Moldavia" saluta sosirca primelor numere
Profesiune de credinta a noului redactor al Tcicgrafului Roman, succesor ale gazetei Timpula", redactata de Bossueceanu]. GAZ.
al lui isarion Roman. DE MOLD., XXVIII ( [recto XXIX] (1857), p. 2: Novitale
din nauntru.
1568 05 (498)
1580 [Bossueceanu, Gh. R.] 05 (498)
[Se anunta trecerea Telegrafului Roman" sub redactia
lui loan Rat, din Alba-Iulia]. - G. TRANS., XXI (1858), [Articol prin care multumeste color care au imbratisat
p. 201: Stiri felurite. cauza jurnalelor sale Timpula" si Albumula Litteraria"].
- TIMPULU, I (1856), nr. 4, p. 1: Bucuresti.
1569 05 (498) Printre persoancle amintite slut Mihail Stoianovici si fratii Polihro-
niadi.
[Instiintare de prenumeratie pentru semestrul al doilea
al anului 1858]. - TELEGRAFUL R., VI (1858), p. 100. 1581 [Sihleanu, St.] 05 (498)
In Instiintare, se arata ca foaia va iesi in fiecare joi. [Catre redactia Timpului"]. - TIMPULU, I (1857),
nr. 12, p. 2.
1570 05 (498)
Arata el, altadata, muntenii trimitcau lucrarile for In p;oza si poezie
[G. R. Bossueccanu publics un prospect, prin care anunta 55 fie publicate in presa din Moldova. Acum insa accasta presa este nimica"
c5. - in urma aprobarii guvernului - va edita dou'a jurnale: fats de cea din Muntenia si de aceea trimite un articol ca sa fie publicat in
unul politic-comercial si unul literar]. - G. TRANS., XVII coloanele Timpului.
(1854), p. 406: Literariu.
Redigearca" for se va face de dare o asociatiune de juni confraji". 1582 Anghelescu, E. 05 (498)
Ziarul politico-comercial va fi inchinat progrcsului Romiuiei". - E vorba [Despre conduita jurnalului]. - TIMPULU, I (1857),
do ziarul Timpula. nr. 19, p. 1-2.
Ziarul Tienpula va continua sS detvaluie vitiurile societatii §i ale insti-
1571 05 (498) tutiunilor invechite", care tin Inca loc de rcgula si de lege, si sit crate mijlocul
[Sc anunta ca, la 18 decembrie 1854, s'a publicat in priu care s-ar putea ajunge mai bine la indeplinirea drepturilor si dorintelor
capitals o frumoasa gazeta intitulata Timpul"]. - VEST. rontanilor.
R., XIX (1854), p. 394.
Redactor responsabil este G. Busucceanu; accasta gazeta va icsi de 1583 Bossueceanu, [Gh. R.] 05 (498)
cloud on pc saptatnina, cite o coals: si pc fiecare luny, cite o brosura tiparita Profesiunea de credinta a Timpului. - TIMPULU, I
pe o coals ". (1857), nr. 20, p. 1-2.
Arata cS in programul Timpului se afla: drepturile taranilor, combate-
1572 05 (498) rea strainismului, unirca partidelor in favoarea binclui general si frattrui-
[Nota cu privire la aparitia revistei Romania Literary" Si tatea claselor. Unit insa it-au ramas mul(umi(i de activitatea Timpului si de
a jurnalului Timpula", rcdactat do Bossueceanu]. - GAZ. aceea redactia supune acum impartialei judecali a publicului programul sau.
DE MOLD., XXVII (1855), p. 13: Novitale din nauntru. 1584 Balaceanu, I. 05 (498)
Se inseamna bucuros ca numarul foilor periodice in limba romans
au inceput a spori". [Raspuns, in numele redactiei jurnalului Concordia", la
uncle atacuri ale jurnalului Timpul"]. - CONCORDIA,
1573 05 (498) I (1857), p. 30.
[Sc anunta aparitia la Bucuresti a ziarului Timpula"]. AfirmS ea, in profesia sa de credinta", Timpul a acuzat, in mod in-
TELEGRAFUL R., II (1855), p. 11: tntamplarl de zi. direct, Concordia ca este aparatoarea privilegiilor si a intereselor meschine.
1. 13. dezminte ca ziarul Concordia ar ataca proprietatca si religia. Acuza
1574 Kogalniceanu, M. 05 (498) Timpul a nu are o atitudine dart In chestiunea unirli Principatclor.
Jurnalismul Romanesc. in 1855. - ROMANIA LIT., I 1585 Bossueceanu, [Gh. R.] 05 (498)
(1855), p. 52-54, 66-67, 77-78. [Raspuns la atacurile lui I. Balaceanu, in Concordia "].
In acest articol cu caracter general, vcnind vorba si de ziarul Timpula, TIMPULU, I (1857), nr. 23, p. 3-4.
M. K. arata ca e sprijinit de marile case comerciale din 13ucurcsti, ii laudl
Stabileste raportul dintre ode doul gazete drept un raport de clasa:
bunele inten(ii, insa ii reproseaza ut,urinta in selectarca materialului.
Ca oameni iesiti din clasele de jos, am stiut pre(ui destul de bine pozi(iunca
modesty ce ne-a crcat-o clasa aristocratica ca sa ne putem plinge de aro-
1575 05 (498) ganta for ". Aminteste de un pretins bun patriot", care-i califica pe cci de
[5tire din Bucuresti, cu privire la suspendarea ziarului la Timpula drept anarhisti". Declara ca Timpula nu-si va cSuta admira-
Timpula" pentru publicarea unei stiri false referitoare la tori in mijlocul unei dice de privilegiati, ci in mijlocul poporului roman".
principele Stirbei]. - ZIMBRUL, III (1855), p. 116, col. II.
Redactia Zimbrului subliniaza ca suspendarea a produs o itnpresie 1586 ' 05 (498)
neplacuta, pentruca tenzura incuviintasa publicarea articulului neadevarat". [Of isul caimacamului catre Sccretariatul Statului, prin
care porunceste sa se ridice jurnalului Timpula" autori-
1576 05 (498) zatia de a se tipari]. - BULETIN [T. R.], 1857, p. 85;
[Se anunta apropiata reaparitie a foil Timpulii" din ANUNT. R., IV (1857), nr. 14, p. 1.
Tara Romaneasca]. - G. TRANS., XIX (1856), p. 375: Motivul: a reprodus un articol din jurnalul L'Eshifelle (nr. 24 din I I
Tier'a romanesca si Moldavia. martie 1857) in care se arata Tipsy de respect fata de Poarta.

