Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de evaluare

Proces de măsurare. Caracteristici metrologice

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera
corespunzătoare răspunsului corect. 10p.
1. Clasa de precizie caracterizează:
a. aparatul de măsurare
b. procesul de măsurare
c. metoda de măsurare
d. măsurandu

2. Măsurarea este un proces prin care se evaluează din punct de vedere:


a. calitativ, mărimi fizice de acelaşi fel
b. calitativ, mărimi fizice diferite
c. cantitativ, mărimi fizice de acelaşi fel
d. cantitativ, mărimi fizice diferite

3. Mijloacele de măsurare reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice utilizate


pentru:
a. materializarea unităţii de măsură
b. obţinerea informaţiei de măsurare
c. adaptarea şi prelucrarea semnalelor de măsurare
d. indicarea rezultatelor măsurătorilor