Sunteți pe pagina 1din 2

Către

TRIBUNALUL ___________________
SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV,

Subsemnatul S.V, cetățean român, domiciliat în localitatea, identificat cu C.I seria și nr, procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria B, înaintez spre competenta rezolvare

ACȚIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

împotriva Ordinului Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria B


nr. 1234/II/07.09.2013 pentru următoarele
MOTIVE

În fapt: Mutarea Procurorului S.V. din cadrul sectorului de supraveghere a cercetărilor penale la
sectorul judiciar, prin Ordinul Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria B nr.
1234/II/07.09.2013.
Schimbarea Procurorului S.V. s-a făcut împotriva voinței acestuia, fără a fi avute în vedere
criteriile referitoare la pregătirea, specializarea și aptitudinile reclamantul.

În drept: prevederile art. 3, alin. (2) din Legea 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor
și procurorilor

re criteriile vizând pregătirea, specializarea și aptitudinile procurorului,

prin care vă solicit respectuos ca, în urma îndeplinirii procedurii legale și administrării
probatoriului necesar în cauză, prin hotărârea ce o veți pronunța, să dispuneți anularea
ordinului nr. 1234/II/07.09.2013.

Având în vere următoarele


CONSIDERENTE

I.Aspecte de fapt relevante

II. Încadrarea stării de fapt în temeiul de drept

III. Concluzii
În considerarea celor expuse mai sus, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să admită
cererea de chemare în judecată și să dispună anularea ordinului nr. 1234/II/07.09.2013.

În drept:

.............................
În probațiune:
..........................................

Localitatea, data Cu deosebit respect,


S.V.
procuror