1577 05 (498) 1587 05 (498)


[Se anunta reaparitia, la inceputul anului 1857, a foil [Articol de protest impotriva suprimarii ziarului Timpula"
bucurestene Timpultr]. - TELEGRAFUL R., IV (1856), din Bucuresti]. - BUCIUMUL, I (1857), p. 13: Stiri din
p. 403: Intamplari de zi. Romania.
Decizia de suprimare fusese data de caimacamul A. Ghica, sub motivul
1578 Bossueceanu, Gh. R. 05 (498) ca foals an fi lezat Poarta printr-o corespondent& reprodus& din ziarul tran-
[Profesiune de credinta, cu prilejul reaparitiei jurnale- ce' L'Estafette, in care se sttblinia urita impresie produsa de firmanul turc
lor Timpulti" gi Albumula Litterariu"]. - TIMPULU, I si satisfacjia pentru nota Monitorului - Le Monitcur din 5 februarie.
(1856), nr. 1, p. 1-2. Buciumul accentueaza cS cenzura nu obiectase totusi nimic sillsase pe plata
SubliniazS necesitatea unor not jurnale, care sa apere interesele roma- atit numarul incriminat din TimPula,cit si pe col urmator. Noteaza ea Tim-
nesti, cind in presa strain& se discuta pe larg chestiunea Principatelor. pula e ziarul burgheziei.

77

www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROIANESTI: T - V 05(498)

