Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ,,Stiinţe Economice”


Catedra,,Contabilitate si Informatica Economica”

Sandu Dan

Lucru individual

la disciplina “Tehnologii informaţionale de comunicare”

STUDIU DE CAZ

Tema: Gestiunea unei fabrici de vin

Conducător științific: Gavrilas N.

Autor: Sandu D.

Chişianău – 2017
1.
a) O baza de date pentru gestiunea unei fabrici, se proiecteaza in domeniul
administrarii a bunurilor fabricii respective cit si a persoanelor, care participa pentru
răspunderea păstrării bunurilor fabricii, vinul, deasemenea pentru proiectarea ansamblului
de operații privind primirea, păstrarea și eliberarea strugurilor cit si vinului.

b)
 schema BD relationate:

 tabelele in regim Design si Datasheet


.
2.
a) Determinati cantitatea de produse folosite pentru producerea vinului
,,Chardonnay”care a fost transportat la data de 10.09.2015.
b) Determinati suma totala a cantitatii produselor folosite pentru fiecare soi de struguri de
pe ferma agricola ,,Cricova-Criuleni”.
c. Determinati cantitatea totala de produse folosite pentru soiurile de vin de pe fiecare
Ferma Agricola si pe fiecare data de transportare cu camionul.

.
d. Determinati virsta, codul terenului si pretul unui soi de vin anumit in urma solicitarii
de a introducere denumirea acestea.
3.
a) Sa se proiecteze o interogare in urma careia se va crea un tabel, in care va aparea
denumirea soiului si pretul acestuia, care va fi mai mare ca 80 lei.
b) Proiectati o interogare de tip Append in urma caruia sa fie adaugat in Tabelul DetVin
inca un cimp cu codul 9, denumirea soiului Pastoral, Virsta 4 ani, calitatea Superioara si
Pretul de 84 lei.
c) Sa se proiecteze o interogare de tip Update in urma careea se va crea un table, unde
pretul soiurilor va creste de 10 ori.
d) Sa se proiecteze o interogare de tip Delete, care va sterge toata informatia din tabelul
"Copy of Podgorii".
4.
a) Proiectati un raport care va reprezenta cantitatea totala de produse folosite pentru
producerea vinului cu toate datele necesare.
b) Proiectati un raport in care sa fie prezentata cantitatea de produse folosite pe fiecare
teren si totalul acestora.
5. a) Proiectati formularul - tabele, in care se vor contine patru butoane, care deschid
tabelele: DetVin, Podgorii, Transportarea,Fabricarea.
b) Proiectati formularul – interogari, in care se va contine patru butoane, ce deschid trei
interogari de tip select si o interogare cu parametru.
c) Proiectati formularul – rapoarte, care va deschide cele doua formulare precedente:
formularul – tabele si formularul – interogari.
d) Proiectati um formular ce contine un formular incuibat.
e) Proiectati un formular de baza care va contine butoane ce deschid formularele proiectate
anterior.