Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare partiala pe nivele de dificultate-var B

Disciplina: biologie
Clasa: a IX-a
Tema: Celula eucariota
Nota: Se rezolva la alegere setul de exercitii/probleme de la un singur nivel; Cine rezolva R nu
mai rezolva M si P; Cine rezolva M nu mai rezolva R si P; Cine rezolva P nu mai rezolva R si M.
Nivelul R: 4 puncte + 1punct oficiu
1) Enumerati 5 organite celulare specifice celulei eucariote.(1 punct)
2) Coloana A cuprinde denumiri de organite celulare, iar coloana B cuprinde particularitati
structurale si functionale ale acestora. Scrieti pe foaie asocierea dintre fiecare cifra a coloanei
A si litera corespunzatoare din coloana B. ( 1 punct )

COLOANA A COLOANA B
1) mitocondria a) rol in deplasare
2) lizozomii b) uzina energetica a celulei
3) cloroplastul c) fusul de diviziune
4) cilii si flagelii d) contin enzime digestive
5) centrozomul e) contine clorofila

3) Descrieti structura si rolul reticulului endoplasmatic si a ribozomilor de la celula eucariota.


( 1,5 puncte)
4) Enumerati doua structuri/organite celulare specifice celulei vegetale. (0,5 puncte)
Nivelul M: 7 puncte + 1 punct oficiu
Cititi cu atentie propozitia urmatoare si rezolvati apoi cerintele:
Reticulul endoplasmatic, aparatul Golgi, mitocondriile, lizozomii, cloroplastul,
peroxizomii, centrozomul, miofibrilele, neurofibrilele, corpusculii Nissl si vacuolele sunt
organite celulare specifice celulei eucariote.
a) Selectati organitele celulare care au membrana dubla; (0,5 puncte)
b) Comparati mitocondria si cloroplastul din punct de vedere al structurii si functiei;
(2 puncte)
c) Selectati doua organite celulare care au membrana simpla; precizati cate o functie pentru
fiecare din cele doua organite cu membrane simpla; (1 punct)
d) Selectati organitele celulare specifice doar anumtor celule; precizati pentru fiecare organit
celula in care se gaseste si functia pe care o are; (2 puncte)
e) Selectati structurile specifice celulei vegetale; (0,5 puncte)
f) Analizati motivul pentru care leucocitele dispun de un numar mare de lizozomi; (1punct)
Nivelul P: 9 puncte + 1 punct oficiu
Alcatuiti un eseu cu tema “ Constituentii celulari cu membrana dubla – importanta lor
pentru existenta omului”. (9 puncte)