1588 05 (498) tie mai buns cu litere noi, romanesti, foarte citete]. -
[Declaratia semnata de redactorii jurnalului Concordia", VEST. R., XVI (1851), p. 369: Bucuresti.
referitoare la suspendarea jurnalului Timpulir]. - CON- Abonamentul va ramine acelasi: 4 ruble pe an.
CORDIA, I (1857), p. 45.
Condamna asprimea guvernului si sustin ca responsabilitatea articolelor 1598 05 (498)
publicate nu poate sa cads asupra redactorilor, ci numai asupra cenzurii, [Redactia anunta ca abonamentul se face numai pe utl
care aproba sau nu publicarea tor. Cci care semneaza aceasta declaratie sint: an, nu pe vase luni]. - VEST. R., XVI (1851), p. 377.
C. A. Cretulescu, I. I. Filipescu, G. Baronzi, G. Z. Creteanu, I. Balaceanu,
S. Falcoianu, G. Ioranu si P. Cernatescu. 1599 05 (498)
1589 05 (498) Raspuns catre D. Serdarul Tache Dobriceanu, Subt-car-
- G. muitorul plash Urezu din judetul - VEST.
[Nota despre suspendarea ziarului Timpulir]. R., XVII (1852), p. 37.
TRANS., XX (1857), p. 92: Teara Romaneasca. si Moldavia. Raspuns din partea redacjiei Vestitorului, in care se aduc asigurari
Se arata ca a fost suspendat fiindca publicase un articol de critics la ca redactia nu va cruta nici osteneli, nici jertfe, spre a-i putea multumi pe
adresa Portii, aparut In gazeta franceza L'Estajette. abonati.
1590 05 (498) 1600 05 (498)
[Stiri si comentarii cu privire la suspendarea ziarului [Redactia anunta Ca, deoarece numarul abonatilor a tre-
Timpuhr din Bucuresti]. - OPINIUNE'A, I (1857), p. 16:
Corespundintia.
Se afirma ca a fost suspendat pentru faptul ca ar fi adatigat citeva cuvinte
sesc noilor abonati]. -
cut de 1200, va tipari in curind, din nou, numerele care lip-
VEST. R., XVII (1852), p. 94.
la tcxtul reprodus din ziarul franccz L'Estafette. Se protesteaza impotriva 1601 05 (498)
acestei suspendari. [Se noteaza raritatea cu care soseste la Brasov foaia
bucuresteana. Vestitorul "]. - G. TRANS., XV (1852),
1591 05 (498) p. 215: Terra Romaneasca si Moldavia.
[Se face cunoscut abonatilor la jurnalul Timpulti" ca
vor primi, in locul lui, Secolulte]. - SECOLULU, I (1857), 1602 05 (498)
nr. 26, p. 1. [Z. Carcalechi anunta ca ziarul sau, Vestitorul Roma
Se precizeaza ca s-a facut o simply schimbare de titlu a jurnalului Tim- nesc", va intra in al 18-lea an si ca, In 1853, se va tipar-
pula, care continua sa apara sub titlul de Secolula, firs nici o schimbare in cu litere noua, foarte citete, aduse acum, si pe o hartie
redactie. mai buns]. - VEST. R., XVII (1852), p. 401.
Totodata, anunta ca vorbirea", adica limba, va ramine tot aceeasi,
1592 05 (498) precum abonamentul.
[Secretariatul de Stat anunta ca raportul Consiliului Ad-
ministrativ Extraordinar - cu privire la aprobarea aparitiei 1603 05 (498)
ziarelor Timpul" gi Zimbrul gi Vulturul" - a fost rezolvat [Sfatul Administrativ Extraordinar recomanda, cu pri-
favorabil de Caimacamie]. - BULETIN [Mold.], XXVI (1858),
p. 455: Secretariatul de Stat ; GAZ. DE MOLD., XXX (1858),
p. 337: Secretariatul de Stat a Moldovei; MONIT. OF.
lejul reorganizarii Buletinului", marirea subventiei catre
Vestitorul Romanesc", de la 300 la 400 de galbeni].
BULETIN [T. R.], 1853, p. 1: Jurnal; G. TRANS., XVI
-
MOLD., I (1858), nr. 2, p. 2-3. (1853), p. 67: Tier'a romanesca Si Moldavi'a.
Costachi Virnav ceruse aprobare pentru publicarea unui jurnal politic, 1604 05 (498)
stiintific, literar, industrial, comertial si agricol" cu numele de Tirnpul. Iancu
Codrescu si Vasile Alexandrescu solicitasera vole dc a scoate din nou Zim-
brul, sub titlul de Zimbrul Vulturul. Aprobarea s-a dat pe baza legii presei
din 1856, restatornicita. Se publica si raportul Consiliului Administrativ
rabilei Carmuiri de Dambovita.
p. 37-38.
-
Care Dumnealui pitarul Teodor Zarafescu, secretarul ono-
VEST. R., XVIII (1853),

Extraordinar. In Gazeta de Moldavia, text roman $i francez. In Monitorul Ofi- Redactorul Vestitorului ii multumestc pentru ca i-a facut un numar
cial, se publica in plus Referalul Af inisterului din Apra, catre Consiliul Admi- de 24 de abonamente la ziar. Ii fagaduieste ca va publica stiri politice si cite
nistrativ, semnat de V. Alecsandri. o nuvela istorica ce ar interesa pe abonati.

1593 05 (498) 1605 05 (498)


