Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza fluxurilor de numerar

Tabloul de finanțare (Tabloul nevoi-resurse)

 

UTILIZĂRI

 

RESURSE

 

Utilizări pe termen > de 1 an

 

Resurse pe termen > 1 an

Dividende Achiziție de active imobilizate Reducere de capital social Rambursare de datorii financiare

 

CAF Cesiune/reducere de active imob. Majorare cap.soc. prin noi aporturi Contractare de datorii financiare

 

 

∆FR

 

Utilizări pe termen < de 1 an

 

Resurse pe termen < 1 an

 

↑ Datorii de exploatare ↓ Stocuri ↓ Creanțe

↑ Stocuri ↑ Creanțe ↓ Datorii de exploatare

 
 

 

∆NFR

   

∆TN = ∆FR - ∆NFR

Exemplu privind determinarea fluxurilor de numerar

Bilanțul exercițiului N:

Activ

N-1

N

CPR + DAT

N-1

N

Active imobilizate Active circulante

1.250

1.440

Capitaluri proprii

600

980

2.100

2.650

Credite pe termen lung

900

1.180

- Materii prime

800

1.150

Datorii curente

1.850

1.930

- Creanțe-clienți

1.050

1.300

- Furnizori

1.200

1.330

- Alte creanțe

150

40

- Alte datorii (TVA de plată,

650

600

- Casa și conturi la bănci

100

160

creditori diverși)

 

3.350

4.090

 

3.350

4.090

Contul de profit și pierdere al exercițiului N:

Cifra de afaceri = 5.330

Ch. materii prime = 1.250

Ch. energia și apa = 400

Ch. personalul = 1.860

Ch. prestații externe = 300

Ch. impozite, taxe, vărsăminte = 50

Ch. cu amortizarea = 750

Ch. privind dobânzile = 220

Impozit pe profit = 16%

Se cer:

A)

Fluxurile de numerar din tabloul fluxurilor de numerar (CF expl, CF inv și CF fin)

B)

Tabloul de finanțare

CA

5.330

-Ch.materii prime

1.250

-Ch.energia și apa

400

-Ch.personal

1.860

-Ch.prestații externe

300

-Ch.I,T,V

50

=

EBITDA (EBE)

1.470

-Ch.amortizarea

750

=

EBIT (RE)

720

-Ch.dobânzi

220

=EBT (RB)

500

-Impozit pe profit

80

=PN (dividende = 40)

420

A) Tabloul fluxurilor de numerar

CF din activitatea de exploatare:

a) Metoda directă

Încasări din vânzări = 5.330 – (1.300 – 1.050) = 5.080 Plăți pentru furnizori=1.250 + (1.150 – 800) + 400 – (1.330 – 1.200) = 1.870 Plăți pentru salarii = 1.860 Plăți pentru alte ch. de exploatare = 300 + 50 + (- 110) – (-50) = 290 Plăți pentru dobânzi = 220 Plăți privind impozitul pe profit = 80

= CF expl = 760

b) Metoda indirectă

RN + Cheltuieli cu amortizarea - ∆NFR = 420 + 750 – 410 = CF expl = 760

CF din activitatea de investiții:

-∆AI (valoare brută) = - (1.440 – 1.250 + 750) = CF inv = - 940

CF din activitatea de finanțare:

∆Capitaluri proprii – RN + ∆Împrumuturi pe termen lung = (980 – 600) – 420 + (1.180 - 900) = 240 = CF fin = 240

CF = 760 + (- 940) + 240 = 60 = ∆TN

B)

Tabloul de finanțare

 

UTILIZĂRI

 

RESURSE

 

Utilizări suplim. pe termen > de 1 an

 

Resurse suplim. pe termen > 1 an

Dividende Achiziția de active imobilizate Reducerea capitalului social Rambursare de dat. financiare

 

CAF

 

 

40

Cesiunea / reducerea activelor

940

imobilizate Majorarea capitalului social prin noi aporturi Contractare de datorii financiare

1.170

 

280

   
 

∆FR = 1.170+ 280 – 940 – 40 = 470

 

Utilizări suplim. pe termen < de 1 an

 

Resurse suplim. pe termen < 1 an

   

↑ Furnizori ↓ Stocuri ↓ Alte creanțe

 

130

↑ Stocuri ↑ Creanțe-clienți ↓ Alte datorii

 

350

110

250

   

50

 

∆NFR=350 + 250 + 50 – 130 – 110 = 410

     

∆TN = ∆FR - ∆NFR = 470 – 410 = 60

C)

Cash-flow-ul pentru evaluarea întreprinderii

 

CFD după origine:

CFD = 1.390 – 1.410 = - 20 CF gestiune = 420 + 750 + 220 = 1.390 Creșterea economică = 940 + 470 = 1.410 ∆ AI = 1.440 – 1.250 + 750 = 940 ∆ACRnete = (2.650 – 1.930) – (2.100 – 1.850) = 470

CFD după destinație:

CFD = 40 + (- 60) = - 20 CFD acționari = 420 – (980 - 600) = 40 CFD creditori = 220 – (1.180 - 900) = - 60