[Se anunta c e va aparea Timpul" jurnal unionist poli- [Se face cunoscut ca birourile redactiei Vestitorului
tic, literar, agricol, industrial, comercial etc., sub redactia Romanesc" s-au mutat tot pe acea ulita, impotriva de
d-rului Virnav]. - STEAOA D., III (1858), p. 192 [recte: birtul d-lui Gabran"]. - VEST. R., XVIII (1853), p. 132.
280], col. I. 1606 05 (498)
1594 05 (498) anstintare de la redactia Vestitorului Romanesc "]. -
[Se anunta din Bucuresti ca I. Filipescu a cerut apro- VEST. R., XVIII (1853), foaie volanta anexata la nr. 99.
barea de a scoate un jurnal cu titlul Unfree]. - STEAOA Redactorul, Zaharia Carcalechi, anunta ea, peste citeva zile, ziarul va
D., II (1856), p. 150: Bucuresti 9 Malu. intra in al 19-lea an al existentei sale si aduce multumiri guvernului pi abona-
Ccrerea nu s-a aprobat. tilor pentru spijinul tor. Pretul abonamentului va ramine tot 4 ruble.
1607 05 (498)
1595 05 (498)
[Redactia Vestitorului Romanesc" anunta ca abona- [Redactia Telegrafului" subliniaza ca n-a mai primit de
mentul pe anul 1851 va fi tot de patru ruble argint]. - mult Vestitorul Romanesc "]. - TELEGRAFUL R., II
(1854), p. 114: Monografia Austriaca.
VEST. R., XVI (1851), p. 1.
1608 05 (498)
1596 05 (498) [Se anunta ca redactia Vestitorului Romanesc" s-a mutat
[Redactia Vestitorului Romanesc" anunta ca guvernul in hanul Filipescului, nr. 3]. - VEST. R., XIX (1854),
Austriei a aprobat ca acest ziar sa fie slobod a intra in sta- p. 132: Instiintari.
turile Imperiului Austrii, dupa orinduiala postala a Austrii"].
- VEST. R., XVI (1851), p. 25. 1609 05 (498)
[Redactia Vestitorului Romanesc" roaga pe abonati sa
1597 05 (498) plateasca pretul abonamentului, ca sa poata intimpina chel-
[Redactorul aduce multumiri abonatilor sai, care 1-au tuielile, care au crescut din cauza scumpirii hirtiei si a ridi-
sprijinit In cei 16 ani de aparitie a gazetei, si anunta ca, in carii letii lucratorilor]. - VEST. R., XIX (1854), p. 148:
anul 1852, aceasta va iesi tot asa de regulat, dar pe o hir- tagtiinbkri.

78
www.dacoromanica.ro
05(498) PERIODICE ROMANESTI: V -2 05(498)

1610 05 (498) 1622 05 (498)


[Redactia Vestitorului Romanesc" face cunoscut abo- [Corespondenta anuntind apropiata aparitie a foii Vocea
na]ilor sal ca intirzierea impartirii ziarului se datoreste cen- Oltului"]. G. TRANS., XVIII (1855). p. 42-43: Tier'a
zurii]. VEST. R., XIX (1854), p. 291. romanesca gi Moldavi'a.
1611 05 (498) Se precizeazS ca Vocea Oltului urma 58 apara sub redactia lui Macescu.
[Redactia Vestitorului Romanesc" anunta ca ziarul va 1623 Cretzulescu, C. A. 05 (498)
aparea de doua on pe saptamina, dar nu la zile fixe]. [Saluta cu bucurie aparitia la Craiova a jurnalului Vocea
VEST. R., XIX (1854), p. 308. Oltului"]. CONCORDIA, I (1857), p. 109-110.
Motivul: noile porunci ce-i yin necontenit, spre grabnica publicare".
1624 05 (498)
1612 05 (498) [Redactia Oltului" multumeste Concordiei" pentru
Catre publicul roman. VEST. R., XIX (1854), cuvintele de incurajare pe care i le-a adresat]. OLTULO, I
p. 372. (1857), p. 33-34.
Redactorul Vestitorului Rotrulnesc face cunoscut ca, si in 1855, gazeta va DeclarS cS va contribui la regenerarea politica a tarii si la unire. E vorba
iesi de doua on pe saptamina, la pretul de 42 de lei pe an. de articolul lui C. A. Cretzulescu, care se referea la Vocea Oltului, a cSrui
1613 continuare era Oltnl.
05 (498)
[Redactia Vestitorului Romanesc" anunta ca va scoate din 1625 05 (498)
cind in cind si cite un supliment]. VEST. R., XIX (1854),
p. 380: Instiintari. [Se anunta ca Vocea Oltului", care a iesit de cateva
zile", a ajuns la al patrulea numar].ROMANIA [Bucuresti],
1614 05 (498) I (1857), p. 41.
[Redactorul Vestitorului Romanesc" multumeste citi- 1626
torilor sai pentru sprijinul dat si promite ca, si in al 20-lea an 05 (498)
al gazetei, va cauta sa-i multumeasca]. VEST. R., XIX [I. Baran anunta ca, in 1858, va scoate foaia Zeranulii"].
(1854), p. 402. ISIS, II (1857), p. 328: Anontiii.
Va aparea de 2 on pe hla, ca supliment la Isis sau Nalura. Va tracta
1615 05 (498) cu deosebire cuestiuni d'agriculturS intr'o limbs populara". Anuntul e
[Redactia gazetei Vestitorul Romanesc" anunta cum se semnat: Redactiunea".
fac abonamentele in Bucuresti s[ provincie]. VEST. R.,
XX (1855), supl. la nr. 25, p. 2. 1627